Sortowanie za pomocą trywialnej funkcji skrótu

Problem „Sortowanie przy użyciu trywialnej funkcji skrótu” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Tablica może zawierać liczby dodatnie i ujemne. Instrukcja problemu prosi o posortowanie tablicy za pomocą funkcji Trivial Hash. Przykład arr [] = {5,2,1,3,6} {1, 2, 3, 5, 6} arr [] = {-3, -1,…

Czytaj więcej

Znajdź duplikaty w danej tablicy, gdy elementy nie są ograniczone do zakresu

Problem „Znajdź duplikaty w danej tablicy, gdy elementy nie są ograniczone do zakresu” mówi, że masz tablicę składającą się z n liczb całkowitych. Instrukcja problemu polega na znalezieniu zduplikowanych elementów, jeśli występują w tablicy. Jeśli taki element nie istnieje, zwraca -1. Przykład […

Czytaj więcej

Implementacja Deque przy użyciu podwójnie połączonej listy

Opis problemu Problem „Implementacja Deque przy użyciu podwójnie połączonej listy” stwierdza, że ​​musisz zaimplementować następujące funkcje Deque lub podwójnie zakończonej kolejki przy użyciu podwójnie połączonej listy insertFront (x): Dodaj element x na początku Deque insertEnd (x ): Dodaj element x na końcu…

Czytaj więcej

K'th Największy element w BST, gdy modyfikacja do BST jest niedozwolona

Stwierdzenie problemu „K-ty największy element w BST, gdy modyfikacja do BST jest niedozwolona” stwierdza, że ​​otrzymujesz binarne drzewo wyszukiwania i musisz znaleźć k-ty największy element. Oznacza to, że gdy wszystkie elementy drzewa wyszukiwania binarnego są ułożone w porządku malejącym. Następnie …

Czytaj więcej

Wyszukiwanie i wstawianie w drzewie wyszukiwania binarnego

Instrukcja problemu Napisz algorytm do wyszukiwania i wstawiania w drzewie wyszukiwania binarnego. Więc to, co zamierzamy zrobić, to wstawić niektóre elementy z wejścia do binarnego drzewa wyszukiwania. Ilekroć zostaniesz poproszony o wyszukanie określonego elementu, będziemy szukać go wśród elementów w BST (w skrócie…

Czytaj więcej

Znajdź najmniejszą dodatnią liczbę całkowitą, której nie można przedstawić jako sumy żadnego podzbioru danej tablicy

Instrukcja problemu Otrzymujesz posortowaną tablicę liczb całkowitych. Musimy znaleźć najmniejszą dodatnią liczbę całkowitą, której nie można przedstawić jako sumy żadnego podzbioru danej tablicy. Przykład arr [] = {1,4,7,8,10} 2 Wyjaśnienie: ponieważ nie ma żadnej podtablicy, która może reprezentować 2 jako…

Czytaj więcej

Podmacierz prostokątna o największej powierzchni z równą liczbą jedynek i zer

Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę macierz binarną o rozmiarze nx m. Problem polega na znalezieniu podmacierzy prostokątnej o największej powierzchni z równą liczbą jedynek i zer. Przykładowe wymiary = 1 x 0 Macierz: 4 4 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1…

Czytaj więcej

Rozmiar podtablicy z maksymalną sumą

Instrukcja problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Podana tablica może zawierać zarówno liczby dodatnie, jak i ujemne. Sprawdź rozmiar podtablicy z maksymalną sumą. Przykład arr [] = {1,4, -2, -5,2-1,4,3} 4 Wyjaśnienie: 2 -1 + 4 + 3 = 8 to maksymalna suma długości 4 arr []…

Czytaj więcej

Skonstruuj BST na podstawie danego przemierzania kolejności poziomów

Mając na uwadze przemierzanie kolejności poziomów w drzewie wyszukiwania binarnego, napisz algorytm do konstruowania drzewa wyszukiwania binarnego lub BST na podstawie przechodzenia według kolejności poziomów ITS. Przykładowy poziom wejściowyZamówienie [] = {18, 12, 20, 8, 15, 25, 5, 9, 22, 31} Dane wyjściowe w kolejności: 5 8 9 12 15 18…

Czytaj więcej

Translate »