Maksymalna możliwa różnica dwóch podzbiorów tablicy

Załóżmy, że mamy tablicę liczb całkowitych. Instrukcja problemu „Maksymalna możliwa różnica dwóch podzbiorów tablicy” prosi o znalezienie maksymalnej możliwej różnicy między dwoma podzbiorami tablicy. Warunki, których należy przestrzegać: tablica może zawierać powtarzające się elementy, ale najwyższa częstotliwość elementu…

Czytaj więcej

Biorąc pod uwagę tablicę par Znajdź w niej wszystkie pary symetryczne

Znajdź wszystkie pary symetryczne - Otrzymujesz kilka par tablicy. Musisz znaleźć w nim symetryczne pary. Mówi się, że para symetryczna jest symetryczna, gdy w parach powiedzmy (a, b) i (c, d), w których „b” jest równe „c”, a „a” jest…

Czytaj więcej

Jak sprawdzić, czy dwa podane zbiory są rozłączne?

Problem „Jak sprawdzić, czy dwa podane zestawy są rozłączne?” stwierdza, że ​​przypuśćmy, że masz dwa zestawy w postaci tablicy, powiedzmy zestaw1 [] i zestaw2 []. Twoim zadaniem jest dowiedzieć się, czy te dwa zestawy są zestawami rozłącznymi, czy nie. Przykład inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9,…

Czytaj więcej

Liczba indeksów o równych elementach w podanym zakresie

Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych, q zapytań i zakres po lewej i po prawej stronie. „Liczba indeksów o równych elementach w podanym zakresie” mówi, aby znaleźć całkowitą liczbę liczb całkowitych w taki sposób, że pozostawiło <= i <w prawo, czyli Ai = Aj + 1. …

Czytaj więcej

Klonuj drzewo binarne z losowymi wskaźnikami

Stwierdzenie problemu Otrzymujesz pełne drzewo binarne z kilkoma przypadkowymi wskaźnikami. Losowe wskaźniki odnoszą się do węzłów, które każdy węzeł wskazuje na inne niż jego lewe i prawe dziecko. Zatem zmienia to również standardową strukturę węzła w prostym drzewie binarnym. Teraz węzeł…

Czytaj więcej

Wyróżnij sąsiednie elementy w tablicy

Instrukcja problemu Załóżmy, że mamy tablicę liczb całkowitych. Problem „Odrębne sąsiednie elementy w tablicy” wymaga określenia, czy możliwe jest uzyskanie tablicy, w której wszystkie sąsiednie liczby są różne, czy nie, przez zamianę dwóch sąsiednich lub sąsiednich elementów w tablicy, jeśli…

Czytaj więcej

Zmień układ tablicy tak, aby „arr [j]” zmienił się w „i”, jeśli „arr [i]” to „j”

Opis problemu Problem „Zmień kolejność tablicy w taki sposób, że„ arr [j] ”stanie się„ i ”, jeśli„ arr [i] ”jest równe„ j ”” stwierdza, że ​​masz tablicę o rozmiarze „n” zawierającą liczby całkowite. Liczby w tablicy mieszczą się w zakresie od 0 do n-1. Instrukcja problemu zawiera prośbę o zmianę układu tablicy w…

Czytaj więcej

Translate »