Mediana dwóch posortowanych tablic

Poziom trudności Ciężko
Często zadawane pytania Adobe Amazonka Apple Bloomberg ByteDance Facebook Goldman Sachs Google Microsoft Chcieć
Szyk Wyszukiwanie binarne Dziel i rządźodwiedzajacy 137

Biorąc pod uwagę dwie posortowane tablice A i B o rozmiarze odpowiednio n i m. Znajdź medianę ostatecznego sortowania szyk otrzymane po scaleniu danych dwóch tablic lub innymi słowy, mówimy, że znajdź medianę dwóch posortowanych tablic.

(Oczekiwana złożoność czasowa: O (log (n)))

Podejście 1 dla mediany z dwóch posortowanych tablic

Używając metody z dwoma wskaźnikami, utwórz scaloną posortowaną tablicę A i B.

Następnie po prostu znajdź medianę tej tablicy.

Program C ++ dla mediany dwóch posortowanych tablic

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
double findMedian(int A[],int B[],int n,int m){
  int k=n+m;          // size of merged sorted array
  int M[k];          // array which will store integers of A and B in ascending order
  int i=0,j=0,in=0;     // i is a pointer index for A
               // j is a pointer index for B 
               // in is a pointer index for M
  while(i<n || j<m){
    if(i<n && j<m){
      if(A[i]<B[j]){
        M[in]=A[i];
        i++;
      }
      else{
        M[in]=B[j];
        j++;
      }
    }
    else{
      if(i<n){
        M[in]=A[i];
        i++;
      }
      else{
        M[in]=B[j];
        j++;
      }
    }
    in++;
  }
  if(k%2==0){
    double m1 = M[k/2];
    double m2 = M[(k/2)-1];
    return (m1+m2)/2;
  }
  else{
    double m1 = M[k/2];
    return m1;
  }
  return -1;  
}
int main(){
  int n,m;
  cin>>n>>m;
  int A[n],B[m];
  for(int i=0;i<n;i++){
    cin>>A[i];
  }
  for(int i=0;i<m;i++){
    cin>>B[i];
  }
  double median = findMedian(A,B,n,m);
  cout<<median<<"\n";
}
5 5
6 1 2 7 8
3 4 5 6 7
3.5

Analiza złożoności

Złożoność czasowa: O (max (n, m), ponieważ łączymy posortowaną tablicę przy użyciu obu tablic.

Złożoność przestrzeni: O (n + m), ponieważ przechowujemy ostateczną scaloną tablicę, która doprowadzi nas do złożoności przestrzeni O (n + m).

Podejście 2 dla mediany z dwóch posortowanych tablic

Aby rozwiązać ten problem, musimy najpierw zrozumieć, co właściwie robi mediana.

Jest to podział zbioru na dwa podzbiory o równej długości, tak że jeden podzbiór jest większy od drugiego.

tj. podziel zbiór na dwa podzbiory w taki sposób, że każdy element jednego podzbioru jest większy niż każdy element drugiego podzbioru.

Wróćmy teraz do problemu, musimy znaleźć medianę dwóch posortowanych tablic.

Czy możemy znaleźć partycję dla tablicy A i B, tak aby długość podzbiorów uzyskanych przez dodanie lewej i prawej strony obu partycji była równa?

Mediana dwóch posortowanych tablicszpilka

 

Dzielenie tablicy na i-tym miejscu oznacza również liczbę elementów z tej tablicy, które są obecne w lewym podzbiorze.

A jak wiemy, długość otrzymanych podzbiorów powinna być więc równa

przegroda A + przegroda B = (długość (A) + długość (B) +1) / 2

(Jeśli długość końcowej scalonej posortowanej tablicy jest nieparzysta, lewy podzbiór będzie miał więcej elementów)

Teraz pozostaje tylko sprawdzić, jak podzielić dane dwie tablice tak, aby prawy podzbiór był większy niż lewy podzbiór.

Zdefiniujmy idealną partycję posortowanych tablic:

Powiedzmy, że mamy tablicę A (długość n) i tablicę B (długość m)

Mediana dwóch posortowanych tablicszpilka

 

W takim razie podzieliliśmy A na i i B na j

Idealna partycja jest wtedy, gdy:

 • i + j = (n + m + 1) / 2 (podzbiory mają jednakową długość)
 • A [i-1] <= B [j] (elementy A po lewej stronie i pojawią się w lewym podzbiorze)
 • B [j-1] <= A [i] (elementy B po lewej stronie j pojawią się w lewym podzbiorze)

Jeśli A [i-1]> B [j] oznacza to, że po lewej stronie partycji A znajdują się elementy, które należy umieścić w większym (prawym) podzbiorze. W takim przypadku przesuniemy i w lewo, a j w prawo.

Jeśli B [j-1]> A [i] oznacza to, że po lewej stronie partycji B znajdują się elementy, które należy umieścić w większym (prawym) podzbiorze. W takim przypadku przesuniemy j w lewo i i w prawo.

Teraz, aby przenieść nasze wskaźniki partycji, możemy użyć wyszukiwania binarnego.

Wyjaśnienie

Zrozummy to na przykładzie:

Biorąc pod uwagę dwie posortowane tablice A i B.

Zacznijmy partycjonowanie A za pomocą wyszukiwania binarnego i sprawdźmy, czy możemy uzyskać idealną partycję, czy nie.

Krok 1

left = 0

right = 6

mid = (0 + 6) / 2 = 3 (podział na A)

Możemy otrzymać partycję B używając partycji A + partycji B = (długość (A) + długość (B) +1) / 2

partycjaB = (6 + 4 + 1) / 2 - partycja A.

partycja B = 5-3 = 2

szpilka

Lewa część partycji B jest większa niż prawa partycji A. Oznacza to, że musimy dodać więcej elementów A, aby uzyskać idealną partycję.

Krok 2

Czy po lewej = środek + 1, czyli po lewej = 4

right = 6

stąd nowy środek = (4 + 6) / 2 = 5

partycjaB = (6 + 4 + 1) / 2 - partycja A.

partycjaB = 0

szpilka

Lewa strona partycji A jest większa niż prawa partycji B. Oznacza to, że powinniśmy dodać więcej elementów B, aby uzyskać idealną partycję.

Krok 3

Zrób w prawo = środek 1

Lewy = 4

prawo = 4

stąd nowy środek = (4 + 4) / 2 = 4

partycjaB = (6 + 4 + 1) / 2 - partycja A.

partycjaB = 1

szpilka

Teraz widzimy, że na załączonym rysunku jest łącznie 5 elementów, a poza nim łącznie 5 elementów.

Ponadto lewa część partycji A jest mniejsza niż prawa partycji B.

A lewa część partycji B jest mniejsza niż prawa partycji A.

Stąd nasza tablica będzie się łączyć w ten sposób:

szpilka

Ponieważ nasza tablica ma równy rozmiar, mediana zostanie obliczona jako średnia z dwóch środkowych elementów końcowej posortowanej tablicy:

 • Jedną będzie maksimum z lewej strony idealnej partycji, tj. Max (17,11).
 • Drugim będzie minimum prawej strony idealnego podziału, czyli min (19,18).

Czyż nie

Uzyskana mediana = (17 + 18) / 2

= 17.5

Jeśli długość scalonej posortowanej tablicy jest nieparzysta, to odpowiedzią będzie po prostu maksimum lewej strony idealnej partycji.

Przykład

Wejście:

W pierwszym wierszu wejścia znajdują się dwie liczby całkowite n i m, oznaczające rozmiar tablicy A i B.

Następny wiersz zawiera n liczb całkowitych oddzielonych spacjami, które oznaczają A [i], gdzie 0 <= i

Następny wiersz zawiera m liczb całkowitych oddzielonych spacjami, które oznaczają B [i], gdzie 0 <= i

Wyjście:

Wydrukuj medianę z podanych dwóch posortowanych tablic.

Program C ++ dla mediany dwóch posortowanych tablic

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
double findMedian(int A[],int B[],int n,int m){
  int left = 0, right = n;
  while (left <= right) {
    int partitionA = (left + right)/2;
    int partitionB = (n + m + 1)/2 - partitionA;   // partitionA + partitionB = (n+m+1)/2

    //if partitionA is 0 then take INT_MIN for maxLeftA (nothing is left in the left of partition)
    double maxLeftA = INT_MIN;
    if(partitionA > 0){
      maxLeftA = A[partitionA-1];
    }
      
    //if partitionA is n then take INT_MAX for minRightA (nothing is left in the right of partition)
    double minRightA = INT_MAX;
    if(partitionA < n){
      minRightA = A[partitionA];
    }
    
    //Similarly for maxLeftB and minrightB
    double maxLeftB = INT_MIN;
    if(partitionB > 0){
      maxLeftB = B[partitionB-1];
    }
      
    double minRightB = INT_MAX;
    if(partitionB < m){
      minRightB = B[partitionB];
    }
    if (maxLeftA <= minRightB && maxLeftB <= minRightA) {   // check weather it's a perfect partition or not
      if ((n+m) % 2 == 0) {                // if the sorted merged array is of even length
        return (max(maxLeftA, maxLeftB) + min(minRightA, minRightB))/2;
      } 
      else {
        return max(maxLeftA, maxLeftB);
      }
    } 
    else if (maxLeftA > minRightB) {             //move left side.
      right = partitionA - 1;
    }
    else {                          // move right side
      left = partitionA + 1;
    }
  }
  return -1;  // we can't find the median if input is invalid i.e., arrays are not sorted
}
int main(){
  int n,m;
  cin>>n>>m;
  int A[n],B[m];
  for(int i=0;i<n;i++){
    cin>>A[i];
  }
  for(int i=0;i<m;i++){
    cin>>B[i];
  }
  double median = findMedian(A,B,n,m);
  cout<<median<<"\n";
}
4 5
1 2 7 8
3 4 5 6 7
5

Program JAVA dla mediany dwóch posortowanych tablic

import java.util.Scanner;
public class Main{
  public static double findMedian(int A[], int B[],int n,int m) {
    int left = 0, right = n;
    while (left <= right) {
      int partitionA = (left + right)/2;
      int partitionB = (n + m + 1)/2 - partitionA;   // partitionA + partitionB = (n+m+1)/2
      //if partitionA is 0 then take INT_MIN for maxLeftA (nothing is left in the left of partition)
      double maxLeftA = Integer.MIN_VALUE;
      if(partitionA > 0){
        maxLeftA = A[partitionA-1];
      }
        
      //if partitionA is n then take INT_MAX for minRightA (nothing is left in the right of partition)
      double minRightA = Integer.MAX_VALUE;
      if(partitionA < n){
        minRightA = A[partitionA];
      }
        
      //Similarly for maxLeftB and minrightB
      double maxLeftB = Integer.MIN_VALUE;
      if(partitionB > 0){
        maxLeftB = B[partitionB-1];
      }
          
      double minRightB = Integer.MAX_VALUE;
      if(partitionB < m){
        minRightB = B[partitionB];
      }
      if (maxLeftA <= minRightB && maxLeftB <= minRightA) {   // check weather it's a perfect partition or not
        if ((n+m) % 2 == 0) {                // if the sorted merged array is of even length
          return (Math.max(maxLeftA, maxLeftB) + Math.min(minRightA, minRightB))/2;
        } 
        else {
          return Math.max(maxLeftA, maxLeftB);
        }
      } 
      else if (maxLeftA > minRightB) {             //move left side.
        right = partitionA - 1;
      }
      else {                          // move right side
        left = partitionA + 1;
      }
    }
    return -1;  // we can't find the median if input is invalid i.e., arrays are not sorted
  }
    
  public static void main(String[] args) {
    Scanner scan = new Scanner(System.in);
    int n,m;
    n = scan.nextInt();
    m = scan.nextInt();
    int A[]=new int[n];
    int B[]=new int[m];
    for(int i=0;i<n;i++){
      A[i] = scan.nextInt();
    }
    for(int i=0;i<m;i++){
      B[i] = scan.nextInt();
    }
    double median = findMedian(A,B,n,m);
    System.out.println(median); 
  }
}
4 6
6 7 8 9
1 2 3 4 5 6
5.5

Analiza złożoności dla mediany dwóch posortowanych tablic

Złożoność czasowa: O (log (n))

tak jak na każdym kroku zmniejszamy przestrzeń wyszukiwania o połowę (wybierając lewą lub prawą przestrzeń wyszukiwania ze środkowego indeksu).

Złożoność przestrzeni: O (1) ponieważ używamy tylko niektórych zmiennych do obliczeń.

Dziękuje za przeczytanie!!

Referencje

Najpopularniejsze pytania do rozmowy kwalifikacyjnej

S.No Pytanie do wywiadu Liczba razy została poproszona
1Usuń węzeł z podwójnie połączonej listy2827
2Program Java do znajdowania liczby węzłów w drzewie binarnym2507
3Odwróć ciąg bez wpływu na znaki specjalne2468
4Usuń węzeł połączonej listy na danej pozycji1982
5Palindrom za pomocą rekurencji1879
6Wstaw węzły na połączonej liście w sposób posortowany (w kolejności rosnącej)1667
7Znajdź parę elementów z tablicy, której suma jest równa liczbie1655
8Sortuj elementy według częstotliwości występowania1637
9Napisz program, który wydrukuje wszystkie permutacje danego ciągu1612
10Znajdź minimalną odległość między dwiema liczbami w tablicy1479
11Utwórz listę podwójnie połączoną1451
12Szybkie sortowanie1423
13Odwróć tablicę1416
14Najmniejsze okno w ciągu zawierającym wszystkie znaki innego ciągu1400
15Znajdź trójkę, która sumuje się do podanej wartości1363
16Rekurencyjnie usuń wszystkie sąsiadujące duplikaty1359
17Pierwszy powtarzający się element1346
18Ułóż liczbę parzystą i nieparzystą w taki sposób, aby nieparzysty następowała po parzystej1325
19Suma liczb w ciągu1323
20Brak najmniejszej liczby dodatniej w niesortowanej tablicy1290
21Sprawdź, czy elementy tablicy są następujące po sobie1260
22Wykryj pętlę na liście połączonej1243
23Największa suma ciągła podtablica1235
24Szybkie sortowanie na liście połączonej jednostronnie1221
25Podtablica z podaną sumą1216
26Wydrukuj wszystkie możliwe kombinacje elementów R w danej tablicy o rozmiarze N1208
27Funkcja rekurencyjna do wyszukiwania podciągów1202
28Znajdź maksymalną powtarzającą się liczbę w tablicy1160
29Przechodzenie po kolejności na poziomie drzewa binarnego w Javie1130
30Znajdź pierwszy i drugi najmniejszy element1126
31Sprawdź, czy dwie połączone listy są identyczne1112
32Maksymalna suma podtablicy przy użyciu funkcji Podziel i zwyciężaj1107
33Usuń znaki z pierwszego ciągu, które są w drugim1073
34Znajdź liderów w szyku1064
35Zamień węzły na połączonej liście1041
36Znajdź liczbę występującą nieparzystą liczbę razy w tablicy1008
37Ułóż podane liczby, aby utworzyć największą liczbę II996
38Znajdź drugą najczęściej występującą postać991
39Biorąc pod uwagę łańcuch, znajdź jego pierwszy niepowtarzalny znak973
40Znajdź trójkę w tablicy z podaną sumą968
41Mając posortowaną tablicę i liczbę x, znajdź parę w tablicy, której suma jest najbliższa x958
42Całkowita liczba wystąpień danego elementu na połączonej liście958
43Program do sprawdzania, czy łańcuchy się obracają, czy nie949
44Wydrukuj wszystkie możliwe słowa z cyfr telefonu938
45Znajdź brakujący numer928
46Zmień kolejność liczb dodatnich i ujemnych na przemian w tablicy925
47Najdłuższy podciąg palindromiczny907
48Segreguj parzyste i nieparzyste węzły na połączonej liście889
49Drukuj Najdłuższy wspólny podciąg886
50Suma i przecięcie dwóch połączonych list877
51Przekształć jeden ciąg na inny, używając minimalnej liczby podanych operacji872
52Sprawdź przestawiony ciąg znaków może tworzyć palindrom853
53Zmień kolejność podanej tablicy na maksymalną minimalną formę851
54Policz możliwe trójkąty823
55Iteracyjna implementacja szybkiego sortowania823
56Mnożenie dwóch macierzy806
57Sprawdź, czy połączona lista jest palindromem800
58Liczba trojaczków z sumą mniejszą niż podana wartość798
59Obróć połączoną listę797
60Kupuj akcje Sprzedaj, aby zmaksymalizować zysk796
61Łączenie dwóch ciągów767
62Przeciąganie liny766
63Wyświetla wszystkie duplikaty w ciągu wejściowym761
64Policz liczbę podłańcuchów z K charakterystycznymi znakami759
65Znajdź najbliższy większy i mniejszy element750
66Znajdź trojaczki pitagorejskie z tablicy742
67Problem celebrytów741
68Odwróć ciąg bez tymczasowej zmiennej735
69Usuń „b” i „ac” z danego ciągu734
70Znajdź wszystkie wspólne elementy w podanych trzech posortowanych tablicach732
71Usuń wszystkie duplikaty z nieposortowanej połączonej listy713
72Znajdź wiersz z maksymalną liczbą jedynek712
73Znajdź element szczytowy z tablicy704
74Znajdź podtablicę, której suma jest równa danej liczbie X698
75Usuń minimalną liczbę znaków, aby dwa ciągi stały się anagramami694
76Znajdź najmniejszą brakującą liczbę w posortowanej tablicy691
77Dodanie dwóch macierzy690
78Układanka z tablicą produktów689
79Sortowanie przez wstawianie688
80Zaimplementuj dwa stosy w tablicy681
81Generuj wszystkie ciągi binarne bez kolejnych jedynek680
82Maksymalna suma elementów nie następujących po sobie673
83Maksymalna podtablica produktów II660
84Leksykograficzna ranga ciągu658
85Sprawdź, czy dwie podane macierze są identyczne652
86Mnożenie poprzedniego i następnego651
87Odejmowanie dwóch macierzy640
88Scal posortowane tablice K i wydrukuj posortowane wyjście636
89Przenieś wszystkie zera na koniec podanej tablicy634
90Algorytm online do sprawdzania palindromu w strumieniu628
91Podziel ciąg na N równych części627
92Utwórz minimalną liczbę z podanej sekwencji D i I626
93Usuń powtarzające się cyfry w podanym numerze620
94Sprawdź, czy dwa struny są ze sobą anagramami619
95Maksymalna suma podtablicy kołowej616
96Sortuj połączoną listę, która jest sortowana naprzemiennie rosnąco i malejąco613
97Posortuj stos za pomocą tymczasowego stosu612
98Znajdź minimalny element w posortowanej i obróconej tablicy610
99Przenieś ostatni element listy połączonej na pierwsze miejsce608
100Podtablica i kolejność605
101Pierwsza trasa okrężna, aby odwiedzić wszystkie prycze benzynowe603
102Największa podtablica z równą liczbą zer i jedynek601
103Spłaszczanie połączonej listy598
104Porównaj dwa ciągi (listy połączone)598
105Maksymalny element w tablicy, który rośnie, a następnie maleje593
106Palindromowe permutacje struny589
107W tablicy elementy pojawiają się częściej niż N / K584
108Palindromy w zadanym zakresie581
109Element większościowy581
110Kodowanie długości przebiegu578
111Wydrukuj wszystkie permutacje z powtórzeniami575
112Sprawdzanie Pangram574
113Minimalne wstawki tworzące najkrótszy palindrom573
114Minimalna liczba znaków, które należy dodać z przodu, aby utworzyć palindrom ciągów569
115Scal połączoną listę w inną w alternatywnych pozycjach569
116Usuń wszystkie duplikaty z posortowanej listy połączonej567
117Zmień kolejność danej połączonej listy w miejscu566
118Większość powtarzających się znaków w ciągu566
119Minimalna liczba operacji scalania, aby utworzyć palindrom tablicowy566
120Obróć ciąg, aby uzyskać leksykograficznie minimalny ciąg560
121Powtarzająca się sekwencja o długości dwa lub więcej559
122Wydrukuj wszystkie anagramy razem w sekwencji słów557
123Zmień kolejność tablicy zgodnie z podanymi indeksami556
124Problem z sortowaniem naleśników545
125Rozwiązanie Two Sum Leetcode543
126Scalanie nakładających się interwałów II541
1273 Podsumuj rozwiązanie Leetcode539
128Sklonuj połączoną listę z następnym i losowym wskaźnikiem538
129Transpozycja macierzy532
130Rozmiar podtablicy z maksymalną sumą530
131Usuń dodatkowe spacje z ciągu527
132Usuwanie spacji z ciągu za pomocą stringstream525
133Usuń duplikaty z ciągu524
134Najmniejszy palindrom po zamianie522
135Kolejność zwiększania maksymalnej sumy522
136Sprawdź, czy dany ciąg jest rotacją palindromu521
137Problem partycji520
138Najdłuższy palindrom można utworzyć, usuwając lub zmieniając układ postaci519
139Sprawdź, czy ciągi są oddalone od siebie o K, czy nie509
140Generuj wszystkie ciągi binarne z podanego wzorca506
141Wstaw węzeł na posortowaną połączoną listę505
142Znajdź punkty zerowe do odwrócenia, aby liczba kolejnych jedynek została zmaksymalizowana505
143Usuń ostatnie wystąpienie504
144Długość najdłuższego prawidłowego podłańcucha504
145Sprawdź, czy dwa podane struny są względem siebie izomorficzne497
146Maksymalna różnica między dwoma elementami, np. Większy element, pojawia się po mniejszym493
147Program do przełączania wszystkich znaków w ciągu489
148Podany ciąg jest przeplotem dwóch innych ciągów lub nie486
149Policz minimalne kroki, aby uzyskać podaną tablicę483
150Lepsze sortowanie przez scalanie niż szybkie sortowanie dla połączonych list482
151Liczba mniejszych elementów po prawej stronie481
152Znajdź parę z podaną różnicą478
153Sprawdź, czy długość ciągu jest równa liczbie dołączonej na końcu478
154Sprawdź, czy wszystkie rzędy macierzy są względem siebie obrotami kołowymi475
155Znajdź n-ty węzeł listy połączonych od końca473
156Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu funkcji Podziel i zwyciężaj472
157Znajdź ustalony punkt w podanym szyku467
158Sortuj od 0 do 1 i 2 w tablicy466
159Wypisz wszystkie przeploty danych dwóch ciągów462
160Odwróć słowa w danym ciągu460
161Znajdź podtablicę o danej długości z najmniejszą średnią459
162Zmień kolejność tablicy za pomocą podanych indeksów458
163Porównaj dwa numery wersji458
164Podziel listę połączoną za pomocą alternatywnych węzłów457
165Drukuj odwrócenie ciągu (rekurencja)455
166Mediana dwóch posortowanych tablic Rozwiązanie LeetCode455
167Scal dwie posortowane połączone listy, tak aby scalona lista była w odwrotnej kolejności454
168Wydrukuj ciąg o nieparzystej długości w formacie „X”444
169Znajdź podtablicę długości K maksymalnej średniej440
170Znajdź element za pomocą wyszukiwania binarnego w posortowanej tablicy438
171Zamień węzeł Kth od początku na węzeł Kth z końca437
172Wyświetla wszystkie palindromiczne partycje łańcucha434
173Znajdź duplikaty w tablicy w najbardziej efektywny sposób432
174wypisuje wszystkie palindromiczne partycje423
175Maksymalna długość par łańcuchów420
176Najkrótszy problem z superstrunami419
177Spłaszcz wielopoziomową połączoną listę418
178Sprawdź, czy ciąg podąża za kolejnością znaków według wzoru, czy nie415
179Sortowanie uporządkowanej tablicy K.413
180Sortuj ciąg według innego ciągu409
181Najdłuższy zakres z tą samą sumą w dwóch tablicach binarnych II404
182Odwróć połączoną listę w grupach401
183Znajdź posortowaną kolejność o rozmiarze 3400
184Program dodający dwie cyfry binarne396
185Wypisz rekurencyjnie wszystkie zdania, które można utworzyć z listy list słów396
186Znajdź dwie liczby z nieparzystymi wystąpieniami w niesortowanej tablicy391
187Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu wyszukiwania binarnego II388
188Odwracanie pojedynczo połączonej listy (iteracyjna / nierekurencyjna)386
189Szyfr Cezara385
190Kth Niepowtarzający się znak383
191Sprawdź, czy ciąg może stać się pusty, rekurencyjnie usuwając dany podłańcuch383
192Zmień kolejność połączonej listy w Zig-Zag381
193Sortowanie naleśników380
194Obróć obraz o 90 stopni379
195Najdłuższy wspólny prefiks słowo po dopasowaniu słów375
196Permutacje danego ciągu przy użyciu STL372
197Idealny dwustronny sznurek370
198Łączenie dwóch posortowanych tablic367
199Zwiększenie kolejności długości o trzy z maksymalnym produktem367
200Sortuj połączoną listę za pomocą 0, 1 i 2364
201Uzupełnienie 1 i 2 liczby binarnej364
202Skonstruuj listę połączoną z maksymalną sumą z dwóch posortowanych list połączonych mających kilka wspólnych węzłów363
203Znajdź punkt, w którym monotonicznie rosnąca funkcja staje się dodatnia za pierwszym razem363
204Znajdź pierwszy niepowtarzalny znak w ciągu363
205Usuń N węzłów po M357
206Cztery elementy, które sumują się do danych357
207Lista elementów zawierających wszystkie znaki danego słowa356
208Najdłuższy powszechny prefiks używający znaku przez dopasowanie znaków351
209Policz liczbę wystąpień w posortowanej tablicy350
210Podziel ciąg346
211Ciąg palindromowy (liczba)345
212Minimalna liczba znaków, które należy usunąć, aby utworzyć alternatywny ciąg binarny341
213Rekurencyjna implementacja atoi ()339
214Wydrukuj wszystkie wyraźne elementy tablicy336
215Sprawdź, czy połączona lista ciągów znaków tworzy palindrom336
216Nawet liczba podłańcuchów335
217Sortowanie tablicy ciągów333
218Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode332
219Konwertuj ciąg, który jest powtórzeniem podłańcucha o długości K.332
220Odwróć rekursywnie listę pojedynczo połączoną331
221Znajdź pierwszą powtarzającą się liczbę w podanej tablicy331
222Maksymalnie występujący znak w ciągu330
223Drukuj najkrótszą ścieżkę do wydrukowania ciągu na ekranie328
224Czy możemy cofnąć połączoną listę w czasie krótszym niż O (n)?326
225Odwróć ciąg za pomocą stosu324
226Drzewo binarne do listy podwójnie połączonej324
227Konwertuj string1 na string2 w jednej edycji323
228dopasowanie znaków wieloznacznych323
229N-ty znak w połączonym ciągu dziesiętnym322
230Rozwiązanie Maximum Subarray Leetcode321
231Sortuj elementy według częstotliwości II321
232Małe litery na duże317
233Policz liczbę słów315
234Scal dwie posortowane tablice314
235Znajdź utracony element ze zduplikowanej tablicy312
236Podziel cztery odrębne ciągi311
237Znajdź środek listy połączonej310
238Najdłuższa wspólna następstwo z permutacjami307
239Policz pary w tej samej odległości, jak w alfabecie angielskim302
240Mnożenie łańcucha macierzy za pomocą programowania dynamicznego301
241Następny większy element w tablicy298
242Permutacja palindromu293
243Rozwiązanie Roman do Integer Leetcode291
244Znajdź wszystkie pary z podaną różnicą287
245Znajdź węzeł N-ty286
246Trójka z trzech połączonych list z podaną sumą286
247Wyszukiwanie węzła w drzewie wyszukiwania binarnego285
248Usuń drzewo282
249Ciąg (reprezentuje liczbę całkowitą) do wartości282
250Rozwiązanie Word Search Leetcode281
251Odwróć ciąg280
252Odwróć bity279
253Wydrukuj wszystkie możliwe sposoby zerwania łańcucha w nawiasach278
254Usuń węzeł w określonych warunkach277
255Drzewo binarne276
256Jak efektywnie zaimplementować k stosy w pojedynczej tablicy?275
257Zmień płeć danego ciągu274
258Sortuj tablicę ciągów273
259Pierwszy niepowtarzalny element272
260Sale konferencyjne II Rozwiązanie LeetCode271
261Policz pary z podaną sumą270
262Usuń punkty środkowe z połączonej listy segmentów linii269
263Najdłuższe wspólne rozszerzenie269
264Liczba podciągów, które rekurencyjnie sumują się do 9269
265Matryca Toeplitza269
266Powtarzający się wzór podłańcucha268
267Przenieś wszystkie elementy ujemne na jedną stronę tablicy266
268Najdłuższy podłańcuch palindromiczny Rozwiązanie LeetCode265
269Usuń spacje z ciągu264
270Problem królowej N.263
271Tasuj podaną tablicę263
272Minimalny stos262
273Liczba wysp Rozwiązanie LetCode258
274Program sekwencji z kukułką257
275Algorytm Dijkstry256
276Maksymalna liczba stosów255
277Rozwiązanie House Robber Leetcode254
278Najczęstszy element w tablicy253
279Znajdź drugi, częsty charakter253
280Zminimalizuj maksymalną różnicę między wysokościami253
281Wyszukaj Rozwiązanie kodu Leetcode wstawiania pozycji251
282Sklonuj połączoną listę z następnym i losowym wskaźnikiem (haszowanie)249
283Ocena wyrażenia248
284Rozwiązywanie Sudoku247
285Prawidłowe rozwiązanie Palindrome Leetcode247
286Sortuj połączone, które są sortowane według wartości bezwzględnych247
287Numery Fibonacciego247
288Podzbiór Leetcode246
289Algorytm KMP246
290Plus jedno rozwiązanie Leetcode246
291Jak usunąć listę połączoną244
292Odwróć słowa w ciągu244
293Rozwiązanie Combination Sum Leetcode244
294Liczba 1 bitów243
295Rozwiązanie min. Kodu Leetcode dla stosu243
296Ocena wyrażenia Postfix242
297Word Search240
298Ustaw Matrix Zeroes237
299Porównanie ciągów Backspace237
300Scal posortowane tablice Rozwiązanie Leetcode234
301Rozwiązanie Sqrt (x) Leetcode234
302Para dodatnich wartości ujemnych w tablicy233
303Cofanie kolejki233
304Podtablica z sumą 0232
305Algorytm Rabina Karpa232
306Zawiera rozwiązanie Duplicate II Leetcode230
307Elementy wspólne we wszystkich wierszach danej macierzy230
308Iloczyn tablicy z wyjątkiem siebie229
309Usuń środkowy element stosu229
310Suma kombinacji228
311Wieża Hanoi228
312Przecięcie dwóch tablic II Rozwiązanie Leetcode227
313Rozwiązanie typu Integer to Roman Leetcode227
314Trójkąt Pascala Leetcode226
315Kompresja strun225
316Odwróć poszczególne słowa224
317Minimalne wymiany wymagane do połączenia wszystkich elementów mniejszych lub równych k223
318Technika przesuwanego okna223
319Liczba par indeksów z równymi elementami w tablicy223
320Policz podtablice z równą liczbą jedynek i zer222
321Znajdź w strumieniu najważniejsze liczby (lub najczęściej występujące)222
322Jednocyfrowe rozwiązanie Letcode221
323Dodaj rozwiązanie binarne Leetcode221
324Implementacja Deque przy użyciu podwójnie połączonej listy221
325Ocena wyrażeń arytmetycznych221
326Algorytm Bellmana Forda221
327Skonstruuj drzewo binarne z podanych przejść w kolejności i przed zamówieniem221
328Minimalna wartość do uzyskania dodatniego wyniku Krok po kroku Sumuj rozwiązanie Leetcode219
329Zawiera duplikat219
330Drugie najczęściej powtarzane słowo w sekwencji219
331Segreguj liczby parzyste i nieparzyste219
332Rozwiązanie Leetcode listy połączonej z palindromem218
333Rozwiązanie Pow (x, n) Leetcode218
334Sortuj elementy według częstotliwości218
335Algorytmy zamiany stron w systemach operacyjnych217
336Konwersja postfiksu na infiks217
337Zaprojektuj stos, który obsługuje getMin () w czasie O (1) i O (1) dodatkowej przestrzeni217
338Znajdź sumę niepowtarzających się elementów (odrębnych) elementów w tablicy216
339Policz liczby nieparzyste w rozwiązaniu kodu kreskowego zakresu przedziałów216
340Rozwiązanie dotyczące maksymalnej liczby balonów z kodem kreskowym216
341Grupuj słowa z tym samym zestawem znaków215
342Algorytm Kruskala215
343Następna permutacja215
344Rozwiązanie trzeciego maksymalnego kodu Leetcode214
345Rozwiązanie Permutations Leetcode213
346Suma minimalnych i maksymalnych elementów wszystkich podtablic o rozmiarze k213
347Najpopularniejsze K Częste Słowa212
348Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode212
349Algorytm wypukłego kadłuba212
350K-ty najmniejszy element w posortowanej macierzy212
351Najmniejsza podtablica z k numerów odrębnych212
352Znajdź rozwiązanie Town Judge Leetcode210
353Maksymalna podtablica210
354Najdłuższy wspólny prefiks Leetcode rozwiązanie210
355Sortowanie tablicy przy użyciu stosów209
356Znajdź Lucky Integer w rozwiązaniu Array Leetcode209
357Rozwiązanie Leetcode dla większości elementów209
358Znajdź liczby z parzystą liczbą cyfr Rozwiązanie Leetcode209
359Rozwiązanie LeetCode z macierzą spiralną208
360Szyfrować ciąg208
361Policz podtablice mające łącznie różne różne elementy, takie same jak oryginalna tablica208
362Pierwszy element występujący k razy w tablicy208
363Zamień węzły w pary rozwiązań Leetcode207
364Prefiks do konwersji wrostków206
365Brakujący numer Rozwiązanie Leetcode206
366Oceń dział206
367Numer specjalny206
368Minimalna operacja, aby wszystkie elementy były równe w tablicy206
369Biorąc pod uwagę dwie nieposortowane tablice, znajdź wszystkie pary, których suma wynosi x206
370Liczba dobrych par rozwiązania Leetcode206
371Wyszukaj w rozwiązaniu Leetcode z obróconą sortowaną tablicą205
372Minimalna suma ścieżek205
373Rozwiązanie Pascala Triangle II Leetcode205
374Sprawdź, czy dwie tablice są równe, czy nie205
375Scal dwie posortowane listy rozwiązań Leetcode205
376Najlepszy czas na kupno i sprzedaż Rozwiązanie Leetcode z Stock II205
377Kodowanie Huffmana204
378Count Primes Rozwiązania Leetcode204
379Maksymalny kwadrat203
380Sortuj tablicę, zwiększając częstotliwość Rozwiązanie Leetcode203
381Rozwiązanie Leetcode z minimalną różnicą bezwzględną203
382Odwróć liczbę za pomocą stosu203
383Odwracanie pierwszych K elementów kolejki202
384Top K Częste elementy202
385Znajdź wszystkie numery zniknęły w rozwiązaniu kodu Leetcode macierzy202
386Potęga rozwiązania dwóch Leetcode202
387Znajdź duplikaty w danej tablicy, gdy elementy nie są ograniczone do zakresu202
388Rozwiązanie House Robber II Leetcode201
389Minimalne kroki do osiągnięcia celu przez rycerza201
390Grupowe anagramy201
391Maksymalna możliwa różnica dwóch podzbiorów tablicy201
392Unikalne rozwiązanie Leetcode Paths201
393Pojedynczy numer201
394Suma bieżąca 1d rozwiązania Leetcode dla macierzy200
395Rozwiązanie Matrix Diagonal Sum Leetcode200
396Fizz Buzz Leetcode .200
397Ile liczb jest mniejszych niż obecne rozwiązanie kodu Leetcode199
398Znajdź minimum w obróconej posortowanej tablicy199
399Sortowanie za pomocą trywialnej funkcji skrótu199
400Maksymalna odległość między dwoma wystąpieniami tego samego elementu w tablicy199
401Sortuj liczby całkowite według liczby 1-bitowego rozwiązania Leetcode198
402Zapytanie o sumę zakresu 2D – rozwiązanie niezmiennego kodu Leetcode198
403Rozwiązanie Max Consecutive Ones Leetcode198
404Jak zaimplementować stos za pomocą kolejki priorytetowej lub sterty?198
405Średnia pensja z wyłączeniem rozwiązania Leetcode z minimalnym i maksymalnym wynagrodzeniem198
406Suma podtablicy równa się k198
407Permutacje Leetcode198
408Unikalne ścieżki197
409Dekoduj ciąg197
410Znajdź numer Najbliższy Palindrom197
411Coin Change 2 Rozwiązanie Leetcode197
412Rozwiązanie Happy Number Leetcode197
413Konwertuj ciąg na Int197
414Znajdź zwycięzcę w rozwiązaniu Leetcode Game Tic Tac Toe196
415Różnica między najwyższymi i najmniejszymi częstotliwościami w tablicy196
416Usuń duplikaty z posortowanego rozwiązania Leetcode Array196
417Wyrażenie zawiera nadmiarowy nawias lub nie196
418Konwersja zygzaka195
419Rozwiązanie Monotonic Array LeetCode195
420Znajdź liczbę pracowników pod każdym pracownikiem195
421Długość największej podtablicy z sąsiadującymi elementami195
422Numer Fibonacciego Rozwiązanie LeetCode194
423Najlepszy czas na kupno i sprzedaż Stock III Rozwiązanie Leetcode194
424Najmniejszy element powtórzony dokładnie K razy194
425Zdolność do wysłania paczek w ciągu D dni Leetcode Solution194
426Sprawdź, czy tablica zawiera ciągłe liczby całkowite z dozwolonymi duplikatami194
427Odwrotna liczba całkowita194
428Podtablica Suma równa się K Rozwiązanie LeetCode194
429Znajdź trzy pierwsze, powtórzone w tablicy194
430Odwrotne samogłoski w rozwiązaniu z kodem kreskowym193
431Zaimplementuj stos i kolejkę za pomocą Deque193
432Zapytania dotyczące podłańcuchów palindromu193
433Znajdź medianę ze strumienia danych193
434Problem sumy podzbiorów193
435Sortuj stos za pomocą rekurencji193
436Permutacja wielkości liter193
437Odejmij iloczyn i sumę cyfr rozwiązania typu Integer Leetcode193
438Znajdź zduplikowany numer193
439Sprawdź, czy N i jego podwójne rozwiązanie Leetcode192
440Odwróć stos za pomocą rekursji192
441Usuń węzeł z połączonej listy bez wskaźnika głównego192
442Skumulowana częstotliwość liczenia każdego elementu w niesortowanej tablicy192
443Odwróć słowa w ciągu III Rozwiązanie LeetCode192
444Maksymalna głębokość rozwiązania kodu Leetcode drzewa binarnego192
445Wygeneruj ciąg ze znakami, które mają nieparzyste rozwiązanie zliczania kodu Leetcode191
446N-ty numer kataloński191
447Wydrukuj wszystkie odrębne elementy podanej tablicy liczb całkowitych191
448Implementacja pamięci podręcznej LRU191
449Wymieszaj rozwiązanie Array Leetcode191
450Policz podciągi z równą liczbą zer, 0 i 1190
451Podtablice z różnymi elementami190
452Znajdź rozwiązanie dla typowych znaków Leetcode190
453Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode190
454Suma docelowa190
455Znajdź zduplikowany element190
456Kolejka priorytetowa przy użyciu listy połączonej pojedynczo190
457Suma zakresów podtablic Rozwiązanie Leetcode190
458Wykres dwudzielny190
459Algorytm Prima190
460Odwróć ciąg190
461Sortowanie kolejki bez dodatkowej przestrzeni189
462Największy element w Array Leetcode Solutions189
463Liczba całkowita do angielskich słów189
464Rozwiązanie Leetcode z numerem kolumny arkusza Excel189
465Najdłuższa wspólna kolejność189
466Znajdź pierwszy powtarzający się element w tablicy liczb całkowitych189
467Wydrukuj wszystkie podtablice z sumą 0188
468Znajdź wszystkie pary (a, b) w tablicy takiej, że a% b = k188
469Scal dwie posortowane połączone listy188
470Wieża iteracyjna w Hanoi188
471Dzieci z największą liczbą cukierków Rozwiązanie Leetcode188
472Znajdź różnicę w rozwiązaniu Leetcode188
473K najsłabsze wiersze w rozwiązaniu Matrix Leetcode187
474Konkatenacja rozwiązania Array LeetCode187
475Znajdź elementy, które są obecne w pierwszej tablicy, a nie w drugiej187
476Fizz Buzz187
477Znajdź pierwszą i ostatnią pozycję elementu w rozwiązaniu kodu Leetcode posortowanej tablicy187
478Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie Leetcode187
479Algorytm Floyda Warshalla187
480Słowo Ladder Rozwiązanie LeetCode187
481Zrównoważone rozwiązanie kodu binarnego drzewa binarnego187
482Następne rozwiązanie Greater Element I Leetcode186
483Uzasadnienie tekstu Rozwiązanie LeetCode186
484Policz pary z dwóch połączonych list, których suma jest równa danej wartości186
485Największy element Kth w rozwiązaniu Stream Leetcode186
486Liczba kroków w celu zmniejszenia liczby do zera Rozwiązanie Leetcode186
487Zaprojektuj rozwiązanie systemu parkingowego Leetcode185
488Usuń minimalną liczbę elementów, tak aby żaden wspólny element nie istniał w obu tablicach185
489Rozwiązanie LeetCode do konwersji zygzaków185
490Scal nakładające się przedziały185
491Edytuj odległość185
492Wypełnij powódź LeetCode185
493Odwróć połączoną listę184
494Policz i powiedz184
495Najdłuższy wspólny prefiks używający Trie184
496Rozwiązanie Multiply Strings Leetcode184
497Policz i powiedz rozwiązanie Leetcode184
498Najwolniejsze rozwiązanie kodu Leetcode183
499Algorytm MiniMax183
500Maksymalna powierzchnia wyspy183
501Prefiks do konwersji postfiksowej183
502Przenieś zera Rozwiązanie LeetCode183
503Długość rozwiązania Leetcode z ostatniego słowa183
504Problem z klawiaturą numeryczną telefonu komórkowego183
505Wskaźnik szczytu w szyku górskim183
506Stopień tablicy183
507Problem rozpiętości zapasów183
508Rozwiązanie Shuffle String Leetcode182
509Znajdź podtablicę z podaną sumą (obsługuje liczby ujemne)182
510Widok z góry drzewa binarnego182
511Konwertuj tablicę na modę Zig-Zag182
512Następny większy element częstotliwości182
513Podciąg z konkatenacją wszystkich słów182
514Zaimplementuj stos przy użyciu pojedynczej kolejki182
515Znajdź różne elementy wspólne dla wszystkich wierszy macierzy182
516Przecięcie dwóch tablic182
517Jump Game Rozwiązanie Leetcode182
518Prawidłowy ciąg nawiasów182
519Najkrótszy palindrom181
520Konwersja postfiksu na prefiks181
521Kolejka priorytetowa w C ++181
522Iteracyjne przechodzenie wewnątrz drzewa binarnego181
523Ostatnia waga kamienia181
524Znajdź brakujące elementy zakresu181
525Sprawdź, czy dana tablica zawiera zduplikowane elementy w odległości k od siebie180
526Rekurencja180
527Najdłuższa podtablica nie mająca więcej niż K odrębnych elementów180
528Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu sortowania180
529Usuń węzeł z połączonej listy rozwiązania Leetcode180
530Znajdź indeks nawiasu zamykającego dla danego nawiasu otwierającego w wyrażeniu180
531Znajdź N unikalnych liczb całkowitych Suma do Zero rozwiązania Leetcode180
532Koko Jedzenie Bananów Leetcode Solution180
533Znajdź jeden z wielu powtarzających się elementów w tablicy tylko do odczytu180
534Policz liczbę trojaczków z iloczynem równym podanej liczbie180
535Ciągły kod Leetcode tablicy179
536Znajdź cztery elementy, które sumują się do podanej wartości (Hashmap)179
537Sparuj z danym produktem179
538N-ty numer Tribonacciego rozwiązanie Leetcode179
539Rozwiązanie kodu Leetcode dla tablicy sortowania względnego179
540Najmniejsza podtablica ze wszystkimi wystąpieniami najczęstszego elementu178
541Tytuł kolumny arkusza Excel Rozwiązanie Leetcode178
542Zaimplementuj stos przy użyciu kolejek178
543Pojemnik z największą ilością wody178
544Klejnoty i kamienie Leetcode Solution177
545Rozwiązanie Leetcode z ciągami izomorficznymi177
546Konwertuj zwykły BST na Zrównoważony BST177
547Minimalne operacje konwersji X na Y177
548Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów177
549Przypisz rozwiązanie Leetcode dla plików cookie177
550Pierwsza ujemna liczba całkowita w każdym oknie o rozmiarze k177
551Konwertuj posortowaną tablicę na rozwiązanie kodu Leetcode drzewa wyszukiwania binarnego177
552Czy rozwiązanie kodu Leetcode z kolejnością177
553Implementacja Deque przy użyciu okrągłej tablicy176
554Linked List Cycle II Rozwiązanie LeetCode176
555Rozpowszechniaj cukierki ludziom Rozwiązanie Leetcode176
556Przetasuj tablicę176
557Usuń połączone elementy listy Rozwiązanie Leetcode176
558Największe rozwiązanie z kodem Leetcode w postaci trójkąta obwodowego176
559Zmień tablicę na permutację liczb od 1 do N176
560Sprawdź, czy w wyrażeniu nie ma zbalansowanych nawiasów176
561Minimalne odwrócenia nawiasów176
562Prawidłowe anagramy176
563Suma rozwiązań Leetcode dla lewych liści176
564Prawidłowe Sudoku176
565K-ty odrębny element w tablicy176
56601 Matryca Rozwiązanie LeetCode175
567Rozwiązanie Leetcode na obwodzie wyspy175
568Zbuduj tablicę z permutacyjnego rozwiązania Leetcode175
569Znajdź słowa, które mogą być utworzone przez postacie Rozwiązanie Leetcode175
570Podsumowanie zakresów Rozwiązanie Leetcode175
571Największa suma ciągła podtablica174
572Unikalne drzewa wyszukiwania binarnego174
573Maksymalny prostokąt sumy w macierzy 2D174
574Sposoby dekodowania174
575Liczba całkowita na rzymską174
576Odległość Hamminga174
577Zmień kolejność łańcucha binarnego na alternatywne wystąpienia x i y174
578Policz wszystkie podsekwencje, w których produkt jest mniejszy niż K.174
579Kombinacje Leetcode Solution174
580Ułóż podane liczby, aby utworzyć największą liczbę174
581Grupuj wielokrotne wystąpienia elementów tablicy w kolejności według pierwszego wystąpienia174
5823Sum najbliższe rozwiązanie LeetCode173
583Rozwiązanie LeetCode z pamięcią podręczną LRU173
584Znajdź najmniejszą dodatnią liczbę całkowitą, której nie można przedstawić jako sumy żadnego podzbioru danej tablicy173
585Problem kopalni złota173
586Maksymalna liczba czekoladek do równego rozdzielenia między k studentów173
587Wstaw rozwiązanie z kodem kreskowym interwału173
588Rozwiązanie Rotate List Leetcode173
589Minimalna liczba operacji usuwania, aby wszystkie elementy tablicy były takie same173
590Problem plecaka173
591Policz liczbę węzłów na danym poziomie w drzewie za pomocą BFS173
592Maksymalna odległość w szyku172
593Odległość między przystankami autobusowymi Rozwiązanie Leetcode172
594Maksymalna suma ścieżek w trójkącie172
595Zatrzymywanie wody deszczowej Rozwiązanie LeetCode172
596Minimalna liczba odrębnych elementów po usunięciu m elementów172
597Minimalne ruchy rycerskie Rozwiązanie LetCode172
598Obracanie obrazu Rozwiązanie LeetCode171
599Najkrótsza ścieżka w sieci z eliminacją przeszkód Rozwiązanie LeetCode171
600K Puste gniazda LeetCode170
601To samo drzewo Rozwiązanie LeetCode170
602Sito Eratostenesa170
603Sortuj znaki według częstotliwości Rozwiązanie LeetCode170
604Permutacja w łańcuchowym rozwiązaniu Leetcode170
605Rozwiązanie Frog Jump Leetcode170
606Minimalna liczba podzbiorów z różnymi elementami170
607Kamień Gra LeetCode170
608Usuń wszystkie wystąpienia rozwiązania LeetCode z podciągiem169
609Sprawdź, czy wyrażenie ma zduplikowany nawias, czy nie169
610Drukowanie nawiasów w problemie mnożenia łańcucha macierzy169
611Znajdź minimalną różnicę między dwoma dowolnymi elementami169
612Jak sprawdzić, czy dwa podane zbiory są rozłączne?169
613Zamień elementy na największy element w rozwiązaniu Leetcode po prawej stronie169
614Zastosowania pierwszego przeszukiwania szerokości i pierwszego przeszukiwania głębokości169
615Sortuj tablicę według parzystości Rozwiązanie LeetCode169
616Odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej168
617Śledzenie bieżącego maksymalnego elementu w stosie168
618Rozwiązanie do formatowania klucza licencyjnego Leetcode168
619Operacja XOR w rozwiązaniu kodu Leetcode macierzy168
620Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie rozwiązań LeetCode168
621Domowy rabuś168
622Definiowanie rozwiązania kodu Leetcode adresu IP168
623Maksymalna liczba kolejnych liczb obecnych w tablicy168
624Problem z zawijaniem słów168
625Znajdź rozwiązanie LeetCode dotyczące zduplikowanych numerów168
626Wzór słowa168
627Minimalna głębokość rozwiązania kodu Leetcode drzewa binarnego167
628Maksymalna różnica między pierwszym a ostatnim indeksem elementu w tablicy167
629Minimalne wstawienia w celu utworzenia palindromu z dozwolonymi permutacjami167
630Najmniejsza dobra podstawa167
631Znajdź sumę wszystkich unikatowych sum podrzędnych dla danej tablicy167
632Problem ze zmianą monet167
633Najdłuższy podciąg z maksymalnie tysiącami odrębnych znaków Rozwiązanie LeetCode167
634Oddziel 0 i 1 w tablicy167
635Algorytm malowania ogrodzeń167
636Sprawdź, czy jest to proste rozwiązanie Leetcode166
637Suma wszystkich nieparzystych długości podtablicowych Rozwiązanie Leetcode166
638Minimalna liczba kroków do wykonania dwóch ciągów rozwiązań Anagram Leetcode166
639Optymalne równoważenie konta Rozwiązanie LeetCode166
640Ciągi izomorficzne166
641Zapytania o liczbę elementów tablicy z wartościami w podanym zakresie166
642Drzewo binarne Zygzakowate przechodzenie przez poziom kolejności LeetCode Rozwiązanie166
643Policz dobre węzły w rozwiązaniu Leetcode drzewa binarnego166
644Odwróć stos bez używania dodatkowej przestrzeni w O (n)166
645Maksymalna liczba wystąpień rozwiązania Leetcode z podciągiem166
646Minimalny koszt zatrudnienia pracowników K.165
647Konwertuj tablicę do postaci zredukowanej165
648Sortuj wiggle165
649Kth Brak rozwiązania kodu Leetcode dla liczby dodatniej165
650Prawidłowe rozwiązanie Leetcode Palindrome II165
651Połącz dwa zrównoważone drzewa wyszukiwania binarnego165
652Najdłuższy podciąg z co najmniej K powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode165
653Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów dzięki rozwiązaniu Leetcode Cooldown165
654Znajdź wartość odległości między dwiema tablicami Rozwiązanie Leetcode164
655Znajdź sumę maksymalnego poziomu w drzewie binarnym164
656Numer strobogramatyczny Rozwiązanie LeetCode164
657Liczba prowincji Letcode Rozwiązanie164
658Ścieżka z maksymalną wartością minimalną Rozwiązanie LeetCode164
659Czas wolny dla pracowników Rozwiązanie LeetCode164
660Usuń kolejne te same słowa w sekwencji164
661Iteracyjna metoda znajdowania wysokości drzewa binarnego164
662Jak stworzyć łączony stos?164
663Kombinacje literowe numeru telefonu164
664GCD dwóch liczb164
665Znajdź pary o podanej sumie takie, że elementy pary znajdują się w różnych wierszach163
666Prawidłowy palindrom163
667Najdłuższa narastająca kolejność163
668Zreorganizuj ciąg163
669Nienakładająca się suma dwóch zestawów163
670Prawidłowe rozwiązanie Perfect Square Leetcode163
671Maksymalna liczba monet, które możesz otrzymać Rozwiązanie Leetcode163
672Etykiety partycji Rozwiązanie LeetCode163
673Odwracanie obrazu Rozwiązanie LeetCode163
674Edytuj odległość LeetCode rozwiązanie163
675Wydrukuj liczby Fibonacciego w odwrotnej kolejności163
676Potęga rozwiązania Four Leetcode163
677Najdłuższa ścieżka wzrostu w rozwiązaniu Matrix LeetCode162
678Odzyskaj drzewo wyszukiwania binarnego162
679Sortuj tablicę, zwiększając częstotliwość Rozwiązanie Leetcode162
680Liczba rzutów kostką z docelową sumą Rozwiązanie LeetCode162
681Sekwencja permutacji Rozwiązanie LeetCode162
682Redukcja potraw Rozwiązanie LeetCode162
683Średnia krocząca ze strumienia danych Rozwiązanie Leetcode162
684Zmień kolejność w tablicy - najmniejsza, największa, druga najmniejsza, druga co do wielkości162
685Znajdź największe d w tablicy, takie że a + b + c = d162
686Wypełnianie wskaźników następnego prawego w każdym węźle161
687Następca w kolejności węzła w drzewie binarnym161
688Podstawy programowania dynamicznego161
689Usuń nieprawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode161
690Szczęśliwe liczby w rozwiązaniu Matrix Leetcode161
691Rozwiązanie Leetcode z małymi literami161
692BFS vs DFS dla drzewa binarnego161
693Ciąg znaków do liczby całkowitej (atoi) Rozwiązanie LeetCode161
694Sprawdź, czy kolejkę można posortować do innej kolejki za pomocą stosu161
695Sprawdź, czy dwie tablice ciągów są równoważnym rozwiązaniem Leetcode161
696Brzydki numer Rozwiązanie Letcode161
697Odwracanie kolejki przy użyciu rekursji161
698Formularz minimalny numer z podanej sekwencji161
699Konwertuj liczbę na rozwiązanie z kodem szesnastkowym160
700Sprawdź, czy tablica jest podzbiorem innej tablicy160
701Podziel tablicę na trzy części dzięki rozwiązaniu Leetcode o równej sumie160
702Rozwiązanie czynnikowych zer kończących się z kodem Leetcode160
703Maksymalny iloczyn dwóch elementów w rozwiązaniu Leetcode macierzy160
704Większość rozwiązań Leetcode Element II160
705Przywracanie adresów IP Rozwiązanie Letcode160
706Pobieranie próbek ze zbiornika160
707K Puste gniazda160
708Znajdź liście drzewa binarnego Rozwiązanie LeetCode160
709Porządek zygzakowaty w drzewie binarnym160
710Robot Room Cleaner Rozwiązanie Leetcode160
711Połącz dwa drzewa binarne Rozwiązanie LeetCode160
712Podzbiór Suma Leetcode160
713Tylko odwrotne litery Rozwiązanie LeetCode160
714Unikalne rozwiązanie Leetcode Paths II159
715Usuń n-ty węzeł z końca podanej połączonej listy159
716Skonstruuj BST z podanego przejścia przed zamówieniem159
717Przełącznik żarówek Rozwiązanie LetCode159
718Rozwiązanie zwiększające malejący kod kreskowy ciągu159
719Znajdź największą wielokrotność 3159
720Dodaj i wyszukaj słowo - projektowanie struktury danych LeetCode159
721Wykonaj przesunięcia łańcucha Leetcode158
722Współczynnik dwumianowy158
723Znajdź najmniejszy dzielnik, biorąc pod uwagę rozwiązanie z kodem progowym158
724Maksymalny produkt z trzech liczb Rozwiązanie LeetCode158
725Znajdź parę z najlepszym produktem w tablicy158
726Dekompresuj rozwiązanie kodu Leetcode z zakodowaną listą długości przebiegu158
727Rozwiązanie Leetcode z wierszem klawiatury158
728Minimalny koszt biletów Rozwiązanie Leetcode158
729Znajdź węzeł z minimalną wartością w drzewie wyszukiwania binarnego157
730Scal K posortowane połączone listy157
731Minimalna odległość między węzłami BST Rozwiązanie Leetcode157
732Suma f (a [i], a [j]) po wszystkich parach w tablicy n liczb całkowitych157
733Traversal Morrisa157
734Pierwsza unikalna postać w łańcuchu Rozwiązanie LeetCode157
735Sortowanie bąbelkowe przy użyciu dwóch stosów156
736Maksymalnie 69 numerów Leetcode Solution156
737Rozwiązanie kodu Leetcode na odległość Hamminga156
738Niemalejące rozwiązanie Array LeetCode156
739Odwróć drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode156
740Problem z kafelkami156
741Posortowana połączona lista do Zrównoważonego BST156
742Drzewa o minimalnej wysokości156
743Rejestr obecności uczniów I Rozwiązanie Leetcode156
744Specjalna tablica z X elementami większe niż lub równe rozwiązanie X Leetcode156
745Znajdź unikalny znak w ciągu156
746Ranga transformacji rozwiązania Array Leetcode156
747Minimalny czas potrzebny do zgnilizny wszystkich pomarańczy155
748Maksymalna długość połączonego ciągu z unikalnymi znakami Rozwiązanie Leetcode155
749Sprawdź, czy pary tablic są podzielne przez rozwiązanie k LeetCode155
750Elementy do dodania, aby wszystkie elementy zakresu były obecne w tablicy155
751Najlepsze rozwiązanie do punktu spotkań LeetCode155
752Znajdź medianę ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode155
753Wzorzec słowny Rozwiązanie LetCode155
754Znalezienie najbliższego elementu K.155
755Kompresja ciągów Rozwiązanie LetCode155
756Przekątna drzewa binarnego155
757Drzewo binarne Maksymalna suma ścieżki Rozwiązanie LeetCode155
758Liczba wysp II Rozwiązanie LeetCode155
759Znajdź maksymalną głębokość zagnieżdżonych nawiasów w ciągu155
760Gra skok155
761Sprawdź, czy ścieżka istnieje w rozwiązaniu wykresu Leetcode155
762Zminimalizuj maksymalną sumę par w tablicy LeetCode Solution154
763Rozwiązanie kodu kreskowego maksymalnej głębokości drzewa n-arowego154
764Wygeneruj wszystkie możliwe posortowane tablice z alternatywnych elementów dwóch podanych posortowanych tablic154
765Największa prostokątna macierz podrzędna, której suma wynosi 0154
766Największa podtablica z równą liczbą zer i jedynek154
767Znajdź wszystkie duplikaty w rozwiązaniu Array LeetCode154
768Samochód wyścigowy Rozwiązanie LetCode154
769Podziel łańcuch na zrównoważone struny rozwiązanie Leetcode154
770Największy prostokąt w histogramie rozwiązanie LeetCode154
771Usuń nawiasy z łańcucha algebraicznego zawierającego operatory + i -154
772Podejście oparte na kolejce dla pierwszego niepowtarzalnego znaku w strumieniu154
773Węże i drabiny Rozwiązanie LeetCode154
774Wykres transpozycji154
775Liczby o częstotliwościach pierwszych większych lub równych k154
776Maksymalna różnica między rosnącymi elementami Rozwiązanie LeetCode154
777Stos permutacji (sprawdź, czy tablica jest permutacją stosu innych)154
778Oceń rozwiązanie LeetCode z odwróconą polską notacją154
779Rozwiązanie Leetcode drzewa symetrycznego154
780Wyszukaj rozwiązanie Leetcode 2D Matrix II154
781Kth przodek węzła w drzewie binarnym154
782Najdłuższy zakres z tą samą sumą w dwóch tablicach binarnych153
783Usunięcie w drzewie binarnym153
784k-ty brakujący element w rosnącej sekwencji, który nie występuje w danej sekwencji153
785Policz czterokrotnie z czterech posortowanych tablic, których suma jest równa danej wartości x153
786Program dotyczący problemu z mostem i pochodni153
787Minimalne skoki, aby dotrzeć do domu Rozwiązanie LeetCode153
788Ceny końcowe ze specjalną zniżką w rozwiązaniu Leetcode w sklepie153
789Podział na podzbiory o równej sumie K Leetcode Rozwiązanie153
790N-Queens Rozwiązanie LeetCode153
791Szukaj w rozwiązaniu Leetcode w drzewie wyszukiwania binarnego153
792Minimalna liczba skoków do końca152
793Minimalny czas odwiedzania wszystkich punktów Rozwiązanie Leetcode152
794Uzupełnienie numeru Leetcode Solution152
795Harmonogram kursu II - LeetCode152
796Policz przedmioty wspólne dla obu list, ale z różnymi cenami152
797Sprawdź, czy dwa wyrażenia w nawiasach są takie same152
798Drzewo przedziałów152
799Usuń duplikaty z posortowanej listy II152
800Last Stone Weight II Rozwiązanie LeetCode152
801Sortuj tablicę zgodnie z kolejnością zdefiniowaną przez inną tablicę152
802Zmiana kolejności danych w plikach dziennika Rozwiązanie LeetCode152
803Cykl listy połączonej152
804Usuń N-ty węzeł z końca listy Rozwiązanie Leetcode152
805Minimalne swapy, aby sekwencje wzrastały152
806Liczba EDN po prawej stronie151
807Suma maksymalnego rozmiaru podtablicy wynosi k151
808Porównanie ciągów zawierające symbole wieloznaczne151
809Usuń duplikaty z posortowanej listy Rozwiązanie LeetCode151
810Rozwiązanie Base 7 Leetcode151
811Rozwiązanie DP zoptymalizowane pod kątem przestrzeni dla problemu plecakowego 0-1151
812Rozwiązanie Leetcode z folderem dziennika robota indeksującego151
813Znajdź wszystkie trojaczki z sumą zerową151
814Zagnieżdżona lista wag Suma II Rozwiązanie LeetCode151
815Wydrukuj drzewo binarne w porządku pionowym151
816Produkt podrzędny mniej niż K Rozwiązanie LeetCode151
817Maksymalny zysk w rozwiązaniu Leetcode do planowania zadań151
818Rozwiązanie Leetcode dla rang względnych150
819Mur z cegły Rozwiązanie LetCode150
820Jedno rozwiązanie do edycji odległości LeetCode150
821Iteracyjne przemierzanie kolejności w przedsprzedaży150
822Scalanie posortowanej tablicy LeetCode Rozwiązanie150
823Konwertuj BST na Min Heap150
824Ważny numer150
825Sprawdź Palindrome po każdym zapytaniu o zamianę postaci150
826Łączne liczby bez powtarzających się cyfr w zakresie150
827Sortuj tablicę według parzystości II Rozwiązanie Leetcode150
828Najbliższe wyjście z wejścia w Labiryncie Rozwiązanie LeetCode150
829Ścieżka z maksymalną średnią wartością149
830Rozwijalny stos oparty na macierzy149
831Podciąg wielkości K z największą parzystą sumą rozwiązania LeetCode149
832Sprawdź, czy dane drzewo binarne jest kompletne, czy nie149
833Znajdź podtablicę z najmniejszą średnią149
834Biorąc pod uwagę tablicę par Znajdź w niej wszystkie pary symetryczne149
835Sprawdź, czy podana tablica może reprezentować przemierzanie przed zamówieniem drzewa wyszukiwania binarnego149
836Słownik obcych Rozwiązanie LetCode149
837Top K Często używane słowa Rozwiązanie LeetCode149
838Rozwiązanie Leetcode z matrycą spiralną II149
839Minimalna liczba kranów do otwarcia w celu podlewania ogrodu Rozwiązanie LeetCode149
840Uzyskaj maksimum w generowanym rozwiązaniu Leetcode dla macierzy149
841Lista partycji Rozwiązanie Leetcode149
842Klonowanie wykresu Rozwiązanie LeetCode149
843Można umieścić kwiaty rozwiązanie LeetCode149
844Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode149
845Okrągła kolejka149
846Kolejka priorytetowa korzystająca z podwójnie połączonej listy149
847Wstaw do rozwiązania Leetcode w drzewie wyszukiwania binarnego148
848Kolejność poziomów Traversal w formie spiralnej148
849Znajdź jedyny powtarzalny element od 1 do N-1148
850Sekwencje o określonej długości, w których każdy element jest większy lub równy dwukrotności poprzedniego148
851Spraw, aby dwie tablice były równe, odwracając tablice podrzędne Rozwiązanie Leetcode148
852Formularz minimalną liczbę z podanej sekwencji148
853Znajdź wszystkie możliwe przepisy z podanych materiałów Rozwiązanie LeetCode148
854Policz odrębne elementy w każdym oknie o rozmiarze K.148
855Maksymalna głębokość zagnieżdżenia rozwiązania Leetcode w nawiasach148
856Sortuj kolory148
857Zaprojektuj stos z działaniem przyrostowym Rozwiązaniem Leetcode148
858Najdłuższa podtablica licząca 1 o Jeden więcej niż liczba 0148
859Dopasowanie wyrażeń regularnych148
860Problem z parowaniem znajomych147
861Wyszukiwanie i wstawianie w drzewie wyszukiwania binarnego147
862Policz liczby ujemne w rozwiązaniu LeetCode posortowanej macierzy147
863Podzbiór z sumą podzielną przez m147
864Minimalna suma ścieżki w trójkącie147
865Zgadnij liczbę wyższą lub niższą Rozwiązanie LeetCode147
866Współczynnik permutacji147
867Powtarzający się wzorzec podłańcuchowy Rozwiązanie LeetCode147
868Trójkierunkowe partycjonowanie tablicy wokół podanego zakresu146
869Przekątna Traverse Rozwiązanie LeetCode146
870GCD o podanych zakresach indeksów w tablicy146
871Suma najbliższej mniejszej i większej liczby146
872Najjaśniejsza pozycja na ulicy LeetCode Solution146
873Przechodzenie po drzewie (zamówienie przedpremierowe, zamówienie wewnętrzne i zamówienie pocztowe)146
874Zmień układ tablicy Tak, że arr [i] jest równe i146
875Suma i przecięcie dwóch połączonych list146
876Mnożenie łańcucha macierzy146
877Przekątna Traversal Rozwiązanie LeetCode146
878Wyróżnij sąsiednie elementy w tablicy146
879Historia projektu w przeglądarce Rozwiązanie LetCode146
880K'th Największy element w BST, gdy modyfikacja do BST jest niedozwolona146
881Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów dzięki rozwiązaniu Leetcode z opłatami transakcyjnymi145
882Sprawdź, czy elementy stosu są parami kolejne145
883Rozwiązanie Leetcode dotyczące temperatur dziennych145
884Ciekawa metoda generowania liczb binarnych od 1 do n145
885Minimalne wymiany, aby uzyskać równe rozwiązanie dla ciągów znaków Leetcode145
886Butelki na wodę Leetcode Solution145
887LCS (Longest Common Subsequence) trzech ciągów145
888Zidentyfikuj i zaznacz niedopasowany nawias w wyrażeniu145
889Znajdź odległość między dwoma węzłami drzewa binarnego145
890Znajdź maksymalną sumę możliwą równą sumę trzech stosów145
891Robot ograniczony w okręgu Rozwiązanie LeetCode145
892Zrównoważone wyrażenie z zamianą145
893Usuń i zarabiaj145
894Liczba dni między dwiema datami Rozwiązanie LeetCode145
895Posortowana tablica do zrównoważonego BST145
896Najmniejsza liczba unikalnych liczb całkowitych po usunięciu K rozwiązania Leetcode145
897Rozwiązanie Leetcode dla miasta docelowego145
898Najkrótsza odległość słowa Leetcode Rozwiązanie144
899Sprawdź, czy macierz można sortować w stosie144
900Rozwiązanie Lemonade Change Leetcode144
901Brakujący element w posortowanej tablicy rozwiązania LeetCode144
902Maksymalny wynik po rozdzieleniu rozwiązania z kodem Leetcode144
903Minimalna suma mnożenia n liczb144
904Suma pionowa w danym drzewie binarnym144
905Zgadnij liczbę wyższą lub niższą II144
906Sprawdź, czy podana tablica może reprezentować przechodzenie po kolejności poziomu drzewa wyszukiwania binarnego144
907Policz sposoby dotarcia do n-tego schodu, wykonując kroki 1, 2 lub 3144
908Zapytania o sumę zakresu bez aktualizacji144
909Zapytania o zakres LCM143
910Rozwiązanie Leetcode stosu maksymalnej częstotliwości143
911Wstaw Usuń GetRandom143
9124Suma143
913BFS dla Disconnected Graph143
914Rozwiązanie Leetcode do partycjonowania palindromu143
915Rozwiązanie LeetCode z macierzą spiralną III143
916Skonstruuj pełne drzewo binarne z jego połączonej reprezentacji listy143
917Zmień rozmieszczenie spacji między słowami Rozwiązanie Leetcode143
918Specjalne pozycje w rozwiązaniu Leetcode z macierzą binarną143
919Sklep oparty na wartościach czasowych Rozwiązanie LeetCode142
920Zmień układ Array w taki sposób, że arr [i]> = arr [j], jeśli i jest parzysty, a arr [i] <= arr [j], jeśli i jest nieparzysty i j <i142
921Obcy słownik142
922Liczba odrębnych wysp Rozwiązanie Leetcode142
923Program do sprawdzania, czy drzewo binarne jest BST, czy nie142
924Skonstruuj BST na podstawie danego przemierzania kolejności poziomów142
925Przycinaj drzewo wyszukiwania binarnego142
926Infiks do Postfix142
927Podziel tablicę na kolejne sekwencje142
928Minimalna wysokość drzew Rozwiązanie LeetCode142
929Usuń duplikaty z posortowanej listy II Rozwiązanie LeetCode142
930Zapytania o GCD wszystkich numerów tablicy z wyjątkiem elementów w podanym zakresie142
931Tablica różnic | Zapytanie o aktualizację zakresu w O (1)142
932Stone Game II Letcode142
933Ustaw Matrix Zeroes Leetcode rozwiązanie142
934Sprawdź, czy jakiekolwiek dwa przedziały nakładają się na dany zestaw przedziałów141
935Silnie połączony komponent141
936Skonstruuj rozwiązanie Rectangle Leetcode141
937Rozwiązanie Leetcode dla numerów leksykograficznych141
938Scal dwie posortowane listy Leetcode141
939Drzewo binarne – najdłuższa sekwencja w kolejności – rozwiązanie LeetCode141
940Znajdź rozwiązanie dla typowych znaków Leetcode141
941Konwertuj posortowaną listę na drzewo wyszukiwania binarnego141
942Tablica binarna po operacjach przełączania zakresu M.141
943Zbierz maksymalną liczbę punktów w siatce za pomocą dwóch przejść141
944Znajdź wszystkie permutowane wiersze danego wiersza w macierzy141
945Wszystkie unikalne trojaczki, które sumują się do określonej wartości141
946Średnie poziomów w drzewie binarnym141
947Kolejka za pomocą stosów141
948Najdłuższa palindromiczna następstwo141
949Iteracyjne przechodzenie po kolejności przy użyciu dwóch stosów141
950Saper Rozwiązanie LeetCode140
951Policz podtablice z takimi samymi parzystymi i nieparzystymi elementami140
9523 Suma140
953Podmacierz prostokątna o największej powierzchni z równą liczbą jedynek i zer140
954Odwróć węzły w grupie K.140
955Policz podmacierze we wszystkich rozwiązaniach LeetCode140
956Analiza witryny użytkownika Odwiedź wzór Rozwiązanie LeetCode140
957Liczba równoważnych par Domino Rozwiązanie Leetcode140
958Przecięcie dwóch połączonych list Rozwiązanie LeetCode140
959Scalanie przedziałów140
960Policz parę z Given Sum139
961Znajdź przejście BST po zamówieniu pocztowym na podstawie przejścia przed zamówieniem139
962Tasuj liczby całkowite 2n jako a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn bez użycia dodatkowej spacji139
963Znajdź różnicę w rozwiązaniu Leetcode139
964Podział słów139
965Potrafi dokonać postępu arytmetycznego z rozwiązania kodu Leetcode sekwencji139
966Produkt Array z wyjątkiem rozwiązania Self LeetCode139
967Wydrukuj ciąg Fibonacciego używając 2 zmiennych139
968Przechodzenie przez kolejność poziomów drzewa binarnego138
969Rozwiązanie trzech kolejnych kursów Leetcode138
970Długość najdłuższej sekwencji Fibonacciego138
971Rozwiązanie LeetCode dotyczące zderzenia asteroid138
972Sprawdź, czy słowo występuje jako przedrostek dowolnego słowa w rozwiązaniu kodu Leetcode w zdaniu138
973Partycjonowanie palindromów138
974Policz liczby pierwsze w zakresach138
975Kth najmniejszy element w rozwiązaniu BST Leetcode138
976Maksymalizuj sumę macierzy po rozwiązaniu K Negations Leetcode138
977Sekwencja Newmana-Conwaya138
978Przesuwne okno maksymalne138
979Drzewo symetryczne138
980Najdłuższy ładny podciąg LeetCode Rozwiązanie138
981Wysokość drzewa ogólnego z tablicy nadrzędnej138
982Dzielenie tablicy na pary z sumą podzielną przez K137
983Utwórz maksymalną liczbę137
984Operacja usuwania drzewa wyszukiwania binarnego137
985Wystąpienia wzorców przy użyciu stosu137
986Znak produktu rozwiązania Array LeetCode137
987Podzbiór największych par podzielnych137
988Prawidłowe rozwiązanie Boomerang Leetcode137
989Maksymalny iloczyn indeksów następnego większego po lewej i prawej stronie137
990Mój kalendarz I rozwiązanie LeetCode137
991Maksymalna długość powtarzającej się podtablicy137
992Przyjaciele w odpowiednim wieku Rozwiązanie LeetCode137
993Unikalne ścieżki II137
994Drzewo segmentów137
995K Najbliższe punkty do rozwiązania Leetcode Origin137
996Maksymalna podtablica produktu137
997Mediana dwóch posortowanych tablic137
998Maksymalna suma podtablicy z wyłączeniem niektórych elementów137
999Maksymalna transformacja wagi danego ciągu136
1000Problem partycji malarza136
1001Znajdź zduplikowane poddrzewa136
1002Pierwszy brak pozytywny136
1003Boole'a Problem z nawiasami136
1004Serializacja i deserializacja drzewa binarnego136
1005Wstawienie do drzewa binarnego136
1006Breadth First Search (BFS) dla wykresu136
1007Konstrukcja najdłuższej narastającej następstwa (N log N)136
1008Maksymalna suma podciągów taka, że ​​nie ma trzech kolejnych136
1009Liczba najdłuższych rosnących następstw136
1010Traversal Morrisa Inordera136
1011Przechodzenie przez kolejne poziomy za pomocą dwóch kolejek136
1012Dopasowywanie ciągów w rozwiązaniu kodu Leetcode tablicy136
1013Podwój pierwszy element i przesuń zero do końca135
1014Wykres Prawidłowe drzewo Rozwiązanie LeetCode135
1015Policz podtablice, w których druga najwyższa znajduje się przed najwyższą135
1016Znajdź maksimum minimum dla każdego rozmiaru okna w danej tablicy135
1017Następne rozwiązanie Greater Element III LeetCode135
1018Spraw, by String był doskonałym rozwiązaniem dla Leetcode135
1019Suma podzbiorów równych partycji135
1020Najdłuższy podciąg, przy którym różnica między sąsiednimi wynosi jeden135
1021Wyszukiwanie w głębi (DFS) dla wykresu135
1022Największy podciąg między dwoma równymi znakami Rozwiązanie Leetcode135
1023Znajdź pierwszą wycieczkę okrężną, która odwiedza wszystkie pompy benzynowe135
1024Wchodzenie po schodach135
1025Minimalna suma indeksu dwóch list135
1026K maksymalnych sum nakładających się ciągłych tablic podrzędnych134
1027Zbuduj tablicę za pomocą rozwiązania Leetcode do operacji stosu134
1028Oblicz nCr% p134
1029Najkrótsze ukończenie rozwiązania Word Leetcode134
1030Sprawdź poprawność drzewa wyszukiwania binarnego134
1031Odszyfruj ciąg z alfabetu na rozwiązanie z odwzorowaniem kodu liczbowego liczb całkowitych134
1032Rozwiązanie LeetCode w Maze III134
1033Zabijanie procesu Rozwiązanie LetCode134
1034Skonstruuj drzewo binarne z podanej reprezentacji tablicy nadrzędnej134
1035Scramble String Rozwiązanie LeetCode134
1036Największy numer rozwiązania Leetcode134
1037Przekraczanie granic drzewa binarnego134
1038Zmień układ tablicy tak, aby „arr [j]” zmienił się w „i”, jeśli „arr [i]” to „j”134
1039Maksymalna liczba sposobów partycjonowania rozwiązania Array LeetCode134
1040Zalety BST w porównaniu z tabelą skrótów133
1041Zrównoważone drzewo binarne133
1042Maksymalna suma 3 nienakładających się podtablic133
1043Niestandardowe rozwiązanie Letcode z ciągiem sortowania133
1044Zmień układ tablicy tak, aby pozycja parzysta była większa niż nieparzysta133
1045Zaprojektuj licznik trafień Rozwiązanie LeetCode133
1046Nieprawidłowe transakcje Rozwiązanie LeetCode133
1047Brzydkie liczby133
1048Bitowe ORAZ zakresu liczb Rozwiązanie LeetCode133
1049Policz pary z dwóch posortowanych tablic, których suma jest równa danej wartości x132
1050Iteracyjne przejście przez pierwszą głębokość wykresu132
1051Odzyskaj rozwiązanie Leetcode w drzewie wyszukiwania binarnego132
1052Dodaj dwie liczby132
1053Znajdź taką liczbę par w tablicy, że ich XOR wynosi 0132
1054Super brzydki numer132
1055Brzydki numer II Rozwiązanie LeetCode132
1056Drzewo wyszukiwania binarnego132
1057Przenieś wszystkie negatywne elementy na koniec w kolejności z dopuszczalną dodatkową przestrzenią132
1058Dostępne przechwyty dla rozwiązania Rook Leetcode132
1059Zwalczanie adresu IP Rozwiązanie LeetCode132
1060Największe rozwiązanie poddrzewa BST LeetCode131
1061Znajdź rozwiązanie LeetCode Peak Element II131
1062Liczba uczniów odrabiających prace domowe w określonym czasie Leetcode131
1063Liczba ścieżek palindromicznych w macierzy131
1064Path Sum II Rozwiązanie LeetCode131
1065Generowanie nawiasów Rozwiązanie Leetcode131
1066Implementacja Trie (drzewo przedrostkowe) Rozwiązanie Leetcode131
1067Dopasowywanie wyrażeń regularnych Dopasowywanie wyrażeń regularnych Rozwiązanie LeetCode131
1068Widok drzewa binarnego z prawej strony Rozwiązanie LeetCode131
1069Określ, czy macierz można uzyskać przez rotację rozwiązania LeetCode131
1070Maksymalna różnica między częstotliwościami dwóch elementów tak, że element o większej częstotliwości jest również większa131
1071Najniższy wspólny przodek130
1072Znajdź element szczytowy130
1073Znaczenie dla pracowników Rozwiązanie LeetCode130
1074Podciąg o maksymalnej długości z różnicą między sąsiednimi elementami równą 0 lub 1130
1075Usuń duplikaty z rozwiązania Sorted Array II Leetcode130
1076Liczba zamkniętych wysp Leetcode Rozwiązanie130
1077Rozwiązanie dnia roku Leetcode130
1078Klonuj drzewo binarne z losowymi wskaźnikami130
1079Zmień układ tablicy tak, aby parzyste elementy indeksu były mniejsze, a nieparzyste elementy indeksu były większe130
1080Maksymalizuj odległość do najbliższej osoby Rozwiązanie LeetCode129
1081Konwertuj BST na Min-Heap bez używania tablicy129
1082Sprawdź, czy podtablica ma postać góry, czy nie129
1083Serializuj i deserializuj drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode129
1084Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym rozwiązaniu Leetcode węzła129
1085Najdłuższa kolejność bitoniczna129
1086Kth najmniejszy produkt z dwóch posortowanych tablic Rozwiązanie LeetCode129
1087Kth najmniejszy element w posortowanej macierzy rozwiązania LeetCode129
1088Struktura danych drzewa binarnego129
1089Ścieżka od Root do Leaf z sumą docelową Leetcode Solutions129
1090Znajdź najmniejszy zakres zawierający elementy z k list129
1091Podtablice z K różnych liczb całkowitych Rozwiązanie Leetcode129
1092Wyraźne następstwa129
1093Suma podtablicy minimalnego rozmiaru129
1094Policz minimalne kroki, aby uzyskać żądaną tablicę129
1095Rodzaje drzew binarnych129
1096Znajdź maksymalną różnicę między najbliższymi lewymi i prawymi mniejszymi elementami128
1097Najmniejsze wspólne rozwiązanie Leetcode dla regionu128
1098Usuń duplikaty z posortowanej tablicy128
1099Operacja dodawania stałego zakresu czasu na tablicy128
1100Wyświetla wszystkie trojaczki w posortowanej tablicy, która tworzy AP128
1101Zwiększanie podciągu trójek Rozwiązanie LeetCode128
1102Połączenie Sum IV Rozwiązanie LeetCode128
1103Liczba rodzeństwa danego węzła w drzewie n-arowym128
1104Znajdź trzy elementy z różnych trzech tablic, takich jak a + b + c = suma128
1105Poziom każdego węzła w drzewie z węzła źródłowego128
1106Następna Permutacja Rozwiązanie Leetcode128
1107Usuń rozwiązanie Palindromic Subsequences Leetcode128
1108Szukaj w posortowanej tablicy obróconej128
1109Suma ścieżki127
1110Znajdź minimalną odległość między dwiema liczbami127
1111Kolejne znaki Rozwiązanie LeetCode127
1112Skonstruuj drzewo binarne z rozwiązania LeetCode Traversal w przedsprzedaży i po zamówieniu127
1113Najdłuższa podtablica z jedynek po usunięciu jednego elementu Rozwiązanie LeetCode126
1114Policz Rozwiązanie Leetcode dla największej grupy126
1115Liczenie par podzielnych126
1116Drukuj następną większą liczbę zapytań Q126
1117Triangulacja minimalnego wyniku rozwiązania wielokąta Leetcode126
1118Rozwiązanie trzeciego maksymalnego kodu Leetcode126
1119Komórki z wartościami nieparzystymi w rozwiązaniu Matrix LeetCode126
1120Prime Palindrom Rozwiązanie LeetCode126
1121Sformatuj ponownie rozwiązanie String Leetcode125
1122Sortowanie topologiczne125
1123Suma liczb parzystych po zapytaniach125
1124Napisz kod, aby określić, czy dwa drzewa są identyczne125
1125Minimalna różnica bezwzględna w rozwiązaniu BST Leetcode125
1126Maksymalna podtablica produktu125
1127Widok z dołu drzewa binarnego124
1128Wyszukaj pozycję wstawiania124
1129Zagadnienie sumy podzbioru w przestrzeni O (suma)124
1130Znaczenie tablicy po usunięciu niektórych elementów Rozwiązanie Leetcode124
1131Rozwiązanie Leetcode z wartością najbliższego drzewa wyszukiwania binarnego124
1132Sekwencja Moser-de Bruijn124
1133Rozwiązanie kodu Leetcode dla tysięcy separatorów124
1134Wydrukuj widok drzewa binarnego z prawej strony124
1135Produkty zakresów w tablicy124
1136Skonstruuj ciągi K Palindrom Rozwiązanie LeetCode124
1137Cięcie pręta124
1138Wyszukaj element w posortowanej tablicy obróconej123
1139Najdłuższa rosnąca kolejna kolejność123
1140Prawidłowe rozwiązanie LeetCode w stanie Kółko i krzyżyk123
1141Maksymalne drzewo binarne123
1142Połącz dwa BST z ograniczoną dodatkową przestrzenią123
1143Średnica N-Ary Tree Rozwiązanie LeetCode123
1144Sekwencja Golomba123
1145Znajdź dwie nienakładające się podtablice, z których każda zawiera rozwiązanie LeetCode Suma docelowa123
1146Permutacja palindromu Rozwiązanie LeetCode123
1147Maksymalny produkt z podzielonego drzewa binarnego Rozwiązanie LeetCode122
1148Iteracyjna metoda znajdowania przodków danego drzewa binarnego122
1149Kolejka priorytetowa122
1150Sprawdź formację tablicy poprzez rozwiązanie Leetcode konkatenacji122
1151Znajdź posortowany podciąg o rozmiarze 3 w czasie liniowym122
1152Zamień węzły w pary122
1153Minimalna suma kwadratów zliczeń znaków w danym ciągu po usunięciu k znaków122
1154Zapytania o liczbę odrębnych elementów w podtablicy122
1155Usuń węzły i zwróć rozwiązanie Leetcode lasu121
1156Wydrukuj zmodyfikowaną tablicę po wykonaniu poleceń dodawania i odejmowania121
1157Znajdź największą wartość w każdym rzędzie drzewa rozwiązanie LeetCode121
1158Wprowadzenie do czerwono-czarnego drzewa121
1159Minimalne skoki w bok Rozwiązanie LeetCode121
1160Możliwe dwupartycyjne rozwiązanie LeetCode121
1161Konwersja drzewa binarnego na drzewo wyszukiwania binarnego121
1162Trasy autobusowe Rozwiązanie Letcode121
1163Podciągi palindromiczne Rozwiązanie Leetcode121
1164Kth Najmniejsza liczba w rozwiązaniu Leetcode w tabliczce mnożenia121
1165Porównaj ciągi według częstotliwości rozwiązania dla najmniejszego kodu Leetcode120
1166Znajdź najmniejszą binarną cyfrę będącą wielokrotnością podanej liczby120
1167Policz ciągi binarne o parzystej długości z taką samą sumą bitów pierwszej i drugiej połowy120
1168Znajdź sekwencję węża o maksymalnej długości120
1169Najdłuższa powtarzana sekwencja120
1170System sugestii wyszukiwania Rozwiązanie LeetCode120
1171Przekształć BST w większe drzewo sum120
1172Obróć szyk120
1173Zamiana węzłów w połączonej liście rozwiązania Leetcode120
1174Factoral Trailing Zeroes Rozwiązanie LeetCode120
1175Maksymalizuj sumę kolejnych różnic w tablicy kołowej119
1176Najniższy wspólny przodek w drzewie wyszukiwania binarnego119
1177Usuń maksymalną liczbę krawędzi, aby zachować w pełni przejezdny wykres Rozwiązanie Leetcode119
1178Minimalny koszt przeniesienia żetonów na tę samą pozycję Rozwiązanie LeetCode119
1179Drzewo decyzyjne119
1180Rozwiązanie LeetCode dla robota indeksującego119
1181Liczba zamówień w rozwiązaniu Backlog Leetcode119
1182Podtablica bitonowa o maksymalnej sumie118
1183Zmniejsz liczbę elementów, aby uzyskać rozwiązanie Array Zigzag LeetCode118
1184K'th Największy element w BST wykorzystujący stałą dodatkową przestrzeń118
1185Policz pary, których produkty istnieją w zestawieniu118
1186Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie LeetCode118
1187Wykres i jego reprezentacja118
1188Maksymalna liczba odcinków o długości a, b i c118
1189Jak wydrukować maksymalną liczbę liter za pomocą podanych czterech klawiszy117
1190Suma lewych liści Rozwiązanie LeetCode117
1191Zapałki do rozwiązania Square Leetcode117
1192Odwróć ścieżkę w BST za pomocą kolejki117
1193Pierwsza zła wersja117
1194Rekonstrukcja kolejki według wysokości117
1195Przenoszenie kamieni do kolejnego rozwiązania Leetcode117
1196Najbliższy liść w drzewie binarnym Rozwiązanie LeetCode117
1197Ciągła macierz rozwiązanie LeetCode117
1198Prawidłowy numer trójkąta117
1199Zapytania tablicowe do wielokrotnych wymian i produktów116
1200Kth Najmniejszy element w BST116
1201Konwertuj posortowaną tablicę na drzewo wyszukiwania binarnego LeetCode Solutions116
1202Zapytania o zakres dla najdłuższej prawidłowej sekwencji nawiasów116
1203Maksymalna suma par z określoną różnicą116
1204Filtruj restauracje według rozwiązań Leetcode przyjaznych weganom, cen i odległości116
1205Zgadnij słowo116
1206Minimalna liczba swapów w celu utworzenia sekwencji zwiększających rozwiązanie LeetCode115
1207Konwertuj liczbę całkowitą na sumę dwóch liczb całkowitych niezerowych Rozwiązanie Leetcode115
1208Rozwiązanie LeetCode z podziałem liczb całkowitych115
1209Biorąc pod uwagę drzewo binarne, jak usunąć wszystkie połówki węzłów?115
1210Najniższy wspólny przodek rozwiązania Leetcode drzewa binarnego115
1211Konkatenacja rozwiązania Array LeetCode115
1212Rozwiązanie Leetcode dla przecinania ścieżek115
1213Plasterki arytmetyczne II – rozwiązanie LeetCode podciągu114
1214Idealne rozwiązanie do kwadratów LeetCode114
1215Dzielenie dwóch liczb całkowitych Rozwiązanie Leetcode114
1216Zapytanie o sumę zakresu przy użyciu rzadkiej tabeli114
1217Spłaszcz rozwiązanie LeetCode do wektorów 2D114
1218Zastąp dwie kolejne równe wartości jedną większą114
1219Data reformy Rozwiązanie LeetCode114
1220Największe rozwiązanie Leetcode ze znakiem Plus113
1221Zapytania dotyczące prawdopodobieństwa liczby parzystej lub nieparzystej w podanych zakresach113
1222Maksymalna głębokość drzewa binarnego113
1223Wydrukuj zmodyfikowaną tablicę po wielu operacjach zwiększania zakresu tablicy113
1224Napisz funkcję, aby uzyskać punkt przecięcia dwóch połączonych list113
1225Prawidłowe rozwiązanie Perfect Square LeetCode113
1226Rozwiązanie LRU Cache Leetcode113
1227Sprawdź kompletność rozwiązania w postaci drzewa binarnego LeetCode113
1228K-ty czynnik n rozwiązania Leetcode113
1229Wieża szampana Rozwiązanie LeetCode113
1230Moc Dwóch113
1231Sortuj przez scalanie113
1232Nowa gra 21112
1233Średnia zakresu w tablicy112
1234Znajdź minimum w Rotated Sorted Array II Rozwiązanie LeetCode112
1235Rozwiązanie Leetcode z przesuwanym oknem środkowym112
1236Kursy równoległe II Rozwiązanie LeetCode112
1237Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu słów według dopasowania słów112
1238Zmaksymalizuj elementy, używając innego szyku112
1239Sprawdź identyczne BST bez budowania drzew112
1240Maksymalna suma ścieżki w prostokątnym trójkącie z liczbami112
1241Pogrubione słowa w łańcuchu Rozwiązanie LeetCode112
1242Ciągły szyk111
1243Wydrukuj n warunków sekwencji Newmana-Conwaya111
1244Klonowanie wykresów111
1245Drzewo symetryczne Rozwiązanie LeetCode Rozwiązanie Leetcode111
1246Maksymalna wartość przy danym indeksie w Bounded Array Rozwiązanie LeetCode111
1247Projekt Skiplist Rozwiązanie LeetCode111
1248BST do drzewa z sumą wszystkich mniejszych kluczy111
1249Sprawdź, czy wszystkie poziomy dwóch drzew binarnych są anagramami, czy nie111
1250Zlicz podzbiory mające różne liczby parzyste111
1251Znajdź minimalną liczbę operacji scalania, aby utworzyć palindrom tablicy111
1252Sprawdź, czy każdy węzeł wewnętrzny BST ma dokładnie jedno dziecko111
1253Najmniejsze rozwiązanie Leetcode z serii II110
1254Połącz k Listy posortowane Rozwiązanie Leetcode110
1255Brakujący numer110
1256Minimalne usunięcie, aby wprowadzić prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode110
1257Maksymalna podtablica produktu110
1258Maksymalna tablica z dwóch podanych tablic z zachowaniem tej samej kolejności109
1259Liczba elementów mniejsza lub równa podanej liczbie w danej podtablicy109
1260Policz i przełącz zapytania w tablicy binarnej108
1261Znajdź k-ty najmniejszy element w BST (statystyki zamówień w BST)108
1262Nakładanie się obrazu Rozwiązanie LeetCode108
1263Tytuł kolumny arkusza Excel Rozwiązanie LeetCode108
1264Wydrukuj przodków danego węzła drzewa binarnego bez rekursji108
1265Sprawdź, czy dwa węzły znajdują się na tej samej ścieżce w drzewie108
1266Koko jedzenie bananów rozwiązanie LeetCode107
1267Sprawdź serializację drzewa binarnego przed zamówieniem107
1268Następny większy element107
1269Minimalny koszt schodów wspinaczkowych Rozwiązanie LeetCode107
1270Różne sposoby dodawania nawiasów Rozwiązanie Leetcode106
1271Partycjonowanie palindromów106
1272Sprawdź, czy ciąg może zepsuć inne rozwiązanie kodu Leetcode106
1273Rozwiązanie LeetCode do podglądania iteratora105
1274Minimalny czas zebrania wszystkich jabłek z drzewa Rozwiązanie LeetCode105
1275Rozwiązanie uporządkowanej kolejki LeetCode103
1276Scal posortowaną tablicę103
1277Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków Rozwiązanie Leetcode103
1278Liczba pierwsza Newmana – Shanksa – Williamsa102
1279Sprawdź, czy X może wydać zmianę każdej osobie w kolejce102
1280Sprawdź w tablicy binarnej, czy liczba reprezentowana przez podtablicę jest nieparzysta lub parzysta102
1281Minimalne zapytanie o zakres (rozkład pierwiastka kwadratowego i tabela rzadka)102
1282Rozwiązanie Leetcode do zagnieżdżania tablic102
1283Największa podmacierz z rearanżacjami Rozwiązanie LeetCode102
1284Układanie monet Rozwiązanie Leetcode101
1285Kolejność zwiększania maksymalnej sumy100
1286Zakodowany ciąg znaków o najkrótszej długości Rozwiązanie LeetCode100
1287Znajdź maksymalną średnią podtablicę o długości k99
1288Minimalna całkowita przestrzeń zmarnowana przy operacjach zmiany rozmiaru K Rozwiązanie LeetCode98
1289Maksymalny iloczyn narastającego podciągania98
1290Liczba indeksów o równych elementach w podanym zakresie98
1291Indeks losowego wyboru Rozwiązanie LeetCode97
1292Minimalna liczba osób do nauczenia rozwiązania LeetCode97
1293Zapytania o wartości dziesiętne tablic podrzędnych tablicy binarnej97
1294Konwertuj na Base-2 rozwiązanie LeetCode96
1295Przekonwertuj BST na drzewo binarne, tak aby do każdego klucza dodawana była suma wszystkich większych kluczy96
1296Ciągła suma podtablica Rozwiązanie LeetCode96
1297Znajdź zwycięzcę w grze o obiegu zamkniętym, rozwiązanie LeetCode96
1298Przechodzenie w pionie przez drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode95
1299Konwersja drzewa binarnego na drzewo wyszukiwania binarnego przy użyciu zestawu STL95
1300Dodaj dwa rozwiązania Leetcode Numbers II95
1301Jump Game IV Rozwiązanie LeetCode94
1302Liczba podciągów, które spełniają podane warunki sumy, rozwiązanie LeetCode94
1303Minimalna możliwa liczba całkowita po co najwyżej K sąsiednich zamianach na cyfrach Rozwiązanie LeetCode94
1304Numer Palindromu Rozwiązanie LeetCode94
1305Sprawdź, czy podana tablica o rozmiarze n może reprezentować BST n poziomów lub nie94
1306Wstaw Usuń GetRandom O(1) Rozwiązanie Leetcode93
1307Osiągnij numer rozwiązania LeetCode93
1308Zapytania dotyczące XOR największego nieparzystego dzielnika zakresu93
1309Zaprojektuj system podziemny Leetcode Rozwiązanie89
1310Wydrukuj łańcuch par o maksymalnej długości88
1311Wykryj rozwiązanie Capital Letcode87
1312Zaprojektuj rozwiązanie Leetcode w tabeli liderów85
1313Podłańcuch z konkatenacją wszystkich słów Rozwiązanie Leetcode83
1314Minimalne swapy, aby zgrupować wszystkie 1 razem rozwiązanie Leetcode83
1315Top K częstych elementów Rozwiązanie LeetCode82
1316Count Sub Islands Rozwiązanie LeetCode80
1317Minimalna suma ścieżki Rozwiązanie Leetcode80
1318Przesuwanie liter Rozwiązanie LeetCode79
1319Rozwiązanie LeetCode z przechodzeniem w kolejności drzewa binarnego79
1320Lista nieparzystych parzystych połączonych rozwiązań Leetcode77
1321Najdłuższy wspólny podciąg LeetCode Rozwiązanie77
1322Najlepsze rozwiązanie do punktu spotkań LeetCode76
1323Dekodowanie rozwiązania Letcode String74
1324Maksymalny rok populacji Rozwiązanie LeetCode74
1325Znajdź rozwiązanie dla sędziego miejskiego LeetCode74
1326Znajdź rozwiązanie dla sędziego miejskiego LeetCode73
1327Suma liczb od korzeni do liści Rozwiązanie LeetCode71
1328Najkrótsza niesortowana ciągła podtablica rozwiązanie LeetCode71
1329Projektowanie Dodaj i wyszukaj słowa Struktura danych Rozwiązanie LeetCode69
1330Prostokątne rozwiązanie LeetCode nakładające się67
1331Spłaszcz drzewo binarne do połączonej listy Rozwiązanie LeetCode67
1332Maksymalny rok populacji Rozwiązanie LeetCode67
1333Stone Game IV Rozwiązanie LeetCode66
1334Zapytanie o sumę zakresu 2D – Niezmienne rozwiązanie LeetCode66
1335Wynik nawiasu Rozwiązanie LeetCode66
1336Wstaw do posortowanej listy połączonej okólnie Rozwiązanie LeetCode65
1337Odkrywaj karty w rosnącym zamówieniu rozwiązania Leetcode63
1338Czy wykres jest dwuczęściowy? Rozwiązanie LeetCode62
1339Prawidłowy numer trójkąta Rozwiązanie LeetCode61
1340Podziel czekoladowe rozwiązanie LeetCode53
1341Wskazówki krok po kroku z węzła drzewa binarnego do innego rozwiązania LeetCode48
1342Suma zakresu BST LeetCode Solution45
1343Rozwiązanie odwrotnej liczby całkowitej Leetcode43
1344Sortuj kolory Rozwiązanie LetCode42
1345Znajdź K Najbliższe Elementy Rozwiązanie LeetCode40
1346Maksymalna długość boku kwadratu z sumą mniejszą lub równą progowi rozwiązania LeetCode37
1347Numer kolumny arkusza Excel Rozwiązanie LeetCode37
1348Obróć ciąg znaków Rozwiązanie LeetCode36
1349Maksymalny rozmiar Podtablica Suma równa się k Rozwiązanie Leetcode18
1350Rozwiązanie High Five LeetCode17
1351Rozwiązanie H-Index Leetcode15
Translate »