Wartość logiczna Pythona

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej na temat projektowania systemu może być tak nieograniczona, że ​​trudno jest określić właściwy sposób przygotowania. Teraz jestem w stanie złamać rundy projektowe Amazon, Microsoft i Adobe po zakupie ta książka. Codziennie poprawiaj jeden pytanie projektowe i obiecuję, że możesz złamać cały projekt.

Python Boolean to jedna z dwóch wartości Prawdziwy or Fałszywy.

W dowolnym języku programowania, jeśli walidujemy jakikolwiek wyrażenie, otrzymamy odpowiedź Prawda lub Fałsz.

print(3>5)
print(5==5)

W powyższym przykładzie sprawdzamy poprawność wyrażenia i otrzymujemy wartość logiczną jako odpowiedź. Jak widzieliśmy w poprzednich samouczkach, if i Podczas pętle wykonują fragment kodu w oparciu o wartość logiczną zwróconą przez wyrażenie.

Ocena wartości za pomocą Python Boolean:

W ramach projektu bool () Funkcja służy do oceny dowolnej wartości i zwraca odpowiedź, która jest albo Prawda lub Fałsz.

Każda wartość to True, chyba że jest pusta.

Poniższe przykłady zwrócą True.

print(bool(1))
print(bool("ABC"))
print(bool([1,2,3]))

Poniższe przykłady zwrócą False, ponieważ są to wartości puste.

print(bool(""))
print(bool(0))
print(bool([]))
print(bool(()))
print(bool({}))

Wartości logiczne w funkcjach:

Omówimy funkcje w nadchodzącym samouczku. W tym momencie wystarczy wiedzieć, że funkcja może zwrócić wartość logiczną i możemy również wykonać fragment kodu oparty na wartości zwracanej przez funkcję.

def function():
  return True
if function():
  print("YES")
else:
  print("NO")

w pytonie def wskazuje a funkcjonować. Nazwa, po której następuje słowo kluczowe def, jest nazwą funkcji. Powyższy kod zawiera funkcję function(), która nie robi nic poza zwracaniem wartości logicznej.

A potem wypisujemy „TAK” lub „NIE” na podstawie wartości zwracanej przez funkcję.

 

Wywiady dotyczące projektowania systemu pękania
Translate »