Maksymalna możliwa różnica dwóch podzbiorów tablicy

Załóżmy, że mamy tablicę liczb całkowitych. Instrukcja problemu „Maksymalna możliwa różnica dwóch podzbiorów tablicy” prosi o znalezienie maksymalnej możliwej różnicy między dwoma podzbiorami tablicy. Warunki, których należy przestrzegać: tablica może zawierać powtarzające się elementy, ale najwyższa częstotliwość elementu…

Czytaj więcej

Biorąc pod uwagę tablicę par Znajdź w niej wszystkie pary symetryczne

Znajdź wszystkie pary symetryczne - Otrzymujesz kilka par tablicy. Musisz znaleźć w nim symetryczne pary. Mówi się, że para symetryczna jest symetryczna, gdy w parach powiedzmy (a, b) i (c, d), w których „b” jest równe „c”, a „a” jest…

Czytaj więcej

Sprawdź, czy dana tablica zawiera zduplikowane elementy w odległości k od siebie

Problem „Sprawdź, czy dana tablica zawiera zduplikowane elementy w odległości k od siebie” mówi, że musimy sprawdzić, czy w danej tablicy nieuporządkowanej w zakresie k nie ma duplikatów. Tutaj wartość k jest mniejsza niż podana tablica. Przykłady K = 3 arr [] =…

Czytaj więcej

Wydrukuj wszystkie podtablice z sumą 0

Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych, Twoim zadaniem jest wydrukowanie wszystkich możliwych tablic podrzędnych z sumą równą 0. Musimy więc wypisać wszystkie tablice podrzędne z sumą 0. Przykład arr [] = {-2, 4, -2, -1, 1, -3, 1, 5, 7, -11, -6} Znaleziono tablicę podrzędną z indeksu 0…

Czytaj więcej

Wydrukuj zmodyfikowaną tablicę po wielu operacjach zwiększania zakresu tablicy

Problem „Wydrukuj zmodyfikowaną tablicę po wielu operacjach zwiększania zakresu tablicy” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i podano liczbę zapytań „q”. Podana jest również jedna liczba całkowita „d”. Każde zapytanie zawiera dwie liczby całkowite, wartość początkową i końcową. Opis problemu zawiera prośbę o znalezienie…

Czytaj więcej

Translate »