Najbliższa wartość drzewa wyszukiwania binarnego II Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu: najbliższa wartość drzewa wyszukiwania binarnego II LeetCode Rozwiązanie: Biorąc pod uwagę korzeń drzewa wyszukiwania binarnego, wartość docelową i liczbę całkowitą k, zwróć wartości k w BST, które są najbliższe wartości docelowej. Możesz zwrócić odpowiedź w dowolnej kolejności. Masz gwarancję, że masz tylko jeden unikalny zestaw wartości k w BST, które są najbliższe…

Czytaj więcej

Pływaj w rosnącej wodzie Rozwiązanie LeetCode

Stwierdzenie problemu: Pływaj w wznoszącej się wodzie LeetCode Rozwiązanie: Dostajesz siatkę macierzy liczb całkowitych nxn, w której każda siatka wartości[i][j] reprezentuje wysokość w tym punkcie (i, j). Deszcz zaczyna padać. W czasie t głębokość wody wszędzie wynosi t. Możesz przepłynąć z jednego kwadratu na inny sąsiadujący w 4 kierunkach kwadrat, jeśli…

Czytaj więcej

Wstaw Usuń GetRandom O(1) – Dozwolone duplikaty Rozwiązanie LeetCode

Stwierdzenie problemu: Wstaw Usuń GetRandom O(1) – dozwolone duplikaty LeetCode Rozwiązanie: RandomizedCollection to struktura danych zawierająca zbiór liczb, prawdopodobnie duplikaty (np. multiset). Powinien umożliwiać wstawianie i usuwanie określonych elementów, a także usuwanie elementu losowego. Zaimplementuj klasę RandomizedCollection: RandomizedCollection() Inicjuje pusty obiekt RandomizedCollection. bool insert(int val) Wstawia element val do …

Czytaj więcej

Przechodzenie w pionie przez drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Przechodzenie w porządku pionowym drzewa binarnego Rozwiązanie LeetCode mówi – Mając korzeń drzewa binarnego, oblicz przechodzenie w porządku pionowym drzewa binarnego. Dla każdego węzła na pozycji (wiersz, kolumna), jego lewy i prawy dzieci będą odpowiednio na pozycjach (wiersz + 1, kolumna – 1) i (wiersz + 1, kolumna + 1). …

Czytaj więcej

Stone Game IV Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Stone Game IV LeetCode Rozwiązanie – Alice i Bob na zmianę grają w grę, a Alice zaczyna jako pierwsza. Początkowo w stosie jest n kamieni. Podczas tury każdego gracza, ten gracz wykonuje ruch polegający na usunięciu dowolnej niezerowej liczby kamieni ze stosu. Ponadto, jeśli gracz nie może wykonać ruchu, on / ona …

Czytaj więcej

Najlepsze rozwiązanie do punktu spotkań LeetCode

Opis problemu: Najlepsze rozwiązanie Leetcode w miejscu spotkania mówi – Biorąc pod uwagę binarną siatkę amxn, gdzie każdy 1 oznacza dom jednego przyjaciela, zwróć minimalną całkowitą odległość podróży. Całkowita odległość podróży to suma odległości między domami znajomych a miejscem spotkania. Odległość jest obliczana za pomocą Manhattan Distance, …

Czytaj więcej

Podłańcuch z konkatenacją wszystkich słów Rozwiązanie Leetcode

Opis problemu Podłańcuch z konkatenacją wszystkich słów Rozwiązanie LeetCode – „Podłańcuch z konkatenacją wszystkich słów” podaje ciąg s i tablicę ciągów słów, w których każde słowo ma tę samą długość. Musimy zwrócić wszystkie indeksy początkowe podłańcucha, czyli…

Czytaj więcej

Rozwiązanie Leetcode z przesuwanym oknem środkowym

Opis problemu Rozwiązanie LeetCode dla okna przesuwnego — „Medium dla okna przesuwnego” podaje, że podana jest tablica liczb całkowitych nums i liczba całkowita k, gdzie k jest rozmiarem okna przesuwnego. Musimy zwrócić medianę każdego okna o rozmiarze k. Przykład: Wejście: [1,3,-1,-3,5,3,6,7], k = 3 Wyjście: [1.00000,-1.00000,-1.00000,3.00000,5.00000,6.00000] Wyjaśnienie: Mediana …

Czytaj więcej

Translate »