Najdłuższa ścieżka wzrostu w rozwiązaniu Matrix LeetCode

Opis problemu Najdłuższa ścieżka wzrostowa w rozwiązaniu z macierzą LeetCode — Mając macierz liczb całkowitych mxn, zwróć długość najdłuższej ścieżki rosnącej w macierzy. Z każdej komórki możesz poruszać się w czterech kierunkach: w lewo, w prawo, w górę lub w dół. Nie możesz poruszać się po przekątnej ani wychodzić poza granicę (tj. owijanie się dookoła jest niedozwolone). Wejście: …

Czytaj więcej

Drzewo binarne Maksymalna suma ścieżki Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Drzewo binarne Maksymalna ścieżka Suma LeetCode Rozwiązanie – Ścieżka w drzewie binarnym to sekwencja węzłów, w której każda para sąsiednich węzłów w sekwencji ma łączącą je krawędź. Węzeł może pojawić się w sekwencji tylko raz. Zauważ, że ścieżka nie wymaga…

Czytaj więcej

Ustaw Matrix Zeroes Leetcode rozwiązanie

Opis problemu The Set Matrix Zeroes Rozwiązanie LeetCode – „Set Matrix Zeroes” oznacza, że ​​otrzymujesz macierz macierzy liczb całkowitych mxn. Musimy zmodyfikować macierz wejściową w taki sposób, aby jeśli jakakolwiek komórka zawierała element 0, ustaw jej cały wiersz i kolumnę do zera. Musisz to zrobić w…

Czytaj więcej

Podzbiór z sumą podzielną przez m

Stwierdzenie problemu Problem „Podzbiór z sumą podzielną przez m” mówi, że otrzymujesz tablicę nieujemnych liczb całkowitych i liczbę całkowitą m. Teraz musisz sprawdzić, czy istnieje podzbiór, którego suma jest podzielna przez m. To jest suma podzbioru, która powinna dać 0 jako…

Czytaj więcej

Minimalne operacje konwersji X na Y

Opis problemu Problem „Minimalne operacje konwersji X na Y” mówi, że masz dwie liczby X i Y, konieczne jest przekonwertowanie X na Y za pomocą następujących operacji: Numer początkowy to X. Następujące operacje można wykonać na X i na liczby, które są generowane…

Czytaj więcej

Maksymalna podtablica produktu

Opis problemu Problem „Maksymalna podtablica iloczynu” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych zawierającą zarówno liczby dodatnie, jak i ujemne. Instrukcja problemu prosi o znalezienie maksymalnego iloczynu podtablicy. Przykład arr [] = {2, -2, 3, 5} 15 Objaśnienie Elementy w podtablicy…

Czytaj więcej

Zaimplementuj stos i kolejkę za pomocą Deque

Opis problemu Problem „Zaimplementuj stos i kolejkę przy użyciu Deque” w celu napisania algorytmu implementacji stosu i kolejki przy użyciu Deque (kolejki podwójnie zakończonej). Przykład (Stack) Push (1) Push (2) Push (3) Pop () isEmpty () Pop () Size () 3 false 2 1 Example (Queue) Enqueue (1) Enqueue (2) Enqueue (3) Dequeue isEmpty () Rozmiar () Dequeue () 1 false 2…

Czytaj więcej

Problem z zawijaniem słów

Stwierdzenie problemu Problem zawijania słów stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę sekwencję słów jako dane wejściowe, musimy znaleźć liczbę słów, które można zmieścić w pojedynczym wierszu na raz. Aby to zrobić, wstawiliśmy przerwy w podanej kolejności, tak aby wydrukowany dokument…

Czytaj więcej

Znajdź liczbę pracowników pod każdym pracownikiem

HashMapy to jedna z najbardziej przydatnych struktur danych. Znalezienie liczby pracowników pod każdym pracownikiem to problem, który przypomina mi o narodzinach słynnego filmu. Podobnie jak marzenie we śnie. Tutaj mamy pracownika pracującego pod pracownikiem i tak dalej. Stwierdzenie problemu Więc co…

Czytaj więcej

Translate »