Szyfrować ciąg

Instrukcja problemu „Scramble String” Problem stwierdza, że ​​otrzymałeś dwa ciągi. Sprawdź, czy drugi ciąg jest zaszyfrowanym ciągiem pierwszego, czy nie? Objaśnienie Niech string s = „great” Reprezentacja s jako drzewo binarne przez rekurencyjne podzielenie go na dwa niepuste podciągi. Ten ciąg może być…

Czytaj więcej

Maksymalna odległość między dwoma wystąpieniami tego samego elementu w tablicy

Załóżmy, że otrzymujesz tablicę z kilkoma powtórzonymi liczbami. Musimy znaleźć maksymalną odległość między dwoma takimi samymi wystąpieniami liczby o różnym indeksie, znajdującej się w tablicy. Przykładowe dane wejściowe: tablica = [1, 2, 3, 6, 2, 7] Dane wyjściowe: 3 Wyjaśnienie: Ponieważ elementy w tablicy [1]…

Czytaj więcej

Wszystkie unikalne trojaczki, które sumują się do określonej wartości

Podaliśmy tablicę liczb całkowitych i określoną liczbę zwaną „sumą”. Opis problemu prosi o znalezienie trójki, która składa się na podaną liczbę „suma”. Przykładowe dane wejściowe: arr [] = {3,5,7,5,6,1} sum = 16 Dane wyjściowe: (3, 7, 6), (5, 5, 6) Wyjaśnienie: Triplet, który jest równy podanemu…

Czytaj więcej

Policz podtablice z takimi samymi parzystymi i nieparzystymi elementami

Załóżmy, że podałeś tablicę liczb całkowitych o rozmiarze N. Ponieważ istnieją liczby, liczby są nieparzyste lub parzyste. Wyrażenie problemu to podtablica count z takimi samymi parzystymi i nieparzystymi elementami lub wyszukuje liczbę pod-tablic, które mają równą liczbę parzystych i nieparzystych liczb całkowitych. Przykład…

Czytaj więcej

Zmaksymalizuj elementy, używając innego szyku

Załóżmy, że podaliśmy dwie tablice liczb całkowitych o tym samym rozmiarze n. Obie tablice zawierają liczby dodatnie. Instrukcja problemu prosi o zmaksymalizowanie pierwszej tablicy przez użycie drugiego elementu tablicy, zachowując drugą tablicę jako priorytet (elementy drugiej tablicy powinny pojawić się jako pierwsze na wyjściu). …

Czytaj więcej

Napisz kod, aby określić, czy dwa drzewa są identyczne

Problem „Napisz kod, aby określić, czy dwa drzewa są identyczne” mówi, że otrzymujesz dwa drzewa binarne. dowiedzieć się, czy są identyczne, czy nie? Tutaj identyczne drzewo oznacza, że ​​oba drzewa binarne mają tę samą wartość węzła z tym samym układem węzłów. Przykład Oba drzewa…

Czytaj więcej

Znajdź elementy, które są obecne w pierwszej tablicy, a nie w drugiej

Problem „Znajdź elementy, które są obecne w pierwszej tablicy, a nie w drugiej” mówi, że masz dwie tablice. Tablice składają się ze wszystkich liczb całkowitych. Musisz znaleźć liczby, które nie będą obecne w drugiej tablicy, ale będą obecne w pierwszej tablicy. Przykład…

Czytaj więcej

Przekątna drzewa binarnego

Sformułowanie problemu Problem „Przekątne przechodzenie po przekątnej drzewa binarnego” stwierdza, że ​​otrzymałeś drzewo binarne i teraz musisz znaleźć przekątną widok dla danego drzewa. Kiedy widzimy drzewo z prawego górnego rogu. Widoczne dla nas węzły to przekątna…

Czytaj więcej

Translate »