Maksymalna odległość między dwoma wystąpieniami tego samego elementu w tablicy

Załóżmy, że otrzymujesz tablicę z kilkoma powtórzonymi liczbami. Musimy znaleźć maksymalną odległość między dwoma takimi samymi wystąpieniami liczby o różnym indeksie, znajdującej się w tablicy. Przykładowe dane wejściowe: tablica = [1, 2, 3, 6, 2, 7] Dane wyjściowe: 3 Wyjaśnienie: Ponieważ elementy w tablicy [1]…

Czytaj więcej

Grupuj wielokrotne wystąpienia elementów tablicy w kolejności według pierwszego wystąpienia

Otrzymujesz pytanie, w którym podałeś nieposortowaną tablicę z wieloma wystąpieniami liczb. Zadanie polega na zgrupowaniu wszystkich wielokrotnych wystąpień elementów tablicy uporządkowanych według pierwszego wystąpienia. Tymczasem kolejność powinna być taka sama, jak nadejdzie numer. Przykładowe dane wejściowe: [2, 3,4,3,1,3,2,4]…

Czytaj więcej

Maksymalna tablica z dwóch podanych tablic z zachowaniem tej samej kolejności

Załóżmy, że mamy dwie tablice liczb całkowitych o tym samym rozmiarze n. Obie tablice mogą również zawierać wspólne liczby. Instrukcja problemu prosi o utworzenie wynikowej tablicy zawierającej „n” maksymalnych wartości z obu tablic. Pierwsza tablica powinna mieć priorytet (elementy pierwszej…

Czytaj więcej

Maksymalna liczba czekoladek do równego rozdzielenia między k studentów

„Maksymalna liczba czekoladek do równego rozdzielenia między k uczniów” oznacza, że ​​otrzymujesz n pudełek zawierających czekoladki. Załóżmy, że jest k uczniów. Zadanie polega na równomiernym rozłożeniu maksymalnej liczby czekoladek na k uczniów, wybierając kolejne bombonierki. Możemy …

Czytaj więcej

Zmaksymalizuj elementy, używając innego szyku

Załóżmy, że podaliśmy dwie tablice liczb całkowitych o tym samym rozmiarze n. Obie tablice zawierają liczby dodatnie. Instrukcja problemu prosi o zmaksymalizowanie pierwszej tablicy przez użycie drugiego elementu tablicy, zachowując drugą tablicę jako priorytet (elementy drugiej tablicy powinny pojawić się jako pierwsze na wyjściu). …

Czytaj więcej

Minimalne wymiany wymagane do połączenia wszystkich elementów mniejszych lub równych k

Problem „Minimalna liczba wymian wymaganych do połączenia wszystkich elementów mniejszych lub równych k” stwierdza, że ​​masz tablicę liczb całkowitych. Opis problemu prosi o ustalenie najmniejszej liczby swapów, które będą wymagane do połączenia elementów, które są mniejsze lub równe…

Czytaj więcej

Maksymalna suma par z określoną różnicą

Zadanie „Maksymalna suma par z określoną różnicą” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i liczbę całkowitą K. Następnie zostajemy poproszeni o znalezienie maksymalnej sumy par niezależnych. Możemy sparować dwie liczby całkowite, jeśli mają one bezwzględną różnicę mniejszą niż K.…

Czytaj więcej

Translate »