Układanie monet Rozwiązanie Leetcode

Opis problemu Układanie monet Rozwiązanie LeetCode – „Układanie monet” prosi o zbudowanie klatki schodowej z tych monet. Klatka schodowa składa się z k rzędów, gdzie i rząd składa się z dokładnie i monet. Ostatni rząd schodów może nie być kompletny. Za podaną ilość monet zwróć …

Czytaj więcej

Konkatenacja rozwiązania Array LeetCode

Opis problemu: Konkatenacja tablicy Leetcode Rozwiązanie: stwierdza, że ​​Mając tablicę liczb całkowitych nums o długości n, chcesz utworzyć tablicę ans o długości 2n, gdzie ans[i] == nums[i] i ans[i + n] = = liczba[i] dla 0 <= i < n (0-indeksowane). W szczególności ans jest połączeniem dwóch tablic liczb. Zwróć tablicę ans. Spróbujmy najpierw zrozumieć problem i jego treść. Problem …

Czytaj więcej

Konkatenacja rozwiązania Array LeetCode

Stwierdzenie problemu : Konkatenacja tablicy LeetCode Rozwiązanie – mając tablicę liczb całkowitych num o długości n, chcesz utworzyć tablicę ans o długości 2n, gdzie ans[i] == nums[i] i ans[i + n] == nums[ i] dla 0 <= i < n (0-indeksowane). W szczególności ans jest połączeniem dwóch tablic liczb. Zwróć tablicę ans. Przykład: Przykład 1 Dane wejściowe: nums = [1,2,1] Dane wyjściowe: [1,2,1,1,2,1] Wyjaśnienie: Tablica …

Czytaj więcej

Numer Fibonacciego Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Liczba Fibonacciego LeetCode Rozwiązanie – „Liczba Fibonacciego” stwierdza, że ​​liczby Fibonacciego, powszechnie oznaczane jako F(n) tworzą ciąg zwany ciągiem Fibonacciego, w którym każda liczba jest sumą dwóch poprzedzających, zaczynając od 0 i 1. Oznacza to, że F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n – 1) + F(n …

Czytaj więcej

Najdłuższy wspólny prefiks Leetcode rozwiązanie

Opis problemu Najdłuższy wspólny prefiks Rozwiązanie LeetCode – „Najdłuższy wspólny prefiks” oznacza, że ​​podano tablicę ciągów. Musimy znaleźć najdłuższy wspólny przedrostek wśród tych ciągów. Jeśli nie istnieje żaden prefiks, zwróć pusty ciąg. Przykład: Wejście: strs = [„flower”, „flow”, „flight”] Wyjście: „fl” Wyjaśnienie: „fl” to najdłuższy …

Czytaj więcej

Maksymalna różnica między rosnącymi elementami Rozwiązanie LeetCode

Stwierdzenie problemu Maksymalna różnica między rosnącymi elementami Rozwiązanie LeetCode – Mając tablicę liczb całkowitych z indeksem 0 nums o rozmiarze n, znajdź maksymalną różnicę między nums[i] i nums[j] (tj. nums[j] – nums[i]), tak, że 0 <= i < j < n i liczebność[i] <liczba[j]. Zwróć maksymalną różnicę. Jeśli takie i i j nie istnieją, zwróć -1. Przykłady i wyjaśnienia Przykład 1: Dane wejściowe: nums = [7,1,5,4] Dane wyjściowe: 4 Wyjaśnienie: Występuje maksymalna różnica …

Czytaj więcej

Prawidłowe rozwiązanie Leetcode Palindrome II

Opis problemu Rozwiązanie Valid Palindrome II LeetCode – „Valid Palindrome II” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę ciąg s, musimy zwrócić prawdę, jeśli s może być ciągiem palindromu po usunięciu co najwyżej jednego znaku. Przykład: Wejście: s = ”aba” Wyjście: prawda Wyjaśnienie: Ciąg wejściowy jest już palindromem, więc jest…

Czytaj więcej

Odwróć słowa w ciągu III Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Odwróć słowa w ciągu III Rozwiązanie LeetCode – Otrzymujemy ciąg znaków i prosi się o odwrócenie kolejności znaków w każdym słowie w zdaniu, zachowując jednocześnie odstępy i początkową kolejność słów. Przykłady i wyjaśnienia Przykład 1: Dane wejściowe: s = „Weźmy LeetCode…

Czytaj więcej

Usuń duplikaty z posortowanej listy Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Usuń duplikaty z posortowanej listy Rozwiązanie LeetCode – Otrzymujemy nagłówek posortowanej połączonej listy. Jesteśmy proszeni o usunięcie wszystkich duplikatów tak, aby każdy element pojawiał się tylko raz, a także zwrócenie posortowanej połączonej listy. Przykłady i wyjaśnienia Przykład 1: Dane wejściowe: head …

Czytaj więcej

Translate »