Monotoniczne rozwiązanie Leetcode dla macierzy

Opis problemu: rozwiązanie z monotoniczną tablicą Leetcode — Dana tablica jest monotoniczna, jeśli jest jednostajnie rosnąca lub jednostajnie malejąca. Tablica nums jest monotonnie rosnąca, jeśli dla wszystkich i <= j, nums[i] <= nums[j]. Tablica nums jest monotonnie malejąca, jeśli dla wszystkich i <= j, nums[i] >= nums[j]. Biorąc pod uwagę tablicę liczb całkowitych nums, zwróć prawdę, jeśli podana …

Czytaj więcej

Maksymalny rozmiar Podtablica Suma równa się k Rozwiązanie Leetcode

Stwierdzenie problemu: maksymalna wielkość sumy podtablicy równa się k. Rozwiązanie kodu Leetcode – Mając tablicę liczb całkowitych nums i liczbę całkowitą k, zwróć maksymalną długość podtablicy, która sumuje się do k. Jeśli go nie ma, zamiast tego zwróć 0. Przykład: Wejście: nums = [1,-1,5,-2,3], k = 3 Wyjście: 4 Wyjaśnienie: …

Czytaj więcej

Rozwiązanie H-Index Leetcode

Stwierdzenie problemu: H-Index Rozwiązanie Leetcode mówi, że – biorąc pod uwagę tablicę liczb całkowitych „cytowań”, gdzie cytowania[i] to liczba cytowań, które badacz otrzymał za swoją i-tą pracę, zwróć indeks H badacza. Jeśli istnieje kilka wartości H-Index, zwróć maksimum spośród nich. Definicja indeksu H: naukowiec ma indeks…

Czytaj więcej

Odkrywaj karty w rosnącym zamówieniu rozwiązania Leetcode

Opis problemu Odkrywanie kart w rosnącej kolejności Rozwiązanie Leetcode – biorąc pod uwagę tablicę liczb całkowitych o nazwie „deck”. W tej talii kart każda karta ma unikalną liczbę całkowitą. Liczba całkowita na karcie i to deck[i]. Ułóż talię w dowolnej kolejności, a wszystkie karty zaczną być zakryte (odkryte)…

Czytaj więcej

Maksymalna długość boku kwadratu z sumą mniejszą lub równą progowi rozwiązania LeetCode

Stwierdzenie problemu „Maksymalna długość boku kwadratu z sumą mniejszą lub równą progowi” mówi, że podano matę macierzy amxn i próg liczby całkowitej, zwróć maksymalną długość boku kwadratu z sumą mniejszą lub równą progowi lub zwróć 0 jeśli nie ma takiego kwadratu. Przykład 1: Wejście: …

Czytaj więcej

Count Sub Islands Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Count Sub Islands Rozwiązanie LeetCode mówi, że grid1 i grid2 zawierają tylko zera (oznaczające wodę) i jedynki (reprezentujące ląd). Wyspa oznacza grupę jedynek połączonych 0 kierunkowo. Wyspa w siatce 1 jest uważana za podwyspę, jeśli w siatce 1 znajduje się wyspa zawierająca wszystkie komórki, które tworzą ...

Czytaj więcej

Ciągła suma podtablica Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Ciągła suma podtablicy LeetCode Rozwiązanie – Biorąc pod uwagę tablicę liczb całkowitych nums i liczbę całkowitą k, zwróć wartość true, jeśli nums ma ciągłą podtablicę o rozmiarze co najmniej dwóch, której elementy sumują się do wielokrotności k lub w przeciwnym razie fałsz. Liczba całkowita x jest wielokrotnością k, jeśli istnieje liczba całkowita n taka, że ​​x = n * k. 0 to zawsze …

Czytaj więcej

Znajdź zwycięzcę w grze o obiegu zamkniętym, rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Znajdź zwycięzcę gry okrężnej Rozwiązanie LeetCode — n znajomych gra w grę. Przyjaciele siedzą w kręgu i są ponumerowani od 1 do n w kolejności zgodnej z ruchem wskazówek zegara. Bardziej formalnie, przejście zgodnie z ruchem wskazówek zegara od i-tego przyjaciela prowadzi do…

Czytaj więcej

Top K częstych elementów Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu Top K często występujących elementów Rozwiązanie LeetCode mówi, że — mając tablicę liczb całkowitych nums i liczbę całkowitą k, zwróć k najczęściej występujących elementów. Możesz zwrócić odpowiedź w dowolnej kolejności. Przykład 1: Wejście: nums = [1,1,1,2,2,3], k = 2 Wyjście: [1,2] Przykład 2: Wejście: nums = [1], k = 1 Wyjście: [1] …

Czytaj więcej

Translate »