Rozwiązanie LRU Cache Leetcode

Opis problemu Rozwiązanie LRU Cache LeetCode – „LRU Cache” prosi o zaprojektowanie struktury danych zgodnej z ostatnio używanym (LRU) Cache. o dodatniej pojemności. int get(int klucz): Zwróć wartość …

Czytaj więcej

Prawidłowe rozwiązanie Leetcode Palindrome II

Opis problemu Rozwiązanie Valid Palindrome II LeetCode – „Valid Palindrome II” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę ciąg s, musimy zwrócić prawdę, jeśli s może być ciągiem palindromu po usunięciu co najwyżej jednego znaku. Przykład: Wejście: s = ”aba” Wyjście: prawda Wyjaśnienie: Ciąg wejściowy jest już palindromem, więc jest…

Czytaj więcej

Produkt Array z wyjątkiem rozwiązania Self LeetCode

Opis problemu Iloczyn tablicy z wyjątkiem Self LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę liczb całkowitych nums, zwróć odpowiedź tablicową taką, że odpowiedź[i] jest równa iloczynowi wszystkich elementów nums z wyjątkiem nums[i]. Iloczyn dowolnego prefiksu lub sufiksu liczb gwarantuje, że zmieści się w 32-bitowej liczbie całkowitej. Musisz napisać algorytm, który działa w czasie O(n) i bez użycia dzielenia…

Czytaj więcej

Ciągły szyk

Biorąc pod uwagę tablicę składającą się tylko z liczb 0 i 1. Musimy znaleźć długość najdłuższej ciągłej podtablicy składającej się równo z o i jedynek. Przykład Wejście arr = [1] Wyjście 0,1,0,1,0,0,1 Objaśnienie Najdłuższa ciągła podtablica jest zaznaczona na czerwono [6] i jej długość jest 0,1,0,1,0,0,1. Zestaw algorytmów…

Czytaj więcej

Znajdź odległość między dwoma węzłami drzewa binarnego

Stwierdzenie problemu Problem „Znajdź odległość między dwoma węzłami drzewa binarnego” mówi, że otrzymujesz drzewo binarne i dwa węzły. Teraz musisz znaleźć minimalną odległość między tymi dwoma węzłami. Przykład // Drzewo jest pokazane na obrazku nad węzłem 1…

Czytaj więcej

Maksymalna różnica między pierwszym a ostatnim indeksem elementu w tablicy

Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Zadanie „Maksymalna różnica między pierwszym a ostatnim indeksem elementu tablicy” polega na znalezieniu różnicy między pierwszym i ostatnim indeksem każdej liczby występującej w tablicy, tak aby różnica była maksymalną ze wszystkich. Przykład…

Czytaj więcej

Wydrukuj widok drzewa binarnego z prawej strony

Stwierdzenie problemu Problem „Wydrukuj prawy widok drzewa binarnego” stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo binarne. Teraz musisz znaleźć właściwy widok tego drzewa. Tutaj prawy widok drzewa binarnego oznacza wydrukowanie sekwencji tak, jak wygląda drzewo, gdy spojrzy się z…

Czytaj więcej

Podtablica z sumą 0

Problem „Znajdź, czy istnieje podtablica z sumą 0” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych zawierającą również ujemne liczby całkowite. Instrukcja problemu prosi o określenie, czy jakakolwiek podtablica o rozmiarze co najmniej 1 powinna mieć sumę równą 1. Przykład arr [] = {2,1, -3,4,5}…

Czytaj więcej

Napisz funkcję, aby uzyskać punkt przecięcia dwóch połączonych list

Stwierdzenie problemu Problem „Napisz funkcję, aby uzyskać punkt przecięcia dwóch połączonych list” mówi, że masz dwie połączone listy. Ale nie są to niezależne połączone listy. W pewnym momencie są ze sobą połączone. Teraz musisz znaleźć punkt przecięcia tych dwóch list. …

Czytaj więcej

Translate »