Najdłuższy wspólny podciąg LeetCode Rozwiązanie

Opis problemu Najdłuższy wspólny podciąg Rozwiązanie LeetCode — Biorąc pod uwagę dwa ciągi tekst1 i tekst2, zwracają długość ich najdłuższego wspólnego podciągu. Jeśli nie ma wspólnego podciągu, zwróć 0. Podciąg ciągu to nowy ciąg wygenerowany z oryginalnego ciągu z kilkoma znakami (może być żaden) usuniętymi bez zmiany względnej kolejności pozostałych …

Czytaj więcej

Top K częstych elementów Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Top K często występujących elementów Rozwiązanie LeetCode mówi, że — mając tablicę liczb całkowitych nums i liczbę całkowitą k, zwróć k najczęściej występujących elementów. Możesz zwrócić odpowiedź w dowolnej kolejności. Przykład 1: Wejście: nums = [1,1,1,2,2,3], k = 2 Wyjście: [1,2] Przykład 2: Wejście: nums = [1], k = 1 Wyjście: [1] …

Czytaj więcej

Wstaw Usuń GetRandom O(1) Rozwiązanie Leetcode

Opis problemu Rozwiązanie Wstaw Usuń GetRandom O(1) LeetCode – „Wstaw Usuń GetRandom O(1)” prosi o zaimplementowanie tych czterech funkcji w złożoności czasowej O(1). insert(val): Wstaw wartość val do losowego zestawu i zwróć wartość true, jeśli element jest początkowo nieobecny w zestawie. Zwraca fałsz, gdy …

Czytaj więcej

Połącz k Listy posortowane Rozwiązanie Leetcode

Opis problemu Połącz k posortowanych list Rozwiązanie LeetCode – „Połącz k posortowanych list” stwierdza, że ​​podana jest tablica k połączonych list, gdzie każda połączona lista ma swoje wartości posortowane w kolejności rosnącej. Musimy połączyć wszystkie połączone listy w jedną połączoną listę i zwrócić ...

Czytaj więcej

Znajdź medianę ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Znajdź medianę ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode — Mediana jest średnią wartością uporządkowanej listy liczb całkowitych. Jeśli rozmiar listy jest parzysty, nie ma średniej wartości, a mediana jest średnią z dwóch średnich wartości. Na przykład, dla arr = [2,3,4], mediana …

Czytaj więcej

Minimalne ruchy rycerskie Rozwiązanie LetCode

Opis problemu Minimalne ruchy skoczka LeetCode Rozwiązanie – Na nieskończonej szachownicy o współrzędnych od -infinity do +infinity masz skoczka w polu [0, 0]. Rycerz ma 8 możliwych ruchów, które może wykonać, jak pokazano poniżej. Każdy ruch to dwa pola w kierunku kardynalnym, a następnie jedno pole w kierunku ortogonalnym. Zwróć minimalną liczbę…

Czytaj więcej

Scalanie posortowanej tablicy LeetCode Rozwiązanie

Opis problemu Scal posortowaną tablicę LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz dwie tablice liczb całkowitych nums1 i nums2, posortowane w kolejności niemalejącej, oraz dwie liczby całkowite m i n, reprezentujące liczbę elementów odpowiednio w nums1 i nums2. Połącz nums1 i nums2 w jedną tablicę posortowaną w kolejności niemalejącej. Ostateczna posortowana tablica nie powinna być zwracana przez funkcję, ale powinna być przechowywana w tablicy nums1. …

Czytaj więcej

Liczba wysp Rozwiązanie LetCode

Opis problemu Liczba wysp Rozwiązanie LeetCode – „Liczba wysp” oznacza, że ​​otrzymujesz binarną siatkę mxn 2D, która reprezentuje mapę z jedynkami (ląd) i zerami (woda), musisz zwrócić liczbę wysp. Wyspa otoczona jest wodą i jest…

Czytaj więcej

Suma liczb parzystych po zapytaniach

Instrukcja problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę liczb całkowitych i tablicę zapytań tablicowych. Dla i-tego zapytania będziemy mieć dwa parametry, indeks i wartość. Po każdym zapytaniu dodajemy wartość val do tablicy [indeks]. Musimy znaleźć sumę wszystkich parzystych liczb całkowitych w tablicy po…

Czytaj więcej

Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie Leetcode

Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę liczb całkowitych. Ponadto możemy wykonać określony zestaw operacji na tej tablicy. W jednej operacji możemy zwiększyć ”n - 1 ″ (wszystkie elementy oprócz jednego) elementów tablicy o 1. Musimy…

Czytaj więcej

Translate »