Usuń duplikaty z posortowanej listy Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Usuń duplikaty z posortowanej listy Rozwiązanie LeetCode – Otrzymujemy nagłówek posortowanej połączonej listy. Jesteśmy proszeni o usunięcie wszystkich duplikatów tak, aby każdy element pojawiał się tylko raz, a także zwrócenie posortowanej połączonej listy. Przykłady i wyjaśnienia Przykład 1: Dane wejściowe: head …

Czytaj więcej

Znajdź rozwiązanie LeetCode dotyczące zduplikowanych numerów

Opis problemu Znajdź zduplikowaną liczbę Rozwiązanie LeetCode – Mając tablicę liczb całkowitych zawierających n + 1 liczb całkowitych, gdzie każda liczba całkowita należy do zakresu [1, n] włącznie. W nums jest tylko jedna powtórzona liczba, zwróć tę powtórzoną liczbę. Musisz rozwiązać problem bez modyfikowania numerów tablicy i używać tylko stałej dodatkowej spacji. Wejście: liczba = [1,3,4,2,2] Wyjście: 2 Wyjaśnienie …

Czytaj więcej

Przecięcie dwóch połączonych list Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Przecięcie dwóch powiązanych list Rozwiązanie LeetCode – Otrzymaliśmy nagłówki dwóch silnie powiązanych list headA i headB. Podano również, że te dwie połączone listy mogą się w pewnym momencie przeciąć. Jesteśmy proszeni o zwrócenie węzła, w którym się przecinają lub null, jeśli…

Czytaj więcej

Usuń węzeł z połączonej listy rozwiązania Leetcode

Opis problemu: Usuń węzeł z listy połączonej Rozwiązanie Leetcode – Napisz funkcję usuwającą węzeł z listy połączonej pojedynczo. Nie otrzymasz dostępu do nagłówka listy, zamiast tego otrzymasz dostęp do węzła, który ma zostać usunięty bezpośrednio. Gwarantujemy, że węzeł do usunięcia nie jest…

Czytaj więcej

Ciąg znaków do liczby całkowitej (atoi) Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Ciąg do liczby całkowitej (atoi) Rozwiązanie Leetcode - „String to Integer (atoi)” oznacza, że ​​Implementacja funkcji myAtoi(string s), która konwertuje ciąg na 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem (podobnie do funkcji atoi w języku C/C++ ). Algorytm dla myAtoi(string s) jest następujący: Wczytaj i zignoruj ​​wszystkie wiodące białe znaki. Sprawdź, czy następny znak (jeśli…

Czytaj więcej

Sprawdź, czy tablica jest podzbiorem innej tablicy

Problem „Sprawdź, czy tablica jest podzbiorem innej tablicy” mówi, że otrzymujesz dwie tablice arra1 [] i tablica2 []. Podane tablice są nieposortowane. Twoim zadaniem jest sprawdzenie, czy tablica2 [] jest podzbiorem tablicy tablica1 []. Przykład arr1 = [1,4,5,7,8,2] arr2 = [1,7,2,4] arr2 [] to…

Czytaj więcej

Sekwencje o określonej długości, w których każdy element jest większy lub równy dwukrotności poprzedniego

Zadanie „Ciągi o zadanej długości, w których każdy element jest większy lub równy dwukrotności poprzedniego” dostarcza nam dwie liczby całkowite m i n. Tutaj m to największa liczba, która może istnieć w sekwencji, an to liczba elementów, które muszą być obecne w…

Czytaj więcej

Napisz funkcję, aby uzyskać punkt przecięcia dwóch połączonych list

Stwierdzenie problemu Problem „Napisz funkcję, aby uzyskać punkt przecięcia dwóch połączonych list” mówi, że masz dwie połączone listy. Ale nie są to niezależne połączone listy. W pewnym momencie są ze sobą połączone. Teraz musisz znaleźć punkt przecięcia tych dwóch list. …

Czytaj więcej

Tablica różnic | Zapytanie o aktualizację zakresu w O (1)

Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i dwa typy zapytań, jedno polega na dodaniu podanej liczby w zakresie, a drugie na wydrukowaniu całej tablicy. Problem „Tablica różnic | Zapytanie o aktualizację zakresu w O (1) ”wymaga od nas wykonania aktualizacji zakresu w O (1). Przykład arr []…

Czytaj więcej

Sprawdź, czy jakiekolwiek dwa przedziały nakładają się na dany zestaw przedziałów

Opis problemu Problem „Sprawdź, czy jakieś dwa przedziały zachodzą na siebie w danym zestawie przedziałów” mówi, że otrzymałeś pewien zestaw przedziałów. Każdy przedział składa się z dwóch wartości, jedna to czas rozpoczęcia, a druga to czas zakończenia. Opis problemu zawiera prośbę o sprawdzenie, czy któryś z…

Czytaj więcej

Translate »