Okno przesuwne Maksymalne rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Przesuwane okno Maksymalne rozwiązanie LeetCode Mówi, że – otrzymujesz tablicę liczb całkowitych num i jest przesuwane okno o rozmiarze k, które przesuwa się od lewej strony tablicy do prawej. W oknie widać tylko k liczb. Za każdym razem …

Czytaj więcej

Dekodowanie rozwiązania Letcode String

Opis problemu Decode String Rozwiązanie LeetCode – „Decode String” prosi o przekonwertowanie zakodowanego ciągu na ciąg zdekodowany. Reguła kodowania to k[encoded_string], gdzie zakodowany_string wewnątrz nawiasów kwadratowych jest powtarzany dokładnie k razy, gdzie k jest dodatnią liczbą całkowitą. Przykład: Wejście: s = ”3[a]2[bc]” Wyjście: „aaabcbc” …

Czytaj więcej

Rozwiązanie LRU Cache Leetcode

Opis problemu Rozwiązanie LRU Cache LeetCode – „LRU Cache” prosi o zaprojektowanie struktury danych zgodnej z ostatnio używanym (LRU) Cache. o dodatniej pojemności. int get(int klucz): Zwróć wartość …

Czytaj więcej

Serializuj i deserializuj drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Serializuj i deserializuj drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode — Serializacja to proces przekształcania struktury danych lub obiektu w sekwencję bitów, dzięki czemu można je przechowywać w pliku lub buforze pamięci lub przesłać przez łącze sieciowe w celu późniejszej rekonstrukcji w …

Czytaj więcej

Znajdź rozwiązanie LeetCode dotyczące zduplikowanych numerów

Opis problemu Znajdź zduplikowaną liczbę Rozwiązanie LeetCode – Mając tablicę liczb całkowitych zawierających n + 1 liczb całkowitych, gdzie każda liczba całkowita należy do zakresu [1, n] włącznie. W nums jest tylko jedna powtórzona liczba, zwróć tę powtórzoną liczbę. Musisz rozwiązać problem bez modyfikowania numerów tablicy i używać tylko stałej dodatkowej spacji. Wejście: liczba = [1,3,4,2,2] Wyjście: 2 Wyjaśnienie …

Czytaj więcej

Maksymalny produkt z trzech liczb Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Maksymalny iloczyn trzech liczb Rozwiązanie LeetCode – Otrzymaliśmy tablicę, pytanie prosi nas o obliczenie maksymalnego iloczynu dowolnych 3 liczb. Przykłady Przykład 1: Wejście: nums = [1,2,3] Wyjście: 6 Przykład 2: Wejście: nums = [1,2,3,4] Wyjście: 24 Przykład 3: Wejście: nums = …

Czytaj więcej

Rozwiązanie LeetCode z pamięcią podręczną LRU

Pytanie Zaprojektuj strukturę danych, która jest zgodna z ograniczeniami pamięci podręcznej ostatnio używanej (LRU). Zaimplementuj klasę LRUCache: LRUCache(pojemność int) Zainicjuj pamięć podręczną LRU z pojemnością o dodatnim rozmiarze. int get(int klucz) Zwraca wartość klucza, jeśli klucz istnieje, w przeciwnym razie zwraca -1. void put(int klucz, int wartość) Zaktualizuj wartość klucza, jeśli klucz istnieje. W przeciwnym razie dodaj parę klucz-wartość do …

Czytaj więcej

Konwertuj zwykły BST na Zrównoważony BST

Instrukcja problemu Mając binarne drzewo wyszukiwania (BST), napisz algorytm konwertujący BST na zrównoważone drzewo wyszukiwania binarnego. Zrównoważone drzewo wyszukiwania binarnego to nic innego jak drzewo wyszukiwania binarnego, którego różnica między wysokością lewego i prawego poddrzewa jest mniejsza lub równa 1.…

Czytaj więcej

Scal nakładające się przedziały

W problemie scalania nakładających się interwałów podaliśmy zbiór interwałów, scalamy i zwracamy wszystkie nakładające się przedziały. Przykładowe dane wejściowe: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Dane wyjściowe: [[2, 4], [5, 7]] Wyjaśnienie: możemy połączyć [2, 3] i [3 , 4] razem, aby utworzyć [2, 4] Podejście do znalezienia Merge…

Czytaj więcej

Scalanie przedziałów

W problemie scalania przedziałów daliśmy zbiór przedziałów postaci [l, r], scal nakładające się przedziały. Przykłady Dane wejściowe {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Dane wyjściowe {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Dane wejściowe {[ 1, 4], [1, 5]} Wynik {[1, 5]} Naiwne podejście do łączenia przedziałów czasu…

Czytaj więcej

Translate »