Pytania do wywiadu Amazon Coding

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej na temat projektowania systemu może być tak nieograniczona, że ​​trudno jest określić właściwy sposób przygotowania. Teraz jestem w stanie złamać rundy projektowe Amazon, Microsoft i Adobe po zakupie ta książka. Codziennie poprawiaj jeden pytanie projektowe i obiecuję, że możesz złamać cały projekt.

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej Amazonszpilka
Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej Amazon
Wywiady dotyczące projektowania systemu pękania

Pytania dotyczące tablicy Amazon

Pytanie 1. Wstaw Usuń GetRandom O(1) Rozwiązanie Leetcode Instrukcja problemu Usuń getRandom o (1) Rozwiązanie leetcode - „Wstaw Usuń getRandom o (1)” prosi o wdrożenie tych czterech funkcji w złożoności czasowej O (1). Wstaw (Val): Wstaw VAL do losowego zestawu i zwróć true, jeśli element jest początkowo nieobecny w zestawie. Zwraca fałsz, gdy ...

Czytaj więcej

Pytanie 2. Rozwiązanie Leetcode dotyczące temperatur dziennych Opis problemu Temperatury dzienne Rozwiązanie Leetcode: stwierdza, że ​​dana tablica liczb całkowitych oznacza temperatury dzienne, zwraca odpowiedź tablicową taką, że odpowiedź[i] to liczba dni, przez które trzeba czekać po i-tym dniu, aby uzyskać wyższą temperaturę. Jeśli nie ma przyszłego dnia, dla którego jest to możliwe, zamiast tego zachowaj odpowiedź[i] == 0. ...

Czytaj więcej

Pytanie 3. Trasy autobusowe Rozwiązanie Letcode Opis problemu Trasy autobusowe Rozwiązanie LeetCode – „Trasy autobusowe” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę tras, w których trasa[i] jest trasą autobusową w taki sposób, że autobus powtarza tę trasę w nieskończoność. Otrzymamy źródło przystanku autobusowego i chcemy dotrzeć do celu przystanku. Możemy ...

Czytaj więcej

Pytanie 4. Podtablice z K różnych liczb całkowitych Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Podtablice z K różnych liczb całkowitych Rozwiązanie LeetCode – „Podtablice z K różnych liczb całkowitych” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych num i liczbę całkowitą k. Musimy znaleźć całkowitą liczbę dobrych podtablic liczb. Dobra tablica jest zdefiniowana jako tablica z dokładnie ...

Czytaj więcej

Pytanie 5. Usuń duplikaty z rozwiązania Sorted Array II Leetcode Stwierdzenie problemu: Biorąc pod uwagę tablicę liczb całkowitych z liczbami posortowanymi w kolejności niemalejącej, usuń niektóre duplikaty w miejscu, tak aby każdy unikalny element pojawiał się co najwyżej dwa razy. Względna kolejność elementów powinna być taka sama. Ponieważ nie można zmienić długości tablicy w niektórych językach, musisz zamiast tego mieć ...

Czytaj więcej

Pytanie 6. K Najbliższe punkty do rozwiązania Leetcode Origin Opis problemu K Najbliższych punktów do początku Rozwiązanie LeetCode – „K najbliższych punktów od początku” stwierdza, że ​​przy danej tablicy punktów współrzędne x i współrzędne y reprezentują współrzędne na płaszczyźnie XY. Musimy znaleźć k punktów najbliższych początku. Zauważ, że odległość między dwoma ...

Czytaj więcej

Pytanie 7. Następna Permutacja Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Następna permutacja Rozwiązanie LeetCode – „Następna permutacja” stwierdza, że ​​podana jest tablica liczb całkowitych, która jest permutacją pierwszych n liczb naturalnych. Musimy znaleźć następną leksykograficznie najmniejszą permutację danej tablicy. Zamiennik musi znajdować się na miejscu i wykorzystywać tylko stałą dodatkową przestrzeń. ...

Czytaj więcej

Pytanie 8. Maksymalny zysk w rozwiązaniu Leetcode do planowania zadań Opis problemu Maksymalny zysk w planowaniu pracy Rozwiązanie LeetCode – „Maksymalny zysk w planowaniu pracy” stwierdza, że ​​otrzymujesz n miejsc pracy, w których każda praca zaczyna się od startTime[i] i kończy o endTime[i] i uzyskuje zysk z zysku[i ]. Musimy zwrócić maksymalny zysk, jaki możemy mieć takie...

Czytaj więcej

Pytanie 9. Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode Opis problemu Rozwiązanie „Trapping Rain Water” LeetCode – „Trapping Rain Water” stwierdza, że ​​mając tablicę wysokości, która reprezentuje mapę wysokości, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody uwięzionej po deszczu. Przykład: Wejście: wysokość = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Wyjście: 6 Wyjaśnienie: Sprawdź ...

Czytaj więcej

Pytanie 10. Sortuj tablicę, zwiększając częstotliwość Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Sortuj tablicę według rosnącej częstotliwości Rozwiązanie LeetCode – „Sortuj tablicę według rosnącej częstotliwości” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych, posortuj tablicę w kolejności rosnącej w oparciu o częstotliwość wartości. Dwie lub więcej wartości ma tę samą częstotliwość, musimy je posortować...

Czytaj więcej

Pytanie 11. Podział na podzbiory o równej sumie K Leetcode Rozwiązanie Opis problemu Podział na podzbiory o równej sumie K Rozwiązanie LeetCode – „Podział na podzbiory o równej sumie K” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych num i liczbę całkowitą k, zwróć prawdę, jeśli możliwe jest posiadanie k niepustych podzbiorów, których sumy wszystkie są równe. Przykład: Wejście: nums = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 12. Coin Change 2 Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Rozwiązanie LeetCode Coin Change 2 – „Coin Change 2” oznacza, że ​​podano tablicę różnych liczb całkowitych monet i liczbę całkowitą, reprezentującą całkowitą kwotę pieniędzy. Musimy zwrócić liczbę całkowitej liczby różnych możliwych kombinacji, które sumują się do kwoty. ...

Czytaj więcej

Pytanie 13. Rozwiązanie Frog Jump Leetcode Opis problemu The Frog Jump LeetCode Rozwiązanie – „Frog Jump” mówi, że mając listę kamieni (pozycji) posortowaną w porządku rosnącym, określ, czy żaba może przekroczyć rzekę, lądując na ostatnim kamieniu (ostatni indeks w tablicy). Początkowo żaba jest na pierwszym kamieniu i ...

Czytaj więcej

Pytanie 14. Zbuduj tablicę z permutacyjnego rozwiązania Leetcode Opis problemu „Buduj tablicę z permutacji” Rozwiązanie LeetCode – „Buduj tablicę z permutacji” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę liczby permutacji od zera, musimy zbudować tablicę o tej samej długości, gdzie ans[i] = nums[nums[i]] dla każdego i w zakresie [0,nums.length-1]. Liczby permutacji liczone od zera to tablica różnych liczb całkowitych od 0 ...

Czytaj więcej

Pytanie 15. Liczba zamówień w rozwiązaniu Backlog Leetcode Opis problemu Liczba zamówień w Backlogu Rozwiązanie LeetCode – „Liczba zamówień w Backlogu” stwierdza, że ​​podana jest tablica liczb całkowitych 2D [cena, kwota, typ zamówienia], która oznacza, że ​​złożono zamówienia kwotowe typu zamówienia. Jeżeli typ zlecenia to : 0, oznacza aktualny...

Czytaj więcej

Pytanie 16. Minimalny koszt biletów Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Minimalny koszt biletów Rozwiązanie LeetCode – „Minimalny koszt biletów” prosi Cię o określenie minimalnej liczby dolarów, które musisz podróżować każdego dnia w podanej liście dni. Otrzymasz tablicę liczb całkowitych dni. Każdy dzień jest liczbą całkowitą z ...

Czytaj więcej

Pytanie 17. Unikalne rozwiązanie Leetcode Paths II Opis problemu Rozwiązanie Unique Paths II LeetCode – „Unique Paths II” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę siatkę mxn, gdzie robot zaczyna się od lewego górnego rogu siatki. Musimy znaleźć łączną liczbę sposobów, aby dotrzeć do prawego dolnego rogu siatki. ...

Czytaj więcej

Pytanie 18. Wyszukaj rozwiązanie Leetcode 2D Matrix II Opis problemu Przeszukaj macierz 2D II Rozwiązanie LeetCode – „Przeszukaj macierz 2D II” prosi o znalezienie wydajnego algorytmu, który wyszukuje wartość docelową w macierzy mxn liczb całkowitych. Liczby całkowite w każdym wierszu, a także w kolumnie, są sortowane w porządku rosnącym. Przykład: Wejście: macierz = [[1,4,7,11,15],[2,5,8,12,19],[3,6,9,16,22],[10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], cel = XNUMX Dane wyjściowe: prawda ...

Czytaj więcej

Pytanie 19. Maksymalna długość połączonego ciągu z unikalnymi znakami Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Maksymalna długość połączonego ciągu z unikalnymi znakami Rozwiązanie LeetCode – „Maksymalna długość połączonego ciągu z unikalnymi znakami” mówi, że otrzymałeś tablicę ciągów i musisz wybrać dowolny jej podciąg i połączyć je struny tworzące ...

Czytaj więcej

Pytanie 20. Najkrótsza odległość słowa Leetcode Rozwiązanie Opis problemu Najkrótsza odległość między słowami Rozwiązanie LeetCode – mówi, że otrzymujesz tablicę ciągów i dwa różne słowa. Musimy zwrócić najkrótszą odległość między tymi dwoma słowami, które pojawiają się w ciągu wejściowym. Przykład: Wejście: wordsDict = ["praktyka", "uznania", "doskonały", "kodowanie", "urabia"], słowo1 = "kodowanie", słowo2 = "praktyka" Wyjście: 3 Wyjaśnienie: Słowo "kodowanie" występuje w pozycja 4. ...

Czytaj więcej

Pytanie 21. Średnia krocząca ze strumienia danych Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Średnia krocząca ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode – „Średnia krocząca ze strumienia danych” stwierdza, że ​​dany strumień liczb całkowitych i rozmiar okna k. Musimy obliczyć średnią ruchomą wszystkich liczb całkowitych w przesuwanym oknie. Jeśli liczba elementów w ...

Czytaj więcej

Pytanie 22. Ustaw Matrix Zeroes Leetcode rozwiązanie Opis problemu The Set Matrix Zeroes Rozwiązanie LeetCode – „Set Matrix Zeroes” oznacza, że ​​otrzymujesz macierz macierzy liczb całkowitych mxn. Musimy zmodyfikować macierz wejściową w taki sposób, aby jeśli jakakolwiek komórka zawierała element 0, ustaw jej cały wiersz i kolumnę do zera. Musisz to zrobić w ...

Czytaj więcej

Pytanie 23. Brakujący numer Rozwiązanie Leetcode Opis problemu The Missing Number Rozwiązanie LeetCode – „Brakująca liczba” stwierdza, że ​​podana tablica o rozmiarze n zawiera n różnych liczb pomiędzy [0,n]. Musimy zwrócić numer, którego brakuje w zakresie. Przykład: Wejście: nums = [3,0,1] Wyjście: 2 Wyjaśnienie: Możemy łatwo zaobserwować, że wszystkie ...

Czytaj więcej

Pytanie 24. Zaprojektuj stos z działaniem przyrostowym Rozwiązaniem Leetcode Opis problemu Zaprojektuj stos z operacją przyrostową Rozwiązanie Leetcode – stwierdza, że ​​musimy zaprojektować stos, który efektywnie obsługuje poniższe operacje. Przypisz maksymalną pojemność stosu. Wykonaj operację pchania wydajnie, jeśli rozmiar stosu jest ściśle mniejszy niż maksymalna pojemność ...

Czytaj więcej

Pytanie 25. Najwolniejsze rozwiązanie kodu Leetcode Problem Rozwiązanie najwolniejszego kodu klucza dostarcza nam sekwencję wciśniętych klawiszy. Otrzymujemy również tablicę lub wektor czasów zwolnienia tych kluczy. Sekwencja kluczy jest podana w postaci ciągu. Tak więc problem poprosił nas o ...

Czytaj więcej

Pytanie 26. 3 Podsumuj rozwiązanie Leetcode Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę tablicę n liczb całkowitych, czy istnieją elementy a, b, c w liczbach takie, że a + b + c = 0? Znajdź wszystkie unikalne triole w tablicy, która daje sumę zero. Uwaga: zestaw rozwiązań nie może zawierać zduplikowanych trójek. Przykład # 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Czytaj więcej

Pytanie 27. Wstaw rozwiązanie z kodem kreskowym interwału Problem Wstawianie przedziału czasu Leetcode Solution dostarcza nam listę niektórych przedziałów i jeden oddzielny przedział. Następnie mamy wstawić ten nowy przedział do listy przedziałów. Tak więc nowy przedział może przecinać się z przedziałami, które są już na liście, lub może ...

Czytaj więcej

Pytanie 28. Rozwiązanie Combination Sum Leetcode Problem Rozwiązanie Combination Sum Leetcode dostarcza nam tablicę lub listę liczb całkowitych i cel. Mówi się nam, aby znaleźć kombinacje, które można utworzyć za pomocą tych liczb całkowitych, dowolną liczbę razy, które sumują się do podanego celu. Więc bardziej formalnie możemy użyć podanego ...

Czytaj więcej

Pytanie 29. Rozwiązanie Leetcode na obwodzie wyspy Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy siatkę w postaci tablicy 2D. grid [i] [j] = 0 oznacza, że ​​w tym punkcie jest woda, a grid [i] [j] = 1 reprezentuje ląd. Komórki siatki są połączone pionowo / poziomo, ale nie ukośnie. Jest dokładnie jedna wyspa (połączony element lądu ...

Czytaj więcej

Pytanie 30. Rozwiązanie Maximum Subarray Leetcode Instrukcja problemu Mając tablicę liczb całkowitych, znajdź ciągłą podtablicę (zawierającą co najmniej jedną liczbę), która ma największą sumę i zwróć jej sumę. Przykładowe liczby = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Wyjaśnienie: [4, -1,2,1] ma największą sumę = 6. nums = [- 1] -1 Podejście 1 (Dziel i rządź) W tym podejściu ...

Czytaj więcej

Pytanie 31. Ranga transformacji rozwiązania Array Leetcode Problem Transformacja rang rozwiązania Array Leetcode dostarczył nam tablicy liczb całkowitych. Tablica lub podana sekwencja jest nieposortowana. Musimy przypisać rangi każdej liczbie całkowitej w podanej sekwencji. Istnieją pewne ograniczenia dotyczące przypisywania rang. Szeregi muszą zaczynać się od ...

Czytaj więcej

Pytanie 32. Dekompresuj rozwiązanie kodu Leetcode z zakodowaną listą długości przebiegu Problem Zdekompresuj zakodowaną listę długości przebiegu Rozwiązanie z kodem Leetcode stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę lub wektor zawierający sekwencję. Sekwencja ma określoną reprezentację. Sekwencja wejściowa jest tworzona z innej sekwencji. Nazwiemy to inną sekwencją jako sekwencją oryginalną. Zgodnie z jaką sekwencją wejściową ...

Czytaj więcej

Pytanie 33. Zamień elementy na największy element w rozwiązaniu Leetcode po prawej stronie Problem Zamień elementy na największy element po prawej stronie Rozwiązanie Leetcode dostarcza nam tablicę lub wektor liczb całkowitych. Problem wymagał zastąpienia wszystkich elementów elementem, który jest największy spośród wszystkich elementów po prawej stronie. Więc zastanów się, czy mielibyśmy ...

Czytaj więcej

Pytanie 34. Znajdź zwycięzcę w rozwiązaniu Leetcode Game Tic Tac Toe Problem ze znalezieniem zwycięzcy w grze Kółko i krzyżyk Rozwiązanie Leetcode prosi nas o znalezienie zwycięzcy gry w kółko i krzyżyk. Problem dostarcza nam tablicę lub wektor ruchów wykonywanych przez graczy. Musimy przejść przez ruchy i ocenić, kto ...

Czytaj więcej

Pytanie 35. Znajdź rozwiązanie dla typowych znaków Leetcode Stwierdzenie problemu W tym problemie otrzymujemy listę ciągów znaków. Musimy znaleźć znaki, które są wspólne dla wszystkich ciągów. Jeśli znak występuje we wszystkich ciągach wielokrotnie, to musimy wielokrotnie wypisywać ten znak. Załóżmy, że mamy tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 36. Minimalny czas odwiedzania wszystkich punktów Rozwiązanie Leetcode Problem Minimalny czas odwiedzenia wszystkich punktów Rozwiązanie Leetcode dostarcza nam tablicę lub wektor punktów na osiach współrzędnych. Problem po podaniu nam danych wejściowych prosi nas o znalezienie minimalnego czasu na obejrzenie wszystkich punktów podanych w danych wejściowych. Kiedy ruszasz jedną jednostką ...

Czytaj więcej

Pytanie 37. Znajdź N unikalnych liczb całkowitych Suma do Zero rozwiązania Leetcode Problem Znajdź N Unikalne liczby całkowite Suma do zera Rozwiązanie Leetcode daje nam liczbę całkowitą. Prosi nas o zwrócenie n unikalnych liczb całkowitych, które sumują się do 0. Zatem pytanie jest dość proste do zrozumienia. A więc przed zanurzeniem się w rozwiązanie. Przyjrzyjmy się ...

Czytaj więcej

Pytanie 38. Podziel tablicę na trzy części dzięki rozwiązaniu Leetcode o równej sumie Problem Podział tablicy na trzy części za pomocą rozwiązania Leetcode o równej sumie dostarcza nam tablicę lub wektor i pyta, czy w sekwencji są możliwe trzy partycje. Tutaj przez podział mamy na myśli, że istnieją dwa indeksy i, j takie, że suma elementów od początku ...

Czytaj więcej

Pytanie 39. Znajdź rozwiązanie dla typowych znaków Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę ciągów. Musimy wydrukować listę wszystkich znaków, które pojawiają się w każdym łańcuchu w tablicy (łącznie z duplikatami). To znaczy, jeśli znak pojawia się 2 razy w każdym ciągu, ale nie 3 razy, musimy go mieć ...

Czytaj więcej

Pytanie 40. Znajdź wszystkie numery zniknęły w rozwiązaniu kodu Leetcode macierzy Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę liczb całkowitych. Zawiera elementy od 1 do N, gdzie N = rozmiar tablicy. Jednak są pewne elementy, które zniknęły, a na ich miejscu są jakieś duplikaty. Naszym celem jest zwrócenie tablicy ...

Czytaj więcej

Pytanie 41. Większość rozwiązań Leetcode Element II W tym zadaniu otrzymujemy tablicę liczb całkowitych. Celem jest znalezienie wszystkich elementów, które występują dłużej niż ⌊N / 3⌋ czasu w tablicy, gdzie N = rozmiar tablicy, a ⌊ ⌋ jest operatorem podłogi. Musimy zwrócić tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 42. Zawiera rozwiązanie Duplicate II Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę liczb całkowitych i musimy sprawdzić, czy istnieje zduplikowany element, który jest oddalony od siebie o co najmniej k. tj. różnica między indeksami tych dwóch tych samych elementów powinna być mniejsza niż ...

Czytaj więcej

Pytanie 43. Rozwiązanie kodu Leetcode dla tablicy sortowania względnego W tym zadaniu mamy dwie tablice dodatnich liczb całkowitych. Wszystkie elementy drugiej tablicy są różne i znajdują się w pierwszej tablicy. Jednak pierwsza tablica może zawierać zduplikowane elementy lub elementy, których nie ma w drugiej tablicy. Musimy posortować pierwszą tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 44. Znajdź słowa, które mogą być utworzone przez postacie Rozwiązanie Leetcode Sformułowanie problemu W zadaniu „Znajdź słowa, które mogą być utworzone przez znaki” otrzymujemy tablicę ciągów składającą się z małych liter angielskich alfabetów (słów) i ciągu znaków, który składa się z zestawu znaków (znaków). Naszym zadaniem jest sprawdzenie każdego ciągu w tablicy ...

Czytaj więcej

Pytanie 45. Liczba równoważnych par Domino Rozwiązanie Leetcode Sformułowanie problemu W zadaniu „Liczba równoważnych par domina” otrzymujemy listę kostek domina, gdzie każde domino składa się z dwóch wartości, takich jak domino [i] = [a, b]. Dwa domino, domino [i] = [a, b] i domino [j] = [c, d] są równoważne, jeśli (a == c i b == d) lub (a == d i c == d) . Naszym zadaniem jest poznanie ...

Czytaj więcej

Pytanie 46. Rozwiązanie Pascala Triangle II Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymaliśmy indeks Row (i) trójkąta Pascala. Musimy stworzyć liniową tablicę zawierającą wartości i-tego wiersza i zwrócić ją. Indeks wiersza zaczyna się od 0. Wiemy, że trójkąt Pascala to trójkąt, w którym każda liczba jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 47. Unikalne rozwiązanie Leetcode Paths Problem Unique Paths Leetcode Solution stwierdza, że ​​otrzymujesz dwie liczby całkowite reprezentujące rozmiar siatki. Używając rozmiaru siatki, długości i szerokości siatki. Musimy znaleźć liczbę unikalnych ścieżek od lewego górnego rogu siatki do ...

Czytaj więcej

Pytanie 48. Liczba dobrych par rozwiązania Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu podana jest tablica liczb całkowitych i musimy znaleźć całkowitą liczbę dobrych par (a [i], a [j]), gdzie a [i] = a [j]. Przykładowe liczby = [1,2,3,1,1,3] 4 Wyjaśnienie: Istnieją 4 dobre pary przy indeksach (0,3), (0,4), (3,4), (2,5). [1,1,1,1] 6 Objaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 49. Rozwiązanie trzeciego maksymalnego kodu Leetcode Jak mówi tytuł, celem jest znalezienie trzeciej maksymalnej liczby całkowitej w danej tablicy liczb całkowitych. Zauważ, że musimy znaleźć wyraźną trzecią maksymalną liczbę całkowitą w tablicy. Zwracamy maksymalną liczbę całkowitą w tablicy, gdy nie ma ona wyraźnej trzeciej maksymalnej liczby całkowitej. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 50. Zrównoważone rozwiązanie kodu binarnego drzewa binarnego Drzewo binarne jest zrównoważone wysokością, jeśli różnica wysokości lewego i prawego poddrzewa każdego węzła w drzewie wynosi maksymalnie 1. W tym zadaniu sprawdzimy, czy drzewo binarne jest zrównoważone. Przykład 2/1/4 Niezrównoważone 1 / \ 2 ...

Czytaj więcej

Pytanie 51. Ile liczb jest mniejszych niż obecne rozwiązanie kodu Leetcode Instrukcja problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę. Dla każdego elementu tej tablicy musimy znaleźć liczbę elementów mniejszych niż ten element. tj. dla każdego i (0 <= i

Czytaj więcej

Pytanie 52. Scal posortowane tablice Rozwiązanie Leetcode W zadaniu „Połącz posortowane tablice” otrzymujemy dwie tablice posortowane w kolejności nie malejącej. Pierwsza tablica nie jest w pełni wypełniona i ma wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić również wszystkie elementy drugiej tablicy. Musimy połączyć dwie tablice tak, aby pierwsza tablica zawierała elementy ...

Czytaj więcej

Pytanie 53. Wyszukaj w rozwiązaniu Leetcode z obróconą sortowaną tablicą Rozważ posortowaną tablicę, ale wybrano jeden indeks i w tym momencie tablica została obrócona. Teraz, gdy tablica zostanie obrócona, musisz znaleźć określony element docelowy i zwrócić jego indeks. W przypadku, gdy element nie istnieje, zwraca -1. Problem jest generalnie ...

Czytaj więcej

Pytanie 54. Wyszukaj Rozwiązanie kodu Leetcode wstawiania pozycji W tym zadaniu otrzymujemy posortowaną tablicę i docelową liczbę całkowitą. Musimy znaleźć jego pozycję wyszukiwania wstawiania. Jeśli wartość docelowa jest obecna w tablicy, zwróć jej indeks. Zwróć indeks, w którym należy wstawić cel, aby zachować posortowaną kolejność (w ...

Czytaj więcej

Pytanie 55. Dzieci z największą liczbą cukierków Rozwiązanie Leetcode W zadaniu „Dzieci z największą liczbą cukierków” otrzymujemy tablicę liczb całkowitych, która reprezentuje liczbę czekoladek, które dostały niektóre dzieci, oraz kilka dodatkowych cukierków, które można rozdzielić w dowolny sposób. Teraz musimy znaleźć: czy każde dziecko może mieć największą liczbę ...

Czytaj więcej

Pytanie 56. Suma bieżąca 1d rozwiązania Leetcode dla macierzy Instrukcja problemu W przypadku sumy 1d problemu z tablicą otrzymaliśmy tablicę liczb, dla której musimy zwrócić tablicę, w której dla każdego indeksu i w wynikowej tablicy arr [i] = sum (nums [0]… nums [i]) . Przykładowe liczby = [1,2,3,4, 1,3,6,10, XNUMX, XNUMX] [XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX] Wyjaśnienie: Suma bieżąca to: ...

Czytaj więcej

Pytanie 57. Plus jedno rozwiązanie Leetcode Sformułowanie problemu W zadaniu „Plus jeden” otrzymujemy tablicę, w której każdy element tablicy reprezentuje cyfrę lub liczbę. Pełna tablica reprezentuje liczbę. Indeks zerowy reprezentuje MSB liczby. Możemy założyć, że nie ma wiodącego zera w ...

Czytaj więcej

Pytanie 58. Największy element w Array Leetcode Solutions W tym problemie musimy zwrócić k-ty największy element w nieposortowanej tablicy. Zauważ, że tablica może mieć duplikaty. Musimy więc znaleźć największy element Kth w posortowanej kolejności, a nie wyraźny największy element Kth. Przykład A = {4, 2, 5, 3 ...

Czytaj więcej

Pytanie 59. Rozwiązanie Max Consecutive Ones Leetcode Instrukcja problemu W przypadku problemu z maksymalną liczbą kolejnych elementów podawana jest tablica binarna. Musimy znaleźć maksymalną liczbę kolejnych występujących w danej tablicy. Tablica wejściowa będzie zawierała tylko 0 i 1. Przykład [1,1,0,1,1,1] 3 Wyjaśnienie: Pierwsze dwie cyfry lub ostatnie trzy cyfry to ...

Czytaj więcej

Pytanie 60. Zmień układ Array w taki sposób, że arr [i]> = arr [j], jeśli i jest parzysty, a arr [i] <= arr [j], jeśli i jest nieparzysty i j <i Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Instrukcja problemu prosi o zmianę kolejności tablicy w taki sposób, aby elementy na parzystych pozycjach w tablicy były większe niż wszystkie elementy przed nią, a elementy na nieparzystych pozycjach były mniejsze niż elementy przed nią. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 61. Sortuj tablicę według parzystości II Rozwiązanie Leetcode Opis problemu W zadaniu „Sortuj tablicę według parzystości II” otrzymujemy tablicę parzystości, w której wszystkie elementy są dodatnimi liczbami całkowitymi. Tablica zawiera parzystą liczbę elementów. Tablica zawiera równą liczbę parzystych i nieparzystych elementów. Naszym zadaniem jest przestawienie elementów ...

Czytaj więcej

Pytanie 62. Policz parę z Given Sum W zadaniu „liczba par z podaną sumą” daliśmy tablicę liczb całkowitych [], a inną liczbą jest „suma”, musisz określić, czy którykolwiek z dwóch elementów w danej tablicy ma sumę równą „sumie”. Przykładowe dane wejściowe: arr [] = {1,3,4,6,7} i suma = 9. Wynik: „Znalezione elementy ...

Czytaj więcej

Pytanie 63. Grupuj wielokrotne wystąpienia elementów tablicy w kolejności według pierwszego wystąpienia Otrzymujesz pytanie, w którym podałeś nieposortowaną tablicę z wieloma wystąpieniami liczb. Zadanie polega na zgrupowaniu wszystkich wielokrotnych wystąpień elementów tablicy uporządkowanych według pierwszego wystąpienia. Tymczasem kolejność powinna być taka sama, jak nadejdzie numer. Przykładowe dane wejściowe: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

Czytaj więcej

Pytanie 64. Maksymalna różnica między częstotliwościami dwóch elementów tak, że element o większej częstotliwości jest również większa Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Zadanie wymaga ustalenia maksymalnej różnicy między częstotliwościami dowolnych dwóch różnych elementów danej tablicy, ale element o większej częstotliwości powinien mieć większą wartość niż druga liczba całkowita. Przykładowe dane wejściowe: arr [] = {2,4,4,4,3,2} ...

Czytaj więcej

Pytanie 65. Maksymalizuj sumę macierzy po rozwiązaniu K Negations Leetcode Ten post znajduje się na stronie Maksymalizuj sumę tablicy po K negacjach Leetcode Rozwiązanie problemu W zadaniu „Maksymalizuj sumę tablicy po K negacjach” otrzymujemy tablicę arr i wartość K. Tablica składa się z wartości całkowitych. Możemy zmienić wartość arr [i] na ...

Czytaj więcej

Pytanie 66. Najmniejsza podtablica z k numerów odrębnych Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych i liczbę k. Instrukcja problemu prosi o znalezienie najmniejszej podtablicy z zakresu (l, r) włącznie, w taki sposób, że w tej najmniejszej podtablicy jest dokładnie k różnych liczb. Przykładowe dane wejściowe: {1, 2, 2, 3, 4, 5, 5} k = 3 ...

Czytaj więcej

Pytanie 67. Wszystkie unikalne trojaczki, które sumują się do określonej wartości Podaliśmy tablicę liczb całkowitych i określoną liczbę zwaną „sumą”. Opis problemu prosi o znalezienie trójki, która składa się na podaną liczbę „suma”. Przykładowe dane wejściowe: arr [] = {3,5,7,5,6,1} sum = 16 Dane wyjściowe: (3, 7, 6), (5, 5, 6) Wyjaśnienie: Triplet, który jest równy podanemu .. .

Czytaj więcej

Pytanie 68. Najdłuższa podtablica licząca 1 o Jeden więcej niż liczba 0 Podaliśmy tablicę liczb całkowitych. Tablica zawiera tylko 1 i 0. Opis problemu prosi o ustalenie długości najdłuższej tablicy podrzędnej, w której cyfra o wartości 1 jest tylko o jeden większa niż liczba 0 w podtablicy. Przykładowe dane wejściowe: arr [] = ...

Czytaj więcej

Pytanie 69. Maksymalna tablica z dwóch podanych tablic z zachowaniem tej samej kolejności Załóżmy, że mamy dwie tablice liczb całkowitych o tym samym rozmiarze n. Obie tablice mogą również zawierać wspólne liczby. Instrukcja problemu prosi o utworzenie wynikowej tablicy zawierającej „n” maksymalnych wartości z obu tablic. Pierwsza tablica powinna mieć priorytet (elementy pierwszej ...

Czytaj więcej

Pytanie 70. Zgadnij liczbę wyższą lub niższą II Stwierdzenie problemu „Zgadnij numer wyższy lub niższy II” oznacza, że ​​będziemy grać w grę o nazwie Zgadnij grę. Gra mówi, że wybieram liczbę od 1 do n. Ilekroć zgadniesz numer, którego nie wybrałem, powiem ci ...

Czytaj więcej

Pytanie 71. Zmień układ tablicy Tak, że arr [i] jest równe i Problem „Zmień układ tablicy w taki sposób, że arr [i] = i” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych z zakresu od 0 do n-1. Ponieważ w tablicy może nie być wszystkich elementów, w ich miejsce jest -1. Instrukcja problemu prosi o zmianę kolejności tablicy w taki ...

Czytaj więcej

Pytanie 72. Oddziel 0 i 1 w tablicy Instrukcja problemu Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Problem „Oddziel 0 i 1 w tablicy” wymaga rozdzielenia tablicy na dwie części, zera i jedynki. 0 powinny znajdować się po lewej stronie tablicy, a jedynki po prawej stronie tablicy. ...

Czytaj więcej

Pytanie 73. Znajdź największe d w tablicy, takie że a + b + c = d Stwierdzenie problemu Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Wartości wejściowe to różne elementy. Problem „Znajdź największe d w tablicy tak, że a + b + c = d” prosi o znalezienie największego elementu 'd' w zbiorze, tak że a + b + c = ...

Czytaj więcej

Pytanie 74. Maksymalna liczba czekoladek do równego rozdzielenia między k studentów „Maksymalna liczba czekoladek do równego rozdzielenia między k uczniów” oznacza, że ​​otrzymujesz n pudełek z kilkoma czekoladkami. Załóżmy, że jest k uczniów. Zadanie polega na równomiernym rozłożeniu maksymalnej liczby czekoladek na k uczniów, wybierając kolejne bombonierki. Możemy ...

Czytaj więcej

Pytanie 75. Maksymalna liczba kolejnych liczb obecnych w tablicy Stwierdzenie problemu Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych o rozmiarze N. Problem „Maksymalna liczba kolejnych liczb obecnych w tablicy” wymaga ustalenia maksymalnej liczby kolejnych liczb, które mogą być rozproszone w tablicy. Przykład arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 Objaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 76. Zapytania o liczbę odrębnych elementów w podtablicy Podaliśmy tablicę liczb całkowitych i liczbę zapytań i musimy znaleźć liczbę wszystkich różnych elementów, które mamy w podanym zakresie, zapytanie składa się z dwóch liczb po lewej i prawej stronie, to jest podany zakres, z tym podany zakres my ...

Czytaj więcej

Pytanie 77. Minimalne zapytanie o zakres (rozkład pierwiastka kwadratowego i tabela rzadka) W zakresie problemu minimum zapytania podajemy zapytanie i tablicę liczb całkowitych. Każde zapytanie zawiera zakres jako lewy i prawy indeks dla każdego zakresu. Zadanie polega na określeniu minimum wszystkich liczb znajdujących się w przedziale. Przykładowe dane wejściowe: arr [] = {2, 5, ...

Czytaj więcej

Pytanie 78. Zapytanie o sumę zakresu przy użyciu rzadkiej tabeli W zapytaniu o sumę przedziałów przy użyciu problemu z rzadką tabelą mamy zapytanie o zakres i otrzymujemy tablicę liczb całkowitych. Zadanie polega na znalezieniu sumy wszystkich liczb całkowitych z zakresu. Przykładowe dane wejściowe: arr [] = {1,4,6,8,2,5} Zapytanie: {(0, 3), (2, 4), (1, 5)} Dane wyjściowe: 19 16 25 ...

Czytaj więcej

Pytanie 79. Policz i przełącz zapytania w tablicy binarnej Tablica o rozmiarze n została podana jako wartość wejściowa. Problem „Count and Toggle Queries on a Binary Array” wymaga wykonania niektórych z podanych poniżej zapytań, zapytania mogą się zmieniać w sposób losowy. Zapytania to ⇒ Toggle query ⇒ toggle (początek, koniec), to ...

Czytaj więcej

Pytanie 80. Zapytania o wartości dziesiętne tablic podrzędnych tablicy binarnej Napisz zapytania o wartości dziesiętne podtablic tablicy binarnej w danej tablicy binarnej. Instrukcja problemu prosi o znalezienie tak utworzonej liczby dziesiętnej za pomocą zakresu w tablicy binarnej. Przykładowe dane wejściowe: arr [] = {1, 0, 1, 1, 0, 0, 1, 1} Zapytanie (1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 81. Zmaksymalizuj elementy, używając innego szyku Załóżmy, że podaliśmy dwie tablice liczb całkowitych o tym samym rozmiarze n. Obie tablice zawierają liczby dodatnie. Instrukcja problemu prosi o zmaksymalizowanie pierwszej tablicy przez użycie drugiego elementu tablicy, zachowując drugą tablicę jako priorytet (elementy drugiej tablicy powinny pojawić się jako pierwsze na wyjściu). ...

Czytaj więcej

Pytanie 82. Minimalne wymiany wymagane do połączenia wszystkich elementów mniejszych lub równych k Problem „Minimalna liczba wymian wymaganych do połączenia wszystkich elementów mniejszych lub równych k” stwierdza, że ​​masz tablicę liczb całkowitych. Opis problemu prosi o ustalenie najmniejszej liczby swapów, które będą wymagane do połączenia elementów, które są mniejsze lub równe ...

Czytaj więcej

Pytanie 83. Znajdź pierwszą i ostatnią pozycję elementu w rozwiązaniu kodu Leetcode posortowanej tablicy Opis problemu W tym artykule zatytułowanym „Znajdź pierwszą i ostatnią pozycję elementu w rozwiązaniu kodu Leetcode posortowanej tablicy” omówimy rozwiązanie problemu z kodem leetcode. W zadaniu otrzymujemy tablicę. Otrzymujemy również element docelowy. Elementy w tablicy są sekwencjonowane w ...

Czytaj więcej

Pytanie 84. Rozwiązanie Monotonic Array LeetCode Sformułowanie problemu W zadaniu „Monotonic Array” otrzymujemy tablicę. Naszym zadaniem jest sprawdzenie, czy tablica jest tablicą monotoniczną, czy nie. Tablica monotoniczna to tablica, w której elementy są sortowane w kolejności rosnącej lub malejącej. Jeśli tablica jest posortowana w ...

Czytaj więcej

Pytanie 85. Maksymalna suma podciągów taka, że ​​nie ma trzech kolejnych Problem „Maksymalna suma podciągów taka, że ​​żadne trzy nie są kolejnymi” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Teraz musisz znaleźć podciąg, który ma maksymalną sumę, biorąc pod uwagę trzy następujące po sobie elementy. Przypominam, że podciąg to nic innego jak tablica ...

Czytaj więcej

Pytanie 86. Znajdź duplikaty w danej tablicy, gdy elementy nie są ograniczone do zakresu Problem „Znajdź duplikaty w danej tablicy, gdy elementy nie są ograniczone do zakresu” mówi, że masz tablicę składającą się z n liczb całkowitych. Instrukcja problemu polega na znalezieniu zduplikowanych elementów, jeśli występują w tablicy. Jeśli taki element nie istnieje, zwraca -1. Przykład [...

Czytaj więcej

Pytanie 87. Sprawdź, czy tablica zawiera ciągłe liczby całkowite z dozwolonymi duplikatami Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych, która może również zawierać zduplikowane elementy. Opis problemu prosi o sprawdzenie, czy jest to zbiór ciągłych liczb całkowitych. Wypisz „Tak”, jeśli tak, a „Nie”, jeśli nie. Przykładowe wejście próbki: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Próbka ...

Czytaj więcej

Pytanie 88. K najsłabsze wiersze w rozwiązaniu Matrix Leetcode Sformułowanie problemu W zadaniu „Najsłabsze wiersze K w macierzy” otrzymujemy macierz składającą się z n wierszy i m kolumn. macierz jest wypełniona 0 lub 1. Cechą szczególną tej macierzy jest to, że wszystkie są po lewej stronie każdego wiersza ...

Czytaj więcej

Pytanie 89. Zdolność do wysłania paczek w ciągu D dni Leetcode Solution Opis problemu W przypadku problemu „Zdolność do wysłania paczek w ciągu D dni” mamy pakiety w porcie A, które muszą zostać przesłane do portu B w ciągu D dni. otrzymujemy tablicę wag, która zawiera wagę każdego pakietu i liczbę dni, w których ...

Czytaj więcej

Pytanie 90. Potrafi dokonać postępu arytmetycznego z rozwiązania kodu Leetcode sekwencji Sformułowanie problemu W zadaniu „Czy można dokonać postępu arytmetycznego na podstawie sekwencji” otrzymujemy tablicę, teraz musimy odpowiedzieć, czy możliwe jest wygenerowanie postępu arytmetycznego poprzez zmianę kolejności. Przykład arr = [3,1,5] true Wyjaśnienie: Możemy zmienić układ tablicy na {1,3,5}, która tworzy ...

Czytaj więcej

Pytanie 91. Najlepszy czas na kupno i sprzedaż Stock III Rozwiązanie Leetcode Opis problemu W zadaniu „Najlepszy czas na kupno i sprzedaż akcji III” otrzymujemy tablicę, w której każdy element tablicy zawiera cenę danego towaru w danym dniu. Definicja transakcji to kupno jednej akcji i sprzedaż tej jednej akcji ...

Czytaj więcej

Pytanie 92. Najlepszy czas na kupno i sprzedaż Rozwiązanie Leetcode z Stock II Opis problemu W zadaniu „Najlepszy czas na kupno i sprzedaż akcji II” otrzymujemy tablicę, w której każdy element tablicy zawiera cenę danego towaru w danym dniu. Definicja transakcji to kupno jednej akcji i sprzedaż tej jednej akcji ...

Czytaj więcej

Pytanie 93. Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów dzięki rozwiązaniu Leetcode z opłatami transakcyjnymi Opis problemu W zadaniu „Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie akcji z opłatą transakcyjną” otrzymujemy tablicę, w której każdy element tablicy zawiera cenę danej akcji w danym dniu. Definicja transakcji polega na kupnie jednej akcji i sprzedaży tej ...

Czytaj więcej

Pytanie 94. Liczba par indeksów z równymi elementami w tablicy Załóżmy, że podaliśmy tablicę liczb całkowitych. Zadanie „Liczba par indeksów o równych elementach w tablicy” wymaga znalezienia liczby par indeksów (i, j) w taki sposób, że arr [i] = arr [j] i i nie jest równe j . Przykład arr [] = {2,3,1,2,3,1,4} 3 pary objaśnień ...

Czytaj więcej

Pytanie 95. Znajdź sumę wszystkich unikatowych sum podrzędnych dla danej tablicy Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Zadanie „Znajdź sumę wszystkich unikalnych sum podtablicowych dla danej tablicy” wymaga znalezienia sumy wszystkich unikalnych tablic podrzędnych (suma pod-tablic jest sumą elementów każdej podtablicy). Przez unikalną sumę podtablicy mamy na myśli, że żadna podtablica ...

Czytaj więcej

Pytanie 96. Minimalna suma ścieżki w trójkącie Stwierdzenie problemu Problem „Minimalna suma ścieżki w trójkącie” mówi, że otrzymujesz sekwencję w postaci trójkąta liczb całkowitych. Teraz zaczynając od górnego rzędu, jaka jest minimalna suma, którą możesz osiągnąć po dotarciu do dolnego rzędu? Przykład 1 2 3 5 ...

Czytaj więcej

Pytanie 97. Najdłuższa podtablica nie mająca więcej niż K odrębnych elementów Problem „Najdłuższa podtablica nie mająca więcej niż K odrębnych elementów” stwierdza, że ​​zakładając, że masz tablicę liczb całkowitych, instrukcja problemu prosi o znalezienie najdłuższej podtablicy, która ma nie więcej niż k różnych elementów. Przykład arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5} ...

Czytaj więcej

Pytanie 98. Biorąc pod uwagę tablicę par Znajdź w niej wszystkie pary symetryczne Znajdź wszystkie pary symetryczne - Otrzymujesz kilka par tablicy. Musisz znaleźć w nim symetryczne pary. Mówi się, że para symetryczna jest symetryczna, gdy w parach powiedzmy (a, b) i (c, d), w których `` b '' jest równe `` c '', a `` a '' jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 99. Minimalna operacja, aby wszystkie elementy były równe w tablicy Problem „Minimalna operacja, aby wszystkie elementy były równe w tablicy” mówi, że otrzymujesz tablicę z pewnymi liczbami całkowitymi. Musisz znaleźć minimalne operacje, które można wykonać, aby tablica była równa. Przykład [1,3,2,4,1] 3 Wyjaśnienie Albo 3 odejmowania mogą być ...

Czytaj więcej

Pytanie 100. Skonstruuj drzewo binarne z podanej reprezentacji tablicy nadrzędnej Problem „Skonstruuj drzewo binarne z podanej reprezentacji tablicy nadrzędnej” mówi, że otrzymujesz tablicę. Ta tablica wejściowa reprezentuje drzewo binarne. Teraz musisz skonstruować drzewo binarne na podstawie tej tablicy wejściowej. Tablica przechowuje indeks węzła nadrzędnego w każdym indeksie. ...

Czytaj więcej

Pytanie 101. Znajdź podtablicę z podaną sumą (obsługuje liczby ujemne) Problem „Znajdź podtablicę z podaną sumą (uchwyty liczb ujemnych)” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych, zawierającą również ujemne liczby całkowite oraz liczbę zwaną „sumą”. Instrukcja problemu prosi o wydrukowanie podtablicy, która sumuje się do podanej liczby zwanej „sumą”. Jeśli więcej niż jedna podtablica ...

Czytaj więcej

Pytanie 102. Długość największej podtablicy z sąsiadującymi elementami Problem „Długość największej podtablicy z sąsiadującymi elementami” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Opis problemu prosi o ustalenie długości najdłuższej ciągłej pod-tablicy, w której elementy mogą być ułożone w sekwencję (ciągłą, rosnącą lub malejącą). Liczby w ...

Czytaj więcej

Pytanie 103. Policz liczbę trojaczków z iloczynem równym podanej liczbie Zadanie „Policz liczbę trójek z iloczynem równym podanej liczbie” mówi, że otrzymujemy tablicę liczb całkowitych i liczbę m. Sformułowanie problemu prosi o ustalenie łącznej liczby trójek z iloczynem równej m. Przykład arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Wyjaśnienie Trojaczki ...

Czytaj więcej

Pytanie 104. Maksymalna różnica między pierwszym a ostatnim indeksem elementu w tablicy Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Zadanie „Maksymalna różnica między pierwszym a ostatnim indeksem elementu tablicy” polega na znalezieniu różnicy między pierwszym i ostatnim indeksem każdej liczby występującej w tablicy, tak aby różnica była maksymalną ze wszystkich. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 105. Znajdź cztery elementy, które sumują się do podanej wartości (Hashmap) Problem „Znajdź cztery elementy, które sumują się do podanej wartości (Hashmap)” zakłada, że ​​masz tablicę liczb całkowitych i liczbę zwaną sumą. Instrukcja problemu prosi o określenie, czy w tablicy występują cztery elementy, które sumują się do podanej wartości „suma”. Jeśli prawda, to funkcja ...

Czytaj więcej

Pytanie 106. Najdłuższy podciąg, przy którym różnica między sąsiednimi wynosi jeden Problem „Najdłuższy podciąg taki, że różnica między sąsiednimi wynosi jeden” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Teraz musisz znaleźć długość najdłuższego podciągu, tak aby różnica między sąsiednimi elementami wynosiła 1. Przykład 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Wyjaśnienie Jak ...

Czytaj więcej

Pytanie 107. Znajdź wszystkie trojaczki z sumą zerową Problem „Znajdź wszystkie triole o sumie zerowej” mówi, że otrzymujesz tablicę zawierającą zarówno dodatnią, jak i ujemną liczbę. Zadanie prosi o znalezienie trypletu z sumą równą 0. Przykład arr [] = {0, -2,1,3,2, -1} (-2 -1 3) (-2 0 2) ( -1 0 1) Wyjaśnienie ...

Czytaj więcej

Pytanie 108. Sprawdź, czy dana tablica zawiera zduplikowane elementy w odległości k od siebie Problem „Sprawdź, czy dana tablica zawiera zduplikowane elementy w odległości k od siebie” mówi, że musimy sprawdzić, czy w danej tablicy nieuporządkowanej w zakresie k nie ma duplikatów. Tutaj wartość k jest mniejsza niż podana tablica. Przykłady K = 3 arr [] = ...

Czytaj więcej

Pytanie 109. Sparuj z danym produktem Problem „Sparuj z danym produktem” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i liczbę „x”. Ustal, czy tablica składa się z pary, której iloczyn jest równy „x”, istnieje w danej tablicy wejściowej. Przykład [2,30,12,5] x = 10 Tak, ma tutaj wyjaśnienie pary produktów 2 ...

Czytaj więcej

Pytanie 110. Maksymalna odległość w szyku Problem „Maksymalna odległość w szyku” mówi, że otrzymujesz „n” nie. tablic, a wszystkie tablice są podane w porządku rosnącym. Twoim zadaniem jest znaleźć maksymalną różnicę / bezwzględną różnicę dwóch liczb w tablicy i możemy zdefiniować maksymalną odległość między dwiema liczbami jako ...

Czytaj więcej

Pytanie 111. Pierwszy element występujący k razy w tablicy Podaliśmy liczbę „k” i tablicę liczb całkowitych. Problem „Pierwszy element występujący k razy w tablicy” polega na znalezieniu pierwszego elementu w tablicy, który występuje dokładnie k razy w tablicy. Jeśli w tablicy nie ma elementu, który występuje k razy ...

Czytaj więcej

Pytanie 112. Wydrukuj wszystkie podtablice z sumą 0 Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych, Twoim zadaniem jest wydrukowanie wszystkich możliwych tablic podrzędnych z sumą równą 0. Musimy więc wypisać wszystkie tablice podrzędne z sumą 0. Przykład arr [] = {-2, 4, -2, -1, 1, -3, 1, 5, 7, -11, -6} Znaleziono tablicę podrzędną z indeksu 0 ...

Czytaj więcej

Pytanie 113. Zawiera duplikat Otrzymujemy tablicę, która może zawierać zduplikowane elementy lub nie. Musimy więc sprawdzić, czy zawiera duplikat. Przykłady [1, 3, 5, 1] ​​prawda [„jabłko”, „mango”, „pomarańcza”, „mango”] prawda [22.0, 4.5, 3.98, 45.6, 13.54] fałsz Podejście Tablicę możemy sprawdzić na kilka sposobów ...

Czytaj więcej

Pytanie 114. Formularz minimalny numer z podanej sekwencji Problem „Utwórz minimalną liczbę z podanej sekwencji” mówi, że otrzymujesz pewien wzorzec tylko ja i D. Znaczenie I oznacza zwiększanie, a zmniejszanie otrzymujemy od D. W stwierdzeniu problemu należy wypisać minimalną liczbę, która spełnia zadany wzorzec. Mamy ...

Czytaj więcej

Pytanie 115. Zapytania o zakres dla najdłuższej prawidłowej sekwencji nawiasów Dostajesz sekwencję niektórych podciągów nawiasów, innymi słowy, dostajesz nawiasy takie jak „(” i „)” oraz zakres zapytania jako punkt początkowy i końcowy. Problem „Zapytania o zakres dla najdłuższej poprawnej kolejności nawiasów” wymaga określenia maksymalnej długości ...

Czytaj więcej

Pytanie 116. Największa podtablica z równą liczbą zer i jedynek Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Liczby całkowite to tylko 0 i 1 w tablicy wejściowej. Instrukcja problemu prosi o znalezienie największej pod-tablicy, która może mieć równą liczbę 0 i 1. Przykład arr [] = {0,1,0,1,0,1,1,1} 0 do 5 (łącznie 6 elementów) Objaśnienie Od pozycji tablicy ...

Czytaj więcej

Pytanie 117. Tablica binarna po operacjach przełączania zakresu M. Otrzymujesz tablicę binarną, która składa się początkowo z 0 i Q zapytań. Instrukcja problemu prosi o przełączenie wartości (zamiana zera na jedynki i jedynki na zera). Po wykonaniu zapytań Q wydrukuj wynikową tablicę. Przykład arr [] = {0, 1, 1, 0, 0} Toggle (0) ...

Czytaj więcej

Pytanie 118. Nienakładająca się suma dwóch zestawów Opis problemu Problem „Nienakładająca się suma dwóch zbiorów” stwierdza, że ​​jako wartości wejściowe podano dwie tablice, takie jak arrA [] i arrB [] o tym samym rozmiarze n. Ponadto obie tablice mają odrębne elementy indywidualnie i kilka wspólnych elementów. Twoim zadaniem jest znaleźć całkowitą sumę ...

Czytaj więcej

Pytanie 119. Znajdź wszystkie pary (a, b) w tablicy takiej, że a% b = k Stwierdzenie problemu Problem „Znajdź wszystkie pary (a, b) w tablicy, w której a% b = k” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i wartość całkowitą o nazwie k. Opis problemu prosi o znalezienie pary w taki sposób, że x ...

Czytaj więcej

Pytanie 120. Zapytania o zakres LCM Opis problemu Problem „Range LCM Queries” stwierdza, że ​​masz tablicę liczb całkowitych i q liczbę zapytań. Każde zapytanie zawiera (lewy, prawy) jako zakres. Zadanie polega na znalezieniu LCM (lewy, prawy), czyli LCM całej liczby, która mieści się w zakresie ...

Czytaj więcej

Pytanie 121. Zapytania o GCD wszystkich numerów tablicy z wyjątkiem elementów w podanym zakresie Opis problemu Problem „Zapytania o GCD wszystkich liczb z tablicy z wyjątkiem elementów w podanym zakresie” stwierdza, że ​​otrzymasz tablicę liczb całkowitych i odpowiednią liczbę zapytań. Każde zapytanie zawiera liczbę lewą i prawą. Opis problemu zawiera prośbę o ustalenie ...

Czytaj więcej

Pytanie 122. Sprawdź, czy podtablica ma postać góry, czy nie Opis problemu Problem „Znajdź, czy podtablica ma postać góry, czy nie” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i zakres. Sformułowanie problemu zawiera prośbę o ustalenie, czy podtablica utworzona między podanym pasmem ma postać formy górskiej, czy ...

Czytaj więcej

Pytanie 123. Zagadnienie sumy podzbioru w przestrzeni O (suma) Stwierdzenie problemu Problem „Suma podzbioru w przestrzeni O (suma)” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę niektórych nieujemnych liczb całkowitych i określoną wartość. Teraz dowiedz się, czy istnieje podzbiór, którego suma jest równa sumie podanej wartości wejściowej. Przykładowa tablica = {1, 2, 3, 4} ...

Czytaj więcej

Pytanie 124. Znajdź indeks nawiasu zamykającego dla danego nawiasu otwierającego w wyrażeniu Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę łańcuch s długości / rozmiaru n oraz wartość całkowitą reprezentującą indeks otwierającego nawiasu kwadratowego. Znajdź indeks zamykającego nawiasu dla danego otwierającego nawiasu w wyrażeniu. Przykład s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s ...

Czytaj więcej

Pytanie 125. Problem kopalni złota Opis problemu „Problem z kopalnią złota” mówi, że otrzymujesz siatkę 2D z kilkoma nieujemnymi monetami umieszczonymi w każdej komórce danej siatki. Początkowo górnik stoi przy pierwszej kolumnie, ale nie ma ograniczeń w rzędzie. Może zacząć w dowolnym rzędzie. ...

Czytaj więcej

Pytanie 126. Najdłuższa rosnąca kolejna kolejność Następstwa to kolejny temat uwielbiany przez ankieterów. Poprawianie ich zawsze może dać im nowe możliwości testowania kandydatów. Może sprawdzić zdolność kandydata do myślenia i analizowania oraz znaleźć najlepsze i optymalne rozwiązania. Dzisiaj rozwiązujemy problem podciągów, który będzie robił ...

Czytaj więcej

Pytanie 127. Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów Opis problemu Problem „Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów” mówi, że podana jest tablica cen o długości n, gdzie i-ty element przechowuje cenę zapasów w i-tym dniu. Jeśli możemy dokonać tylko jednej transakcji, czyli kupić jednego dnia i ...

Czytaj więcej

Pytanie 128. Top K Częste elementy Stwierdzenie problemu W górnej części K częstych elementów daliśmy tablicę nums [], znajdź k najczęściej występujących elementów. Przykłady nums [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 nums [] = {1} k = 1 1 Podejście naiwne dla najpopularniejszych elementów K o częstych elementach Budowanie ...

Czytaj więcej

Pytanie 129. Sortowanie bąbelkowe przy użyciu dwóch stosów Opis problemu Problem „Sortowanie bąbelkowe przy użyciu dwóch stosów” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę a [] o rozmiarze n. Utwórz funkcję, aby posortować podaną tablicę a [], używając paradygmatu sortowania bąbelkowego z dwiema stosowymi strukturami danych. Przykład a [] = {15, 12, 44, 2, 5, ...

Czytaj więcej

Pytanie 130. Sortuj tablicę zgodnie z kolejnością zdefiniowaną przez inną tablicę Instrukcja problemu Otrzymujesz dwie tablice liczb całkowitych arr1 [] i arr2 []. Problem „Sortuj tablicę zgodnie z kolejnością zdefiniowaną przez inną tablicę” wymaga sortowania pierwszej tablicy według drugiej tablicy, tak aby liczby w pierwszej tablicy były względnie posortowane ze wszystkich ...

Czytaj więcej

Pytanie 131. Konstrukcja najdłuższej narastającej następstwa (N log N) Instrukcja problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Zadanie „Konstrukcja najdłuższej rosnącej następstwa (N log N)” wymaga skonstruowania najdłuższego rosnącego podciągu. Przykład arr [] = {1, 4, 7, 2, 9, 6, 12, 3} 12, 9, 7, 4, 1, a rozmiar tego najdłuższego rosnącego podciągu to ...

Czytaj więcej

Pytanie 132. Minimalny czas potrzebny do zgnilizny wszystkich pomarańczy Opis problemu Problem „Minimalny czas wymagany do obrócenia wszystkich pomarańczy” mówi, że otrzymujesz tablicę 2D, każda komórka ma jedną z trzech możliwych wartości: 0, 1 lub 2. 0 oznacza pustą komórkę. 1 oznacza świeżą pomarańczę. 2 oznacza zgniłą pomarańczę. Jeśli zgniły ...

Czytaj więcej

Pytanie 133. Zmień układ tablicy tak, aby „arr [j]” zmienił się w „i”, jeśli „arr [i]” to „j” Opis problemu Problem „Zmień kolejność tablicy w taki sposób, że„ arr [j] ”stanie się„ i ”, jeśli„ arr [i] ”to„ j ”” stwierdza, że ​​masz tablicę o rozmiarze „n” zawierającą liczby całkowite. Liczby w tablicy mieszczą się w zakresie od 0 do n-1. Instrukcja problemu prosi o zmianę kolejności tablicy w ...

Czytaj więcej

Pytanie 134. Maksymalna podtablica produktu Opis problemu Problem „Maksymalna podtablica iloczynu” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych zawierającą zarówno liczby dodatnie, jak i ujemne. Instrukcja problemu prosi o znalezienie maksymalnego iloczynu podtablicy. Przykład arr [] = {2, -2, 3, 5} 15 Objaśnienie Elementy w podtablicy ...

Czytaj więcej

Pytanie 135. Konwertuj tablicę na modę Zig-Zag Stwierdzenie problemu Problem „Konwertuj tablicę na modę Zig-Zag” mówi, że otrzymujesz - z liczb całkowitych. Instrukcja problemu prosi o posortowanie tablicy w zygzak, tak aby elementy tablicy wyglądały jak a <b> c <d> e ...

Czytaj więcej

Pytanie 136. Pierwsza ujemna liczba całkowita w każdym oknie o rozmiarze k Opis problemu Problem „Pierwsza ujemna liczba całkowita w każdym oknie o rozmiarze k” mówi, że otrzymujesz tablicę zawierającą dodatnie i ujemne liczby całkowite, dla każdego okna o rozmiarze k wypisz pierwszą ujemną liczbę całkowitą w tym oknie. Jeśli w żadnym oknie nie ma ujemnej liczby całkowitej, to wyjście ...

Czytaj więcej

Pytanie 137. Odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej Opis problemu Problem „Odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej” mówi, że otrzymujesz macierz binarną (zawierającą tylko 0 i 1) z co najmniej jednym 1. Znajdź odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej dla wszystkich elementów ...

Czytaj więcej

Pytanie 138. Formularz minimalną liczbę z podanej sekwencji Stwierdzenie problemu Problem „Minimalna liczba formularza z podanej sekwencji stwierdza, że ​​otrzymujesz ciąg znaków o długości / rozmiarze n reprezentujący wzorzec znaków„ I ”, tj. Rosnących i„ D ”, tj. Tylko malejących. Wydrukuj minimalną liczbę dla danego wzoru z unikalnymi cyframi od 1 do 9. Na przykład - ...

Czytaj więcej

Pytanie 139. Liczba najdłuższych rosnących następstw Opis problemu Problem „Liczba najdłuższych rosnących następstw” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę a [] o rozmiarze n. Wypisz liczbę najdłuższych rosnących podciągów w nim. Przykład a [] = {1, 2, 5, 4, 7} 2 Wyjaśnienie: Najdłuższe rosnące podciągi można zobaczyć w ...

Czytaj więcej

Pytanie 140. Znajdź minimum w obróconej posortowanej tablicy Stwierdzenie problemu „Znajdź minimum w obróconej posortowanej tablicy” stwierdza, że ​​otrzymujesz posortowaną tablicę o rozmiarze n, która jest obracana według jakiegoś indeksu. Znajdź minimalny element w tablicy. Przykład a [] = {5, 1, 2, 3, 4} 1 Wyjaśnienie: Jeśli uporządkujemy tablicę posortowaną ...

Czytaj więcej

Pytanie 141. Implementacja Deque przy użyciu okrągłej tablicy Instrukcja dotycząca problemu „Implementacja Deque przy użyciu tablicy kołowej” prosi o zaimplementowanie następujących funkcji Deque (kolejki podwójnie zakończonej) przy użyciu tablicy kołowej insertFront (x): wstaw element x z przodu Deque insertRear (x): wstaw element x z tyłu Deque deleteFront (): usuń element z ...

Czytaj więcej

Pytanie 142. Zmień kolejność w tablicy - najmniejsza, największa, druga najmniejsza, druga co do wielkości Instrukcja problemu Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Problem „Zmień kolejność tablicy w kolejności - najmniejsza, największa, druga najmniejsza, druga co do wielkości…” polega na zmianie kolejności tablicy w taki sposób, aby najpierw była najmniejsza liczba, potem największa, potem druga najmniejsza, a potem druga ...

Czytaj więcej

Pytanie 143. Zmień układ tablicy tak, aby pozycja parzysta była większa niż nieparzysta Instrukcja problemu Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Problem „Przestaw tablicę tak, że parzyste pozycje są większe niż nieparzyste” prosi o przestawienie tablicy w taki sposób, aby elementy w pozycji parzystej w tablicy były większe niż element tuż przed nią. Arr [i-1] <= Arr [i], jeśli pozycja „i” ...

Czytaj więcej

Pytanie 144. Ułóż podane liczby, aby utworzyć największą liczbę Stwierdzenie problemu Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Problem „Ułóż podane liczby, aby utworzyły największą liczbę” polega na tym, aby zmienić układ tablicy w taki sposób, aby dane wyjściowe były maksymalną wartością, jaką można uzyskać za pomocą tych liczb w tablicy. Przykład [34, 86, 87, ...

Czytaj więcej

Pytanie 145. Usuń duplikaty z posortowanej tablicy Instrukcja problemu „Usuń duplikaty z posortowanej tablicy” stwierdza, że ​​otrzymujesz posortowaną tablicę o rozmiarze N. Musisz usunąć zduplikowane elementy z tablicy. Wydrukuj tablicę zawierającą unikalne elementy po usunięciu zduplikowanych elementów. Przykład a [] = {1, 1, 1, 1} {1} Wyjaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 146. Policz podtablice mające łącznie różne różne elementy, takie same jak oryginalna tablica Instrukcja problemu „Zliczanie podtablice zawierające łącznie różne elementy, takie same jak oryginalna tablica”, stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Instrukcja problemu prosi o ustalenie całkowitej liczby tablic podrzędnych, które zawierają wszystkie odrębne elementy obecne w oryginalnej tablicy. Przykład arr [] = {2, 1, 3, 2, ...

Czytaj więcej

Pytanie 147. Iloczyn tablicy z wyjątkiem siebie Oświadczenie o problemie Problem „Iloczyn tablicy oprócz siebie” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę []. Wydrukuj inną tablicę p [] o tym samym rozmiarze, taką że wartość przy i-tym indeksie tablicy p jest równa iloczynowi wszystkich elementów oryginalnej tablicy ...

Czytaj więcej

Pytanie 148. Pierwszy brak pozytywny Instrukcja problemu „Pierwszy brak pozytywny” problem stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę [] (posortowaną lub nieposortowaną) o rozmiarze n. Znajdź pierwszą liczbę dodatnią, której brakuje w tej tablicy. Przykład a [] = {1, 3, -1, 8} 2 Wyjaśnienie: Jeśli posortujemy tablicę, otrzymamy {-1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 149. Ciągły kod Leetcode tablicy Oświadczenie o problemie Problem „Kod Leetcode ciągłej tablicy” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę [] o rozmiarze n, składającą się tylko z jedynek i zer. Znajdź najdłuższą podtablicę, w której liczba jedynek jest równa liczbie zer. Przykład a [] = {1, 0, 1, 0, 1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 150. Liczby o częstotliwościach pierwszych większych lub równych k Stwierdzenie problemu Problem „Liczby o częstościach pierwszych większych lub równych k” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych o rozmiarze n i wartość całkowitą k. Wszystkie liczby w środku są liczbami pierwszymi. W opisie problemu prosi się o znalezienie liczb, które pojawiają się w ...

Czytaj więcej

Pytanie 151. Znajdź pary o podanej sumie takie, że elementy pary znajdują się w różnych wierszach Stwierdzenie problemu „Znajdź pary o zadanej sumie takiej, że elementy pary znajdują się w różnych wierszach” problem stwierdza, że ​​otrzymujesz macierz liczb całkowitych i wartość zwaną „sumą”. Sformułowanie problemu prosi o znalezienie wszystkich par w macierzy, która sumuje się do danego ...

Czytaj więcej

Pytanie 152. Elementy wspólne we wszystkich wierszach danej macierzy Stwierdzenie problemu „Elementy wspólne we wszystkich wierszach danej macierzy” stwierdzają, że otrzymujesz macierz M * N. Zadanie wymaga znalezienia wszystkich wspólnych elementów w danej macierzy w każdym wierszu macierzy w czasie O (M * N). Przykład arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Czytaj więcej

Pytanie 153. Zbierz maksymalną liczbę punktów w siatce za pomocą dwóch przejść Stwierdzenie problemu Otrzymaliśmy macierz o rozmiarze „nxm” i musimy zebrać maksymalną liczbę punktów w siatce za pomocą dwóch trawersów. Jeśli stoimy w komórce i, j, mamy trzy opcje, aby przejść do komórki i + 1, j lub i + 1, j-1 lub i + 1, j + 1. To jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 154. Biorąc pod uwagę dwie nieposortowane tablice, znajdź wszystkie pary, których suma wynosi x Instrukcja problemu Biorąc pod uwagę dwie nieposortowane tablice, znajdź wszystkie pary, których suma wynosi x, problem stwierdza, że ​​masz dwie tablice nieposortowanych liczb całkowitych i wartość zwaną sumą. Opis problemu prosi o sprawdzenie całkowitej liczby par i wydrukowanie wszystkich par, które dodają ...

Czytaj więcej

Pytanie 155. Sortuj elementy według częstotliwości Stwierdzenie problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych, niektóre liczby są w niej powtórzone. Instrukcja problemu prosi o wydrukowanie liczby w tablicy w kolejności malejącej zgodnie z ich częstotliwością, czyli sortowanie elementów według częstotliwości. Przykład arr [] = {3,4,3,1,2,9,2,9,2,5} 2 2 2 3 3 9 9 ...

Czytaj więcej

Pytanie 156. Znajdź pierwszy powtarzający się element w tablicy liczb całkowitych Instrukcja problemu Znajdź pierwszy powtarzający się element w tablicy liczb całkowitych. Problem stanowi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Prosi o znalezienie pierwszego powtarzającego się elementu z tablicy i wydrukowanie tej liczby. Przykład arr [] = {2,6,9,3,1,9,1} 9 Wyjaśnienie: W podanej tablicy są ...

Czytaj więcej

Pytanie 157. Znajdź podtablicę z najmniejszą średnią Instrukcja problemu Podałeś tablicę liczb całkowitych i liczbę k. Zadanie prosi o znalezienie podtablicy z najmniejszą średnią, co oznacza znalezienie podtablicy k elementów, która ma minimalną średnią. Przykład arr [] = {12, 34, 20, 30, 24, 45} k = 3 Pod-tablica z [0, 2] ma minimalną średnią. Objaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 158. Znajdź minimalną liczbę operacji scalania, aby utworzyć palindrom tablicy Instrukcja problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Instrukcja problemu prosi o znalezienie minimalnej liczby operacji scalania, aby utworzyć palindrom tablicy, tj. Ustalenie minimalnej liczby operacji scalania, które należy wykonać na tablicy, aby uczynić ją palindromem. Operacja scalania oznacza po prostu, że ...

Czytaj więcej

Pytanie 159. Sprawdź, czy podana tablica o rozmiarze n może reprezentować BST n poziomów lub nie Instrukcja problemu Mając tablicę zawierającą n elementów, sprawdź, czy dana tablica o rozmiarze n może reprezentować BST o n poziomach, czy nie. Ma to na celu sprawdzenie, czy drzewo wyszukiwania binarnego zbudowane przy użyciu tych n elementów może reprezentować BST o n poziomach. Przykłady arr [] = {10, 8, 6, 9, ...

Czytaj więcej

Pytanie 160. Znajdź maksymalną średnią podtablicę o długości k Stwierdzenie problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i liczbę k. Zadanie wymaga znalezienia maksymalnej średniej podtablicy o długości k. Podtablica to nic innego jak tablica złożona z ciągłego bloku elementów oryginalnej tablicy Przykład arr [] = {1,3,12,34,76,10} [2, 4] Objaśnienie: Rozpoczynanie tablicy ...

Czytaj więcej

Pytanie 161. Drukowanie nawiasów w problemie mnożenia łańcucha macierzy Stwierdzenie problemu Musimy znaleźć taką kolejność mnożenia macierzy, aby liczba operacji związanych z mnożeniem wszystkich macierzy była zminimalizowana. Następnie musimy wydrukować to zlecenie, czyli wydrukować nawiasy w problemie mnożenia łańcucha macierzy. Rozważ, że masz 3 macierze A, B, ...

Czytaj więcej

Pytanie 162. Znajdź minimalną różnicę między dwoma dowolnymi elementami Instrukcja problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Instrukcja problemu prosi o znalezienie minimalnej różnicy między dwoma dowolnymi elementami podanymi w tablicy. Przykład arr [] = {11,1,6,8,20,13} 2 Wyjaśnienie: Minimalna różnica między 11 a 13 to 2. arr [] = {19,14,80,200,32,29} 3 Wyjaśnienie: Minimalna różnica od 32 do 29 ...

Czytaj więcej

Pytanie 163. Największa prostokątna macierz podrzędna, której suma wynosi 0 Instrukcja problemu Znajdź podmacierz o maksymalnym rozmiarze w tablicy 2D, której suma wynosi zero. Podmacierz to nic innego jak tablica 2D wewnątrz danej tablicy 2D. Masz więc macierz liczb całkowitych ze znakiem, musisz obliczyć sumę podmacierzy i znaleźć macierz z ...

Czytaj więcej

Pytanie 164. Maksymalny prostokąt sumy w macierzy 2D Stwierdzenie problemu Znajdź prostokąt z maksymalną sumą w macierzy 2D, tj. Aby znaleźć podmacierz z maksymalną sumą. Podmacierz to nic innego jak tablica 2D wewnątrz danej tablicy 2D. Masz więc macierz liczb całkowitych ze znakiem, musisz obliczyć sumę podmacierzy i ...

Czytaj więcej

Pytanie 165. Kolejność zwiększania maksymalnej sumy Instrukcja problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Twoim zadaniem jest znalezienie maksymalnej sumy podciągów w tablicy w taki sposób, aby liczby w podciągu były uporządkowane w sposób posortowany w kolejności rosnącej. Podciąg to nic innego jak sekwencja, którą ...

Czytaj więcej

Pytanie 166. Największa suma ciągła podtablica Instrukcja problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Opis problemu prosi o znalezienie największej sumy ciągłej podtablicy. Oznacza to jedynie znalezienie podtablicy (elementów ciągłych), która ma największą sumę spośród wszystkich innych podtablic w danej tablicy. Przykład arr [] = {1, -3, 4, ...

Czytaj więcej

Pytanie 167. Mnożenie łańcucha macierzy W zadaniu mnożenia łańcucha macierzy II podaliśmy wymiary macierzy, znajdź taką kolejność ich mnożenia, aby liczba operacji związanych z mnożeniem wszystkich macierzy była zminimalizowana. Rozważ, że masz 3 macierze A, B, C o rozmiarach axb, bx ...

Czytaj więcej

Pytanie 168. Posortowana tablica do zrównoważonego BST W przypadku problemu z tablicą posortowaną do zbalansowanego BST, daliśmy tablicę w porządku posortowanym, skonstruuj drzewo wyszukiwania zbalansowanego z posortowanej tablicy. Przykłady Wejście arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Wyjście w przedsprzedaży: 3 2 1 5 4 Wejście arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Czytaj więcej

Pytanie 169. Pojedynczy numer Biorąc pod uwagę tablicę a [] o rozmiarze n. Wszystkie elementy tablicy występują dwukrotnie z wyjątkiem 1. Znajdź element, który pojawia się tylko raz lub innymi słowy, mówimy, że znajdź pojedynczą liczbę. Przykładowe dane wejściowe: a [] = {1, 3, 5, 5, 2, 1, 3} ...

Czytaj więcej

Pytanie 170. Podzbiór Leetcode W zadaniu Kod kodu podzbioru podaliśmy zestaw odrębnych liczb całkowitych, liczb, wypisujemy wszystkie podzbiory (zbiór potęg). Uwaga: zestaw rozwiązań nie może zawierać zduplikowanych podzbiorów. Tablica A jest podzbiorem tablicy B, jeśli a można uzyskać z B, usuwając niektóre (prawdopodobnie zero ...

Czytaj więcej

Pytanie 171. Przetasuj tablicę Biorąc pod uwagę tablicę lub zestaw, który zawiera n elementów. Tutaj elementy są niepowtarzalne lub nie ma powtórzeń. Tasuj tablicę (lub zestaw) liczb bez duplikatów. Przykład // Inicjuje tablicę z zestawami 2, 4, 3 i 1. int [] nums = {2, 4, 3, 1}; Przetasuj obiekt = ...

Czytaj więcej

Pytanie 172. Maksymalny kwadrat W zadaniu z maksymalnymi kwadratami daliśmy dwuwymiarową macierz binarną wypełnioną zerami i jedynkami, znajdź największy kwadrat zawierający tylko jedynki i zwróć jego pole. Przykładowe wejście: 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ...

Czytaj więcej

Pytanie 173. Dzielenie tablicy na pary z sumą podzielną przez K Dzielenie tablicy na pary z sumą podzielną przez K jest problemem, o który od czasu do czasu zadają się wywiady z różnymi poprawkami. Ci, którzy mnie znają, znają mój zwyczaj przekształcania tych problemów w historie. W tym artykule przyjrzyjmy się temu problemowi. Sytuacja, aby zrozumieć ...

Czytaj więcej

Pytanie 174. Policz odrębne elementy w każdym oknie o rozmiarze K. Podzbiory to coś, z czym mamy do czynienia od jakiegoś czasu. W ostatnim odcinku omówiliśmy liczbę podzbiorów, które moglibyśmy utworzyć za pomocą różnych liczb parzystych. Tym razem liczymy odrębne elementy w każdym oknie o rozmiarze K. Sekcja-1 O problemie. Biorąc pod uwagę nieposortowaną tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 175. Znajdź trzy elementy z różnych trzech tablic, takich jak a + b + c = suma Three Sum to problem uwielbiany przez ankieterów. Jest to problem, o który zapytałem osobiście podczas wywiadu z Amazon. Nie traćmy więc czasu, przejdźmy do problemu. Tablica zawierająca zarówno liczby dodatnie, jak i ujemne. Trzy liczby, które sumują się do zera / można modyfikować, ...

Czytaj więcej

Pytanie 176. Word Search Wyszukiwanie słów jest czymś w rodzaju łamigłówek służących do znajdowania słów w pewnym okresie naszego życia. Dzisiaj przedstawiam zmodyfikowaną krzyżówkę. Moi czytelnicy muszą być nieco zdezorientowani, o czym mówię. Nie marnując więcej czasu przejdźmy do rozwiązania problemu. Czy ...

Czytaj więcej

Pytanie 177. K Puste gniazda Puste gniazda K prawidłowo przedstawiają dylemat ogrodnika, próbującego zebrać kwiaty, które pasują do naszego stanu. Nasz ogrodnik posiada pole N-slotów. Pan ogrodnik posadził kwiatek w każdym z gniazd. Każdy kwiat zakwitnie pewnego wyjątkowego dnia. Posadziliśmy również wiecznie zielone kwiaty. ...

Czytaj więcej

Pytanie 178. Policz pary, których produkty istnieją w zestawieniu W parach zliczających, których produkty występują w problemie z tablicą, daliśmy tablicę, policz wszystkie różne pary, których wartość iloczynu jest obecna w tablicy. Przykładowe dane wejściowe A [] = {2, 5, 6, 3, 15} Dane wyjściowe Liczba różnych par, których iloczyn istnieje w tablicy to: 2 Pary to: (2, ...

Czytaj więcej

Pytanie 179. Wydrukuj wszystkie odrębne elementy podanej tablicy liczb całkowitych Mając tablicę liczb całkowitych, wypisz wszystkie odrębne elementy w tablicy. Podana tablica może zawierać duplikaty, a wynik powinien wypisać każdy element tylko raz. Podana tablica nie jest posortowana. Przykładowe dane wejściowe: liczba [] = {12, 10, 9, 45, 2, 10, 10, 45} Dane wyjściowe: 12, 10, 9, 45, 2 Podejście ...

Czytaj więcej

Pytanie 180. Para dodatnich wartości ujemnych w tablicy W parze dodatnich wartości ujemnych w zadaniu z tablicą daliśmy tablicę A różnych liczb całkowitych, wypisz wszystkie pary o wartości dodatniej i ujemnej liczby istniejącej w tablicy. Musimy wypisać pary w kolejności ich występowania. Para, której ...

Czytaj więcej

Pytanie 181. Policz pary z podaną sumą Mając tablicę liczb całkowitych o rozmiarze n i liczbę całkowitą „K”, należy policzyć liczbę par (nie muszą być unikalne) obecnych w tablicy, których suma jest równa „K”. Przykładowe dane wejściowe: Arr = {1, 5, 7, 1} K = 6 Wynik: 2 Rozwiązanie siłowe dla zliczania par z podaną sumą Główna idea ...

Czytaj więcej

Pytanie 182. Wstaw Usuń GetRandom W problemie Insert Delete GetRandom musimy zaprojektować strukturę danych, która obsługuje wszystkie kolejne operacje w średnim czasie O (1). insert (val): Wstawia wartość pozycji do zestawu, jeśli jeszcze nie istnieje. remove (val): Usuwa wartość pozycji z zestawu, jeśli jest obecna. getRandom: Zwraca losowy element z bieżącego zestawu ...

Czytaj więcej

Pytanie 183. Scal nakładające się przedziały W problemie scalania nakładających się interwałów podaliśmy zbiór interwałów, scalamy i zwracamy wszystkie nakładające się przedziały. Przykładowe dane wejściowe: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Dane wyjściowe: [[2, 4], [5, 7]] Wyjaśnienie: możemy połączyć [2, 3] i [3 , 4] razem tworząc [2, 4] Podejście do znalezienia Merge ...

Czytaj więcej

Pytanie 184. Mediana dwóch posortowanych tablic Biorąc pod uwagę dwie posortowane tablice A i B o rozmiarze odpowiednio n i m. Znajdź medianę ostatecznej posortowanej tablicy uzyskanej po scaleniu danych dwóch tablic lub innymi słowy, mówimy, że znajdź medianę dwóch posortowanych tablic. (Oczekiwana złożoność czasowa: O (log (n))) Podejście 1 dla ...

Czytaj więcej

Pytanie 185. Maksymalna podtablica produktu W problemie z podtablicą maksymalnego iloczynu daliśmy tablicę liczb całkowitych, znajdź ciągłą podtablicę z co najmniej jednym elementem, który ma największy iloczyn. Przykład Arr = [0, -1, 0, 1, 2, -3] Maksymalny produkt = 2 Arr = [- 1, -1, -1] Maksymalny produkt = -1 Arr = [0, -1, 0, - 2, 0] ...

Czytaj więcej

Pytanie 186. Znajdź maksimum minimum dla każdego rozmiaru okna w danej tablicy Biorąc pod uwagę tablicę a [] o rozmiarze n. Dla każdego rozmiaru okna, który waha się od 1 do n w tablicy drukuj lub znajdź minimum dla każdego rozmiaru okna w danej tablicy. Przykładowe dane wejściowe: a [] = {10, 20, 30, 50, 10, 70, 30} Dane wyjściowe: 70 30 20 ...

Czytaj więcej

Pytanie 187. Suma podtablicy minimalnego rozmiaru Mając tablicę liczb dodatnich liczb całkowitych i sumy s, znajdź minimalny rozmiar ciągłej podtablicy liczb, których suma jest równa lub większa od s (podana wartość). Przykładowe dane wejściowe: nums [] = {2, 3, 1, 2, 4, 3} s = 7 Dane wyjściowe: 2 {Subarray [4, ...

Czytaj więcej

Pytanie 188. Wyszukaj element w posortowanej tablicy obróconej W wyszukiwaniu w zadaniu z posortowaną tablicą obróconą podaliśmy posortowaną i obróconą tablicę oraz element, sprawdź, czy dany element występuje w tablicy, czy nie. Przykłady Dane wejściowe [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} target = 0 Dane wyjściowe prawda Dane wejściowe [] = {2, ...

Czytaj więcej

Pytanie 189. Maksymalna podtablica produktu Mając tablicę n liczb całkowitych, znajdź maksymalny iloczyn uzyskany z ciągłej podtablicy danej tablicy. Przykłady Wejście arr [] = {-2, -3, 0, -2, -40} Wyjście 80 Wejście arr [] = {5, 10, 6, -2, 1} Wyjście 300 Wejście arr [] = {-1 , -4, -10, 0, 70} Wyjście 70 ...

Czytaj więcej

Pytanie 190. Ustaw Matrix Zeroes W zadaniu zerowych macierzy macierzy daliśmy macierz (n X m), jeśli element jest 0, ustaw cały jego wiersz i kolumnę 0. Przykłady Dane wejściowe: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Wynik: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Czytaj więcej

Pytanie 191. 3 Suma W zadaniu 3 Sum, daliśmy tablicę zawierającą n liczb całkowitych, znajdź wszystkie unikalne triole, które sumują się do 0. Przykładowe dane wejściowe: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} Dane wyjściowe: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} Podejście naiwne dla problemu sumy 3 Podejście brutalnej siły ...

Czytaj więcej

Pytanie 192. Znajdź zduplikowany numer Biorąc pod uwagę liczbę tablic zawierającą (n + 1) elementów, a każdy element znajduje się w przedziale od 1 do n. Jeśli jest tylko jeden zduplikowany element, znajdź zduplikowany numer. Przykłady Wejście: nums = {1, 3, 4, 2, 2} Wyjście: 2 Wejście: nums = {3, 1, 3, 4, 2} Wyjście: 3 Naiwny ...

Czytaj więcej

Pytanie 193. Pobieranie próbek ze zbiornika Pobieranie próbek zbiorników to technika losowego wybierania k elementów zbiornika z danej listy n elementów, gdzie n jest bardzo duże. Na przykład listy wyszukiwania w Google, YouTube itp. Naiwne podejście do pobierania próbek w zbiorniku Zbuduj tablicę zbiorników o rozmiarze k, losowo wybierz elementy z podanej listy. ...

Czytaj więcej

Pytanie 194. Najczęstszy element w tablicy Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Stwierdzenie problemu mówi, że musisz znaleźć element najczęściej występujący w tablicy. Jeśli istnieje wiele wartości, które występują maksymalnie wiele razy, musimy wydrukować dowolną z nich. Przykładowe wejście [1, 4,5,3,1,4,16] Wyjście ...

Czytaj więcej

Pytanie 195. Minimalna suma ścieżek W problemie z minimalną sumą ścieżek daliśmy macierz „a × b” składającą się z liczb nieujemnych. Twoim zadaniem jest znalezienie ścieżki od góry po lewej do prawego dołu, co zminimalizuje sumę wszystkich liczb, które pojawiają się na znalezionej ścieżce. Uwaga: możesz przenosić tylko ...

Czytaj więcej

Pytanie 196. Jak efektywnie zaimplementować k stosy w pojedynczej tablicy? Zaprojektuj i zaimplementuj nową strukturę danych, która implementuje k Stacks w pojedynczej tablicy. Nowa struktura danych musi obsługiwać te dwie operacje - push (element, stack_number): umieszcza element w stosie o podanym numerze. pop (numer_stopu): który wyskakuje górny element z danego ...

Czytaj więcej

Pytanie 197. Drukuj następną większą liczbę zapytań Q W zadaniu Print Next Większa liczba Q zapytań daliśmy tablicę a [] o rozmiarze n zawierającą liczby i kolejną tablicę q [] o rozmiarze m reprezentującą zapytania. Każde zapytanie reprezentuje indeks w tablicy a []. Dla każdego zapytania drukuję liczbę z tablicy ...

Czytaj więcej

Pytanie 198. Sprawdź, czy macierz można sortować w stosie Aby sprawdzić, czy tablica jest problemem, który można sortować na stosie, daliśmy tablicy [] o rozmiarze n, zawierającej elementy od 1 do n w kolejności losowej. Sortuj tablicę w porządku rosnącym, używając tymczasowego stosu, wykonując tylko te dwie operacje - Usuń element na początku ...

Czytaj więcej

Pytanie 199. Znajdź w strumieniu najważniejsze liczby (lub najczęściej występujące) W celu znalezienia k (lub najczęściej występujących) liczb w problemie strumienia, podaliśmy tablicę liczb całkowitych składającą się z kilku liczb. Stwierdzenie problemu mówi, że musisz pobrać element z tablicy, a na górze możesz mieć najwyżej k liczb. Potrzebujemy ...

Czytaj więcej

Pytanie 200. K Puste gniazda LeetCode K Empty Slots to bardzo znany problem w LeetCode. Sformułowanie problemu jest takie: ogród składa się z n gniazd, z których każda zawiera kwiat. Wszystkie kwiaty są początkowo nieskwitowane. Biorąc pod uwagę tablicę a [] kwiatów i liczbę całkowitą k. Biorąc pod uwagę, że stwierdzam od 0, i + 1-ty ...

Czytaj więcej

Pytanie 201. Zatrzymywanie wody deszczowej Rozwiązanie LeetCode W zadaniu Trapping Rain Water LeetCode podaliśmy N nieujemnych liczb całkowitych reprezentujących mapę wysokości, a szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody, która może zostać uwięziona w powyższej strukturze. Przykład Rozumiemy to na przykładzie Dla ...

Czytaj więcej

Pytanie 202. Technika przesuwanego okna Przed wejściem i razem z czym jest technika przesuwnego okna? Co robi i jak robi To, co robi, pozwala nam zrozumieć tę koncepcję przez mały problem Biorąc pod uwagę tablicę liczb całkowitych, mamy za zadanie znaleźć minimalną sumę ze wszystkich ...

Czytaj więcej

Pytanie 203. Znalezienie najbliższego elementu K. W zadaniu Znajdowanie najbliższego elementu K podaliśmy posortowaną tablicę i wartość x. Problem polega na znalezieniu liczby K elementów najbliższej x w danej tablicy. Biorąc pod uwagę tablicę arr [] = {12, 16, 22, 30, 35, 39, 42,45, 48, 50, 53, 55, 56} i x ...

Czytaj więcej

Pytanie 204. Gra skok W grze skokowej podaliśmy tablicę nieujemnych liczb całkowitych, jesteś początkowo pozycjonowany na pierwszym indeksie tablicy. Każdy element tablicy reprezentuje maksymalną długość skoku w tej pozycji. Sprawdź, czy jesteś w stanie dotrzeć do ostatniego indeksu. Przykładowe dane wejściowe: arr = [2,3,1,1,4] ...

Czytaj więcej

Pytanie 205. Konwersja postfiksu na prefiks W tym zadaniu podaliśmy łańcuch oznaczający wyrażenie z postfiksem. Musimy zrobić konwersję postfiksową na prefiks. Notacja prefiksu W tej notacji operandy piszemy po operatorze. Znany jest również jako notacja polska. Na przykład: + AB to wyrażenie przedrostkowe. Notacja Postfix w ...

Czytaj więcej

Pytanie 206. Suma kombinacji W problemie z sumami kombinacji daliśmy tablicę dodatnich liczb całkowitych arr [] i sumę s, znajdź wszystkie unikalne kombinacje elementów w arr [], gdzie suma tych elementów jest równa s. Tę samą powtarzającą się liczbę można wybrać z arr [] nieograniczoną liczbę razy. Elementy ...

Czytaj więcej

Pytanie 207. Maksymalna powierzchnia wyspy Opis problemu: Biorąc pod uwagę macierz 2D, macierz ma tylko 0 (reprezentujące wodę) i 1 (reprezentujące ląd) jako wpisy. Wyspa w macierzy jest tworzona przez zgrupowanie wszystkich sąsiednich jedynek połączonych 1-kierunkowo (poziomo i pionowo). Znajdź maksymalny obszar wyspy w macierzy. Załóżmy, że wszystkie cztery krawędzie ...

Czytaj więcej

Pytanie 208. Szukaj w posortowanej tablicy obróconej Wyszukiwanie elementów w posortowanej tablicy obróconej można znaleźć za pomocą wyszukiwania binarnego w czasie O (logowania). Celem tego posta jest znalezienie danego elementu w posortowanej obróconej tablicy w czasie O (logn). Podano przykład posortowanej, obróconej tablicy. Przykładowe dane wejściowe: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Czytaj więcej

Pytanie 209. Unikalne ścieżki Zostaje wyświetlona siatka mxn 2D, a Ty stoisz w najwyższej i skrajnej lewej komórce siatki. tj. komórka znajdująca się w (1,1). Znajdź liczbę unikalnych ścieżek, którymi można dotrzeć do komórki znajdującej się w (m, n) od komórki znajdującej się w (1,1) ...

Czytaj więcej

Pytanie 210. Maksymalna podtablica W zadaniu Maximum Subarray daliśmy tablicę liczb całkowitych, znajdź ciągłą tablicę podrzędną, która ma największą sumę i wypisz maksymalną sumę wartości podtablicy. Przykład Wejściowe liczby [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Wyjście 6 Algorytm Celem jest znalezienie ...

Czytaj więcej

Pytanie 211. Długość najdłuższej sekwencji Fibonacciego Mając ściśle rosnącą tablicę dodatnich liczb całkowitych, znajdź długość najdłuższego podciągu Fibonacciego. Sekwencja n elementów jest taka jak Fibonacciego, jak if, n> = 3 xi = x (i - 2) + x (i -1), gdzie xi jest i-tym wyrazem sekwencji, a i> = 2 Przykłady Wprowadź arr []. ..

Czytaj więcej

Pytanie 212. Scalanie przedziałów W problemie scalania przedziałów daliśmy zbiór przedziałów postaci [l, r], scal nakładające się przedziały. Przykłady Dane wejściowe {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Dane wyjściowe {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Dane wejściowe {[ 1, 4], [1, 5]} Wynik {[1, 5]} Naiwne podejście do łączenia przedziałów ...

Czytaj więcej

Pytanie 213. 4Suma W zadaniu 4Sum daliśmy liczbę całkowitą x i tablicę a [] o rozmiarze n. Znajdź cały unikalny zestaw 4 elementów w tablicy, tak aby suma tych 4 elementów była równa podanej liczbie całkowitej x. Przykład Wprowadź a [] = {1, 0, -1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 214. Znajdź element szczytowy Rozumiemy problem Znajdź element szczytowy. Dziś mamy tablicę, która potrzebuje swojego elementu szczytowego. Teraz pewnie się zastanawiasz, co mam na myśli, mówiąc o elemencie szczytowym? Element szczytowy to taki, który jest większy niż wszyscy jego sąsiedzi. Przykład: biorąc pod uwagę tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 215. K-ty najmniejszy element w posortowanej macierzy W zadaniu K-ten najmniejszy element w sortowanej macierzy daliśmy macierz nxn, w której każdy wiersz i kolumna są sortowane w porządku nie malejącym. Znajdź k-ty najmniejszy element w podanej tablicy 2D. Przykładowe wejście 1: k = 3 i matrix = 11, 21, 31, 41 ...

Czytaj więcej

Pytanie 216. Trójkąt Pascala Leetcode Trójkąt Pascala to bardzo dobry problem z Leetcode, który jest zadawane wiele razy w Amazon, Microsoft i innych firmach. daliśmy nieujemne wiersze liczb całkowitych, wypisujemy pierwsze wiersze wiersze trójkąta paskalowego. Przykładowe wiersze = 5 wierszy = 6 Rodzaje rozwiązań dla programowania dynamicznego w trójkątach pascala Leetcode ...

Czytaj więcej

Pytanie 217. Brakujący numer W zadaniu Missing Number daliśmy tablicę o rozmiarze N zawierającą liczby od 0 do N. Wszystkie wartości w tablicy są unikalne. Musimy znaleźć brakującą liczbę, której nie ma w tablicy, a ta liczba znajduje się między 0 a N. Tutaj ...

Czytaj więcej

Pytanie 218. Scal posortowaną tablicę W problemie scalania posortowanych tablic daliśmy dwie posortowane tablice w kolejności rosnącej. W danych wejściowych najpierw podaliśmy liczbę zainicjowaną dla tablic1 i tablica2. Te dwie liczby to N i M. Rozmiar tablicy 1 jest równy sumie N i M. W tablicy 1 najpierw ...

Czytaj więcej

Pytanie 219. Suma podzbiorów równych partycji Suma podzbioru równego podziału to problem, w którym podaliśmy tablicę liczb dodatnich. Musimy dowiedzieć się, że możemy podzielić to na dwa podzbiory tak, aby suma elementów w obu zbiorach była taka sama. Tutaj nie jest konieczne, aby liczba ...

Czytaj więcej

Pytanie 220. Sortuj kolory Sortowanie kolorów to problem, w którym musimy podać tablicę zawierającą N obiektów. Każde pudełko jest pomalowane na jeden kolor, który może być czerwony, niebieski lub biały. Mamy N obiektów, które są już pomalowane. Musimy posortować tablicę tak, aby ten sam kolor ...

Czytaj więcej

Pytanie 221. Obróć szyk Rotate array to problem, w którym podaliśmy tablicę o rozmiarze N. Musimy obrócić tablicę we właściwym kierunku. Każdy element przesuwa się o jedną pozycję w prawo, a ostatni element tablicy przechodzi na pierwszą pozycję. Więc podaliśmy wartość K ...

Czytaj więcej

Pytanie 222. Pojemnik z największą ilością wody Opis problemu: otrzymałeś n liczb całkowitych (y0, y1, y2… yn-1) przy n indeksach (i = 0,1,2… n-1). Liczba całkowita w i-tym indeksie to yi. Teraz narysuj n linii na płaszczyźnie kartezjańskiej, z których każdy łączy punkty (i, yi) i (i, 0). Znajdź maksymalną objętość wody ...

Czytaj więcej

Pytanie 223. Mnożenie łańcucha macierzy za pomocą programowania dynamicznego Mnożenie macierzy w łańcuchu to metoda, w której znajdujemy najlepszy sposób na pomnożenie podanych macierzy. Wszyscy wiemy, że mnożenie macierzy ma charakter asocjacyjny (A * B = B * A). Mamy więc wiele zleceń, w których chcemy wykonać mnożenie. Właściwie w tym algorytmie ...

Czytaj więcej

Pytanie 224. Suma podtablicy równa się k Biorąc pod uwagę tablicę liczb całkowitych i liczbę całkowitą k. Znajdź całkowitą liczbę ciągłych podtablic z danej tablicy, których suma elementów jest równa k. Przykład Wejście 1: arr [] = {5,0,5,10,3,2, -15,4} k = 5 Wyjście: 7 Wejście 2: arr [] = {1,1,1,2,4, -2} k = 2 Wynik: 4 Wyjaśnienie: rozważ przykład-1 ...

Czytaj więcej

Pytanie 225. Problem sumy podzbiorów W zadaniu sumy podzbioru otrzymujemy listę wszystkich liczb dodatnich i sumę. Musimy sprawdzić, czy istnieje podzbiór, którego suma jest równa podanej sumie. Przykład Wejście Lista liczb: 1 2 3 10 5 suma: 9 Wyjście prawda Wyjaśnienie dla ...

Czytaj więcej

Pytanie 226. Sortowanie na stosie Sortowanie na stosie to technika sortowania oparta na porównaniu, która jest oparta na strukturze danych Binary Heap. HeapSort jest podobny do sortowania przez wybór, w którym znajdujemy maksymalny element, a następnie umieszczamy ten element na końcu. Powtarzamy ten sam proces dla pozostałych elementów. Biorąc pod uwagę nieposortowane ...

Czytaj więcej

Pytanie 227. Problem ze zmianą monet Problem ze zmianą monet - biorąc pod uwagę kilka monet o różnych wartościach c1, c2,…, cs (na przykład: 1,4,7….). Potrzebujemy kwoty n. Użyj tych monet, aby utworzyć kwotę n. Możesz użyć monety tyle razy, ile potrzeba. Znajdź całkowitą liczbę sposobów, w jakie ...

Czytaj więcej

Pytanie 228. Mnożenie dwóch macierzy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Mnożenie dwóch macierzy” podaliśmy dwie macierze. Musimy pomnożyć te macierze i wydrukować wynik lub ostateczną macierz. Tutaj warunkiem koniecznym i wystarczającym jest liczba kolumn w A powinna być równa liczbie wierszy w macierzy ...

Czytaj więcej

Pytanie 229. Minimalna liczba operacji scalania, aby utworzyć palindrom tablicowy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Minimalna liczba operacji scalania potrzebnych do utworzenia palindromu tablicowego” podano tablicę „a []”. Znajdź minimalną liczbę operacji merge_operations wymaganych do utworzenia palindromu tablicy. Uwaga: palindrom to słowo, fraza lub sekwencja, które czyta się tak samo od tyłu, jak do przodu. ...

Czytaj więcej

Pytanie 230. Utwórz minimalną liczbę z podanej sekwencji D i I Stwierdzenie problemu W zadaniu „Forma minimalna liczba z danej sekwencji D i I” podaliśmy wzorzec zawierający tylko ja i D. I - zwiększanie i D - zmniejszanie. Napisz program, który wydrukuje minimalną liczbę następującą po tym wzorcu. Cyfry od 1 do 9 i cyfry nie mogą się powtarzać. Format wejściowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 231. Znajdź podtablicę o danej długości z najmniejszą średnią Stwierdzenie problemu W zadaniu „Znajdź podtablicę o zadanej długości z najmniejszą średnią” podaliśmy tablicę i wejściową liczbę całkowitą X. Napisz program, który znajdzie podtablicę o długości X z najmniejszą / minimalną średnią. Wyświetla początkowe i końcowe indeksy podtablicy, która ma najmniej ...

Czytaj więcej

Pytanie 232. Znajdź punkty zerowe do odwrócenia, aby liczba kolejnych jedynek została zmaksymalizowana Stwierdzenie problemu W zadaniu „Znajdź zera do odwrócenia, aby liczba kolejnych jedynek została zmaksymalizowana” podaliśmy tablicę binarną i liczbę x, która oznacza nie. zer do odwrócenia. Napisz program, aby znaleźć zera, które należy odwrócić, więc ...

Czytaj więcej

Pytanie 233. Scal posortowane tablice K i wydrukuj posortowane wyjście Stwierdzenie problemu W zadaniu „Połącz K posortowane tablice i wydrukuj posortowane wyjście” podano k posortowanych tablic o różnej wielkości. Napisz program, który połączy te tablice i wydrukuje ostateczną posortowaną tablicę jako dane wyjściowe. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą n. Następne n wierszy zawierające ...

Czytaj więcej

Pytanie 234. Znajdź minimalny element w posortowanej i obróconej tablicy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Znajdź minimalny element w posortowanej i obróconej tablicy” nadaliśmy posortowanej tablicy []. Ta tablica jest obrócona w nieznanym punkcie, znajdź minimalny element w tej tablicy. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający liczbę całkowitą n. ...

Czytaj więcej

Pytanie 235. Sortuj elementy według częstotliwości II Stwierdzenie problemu W zadaniu „Sortowanie elementów według częstotliwości II” nadaliśmy tablicy []. Sortuj tablicę według częstotliwości elementów, w których element o wyższej częstotliwości występuje na pierwszym miejscu, a następnie inne. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający liczbę całkowitą n. Drugi wiersz zawierający n ...

Czytaj więcej

Pytanie 236. Kupuj akcje Sprzedaj, aby zmaksymalizować zysk Opis problemu W zadaniu „Kupuj akcje, aby zmaksymalizować zysk” podaliśmy tablicę zawierającą cenę akcji każdego dnia, znajdź maksymalny zysk, jaki możesz osiągnąć, kupując i sprzedając w tych dniach. Tutaj możemy kupować i sprzedawać wielokrotnie, ale dopiero po sprzedaży ...

Czytaj więcej

Pytanie 237. Scalanie nakładających się interwałów II Stwierdzenie problemu W zadaniu „Merge Overlapping Intervals II” podaliśmy zestaw przedziałów. Napisz program, który połączy nakładające się interwały w jeden i wydrukuje wszystkie nienakładające się interwały. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą n. Drugi wiersz zawierający n par, gdzie każda para jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 238. Maksymalna suma podtablicy przy użyciu funkcji Podziel i zwyciężaj Stwierdzenie problemu W zadaniu „Maksymalna suma podtablicy przy użyciu dzielenia i zwyciężania” podaliśmy tablicę liczb całkowitych dodatnich i ujemnych. Napisz program, który znajdzie największą sumę ciągłej podtablicy. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N. Drugi wiersz zawierający tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 239. Problem z sortowaniem naleśników Stwierdzenie problemu „Problem z sortowaniem naleśników” opiera się na sortowaniu naleśników. Biorąc pod uwagę nieposortowaną tablicę, musimy napisać program, który używa tylko operacji odwracania do sortowania tablicy. Odwróć to operacja, która odwraca tablicę. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N. Drugi wiersz zawierający N oddzielonych spacjami ...

Czytaj więcej

Pytanie 240. Sortowanie naleśników Stwierdzenie problemu W zadaniu „Sortowanie naleśników” podaliśmy tablicę liczb całkowitych A []. Posortuj tablicę, wykonując serię naleśników. W jednym rzucie naleśnika wykonujemy następujące kroki: Wybierz liczbę całkowitą k, gdzie 1 <= k <= arr.length. Odwróć podtablicę arr [0… k-1] (indeksowane 0). Wejście ...

Czytaj więcej

Pytanie 241. Ułóż podane liczby, aby utworzyć największą liczbę II Stwierdzenie problemu W zadaniu „Ułóż podane liczby, aby utworzyły największą liczbę II”, podaliśmy tablicę dodatnich liczb całkowitych. Ułóż je w taki sposób, aby aranżacja stanowiła największą wartość. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający liczbę całkowitą n. Drugi wiersz zawierający ...

Czytaj więcej

Pytanie 242. Iteracyjna implementacja szybkiego sortowania Instrukcja problemu W zadaniu „Iteracyjna implementacja szybkiego sortowania” nadaliśmy tablicy []. Musimy posortować tablicę za pomocą szybkiego sortowania. Tutaj szybkie sortowanie nie jest realizowane rekurencyjnie, jest realizowane w sposób iteracyjny. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą n. Drugi wiersz zawierający ...

Czytaj więcej

Pytanie 243. Tasuj podaną tablicę Stwierdzenie problemu W zadaniu „Tasuj podaną tablicę” podaliśmy tablicę liczb całkowitych. Napisz program, który tasuje podaną tablicę. Oznacza to, że będzie losowo tasować elementy w tablicy. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą n. Drugi wiersz zawierający n liczb całkowitych oddzielonych spacjami Wyjście ...

Czytaj więcej

Pytanie 244. Znajdź wiersz z maksymalną liczbą jedynek Stwierdzenie problemu W zadaniu „Znajdź wiersz z maksymalną liczbą jedynek” podaliśmy macierz (tablicę 1D) zawierającą cyfry binarne z posortowanymi wierszami. Znajdź wiersz, który ma maksymalną liczbę jedynek. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający dwie liczby całkowite n, m. Następnie n linii ...

Czytaj więcej

Pytanie 245. Sortowanie uporządkowanej tablicy K. Stwierdzenie problemu W zadaniu „Sorting a K Sorted Array” podaliśmy tablicę n elementów, gdzie każdy element znajduje się co najwyżej k od swojej pozycji docelowej. Opracuj algorytm sortujący w czasie O (n log k). Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający dwie wartości całkowite N ...

Czytaj więcej

Pytanie 246. Maksymalna podtablica produktów II Stwierdzenie problemu W zadaniu „Maximum Product Subarray II” podaliśmy tablicę składającą się z dodatnich i ujemnych liczb całkowitych oraz zer. Musimy znaleźć maksymalny iloczyn podtablicy. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N. Drugi wiersz zawierający N liczb całkowitych oddzielonych spacjami. Format wyjściowy Jedyny ...

Czytaj więcej

Pytanie 247. Największa podtablica z równą liczbą zer i jedynek Stwierdzenie problemu W zadaniu „Największa podtablica z równą liczbą 0 i 1”, daliśmy tablicę [] zawierającą tylko 0 i 1. Znajdź największą podtablicę z równą liczbą 0 i 1 i wydrukujemy indeks początkowy i indeks końcowy największej podtablicy. ...

Czytaj więcej

Pytanie 248. Kolejność zwiększania maksymalnej sumy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Maksymalna suma zwiększająca kolejność” podaliśmy tablicę. Znajdź sumę maksymalnego podciągu danej tablicy, czyli liczby całkowite w podciągu są posortowane. Podsekwencja jest częścią tablicy, która jest sekwencją, która jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 249. Liczba mniejszych elementów po prawej stronie Stwierdzenie problemu W zadaniu „Liczba mniejszych elementów po prawej stronie” nadaliśmy tablicy []. Znajdź liczbę mniejszych elementów, które znajdują się po prawej stronie każdego elementu. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający liczbę całkowitą N. Drugi wiersz zawierający N liczb całkowitych oddzielonych spacjami. Wynik ...

Czytaj więcej

Pytanie 250. Zwiększenie kolejności długości o trzy z maksymalnym produktem Stwierdzenie problemu W zadaniu „Zwiększanie kolejności długości trzech z maksymalnym iloczynem” podaliśmy tablicę dodatnich liczb całkowitych. Znajdź podciąg o długości 3 z maksymalnym produktem. Kolejność powinna rosnąć. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający liczbę całkowitą N oznaczającą rozmiar ...

Czytaj więcej

Pytanie 251. W tablicy elementy pojawiają się częściej niż N / K Stwierdzenie problemu W zadaniu „Elementy pojawiają się więcej niż N / K razy w tablicy” podano tablicę liczb całkowitych o rozmiarze n. Znajdź elementy, które pojawiają się więcej niż n / k razy. Gdzie k jest wartością wejściową. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający dwie liczby całkowite N i ...

Czytaj więcej

Pytanie 252. Znajdź element szczytowy z tablicy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Znajdź element szczytowy z tablicy” podaliśmy wejściową tablicę liczb całkowitych. Znajdź szczytowy element. W tablicy element jest elementem szczytowym, jeśli element jest większy od obu sąsiadów. W przypadku elementów narożnych możemy rozważyć jedyne ...

Czytaj więcej

Pytanie 253. Zmień kolejność liczb dodatnich i ujemnych na przemian w tablicy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Zmień kolejność liczb dodatnich i ujemnych alternatywnie w tablicy” nadaliśmy tablicy []. Ta tablica zawiera dodatnie i ujemne liczby całkowite. Zmień układ tablicy w taki sposób, aby dodatnie i ujemne były umieszczane naprzemiennie. Tutaj liczba elementów pozytywnych i negatywnych nie musi ...

Czytaj więcej

Pytanie 254. Znajdź maksymalną powtarzającą się liczbę w tablicy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Znajdź maksymalną powtarzającą się liczbę w tablicy” podaliśmy nieposortowaną tablicę o rozmiarze N. Podana tablica zawiera liczby z zakresu {0, k} gdzie k <= N. Znajdź liczbę, która zbliża się do maksymalnej liczby razy w tablicy. Format wejściowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 255. Przeciąganie liny Stwierdzenie problemu W problemie przeciągania liny, podaliśmy tablicę liczb całkowitych, podziel tablicę na dwa podzbiory o rozmiarze n / 2 każdy tak, aby różnica sumy dwóch podzbiorów była jak najmniejsza. Jeśli n jest parzyste, rozmiar każdego podzbioru wynosi n / 2. Gdyby ...

Czytaj więcej

Pytanie 256. Pierwsza trasa okrężna, aby odwiedzić wszystkie prycze benzynowe Podczas pierwszej wycieczki okrężnej, aby odwiedzić wszystkie problemy z pryczami benzynowymi, stwierdzenie jest takie, że na okręgu jest kółko z n dystrybutorami benzyny. Każda pompa benzynowa ma parę danych. Pierwsza wartość to ilość benzyny jaką ma pompa a druga to ...

Czytaj więcej

Pytanie 257. Policz możliwe trójkąty Stwierdzenie problemu W zliczaniu możliwych trójkątów podaliśmy tablicę n liczb całkowitych dodatnich. Znajdź liczbę trójkątów, które można utworzyć, używając trzech różnych elementów tablicy jako boków trójkąta. Uwaga: stan trójkąta to suma dwóch boków ...

Czytaj więcej

Pytanie 258. Maksymalna suma podtablicy kołowej Stwierdzenie problemu W problemie maksymalnej sumy podtablicy kołowej podaliśmy tablicę liczb całkowitych ułożonych w okrąg, znajdź maksymalną sumę kolejnych liczb w tablicy kołowej. Przykładowe dane wejściowe arr [] = {13, -17, 11, 9, -4, 12, -1} Dane wyjściowe 40 Wyjaśnienie Tutaj suma = 11 + ...

Czytaj więcej

Pytanie 259. Cztery elementy, które sumują się do danych Stwierdzenie problemu W czterech elementach, które sumują się do danego problemu, podaliśmy tablicę zawierającą N elementów, które mogą być dodatnie lub ujemne. Znajdź zbiór czterech elementów, których suma jest równa podanej wartości k. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N. Drugi wiersz zawierający tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 260. Problem partycji Instrukcja problemu W przypadku problemu z partycjami podaliśmy zestaw zawierający n elementów. Sprawdź, czy dany zbiór można podzielić na dwa zbiory, których suma elementów w podzbiorach jest równa. Przykład Wejście arr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Dane wyjściowe Tak Objaśnienie Tablica ...

Czytaj więcej

Pytanie 261. Problem celebrytów Stwierdzenie problemu W przypadku problemu z celebrytami jest pokój złożony z N osób. Znajdź celebrytę. Warunki dla gwiazdy to - Jeśli A jest gwiazdą, to wszyscy w pokoju powinni wiedzieć A. A nie powinien znać nikogo w pokoju. Musimy znaleźć osobę, która spełnia te warunki. ...

Czytaj więcej

Pytanie 262. Znajdź posortowaną kolejność o rozmiarze 3 Instrukcja problemu W podanej nieposortowanej tablicy liczb całkowitych. Musimy znaleźć posortowany podciąg o rozmiarze 3. Niech trzy elementy będą tablicą [i], tablicą [j], tablicą [k], a następnie tablicą [i] <tablica [j] <tablica [k] dla i <j < k. Jeśli w tablicy znajduje się wiele trojaczków, wypisz dowolną ...

Czytaj więcej

Pytanie 263. Podtablica z podaną sumą Instrukcja problemu W podtablicy z zadanym problemem sumarycznym podaliśmy tablicę zawierającą n elementów dodatnich. Musimy znaleźć podtablicę, w której suma wszystkich elementów podtablicy jest równa podanej_sumie. Podtablica jest uzyskiwana z oryginalnej tablicy, usuwając niektóre ...

Czytaj więcej

Pytanie 264. Maksymalny element w tablicy, który rośnie, a następnie maleje Instrukcja problemu W podanej tablicy, która zawiera n elementów. Elementy są przechowywane w taki sposób, że najpierw k elementów jest w porządku rosnącym, a następnie nk elementów malejących stamtąd musimy znaleźć maksymalny element w tablicy. Przykład a) Tablica wejściowa: [15, 25, ...

Czytaj więcej

Pytanie 265. Policz minimalne kroki, aby uzyskać podaną tablicę Instrukcja problemu W zliczaniu minimalnych kroków, aby uzyskać dany problem z tablicą, podaliśmy docelową tablicę wejściową [] zawierającą n elementów, musimy obliczyć minimalną liczbę operacji z konwersji tablicy [] o rozmiarze n ze wszystkimi zerami do celu [] . Operacje a) Zwiększenie elementu o 1 to ...

Czytaj więcej

Pytanie 266. Znajdź utracony element ze zduplikowanej tablicy Instrukcja problemu Biorąc pod uwagę dwie tablice A i B, jedna tablica jest duplikatem drugiej, z wyjątkiem jednego elementu. Brakuje jednego elementu w A lub B. Musimy znaleźć utracony element ze zduplikowanej tablicy. Przykład 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Czytaj więcej

Pytanie 267. Zmień kolejność podanej tablicy na maksymalną minimalną formę Stwierdzenie problemu W zadaniu „Zmień układ podanej tablicy w maksymalnej minimalnej formie” podaliśmy posortowaną tablicę zawierającą N elementów. Zmień kolejność podanej posortowanej tablicy dodatnich liczb całkowitych tak, aby alternatywne elementy to i-ty max i i-ty min. Zobacz poniżej, aby lepiej zrozumieć przegrupowanie elementów - Array [0] ...

Czytaj więcej

Pytanie 268. Podtablica i kolejność Stwierdzenie problemu W zadaniu podtablicy i podciągów musimy wypisać wszystkie podtablice i podciągi dla danej tablicy. Wygeneruj wszystkie możliwe niepuste podtablice. Podtablica jest zwykle definiowana jako część lub sekcja tablicy, w której ciągłość jest oparta na indeksie. Podtablica ...

Czytaj więcej

Pytanie 269. Scal dwie posortowane tablice Instrukcja problemu W przypadku problemu scalania dwóch posortowanych tablic, daliśmy dwie posortowane tablice wejściowe, musimy połączyć te dwie tablice tak, aby początkowe liczby po całkowitym sortowaniu znajdowały się w pierwszej tablicy i pozostały w drugiej tablicy. Przykładowe wejście A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Czytaj więcej

Pytanie 270. Liczba trojaczków z sumą mniejszą niż podana wartość Instrukcja problemu Podaliśmy tablicę zawierającą N elementów. W podanej tablicy Policz liczbę trójek z sumą mniejszą niż podana wartość. Przykład Wejście a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Suma = 10 Wyjście 7 Możliwe tróje to: ...

Czytaj więcej

Pytanie 271. Następny większy element w tablicy Instrukcja problemu Mając tablicę, znajdziemy następny większy element każdego elementu tablicy. Jeśli nie ma kolejnego większego elementu dla tego elementu, wydrukujemy -1, w przeciwnym razie wydrukujemy ten element. Uwaga: następny większy element to element, który jest większy i ...

Czytaj więcej

Pytanie 272. Łączenie dwóch posortowanych tablic Stwierdzenie problemu Przy łączeniu dwóch posortowanych tablic mamy do czynienia z dwiema posortowanymi tablicami, jedną o rozmiarze m + n, a drugą o rozmiarze n. Połączymy tablicę o rozmiarze n z tablicą o rozmiarze m + n i wydrukujemy połączoną tablicę o rozmiarze m + n. Przykładowe wejście 6 3 M [] = ...

Czytaj więcej

Pytanie 273. Znajdź ustalony punkt w podanym szyku Instrukcja problemu Mając tablicę n różnych elementów, znajdź ustalony punkt w danej tablicy, gdzie stały punkt oznacza, że ​​wartość elementu jest taka sama jak indeks. Przykładowe dane wejściowe 5 arr [] = {0,4,8,2,9} Dane wyjściowe 0 to stały punkt w tej tablicy, ponieważ wartość i indeks ...

Czytaj więcej

Pytanie 274. Znajdź element za pomocą wyszukiwania binarnego w posortowanej tablicy Instrukcja problemu Mając posortowaną tablicę, znajdź element za pomocą wyszukiwania binarnego w posortowanej tablicy. Jeśli jest obecny, wydrukuj indeks tego elementu w przeciwnym razie print -1. Przykładowe dane wejściowe arr [] = {1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 26, 29, 36, 37, 156} X = 6 // element do przeszukania ...

Czytaj więcej

Pytanie 275. Znajdź trójkę w tablicy z podaną sumą Instrukcja problemu Mając tablicę liczb całkowitych, znajdź kombinację trzech elementów w tablicy, których suma jest równa danej wartości X. Tutaj wypiszemy pierwszą otrzymaną kombinację. Jeśli nie ma takiej kombinacji, wypisz -1. Przykładowe wejście N = 5, X = 15 arr [] = ...

Czytaj więcej

Pytanie 276. Znajdź duplikaty w tablicy w najbardziej efektywny sposób Stwierdzenie problemu Wyświetla wszystkie elementy, które są duplikatami w najbardziej efektywny sposób w przestrzeni O (n) i O (1). Biorąc pod uwagę tablicę o rozmiarze n, która zawiera liczby z zakresu od 0 do n-1, liczby te mogą wystąpić dowolną liczbę razy. Znajdź duplikaty w tablicy w najbardziej wydajnym ...

Czytaj więcej

Pytanie 277. Sortuj od 0 do 1 i 2 w tablicy Instrukcja problemu Podano tablicę zawierającą N elementów, w których elementy tablicy mają wartości 0,1, 2 lub 0. Sortuj lub segreguj 1 2 i 22 w tablicy. Ułóż wszystkie zera w pierwszej połowie, wszystkie jedynki w drugiej połowie i wszystkie dwójki w trzeciej połowie. Przykładowe wejście XNUMX ...

Czytaj więcej

Pytanie 278. Znajdź liderów w szyku Instrukcja problemu Biorąc pod uwagę tablicę zawierającą N elementów. Znajdź liderów w szeregu. Liderzy to elementy, które nie mają elementu większego od siebie po prawej stronie tablicy. Przykład Wejście 7 1 95 4 46 8 12 21 Wyjście 95 46 21 Wyjaśnienie Tutaj nie ...

Czytaj więcej

Pytanie 279. Brak najmniejszej liczby dodatniej w niesortowanej tablicy Instrukcja problemu W podanej tablicy nieposortowanej znajdź najmniejszą dodatnią liczbę brakującą w nieposortowanej tablicy. Dodatnia liczba całkowita nie obejmuje 0. W razie potrzeby możemy zmodyfikować oryginalną tablicę. Tablica może zawierać liczby dodatnie i ujemne. Przykład a. Tablica wejściowa: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 280. Znajdź podtablicę długości K maksymalnej średniej Stwierdzenie problemu W podtablicy znajdź K długości problemu maksymalnego średniego, podaliśmy tablicę o rozmiarze N. Znajdowanie pozycji początkowej podtablicy w podanej tablicy o rozmiarze k z maksymalną średnią. Tablica może zawierać liczby dodatnie i ujemne. (Średnia = suma elementów / liczba ...

Czytaj więcej

Pytanie 281. Znajdź trojaczki pitagorejskie z tablicy Instrukcja problemu Podaliśmy tablicę zawierającą n liczb całkowitych. Musimy znaleźć zbiór trójek pitagorejskich z podanej tablicy. Uwaga: Trojaczki pitagorejskie warunek: a ^ 2 + b ^ 2 = c ^ 2. Przykładowe wejście 6 [3, 4, 6, 5, 7, 8] Wyjście tryplety pitagorejskie: 3, 4, 5 Podejście 1 ...

Czytaj więcej

Pytanie 282. Przenieś wszystkie zera na koniec podanej tablicy Instrukcja problemu W podanej tablicy przenieś wszystkie zera obecne w tablicy na jej koniec. Tutaj zawsze istnieje sposób, aby wstawić całą liczbę zer na końcu tablicy. Przykładowe wejście 9 9 17 0 14 0 ...

Czytaj więcej

Pytanie 283. Znajdź minimalną odległość między dwiema liczbami w tablicy Stwierdzenie problemu W podanej tablicy nieposortowanej, która może również zawierać duplikaty, znajdź minimalną odległość między dwiema różnymi liczbami w tablicy. Odległość między 2 liczbami w tablicy: bezwzględna różnica między wskaźnikami +1. Przykładowe wejście 12 3 5 4 2 6 5 6 6 5 4 ...

Czytaj więcej

Pytanie 284. Policz liczbę wystąpień w posortowanej tablicy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Count Number of Occurrences in a Sorted Array” podano posortowaną tablicę. Policz liczbę wystąpień lub częstotliwość w posortowanej tablicy X, gdzie X jest liczbą całkowitą. Przykładowe wejście 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 ...

Czytaj więcej

Pytanie 285. Maksymalna suma elementów nie następujących po sobie Stwierdzenie problemu W podanej tablicy „Maksymalna suma niekolejnych elementów” należy znaleźć maksymalną sumę niekolejnych elementów. Nie możesz dodać numerów bezpośrednich sąsiadów. Na przykład [1,3,5,6,7,8,] tutaj 1, 3 sąsiadują ze sobą, więc nie możemy ich dodać, a 6, 8 nie sąsiadują ze sobą, więc ...

Czytaj więcej

Pytanie 286. Znajdź najmniejszą brakującą liczbę w posortowanej tablicy Instrukcja problemu W zadaniu „Znajdź najmniejszą brakującą liczbę w posortowanej tablicy” podaliśmy tablicę liczb całkowitych. Znajdź najmniejszą brakującą liczbę w posortowanej tablicy o rozmiarze N, zawierającej unikalne elementy w zakresie od 0 do M-1, gdzie M> N. Przykładowe wejście [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Czytaj więcej

Pytanie 287. Pierwszy powtarzający się element Instrukcja problemu Podaliśmy tablicę zawierającą n liczb całkowitych. Musimy znaleźć pierwszy powtarzający się element w podanej tablicy. Jeśli nie ma powtarzającego się elementu, wypisz „Nie znaleziono powtarzającej się liczby całkowitej”. Uwaga: elementy powtarzające się to elementy, które pojawiają się więcej niż raz. (Tablica może zawierać duplikaty) ...

Czytaj więcej

Pytanie 288. Układanka z tablicą produktów Stwierdzenie problemu W przypadku zagadki z tablicą produktową musimy skonstruować tablicę, w której i-ty element będzie iloczynem wszystkich elementów w danej tablicy z wyjątkiem elementu na i-tej pozycji. Przykład Wejście 5 10 3 5 6 2 Wyjście 180 ...

Czytaj więcej

Pytanie 289. Znajdź wszystkie pary z podaną różnicą Instrukcja problemu Podaliśmy tablicę zawierającą różne elementy lub brak powtarzających się elementów w tablicy. Znajdź wszystkie pary z podaną różnicą. Jeśli nie ma pary z podaną inną, wypisz „Brak pary z podaną inną”. Przykładowe wejście 10 20 90 70 20 80 ...

Czytaj więcej

Pytanie 290. Znajdź pierwszą powtarzającą się liczbę w podanej tablicy Stwierdzenie problemu Tablica może zawierać wiele powtarzających się liczb, ale musisz znaleźć pierwszą powtarzającą się liczbę w danej tablicy (występującą po raz drugi). Przykład Wejście 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Wyjście 5 jest pierwszym powtarzającym się elementem ...

Czytaj więcej

Pytanie 291. Maksymalna różnica między dwoma elementami, np. Większy element, pojawia się po mniejszym Stwierdzenie problemu Podaliśmy tablicę n liczb całkowitych, w której musimy znaleźć maksymalną różnicę między dwoma elementami, na przykład większy element występuje po mniejszym. Przykład Wejście 4 7 2 18 3 6 8 11 21 Wyjście 19 Podejście 1 dla maksymalnej różnicy między dwoma elementami ...

Czytaj więcej

Pytanie 292. Element większościowy Instrukcja problemu Mając posortowaną tablicę, musimy znaleźć większość elementów z posortowanej tablicy. Element większościowy: liczba występująca ponad połowę rozmiaru tablicy. Tutaj podaliśmy liczbę x, którą musimy sprawdzić, czy jest to element większościowy, czy nie. Przykładowe wejście 5 2 ...

Czytaj więcej

Pytanie 293. Znajdź pierwszy i drugi najmniejszy element Instrukcja problemu W celu znalezienia pierwszego i drugiego najmniejszego elementu podaliśmy tablicę liczb całkowitych. Znajdź pierwszą i drugą najmniejszą liczbę całkowitą z tablicy lub znajdź dwie najmniejsze liczby z tablicy. Przykładowe wejście 7, 6, 8, 10, 11, 5, 13, 99 Wyjście Pierwsze najmniejsze to ...

Czytaj więcej

Pytanie 294. Znajdź liczbę występującą nieparzystą liczbę razy w tablicy Instrukcja problemu Mając tablicę dodatnich liczb całkowitych. Wszystkie liczby występują nawet kilka razy, z wyjątkiem jednej liczby, która występuje nieparzystą liczbę razy. Musimy znaleźć liczbę występującą nieparzystą liczbę razy w tablicy. Przykładowe wejście 1, 1, 1, 1, 2, 2, 3, ...

Czytaj więcej

Pytanie 295. Sortuj elementy według częstotliwości występowania Instrukcja problemu W przypadku problemu sortowania elementów według częstotliwości występowania, podajemy tablicę []. Sortuj elementy tablicy w taki sposób, aby element o największej liczbie wystąpień był na pierwszym miejscu. Jeśli liczba wystąpień jest równa, wypisuje liczbę, która pojawiła się jako pierwsza w ...

Czytaj więcej

Pytanie 296. Znajdź brakujący numer Stwierdzenie problemu Szukając brakującej liczby z tablicy zawierającej od 1 do N liczb, podaliśmy tablicę zawierającą N-1 liczb. Brakuje jednej liczby w tablicy liczb od 1 do N. Musimy znaleźć brakującą liczbę. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące ciągów Amazon

Pytanie 297. Podłańcuch z konkatenacją wszystkich słów Rozwiązanie Leetcode Instrukcja problemu Podekstring z połączeniem wszystkich słów rozwiązanie leetcode - „Podejście z połączeniem wszystkich słów” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę sznurki i tablicę słów łańcuchowych, w których każde słowo jest o tej samej długości. Musimy zwrócić wszystkie indeksy początkowe podłańcucha, czyli...

Czytaj więcej

Pytanie 298. Różne sposoby dodawania nawiasów Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Różne sposoby dodawania nawiasów Rozwiązanie LeetCode – „Różne sposoby dodawania nawiasów” podaje wyrażenie składające się z liczb i operatorów. Musimy zwrócić wszystkie możliwe wyniki z obliczenia wszystkich możliwych sposobów grupowania liczb i operatorów. Zwróć odpowiedź w dowolnej kolejności. ...

Czytaj więcej

Pytanie 299. Generowanie nawiasów Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Generuj nawiasy Rozwiązanie LeetCode – „Generuj nawiasy” stwierdza, że ​​przy wartości n. Musimy wygenerować wszystkie kombinacje n par nawiasów. Zwróć odpowiedź w postaci wektora ciągów dobrze uformowanych nawiasów. Przykład: Dane wejściowe: n = 3 Dane wyjściowe: ["((()))","(()())","(())()","()(())","()( )()"] Wyjaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 300. Minimalne usunięcie, aby wprowadzić prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Minimalne usunięcie, aby wprowadzić prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode – Otrzymasz ciąg znaków '(', ')' i małe litery angielskie. Twoim zadaniem jest usunięcie minimalnej liczby nawiasów ( '(' lub ')', w dowolnych pozycjach ), aby wynikowy ciąg nawiasów był ...

Czytaj więcej

Pytanie 301. Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode – stwierdza, że ​​dany ciąg s. Musimy znaleźć najdłuższy podciąg bez powtarzania znaków. Przykład: Wejście: s = "abcabcbb" Wyjście: 3 Wyjaśnienie: Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków ma długość 3. Ciąg to: „abc”. Wejście: s = "bbbbb" ...

Czytaj więcej

Pytanie 302. Zaprojektuj system podziemny Leetcode Rozwiązanie Opis problemu Projekt systemu podziemnego Rozwiązanie LeetCode – „Zaprojektuj system podziemny” prosi o zaprojektowanie systemu kolejowego w celu śledzenia czasu podróży klientów między dwiema stacjami. Konieczne jest obliczenie średniego czasu podróży z jednej stacji do drugiej. Musimy wdrożyć ...

Czytaj więcej

Pytanie 303. Najdłuższy wspólny prefiks Leetcode rozwiązanie Opis problemu Najdłuższy wspólny prefiks Rozwiązanie LeetCode – „Najdłuższy wspólny prefiks” oznacza, że ​​podano tablicę ciągów. Musimy znaleźć najdłuższy wspólny przedrostek wśród tych ciągów. Jeśli nie istnieje żaden prefiks, zwróć pusty ciąg. Przykład: Wejście: strs = ["flower","flow","flight"] Wyjście: "fl" Wyjaśnienie: "fl" to najdłuższy ...

Czytaj więcej

Pytanie 304. Prawidłowe rozwiązanie Leetcode Palindrome II Opis problemu Rozwiązanie Valid Palindrome II LeetCode – „Valid Palindrome II” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę ciąg s, musimy zwrócić prawdę, jeśli s może być ciągiem palindromu po usunięciu co najwyżej jednego znaku. Przykład: Wejście: s = "aba" Wyjście: prawda Wyjaśnienie: Ciąg wejściowy jest już palindromem, więc jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 305. Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode – „Właściwe nawiasy” oznaczają, że otrzymujesz ciąg zawierający tylko znaki '(', ')', '{', '}', '[' i ']'. Musimy ustalić, czy ciąg wejściowy jest prawidłowym ciągiem, czy nie. Mówi się, że ciąg jest prawidłowym ciągiem, jeśli otwarte nawiasy muszą być zamknięte ...

Czytaj więcej

Pytanie 306. Największy numer rozwiązania Leetcode Opis problemu The Largest Number LeetCode Solution – „Largest Number” mówi, że mając listę nieujemnych liczb całkowitych, musimy ułożyć liczby w taki sposób, aby tworzyły największą liczbę i ją zwracać. Ponieważ wynik może być bardzo duży, więc musisz wrócić ...

Czytaj więcej

Pytanie 307. Implementacja Trie (drzewo przedrostkowe) Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Implementacja tria (drzewo prefiksów) Rozwiązanie LeetCode – „Implement Trie (drzewo prefiksowe)” prosi o zaimplementowanie struktury danych Trie, która efektywnie wykonuje wstawianie, wyszukiwanie i wyszukiwanie prefiksów. Przykład: Dane wejściowe: ["Trie", "insert", "search", "search", "startsWith", "insert", "search"] [[], ["jabłko"], ["jabłko"], [ "app"], ["app"], ["app"], ["app"]] Dane wyjściowe: [null, null, true, false, true, null, true] Wyjaśnienie: Po wstawieniu wszystkich ciągów spróbuj wyglądać lubię to. Słowo jabłko jest wyszukiwane, które ...

Czytaj więcej

Pytanie 308. Rozwiązanie Leetcode do partycjonowania palindromu Opis problemu Partycjonowanie palindromu Rozwiązanie LeetCode – „Podział palindromu” stwierdza, że ​​otrzymujesz ciąg, podziel ciąg wejściowy tak, aby każdy podłańcuch partycji był palindromem. Zwraca wszystkie możliwe partycjonowanie palindromu ciągu wejściowego. Przykład: Wejście: s = "aab" Wyjście: [["a","a","b"],["aa","b"]] Wyjaśnienie: Istnieją dokładnie 2 prawidłowe ...

Czytaj więcej

Pytanie 309. Policz i powiedz rozwiązanie Leetcode Opis problemu Licz i mów Rozwiązanie LeetCode – „Licz i mów” prosi o znalezienie n-tego wyrazu sekwencji liczenia i mów. Sekwencja policz i powiedz to sekwencja ciągów cyfr zdefiniowana przez formułę rekurencyjną: countAndSay(1) = "1" countAndSay(n) to sposób, w jaki „wymawiasz” ciąg cyfr z countAndSay(n-1), który jest następnie konwertowany ...

Czytaj więcej

Pytanie 310. Podciągi palindromiczne Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Podciągi palindromiczne Rozwiązanie LeetCode – „Podciągi palindromiczne” prosi o znalezienie całkowitej liczby podciągów palindromicznych w ciągu wejściowym. Ciąg znaków jest palindromem, gdy czyta się go w przód i w tył tak samo. Podciąg to ciągła sekwencja znaków w ciągu. Przykład: Wejście: s = "aaa" Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 311. Maksymalna długość połączonego ciągu z unikalnymi znakami Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Maksymalna długość połączonego ciągu z unikalnymi znakami Rozwiązanie LeetCode – „Maksymalna długość połączonego ciągu z unikalnymi znakami” mówi, że otrzymałeś tablicę ciągów i musisz wybrać dowolny jej podciąg i połączyć je struny tworzące ...

Czytaj więcej

Pytanie 312. Najkrótsza odległość słowa Leetcode Rozwiązanie Opis problemu Najkrótsza odległość między słowami Rozwiązanie LeetCode – mówi, że otrzymujesz tablicę ciągów i dwa różne słowa. Musimy zwrócić najkrótszą odległość między tymi dwoma słowami, które pojawiają się w ciągu wejściowym. Przykład: Wejście: wordsDict = ["praktyka", "uznania", "doskonały", "kodowanie", "urabia"], słowo1 = "kodowanie", słowo2 = "praktyka" Wyjście: 3 Wyjaśnienie: Słowo "kodowanie" występuje w pozycja 4. ...

Czytaj więcej

Pytanie 313. Usuń nieprawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Rozwiązanie Usuń nieprawidłowe nawiasy Leetcode — informuje o otrzymaniu ciągu s zawierającego nawiasy i małe litery. Musimy usunąć minimalną liczbę nieprawidłowych nawiasów, aby ciąg wejściowy był prawidłowy. Musimy zwrócić wszystkie możliwe wyniki w dowolnej kolejności. Ciąg to ...

Czytaj więcej

Pytanie 314. Minimalna liczba kroków do wykonania dwóch ciągów rozwiązań Anagram Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy dwa ciągi znaków „s” i „t” składające się z małych liter angielskich. W jednej operacji możemy wybrać dowolny znak w łańcuchu „t” i zmienić go na inny znak. Musimy znaleźć minimalną liczbę takich operacji, aby „t” było ...

Czytaj więcej

Pytanie 315. Rozwiązanie Leetcode z ciągami izomorficznymi Stwierdzenie problemu W tym zadaniu mamy do czynienia z dwoma łańcuchami: a i b. Naszym celem jest określenie, czy te dwa struny są izomorficzne, czy nie. Dwa łańcuchy nazywane są izomorficznymi wtedy i tylko wtedy, gdy znaki w pierwszym ciągu można w ogóle zastąpić dowolnym znakiem (łącznie z nim samym) ...

Czytaj więcej

Pytanie 316. Minimalne wymiany, aby uzyskać równe rozwiązanie dla ciągów znaków Leetcode Stwierdzenie problemu Otrzymujesz dwa ciągi s1 i s2 o równej długości, składające się tylko z liter „x” i „y”. możesz zamienić dowolne dwa znaki należące do różnych ciągów, Twoim zadaniem jest wyrównać oba te znaki. zwraca minimalną liczbę swapów wymaganych, aby oba ciągi były równe ...

Czytaj więcej

Pytanie 317. Usuń rozwiązanie Palindromic Subsequences Leetcode Problem Remove Palindromic Subsequences Rozwiązanie Leetcode stwierdza, że ​​otrzymałeś ciąg. Ciąg składa się tylko z dwóch znaków „a” lub „b”. Musisz wymazać cały ciąg. Istnieje ograniczenie, że jednym ruchem można usunąć tylko palindromiczny podciąg. Znajdź minimum ...

Czytaj więcej

Pytanie 318. Definiowanie rozwiązania kodu Leetcode adresu IP Stwierdzenie problemu W tym problemie otrzymujemy adres IP. Musimy tylko przekonwertować go na Defanged IP Address, tj. W naszym ciągu wyjściowym, wszystkie „.” są konwertowane na „[.]”. Przykład # 1: address = "1.1.1.1" "1 [.] 1 [.] 1 [.] 1" # 2: address = "255.100.50.0" "255 [.] 100 [.] 50 [.] 0 „Podejście 1 (przy użyciu String Stream / Builder) ...

Czytaj więcej

Pytanie 319. Dopasowywanie ciągów w rozwiązaniu kodu Leetcode tablicy Problem z dopasowywaniem ciągów w rozwiązaniu kodu Leetcode tablicy zapewnia nam tablicę ciągów. Problem prosi nas o znalezienie łańcuchów, które są podciągami jakiegoś innego łańcucha z danych wejściowych. Dla przypomnienia, podciąg to nic innego jak część ciągu pozostałego po ...

Czytaj więcej

Pytanie 320. Czy rozwiązanie kodu Leetcode z kolejnością Stwierdzenie problemu W tym zadaniu mamy do czynienia z dwoma różnymi ciągami. Celem jest sprawdzenie, czy pierwsza struna jest podciągiem drugiej. Przykłady pierwszy ciąg = „abc” drugi ciąg = „mnagbcd” prawda pierwszy ciąg = „burger” drugi ciąg = „domina” fałsz Podejście (rekurencyjne) To jest łatwe ...

Czytaj więcej

Pytanie 321. Znajdź różnicę w rozwiązaniu Leetcode W tym zadaniu mamy dwa ciągi. Drugi ciąg jest generowany przez losowe tasowanie znaków pierwszego ciągu, a następnie dodanie dodatkowego znaku w dowolnej losowej pozycji. Musimy zwrócić dodatkowy znak, który został dodany do drugiego ciągu. Postacie zawsze będą ...

Czytaj więcej

Pytanie 322. Dodaj rozwiązanie binarne Leetcode Instrukcja problemu Biorąc pod uwagę dwa ciągi binarne a i b, musimy dodać te dwa ciągi, a następnie zwrócić wynik jako ciąg binarny. Ciąg binarny to ciągi zawierające tylko 0 i 1. Przykład a = "11", b = "1" "100" a = "1010", b = "1011" "10101" Podejście Aby dodać dwa ...

Czytaj więcej

Pytanie 323. Prawidłowe rozwiązanie Palindrome Leetcode Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę ciąg znaków, musimy określić, czy jest to palindrom, biorąc pod uwagę tylko znaki alfanumeryczne, tj. Tylko cyfry i alfabety. Musimy także ignorować przypadki w przypadku znaków alfabetu. Przykład „Człowiek, plan, kanał: Panama” prawda Wyjaśnienie: „AmanaplanacanalPanama” jest prawidłowym palindromem. „ścigaj się samochodem” ...

Czytaj więcej

Pytanie 324. Odwrotne samogłoski w rozwiązaniu z kodem kreskowym Stwierdzenie problemu W tym zadaniu podany jest ciąg i musimy odwrócić tylko samogłoski tego ciągu. Przykład "witaj" "holle" Wyjaśnienie: przed odwróceniem: "witaj" po odwróceniu: "holle" "leetcode" "leotcede" Wyjaśnienie: Podejście 1 (przy użyciu stosu) Musimy tylko zamienić samogłoski obecne na wejściu ...

Czytaj więcej

Pytanie 325. Rozwiązanie Roman do Integer Leetcode W zadaniu „Roman to Integer” otrzymujemy łańcuch reprezentujący pewną dodatnią liczbę całkowitą w postaci rzymskiej. Cyfry rzymskie są reprezentowane przez 7 znaków, które można przekonwertować na liczby całkowite przy użyciu poniższej tabeli: Uwaga: Wartość całkowita podanej cyfry rzymskiej nie przekroczy ani ...

Czytaj więcej

Pytanie 326. Rozwiązanie Leetcode dla przecinania ścieżek Stwierdzenie problemu W przypadku problemu z przecinaniem ścieżki podawany jest ciąg a_string, w którym występują tylko cztery różne znaki „N”, „S”, „E” lub „W”, pokazujące ruch obiektu w jednym kierunku na raz o 1 jednostkę. Obiekt jest początkowo w punkcie początkowym (0,0). Musimy się dowiedzieć, czy ...

Czytaj więcej

Pytanie 327. Rozwiązanie Multiply Strings Leetcode Problem Rozwiązanie Multiply Strings Leetcode wymaga od nas pomnożenia dwóch ciągów, które są nam podawane jako dane wejściowe. Jesteśmy zobowiązani do wydrukowania lub zwrócenia tego wyniku mnożenia do funkcji wywołującej. Więc, aby ująć to bardziej formalnie, mając dwa ciągi, znajdź iloczyn podanych ciągów. ...

Czytaj więcej

Pytanie 328. Rozwiązanie typu Integer to Roman Leetcode W tym zadaniu otrzymujemy liczbę całkowitą i musimy ją zamienić na rzymską. Tak więc problem jest ogólnie określany jako „Integer to Roman”, a to jest rozwiązanie Integer to Roman Leetcode. Jeśli ktoś nie wie o cyfrach rzymskich. W dawnych czasach ludzie nie ...

Czytaj więcej

Pytanie 329. Szyfrować ciąg Instrukcja problemu „Scramble String” Problem stwierdza, że ​​otrzymałeś dwa ciągi. Sprawdź, czy drugi ciąg jest zaszyfrowanym ciągiem pierwszego, czy nie? Objaśnienie Niech string s = „great” Reprezentacja s jako drzewo binarne przez rekurencyjne podzielenie go na dwa niepuste podciągi. Ten ciąg może być ...

Czytaj więcej

Pytanie 330. Grupowe anagramy Musimy znaleźć grupowe anagramy podanych słów. Oznacza to, że dla każdego słowa będziemy je sortować i przechowywać jako klucz i oryginalne dane wejściowe, które nie są sortowane jako wartość i jeśli jakiekolwiek inne dane wejściowe mają taką samą wartość jak ...

Czytaj więcej

Pytanie 331. Liczba całkowita do angielskich słów W zadaniu „Integer to English words” daliśmy nieujemną liczbę całkowitą i zadania przekształcenia tej liczby w jej słowa numeryczne lub otrzymujemy dane wejściowe liczby, dowolnej liczby, a naszym zadaniem jest przedstawienie tej liczby w ciągu Formularz. Zobaczmy jeden przykład, ...

Czytaj więcej

Pytanie 332. Znajdź najmniejszy zakres zawierający elementy z k list W zadaniu „Znajdź najmniejszy zakres zawierający elementy z k list” podaliśmy K list, które są posortowane i tej samej wielkości N. Prosi o określenie najmniejszego zakresu zawierającego co najmniej element (y) z każdej z list K . Jeśli jest więcej niż jeden ...

Czytaj więcej

Pytanie 333. Minimalne wstawienia w celu utworzenia palindromu z dozwolonymi permutacjami Problem „Minimalna liczba wstawień w celu utworzenia palindromu z dozwolonymi permutacjami” mówi, że otrzymujesz ciąg znaków zawierający wszystkie litery małymi literami. Opis problemu prosi o ustalenie minimalnego wstawienia znaku do łańcucha, który może stać się palindromem. Pozycja znaków może być ...

Czytaj więcej

Pytanie 334. LCS (Longest Common Subsequence) trzech ciągów Problem „LCS (najdłuższa wspólna kolejność) trzech ciągów” mówi, że otrzymujesz 3 ciągi. Znajdź najdłuższy wspólny podciąg tych 3 ciągów. LCS to ciąg, który jest wspólny dla 3 ciągów i składa się ze znaków o tej samej kolejności we wszystkich ...

Czytaj więcej

Pytanie 335. Sprawdź, czy tablica zawiera ciągłe liczby całkowite z dozwolonymi duplikatami Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych, która może również zawierać zduplikowane elementy. Opis problemu prosi o sprawdzenie, czy jest to zbiór ciągłych liczb całkowitych. Wypisz „Tak”, jeśli tak, a „Nie”, jeśli nie. Przykładowe wejście próbki: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Próbka ...

Czytaj więcej

Pytanie 336. Najdłuższa powtarzana sekwencja Problem „Najdłuższa powtarzana sekwencja” stwierdza, że ​​jako dane wejściowe podano ciąg znaków. Znajdź najdłuższy powtarzający się podciąg, czyli podciąg, który istnieje dwukrotnie w ciągu. Przykład aeafbdfdg 3 (afd) Podejście Problem polega na znalezieniu najdłuższego powtarzającego się podciągu w ciągu. ...

Czytaj więcej

Pytanie 337. Sprawdź Palindrome po każdym zapytaniu o zamianę postaci Problem „Sprawdź palindrom po każdym zapytaniu o zamianę znaku” stwierdza, że ​​przypuśćmy, że otrzymałeś ciąg znaków i nie. zapytań, każde zapytanie ma dwie całkowite wartości wejściowe, takie jak i1 i i2 oraz jedno wejście znakowe o nazwie „ch”. Opis problemu prosi o zmianę wartości w i1 i ...

Czytaj więcej

Pytanie 338. Kombinacje literowe numeru telefonu W przypadku kombinacji liter w przypadku problemu z numerem telefonu podaliśmy ciąg zawierający liczby od 2 do 9. Problem polega na znalezieniu wszystkich możliwych kombinacji, które mogłyby być reprezentowane przez ten numer, gdyby każdy numer miał przypisane jakieś litery. Przypisanie numeru to ...

Czytaj więcej

Pytanie 339. Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode — Mając ciąg, musimy znaleźć długość najdłuższego podciągu bez powtarzających się znaków. Przyjrzyjmy się kilku przykładom: Przykład pwwkew 3 Wyjaśnienie: Odpowiedź to „wke” o długości 3 aav 2 Wyjaśnienie: Odpowiedź to „av” o długości 2 Podejście-1 ...

Czytaj więcej

Pytanie 340. Formularz minimalny numer z podanej sekwencji Problem „Utwórz minimalną liczbę z podanej sekwencji” mówi, że otrzymujesz pewien wzorzec tylko ja i D. Znaczenie I oznacza zwiększanie, a zmniejszanie otrzymujemy od D. W stwierdzeniu problemu należy wypisać minimalną liczbę, która spełnia zadany wzorzec. Mamy ...

Czytaj więcej

Pytanie 341. Znajdź indeks nawiasu zamykającego dla danego nawiasu otwierającego w wyrażeniu Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę łańcuch s długości / rozmiaru n oraz wartość całkowitą reprezentującą indeks otwierającego nawiasu kwadratowego. Znajdź indeks zamykającego nawiasu dla danego otwierającego nawiasu w wyrażeniu. Przykład s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s ...

Czytaj więcej

Pytanie 342. Uzasadnienie tekstu Rozwiązanie LeetCode Omówimy dziś rozwiązanie LeetCode z uzasadnieniem tekstu. Stwierdzenie problemu Problem „Uzasadnienie tekstu” oznacza, że ​​otrzymujesz listę s[ ] typu string o rozmiarze n i rozmiarze całkowitym. Wyjustuj tekst tak, aby każdy wiersz tekstu składał się z liczby znaków o rozmiarze. Możesz ...

Czytaj więcej

Pytanie 343. Odwróć poszczególne słowa Stwierdzenie problemu Problem „Odwróć pojedyncze słowa” mówi, że otrzymujesz ciąg znaków. Teraz wydrukuj odwrotność wszystkich pojedynczych słów w ciągu. Przykład s = "TutorialCup - zmiana sposobu uczenia się" puClairotuT - gnignahc eht yaw fo gninrael s = "Odwróć pojedyncze słowa" esreveR ...

Czytaj więcej

Pytanie 344. Usuń nawiasy z łańcucha algebraicznego zawierającego operatory + i - Stwierdzenie problemu Otrzymujesz ciąg s o rozmiarze n, reprezentujący wyrażenie arytmetyczne w nawiasach. Problem „Usuń nawiasy kwadratowe z ciągu algebraicznego zawierającego operatory + i -” wymaga od nas stworzenia funkcji, która może uprościć dane wyrażenie. Przykład s = "a- (b + c)" abc s = a- (bc- (d + e)) - f a-b + c + d + ef ...

Czytaj więcej

Pytanie 345. Minimalna suma kwadratów zliczeń znaków w danym ciągu po usunięciu k znaków Stwierdzenie problemu Problem „Minimalna suma kwadratów zliczeń znaków w danym ciągu po usunięciu k znaków” stwierdza, że ​​otrzymujesz ciąg zawierający tylko małe litery. Możesz usunąć k znaków z ciągu tak, że w pozostałym ciągu suma ...

Czytaj więcej

Pytanie 346. Podejście oparte na kolejce dla pierwszego niepowtarzalnego znaku w strumieniu Opis problemu Problem „Podejście oparte na kolejce dla pierwszego niepowtarzającego się znaku w strumieniu” stwierdza, że ​​otrzymujesz strumień zawierający małe litery, znajdź pierwszy niepowtarzalny znak za każdym razem, gdy do strumienia zostanie dodany nowy znak, a jeśli tak nie jest powtarzającym się znakiem zwracanym -1. Przykłady aabcddbe ...

Czytaj więcej

Pytanie 347. Formularz minimalną liczbę z podanej sekwencji Stwierdzenie problemu Problem „Minimalna liczba formularza z podanej sekwencji stwierdza, że ​​otrzymujesz ciąg znaków o długości / rozmiarze n reprezentujący wzorzec znaków„ I ”, tj. Rosnących i„ D ”, tj. Tylko malejących. Wydrukuj minimalną liczbę dla danego wzoru z unikalnymi cyframi od 1 do 9. Na przykład - ...

Czytaj więcej

Pytanie 348. Zapytania dotyczące podłańcuchów palindromu Opis problemu Problem „Zapytania podłańcuchowe palindromu” stwierdza, że ​​otrzymałeś łańcuch i kilka zapytań. Za pomocą tych zapytań musisz określić, czy utworzony podciąg z tego zapytania jest palindromem, czy nie. Przykładowy ciąg str = "aaabbabbaaa" Zapytania q [] = {{2, 3}, {2, 8}, {5, 7}, ...

Czytaj więcej

Pytanie 349. Ułóż podane liczby, aby utworzyć największą liczbę Stwierdzenie problemu Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Problem „Ułóż podane liczby, aby utworzyły największą liczbę” polega na tym, aby zmienić układ tablicy w taki sposób, aby dane wyjściowe były maksymalną wartością, jaką można uzyskać za pomocą tych liczb w tablicy. Przykład [34, 86, 87, ...

Czytaj więcej

Pytanie 350. Partycjonowanie palindromów Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę łańcuch, znajdź minimalną wymaganą liczbę cięć, tak aby wszystkie podciągi partycji były palindromami. Ponieważ dzielimy nasz oryginalny ciąg na różne partycje, tak że wszystkie podciągi są palindromami, nazywamy ten problem problemem partycji palindromu. Przykład asaaaassss 2 Objaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 351. Odwróć słowa w ciągu Stwierdzenie problemu „Odwróć słowa w łańcuchu” stwierdza, że ​​otrzymujesz ciąg s o rozmiarze n. Wydrukuj łańcuch w odwrotnej kolejności, tak aby ostatnie słowo stało się pierwszym, przedostatnie drugim i tak dalej. Niniejszym ciąg odnosimy się do zdania zawierającego słowa ...

Czytaj więcej

Pytanie 352. Maksymalna transformacja wagi danego ciągu Instrukcja problemu Maksymalna transformacja wagi danego problemu z łańcuchem oznacza, że ​​dany łańcuch składa się tylko z dwóch znaków „A” i „B”. Mamy operację, w której możemy przekształcić ciąg znaków w inny ciąg, przełączając dowolny znak. W ten sposób możliwych jest wiele przekształceń. Ze wszystkich możliwych ...

Czytaj więcej

Pytanie 353. Problem z klawiaturą numeryczną telefonu komórkowego Opis problemu W przypadku problemu z klawiaturą numeryczną telefonu komórkowego rozważamy klawiaturę numeryczną. Musimy znaleźć wszystkie możliwe sekwencje numeryczne o danej długości, tak aby można było naciskać tylko przyciski znajdujące się w górnej, dolnej, lewej i prawej części bieżącego przycisku. Nie masz pozwolenia ...

Czytaj więcej

Pytanie 354. Najkrótszy palindrom W najkrótszym zadaniu palindromowym daliśmy ciąg s o długości l. Dodaj znaki przed nim, aby uczynić go palindromem, jeśli nie jest. Wyświetla najmniejszą liczbę znaków użytych do uczynienia danego ciągu palindromem. Przykładowe wejście: s = abc Wyjście: 2 (przez ...

Czytaj więcej

Pytanie 355. Drugie najczęściej powtarzane słowo w sekwencji Biorąc pod uwagę sekwencję ciągów, zadaniem jest znalezienie drugiego najczęściej powtarzanego (lub częstego) słowa lub ciągu w sekwencji. (Biorąc pod uwagę, że żadne dwa słowa nie są drugimi najczęściej powtarzanymi słowami, zawsze będzie jedno słowo). Przykładowe dane wejściowe: {„aaa”, „bb”, „bb”, „aaa”, „aaa”, c ”} Dane wyjściowe: ciąg znaków z ...

Czytaj więcej

Pytanie 356. Maksymalnie występujący znak w ciągu Dany ciąg o rozmiarze n zawierający małe litery. Musimy znaleźć maksymalnie występujący znak w ciągu. Jeśli istnieje więcej niż jeden znak z maksymalną liczbą wystąpień, wypisz dowolny z nich. Przykład Wejście: Ciąg znaków s=”test” Wyjście: Maksymalnie występujący znak to 't'. Podejście 1: Używanie ...

Czytaj więcej

Pytanie 357. Sposoby dekodowania W zadaniu Decode Ways podaliśmy niepusty ciąg zawierający tylko cyfry, określ całkowitą liczbę sposobów jego zdekodowania za pomocą następującego odwzorowania: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Przykład S = „123” Liczba sposobów dekodowania tego ciągu to 3 Jeśli ...

Czytaj więcej

Pytanie 358. Edytuj odległość W zadaniu edycji odległości musimy znaleźć minimalną liczbę operacji wymaganych do konwersji łańcucha X o długości n na inny ciąg Y o długości m. Dozwolone operacje: Wstawienie Usunięcie Podstawienie Przykład Dane wejściowe: Ciąg1 = „abcd” Ciąg2 = „abe” Dane wyjściowe: Wymagana minimalna liczba operacji to 2 (...

Czytaj więcej

Pytanie 359. Podciąg z konkatenacją wszystkich słów W podłańcuchu z problemem konkatenacji wszystkich słów podaliśmy ciąg i listę składającą się z wielu słów o tej samej długości. Wydrukuj początkowy indeks podciągu, który może być wynikiem połączenia wszystkich słów z listy w ...

Czytaj więcej

Pytanie 360. Minimalne odwrócenia nawiasów W przypadku problemu z minimalnym odwróceniem nawiasów podano ciąg znaków zawierający tylko wyrażenie „{” i „}”. Znajdź minimalną liczbę odwróceń nawiasów potrzebnych do zrównoważenia wyrażenia. Przykładowe dane wejściowe: s = „} {” Dane wyjściowe: 2 Dane wejściowe: s = „{{{” Dane wyjściowe: dane wyrażenie nie może ...

Czytaj więcej

Pytanie 361. Wyrażenie zawiera nadmiarowy nawias lub nie Biorąc pod uwagę ciąg znaków zawierający wyrażenie operatorów, operandów i nawiasów. Znajdź, czy podany ciąg zawiera niepotrzebny nawias, bez którego wyrażenie nadal da ten sam wynik. Innymi słowy, musimy znaleźć, czy wyrażenie zawiera zbędny nawias lub nie. Nadmiarowy wspornik, jeśli ...

Czytaj więcej

Pytanie 362. Sprawdź, czy dwa wyrażenia w nawiasach są takie same Biorąc pod uwagę dwa ciągi s1 i s2 reprezentujące wyrażenia zawierające operator dodawania, operator odejmowania, małe litery i nawiasy. Sprawdź, czy dwa wyrażenia w nawiasach są takie same. Przykład Wejście s1 = „- (a + b + c)” s2 = „-abc” Wyjście Tak Wejście s1 = „ab- (cd)” s2 = „abcd” Wyjście Brak Algorytm do sprawdzenia, czy dwa ...

Czytaj więcej

Pytanie 363. Prawidłowy ciąg nawiasów W prawidłowym problemie z ciągiem nawiasów podaliśmy ciąg zawierający „(”, „)” i „*”, sprawdź, czy ciąg jest zrównoważony, jeśli „*” można zastąpić „(”, „)” lub pustym ciągiem. Przykłady Wejście „()” Wyjście prawda Wejście „*)” Wyjście prawda Wejście „(*))” Wyjście prawda Podejście naiwne dla ...

Czytaj więcej

Pytanie 364. Najdłuższa palindromiczna następstwo W najdłuższym podciągu palindromowym, który podaliśmy, znajdź długość najdłuższego podciągu palindromowego. Przykłady Wejście: TUTORIALCUP Wyjście: 3 Wejście: DYNAMICPROGRAMMING Wyjście: 7 Naiwne podejście do najdłuższej palindromicznej sekwencji Naiwnym podejściem do rozwiązania powyższego problemu jest wygenerowanie wszystkich podciągów ...

Czytaj więcej

Pytanie 365. Algorytm KMP Algorytm KMP (Knuth-Morris-Pratt) służy do wyszukiwania wzorców w zadanym ciągu. Otrzymujemy ciąg S i wzór p, naszym celem jest ustalenie, czy dany wzorzec występuje w ciągu. Przykładowe dane wejściowe: S = „aaaab” p = „aab” Wyjście: prawdziwe Naiwne podejście ...

Czytaj więcej

Pytanie 366. Sprawdź, czy w wyrażeniu nie ma zbalansowanych nawiasów Biorąc pod uwagę łańcuch s o długości n. Sprawdź, czy istnieje nawias zamykający dla każdego nawiasu otwierającego, tj. Czy wszystkie nawiasy są zrównoważone. Innymi słowy, możemy również powiedzieć, że jeśli mamy '}', ')' i ']' dla każdego '{', '(' i '[', odpowiednio, wyrażenie ...

Czytaj więcej

Pytanie 367. Sprawdź, czy wyrażenie ma zduplikowany nawias, czy nie Biorąc pod uwagę ciąg zawierający zrównoważony nawias. Sprawdź, czy wyrażenie / ciąg zawiera zduplikowany nawias, czy nie. Zduplikowany nawias Kiedy wyrażenie znajduje się w środku tego samego typu wyrównanego nawiasu lub jest otoczone przez ten sam typ nawiasu równoważnego, tj. Jest umieszczone między tym samym rodzajem nawiasu otwierającego i zamykającego więcej niż raz ...

Czytaj więcej

Pytanie 368. Znajdź maksymalną głębokość zagnieżdżonych nawiasów w ciągu Biorąc pod uwagę ciąg s. Napisz kod, aby wypisać maksymalną głębokość zagnieżdżonych nawiasów w danym ciągu. Przykład Wejście: s = "(a (b) (c) (d (e (f) g) h) I (j (k) l) m)" Wyjście: 4 Wejście: s = "(p ((q)) ) ((s) t)) ”Wynik: 3 Korzystanie z algorytmu stosu Zainicjuj ciąg o długości ...

Czytaj więcej

Pytanie 369. Zrównoważone wyrażenie z zamianą W zadaniu Balanced Expression with Replacement daliśmy ciąg zawierający nawiasy, tj. '(', ')', '[', ']', '{', '}'. Ciąg zawiera również x w niektórych miejscach jako zamiennik nawiasów. Sprawdź, czy ciąg można przekształcić w wyrażenie z prawidłowym nawiasem po zastąpieniu wszystkich ...

Czytaj więcej

Pytanie 370. Dekoduj ciąg Załóżmy, że otrzymujesz zakodowany ciąg. Łańcuch jest zakodowany w jakimś wzorcu, Twoim zadaniem jest zdekodowanie ciągu. Powiedzmy, że <liczba wystąpień ciągu znaków> [ciąg] Przykład Wejście 3 [b] 2 [bc] Wynik bbbcaca Wyjaśnienie Tutaj „b” występuje 3 razy, a „ca” występuje 2 razy. ...

Czytaj więcej

Pytanie 371. Prefiks do konwersji wrostków W problemie konwersji przedrostka na wrostek podaliśmy wyrażenie w notacji przedrostka. Napisz program, który przekształci go w wyrażenie wrostkowe. Notacja prefiksu W tej notacji operandy są zapisywane po operatorze. Znany jest również jako notacja polska. Na przykład: + AB to wyrażenie przedrostkowe. ...

Czytaj więcej

Pytanie 372. Konwersja postfiksu na infiks W problemie konwersji z postfiksów do infiksów podano wyrażenie w notacji postfiksowej. Napisz program, który przekształci podaną notację w notację wrostkową. Notacja wrostkowa W tej notacji operatory są zapisywane między operandami. Jest to podobne do tego, jak ogólnie piszemy wyrażenie. Na przykład: A + ...

Czytaj więcej

Pytanie 373. Prefiks do konwersji postfiksowej W problemie z konwersją prefiksu na postfiks podaliśmy wyrażenie w notacji prefiksowej w formacie string. Napisz program do konwersji podanej notacji na notację postfiksową. Notacja prefiksu W tej notacji operandy piszemy po operatorze. Znany jest również jako notacja polska. Na przykład: + AB to ...

Czytaj więcej

Pytanie 374. Następna permutacja W następnym zadaniu z permutacją podaliśmy słowo, znajdź jego leksykograficznie większą_permutację. Przykładowe wejście: str = "tutorialcup" wyjście: tutorialpcu wejście: str = "nmhdgfecba" wyjście: nmheabcdfg wejście: str = "algorytmy" wyjście: algorytm wejście: str = "spoonfeed" wyjście: Następna Permutacja ...

Czytaj więcej

Pytanie 375. Najdłuższa wspólna kolejność Otrzymujesz dwa ciągi str1 i str2, znajdź długość najdłuższego wspólnego podciągu. Kolejność: podciąg to sekwencja, która może zostać wyprowadzona z innej sekwencji poprzez usunięcie niektórych lub żadnych elementów bez zmiany kolejności pozostałych elementów. Bo ex 'tticp' to podciąg ...

Czytaj więcej

Pytanie 376. Powtarzający się wzór podłańcucha We wzorcach powtarzających się podciągów daliśmy ciągowi sprawdzenie, czy można go skonstruować, pobierając podciąg z samego siebie i dołączając razem wiele kopii podciągu. Przykład Wejście 1: str = „abcabcabc” Wynik: True Wyjaśnienie: „abcabcabc” można utworzyć przez wielokrotne dołączanie „abc” do pustego ciągu. ...

Czytaj więcej

Pytanie 377. Permutacja wielkości liter W permutacji wielkości liter podaliśmy ciąg składający się tylko z alfabetów i cyfr, każdy znak w ciągu może być zamieniony na małe i duże litery, znajdź różne ciągi, które można uzyskać z różnych kombinacji małych i dużych liter każdego znaku w strunowy. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 378. Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu sortowania W problemie Longest Common Prefix using Sorting podaliśmy zestaw ciągów, znajdź najdłuższy wspólny prefiks. tzn. znajdź przedrostek, który jest wspólny dla wszystkich łańcuchów. Przykład Input1: {„tutorialcup”, „tutorial”, „tussle”, „tumble”} Wyjście: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Wyjście: "ba" Input3: {"abcd "} Wynik:" abcd "...

Czytaj więcej

Pytanie 379. Porównanie ciągów Backspace W zadaniu porównywania ciągów znaków backspace daliśmy dwa ciągi S i T, sprawdź, czy są równe, czy nie. Zwróć uwagę, że ciągi zawierają znak „#”, który oznacza znak cofania. Przykłady Dane wejściowe S = „ab # c” T = „ad # c” Dane wyjściowe true (ponieważ zarówno S, jak i T konwertują na „ac”) Dane wejściowe ...

Czytaj więcej

Pytanie 380. Wzór słowa Wszyscy napotkaliśmy wzorce słów, takie jak „ABBA”, „AABB” i tak dalej. Zawsze się zastanawiamy, do czego może się odnosić ta paplanina. Dzisiaj spróbujemy rozwiązać problem, w którym staramy się wykorzystać bełkot. Mnóstwo problemów ze strunami nie pomaga w tej sprawie. Dany ...

Czytaj więcej

Pytanie 381. Dopasowanie wyrażeń regularnych W zadaniu z dopasowywaniem wyrażeń regularnych podaliśmy dwa łańcuchy, jeden (załóżmy, że x) składa się tylko z małych liter, a drugi (załóżmy, że y) składa się z małych liter z dwoma znakami specjalnymi, tj. „.”. i "*". Zadanie polega na znalezieniu, czy drugi ciąg ...

Czytaj więcej

Pytanie 382. Zreorganizuj ciąg W zadaniu Reorganize String podaliśmy łańcuch zawierający tylko niektóre znaki „az”. Naszym zadaniem jest przestawienie tych postaci w taki sposób, aby żadne dwie takie same postacie nie sąsiadowały ze sobą. Przykład Wejście jabłko Wyjście pelpa Książka wejściowa Wyjście obko Wejście aa Wyjście niemożliwe Wejście aaab Wyjście nie ...

Czytaj więcej

Pytanie 383. Kompresja strun W zadaniu kompresji ciągów znaków daliśmy tablicę [] typu char. Skompresuj go jako znak i liczbę określonego znaku (jeśli liczba znaków wynosi 1, jedyny znak jest przechowywany w skompresowanej tablicy). Długość skompresowanej tablicy powinna ...

Czytaj więcej

Pytanie 384. Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode W problemie z prawidłowymi nawiasami LeetCode podaliśmy ciąg znaków zawierający tylko znaki '(', ')', '{', '}', '[' i ']', określające czy ciąg wejściowy jest poprawny. Tutaj zapewnimy Ci prawidłowe rozwiązanie LeetCode w nawiasach. Ciąg wejściowy jest prawidłowy, jeśli: Otwarte nawiasy muszą być zamknięte ...

Czytaj więcej

Pytanie 385. Najdłuższy wspólny prefiks używający Trie W problemie Longest Common Prefix using Trie podaliśmy zestaw ciągów, znajdź najdłuższy wspólny prefiks. tzn. znajdź przedrostek, który jest wspólny dla wszystkich łańcuchów. Przykład Input1: {„tutorialcup”, „tutorial”, „tussle”, „tumble”} Wyjście: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Wyjście: "ba" Input3: {"abcd "} Wynik:" abcd "...

Czytaj więcej

Pytanie 386. Ważny numer W zadaniu z poprawną liczbą podaliśmy ciąg znaków, sprawdź, czy można go zinterpretować na prawidłową liczbę dziesiętną. Należy zauważyć, że dany ciąg należy interpretować jako prawidłową liczbę dziesiętną. Powinien zawierać następujące znaki: Liczby 0-9 Wykładnik - „e” ...

Czytaj więcej

Pytanie 387. Znajdź numer Najbliższy Palindrom Problem W znalezieniu najbliższej liczby palindromowej podaliśmy liczbę n. Znajdź liczbę, która jest palindromem, a bezwzględna różnica między liczbą palindromową an jest możliwie najmniejsza z wyjątkiem zera. Jeśli jest więcej niż jedna liczba spełniająca ten warunek, wydrukuj ...

Czytaj więcej

Pytanie 388. Policz i powiedz Policz i powiedz, w którym podaliśmy liczbę N i musimy znaleźć N-ty człon zliczania i powiedzieć sekwencję. Najpierw musimy zrozumieć, czym jest liczenie i powiedzieć sekwencję. Najpierw spójrz na niektóre terminy w sekwencji: 1. człon to „1”. II semestr to ...

Czytaj więcej

Pytanie 389. Znajdź unikalny znak w ciągu W polu Znajdź unikatowy znak w problemie ze stringami podaliśmy ciąg zawierający tylko małe litery (az). Musimy znaleźć w nim pierwszy niepowtarzalny znak i wydrukować indeks. jeśli taki znak nie istnieje, drukuj -1. Format wejściowy Tylko jeden wiersz zawierający ciąg. Format wyjściowy Drukuj ...

Czytaj więcej

Pytanie 390. Liczba całkowita na rzymską Zamiana liczby całkowitej na rzymską. Podaliśmy liczbę N i musimy wydrukować rzymską liczbę N. Liczby rzymskie są reprezentowane przez użycie wartości {I, V, X, L, C, D, M}. Zobaczmy kilka przykładów dobrego zrozumienia. Format wejściowy Tylko jeden wiersz zawierający ...

Czytaj więcej

Pytanie 391. Algorytm Rabina Karpa Algorytm Rabina Karpa użyty do znalezienia wzorca w podanym ciągu tekstowym. Istnieje wiele typów algorytmów lub metod używanych do znajdowania łańcucha wzorca. W tym algorytmie używamy haszowania do znajdowania dopasowania do wzorca. Jeśli otrzymamy ten sam kod skrótu dla podciągu ...

Czytaj więcej

Pytanie 392. Zgadnij słowo Zgadnij słowo to problem interaktywny. Problem interaktywny oznacza, że ​​dane, które są nam przekazywane, nie są z góry określone. Możemy wydrukować wartości lub wywołać określoną funkcję w celu interakcji lub uzyskać więcej informacji na temat rozwiązania. Po każdym kroku musimy również PRZEPŁUKAĆ bufor, aby ...

Czytaj więcej

Pytanie 393. Wyraźne następstwa Biorąc pod uwagę dwa ciągi S i P1, musimy policzyć całą liczbę różnych podciągów S, które są równe P1. Uwaga: Podciąg danego ciągu to ciąg, który archiwizujemy, usuwając niektóre znaki lub możliwe znaki zerowe również z oryginalnego ciągu. Nie możemy się zmienić ...

Czytaj więcej

Pytanie 394. Ciągi izomorficzne Ciągi izomorficzne - biorąc pod uwagę dwa ciągi, musimy sprawdzić, czy dla każdego wystąpienia znaku w łańcuchu 1 występuje unikalne mapowanie ze znakami w łańcuchu2. Krótko mówiąc, sprawdź, czy istnieje mapowanie jeden do jednego, czy nie. Przykład Wejście str1 = „aab” str2 = „xxy” Wyjście Prawda ...

Czytaj więcej

Pytanie 395. Wykonaj przesunięcia łańcucha Leetcode Przesunięcie to proces, w którym alfabety są zwiększane o 1 w ich wartości ASCII. Dla ostatniego alfabetu z zaczyna się od nowa, tj. Przesunięcie z będzie a. Podczas wykonywania przesunięć łańcuchowych problemu z kodem leetcode mamy dany ciąg s (tylko małe litery) i tablicę a [...

Czytaj więcej

Pytanie 396. Porównanie ciągów zawierające symbole wieloznaczne W porównaniu ciągów zawierających symbole wieloznaczne podano dwa ciągi, drugi ciąg zawiera małe alfabety, a pierwszy zawiera małe litery i niektóre wzorce symboli wieloznacznych. Wzorce symboli wieloznacznych to:?: Możemy zastąpić ten symbol wieloznaczny dowolnym małym alfabetem. *: możemy zastąpić ten symbol wieloznaczny dowolnym ciągiem znaków. Pusty ...

Czytaj więcej

Pytanie 397. Sprawdź, czy ciągi są oddalone od siebie o K, czy nie Stwierdzenie problemu Mając dwa łańcuchy i liczbę całkowitą k, napisz program sprawdzający, czy podane łańcuchy są oddalone od siebie o k, czy nie. Oznacza to, że jeśli jakikolwiek znak jest niedopasowany lub jakikolwiek znak ma zostać usunięty, jest to znane jako odległość k od siebie. Format wejściowy Pierwszy ...

Czytaj więcej

Pytanie 398. Generuj wszystkie ciągi binarne bez kolejnych jedynek Stwierdzenie problemu W zadaniu „Generuj wszystkie ciągi binarne bez kolejnych jedynek” daliśmy liczbę całkowitą k, napisz program, który wypisze wszystkie ciągi binarne o rozmiarze k bez kolejnych jedynek. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający liczbę całkowitą N. Format wyjściowy Wydrukuj wszystkie możliwe ...

Czytaj więcej

Pytanie 399. Sortuj ciąg według innego ciągu Instrukcja problemu Podano dwa ciągi wejściowe, wzorzec i łańcuch. Musimy posortować ciąg według kolejności zdefiniowanej przez wzorzec. Ciąg wzorca nie ma duplikatów i zawiera wszystkie znaki łańcucha. Format wejściowy Pierwsza linia zawierająca ciąg znaków, których potrzebujemy ...

Czytaj więcej

Pytanie 400. Sprawdź, czy ciąg podąża za kolejnością znaków według wzoru, czy nie Stwierdzenie problemu W przypadku problemu „Sprawdź, czy łańcuch podąża za kolejnością znaków według wzorca, czy nie” musimy sprawdzić, czy znaki w podanym ciągu wejściowym mają tę samą kolejność, co określone przez znaki obecne we wzorcu wejściowym, a następnie wypisać „Tak” w przeciwnym razie drukuj „Nie”. Format wejściowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 401. Odwróć ciąg bez tymczasowej zmiennej Stwierdzenie problemu W zadaniu „Odwróć ciąg bez zmiennej tymczasowej” podaliśmy ciąg „s”. Napisz program, który odwróci ten ciąg bez używania dodatkowej zmiennej lub spacji. Format wejściowy Pierwsza linia zawierająca dany ciąg „s”. Format wyjściowy Wydrukuj ciąg, który jest odwrotnością ...

Czytaj więcej

Pytanie 402. Wyświetla wszystkie palindromiczne partycje łańcucha Stwierdzenie problemu W zadaniu „Wydrukuj wszystkie palindromiczne partycje łańcucha” podaliśmy łańcuch „s”. Napisz program, który wydrukuje wszystkie możliwe palindromiczne partycjonowanie s. Palindrom to słowo, liczba, fraza lub inna sekwencja znaków, która czyta to samo do tyłu, co do przodu, na przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 403. Policz pary w tej samej odległości, jak w alfabecie angielskim Stwierdzenie problemu W zadaniu „Liczba par w tej samej odległości co w alfabecie angielskim” podaliśmy ciąg „s”. Napisz program, który wypisze liczbę par, których elementy znajdują się w takiej samej odległości, jak w alfabecie angielskim. Format wejściowy Pierwsza linia zawierająca dane ...

Czytaj więcej

Pytanie 404. Minimalna liczba znaków, które należy dodać z przodu, aby utworzyć palindrom ciągów Stwierdzenie problemu W zadaniu „Minimalna liczba znaków do dodania z przodu w celu utworzenia palindromu ciągów” podajemy ciąg „s”. Napisz program, który znajdzie minimalną liczbę znaków, które należy dodać na początku, aby utworzyć palindrom łańcuchowy. Format wejściowy Pierwsza i jedyna linia zawierająca ...

Czytaj więcej

Pytanie 405. Kth Niepowtarzający się znak Stwierdzenie problemu W „Niepowtarzającym się znaku Kth” podano ciąg „s”. Napisz program, który znajdzie k-ty niepowtarzalny_znak. Jeśli jest mniej niż k znaków, które się nie powtarzają, wypisz „-1”. Format wejściowy Pierwsza i jedyna linia zawierająca ciąg „s”. ...

Czytaj więcej

Pytanie 406. Usuń minimalną liczbę znaków, aby dwa ciągi stały się anagramami Stwierdzenie problemu W zadaniu „Usuń minimum znaków, aby dwa ciągi stały się anagramami” podaliśmy dwa ciągi wejściowe. Znajdź minimalną liczbę znaków do usunięcia z tych dwóch ciągów, tak aby stały się anagramami. Format wejściowy Pierwsza linia zawierająca ciąg „s”. Druga linia zawierająca ...

Czytaj więcej

Pytanie 407. Generuj wszystkie ciągi binarne z podanego wzorca Stwierdzenie problemu W zadaniu „Generuj wszystkie ciągi binarne na podstawie podanego wzorca” podaliśmy ciąg wejściowy „s” składający się z 0, 1 i? (znak wieloznaczny). Musimy wygenerować wszystkie możliwe ciągi binarne, zastępując? z „0” i „1”. Format wejściowy Pierwsza i jedyna linia zawierająca ...

Czytaj więcej

Pytanie 408. Wydrukuj wszystkie możliwe sposoby zerwania łańcucha w nawiasach Stwierdzenie problemu W zadaniu „Wydrukuj wszystkie możliwe sposoby złamania łańcucha w formie nawiasów” podaliśmy ciąg „s”. Znajdź wszystkie możliwe sposoby na przerwanie podanego ciągu w nawiasach. Ujmij wszystkie podciągi w nawiasy kwadratowe (). Format wejściowy Pierwsza i jedyna linia zawierająca ...

Czytaj więcej

Pytanie 409. Szyfr Cezara Opis Technika szyfrowania Cezara jest jedną z najwcześniejszych technik szyfrowania. Tutaj dla każdej litery w danym tekście jest ona zastępowana literą o określoną liczbę pozycji w dół alfabetu. Jeśli n = 1, zamień A na B, B stanie się C, a więc ...

Czytaj więcej

Pytanie 410. Najdłuższy palindrom można utworzyć, usuwając lub zmieniając układ postaci Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najdłuższy palindrom można utworzyć poprzez usunięcie lub zmianę kolejności znaków” podaliśmy ciąg „s”. Znajdź najdłuższy palindrom, jaki można skonstruować, usuwając lub przestawiając niektóre znaki lub ewentualnie zero znaków z ciągu. Możliwych może być wiele rozwiązań, możesz ...

Czytaj więcej

Pytanie 411. Najdłuższy wspólny prefiks słowo po dopasowaniu słów Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najdłuższy powszechny prefiks używający słowa według dopasowania słów” podaliśmy N ciągów. Napisz program, który znajdzie najdłuższy wspólny prefiks podanych ciągów. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N, która oznacza liczbę ciągów. Następne N wierszy ...

Czytaj więcej

Pytanie 412. Najdłuższy powszechny prefiks używający znaku przez dopasowanie znaków Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najdłuższy wspólny prefiks z dopasowywaniem znaków” podaliśmy liczbę całkowitą N i N ciągów. Napisz program, który znajdzie najdłuższy wspólny prefiks podanych ciągów. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N, która oznacza liczbę ...

Czytaj więcej

Pytanie 413. Permutacje danego ciągu przy użyciu STL Stwierdzenie problemu W zadaniu „Permutacje danego ciągu przy użyciu STL” podaliśmy łańcuch „s”. Wydrukuj wszystkie permutacje ciągu wejściowego za pomocą funkcji STL. Format wejściowy Pierwsza i jedyna linia zawierająca ciąg „s”. Format wyjściowy Wydrukuj całą permutację podanego ...

Czytaj więcej

Pytanie 414. Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu funkcji Podziel i zwyciężaj Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu dzielenia i zwyciężania” podaliśmy liczbę całkowitą n i n ciągów. Napisz program, który wydrukuje najdłuższy wspólny prefiks. Jeśli nie ma wspólnego przedrostka, wypisz „-1”. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawiera liczbę całkowitą n. ...

Czytaj więcej

Pytanie 415. Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu wyszukiwania binarnego II Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu wyszukiwania binarnego II” podaliśmy liczbę całkowitą N i N ciągów. Napisz program, który wypisze najdłuższy wspólny prefiks z podanych ciągów. Jeśli nie ma wspólnego przedrostka, wypisz „-1”. Format wejściowy Pierwsza linia zawierająca ...

Czytaj więcej

Pytanie 416. Palindromowe permutacje struny Stwierdzenie problemu W zadaniu „Palindromowe permutacje łańcucha” podaliśmy ciąg wejściowy „s”. Wyświetla wszystkie możliwe palindromy, które można wygenerować za pomocą znaków łańcucha. Format wejściowy Pierwsza i jedyna linia zawierająca ciąg „s”. Format wyjściowy Wydrukuj wszystkie możliwe ...

Czytaj więcej

Pytanie 417. Sprawdź, czy dwa podane struny są względem siebie izomorficzne Stwierdzenie problemu W zadaniu „Sprawdź, czy dwa podane struny są względem siebie izomorficzne” podaliśmy dwa ciągi s1 i s2. Napisz program, który powie, czy dane łańcuchy są izomorficzne, czy nie. Uwaga: mówi się, że dwa ciągi są izomorficzne, jeśli istnieje jeden do ...

Czytaj więcej

Pytanie 418. Długość najdłuższego prawidłowego podłańcucha Stwierdzenie problemu W polu „Długość najdłuższego prawidłowego podłańcucha” podaliśmy ciąg zawierający tylko nawiasy otwierające i zamykające. Napisz program, który znajdzie najdłuższy prawidłowy podciąg nawiasów. Format wejściowy Pierwsza i jedyna linia zawierająca ciąg znaków. Format wyjściowy Pierwszy i ...

Czytaj więcej

Pytanie 419. Najmniejsze okno w ciągu zawierającym wszystkie znaki innego ciągu Znajdź najkrótszy podciąg w danym ciągu, który zawiera wszystkie znaki danego słowa lub Znajdź najmniejsze okno w ciągu zawierającym wszystkie znaki innego ciągu. Mając dwa ciągi s i t, napisz funkcję, która znajdzie minimalne okno w s, które Wola ...

Czytaj więcej

Pytanie 420. Utwórz minimalną liczbę z podanej sekwencji D i I Stwierdzenie problemu W zadaniu „Forma minimalna liczba z danej sekwencji D i I” podaliśmy wzorzec zawierający tylko ja i D. I - zwiększanie i D - zmniejszanie. Napisz program, który wydrukuje minimalną liczbę następującą po tym wzorcu. Cyfry od 1 do 9 i cyfry nie mogą się powtarzać. Format wejściowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 421. Ułóż podane liczby, aby utworzyć największą liczbę II Stwierdzenie problemu W zadaniu „Ułóż podane liczby, aby utworzyły największą liczbę II”, podaliśmy tablicę dodatnich liczb całkowitych. Ułóż je w taki sposób, aby aranżacja stanowiła największą wartość. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający liczbę całkowitą n. Drugi wiersz zawierający ...

Czytaj więcej

Pytanie 422. Sprawdź, czy połączona lista ciągów znaków tworzy palindrom Stwierdzenie problemu W zadaniu „Sprawdź, czy połączona lista ciągów znaków tworzy palindrom” przedstawiliśmy połączoną listę obsługującą dane łańcuchowe. Napisz program, który sprawdzi, czy dane tworzą palindrom, czy nie. Przykład b-> c-> d-> ca-> b 1 Wyjaśnienie: W powyższym przykładzie widzimy, że ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące drzewa Amazonii

Pytanie 423. Najniższy wspólny przodek rozwiązania Leetcode drzewa binarnego Opis problemu Najniższy wspólny przodek drzewa binarnego Rozwiązanie LeetCode – „Najniższy wspólny przodek drzewa binarnego” podaje korzeń drzewa binarnego i dwa węzły drzewa. Musimy znaleźć najniższego wspólnego przodka tych dwóch węzłów. Najniższy wspólny ...

Czytaj więcej

Pytanie 424. Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym rozwiązaniu Leetcode węzła Opis problemu Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym węźle Rozwiązanie LeetCode – „Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym węźle” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę korzeń idealnego drzewa binarnego, musimy wypełnić każdy następny wskaźnik węzła do następnego prawego węzła. Jeśli nie ma następnego ...

Czytaj więcej

Pytanie 425. Usuń węzły i zwróć rozwiązanie Leetcode lasu Opis problemu Rozwiązanie „Usuń węzły i zwróć las” LeetCode — „Usuń węzły i zwróć las” stwierdza, że ​​dany korzeń drzewa binarnego ma odrębną wartość. Dostajemy również tablicę to_delete, w której musimy usunąć wszystkie węzły z wartościami zawartymi w ...

Czytaj więcej

Pytanie 426. Odzyskaj rozwiązanie Leetcode w drzewie wyszukiwania binarnego Opis problemu Odzyskiwanie binarnego drzewa wyszukiwania Rozwiązanie LeetCode – „Odzyskaj binarne drzewo wyszukiwania” podaje korzeń drzewa wyszukiwania binarnego, w którym wartości dokładnie dwóch węzłów są przez pomyłkę zamienione. Musimy odzyskać drzewo bez zmiany jego struktury. Przykład: Wejście: root = [1,3,null,null,2] Wyjście: [3,1,null,null,2] ...

Czytaj więcej

Pytanie 427. Rozwiązanie Leetcode drzewa symetrycznego Opis problemu Drzewo symetryczne Rozwiązanie LeetCode – „Drzewo symetryczne” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego, musimy sprawdzić, czy dane drzewo binarne jest swoim lustrem (symetryczne wokół jego środka), czy nie? Jeśli tak, musimy zwrócić prawdę, w przeciwnym razie fałsz. Przykład: ...

Czytaj więcej

Pytanie 428. Ścieżka od Root do Leaf z sumą docelową Leetcode Solutions Podane jest drzewo binarne i liczba całkowita K. Naszym celem jest zwrócenie, czy w drzewie istnieje ścieżka od korzenia do liścia, tak aby jej suma była równa docelowej-K. Suma ścieżki to suma wszystkich węzłów, które na niej leżą. 2 / \ ...

Czytaj więcej

Pytanie 429. Szyfrować ciąg Instrukcja problemu „Scramble String” Problem stwierdza, że ​​otrzymałeś dwa ciągi. Sprawdź, czy drugi ciąg jest zaszyfrowanym ciągiem pierwszego, czy nie? Objaśnienie Niech string s = „great” Reprezentacja s jako drzewo binarne przez rekurencyjne podzielenie go na dwa niepuste podciągi. Ten ciąg może być ...

Czytaj więcej

Pytanie 430. Zapytania o liczbę odrębnych elementów w podtablicy Podaliśmy tablicę liczb całkowitych i liczbę zapytań i musimy znaleźć liczbę wszystkich różnych elementów, które mamy w podanym zakresie, zapytanie składa się z dwóch liczb po lewej i prawej stronie, to jest podany zakres, z tym podany zakres my ...

Czytaj więcej

Pytanie 431. Traversal Morrisa Przechodzenie Morrisa to metoda przechodzenia przez węzły w drzewie binarnym bez użycia stosu i rekurencji. W ten sposób zmniejszając złożoność przestrzeni do liniowej. Przykład przejścia wewnętrznego 9 7 1 6 4 5 3 1 / \ 2 ...

Czytaj więcej

Pytanie 432. Kth przodek węzła w drzewie binarnym Opis problemu Problem „K-ty przodek węzła w drzewie binarnym” mówi, że otrzymujesz drzewo binarne i węzeł. Teraz musimy znaleźć k-tego przodka tego węzła. Przodkiem dowolnego węzła są węzły leżące na ścieżce od korzenia ...

Czytaj więcej

Pytanie 433. Następca w kolejności węzła w drzewie binarnym Opis problemu Problem wymaga znalezienia „Następcy w kolejności węzła w drzewie binarnym”. Następca w kolejności węzła to węzeł w drzewie binarnym, który występuje po danym węźle w przechodzeniu w kolejności w danym drzewie binarnym. Przykład Inorder następcą liczby 6 jest 4 ...

Czytaj więcej

Pytanie 434. Sprawdź, czy podana tablica może reprezentować przemierzanie przed zamówieniem drzewa wyszukiwania binarnego Problem „Sprawdź, czy dana tablica może reprezentować przemierzanie przed zamówieniem drzewa wyszukiwania binarnego” stwierdza, że ​​otrzymujesz sekwencję przechodzenia przed zamówieniem. Rozważ teraz tę sekwencję i dowiedz się, czy ta sekwencja może reprezentować drzewo wyszukiwania binarnego, czy nie? Oczekiwana złożoność czasowa rozwiązania to ...

Czytaj więcej

Pytanie 435. Skonstruuj drzewo binarne z podanej reprezentacji tablicy nadrzędnej Problem „Skonstruuj drzewo binarne z podanej reprezentacji tablicy nadrzędnej” mówi, że otrzymujesz tablicę. Ta tablica wejściowa reprezentuje drzewo binarne. Teraz musisz skonstruować drzewo binarne na podstawie tej tablicy wejściowej. Tablica przechowuje indeks węzła nadrzędnego w każdym indeksie. ...

Czytaj więcej

Pytanie 436. Biorąc pod uwagę drzewo binarne, jak usunąć wszystkie połówki węzłów? Problem „Biorąc pod uwagę drzewo binarne, jak usunąć wszystkie półwęzły?” stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo binarne. Teraz musisz usunąć półwęzły. Półwęzeł jest definiowany jako węzeł w drzewie, który ma tylko jedno dziecko. Albo to jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 437. Iteracyjne przemierzanie kolejności w przedsprzedaży Problem „Iterative Preorder Traversal” mówi, że otrzymałeś drzewo binarne i teraz musisz znaleźć przejście drzewa przed zamówieniem. Jesteśmy zobowiązani do znalezienia przejścia przed zamówieniem za pomocą metody iteracyjnej, a nie rekurencyjnej. Przykład 5 7 9 6 1 4 3 ...

Czytaj więcej

Pytanie 438. Znajdź odległość między dwoma węzłami drzewa binarnego Opis problemu Problem „Znajdź odległość między dwoma węzłami drzewa binarnego” mówi, że otrzymujesz drzewo binarne i dwa węzły. Teraz musisz znaleźć minimalną odległość między tymi dwoma węzłami. Przykład // Drzewo jest pokazane na obrazku nad węzłem 1 ...

Czytaj więcej

Pytanie 439. Napisz kod, aby określić, czy dwa drzewa są identyczne Problem „Napisz kod, aby określić, czy dwa drzewa są identyczne” mówi, że otrzymujesz dwa drzewa binarne. dowiedzieć się, czy są identyczne, czy nie? Tutaj identyczne drzewo oznacza, że ​​oba drzewa binarne mają tę samą wartość węzła z tym samym układem węzłów. Przykład Oba drzewa ...

Czytaj więcej

Pytanie 440. Przekraczanie granic drzewa binarnego Stwierdzenie problemu Problem „Przechodzenie przez granice drzewa binarnego” mówi, że otrzymujesz drzewo binarne. Teraz musisz wydrukować widok granic drzewa binarnego. Tutaj przechodzenie po granicach oznacza, że ​​wszystkie węzły są pokazane jako granice drzewa. Węzły są widoczne z ...

Czytaj więcej

Pytanie 441. Przekątna drzewa binarnego Sformułowanie problemu Problem „Przekątne przechodzenie po przekątnej drzewa binarnego” stwierdza, że ​​otrzymałeś drzewo binarne i teraz musisz znaleźć przekątną widok dla danego drzewa. Kiedy widzimy drzewo z prawego górnego rogu. Widoczne dla nas węzły to przekątna ...

Czytaj więcej

Pytanie 442. Widok z dołu drzewa binarnego Stwierdzenie problemu Problem „Widok z dołu drzewa binarnego” stwierdza, że ​​otrzymałeś drzewo binarne i teraz musisz znaleźć widok z dołu dla danego drzewa. Kiedy widzimy drzewo od dołu. Widoczne dla nas węzły to dno ...

Czytaj więcej

Pytanie 443. Wydrukuj widok drzewa binarnego z prawej strony Stwierdzenie problemu Problem „Wydrukuj prawy widok drzewa binarnego” stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo binarne. Teraz musisz znaleźć właściwy widok tego drzewa. Tutaj prawy widok drzewa binarnego oznacza wydrukowanie sekwencji tak, jak wygląda drzewo, gdy patrzy się na ...

Czytaj więcej

Pytanie 444. Zapytania o zakres LCM Opis problemu Problem „Range LCM Queries” stwierdza, że ​​masz tablicę liczb całkowitych i q liczbę zapytań. Każde zapytanie zawiera (lewy, prawy) jako zakres. Zadanie polega na znalezieniu LCM (lewy, prawy), czyli LCM całej liczby, która mieści się w zakresie ...

Czytaj więcej

Pytanie 445. Znajdź sumę maksymalnego poziomu w drzewie binarnym Stwierdzenie problemu Problem „Znajdź sumę maksymalnego poziomu w drzewie binarnym” mówi, że otrzymujesz drzewo binarne z dodatnimi i ujemnymi węzłami, znajdź maksymalną sumę poziomu w drzewie binarnym. Przykładowe dane wejściowe 7 Objaśnienie Pierwszy poziom: Suma = 5 Drugi poziom: Suma = ...

Czytaj więcej

Pytanie 446. Wprowadzenie do czerwono-czarnego drzewa Red Black Tree to samobalansujące drzewo binarne. W tym drzewie każdy węzeł jest albo czerwonym, albo czarnym. W tym czerwono-czarnym wprowadzeniu do drzewa postaramy się omówić wszystkie jego podstawowe właściwości. Właściwości drzewa czerwono-czarnego Każdy węzeł jest reprezentowany jako czerwony lub czarny. ...

Czytaj więcej

Pytanie 447. Operacja usuwania drzewa wyszukiwania binarnego Opis problemu Problem „Operacja usuwania drzewa wyszukiwania binarnego” prosi nas o zaimplementowanie operacji usuwania drzewa wyszukiwania binarnego. Funkcja usuwania odnosi się do funkcji usuwania węzła z podanym kluczem / danymi. Przykładowy węzeł wejściowy do usunięcia = 5 Podejście wyjściowe dla operacji usuwania drzewa wyszukiwania binarnego, więc ...

Czytaj więcej

Pytanie 448. Iteracyjna metoda znajdowania wysokości drzewa binarnego Stwierdzenie problemu Problem „Iteracyjna metoda znajdowania wysokości drzewa binarnego” mówi, że otrzymujesz drzewo binarne, znajdź wysokość drzewa za pomocą metody iteracyjnej. Przykłady Wejście 3 Wejście 4 Algorytm metody iteracyjnej znajdującej wysokość drzewa binarnego Wysokość drzewa ...

Czytaj więcej

Pytanie 449. Klonuj drzewo binarne z losowymi wskaźnikami Stwierdzenie problemu Otrzymujesz pełne drzewo binarne z kilkoma przypadkowymi wskaźnikami. Losowe wskaźniki odnoszą się do węzłów, które każdy węzeł wskazuje na inne niż jego lewe i prawe dziecko. Zatem zmienia to również standardową strukturę węzła w prostym drzewie binarnym. Teraz węzeł ...

Czytaj więcej

Pytanie 450. Przechodzenie przez kolejne poziomy za pomocą dwóch kolejek Opis problemu Problem „Przechodzenie przez kolejność poziomów przy użyciu dwóch kolejek” stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo binarne, wypisuj jego kolejność przechodzenia na poziomy wiersz po wierszu. Przykłady Wejście 5 11 42 7 9 8 12 23 52 3 Wejście 1 2 3 4 5 6 Algorytm przemierzania kolejności poziomów ...

Czytaj więcej

Pytanie 451. Sprawdź, czy wszystkie poziomy dwóch drzew binarnych są anagramami, czy nie Stwierdzenie problemu Problem „Sprawdź, czy wszystkie poziomy dwóch drzew binarnych są anagramami, czy nie” mówi, że otrzymałeś dwa drzewa binarne, sprawdź, czy wszystkie poziomy dwóch drzew są anagramami, czy nie. Przykłady Wprowadź prawda Wprowadź fałsz Algorytm, aby sprawdzić, czy wszystkie poziomy dwóch ...

Czytaj więcej

Pytanie 452. Sprawdź, czy podana tablica może reprezentować przechodzenie po kolejności poziomu drzewa wyszukiwania binarnego Opis problemu Problem „Sprawdź, czy podana tablica może reprezentować przechodzenie po kolejności poziomów drzewa wyszukiwania binarnego” stwierdza, że ​​masz dane przechodzenie według kolejności poziomów w drzewie wyszukiwania binarnego. I używając przechodzenia poziomu drzewa. Musimy sprawnie sprawdzić, czy kolejność poziomów ...

Czytaj więcej

Pytanie 453. Liczba rodzeństwa danego węzła w drzewie n-arowym Opis problemu Problem „Liczba rodzeństwa danego węzła w drzewie n-arowym” mówi, że otrzymujesz drzewo n-arowe i węzeł docelowy. Znajdź liczbę rodzeństwa węzła docelowego. Załóżmy, że węzeł jest zawsze obecny w drzewie, a pierwszy węzeł to ...

Czytaj więcej

Pytanie 454. Konwertuj BST na Min-Heap bez używania tablicy Stwierdzenie problemu „Konwertuj BST na stertę min bez użycia tablicy” Problem stwierdza, że ​​otrzymujesz BST (binarne drzewo wyszukiwania) i musisz przekonwertować je na stertę minimalną. Sterta min powinna zawierać wszystkie elementy w drzewie wyszukiwania binarnego. Algorytm powinien działać w liniowej złożoności czasowej. ...

Czytaj więcej

Pytanie 455. Połącz dwa BST z ograniczoną dodatkową przestrzenią Opis problemu Problem „Połącz dwa BST z ograniczoną dodatkową przestrzenią” mówi, że masz dwa drzewa wyszukiwania binarnego (BST) i musisz wydrukować elementy z obu drzew w porządku posortowanym. To jest w takiej kolejności, że wydaje się, że elementy pochodzą z jednego BST. ...

Czytaj więcej

Pytanie 456. Iteracyjne przechodzenie po kolejności przy użyciu dwóch stosów Opis problemu Problem „Iteracyjne przemierzanie kolejności postów przy użyciu dwóch stosów” stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo binarne z n węzłami. Napisz program do iteracyjnego przechodzenia po zamówieniach przy użyciu dwóch stosów. Przykładowe wejście 4 5 2 6 7 3 1 Wejście 4 2 3 1 Tworzenie algorytmu ...

Czytaj więcej

Pytanie 457. Konwersja drzewa binarnego na drzewo wyszukiwania binarnego przy użyciu zestawu STL Stwierdzenie problemu Otrzymaliśmy drzewo binarne i musimy je przekształcić w drzewo wyszukiwania binarnego. Problem „Konwersja drzewa binarnego na drzewo wyszukiwania binarnego przy użyciu zestawu STL” wymaga wykonania konwersji przy użyciu zestawu STL. Omówiliśmy już konwersję drzewa binarnego do BST, ale ...

Czytaj więcej

Pytanie 458. K'th Największy element w BST wykorzystujący stałą dodatkową przestrzeń Stwierdzenie problemu „K'th Największy element w BST używający stałej dodatkowej spacji” stwierdza, że ​​otrzymałeś drzewo wyszukiwania binarnego i musisz znaleźć k-ty największy element w nim. Jeśli więc uporządkujemy elementy drzewa wyszukiwania binarnego w porządku malejącym, to musimy zwrócić ...

Czytaj więcej

Pytanie 459. K'th Największy element w BST, gdy modyfikacja do BST jest niedozwolona Stwierdzenie problemu „K-ty największy element w BST, gdy modyfikacja do BST jest niedozwolona” stwierdza, że ​​otrzymujesz binarne drzewo wyszukiwania i musisz znaleźć k-ty największy element. Oznacza to, że gdy wszystkie elementy drzewa wyszukiwania binarnego są ułożone w porządku malejącym. Następnie ...

Czytaj więcej

Pytanie 460. Iteracyjna metoda znajdowania przodków danego drzewa binarnego Stwierdzenie problemu „Iteracyjna metoda znajdowania przodków danego drzewa binarnego” Problem stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo binarne i liczbę całkowitą reprezentującą klucz. Utwórz funkcję wyświetlającą wszystkich przodków danego klucza za pomocą iteracji. Przykład klawisz wprowadzania = 6 5 2 1 Objaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 461. Sprawdź, czy każdy węzeł wewnętrzny BST ma dokładnie jedno dziecko Oświadczenie o problemie „Sprawdź, czy każdy wewnętrzny węzeł BST ma dokładnie jedno dziecko” Problem stwierdza, że ​​otrzymujesz przejście przed zamówieniem binarnym drzewa wyszukiwania. I musisz sprawdzić, czy wszystkie węzły nie będące liśćmi zawierają tylko jedno dziecko. Tutaj również uważamy, że wszystkie ...

Czytaj więcej

Pytanie 462. Znajdź k-ty najmniejszy element w BST (statystyki zamówień w BST) Stwierdzenie problemu „Znajdź k-ty najmniejszy element w BST (statystyki zamówień w BST)” Problem stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo wyszukiwania binarnego i musisz znaleźć k-tą najmniejszą liczbę w BST. Oznacza to, że jeśli wykonamy przeglądanie w kolejności drzewa wyszukiwania binarnego i zapiszemy ...

Czytaj więcej

Pytanie 463. Suma pionowa w danym drzewie binarnym Stwierdzenie problemu „Suma pionowa w danym drzewie binarnym” Problem stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo binarne i musimy znaleźć sumę każdego poziomu pionowego. Przez poziom pionowy rozumiemy, że narysujemy pionowe linie w odległości 1 jednostki po lewej i prawej stronie ...

Czytaj więcej

Pytanie 464. Program do sprawdzania, czy drzewo binarne jest BST, czy nie Oświadczenie o problemie „Program do sprawdzania, czy drzewo binarne jest BST, czy nie” stwierdza, że ​​otrzymałeś drzewo binarne i musisz sprawdzić, czy drzewo binarne spełnia właściwości drzewa wyszukiwania binarnego. Zatem drzewo binarne ma następujące właściwości: Lewe poddrzewo ...

Czytaj więcej

Pytanie 465. Maksymalna głębokość drzewa binarnego Stwierdzenie problemu „Maksymalna głębokość drzewa binarnego” stwierdza, że ​​otrzymujesz strukturę danych drzewa binarnego. Wydrukuj maksymalną głębokość podanego drzewa binarnego. Przykładowe dane wejściowe 2 Wyjaśnienie: Maksymalna głębokość dla danego drzewa wynosi 2. Ponieważ pod korzeniem znajduje się tylko jeden element (tj. ...

Czytaj więcej

Pytanie 466. Konwertuj BST na Min Heap Opis problemu Mając pełne drzewo wyszukiwania binarnego, napisz algorytm, który przekształci je w stertę minimalną, która ma konwertować BST na stertę minimalną. Sterta minimalna powinna być taka, aby wartości po lewej stronie węzła były mniejsze niż wartości po prawej stronie ...

Czytaj więcej

Pytanie 467. Połącz dwa zrównoważone drzewa wyszukiwania binarnego Opis problemu Biorąc pod uwagę dwa zbalansowane drzewa wyszukiwania binarnego, istnieje n elementów w pierwszym BST im elementów w drugim BST. Napisz algorytm, który połączy dwa zrównoważone drzewa wyszukiwania binarnego, aby utworzyć trzecie zrównoważone drzewo wyszukiwania binarnego z elementami (n + m). Przykładowe zamówienie wejścia i wyjścia w przedsprzedaży ...

Czytaj więcej

Pytanie 468. Wyszukiwanie i wstawianie w drzewie wyszukiwania binarnego Instrukcja problemu Napisz algorytm do wyszukiwania i wstawiania w drzewie wyszukiwania binarnego. Więc to, co zamierzamy zrobić, to wstawić niektóre elementy z wejścia do binarnego drzewa wyszukiwania. Ilekroć zostaniesz poproszony o wyszukanie określonego elementu, będziemy przeszukiwać go wśród elementów w BST (w skrócie ...

Czytaj więcej

Pytanie 469. Sprawdź, czy podana tablica o rozmiarze n może reprezentować BST n poziomów lub nie Instrukcja problemu Mając tablicę zawierającą n elementów, sprawdź, czy dana tablica o rozmiarze n może reprezentować BST o n poziomach, czy nie. Ma to na celu sprawdzenie, czy drzewo wyszukiwania binarnego zbudowane przy użyciu tych n elementów może reprezentować BST o n poziomach. Przykłady arr [] = {10, 8, 6, 9, ...

Czytaj więcej

Pytanie 470. Konwersja drzewa binarnego na drzewo wyszukiwania binarnego W przypadku problemu konwersji drzewa binarnego na drzewo wyszukiwania binarnego, daliśmy drzewo binarne przekonwertować je na drzewo wyszukiwania binarnego bez zmiany struktury drzewa. Przykład zamówienia w przedsprzedaży Input Output: 13 8 6 47 25 51 Algorytm Nie musimy zmieniać struktury ...

Czytaj więcej

Pytanie 471. Posortowana połączona lista do Zrównoważonego BST W posortowanej liście połączonej do zrównoważonego problemu BST, daliśmy pojedynczo połączoną listę w uporządkowanej kolejności, skonstruuj zrównoważone drzewo binarne z pojedynczej listy połączonej. Przykłady Wejście 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 Wyjście Przedsprzedaż: 3 2 1 5 4 Wejście 7 -> ...

Czytaj więcej

Pytanie 472. Posortowana tablica do zrównoważonego BST W przypadku problemu z tablicą posortowaną do zbalansowanego BST, daliśmy tablicę w porządku posortowanym, skonstruuj drzewo wyszukiwania zbalansowanego z posortowanej tablicy. Przykłady Wejście arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Wyjście w przedsprzedaży: 3 2 1 5 4 Wejście arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Czytaj więcej

Pytanie 473. Przekształć BST w większe drzewo sum W przekształcaniu BST w większe drzewo sumy Mając dane drzewo wyszukiwania binarnego, napisz algorytm, który przekształci je w większe drzewo sum, to znaczy przekształci każdy węzeł, aby zawierał sumę wszystkich elementów większych od niego. Przykład: Wstępne zamówienie wejścia i wyjścia: 69 81 87 34 54 ...

Czytaj więcej

Pytanie 474. Zalety BST w porównaniu z tabelą skrótów Najczęściej używanymi operacjami na dowolnej strukturze danych są wstawianie, usuwanie i wyszukiwanie. Hash Table jest w stanie wykonać te trzy operacje ze średnią złożonością czasową O (1), podczas gdy samobalansujące się binarne drzewa wyszukiwania wymagają złożoności czasowej O (log n). Na początku wydaje się, że tabele skrótów są lepsze niż ...

Czytaj więcej

Pytanie 475. Skonstruuj BST na podstawie danego przemierzania kolejności poziomów Biorąc pod uwagę przemierzanie kolejności poziomów w drzewie wyszukiwania binarnego, napisz algorytm do konstruowania drzewa wyszukiwania binarnego lub BST na podstawie przechodzenia według kolejności poziomów ITS. Przykład Poziom wejściowy Zamówienie [] = {18, 12, 20, 8, 15, 25, 5, 9, 22, 31} Dane wyjściowe w kolejności: 5 8 9 12 15 18 ...

Czytaj więcej

Pytanie 476. Skonstruuj BST z podanego przejścia przed zamówieniem Biorąc pod uwagę przechodzenie przed zamówieniem Binary Search Tree (BST), napisz algorytm konstruujący BST na podstawie danego przejścia w przedsprzedaży. Przykłady Input preOrder [] = {7, 5, 3, 6, 9} Output Inorder: 3 5 6 7 9 Input preOrder [] = {12, 6, 1, 35, 20} Output Inorder: 1 6 ...

Czytaj więcej

Pytanie 477. Znajdź węzeł z minimalną wartością w drzewie wyszukiwania binarnego Mając drzewo wyszukiwania binarnego, napisz algorytm znajdujący węzeł z minimalną wartością w danym drzewie wyszukiwania binarnego. Przykład Wejście Wyjście 5 Podejście naiwne Prostym podejściem jest przejście przez drzewo i znalezienie węzła z minimalną wartością spośród wszystkich węzłów. To ...

Czytaj więcej

Pytanie 478. Skonstruuj drzewo binarne z podanych przejść w kolejności i przed zamówieniem W tym problemie mamy uporządkowanie i preorder drzewa binarnego. Musimy skonstruować drzewo binarne z podanych przejść Inorder i Preorder. Przykładowe dane wejściowe: Inorder = [D, B, E, A, F, C] Preorder = [A, B, D, E, C, F] Dane wyjściowe: Wstępne zamówienie przejścia drzewa utworzonego przez ...

Czytaj więcej

Pytanie 479. Wydrukuj przodków danego węzła drzewa binarnego bez rekursji Biorąc pod uwagę drzewo binarne i określony węzeł lub klucz. Wyświetla przodków danego węzła drzewa binarnego bez rekursji. Przykładowe wejście: klucz = 7 Wyjście: 3 1 Wejście: klucz = 4 Wyjście: 2 1 Algorytm dla przodków danego węzła drzewa binarnego Utwórz węzeł klasy ...

Czytaj więcej

Pytanie 480. Kolejność poziomów Traversal w formie spiralnej W tym zadaniu daliśmy drzewo binarne, wypisz jego przechodzenie po poziomie w postaci spirali. Przykłady Wejście Wyjście 10 30 20 40 50 80 70 60 Podejście naiwne do przejścia w kolejności poziomów w formie spiralnej Chodzi o to, aby wykonać przechodzenie po normalnym poziomie za pomocą ...

Czytaj więcej

Pytanie 481. Kth Najmniejszy element w BST W tym zadaniu daliśmy BST i liczbę k, znajdź k-ty najmniejszy element w BST. Przykłady Drzewo wejściowe [] = {5, 3, 6, 2, 4, null, null, 1} k = 3 Wyjście 3 Drzewo wejściowe [] = {3, 1, 4, null, 2} k = 1 Wyjście 1. ..

Czytaj więcej

Pytanie 482. Zrównoważone drzewo binarne W zadaniu zrównoważonego drzewa binarnego podaliśmy korzeń drzewa binarnego. Musimy ustalić, czy jest to równowaga wysokości. Przykłady Wejście Wyjście true Wejście Wyjście: false Zrównoważone drzewo binarne Każdy węzeł w zrównoważonym drzewie binarnym ma różnicę 1 lub mniej ...

Czytaj więcej

Pytanie 483. Drzewo przedziałów W zadaniu drzewa przedziałów podaliśmy zestaw interwałów i trzy typy zapytań addInterval (x, y): Dodaj interwał (x, y) do zbioru removeInterval (x, y): Usuń interwał (x, y) ) z zestawu checkInterval (x, y): Sprawdź, czy interwał (x, y) pokrywa się z jakimś istniejącym przedziałem Zaprojektuj strukturę danych (Drzewo przedziałów) ...

Czytaj więcej

Pytanie 484. Skonstruuj pełne drzewo binarne z jego połączonej reprezentacji listy Biorąc pod uwagę połączoną reprezentację listy pełnego drzewa binarnego. Lista połączona jest w kolejności przechodzenia przez kolejne poziomy drzewa. Napisz algorytm do konstruowania pełnego drzewa binarnego na podstawie połączonej reprezentacji listy. Przykładowe wejście 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 ...

Czytaj więcej

Pytanie 485. Najniższy wspólny przodek Biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego i dwa węzły n1 i n2, znajdź LCA (najniższy wspólny przodek) węzłów. Przykład Co to jest najniższy wspólny przodek (LCA)? Przodkami węzła n są węzły obecne na ścieżce między korzeniem a węzłem. Rozważmy drzewo binarne pokazane w ...

Czytaj więcej

Pytanie 486. Najniższy wspólny przodek w drzewie wyszukiwania binarnego Biorąc pod uwagę korzeń drzewa wyszukiwania binarnego i dwa węzły n1 i n2, znajdź LCA (najniższy wspólny przodek) węzłów w danym drzewie wyszukiwania binarnego. Przykładowe podejście naiwne dla najniższego wspólnego przodka w drzewie wyszukiwania binarnego Znajdź LCA (n1, n2) przy użyciu optymalnego podejścia do znalezienia LCA ...

Czytaj więcej

Pytanie 487. Drzewo segmentów Jeśli mamy wykonywanie dodawania na danym zakresie tablicy, której wartości elementów są aktualizowane w dowolnym momencie. Następnie w tego typu problemie radzimy sobie z wykorzystaniem struktury drzewa segmentowego. Biorąc pod uwagę tablicę a [] z n elementami i musisz odpowiedzieć na wiele zapytań, każde z nich to jedno ...

Czytaj więcej

Pytanie 488. Wydrukuj drzewo binarne w porządku pionowym W tym zadaniu podaliśmy wskaźnik oznaczający korzeń drzewa binarnego, a Twoim zadaniem jest wydrukowanie drzewa binarnego w kolejności pionowej. Przykład Wejście 1 / \ 2 3 / \ / \ 4 5 6 7 \ \ 8 9 Wyjście 4 2 ...

Czytaj więcej

Pytanie 489. Drzewo wyszukiwania binarnego Drzewo wyszukiwania binarnego to drzewo binarne z pewnymi regułami, które pozwalają nam utrzymywać dane w sposób posortowany. Ponieważ jest to drzewo binarne, węzeł może mieć maksymalnie 2 dzieci. Struktura węzła drzewa wyszukiwania binarnego Reguły dla drzewa binarnego do ...

Czytaj więcej

Pytanie 490. Maksymalne drzewo binarne W tym zadaniu podaliśmy tablicę a [] o rozmiarze n. Utwórz maksymalne drzewo binarne z tablicy i zwróć jego węzeł główny. Tworzy się go z tablicy, wykonując następujące kroki: Węzeł główny drzewa powinien mieć maksymalną wartość w podanych ...

Czytaj więcej

Pytanie 491. Porządek zygzakowaty w drzewie binarnym Mając drzewo binarne, wydrukuj zygzakowatą kolejność przechodzenia wartości węzłów. (tj. od lewej do prawej, a następnie od prawej do lewej na następnym poziomie i naprzemiennie). Przykład rozważ drzewo binarne podane poniżej Poniżej znajduje się zygzakowata kolejność przechodzenia powyższego drzewa binarnego Typy ...

Czytaj więcej

Pytanie 492. Odzyskaj drzewo wyszukiwania binarnego Rozważ binarne drzewo wyszukiwania, dwa węzły drzewa zostały zamienione, zaprojektuj algorytm do odzyskania binarnego drzewa wyszukiwania. Przykład Rozważmy drzewo wyszukiwania binarnego podane poniżej, którego dwa węzły zostały zamienione jako dane wejściowe. Nieprawidłowe węzły na BST są wykrywane (podświetlane), a następnie zamieniane, aby uzyskać ...

Czytaj więcej

Pytanie 493. Wypełnianie wskaźników następnego prawego w każdym węźle Mając drzewo binarne, połącz węzły, które są na tym samym poziomie od lewej do prawej. Struktura węzła drzewa: Węzeł drzewa zawiera 4 komponenty, którymi są dane (liczba całkowita), wskaźniki (następny, lewy i prawy) typu węzła drzewa. następny wskaźnik węzła wskazuje na jego ...

Czytaj więcej

Pytanie 494. Widok z góry drzewa binarnego Widok drzewa binarnego z góry to zbiór węzłów widocznych, gdy drzewo jest oglądane z góry. Biorąc pod uwagę drzewo binarne, wyjściowy widok z góry drzewa binarnego od skrajnego lewego poziomu poziomego do skrajnego prawego poziomu poziomego. Przykład Przykład 1 Przykład 2 Rodzaje ...

Czytaj więcej

Pytanie 495. Poziom każdego węzła w drzewie z węzła źródłowego Biorąc pod uwagę drzewo (acykliczny, w pełni połączony graf, w którym węzły składowe są połączone dwukierunkowymi krawędziami) i węzeł źródłowy. znajdź poziom każdego węzła w drzewie węzła źródłowego. Podano, że poziom węzła v względem źródła jest odległością między ...

Czytaj więcej

Pytanie 496. Znajdź zduplikowane poddrzewa Zduplikowane poddrzewa Poddrzewa są zduplikowane, jeśli mają te same wartości węzłów i strukturę. Biorąc pod uwagę drzewo binarne z n węzłami. Znajdź wszystkie zduplikowane poddrzewa i zwróć ich węzeł główny. Przykład Tutaj poddrzewa 4 i 2-> 4 pojawiają się więcej niż raz, dlatego zwrócimy pierwiastek ...

Czytaj więcej

Pytanie 497. Drzewo symetryczne W zadaniu Drzewo symetryczne daliśmy drzewo binarne, sprawdź, czy jest lustrzanym odbiciem samego siebie. Mówi się, że drzewo jest swoim lustrzanym odbiciem, jeśli istnieje oś symetrii przechodząca przez węzeł główny, który dzieli drzewo na dwie takie same połowy. Przykładowe typy ...

Czytaj więcej

Pytanie 498. Najdłuższy wspólny prefiks używający Trie W problemie Longest Common Prefix using Trie podaliśmy zestaw ciągów, znajdź najdłuższy wspólny prefiks. tzn. znajdź przedrostek, który jest wspólny dla wszystkich łańcuchów. Przykład Input1: {„tutorialcup”, „tutorial”, „tussle”, „tumble”} Wyjście: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Wyjście: "ba" Input3: {"abcd "} Wynik:" abcd "...

Czytaj więcej

Pytanie 499. Konwertuj posortowaną listę na drzewo wyszukiwania binarnego Problem Biorąc pod uwagę połączoną listę. Elementy listy połączonej są uporządkowane rosnąco. Przekonwertuj podaną połączoną listę na wysoce zrównoważone drzewo wyszukiwania binarnego. Wysoce zbilansowane drzewo wyszukiwania binarnego to drzewo wyszukiwania binarnego, w którym różnica między głębokością dwóch poddrzew dowolnego ...

Czytaj więcej

Pytanie 500. Sprawdź poprawność drzewa wyszukiwania binarnego Problem W przypadku problemu z walidacją drzewa wyszukiwania binarnego, podaliśmy korzeń drzewa, musimy sprawdzić, czy jest to drzewo wyszukiwania binarnego, czy nie. Przykład: Wynik: true Wyjaśnienie: Podane drzewo jest drzewem wyszukiwania binarnego, ponieważ wszystkie elementy pozostawione w każdym poddrzewie ...

Czytaj więcej

Pytanie 501. Suma ścieżki Co to jest problem z sumą ścieżek? W zadaniu Path Sum daliśmy drzewo binarne i liczbę całkowitą SUM. Musimy sprawdzić, czy jakakolwiek ścieżka od korzenia do liścia ma sumę równą SUMIE. Suma ścieżki jest definiowana jako suma wszystkich węzłów ...

Czytaj więcej

Pytanie 502. Przechodzenie przez kolejność poziomów drzewa binarnego Przechodzenie przez kolejność poziomów danego drzewa binarnego jest takie samo jak BFS drzewa binarnego. Czy już wiemy, czym właściwie jest BFS? jeśli nie, nie musisz czuć się źle, po prostu przeczytaj cały artykuł i zapoznaj się z naszymi poprzednimi artykułami, aby lepiej je zrozumieć. BFS to ...

Czytaj więcej

Pytanie 503. Przechodzenie po drzewie (zamówienie przedpremierowe, zamówienie wewnętrzne i zamówienie pocztowe) Po pierwsze, musimy wiedzieć, czym jest Traversal w drzewie binarnym. Traversal to rodzaj metody, w której wszystkie węzły odwiedzamy dokładnie raz w określony sposób / w określonej kolejności. Zasadniczo istnieją dwa typy przemierzania w drzewie binarnym: Szerokość - pierwsza - głębokość - pierwsza trawersa, o której już wiemy ...

Czytaj więcej

Pytanie 504. Usunięcie w drzewie binarnym Czy już wiemy, czym właściwie jest drzewo binarne? W tym poście skupiamy się na tym, jak usunąć węzeł, którego wartość została podana. Jesteśmy pewni, że wartość węzła, który chcemy usunąć, jest zawsze obecna przed usunięciem w BT. Binarnie ...

Czytaj więcej

Pytanie 505. Unikalne drzewa wyszukiwania binarnego Najpierw musimy znaleźć całkowitą liczbę zliczeń, aby utworzyć unikalne drzewo wyszukiwania binarnego. Następnie konstruujemy wszystkie możliwe unikalne BST. Przede wszystkim musimy znać budowę BST. W drzewie wyszukiwania binarnego węzły obecne w lewym poddrzewie wrt. jakikolwiek ...

Czytaj więcej

Pytanie 506. BFS vs DFS dla drzewa binarnego Breadth First Search (BFS) Czy już wiemy, czym właściwie jest BFS? jeśli nie, nie musisz czuć się źle, po prostu przeczytaj cały artykuł i zapoznaj się z naszym poprzednim artykułem na temat pierwszego wyszukiwania szerokości, aby uzyskać lepsze zrozumienie. BFS to przemierzanie kolejności poziomów, w którym odwiedzamy węzły ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące wykresu Amazon

Pytanie 507. Znajdź rozwiązanie Town Judge Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu mamy n osób oznaczonych od 1 do n. Otrzymujemy również 2d tablicę zaufania [] [] pokazuje, że zaufanie [i] [0] osób ufa [i] [1] th ludziom dla każdego 0 <= i <trust.length. Musimy znaleźć osobę „miejskiego sędziego”, która nie ufa nikomu ...

Czytaj więcej

Pytanie 508. Znajdź najmniejszą binarną cyfrę będącą wielokrotnością podanej liczby Opis problemu Problem „Znajdź najmniejszą cyfrę binarną będącą wielokrotnością podanej liczby” stwierdza, że ​​otrzymujesz liczbę dziesiętną N. Znajdź więc najmniejszą wielokrotność N, która zawiera tylko cyfry binarne „0” i „1”. Przykład 37 Szczegółowe wyjaśnienie można znaleźć poniżej w ...

Czytaj więcej

Pytanie 509. Minimalne operacje konwersji X na Y Opis problemu Problem „Minimalne operacje konwersji X na Y” mówi, że otrzymałeś dwie liczby X i Y, konieczne jest przekonwertowanie X na Y za pomocą następujących operacji: Numer początkowy to X. Następujące operacje można wykonać na X i na liczby, które są generowane ...

Czytaj więcej

Pytanie 510. Sprawdź, czy dwa węzły znajdują się na tej samej ścieżce w drzewie Opis problemu Problem „Sprawdź, czy dwa węzły znajdują się na tej samej ścieżce w drzewie” mówi, że otrzymujesz drzewo n-arowe (skierowany graf acykliczny) zakorzenione w węźle głównym z jednokierunkowymi krawędziami między jego wierzchołkami. Otrzymujesz również listę zapytań q. Każde zapytanie na liście ...

Czytaj więcej

Pytanie 511. Odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej Opis problemu Problem „Odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej” mówi, że otrzymujesz macierz binarną (zawierającą tylko 0 i 1) z co najmniej jednym 1. Znajdź odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej dla wszystkich elementów ...

Czytaj więcej

Pytanie 512. Wykres transpozycji Stwierdzenie problemu Problem „Wykres transpozycji” stwierdza, że ​​otrzymujesz wykres i musisz znaleźć transpozycję danego wykresu. Transpozycja: Transpozycja skierowanego wykresu daje inny wykres z taką samą konfiguracją krawędzi i węzłów, ale kierunek wszystkich krawędzi został odwrócony. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 513. BFS dla Disconnected Graph Opis problemu Problem „BFS for Disconnected Graph” stwierdza, że ​​otrzymałeś odłączony ukierunkowany wykres, wydrukuj przejście wykresu przez BFS. Przykład Przechodzenie przez BFS z powyższego wykresu daje: 0 1 2 5 3 4 6 Podejście - najpierw szerokość - przeszukiwanie (BFS) dla wykresu skierowanego rozłączonego ...

Czytaj więcej

Pytanie 514. Minimalne kroki do osiągnięcia celu przez rycerza Opis Problem „Minimalne kroki do osiągnięcia celu przez skoczka” mówi, że otrzymujesz kwadratową szachownicę o wymiarach N x N, współrzędne figury rycerza i docelową komórkę. Dowiedz się, jaka jest minimalna liczba kroków wykonanych przez Kawałka Rycerza, aby osiągnąć cel ...

Czytaj więcej

Pytanie 515. Iteracyjne przejście przez pierwszą głębokość wykresu W iteracyjnej głębi pierwszego przejścia problemu grafu, przedstawiliśmy strukturę danych grafu. Napisz program, który wydrukuje głębokość pierwszego przejścia danego wykresu metodą iteracyjną. Przykładowe wejście: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Czytaj więcej

Pytanie 516. Oceń dział W celu oceny problemu dzielenia podaliśmy kilka równań w postaci A / B = k, gdzie A i B są łańcuchami, a k jest liczbą rzeczywistą. Odpowiedz na pytania, jeśli odpowiedź nie istnieje, zwróć -1. Przykładowe dane wejściowe: równania: a / b = 2.0 i b / c = 3.0 zapytania: a / c ...

Czytaj więcej

Pytanie 517. Algorytm Prima Algorytm Prim jest używany do znalezienia minimalnego drzewa rozpinającego (MST) połączonego lub nieukierunkowanego grafu. Spanning Tree wykresu to podgraf, który jest również drzewem i zawiera wszystkie wierzchołki. Minimalne drzewo rozpinające to drzewo opinające z minimalną sumą ciężaru krawędzi. Przykładowy wykres Minimum ...

Czytaj więcej

Pytanie 518. Maksymalna powierzchnia wyspy Opis problemu: Biorąc pod uwagę macierz 2D, macierz ma tylko 0 (reprezentujące wodę) i 1 (reprezentujące ląd) jako wpisy. Wyspa w macierzy jest tworzona przez zgrupowanie wszystkich sąsiednich jedynek połączonych 1-kierunkowo (poziomo i pionowo). Znajdź maksymalny obszar wyspy w macierzy. Załóżmy, że wszystkie cztery krawędzie ...

Czytaj więcej

Pytanie 519. Klonowanie wykresów Co to jest klonowanie wykresów? Dziś mamy z nami odniesienie do nieukierunkowanego wykresu. Co mamy robić? Zwracanie głębokiej kopii podanego wykresu. Spójrzmy na strukturę: Węzeł klasy: składa się z wartości danych i sąsiadów powiązanych z każdym ...

Czytaj więcej

Pytanie 520. Sortowanie topologiczne Mając skierowany graf acykliczny, posortuj topologicznie węzły grafu. Przykład sortowania topologicznego Sortowanie topologiczne powyższego wykresu to -> {1,2,3,0,5,4} Teoria Sortowanie topologiczne jest wykonywane dla ukierunkowanego wykresu acyklicznego (DAG). DAG nie ma w sobie cykli. tj. nie ma takiej ścieżki zaczynającej się od dowolnego węzła ...

Czytaj więcej

Pytanie 521. Breadth First Search (BFS) dla wykresu Breadth First Search (BFS) dla wykresu to algorytm przechodzenia lub przeszukiwania w strukturze danych drzewa / wykresu. Rozpoczyna się od danego wierzchołka (dowolnego dowolnego wierzchołka) i bada wszystkie połączone wierzchołki, a następnie przesuwa się do najbliższego wierzchołka i bada wszystkie niezbadane węzły i dba o to, aby nie ...

Czytaj więcej

Pytanie 522. Algorytm Dijkstry Dijkstra to algorytm najkrótszej ścieżki. Algorytm Dijkstry służy do znalezienia najkrótszej odległości wszystkich węzłów od danego węzła początkowego. Logicznie tworzy najkrótsze drzewo ścieżek z pojedynczego węzła źródłowego, dodając chciwie węzły, tak że w każdym punkcie każdy węzeł w ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące stosu Amazon

Pytanie 523. Dodaj dwa rozwiązania Leetcode Numbers II Opis problemu Rozwiązanie LeetCode Add Two Numbers II – „Dodaj dwie liczby II” stwierdza, że ​​dwie niepuste połączone listy reprezentują dwie nieujemne liczby całkowite, gdzie najbardziej znacząca cyfra znajduje się na pierwszym miejscu, a każdy węzeł zawiera dokładnie jedną cyfrę. Musimy dodać dwie liczby i zwrócić sumę jako ...

Czytaj więcej

Pytanie 524. Rozwiązanie Leetcode dotyczące temperatur dziennych Opis problemu Temperatury dzienne Rozwiązanie Leetcode: stwierdza, że ​​dana tablica liczb całkowitych oznacza temperatury dzienne, zwraca odpowiedź tablicową taką, że odpowiedź[i] to liczba dni, przez które trzeba czekać po i-tym dniu, aby uzyskać wyższą temperaturę. Jeśli nie ma przyszłego dnia, dla którego jest to możliwe, zamiast tego zachowaj odpowiedź[i] == 0. ...

Czytaj więcej

Pytanie 525. Minimalne usunięcie, aby wprowadzić prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Minimalne usunięcie, aby wprowadzić prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode – Otrzymasz ciąg znaków '(', ')' i małe litery angielskie. Twoim zadaniem jest usunięcie minimalnej liczby nawiasów ( '(' lub ')', w dowolnych pozycjach ), aby wynikowy ciąg nawiasów był ...

Czytaj więcej

Pytanie 526. Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode Opis problemu Rozwiązanie „Trapping Rain Water” LeetCode – „Trapping Rain Water” stwierdza, że ​​mając tablicę wysokości, która reprezentuje mapę wysokości, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody uwięzionej po deszczu. Przykład: Wejście: wysokość = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Wyjście: 6 Wyjaśnienie: Sprawdź ...

Czytaj więcej

Pytanie 527. Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode – „Właściwe nawiasy” oznaczają, że otrzymujesz ciąg zawierający tylko znaki '(', ')', '{', '}', '[' i ']'. Musimy ustalić, czy ciąg wejściowy jest prawidłowym ciągiem, czy nie. Mówi się, że ciąg jest prawidłowym ciągiem, jeśli otwarte nawiasy muszą być zamknięte ...

Czytaj więcej

Pytanie 528. Rozwiązanie Leetcode stosu maksymalnej częstotliwości Opis problemu Stos maksymalnych częstotliwości Rozwiązanie LeetCode – „Stos maksymalnych częstotliwości” prosi o zaprojektowanie stosu częstotliwości, w którym za każdym razem, gdy zdejmujemy element ze stosu, powinien on zwrócić najczęściej występujący element w stosie. Zaimplementuj klasę FreqStack: FreqStack() tworzy pusty stos częstotliwości. void push(int val) wypycha...

Czytaj więcej

Pytanie 529. Zaprojektuj stos z działaniem przyrostowym Rozwiązaniem Leetcode Opis problemu Zaprojektuj stos z operacją przyrostową Rozwiązanie Leetcode – stwierdza, że ​​musimy zaprojektować stos, który efektywnie obsługuje poniższe operacje. Przypisz maksymalną pojemność stosu. Wykonaj operację pchania wydajnie, jeśli rozmiar stosu jest ściśle mniejszy niż maksymalna pojemność ...

Czytaj więcej

Pytanie 530. Rozwiązanie min. Kodu Leetcode dla stosu Stwierdzenie problemu Zaprojektuj stos, który obsługuje wypychanie, pop, top i pobieranie minimalnego elementu w stałym czasie. push (x) - Wepchnij element x na stos. pop () - usuwa element ze szczytu stosu. top () - Pobierz najwyższy element. getMin () - Pobiera minimalny element na stosie. ...

Czytaj więcej

Pytanie 531. Następne rozwiązanie Greater Element I Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu mamy dwie listy, z których pierwsza jest podzbiorem drugiej listy. Dla każdego elementu pierwszej listy musimy znaleźć następny większy element na drugiej liście. Przykład nums1 = [4,1,2], nums2 = [1,3,4,2] [-1,3, -1] Wyjaśnienie: dla pierwszego elementu listy1 czyli dla 4 tam ...

Czytaj więcej

Pytanie 532. Sprawdź, czy podana tablica może reprezentować przemierzanie przed zamówieniem drzewa wyszukiwania binarnego Problem „Sprawdź, czy dana tablica może reprezentować przemierzanie przed zamówieniem drzewa wyszukiwania binarnego” stwierdza, że ​​otrzymujesz sekwencję przechodzenia przed zamówieniem. Rozważ teraz tę sekwencję i dowiedz się, czy ta sekwencja może reprezentować drzewo wyszukiwania binarnego, czy nie? Oczekiwana złożoność czasowa rozwiązania to ...

Czytaj więcej

Pytanie 533. Formularz minimalny numer z podanej sekwencji Problem „Utwórz minimalną liczbę z podanej sekwencji” mówi, że otrzymujesz pewien wzorzec tylko ja i D. Znaczenie I oznacza zwiększanie, a zmniejszanie otrzymujemy od D. W stwierdzeniu problemu należy wypisać minimalną liczbę, która spełnia zadany wzorzec. Mamy ...

Czytaj więcej

Pytanie 534. Zapytania o zakres dla najdłuższej prawidłowej sekwencji nawiasów Dostajesz sekwencję niektórych podciągów nawiasów, innymi słowy, dostajesz nawiasy takie jak „(” i „)” oraz zakres zapytania jako punkt początkowy i końcowy. Problem „Zapytania o zakres dla najdłuższej poprawnej kolejności nawiasów” wymaga określenia maksymalnej długości ...

Czytaj więcej

Pytanie 535. Znajdź indeks nawiasu zamykającego dla danego nawiasu otwierającego w wyrażeniu Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę łańcuch s długości / rozmiaru n oraz wartość całkowitą reprezentującą indeks otwierającego nawiasu kwadratowego. Znajdź indeks zamykającego nawiasu dla danego otwierającego nawiasu w wyrażeniu. Przykład s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s ...

Czytaj więcej

Pytanie 536. Zaprojektuj stos, który obsługuje getMin () w czasie O (1) i O (1) dodatkowej przestrzeni Zaprojektuj stos, który obsługuje getMin () w czasie O (1) i O (1) dodatkowej przestrzeni. Dlatego specjalna struktura danych stosu musi obsługiwać wszystkie operacje na stosie, takie jak - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () w stałym czasie. Dodaj dodatkową operację getMin (), aby zwrócić minimalną wartość ...

Czytaj więcej

Pytanie 537. Sortuj stos za pomocą rekurencji Instrukcja problemu Problem „Sortowanie stosu przy użyciu rekurencji” stwierdza, że ​​otrzymujesz strukturę danych stosu. Sortuj jego elementy za pomocą rekurencji. Tylko poniższe funkcje stosu mogą być użyte - push (element) - aby wstawić element do stosu. pop () - pop () - aby usunąć / usunąć ...

Czytaj więcej

Pytanie 538. Usuń środkowy element stosu Oświadczenie o problemie Biorąc pod uwagę strukturę danych (stos). Napisz program, który usunie środkowy element z danego stosu, używając podstawowych funkcji stosu - push () - aby wstawić element do stosu. pop () - aby usunąć / usunąć górny element ze stosu. pusty () - do sprawdzenia ...

Czytaj więcej

Pytanie 539. Sortowanie tablicy przy użyciu stosów Opis problemu Problem „Sortowanie tablicy przy użyciu stosów” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę struktury danych a [] o rozmiarze n. Posortuj elementy podanej tablicy za pomocą struktury danych stosu. Przykład 2 30-5 43 100-5 2 30 43 100 Objaśnienie: Elementy są posortowane w ...

Czytaj więcej

Pytanie 540. Posortuj stos za pomocą tymczasowego stosu Opis problemu Problem „Sortowanie stosu przy użyciu tymczasowego stosu” stwierdza, że ​​otrzymujesz strukturę danych stosu. Posortuj elementy danego stosu za pomocą tymczasowego stosu. Przykład 9 4 2-1 6 20 20 9 6 4 2-1 2 1 4 3 6 5 ...

Czytaj więcej

Pytanie 541. Odwróć poszczególne słowa Stwierdzenie problemu Problem „Odwróć pojedyncze słowa” mówi, że otrzymujesz ciąg znaków. Teraz wydrukuj odwrotność wszystkich pojedynczych słów w ciągu. Przykład s = "TutorialCup - zmiana sposobu uczenia się" puClairotuT - gnignahc eht yaw fo gninrael s = "Odwróć pojedyncze słowa" esreveR ...

Czytaj więcej

Pytanie 542. Usuń nawiasy z łańcucha algebraicznego zawierającego operatory + i - Stwierdzenie problemu Otrzymujesz ciąg s o rozmiarze n, reprezentujący wyrażenie arytmetyczne w nawiasach. Problem „Usuń nawiasy kwadratowe z ciągu algebraicznego zawierającego operatory + i -” wymaga od nas stworzenia funkcji, która może uprościć dane wyrażenie. Przykład s = "a- (b + c)" abc s = a- (bc- (d + e)) - f a-b + c + d + ef ...

Czytaj więcej

Pytanie 543. Zaimplementuj stos przy użyciu pojedynczej kolejki Opis problemu Problem „Zaimplementuj stos przy użyciu pojedynczej kolejki” wymaga od nas zaimplementowania struktury danych stosu (LIFO) przy użyciu struktury danych kolejki (FIFO). Tutaj LIFO oznacza Last In First Out, podczas gdy FIFO oznacza First In First Out. Przykład push (10) push (20) top () pop () push (30) pop () top () Top: 20 ...

Czytaj więcej

Pytanie 544. Sprawdź, czy kolejkę można posortować do innej kolejki za pomocą stosu Instrukcja problemu Problem „Sprawdź, czy kolejkę można posortować do innej kolejki za pomocą stosu” stwierdza, że ​​otrzymujesz kolejkę zawierającą n elementów, elementy w kolejce są permutacjami liczb od 1 do n. Sprawdź, czy tę kolejkę można ustawić w kolejności rosnącej ...

Czytaj więcej

Pytanie 545. Formularz minimalną liczbę z podanej sekwencji Stwierdzenie problemu Problem „Minimalna liczba formularza z podanej sekwencji stwierdza, że ​​otrzymujesz ciąg znaków o długości / rozmiarze n reprezentujący wzorzec znaków„ I ”, tj. Rosnących i„ D ”, tj. Tylko malejących. Wydrukuj minimalną liczbę dla danego wzoru z unikalnymi cyframi od 1 do 9. Na przykład - ...

Czytaj więcej

Pytanie 546. Iteracyjne przechodzenie po kolejności przy użyciu dwóch stosów Opis problemu Problem „Iteracyjne przemierzanie kolejności postów przy użyciu dwóch stosów” stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo binarne z n węzłami. Napisz program do iteracyjnego przechodzenia po zamówieniach przy użyciu dwóch stosów. Przykładowe wejście 4 5 2 6 7 3 1 Wejście 4 2 3 1 Tworzenie algorytmu ...

Czytaj więcej

Pytanie 547. Stos permutacji (sprawdź, czy tablica jest permutacją stosu innych) Instrukcja problemu Problem „Stosowe permutacje (sprawdź, czy tablica jest permutacją stosu innych)” mówi, że masz dwie tablice a [] i b [] o rozmiarze n. Wszystkie elementy tablicy są unikalne. Utwórz funkcję, aby sprawdzić, czy podana tablica b [] jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 548. Iteracyjna metoda znajdowania przodków danego drzewa binarnego Stwierdzenie problemu „Iteracyjna metoda znajdowania przodków danego drzewa binarnego” Problem stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo binarne i liczbę całkowitą reprezentującą klucz. Utwórz funkcję wyświetlającą wszystkich przodków danego klucza za pomocą iteracji. Przykład klawisz wprowadzania = 6 5 2 1 Objaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 549. Skonstruuj BST z podanego przejścia przed zamówieniem Biorąc pod uwagę przechodzenie przed zamówieniem Binary Search Tree (BST), napisz algorytm konstruujący BST na podstawie danego przejścia w przedsprzedaży. Przykłady Input preOrder [] = {7, 5, 3, 6, 9} Output Inorder: 3 5 6 7 9 Input preOrder [] = {12, 6, 1, 35, 20} Output Inorder: 1 6 ...

Czytaj więcej

Pytanie 550. Wydrukuj przodków danego węzła drzewa binarnego bez rekursji Biorąc pod uwagę drzewo binarne i określony węzeł lub klucz. Wyświetla przodków danego węzła drzewa binarnego bez rekursji. Przykładowe wejście: klucz = 7 Wyjście: 3 1 Wejście: klucz = 4 Wyjście: 2 1 Algorytm dla przodków danego węzła drzewa binarnego Utwórz węzeł klasy ...

Czytaj więcej

Pytanie 551. Znajdź maksimum minimum dla każdego rozmiaru okna w danej tablicy Biorąc pod uwagę tablicę a [] o rozmiarze n. Dla każdego rozmiaru okna, który waha się od 1 do n w tablicy drukuj lub znajdź minimum dla każdego rozmiaru okna w danej tablicy. Przykładowe dane wejściowe: a [] = {10, 20, 30, 50, 10, 70, 30} Dane wyjściowe: 70 30 20 ...

Czytaj więcej

Pytanie 552. Iteracyjne przejście przez pierwszą głębokość wykresu W iteracyjnej głębi pierwszego przejścia problemu grafu, przedstawiliśmy strukturę danych grafu. Napisz program, który wydrukuje głębokość pierwszego przejścia danego wykresu metodą iteracyjną. Przykładowe wejście: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Czytaj więcej

Pytanie 553. Minimalne odwrócenia nawiasów W przypadku problemu z minimalnym odwróceniem nawiasów podano ciąg znaków zawierający tylko wyrażenie „{” i „}”. Znajdź minimalną liczbę odwróceń nawiasów potrzebnych do zrównoważenia wyrażenia. Przykładowe dane wejściowe: s = „} {” Dane wyjściowe: 2 Dane wejściowe: s = „{{{” Dane wyjściowe: dane wyrażenie nie może ...

Czytaj więcej

Pytanie 554. Wyrażenie zawiera nadmiarowy nawias lub nie Biorąc pod uwagę ciąg znaków zawierający wyrażenie operatorów, operandów i nawiasów. Znajdź, czy podany ciąg zawiera niepotrzebny nawias, bez którego wyrażenie nadal da ten sam wynik. Innymi słowy, musimy znaleźć, czy wyrażenie zawiera zbędny nawias lub nie. Nadmiarowy wspornik, jeśli ...

Czytaj więcej

Pytanie 555. Sprawdź, czy dwa wyrażenia w nawiasach są takie same Biorąc pod uwagę dwa ciągi s1 i s2 reprezentujące wyrażenia zawierające operator dodawania, operator odejmowania, małe litery i nawiasy. Sprawdź, czy dwa wyrażenia w nawiasach są takie same. Przykład Wejście s1 = „- (a + b + c)” s2 = „-abc” Wyjście Tak Wejście s1 = „ab- (cd)” s2 = „abcd” Wyjście Brak Algorytm do sprawdzenia, czy dwa ...

Czytaj więcej

Pytanie 556. Kolejność poziomów Traversal w formie spiralnej W tym zadaniu daliśmy drzewo binarne, wypisz jego przechodzenie po poziomie w postaci spirali. Przykłady Wejście Wyjście 10 30 20 40 50 80 70 60 Podejście naiwne do przejścia w kolejności poziomów w formie spiralnej Chodzi o to, aby wykonać przechodzenie po normalnym poziomie za pomocą ...

Czytaj więcej

Pytanie 557. Minimalny stos W problemie z minimalnym stosem musimy zaprojektować stos, aby efektywnie zaimplementować następujące funkcje, push (x) -> Wepchnij element x do stosu pop () -> Usuwa element na szczycie stosu top () -> Zwróć element na szczycie stosu getMin () -> Zwraca minimalny obecny element ...

Czytaj więcej

Pytanie 558. Kolejka za pomocą stosów W kolejce używającej problemu ze stosem musimy zaimplementować następujące funkcje kolejki przy użyciu standardowych funkcji struktury danych stosu, Enqueue: Dodaj element na koniec kolejki Dequeue: Usuń element z początku kolejki Przykład Wejście : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Czytaj więcej

Pytanie 559. Ocena wyrażeń arytmetycznych Wyrażenia arytmetyczne piszemy w trzech następujących notacjach - Notacja prefiksowa W tej notacji operandy są zapisywane po operatorze. Znany jest również jako notacja polska. Na przykład: + AB to wyrażenie przedrostkowe. Notacja wrostkowa W tej notacji operatory są zapisywane między operandami. To jest podobne ...

Czytaj więcej

Pytanie 560. Sprawdź, czy w wyrażeniu nie ma zbalansowanych nawiasów Biorąc pod uwagę łańcuch s o długości n. Sprawdź, czy istnieje nawias zamykający dla każdego nawiasu otwierającego, tj. Czy wszystkie nawiasy są zrównoważone. Innymi słowy, możemy również powiedzieć, że jeśli mamy '}', ')' i ']' dla każdego '{', '(' i '[', odpowiednio, wyrażenie ...

Czytaj więcej

Pytanie 561. Ocena wyrażenia Postfix W Ocenie problemu z wyrażeniem postfiksowym podaliśmy łańcuch s zawierający wyrażenie postfiksowe. Oceń dane wyrażenie. Przykładowe wejście: s = „231 * + 9-” Wyjście: -4 Wejście: s = „100 200 + 2/5 * 7 +” Wyjście: 757 Dla operandów z algorytmem jednocyfrowym ...

Czytaj więcej

Pytanie 562. Sprawdź, czy wyrażenie ma zduplikowany nawias, czy nie Biorąc pod uwagę ciąg zawierający zrównoważony nawias. Sprawdź, czy wyrażenie / ciąg zawiera zduplikowany nawias, czy nie. Zduplikowany nawias Kiedy wyrażenie znajduje się w środku tego samego typu wyrównanego nawiasu lub jest otoczone przez ten sam typ nawiasu równoważnego, tj. Jest umieszczone między tym samym rodzajem nawiasu otwierającego i zamykającego więcej niż raz ...

Czytaj więcej

Pytanie 563. Jak zaimplementować stos za pomocą kolejki priorytetowej lub sterty? Zaimplementuj stos za pomocą kolejki priorytetowej lub sterty. Kolejka priorytetowa: Struktura danych kolejki priorytetowej jest podobna do struktury danych kolejki lub stosu z dodatkiem priorytetu. Każdy element otrzymuje numer priorytetu. Podsumowując, preferowane są elementy o wysokim priorytecie ...

Czytaj więcej

Pytanie 564. Jak efektywnie zaimplementować k stosy w pojedynczej tablicy? Zaprojektuj i zaimplementuj nową strukturę danych, która implementuje k Stacks w pojedynczej tablicy. Nowa struktura danych musi obsługiwać te dwie operacje - push (element, stack_number): umieszcza element w stosie o podanym numerze. pop (numer_stopu): który wyskakuje górny element z danego ...

Czytaj więcej

Pytanie 565. Znajdź maksymalną głębokość zagnieżdżonych nawiasów w ciągu Biorąc pod uwagę ciąg s. Napisz kod, aby wypisać maksymalną głębokość zagnieżdżonych nawiasów w danym ciągu. Przykład Wejście: s = "(a (b) (c) (d (e (f) g) h) I (j (k) l) m)" Wyjście: 4 Wejście: s = "(p ((q)) ) ((s) t)) ”Wynik: 3 Korzystanie z algorytmu stosu Zainicjuj ciąg o długości ...

Czytaj więcej

Pytanie 566. Ocena wyrażenia W problemie z oceną wyrażeń podaliśmy łańcuch s o długości n reprezentujący wyrażenie, które może składać się z liczb całkowitych, zrównoważonych nawiasów i operacji binarnych (+, -, *, /). Oceń wyrażenie. Wyrażenie może mieć dowolną notację z prefiksem, wrostkiem lub postfiksem. Przykład Zobacz ...

Czytaj więcej

Pytanie 567. Jak stworzyć łączony stos? Musimy zaprojektować i stworzyć stos, który wykonuje operacje w stałym czasie. Tutaj mamy jeden problem, który polega na tym, jak stworzyć scalalny stos? Tutaj wykonujemy poniższą operację łączenia dwóch stosów. push (element): Wstaw element do stosu. pop (): Usuń górny element w ...

Czytaj więcej

Pytanie 568. Problem rozpiętości zapasów Ten problem „Problem rozpiętości zapasów” jest ujęty w aspekcie finansowym. W tym zadaniu znajdujemy rozpiętość zapasów dla ceny akcji każdego dnia. Maksymalna liczba kolejnych dni tuż przed jakimkolwiek konkretnym dniem, dla której cena akcji z dni poprzedzających wynosi ...

Czytaj więcej

Pytanie 569. Znajdź maksymalną sumę możliwą równą sumę trzech stosów Biorąc pod uwagę 3 tablice stack1 [], stack2 [] i stack3 [] reprezentujące stosy, a początkowy indeks tych tablic jest traktowany jako ich wierzchołek. Znajdź wspólną maksymalną sumę możliwą we wszystkich trzech stosach, tj. Suma elementów stack1, stack2 i stack3 jest równa. Usunięcie ...

Czytaj więcej

Pytanie 570. Drukuj następną większą liczbę zapytań Q W zadaniu Print Next Większa liczba Q zapytań daliśmy tablicę a [] o rozmiarze n zawierającą liczby i kolejną tablicę q [] o rozmiarze m reprezentującą zapytania. Każde zapytanie reprezentuje indeks w tablicy a []. Dla każdego zapytania drukuję liczbę z tablicy ...

Czytaj więcej

Pytanie 571. Sprawdź, czy macierz można sortować w stosie Aby sprawdzić, czy tablica jest problemem, który można sortować na stosie, daliśmy tablicy [] o rozmiarze n, zawierającej elementy od 1 do n w kolejności losowej. Sortuj tablicę w porządku rosnącym, używając tymczasowego stosu, wykonując tylko te dwie operacje - Usuń element na początku ...

Czytaj więcej

Pytanie 572. Zrównoważone wyrażenie z zamianą W zadaniu Balanced Expression with Replacement daliśmy ciąg zawierający nawiasy, tj. '(', ')', '[', ']', '{', '}'. Ciąg zawiera również x w niektórych miejscach jako zamiennik nawiasów. Sprawdź, czy ciąg można przekształcić w wyrażenie z prawidłowym nawiasem po zastąpieniu wszystkich ...

Czytaj więcej

Pytanie 573. Zatrzymywanie wody deszczowej Rozwiązanie LeetCode W zadaniu Trapping Rain Water LeetCode podaliśmy N nieujemnych liczb całkowitych reprezentujących mapę wysokości, a szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody, która może zostać uwięziona w powyższej strukturze. Przykład Rozumiemy to na przykładzie Dla ...

Czytaj więcej

Pytanie 574. Dekoduj ciąg Załóżmy, że otrzymujesz zakodowany ciąg. Łańcuch jest zakodowany w jakimś wzorcu, Twoim zadaniem jest zdekodowanie ciągu. Powiedzmy, że <liczba wystąpień ciągu znaków> [ciąg] Przykład Wejście 3 [b] 2 [bc] Wynik bbbcaca Wyjaśnienie Tutaj „b” występuje 3 razy, a „ca” występuje 2 razy. ...

Czytaj więcej

Pytanie 575. Rekurencja Co to jest rekursja? Rekurencja jest po prostu definiowana jako funkcja wywołująca samą siebie. Używa wcześniej rozwiązanych podproblemów do obliczenia większego problemu. Jest to jedna z najważniejszych i najbardziej skomplikowanych koncepcji w programowaniu, ale możemy ją łatwo zrozumieć, jeśli spróbujemy powiązać rekurencję z jakimś prawdziwym ...

Czytaj więcej

Pytanie 576. Prefiks do konwersji wrostków W problemie konwersji przedrostka na wrostek podaliśmy wyrażenie w notacji przedrostka. Napisz program, który przekształci go w wyrażenie wrostkowe. Notacja prefiksu W tej notacji operandy są zapisywane po operatorze. Znany jest również jako notacja polska. Na przykład: + AB to wyrażenie przedrostkowe. ...

Czytaj więcej

Pytanie 577. Konwersja postfiksu na infiks W problemie konwersji z postfiksów do infiksów podano wyrażenie w notacji postfiksowej. Napisz program, który przekształci podaną notację w notację wrostkową. Notacja wrostkowa W tej notacji operatory są zapisywane między operandami. Jest to podobne do tego, jak ogólnie piszemy wyrażenie. Na przykład: A + ...

Czytaj więcej

Pytanie 578. Prefiks do konwersji postfiksowej W problemie z konwersją prefiksu na postfiks podaliśmy wyrażenie w notacji prefiksowej w formacie string. Napisz program do konwersji podanej notacji na notację postfiksową. Notacja prefiksu W tej notacji operandy piszemy po operatorze. Znany jest również jako notacja polska. Na przykład: + AB to ...

Czytaj więcej

Pytanie 579. Konwersja postfiksu na prefiks W tym zadaniu podaliśmy łańcuch oznaczający wyrażenie z postfiksem. Musimy zrobić konwersję postfiksową na prefiks. Notacja prefiksu W tej notacji operandy piszemy po operatorze. Znany jest również jako notacja polska. Na przykład: + AB to wyrażenie przedrostkowe. Notacja Postfix w ...

Czytaj więcej

Pytanie 580. Porządek zygzakowaty w drzewie binarnym Mając drzewo binarne, wydrukuj zygzakowatą kolejność przechodzenia wartości węzłów. (tj. od lewej do prawej, a następnie od prawej do lewej na następnym poziomie i naprzemiennie). Przykład rozważ drzewo binarne podane poniżej Poniżej znajduje się zygzakowata kolejność przechodzenia powyższego drzewa binarnego Typy ...

Czytaj więcej

Pytanie 581. Porównanie ciągów Backspace W zadaniu porównywania ciągów znaków backspace daliśmy dwa ciągi S i T, sprawdź, czy są równe, czy nie. Zwróć uwagę, że ciągi zawierają znak „#”, który oznacza znak cofania. Przykłady Dane wejściowe S = „ab # c” T = „ad # c” Dane wyjściowe true (ponieważ zarówno S, jak i T konwertują na „ac”) Dane wejściowe ...

Czytaj więcej

Pytanie 582. Następny większy element Kolejnym większym elementem jest problem, w którym podaliśmy tablicę. Ta tablica zawierająca N wartości (może być dodatnia lub ujemna). Musimy znaleźć pierwszy element większy_w podanej tablicy po jej prawej stronie. Jeśli nie ma elementu Greater_element, weź -1. Format wejściowy Pierwsza linia zawierająca ...

Czytaj więcej

Pytanie 583. Infiks do Postfix Co to jest wyrażenie wrostkowe? Wyrażenie w postaci „operandu” „operatora” „operandu” nazywane jest wyrażeniem wrostkowym. Przykład: a + b Co to jest wyrażenie postfiksowe? Wyrażenie w postaci „operandu” „operandu” „operatora” nazywane jest wyrażeniem postfiksowym. Przykład: ab + Jaka jest potrzeba konwersji wrostków na postfiksy? Wyrażenie wrostek jest łatwe ...

Czytaj więcej

Pytanie 584. Utwórz minimalną liczbę z podanej sekwencji D i I Stwierdzenie problemu W zadaniu „Forma minimalna liczba z danej sekwencji D i I” podaliśmy wzorzec zawierający tylko ja i D. I - zwiększanie i D - zmniejszanie. Napisz program, który wydrukuje minimalną liczbę następującą po tym wzorcu. Cyfry od 1 do 9 i cyfry nie mogą się powtarzać. Format wejściowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 585. Problem celebrytów Stwierdzenie problemu W przypadku problemu z celebrytami jest pokój złożony z N osób. Znajdź celebrytę. Warunki dla gwiazdy to - Jeśli A jest gwiazdą, to wszyscy w pokoju powinni wiedzieć A. A nie powinien znać nikogo w pokoju. Musimy znaleźć osobę, która spełnia te warunki. ...

Czytaj więcej

Pytanie 586. Następny większy element w tablicy Instrukcja problemu Mając tablicę, znajdziemy następny większy element każdego elementu tablicy. Jeśli nie ma kolejnego większego elementu dla tego elementu, wydrukujemy -1, w przeciwnym razie wydrukujemy ten element. Uwaga: następny większy element to element, który jest większy i ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące kolejki Amazon

Pytanie 587. Średnia krocząca ze strumienia danych Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Średnia krocząca ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode – „Średnia krocząca ze strumienia danych” stwierdza, że ​​dany strumień liczb całkowitych i rozmiar okna k. Musimy obliczyć średnią ruchomą wszystkich liczb całkowitych w przesuwanym oknie. Jeśli liczba elementów w ...

Czytaj więcej

Pytanie 588. Znajdź sumę maksymalnego poziomu w drzewie binarnym Stwierdzenie problemu Problem „Znajdź sumę maksymalnego poziomu w drzewie binarnym” mówi, że otrzymujesz drzewo binarne z dodatnimi i ujemnymi węzłami, znajdź maksymalną sumę poziomu w drzewie binarnym. Przykładowe dane wejściowe 7 Objaśnienie Pierwszy poziom: Suma = 5 Drugi poziom: Suma = ...

Czytaj więcej

Pytanie 589. Implementacja Deque przy użyciu podwójnie połączonej listy Opis problemu Problem „Implementacja Deque przy użyciu podwójnie połączonej listy” stwierdza, że ​​musisz zaimplementować następujące funkcje Deque lub podwójnie zakończonej kolejki przy użyciu podwójnie połączonej listy insertFront (x): Dodaj element x na początku Deque insertEnd (x ): Dodaj element x na końcu ...

Czytaj więcej

Pytanie 590. Iteracyjna metoda znajdowania wysokości drzewa binarnego Stwierdzenie problemu Problem „Iteracyjna metoda znajdowania wysokości drzewa binarnego” mówi, że otrzymujesz drzewo binarne, znajdź wysokość drzewa za pomocą metody iteracyjnej. Przykłady Wejście 3 Wejście 4 Algorytm metody iteracyjnej znajdującej wysokość drzewa binarnego Wysokość drzewa ...

Czytaj więcej

Pytanie 591. Przechodzenie przez kolejne poziomy za pomocą dwóch kolejek Opis problemu Problem „Przechodzenie przez kolejność poziomów przy użyciu dwóch kolejek” stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo binarne, wypisuj jego kolejność przechodzenia na poziomy wiersz po wierszu. Przykłady Wejście 5 11 42 7 9 8 12 23 52 3 Wejście 1 2 3 4 5 6 Algorytm przemierzania kolejności poziomów ...

Czytaj więcej

Pytanie 592. Zaimplementuj stos przy użyciu pojedynczej kolejki Opis problemu Problem „Zaimplementuj stos przy użyciu pojedynczej kolejki” wymaga od nas zaimplementowania struktury danych stosu (LIFO) przy użyciu struktury danych kolejki (FIFO). Tutaj LIFO oznacza Last In First Out, podczas gdy FIFO oznacza First In First Out. Przykład push (10) push (20) top () pop () push (30) pop () top () Top: 20 ...

Czytaj więcej

Pytanie 593. Znajdź pierwszą wycieczkę okrężną, która odwiedza wszystkie pompy benzynowe Opis problemu Problem „Znajdź pierwszą trasę okrężną, która odwiedza wszystkie pompy benzynowe” stwierdza, że ​​na okrągłej drodze znajdują się stacje benzynowe N. Biorąc pod uwagę benzynę, którą ma każda pompa benzynowa i ilość benzyny potrzebną do pokonania odległości między dwoma dystrybutorami benzyny. Więc ty ...

Czytaj więcej

Pytanie 594. Sprawdź, czy X może wydać zmianę każdej osobie w kolejce Stwierdzenie problemu X jest sprzedawcą lodów i n osób czeka w kolejce, aby kupić lody. Arr [i] oznacza nominał, który ma i-ta osoba w kolejce, możliwe wartości nominałów to 5, 10 i 20. Jeśli saldo początkowe X wynosi 0 ...

Czytaj więcej

Pytanie 595. Sprawdź, czy wszystkie poziomy dwóch drzew binarnych są anagramami, czy nie Stwierdzenie problemu Problem „Sprawdź, czy wszystkie poziomy dwóch drzew binarnych są anagramami, czy nie” mówi, że otrzymałeś dwa drzewa binarne, sprawdź, czy wszystkie poziomy dwóch drzew są anagramami, czy nie. Przykłady Wprowadź prawda Wprowadź fałsz Algorytm, aby sprawdzić, czy wszystkie poziomy dwóch ...

Czytaj więcej

Pytanie 596. Minimalna suma kwadratów zliczeń znaków w danym ciągu po usunięciu k znaków Stwierdzenie problemu Problem „Minimalna suma kwadratów zliczeń znaków w danym ciągu po usunięciu k znaków” stwierdza, że ​​otrzymujesz ciąg zawierający tylko małe litery. Możesz usunąć k znaków z ciągu tak, że w pozostałym ciągu suma ...

Czytaj więcej

Pytanie 597. Pierwsza ujemna liczba całkowita w każdym oknie o rozmiarze k Opis problemu Problem „Pierwsza ujemna liczba całkowita w każdym oknie o rozmiarze k” mówi, że otrzymujesz tablicę zawierającą dodatnie i ujemne liczby całkowite, dla każdego okna o rozmiarze k wypisz pierwszą ujemną liczbę całkowitą w tym oknie. Jeśli w żadnym oknie nie ma ujemnej liczby całkowitej, to wyjście ...

Czytaj więcej

Pytanie 598. Podejście oparte na kolejce dla pierwszego niepowtarzalnego znaku w strumieniu Opis problemu Problem „Podejście oparte na kolejce dla pierwszego niepowtarzającego się znaku w strumieniu” stwierdza, że ​​otrzymujesz strumień zawierający małe litery, znajdź pierwszy niepowtarzalny znak za każdym razem, gdy do strumienia zostanie dodany nowy znak, a jeśli tak nie jest powtarzającym się znakiem zwracanym -1. Przykłady aabcddbe ...

Czytaj więcej

Pytanie 599. Odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej Opis problemu Problem „Odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej” mówi, że otrzymujesz macierz binarną (zawierającą tylko 0 i 1) z co najmniej jednym 1. Znajdź odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej dla wszystkich elementów ...

Czytaj więcej

Pytanie 600. Ciekawa metoda generowania liczb binarnych od 1 do n Opis problemu Problem „Interesująca metoda generowania liczb binarnych od 1 do n” mówi, że otrzymujesz liczbę n, wypisz wszystkie liczby od 1 do n w formie binarnej. Przykłady 3 1 10 11 6 1 10 11 Algorytm Generacja ...

Czytaj więcej

Pytanie 601. Znajdź największą wielokrotność 3 Stwierdzenie problemu Problem „Znajdź największą wielokrotność 3” mówi, że otrzymujesz tablicę dodatnich liczb całkowitych (od 0 do 9). Znajdź maksymalną wielokrotność 3, którą można utworzyć, zmieniając układ elementów tablicy. Przykłady arr [] = {5, 2, 1, 0, 9, 3} 9 5 ...

Czytaj więcej

Pytanie 602. Sprawdź, czy podana tablica może reprezentować przechodzenie po kolejności poziomu drzewa wyszukiwania binarnego Opis problemu Problem „Sprawdź, czy podana tablica może reprezentować przechodzenie po kolejności poziomów drzewa wyszukiwania binarnego” stwierdza, że ​​masz dane przechodzenie według kolejności poziomów w drzewie wyszukiwania binarnego. I używając przechodzenia poziomu drzewa. Musimy sprawnie sprawdzić, czy kolejność poziomów ...

Czytaj więcej

Pytanie 603. Liczba rodzeństwa danego węzła w drzewie n-arowym Opis problemu Problem „Liczba rodzeństwa danego węzła w drzewie n-arowym” mówi, że otrzymujesz drzewo n-arowe i węzeł docelowy. Znajdź liczbę rodzeństwa węzła docelowego. Załóżmy, że węzeł jest zawsze obecny w drzewie, a pierwszy węzeł to ...

Czytaj więcej

Pytanie 604. Sprawdź, czy kolejkę można posortować do innej kolejki za pomocą stosu Instrukcja problemu Problem „Sprawdź, czy kolejkę można posortować do innej kolejki za pomocą stosu” stwierdza, że ​​otrzymujesz kolejkę zawierającą n elementów, elementy w kolejce są permutacjami liczb od 1 do n. Sprawdź, czy tę kolejkę można ustawić w kolejności rosnącej ...

Czytaj więcej

Pytanie 605. Kolejka priorytetowa korzystająca z podwójnie połączonej listy Opis problemu Problem „Kolejka priorytetowa korzystająca z podwójnie połączonej listy” wymaga zaimplementowania następujących funkcji kolejki priorytetowej przy użyciu podwójnie połączonej listy. push (x, p): Umieść element x z priorytetem p w kolejce priorytetowej na odpowiedniej pozycji. pop (): Usuń i zwróć element o najwyższym priorytecie ...

Czytaj więcej

Pytanie 606. Stos permutacji (sprawdź, czy tablica jest permutacją stosu innych) Instrukcja problemu Problem „Stosowe permutacje (sprawdź, czy tablica jest permutacją stosu innych)” mówi, że masz dwie tablice a [] i b [] o rozmiarze n. Wszystkie elementy tablicy są unikalne. Utwórz funkcję, aby sprawdzić, czy podana tablica b [] jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 607. Minimalne kroki do osiągnięcia celu przez rycerza Opis Problem „Minimalne kroki do osiągnięcia celu przez skoczka” mówi, że otrzymujesz kwadratową szachownicę o wymiarach N x N, współrzędne figury rycerza i docelową komórkę. Dowiedz się, jaka jest minimalna liczba kroków wykonanych przez Kawałka Rycerza, aby osiągnąć cel ...

Czytaj więcej

Pytanie 608. Implementacja Deque przy użyciu okrągłej tablicy Instrukcja dotycząca problemu „Implementacja Deque przy użyciu tablicy kołowej” prosi o zaimplementowanie następujących funkcji Deque (kolejki podwójnie zakończonej) przy użyciu tablicy kołowej insertFront (x): wstaw element x z przodu Deque insertRear (x): wstaw element x z tyłu Deque deleteFront (): usuń element z ...

Czytaj więcej

Pytanie 609. Znajdź węzeł z minimalną wartością w drzewie wyszukiwania binarnego Mając drzewo wyszukiwania binarnego, napisz algorytm znajdujący węzeł z minimalną wartością w danym drzewie wyszukiwania binarnego. Przykład Wejście Wyjście 5 Podejście naiwne Prostym podejściem jest przejście przez drzewo i znalezienie węzła z minimalną wartością spośród wszystkich węzłów. To ...

Czytaj więcej

Pytanie 610. Minimalne odwrócenia nawiasów W przypadku problemu z minimalnym odwróceniem nawiasów podano ciąg znaków zawierający tylko wyrażenie „{” i „}”. Znajdź minimalną liczbę odwróceń nawiasów potrzebnych do zrównoważenia wyrażenia. Przykładowe dane wejściowe: s = „} {” Dane wyjściowe: 2 Dane wejściowe: s = „{{{” Dane wyjściowe: dane wyrażenie nie może ...

Czytaj więcej

Pytanie 611. Skonstruuj pełne drzewo binarne z jego połączonej reprezentacji listy Biorąc pod uwagę połączoną reprezentację listy pełnego drzewa binarnego. Lista połączona jest w kolejności przechodzenia przez kolejne poziomy drzewa. Napisz algorytm do konstruowania pełnego drzewa binarnego na podstawie połączonej reprezentacji listy. Przykładowe wejście 1 -> 2 -> 3 -> 4 -> 5 ...

Czytaj więcej

Pytanie 612. Kolejka za pomocą stosów W kolejce używającej problemu ze stosem musimy zaimplementować następujące funkcje kolejki przy użyciu standardowych funkcji struktury danych stosu, Enqueue: Dodaj element na koniec kolejki Dequeue: Usuń element z początku kolejki Przykład Wejście : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Czytaj więcej

Pytanie 613. Jak zaimplementować stos za pomocą kolejki priorytetowej lub sterty? Zaimplementuj stos za pomocą kolejki priorytetowej lub sterty. Kolejka priorytetowa: Struktura danych kolejki priorytetowej jest podobna do struktury danych kolejki lub stosu z dodatkiem priorytetu. Każdy element otrzymuje numer priorytetu. Podsumowując, preferowane są elementy o wysokim priorytecie ...

Czytaj więcej

Pytanie 614. Kolejka priorytetowa w C ++ Sposób FIFO służy do implementacji kolejki. W kolejce wstawienia są wykonywane na jednym końcu (z tyłu), a usuwanie na drugim końcu (z przodu). Zasadniczo element wprowadzony jako pierwszy jest usuwany jako pierwszy. Implementujemy kolejkę priorytetową za pomocą wbudowanych funkcji c ++. Charakterystyka kolejki priorytetowej Kolejka priorytetowa ...

Czytaj więcej

Pytanie 615. Kolejka priorytetowa Kolejka priorytetowa to rodzaj struktury danych, która jest podobna do zwykłej kolejki, ale ma priorytet powiązany z każdym jej elementem. Im wyższy priorytet, tym wcześniej element będzie obsługiwany. W niektórych przypadkach są dwa elementy o tym samym priorytecie, a więc element umieszczony w kolejce ...

Czytaj więcej

Pytanie 616. Porządek zygzakowaty w drzewie binarnym Mając drzewo binarne, wydrukuj zygzakowatą kolejność przechodzenia wartości węzłów. (tj. od lewej do prawej, a następnie od prawej do lewej na następnym poziomie i naprzemiennie). Przykład rozważ drzewo binarne podane poniżej Poniżej znajduje się zygzakowata kolejność przechodzenia powyższego drzewa binarnego Typy ...

Czytaj więcej

Pytanie 617. Rekonstrukcja kolejki według wysokości Opis problemu rekonstrukcji kolejki według wysokości Załóżmy, że masz losową listę osób stojących w kolejce. Każda osoba jest opisana parą liczb całkowitych (h, k), gdzie h to wzrost osoby, a k to liczba osób przed tą osobą ...

Czytaj więcej

Pytanie 618. Przechodzenie przez kolejność poziomów drzewa binarnego Przechodzenie przez kolejność poziomów danego drzewa binarnego jest takie samo jak BFS drzewa binarnego. Czy już wiemy, czym właściwie jest BFS? jeśli nie, nie musisz czuć się źle, po prostu przeczytaj cały artykuł i zapoznaj się z naszymi poprzednimi artykułami, aby lepiej je zrozumieć. BFS to ...

Czytaj więcej

Pytanie 619. Breadth First Search (BFS) dla wykresu Breadth First Search (BFS) dla wykresu to algorytm przechodzenia lub przeszukiwania w strukturze danych drzewa / wykresu. Rozpoczyna się od danego wierzchołka (dowolnego dowolnego wierzchołka) i bada wszystkie połączone wierzchołki, a następnie przesuwa się do najbliższego wierzchołka i bada wszystkie niezbadane węzły i dba o to, aby nie ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące matrycy Amazon

Pytanie 620. Unikalne rozwiązanie Leetcode Paths II Opis problemu Rozwiązanie Unique Paths II LeetCode – „Unique Paths II” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę siatkę mxn, gdzie robot zaczyna się od lewego górnego rogu siatki. Musimy znaleźć łączną liczbę sposobów, aby dotrzeć do prawego dolnego rogu siatki. ...

Czytaj więcej

Pytanie 621. Wyszukaj rozwiązanie Leetcode 2D Matrix II Opis problemu Przeszukaj macierz 2D II Rozwiązanie LeetCode – „Przeszukaj macierz 2D II” prosi o znalezienie wydajnego algorytmu, który wyszukuje wartość docelową w macierzy mxn liczb całkowitych. Liczby całkowite w każdym wierszu, a także w kolumnie, są sortowane w porządku rosnącym. Przykład: Wejście: macierz = [[1,4,7,11,15],[2,5,8,12,19],[3,6,9,16,22],[10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], cel = XNUMX Dane wyjściowe: prawda ...

Czytaj więcej

Pytanie 622. Ustaw Matrix Zeroes Leetcode rozwiązanie Opis problemu The Set Matrix Zeroes Rozwiązanie LeetCode – „Set Matrix Zeroes” oznacza, że ​​otrzymujesz macierz macierzy liczb całkowitych mxn. Musimy zmodyfikować macierz wejściową w taki sposób, aby jeśli jakakolwiek komórka zawierała element 0, ustaw jej cały wiersz i kolumnę do zera. Musisz to zrobić w ...

Czytaj więcej

Pytanie 623. Rozwiązanie Word Search Leetcode Stwierdzenie problemu Mając tablicę mxn i słowo, sprawdź, czy słowo istnieje w siatce. Słowo może być zbudowane z liter kolejno sąsiadujących komórek, przy czym „sąsiednie” komórki sąsiadują ze sobą poziomo lub pionowo. Ta sama komórka literowa nie może być użyta więcej niż jeden raz. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 624. Unikalne ścieżki II Załóżmy, że człowiek stoi w pierwszej komórce lub w lewym górnym rogu macierzy „a × b”. Człowiek może poruszać się tylko w górę lub w dół. Ta osoba chce dotrzeć do celu, a tym celem jest dla niego ostatnia komórka macierzy lub prawy dolny róg. ...

Czytaj więcej

Pytanie 625. Znajdź sekwencję węża o maksymalnej długości Problem „Znajdź sekwencję węża o maksymalnej długości” mówi, że otrzymujemy siatkę zawierającą liczby całkowite. Zadanie polega na znalezieniu sekwencji węża o maksymalnej długości. Sekwencja mająca sąsiednie liczby w siatce z bezwzględną różnicą 1 jest znana jako sekwencja węża. Sąsiadujące ...

Czytaj więcej

Pytanie 626. Problem kopalni złota Opis problemu „Problem z kopalnią złota” mówi, że otrzymujesz siatkę 2D z kilkoma nieujemnymi monetami umieszczonymi w każdej komórce danej siatki. Początkowo górnik stoi przy pierwszej kolumnie, ale nie ma ograniczeń w rzędzie. Może zacząć w dowolnym rzędzie. ...

Czytaj więcej

Pytanie 627. Minimalny czas potrzebny do zgnilizny wszystkich pomarańczy Opis problemu Problem „Minimalny czas wymagany do obrócenia wszystkich pomarańczy” mówi, że otrzymujesz tablicę 2D, każda komórka ma jedną z trzech możliwych wartości: 0, 1 lub 2. 0 oznacza pustą komórkę. 1 oznacza świeżą pomarańczę. 2 oznacza zgniłą pomarańczę. Jeśli zgniły ...

Czytaj więcej

Pytanie 628. Odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej Opis problemu Problem „Odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej” mówi, że otrzymujesz macierz binarną (zawierającą tylko 0 i 1) z co najmniej jednym 1. Znajdź odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej dla wszystkich elementów ...

Czytaj więcej

Pytanie 629. Znajdź pary o podanej sumie takie, że elementy pary znajdują się w różnych wierszach Stwierdzenie problemu „Znajdź pary o zadanej sumie takiej, że elementy pary znajdują się w różnych wierszach” problem stwierdza, że ​​otrzymujesz macierz liczb całkowitych i wartość zwaną „sumą”. Sformułowanie problemu prosi o znalezienie wszystkich par w macierzy, która sumuje się do danego ...

Czytaj więcej

Pytanie 630. Elementy wspólne we wszystkich wierszach danej macierzy Stwierdzenie problemu „Elementy wspólne we wszystkich wierszach danej macierzy” stwierdzają, że otrzymujesz macierz M * N. Zadanie wymaga znalezienia wszystkich wspólnych elementów w danej macierzy w każdym wierszu macierzy w czasie O (M * N). Przykład arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Czytaj więcej

Pytanie 631. Zbierz maksymalną liczbę punktów w siatce za pomocą dwóch przejść Stwierdzenie problemu Otrzymaliśmy macierz o rozmiarze „nxm” i musimy zebrać maksymalną liczbę punktów w siatce za pomocą dwóch trawersów. Jeśli stoimy w komórce i, j, mamy trzy opcje, aby przejść do komórki i + 1, j lub i + 1, j-1 lub i + 1, j + 1. To jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 632. Problem z klawiaturą numeryczną telefonu komórkowego Opis problemu W przypadku problemu z klawiaturą numeryczną telefonu komórkowego rozważamy klawiaturę numeryczną. Musimy znaleźć wszystkie możliwe sekwencje numeryczne o danej długości, tak aby można było naciskać tylko przyciski znajdujące się w górnej, dolnej, lewej i prawej części bieżącego przycisku. Nie masz pozwolenia ...

Czytaj więcej

Pytanie 633. Drukowanie nawiasów w problemie mnożenia łańcucha macierzy Stwierdzenie problemu Musimy znaleźć taką kolejność mnożenia macierzy, aby liczba operacji związanych z mnożeniem wszystkich macierzy była zminimalizowana. Następnie musimy wydrukować to zlecenie, czyli wydrukować nawiasy w problemie mnożenia łańcucha macierzy. Rozważ, że masz 3 macierze A, B, ...

Czytaj więcej

Pytanie 634. Największa prostokątna macierz podrzędna, której suma wynosi 0 Instrukcja problemu Znajdź podmacierz o maksymalnym rozmiarze w tablicy 2D, której suma wynosi zero. Podmacierz to nic innego jak tablica 2D wewnątrz danej tablicy 2D. Masz więc macierz liczb całkowitych ze znakiem, musisz obliczyć sumę podmacierzy i znaleźć macierz z ...

Czytaj więcej

Pytanie 635. Maksymalny prostokąt sumy w macierzy 2D Stwierdzenie problemu Znajdź prostokąt z maksymalną sumą w macierzy 2D, tj. Aby znaleźć podmacierz z maksymalną sumą. Podmacierz to nic innego jak tablica 2D wewnątrz danej tablicy 2D. Masz więc macierz liczb całkowitych ze znakiem, musisz obliczyć sumę podmacierzy i ...

Czytaj więcej

Pytanie 636. Mnożenie łańcucha macierzy W zadaniu mnożenia łańcucha macierzy II podaliśmy wymiary macierzy, znajdź taką kolejność ich mnożenia, aby liczba operacji związanych z mnożeniem wszystkich macierzy była zminimalizowana. Rozważ, że masz 3 macierze A, B, C o rozmiarach axb, bx ...

Czytaj więcej

Pytanie 637. Maksymalny kwadrat W zadaniu z maksymalnymi kwadratami daliśmy dwuwymiarową macierz binarną wypełnioną zerami i jedynkami, znajdź największy kwadrat zawierający tylko jedynki i zwróć jego pole. Przykładowe wejście: 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ...

Czytaj więcej

Pytanie 638. Ustaw Matrix Zeroes W zadaniu zerowych macierzy macierzy daliśmy macierz (n X m), jeśli element jest 0, ustaw cały jego wiersz i kolumnę 0. Przykłady Dane wejściowe: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Wynik: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Czytaj więcej

Pytanie 639. Wypełnij powódź LeetCode W zadaniu Flood Fill daliśmy tablicę 2D [] [] reprezentującą obraz o rozmiarze mxn, gdzie każda wartość reprezentuje kolor piksela o tej współrzędnej. Podano również lokalizację lub współrzędne piksela i kolor. Zastąp kolor w danej lokalizacji ...

Czytaj więcej

Pytanie 640. Maksymalna powierzchnia wyspy Opis problemu: Biorąc pod uwagę macierz 2D, macierz ma tylko 0 (reprezentujące wodę) i 1 (reprezentujące ląd) jako wpisy. Wyspa w macierzy jest tworzona przez zgrupowanie wszystkich sąsiednich jedynek połączonych 1-kierunkowo (poziomo i pionowo). Znajdź maksymalny obszar wyspy w macierzy. Załóżmy, że wszystkie cztery krawędzie ...

Czytaj więcej

Pytanie 641. Unikalne ścieżki Zostaje wyświetlona siatka mxn 2D, a Ty stoisz w najwyższej i skrajnej lewej komórce siatki. tj. komórka znajdująca się w (1,1). Znajdź liczbę unikalnych ścieżek, którymi można dotrzeć do komórki znajdującej się w (m, n) od komórki znajdującej się w (1,1) ...

Czytaj więcej

Pytanie 642. K-ty najmniejszy element w posortowanej macierzy W zadaniu K-ten najmniejszy element w sortowanej macierzy daliśmy macierz nxn, w której każdy wiersz i kolumna są sortowane w porządku nie malejącym. Znajdź k-ty najmniejszy element w podanej tablicy 2D. Przykładowe wejście 1: k = 3 i matrix = 11, 21, 31, 41 ...

Czytaj więcej

Pytanie 643. Mnożenie łańcucha macierzy za pomocą programowania dynamicznego Mnożenie macierzy w łańcuchu to metoda, w której znajdujemy najlepszy sposób na pomnożenie podanych macierzy. Wszyscy wiemy, że mnożenie macierzy ma charakter asocjacyjny (A * B = B * A). Mamy więc wiele zleceń, w których chcemy wykonać mnożenie. Właściwie w tym algorytmie ...

Czytaj więcej

Pytanie 644. Mnożenie dwóch macierzy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Mnożenie dwóch macierzy” podaliśmy dwie macierze. Musimy pomnożyć te macierze i wydrukować wynik lub ostateczną macierz. Tutaj warunkiem koniecznym i wystarczającym jest liczba kolumn w A powinna być równa liczbie wierszy w macierzy ...

Czytaj więcej

Pytanie 645. Sprawdź, czy ciągi są oddalone od siebie o K, czy nie Stwierdzenie problemu Mając dwa łańcuchy i liczbę całkowitą k, napisz program sprawdzający, czy podane łańcuchy są oddalone od siebie o k, czy nie. Oznacza to, że jeśli jakikolwiek znak jest niedopasowany lub jakikolwiek znak ma zostać usunięty, jest to znane jako odległość k od siebie. Format wejściowy Pierwszy ...

Czytaj więcej

Pytanie 646. Znajdź wiersz z maksymalną liczbą jedynek Stwierdzenie problemu W zadaniu „Znajdź wiersz z maksymalną liczbą jedynek” podaliśmy macierz (tablicę 1D) zawierającą cyfry binarne z posortowanymi wierszami. Znajdź wiersz, który ma maksymalną liczbę jedynek. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający dwie liczby całkowite n, m. Następnie n linii ...

Czytaj więcej

Pytanie 647. Problem celebrytów Stwierdzenie problemu W przypadku problemu z celebrytami jest pokój złożony z N osób. Znajdź celebrytę. Warunki dla gwiazdy to - Jeśli A jest gwiazdą, to wszyscy w pokoju powinni wiedzieć A. A nie powinien znać nikogo w pokoju. Musimy znaleźć osobę, która spełnia te warunki. ...

Czytaj więcej

Amazon Inne pytania

Pytanie 648. Układanie monet Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Układanie monet Rozwiązanie LeetCode – „Układanie monet” prosi o zbudowanie klatki schodowej z tych monet. The staircase consists of k rows, where ith row consists of exactly i coins. The last row of the staircase may not be complete. Za podaną ilość monet zwróć...

Czytaj więcej

Pytanie 649. Lista nieparzystych parzystych połączonych rozwiązań Leetcode Opis problemu Lista połączona nieparzysto-parzyste Rozwiązanie LeetCode – „Lista nieparzysta-parzysta połączona” stwierdza, że ​​podana lista nie jest pusta. Musimy zgrupować wszystkie węzły o nieparzystych indeksach, a następnie węzły o parzystych indeksach i zwrócić listę o zmienionej kolejności. Zwróć uwagę, że względna kolejność wewnątrz obu ...

Czytaj więcej

Pytanie 650. Zaprojektuj rozwiązanie Leetcode w tabeli liderów Problem Oświadczenie Projekt Rozwiązanie LeetCode Board - „Projektuj tablicę liderów” prosi o wykonanie 3 funkcji: AddScore (PlayerId, wynik): Zaktualizuj tablicę liderów, dodając wynik do wyniku danego odtwarzacza. Jeśli nie istnieje żaden gracz, dodaj taki identyfikator na tablicy wyników. top(K): Zwróć najwyższą sumę ...

Czytaj więcej

Pytanie 651. Dzielenie dwóch liczb całkowitych Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Dzielenie dwóch liczb całkowitych Rozwiązanie LeetCode – „Podziel dwie liczby całkowite” oznacza, że ​​otrzymujesz dwie liczby całkowite – dzielnik i dzielnik. Zwróć iloraz po podzieleniu dywidendy przez dzielnik. Zauważ, że zakładamy, że mamy do czynienia ze środowiskiem, które może przechowywać liczby całkowite w ramach 32-bitowej liczby całkowitej ze znakiem...

Czytaj więcej

Pytanie 652. Robot Room Cleaner Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Robot Room Cleaner Rozwiązanie LeetCode – „Robot Room Cleaner” stwierdza, że ​​dany robot w siatce binarnej amxna, gdzie 0 oznacza ścianę, a 1 oznacza puste miejsce. Gwarantuje się, że początkowa pozycja robota będzie pusta, a robot porusza się wewnątrz ...

Czytaj więcej

Pytanie 653. K-ty czynnik n rozwiązania Leetcode Opis problemu k-ty czynnik n Leetcode Rozwiązanie: stwierdza, że ​​otrzymujesz dwie dodatnie liczby całkowite n i k. Czynnik liczby całkowitej n jest zdefiniowany jako liczba całkowita i, gdzie n % i == 0. Rozważ listę wszystkich czynników n posortowanych w porządku rosnącym, zwróć k-ty czynnik na tej liście lub zwróć -1, jeśli n ma mniej niż k czynniki. Przykład 1: Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 654. Rozwiązanie LRU Cache Leetcode Opis problemu Rozwiązanie LRU Cache LeetCode – „LRU Cache” prosi o zaprojektowanie struktury danych zgodnej z ostatnio używanym (LRU) Cache. o dodatniej pojemności. int get(int klucz): Zwróć wartość ...

Czytaj więcej

Pytanie 655. Połącz k Listy posortowane Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Połącz k posortowanych list Rozwiązanie LeetCode – „Połącz k posortowanych list” stwierdza, że ​​podana jest tablica k połączonych list, gdzie każda połączona lista ma swoje wartości posortowane w kolejności rosnącej. Musimy scalić wszystkie połączone listy w jedną połączoną listę i zwrócić ...

Czytaj więcej

Pytanie 656. Zapytanie o sumę zakresu 2D – rozwiązanie niezmiennego kodu Leetcode Problem Stwierdzenie Zakres Suma Zapytanie 2D – Niezmienny Leetcode Rozwiązanie – Mając macierz 2D, obsłuż wiele zapytań następującego typu: Oblicz sumę elementów macierzy wewnątrz prostokąta zdefiniowanego przez jego lewy górny róg (wiersz1, kol.1) i prawy dolny narożnik (wiersz2, kol2). Zaimplementuj klasę NumMatrix: NumMatrix(int[][] matrix) Inicjuje obiekt liczbą całkowitą ...

Czytaj więcej

Pytanie 657. Etykiety partycji Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Etykiety partycji LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz ciąg s. Chcemy podzielić ciąg na jak najwięcej części, tak aby każda litera pojawiała się co najwyżej w jednej części. Zauważ, że partycja jest wykonana tak, że po połączeniu wszystkich części w kolejności, ...

Czytaj więcej

Pytanie 658. Numer Fibonacciego Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Liczba Fibonacciego LeetCode Rozwiązanie – „Liczba Fibonacciego” stwierdza, że ​​liczby Fibonacciego, powszechnie oznaczane jako F(n) tworzą ciąg zwany ciągiem Fibonacciego, w którym każda liczba jest sumą dwóch poprzedzających, zaczynając od 0 i 1. Oznacza to, że F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n - 1) + F(n ...

Czytaj więcej

Pytanie 659. Przekątna Traversal Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Przejście po przekątnej Rozwiązanie LeetCode — mając tablicę liczb całkowitych 2D nums, zwróć wszystkie elementy liczb w kolejności przekątnej, jak pokazano na poniższych ilustracjach. Wejście: nums = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] Wyjście: [1,4,2,7,5,3,8,6,9] Objaśnienie przekątnej Traversal LeetCode Kluczowa idea rozwiązania Pierwszy wiersz i ostatnia kolumna w tym problemie służyłyby ...

Czytaj więcej

Pytanie 660. Najbliższe wyjście z wejścia w Labiryncie Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Najbliższe wyjście z wejścia w labiryncie Rozwiązanie LeetCode – otrzymujemy „labirynt” macierzy mxn (z indeksem 0) z pustymi komórkami reprezentowanymi jako „”. a ściany jako „+”. Dostajesz również wejście do labiryntu, gdzie wejście = [entrance_row, entry_col] oznacza rząd i kolumnę ...

Czytaj więcej

Pytanie 661. Prawidłowe rozwiązanie LeetCode w stanie Kółko i krzyżyk Opis problemu Prawidłowe rozwiązanie LeetCode w stanie kółka i krzyża – otrzymujemy tablicę z kółkiem i krzyżykiem jako tablicę ciągów i jesteśmy proszeni o zwrócenie wartości true, jeśli możliwe jest osiągnięcie tej pozycji na tablicy w trakcie prawidłowego kółka. gra z palcami. Płytka to tablica 3 x 3 ...

Czytaj więcej

Pytanie 662. Odwróć słowa w ciągu III Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Odwróć słowa w ciągu III Rozwiązanie LeetCode – Otrzymujemy ciąg znaków i prosi się o odwrócenie kolejności znaków w każdym słowie w zdaniu, zachowując jednocześnie odstępy i początkową kolejność słów. Przykłady i wyjaśnienia Przykład 1: Input: s = "Weźmy LeetCode...

Czytaj więcej

Pytanie 663. Filtruj restauracje według rozwiązań Leetcode przyjaznych weganom, cen i odległości Opis problemu Filtruj restauracje według Wegan, ceny i odległości Rozwiązanie Leetcode — biorąc pod uwagę tablicę restauracji, w której restauracje[i] = [idi, ratingi, veganFriendlyi, pricei, distancei]. Musisz filtrować restauracje za pomocą trzech filtrów. Filtr veganFriendly będzie miał wartość true (co oznacza, że ​​należy uwzględniać tylko restauracje, w których veganFriendlyi jest ustawiony na true) lub false (co oznacza, że ​​możesz uwzględnić dowolne ...

Czytaj więcej

Pytanie 664. Najjaśniejsza pozycja na ulicy LeetCode Solution Opis problemu Najjaśniejsza pozycja na ulicy Rozwiązanie LeetCode – Poproszono nas o założenie linii liczbowej reprezentującej ulicę. Na tej ulicy znajdują się lampy. Dostajemy tablicę liczb całkowitych 2D „światła”. Każde światło[i] = [position_i, range_i] wskazuje, że na position_i znajduje się lampa uliczna, która może ...

Czytaj więcej

Pytanie 665. Usuń duplikaty z posortowanej listy Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Usuń duplikaty z posortowanej listy Rozwiązanie LeetCode – Otrzymujemy nagłówek posortowanej połączonej listy. Jesteśmy proszeni o usunięcie wszystkich duplikatów tak, aby każdy element pojawiał się tylko raz, a także zwrócenie posortowanej połączonej listy. Przykłady i wyjaśnienia Przykład 1: Dane wejściowe: head ...

Czytaj więcej

Pytanie 666. Klonowanie wykresu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Klonowanie wykresu LeetCode Rozwiązanie – Otrzymujemy odniesienie do węzła w połączonym grafie nieskierowanym i jesteśmy proszeni o zwrócenie głębokiej kopii grafu. Głęboka kopia to w zasadzie klon, w którym żaden węzeł obecny w głębokiej kopii nie powinien mieć odniesienia ...

Czytaj więcej

Pytanie 667. Minimalna wysokość drzew Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Drzewa o minimalnej wysokości Rozwiązanie LeetCode – Otrzymaliśmy drzewo składające się z n węzłów oznaczonych od 0 do n-1 jako „krawędzie” tablicy 2D, gdzie edge[i] = [a_i, b_i] wskazuje, że pomiędzy dwa węzły a_i i b_i w drzewie. Mamy ...

Czytaj więcej

Pytanie 668. Kth najmniejszy element w posortowanej macierzy rozwiązania LeetCode Opis problemu Kth Najmniejszy element w posortowanej macierzy Rozwiązanie LeetCode – Otrzymaliśmy macierz o rozmiarze n, w której każdy z wierszy i kolumn jest posortowany w porządku rosnącym. Jesteśmy proszeni o zwrócenie k-tego najmniejszego elementu w macierzy. Zauważ, że jest to k-ty ...

Czytaj więcej

Pytanie 669. Liczba wysp II Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Liczba wysp II LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz pustą dwuwymiarową siatkę binarną o rozmiarze mx n. Siatka reprezentuje mapę, na której zera reprezentują wodę, a jedynki reprezentują ląd. Początkowo wszystkie siatki komórek są komórkami wodnymi (tj. wszystkie komórki są zerami). Możemy wykonać dodawanie ziemi...

Czytaj więcej

Pytanie 670. Skonstruuj drzewo binarne z rozwiązania LeetCode Traversal w przedsprzedaży i po zamówieniu Opis problemu Skonstruuj drzewo binarne na podstawie przedsprzedaży i przechodzenia po zamówieniu Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę dwie tablice liczb całkowitych, preorder i postorder, gdzie preorder jest przechodzeniem preordera w drzewie binarnym o różnych wartościach, a postorder jest postorderem przemierzającym to samo drzewo, zrekonstruuj i zwróć binarny drzewo. Jeśli istnieje wiele odpowiedzi, możesz zwrócić dowolną z nich. Wejście: przedsprzedaż...

Czytaj więcej

Pytanie 671. Liczba rzutów kostką z docelową sumą Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Liczba rzutów kośćmi z sumą docelową Rozwiązanie LeetCode – Masz n kostek, a każda kostka ma k ścian ponumerowanych od 1 do k. Mając trzy liczby całkowite n, k i cel, zwróć liczbę możliwych sposobów (spośród całkowitej liczby kn), aby rzucić kostką, tak aby suma odwróconych liczb była równa celowi. Ponieważ odpowiedź może brzmieć ...

Czytaj więcej

Pytanie 672. Usuń duplikaty z posortowanej listy II Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Usuń duplikaty z posortowanej listy II Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę nagłówek posortowanej połączonej listy, usuń wszystkie węzły, które mają zduplikowane numery, pozostawiając tylko różne numery z oryginalnej listy. Zwróć również posortowaną połączoną listę. Wejście: head = [1,2,3,3,4,4,5] Wyjście: [1,2,5] Wyjaśnienie Pomysł polega na przemierzaniu ...

Czytaj więcej

Pytanie 673. Najkrótsza ścieżka w sieci z eliminacją przeszkód Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Najkrótsza ścieżka w siatce z eliminacją przeszkód Rozwiązanie LeetCode – Otrzymasz siatkę macierzy mxn liczb całkowitych, w której każda komórka ma wartość 0 (pusta) lub 1 (przeszkoda). Możesz przejść w górę, w dół, w lewo lub w prawo od i do pustej komórki w jednym kroku. Zwróć minimalną liczbę kroków do przejścia od lewego górnego rogu ...

Czytaj więcej

Pytanie 674. Można umieścić kwiaty rozwiązanie LeetCode Opis problemu Można umieścić kwiaty LeetCode Rozwiązanie – Masz długi kwietnik, na którym posadzono niektóre działki, a inne nie. Nie można jednak sadzić kwiatów na sąsiednich działkach. Biorąc pod uwagę kwietnik z tablicą liczb całkowitych zawierający zera i jedynki, gdzie 0 oznacza pusty, a 1 oznacza nie pusty, a liczba całkowita n, zwróć, jeśli n nowych kwiatów można zasadzić w ...

Czytaj więcej

Pytanie 675. Pierwsza unikalna postać w łańcuchu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Pierwszy unikalny znak w łańcuchu Rozwiązanie LeetCode — Mając łańcuch s, znajdź w nim pierwszy niepowtarzający się znak i zwróć jego indeks. Jeśli nie istnieje, zwróć -1. Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: s = „leetcode” Wyjście: 0 Przypadek testowy 2: Wejście: s = „aabb” Wyjście: -1 Wyjaśnienie ...

Czytaj więcej

Pytanie 676. Analiza witryny użytkownika Odwiedź wzór Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Analizuj witrynę użytkownika Odwiedź wzorzec LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz dwie tablice ciągów: nazwę użytkownika i witrynę internetową oraz znacznik czasu tablicy liczb całkowitych. Wszystkie podane tablice mają tę samą długość, a krotka [nazwa użytkownika[i], website[i], timestamp[i]] wskazuje, że użytkownik username[i] odwiedził witrynę website[i] o godzinie timestamp[i]. Wzorzec to lista trzech stron internetowych (niekoniecznie odrębnych). Na przykład ["dom", ...

Czytaj więcej

Pytanie 677. Odwróć drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode Stwierdzenie problemu: Odwróć drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode – W tym pytaniu, biorąc pod uwagę korzeń dowolnego drzewa binarnego, wymagane jest rozwiązanie, aby odwrócić drzewo binarne, co oznacza, że ​​lewe drzewo powinno stać się prawym drzewem i na odwrót. Wyjaśnienie Możemy zadać sobie pytanie, które przejście przez drzewo byłoby ...

Czytaj więcej

Pytanie 678. Rozwiązanie Leetcode z wartością najbliższego drzewa wyszukiwania binarnego Stwierdzenie problemu: najbliższa wartość drzewa wyszukiwania binarnego Rozwiązanie Leetcode — biorąc pod uwagę korzeń drzewa wyszukiwania binarnego i wartość docelową, zwróć wartość w BST, która jest najbliższa wartości docelowej. Przykład: Przykład 1 Wejście: root = [4,2,5,1,3], cel = 3.714286 Wyjście: 4 Przykład 2 Wejście: root = [1], cel ...

Czytaj więcej

Pytanie 679. Lista partycji Rozwiązanie Leetcode Opis problemu: Lista partycji Leetcode Rozwiązanie – Mając nagłówek połączonej listy i wartość x, podziel ją w taki sposób, aby wszystkie węzły mniejsze niż x znajdowały się przed węzłami większymi lub równymi x. Należy zachować pierwotną względną kolejność węzłów w każdej z dwóch partycji. Przykład : Przykład 1 Wejście: nagłówek = ...

Czytaj więcej

Pytanie 680. Historia projektu w przeglądarce Rozwiązanie LetCode Opis problemu Projekt Historia przeglądarki LeetCode Rozwiązanie – Masz przeglądarkę z jedną zakładką, na której zaczynasz na stronie głównej i możesz odwiedzić inny adres URL, wrócić do historii o liczbę kroków lub przejść do przodu w historii o liczbę kroków. Zaimplementuj klasę BrowserHistory: BrowserHistory(string homepage) Inicjuje obiekt ze stroną główną ...

Czytaj więcej

Pytanie 681. Oceń rozwiązanie LeetCode z odwróconą polską notacją Opis problemu Oceń odwrotną notację polską Rozwiązanie LeetCode – Oceń wartość wyrażenia arytmetycznego w odwrotnej notacji polskiej. Prawidłowe operatory to +, -, * i /. Każdy operand może być liczbą całkowitą lub innym wyrażeniem. Zauważ, że dzielenie między dwiema liczbami całkowitymi powinno skrócić się do zera. Gwarantuje się, że podane ...

Czytaj więcej

Pytanie 682. 3Sum najbliższe rozwiązanie LeetCode Opis problemu 3Sum Najbliższe LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę liczb całkowitych nums o długości n i liczbę docelową, znajdź trzy liczby całkowite w liczbach, tak aby suma była najbliższa wartości docelowej. Zwróć sumę trzech liczb całkowitych. Możesz założyć, że każde wejście będzie miało dokładnie jedno rozwiązanie. Wejście: nums = [-1,2,1,-4], cel = 1 Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 683. Ciągła macierz rozwiązanie LeetCode Opis problemu Contiguous Array LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę binarną nums, zwróć maksymalną długość ciągłej podtablicy o równej liczbie 0 i 1. Dane wejściowe: nums = [0,1] Dane wyjściowe: 2 Wyjaśnienie: [0, 1] jest najdłuższa ciągła podtablica z równą liczbą 0 i 1. Wyjaśnienie Co teraz ...

Czytaj więcej

Pytanie 684. Maksymalna liczba wystąpień rozwiązania Leetcode z podciągiem Stwierdzenie problemu: maksymalna liczba wystąpień podciągu — rozwiązanie Leetcode — podając ciąg s, zwróć maksymalną liczbę wystąpień dowolnego podciągu zgodnie z następującymi regułami: Liczba unikalnych znaków w podciągu musi być mniejsza lub równa maxLetters. Rozmiar podciągu musi mieścić się w zakresie od minSize do maxSize włącznie. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 685. N-Queens Rozwiązanie LeetCode Opis problemu N-Helman LeetCode Rozwiązanie – Zagadka n-matek polega na umieszczeniu n hetmanów na szachownicy nxn w taki sposób, aby żadne dwie hetmany nie atakowały się nawzajem. Mając liczbę całkowitą n, zwróć wszystkie różne rozwiązania łamigłówki n-królowych. Możesz zwrócić odpowiedź w dowolnej kolejności. Każde rozwiązanie zawiera odrębną konfigurację płyty ...

Czytaj więcej

Pytanie 686. Największy prostokąt w histogramie rozwiązanie LeetCode Opis problemu Największy prostokąt w histogramie Rozwiązanie LeetCode — mając tablicę wysokości liczb całkowitych reprezentujących wysokość słupka histogramu, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1, zwróć obszar największego prostokąta na histogramie. Przykładowy przypadek testowy 1: Dane wejściowe: wysokości = [2, 1, 5, 6, 2, 3] Dane wyjściowe: 10 Wyjaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 687. Dopasowywanie wyrażeń regularnych Dopasowywanie wyrażeń regularnych Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Dopasowywanie wyrażeń regularnych Dopasowywanie wyrażeń regularnych LeetCode Rozwiązanie – Mając ciąg wejściowy s i wzorzec p, zaimplementuj dopasowywanie wyrażeń regularnych z obsługą „.” i gdzie: '.' Dopasowuje dowolny pojedynczy znak.​​​​ '*' Dopasowuje zero lub więcej poprzedniego elementu. Dopasowanie powinno obejmować cały ciąg wejściowy (nie częściowy). Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 688. Widok drzewa binarnego z prawej strony Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Drzewo binarne Widok z prawej strony Rozwiązanie LeetCode – Mając korzeń drzewa binarnego, wyobraź sobie, że stoisz po jego prawej stronie i zwracasz wartości węzłów, które możesz zobaczyć, uporządkowane od góry do dołu. Przykładowy przypadek testowy 1: Dane wejściowe: root = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Czytaj więcej

Pytanie 689. Rozwiązanie LeetCode do konwersji zygzaków Opis problemu Konwersja Zigzag LeetCode Rozwiązanie – Ciąg „PAYPALISHIRING” jest zapisany we wzorze zygzaka w określonej liczbie wierszy w następujący sposób: (możesz chcieć wyświetlić ten wzorzec w stałej czcionce dla lepszej czytelności) PAHNAPLSIIGYI ...

Czytaj więcej

Pytanie 690. Maksymalizuj odległość do najbliższej osoby Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Maksymalizuj odległość do najbliższej osoby Rozwiązanie LeetCode – otrzymujesz tablicę reprezentującą rząd siedzeń, gdzie siedzenia[i] = 1 reprezentuje osobę siedzącą na i-tym miejscu, a siedzenia[i] = 0 oznacza, że ​​i-te miejsce jest puste (0-indeksowany). Jest co najmniej jedno wolne miejsce i co najmniej jedna osoba siedząca. Alex chce ...

Czytaj więcej

Pytanie 691. Rozwiązanie trzeciego maksymalnego kodu Leetcode Opis problemu Trzecia maksymalna liczba Leetcode Rozwiązanie — mając tablicę liczb całkowitych nums, zwróć trzecią odrębną liczbę maksymalną w tej tablicy. Jeśli trzecie maksimum nie istnieje, zwróć maksymalną liczbę. Przykład Wejście: nums = [3,2,1] Wyjście: 1 Wyjaśnienie: Pierwsze wyraźne maksimum to 3. Drugie wyraźne maksimum to 2. Trzecie ...

Czytaj więcej

Pytanie 692. Saper Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Saper LeetCode Rozwiązanie – Zagrajmy w grę Saper (Wikipedia, gra online)! Dostajesz tablicę macierzy znaków mxn reprezentującą planszę gry, gdzie: „M” oznacza nieodkrytą minę, „E” oznacza nieodkryte puste pole, „B” oznacza odsłonięte puste pole, które nie ma sąsiadujących min (tj. powyżej, poniżej , lewy, prawy i wszystko...

Czytaj więcej

Pytanie 693. Koko jedzenie bananów rozwiązanie LeetCode Opis problemu Koko jedzenie bananów Rozwiązanie LeetCode – Koko uwielbia jeść banany. Jest n stosów bananów, i-ty stos ma stosy[i] bananów. Strażnicy odeszli i wrócą za godziny. Koko może decydować o szybkości jedzenia bananów na godzinę na poziomie tys. Co godzinę wybiera stos bananów i zjada k bananów z tego stosu. Jeśli ...

Czytaj więcej

Pytanie 694. Sklep oparty na wartościach czasowych Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Przechowywanie wartości klucza i wartości opartej na czasie Rozwiązanie LeetCode — zaprojektuj strukturę danych opartą na czasie, która może przechowywać wiele wartości dla tego samego klucza z różnymi znacznikami czasu i pobierać wartość klucza z określonym znacznikiem czasu. Zaimplementuj klasę TimeMap: TimeMap() Inicjuje obiekt struktury danych. void set(String key, String...

Czytaj więcej

Pytanie 695. Znajdź medianę ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Znajdź medianę ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode — Mediana jest średnią wartością uporządkowanej listy liczb całkowitych. Jeśli rozmiar listy jest parzysty, nie ma średniej wartości, a mediana jest średnią z dwóch średnich wartości. Na przykład dla arr = [2,3,4] mediana ...

Czytaj więcej

Pytanie 696. Permutacja w łańcuchowym rozwiązaniu Leetcode Stwierdzenie problemu: Permutacja w łańcuchu Leetcode Rozwiązanie — Biorąc pod uwagę dwa ciągi s1 i s2, zwróć prawdę, jeśli s2 zawiera permutację s1, lub fałsz w przeciwnym razie. Innymi słowy, zwróć prawdę, jeśli jedna z permutacji s1 jest podłańcuchem s2. Przykład: Przykład 1 Wejście: s1 = "ab", s2 = "eidbaooo" Wyjście: prawda Wyjaśnienie: s2 zawiera jedną permutację s1 ("ba"). ...

Czytaj więcej

Pytanie 697. Określ, czy macierz można uzyskać przez rotację rozwiązania LeetCode Opis problemu Określ, czy macierz można uzyskać przez obrót. Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę dwie macierze binarne nxn, matę i cel, zwróć wartość prawda, jeśli możliwe jest zrównanie maty z celem przez obracanie maty o 90 stopni, lub fałsz w przeciwnym razie. Przykłady Dane wejściowe: mat = [[0,1],[1,0]], target = [[1,0],[0,1]] Dane wyjściowe: true Wyjaśnienie: Możemy obrócić matę o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby mata była równa ...

Czytaj więcej

Pytanie 698. Rozwiązanie LeetCode dotyczące zderzenia asteroid Opis problemu Asteroid Collision LeetCode Rozwiązanie – Otrzymaliśmy tablicę asteroid z liczbami całkowitymi reprezentującymi asteroidy w rzędzie. Dla każdej asteroidy wartość bezwzględna reprezentuje jej rozmiar, a znak wskazuje jej kierunek (pozytywne znaczenie w prawo, negatywne znaczenie w lewo). Każda asteroida porusza się z tą samą prędkością. Dowiedz się o stanie ...

Czytaj więcej

Pytanie 699. Zmiana kolejności danych w plikach dziennika Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Zmień kolejność danych w plikach dziennika Rozwiązanie LeetCode – Otrzymasz tablicę dzienników. Każdy dziennik to oddzielony spacjami ciąg słów, gdzie pierwsze słowo jest identyfikatorem. Istnieją dwa rodzaje dzienników: Dzienniki liter: Wszystkie słowa (z wyjątkiem identyfikatora) składają się z małych liter angielskich. Cyfrowe dzienniki: wszystkie słowa ...

Czytaj więcej

Pytanie 700. Najdłuższa ścieżka wzrostu w rozwiązaniu Matrix LeetCode Opis problemu Najdłuższa ścieżka wzrostowa w rozwiązaniu macierzowym LeetCode — Mając macierz liczb całkowitych mxn, zwróć długość najdłuższej ścieżki rosnącej w macierzy. Z każdej komórki możesz poruszać się w czterech kierunkach: w lewo, w prawo, w górę lub w dół. Nie możesz poruszać się po przekątnej ani wychodzić poza granicę (tj. owijanie się dookoła jest niedozwolone). Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 701. Optymalne równoważenie konta Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Optymalne równoważenie konta LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz tablicę transakcji transakcji, gdzie transakcje[i] = [fromi, toi, kwotai] wskazują, że osoba o ID = fromi przekazała kwotę i $ osobie o ID = toi. Zwróć minimalną liczbę transakcji wymaganą do uregulowania zadłużenia. Dane wejściowe: transakcje = [[0,1,10],[2,0,5]] Dane wyjściowe: 2 Wyjaśnienie: Osoba #0 ...

Czytaj więcej

Pytanie 702. Liczba zamkniętych wysp Leetcode Rozwiązanie Opis problemu: liczba zamkniętych wysp Leetcode Rozwiązanie — dane siatki 2D składającej się z zer (ląd) i jedynek (woda). Wyspa jest maksymalną 0-kierunkowo połączoną grupą zer, a zamknięta wyspa jest wyspą całkowicie (wszystkie lewe, górne, prawe, dolne) otoczoną jedynkami. Zwróć liczbę zamkniętych wysp. Przykład: Przykład 1 Dane wejściowe: siatka = [[4],[0],[1, 1],[1,1,1,1,1,1,1,0],[1,0,0,0,0,1,1,0]] Wyjście : 1,0,1,0,1,1,1,0 Opis: Wyspy w kolorze szarym ...

Czytaj więcej

Pytanie 703. Serializuj i deserializuj drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Serializuj i deserializuj drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode — Serializacja to proces przekształcania struktury danych lub obiektu w sekwencję bitów, dzięki czemu można je przechowywać w pliku lub buforze pamięci lub przesłać przez łącze sieciowe w celu późniejszej rekonstrukcji w ...

Czytaj więcej

Pytanie 704. Drzewo binarne Maksymalna suma ścieżki Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Drzewo binarne Maksymalna ścieżka Suma LeetCode Rozwiązanie – Ścieżka w drzewie binarnym to sekwencja węzłów, w której każda para sąsiednich węzłów w sekwencji ma łączącą je krawędź. Węzeł może pojawić się w sekwencji tylko raz. Zauważ, że ścieżka nie wymaga ...

Czytaj więcej

Pytanie 705. Robot ograniczony w okręgu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Robot ograniczony w okręgu Rozwiązanie LeetCode – Na nieskończonej płaszczyźnie, robot początkowo stoi w miejscu (0, 0) i jest skierowany na północ. Zauważ, że: Kierunek północny jest dodatnim kierunkiem osi y. Kierunek południowy jest kierunkiem ujemnym osi y. Kierunek wschodni jest kierunkiem dodatnim osi X. Kierunek zachodni to ...

Czytaj więcej

Pytanie 706. Minimalne ruchy rycerskie Rozwiązanie LetCode Opis problemu Minimalne ruchy skoczka LeetCode Rozwiązanie – Na nieskończonej szachownicy o współrzędnych od -infinity do +infinity masz skoczka w polu [0, 0]. Rycerz ma 8 możliwych ruchów, które może wykonać, jak pokazano poniżej. Każdy ruch to dwa pola w kierunku kardynalnym, a następnie jedno pole w kierunku ortogonalnym. Zwróć minimalną liczbę ...

Czytaj więcej

Pytanie 707. Minimalna liczba kranów do otwarcia w celu podlewania ogrodu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Minimalna liczba kranów do podlewania ogrodu Rozwiązanie LeetCode – Na osi X znajduje się jednowymiarowy ogród. Ogród zaczyna się w punkcie 0 i kończy w punkcie n. (tj. Długość ogrodu to n). W punktach [1, 0, ..., n] w ...

Czytaj więcej

Pytanie 708. Drzewo binarne Zygzakowate przechodzenie przez poziom kolejności LeetCode Rozwiązanie Opis problemu Drzewo binarne Przechodzenie przez poziom zygzaka Rozwiązanie LeetCode — Mając korzeń drzewa binarnego, zwróć przechodzenie przez poziom zygzaka wartości jego węzłów. (tj. od lewej do prawej, potem od prawej do lewej dla następnego poziomu i naprzemiennie). Dane wejściowe: root = [3,9,20,null,null,15,7] Dane wyjściowe: [[3],[20,9],[15,7]] Wyjaśnienie My ...

Czytaj więcej

Pytanie 709. Znajdź rozwiązanie LeetCode dotyczące zduplikowanych numerów Opis problemu Znajdź zduplikowaną liczbę Rozwiązanie LeetCode – Mając tablicę liczb całkowitych zawierających n + 1 liczb całkowitych, gdzie każda liczba całkowita należy do zakresu [1, n] włącznie. W nums jest tylko jedna powtórzona liczba, zwróć tę powtórzoną liczbę. Musisz rozwiązać problem bez modyfikowania numerów tablicy i używać tylko stałej dodatkowej spacji. Wejście: nums = [1,3,4,2,2] Wyjście: 2 Wyjaśnienie ...

Czytaj więcej

Pytanie 710. Węże i drabiny Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Węże i drabiny Rozwiązanie LeetCode – otrzymujesz tablicę macierzy liczb całkowitych nxn, w której komórki są oznaczone od 1 do n2 w stylu bustrofedonu, zaczynając od lewego dolnego rogu tablicy (tj. tablica[n - 1][0]) i naprzemienne kierunki w każdym rzędzie. Zaczynasz na polu 1 planszy. W każdym ruchu ...

Czytaj więcej

Pytanie 711. Brakujący element w posortowanej tablicy rozwiązania LeetCode Stwierdzenie problemu: brakujący element w posortowanej tablicy Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę liczby całkowite w tablicy, które są posortowane w porządku rosnącym, a wszystkie jej elementy są unikatowe i podano również liczbę całkowitą k, zwróć k-tą brakującą liczbę, zaczynając od skrajnej lewej liczby tablicy. Przykład: Przykład 1 Dane wejściowe: nums = [4,7,9,10], k = ...

Czytaj więcej

Pytanie 712. Path Sum II Rozwiązanie LeetCode Stwierdzenie problemu: Path Sum II LeetCode Rozwiązanie – Biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego i liczbę całkowitą targetSum, zwróć wszystkie ścieżki od korzenia do liścia, gdzie suma wartości węzłów w ścieżce jest równa targetSum. Każda ścieżka powinna być zwrócona jako lista wartości węzłów, a nie referencji do węzłów. Ścieżka od korzenia do liścia to ścieżka rozpoczynająca się od ...

Czytaj więcej

Pytanie 713. Słownik obcych Rozwiązanie LetCode Opis problemu Słownik obcych LeetCode Rozwiązanie – Pojawił się nowy język obcych, który używa alfabetu angielskiego. Jednak kolejność liter jest dla ciebie nieznana. Otrzymasz listę ciągów słów ze słownika obcego języka, gdzie ciągi słów są posortowane leksykograficznie według reguł tego nowego języka. ...

Czytaj więcej

Pytanie 714. Produkt Array z wyjątkiem rozwiązania Self LeetCode Opis problemu Iloczyn tablicy z wyjątkiem Self LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę liczb całkowitych nums, zwróć odpowiedź tablicową taką, że odpowiedź[i] jest równa iloczynowi wszystkich elementów nums z wyjątkiem nums[i]. Iloczyn dowolnego prefiksu lub sufiksu liczb gwarantuje, że zmieści się w 32-bitowej liczbie całkowitej. Musisz napisać algorytm, który działa w czasie O(n) i bez użycia dzielenia...

Czytaj więcej

Pytanie 715. Scramble String Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Scramble String LeetCode Rozwiązanie – Możemy zaszyfrować ciąg s, aby uzyskać ciąg t, używając następującego algorytmu: Jeśli długość ciągu wynosi 1, zatrzymaj się. Jeśli długość ciągu jest > 1, wykonaj następujące czynności: Podziel ciąg na dwa niepuste podciągi ...

Czytaj więcej

Pytanie 716. Suma lewych liści Rozwiązanie LeetCode Opis problemu: Suma lewych liści Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego, zwróć sumę wszystkich lewych liści. Liść to węzeł bez dzieci. Lewy liść to liść, który jest lewym dzieckiem innego węzła. Przykład i wyjaśnienie: Dane wejściowe: root = [3,9,20,null,null,15,7] Dane wyjściowe: 24 Wyjaśnienie: Istnieje ...

Czytaj więcej

Pytanie 717. Przecięcie dwóch połączonych list Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Przecięcie dwóch powiązanych list Rozwiązanie LeetCode – Otrzymaliśmy nagłówki dwóch silnie powiązanych list headA i headB. Podano również, że te dwie połączone listy mogą się w pewnym momencie przeciąć. Jesteśmy proszeni o zwrócenie węzła, w którym się przecinają lub null, jeśli ...

Czytaj więcej

Pytanie 718. Sekwencja permutacji Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Sekwencja permutacji LeetCode Rozwiązanie – Zbiór [1, 2, 3, ..., n] zawiera w sumie n! unikalne permutacje. Wypisując i oznaczając wszystkie permutacje w kolejności, otrzymujemy następującą sekwencję dla n = 3: "123" "132" "213" "231" "312" "321" Biorąc pod uwagę n i k, zwróć k-tą sekwencję permutacji. Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: n ...

Czytaj więcej

Pytanie 719. Znajdź największą wartość w każdym rzędzie drzewa rozwiązanie LeetCode Stwierdzenie problemu Znajdź największą wartość w każdym wierszu drzewa Rozwiązanie LeetCode — Biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego, zwróć tablicę o największej wartości w każdym wierszu drzewa (po indeksowaniu 0). Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: root = [1, 3, 4, 5, 3, null, 9] Wyjście: [1, 3, 9] Wyjaśnienie 1, 3 i ...

Czytaj więcej

Pytanie 720. System sugestii wyszukiwania Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Sugestie wyszukiwania System LeetCode Rozwiązanie – Dostajesz tablicę ciągów produktów i ciąg searchWord. Zaprojektuj system, który podpowiada co najwyżej trzy nazwy produktów z produktów po wpisaniu każdego znaku searchWord. Sugerowane produkty powinny mieć wspólny przedrostek z searchWord. Jeśli istnieje więcej niż trzy produkty z ...

Czytaj więcej

Pytanie 721. Obracanie obrazu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Obróć obraz LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz macierz 2D reprezentującą obraz, obróć obraz o 90 stopni (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Musisz obracać obraz w miejscu, co oznacza, że ​​musisz bezpośrednio zmodyfikować wejściową matrycę 2D. NIE przydzielaj kolejnej matrycy 2D i nie wykonuj rotacji. Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 722. Rozwiązanie LeetCode do podglądania iteratora Opis problemu Iterator podglądu Rozwiązanie LeetCode — zaprojektuj iterator obsługujący operację podglądu istniejącego iteratora oprócz operacji hasNext i next. Zaimplementuj klasę PeekingIterator: PeekingIterator(Iterator nums) Inicjuje obiekt z podanym iteratorem iteratora liczb całkowitych. int next() Zwraca następny element w tablicy i przenosi wskaźnik do następnego elementu. logiczne ...

Czytaj więcej

Pytanie 723. Rozwiązanie uporządkowanej kolejki LeetCode Opis problemu Uporządkowana kolejka Rozwiązanie LeetCode – Otrzymasz ciąg s i liczbę całkowitą k. Możesz wybrać jedną z pierwszych k liter s i dołączyć ją na końcu ciągu. Zwróć leksykograficznie najmniejszy ciąg, jaki mógłbyś mieć po zastosowaniu wspomnianego kroku dowolnej liczby ruchów. Wejście: s ...

Czytaj więcej

Pytanie 724. Zwalczanie adresu IP Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Zniesławienie adresu IP Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę poprawny (IPv4) adres IP, zwróć niepoprawną wersję tego adresu IP. Zniekształcony adres IP zastępuje każdą kropkę „.” z "[.]". Wejście: adres = "1.1.1.1" Wyjście: "1[.]1[.]1[.]1" Wyjaśnienie Intuicja jest bardzo prosta. 1. utwórz Stringbuilder str 2. Przeprowadź pętlę przez łańcuch adresu ...

Czytaj więcej

Pytanie 725. Kth najmniejszy element w rozwiązaniu BST Leetcode Opis problemu K-ty najmniejszy element w rozwiązaniu BST Leetcode – Biorąc pod uwagę korzeń binarnego drzewa wyszukiwania i liczbę całkowitą k, zwróć k-tą najmniejszą wartość (1-indeksowaną) ze wszystkich wartości węzłów w drzewie. Przykłady: Dane wejściowe: root = [3,1,4,null,2], k = 1 Dane wyjściowe: 1 Dane wejściowe: root = [5,3,6,2,4,null,null,1], k ...

Czytaj więcej

Pytanie 726. Znajdź liście drzewa binarnego Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Znajdź liście drzewa binarnego Rozwiązanie LeetCode – Mając korzeń drzewa binarnego, zbierz węzły drzewa tak, jakbyś robił to: Zbierz wszystkie węzły liści. Usuń wszystkie węzły liści. Powtarzaj, aż drzewo będzie puste. Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: root = [1, 2, 3, ...

Czytaj więcej

Pytanie 727. Top K Często używane słowa Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Top K często używanych słów Rozwiązanie LeetCode – Mając tablicę ciągów słów i liczbę całkowitą k, zwróć k najczęściej występujących ciągów. Zwróć odpowiedź posortowaną według częstotliwości od najwyższej do najniższej. Posortuj słowa z tą samą częstotliwością według ich kolejności leksykograficznej. Przykładowy przypadek testowy 1: Dane wejściowe: słowa = [„i”,”miłość”,”kod leet”,”i”,”miłość”,”kodowanie”] k = 2 Wyjście: [„i”,”miłość”] Wyjaśnienie . ...

Czytaj więcej

Pytanie 728. Zwiększanie podciągu trójek Rozwiązanie LeetCode Stwierdzenie problemu : zwiększanie podciągu trójek LeetCode Rozwiązanie — mając tablicę liczb całkowitych nums, zwróć prawdę, jeśli istnieje trójka indeksów (i, j, k) taka, że ​​i < j < k oraz nums[i] < nums[j] < nums [k]. Jeśli takie indeksy nie istnieją, zwróć fałsz. Przykład: Przykład 1: Dane wejściowe: nums = [2,1,5,0,4,6] Dane wyjściowe: prawda Wyjaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 729. Scalanie posortowanej tablicy LeetCode Rozwiązanie Opis problemu Scal posortowaną tablicę LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz dwie tablice liczb całkowitych nums1 i nums2, posortowane w kolejności niemalejącej, oraz dwie liczby całkowite m i n, reprezentujące liczbę elementów odpowiednio w nums1 i nums2. Połącz nums1 i nums2 w jedną tablicę posortowaną w kolejności niemalejącej. Ostateczna posortowana tablica nie powinna być zwracana przez funkcję, ale powinna być przechowywana wewnątrz tablicy nums1. ...

Czytaj więcej

Pytanie 730. Czas wolny dla pracowników Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Czas wolny dla pracowników Rozwiązanie LeetCode – Otrzymujemy listę pracowników, która przedstawia czas pracy każdego pracownika. Każdy pracownik ma listę nienakładających się interwałów, a te interwały są posortowane. Zwróć listę skończonych przedziałów reprezentujących wspólną, dodatnią długość czasu wolnego dla wszystkich pracowników, również w...

Czytaj więcej

Pytanie 731. Minimalna możliwa liczba całkowita po co najwyżej K sąsiednich zamianach na cyfrach Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Minimalna możliwa liczba całkowita po co najwyżej K sąsiednich zamianach na cyfrach Rozwiązanie LeetCode – Otrzymasz ciąg liczb reprezentujący cyfry bardzo dużej liczby całkowitej i liczbę całkowitą k. Możesz zamienić dwie sąsiednie cyfry liczby całkowitej co najwyżej k razy. Zwróć minimalną liczbę całkowitą, którą możesz uzyskać również ...

Czytaj więcej

Pytanie 732. Zamiana węzłów w połączonej liście rozwiązania Leetcode Opis problemu Zamiana węzłów w połączonej liście Rozwiązanie Leetcode — otrzymujesz nagłówek połączonej listy i liczbę całkowitą k. Zwróć nagłówek połączonej listy po zamianie wartości k-tego węzła od początku i k-tego węzła z koniec (lista jest zindeksowana). Przykład: Wejście: head = [1], k = 1,2,3,4,5 ...

Czytaj więcej

Pytanie 733. Znajdź minimum w Rotated Sorted Array II Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Znajdź minimum w obróconej posortowanej tablicy II Rozwiązanie LeetCode – Załóżmy, że tablica o długości n posortowana w porządku rosnącym jest obracana od 1 do n razy. Na przykład tablica nums = [0,1,4,4,5,6,7] może zmienić się w: [4,5,6,7,0,1,4], jeśli została obrócona 4 razy. [0,1,4,4,5,6,7] jeśli został obrócony 7 razy. Zauważ, że obrót tablicy [a[0], a[1], a[2], ..., a[n-1]] 1 raz daje w wyniku tablicę [a[n-1], a[0] , a[1], a[2], ...

Czytaj więcej

Pytanie 734. Usuń węzeł z połączonej listy rozwiązania Leetcode Opis problemu: Usuń węzeł z listy połączonej Rozwiązanie Leetcode – Napisz funkcję usuwającą węzeł z listy połączonej pojedynczo. Nie otrzymasz dostępu do nagłówka listy, zamiast tego otrzymasz dostęp do węzła, który ma zostać usunięty bezpośrednio. Gwarantujemy, że węzeł do usunięcia nie jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 735. Liczba odrębnych wysp Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Liczba odrębnych wysp Rozwiązanie LeetCode – „Liczba odrębnych wysp” stwierdza, że ​​podana macierz binarna anxm. Wyspa to grupa jedynek (reprezentujących ląd) połączonych czterokierunkowo (poziomo lub pionowo). Wyspa jest uważana za taką samą jak inna wtedy i tylko wtedy, gdy jedna wyspa ...

Czytaj więcej

Pytanie 736. Sprawdź, czy ścieżka istnieje w rozwiązaniu wykresu Leetcode Opis problemu Znajdź, czy ścieżka istnieje w rozwiązaniu wykresu Leetcode — istnieje wykres dwukierunkowy z n wierzchołkami, gdzie każdy wierzchołek jest oznaczony od 0 do n - 1 (włącznie). Krawędzie na wykresie są reprezentowane jako krawędzie tablicy liczb całkowitych 2D, gdzie każda krawędź[i] = [ui, vi] oznacza dwukierunkową krawędź między wierzchołkiem ui i wierzchołkiem vi. Każda para wierzchołków ...

Czytaj więcej

Pytanie 737. Najbliższy liść w drzewie binarnym Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Najbliższy liść w drzewie binarnym Rozwiązanie LeetCode — Biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego, w którym każdy węzeł ma unikalną wartość i docelową liczbę całkowitą k, zwróć wartość najbliższego węzła liścia do docelowego k w drzewie. Najbliżej liścia oznacza najmniejszą liczbę krawędzi przebytych na drzewie binarnym, aby ...

Czytaj więcej

Pytanie 738. Brzydki numer II Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Brzydka liczba II LeetCode Rozwiązanie – Brzydka liczba to dodatnia liczba całkowita, której czynniki pierwsze są ograniczone do 2, 3 i 5. Biorąc pod uwagę liczbę całkowitą n, zwróć n-tą brzydką liczbę. Wejście: n = 10 Wyjście: 12 Wyjaśnienie: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12] to sekwencja pierwszych 10 ...

Czytaj więcej

Pytanie 739. Nieprawidłowe transakcje Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Nieprawidłowe transakcje LeetCode Rozwiązanie – Transakcja jest prawdopodobnie nieważna, jeśli: kwota przekracza 1000 USD lub; jeśli nastąpi w ciągu 60 minut (włącznie) od kolejnej transakcji o tej samej nazwie w innym mieście. Otrzymasz tablicę ciągów transakcji, w której transakcje[i] składają się z wartości oddzielonych przecinkami reprezentujących nazwę, czas (w minutach), kwotę i miasto ...

Czytaj więcej

Pytanie 740. Połączenie Sum IV Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Kombinacja Suma IV LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę różnych liczb całkowitych liczb i docelową liczbę całkowitą, zwróć liczbę możliwych kombinacji, które sumują się do celu. Przypadki testowe są generowane tak, aby odpowiedź mieściła się w 32-bitowej liczbie całkowitej. Wejście: nums = [1,2,3], cel = 4 Wyjście: 7 Wyjaśnienie: Możliwe ...

Czytaj więcej

Pytanie 741. Ciąg znaków do liczby całkowitej (atoi) Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Ciąg do liczby całkowitej (atoi) Rozwiązanie Leetcode - „String to Integer (atoi)” oznacza, że ​​Implementacja funkcji myAtoi(string s), która konwertuje ciąg na 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem (podobnie do funkcji atoi w języku C/C++ ). Algorytm dla myAtoi(string s) jest następujący: Wczytaj i zignoruj ​​wszystkie wiodące białe znaki. Sprawdź, czy następny znak (jeśli ...

Czytaj więcej

Pytanie 742. Przywracanie adresów IP Rozwiązanie Letcode Opis problemu The Restore IP Addresses Rozwiązanie LeetCode – „Restore IP Addresses” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę ciąg zawierający tylko cyfry, musimy zwrócić wszystkie możliwe prawidłowe adresy IP w dowolnej kolejności, którą można utworzyć, wstawiając kropki do ciągu. Pamiętaj, że nie możemy wrócić ...

Czytaj więcej

Pytanie 743. Kompresja ciągów Rozwiązanie LetCode Komunikat o problemie Kompresja ciągów LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę znaków, skompresuj ją za pomocą następującego algorytmu: Rozpocznij od pustego ciągu s. Dla każdej grupy kolejnych powtarzających się znaków w znakach: Jeśli długość grupy wynosi 1, dołącz znak do s. W przeciwnym razie dołącz znak, a po nim długość grupy. Skompresowany ciąg ...

Czytaj więcej

Pytanie 744. Minimalna liczba swapów w celu utworzenia sekwencji zwiększających rozwiązanie LeetCode Opis problemu Minimalna liczba swapów tworzących sekwencje Zwiększenie LeetCode Rozwiązanie – Dostajesz dwie tablice liczb całkowitych o tej samej długości nums1 i nums2. W jednej operacji możesz zamienić nums1[i] na nums2[i]. Na przykład, jeśli nums1 = [1,2,3,8], a nums2 = [5,6,7,4], możesz zamienić element w i = 3, aby uzyskać nums1 = [1,2,3,4 ] i nums2 = [5,6,7,8]. ...

Czytaj więcej

Pytanie 745. Sprawdź kompletność rozwiązania w postaci drzewa binarnego LeetCode Opis problemu Sprawdź kompletność rozwiązania LeetCode drzewa binarnego — Mając korzeń drzewa binarnego, określ, czy jest to kompletne drzewo binarne. W kompletnym drzewie binarnym każdy poziom, z wyjątkiem być może ostatniego, jest całkowicie wypełniony, a wszystkie węzły na ostatnim poziomie są jak najdalej na lewo. ...

Czytaj więcej

Pytanie 746. Wykres Prawidłowe drzewo Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Wykres Prawidłowe drzewo Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę krawędzie wykresu, sprawdź, czy krawędzie tworzą prawidłowe drzewo. Jeśli tak, zwróć prawdę i fałsz w przeciwnym razie. Krawędzie są podane jako tablica 2D o rozmiarze n*2 Przykłady i wyjaśnienia Przykład 1: Dane wejściowe: n = 5, ...

Czytaj więcej

Pytanie 747. Rozwiązanie Leetcode z matrycą spiralną II Opis problemu To pytanie Macierz spiralna II jest bardzo podobna do macierzy spiralnej Spróbuj odpowiedzieć na powyższe pytanie, aby uzyskać lepszy pomysł przed rozwiązaniem tego problemu. W tym pytaniu jesteśmy proszeni o wygenerowanie macierzy o rozmiarze n*n mającej elementy w porządku spiralnym, a tylko n ...

Czytaj więcej

Pytanie 748. Rozwiązanie LeetCode dla robota indeksującego Opis problemu Przeszukiwacz sieci WWW Rozwiązanie LeetCode — mając adres URL startUrl i interfejs HtmlParser, zaimplementuj przeszukiwacz sieci, aby przeszukiwać wszystkie łącza o tej samej nazwie hosta, co startUrl. Zwróć wszystkie adresy URL uzyskane przez robota internetowego w dowolnej kolejności. Twój robot powinien: Rozpocząć od strony: startUrl Wywołaj HtmlParser.getUrls(url), aby pobrać wszystkie adresy URL ze strony internetowej ...

Czytaj więcej

Pytanie 749. Jedno rozwiązanie do edycji odległości LeetCode Opis problemu Jedna odległość edycyjna LeetCode Rozwiązanie – Biorąc pod uwagę dwa ciągi s i t, zwróć prawdę, jeśli oba są oddalone o jedną odległość edycyjną, w przeciwnym razie zwróć fałsz. Mówi się, że łańcuch s jest oddalony o jedną odległość od łańcucha t, jeśli możesz: Wstaw dokładnie jeden znak do s, aby uzyskać t. Usuń dokładnie jeden znak z s, aby uzyskać t. Zastąp dokładnie jeden znak s innym znakiem, aby uzyskać t. Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 750. Możliwe dwupartycyjne rozwiązanie LeetCode Opis problemu Możliwy podział LeetCode Rozwiązanie – Chcemy podzielić grupę n osób (oznaczonych od 1 do n) na dwie grupy o dowolnej wielkości. Każda osoba może nie lubić innych ludzi i nie powinna należeć do tej samej grupy. Biorąc pod uwagę liczbę całkowitą n i tablicę nie lubi, gdzie nie lubi[i] = [ai, bi] wskazuje, że osoba oznaczona jako ai robi ...

Czytaj więcej

Pytanie 751. Znaczenie dla pracowników Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Znaczenie pracownika LeetCode Rozwiązanie – Masz strukturę danych zawierającą informacje o pracownikach, w tym unikalny identyfikator pracownika, wartość ważności i identyfikatory bezpośrednich podwładnych. Otrzymasz tablicę pracowników pracownicy, gdzie: workers[i].id to identyfikator i-tego pracownika. pracownicy[i].ważność jest ważną wartością i-tego pracownika. pracownicy[i].podwładni to lista ...

Czytaj więcej

Pytanie 752. Rozwiązanie LeetCode z podziałem liczb całkowitych Opis problemu Integer Break LeetCode Rozwiązanie – Mając liczbę całkowitą n, podziel ją na sumę k dodatnich liczb całkowitych, gdzie k >= 2, i zmaksymalizuj iloczyn tych liczb całkowitych. Musimy zwrócić maksymalną ilość produktu, jaką możemy otrzymać. Wejście: n = 2 Wyjście: 1 Wyjaśnienie: 2 = 1 + 1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 753. Kth najmniejszy produkt z dwóch posortowanych tablic Rozwiązanie LeetCode Stwierdzenie problemu K-ty najmniejszy iloczyn dwóch posortowanych tablic Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę dwie posortowane tablice liczb całkowitych z indeksem 0 nums1 i nums2 oraz liczbę całkowitą k, zwróć k-ty najmniejszy iloczyn liczby nums1[i] * nums1[j] gdzie 2 <= i <liczba0.długość i 1 <= j <liczba0.długość. Wejście: nums2 = [1], nums2,5 = [2], k = 3,4 Wyjście: 2 Wyjaśnienie: 8 ...

Czytaj więcej

Pytanie 754. Zabijanie procesu Rozwiązanie LetCode Opis problemu Zabij proces LeetCode Rozwiązanie – Masz n procesów tworzących zakorzenioną strukturę drzewa. Otrzymasz dwie tablice liczb całkowitych pid i ppid, gdzie pid[i] jest identyfikatorem i-tego procesu, a ppid[i] jest identyfikatorem procesu nadrzędnego i-tego procesu. Każdy proces ma tylko jeden proces nadrzędny, ale może mieć wiele procesów podrzędnych. Tylko jeden proces ma ppid[i] = 0, ...

Czytaj więcej

Pytanie 755. Ścieżka z maksymalną wartością minimalną Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Ścieżka z maksymalną wartością minimalną Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę siatkę macierzy liczb całkowitych mxn, zwróć maksymalny wynik ścieżki rozpoczynającej się od (0, 0) i kończącej się na (m - 1, n - 1) poruszającej się w 4 kierunkach kardynalnych. Wynik ścieżki to minimalna wartość w tej ścieżce. Na przykład wynik ...

Czytaj więcej

Pytanie 756. Maksymalny produkt z podzielonego drzewa binarnego Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Maksymalny iloczyn podzielonego drzewa binarnego Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego, podziel drzewo binarne na dwa poddrzewa, usuwając jedną krawędź, tak aby iloczyn sum poddrzew był zmaksymalizowany. Zwróć maksymalny iloczyn sum dwóch poddrzew. ...

Czytaj więcej

Pytanie 757. Drzewo symetryczne Rozwiązanie LeetCode Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Drzewo symetryczne Rozwiązanie LeetCode – „Drzewo symetryczne” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego, musimy sprawdzić, czy dane drzewo binarne jest swoim lustrem (symetryczne wokół jego środka), czy nie? Jeśli tak, musimy zwrócić prawdę, w przeciwnym razie fałsz. Przykład: ...

Czytaj więcej

Pytanie 758. Zaprojektuj licznik trafień Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Projekt licznika trafień Rozwiązanie LeetCode – Zaprojektuj licznik trafień, który zlicza trafienia otrzymane w ciągu ostatnich 5 minut (tj. ostatnich 300 sekund). Twój system powinien zaakceptować parametr znacznika czasu (z dokładnością w sekundach) i możesz założyć, że wywołania są wykonywane w porządku chronologicznym (tj. znacznik czasu jest monotonicznie rosnący). ...

Czytaj więcej

Pytanie 759. Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie LeetCode — Mając tablicę liczb całkowitych o rozmiarze n, zwróć minimalną liczbę ruchów wymaganych do wyrównania wszystkich elementów tablicy. Jednym ruchem możesz zwiększyć n - 1 elementów tablicy o 1. Przykład 1: Wejście 1: nums = [1, 2, 3] Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 760. Jump Game Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Jump Game Leetcode Rozwiązanie – Otrzymasz tablicę liczb całkowitych nums. Jesteś początkowo umieszczony w pierwszym indeksie tablicy, a każdy element w tablicy reprezentuje maksymalną długość skoku w tej pozycji. Zwróć prawdę, jeśli możesz dotrzeć do ostatniego indeksu, lub fałsz w przeciwnym razie. Przykład: Wejście 1: cyfry = [2,...

Czytaj więcej

Pytanie 761. Linked List Cycle II Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Linked List Cycle II LeetCode Rozwiązanie – Biorąc pod uwagę nagłówek połączonej listy, zwróć węzeł, w którym rozpoczyna się cykl. Jeśli nie ma cyklu, zwróć wartość null. Na połączonej liście występuje cykl, jeśli na liście znajduje się jakiś węzeł, do którego można uzyskać dostęp poprzez ciągłe ...

Czytaj więcej

Pytanie 762. Wieża szampana Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Champagne Tower LeetCode Rozwiązanie – Układamy kieliszki w piramidzie, gdzie pierwszy rząd ma 1 kieliszek, drugi rząd ma 2 kieliszki i tak dalej aż do setnego rzędu. Każdy kieliszek mieści jedną filiżankę szampana. Następnie do pierwszej szklanki na górze wlewa się trochę szampana. Kiedy najwyższa szklanka jest pełna, każdy ...

Czytaj więcej

Pytanie 763. Bitowe ORAZ zakresu liczb Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Bitowe AND z zakresu liczb Rozwiązanie LeetCode – Mając 2 liczby po lewej i prawej stronie, które reprezentują zakres [lewy, prawy], musimy znaleźć bitowe AND wszystkich liczb od lewej do prawej (oba włącznie) Przykłady i wyjaśnienie Przykład 1: Wejście: lewy = 5, prawy = 7 ...

Czytaj więcej

Pytanie 764. Wzorzec słowny Rozwiązanie LetCode Opis problemu Wzorzec słowa LeetCode Rozwiązanie – Mamy 2 ciągi znaków – „s” i „wzór”, musimy sprawdzić, czy wzorzec podąża za s. Podążanie za tym oznacza pełne dopasowanie. Bardziej formalnie, możemy dla każdego wzorca[i] powinno być tylko jedno s[i] i na odwrót tzn. jest…

Czytaj więcej

Pytanie 765. Maksymalny produkt z trzech liczb Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Maksymalny iloczyn trzech liczb Rozwiązanie LeetCode – Otrzymaliśmy tablicę, pytanie prosi nas o obliczenie maksymalnego iloczynu dowolnych 3 liczb. Przykłady Przykład 1: Wejście: nums = [1,2,3] Wyjście: 6 Przykład 2: Wejście: nums = [1,2,3,4] Wyjście: 24 Przykład 3: Wejście: nums = ...

Czytaj więcej

Pytanie 766. Tytuł kolumny arkusza Excel Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Tytuł kolumny arkusza Excel LeetCode Rozwiązanie – Otrzymujemy numer kolumny (nazwijmy go colNum) i musimy zwrócić odpowiadający mu tytuł kolumny, tak jak w arkuszu Excela Na przykład A -> 1 B -> 2 C -> 3 … Z -> 26 AA …

Czytaj więcej

Pytanie 767. Prawidłowe rozwiązanie Perfect Square LeetCode Opis problemu Poprawny kwadrat idealny Rozwiązanie LeetCode — mając dodatnią liczbę całkowitą, napisz funkcję, która zwraca True, jeśli liczba jest kwadratem idealnym, w przeciwnym razie False. Kontynuacja: Nie używaj żadnych wbudowanych funkcji bibliotecznych, takich jak sqrt. Dane wejściowe: liczba = 16 Dane wyjściowe: prawda Wyjaśnienie Granica naszego rozwiązania została ustalona. dla dowolnej liczby ...

Czytaj więcej

Pytanie 768. Indeks losowego wyboru Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Indeks losowego wyboru LeetCode Rozwiązanie — Dostajemy konstruktor klasy „Rozwiązanie” oraz funkcję „Wybierz” typu int. Jesteśmy zobowiązani do zaimplementowania klasy „Solution” jako Solution(int[] nums) Inicjuje obiekt za pomocą tablicy nums. int pick(int target) Wybiera losowy indeks i z liczb, gdzie nums[i] == cel. Jeśli jest wiele ...

Czytaj więcej

Pytanie 769. Połącz dwa drzewa binarne Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Połącz dwa drzewa binarne Rozwiązanie LeetCode – Otrzymasz dwa drzewa binarne root1 i root2. Wyobraź sobie, że gdy umieścisz jedno z nich, aby zakryć drugie, niektóre węzły dwóch drzew nakładają się na siebie, a inne nie. Musisz połączyć dwa drzewa w ...

Czytaj więcej

Pytanie 770. Produkt podrzędny mniej niż K Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Produkt podtablicy mniejszy niż K Rozwiązanie LeetCode — Mając tablicę liczb całkowitych i liczbę całkowitą k, zwróć liczbę sąsiednich podtablic, w których iloczyn wszystkich elementów w podtablicy jest ściśle mniejszy niż k. Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: inputArr = [10, 5, 2, 6] k = 100 ...

Czytaj więcej

Pytanie 771. Tylko odwrotne litery Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Odwróć tylko litery LeetCode Rozwiązanie – Mając ciąg s, odwróć ciąg zgodnie z następującymi zasadami: Wszystkie znaki, które nie są literami angielskimi, pozostają na tej samej pozycji. Wszystkie litery angielskie (małe lub wielkie) należy odwrócić. Zwróć s po odwróceniu. Wejście: s = "ab-cd" ...

Czytaj więcej

Pytanie 772. Powtarzający się wzorzec podłańcuchowy Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Powtarzający się wzorzec podciągu LeetCode Rozwiązanie – Mając ciąg s, sprawdź, czy można go skonstruować, biorąc jego podciąg i dołączając wiele kopii podciągu razem. Dane wejściowe: s = "abab" Dane wyjściowe: true Wyjaśnienie: Jest to podciąg "ab" dwukrotnie. Wyjaśnienie Pierwszy znak ...

Czytaj więcej

Pytanie 773. Liczba dni między dwiema datami Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Pytanie Liczba dni między dwiema datami Rozwiązanie LeetCode prosi nas o obliczenie dokładnej liczby dni między dwiema podanymi datami, w tym w latach przestępnych. Daty są podawane jako ciągi w formacie RRRR-MM-DD. Podano również, że daty wejściowe są poprawnymi datami między ...

Czytaj więcej

Pytanie 774. Zakodowany ciąg znaków o najkrótszej długości Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Zakodowany ciąg o najkrótszej długości Rozwiązanie LeetCode — Mając ciąg s, zakoduj ciąg w taki sposób, aby jego zakodowana długość była najkrótsza. Reguła kodowania to: k[encoded_string], gdzie zakodowany_string w nawiasach kwadratowych jest powtarzany dokładnie k razy. k powinno być dodatnią liczbą całkowitą. Jeśli proces kodowania nie powoduje, że ...

Czytaj więcej

Pytanie 775. Następne rozwiązanie Greater Element III LeetCode Opis problemu Problem, Next Greater Element III Rozwiązanie LeetCode stwierdza, że ​​otrzymujesz dodatnią liczbę całkowitą n i musisz znaleźć następną największą liczbę całkowitą używając cyfr obecnych tylko w n. Jeśli nie istnieje taka liczba całkowita, należy wypisać -1. Co więcej, nowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 776. Drzewo binarne – najdłuższa sekwencja w kolejności – rozwiązanie LeetCode Opis problemu Drzewo binarne Najdłuższa kolejna sekwencja Rozwiązanie LeetCode — Mając korzeń drzewa binarnego, zwróć długość najdłuższej kolejnej ścieżki sekwencji. Ścieżka odnosi się do dowolnej sekwencji węzłów od jakiegoś węzła początkowego do dowolnego węzła w drzewie wraz z połączeniami rodzic-dziecko. Najdłuższy z rzędu ...

Czytaj więcej

Pytanie 777. Idealne rozwiązanie do kwadratów LeetCode Opis problemu Idealne kwadraty Rozwiązanie LeetCode – „Doskonałe kwadraty” mówi, że przy danej liczbie całkowitej n musisz zwrócić minimalną liczbę idealnych kwadratów, których suma jest równa n. Zauważ, że ten sam idealny kwadrat może być użyty wielokrotnie. Przykład: Wejście: n = 12 Wyjście: 3 Wyjaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 778. Edytuj odległość LeetCode rozwiązanie Opis problemu Problem Edytuj odległość Rozwiązanie LeetCode stwierdza, że ​​otrzymujesz dwa ciągi word1 i word2 i musisz przekonwertować słowo1 na słowo2 w minimalnych operacjach. Operacje, które można wykonać na ciągu, to – Wstaw znak Usuń znak Zastąp znak Przykłady Przypadek testowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 779. Niestandardowe rozwiązanie Letcode z ciągiem sortowania Opis problemu Niestandardowy ciąg sortowania LeetCode Rozwiązanie – „Niestandardowy ciąg sortowania” oznacza, że ​​otrzymujesz dwa ciągi w kolejności i s. Wszystkie znaki kolejności ciągów są unikalne i są sortowane w niestandardowej kolejności. Musimy permutować znaki s i takie, aby znaki podążały ...

Czytaj więcej

Pytanie 780. Minimalny koszt przeniesienia żetonów na tę samą pozycję Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Minimalny koszt przeniesienia żetonów na tę samą pozycję Rozwiązanie LeetCode – „Minimalny koszt przeniesienia żetonów na tę samą pozycję” mówi, że masz n żetonów, gdzie pozycja i-tego żetonu to pozycja[i]. Musisz przenieść wszystkie żetony na tę samą pozycję. W jednym kroku my...

Czytaj więcej

Pytanie 781. Najmniejsza liczba unikalnych liczb całkowitych po usunięciu K rozwiązania Leetcode Opis problemu Najmniejsza liczba unikalnych liczb całkowitych po usunięciu K Rozwiązanie LeetCode – „Najmniejsza liczba unikalnych liczb całkowitych po usunięciu K” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i liczbę całkowitą k. Znajdź najmniejszą liczbę unikalnych liczb całkowitych po usunięciu dokładnie k elementów. Przykład: Wejście: arr = [5,5,4], k = 1 Wyjście: 1 Wyjaśnienie: Ponieważ k ...

Czytaj więcej

Pytanie 782. Usuń wszystkie wystąpienia rozwiązania LeetCode z podciągiem Opis problemu Rozwiązanie LeetCode Remove All Occurrences of a Substring – „Remove All Occurrences of a Substring” powoduje usunięcie WSZYSTKICH wystąpień części podciągu z podanego ciągu wejściowego. Uwaga: Podciąg to ciągła sekwencja znaków w ciągu wejściowym. Przykład Wyjaśnienie Przyjrzyjmy się...

Czytaj więcej

Pytanie 783. Znajdź wszystkie duplikaty w rozwiązaniu Array LeetCode Opis problemu Problem, Znajdź wszystkie duplikaty w tablicy LeetCode Solution stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę o rozmiarze n zawierającą elementy z zakresu [1,n]. Każda liczba całkowita może wystąpić raz lub dwa razy i musisz znaleźć wszystkie elementy, które pojawiają się dwa razy w tablicy. Przykłady ...

Czytaj więcej

Pytanie 784. Przenieś zera Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Problem, Przenieś zera LeetCode Rozwiązanie stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę zawierającą elementy zerowe i niezerowe i musisz przenieść wszystkie zera na koniec tablicy, zachowując względną kolejność elementów niezerowych w tablicy . Musisz także wdrożyć na miejscu ...

Czytaj więcej

Pytanie 785. Jednocyfrowe rozwiązanie Letcode Opis problemu Jednocyfrowy kod Leetcode Rozwiązanie — otrzymujemy niepustą tablicę liczb całkowitych i musimy znaleźć element, który pojawia się dokładnie raz. W pytaniu podano, że każdy element występuje dwa razy z wyjątkiem jednego. Przykład 1: Wejście: nums = [2,2,1] Wyjście: 1 Przykład 2: Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 786. Liczba prowincji Letcode Rozwiązanie Opis problemu Liczba prowincji Leetcode Rozwiązanie — otrzymujemy macierz sąsiedztwa grafu i musimy znaleźć liczbę prowincji. W tym przypadku prowincja jest grupą bezpośrednio lub pośrednio połączonych miast i żadnych innych miast poza grupą. Przykład Przykład 1: Wejście: isConnected ...

Czytaj więcej

Pytanie 787. 01 Matryca Rozwiązanie LeetCode Opis problemu W tym zadaniu 01 Matrix LeetCode Rozwiązanie, musimy znaleźć odległość najbliższego 0 dla każdej komórki danej macierzy. Macierz składa się tylko z zer i jedynek, a odległość dowolnych dwóch sąsiednich komórek wynosi 0. Przykłady Przykład 1: Dane wejściowe: mat = ...

Czytaj więcej

Pytanie 788. Sprawdź, czy pary tablic są podzielne przez rozwiązanie k LeetCode Opis problemu Sprawdź, czy pary tablic są podzielne przez k LeetCode Rozwiązanie – Dana tablica liczb całkowitych o parzystej długości n i liczbie całkowitej k. Chcemy podzielić tablicę na dokładnie n/2 par tak, aby suma każdej pary była podzielna przez k. Zwróć prawda Jeśli...

Czytaj więcej

Pytanie 789. Sortuj znaki według częstotliwości Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Sortuj znaki według częstotliwości Rozwiązanie LeetCode – Mając ciąg S, posortuj go w kolejności malejącej na podstawie częstotliwości występowania znaków. Częstotliwość znaku to liczba jego pojawienia się w ciągu. Zwróć posortowany ciąg. Jeśli jest wiele odpowiedzi, zwróć dowolną z nich. Przykład sortowania znaków według...

Czytaj więcej

Pytanie 790. Niemalejące rozwiązanie Array LeetCode Opis problemu Niemalejąca tablica LeetCode Rozwiązanie – mając podane liczby tablicy z n liczbami całkowitymi, Twoim zadaniem jest sprawdzenie, czy może ona stać się niezmniejszająca się poprzez modyfikację co najwyżej jednego elementu. Definiujemy, że tablica jest niezmniejszająca się, jeśli nums[indeks ] <= nums[indeks +1] obowiązuje dla każdego indeksu (opartego na 0) takiego, że (0 <= indeks <= n-2). ...

Czytaj więcej

Pytanie 791. Najdłuższy podciąg z maksymalnie tysiącami odrębnych znaków Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Najdłuższy podłańcuch z co najwyżej K odrębnymi znakami Rozwiązanie LeetCode — Biorąc pod uwagę łańcuch S i liczbę całkowitą K, zwróć długość najdłuższego podłańcucha łańcucha S, który zawiera co najwyżej K odrębnych znaków. Przykład: Przypadek testowy 1: Wejście: S = „bacc” K = 2 Wyjście: 3 Przypadek testowy 2: Wejście: S = „ab” ...

Czytaj więcej

Pytanie 792. Factoral Trailing Zeroes Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Silne końcowe zera LeetCode Rozwiązanie — podając liczbę całkowitą n, zwróć liczbę końcowych zer w n!. Zauważ, że n! = n * (n - 1) * (n - 2) * ... * 3 * 2 * 1. Wejście: n = 3 Wyjście: 0 Wyjaśnienie: 3! = 6, bez końca ...

Czytaj więcej

Pytanie 793. Zgadnij liczbę wyższą lub niższą Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Zgadnij liczbę Wyższy lub niższy LeetCode Rozwiązanie – Gramy w Zgadywanie. Gra wygląda następująco: wybieram liczbę od 1 do n. Musisz zgadnąć, który numer wybrałem. Za każdym razem, gdy zgadniesz źle, powiem Ci, czy liczba ja ...

Czytaj więcej

Pytanie 794. Konwertuj posortowaną tablicę na drzewo wyszukiwania binarnego LeetCode Solutions Opis problemu Konwertuj posortowaną tablicę na drzewo wyszukiwania binarnego LeetCode Solutions mówi, że mając tablicę liczb całkowitych num, w której elementy są sortowane w porządku rosnącym, przekonwertuj ją na drzewo wyszukiwania binarnego o zrównoważonej wysokości. Drzewo binarne o zrównoważonej wysokości to drzewo binarne, w którym głębokość dwóch poddrzew każdego węzła nigdy nie różni się o więcej ...

Czytaj więcej

Pytanie 795. Minimalne skoki, aby dotrzeć do domu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Minimalne skoki, aby dotrzeć do domu Rozwiązanie LeetCode mówi – Dom pewnego błędu znajduje się na osi x w pozycji x. Pomóż im się tam dostać z pozycji 0. Robak skacze zgodnie z następującymi zasadami: Może przeskoczyć dokładnie o pozycje do przodu (w prawo). Może przeskoczyć dokładnie o pozycje b do tyłu (do ...

Czytaj więcej

Pytanie 796. Słowo Ladder Rozwiązanie LeetCode Opis problemu The Word Ladder Rozwiązanie LeetCode – „Word Ladder” oznacza, że ​​otrzymujesz ciąg beginWord, ciąg endWord i wordList. Musimy znaleźć najkrótszą długość sekwencji transformacji (jeśli nie ma ścieżki, wypisz 0) od beginWord do endWord po spełnieniu podanych warunków: Wszystkie słowa pośrednie powinny ...

Czytaj więcej

Pytanie 797. Najlepsze rozwiązanie do punktu spotkań LeetCode Opis problemu Najlepszy punkt spotkania Rozwiązanie LeetCode mówi Biorąc pod uwagę siatkę binarną o rozmiarze mxn, gdzie każdy 1 określa dom jednego przyjaciela, chcemy zwrócić minimalną całkowitą odległość podróży, gdzie całkowita odległość podróży jest sumą odległości między domami z ...

Czytaj więcej

Pytanie 798. Najdłuższy podciąg z co najmniej K powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Problem Najdłuższy podłańcuch z co najmniej K powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode mówi, że biorąc pod uwagę łańcuch S i liczbę całkowitą k, zwróć długość najdłuższego podłańcucha z S tak, aby częstotliwość każdego znaku w tym podłańcuchu była większa lub równa k . Przykład dla najdłuższego podciągu z co najmniej ...

Czytaj więcej

Pytanie 799. To samo drzewo Rozwiązanie LeetCode Stwierdzenie problemu Problem mówi samo drzewo Mając pierwiastki dwóch binarnych drzew p i q, napisz funkcję sprawdzającą, czy są one takie same, czy nie. Dwa drzewa binarne są uważane za takie same, jeśli są strukturalnie identyczne, a węzły mają tę samą wartość. Przykład: Przypadek testowy...

Czytaj więcej

Pytanie 800. Kth Najmniejsza liczba w rozwiązaniu Leetcode w tabliczce mnożenia Opis problemu K-ta najmniejsza liczba w rozwiązaniu tabliczki mnożenia – stwierdza, że ​​otrzymujesz macierz tabliczki mnożenia o rozmiarze mxn, gdzie macierz[i][j] = i*j (indeksowana 1). Dla danych trzech liczb całkowitych m,n i k musimy znaleźć k-ty najmniejszy element w m ...

Czytaj więcej

Pytanie 801. Last Stone Weight II Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Problem Ostatnia waga kamienia II mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych, gdzie kamienie[i] są wagą i-tego kamienia. Gramy z kamieniami. W każdej turze wybieramy dowolne dwa kamienie i rozbijamy je o siebie. Załóżmy, że kamienie mają ciężary x i y...

Czytaj więcej

Pytanie 802. Rozwiązanie LeetCode z macierzą spiralną Opis problemu Spiral Matrix Problem mówi W Spiral Matrix chcemy wydrukować wszystkie elementy macierzy w formie spiralnej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Podejście do macierzy spiralnej: pomysł Problem można zrealizować, dzieląc macierz na pętle i drukując wszystkie elementy w każdym ...

Czytaj więcej

Pytanie 803. Suma zakresów podtablic Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Suma zakresów podtablic Rozwiązanie Leetcode – mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych num o maksymalnym rozmiarze 10^3. Musimy zwrócić sumę wszystkich zakresów podtablicy danej tablicy. Zakres podtablicy jest definiowany jako różnica między największą a najmniejszą ...

Czytaj więcej

Pytanie 804. Usuń duplikaty z posortowanego rozwiązania Leetcode Array Opis problemu Rozwiązanie Usuń duplikaty z posortowanej tablicy Leetcode — mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych posortowaną w kolejności niemalejacej. Musimy usunąć wszystkie zduplikowane elementy i zmodyfikować oryginalną tablicę tak, aby względna kolejność różnych elementów pozostała taka sama i zgłosić wartość ...

Czytaj więcej

Pytanie 805. Największe rozwiązanie poddrzewa BST LeetCode Opis problemu Największe poddrzewo BST Rozwiązanie LeetCode polega na tym, że biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego, znajdź największe poddrzewo, które jest również binarnym drzewem wyszukiwania (BST), gdzie największe oznacza poddrzewo mające największą liczbę węzłów. Uwaga: poddrzewo musi zawierać wszystkich swoich potomków. W binarnym ...

Czytaj więcej

Pytanie 806. Mój kalendarz I rozwiązanie LeetCode Opis problemu Mój kalendarz I LeetCode Rozwiązanie – Musimy napisać program, który może być używany jako Kalendarz. Możemy dodać nowe wydarzenie, jeśli dodanie wydarzenia nie spowoduje podwójnej rezerwacji. Podwójna rezerwacja ma miejsce, gdy dwa wydarzenia mają jakieś niepuste przecięcie (tj. jakiś moment jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 807. Sortuj tablicę według parzystości Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Sortuj tablicę według parzystości Rozwiązanie LeetCode – „Sortuj tablicę według parzystości” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych nums, przenieś wszystkie parzyste liczby całkowite na początku tablicy, a następnie wszystkie nieparzyste. Uwaga: Zwróć dowolną tablicę, która spełnia ten warunek. Przykład: Wejście: Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 808. Usuń N-ty węzeł z końca listy Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Rozwiązanie Usuń n-ty węzeł z końca listy Leetcode — stwierdza, że ​​otrzymujesz nagłówek połączonej listy i musisz usunąć n-ty węzeł z końca tej listy. Po usunięciu tego węzła zwróć nagłówek zmodyfikowanej listy. Przykład: Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 809. Sale konferencyjne II Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Sale konferencyjne II Rozwiązanie LeetCode – „Pokoje konferencyjne II” stwierdzają, że otrzymujesz tablicę przedziałów czasowych spotkań „przedziały”, gdzie „interwały[i] = [ początek[i], koniec[i]]”, zwracają wymagana minimalna liczba sal konferencyjnych. Przykład: interwały = [[0,30],[5,10],[15,20]] 2 Wyjaśnienie: Spotkanie jedno można zrobić...

Czytaj więcej

Pytanie 810. Podtablica Suma równa się K Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Suma podtablicy równa się K Rozwiązanie LeetCode – „Suma podtablicy równa się K” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych „liczby” i liczbę całkowitą „k”, zwróć całkowitą liczbę ciągłych podtablic, których suma jest równa „k”. Przykład: nums = [1, 2, 3], k=3 2 Wyjaśnienie: Tam ...

Czytaj więcej

Pytanie 811. Najdłuższy podłańcuch palindromiczny Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Najdłuższy podłańcuch palindromiczny Rozwiązanie LeetCode – „Najdłuższy podłańcuch palindromiczny” stwierdza, że ​​otrzymujesz ciąg s, zwróć najdłuższy podłańcuch palindromiczny w s. Uwaga: palindrom to słowo, które czyta się tak samo do tyłu, jak do przodu, np. pani. Przykład: s = "babad" "bab" Wyjaśnienie: Wszystkie ...

Czytaj więcej

Pytanie 812. Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie rozwiązań LeetCode Opis problemu Najlepszy czas na zakup i sprzedaż akcji Rozwiązanie LeetCode – „Najlepszy czas na zakup i sprzedaż akcji” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę cen, gdzie ceny[i] są ceną danych akcji w i-tym dniu. Chcesz zmaksymalizować zysk wybierając...

Czytaj więcej

Pytanie 813. Mediana dwóch posortowanych tablic Rozwiązanie LeetCode Sformułowanie problemu Mediana dwóch posortowanych tablic Rozwiązanie LeetCode – W zadaniu „Mediana dwóch posortowanych tablic” otrzymujemy dwie posortowane tablice nums1 i nums2 o rozmiarach odpowiednio mi n i musimy zwrócić medianę dwóch posortowanych tablic. Ogólna złożoność czasu wykonywania powinna wynosić O(log (m+n)). Przykład nums1 = [1,3], ...

Czytaj więcej

Pytanie 814. Liczba wysp Rozwiązanie LetCode Opis problemu Liczba wysp Rozwiązanie LeetCode – „Liczba wysp” oznacza, że ​​otrzymujesz binarną siatkę mxn 2D, która reprezentuje mapę z jedynkami (ląd) i zerami (woda), musisz zwrócić liczbę wysp. Wyspa jest otoczona wodą i jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 815. Rozwiązanie LeetCode z pamięcią podręczną LRU Pytanie Zaprojektuj strukturę danych, która jest zgodna z ograniczeniami pamięci podręcznej ostatnio używanej (LRU). Zaimplementuj klasę LRUCache: LRUCache(pojemność int) Zainicjuj pamięć podręczną LRU z pojemnością o dodatnim rozmiarze. int get(int klucz) Zwraca wartość klucza, jeśli klucz istnieje, w przeciwnym razie zwraca -1. void put(int klucz, int wartość) Zaktualizuj wartość klucza, jeśli klucz istnieje. W przeciwnym razie dodaj parę klucz-wartość do...

Czytaj więcej

Pytanie 816. Największy element Kth w rozwiązaniu Stream Leetcode Instrukcja problemu W tym zadaniu musimy zaprojektować klasę KthLargest (), która początkowo ma liczbę całkowitą k oraz tablicę liczb całkowitych. Musimy napisać dla niego sparametryzowany konstruktor, gdy jako argumenty przekazywane są liczby całkowite k i liczby w tablicy. Klasa ma również funkcję add (val), która dodaje ...

Czytaj więcej

Pytanie 817. Usuń połączone elementy listy Rozwiązanie Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy połączoną listę, której węzły mają wartości całkowite. Musimy usunąć niektóre węzły z listy, które mają wartość równą val. Problem nie wymaga rozwiązania na miejscu, ale omówimy jedno z takich podejść. Przykładowa lista = ...

Czytaj więcej

Pytanie 818. Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę liczb całkowitych. Ponadto możemy wykonać określony zestaw operacji na tej tablicy. W jednej operacji możemy zwiększyć ”n - 1 ″ (wszystkie elementy oprócz jednego) elementów tablicy o 1. Musimy ...

Czytaj więcej

Pytanie 819. Rozwiązanie kodu Leetcode na odległość Hamminga Stwierdzenie problemu W tym zadaniu mamy dwie liczby całkowite, A i B, a celem jest znalezienie odległości Hamminga między podanymi liczbami całkowitymi. Liczby całkowite są większe od / równe 0 i mniejsze od 231 Przykład Pierwsza liczba całkowita = 5, druga liczba całkowita = 2 3 Pierwsza liczba całkowita ...

Czytaj więcej

Pytanie 820. Policz dobre węzły w rozwiązaniu Leetcode drzewa binarnego Stwierdzenie problemu W tym zadaniu podane jest drzewo binarne wraz z jego korzeniem. Węzeł X w drzewie jest nazywany dobrym, jeśli na ścieżce od korzenia do X nie ma węzłów o wartości większej niż X. Musimy zwrócić liczbę dobrych węzłów w ...

Czytaj więcej

Pytanie 821. Liczba kroków w celu zmniejszenia liczby do zera Rozwiązanie Leetcode Problem Liczba kroków do zredukowania liczby do zera Rozwiązanie kodu Leetcode stwierdza, że ​​dana jest liczba całkowita. Znajdź minimalną liczbę kroków, aby przekonwertować podaną liczbę całkowitą na 0. Możesz wykonać jeden z dwóch kroków, odjąć 1 lub podzielić liczbę całkowitą przez 2. Problem ...

Czytaj więcej

Pytanie 822. Zaprojektuj rozwiązanie systemu parkingowego Leetcode Stwierdzenie problemu W tym problemie musimy zaprojektować parking. Posiadamy 3 rodzaje miejsc parkingowych (duże, średnie i małe). Wszystkie te miejsca parkingowe mają początkowo określoną liczbę wolnych miejsc. Na przykład w dużej przestrzeni możemy umieścić co najwyżej b samochodów. W małym ...

Czytaj więcej

Pytanie 823. Kombinacje Leetcode Solution Problem Kombinacje Leetcode Solution dostarcza nam dwie liczby całkowite, n i k. Mówi się nam, aby wygenerować wszystkie sekwencje, które mają k elementów wybranych z n elementów od 1 do n. Zwracamy te sekwencje jako tablicę. Przeanalizujmy kilka przykładów, aby uzyskać ...

Czytaj więcej

Pytanie 824. Przecięcie dwóch tablic II Rozwiązanie Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu podane są dwie tablice i musimy znaleźć przecięcie tych dwóch tablic i zwrócić wynikową tablicę. Każdy element wyniku powinien pojawić się tyle razy, ile jest pokazany w obu tablicach. Wynik może być w dowolnej kolejności. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 825. Klejnoty i kamienie Leetcode Solution Problem Jewels and Stones Leetcode Solution mówi, że otrzymałeś dwie struny. Jeden z nich przedstawia klejnoty, a jeden z nich przedstawia kamienie. Ciąg zawierający klejnoty reprezentuje znaki, które są klejnotami. Musimy znaleźć liczbę znaków w łańcuchu kamieni, które są ...

Czytaj więcej

Pytanie 826. Przypisz rozwiązanie Leetcode dla plików cookie Problem Przypisywanie plików cookie Leetcode Solution udostępnia dwie tablice. Jedna z tablic reprezentuje rozmiar ciasteczek, a druga przedstawia zachłanność dzieci. Problem polega na tym, że jesteś rodzicem dzieci i chcesz, aby maksymalna liczba dzieci była zadowolona. ...

Czytaj więcej

Pytanie 827. Rozwiązanie Leetcode dla większości elementów Stwierdzenie problemu Otrzymujemy tablicę liczb całkowitych. Musimy zwrócić liczbę całkowitą, która występuje dłużej niż ⌊N / 2⌋ czasu w tablicy, gdzie ⌊ ⌋ jest operatorem podłogi. Ten element nazywany jest elementem większościowym. Zauważ, że tablica wejściowa zawsze zawiera element większości. ...

Czytaj więcej

Pytanie 828. Rozwiązanie Leetcode listy połączonej z palindromem W zadaniu „Lista połączona z palindromem” musimy sprawdzić, czy dana lista połączona pojedynczo liczbą całkowitą jest palindromem, czy nie. Przykładowa lista = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} prawda Wyjaśnienie 1: Lista jest palindromowa, ponieważ wszystkie elementy od początku i końca są ...

Czytaj więcej

Pytanie 829. Maksymalna głębokość rozwiązania kodu Leetcode drzewa binarnego Stwierdzenie problemu W zadaniu podane jest drzewo binarne i musimy znaleźć maksymalną głębokość tego drzewa. Maksymalna głębokość drzewa binarnego to liczba węzłów wzdłuż najdłuższej ścieżki od węzła głównego do najdalszego węzła liścia. Przykład 3 / ...

Czytaj więcej

Pytanie 830. Rozwiązanie kodu kreskowego maksymalnej głębokości drzewa n-arowego W tym zadaniu otrzymujemy drzewo N-arowe, czyli drzewo, które pozwala węzłom mieć więcej niż dwoje dzieci. Musimy znaleźć głębokość liścia najbardziej oddalonego od korzenia drzewa. Nazywa się to maksymalną głębokością. Zwróć uwagę, że głębokość ścieżki ...

Czytaj więcej

Pytanie 831. Rozwiązanie Rotate List Leetcode Problem Rozwiązanie Rotate List Leetcode dostarcza nam połączoną listę i liczbę całkowitą. Mamy obrócić połączoną listę w prawo o k miejsc. Jeśli więc obrócimy połączoną listę k miejsc w prawo, w każdym kroku bierzemy ostatni element z ...

Czytaj więcej

Pytanie 832. Rozwiązanie Pow (x, n) Leetcode Problem „Pow (x, n) Leetcode Solution” stwierdza, że ​​otrzymujesz dwie liczby, z których jedna jest liczbą zmiennoprzecinkową, a druga liczbą całkowitą. Liczba całkowita oznacza wykładnik, a podstawą jest liczba zmiennoprzecinkowa. Mówi się nam, aby znaleźć wartość po obliczeniu wykładnika na podstawie. ...

Czytaj więcej

Pytanie 833. Znajdź różnicę w rozwiązaniu Leetcode Sformułowanie problemu W zadaniu „Znajdź różnicę” otrzymujemy dwa ciągi s i t. Łańcuch t jest tworzony przez losowe upychanie znaków łańcucha si dodanie jednego znaku w losowej pozycji. naszym zadaniem jest znalezienie znaku, który został dodany w ciągu t. ...

Czytaj więcej

Pytanie 834. Wstaw do rozwiązania Leetcode w drzewie wyszukiwania binarnego W tym problemie otrzymujemy węzeł główny drzewa wyszukiwania binarnego zawierający wartości całkowite i wartość całkowitą węzła, który musimy dodać do drzewa wyszukiwania binarnego i zwrócić jego strukturę. Po wstawieniu elementu do BST musimy wydrukować jego ...

Czytaj więcej

Pytanie 835. Scal dwie posortowane listy rozwiązań Leetcode Połączone listy są podobne do tablic w swoich właściwościach liniowych. Możemy połączyć dwie posortowane tablice, aby utworzyć ogólną posortowaną tablicę. W tym problemie musimy scalić dwie posortowane połączone listy w miejscu, aby zwrócić nową listę, która zawiera elementy obu list w sposób posortowany. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 836. Rozwiązanie Permutations Leetcode Problem Permutations Leetcode Solution zapewnia prostą sekwencję liczb całkowitych i prosi nas o zwrócenie pełnego wektora lub tablicy wszystkich permutacji danej sekwencji. Tak więc przed przystąpieniem do rozwiązania problemu. Powinniśmy być zaznajomieni z permutacjami. Tak więc permutacja to nic innego jak układ ...

Czytaj więcej

Pytanie 837. Minimalna głębokość rozwiązania kodu Leetcode drzewa binarnego W tym zadaniu musimy znaleźć długość najkrótszej ścieżki od korzenia do dowolnego liścia w danym drzewie binarnym. Zwróć uwagę, że „długość ścieżki” oznacza tutaj liczbę węzłów od węzła głównego do węzła liścia. Ta długość jest nazywana minimalną ...

Czytaj więcej

Pytanie 838. Count Primes Rozwiązania Leetcode W tym zadaniu otrzymujemy liczbę całkowitą N. Celem jest policzenie, w jakim stopniu liczby mniejsze od N są liczbami pierwszymi. Liczba całkowita musi być nieujemna. Przykład 7 3 10 4 Wyjaśnienie Liczby pierwsze mniejsze niż 10 to 2, 3, 5 i 7. Tak więc liczba wynosi 4. Podejście (Brute ...

Czytaj więcej

Pytanie 839. Rozwiązanie House Robber II Leetcode W przypadku problemu „House Robber II” złodziej chce okraść pieniądze z różnych domów. Ilość pieniędzy w domach jest reprezentowana przez tablicę. Musimy znaleźć maksymalną sumę pieniędzy, jaką można zarobić dodając elementy w danej tablicy zgodnie z ...

Czytaj więcej

Pytanie 840. Rozwiązanie Sqrt (x) Leetcode Jak mówi tytuł, musimy znaleźć pierwiastek kwadratowy z liczby. Powiedzmy, że liczba to x, a następnie Sqrt (x) jest liczbą taką, że Sqrt (x) * Sqrt (x) = x. Jeśli pierwiastek kwadratowy z liczby jest wartością dziesiętną, musimy zwrócić wartość minimalną ...

Czytaj więcej

Pytanie 841. Konwertuj posortowaną tablicę na rozwiązanie kodu Leetcode drzewa wyszukiwania binarnego Rozważmy, że mamy posortowaną tablicę liczb całkowitych. Celem jest zbudowanie drzewa wyszukiwania binarnego z tej tablicy, tak aby drzewo było zrównoważone pod względem wysokości. Zauważ, że mówi się, że drzewo jest zrównoważone wysokością, jeśli różnica wysokości lewego i prawego poddrzewa dowolnego węzła w ...

Czytaj więcej

Pytanie 842. Zamień węzły w pary rozwiązań Leetcode Celem tego problemu jest zamiana węzłów danej połączonej listy parami, czyli zamiana co dwa sąsiednie węzły. Gdybyśmy mogli zamienić tylko wartość węzłów listy, problem byłby trywialny. Dlatego nie możemy modyfikować węzła ...

Czytaj więcej

Pytanie 843. Rozwiązanie House Robber Leetcode Opis problemu W tym problemie są domy na ulicy i włamywacz musi je obrabować. Problem w tym, że nie może obrabować po kolei więcej niż jednego domu, czyli sąsiadującego ze sobą. Biorąc pod uwagę listę nieujemnych liczb całkowitych reprezentujących kwotę pieniędzy ...

Czytaj więcej

Pytanie 844. Rozwiązanie Happy Number Leetcode Opis problemu Problem polega na sprawdzeniu, czy liczba jest szczęśliwą liczbą, czy nie. Mówi się, że liczba jest szczęśliwą liczbą, jeśli zastąpimy ją sumą kwadratów jej cyfr, a powtórzenie tego procesu sprawi, że liczba będzie równa 1., jeśli nie ...

Czytaj więcej

Pytanie 845. Prawidłowe anagramy W zadaniu „Prawidłowe anagramy” podaliśmy dwa łańcuchy str1 i str2. Dowiedz się, że oba struny są anagramami, czy nie. Jeśli są to anagramy, zwróć true, w przeciwnym razie zwróć false. Przykładowe dane wejściowe: str1 = „abcbac” str2 = „aabbcc” Wyjście: true Wyjaśnienie: Ponieważ str2 można utworzyć przez zmianę układu ...

Czytaj więcej

Pytanie 846. Ciągły szyk Biorąc pod uwagę tablicę składającą się tylko z liczb 0 i 1. Musimy znaleźć długość najdłuższej ciągłej podtablicy składającej się równo z o i jedynek. Przykład Wejście arr = [1] Wyjście 0,1,0,1,0,0,1 Objaśnienie Najdłuższa ciągła podtablica jest zaznaczona na czerwono [6] i jej długość jest 0,1,0,1,0,0,1. Zestaw algorytmów ...

Czytaj więcej

Pytanie 847. Suma i przecięcie dwóch połączonych list Mając dwie połączone listy, utwórz kolejne dwie połączone listy, aby uzyskać sumę i przecięcie elementów istniejących list. Przykładowe dane wejściowe: Lista1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 Lista2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Dane wyjściowe: Intersection_list: 14 → 9 → 5 Union_list: ...

Czytaj więcej

Pytanie 848. Rozwiązanie Lemonade Change Leetcode Ten post jest na Lemonade Change Leetcode Rozwiązanie Problem Opis problemu W problemie „Lemonade Change” jest kolejka klientów. Chcą kupić u nas lemoniadę, która kosztuje 5 rupii. Klienci mogą nam dać 5 rupii, 10 rupii lub 20 rupii. Chcemy zwrócić ...

Czytaj więcej

Pytanie 849. Prawidłowe rozwiązanie Perfect Square Leetcode Ten post znajduje się na stronie Valid Perfect Square Leetcode Rozwiązanie Problem W zadaniu „Valid Perfect Square” otrzymujemy liczbę „num” i musimy sprawdzić, czy jest to idealny kwadrat, czy nie. Musimy to sprawdzić bez korzystania z wbudowanej funkcji sqrt. Jeśli ...

Czytaj więcej

Pytanie 850. Planowanie okrężne Planowanie Round Robin jest bardzo podobne do FCFS. Jedyną różnicą między planowaniem RR i FCFS jest to, że RR jest planowaniem z wywłaszczaniem, podczas gdy FCFS jest planowaniem nie wywłaszczającym. Każdy proces jest przydzielany do procesora w kolejce gotowości na pojedynczy przedział czasu. Tutaj gotowa kolejka jest podobna do ...

Czytaj więcej

Pytanie 851. Maksymalna liczba odcinków o długości a, b i c Problem „Maksymalna liczba odcinków o długości a, b i c” mówi, że otrzymujesz dodatnią liczbę całkowitą N i musisz znaleźć maksymalną liczbę segmentów o długości a, b i c, które można utworzyć za pomocą N. Przykład N = 7 a = 5, b ...

Czytaj więcej

Pytanie 852. Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów dzięki rozwiązaniu Leetcode Cooldown Sformułowanie problemu W zadaniu „Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie akcji z czasem odnowienia” otrzymujemy tablicę, w której każdy element tablicy zawiera cenę danego towaru w danym dniu. Nie ma ograniczeń co do liczby transakcji. Definicja transakcji to ...

Czytaj więcej

Pytanie 853. Sekwencje o określonej długości, w których każdy element jest większy lub równy dwukrotności poprzedniego Zadanie „Ciągi o zadanej długości, w których każdy element jest większy lub równy dwukrotności poprzedniego” dostarcza nam dwie liczby całkowite m i n. Tutaj m to największa liczba, która może istnieć w sekwencji, an to liczba elementów, które muszą być obecne w ...

Czytaj więcej

Pytanie 854. Policz sposoby dotarcia do n-tego schodu, wykonując kroki 1, 2 lub 3 Problem „Policz sposoby dotarcia do n-tego schodu za pomocą kroku 1, 2 lub 3” mówi, że stoisz na ziemi. Musisz teraz dotrzeć do końca klatki schodowej. Więc ile jest sposobów, aby dotrzeć do końca, jeśli możesz przeskoczyć tylko 1, 2, ...

Czytaj więcej

Pytanie 855. Znajdź przejście BST po zamówieniu pocztowym na podstawie przejścia przed zamówieniem Opis problemu Problem „Znajdź przejście BST po zamówieniu na podstawie przechodzenia przed zamówieniem” stwierdza, że ​​otrzymujesz przejście przed zamówieniem w drzewie wyszukiwania binarnego. Następnie, korzystając z podanych danych wejściowych, znajdź przechodzenie po zamówieniu. Przykładowa sekwencja przechodzenia przed zamówieniem: 5 2 1 3 4 7 6 8 9 1 4 3 2 ...

Czytaj więcej

Pytanie 856. Policz ciągi binarne o parzystej długości z taką samą sumą bitów pierwszej i drugiej połowy Problem „Zliczanie ciągów binarnych o parzystej długości z taką samą sumą pierwszej i drugiej połowy bitu” mówi, że otrzymujesz liczbę całkowitą. Teraz znajdź sposoby na skonstruowanie sekwencji binarnej o rozmiarze 2 * n, tak aby pierwsza i druga połowa miały tę samą liczbę ...

Czytaj więcej

Pytanie 857. Wydrukuj łańcuch par o maksymalnej długości Stwierdzenie problemu Problem „Wydrukuj łańcuch par o maksymalnej długości” stwierdza, że ​​otrzymałeś kilka par liczb. Podaje się, że w każdej parze pierwsza liczba jest mniejsza niż druga liczba. Teraz musisz znaleźć najdłuższy łańcuch taki, że druga liczba poprzedzająca ...

Czytaj więcej

Pytanie 858. Wydrukuj n warunków sekwencji Newmana-Conwaya Stwierdzenie problemu Problem „Wydrukuj n terminów sekwencji Newmana-Conwaya” stwierdza, że ​​otrzymujesz liczbę całkowitą „n”. Znajdź pierwszych n terminów sekwencji Newmana-Conwaya, a następnie wydrukuj je. Przykład n = 6 1 1 2 2 3 4 Wyjaśnienie Wszystkie terminy, które są drukowane zgodnie z sekwencją Newmana-Conwaya ...

Czytaj więcej

Pytanie 859. Usuń duplikaty z posortowanej listy II Problem „Usuń duplikaty z sortowanej listy II” stwierdza, że ​​otrzymujesz połączoną listę, która może zawierać zduplikowane elementy lub nie. Jeśli lista zawiera zduplikowane elementy, usuń wszystkie ich wystąpienia z listy. Po wykonaniu poniższych operacji wydrukuj połączoną listę w ...

Czytaj więcej

Pytanie 860. Napisz funkcję, aby uzyskać punkt przecięcia dwóch połączonych list Stwierdzenie problemu Problem „Napisz funkcję, aby uzyskać punkt przecięcia dwóch połączonych list” stwierdza, że ​​otrzymujesz dwie połączone listy. Ale nie są to niezależne połączone listy. W pewnym momencie są ze sobą połączone. Teraz musisz znaleźć punkt przecięcia tych dwóch list. ...

Czytaj więcej

Pytanie 861. Sekwencja Newmana-Conwaya Opis problemu Problem „Sekwencja Newmana-Conwaya” stwierdza, że ​​otrzymujesz wejściową liczbę całkowitą „n”. Następnie musisz wydrukować pierwszy n-ty element sekwencji Newmana-Conwaya. Przykład n = 6 4 n = 10 6 Wyjaśnienie Ponieważ elementy wyjściowe reprezentują szósty i dziesiąty element Newmana-Conwaya ...

Czytaj więcej

Pytanie 862. Usuń n-ty węzeł z końca podanej połączonej listy Opis problemu Problem „Usuń n-ty węzeł z końca podanej połączonej listy” stwierdza, że ​​otrzymujesz połączoną listę z niektórymi węzłami. A teraz musisz usunąć n-ty węzeł z końca połączonej listy. Przykład 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 usuń trzeci węzeł z ostatniego 3-> 2-> 3-> 4-> 6 Objaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 863. Wydrukuj ciąg Fibonacciego używając 2 zmiennych Opis problemu Problem „Drukuj ciąg Fibonacciego używając 2 zmiennych” stwierdza, że ​​musisz wydrukować ciąg Fibonacciego, ale istnieje ograniczenie dotyczące używania tylko 2 zmiennych. Przykład n = 5 0 1 1 2 3 5 Wyjaśnienie Sekwencja wyjściowa ma pierwszych pięć elementów ...

Czytaj więcej

Pytanie 864. Cięcie pręta Opis problemu Problem „Cięcie pręta” stwierdza, że ​​otrzymujesz pręt o określonej długości i cenę dla wszystkich rozmiarów prętów, które są mniejsze lub równe długości wejściowej. Oznacza to, że znamy cenę za pręty o długości od 1 do n, biorąc pod uwagę ...

Czytaj więcej

Pytanie 865. Podzbiór największych par podzielnych Stwierdzenie problemu Problem „Największy podzbiór par podzielnych” mówi, że otrzymujesz tablicę n różnych elementów. Znajdź długość największego, tak aby każda para podzbioru miała większy element podzielny przez mniejsze elementy. Przykładowa tablica = {1, 2, 4, 5, 8, 9, 16} 5 ...

Czytaj więcej

Pytanie 866. Sprawdź, czy jakiekolwiek dwa przedziały nakładają się na dany zestaw przedziałów Opis problemu Problem „Sprawdź, czy jakieś dwa przedziały zachodzą na siebie w danym zestawie przedziałów” mówi, że otrzymałeś pewien zestaw przedziałów. Każdy przedział składa się z dwóch wartości, jedna to czas rozpoczęcia, a druga to czas zakończenia. Opis problemu prosi o sprawdzenie, czy któryś z ...

Czytaj więcej

Pytanie 867. Problem z parowaniem znajomych Stwierdzenie problemu „Problem z parowaniem znajomych” stwierdza, że ​​jest N przyjaciół. I każdy z nich może pozostać singlem lub być ze sobą sparowany. Ale po utworzeniu pary ci dwaj przyjaciele nie mogą brać udziału w parowaniu. Musisz więc znaleźć całkowitą liczbę sposobów ...

Czytaj więcej

Pytanie 868. Szczęśliwy numer Stwierdzenie problemu Co to jest szczęśliwa liczba? Liczba jest szczęśliwą liczbą, jeśli możemy zredukować daną liczbę do 1 postępując zgodnie z tym procesem: -> Znajdź sumę kwadratów cyfr podanej liczby. Zastąp tę sumę starą liczbą. Powtórzymy to ...

Czytaj więcej

Pytanie 869. Numer palindromu Stwierdzenie problemu problem „Numer palindromu” mówi, że otrzymujesz liczbę całkowitą. Sprawdź, czy to palindrom, czy nie. Rozwiąż ten problem bez konwertowania podanej liczby na ciąg. Przykład 12321 prawda Wyjaśnienie 12321 jest liczbą palindromową, ponieważ odwrócenie 12321 daje 12321 ...

Czytaj więcej

Pytanie 870. Problem z kafelkami Stwierdzenie problemu „Problem z układaniem” mówi, że masz siatkę o rozmiarze 2 x N i płytkę o rozmiarze 2 x 1. Tak więc znajdź liczbę sposobów ułożenia podanej siatki. Przykład 3 2 Wyjaśnienie: podejście do problemu kafelkowania Możemy rozwiązać ten problem za pomocą rekurencji. ...

Czytaj więcej

Pytanie 871. Algorytmy zamiany stron w systemach operacyjnych Co to jest zamiana strony? Nowoczesne systemy operacyjne używają stronicowania do zarządzania pamięcią i często zachodzi potrzeba wymiany stron. Zastąpienie strony to proces zastępowania strony, która jest aktualnie w pamięci, stroną, która jest potrzebna, ale nie ma jej w ...

Czytaj więcej

Pytanie 872. Cykl listy połączonej Instrukcja problemu „Cykl listy połączonej” stwierdza, że ​​otrzymujesz połączoną listę. Znajdź, czy zawiera pętlę, czy nie? Lista połączona z cyklem Przykład 1-> 2-> 3 Brak pętli Wyjaśnienie: Lista połączona nie zawiera żadnej pętli, ponieważ gdyby tak było, nie byłoby dwóch des ...

Czytaj więcej

Pytanie 873. Boole'a Problem z nawiasami Oświadczenie o problemie „Problem z nawiasami boolowskimi” stwierdza, że ​​otrzymujemy sekwencję prawdy i fałszu oraz kilka operatorów boolowskich (AND, OR, XOR) pomiędzy nimi. Musimy znaleźć liczbę sposobów umieszczenia danej sekwencji w nawiasach, tak aby cała sekwencja dała wynik PRAWDA. W ...

Czytaj więcej

Pytanie 874. Policz pary z dwóch połączonych list, których suma jest równa danej wartości Stwierdzenie problemu Problem „Zliczanie par z dwóch połączonych list, których suma jest równa danej wartości” oznacza, że ​​otrzymujesz dwie połączone listy i sumę wartości całkowitych. W stwierdzeniu problemu poproszono o ustalenie, ile łącznych par ma sumę równą podanej wartości. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 875. Jak wydrukować maksymalną liczbę liter za pomocą podanych czterech klawiszy Stwierdzenie problemu Jak wydrukować maksymalną liczbę liter A przy użyciu danych czterech klawiszy, ten problem stwierdza, że ​​masz możliwość wyboru, który klawisz nacisnąć. Klawisze wykonują następujące zadania: Klawisz1 - wyświetla „A” na ekranie Klawisz2 - wybiera cały ekran. Key3 - Kopiuj wybrane ...

Czytaj więcej

Pytanie 876. Policz przedmioty wspólne dla obu list, ale z różnymi cenami Stwierdzenie problemu Otrzymujesz dwie listy. Każdy indeks zawiera nazwę towaru i jego cenę. Opis problemu prosi o policzenie przedmiotów wspólnych dla obu list, ale z różnymi cenami, co ma na celu ustalenie, ile numerów przedmiotów jest wspólnych w obu ...

Czytaj więcej

Pytanie 877. Rozwiązanie DP zoptymalizowane pod kątem przestrzeni dla problemu plecakowego 0-1 Stwierdzenie problemu Dostajemy plecak, który może pomieścić pewną wagę, musimy wybrać niektóre przedmioty z podanych przedmiotów o określonej wartości. Przedmioty należy tak dobierać, aby wartość plecaka (łączna wartość podniesionych przedmiotów) była jak największa. ...

Czytaj więcej

Pytanie 878. Minimalna liczba skoków do końca Stwierdzenie problemu Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych, a każdy element tablicy wskazuje każdą liczbę jako maksymalne skoki, które można wykonać z tego punktu. Twoim zadaniem jest ustalenie minimalnej liczby skoków do końca, czyli minimalnej liczby skoków, które można wykonać ...

Czytaj więcej

Pytanie 879. Kodowanie Huffmana Mamy wiadomość, którą chcemy przekazać. Zależy nam, aby wiadomość była jak najmniejszej wielkości, aby koszty poniesione w jej wysłaniu były niskie. Tutaj używamy koncepcji Huffmana Coding, aby zmniejszyć rozmiar wiadomości. Załóżmy, że mamy ...

Czytaj więcej

Pytanie 880. Projektowanie struktury danych Słuchając projektowania struktury danych, wiele osób może chcieć uciec, patrząc na sam tytuł. Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że nie odejdę, dopóki nie wyjaśnię całkowicie koncepcji. Wyrusz ze mną w podróż, aby poznać problem i kilka pomysłów na ...

Czytaj więcej

Pytanie 881. Najdłuższa narastająca kolejność Otrzymujemy tablicę liczb całkowitych nieposortowanych i musimy znaleźć najdłuższy rosnący podciąg. Podciąg nie musi następować po sobie Podciąg powinien wzrastać Rozumiemy to lepiej na kilku przykładach. Przykładowe wejście [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Wyjście 4 ...

Czytaj więcej

Pytanie 882. K-ty odrębny element w tablicy Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych A, wypisz k-ty odrębny element tablicy. Podana tablica może zawierać duplikaty, a wynik powinien wypisać k-ty odrębny element spośród wszystkich unikalnych elementów tablicy. Jeśli k to więcej niż liczba odrębnych elementów, zgłoś to. Przykładowe dane wejściowe: ...

Czytaj więcej

Pytanie 883. Zamień węzły w pary W przypadku problemu wymiany węzłów w parach podaliśmy połączoną listę składającą się z n węzłów. Zamień każdy węzeł w parzystym indeksie na prawy sąsiedni węzeł w nieparzystym indeksie (), biorąc pod uwagę indeks zaczynający się od 0. Przykładowe dane wejściowe: 1-> 2-> 3-> 4-> NULL Wyjście: 2-> 1-> 4-> 3-> NULL Wejście: 1-> 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7-> NULL Wyjście: 2-> 1-> 4-> 3-> 6-> 5-> 7- > NULL iteracyjny algorytm metody Utwórz ...

Czytaj więcej

Pytanie 884. Przecięcie dwóch tablic W problemie przecięcia dwóch tablic podaliśmy dwie tablice, musimy wypisać ich przecięcie (elementy wspólne). Przykład Wejście arr1 [] = {1, 2, 2, 1} arr2 [] = {2, 2} Wyjście {2, 2} Wejście arr1 = {4, 9, 5} arr2 = {9, 4, 9, 8 , 4} Wyjście {4, 9} Algorytm ...

Czytaj więcej

Pytanie 885. Permutacje Leetcode W tej premutacji z kodem leetcode daliśmy tablicę odrębnych liczb całkowitych, wypisujemy wszystkie jej możliwe permutacje. Przykłady Wejście arr [] = {1, 2, 3} Wyjście 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 Wejście arr [] = {1, 2, ...

Czytaj więcej

Pytanie 886. Rozwiązywanie Sudoku W rozwiązaniu sudoku daliśmy częściowo wypełnione sudoku (9 x 9), napisz program do ukończenia łamigłówki. Sudoku musi spełniać następujące właściwości: Każda liczba (1-9) musi występować dokładnie raz w rzędzie i raz w kolumnie. Każda liczba (1-9) musi występować dokładnie raz w ...

Czytaj więcej

Pytanie 887. Algorytm MiniMax Każdy może się zastanawiać. Argh, kolejny nowy ALGORYTM MINIMAX. Dlaczego tego potrzebujemy? Wiedzmy, że grając w szachy lub kółko i krzyżyk, często zastanawialiśmy się, czy istnieje algorytm wygrywający tę partię. Wyjaśnienie Wiele razy mogliśmy się zastanawiać, czy możliwe było ...

Czytaj więcej

Pytanie 888. Suma docelowa „Suma docelowa” to szczególny problem dla wszystkich DPHolików, których mam dzisiaj ze sobą. Nie ma potrzeby się martwić, że porzucę resztę moich kochanych czytelników. Wszyscy przeszliśmy przez klasyczny problem KnapSack, w którym próbujemy znaleźć maksymalną liczbę ...

Czytaj więcej

Pytanie 889. Liczenie bitów Wszystko o liczeniu bitów! Ludzie mają problem z komunikacją z komputerami, które stworzyli. Dlaczego? Ludzie mówią i rozumieją język, którego używali przez lata, ale nauczyli biednego komputera zer i jedynek. Więc dzisiaj nauczmy nasz komputer liczyć ...

Czytaj więcej

Pytanie 890. Scal K posortowane połączone listy Problem z połączonymi listami posortowanymi przez scalanie K jest tak znany z punktu widzenia wywiadu. To pytanie zadaje się wiele razy w dużych firmach, takich jak Google, Microsoft, Amazon itp. Jak nazwa sugeruje, otrzymaliśmy k posortowanych list połączonych. Musimy połączyć je razem w ...

Czytaj więcej

Pytanie 891. Model OSI Model ten został opracowany w 1983 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Był to pierwszy krok w kierunku ujednolicenia międzynarodowych protokołów używanych w różnych warstwach. Ponieważ chodzi o łączenie systemów otwartych, czyli takich, które są otwarte na komunikację z innymi systemami, model nazywa się ...

Czytaj więcej

Pytanie 892. N-ty numer kataloński W N-tym problemie liczby katalońskiej podaliśmy liczbę całkowitą n. Znajdź pierwsze n katalońskich liczb. Liczby katalońskie to szereg dodatnich liczb całkowitych, co jest widoczne w wielu problemach z liczeniem. Służą do liczenia - BST (drzewa wyszukiwania binarnego) z n kluczami. Niektóre rodzaje kratownic ...

Czytaj więcej

Pytanie 893. Scal dwie posortowane połączone listy W przypadku scalania dwóch posortowanych połączonych list podaliśmy główny wskaźnik dwóch połączonych list, połącz je w taki sposób, aby uzyskać pojedynczą połączoną listę, która zawiera węzły z wartościami w kolejności posortowanej. zwraca główny wskaźnik scalonej listy połączonej. Uwaga: scal połączoną listę lokalnie bez używania ...

Czytaj więcej

Pytanie 894. Znajdź medianę ze strumienia danych W Find Median from the data Stream problem, podaliśmy, że liczby całkowite są odczytywane ze strumienia danych. Znajdź medianę wszystkich przeczytanych dotychczas elementów, zaczynając od pierwszej liczby całkowitej do ostatniej liczby całkowitej. Przykładowe wejście 1: strumień [] = {3,10,5,20,7,6} Wyjście: 3 6.5 ...

Czytaj więcej

Pytanie 895. Domowy rabuś The House Robber Problem stwierdza, że ​​w sąsiedztwie miasta znajduje się pojedynczy rząd n domów. W tej okolicy złodziej planuje dokonać napadu. Wie, ile złota kryje się w każdym z domów. Jednak aby uniknąć wywołania ...

Czytaj więcej

Pytanie 896. Przesuwne okno maksymalne W zadaniu Sliding Window Maximum podaliśmy liczbę tablic, dla każdego sąsiedniego okna o rozmiarze k znajdź maksymalny element w oknie. Przykład Wejściowe liczby [] = {1,3, -1, -3,5,3,6,7} k = 3 Dane wyjściowe {3,3,5,5,6,7} Objaśnienie Naiwne podejście do przesuwanego okna Maksimum dla każde sąsiednie okno o rozmiarze k, trawers ...

Czytaj więcej

Pytanie 897. Podział słów Word Break to problem, który pięknie ilustruje zupełnie nową koncepcję. Wszyscy słyszeliśmy o słowach złożonych. Słowa składające się z więcej niż dwóch słów. Dzisiaj mamy listę słów i wszystko, co musimy zrobić, to sprawdzić, czy wszystkie słowa ze słownika mogą ...

Czytaj więcej

Pytanie 898. Odległość Hamminga Co to jest odległość Hamminga? Odległość Hamminga jest technicznie definiowana jako liczba bitów w tej samej pozycji, która różni się dwoma liczbami. Zagłębmy się w nowy sposób znajdowania odległości między dwiema liczbami. Przykładowe dane wejściowe Aby znaleźć odległość Hamminga między 4 a 14 4 i ...

Czytaj więcej

Pytanie 899. Pierwsza zła wersja Wszyscy słyszeliśmy powiedzenie „Bad Apple Ruins the Bunch”. Pierwsza zła wersja to problem, który pięknie ilustruje to samo. Dzisiaj mamy problem, który jest pierwszą złą wersją. Jeden ze stażystów popełnił n-te złe popełnienie, przez które wszystkie zatwierdzenia z n + 1 zostały ...

Czytaj więcej

Pytanie 900. Algorytm Kruskala Co to jest algorytm Kruskala? Algorytm Kruskala służy do znalezienia minimalnego drzewa rozpinającego (MST) połączonego i nieukierunkowanego grafu. Przykładowy wykres Algorytm minimalnego drzewa rozpinającego (MST) Algorytm Kruskala to zachłanny algorytm do znajdowania minimalnego drzewa rozpinającego. Posortuj krawędzie w kolejności rosnącej według ich wagi. Na każdym ...

Czytaj więcej

Pytanie 901. Scal dwie posortowane listy Leetcode Na czym polega problem scalania dwóch posortowanych list w leetcode? To bardzo interesujące pytanie zadawane tak wiele razy w firmach takich jak Amazon, Oracle, Microsoft itp. W tym problemie (Scal dwa sortowane listy Leetcode) podaliśmy dwie połączone listy. Obie połączone listy są w kolejności rosnącej. Scal obie połączone listy w ...

Czytaj więcej

Pytanie 902. Odwróć węzły w grupie K. Problem W odwróconych węzłach w K-Group problem podaliśmy połączoną listę, odwróć połączoną listę w grupie k i zwrócimy zmodyfikowaną listę. Jeśli węzły nie są wielokrotnością k, odwróć pozostałe węzły. Wartość k jest zawsze mniejsza lub równa ...

Czytaj więcej

Pytanie 903. Implementacja pamięci podręcznej LRU Najmniejsza ostatnio używana (LRU) pamięć podręczna to rodzaj metody używanej do przechowywania danych w taki sposób, aby czas potrzebny na ich wykorzystanie był jak najmniejszy. Algorytm LRU używany, gdy pamięć podręczna jest pełna. Usuwamy najmniej ostatnio używane dane z pamięci podręcznej ...

Czytaj więcej

Pytanie 904. Sortuj przez scalanie Co to jest sortowanie przez scalanie? Sortowanie przez scalanie jest procedurą rekurencyjną. Jest to również algorytm dzielenia i zwycięstwa. Teraz musimy wiedzieć, czym jest algorytm dziel i rządź? To rodzaj procedury, w której dzielimy problem na podproblemy i dzielimy je, aż znajdziemy najkrótszą ...

Czytaj więcej

Pytanie 905. Prawidłowe Sudoku Prawidłowe Sudoku to problem, w którym daliśmy planszę 9 * 9 Sudoku. Musimy stwierdzić, że dane Sudoku jest prawidłowe lub nie na podstawie następujących zasad: Każdy wiersz musi zawierać cyfry 1-9 bez powtórzeń. Każda kolumna musi zawierać cyfry 1-9 bez powtórzeń. Każda z 9 pod-skrzynek 3x3 ...

Czytaj więcej

Pytanie 906. Partycjonowanie palindromów Partycjonowanie palindromu jest problemem DP. W tym zadaniu podano łańcuch S. Partycja S taki, że każdy podciąg partycji jest palindromem. Musimy wydrukować minimalne cięcia potrzebne do partycjonowania palindromu S. Format wejściowy Tylko jedna linia zawierająca ciąg S. Format wyjściowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 907. Dodaj dwie liczby Dodawanie dwóch liczb to problem, w którym podaliśmy dwie niepuste połączone listy reprezentujące nieujemną liczbę całkowitą. Cyfry są przechowywane w odwrotnej kolejności, a każdy węzeł musi zawierać tylko jedną cyfrę. Dodaj dwie liczby i wydrukuj wynik przy użyciu połączonej listy. Format wejściowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 908. Sito Eratostenesa Sito Eratostenesa to algorytm, w którym znajdujemy liczby pierwsze mniejsze od N. Tutaj N jest liczbą całkowitą. Jest to skuteczna metoda wyszukiwania liczb pierwszych do granic możliwości. Dzięki temu możemy znaleźć liczby pierwsze do 10000000. Tutaj ...

Czytaj więcej

Pytanie 909. Problem królowej N. Problem hetmanów N wykorzystujący pojęcie Backtracking Tutaj umieszczamy hetmana w taki sposób, aby żadna hetman nie była atakowana. Warunkiem ataku hetmanów jest to, że dwie hetmany są w tej samej kolumnie, rzędzie i po przekątnej, to są atakowane. Zobaczmy to na poniższym rysunku. Tutaj ...

Czytaj więcej

Pytanie 910. Obcy słownik Alien Dictionary to rodzaj problemu, w którym mamy N-słów i są one posortowane w obcej kolejności słownikowej. Musimy znaleźć kolejność znaków. W obcym języku są również używane małe litery, ale kolejność liter jest inna. Zobaczmy, jak my ...

Czytaj więcej

Pytanie 911. Ostatnia waga kamienia Last Stone Weight to problem, w którym mamy zestaw kamieni o dodatnich wagach. Teraz wykonujemy na nim zadanie, aż zostawimy 1 kamień lub nie zostawimy żadnego kamienia. Zawsze wybieramy dwa kamienie o najwyższej wartości weight_value i rozbijamy je razem. Załóżmy, że waga ...

Czytaj więcej

Pytanie 912. Wchodzenie po schodach Opis problemu Problem „Wchodzenie po schodach” polega na tym, że masz klatkę schodową z n schodami. Jednocześnie możesz wspiąć się po jednym lub dwóch schodach. Ile jest sposobów, aby dostać się na szczyt schodów? Przykład 3 3 Wyjaśnienie Istnieją trzy sposoby wspinaczki ...

Czytaj więcej

Pytanie 913. Serializacja i deserializacja drzewa binarnego Podaliśmy drzewo binarne zawierające liczbę N węzłów, w których każdy węzeł ma jakąś wartość. Musimy serializować i deserializować drzewo binarne. Serializacja Proces przechowywania drzewa w pliku bez naruszania jego struktury nazywa się serializacją. DeserializeSerialize and Deserialize Binary Tree Proces ...

Czytaj więcej

Pytanie 914. Odwróć połączoną listę Stwierdzenie problemu Problem „odwróć listę połączoną” stwierdza, że ​​otrzymujemy początek listy połączonej. Musimy odwrócić listę połączoną, zmieniając łącza między nimi i zwracając nagłówek odwróconej listy połączonej. Przykład 10-> 20-> 30-> 40-> NULL NULL <-10 <-20 <-30 <-40 Wyjaśnienie Odwróciliśmy połączone ...

Czytaj więcej

Pytanie 915. Maksymalna długość par łańcuchów Stwierdzenie problemu W zadaniu dotyczącym maksymalnej długości par łańcuchów podaliśmy n par liczb, znajdź najdłuższy łańcuch, w którym (c, d) może następować (a, b), jeśli b <c. W podanych parach pierwszy element jest zawsze mniejszy od drugiego. Przykładowe dane wejściowe [{12, 14}, ...

Czytaj więcej

Pytanie 916. Znajdź parę z podaną różnicą Instrukcja problemu W podanej tablicy nieposortowanej znajdź parę elementów w podanej tablicy z podaną różnicą n. Przykład Wejście arr [] = {120, 30, 70, 20, 5, 6}, różnica (n) = 40 Wynik [30, 70] Wyjaśnienie Tutaj różnica 30 i 70 jest równa wartości ...

Czytaj więcej

Pytanie 917. Wykryj pętlę na liście połączonej Stwierdzenie problemu W zadaniu „Wykryj pętlę na liście połączonej” podaliśmy listę połączoną. Sprawdź, czy jest pętla, czy nie. Jeśli na połączonej liście znajduje się pętla, to jakiś węzeł na połączonej liście będzie wskazywał na jeden z poprzednich węzłów ...

Czytaj więcej

Pytanie 918. Znajdź węzeł N-ty Stwierdzenie problemu W problemie „Znajdź n-ty węzeł” podaliśmy połączoną listę, aby znaleźć n-ty węzeł. Program powinien wypisać wartość danych w n-tym węźle. N to wejściowy indeks liczby całkowitej. Przykład 3 1 2 3 4 5 6 3 Podejście Biorąc pod uwagę połączoną listę ...

Czytaj więcej

Pytanie 919. Zamień węzeł Kth od początku na węzeł Kth z końca Stwierdzenie problemu W zadaniu „Zamień węzeł Kth od początku na węzeł Kth od końca” podaliśmy połączoną listę. Zamień k-ty węzeł od początku_ na k-ty węzeł od końca. Nie powinniśmy zamieniać wartości, powinniśmy zamienić wskaźniki. Przykład 2 1 2 3 4 5 6 1 ...

Czytaj więcej

Translate »
4