Podtablica z podaną sumą

Poziom trudności Średni
Często zadawane pytania Adobe Amazonka American Express Apple Bloomberg ByteDance Kupang eBay Facebook Goldman Sachs Google LinkedIn Microsoft wyrocznia chciał Twilio Uber Chcieć Yahoo Yandex
Szyk Haszysz Hashingodwiedzajacy 1210

Problem Statement

W podtablicy z zadanym problemem sumarycznym daliśmy szyk zawierający n pozytywnych elementów. Musimy znaleźć podtablicę, w której suma wszystkich elementów podtablicy jest równa podanej_sumie. Podtablica jest uzyskiwana z oryginalnej tablicy poprzez usunięcie niektórych elementów z początku lub końca tablicy.

Przykład

za. Tablica wejściowa to: [1, 3, 7, 9, 11, 15, 8, 6]

Suma = 19
Wynik będzie następujący: 1 i 3 → [3, 7, 9], suma podtablicy = 19

b. Tablica wejściowa to: [1, 3, 7, 9, 11, 15, 8, 6]

Suma = 20
Wynik wyniesie: 0 i 3 → [1, 3, 7, 9], suma podtablicy = 20

do. Tablica wejściowa to: [1, 3, 7, 9, 11, 15, 8, 6]

Suma = 40
Wynik będzie następujący: Nie znaleziono podtablicy z podaną sumą.

re. Tablica wejściowa to: [4, 3, 2, 8, 9, 11]

Suma = 8
Wynik będzie wyglądał następująco: 3 i 3 → [8], suma podtablicy = 8

Podejście 1

Algorytm

Rozważ wszystkie podtablice i sprawdź sumę wszystkich podtablic.

 1. Uruchom dwie pętle.
 2. Pętla zewnętrzna przedstawia indeks początkowy.
 3. Pętla wewnętrzna znajduje wszystkie podtablice i sumę.
 4. Jeśli suma = aktualna_suma, bieżąca_suma jest sumą aktualnej podtablicy, wypisuje indeksy początku i końca.

Realizacja

Program w C ++ dla podtablicy z podaną sumą

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int SubarraySum(int array[], int N, int sum)
{
  int current_sum, i, j;
  //i is start point and j - 1 is end point
  for (i = 0; i < N; i++)
  {
    current_sum = array[i];
    for (j = i+1; j < N + 1; j++)
    {
      if (current_sum == sum)
      {
        cout<<"Subarray with given sum is between indexes "<<i<<" and "<<j-1<<endl; 
        return 1;
      }
      else if (current_sum > sum)
      {
        break;
      }
      current_sum = current_sum + array[j];
    }
  }
  cout<<"No subarray found with given sum"<<endl;
  return 0;
}
 
//Main function
int main()
{
  int n;
  cin>>n;
  int a[n];
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    cin>>a[i];
  }
  int sum;
  cin>>sum;
  SubarraySum(a,n,sum);
  return 0;
}

Program w języku Java dla tablicy podrzędnej z podaną sumą

import java.util.Scanner;
class sum
{
  public static int SubarraySum(int array[], int N, int sum)
  {
    int current_sum, i, j;
    //i is start point and j - 1 is end point
    for (i = 0; i < N; i++)
    {
      current_sum = array[i];
      for (j = i+1; j < N + 1; j++)
      {
        if (current_sum == sum)
        {
          System.out.println("Subarray with given sum is between indexes " + i + " and " + (j-1)); 
          return 1;
        }
        else if (current_sum > sum)
        {
          break;
        }
        current_sum = current_sum + array[j];
      }
    }
    System.out.println("No subarray found with given sum");
    return 0;
  }
  public static void main(String[] args) 
  { 
    Scanner sr = new Scanner(System.in);
    int n = sr.nextInt();
    int a[] = new int[n];
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      a[i] = sr.nextInt();
    }
    int sum;
    sum = sr.nextInt();
    SubarraySum(a,n,sum);
  }
}
8
1 3 8 9 11 13 17 21
28
Subarray with given sum is between indexes 2 and 4

Analiza złożoności

Złożoność czasowa

O (n * n) gdzie n jest rozmiarem podanej tablicy. Tutaj ustalamy punkt początkowy (i) podtablicy i obliczamy sumę wszystkich możliwych podtablic kończących się na j.

Złożoność przestrzeni

O (1) ponieważ nie używamy tutaj żadnej dodatkowej spacji.

Podejście 2

Algorytm

Utwórz sumę podtablicy funkcjonować który przyjmuje tablicę i sumę jako argument i podaje indeksy początkowy i końcowy podtablicy o podanej sumie.

 1. Najpierw zainicjuj current_sum jako pierwszy element tablicy i zapisz indeks początkowy jako 0.
 2. Jeśli current_sum przekracza sumę, usuń element startujący i zwiększ indeks początkowy.
 3. Jeśli current_sum jest równa sumie, zwraca indeksy początkowy i końcowy.
 4. Dodaj elementy do current_sum jeden po drugim.
 5. Jeśli pętla się kończy, wypisz „Nie znaleziono podtablicy z podaną_ sumą”.

Implementacja dla podtablicy z podaną sumą

Program w C ++

#include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
int SubarrySum(int array[], int n, int sum)
{
  //Initialize current_sum = first element.Therefore, start_index =0
  int current_sum = array[0];
  int start_index = 0;
  
  //if current_sum > sum remove last element
  for(int i = 1; i <= n; i++)
  {
    while(current_sum > sum && start_index < i-1)
    {
      current_sum = current_sum - array[start_index];
      start_index++;
    }
    if(current_sum == sum)
    {
      cout<<"Subarray with given sum is between indexes "<<start_index<<" and "<<i-1<<endl;
      return 1;
    }
    //Add current element to current_sum
    if(i < n)
    {
     current_sum = current_sum + array[i];
    }
  }
  cout<<"No subarray found with given sum"<<endl;
  return 0;
}
 
//Main function
int main()
{
  int n;
  cin>>n;
  int a[n];
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    cin>>a[i];
  }
  int sum;
  cin>>sum;
  SubarrySum(a,n,sum);
  return 0;
}

Program Java

import java.util.Scanner;
class sum
{
  public static int SubarraySum(int array[], int n, int sum)
  {
      //Initialize current_sum = first element.Therefore, start_index =0
    int current_sum = array[0];
    int start_index = 0;

    //if current_sum > sum remove last element
    for(int i = 1; i <= n; i++)
    {
      while(current_sum > sum && start_index < i-1)
      {
        current_sum = current_sum - array[start_index];
        start_index++;
      }
      if(current_sum == sum)
      {
        System.out.println("Subarray with given sum is between indexes " + start_index + " and " + (i-1)); 
        return 1;
      }
      //Add current element to current_sum
      if(i < n)
      {
       current_sum = current_sum + array[i];
      }
    }
    System.out.println("No subarray found with given sum");
    return 0;
  }
  public static void main(String[] args) 
  { 
    Scanner sr = new Scanner(System.in);
    int n = sr.nextInt();
    int a[] = new int[n];
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
      a[i] = sr.nextInt();
    }
    int sum;
    sum = sr.nextInt();
    SubarraySum(a,n,sum);
  }
}
6
10 6 8 4 3 8
34
No subarray found with given sum

Analiza złożoności

Złożoność czasowa

O (n * n) gdzie n jest rozmiarem podanej tablicy. Tutaj przechodzimy przez tablicę jeden raz i sprawdzamy warunki.

Złożoność przestrzeni

O (1) ponieważ nie używamy tutaj żadnej dodatkowej spacji.

Referencje

Najpopularniejsze pytania do rozmowy kwalifikacyjnej

S.No Pytanie do wywiadu Liczba razy została poproszona
1Usuń węzeł z podwójnie połączonej listy2815
2Program Java do znajdowania liczby węzłów w drzewie binarnym2499
3Odwróć ciąg bez wpływu na znaki specjalne2455
4Usuń węzeł połączonej listy na danej pozycji1973
5Palindrom za pomocą rekurencji1777
6Wstaw węzły na połączonej liście w sposób posortowany (w kolejności rosnącej)1659
7Znajdź parę elementów z tablicy, której suma jest równa liczbie1644
8Sortuj elementy według częstotliwości występowania1628
9Napisz program, który wydrukuje wszystkie permutacje danego ciągu1601
10Znajdź minimalną odległość między dwiema liczbami w tablicy1470
11Utwórz listę podwójnie połączoną1443
12Szybkie sortowanie1415
13Odwróć tablicę1410
14Najmniejsze okno w ciągu zawierającym wszystkie znaki innego ciągu1394
15Znajdź trójkę, która sumuje się do podanej wartości1355
16Rekurencyjnie usuń wszystkie sąsiadujące duplikaty1351
17Pierwszy powtarzający się element1335
18Ułóż liczbę parzystą i nieparzystą w taki sposób, aby nieparzysty następowała po parzystej1319
19Suma liczb w ciągu1313
20Brak najmniejszej liczby dodatniej w niesortowanej tablicy1278
21Sprawdź, czy elementy tablicy są następujące po sobie1252
22Wykryj pętlę na liście połączonej1234
23Największa suma ciągła podtablica1228
24Szybkie sortowanie na liście połączonej jednostronnie1212
25Podtablica z podaną sumą1210
26Wydrukuj wszystkie możliwe kombinacje elementów R w danej tablicy o rozmiarze N1202
27Funkcja rekurencyjna do wyszukiwania podciągów1196
28Znajdź maksymalną powtarzającą się liczbę w tablicy1150
29Przechodzenie po kolejności na poziomie drzewa binarnego w Javie1122
30Znajdź pierwszy i drugi najmniejszy element1118
31Sprawdź, czy dwie połączone listy są identyczne1100
32Maksymalna suma podtablicy przy użyciu funkcji Podziel i zwyciężaj1098
33Usuń znaki z pierwszego ciągu, które są w drugim1066
34Znajdź liderów w szyku1058
35Zamień węzły na połączonej liście1034
36Znajdź liczbę występującą nieparzystą liczbę razy w tablicy999
37Ułóż podane liczby, aby utworzyć największą liczbę II993
38Znajdź drugą najczęściej występującą postać984
39Biorąc pod uwagę łańcuch, znajdź jego pierwszy niepowtarzalny znak965
40Znajdź trójkę w tablicy z podaną sumą964
41Mając posortowaną tablicę i liczbę x, znajdź parę w tablicy, której suma jest najbliższa x950
42Całkowita liczba wystąpień danego elementu na połączonej liście950
43Program do sprawdzania, czy łańcuchy się obracają, czy nie943
44Wydrukuj wszystkie możliwe słowa z cyfr telefonu929
45Znajdź brakujący numer922
46Zmień kolejność liczb dodatnich i ujemnych na przemian w tablicy916
47Najdłuższy podciąg palindromiczny904
48Segreguj parzyste i nieparzyste węzły na połączonej liście881
49Drukuj Najdłuższy wspólny podciąg878
50Suma i przecięcie dwóch połączonych list870
51Przekształć jeden ciąg na inny, używając minimalnej liczby podanych operacji864
52Zmień kolejność podanej tablicy na maksymalną minimalną formę842
53Sprawdź przestawiony ciąg znaków może tworzyć palindrom842
54Policz możliwe trójkąty818
55Iteracyjna implementacja szybkiego sortowania813
56Mnożenie dwóch macierzy796
57Sprawdź, czy połączona lista jest palindromem794
58Liczba trojaczków z sumą mniejszą niż podana wartość788
59Obróć połączoną listę788
60Kupuj akcje Sprzedaj, aby zmaksymalizować zysk786
61Przeciąganie liny758
62Łączenie dwóch ciągów757
63Policz liczbę podłańcuchów z K charakterystycznymi znakami752
64Wyświetla wszystkie duplikaty w ciągu wejściowym750
65Znajdź najbliższy większy i mniejszy element744
66Znajdź trojaczki pitagorejskie z tablicy736
67Problem celebrytów735
68Odwróć ciąg bez tymczasowej zmiennej730
69Znajdź wszystkie wspólne elementy w podanych trzech posortowanych tablicach727
70Usuń „b” i „ac” z danego ciągu727
71Usuń wszystkie duplikaty z nieposortowanej połączonej listy708
72Znajdź wiersz z maksymalną liczbą jedynek702
73Znajdź element szczytowy z tablicy696
74Znajdź podtablicę, której suma jest równa danej liczbie X694
75Usuń minimalną liczbę znaków, aby dwa ciągi stały się anagramami686
76Sortowanie przez wstawianie685
77Znajdź najmniejszą brakującą liczbę w posortowanej tablicy684
78Dodanie dwóch macierzy681
79Układanka z tablicą produktów681
80Zaimplementuj dwa stosy w tablicy675
81Generuj wszystkie ciągi binarne bez kolejnych jedynek671
82Maksymalna suma elementów nie następujących po sobie667
83Maksymalna podtablica produktów II658
84Leksykograficzna ranga ciągu652
85Mnożenie poprzedniego i następnego643
86Sprawdź, czy dwie podane macierze są identyczne641
87Scal posortowane tablice K i wydrukuj posortowane wyjście631
88Odejmowanie dwóch macierzy631
89Przenieś wszystkie zera na koniec podanej tablicy626
90Podziel ciąg na N równych części621
91Algorytm online do sprawdzania palindromu w strumieniu621
92Utwórz minimalną liczbę z podanej sekwencji D i I621
93Sprawdź, czy dwa struny są ze sobą anagramami613
94Maksymalna suma podtablicy kołowej609
95Usuń powtarzające się cyfry w podanym numerze608
96Sortuj połączoną listę, która jest sortowana naprzemiennie rosnąco i malejąco607
97Posortuj stos za pomocą tymczasowego stosu604
98Znajdź minimalny element w posortowanej i obróconej tablicy603
99Przenieś ostatni element listy połączonej na pierwsze miejsce601
100Podtablica i kolejność599
101Największa podtablica z równą liczbą zer i jedynek596
102Pierwsza trasa okrężna, aby odwiedzić wszystkie prycze benzynowe596
103Porównaj dwa ciągi (listy połączone)591
104Spłaszczanie połączonej listy590
105Maksymalny element w tablicy, który rośnie, a następnie maleje588
106Palindromowe permutacje struny582
107W tablicy elementy pojawiają się częściej niż N / K580
108Element większościowy574
109Minimalne wstawki tworzące najkrótszy palindrom572
110Kodowanie długości przebiegu572
111Wydrukuj wszystkie permutacje z powtórzeniami571
112Palindromy w zadanym zakresie570
113Sprawdzanie Pangram567
114Scal połączoną listę w inną w alternatywnych pozycjach563
115Minimalna liczba znaków, które należy dodać z przodu, aby utworzyć palindrom ciągów562
116Zmień kolejność danej połączonej listy w miejscu562
117Usuń wszystkie duplikaty z posortowanej listy połączonej562
118Większość powtarzających się znaków w ciągu557
119Obróć ciąg, aby uzyskać leksykograficznie minimalny ciąg557
120Minimalna liczba operacji scalania, aby utworzyć palindrom tablicowy557
121Powtarzająca się sekwencja o długości dwa lub więcej554
122Zmień kolejność tablicy zgodnie z podanymi indeksami549
123Wydrukuj wszystkie anagramy razem w sekwencji słów549
124Problem z sortowaniem naleśników540
125Scalanie nakładających się interwałów II536
126Sklonuj połączoną listę z następnym i losowym wskaźnikiem536
127Rozwiązanie Two Sum Leetcode534
128Rozmiar podtablicy z maksymalną sumą527
129Transpozycja macierzy522
130Usuń dodatkowe spacje z ciągu519
131Usuwanie spacji z ciągu za pomocą stringstream519
132Najmniejszy palindrom po zamianie517
133Sprawdź, czy dany ciąg jest rotacją palindromu516
134Problem partycji514
135Usuń duplikaty z ciągu514
136Kolejność zwiększania maksymalnej sumy512
137Najdłuższy palindrom można utworzyć, usuwając lub zmieniając układ postaci512
138Sprawdź, czy ciągi są oddalone od siebie o K, czy nie501
139Generuj wszystkie ciągi binarne z podanego wzorca500
140Wstaw węzeł na posortowaną połączoną listę498
141Znajdź punkty zerowe do odwrócenia, aby liczba kolejnych jedynek została zmaksymalizowana498
142Długość najdłuższego prawidłowego podłańcucha498
1433 Podsumuj rozwiązanie Leetcode497
144Usuń ostatnie wystąpienie495
145Sprawdź, czy dwa podane struny są względem siebie izomorficzne492
146Maksymalna różnica między dwoma elementami, np. Większy element, pojawia się po mniejszym486
147Program do przełączania wszystkich znaków w ciągu482
148Podany ciąg jest przeplotem dwóch innych ciągów lub nie480
149Policz minimalne kroki, aby uzyskać podaną tablicę478
150Lepsze sortowanie przez scalanie niż szybkie sortowanie dla połączonych list475
151Liczba mniejszych elementów po prawej stronie474
152Znajdź parę z podaną różnicą472
153Sprawdź, czy długość ciągu jest równa liczbie dołączonej na końcu469
154Sprawdź, czy wszystkie rzędy macierzy są względem siebie obrotami kołowymi469
155Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu funkcji Podziel i zwyciężaj467
156Znajdź n-ty węzeł listy połączonych od końca466
157Znajdź ustalony punkt w podanym szyku460
158Sortuj od 0 do 1 i 2 w tablicy457
159Wypisz wszystkie przeploty danych dwóch ciągów455
160Porównaj dwa numery wersji454
161Scal dwie posortowane połączone listy, tak aby scalona lista była w odwrotnej kolejności453
162Znajdź podtablicę o danej długości z najmniejszą średnią452
163Zmień kolejność tablicy za pomocą podanych indeksów450
164Odwróć słowa w danym ciągu449
165Podziel listę połączoną za pomocą alternatywnych węzłów449
166Drukuj odwrócenie ciągu (rekurencja)447
167Mediana dwóch posortowanych tablic Rozwiązanie LeetCode445
168Wydrukuj ciąg o nieparzystej długości w formacie „X”435
169Znajdź podtablicę długości K maksymalnej średniej430
170Znajdź element za pomocą wyszukiwania binarnego w posortowanej tablicy430
171Zamień węzeł Kth od początku na węzeł Kth z końca430
172Wyświetla wszystkie palindromiczne partycje łańcucha427
173Znajdź duplikaty w tablicy w najbardziej efektywny sposób425
174wypisuje wszystkie palindromiczne partycje420
175Maksymalna długość par łańcuchów415
176Spłaszcz wielopoziomową połączoną listę415
177Najkrótszy problem z superstrunami414
178Sprawdź, czy ciąg podąża za kolejnością znaków według wzoru, czy nie411
179Sortowanie uporządkowanej tablicy K.408
180Sortuj ciąg według innego ciągu402
181Najdłuższy zakres z tą samą sumą w dwóch tablicach binarnych II397
182Odwróć połączoną listę w grupach395
183Znajdź posortowaną kolejność o rozmiarze 3391
184Program dodający dwie cyfry binarne389
185Wypisz rekurencyjnie wszystkie zdania, które można utworzyć z listy list słów387
186Znajdź dwie liczby z nieparzystymi wystąpieniami w niesortowanej tablicy386
187Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu wyszukiwania binarnego II383
188Odwracanie pojedynczo połączonej listy (iteracyjna / nierekurencyjna)381
189Kth Niepowtarzający się znak377
190Zmień kolejność połączonej listy w Zig-Zag377
191Sprawdź, czy ciąg może stać się pusty, rekurencyjnie usuwając dany podłańcuch377
192Szyfr Cezara376
193Sortowanie naleśników373
194Obróć obraz o 90 stopni370
195Najdłuższy wspólny prefiks słowo po dopasowaniu słów368
196Idealny dwustronny sznurek365
197Permutacje danego ciągu przy użyciu STL364
198Zwiększenie kolejności długości o trzy z maksymalnym produktem361
199Łączenie dwóch posortowanych tablic361
200Skonstruuj listę połączoną z maksymalną sumą z dwóch posortowanych list połączonych mających kilka wspólnych węzłów360
201Znajdź punkt, w którym monotonicznie rosnąca funkcja staje się dodatnia za pierwszym razem358
202Sortuj połączoną listę za pomocą 0, 1 i 2357
203Znajdź pierwszy niepowtarzalny znak w ciągu356
204Uzupełnienie 1 i 2 liczby binarnej356
205Cztery elementy, które sumują się do danych353
206Usuń N węzłów po M351
207Lista elementów zawierających wszystkie znaki danego słowa351
208Najdłuższy powszechny prefiks używający znaku przez dopasowanie znaków348
209Policz liczbę wystąpień w posortowanej tablicy344
210Ciąg palindromowy (liczba)341
211Podziel ciąg340
212Minimalna liczba znaków, które należy usunąć, aby utworzyć alternatywny ciąg binarny339
213Sprawdź, czy połączona lista ciągów znaków tworzy palindrom332
214Rekurencyjna implementacja atoi ()331
215Wydrukuj wszystkie wyraźne elementy tablicy330
216Sortowanie tablicy ciągów330
217Konwertuj ciąg, który jest powtórzeniem podłańcucha o długości K.328
218Znajdź pierwszą powtarzającą się liczbę w podanej tablicy325
219Maksymalnie występujący znak w ciągu325
220Nawet liczba podłańcuchów325
221Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode323
222Odwróć rekursywnie listę pojedynczo połączoną323
223Drzewo binarne do listy podwójnie połączonej322
224Czy możemy cofnąć połączoną listę w czasie krótszym niż O (n)?322
225Drukuj najkrótszą ścieżkę do wydrukowania ciągu na ekranie321
226Konwertuj string1 na string2 w jednej edycji318
227N-ty znak w połączonym ciągu dziesiętnym317
228Sortuj elementy według częstotliwości II316
229Odwróć ciąg za pomocą stosu316
230Małe litery na duże314
231dopasowanie znaków wieloznacznych314
232Rozwiązanie Maximum Subarray Leetcode312
233Znajdź utracony element ze zduplikowanej tablicy310
234Scal dwie posortowane tablice310
235Policz liczbę słów310
236Podziel cztery odrębne ciągi308
237Znajdź środek listy połączonej305
238Najdłuższa wspólna następstwo z permutacjami302
239Policz pary w tej samej odległości, jak w alfabecie angielskim300
240Następny większy element w tablicy294
241Mnożenie łańcucha macierzy za pomocą programowania dynamicznego292
242Permutacja palindromu287
243Znajdź węzeł N-ty283
244Wyszukiwanie węzła w drzewie wyszukiwania binarnego283
245Znajdź wszystkie pary z podaną różnicą281
246Trójka z trzech połączonych list z podaną sumą280
247Rozwiązanie Roman do Integer Leetcode279
248Usuń drzewo279
249Ciąg (reprezentuje liczbę całkowitą) do wartości276
250Odwróć ciąg276
251Wydrukuj wszystkie możliwe sposoby zerwania łańcucha w nawiasach276
252Drzewo binarne272
253Odwróć bity272
254Zmień płeć danego ciągu271
255Usuń węzeł w określonych warunkach271
256Rozwiązanie Word Search Leetcode269
257Sortuj tablicę ciągów269
258Liczba podciągów, które rekurencyjnie sumują się do 9266
259Jak efektywnie zaimplementować k stosy w pojedynczej tablicy?265
260Najdłuższe wspólne rozszerzenie265
261Policz pary z podaną sumą265
262Usuń punkty środkowe z połączonej listy segmentów linii265
263Sale konferencyjne II Rozwiązanie LeetCode263
264Pierwszy niepowtarzalny element262
265Matryca Toeplitza262
266Usuń spacje z ciągu262
267Powtarzający się wzór podłańcucha261
268Najdłuższy podłańcuch palindromiczny Rozwiązanie LeetCode261
269Przenieś wszystkie elementy ujemne na jedną stronę tablicy259
270Tasuj podaną tablicę258
271Minimalny stos255
272Problem królowej N.254
273Znajdź drugi, częsty charakter251
274Algorytm Dijkstry249
275Rozwiązanie House Robber Leetcode249
276Liczba wysp Rozwiązanie LetCode249
277Program sekwencji z kukułką248
278Najczęstszy element w tablicy246
279Sklonuj połączoną listę z następnym i losowym wskaźnikiem (haszowanie)245
280Zminimalizuj maksymalną różnicę między wysokościami244
281Ocena wyrażenia244
282Maksymalna liczba stosów243
283Sortuj połączone, które są sortowane według wartości bezwzględnych243
284Wyszukaj Rozwiązanie kodu Leetcode wstawiania pozycji243
285Numery Fibonacciego240
286Prawidłowe rozwiązanie Palindrome Leetcode239
287Plus jedno rozwiązanie Leetcode238
288Jak usunąć listę połączoną238
289Algorytm KMP237
290Rozwiązywanie Sudoku237
291Podzbiór Leetcode237
292Word Search236
293Rozwiązanie min. Kodu Leetcode dla stosu236
294Odwróć słowa w ciągu235
295Ocena wyrażenia Postfix234
296Rozwiązanie Combination Sum Leetcode233
297Liczba 1 bitów232
298Algorytm Rabina Karpa227
299Porównanie ciągów Backspace227
300Podtablica z sumą 0227
301Para dodatnich wartości ujemnych w tablicy227
302Scal posortowane tablice Rozwiązanie Leetcode227
303Cofanie kolejki225
304Ustaw Matrix Zeroes225
305Rozwiązanie Sqrt (x) Leetcode225
306Zawiera rozwiązanie Duplicate II Leetcode224
307Rozwiązanie typu Integer to Roman Leetcode222
308Suma kombinacji222
309Wieża Hanoi222
310Elementy wspólne we wszystkich wierszach danej macierzy221
311Iloczyn tablicy z wyjątkiem siebie220
312Usuń środkowy element stosu219
313Przecięcie dwóch tablic II Rozwiązanie Leetcode219
314Trójkąt Pascala Leetcode217
315Odwróć poszczególne słowa217
316Policz podtablice z równą liczbą jedynek i zer217
317Kompresja strun216
318Dodaj rozwiązanie binarne Leetcode216
319Minimalne wymiany wymagane do połączenia wszystkich elementów mniejszych lub równych k215
320Drugie najczęściej powtarzane słowo w sekwencji215
321Znajdź w strumieniu najważniejsze liczby (lub najczęściej występujące)214
322Skonstruuj drzewo binarne z podanych przejść w kolejności i przed zamówieniem214
323Rozwiązanie Leetcode listy połączonej z palindromem214
324Technika przesuwanego okna213
325Liczba par indeksów z równymi elementami w tablicy212
326Jednocyfrowe rozwiązanie Letcode212
327Następna permutacja212
328Rozwiązanie Pow (x, n) Leetcode212
329Algorytm Bellmana Forda211
330Ocena wyrażeń arytmetycznych211
331Segreguj liczby parzyste i nieparzyste211
332Zaprojektuj stos, który obsługuje getMin () w czasie O (1) i O (1) dodatkowej przestrzeni210
333Implementacja Deque przy użyciu podwójnie połączonej listy210
334Algorytmy zamiany stron w systemach operacyjnych210
335Konwersja postfiksu na infiks209
336Algorytm Kruskala209
337Policz liczby nieparzyste w rozwiązaniu kodu kreskowego zakresu przedziałów209
338Sortuj elementy według częstotliwości209
339Zawiera duplikat209
340Znajdź sumę niepowtarzających się elementów (odrębnych) elementów w tablicy209
341Minimalna wartość do uzyskania dodatniego wyniku Krok po kroku Sumuj rozwiązanie Leetcode208
342Rozwiązanie dotyczące maksymalnej liczby balonów z kodem kreskowym208
343K-ty najmniejszy element w posortowanej macierzy207
344Najdłuższy wspólny prefiks Leetcode rozwiązanie206
345Rozwiązanie trzeciego maksymalnego kodu Leetcode206
346Maksymalna podtablica206
347Rozwiązanie Permutations Leetcode205
348Grupuj słowa z tym samym zestawem znaków205
349Algorytm wypukłego kadłuba204
350Znajdź Lucky Integer w rozwiązaniu Array Leetcode204
351Najpopularniejsze K Częste Słowa203
352Znajdź rozwiązanie Town Judge Leetcode203
353Suma minimalnych i maksymalnych elementów wszystkich podtablic o rozmiarze k203
354Rozwiązanie Leetcode dla większości elementów203
355Znajdź liczby z parzystą liczbą cyfr Rozwiązanie Leetcode203
356Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode203
357Minimalna operacja, aby wszystkie elementy były równe w tablicy202
358Count Primes Rozwiązania Leetcode202
359Zamień węzły w pary rozwiązań Leetcode202
360Najmniejsza podtablica z k numerów odrębnych202
361Rozwiązanie LeetCode z macierzą spiralną202
362Policz podtablice mające łącznie różne różne elementy, takie same jak oryginalna tablica201
363Szyfrować ciąg201
364Sortowanie tablicy przy użyciu stosów201
365Pierwszy element występujący k razy w tablicy201
366Oceń dział200
367Scal dwie posortowane listy rozwiązań Leetcode199
368Biorąc pod uwagę dwie nieposortowane tablice, znajdź wszystkie pary, których suma wynosi x199
369Odwróć liczbę za pomocą stosu198
370Numer specjalny198
371Sprawdź, czy dwie tablice są równe, czy nie197
372Wyszukaj w rozwiązaniu Leetcode z obróconą sortowaną tablicą197
373Prefiks do konwersji wrostków197
374Grupowe anagramy196
375Minimalna suma ścieżek196
376Najlepszy czas na kupno i sprzedaż Rozwiązanie Leetcode z Stock II196
377Odwracanie pierwszych K elementów kolejki196
378Maksymalna możliwa różnica dwóch podzbiorów tablicy196
379Rozwiązanie Pascala Triangle II Leetcode195
380Maksymalna odległość między dwoma wystąpieniami tego samego elementu w tablicy195
381Znajdź duplikaty w danej tablicy, gdy elementy nie są ograniczone do zakresu195
382Liczba dobrych par rozwiązania Leetcode195
383Fizz Buzz Leetcode .195
384Permutacje Leetcode195
385Potęga rozwiązania dwóch Leetcode194
386Kodowanie Huffmana194
387Minimalne kroki do osiągnięcia celu przez rycerza193
388Pojedynczy numer193
389Unikalne rozwiązanie Leetcode Paths193
390Rozwiązanie Leetcode z minimalną różnicą bezwzględną193
391Rozwiązanie House Robber II Leetcode193
392Suma bieżąca 1d rozwiązania Leetcode dla macierzy193
393Brakujący numer Rozwiązanie Leetcode193
394Top K Częste elementy193
395Coin Change 2 Rozwiązanie Leetcode192
396Zapytanie o sumę zakresu 2D – rozwiązanie niezmiennego kodu Leetcode192
397Znajdź wszystkie numery zniknęły w rozwiązaniu kodu Leetcode macierzy192
398Sortuj tablicę, zwiększając częstotliwość Rozwiązanie Leetcode192
399Maksymalny kwadrat192
400Sortowanie za pomocą trywialnej funkcji skrótu191
401Średnia pensja z wyłączeniem rozwiązania Leetcode z minimalnym i maksymalnym wynagrodzeniem191
402Jak zaimplementować stos za pomocą kolejki priorytetowej lub sterty?191
403Znajdź zduplikowany numer191
404Ile liczb jest mniejszych niż obecne rozwiązanie kodu Leetcode190
405Rozwiązanie Max Consecutive Ones Leetcode190
406Podtablica Suma równa się K Rozwiązanie LeetCode190
407Najmniejszy element powtórzony dokładnie K razy190
408Sprawdź, czy tablica zawiera ciągłe liczby całkowite z dozwolonymi duplikatami190
409Konwersja zygzaka189
410Wyrażenie zawiera nadmiarowy nawias lub nie189
411Numer Fibonacciego Rozwiązanie LeetCode189
412Unikalne ścieżki189
413Rozwiązanie Matrix Diagonal Sum Leetcode189
414Dekoduj ciąg188
415Suma podtablicy równa się k188
416Znajdź numer Najbliższy Palindrom188
417Zapytania dotyczące podłańcuchów palindromu188
418Rozwiązanie Happy Number Leetcode188
419Problem sumy podzbiorów188
420Znajdź medianę ze strumienia danych187
421Sortuj liczby całkowite według liczby 1-bitowego rozwiązania Leetcode187
422Permutacja wielkości liter187
423Znajdź zwycięzcę w rozwiązaniu Leetcode Game Tic Tac Toe187
424Różnica między najwyższymi i najmniejszymi częstotliwościami w tablicy187
425Odwrotne samogłoski w rozwiązaniu z kodem kreskowym187
426Skumulowana częstotliwość liczenia każdego elementu w niesortowanej tablicy187
427Odejmij iloczyn i sumę cyfr rozwiązania typu Integer Leetcode187
428Konwertuj ciąg na Int187
429Usuń duplikaty z posortowanego rozwiązania Leetcode Array187
430Odwrotna liczba całkowita187
431N-ty numer kataloński187
432Długość największej podtablicy z sąsiadującymi elementami186
433Sprawdź, czy N i jego podwójne rozwiązanie Leetcode186
434Wymieszaj rozwiązanie Array Leetcode186
435Znajdź liczbę pracowników pod każdym pracownikiem186
436Znajdź trzy pierwsze, powtórzone w tablicy186
437Wydrukuj wszystkie odrębne elementy podanej tablicy liczb całkowitych186
438Rozwiązanie Monotonic Array LeetCode186
439Zdolność do wysłania paczek w ciągu D dni Leetcode Solution185
440Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode185
441Znajdź wszystkie pary (a, b) w tablicy takiej, że a% b = k185
442Najlepszy czas na kupno i sprzedaż Stock III Rozwiązanie Leetcode185
443Odwróć słowa w ciągu III Rozwiązanie LeetCode185
444Sortuj stos za pomocą rekurencji185
445Liczba całkowita do angielskich słów185
446Zaimplementuj stos i kolejkę za pomocą Deque184
447Znajdź pierwszy powtarzający się element w tablicy liczb całkowitych184
448Wykres dwudzielny184
449Policz podciągi z równą liczbą zer, 0 i 1184
450Implementacja pamięci podręcznej LRU184
451Podtablice z różnymi elementami184
452K najsłabsze wiersze w rozwiązaniu Matrix Leetcode183
453Największy element w Array Leetcode Solutions183
454Odwróć stos za pomocą rekursji183
455Maksymalna głębokość rozwiązania kodu Leetcode drzewa binarnego183
456Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie Leetcode183
457Usuń węzeł z połączonej listy bez wskaźnika głównego183
458Znajdź zduplikowany element182
459Kolejka priorytetowa przy użyciu listy połączonej pojedynczo182
460Odwróć ciąg182
461Sortowanie kolejki bez dodatkowej przestrzeni182
462Wygeneruj ciąg ze znakami, które mają nieparzyste rozwiązanie zliczania kodu Leetcode182
463Algorytm Prima182
464Znajdź minimum w obróconej posortowanej tablicy182
465Policz pary z dwóch połączonych list, których suma jest równa danej wartości182
466Najdłuższa wspólna kolejność181
467Rozwiązanie Leetcode z numerem kolumny arkusza Excel181
468Suma zakresów podtablic Rozwiązanie Leetcode181
469Scal dwie posortowane połączone listy181
470Konkatenacja rozwiązania Array LeetCode181
471Znajdź elementy, które są obecne w pierwszej tablicy, a nie w drugiej181
472Uzasadnienie tekstu Rozwiązanie LeetCode180
473Następne rozwiązanie Greater Element I Leetcode180
474Policz i powiedz180
475Edytuj odległość180
476Wieża iteracyjna w Hanoi180
477Usuń minimalną liczbę elementów, tak aby żaden wspólny element nie istniał w obu tablicach180
478Najdłuższy wspólny prefiks używający Trie180
479Znajdź różnicę w rozwiązaniu Leetcode180
480Znajdź rozwiązanie dla typowych znaków Leetcode180
481Fizz Buzz180
482Rozwiązanie Multiply Strings Leetcode179
483Znajdź pierwszą i ostatnią pozycję elementu w rozwiązaniu kodu Leetcode posortowanej tablicy179
484Dzieci z największą liczbą cukierków Rozwiązanie Leetcode178
485Największy element Kth w rozwiązaniu Stream Leetcode178
486Suma docelowa178
487Liczba kroków w celu zmniejszenia liczby do zera Rozwiązanie Leetcode178
488Algorytm Floyda Warshalla178
489Stopień tablicy178
490Algorytm MiniMax178
491Wydrukuj wszystkie podtablice z sumą 0178
492Najwolniejsze rozwiązanie kodu Leetcode178
493Odwróć połączoną listę178
494Zrównoważone rozwiązanie kodu binarnego drzewa binarnego178
495Słowo Ladder Rozwiązanie LeetCode178
496Scal nakładające się przedziały177
497Przenieś zera Rozwiązanie LeetCode177
498Kolejka priorytetowa w C ++177
499Widok z góry drzewa binarnego177
500Zaprojektuj rozwiązanie systemu parkingowego Leetcode176
501Policz i powiedz rozwiązanie Leetcode176
502Najkrótszy palindrom176
503Najdłuższa podtablica nie mająca więcej niż K odrębnych elementów176
504Sparuj z danym produktem176
505Wskaźnik szczytu w szyku górskim176
506Wypełnij powódź LeetCode176
507Prefiks do konwersji postfiksowej175
508Prawidłowy ciąg nawiasów175
509Znajdź cztery elementy, które sumują się do podanej wartości (Hashmap)175
510Koko Jedzenie Bananów Leetcode Solution175
511Rozwiązanie LeetCode do konwersji zygzaków175
512Maksymalna powierzchnia wyspy175
513Problem z klawiaturą numeryczną telefonu komórkowego174
514Sprawdź, czy dana tablica zawiera zduplikowane elementy w odległości k od siebie174
515Problem rozpiętości zapasów174
516Znajdź podtablicę z podaną sumą (obsługuje liczby ujemne)174
517Rozwiązanie Shuffle String Leetcode174
518Podciąg z konkatenacją wszystkich słów174
519Znajdź N unikalnych liczb całkowitych Suma do Zero rozwiązania Leetcode174
520Znajdź jeden z wielu powtarzających się elementów w tablicy tylko do odczytu174
521Konwersja postfiksu na prefiks174
522Znajdź brakujące elementy zakresu174
523Najmniejsza podtablica ze wszystkimi wystąpieniami najczęstszego elementu174
524Zaimplementuj stos przy użyciu kolejek173
525Zaimplementuj stos przy użyciu pojedynczej kolejki173
526Jump Game Rozwiązanie Leetcode173
527Znajdź indeks nawiasu zamykającego dla danego nawiasu otwierającego w wyrażeniu173
528Przecięcie dwóch tablic173
529Rekurencja173
530Znajdź różne elementy wspólne dla wszystkich wierszy macierzy173
531Policz liczbę trojaczków z iloczynem równym podanej liczbie173
532Długość rozwiązania Leetcode z ostatniego słowa173
533K-ty odrębny element w tablicy172
534Ciągły kod Leetcode tablicy172
535Konwertuj tablicę na modę Zig-Zag172
536Pojemnik z największą ilością wody172
537Iteracyjne przechodzenie wewnątrz drzewa binarnego172
538Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu sortowania172
539Tytuł kolumny arkusza Excel Rozwiązanie Leetcode172
540Rozwiązanie kodu Leetcode dla tablicy sortowania względnego171
541Następny większy element częstotliwości171
542Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów171
543Usuń węzeł z połączonej listy rozwiązania Leetcode171
544Zbuduj tablicę z permutacyjnego rozwiązania Leetcode171
545Ostatnia waga kamienia171
546Największe rozwiązanie z kodem Leetcode w postaci trójkąta obwodowego171
547Maksymalny prostokąt sumy w macierzy 2D171
548Minimalne odwrócenia nawiasów170
549Znajdź słowa, które mogą być utworzone przez postacie Rozwiązanie Leetcode170
550Konwertuj zwykły BST na Zrównoważony BST170
551Prawidłowe Sudoku170
552Pierwsza ujemna liczba całkowita w każdym oknie o rozmiarze k170
553Minimalne operacje konwersji X na Y170
554Liczba całkowita na rzymską169
555Ułóż podane liczby, aby utworzyć największą liczbę169
556Problem kopalni złota169
557Implementacja Deque przy użyciu okrągłej tablicy169
558Przetasuj tablicę169
559Suma rozwiązań Leetcode dla lewych liści169
560Zmień kolejność łańcucha binarnego na alternatywne wystąpienia x i y169
561Czy rozwiązanie kodu Leetcode z kolejnością169
562Problem plecaka168
563Przypisz rozwiązanie Leetcode dla plików cookie168
564Zmień tablicę na permutację liczb od 1 do N168
565Klejnoty i kamienie Leetcode Solution168
566Grupuj wielokrotne wystąpienia elementów tablicy w kolejności według pierwszego wystąpienia168
567Rozpowszechniaj cukierki ludziom Rozwiązanie Leetcode168
568Policz liczbę węzłów na danym poziomie w drzewie za pomocą BFS168
569Policz wszystkie podsekwencje, w których produkt jest mniejszy niż K.168
570Rozwiązanie Leetcode z ciągami izomorficznymi168
571Sprawdź, czy w wyrażeniu nie ma zbalansowanych nawiasów168
572Usuń połączone elementy listy Rozwiązanie Leetcode168
573Maksymalna suma ścieżek w trójkącie167
574Wstaw rozwiązanie z kodem kreskowym interwału167
575Najkrótsza ścieżka w sieci z eliminacją przeszkód Rozwiązanie LeetCode167
576Linked List Cycle II Rozwiązanie LeetCode167
577Rozwiązanie Leetcode na obwodzie wyspy167
578Prawidłowe anagramy167
579Minimalna liczba operacji usuwania, aby wszystkie elementy tablicy były takie same167
580Sposoby dekodowania166
58101 Matryca Rozwiązanie LeetCode166
582Unikalne drzewa wyszukiwania binarnego166
583Sito Eratostenesa166
584Jak sprawdzić, czy dwa podane zbiory są rozłączne?166
585Znajdź najmniejszą dodatnią liczbę całkowitą, której nie można przedstawić jako sumy żadnego podzbioru danej tablicy166
586Odległość Hamminga166
587Konwertuj posortowaną tablicę na rozwiązanie kodu Leetcode drzewa wyszukiwania binarnego166
5883Sum najbliższe rozwiązanie LeetCode166
589N-ty numer Tribonacciego rozwiązanie Leetcode166
590To samo drzewo Rozwiązanie LeetCode165
591Rozwiązanie Rotate List Leetcode165
592Znajdź minimalną różnicę między dwoma dowolnymi elementami164
593Rozwiązanie LeetCode z pamięcią podręczną LRU164
594Podsumowanie zakresów Rozwiązanie Leetcode164
595Maksymalna odległość w szyku164
596Minimalne ruchy rycerskie Rozwiązanie LetCode164
597Wzór słowa164
598Maksymalna różnica między pierwszym a ostatnim indeksem elementu w tablicy164
599Kombinacje Leetcode Solution164
600Minimalna liczba odrębnych elementów po usunięciu m elementów164
601K Puste gniazda LeetCode164
602Minimalna liczba podzbiorów z różnymi elementami164
603Zatrzymywanie wody deszczowej Rozwiązanie LeetCode164
604Znajdź sumę wszystkich unikatowych sum podrzędnych dla danej tablicy163
605Operacja XOR w rozwiązaniu kodu Leetcode macierzy163
606Problem z zawijaniem słów163
607Minimalne wstawienia w celu utworzenia palindromu z dozwolonymi permutacjami163
608Rozwiązanie Frog Jump Leetcode163
609Najmniejsza dobra podstawa163
610Obracanie obrazu Rozwiązanie LeetCode163
611Odległość między przystankami autobusowymi Rozwiązanie Leetcode163
612Problem ze zmianą monet162
613Zastosowania pierwszego przeszukiwania szerokości i pierwszego przeszukiwania głębokości162
614Sortuj tablicę według parzystości Rozwiązanie LeetCode162
615Odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej162
616Minimalna głębokość rozwiązania kodu Leetcode drzewa binarnego162
617Usuń wszystkie wystąpienia rozwiązania LeetCode z podciągiem162
618Algorytm malowania ogrodzeń162
619Zamień elementy na największy element w rozwiązaniu Leetcode po prawej stronie162
620Drukowanie nawiasów w problemie mnożenia łańcucha macierzy162
621Sprawdź, czy wyrażenie ma zduplikowany nawias, czy nie162
622Maksymalna liczba czekoladek do równego rozdzielenia między k studentów162
623Permutacja w łańcuchowym rozwiązaniu Leetcode161
624Znajdź rozwiązanie LeetCode dotyczące zduplikowanych numerów161
625Kamień Gra LeetCode161
626Zmień kolejność w tablicy - najmniejsza, największa, druga najmniejsza, druga co do wielkości161
627Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie rozwiązań LeetCode161
628Minimalny koszt zatrudnienia pracowników K.161
629Definiowanie rozwiązania kodu Leetcode adresu IP160
630Domowy rabuś160
631Maksymalna liczba kolejnych liczb obecnych w tablicy160
632Optymalne równoważenie konta Rozwiązanie LeetCode160
633Sortuj znaki według częstotliwości Rozwiązanie LeetCode160
634Znajdź sumę maksymalnego poziomu w drzewie binarnym160
635Kth Brak rozwiązania kodu Leetcode dla liczby dodatniej160
636Rozwiązanie do formatowania klucza licencyjnego Leetcode160
637Oddziel 0 i 1 w tablicy159
638Drzewo binarne Zygzakowate przechodzenie przez poziom kolejności LeetCode Rozwiązanie159
639Odwróć stos bez używania dodatkowej przestrzeni w O (n)159
640Ciągi izomorficzne159
641Nienakładająca się suma dwóch zestawów159
642Potęga rozwiązania Four Leetcode159
643Policz dobre węzły w rozwiązaniu Leetcode drzewa binarnego159
644Suma wszystkich nieparzystych długości podtablicowych Rozwiązanie Leetcode159
645Najdłuższa narastająca kolejność159
646Sprawdź, czy jest to proste rozwiązanie Leetcode158
647Śledzenie bieżącego maksymalnego elementu w stosie158
648Zapytania o liczbę elementów tablicy z wartościami w podanym zakresie158
649Prawidłowe rozwiązanie Leetcode Palindrome II158
650Najdłuższy podciąg z maksymalnie tysiącami odrębnych znaków Rozwiązanie LeetCode158
651Minimalna liczba kroków do wykonania dwóch ciągów rozwiązań Anagram Leetcode158
652Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów dzięki rozwiązaniu Leetcode Cooldown158
653Iteracyjna metoda znajdowania wysokości drzewa binarnego158
654Konwertuj tablicę do postaci zredukowanej157
655Zreorganizuj ciąg157
656Kombinacje literowe numeru telefonu157
657K Puste gniazda157
658GCD dwóch liczb157
659Odwracanie obrazu Rozwiązanie LeetCode157
660Znajdź największe d w tablicy, takie że a + b + c = d157
661Czas wolny dla pracowników Rozwiązanie LeetCode157
662Liczba prowincji Letcode Rozwiązanie157
663Sprawdź, czy dwie tablice ciągów są równoważnym rozwiązaniem Leetcode157
664Numer strobogramatyczny Rozwiązanie LeetCode157
665Połącz dwa zrównoważone drzewa wyszukiwania binarnego157
666Sprawdź, czy tablica jest podzbiorem innej tablicy156
667Redukcja potraw Rozwiązanie LeetCode156
668Jak stworzyć łączony stos?156
669Etykiety partycji Rozwiązanie LeetCode156
670Maksymalna liczba monet, które możesz otrzymać Rozwiązanie Leetcode156
671Suma f (a [i], a [j]) po wszystkich parach w tablicy n liczb całkowitych156
672Ciąg znaków do liczby całkowitej (atoi) Rozwiązanie LeetCode156
673Sprawdź, czy kolejkę można posortować do innej kolejki za pomocą stosu156
674Najdłuższy podciąg z co najmniej K powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode156
675Sortuj wiggle156
676Średnia krocząca ze strumienia danych Rozwiązanie Leetcode156
677Brzydki numer Rozwiązanie Letcode155
678Liczba rzutów kostką z docelową sumą Rozwiązanie LeetCode155
679BFS vs DFS dla drzewa binarnego155
680Pobieranie próbek ze zbiornika155
681Najdłuższa ścieżka wzrostu w rozwiązaniu Matrix LeetCode155
682Formularz minimalny numer z podanej sekwencji155
683Następca w kolejności węzła w drzewie binarnym155
684Sekwencja permutacji Rozwiązanie LeetCode155
685Rozwiązanie zwiększające malejący kod kreskowy ciągu155
686Znajdź wartość odległości między dwiema tablicami Rozwiązanie Leetcode155
687Największa suma ciągła podtablica155
688Wypełnianie wskaźników następnego prawego w każdym węźle154
689Prawidłowy palindrom154
690Odwracanie kolejki przy użyciu rekursji154
691Znajdź pary o podanej sumie takie, że elementy pary znajdują się w różnych wierszach154
692Usuń kolejne te same słowa w sekwencji154
693Ścieżka z maksymalną wartością minimalną Rozwiązanie LeetCode154
694Podzbiór Suma Leetcode154
695Maksymalna liczba wystąpień rozwiązania Leetcode z podciągiem154
696Znajdź liście drzewa binarnego Rozwiązanie LeetCode154
697Szczęśliwe liczby w rozwiązaniu Matrix Leetcode154
698Tylko odwrotne litery Rozwiązanie LeetCode154
699Rozwiązanie Leetcode z małymi literami154
700Skonstruuj BST z podanego przejścia przed zamówieniem153
701Rozwiązanie kodu Leetcode na odległość Hamminga153
702Znajdź najmniejszy dzielnik, biorąc pod uwagę rozwiązanie z kodem progowym153
703Edytuj odległość LeetCode rozwiązanie153
704Usuń n-ty węzeł z końca podanej połączonej listy153
705Sortuj tablicę, zwiększając częstotliwość Rozwiązanie Leetcode153
706Większość rozwiązań Leetcode Element II153
707Odzyskaj drzewo wyszukiwania binarnego153
708Prawidłowe rozwiązanie Perfect Square Leetcode153
709Wydrukuj liczby Fibonacciego w odwrotnej kolejności153
710Znajdź węzeł z minimalną wartością w drzewie wyszukiwania binarnego153
711Maksymalny produkt z trzech liczb Rozwiązanie LeetCode153
712Podziel tablicę na trzy części dzięki rozwiązaniu Leetcode o równej sumie152
713Porządek zygzakowaty w drzewie binarnym152
714Unikalne rozwiązanie Leetcode Paths II152
715Dekompresuj rozwiązanie kodu Leetcode z zakodowaną listą długości przebiegu152
716Rozwiązanie czynnikowych zer kończących się z kodem Leetcode152
717Podstawy programowania dynamicznego152
718Usuń nieprawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode152
719Liczby o częstotliwościach pierwszych większych lub równych k152
720Dodaj i wyszukaj słowo - projektowanie struktury danych LeetCode152
721Najdłuższy zakres z tą samą sumą w dwóch tablicach binarnych151
722Największa podtablica z równą liczbą zer i jedynek151
723Ranga transformacji rozwiązania Array Leetcode151
724Kompresja ciągów Rozwiązanie LetCode151
725Stos permutacji (sprawdź, czy tablica jest permutacją stosu innych)151
726Konwertuj liczbę na rozwiązanie z kodem szesnastkowym151
727Połącz dwa drzewa binarne Rozwiązanie LeetCode151
728Przełącznik żarówek Rozwiązanie LetCode150
729Usunięcie w drzewie binarnym150
730Usuń N-ty węzeł z końca listy Rozwiązanie Leetcode150
731Współczynnik dwumianowy150
732Rozwiązanie Leetcode z wierszem klawiatury150
733Maksymalny iloczyn dwóch elementów w rozwiązaniu Leetcode macierzy150
734Sortowanie bąbelkowe przy użyciu dwóch stosów150
735Minimalny koszt biletów Rozwiązanie Leetcode150
736Znajdź maksymalną głębokość zagnieżdżonych nawiasów w ciągu150
737Znajdź największą wielokrotność 3150
738Podejście oparte na kolejce dla pierwszego niepowtarzalnego znaku w strumieniu150
739Przywracanie adresów IP Rozwiązanie Letcode150
740Znajdź parę z najlepszym produktem w tablicy150
741Znajdź unikalny znak w ciągu150
742Minimalna odległość między węzłami BST Rozwiązanie Leetcode149
743Rejestr obecności uczniów I Rozwiązanie Leetcode149
744Elementy do dodania, aby wszystkie elementy zakresu były obecne w tablicy149
745Drzewa o minimalnej wysokości149
746Najlepsze rozwiązanie do punktu spotkań LeetCode149
747Maksymalnie 69 numerów Leetcode Solution149
748Policz czterokrotnie z czterech posortowanych tablic, których suma jest równa danej wartości x149
749Rozwiązanie Leetcode drzewa symetrycznego149
750k-ty brakujący element w rosnącej sekwencji, który nie występuje w danej sekwencji149
751Samochód wyścigowy Rozwiązanie LetCode149
752Drzewo binarne Maksymalna suma ścieżki Rozwiązanie LeetCode149
753Posortowana połączona lista do Zrównoważonego BST149
754Rozwijalny stos oparty na macierzy149
755Znalezienie najbliższego elementu K.149
756Scal K posortowane połączone listy149
757Traversal Morrisa148
758Robot Room Cleaner Rozwiązanie Leetcode148
759Kth przodek węzła w drzewie binarnym148
760Sprawdź, czy ścieżka istnieje w rozwiązaniu wykresu Leetcode148
761Usuń nawiasy z łańcucha algebraicznego zawierającego operatory + i -148
762Przekątna drzewa binarnego148
763Ważny numer148
764Wzorzec słowny Rozwiązanie LetCode148
765Wykonaj przesunięcia łańcucha Leetcode148
766Wygeneruj wszystkie możliwe posortowane tablice z alternatywnych elementów dwóch podanych posortowanych tablic148
767Maksymalna długość połączonego ciągu z unikalnymi znakami Rozwiązanie Leetcode148
768Gra skok148
769Odwróć drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode148
770Najbliższe wyjście z wejścia w Labiryncie Rozwiązanie LeetCode147
771Sprawdź Palindrome po każdym zapytaniu o zamianę postaci147
772Liczba EDN po prawej stronie147
773Pierwsza unikalna postać w łańcuchu Rozwiązanie LeetCode147
774Rozwiązanie kodu kreskowego maksymalnej głębokości drzewa n-arowego147
775Największa prostokątna macierz podrzędna, której suma wynosi 0147
776Liczba wysp II Rozwiązanie LeetCode147
777Rozwiązanie Leetcode dla rang względnych147
778Sortuj tablicę zgodnie z kolejnością zdefiniowaną przez inną tablicę147
779Oceń rozwiązanie LeetCode z odwróconą polską notacją147
780Program dotyczący problemu z mostem i pochodni147
781Niemalejące rozwiązanie Array LeetCode147
782Znajdź wszystkie duplikaty w rozwiązaniu Array LeetCode147
783Znajdź medianę ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode147
784Największy prostokąt w histogramie rozwiązanie LeetCode147
785Zminimalizuj maksymalną sumę par w tablicy LeetCode Solution147
786Minimalny czas potrzebny do zgnilizny wszystkich pomarańczy147
787Węże i drabiny Rozwiązanie LeetCode147
788Specjalna tablica z X elementami większe niż lub równe rozwiązanie X Leetcode146
789Problem z kafelkami146
790N-Queens Rozwiązanie LeetCode146
791Policz przedmioty wspólne dla obu list, ale z różnymi cenami146
792Scalanie posortowanej tablicy LeetCode Rozwiązanie146
793Uzyskaj maksimum w generowanym rozwiązaniu Leetcode dla macierzy146
794Cykl listy połączonej146
795Zagnieżdżona lista wag Suma II Rozwiązanie LeetCode146
796Porównanie ciągów zawierające symbole wieloznaczne146
797Usuń duplikaty z posortowanej listy Rozwiązanie LeetCode146
798Sortuj kolory146
799Wykres transpozycji146
800Minimalna liczba skoków do końca146
801Podział na podzbiory o równej sumie K Leetcode Rozwiązanie146
802Szukaj w rozwiązaniu Leetcode w drzewie wyszukiwania binarnego146
803Problem z parowaniem znajomych145
804Wyszukaj rozwiązanie Leetcode 2D Matrix II145
805Rozwiązanie Base 7 Leetcode145
806Sprawdź, czy pary tablic są podzielne przez rozwiązanie k LeetCode145
807Słownik obcych Rozwiązanie LetCode145
808Maksymalna różnica między rosnącymi elementami Rozwiązanie LeetCode145
809Zmiana kolejności danych w plikach dziennika Rozwiązanie LeetCode145
810Drzewo przedziałów145
811Usuń duplikaty z posortowanej listy II145
812Wydrukuj drzewo binarne w porządku pionowym145
813Sprawdź, czy dwa wyrażenia w nawiasach są takie same145
814Ceny końcowe ze specjalną zniżką w rozwiązaniu Leetcode w sklepie145
815Minimalne swapy, aby sekwencje wzrastały145
816Łączne liczby bez powtarzających się cyfr w zakresie144
817Sortuj tablicę według parzystości II Rozwiązanie Leetcode144
818Klonowanie wykresu Rozwiązanie LeetCode144
819Uzupełnienie numeru Leetcode Solution144
820Konwertuj BST na Min Heap144
821Jedno rozwiązanie do edycji odległości LeetCode144
822Iteracyjne przemierzanie kolejności w przedsprzedaży144
823Rozwiązanie Leetcode z folderem dziennika robota indeksującego144
824Minimalny czas odwiedzania wszystkich punktów Rozwiązanie Leetcode144
825Okrągła kolejka144
826Rozwiązanie DP zoptymalizowane pod kątem przestrzeni dla problemu plecakowego 0-1144
827Podziel łańcuch na zrównoważone struny rozwiązanie Leetcode144
828Kolejka priorytetowa korzystająca z podwójnie połączonej listy143
829Najdłuższa podtablica licząca 1 o Jeden więcej niż liczba 0143
830Top K Często używane słowa Rozwiązanie LeetCode143
831Znajdź wszystkie trojaczki z sumą zerową143
832Harmonogram kursu II - LeetCode143
833Ścieżka z maksymalną średnią wartością143
834Podzbiór z sumą podzielną przez m143
835Kolejność poziomów Traversal w formie spiralnej143
836Last Stone Weight II Rozwiązanie LeetCode143
837Dopasowanie wyrażeń regularnych143
838Współczynnik permutacji143
839Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode142
840Lista partycji Rozwiązanie Leetcode142
841Można umieścić kwiaty rozwiązanie LeetCode142
842Znajdź podtablicę z najmniejszą średnią142
843Spraw, aby dwie tablice były równe, odwracając tablice podrzędne Rozwiązanie Leetcode142
844Znajdź wszystkie możliwe przepisy z podanych materiałów Rozwiązanie LeetCode142
845Minimalne wymiany, aby uzyskać równe rozwiązanie dla ciągów znaków Leetcode142
846Zgadnij liczbę wyższą lub niższą Rozwiązanie LeetCode142
847Produkt podrzędny mniej niż K Rozwiązanie LeetCode142
848Zaprojektuj stos z działaniem przyrostowym Rozwiązaniem Leetcode142
849Najjaśniejsza pozycja na ulicy LeetCode Solution142
850Suma maksymalnego rozmiaru podtablicy wynosi k142
851Znajdź jedyny powtarzalny element od 1 do N-1142
852Maksymalna głębokość zagnieżdżenia rozwiązania Leetcode w nawiasach142
853LCS (Longest Common Subsequence) trzech ciągów141
854Policz sposoby dotarcia do n-tego schodu, wykonując kroki 1, 2 lub 3141
855Mnożenie łańcucha macierzy141
856Minimalna liczba kranów do otwarcia w celu podlewania ogrodu Rozwiązanie LeetCode141
857Suma najbliższej mniejszej i większej liczby141
858Maksymalny zysk w rozwiązaniu Leetcode do planowania zadań141
859Biorąc pod uwagę tablicę par Znajdź w niej wszystkie pary symetryczne141
860Sprawdź, czy podana tablica może reprezentować przemierzanie przed zamówieniem drzewa wyszukiwania binarnego141
861Formularz minimalną liczbę z podanej sekwencji141
862Sprawdź, czy dane drzewo binarne jest kompletne, czy nie141
863Rozwiązanie Leetcode z matrycą spiralną II141
864Mur z cegły Rozwiązanie LetCode141
865Posortowana tablica do zrównoważonego BST141
866Podciąg wielkości K z największą parzystą sumą rozwiązania LeetCode141
867Policz odrębne elementy w każdym oknie o rozmiarze K.141
868Sprawdź, czy macierz można sortować w stosie141
869Minimalne skoki, aby dotrzeć do domu Rozwiązanie LeetCode141
870Policz podtablice z takimi samymi parzystymi i nieparzystymi elementami140
871Przechodzenie po drzewie (zamówienie przedpremierowe, zamówienie wewnętrzne i zamówienie pocztowe)140
872Wyszukiwanie i wstawianie w drzewie wyszukiwania binarnego140
873GCD o podanych zakresach indeksów w tablicy140
874Zgadnij liczbę wyższą lub niższą II140
875Wstaw do rozwiązania Leetcode w drzewie wyszukiwania binarnego140
876Wstaw Usuń GetRandom140
877Znajdź maksymalną sumę możliwą równą sumę trzech stosów139
878Najkrótsza odległość słowa Leetcode Rozwiązanie139
879Suma i przecięcie dwóch połączonych list139
880Zmień układ tablicy Tak, że arr [i] jest równe i139
881Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów dzięki rozwiązaniu Leetcode z opłatami transakcyjnymi139
882Sekwencje o określonej długości, w których każdy element jest większy lub równy dwukrotności poprzedniego139
883Butelki na wodę Leetcode Solution139
884Minimalna suma ścieżki w trójkącie139
885Znajdź wszystkie permutowane wiersze danego wiersza w macierzy139
886Wyróżnij sąsiednie elementy w tablicy139
887Rozwiązanie Leetcode dotyczące temperatur dziennych139
888Zapytania o sumę zakresu bez aktualizacji139
889Zidentyfikuj i zaznacz niedopasowany nawias w wyrażeniu139
890BFS dla Disconnected Graph138
891Skonstruuj pełne drzewo binarne z jego połączonej reprezentacji listy138
892Robot ograniczony w okręgu Rozwiązanie LeetCode138
893Liczba dni między dwiema datami Rozwiązanie LeetCode138
894Ciekawa metoda generowania liczb binarnych od 1 do n138
895Brakujący element w posortowanej tablicy rozwiązania LeetCode138
896Maksymalny wynik po rozdzieleniu rozwiązania z kodem Leetcode138
897Trójkierunkowe partycjonowanie tablicy wokół podanego zakresu138
898Znajdź odległość między dwoma węzłami drzewa binarnego138
899Znajdź rozwiązanie dla typowych znaków Leetcode138
900Usuń i zarabiaj138
901Konwertuj posortowaną listę na drzewo wyszukiwania binarnego138
902Przekątna Traversal Rozwiązanie LeetCode138
903Rozwiązanie Leetcode dla miasta docelowego138
904Zrównoważone wyrażenie z zamianą138
905Minimalna suma mnożenia n liczb138
906Ustaw Matrix Zeroes Leetcode rozwiązanie138
907Policz liczby ujemne w rozwiązaniu LeetCode posortowanej macierzy138
908Program do sprawdzania, czy drzewo binarne jest BST, czy nie138
909Zmień rozmieszczenie spacji między słowami Rozwiązanie Leetcode138
910Obcy słownik138
911Sprawdź, czy elementy stosu są parami kolejne138
912Rozwiązanie Lemonade Change Leetcode138
9134Suma137
914Powtarzający się wzorzec podłańcuchowy Rozwiązanie LeetCode137
915Specjalne pozycje w rozwiązaniu Leetcode z macierzą binarną137
916Rozwiązanie LeetCode z macierzą spiralną III137
917Zapytania o zakres LCM137
918Sprawdź, czy podana tablica może reprezentować przechodzenie po kolejności poziomu drzewa wyszukiwania binarnego137
919Najmniejsza liczba unikalnych liczb całkowitych po usunięciu K rozwiązania Leetcode137
920Scal dwie posortowane listy Leetcode137
921Historia projektu w przeglądarce Rozwiązanie LetCode137
922Liczba równoważnych par Domino Rozwiązanie Leetcode136
923Liczba odrębnych wysp Rozwiązanie Leetcode136
924Przekątna Traverse Rozwiązanie LeetCode136
925Rozwiązanie Leetcode do partycjonowania palindromu136
926Zmień układ Array w taki sposób, że arr [i]> = arr [j], jeśli i jest parzysty, a arr [i] <= arr [j], jeśli i jest nieparzysty i j <i136
927Suma pionowa w danym drzewie binarnym136
928Infiks do Postfix136
929Najdłuższa palindromiczna następstwo136
930Kolejka za pomocą stosów136
931Średnie poziomów w drzewie binarnym136
932Maksymalna suma podtablicy z wyłączeniem niektórych elementów136
933K'th Największy element w BST, gdy modyfikacja do BST jest niedozwolona136
934Skonstruuj rozwiązanie Rectangle Leetcode135
935Zapytania o GCD wszystkich numerów tablicy z wyjątkiem elementów w podanym zakresie135
936Rozwiązanie trzech kolejnych kursów Leetcode135
937Skonstruuj BST na podstawie danego przemierzania kolejności poziomów135
938Wydrukuj ciąg Fibonacciego używając 2 zmiennych135
939Rozwiązanie Leetcode dla numerów leksykograficznych135
940Dzielenie tablicy na pary z sumą podzielną przez K135
941Przycinaj drzewo wyszukiwania binarnego135
942Rozwiązanie Leetcode stosu maksymalnej częstotliwości135
943Stone Game II Letcode135
944Podmacierz prostokątna o największej powierzchni z równą liczbą jedynek i zer135
945Potrafi dokonać postępu arytmetycznego z rozwiązania kodu Leetcode sekwencji135
946Analiza witryny użytkownika Odwiedź wzór Rozwiązanie LeetCode134
947Drzewo binarne – najdłuższa sekwencja w kolejności – rozwiązanie LeetCode134
948Scalanie przedziałów134
949Podział słów134
950Wystąpienia wzorców przy użyciu stosu134
951Tablica różnic | Zapytanie o aktualizację zakresu w O (1)134
952Usuń duplikaty z posortowanej listy II Rozwiązanie LeetCode134
953Tablica binarna po operacjach przełączania zakresu M.134
954Wszystkie unikalne trojaczki, które sumują się do określonej wartości134
955Mediana dwóch posortowanych tablic134
9563 Suma134
957Sklep oparty na wartościach czasowych Rozwiązanie LeetCode134
958Silnie połączony komponent134
959Sprawdź, czy jakiekolwiek dwa przedziały nakładają się na dany zestaw przedziałów134
960Największy podciąg między dwoma równymi znakami Rozwiązanie Leetcode133
961Iteracyjne przechodzenie po kolejności przy użyciu dwóch stosów133
962Przesuwne okno maksymalne133
963Wyszukiwanie w głębi (DFS) dla wykresu133
964Partycjonowanie palindromów133
965Utwórz maksymalną liczbę133
966Podziel tablicę na kolejne sekwencje133
967Drzewo symetryczne133
968Podzbiór największych par podzielnych133
969Policz podmacierze we wszystkich rozwiązaniach LeetCode133
970Sekwencja Newmana-Conwaya133
971Maksymalizuj sumę macierzy po rozwiązaniu K Negations Leetcode133
972Tasuj liczby całkowite 2n jako a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn bez użycia dodatkowej spacji132
973Znajdź maksimum minimum dla każdego rozmiaru okna w danej tablicy132
974Maksymalna suma podciągów taka, że ​​nie ma trzech kolejnych132
975Odwróć węzły w grupie K.132
976Drzewo segmentów132
977Mój kalendarz I rozwiązanie LeetCode132
978Wchodzenie po schodach132
979Saper Rozwiązanie LeetCode132
980Maksymalna podtablica produktu132
981Breadth First Search (BFS) dla wykresu132
982Długość najdłuższej sekwencji Fibonacciego132
983Przecięcie dwóch połączonych list Rozwiązanie LeetCode132
984Operacja usuwania drzewa wyszukiwania binarnego132
985Znak produktu rozwiązania Array LeetCode132
986Wysokość drzewa ogólnego z tablicy nadrzędnej131
987Rozwiązanie LeetCode dotyczące zderzenia asteroid131
988Znajdź zduplikowane poddrzewa131
989Znajdź różnicę w rozwiązaniu Leetcode131
990Policz parę z Given Sum131
991Pierwszy brak pozytywny131
992Znajdź przejście BST po zamówieniu pocztowym na podstawie przejścia przed zamówieniem131
993Policz liczby pierwsze w zakresach131
994Przekraczanie granic drzewa binarnego131
995Minimalna wysokość drzew Rozwiązanie LeetCode131
996Przechodzenie przez kolejność poziomów drzewa binarnego131
997Serializacja i deserializacja drzewa binarnego130
998Zabijanie procesu Rozwiązanie LetCode130
999Znajdź pierwszą wycieczkę okrężną, która odwiedza wszystkie pompy benzynowe130
1000Kth najmniejszy element w rozwiązaniu BST Leetcode130
1001Podwój pierwszy element i przesuń zero do końca130
1002Suma podzbiorów równych partycji130
1003Maksymalna długość powtarzającej się podtablicy130
1004Sprawdź, czy słowo występuje jako przedrostek dowolnego słowa w rozwiązaniu kodu Leetcode w zdaniu130
1005Wstawienie do drzewa binarnego130
1006Znajdź taką liczbę par w tablicy, że ich XOR wynosi 0130
1007Problem partycji malarza130
1008Spraw, by String był doskonałym rozwiązaniem dla Leetcode130
1009Liczba najdłuższych rosnących następstw129
1010Przechodzenie przez kolejne poziomy za pomocą dwóch kolejek129
1011Przyjaciele w odpowiednim wieku Rozwiązanie LeetCode129
1012Prawidłowe rozwiązanie Boomerang Leetcode129
1013Najdłuższy ładny podciąg LeetCode Rozwiązanie129
1014Oblicz nCr% p129
1015Najkrótsze ukończenie rozwiązania Word Leetcode129
1016Zmień układ tablicy tak, aby pozycja parzysta była większa niż nieparzysta129
1017Wykres Prawidłowe drzewo Rozwiązanie LeetCode129
1018Policz podtablice, w których druga najwyższa znajduje się przed najwyższą129
1019Unikalne ścieżki II129
1020K Najbliższe punkty do rozwiązania Leetcode Origin129
1021Produkt Array z wyjątkiem rozwiązania Self LeetCode129
1022Największy numer rozwiązania Leetcode129
1023Najdłuższy podciąg, przy którym różnica między sąsiednimi wynosi jeden128
1024Odszyfruj ciąg z alfabetu na rozwiązanie z odwzorowaniem kodu liczbowego liczb całkowitych128
1025Boole'a Problem z nawiasami128
1026Konstrukcja najdłuższej narastającej następstwa (N log N)128
1027Scramble String Rozwiązanie LeetCode128
1028Rozwiązanie LeetCode w Maze III128
1029Zalety BST w porównaniu z tabelą skrótów128
1030Zbierz maksymalną liczbę punktów w siatce za pomocą dwóch przejść128
1031Maksymalna liczba sposobów partycjonowania rozwiązania Array LeetCode128
1032Brzydki numer II Rozwiązanie LeetCode128
1033Suma podtablicy minimalnego rozmiaru128
1034Drzewo wyszukiwania binarnego128
1035Dopasowywanie ciągów w rozwiązaniu kodu Leetcode tablicy128
1036Liczba ścieżek palindromicznych w macierzy128
1037Sprawdź, czy podtablica ma postać góry, czy nie127
1038Zbuduj tablicę za pomocą rozwiązania Leetcode do operacji stosu127
1039Zaprojektuj licznik trafień Rozwiązanie LeetCode127
1040Brzydkie liczby127
1041Nieprawidłowe transakcje Rozwiązanie LeetCode127
1042Dodaj dwie liczby127
1043Zrównoważone drzewo binarne127
1044Podciąg o maksymalnej długości z różnicą między sąsiednimi elementami równą 0 lub 1127
1045Maksymalny iloczyn indeksów następnego większego po lewej i prawej stronie127
1046Znajdź element szczytowy127
1047Skonstruuj drzewo binarne z podanej reprezentacji tablicy nadrzędnej127
1048Następne rozwiązanie Greater Element III LeetCode127
1049Traversal Morrisa Inordera127
1050Zwalczanie adresu IP Rozwiązanie LeetCode127
1051Znaczenie dla pracowników Rozwiązanie LeetCode127
1052Maksymalna transformacja wagi danego ciągu127
1053Maksymalna suma 3 nienakładających się podtablic126
1054Zmień układ tablicy tak, aby „arr [j]” zmienił się w „i”, jeśli „arr [i]” to „j”126
1055Dopasowywanie wyrażeń regularnych Dopasowywanie wyrażeń regularnych Rozwiązanie LeetCode126
1056Minimalna suma indeksu dwóch list126
1057Kth najmniejszy element w posortowanej macierzy rozwiązania LeetCode126
1058Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym rozwiązaniu Leetcode węzła126
1059Dostępne przechwyty dla rozwiązania Rook Leetcode126
1060Policz minimalne kroki, aby uzyskać żądaną tablicę126
1061Najniższy wspólny przodek126
1062Sprawdź poprawność drzewa wyszukiwania binarnego126
1063Implementacja Trie (drzewo przedrostkowe) Rozwiązanie Leetcode126
1064Iteracyjne przejście przez pierwszą głębokość wykresu126
1065Znajdź rozwiązanie LeetCode Peak Element II125
1066Super brzydki numer125
1067Bitowe ORAZ zakresu liczb Rozwiązanie LeetCode125
1068Liczba zamkniętych wysp Leetcode Rozwiązanie125
1069Określ, czy macierz można uzyskać przez rotację rozwiązania LeetCode125
1070Najdłuższa kolejność bitoniczna125
1071Maksymalizuj odległość do najbliższej osoby Rozwiązanie LeetCode125
1072Widok drzewa binarnego z prawej strony Rozwiązanie LeetCode125
1073Niestandardowe rozwiązanie Letcode z ciągiem sortowania125
1074Odzyskaj rozwiązanie Leetcode w drzewie wyszukiwania binarnego125
1075Path Sum II Rozwiązanie LeetCode125
1076Znajdź minimalną odległość między dwiema liczbami125
1077Przenieś wszystkie negatywne elementy na koniec w kolejności z dopuszczalną dodatkową przestrzenią125
1078Rodzaje drzew binarnych124
1079Liczenie par podzielnych124
1080Największe rozwiązanie poddrzewa BST LeetCode124
1081Struktura danych drzewa binarnego124
1082Rozwiązanie dnia roku Leetcode124
1083Zmień układ tablicy tak, aby parzyste elementy indeksu były mniejsze, a nieparzyste elementy indeksu były większe124
1084Usuń duplikaty z rozwiązania Sorted Array II Leetcode124
1085Kolejne znaki Rozwiązanie LeetCode123
1086Klonuj drzewo binarne z losowymi wskaźnikami123
1087Serializuj i deserializuj drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode123
1088Najmniejsze wspólne rozwiązanie Leetcode dla regionu123
1089Podtablice z K różnych liczb całkowitych Rozwiązanie Leetcode123
1090Liczba uczniów odrabiających prace domowe w określonym czasie Leetcode123
1091Znajdź najmniejszy zakres zawierający elementy z k list123
1092Wyświetla wszystkie trojaczki w posortowanej tablicy, która tworzy AP123
1093Policz pary z dwóch posortowanych tablic, których suma jest równa danej wartości x123
1094Suma ścieżki123
1095Generowanie nawiasów Rozwiązanie Leetcode123
1096Drukuj następną większą liczbę zapytań Q123
1097Maksymalna różnica między częstotliwościami dwóch elementów tak, że element o większej częstotliwości jest również większa123
1098Szukaj w posortowanej tablicy obróconej122
1099Liczba rodzeństwa danego węzła w drzewie n-arowym122
1100Poziom każdego węzła w drzewie z węzła źródłowego122
1101Kth najmniejszy produkt z dwóch posortowanych tablic Rozwiązanie LeetCode122
1102Następna Permutacja Rozwiązanie Leetcode122
1103Usuń rozwiązanie Palindromic Subsequences Leetcode122
1104Połączenie Sum IV Rozwiązanie LeetCode122
1105Ścieżka od Root do Leaf z sumą docelową Leetcode Solutions122
1106Maksymalna podtablica produktu122
1107Operacja dodawania stałego zakresu czasu na tablicy121
1108Konwertuj BST na Min-Heap bez używania tablicy121
1109Wyraźne następstwa121
1110Znajdź maksymalną różnicę między najbliższymi lewymi i prawymi mniejszymi elementami121
1111Napisz kod, aby określić, czy dwa drzewa są identyczne121
1112Widok z dołu drzewa binarnego121
1113Sortowanie topologiczne121
1114Rozwiązanie trzeciego maksymalnego kodu Leetcode121
1115Wydrukuj widok drzewa binarnego z prawej strony121
1116Usuń duplikaty z posortowanej tablicy121
1117Prawidłowe rozwiązanie LeetCode w stanie Kółko i krzyżyk121
1118Wyszukaj pozycję wstawiania120
1119Produkty zakresów w tablicy120
1120Znaczenie tablicy po usunięciu niektórych elementów Rozwiązanie Leetcode120
1121Iteracyjna metoda znajdowania przodków danego drzewa binarnego120
1122Cięcie pręta120
1123Znajdź trzy elementy z różnych trzech tablic, takich jak a + b + c = suma120
1124Permutacja palindromu Rozwiązanie LeetCode120
1125Policz Rozwiązanie Leetcode dla największej grupy120
1126Minimalna suma kwadratów zliczeń znaków w danym ciągu po usunięciu k znaków120
1127Sformatuj ponownie rozwiązanie String Leetcode119
1128Triangulacja minimalnego wyniku rozwiązania wielokąta Leetcode119
1129Maksymalne drzewo binarne119
1130Minimalna różnica bezwzględna w rozwiązaniu BST Leetcode119
1131Sekwencja Moser-de Bruijn119
1132Wydrukuj zmodyfikowaną tablicę po wykonaniu poleceń dodawania i odejmowania119
1133Prime Palindrom Rozwiązanie LeetCode119
1134Rozwiązanie kodu Leetcode dla tysięcy separatorów119
1135Najdłuższa rosnąca kolejna kolejność119
1136Zwiększanie podciągu trójek Rozwiązanie LeetCode119
1137Komórki z wartościami nieparzystymi w rozwiązaniu Matrix LeetCode119
1138Skonstruuj drzewo binarne z rozwiązania LeetCode Traversal w przedsprzedaży i po zamówieniu118
1139Skonstruuj ciągi K Palindrom Rozwiązanie LeetCode118
1140Wyszukaj element w posortowanej tablicy obróconej118
1141Najdłuższa podtablica z jedynek po usunięciu jednego elementu Rozwiązanie LeetCode118
1142Sekwencja Golomba118
1143Zapytania o liczbę odrębnych elementów w podtablicy117
1144Możliwe dwupartycyjne rozwiązanie LeetCode117
1145Policz ciągi binarne o parzystej długości z taką samą sumą bitów pierwszej i drugiej połowy117
1146Najdłuższa powtarzana sekwencja117
1147Konwersja drzewa binarnego na drzewo wyszukiwania binarnego117
1148Maksymalny produkt z podzielonego drzewa binarnego Rozwiązanie LeetCode117
1149Przekształć BST w większe drzewo sum117
1150Zamień węzły w pary117
1151K maksymalnych sum nakładających się ciągłych tablic podrzędnych117
1152Suma liczb parzystych po zapytaniach117
1153Znajdź sekwencję węża o maksymalnej długości117
1154Wprowadzenie do czerwono-czarnego drzewa117
1155Znajdź dwie nienakładające się podtablice, z których każda zawiera rozwiązanie LeetCode Suma docelowa117
1156Kth Najmniejsza liczba w rozwiązaniu Leetcode w tabliczce mnożenia117
1157Zagadnienie sumy podzbioru w przestrzeni O (suma)116
1158Podciągi palindromiczne Rozwiązanie Leetcode116
1159Drzewo decyzyjne116
1160Factoral Trailing Zeroes Rozwiązanie LeetCode116
1161K'th Największy element w BST wykorzystujący stałą dodatkową przestrzeń116
1162Kolejka priorytetowa116
1163Maksymalizuj sumę kolejnych różnic w tablicy kołowej116
1164Obróć szyk116
1165Sprawdź formację tablicy poprzez rozwiązanie Leetcode konkatenacji116
1166Usuń węzły i zwróć rozwiązanie Leetcode lasu116
1167Połącz dwa BST z ograniczoną dodatkową przestrzenią116
1168Porównaj ciągi według częstotliwości rozwiązania dla najmniejszego kodu Leetcode115
1169Trasy autobusowe Rozwiązanie Letcode115
1170Minimalny koszt przeniesienia żetonów na tę samą pozycję Rozwiązanie LeetCode115
1171Znajdź posortowany podciąg o rozmiarze 3 w czasie liniowym115
1172System sugestii wyszukiwania Rozwiązanie LeetCode115
1173Rozwiązanie LeetCode dla robota indeksującego115
1174Znajdź najmniejszą binarną cyfrę będącą wielokrotnością podanej liczby115
1175Pierwsza zła wersja115
1176Średnica N-Ary Tree Rozwiązanie LeetCode114
1177Minimalne skoki w bok Rozwiązanie LeetCode114
1178Rozwiązanie Leetcode z wartością najbliższego drzewa wyszukiwania binarnego114
1179Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie LeetCode114
1180Usuń maksymalną liczbę krawędzi, aby zachować w pełni przejezdny wykres Rozwiązanie Leetcode114
1181Policz pary, których produkty istnieją w zestawieniu114
1182Zmniejsz liczbę elementów, aby uzyskać rozwiązanie Array Zigzag LeetCode113
1183Odwróć ścieżkę w BST za pomocą kolejki113
1184Biorąc pod uwagę drzewo binarne, jak usunąć wszystkie połówki węzłów?113
1185Maksymalna liczba odcinków o długości a, b i c113
1186Liczba zamówień w rozwiązaniu Backlog Leetcode113
1187Zapałki do rozwiązania Square Leetcode112
1188Najniższy wspólny przodek w drzewie wyszukiwania binarnego112
1189Zamiana węzłów w połączonej liście rozwiązania Leetcode112
1190Filtruj restauracje według rozwiązań Leetcode przyjaznych weganom, cen i odległości112
1191Podtablica bitonowa o maksymalnej sumie112
1192Ciągła macierz rozwiązanie LeetCode112
1193Rekonstrukcja kolejki według wysokości112
1194Kth Najmniejszy element w BST112
1195Przenoszenie kamieni do kolejnego rozwiązania Leetcode112
1196Znajdź największą wartość w każdym rzędzie drzewa rozwiązanie LeetCode112
1197Konwertuj posortowaną tablicę na drzewo wyszukiwania binarnego LeetCode Solutions111
1198Wieża szampana Rozwiązanie LeetCode111
1199Prawidłowy numer trójkąta111
1200Data reformy Rozwiązanie LeetCode111
1201Nowa gra 21111
1202Zapytania tablicowe do wielokrotnych wymian i produktów111
1203Najbliższy liść w drzewie binarnym Rozwiązanie LeetCode111
1204Napisz funkcję, aby uzyskać punkt przecięcia dwóch połączonych list110
1205Maksymalna głębokość drzewa binarnego110
1206Prawidłowe rozwiązanie Perfect Square LeetCode110
1207Suma lewych liści Rozwiązanie LeetCode110
1208Rozwiązanie LeetCode z podziałem liczb całkowitych110
1209Jak wydrukować maksymalną liczbę liter za pomocą podanych czterech klawiszy110
1210Wykres i jego reprezentacja110
1211Zapytanie o sumę zakresu przy użyciu rzadkiej tabeli110
1212Zastąp dwie kolejne równe wartości jedną większą110
1213Zapytania o zakres dla najdłuższej prawidłowej sekwencji nawiasów110
1214Maksymalna suma par z określoną różnicą110
1215Maksymalna wartość przy danym indeksie w Bounded Array Rozwiązanie LeetCode110
1216Konkatenacja rozwiązania Array LeetCode110
1217K-ty czynnik n rozwiązania Leetcode109
1218Plasterki arytmetyczne II – rozwiązanie LeetCode podciągu109
1219Najniższy wspólny przodek rozwiązania Leetcode drzewa binarnego109
1220Dzielenie dwóch liczb całkowitych Rozwiązanie Leetcode109
1221Konwertuj liczbę całkowitą na sumę dwóch liczb całkowitych niezerowych Rozwiązanie Leetcode109
1222Wydrukuj zmodyfikowaną tablicę po wielu operacjach zwiększania zakresu tablicy109
1223Maksymalna suma ścieżki w prostokątnym trójkącie z liczbami109
1224Rozwiązanie Leetcode dla przecinania ścieżek109
1225Sortuj przez scalanie109
1226Zgadnij słowo109
1227BST do drzewa z sumą wszystkich mniejszych kluczy109
1228Sprawdź identyczne BST bez budowania drzew108
1229Zapytania dotyczące prawdopodobieństwa liczby parzystej lub nieparzystej w podanych zakresach108
1230Zlicz podzbiory mające różne liczby parzyste108
1231Projekt Skiplist Rozwiązanie LeetCode108
1232Spłaszcz rozwiązanie LeetCode do wektorów 2D108
1233Sprawdź, czy każdy węzeł wewnętrzny BST ma dokładnie jedno dziecko108
1234Sprawdź kompletność rozwiązania w postaci drzewa binarnego LeetCode108
1235Sprawdź, czy wszystkie poziomy dwóch drzew binarnych są anagramami, czy nie108
1236Minimalna liczba swapów w celu utworzenia sekwencji zwiększających rozwiązanie LeetCode108
1237Kursy równoległe II Rozwiązanie LeetCode107
1238Rozwiązanie Leetcode z przesuwanym oknem środkowym107
1239Klonowanie wykresów107
1240Moc Dwóch107
1241Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu słów według dopasowania słów107
1242Idealne rozwiązanie do kwadratów LeetCode107
1243Największe rozwiązanie Leetcode ze znakiem Plus107
1244Maksymalna tablica z dwóch podanych tablic z zachowaniem tej samej kolejności106
1245Rozwiązanie LRU Cache Leetcode106
1246Drzewo symetryczne Rozwiązanie LeetCode Rozwiązanie Leetcode106
1247Brakujący numer106
1248Wydrukuj n warunków sekwencji Newmana-Conwaya106
1249Znajdź minimum w Rotated Sorted Array II Rozwiązanie LeetCode106
1250Zmaksymalizuj elementy, używając innego szyku106
1251Znajdź minimalną liczbę operacji scalania, aby utworzyć palindrom tablicy106
1252Pogrubione słowa w łańcuchu Rozwiązanie LeetCode106
1253Średnia zakresu w tablicy106
1254Policz i przełącz zapytania w tablicy binarnej106
1255Sprawdź serializację drzewa binarnego przed zamówieniem105
1256Znajdź k-ty najmniejszy element w BST (statystyki zamówień w BST)105
1257Ciągły szyk105
1258Tytuł kolumny arkusza Excel Rozwiązanie LeetCode105
1259Następny większy element104
1260Wydrukuj przodków danego węzła drzewa binarnego bez rekursji104
1261Maksymalna podtablica produktu103
1262Połącz k Listy posortowane Rozwiązanie Leetcode103
1263Minimalne usunięcie, aby wprowadzić prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode103
1264Sprawdź, czy ciąg może zepsuć inne rozwiązanie kodu Leetcode103
1265Minimalny czas zebrania wszystkich jabłek z drzewa Rozwiązanie LeetCode103
1266Nakładanie się obrazu Rozwiązanie LeetCode103
1267Najmniejsze rozwiązanie Leetcode z serii II102
1268Sprawdź, czy dwa węzły znajdują się na tej samej ścieżce w drzewie102
1269Partycjonowanie palindromów101
1270Sprawdź w tablicy binarnej, czy liczba reprezentowana przez podtablicę jest nieparzysta lub parzysta101
1271Rozwiązanie uporządkowanej kolejki LeetCode101
1272Koko jedzenie bananów rozwiązanie LeetCode100
1273Scal posortowaną tablicę100
1274Minimalny koszt schodów wspinaczkowych Rozwiązanie LeetCode99
1275Sprawdź, czy X może wydać zmianę każdej osobie w kolejce99
1276Liczba pierwsza Newmana – Shanksa – Williamsa99
1277Liczba elementów mniejsza lub równa podanej liczbie w danej podtablicy98
1278Rozwiązanie LeetCode do podglądania iteratora98
1279Różne sposoby dodawania nawiasów Rozwiązanie Leetcode98
1280Kolejność zwiększania maksymalnej sumy97
1281Największa podmacierz z rearanżacjami Rozwiązanie LeetCode97
1282Minimalne zapytanie o zakres (rozkład pierwiastka kwadratowego i tabela rzadka)97
1283Zapytania o wartości dziesiętne tablic podrzędnych tablicy binarnej96
1284Znajdź maksymalną średnią podtablicę o długości k96
1285Liczba indeksów o równych elementach w podanym zakresie96
1286Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków Rozwiązanie Leetcode95
1287Maksymalny iloczyn narastającego podciągania95
1288Rozwiązanie Leetcode do zagnieżdżania tablic94
1289Minimalna całkowita przestrzeń zmarnowana przy operacjach zmiany rozmiaru K Rozwiązanie LeetCode94
1290Sprawdź, czy podana tablica o rozmiarze n może reprezentować BST n poziomów lub nie94
1291Konwersja drzewa binarnego na drzewo wyszukiwania binarnego przy użyciu zestawu STL93
1292Układanie monet Rozwiązanie Leetcode93
1293Minimalna liczba osób do nauczenia rozwiązania LeetCode92
1294Indeks losowego wyboru Rozwiązanie LeetCode92
1295Zakodowany ciąg znaków o najkrótszej długości Rozwiązanie LeetCode92
1296Znajdź zwycięzcę w grze o obiegu zamkniętym, rozwiązanie LeetCode91
1297Zapytania dotyczące XOR największego nieparzystego dzielnika zakresu91
1298Minimalna możliwa liczba całkowita po co najwyżej K sąsiednich zamianach na cyfrach Rozwiązanie LeetCode90
1299Jump Game IV Rozwiązanie LeetCode90
1300Osiągnij numer rozwiązania LeetCode90
1301Przekonwertuj BST na drzewo binarne, tak aby do każdego klucza dodawana była suma wszystkich większych kluczy90
1302Konwertuj na Base-2 rozwiązanie LeetCode89
1303Wstaw Usuń GetRandom O(1) Rozwiązanie Leetcode88
1304Dodaj dwa rozwiązania Leetcode Numbers II87
1305Numer Palindromu Rozwiązanie LeetCode87
1306Przechodzenie w pionie przez drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode86
1307Zaprojektuj system podziemny Leetcode Rozwiązanie84
1308Wydrukuj łańcuch par o maksymalnej długości84
1309Liczba podciągów, które spełniają podane warunki sumy, rozwiązanie LeetCode84
1310Ciągła suma podtablica Rozwiązanie LeetCode82
1311Wykryj rozwiązanie Capital Letcode81
1312Zaprojektuj rozwiązanie Leetcode w tabeli liderów79
1313Podłańcuch z konkatenacją wszystkich słów Rozwiązanie Leetcode76
1314Top K częstych elementów Rozwiązanie LeetCode76
1315Minimalne swapy, aby zgrupować wszystkie 1 razem rozwiązanie Leetcode75
1316Minimalna suma ścieżki Rozwiązanie Leetcode73
1317Lista nieparzystych parzystych połączonych rozwiązań Leetcode72
1318Dekodowanie rozwiązania Letcode String71
1319Rozwiązanie LeetCode z przechodzeniem w kolejności drzewa binarnego71
1320Przesuwanie liter Rozwiązanie LeetCode71
1321Maksymalny rok populacji Rozwiązanie LeetCode70
1322Znajdź rozwiązanie dla sędziego miejskiego LeetCode69
1323Count Sub Islands Rozwiązanie LeetCode69
1324Najkrótsza niesortowana ciągła podtablica rozwiązanie LeetCode69
1325Suma liczb od korzeni do liści Rozwiązanie LeetCode68
1326Najlepsze rozwiązanie do punktu spotkań LeetCode68
1327Najdłuższy wspólny podciąg LeetCode Rozwiązanie68
1328Znajdź rozwiązanie dla sędziego miejskiego LeetCode66
1329Projektowanie Dodaj i wyszukaj słowa Struktura danych Rozwiązanie LeetCode65
1330Prostokątne rozwiązanie LeetCode nakładające się63
1331Maksymalny rok populacji Rozwiązanie LeetCode63
1332Wstaw do posortowanej listy połączonej okólnie Rozwiązanie LeetCode61
1333Wynik nawiasu Rozwiązanie LeetCode60
1334Stone Game IV Rozwiązanie LeetCode60
1335Spłaszcz drzewo binarne do połączonej listy Rozwiązanie LeetCode59
1336Zapytanie o sumę zakresu 2D – Niezmienne rozwiązanie LeetCode59
1337Prawidłowy numer trójkąta Rozwiązanie LeetCode58
1338Czy wykres jest dwuczęściowy? Rozwiązanie LeetCode57
1339Odkrywaj karty w rosnącym zamówieniu rozwiązania Leetcode53
1340Podziel czekoladowe rozwiązanie LeetCode49
1341Suma zakresu BST LeetCode Solution41
1342Wskazówki krok po kroku z węzła drzewa binarnego do innego rozwiązania LeetCode39
1343Rozwiązanie odwrotnej liczby całkowitej Leetcode38
1344Sortuj kolory Rozwiązanie LetCode36
1345Znajdź K Najbliższe Elementy Rozwiązanie LeetCode33
1346Numer kolumny arkusza Excel Rozwiązanie LeetCode31
1347Obróć ciąg znaków Rozwiązanie LeetCode30
1348Maksymalna długość boku kwadratu z sumą mniejszą lub równą progowi rozwiązania LeetCode28
Translate »