Sprawdź w tablicy binarnej, czy liczba reprezentowana przez podtablicę jest nieparzysta lub parzysta

Problem „Sprawdź w tablicy binarnej, czy liczba reprezentowana przez podtablicę jest nieparzysta lub parzysta” mówi, że otrzymujesz tablicę binarną i zakres. Tablica składa się z liczb w postaci zer i jedynek. W opisie problemu prosi się o znalezienie reprezentowanej liczby…

Czytaj więcej

Nienakładająca się suma dwóch zestawów

Opis problemu Problem „Nienakładająca się suma dwóch zbiorów” stwierdza, że ​​jako wartości wejściowe podano dwie tablice, takie jak arrA [] i arrB [] o tym samym rozmiarze n. Ponadto obie tablice mają odrębne elementy indywidualnie i kilka wspólnych elementów. Twoim zadaniem jest znaleźć całkowitą sumę…

Czytaj więcej

Zapytania o GCD wszystkich numerów tablicy z wyjątkiem elementów w podanym zakresie

Opis problemu Problem „Zapytania o GCD wszystkich liczb z tablicy z wyjątkiem elementów w podanym zakresie” stwierdza, że ​​otrzymasz tablicę liczb całkowitych i odpowiednią liczbę zapytań. Każde zapytanie zawiera liczbę lewą i prawą. Opis problemu zawiera prośbę o sprawdzenie…

Czytaj więcej

Podciąg o maksymalnej długości z różnicą między sąsiednimi elementami równą 0 lub 1

Instrukcja problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Zadanie „Maksymalna długość podciągu z różnicą między sąsiednimi elementami jako 0 lub 1” wymaga ustalenia maksymalnej długości podciągu z różnicą między sąsiednimi elementami nie powinna być inna niż 0 lub 1. Przykład arr [] = {1,…

Czytaj więcej

Zastąp dwie kolejne równe wartości jedną większą

Instrukcja problemu Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Problem „Zastąp dwie kolejne równe wartości jedną większą” polega na zastąpieniu wszystkich tych par wartości, które mówią „a”, które pojawia się kolejno, liczbą „a + 1” 1 większą od nich (dwie kolejne liczby), tak że nawet po modyfikacji lub powtórzenie tam…

Czytaj więcej

Sprawdź, czy podana tablica może reprezentować przechodzenie po kolejności poziomu drzewa wyszukiwania binarnego

Opis problemu Problem „Sprawdź, czy podana tablica może reprezentować przechodzenie po kolejności poziomów drzewa wyszukiwania binarnego” stwierdza, że ​​masz dane przechodzenie według kolejności poziomów w drzewie wyszukiwania binarnego. I korzystając z przechodzenia poziomu drzewa. Musimy skutecznie sprawdzić, czy kolejność poziomów…

Czytaj więcej

Translate »