Iteracyjne przemierzanie kolejności w przedsprzedaży

Problem „Iterative Preorder Traversal” mówi, że otrzymałeś drzewo binarne i teraz musisz znaleźć przejście drzewa przed zamówieniem. Jesteśmy zobowiązani do znalezienia przejścia przed zamówieniem za pomocą metody iteracyjnej, a nie rekurencyjnej. Przykład 5 7 9 6 1 4 3…

Czytaj więcej

Wydrukuj n warunków sekwencji Newmana-Conwaya

Stwierdzenie problemu Problem „Wydrukuj n terminów sekwencji Newmana-Conwaya” stwierdza, że ​​otrzymujesz liczbę całkowitą „n”. Znajdź pierwszych n terminów z sekwencji Newmana-Conwaya, a następnie wydrukuj je. Przykład n = 6 1 1 2 2 3 4 Wyjaśnienie Wszystkie drukowane terminy są zgodne z sekwencją Newmana-Conwaya…

Czytaj więcej

Najdłuższa kolejność bitoniczna

Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych, a instrukcja problemu prosi o znalezienie najdłuższego podciągu bitonicznego. Sekwencja bitoniczna tablicy jest uważana za sekwencję, która najpierw rośnie, a następnie maleje. Przykład arr [] = {1,4,2,76,43,78,54,32,1,56,23} 7 Wyjaśnienie 1 ⇒ 4 ⇒ 76 ⇒ 78 ⇒ 54…

Czytaj więcej

Algorytm malowania ogrodzeń

Opis problemu „Algorytm malowania ogrodzenia” mówi, że otrzymujesz ogrodzenie zawierające kilka słupków (niektóre drewniane lub inne elementy) i kilka kolorów. Dowiedz się, na ile sposobów można pomalować ogrodzenie, tak aby maksymalnie 2 sąsiednie ogrodzenia miały ten sam kolor. Od tego …

Czytaj więcej

Sprawdź, czy jakiekolwiek dwa przedziały nakładają się na dany zestaw przedziałów

Opis problemu Problem „Sprawdź, czy jakieś dwa przedziały zachodzą na siebie w danym zestawie przedziałów” mówi, że otrzymałeś pewien zestaw przedziałów. Każdy przedział składa się z dwóch wartości, jedna to czas rozpoczęcia, a druga to czas zakończenia. Opis problemu zawiera prośbę o sprawdzenie, czy któryś z…

Czytaj więcej

Problem z parowaniem znajomych

Stwierdzenie problemu „Problem z parowaniem znajomych” stwierdza, że ​​jest N przyjaciół. I każdy z nich może pozostać singlem lub być ze sobą sparowany. Ale po utworzeniu pary ci dwaj przyjaciele nie mogą brać udziału w parowaniu. Musisz więc znaleźć całkowitą liczbę sposobów…

Czytaj więcej

Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów

Opis problemu Problem „Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów” mówi, że podana jest tablica cen o długości n, gdzie i-ty element przechowuje cenę zapasów w i-tym dniu. Jeśli możemy dokonać tylko jednej transakcji, czyli kupić jednego dnia i…

Czytaj więcej

Translate »