Wstaw Usuń GetRandom O(1) Rozwiązanie Leetcode

Opis problemu Rozwiązanie Wstaw Usuń GetRandom O(1) LeetCode – „Wstaw Usuń GetRandom O(1)” prosi o zaimplementowanie tych czterech funkcji w złożoności czasowej O(1). insert(val): Wstaw wartość val do losowego zestawu i zwróć wartość true, jeśli element jest początkowo nieobecny w zestawie. Zwraca fałsz, gdy …

Czytaj więcej

Podłańcuch z konkatenacją wszystkich słów Rozwiązanie Leetcode

Opis problemu Podłańcuch z konkatenacją wszystkich słów Rozwiązanie LeetCode – „Podłańcuch z konkatenacją wszystkich słów” podaje ciąg s i tablicę ciągów słów, w których każde słowo ma tę samą długość. Musimy zwrócić wszystkie indeksy początkowe podłańcucha, czyli…

Czytaj więcej

Zaprojektuj rozwiązanie Leetcode w tabeli liderów

Opis problemu Projekt Tabeli Liderów Rozwiązanie LeetCode – „Zaprojektuj Tablicę Liderów” prosi o wypełnienie 3 funkcji: addScore(playerId, score): Zaktualizuj tabelę wyników, dodając wynik do wyniku danego gracza. Jeśli nie istnieje żaden gracz, dodaj taki identyfikator do tabeli liderów. top(K): Zwróć najwyższą sumę …

Czytaj więcej

Rozwiązanie Leetcode z przesuwanym oknem środkowym

Opis problemu Rozwiązanie LeetCode dla okna przesuwnego — „Medium dla okna przesuwnego” podaje, że podana jest tablica liczb całkowitych nums i liczba całkowita k, gdzie k jest rozmiarem okna przesuwnego. Musimy zwrócić medianę każdego okna o rozmiarze k. Przykład: Wejście: [1,3,-1,-3,5,3,6,7], k = 3 Wyjście: [1.00000,-1.00000,-1.00000,3.00000,5.00000,6.00000] Wyjaśnienie: Mediana …

Czytaj więcej

Trasy autobusowe Rozwiązanie Letcode

Opis problemu Trasy autobusowe Rozwiązanie LeetCode – „Trasy autobusowe” oznacza, że ​​otrzymujesz zestaw tras, w których trasa[i] jest trasą autobusową w taki sposób, że autobus powtarza tę trasę w nieskończoność. Otrzymamy źródło przystanku autobusowego i chcemy dotrzeć do celu przystanku. Możemy …

Czytaj więcej

Podtablice z K różnych liczb całkowitych Rozwiązanie Leetcode

Opis problemu Podtablice z K różnych liczb całkowitych Rozwiązanie LeetCode – „Podtablice z K różnych liczb całkowitych” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych num i liczbę całkowitą k. Musimy znaleźć całkowitą liczbę dobrych podtablic liczb. Dobra tablica jest definiowana jako tablica o dokładnie…

Czytaj więcej

Przywracanie adresów IP Rozwiązanie Letcode

Opis problemu The Restore IP Addresses Rozwiązanie LeetCode – „Restore IP Addresses” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę ciąg zawierający tylko cyfry, musimy zwrócić wszystkie możliwe prawidłowe adresy IP w dowolnej kolejności, którą można utworzyć, wstawiając kropki do ciągu. Pamiętaj, że nie wolno nam wracać…

Czytaj więcej

Słowo Ladder Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu The Word Ladder Rozwiązanie LeetCode – „Word Ladder” oznacza, że ​​otrzymujesz ciąg beginWord, ciąg endWord i wordList. Musimy znaleźć najkrótszą długość sekwencji transformacji (jeśli nie ma ścieżki, wypisz 0) od beginWord do endWord po spełnieniu podanych warunków: Wszystkie słowa pośrednie powinny…

Czytaj więcej

Znajdź rozwiązanie dla typowych znaków Leetcode

Stwierdzenie problemu W tym problemie otrzymujemy listę ciągów znaków. Musimy znaleźć znaki, które są wspólne dla wszystkich ciągów. Jeśli znak jest obecny we wszystkich ciągach wielokrotnie, to musimy wyprowadzić ten znak wiele razy. Załóżmy, że mamy tablicę…

Czytaj więcej

Znajdź rozwiązanie dla typowych znaków Leetcode

Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę łańcuchów. Musimy wydrukować listę wszystkich znaków, które pojawiają się w każdym łańcuchu w tablicy (łącznie z duplikatami). To znaczy, jeśli znak pojawia się 2 razy w każdym ciągu, ale nie 3 razy, musimy go mieć…

Czytaj więcej

Translate »