Pytania do wywiadu dotyczącego kodowania firmy Microsoft

pytania do wywiadu microsoftszpilka
pytania do wywiadu microsoft

Pytania dotyczące macierzy Microsoft

Pytanie 1. Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode Opis problemu Rozwiązanie „Trapping Rain Water” LeetCode – „Trapping Rain Water” stwierdza, że ​​mając tablicę wysokości, która reprezentuje mapę wysokości, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody uwięzionej po deszczu. Przykład: Wejście: wysokość = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Wyjście: 6 Wyjaśnienie: Sprawdź ...

Czytaj więcej

Pytanie 2. Podział na podzbiory o równej sumie K Leetcode Rozwiązanie Opis problemu Podział na podzbiory o równej sumie K Rozwiązanie LeetCode – „Podział na podzbiory o równej sumie K” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych num i liczbę całkowitą k, zwróć prawdę, jeśli możliwe jest posiadanie k niepustych podzbiorów, których sumy wszystkie są równe. Przykład: Wejście: nums = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 3. Coin Change 2 Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Rozwiązanie LeetCode Coin Change 2 – „Coin Change 2” oznacza, że ​​podano tablicę różnych liczb całkowitych monet i liczbę całkowitą, reprezentującą całkowitą kwotę pieniędzy. Musimy zwrócić liczbę całkowitej liczby różnych możliwych kombinacji, które sumują się do kwoty. ...

Czytaj więcej

Pytanie 4. Rozwiązanie Frog Jump Leetcode Opis problemu The Frog Jump LeetCode Rozwiązanie – „Frog Jump” mówi, że mając listę kamieni (pozycji) posortowaną w porządku rosnącym, określ, czy żaba może przekroczyć rzekę, lądując na ostatnim kamieniu (ostatni indeks w tablicy). Początkowo żaba jest na pierwszym kamieniu i ...

Czytaj więcej

Pytanie 5. Unikalne rozwiązanie Leetcode Paths II Opis problemu Rozwiązanie Unique Paths II LeetCode – „Unique Paths II” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę siatkę mxn, gdzie robot zaczyna się od lewego górnego rogu siatki. Musimy znaleźć łączną liczbę sposobów, aby dotrzeć do prawego dolnego rogu siatki. ...

Czytaj więcej

Pytanie 6. Wyszukaj rozwiązanie Leetcode 2D Matrix II Opis problemu Przeszukaj macierz 2D II Rozwiązanie LeetCode – „Przeszukaj macierz 2D II” prosi o znalezienie wydajnego algorytmu, który wyszukuje wartość docelową w macierzy mxn liczb całkowitych. Liczby całkowite w każdym wierszu, a także w kolumnie, są sortowane w porządku rosnącym. Przykład: Wejście: macierz = [[1,4,7,11,15],[2,5,8,12,19],[3,6,9,16,22],[10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], cel = XNUMX Dane wyjściowe: prawda ...

Czytaj więcej

Pytanie 7. Maksymalna długość połączonego ciągu z unikalnymi znakami Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Maksymalna długość połączonego ciągu z unikalnymi znakami Rozwiązanie LeetCode – „Maksymalna długość połączonego ciągu z unikalnymi znakami” mówi, że otrzymałeś tablicę ciągów i musisz wybrać dowolny jej podciąg i połączyć je struny tworzące ...

Czytaj więcej

Pytanie 8. Najkrótsza odległość słowa Leetcode Rozwiązanie Opis problemu Najkrótsza odległość między słowami Rozwiązanie LeetCode – mówi, że otrzymujesz tablicę ciągów i dwa różne słowa. Musimy zwrócić najkrótszą odległość między tymi dwoma słowami, które pojawiają się w ciągu wejściowym. Przykład: Wejście: wordsDict = ["praktyka", "uznania", "doskonały", "kodowanie", "urabia"], słowo1 = "kodowanie", słowo2 = "praktyka" Wyjście: 3 Wyjaśnienie: Słowo "kodowanie" występuje w pozycja 4. ...

Czytaj więcej

Pytanie 9. Średnia krocząca ze strumienia danych Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Średnia krocząca ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode – „Średnia krocząca ze strumienia danych” stwierdza, że ​​dany strumień liczb całkowitych i rozmiar okna k. Musimy obliczyć średnią ruchomą wszystkich liczb całkowitych w przesuwanym oknie. Jeśli liczba elementów w ...

Czytaj więcej

Pytanie 10. Ustaw Matrix Zeroes Leetcode rozwiązanie Opis problemu The Set Matrix Zeroes Rozwiązanie LeetCode – „Set Matrix Zeroes” oznacza, że ​​otrzymujesz macierz macierzy liczb całkowitych mxn. Musimy zmodyfikować macierz wejściową w taki sposób, aby jeśli jakakolwiek komórka zawierała element 0, ustaw jej cały wiersz i kolumnę do zera. Musisz to zrobić w ...

Czytaj więcej

Pytanie 11. Brakujący numer Rozwiązanie Leetcode Opis problemu The Missing Number Rozwiązanie LeetCode – „Brakująca liczba” stwierdza, że ​​podana tablica o rozmiarze n zawiera n różnych liczb pomiędzy [0,n]. Musimy zwrócić numer, którego brakuje w zakresie. Przykład: Wejście: nums = [3,0,1] Wyjście: 2 Wyjaśnienie: Możemy łatwo zaobserwować, że wszystkie ...

Czytaj więcej

Pytanie 12. Zaprojektuj stos z działaniem przyrostowym Rozwiązaniem Leetcode Opis problemu Zaprojektuj stos z operacją przyrostową Rozwiązanie Leetcode – stwierdza, że ​​musimy zaprojektować stos, który efektywnie obsługuje poniższe operacje. Przypisz maksymalną pojemność stosu. Wykonaj operację pchania wydajnie, jeśli rozmiar stosu jest ściśle mniejszy niż maksymalna pojemność ...

Czytaj więcej

Pytanie 13. Wymieszaj rozwiązanie Array Leetcode Problem Shuffle the Array Leetcode Solution dostarcza nam tablicę o długości 2n. Tutaj 2n oznacza, że ​​długość tablicy jest parzysta. Następnie mamy przetasować tablicę. Tutaj shuffling nie oznacza, że ​​musimy losowo przetasować tablicę, ale określony sposób jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 14. 3 Podsumuj rozwiązanie Leetcode Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę tablicę n liczb całkowitych, czy istnieją elementy a, b, c w liczbach takie, że a + b + c = 0? Znajdź wszystkie unikalne triole w tablicy, która daje sumę zero. Uwaga: zestaw rozwiązań nie może zawierać zduplikowanych trójek. Przykład # 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Czytaj więcej

Pytanie 15. Wstaw rozwiązanie z kodem kreskowym interwału Problem Wstawianie przedziału czasu Leetcode Solution dostarcza nam listę niektórych przedziałów i jeden oddzielny przedział. Następnie mamy wstawić ten nowy przedział do listy przedziałów. Tak więc nowy przedział może przecinać się z przedziałami, które są już na liście, lub może ...

Czytaj więcej

Pytanie 16. Rozwiązanie Combination Sum Leetcode Problem Rozwiązanie Combination Sum Leetcode dostarcza nam tablicę lub listę liczb całkowitych i cel. Mówi się nam, aby znaleźć kombinacje, które można utworzyć za pomocą tych liczb całkowitych, dowolną liczbę razy, które sumują się do podanego celu. Więc bardziej formalnie możemy użyć podanego ...

Czytaj więcej

Pytanie 17. Rozwiązanie Leetcode na obwodzie wyspy Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy siatkę w postaci tablicy 2D. grid [i] [j] = 0 oznacza, że ​​w tym punkcie jest woda, a grid [i] [j] = 1 reprezentuje ląd. Komórki siatki są połączone pionowo / poziomo, ale nie ukośnie. Jest dokładnie jedna wyspa (połączony element lądu ...

Czytaj więcej

Pytanie 18. Rozwiązanie Maximum Subarray Leetcode Instrukcja problemu Mając tablicę liczb całkowitych, znajdź ciągłą podtablicę (zawierającą co najmniej jedną liczbę), która ma największą sumę i zwróć jej sumę. Przykładowe liczby = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Wyjaśnienie: [4, -1,2,1] ma największą sumę = 6. nums = [- 1] -1 Podejście 1 (Dziel i rządź) W tym podejściu ...

Czytaj więcej

Pytanie 19. Znajdź N unikalnych liczb całkowitych Suma do Zero rozwiązania Leetcode Problem Znajdź N Unikalne liczby całkowite Suma do zera Rozwiązanie Leetcode daje nam liczbę całkowitą. Prosi nas o zwrócenie n unikalnych liczb całkowitych, które sumują się do 0. Zatem pytanie jest dość proste do zrozumienia. A więc przed zanurzeniem się w rozwiązanie. Przyjrzyjmy się ...

Czytaj więcej

Pytanie 20. Podziel tablicę na trzy części dzięki rozwiązaniu Leetcode o równej sumie Problem Podział tablicy na trzy części za pomocą rozwiązania Leetcode o równej sumie dostarcza nam tablicę lub wektor i pyta, czy w sekwencji są możliwe trzy partycje. Tutaj przez podział mamy na myśli, że istnieją dwa indeksy i, j takie, że suma elementów od początku ...

Czytaj więcej

Pytanie 21. Znajdź rozwiązanie dla typowych znaków Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę ciągów. Musimy wydrukować listę wszystkich znaków, które pojawiają się w każdym łańcuchu w tablicy (łącznie z duplikatami). To znaczy, jeśli znak pojawia się 2 razy w każdym ciągu, ale nie 3 razy, musimy go mieć ...

Czytaj więcej

Pytanie 22. Znajdź wszystkie numery zniknęły w rozwiązaniu kodu Leetcode macierzy Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę liczb całkowitych. Zawiera elementy od 1 do N, gdzie N = rozmiar tablicy. Jednak są pewne elementy, które zniknęły, a na ich miejscu są jakieś duplikaty. Naszym celem jest zwrócenie tablicy ...

Czytaj więcej

Pytanie 23. Większość rozwiązań Leetcode Element II W tym zadaniu otrzymujemy tablicę liczb całkowitych. Celem jest znalezienie wszystkich elementów, które występują dłużej niż ⌊N / 3⌋ czasu w tablicy, gdzie N = rozmiar tablicy, a ⌊ ⌋ jest operatorem podłogi. Musimy zwrócić tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 24. Rozwiązanie kodu Leetcode dla tablicy sortowania względnego W tym zadaniu mamy dwie tablice dodatnich liczb całkowitych. Wszystkie elementy drugiej tablicy są różne i znajdują się w pierwszej tablicy. Jednak pierwsza tablica może zawierać zduplikowane elementy lub elementy, których nie ma w drugiej tablicy. Musimy posortować pierwszą tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 25. Rozwiązanie Pascala Triangle II Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymaliśmy indeks Row (i) trójkąta Pascala. Musimy stworzyć liniową tablicę zawierającą wartości i-tego wiersza i zwrócić ją. Indeks wiersza zaczyna się od 0. Wiemy, że trójkąt Pascala to trójkąt, w którym każda liczba jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 26. Unikalne rozwiązanie Leetcode Paths Problem Unique Paths Leetcode Solution stwierdza, że ​​otrzymujesz dwie liczby całkowite reprezentujące rozmiar siatki. Używając rozmiaru siatki, długości i szerokości siatki. Musimy znaleźć liczbę unikalnych ścieżek od lewego górnego rogu siatki do ...

Czytaj więcej

Pytanie 27. Liczba dobrych par rozwiązania Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu podana jest tablica liczb całkowitych i musimy znaleźć całkowitą liczbę dobrych par (a [i], a [j]), gdzie a [i] = a [j]. Przykładowe liczby = [1,2,3,1,1,3] 4 Wyjaśnienie: Istnieją 4 dobre pary przy indeksach (0,3), (0,4), (3,4), (2,5). [1,1,1,1] 6 Objaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 28. Znajdź Lucky Integer w rozwiązaniu Array Leetcode Sformułowanie problemu W zadaniu „Znajdź szczęśliwą liczbę całkowitą w tablicy” otrzymujemy tablicę, w której liczba całkowita nazywana jest szczęściem, jeśli jej częstotliwość w tablicy jest równa jej wartości. Naszym zadaniem jest zwrócenie największej szczęśliwej liczby. Jeśli takiego numeru nie ma, to ...

Czytaj więcej

Pytanie 29. Zrównoważone rozwiązanie kodu binarnego drzewa binarnego Drzewo binarne jest zrównoważone wysokością, jeśli różnica wysokości lewego i prawego poddrzewa każdego węzła w drzewie wynosi maksymalnie 1. W tym zadaniu sprawdzimy, czy drzewo binarne jest zrównoważone. Przykład 2/1/4 Niezrównoważone 1 / \ 2 ...

Czytaj więcej

Pytanie 30. Scal posortowane tablice Rozwiązanie Leetcode W zadaniu „Połącz posortowane tablice” otrzymujemy dwie tablice posortowane w kolejności nie malejącej. Pierwsza tablica nie jest w pełni wypełniona i ma wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić również wszystkie elementy drugiej tablicy. Musimy połączyć dwie tablice tak, aby pierwsza tablica zawierała elementy ...

Czytaj więcej

Pytanie 31. Wyszukaj w rozwiązaniu Leetcode z obróconą sortowaną tablicą Rozważ posortowaną tablicę, ale wybrano jeden indeks i w tym momencie tablica została obrócona. Teraz, gdy tablica zostanie obrócona, musisz znaleźć określony element docelowy i zwrócić jego indeks. W przypadku, gdy element nie istnieje, zwraca -1. Problem jest generalnie ...

Czytaj więcej

Pytanie 32. Wyszukaj Rozwiązanie kodu Leetcode wstawiania pozycji W tym zadaniu otrzymujemy posortowaną tablicę i docelową liczbę całkowitą. Musimy znaleźć jego pozycję wyszukiwania wstawiania. Jeśli wartość docelowa jest obecna w tablicy, zwróć jej indeks. Zwróć indeks, w którym należy wstawić cel, aby zachować posortowaną kolejność (w ...

Czytaj więcej

Pytanie 33. Plus jedno rozwiązanie Leetcode Sformułowanie problemu W zadaniu „Plus jeden” otrzymujemy tablicę, w której każdy element tablicy reprezentuje cyfrę lub liczbę. Pełna tablica reprezentuje liczbę. Indeks zerowy reprezentuje MSB liczby. Możemy założyć, że nie ma wiodącego zera w ...

Czytaj więcej

Pytanie 34. Największy element w Array Leetcode Solutions W tym problemie musimy zwrócić k-ty największy element w nieposortowanej tablicy. Zauważ, że tablica może mieć duplikaty. Musimy więc znaleźć największy element Kth w posortowanej kolejności, a nie wyraźny największy element Kth. Przykład A = {4, 2, 5, 3 ...

Czytaj więcej

Pytanie 35. Kth Brak rozwiązania kodu Leetcode dla liczby dodatniej Sformułowanie problemu W zadaniu „Kth Missing Positive Number” otrzymujemy tablicę arr, która jest posortowana w ściśle rosnącym porządku oraz liczbę k. Naszym zadaniem jest znalezienie dodatniej brakującej liczby Kth w tablicy. Przykład arr = [1,2,3,4], k = 2 6 Objaśnienie: As ...

Czytaj więcej

Pytanie 36. Zgadnij liczbę wyższą lub niższą II Stwierdzenie problemu „Zgadnij numer wyższy lub niższy II” oznacza, że ​​będziemy grać w grę o nazwie Zgadnij grę. Gra mówi, że wybieram liczbę od 1 do n. Ilekroć zgadniesz numer, którego nie wybrałem, powiem ci ...

Czytaj więcej

Pytanie 37. Zapytania o liczbę odrębnych elementów w podtablicy Podaliśmy tablicę liczb całkowitych i liczbę zapytań i musimy znaleźć liczbę wszystkich różnych elementów, które mamy w podanym zakresie, zapytanie składa się z dwóch liczb po lewej i prawej stronie, to jest podany zakres, z tym podany zakres my ...

Czytaj więcej

Pytanie 38. Minimalne wymiany wymagane do połączenia wszystkich elementów mniejszych lub równych k Problem „Minimalna liczba wymian wymaganych do połączenia wszystkich elementów mniejszych lub równych k” stwierdza, że ​​masz tablicę liczb całkowitych. Opis problemu prosi o ustalenie najmniejszej liczby swapów, które będą wymagane do połączenia elementów, które są mniejsze lub równe ...

Czytaj więcej

Pytanie 39. Znajdź pierwszą i ostatnią pozycję elementu w rozwiązaniu kodu Leetcode posortowanej tablicy Opis problemu W tym artykule zatytułowanym „Znajdź pierwszą i ostatnią pozycję elementu w rozwiązaniu kodu Leetcode posortowanej tablicy” omówimy rozwiązanie problemu z kodem leetcode. W zadaniu otrzymujemy tablicę. Otrzymujemy również element docelowy. Elementy w tablicy są sekwencjonowane w ...

Czytaj więcej

Pytanie 40. Najlepszy czas na kupno i sprzedaż Rozwiązanie Leetcode z Stock II Opis problemu W zadaniu „Najlepszy czas na kupno i sprzedaż akcji II” otrzymujemy tablicę, w której każdy element tablicy zawiera cenę danego towaru w danym dniu. Definicja transakcji to kupno jednej akcji i sprzedaż tej jednej akcji ...

Czytaj więcej

Pytanie 41. Znajdź sumę wszystkich unikatowych sum podrzędnych dla danej tablicy Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Zadanie „Znajdź sumę wszystkich unikalnych sum podtablicowych dla danej tablicy” wymaga znalezienia sumy wszystkich unikalnych tablic podrzędnych (suma pod-tablic jest sumą elementów każdej podtablicy). Przez unikalną sumę podtablicy mamy na myśli, że żadna podtablica ...

Czytaj więcej

Pytanie 42. Najdłuższa podtablica nie mająca więcej niż K odrębnych elementów Problem „Najdłuższa podtablica nie mająca więcej niż K odrębnych elementów” stwierdza, że ​​zakładając, że masz tablicę liczb całkowitych, instrukcja problemu prosi o znalezienie najdłuższej podtablicy, która ma nie więcej niż k różnych elementów. Przykład arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5} ...

Czytaj więcej

Pytanie 43. Skonstruuj drzewo binarne z podanej reprezentacji tablicy nadrzędnej Problem „Skonstruuj drzewo binarne z podanej reprezentacji tablicy nadrzędnej” mówi, że otrzymujesz tablicę. Ta tablica wejściowa reprezentuje drzewo binarne. Teraz musisz skonstruować drzewo binarne na podstawie tej tablicy wejściowej. Tablica przechowuje indeks węzła nadrzędnego w każdym indeksie. ...

Czytaj więcej

Pytanie 44. Znajdź jeden z wielu powtarzających się elementów w tablicy tylko do odczytu problem „Znajdź jeden z wielu powtarzających się elementów w tablicy tylko do odczytu” zakłada, że ​​masz tablicę tylko do odczytu o rozmiarze (n + 1). Tablica zawiera liczby całkowite od 1 do n. Twoim zadaniem jest znaleźć jeden z powtarzających się elementów w ...

Czytaj więcej

Pytanie 45. Znajdź cztery elementy, które sumują się do podanej wartości (Hashmap) Problem „Znajdź cztery elementy, które sumują się do podanej wartości (Hashmap)” zakłada, że ​​masz tablicę liczb całkowitych i liczbę zwaną sumą. Instrukcja problemu prosi o określenie, czy w tablicy występują cztery elementy, które sumują się do podanej wartości „suma”. Jeśli prawda, to funkcja ...

Czytaj więcej

Pytanie 46. Najdłuższy podciąg, przy którym różnica między sąsiednimi wynosi jeden Problem „Najdłuższy podciąg taki, że różnica między sąsiednimi wynosi jeden” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Teraz musisz znaleźć długość najdłuższego podciągu, tak aby różnica między sąsiednimi elementami wynosiła 1. Przykład 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Wyjaśnienie Jak ...

Czytaj więcej

Pytanie 47. Wydrukuj wszystkie podtablice z sumą 0 Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych, Twoim zadaniem jest wydrukowanie wszystkich możliwych tablic podrzędnych z sumą równą 0. Musimy więc wypisać wszystkie tablice podrzędne z sumą 0. Przykład arr [] = {-2, 4, -2, -1, 1, -3, 1, 5, 7, -11, -6} Znaleziono tablicę podrzędną z indeksu 0 ...

Czytaj więcej

Pytanie 48. Najdłuższa kolejność bitoniczna Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych, a instrukcja problemu prosi o znalezienie najdłuższego podciągu bitonicznego. Sekwencja bitoniczna tablicy jest uważana za sekwencję, która najpierw rośnie, a następnie maleje. Przykład arr [] = {1,4,2,76,43,78,54,32,1,56,23} 7 Wyjaśnienie 1 ⇒ 4 ⇒ 76 ⇒ 78 ⇒ 54 ...

Czytaj więcej

Pytanie 49. Sprawdź w tablicy binarnej, czy liczba reprezentowana przez podtablicę jest nieparzysta lub parzysta Problem „Sprawdź w tablicy binarnej, czy liczba reprezentowana przez podtablicę jest nieparzysta lub parzysta” mówi, że otrzymujesz tablicę binarną i zakres. Tablica składa się z liczb w postaci zer i jedynek. W opisie problemu prosi się o ustalenie reprezentowanej liczby ...

Czytaj więcej

Pytanie 50. Problem kopalni złota Opis problemu „Problem z kopalnią złota” mówi, że otrzymujesz siatkę 2D z kilkoma nieujemnymi monetami umieszczonymi w każdej komórce danej siatki. Początkowo górnik stoi przy pierwszej kolumnie, ale nie ma ograniczeń w rzędzie. Może zacząć w dowolnym rzędzie. ...

Czytaj więcej

Pytanie 51. Najdłuższa rosnąca kolejna kolejność Następstwa to kolejny temat uwielbiany przez ankieterów. Poprawianie ich zawsze może dać im nowe możliwości testowania kandydatów. Może sprawdzić zdolność kandydata do myślenia i analizowania oraz znaleźć najlepsze i optymalne rozwiązania. Dzisiaj rozwiązujemy problem podciągów, który będzie robił ...

Czytaj więcej

Pytanie 52. Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów Opis problemu Problem „Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów” mówi, że podana jest tablica cen o długości n, gdzie i-ty element przechowuje cenę zapasów w i-tym dniu. Jeśli możemy dokonać tylko jednej transakcji, czyli kupić jednego dnia i ...

Czytaj więcej

Pytanie 53. Top K Częste elementy Stwierdzenie problemu W górnej części K częstych elementów daliśmy tablicę nums [], znajdź k najczęściej występujących elementów. Przykłady nums [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 nums [] = {1} k = 1 1 Podejście naiwne dla najpopularniejszych elementów K o częstych elementach Budowanie ...

Czytaj więcej

Pytanie 54. Sortuj tablicę zgodnie z kolejnością zdefiniowaną przez inną tablicę Instrukcja problemu Otrzymujesz dwie tablice liczb całkowitych arr1 [] i arr2 []. Problem „Sortuj tablicę zgodnie z kolejnością zdefiniowaną przez inną tablicę” wymaga sortowania pierwszej tablicy według drugiej tablicy, tak aby liczby w pierwszej tablicy były względnie posortowane ze wszystkich ...

Czytaj więcej

Pytanie 55. Minimalny czas potrzebny do zgnilizny wszystkich pomarańczy Opis problemu Problem „Minimalny czas wymagany do obrócenia wszystkich pomarańczy” mówi, że otrzymujesz tablicę 2D, każda komórka ma jedną z trzech możliwych wartości: 0, 1 lub 2. 0 oznacza pustą komórkę. 1 oznacza świeżą pomarańczę. 2 oznacza zgniłą pomarańczę. Jeśli zgniły ...

Czytaj więcej

Pytanie 56. Maksymalna podtablica produktu Opis problemu Problem „Maksymalna podtablica iloczynu” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych zawierającą zarówno liczby dodatnie, jak i ujemne. Instrukcja problemu prosi o znalezienie maksymalnego iloczynu podtablicy. Przykład arr [] = {2, -2, 3, 5} 15 Objaśnienie Elementy w podtablicy ...

Czytaj więcej

Pytanie 57. Znajdź minimum w obróconej posortowanej tablicy Stwierdzenie problemu „Znajdź minimum w obróconej posortowanej tablicy” stwierdza, że ​​otrzymujesz posortowaną tablicę o rozmiarze n, która jest obracana według jakiegoś indeksu. Znajdź minimalny element w tablicy. Przykład a [] = {5, 1, 2, 3, 4} 1 Wyjaśnienie: Jeśli uporządkujemy tablicę posortowaną ...

Czytaj więcej

Pytanie 58. Implementacja Deque przy użyciu okrągłej tablicy Instrukcja dotycząca problemu „Implementacja Deque przy użyciu tablicy kołowej” prosi o zaimplementowanie następujących funkcji Deque (kolejki podwójnie zakończonej) przy użyciu tablicy kołowej insertFront (x): wstaw element x z przodu Deque insertRear (x): wstaw element x z tyłu Deque deleteFront (): usuń element z ...

Czytaj więcej

Pytanie 59. Podwój pierwszy element i przesuń zero do końca Stwierdzenie problemu Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Tutaj „0” nie jest liczbą, która jest traktowana jako wartość wejściowa. To nie jest poprawny wpis tutaj. Problem „Podwój pierwszy element i przesuń zero do końca” wymaga zmiany kolejności tablicy w taki sposób, jeśli liczba ...

Czytaj więcej

Pytanie 60. Znajdź pierwszy powtarzający się element w tablicy liczb całkowitych Instrukcja problemu Znajdź pierwszy powtarzający się element w tablicy liczb całkowitych. Problem stanowi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Prosi o znalezienie pierwszego powtarzającego się elementu z tablicy i wydrukowanie tej liczby. Przykład arr [] = {2,6,9,3,1,9,1} 9 Wyjaśnienie: W podanej tablicy są ...

Czytaj więcej

Pytanie 61. Sprawdź, czy podana tablica o rozmiarze n może reprezentować BST n poziomów lub nie Instrukcja problemu Mając tablicę zawierającą n elementów, sprawdź, czy dana tablica o rozmiarze n może reprezentować BST o n poziomach, czy nie. Ma to na celu sprawdzenie, czy drzewo wyszukiwania binarnego zbudowane przy użyciu tych n elementów może reprezentować BST o n poziomach. Przykłady arr [] = {10, 8, 6, 9, ...

Czytaj więcej

Pytanie 62. Największa prostokątna macierz podrzędna, której suma wynosi 0 Instrukcja problemu Znajdź podmacierz o maksymalnym rozmiarze w tablicy 2D, której suma wynosi zero. Podmacierz to nic innego jak tablica 2D wewnątrz danej tablicy 2D. Masz więc macierz liczb całkowitych ze znakiem, musisz obliczyć sumę podmacierzy i znaleźć macierz z ...

Czytaj więcej

Pytanie 63. Kolejność zwiększania maksymalnej sumy Instrukcja problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Twoim zadaniem jest znalezienie maksymalnej sumy podciągów w tablicy w taki sposób, aby liczby w podciągu były uporządkowane w sposób posortowany w kolejności rosnącej. Podciąg to nic innego jak sekwencja, którą ...

Czytaj więcej

Pytanie 64. Największa suma ciągła podtablica Instrukcja problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Opis problemu prosi o znalezienie największej sumy ciągłej podtablicy. Oznacza to jedynie znalezienie podtablicy (elementów ciągłych), która ma największą sumę spośród wszystkich innych podtablic w danej tablicy. Przykład arr [] = {1, -3, 4, ...

Czytaj więcej

Pytanie 65. Mnożenie łańcucha macierzy W zadaniu mnożenia łańcucha macierzy II podaliśmy wymiary macierzy, znajdź taką kolejność ich mnożenia, aby liczba operacji związanych z mnożeniem wszystkich macierzy była zminimalizowana. Rozważ, że masz 3 macierze A, B, C o rozmiarach axb, bx ...

Czytaj więcej

Pytanie 66. Posortowana tablica do zrównoważonego BST W przypadku problemu z tablicą posortowaną do zbalansowanego BST, daliśmy tablicę w porządku posortowanym, skonstruuj drzewo wyszukiwania zbalansowanego z posortowanej tablicy. Przykłady Wejście arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Wyjście w przedsprzedaży: 3 2 1 5 4 Wejście arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Czytaj więcej

Pytanie 67. Podzbiór Leetcode W zadaniu Kod kodu podzbioru podaliśmy zestaw odrębnych liczb całkowitych, liczb, wypisujemy wszystkie podzbiory (zbiór potęg). Uwaga: zestaw rozwiązań nie może zawierać zduplikowanych podzbiorów. Tablica A jest podzbiorem tablicy B, jeśli a można uzyskać z B, usuwając niektóre (prawdopodobnie zero ...

Czytaj więcej

Pytanie 68. Przetasuj tablicę Biorąc pod uwagę tablicę lub zestaw, który zawiera n elementów. Tutaj elementy są niepowtarzalne lub nie ma powtórzeń. Tasuj tablicę (lub zestaw) liczb bez duplikatów. Przykład // Inicjuje tablicę z zestawami 2, 4, 3 i 1. int [] nums = {2, 4, 3, 1}; Przetasuj obiekt = ...

Czytaj więcej

Pytanie 69. Dzielenie tablicy na pary z sumą podzielną przez K Dzielenie tablicy na pary z sumą podzielną przez K jest problemem, o który od czasu do czasu zadają się wywiady z różnymi poprawkami. Ci, którzy mnie znają, znają mój zwyczaj przekształcania tych problemów w historie. W tym artykule przyjrzyjmy się temu problemowi. Sytuacja, aby zrozumieć ...

Czytaj więcej

Pytanie 70. Policz odrębne elementy w każdym oknie o rozmiarze K. Podzbiory to coś, z czym mamy do czynienia od jakiegoś czasu. W ostatnim odcinku omówiliśmy liczbę podzbiorów, które moglibyśmy utworzyć za pomocą różnych liczb parzystych. Tym razem liczymy odrębne elementy w każdym oknie o rozmiarze K. Sekcja-1 O problemie. Biorąc pod uwagę nieposortowaną tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 71. Word Search Wyszukiwanie słów jest czymś w rodzaju łamigłówek służących do znajdowania słów w pewnym okresie naszego życia. Dzisiaj przedstawiam zmodyfikowaną krzyżówkę. Moi czytelnicy muszą być nieco zdezorientowani, o czym mówię. Nie marnując więcej czasu przejdźmy do rozwiązania problemu. Czy ...

Czytaj więcej

Pytanie 72. Wstaw Usuń GetRandom W problemie Insert Delete GetRandom musimy zaprojektować strukturę danych, która obsługuje wszystkie kolejne operacje w średnim czasie O (1). insert (val): Wstawia wartość pozycji do zestawu, jeśli jeszcze nie istnieje. remove (val): Usuwa wartość pozycji z zestawu, jeśli jest obecna. getRandom: Zwraca losowy element z bieżącego zestawu ...

Czytaj więcej

Pytanie 73. Scal nakładające się przedziały W problemie scalania nakładających się interwałów podaliśmy zbiór interwałów, scalamy i zwracamy wszystkie nakładające się przedziały. Przykładowe dane wejściowe: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Dane wyjściowe: [[2, 4], [5, 7]] Wyjaśnienie: możemy połączyć [2, 3] i [3 , 4] razem tworząc [2, 4] Podejście do znalezienia Merge ...

Czytaj więcej

Pytanie 74. Mediana dwóch posortowanych tablic Biorąc pod uwagę dwie posortowane tablice A i B o rozmiarze odpowiednio n i m. Znajdź medianę ostatecznej posortowanej tablicy uzyskanej po scaleniu danych dwóch tablic lub innymi słowy, mówimy, że znajdź medianę dwóch posortowanych tablic. (Oczekiwana złożoność czasowa: O (log (n))) Podejście 1 dla ...

Czytaj więcej

Pytanie 75. Maksymalna podtablica produktu W problemie z podtablicą maksymalnego iloczynu daliśmy tablicę liczb całkowitych, znajdź ciągłą podtablicę z co najmniej jednym elementem, który ma największy iloczyn. Przykład Arr = [0, -1, 0, 1, 2, -3] Maksymalny produkt = 2 Arr = [- 1, -1, -1] Maksymalny produkt = -1 Arr = [0, -1, 0, - 2, 0] ...

Czytaj więcej

Pytanie 76. Suma podtablicy minimalnego rozmiaru Mając tablicę liczb dodatnich liczb całkowitych i sumy s, znajdź minimalny rozmiar ciągłej podtablicy liczb, których suma jest równa lub większa od s (podana wartość). Przykładowe dane wejściowe: nums [] = {2, 3, 1, 2, 4, 3} s = 7 Dane wyjściowe: 2 {Subarray [4, ...

Czytaj więcej

Pytanie 77. Wyszukaj element w posortowanej tablicy obróconej W wyszukiwaniu w zadaniu z posortowaną tablicą obróconą podaliśmy posortowaną i obróconą tablicę oraz element, sprawdź, czy dany element występuje w tablicy, czy nie. Przykłady Dane wejściowe [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} target = 0 Dane wyjściowe prawda Dane wejściowe [] = {2, ...

Czytaj więcej

Pytanie 78. Maksymalna podtablica produktu Mając tablicę n liczb całkowitych, znajdź maksymalny iloczyn uzyskany z ciągłej podtablicy danej tablicy. Przykłady Wejście arr [] = {-2, -3, 0, -2, -40} Wyjście 80 Wejście arr [] = {5, 10, 6, -2, 1} Wyjście 300 Wejście arr [] = {-1 , -4, -10, 0, 70} Wyjście 70 ...

Czytaj więcej

Pytanie 79. Ustaw Matrix Zeroes W zadaniu zerowych macierzy macierzy daliśmy macierz (n X m), jeśli element jest 0, ustaw cały jego wiersz i kolumnę 0. Przykłady Dane wejściowe: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Wynik: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Czytaj więcej

Pytanie 80. 3 Suma W zadaniu 3 Sum, daliśmy tablicę zawierającą n liczb całkowitych, znajdź wszystkie unikalne triole, które sumują się do 0. Przykładowe dane wejściowe: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} Dane wyjściowe: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} Podejście naiwne dla problemu sumy 3 Podejście brutalnej siły ...

Czytaj więcej

Pytanie 81. Znajdź zduplikowany numer Biorąc pod uwagę liczbę tablic zawierającą (n + 1) elementów, a każdy element znajduje się w przedziale od 1 do n. Jeśli jest tylko jeden zduplikowany element, znajdź zduplikowany numer. Przykłady Wejście: nums = {1, 3, 4, 2, 2} Wyjście: 2 Wejście: nums = {3, 1, 3, 4, 2} Wyjście: 3 Naiwny ...

Czytaj więcej

Pytanie 82. Minimalna suma ścieżek W problemie z minimalną sumą ścieżek daliśmy macierz „a × b” składającą się z liczb nieujemnych. Twoim zadaniem jest znalezienie ścieżki od góry po lewej do prawego dołu, co zminimalizuje sumę wszystkich liczb, które pojawiają się na znalezionej ścieżce. Uwaga: możesz przenosić tylko ...

Czytaj więcej

Pytanie 83. Znajdź zduplikowany element Biorąc pod uwagę tablicę liczb całkowitych o rozmiarze n + 1, w której każdy element tablicy znajduje się między 1 a n (włącznie), w tablicy jest jeden zduplikowany element, znajdź zduplikowany element. Metoda brutalnej siły - Podejście 1 do Znajdź zduplikowany element Dla każdego i-tego elementu uruchom pętlę ...

Czytaj więcej

Pytanie 84. Następny większy element częstotliwości W następnym większym problemie z elementami częstotliwości, daliśmy tablicę a [] o rozmiarze n zawierającą liczby. Dla każdej liczby w tablicy print, liczba znajdująca się po prawej stronie tablicy o częstotliwości większej niż bieżąca liczba. Przykład Wprowadź a [] = {1, 1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 85. Zatrzymywanie wody deszczowej Rozwiązanie LeetCode W zadaniu Trapping Rain Water LeetCode podaliśmy N nieujemnych liczb całkowitych reprezentujących mapę wysokości, a szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody, która może zostać uwięziona w powyższej strukturze. Przykład Rozumiemy to na przykładzie Dla ...

Czytaj więcej

Pytanie 86. Gra skok W grze skokowej podaliśmy tablicę nieujemnych liczb całkowitych, jesteś początkowo pozycjonowany na pierwszym indeksie tablicy. Każdy element tablicy reprezentuje maksymalną długość skoku w tej pozycji. Sprawdź, czy jesteś w stanie dotrzeć do ostatniego indeksu. Przykładowe dane wejściowe: arr = [2,3,1,1,4] ...

Czytaj więcej

Pytanie 87. Suma kombinacji W problemie z sumami kombinacji daliśmy tablicę dodatnich liczb całkowitych arr [] i sumę s, znajdź wszystkie unikalne kombinacje elementów w arr [], gdzie suma tych elementów jest równa s. Tę samą powtarzającą się liczbę można wybrać z arr [] nieograniczoną liczbę razy. Elementy ...

Czytaj więcej

Pytanie 88. Szukaj w posortowanej tablicy obróconej Wyszukiwanie elementów w posortowanej tablicy obróconej można znaleźć za pomocą wyszukiwania binarnego w czasie O (logowania). Celem tego posta jest znalezienie danego elementu w posortowanej obróconej tablicy w czasie O (logn). Podano przykład posortowanej, obróconej tablicy. Przykładowe dane wejściowe: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Czytaj więcej

Pytanie 89. Unikalne ścieżki Zostaje wyświetlona siatka mxn 2D, a Ty stoisz w najwyższej i skrajnej lewej komórce siatki. tj. komórka znajdująca się w (1,1). Znajdź liczbę unikalnych ścieżek, którymi można dotrzeć do komórki znajdującej się w (m, n) od komórki znajdującej się w (1,1) ...

Czytaj więcej

Pytanie 90. Maksymalna podtablica W zadaniu Maximum Subarray daliśmy tablicę liczb całkowitych, znajdź ciągłą tablicę podrzędną, która ma największą sumę i wypisz maksymalną sumę wartości podtablicy. Przykład Wejściowe liczby [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Wyjście 6 Algorytm Celem jest znalezienie ...

Czytaj więcej

Pytanie 91. Scalanie przedziałów W problemie scalania przedziałów daliśmy zbiór przedziałów postaci [l, r], scal nakładające się przedziały. Przykłady Dane wejściowe {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Dane wyjściowe {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Dane wejściowe {[ 1, 4], [1, 5]} Wynik {[1, 5]} Naiwne podejście do łączenia przedziałów ...

Czytaj więcej

Pytanie 92. Wskaźnik szczytu w szyku górskim Co to jest wskaźnik szczytu w problemie układu górskiego? Tablicę można nazwać tablicą górską, jeśli wykazuje ona następujące właściwości: Długość podanej tablicy powinna być większa lub równa 3 LENGTH> = 3. Może być tylko jeden szczyt lub największy element ...

Czytaj więcej

Pytanie 93. Suma maksymalnego rozmiaru podtablicy wynosi k W podtablicy o maksymalnym rozmiarze suma równa się k podano tablicę liczb całkowitych i wartość k. Musisz znaleźć długość najdłuższej podtablicy, której suma jest równa k. Jeśli taka podtablica nie istnieje, zwróć 0. Jednym podejściem jest użycie tablicy haszującej i sprawdzenie ...

Czytaj więcej

Pytanie 94. Brakujący numer W zadaniu Missing Number daliśmy tablicę o rozmiarze N zawierającą liczby od 0 do N. Wszystkie wartości w tablicy są unikalne. Musimy znaleźć brakującą liczbę, której nie ma w tablicy, a ta liczba znajduje się między 0 a N. Tutaj ...

Czytaj więcej

Pytanie 95. Scal posortowaną tablicę W problemie scalania posortowanych tablic daliśmy dwie posortowane tablice w kolejności rosnącej. W danych wejściowych najpierw podaliśmy liczbę zainicjowaną dla tablic1 i tablica2. Te dwie liczby to N i M. Rozmiar tablicy 1 jest równy sumie N i M. W tablicy 1 najpierw ...

Czytaj więcej

Pytanie 96. Obróć szyk Rotate array to problem, w którym podaliśmy tablicę o rozmiarze N. Musimy obrócić tablicę we właściwym kierunku. Każdy element przesuwa się o jedną pozycję w prawo, a ostatni element tablicy przechodzi na pierwszą pozycję. Więc podaliśmy wartość K ...

Czytaj więcej

Pytanie 97. Mnożenie łańcucha macierzy za pomocą programowania dynamicznego Mnożenie macierzy w łańcuchu to metoda, w której znajdujemy najlepszy sposób na pomnożenie podanych macierzy. Wszyscy wiemy, że mnożenie macierzy ma charakter asocjacyjny (A * B = B * A). Mamy więc wiele zleceń, w których chcemy wykonać mnożenie. Właściwie w tym algorytmie ...

Czytaj więcej

Pytanie 98. Suma podtablicy równa się k Biorąc pod uwagę tablicę liczb całkowitych i liczbę całkowitą k. Znajdź całkowitą liczbę ciągłych podtablic z danej tablicy, których suma elementów jest równa k. Przykład Wejście 1: arr [] = {5,0,5,10,3,2, -15,4} k = 5 Wyjście: 7 Wejście 2: arr [] = {1,1,1,2,4, -2} k = 2 Wynik: 4 Wyjaśnienie: rozważ przykład-1 ...

Czytaj więcej

Pytanie 99. Scal posortowane tablice K i wydrukuj posortowane wyjście Stwierdzenie problemu W zadaniu „Połącz K posortowane tablice i wydrukuj posortowane wyjście” podano k posortowanych tablic o różnej wielkości. Napisz program, który połączy te tablice i wydrukuje ostateczną posortowaną tablicę jako dane wyjściowe. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą n. Następne n wierszy zawierające ...

Czytaj więcej

Pytanie 100. Znajdź minimalny element w posortowanej i obróconej tablicy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Znajdź minimalny element w posortowanej i obróconej tablicy” nadaliśmy posortowanej tablicy []. Ta tablica jest obrócona w nieznanym punkcie, znajdź minimalny element w tej tablicy. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający liczbę całkowitą n. ...

Czytaj więcej

Pytanie 101. Kupuj akcje Sprzedaj, aby zmaksymalizować zysk Opis problemu W zadaniu „Kupuj akcje, aby zmaksymalizować zysk” podaliśmy tablicę zawierającą cenę akcji każdego dnia, znajdź maksymalny zysk, jaki możesz osiągnąć, kupując i sprzedając w tych dniach. Tutaj możemy kupować i sprzedawać wielokrotnie, ale dopiero po sprzedaży ...

Czytaj więcej

Pytanie 102. Scalanie nakładających się interwałów II Stwierdzenie problemu W zadaniu „Merge Overlapping Intervals II” podaliśmy zestaw przedziałów. Napisz program, który połączy nakładające się interwały w jeden i wydrukuje wszystkie nienakładające się interwały. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą n. Drugi wiersz zawierający n par, gdzie każda para jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 103. Maksymalna suma podtablicy przy użyciu funkcji Podziel i zwyciężaj Stwierdzenie problemu W zadaniu „Maksymalna suma podtablicy przy użyciu dzielenia i zwyciężania” podaliśmy tablicę liczb całkowitych dodatnich i ujemnych. Napisz program, który znajdzie największą sumę ciągłej podtablicy. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N. Drugi wiersz zawierający tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 104. Problem z sortowaniem naleśników Stwierdzenie problemu „Problem z sortowaniem naleśników” opiera się na sortowaniu naleśników. Biorąc pod uwagę nieposortowaną tablicę, musimy napisać program, który używa tylko operacji odwracania do sortowania tablicy. Odwróć to operacja, która odwraca tablicę. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N. Drugi wiersz zawierający N oddzielonych spacjami ...

Czytaj więcej

Pytanie 105. Sortowanie naleśników Stwierdzenie problemu W zadaniu „Sortowanie naleśników” podaliśmy tablicę liczb całkowitych A []. Posortuj tablicę, wykonując serię naleśników. W jednym rzucie naleśnika wykonujemy następujące kroki: Wybierz liczbę całkowitą k, gdzie 1 <= k <= arr.length. Odwróć podtablicę arr [0… k-1] (indeksowane 0). Wejście ...

Czytaj więcej

Pytanie 106. Ułóż podane liczby, aby utworzyć największą liczbę II Stwierdzenie problemu W zadaniu „Ułóż podane liczby, aby utworzyły największą liczbę II”, podaliśmy tablicę dodatnich liczb całkowitych. Ułóż je w taki sposób, aby aranżacja stanowiła największą wartość. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający liczbę całkowitą n. Drugi wiersz zawierający ...

Czytaj więcej

Pytanie 107. Tasuj podaną tablicę Stwierdzenie problemu W zadaniu „Tasuj podaną tablicę” podaliśmy tablicę liczb całkowitych. Napisz program, który tasuje podaną tablicę. Oznacza to, że będzie losowo tasować elementy w tablicy. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą n. Drugi wiersz zawierający n liczb całkowitych oddzielonych spacjami Wyjście ...

Czytaj więcej

Pytanie 108. Znajdź wiersz z maksymalną liczbą jedynek Stwierdzenie problemu W zadaniu „Znajdź wiersz z maksymalną liczbą jedynek” podaliśmy macierz (tablicę 1D) zawierającą cyfry binarne z posortowanymi wierszami. Znajdź wiersz, który ma maksymalną liczbę jedynek. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający dwie liczby całkowite n, m. Następnie n linii ...

Czytaj więcej

Pytanie 109. Maksymalna podtablica produktów II Stwierdzenie problemu W zadaniu „Maximum Product Subarray II” podaliśmy tablicę składającą się z dodatnich i ujemnych liczb całkowitych oraz zer. Musimy znaleźć maksymalny iloczyn podtablicy. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N. Drugi wiersz zawierający N liczb całkowitych oddzielonych spacjami. Format wyjściowy Jedyny ...

Czytaj więcej

Pytanie 110. Kolejność zwiększania maksymalnej sumy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Maksymalna suma zwiększająca kolejność” podaliśmy tablicę. Znajdź sumę maksymalnego podciągu danej tablicy, czyli liczby całkowite w podciągu są posortowane. Podsekwencja jest częścią tablicy, która jest sekwencją, która jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 111. Zaimplementuj dwa stosy w tablicy Instrukcja problemu W problemie „Zaimplementuj dwa stosy w tablicy” musimy zaimplementować dwa stosy w tablicy w taki sposób, że jeśli użytkownik chce umieścić element w jednym z dwóch stosów, to nie powinien wystąpić błąd, dopóki tablica się nie zapełni . Przykład Push 5 ...

Czytaj więcej

Pytanie 112. Liczba mniejszych elementów po prawej stronie Stwierdzenie problemu W zadaniu „Liczba mniejszych elementów po prawej stronie” nadaliśmy tablicy []. Znajdź liczbę mniejszych elementów, które znajdują się po prawej stronie każdego elementu. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający liczbę całkowitą N. Drugi wiersz zawierający N liczb całkowitych oddzielonych spacjami. Wynik ...

Czytaj więcej

Pytanie 113. W tablicy elementy pojawiają się częściej niż N / K Stwierdzenie problemu W zadaniu „Elementy pojawiają się więcej niż N / K razy w tablicy” podano tablicę liczb całkowitych o rozmiarze n. Znajdź elementy, które pojawiają się więcej niż n / k razy. Gdzie k jest wartością wejściową. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający dwie liczby całkowite N i ...

Czytaj więcej

Pytanie 114. Znajdź element szczytowy z tablicy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Znajdź element szczytowy z tablicy” podaliśmy wejściową tablicę liczb całkowitych. Znajdź szczytowy element. W tablicy element jest elementem szczytowym, jeśli element jest większy od obu sąsiadów. W przypadku elementów narożnych możemy rozważyć jedyne ...

Czytaj więcej

Pytanie 115. Znajdź maksymalną powtarzającą się liczbę w tablicy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Znajdź maksymalną powtarzającą się liczbę w tablicy” podaliśmy nieposortowaną tablicę o rozmiarze N. Podana tablica zawiera liczby z zakresu {0, k} gdzie k <= N. Znajdź liczbę, która zbliża się do maksymalnej liczby razy w tablicy. Format wejściowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 116. Pierwsza trasa okrężna, aby odwiedzić wszystkie prycze benzynowe Podczas pierwszej wycieczki okrężnej, aby odwiedzić wszystkie problemy z pryczami benzynowymi, stwierdzenie jest takie, że na okręgu jest kółko z n dystrybutorami benzyny. Każda pompa benzynowa ma parę danych. Pierwsza wartość to ilość benzyny jaką ma pompa a druga to ...

Czytaj więcej

Pytanie 117. Cztery elementy, które sumują się do danych Stwierdzenie problemu W czterech elementach, które sumują się do danego problemu, podaliśmy tablicę zawierającą N elementów, które mogą być dodatnie lub ujemne. Znajdź zbiór czterech elementów, których suma jest równa podanej wartości k. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N. Drugi wiersz zawierający tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 118. Problem partycji Instrukcja problemu W przypadku problemu z partycjami podaliśmy zestaw zawierający n elementów. Sprawdź, czy dany zbiór można podzielić na dwa zbiory, których suma elementów w podzbiorach jest równa. Przykład Wejście arr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Dane wyjściowe Tak Objaśnienie Tablica ...

Czytaj więcej

Pytanie 119. Problem celebrytów Stwierdzenie problemu W przypadku problemu z celebrytami jest pokój złożony z N osób. Znajdź celebrytę. Warunki dla gwiazdy to - Jeśli A jest gwiazdą, to wszyscy w pokoju powinni wiedzieć A. A nie powinien znać nikogo w pokoju. Musimy znaleźć osobę, która spełnia te warunki. ...

Czytaj więcej

Pytanie 120. Podtablica z podaną sumą Instrukcja problemu W podtablicy z zadanym problemem sumarycznym podaliśmy tablicę zawierającą n elementów dodatnich. Musimy znaleźć podtablicę, w której suma wszystkich elementów podtablicy jest równa podanej_sumie. Podtablica jest uzyskiwana z oryginalnej tablicy, usuwając niektóre ...

Czytaj więcej

Pytanie 121. Maksymalny element w tablicy, który rośnie, a następnie maleje Instrukcja problemu W podanej tablicy, która zawiera n elementów. Elementy są przechowywane w taki sposób, że najpierw k elementów jest w porządku rosnącym, a następnie nk elementów malejących stamtąd musimy znaleźć maksymalny element w tablicy. Przykład a) Tablica wejściowa: [15, 25, ...

Czytaj więcej

Pytanie 122. Znajdź utracony element ze zduplikowanej tablicy Instrukcja problemu Biorąc pod uwagę dwie tablice A i B, jedna tablica jest duplikatem drugiej, z wyjątkiem jednego elementu. Brakuje jednego elementu w A lub B. Musimy znaleźć utracony element ze zduplikowanej tablicy. Przykład 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Czytaj więcej

Pytanie 123. Podtablica i kolejność Stwierdzenie problemu W zadaniu podtablicy i podciągów musimy wypisać wszystkie podtablice i podciągi dla danej tablicy. Wygeneruj wszystkie możliwe niepuste podtablice. Podtablica jest zwykle definiowana jako część lub sekcja tablicy, w której ciągłość jest oparta na indeksie. Podtablica ...

Czytaj więcej

Pytanie 124. Scal dwie posortowane tablice Instrukcja problemu W przypadku problemu scalania dwóch posortowanych tablic, daliśmy dwie posortowane tablice wejściowe, musimy połączyć te dwie tablice tak, aby początkowe liczby po całkowitym sortowaniu znajdowały się w pierwszej tablicy i pozostały w drugiej tablicy. Przykładowe wejście A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Czytaj więcej

Pytanie 125. Liczba trojaczków z sumą mniejszą niż podana wartość Instrukcja problemu Podaliśmy tablicę zawierającą N elementów. W podanej tablicy Policz liczbę trójek z sumą mniejszą niż podana wartość. Przykład Wejście a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Suma = 10 Wyjście 7 Możliwe tróje to: ...

Czytaj więcej

Pytanie 126. Następny większy element w tablicy Instrukcja problemu Mając tablicę, znajdziemy następny większy element każdego elementu tablicy. Jeśli nie ma kolejnego większego elementu dla tego elementu, wydrukujemy -1, w przeciwnym razie wydrukujemy ten element. Uwaga: następny większy element to element, który jest większy i ...

Czytaj więcej

Pytanie 127. Łączenie dwóch posortowanych tablic Stwierdzenie problemu Przy łączeniu dwóch posortowanych tablic mamy do czynienia z dwiema posortowanymi tablicami, jedną o rozmiarze m + n, a drugą o rozmiarze n. Połączymy tablicę o rozmiarze n z tablicą o rozmiarze m + n i wydrukujemy połączoną tablicę o rozmiarze m + n. Przykładowe wejście 6 3 M [] = ...

Czytaj więcej

Pytanie 128. Znajdź element za pomocą wyszukiwania binarnego w posortowanej tablicy Instrukcja problemu Mając posortowaną tablicę, znajdź element za pomocą wyszukiwania binarnego w posortowanej tablicy. Jeśli jest obecny, wydrukuj indeks tego elementu w przeciwnym razie print -1. Przykładowe dane wejściowe arr [] = {1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 26, 29, 36, 37, 156} X = 6 // element do przeszukania ...

Czytaj więcej

Pytanie 129. Znajdź trójkę w tablicy z podaną sumą Instrukcja problemu Mając tablicę liczb całkowitych, znajdź kombinację trzech elementów w tablicy, których suma jest równa danej wartości X. Tutaj wypiszemy pierwszą otrzymaną kombinację. Jeśli nie ma takiej kombinacji, wypisz -1. Przykładowe wejście N = 5, X = 15 arr [] = ...

Czytaj więcej

Pytanie 130. Znajdź duplikaty w tablicy w najbardziej efektywny sposób Stwierdzenie problemu Wyświetla wszystkie elementy, które są duplikatami w najbardziej efektywny sposób w przestrzeni O (n) i O (1). Biorąc pod uwagę tablicę o rozmiarze n, która zawiera liczby z zakresu od 0 do n-1, liczby te mogą wystąpić dowolną liczbę razy. Znajdź duplikaty w tablicy w najbardziej wydajnym ...

Czytaj więcej

Pytanie 131. Sortuj od 0 do 1 i 2 w tablicy Instrukcja problemu Podano tablicę zawierającą N elementów, w których elementy tablicy mają wartości 0,1, 2 lub 0. Sortuj lub segreguj 1 2 i 22 w tablicy. Ułóż wszystkie zera w pierwszej połowie, wszystkie jedynki w drugiej połowie i wszystkie dwójki w trzeciej połowie. Przykładowe wejście XNUMX ...

Czytaj więcej

Pytanie 132. Brak najmniejszej liczby dodatniej w niesortowanej tablicy Instrukcja problemu W podanej tablicy nieposortowanej znajdź najmniejszą dodatnią liczbę brakującą w nieposortowanej tablicy. Dodatnia liczba całkowita nie obejmuje 0. W razie potrzeby możemy zmodyfikować oryginalną tablicę. Tablica może zawierać liczby dodatnie i ujemne. Przykład a. Tablica wejściowa: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 133. Przenieś wszystkie zera na koniec podanej tablicy Instrukcja problemu W podanej tablicy przenieś wszystkie zera obecne w tablicy na jej koniec. Tutaj zawsze istnieje sposób, aby wstawić całą liczbę zer na końcu tablicy. Przykładowe wejście 9 9 17 0 14 0 ...

Czytaj więcej

Pytanie 134. Policz liczbę wystąpień w posortowanej tablicy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Count Number of Occurrences in a Sorted Array” podano posortowaną tablicę. Policz liczbę wystąpień lub częstotliwość w posortowanej tablicy X, gdzie X jest liczbą całkowitą. Przykładowe wejście 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 ...

Czytaj więcej

Pytanie 135. Znajdź najmniejszą brakującą liczbę w posortowanej tablicy Instrukcja problemu W zadaniu „Znajdź najmniejszą brakującą liczbę w posortowanej tablicy” podaliśmy tablicę liczb całkowitych. Znajdź najmniejszą brakującą liczbę w posortowanej tablicy o rozmiarze N, zawierającej unikalne elementy w zakresie od 0 do M-1, gdzie M> N. Przykładowe wejście [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Czytaj więcej

Pytanie 136. Pierwszy powtarzający się element Instrukcja problemu Podaliśmy tablicę zawierającą n liczb całkowitych. Musimy znaleźć pierwszy powtarzający się element w podanej tablicy. Jeśli nie ma powtarzającego się elementu, wypisz „Nie znaleziono powtarzającej się liczby całkowitej”. Uwaga: elementy powtarzające się to elementy, które pojawiają się więcej niż raz. (Tablica może zawierać duplikaty) ...

Czytaj więcej

Pytanie 137. Układanka z tablicą produktów Stwierdzenie problemu W przypadku zagadki z tablicą produktową musimy skonstruować tablicę, w której i-ty element będzie iloczynem wszystkich elementów w danej tablicy z wyjątkiem elementu na i-tej pozycji. Przykład Wejście 5 10 3 5 6 2 Wyjście 180 ...

Czytaj więcej

Pytanie 138. Znajdź wszystkie pary z podaną różnicą Instrukcja problemu Podaliśmy tablicę zawierającą różne elementy lub brak powtarzających się elementów w tablicy. Znajdź wszystkie pary z podaną różnicą. Jeśli nie ma pary z podaną inną, wypisz „Brak pary z podaną inną”. Przykładowe wejście 10 20 90 70 20 80 ...

Czytaj więcej

Pytanie 139. Znajdź pierwszą powtarzającą się liczbę w podanej tablicy Stwierdzenie problemu Tablica może zawierać wiele powtarzających się liczb, ale musisz znaleźć pierwszą powtarzającą się liczbę w danej tablicy (występującą po raz drugi). Przykład Wejście 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Wyjście 5 jest pierwszym powtarzającym się elementem ...

Czytaj więcej

Pytanie 140. Element większościowy Instrukcja problemu Mając posortowaną tablicę, musimy znaleźć większość elementów z posortowanej tablicy. Element większościowy: liczba występująca ponad połowę rozmiaru tablicy. Tutaj podaliśmy liczbę x, którą musimy sprawdzić, czy jest to element większościowy, czy nie. Przykładowe wejście 5 2 ...

Czytaj więcej

Pytanie 141. Znajdź brakujący numer Stwierdzenie problemu Szukając brakującej liczby z tablicy zawierającej od 1 do N liczb, podaliśmy tablicę zawierającą N-1 liczb. Brakuje jednej liczby w tablicy liczb od 1 do N. Musimy znaleźć brakującą liczbę. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące ciągów firmy Microsoft

Pytanie 142. Najdłuższy wspólny prefiks Leetcode rozwiązanie Opis problemu Najdłuższy wspólny prefiks Rozwiązanie LeetCode – „Najdłuższy wspólny prefiks” oznacza, że ​​podano tablicę ciągów. Musimy znaleźć najdłuższy wspólny przedrostek wśród tych ciągów. Jeśli nie istnieje żaden prefiks, zwróć pusty ciąg. Przykład: Wejście: strs = ["flower","flow","flight"] Wyjście: "fl" Wyjaśnienie: "fl" to najdłuższy ...

Czytaj więcej

Pytanie 143. Prawidłowe rozwiązanie Leetcode Palindrome II Opis problemu Rozwiązanie Valid Palindrome II LeetCode – „Valid Palindrome II” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę ciąg s, musimy zwrócić prawdę, jeśli s może być ciągiem palindromu po usunięciu co najwyżej jednego znaku. Przykład: Wejście: s = "aba" Wyjście: prawda Wyjaśnienie: Ciąg wejściowy jest już palindromem, więc jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 144. Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode – „Właściwe nawiasy” oznaczają, że otrzymujesz ciąg zawierający tylko znaki '(', ')', '{', '}', '[' i ']'. Musimy ustalić, czy ciąg wejściowy jest prawidłowym ciągiem, czy nie. Mówi się, że ciąg jest prawidłowym ciągiem, jeśli otwarte nawiasy muszą być zamknięte ...

Czytaj więcej

Pytanie 145. Największy numer rozwiązania Leetcode Opis problemu The Largest Number LeetCode Solution – „Largest Number” mówi, że mając listę nieujemnych liczb całkowitych, musimy ułożyć liczby w taki sposób, aby tworzyły największą liczbę i ją zwracać. Ponieważ wynik może być bardzo duży, więc musisz wrócić ...

Czytaj więcej

Pytanie 146. Implementacja Trie (drzewo przedrostkowe) Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Implementacja tria (drzewo prefiksów) Rozwiązanie LeetCode – „Implement Trie (drzewo prefiksowe)” prosi o zaimplementowanie struktury danych Trie, która efektywnie wykonuje wstawianie, wyszukiwanie i wyszukiwanie prefiksów. Przykład: Dane wejściowe: ["Trie", "insert", "search", "search", "startsWith", "insert", "search"] [[], ["jabłko"], ["jabłko"], [ "app"], ["app"], ["app"], ["app"]] Dane wyjściowe: [null, null, true, false, true, null, true] Wyjaśnienie: Po wstawieniu wszystkich ciągów spróbuj wyglądać lubię to. Słowo jabłko jest wyszukiwane, które ...

Czytaj więcej

Pytanie 147. Rozwiązanie Leetcode do partycjonowania palindromu Opis problemu Partycjonowanie palindromu Rozwiązanie LeetCode – „Podział palindromu” stwierdza, że ​​otrzymujesz ciąg, podziel ciąg wejściowy tak, aby każdy podłańcuch partycji był palindromem. Zwraca wszystkie możliwe partycjonowanie palindromu ciągu wejściowego. Przykład: Wejście: s = "aab" Wyjście: [["a","a","b"],["aa","b"]] Wyjaśnienie: Istnieją dokładnie 2 prawidłowe ...

Czytaj więcej

Pytanie 148. Podciągi palindromiczne Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Podciągi palindromiczne Rozwiązanie LeetCode – „Podciągi palindromiczne” prosi o znalezienie całkowitej liczby podciągów palindromicznych w ciągu wejściowym. Ciąg znaków jest palindromem, gdy czyta się go w przód i w tył tak samo. Podciąg to ciągła sekwencja znaków w ciągu. Przykład: Wejście: s = "aaa" Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 149. Maksymalna długość połączonego ciągu z unikalnymi znakami Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Maksymalna długość połączonego ciągu z unikalnymi znakami Rozwiązanie LeetCode – „Maksymalna długość połączonego ciągu z unikalnymi znakami” mówi, że otrzymałeś tablicę ciągów i musisz wybrać dowolny jej podciąg i połączyć je struny tworzące ...

Czytaj więcej

Pytanie 150. Najkrótsza odległość słowa Leetcode Rozwiązanie Opis problemu Najkrótsza odległość między słowami Rozwiązanie LeetCode – mówi, że otrzymujesz tablicę ciągów i dwa różne słowa. Musimy zwrócić najkrótszą odległość między tymi dwoma słowami, które pojawiają się w ciągu wejściowym. Przykład: Wejście: wordsDict = ["praktyka", "uznania", "doskonały", "kodowanie", "urabia"], słowo1 = "kodowanie", słowo2 = "praktyka" Wyjście: 3 Wyjaśnienie: Słowo "kodowanie" występuje w pozycja 4. ...

Czytaj więcej

Pytanie 151. Minimalna liczba kroków do wykonania dwóch ciągów rozwiązań Anagram Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy dwa ciągi znaków „s” i „t” składające się z małych liter angielskich. W jednej operacji możemy wybrać dowolny znak w łańcuchu „t” i zmienić go na inny znak. Musimy znaleźć minimalną liczbę takich operacji, aby „t” było ...

Czytaj więcej

Pytanie 152. Rozwiązanie Leetcode z ciągami izomorficznymi Stwierdzenie problemu W tym zadaniu mamy do czynienia z dwoma łańcuchami: a i b. Naszym celem jest określenie, czy te dwa struny są izomorficzne, czy nie. Dwa łańcuchy nazywane są izomorficznymi wtedy i tylko wtedy, gdy znaki w pierwszym ciągu można w ogóle zastąpić dowolnym znakiem (łącznie z nim samym) ...

Czytaj więcej

Pytanie 153. Czy rozwiązanie kodu Leetcode z kolejnością Stwierdzenie problemu W tym zadaniu mamy do czynienia z dwoma różnymi ciągami. Celem jest sprawdzenie, czy pierwsza struna jest podciągiem drugiej. Przykłady pierwszy ciąg = „abc” drugi ciąg = „mnagbcd” prawda pierwszy ciąg = „burger” drugi ciąg = „domina” fałsz Podejście (rekurencyjne) To jest łatwe ...

Czytaj więcej

Pytanie 154. Dodaj rozwiązanie binarne Leetcode Instrukcja problemu Biorąc pod uwagę dwa ciągi binarne a i b, musimy dodać te dwa ciągi, a następnie zwrócić wynik jako ciąg binarny. Ciąg binarny to ciągi zawierające tylko 0 i 1. Przykład a = "11", b = "1" "100" a = "1010", b = "1011" "10101" Podejście Aby dodać dwa ...

Czytaj więcej

Pytanie 155. Prawidłowe rozwiązanie Palindrome Leetcode Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę ciąg znaków, musimy określić, czy jest to palindrom, biorąc pod uwagę tylko znaki alfanumeryczne, tj. Tylko cyfry i alfabety. Musimy także ignorować przypadki w przypadku znaków alfabetu. Przykład „Człowiek, plan, kanał: Panama” prawda Wyjaśnienie: „AmanaplanacanalPanama” jest prawidłowym palindromem. „ścigaj się samochodem” ...

Czytaj więcej

Pytanie 156. Rozwiązanie Roman do Integer Leetcode W zadaniu „Roman to Integer” otrzymujemy łańcuch reprezentujący pewną dodatnią liczbę całkowitą w postaci rzymskiej. Cyfry rzymskie są reprezentowane przez 7 znaków, które można przekonwertować na liczby całkowite przy użyciu poniższej tabeli: Uwaga: Wartość całkowita podanej cyfry rzymskiej nie przekroczy ani ...

Czytaj więcej

Pytanie 157. Sformatuj ponownie rozwiązanie String Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy ciąg alfanumeryczny, tzn. Łańcuch zawiera tylko małe litery (az) i cyfry (0-9). Jesteśmy zobowiązani do zwrócenia dowolnej permutacji tego ciągu, w której nie ma w nim kolejnego alfabetu lub kolejnych cyfr. Jeśli nie ma takiej permutacji, ...

Czytaj więcej

Pytanie 158. Rozwiązanie Multiply Strings Leetcode Problem Rozwiązanie Multiply Strings Leetcode wymaga od nas pomnożenia dwóch ciągów, które są nam podawane jako dane wejściowe. Jesteśmy zobowiązani do wydrukowania lub zwrócenia tego wyniku mnożenia do funkcji wywołującej. Więc, aby ująć to bardziej formalnie, mając dwa ciągi, znajdź iloczyn podanych ciągów. ...

Czytaj więcej

Pytanie 159. Rozwiązanie typu Integer to Roman Leetcode W tym zadaniu otrzymujemy liczbę całkowitą i musimy ją zamienić na rzymską. Tak więc problem jest ogólnie określany jako „Integer to Roman”, a to jest rozwiązanie Integer to Roman Leetcode. Jeśli ktoś nie wie o cyfrach rzymskich. W dawnych czasach ludzie nie ...

Czytaj więcej

Pytanie 160. Grupowe anagramy Musimy znaleźć grupowe anagramy podanych słów. Oznacza to, że dla każdego słowa będziemy je sortować i przechowywać jako klucz i oryginalne dane wejściowe, które nie są sortowane jako wartość i jeśli jakiekolwiek inne dane wejściowe mają taką samą wartość jak ...

Czytaj więcej

Pytanie 161. Liczba całkowita do angielskich słów W zadaniu „Integer to English words” daliśmy nieujemną liczbę całkowitą i zadania przekształcenia tej liczby w jej słowa numeryczne lub otrzymujemy dane wejściowe liczby, dowolnej liczby, a naszym zadaniem jest przedstawienie tej liczby w ciągu Formularz. Zobaczmy jeden przykład, ...

Czytaj więcej

Pytanie 162. Kombinacje literowe numeru telefonu W przypadku kombinacji liter w przypadku problemu z numerem telefonu podaliśmy ciąg zawierający liczby od 2 do 9. Problem polega na znalezieniu wszystkich możliwych kombinacji, które mogłyby być reprezentowane przez ten numer, gdyby każdy numer miał przypisane jakieś litery. Przypisanie numeru to ...

Czytaj więcej

Pytanie 163. Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode — Mając ciąg, musimy znaleźć długość najdłuższego podciągu bez powtarzających się znaków. Przyjrzyjmy się kilku przykładom: Przykład pwwkew 3 Wyjaśnienie: Odpowiedź to „wke” o długości 3 aav 2 Wyjaśnienie: Odpowiedź to „av” o długości 2 Podejście-1 ...

Czytaj więcej

Pytanie 164. Permutacja palindromu Opis problemu Problem „Permutacja palindromu” stwierdza, że ​​otrzymałeś ciąg. Sprawdź, czy można go zmienić, aby utworzyć ciąg palindromiczny. Przykład superdupers tak Objaśnienie Podany łańcuch wejściowy można zmienić na superdrepus. Jest to ciąg palindromiczny. Tak więc nasza odpowiedź na ten przykład brzmi: tak. ...

Czytaj więcej

Pytanie 165. Uzasadnienie tekstu Rozwiązanie LeetCode Omówimy dziś rozwiązanie LeetCode z uzasadnieniem tekstu. Stwierdzenie problemu Problem „Uzasadnienie tekstu” oznacza, że ​​otrzymujesz listę s[ ] typu string o rozmiarze n i rozmiarze całkowitym. Wyjustuj tekst tak, aby każdy wiersz tekstu składał się z liczby znaków o rozmiarze. Możesz ...

Czytaj więcej

Pytanie 166. Podejście oparte na kolejce dla pierwszego niepowtarzalnego znaku w strumieniu Opis problemu Problem „Podejście oparte na kolejce dla pierwszego niepowtarzającego się znaku w strumieniu” stwierdza, że ​​otrzymujesz strumień zawierający małe litery, znajdź pierwszy niepowtarzalny znak za każdym razem, gdy do strumienia zostanie dodany nowy znak, a jeśli tak nie jest powtarzającym się znakiem zwracanym -1. Przykłady aabcddbe ...

Czytaj więcej

Pytanie 167. Zapytania dotyczące podłańcuchów palindromu Opis problemu Problem „Zapytania podłańcuchowe palindromu” stwierdza, że ​​otrzymałeś łańcuch i kilka zapytań. Za pomocą tych zapytań musisz określić, czy utworzony podciąg z tego zapytania jest palindromem, czy nie. Przykładowy ciąg str = "aaabbabbaaa" Zapytania q [] = {{2, 3}, {2, 8}, {5, 7}, ...

Czytaj więcej

Pytanie 168. Partycjonowanie palindromów Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę łańcuch, znajdź minimalną wymaganą liczbę cięć, tak aby wszystkie podciągi partycji były palindromami. Ponieważ dzielimy nasz oryginalny ciąg na różne partycje, tak że wszystkie podciągi są palindromami, nazywamy ten problem problemem partycji palindromu. Przykład asaaaassss 2 Objaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 169. Odwróć słowa w ciągu Stwierdzenie problemu „Odwróć słowa w łańcuchu” stwierdza, że ​​otrzymujesz ciąg s o rozmiarze n. Wydrukuj łańcuch w odwrotnej kolejności, tak aby ostatnie słowo stało się pierwszym, przedostatnie drugim i tak dalej. Niniejszym ciąg odnosimy się do zdania zawierającego słowa ...

Czytaj więcej

Pytanie 170. Problem z klawiaturą numeryczną telefonu komórkowego Opis problemu W przypadku problemu z klawiaturą numeryczną telefonu komórkowego rozważamy klawiaturę numeryczną. Musimy znaleźć wszystkie możliwe sekwencje numeryczne o danej długości, tak aby można było naciskać tylko przyciski znajdujące się w górnej, dolnej, lewej i prawej części bieżącego przycisku. Nie masz pozwolenia ...

Czytaj więcej

Pytanie 171. Sposoby dekodowania W zadaniu Decode Ways podaliśmy niepusty ciąg zawierający tylko cyfry, określ całkowitą liczbę sposobów jego zdekodowania za pomocą następującego odwzorowania: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Przykład S = „123” Liczba sposobów dekodowania tego ciągu to 3 Jeśli ...

Czytaj więcej

Pytanie 172. Edytuj odległość W zadaniu edycji odległości musimy znaleźć minimalną liczbę operacji wymaganych do konwersji łańcucha X o długości n na inny ciąg Y o długości m. Dozwolone operacje: Wstawienie Usunięcie Podstawienie Przykład Dane wejściowe: Ciąg1 = „abcd” Ciąg2 = „abe” Dane wyjściowe: Wymagana minimalna liczba operacji to 2 (...

Czytaj więcej

Pytanie 173. Najdłuższa palindromiczna następstwo W najdłuższym podciągu palindromowym, który podaliśmy, znajdź długość najdłuższego podciągu palindromowego. Przykłady Wejście: TUTORIALCUP Wyjście: 3 Wejście: DYNAMICPROGRAMMING Wyjście: 7 Naiwne podejście do najdłuższej palindromicznej sekwencji Naiwnym podejściem do rozwiązania powyższego problemu jest wygenerowanie wszystkich podciągów ...

Czytaj więcej

Pytanie 174. Algorytm KMP Algorytm KMP (Knuth-Morris-Pratt) służy do wyszukiwania wzorców w zadanym ciągu. Otrzymujemy ciąg S i wzór p, naszym celem jest ustalenie, czy dany wzorzec występuje w ciągu. Przykładowe dane wejściowe: S = „aaaab” p = „aab” Wyjście: prawdziwe Naiwne podejście ...

Czytaj więcej

Pytanie 175. Fizz Buzz Nazwa problemu może wydawać się niewyraźna. Fizz Buzz to gra, w której dzieci uczą się podziału. Więc bez większych kłopotów usuńmy szum wokół niego. Stwierdzenie problemu Napiszmy program, w którym dla wielokrotności 3 wypisuje się „Fizz”, a dla wielokrotności 5 „Buzza” ...

Czytaj więcej

Pytanie 176. Fizz Buzz Leetcode . W zadaniu Fizz Buzz podaliśmy liczbę n, wypisz ciąg reprezentujący liczby od 1 do n przy zadanych warunkach: Wypisz „Fizz” dla wielokrotności 3. Wydrukuj „Buzz” dla wielokrotności 5. Wypisz „FizzBuzz” dla wielokrotności 3 i 5. W przeciwnym razie wydrukuj numer w ...

Czytaj więcej

Pytanie 177. Dekoduj ciąg Załóżmy, że otrzymujesz zakodowany ciąg. Łańcuch jest zakodowany w jakimś wzorcu, Twoim zadaniem jest zdekodowanie ciągu. Powiedzmy, że <liczba wystąpień ciągu znaków> [ciąg] Przykład Wejście 3 [b] 2 [bc] Wynik bbbcaca Wyjaśnienie Tutaj „b” występuje 3 razy, a „ca” występuje 2 razy. ...

Czytaj więcej

Pytanie 178. Konwersja postfiksu na infiks W problemie konwersji z postfiksów do infiksów podano wyrażenie w notacji postfiksowej. Napisz program, który przekształci podaną notację w notację wrostkową. Notacja wrostkowa W tej notacji operatory są zapisywane między operandami. Jest to podobne do tego, jak ogólnie piszemy wyrażenie. Na przykład: A + ...

Czytaj więcej

Pytanie 179. Następna permutacja W następnym zadaniu z permutacją podaliśmy słowo, znajdź jego leksykograficznie większą_permutację. Przykładowe wejście: str = "tutorialcup" wyjście: tutorialpcu wejście: str = "nmhdgfecba" wyjście: nmheabcdfg wejście: str = "algorytmy" wyjście: algorytm wejście: str = "spoonfeed" wyjście: Następna Permutacja ...

Czytaj więcej

Pytanie 180. Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu sortowania W problemie Longest Common Prefix using Sorting podaliśmy zestaw ciągów, znajdź najdłuższy wspólny prefiks. tzn. znajdź przedrostek, który jest wspólny dla wszystkich łańcuchów. Przykład Input1: {„tutorialcup”, „tutorial”, „tussle”, „tumble”} Wyjście: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Wyjście: "ba" Input3: {"abcd "} Wynik:" abcd "...

Czytaj więcej

Pytanie 181. Porównanie ciągów Backspace W zadaniu porównywania ciągów znaków backspace daliśmy dwa ciągi S i T, sprawdź, czy są równe, czy nie. Zwróć uwagę, że ciągi zawierają znak „#”, który oznacza znak cofania. Przykłady Dane wejściowe S = „ab # c” T = „ad # c” Dane wyjściowe true (ponieważ zarówno S, jak i T konwertują na „ac”) Dane wejściowe ...

Czytaj więcej

Pytanie 182. Dopasowanie wyrażeń regularnych W zadaniu z dopasowywaniem wyrażeń regularnych podaliśmy dwa łańcuchy, jeden (załóżmy, że x) składa się tylko z małych liter, a drugi (załóżmy, że y) składa się z małych liter z dwoma znakami specjalnymi, tj. „.”. i "*". Zadanie polega na znalezieniu, czy drugi ciąg ...

Czytaj więcej

Pytanie 183. Zreorganizuj ciąg W zadaniu Reorganize String podaliśmy łańcuch zawierający tylko niektóre znaki „az”. Naszym zadaniem jest przestawienie tych postaci w taki sposób, aby żadne dwie takie same postacie nie sąsiadowały ze sobą. Przykład Wejście jabłko Wyjście pelpa Książka wejściowa Wyjście obko Wejście aa Wyjście niemożliwe Wejście aaab Wyjście nie ...

Czytaj więcej

Pytanie 184. Kompresja strun W zadaniu kompresji ciągów znaków daliśmy tablicę [] typu char. Skompresuj go jako znak i liczbę określonego znaku (jeśli liczba znaków wynosi 1, jedyny znak jest przechowywany w skompresowanej tablicy). Długość skompresowanej tablicy powinna ...

Czytaj więcej

Pytanie 185. Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode W problemie z prawidłowymi nawiasami LeetCode podaliśmy ciąg znaków zawierający tylko znaki '(', ')', '{', '}', '[' i ']', określające czy ciąg wejściowy jest poprawny. Tutaj zapewnimy Ci prawidłowe rozwiązanie LeetCode w nawiasach. Ciąg wejściowy jest prawidłowy, jeśli: Otwarte nawiasy muszą być zamknięte ...

Czytaj więcej

Pytanie 186. Najdłuższy wspólny prefiks używający Trie W problemie Longest Common Prefix using Trie podaliśmy zestaw ciągów, znajdź najdłuższy wspólny prefiks. tzn. znajdź przedrostek, który jest wspólny dla wszystkich łańcuchów. Przykład Input1: {„tutorialcup”, „tutorial”, „tussle”, „tumble”} Wyjście: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Wyjście: "ba" Input3: {"abcd "} Wynik:" abcd "...

Czytaj więcej

Pytanie 187. Policz i powiedz Policz i powiedz, w którym podaliśmy liczbę N i musimy znaleźć N-ty człon zliczania i powiedzieć sekwencję. Najpierw musimy zrozumieć, czym jest liczenie i powiedzieć sekwencję. Najpierw spójrz na niektóre terminy w sekwencji: 1. człon to „1”. II semestr to ...

Czytaj więcej

Pytanie 188. Znajdź unikalny znak w ciągu W polu Znajdź unikatowy znak w problemie ze stringami podaliśmy ciąg zawierający tylko małe litery (az). Musimy znaleźć w nim pierwszy niepowtarzalny znak i wydrukować indeks. jeśli taki znak nie istnieje, drukuj -1. Format wejściowy Tylko jeden wiersz zawierający ciąg. Format wyjściowy Drukuj ...

Czytaj więcej

Pytanie 189. Liczba całkowita na rzymską Zamiana liczby całkowitej na rzymską. Podaliśmy liczbę N i musimy wydrukować rzymską liczbę N. Liczby rzymskie są reprezentowane przez użycie wartości {I, V, X, L, C, D, M}. Zobaczmy kilka przykładów dobrego zrozumienia. Format wejściowy Tylko jeden wiersz zawierający ...

Czytaj więcej

Pytanie 190. Wykonaj przesunięcia łańcucha Leetcode Przesunięcie to proces, w którym alfabety są zwiększane o 1 w ich wartości ASCII. Dla ostatniego alfabetu z zaczyna się od nowa, tj. Przesunięcie z będzie a. Podczas wykonywania przesunięć łańcuchowych problemu z kodem leetcode mamy dany ciąg s (tylko małe litery) i tablicę a [...

Czytaj więcej

Pytanie 191. Sprawdź, czy ciągi są oddalone od siebie o K, czy nie Stwierdzenie problemu Mając dwa łańcuchy i liczbę całkowitą k, napisz program sprawdzający, czy podane łańcuchy są oddalone od siebie o k, czy nie. Oznacza to, że jeśli jakikolwiek znak jest niedopasowany lub jakikolwiek znak ma zostać usunięty, jest to znane jako odległość k od siebie. Format wejściowy Pierwszy ...

Czytaj więcej

Pytanie 192. Sprawdź, czy długość ciągu jest równa liczbie dołączonej na końcu Stwierdzenie problemu W zadaniu „Sprawdź długość łańcucha jest równa liczbie dołączonej na końcu” podajemy ciąg, który jest na końcu dodawany do liczby. Napisz program, który sprawdzi, czy długość łańcucha bez liczby jest taka sama jak ...

Czytaj więcej

Pytanie 193. Sprawdź, czy wszystkie rzędy macierzy są względem siebie obrotami kołowymi Stwierdzenie problemu W zadaniu „Sprawdź, czy wszystkie wiersze macierzy są nawzajem obrotami kołowymi”, podaliśmy macierz znakową, napisz program, który sprawdzi, czy wszystkie wiersze są względem siebie obrotami kołowymi, czy nie. Jeśli wszystkie wiersze są ze sobą okrężne, wydrukuj ...

Czytaj więcej

Pytanie 194. Sortuj ciąg według innego ciągu Instrukcja problemu Podano dwa ciągi wejściowe, wzorzec i łańcuch. Musimy posortować ciąg według kolejności zdefiniowanej przez wzorzec. Ciąg wzorca nie ma duplikatów i zawiera wszystkie znaki łańcucha. Format wejściowy Pierwsza linia zawierająca ciąg znaków, których potrzebujemy ...

Czytaj więcej

Pytanie 195. Sprawdź, czy ciąg podąża za kolejnością znaków według wzoru, czy nie Stwierdzenie problemu W przypadku problemu „Sprawdź, czy łańcuch podąża za kolejnością znaków według wzorca, czy nie” musimy sprawdzić, czy znaki w podanym ciągu wejściowym mają tę samą kolejność, co określone przez znaki obecne we wzorcu wejściowym, a następnie wypisać „Tak” w przeciwnym razie drukuj „Nie”. Format wejściowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 196. Odwróć ciąg bez tymczasowej zmiennej Stwierdzenie problemu W zadaniu „Odwróć ciąg bez zmiennej tymczasowej” podaliśmy ciąg „s”. Napisz program, który odwróci ten ciąg bez używania dodatkowej zmiennej lub spacji. Format wejściowy Pierwsza linia zawierająca dany ciąg „s”. Format wyjściowy Wydrukuj ciąg, który jest odwrotnością ...

Czytaj więcej

Pytanie 197. Minimalna liczba znaków, które należy dodać z przodu, aby utworzyć palindrom ciągów Stwierdzenie problemu W zadaniu „Minimalna liczba znaków do dodania z przodu w celu utworzenia palindromu ciągów” podajemy ciąg „s”. Napisz program, który znajdzie minimalną liczbę znaków, które należy dodać na początku, aby utworzyć palindrom łańcuchowy. Format wejściowy Pierwsza i jedyna linia zawierająca ...

Czytaj więcej

Pytanie 198. Kth Niepowtarzający się znak Stwierdzenie problemu W „Niepowtarzającym się znaku Kth” podano ciąg „s”. Napisz program, który znajdzie k-ty niepowtarzalny_znak. Jeśli jest mniej niż k znaków, które się nie powtarzają, wypisz „-1”. Format wejściowy Pierwsza i jedyna linia zawierająca ciąg „s”. ...

Czytaj więcej

Pytanie 199. Generuj wszystkie ciągi binarne z podanego wzorca Stwierdzenie problemu W zadaniu „Generuj wszystkie ciągi binarne na podstawie podanego wzorca” podaliśmy ciąg wejściowy „s” składający się z 0, 1 i? (znak wieloznaczny). Musimy wygenerować wszystkie możliwe ciągi binarne, zastępując? z „0” i „1”. Format wejściowy Pierwsza i jedyna linia zawierająca ...

Czytaj więcej

Pytanie 200. Najdłuższy wspólny prefiks słowo po dopasowaniu słów Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najdłuższy powszechny prefiks używający słowa według dopasowania słów” podaliśmy N ciągów. Napisz program, który znajdzie najdłuższy wspólny prefiks podanych ciągów. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N, która oznacza liczbę ciągów. Następne N wierszy ...

Czytaj więcej

Pytanie 201. Najdłuższy powszechny prefiks używający znaku przez dopasowanie znaków Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najdłuższy wspólny prefiks z dopasowywaniem znaków” podaliśmy liczbę całkowitą N i N ciągów. Napisz program, który znajdzie najdłuższy wspólny prefiks podanych ciągów. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N, która oznacza liczbę ...

Czytaj więcej

Pytanie 202. Permutacje danego ciągu przy użyciu STL Stwierdzenie problemu W zadaniu „Permutacje danego ciągu przy użyciu STL” podaliśmy łańcuch „s”. Wydrukuj wszystkie permutacje ciągu wejściowego za pomocą funkcji STL. Format wejściowy Pierwsza i jedyna linia zawierająca ciąg „s”. Format wyjściowy Wydrukuj całą permutację podanego ...

Czytaj więcej

Pytanie 203. Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu wyszukiwania binarnego II Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu wyszukiwania binarnego II” podaliśmy liczbę całkowitą N i N ciągów. Napisz program, który wypisze najdłuższy wspólny prefiks z podanych ciągów. Jeśli nie ma wspólnego przedrostka, wypisz „-1”. Format wejściowy Pierwsza linia zawierająca ...

Czytaj więcej

Pytanie 204. Długość najdłuższego prawidłowego podłańcucha Stwierdzenie problemu W polu „Długość najdłuższego prawidłowego podłańcucha” podaliśmy ciąg zawierający tylko nawiasy otwierające i zamykające. Napisz program, który znajdzie najdłuższy prawidłowy podciąg nawiasów. Format wejściowy Pierwsza i jedyna linia zawierająca ciąg znaków. Format wyjściowy Pierwszy i ...

Czytaj więcej

Pytanie 205. Ułóż podane liczby, aby utworzyć największą liczbę II Stwierdzenie problemu W zadaniu „Ułóż podane liczby, aby utworzyły największą liczbę II”, podaliśmy tablicę dodatnich liczb całkowitych. Ułóż je w taki sposób, aby aranżacja stanowiła największą wartość. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający liczbę całkowitą n. Drugi wiersz zawierający ...

Czytaj więcej

Pytanie 206. Sprawdź, czy połączona lista ciągów znaków tworzy palindrom Stwierdzenie problemu W zadaniu „Sprawdź, czy połączona lista ciągów znaków tworzy palindrom” przedstawiliśmy połączoną listę obsługującą dane łańcuchowe. Napisz program, który sprawdzi, czy dane tworzą palindrom, czy nie. Przykład b-> c-> d-> ca-> b 1 Wyjaśnienie: W powyższym przykładzie widzimy, że ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące drzewa Microsoft

Pytanie 207. Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym rozwiązaniu Leetcode węzła Opis problemu Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym węźle Rozwiązanie LeetCode – „Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym węźle” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę korzeń idealnego drzewa binarnego, musimy wypełnić każdy następny wskaźnik węzła do następnego prawego węzła. Jeśli nie ma następnego ...

Czytaj więcej

Pytanie 208. Usuń węzły i zwróć rozwiązanie Leetcode lasu Opis problemu Rozwiązanie „Usuń węzły i zwróć las” LeetCode — „Usuń węzły i zwróć las” stwierdza, że ​​dany korzeń drzewa binarnego ma odrębną wartość. Dostajemy również tablicę to_delete, w której musimy usunąć wszystkie węzły z wartościami zawartymi w ...

Czytaj więcej

Pytanie 209. Odzyskaj rozwiązanie Leetcode w drzewie wyszukiwania binarnego Opis problemu Odzyskiwanie binarnego drzewa wyszukiwania Rozwiązanie LeetCode – „Odzyskaj binarne drzewo wyszukiwania” podaje korzeń drzewa wyszukiwania binarnego, w którym wartości dokładnie dwóch węzłów są przez pomyłkę zamienione. Musimy odzyskać drzewo bez zmiany jego struktury. Przykład: Wejście: root = [1,3,null,null,2] Wyjście: [3,1,null,null,2] ...

Czytaj więcej

Pytanie 210. Rozwiązanie Leetcode drzewa symetrycznego Opis problemu Drzewo symetryczne Rozwiązanie LeetCode – „Drzewo symetryczne” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego, musimy sprawdzić, czy dane drzewo binarne jest swoim lustrem (symetryczne wokół jego środka), czy nie? Jeśli tak, musimy zwrócić prawdę, w przeciwnym razie fałsz. Przykład: ...

Czytaj więcej

Pytanie 211. Ścieżka od Root do Leaf z sumą docelową Leetcode Solutions Podane jest drzewo binarne i liczba całkowita K. Naszym celem jest zwrócenie, czy w drzewie istnieje ścieżka od korzenia do liścia, tak aby jej suma była równa docelowej-K. Suma ścieżki to suma wszystkich węzłów, które na niej leżą. 2 / \ ...

Czytaj więcej

Pytanie 212. Zapytania o liczbę odrębnych elementów w podtablicy Podaliśmy tablicę liczb całkowitych i liczbę zapytań i musimy znaleźć liczbę wszystkich różnych elementów, które mamy w podanym zakresie, zapytanie składa się z dwóch liczb po lewej i prawej stronie, to jest podany zakres, z tym podany zakres my ...

Czytaj więcej

Pytanie 213. Traversal Morrisa Przechodzenie Morrisa to metoda przechodzenia przez węzły w drzewie binarnym bez użycia stosu i rekurencji. W ten sposób zmniejszając złożoność przestrzeni do liniowej. Przykład przejścia wewnętrznego 9 7 1 6 4 5 3 1 / \ 2 ...

Czytaj więcej

Pytanie 214. Skonstruuj drzewo binarne z podanej reprezentacji tablicy nadrzędnej Problem „Skonstruuj drzewo binarne z podanej reprezentacji tablicy nadrzędnej” mówi, że otrzymujesz tablicę. Ta tablica wejściowa reprezentuje drzewo binarne. Teraz musisz skonstruować drzewo binarne na podstawie tej tablicy wejściowej. Tablica przechowuje indeks węzła nadrzędnego w każdym indeksie. ...

Czytaj więcej

Pytanie 215. Biorąc pod uwagę drzewo binarne, jak usunąć wszystkie połówki węzłów? Problem „Biorąc pod uwagę drzewo binarne, jak usunąć wszystkie półwęzły?” stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo binarne. Teraz musisz usunąć półwęzły. Półwęzeł jest definiowany jako węzeł w drzewie, który ma tylko jedno dziecko. Albo to jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 216. Iteracyjne przemierzanie kolejności w przedsprzedaży Problem „Iterative Preorder Traversal” mówi, że otrzymałeś drzewo binarne i teraz musisz znaleźć przejście drzewa przed zamówieniem. Jesteśmy zobowiązani do znalezienia przejścia przed zamówieniem za pomocą metody iteracyjnej, a nie rekurencyjnej. Przykład 5 7 9 6 1 4 3 ...

Czytaj więcej

Pytanie 217. Napisz kod, aby określić, czy dwa drzewa są identyczne Problem „Napisz kod, aby określić, czy dwa drzewa są identyczne” mówi, że otrzymujesz dwa drzewa binarne. dowiedzieć się, czy są identyczne, czy nie? Tutaj identyczne drzewo oznacza, że ​​oba drzewa binarne mają tę samą wartość węzła z tym samym układem węzłów. Przykład Oba drzewa ...

Czytaj więcej

Pytanie 218. Przekraczanie granic drzewa binarnego Stwierdzenie problemu Problem „Przechodzenie przez granice drzewa binarnego” mówi, że otrzymujesz drzewo binarne. Teraz musisz wydrukować widok granic drzewa binarnego. Tutaj przechodzenie po granicach oznacza, że ​​wszystkie węzły są pokazane jako granice drzewa. Węzły są widoczne z ...

Czytaj więcej

Pytanie 219. Klonuj drzewo binarne z losowymi wskaźnikami Stwierdzenie problemu Otrzymujesz pełne drzewo binarne z kilkoma przypadkowymi wskaźnikami. Losowe wskaźniki odnoszą się do węzłów, które każdy węzeł wskazuje na inne niż jego lewe i prawe dziecko. Zatem zmienia to również standardową strukturę węzła w prostym drzewie binarnym. Teraz węzeł ...

Czytaj więcej

Pytanie 220. Przechodzenie przez kolejne poziomy za pomocą dwóch kolejek Opis problemu Problem „Przechodzenie przez kolejność poziomów przy użyciu dwóch kolejek” stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo binarne, wypisuj jego kolejność przechodzenia na poziomy wiersz po wierszu. Przykłady Wejście 5 11 42 7 9 8 12 23 52 3 Wejście 1 2 3 4 5 6 Algorytm przemierzania kolejności poziomów ...

Czytaj więcej

Pytanie 221. Konwertuj BST na Min-Heap bez używania tablicy Stwierdzenie problemu „Konwertuj BST na stertę min bez użycia tablicy” Problem stwierdza, że ​​otrzymujesz BST (binarne drzewo wyszukiwania) i musisz przekonwertować je na stertę minimalną. Sterta min powinna zawierać wszystkie elementy w drzewie wyszukiwania binarnego. Algorytm powinien działać w liniowej złożoności czasowej. ...

Czytaj więcej

Pytanie 222. Połącz dwa BST z ograniczoną dodatkową przestrzenią Opis problemu Problem „Połącz dwa BST z ograniczoną dodatkową przestrzenią” mówi, że masz dwa drzewa wyszukiwania binarnego (BST) i musisz wydrukować elementy z obu drzew w porządku posortowanym. To jest w takiej kolejności, że wydaje się, że elementy pochodzą z jednego BST. ...

Czytaj więcej

Pytanie 223. Konwersja drzewa binarnego na drzewo wyszukiwania binarnego przy użyciu zestawu STL Stwierdzenie problemu Otrzymaliśmy drzewo binarne i musimy je przekształcić w drzewo wyszukiwania binarnego. Problem „Konwersja drzewa binarnego na drzewo wyszukiwania binarnego przy użyciu zestawu STL” wymaga wykonania konwersji przy użyciu zestawu STL. Omówiliśmy już konwersję drzewa binarnego do BST, ale ...

Czytaj więcej

Pytanie 224. K'th Największy element w BST wykorzystujący stałą dodatkową przestrzeń Stwierdzenie problemu „K'th Największy element w BST używający stałej dodatkowej spacji” stwierdza, że ​​otrzymałeś drzewo wyszukiwania binarnego i musisz znaleźć k-ty największy element w nim. Jeśli więc uporządkujemy elementy drzewa wyszukiwania binarnego w porządku malejącym, to musimy zwrócić ...

Czytaj więcej

Pytanie 225. Suma pionowa w danym drzewie binarnym Stwierdzenie problemu „Suma pionowa w danym drzewie binarnym” Problem stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo binarne i musimy znaleźć sumę każdego poziomu pionowego. Przez poziom pionowy rozumiemy, że narysujemy pionowe linie w odległości 1 jednostki po lewej i prawej stronie ...

Czytaj więcej

Pytanie 226. Program do sprawdzania, czy drzewo binarne jest BST, czy nie Oświadczenie o problemie „Program do sprawdzania, czy drzewo binarne jest BST, czy nie” stwierdza, że ​​otrzymałeś drzewo binarne i musisz sprawdzić, czy drzewo binarne spełnia właściwości drzewa wyszukiwania binarnego. Zatem drzewo binarne ma następujące właściwości: Lewe poddrzewo ...

Czytaj więcej

Pytanie 227. Połącz dwa zrównoważone drzewa wyszukiwania binarnego Opis problemu Biorąc pod uwagę dwa zbalansowane drzewa wyszukiwania binarnego, istnieje n elementów w pierwszym BST im elementów w drugim BST. Napisz algorytm, który połączy dwa zrównoważone drzewa wyszukiwania binarnego, aby utworzyć trzecie zrównoważone drzewo wyszukiwania binarnego z elementami (n + m). Przykładowe zamówienie wejścia i wyjścia w przedsprzedaży ...

Czytaj więcej

Pytanie 228. Wyszukiwanie i wstawianie w drzewie wyszukiwania binarnego Instrukcja problemu Napisz algorytm do wyszukiwania i wstawiania w drzewie wyszukiwania binarnego. Więc to, co zamierzamy zrobić, to wstawić niektóre elementy z wejścia do binarnego drzewa wyszukiwania. Ilekroć zostaniesz poproszony o wyszukanie określonego elementu, będziemy przeszukiwać go wśród elementów w BST (w skrócie ...

Czytaj więcej

Pytanie 229. Sprawdź, czy podana tablica o rozmiarze n może reprezentować BST n poziomów lub nie Instrukcja problemu Mając tablicę zawierającą n elementów, sprawdź, czy dana tablica o rozmiarze n może reprezentować BST o n poziomach, czy nie. Ma to na celu sprawdzenie, czy drzewo wyszukiwania binarnego zbudowane przy użyciu tych n elementów może reprezentować BST o n poziomach. Przykłady arr [] = {10, 8, 6, 9, ...

Czytaj więcej

Pytanie 230. Konwersja drzewa binarnego na drzewo wyszukiwania binarnego W przypadku problemu konwersji drzewa binarnego na drzewo wyszukiwania binarnego, daliśmy drzewo binarne przekonwertować je na drzewo wyszukiwania binarnego bez zmiany struktury drzewa. Przykład zamówienia w przedsprzedaży Input Output: 13 8 6 47 25 51 Algorytm Nie musimy zmieniać struktury ...

Czytaj więcej

Pytanie 231. Posortowana tablica do zrównoważonego BST W przypadku problemu z tablicą posortowaną do zbalansowanego BST, daliśmy tablicę w porządku posortowanym, skonstruuj drzewo wyszukiwania zbalansowanego z posortowanej tablicy. Przykłady Wejście arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Wyjście w przedsprzedaży: 3 2 1 5 4 Wejście arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Czytaj więcej

Pytanie 232. Skonstruuj BST na podstawie danego przemierzania kolejności poziomów Biorąc pod uwagę przemierzanie kolejności poziomów w drzewie wyszukiwania binarnego, napisz algorytm do konstruowania drzewa wyszukiwania binarnego lub BST na podstawie przechodzenia według kolejności poziomów ITS. Przykład Poziom wejściowy Zamówienie [] = {18, 12, 20, 8, 15, 25, 5, 9, 22, 31} Dane wyjściowe w kolejności: 5 8 9 12 15 18 ...

Czytaj więcej

Pytanie 233. BST do drzewa z sumą wszystkich mniejszych kluczy W tym zadaniu daliśmy drzewo wyszukiwania binarnego, napisz algorytm konwertujący najlepiej na drzewo z sumą wszystkich mniejszych kluczy. Przykład Wejście Wyjście Zamówienie w przedsprzedaży: 19 7 1 54 34 88 Podejście naiwne Przejedź przez wszystkie węzły jeden po drugim w dowolnej formie przechodzenia i ...

Czytaj więcej

Pytanie 234. Znajdź węzeł z minimalną wartością w drzewie wyszukiwania binarnego Mając drzewo wyszukiwania binarnego, napisz algorytm znajdujący węzeł z minimalną wartością w danym drzewie wyszukiwania binarnego. Przykład Wejście Wyjście 5 Podejście naiwne Prostym podejściem jest przejście przez drzewo i znalezienie węzła z minimalną wartością spośród wszystkich węzłów. To ...

Czytaj więcej

Pytanie 235. Skonstruuj drzewo binarne z podanych przejść w kolejności i przed zamówieniem W tym problemie mamy uporządkowanie i preorder drzewa binarnego. Musimy skonstruować drzewo binarne z podanych przejść Inorder i Preorder. Przykładowe dane wejściowe: Inorder = [D, B, E, A, F, C] Preorder = [A, B, D, E, C, F] Dane wyjściowe: Wstępne zamówienie przejścia drzewa utworzonego przez ...

Czytaj więcej

Pytanie 236. Odwróć ścieżkę w BST za pomocą kolejki W przypadku odwrócenia ścieżki w BST przy użyciu problemu z kolejką daliśmy drzewo wyszukiwania binarnego i węzeł, napiszmy algorytm odwracający ścieżkę z katalogu głównego do danego węzła. Załóżmy, że węzeł istnieje w BST. Przykładowy węzeł docelowy wejściowy = 12 Dane wyjściowe Przechodzenie w kolejności przed ...

Czytaj więcej

Pytanie 237. Kolejność poziomów Traversal w formie spiralnej W tym zadaniu daliśmy drzewo binarne, wypisz jego przechodzenie po poziomie w postaci spirali. Przykłady Wejście Wyjście 10 30 20 40 50 80 70 60 Podejście naiwne do przejścia w kolejności poziomów w formie spiralnej Chodzi o to, aby wykonać przechodzenie po normalnym poziomie za pomocą ...

Czytaj więcej

Pytanie 238. Zrównoważone drzewo binarne W zadaniu zrównoważonego drzewa binarnego podaliśmy korzeń drzewa binarnego. Musimy ustalić, czy jest to równowaga wysokości. Przykłady Wejście Wyjście true Wejście Wyjście: false Zrównoważone drzewo binarne Każdy węzeł w zrównoważonym drzewie binarnym ma różnicę 1 lub mniej ...

Czytaj więcej

Pytanie 239. Najniższy wspólny przodek Biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego i dwa węzły n1 i n2, znajdź LCA (najniższy wspólny przodek) węzłów. Przykład Co to jest najniższy wspólny przodek (LCA)? Przodkami węzła n są węzły obecne na ścieżce między korzeniem a węzłem. Rozważmy drzewo binarne pokazane w ...

Czytaj więcej

Pytanie 240. Drzewo segmentów Jeśli mamy wykonywanie dodawania na danym zakresie tablicy, której wartości elementów są aktualizowane w dowolnym momencie. Następnie w tego typu problemie radzimy sobie z wykorzystaniem struktury drzewa segmentowego. Biorąc pod uwagę tablicę a [] z n elementami i musisz odpowiedzieć na wiele zapytań, każde z nich to jedno ...

Czytaj więcej

Pytanie 241. Drzewo wyszukiwania binarnego Drzewo wyszukiwania binarnego to drzewo binarne z pewnymi regułami, które pozwalają nam utrzymywać dane w sposób posortowany. Ponieważ jest to drzewo binarne, węzeł może mieć maksymalnie 2 dzieci. Struktura węzła drzewa wyszukiwania binarnego Reguły dla drzewa binarnego do ...

Czytaj więcej

Pytanie 242. Maksymalne drzewo binarne W tym zadaniu podaliśmy tablicę a [] o rozmiarze n. Utwórz maksymalne drzewo binarne z tablicy i zwróć jego węzeł główny. Tworzy się go z tablicy, wykonując następujące kroki: Węzeł główny drzewa powinien mieć maksymalną wartość w podanych ...

Czytaj więcej

Pytanie 243. Porządek zygzakowaty w drzewie binarnym Mając drzewo binarne, wydrukuj zygzakowatą kolejność przechodzenia wartości węzłów. (tj. od lewej do prawej, a następnie od prawej do lewej na następnym poziomie i naprzemiennie). Przykład rozważ drzewo binarne podane poniżej Poniżej znajduje się zygzakowata kolejność przechodzenia powyższego drzewa binarnego Typy ...

Czytaj więcej

Pytanie 244. Odzyskaj drzewo wyszukiwania binarnego Rozważ binarne drzewo wyszukiwania, dwa węzły drzewa zostały zamienione, zaprojektuj algorytm do odzyskania binarnego drzewa wyszukiwania. Przykład Rozważmy drzewo wyszukiwania binarnego podane poniżej, którego dwa węzły zostały zamienione jako dane wejściowe. Nieprawidłowe węzły na BST są wykrywane (podświetlane), a następnie zamieniane, aby uzyskać ...

Czytaj więcej

Pytanie 245. Wypełnianie wskaźników następnego prawego w każdym węźle Mając drzewo binarne, połącz węzły, które są na tym samym poziomie od lewej do prawej. Struktura węzła drzewa: Węzeł drzewa zawiera 4 komponenty, którymi są dane (liczba całkowita), wskaźniki (następny, lewy i prawy) typu węzła drzewa. następny wskaźnik węzła wskazuje na jego ...

Czytaj więcej

Pytanie 246. Poziom każdego węzła w drzewie z węzła źródłowego Biorąc pod uwagę drzewo (acykliczny, w pełni połączony graf, w którym węzły składowe są połączone dwukierunkowymi krawędziami) i węzeł źródłowy. znajdź poziom każdego węzła w drzewie węzła źródłowego. Podano, że poziom węzła v względem źródła jest odległością między ...

Czytaj więcej

Pytanie 247. Najdłuższy wspólny prefiks używający Trie W problemie Longest Common Prefix using Trie podaliśmy zestaw ciągów, znajdź najdłuższy wspólny prefiks. tzn. znajdź przedrostek, który jest wspólny dla wszystkich łańcuchów. Przykład Input1: {„tutorialcup”, „tutorial”, „tussle”, „tumble”} Wyjście: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Wyjście: "ba" Input3: {"abcd "} Wynik:" abcd "...

Czytaj więcej

Pytanie 248. Sprawdź poprawność drzewa wyszukiwania binarnego Problem W przypadku problemu z walidacją drzewa wyszukiwania binarnego, podaliśmy korzeń drzewa, musimy sprawdzić, czy jest to drzewo wyszukiwania binarnego, czy nie. Przykład: Wynik: true Wyjaśnienie: Podane drzewo jest drzewem wyszukiwania binarnego, ponieważ wszystkie elementy pozostawione w każdym poddrzewie ...

Czytaj więcej

Pytanie 249. Suma ścieżki Co to jest problem z sumą ścieżek? W zadaniu Path Sum daliśmy drzewo binarne i liczbę całkowitą SUM. Musimy sprawdzić, czy jakakolwiek ścieżka od korzenia do liścia ma sumę równą SUMIE. Suma ścieżki jest definiowana jako suma wszystkich węzłów ...

Czytaj więcej

Pytanie 250. Przechodzenie przez kolejność poziomów drzewa binarnego Przechodzenie przez kolejność poziomów danego drzewa binarnego jest takie samo jak BFS drzewa binarnego. Czy już wiemy, czym właściwie jest BFS? jeśli nie, nie musisz czuć się źle, po prostu przeczytaj cały artykuł i zapoznaj się z naszymi poprzednimi artykułami, aby lepiej je zrozumieć. BFS to ...

Czytaj więcej

Pytanie 251. Usunięcie w drzewie binarnym Czy już wiemy, czym właściwie jest drzewo binarne? W tym poście skupiamy się na tym, jak usunąć węzeł, którego wartość została podana. Jesteśmy pewni, że wartość węzła, który chcemy usunąć, jest zawsze obecna przed usunięciem w BT. Binarnie ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące wykresu Microsoft

Pytanie 252. Znajdź najmniejszą binarną cyfrę będącą wielokrotnością podanej liczby Opis problemu Problem „Znajdź najmniejszą cyfrę binarną będącą wielokrotnością podanej liczby” stwierdza, że ​​otrzymujesz liczbę dziesiętną N. Znajdź więc najmniejszą wielokrotność N, która zawiera tylko cyfry binarne „0” i „1”. Przykład 37 Szczegółowe wyjaśnienie można znaleźć poniżej w ...

Czytaj więcej

Pytanie 253. Wykres transpozycji Stwierdzenie problemu Problem „Wykres transpozycji” stwierdza, że ​​otrzymujesz wykres i musisz znaleźć transpozycję danego wykresu. Transpozycja: Transpozycja skierowanego wykresu daje inny wykres z taką samą konfiguracją krawędzi i węzłów, ale kierunek wszystkich krawędzi został odwrócony. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 254. BFS dla Disconnected Graph Opis problemu Problem „BFS for Disconnected Graph” stwierdza, że ​​otrzymałeś odłączony ukierunkowany wykres, wydrukuj przejście wykresu przez BFS. Przykład Przechodzenie przez BFS z powyższego wykresu daje: 0 1 2 5 3 4 6 Podejście - najpierw szerokość - przeszukiwanie (BFS) dla wykresu skierowanego rozłączonego ...

Czytaj więcej

Pytanie 255. Oceń dział W celu oceny problemu dzielenia podaliśmy kilka równań w postaci A / B = k, gdzie A i B są łańcuchami, a k jest liczbą rzeczywistą. Odpowiedz na pytania, jeśli odpowiedź nie istnieje, zwróć -1. Przykładowe dane wejściowe: równania: a / b = 2.0 i b / c = 3.0 zapytania: a / c ...

Czytaj więcej

Pytanie 256. Klonowanie wykresów Co to jest klonowanie wykresów? Dziś mamy z nami odniesienie do nieukierunkowanego wykresu. Co mamy robić? Zwracanie głębokiej kopii podanego wykresu. Spójrzmy na strukturę: Węzeł klasy: składa się z wartości danych i sąsiadów powiązanych z każdym ...

Czytaj więcej

Pytanie 257. Sortowanie topologiczne Mając skierowany graf acykliczny, posortuj topologicznie węzły grafu. Przykład sortowania topologicznego Sortowanie topologiczne powyższego wykresu to -> {1,2,3,0,5,4} Teoria Sortowanie topologiczne jest wykonywane dla ukierunkowanego wykresu acyklicznego (DAG). DAG nie ma w sobie cykli. tj. nie ma takiej ścieżki zaczynającej się od dowolnego węzła ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące stosu Microsoft

Pytanie 258. Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode Opis problemu Rozwiązanie „Trapping Rain Water” LeetCode – „Trapping Rain Water” stwierdza, że ​​mając tablicę wysokości, która reprezentuje mapę wysokości, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody uwięzionej po deszczu. Przykład: Wejście: wysokość = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Wyjście: 6 Wyjaśnienie: Sprawdź ...

Czytaj więcej

Pytanie 259. Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode – „Właściwe nawiasy” oznaczają, że otrzymujesz ciąg zawierający tylko znaki '(', ')', '{', '}', '[' i ']'. Musimy ustalić, czy ciąg wejściowy jest prawidłowym ciągiem, czy nie. Mówi się, że ciąg jest prawidłowym ciągiem, jeśli otwarte nawiasy muszą być zamknięte ...

Czytaj więcej

Pytanie 260. Rozwiązanie Leetcode stosu maksymalnej częstotliwości Opis problemu Stos maksymalnych częstotliwości Rozwiązanie LeetCode – „Stos maksymalnych częstotliwości” prosi o zaprojektowanie stosu częstotliwości, w którym za każdym razem, gdy zdejmujemy element ze stosu, powinien on zwrócić najczęściej występujący element w stosie. Zaimplementuj klasę FreqStack: FreqStack() tworzy pusty stos częstotliwości. void push(int val) wypycha...

Czytaj więcej

Pytanie 261. Zaprojektuj stos z działaniem przyrostowym Rozwiązaniem Leetcode Opis problemu Zaprojektuj stos z operacją przyrostową Rozwiązanie Leetcode – stwierdza, że ​​musimy zaprojektować stos, który efektywnie obsługuje poniższe operacje. Przypisz maksymalną pojemność stosu. Wykonaj operację pchania wydajnie, jeśli rozmiar stosu jest ściśle mniejszy niż maksymalna pojemność ...

Czytaj więcej

Pytanie 262. Rozwiązanie min. Kodu Leetcode dla stosu Stwierdzenie problemu Zaprojektuj stos, który obsługuje wypychanie, pop, top i pobieranie minimalnego elementu w stałym czasie. push (x) - Wepchnij element x na stos. pop () - usuwa element ze szczytu stosu. top () - Pobierz najwyższy element. getMin () - Pobiera minimalny element na stosie. ...

Czytaj więcej

Pytanie 263. Zaprojektuj stos, który obsługuje getMin () w czasie O (1) i O (1) dodatkowej przestrzeni Zaprojektuj stos, który obsługuje getMin () w czasie O (1) i O (1) dodatkowej przestrzeni. Dlatego specjalna struktura danych stosu musi obsługiwać wszystkie operacje na stosie, takie jak - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () w stałym czasie. Dodaj dodatkową operację getMin (), aby zwrócić minimalną wartość ...

Czytaj więcej

Pytanie 264. Zaimplementuj stos przy użyciu pojedynczej kolejki Opis problemu Problem „Zaimplementuj stos przy użyciu pojedynczej kolejki” wymaga od nas zaimplementowania struktury danych stosu (LIFO) przy użyciu struktury danych kolejki (FIFO). Tutaj LIFO oznacza Last In First Out, podczas gdy FIFO oznacza First In First Out. Przykład push (10) push (20) top () pop () push (30) pop () top () Top: 20 ...

Czytaj więcej

Pytanie 265. Kolejność poziomów Traversal w formie spiralnej W tym zadaniu daliśmy drzewo binarne, wypisz jego przechodzenie po poziomie w postaci spirali. Przykłady Wejście Wyjście 10 30 20 40 50 80 70 60 Podejście naiwne do przejścia w kolejności poziomów w formie spiralnej Chodzi o to, aby wykonać przechodzenie po normalnym poziomie za pomocą ...

Czytaj więcej

Pytanie 266. Minimalny stos W problemie z minimalnym stosem musimy zaprojektować stos, aby efektywnie zaimplementować następujące funkcje, push (x) -> Wepchnij element x do stosu pop () -> Usuwa element na szczycie stosu top () -> Zwróć element na szczycie stosu getMin () -> Zwraca minimalny obecny element ...

Czytaj więcej

Pytanie 267. Kolejka za pomocą stosów W kolejce używającej problemu ze stosem musimy zaimplementować następujące funkcje kolejki przy użyciu standardowych funkcji struktury danych stosu, Enqueue: Dodaj element na koniec kolejki Dequeue: Usuń element z początku kolejki Przykład Wejście : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Czytaj więcej

Pytanie 268. Następny większy element częstotliwości W następnym większym problemie z elementami częstotliwości, daliśmy tablicę a [] o rozmiarze n zawierającą liczby. Dla każdej liczby w tablicy print, liczba znajdująca się po prawej stronie tablicy o częstotliwości większej niż bieżąca liczba. Przykład Wprowadź a [] = {1, 1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 269. Zatrzymywanie wody deszczowej Rozwiązanie LeetCode W zadaniu Trapping Rain Water LeetCode podaliśmy N nieujemnych liczb całkowitych reprezentujących mapę wysokości, a szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody, która może zostać uwięziona w powyższej strukturze. Przykład Rozumiemy to na przykładzie Dla ...

Czytaj więcej

Pytanie 270. Dekoduj ciąg Załóżmy, że otrzymujesz zakodowany ciąg. Łańcuch jest zakodowany w jakimś wzorcu, Twoim zadaniem jest zdekodowanie ciągu. Powiedzmy, że <liczba wystąpień ciągu znaków> [ciąg] Przykład Wejście 3 [b] 2 [bc] Wynik bbbcaca Wyjaśnienie Tutaj „b” występuje 3 razy, a „ca” występuje 2 razy. ...

Czytaj więcej

Pytanie 271. Konwersja postfiksu na infiks W problemie konwersji z postfiksów do infiksów podano wyrażenie w notacji postfiksowej. Napisz program, który przekształci podaną notację w notację wrostkową. Notacja wrostkowa W tej notacji operatory są zapisywane między operandami. Jest to podobne do tego, jak ogólnie piszemy wyrażenie. Na przykład: A + ...

Czytaj więcej

Pytanie 272. Porządek zygzakowaty w drzewie binarnym Mając drzewo binarne, wydrukuj zygzakowatą kolejność przechodzenia wartości węzłów. (tj. od lewej do prawej, a następnie od prawej do lewej na następnym poziomie i naprzemiennie). Przykład rozważ drzewo binarne podane poniżej Poniżej znajduje się zygzakowata kolejność przechodzenia powyższego drzewa binarnego Typy ...

Czytaj więcej

Pytanie 273. Porównanie ciągów Backspace W zadaniu porównywania ciągów znaków backspace daliśmy dwa ciągi S i T, sprawdź, czy są równe, czy nie. Zwróć uwagę, że ciągi zawierają znak „#”, który oznacza znak cofania. Przykłady Dane wejściowe S = „ab # c” T = „ad # c” Dane wyjściowe true (ponieważ zarówno S, jak i T konwertują na „ac”) Dane wejściowe ...

Czytaj więcej

Pytanie 274. Zaimplementuj dwa stosy w tablicy Instrukcja problemu W problemie „Zaimplementuj dwa stosy w tablicy” musimy zaimplementować dwa stosy w tablicy w taki sposób, że jeśli użytkownik chce umieścić element w jednym z dwóch stosów, to nie powinien wystąpić błąd, dopóki tablica się nie zapełni . Przykład Push 5 ...

Czytaj więcej

Pytanie 275. Problem celebrytów Stwierdzenie problemu W przypadku problemu z celebrytami jest pokój złożony z N osób. Znajdź celebrytę. Warunki dla gwiazdy to - Jeśli A jest gwiazdą, to wszyscy w pokoju powinni wiedzieć A. A nie powinien znać nikogo w pokoju. Musimy znaleźć osobę, która spełnia te warunki. ...

Czytaj więcej

Pytanie 276. Następny większy element w tablicy Instrukcja problemu Mając tablicę, znajdziemy następny większy element każdego elementu tablicy. Jeśli nie ma kolejnego większego elementu dla tego elementu, wydrukujemy -1, w przeciwnym razie wydrukujemy ten element. Uwaga: następny większy element to element, który jest większy i ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące kolejki Microsoft

Pytanie 277. Średnia krocząca ze strumienia danych Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Średnia krocząca ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode – „Średnia krocząca ze strumienia danych” stwierdza, że ​​dany strumień liczb całkowitych i rozmiar okna k. Musimy obliczyć średnią ruchomą wszystkich liczb całkowitych w przesuwanym oknie. Jeśli liczba elementów w ...

Czytaj więcej

Pytanie 278. Przechodzenie przez kolejne poziomy za pomocą dwóch kolejek Opis problemu Problem „Przechodzenie przez kolejność poziomów przy użyciu dwóch kolejek” stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo binarne, wypisuj jego kolejność przechodzenia na poziomy wiersz po wierszu. Przykłady Wejście 5 11 42 7 9 8 12 23 52 3 Wejście 1 2 3 4 5 6 Algorytm przemierzania kolejności poziomów ...

Czytaj więcej

Pytanie 279. Zaimplementuj stos przy użyciu pojedynczej kolejki Opis problemu Problem „Zaimplementuj stos przy użyciu pojedynczej kolejki” wymaga od nas zaimplementowania struktury danych stosu (LIFO) przy użyciu struktury danych kolejki (FIFO). Tutaj LIFO oznacza Last In First Out, podczas gdy FIFO oznacza First In First Out. Przykład push (10) push (20) top () pop () push (30) pop () top () Top: 20 ...

Czytaj więcej

Pytanie 280. Znajdź pierwszą wycieczkę okrężną, która odwiedza wszystkie pompy benzynowe Opis problemu Problem „Znajdź pierwszą trasę okrężną, która odwiedza wszystkie pompy benzynowe” stwierdza, że ​​na okrągłej drodze znajdują się stacje benzynowe N. Biorąc pod uwagę benzynę, którą ma każda pompa benzynowa i ilość benzyny potrzebną do pokonania odległości między dwoma dystrybutorami benzyny. Więc ty ...

Czytaj więcej

Pytanie 281. Podejście oparte na kolejce dla pierwszego niepowtarzalnego znaku w strumieniu Opis problemu Problem „Podejście oparte na kolejce dla pierwszego niepowtarzającego się znaku w strumieniu” stwierdza, że ​​otrzymujesz strumień zawierający małe litery, znajdź pierwszy niepowtarzalny znak za każdym razem, gdy do strumienia zostanie dodany nowy znak, a jeśli tak nie jest powtarzającym się znakiem zwracanym -1. Przykłady aabcddbe ...

Czytaj więcej

Pytanie 282. Implementacja Deque przy użyciu okrągłej tablicy Instrukcja dotycząca problemu „Implementacja Deque przy użyciu tablicy kołowej” prosi o zaimplementowanie następujących funkcji Deque (kolejki podwójnie zakończonej) przy użyciu tablicy kołowej insertFront (x): wstaw element x z przodu Deque insertRear (x): wstaw element x z tyłu Deque deleteFront (): usuń element z ...

Czytaj więcej

Pytanie 283. Znajdź węzeł z minimalną wartością w drzewie wyszukiwania binarnego Mając drzewo wyszukiwania binarnego, napisz algorytm znajdujący węzeł z minimalną wartością w danym drzewie wyszukiwania binarnego. Przykład Wejście Wyjście 5 Podejście naiwne Prostym podejściem jest przejście przez drzewo i znalezienie węzła z minimalną wartością spośród wszystkich węzłów. To ...

Czytaj więcej

Pytanie 284. Odwróć ścieżkę w BST za pomocą kolejki W przypadku odwrócenia ścieżki w BST przy użyciu problemu z kolejką daliśmy drzewo wyszukiwania binarnego i węzeł, napiszmy algorytm odwracający ścieżkę z katalogu głównego do danego węzła. Załóżmy, że węzeł istnieje w BST. Przykładowy węzeł docelowy wejściowy = 12 Dane wyjściowe Przechodzenie w kolejności przed ...

Czytaj więcej

Pytanie 285. Kolejka za pomocą stosów W kolejce używającej problemu ze stosem musimy zaimplementować następujące funkcje kolejki przy użyciu standardowych funkcji struktury danych stosu, Enqueue: Dodaj element na koniec kolejki Dequeue: Usuń element z początku kolejki Przykład Wejście : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Czytaj więcej

Pytanie 286. Kolejka priorytetowa w C ++ Sposób FIFO służy do implementacji kolejki. W kolejce wstawienia są wykonywane na jednym końcu (z tyłu), a usuwanie na drugim końcu (z przodu). Zasadniczo element wprowadzony jako pierwszy jest usuwany jako pierwszy. Implementujemy kolejkę priorytetową za pomocą wbudowanych funkcji c ++. Charakterystyka kolejki priorytetowej Kolejka priorytetowa ...

Czytaj więcej

Pytanie 287. Kolejka priorytetowa Kolejka priorytetowa to rodzaj struktury danych, która jest podobna do zwykłej kolejki, ale ma priorytet powiązany z każdym jej elementem. Im wyższy priorytet, tym wcześniej element będzie obsługiwany. W niektórych przypadkach są dwa elementy o tym samym priorytecie, a więc element umieszczony w kolejce ...

Czytaj więcej

Pytanie 288. Porządek zygzakowaty w drzewie binarnym Mając drzewo binarne, wydrukuj zygzakowatą kolejność przechodzenia wartości węzłów. (tj. od lewej do prawej, a następnie od prawej do lewej na następnym poziomie i naprzemiennie). Przykład rozważ drzewo binarne podane poniżej Poniżej znajduje się zygzakowata kolejność przechodzenia powyższego drzewa binarnego Typy ...

Czytaj więcej

Pytanie 289. Przechodzenie przez kolejność poziomów drzewa binarnego Przechodzenie przez kolejność poziomów danego drzewa binarnego jest takie samo jak BFS drzewa binarnego. Czy już wiemy, czym właściwie jest BFS? jeśli nie, nie musisz czuć się źle, po prostu przeczytaj cały artykuł i zapoznaj się z naszymi poprzednimi artykułami, aby lepiej je zrozumieć. BFS to ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące macierzy Microsoft

Pytanie 290. Unikalne rozwiązanie Leetcode Paths II Opis problemu Rozwiązanie Unique Paths II LeetCode – „Unique Paths II” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę siatkę mxn, gdzie robot zaczyna się od lewego górnego rogu siatki. Musimy znaleźć łączną liczbę sposobów, aby dotrzeć do prawego dolnego rogu siatki. ...

Czytaj więcej

Pytanie 291. Wyszukaj rozwiązanie Leetcode 2D Matrix II Opis problemu Przeszukaj macierz 2D II Rozwiązanie LeetCode – „Przeszukaj macierz 2D II” prosi o znalezienie wydajnego algorytmu, który wyszukuje wartość docelową w macierzy mxn liczb całkowitych. Liczby całkowite w każdym wierszu, a także w kolumnie, są sortowane w porządku rosnącym. Przykład: Wejście: macierz = [[1,4,7,11,15],[2,5,8,12,19],[3,6,9,16,22],[10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], cel = XNUMX Dane wyjściowe: prawda ...

Czytaj więcej

Pytanie 292. Ustaw Matrix Zeroes Leetcode rozwiązanie Opis problemu The Set Matrix Zeroes Rozwiązanie LeetCode – „Set Matrix Zeroes” oznacza, że ​​otrzymujesz macierz macierzy liczb całkowitych mxn. Musimy zmodyfikować macierz wejściową w taki sposób, aby jeśli jakakolwiek komórka zawierała element 0, ustaw jej cały wiersz i kolumnę do zera. Musisz to zrobić w ...

Czytaj więcej

Pytanie 293. Rozwiązanie Word Search Leetcode Stwierdzenie problemu Mając tablicę mxn i słowo, sprawdź, czy słowo istnieje w siatce. Słowo może być zbudowane z liter kolejno sąsiadujących komórek, przy czym „sąsiednie” komórki sąsiadują ze sobą poziomo lub pionowo. Ta sama komórka literowa nie może być użyta więcej niż jeden raz. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 294. Problem kopalni złota Opis problemu „Problem z kopalnią złota” mówi, że otrzymujesz siatkę 2D z kilkoma nieujemnymi monetami umieszczonymi w każdej komórce danej siatki. Początkowo górnik stoi przy pierwszej kolumnie, ale nie ma ograniczeń w rzędzie. Może zacząć w dowolnym rzędzie. ...

Czytaj więcej

Pytanie 295. Minimalny czas potrzebny do zgnilizny wszystkich pomarańczy Opis problemu Problem „Minimalny czas wymagany do obrócenia wszystkich pomarańczy” mówi, że otrzymujesz tablicę 2D, każda komórka ma jedną z trzech możliwych wartości: 0, 1 lub 2. 0 oznacza pustą komórkę. 1 oznacza świeżą pomarańczę. 2 oznacza zgniłą pomarańczę. Jeśli zgniły ...

Czytaj więcej

Pytanie 296. Problem z klawiaturą numeryczną telefonu komórkowego Opis problemu W przypadku problemu z klawiaturą numeryczną telefonu komórkowego rozważamy klawiaturę numeryczną. Musimy znaleźć wszystkie możliwe sekwencje numeryczne o danej długości, tak aby można było naciskać tylko przyciski znajdujące się w górnej, dolnej, lewej i prawej części bieżącego przycisku. Nie masz pozwolenia ...

Czytaj więcej

Pytanie 297. Największa prostokątna macierz podrzędna, której suma wynosi 0 Instrukcja problemu Znajdź podmacierz o maksymalnym rozmiarze w tablicy 2D, której suma wynosi zero. Podmacierz to nic innego jak tablica 2D wewnątrz danej tablicy 2D. Masz więc macierz liczb całkowitych ze znakiem, musisz obliczyć sumę podmacierzy i znaleźć macierz z ...

Czytaj więcej

Pytanie 298. Mnożenie łańcucha macierzy W zadaniu mnożenia łańcucha macierzy II podaliśmy wymiary macierzy, znajdź taką kolejność ich mnożenia, aby liczba operacji związanych z mnożeniem wszystkich macierzy była zminimalizowana. Rozważ, że masz 3 macierze A, B, C o rozmiarach axb, bx ...

Czytaj więcej

Pytanie 299. Ustaw Matrix Zeroes W zadaniu zerowych macierzy macierzy daliśmy macierz (n X m), jeśli element jest 0, ustaw cały jego wiersz i kolumnę 0. Przykłady Dane wejściowe: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Wynik: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Czytaj więcej

Pytanie 300. Unikalne ścieżki Zostaje wyświetlona siatka mxn 2D, a Ty stoisz w najwyższej i skrajnej lewej komórce siatki. tj. komórka znajdująca się w (1,1). Znajdź liczbę unikalnych ścieżek, którymi można dotrzeć do komórki znajdującej się w (m, n) od komórki znajdującej się w (1,1) ...

Czytaj więcej

Pytanie 301. Mnożenie łańcucha macierzy za pomocą programowania dynamicznego Mnożenie macierzy w łańcuchu to metoda, w której znajdujemy najlepszy sposób na pomnożenie podanych macierzy. Wszyscy wiemy, że mnożenie macierzy ma charakter asocjacyjny (A * B = B * A). Mamy więc wiele zleceń, w których chcemy wykonać mnożenie. Właściwie w tym algorytmie ...

Czytaj więcej

Pytanie 302. Sprawdź, czy ciągi są oddalone od siebie o K, czy nie Stwierdzenie problemu Mając dwa łańcuchy i liczbę całkowitą k, napisz program sprawdzający, czy podane łańcuchy są oddalone od siebie o k, czy nie. Oznacza to, że jeśli jakikolwiek znak jest niedopasowany lub jakikolwiek znak ma zostać usunięty, jest to znane jako odległość k od siebie. Format wejściowy Pierwszy ...

Czytaj więcej

Pytanie 303. Sprawdź, czy wszystkie rzędy macierzy są względem siebie obrotami kołowymi Stwierdzenie problemu W zadaniu „Sprawdź, czy wszystkie wiersze macierzy są nawzajem obrotami kołowymi”, podaliśmy macierz znakową, napisz program, który sprawdzi, czy wszystkie wiersze są względem siebie obrotami kołowymi, czy nie. Jeśli wszystkie wiersze są ze sobą okrężne, wydrukuj ...

Czytaj więcej

Pytanie 304. Znajdź wiersz z maksymalną liczbą jedynek Stwierdzenie problemu W zadaniu „Znajdź wiersz z maksymalną liczbą jedynek” podaliśmy macierz (tablicę 1D) zawierającą cyfry binarne z posortowanymi wierszami. Znajdź wiersz, który ma maksymalną liczbę jedynek. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający dwie liczby całkowite n, m. Następnie n linii ...

Czytaj więcej

Pytanie 305. Problem celebrytów Stwierdzenie problemu W przypadku problemu z celebrytami jest pokój złożony z N osób. Znajdź celebrytę. Warunki dla gwiazdy to - Jeśli A jest gwiazdą, to wszyscy w pokoju powinni wiedzieć A. A nie powinien znać nikogo w pokoju. Musimy znaleźć osobę, która spełnia te warunki. ...

Czytaj więcej

Microsoft Inne pytania

Pytanie 306. Zapytanie o sumę zakresu 2D – rozwiązanie niezmiennego kodu Leetcode Problem Stwierdzenie Zakres Suma Zapytanie 2D – Niezmienny Leetcode Rozwiązanie – Mając macierz 2D, obsłuż wiele zapytań następującego typu: Oblicz sumę elementów macierzy wewnątrz prostokąta zdefiniowanego przez jego lewy górny róg (wiersz1, kol.1) i prawy dolny narożnik (wiersz2, kol2). Zaimplementuj klasę NumMatrix: NumMatrix(int[][] matrix) Inicjuje obiekt liczbą całkowitą ...

Czytaj więcej

Pytanie 307. Etykiety partycji Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Etykiety partycji LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz ciąg s. Chcemy podzielić ciąg na jak najwięcej części, tak aby każda litera pojawiała się co najwyżej w jednej części. Zauważ, że partycja jest wykonana tak, że po połączeniu wszystkich części w kolejności, ...

Czytaj więcej

Pytanie 308. Numer Fibonacciego Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Liczba Fibonacciego LeetCode Rozwiązanie – „Liczba Fibonacciego” stwierdza, że ​​liczby Fibonacciego, powszechnie oznaczane jako F(n) tworzą ciąg zwany ciągiem Fibonacciego, w którym każda liczba jest sumą dwóch poprzedzających, zaczynając od 0 i 1. Oznacza to, że F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n - 1) + F(n ...

Czytaj więcej

Pytanie 309. Przekątna Traversal Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Przejście po przekątnej Rozwiązanie LeetCode — mając tablicę liczb całkowitych 2D nums, zwróć wszystkie elementy liczb w kolejności przekątnej, jak pokazano na poniższych ilustracjach. Wejście: nums = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] Wyjście: [1,4,2,7,5,3,8,6,9] Objaśnienie przekątnej Traversal LeetCode Kluczowa idea rozwiązania Pierwszy wiersz i ostatnia kolumna w tym problemie służyłyby ...

Czytaj więcej

Pytanie 310. Prawidłowe rozwiązanie LeetCode w stanie Kółko i krzyżyk Opis problemu Prawidłowe rozwiązanie LeetCode w stanie kółka i krzyża – otrzymujemy tablicę z kółkiem i krzyżykiem jako tablicę ciągów i jesteśmy proszeni o zwrócenie wartości true, jeśli możliwe jest osiągnięcie tej pozycji na tablicy w trakcie prawidłowego kółka. gra z palcami. Płytka to tablica 3 x 3 ...

Czytaj więcej

Pytanie 311. Odwróć słowa w ciągu III Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Odwróć słowa w ciągu III Rozwiązanie LeetCode – Otrzymujemy ciąg znaków i prosi się o odwrócenie kolejności znaków w każdym słowie w zdaniu, zachowując jednocześnie odstępy i początkową kolejność słów. Przykłady i wyjaśnienia Przykład 1: Input: s = "Weźmy LeetCode...

Czytaj więcej

Pytanie 312. Policz podmacierze we wszystkich rozwiązaniach LeetCode Opis problemu Policz podmacierze ze wszystkimi jedynkami Rozwiązanie LeetCode – Otrzymujemy macierz binarną mxn i jesteśmy proszeni o zwrócenie liczby podmacierzy, które mają wszystkie jedynki. Przykłady i wyjaśnienia Przykład 1: Wejście: mat = [[1,0,1],[1,1,0],[1,1,0]] Wyjście: 13 Wyjaśnienie: Jest 6 prostokątów boków ...

Czytaj więcej

Pytanie 313. Usuń duplikaty z posortowanej listy Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Usuń duplikaty z posortowanej listy Rozwiązanie LeetCode – Otrzymujemy nagłówek posortowanej połączonej listy. Jesteśmy proszeni o usunięcie wszystkich duplikatów tak, aby każdy element pojawiał się tylko raz, a także zwrócenie posortowanej połączonej listy. Przykłady i wyjaśnienia Przykład 1: Dane wejściowe: head ...

Czytaj więcej

Pytanie 314. Klonowanie wykresu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Klonowanie wykresu LeetCode Rozwiązanie – Otrzymujemy odniesienie do węzła w połączonym grafie nieskierowanym i jesteśmy proszeni o zwrócenie głębokiej kopii grafu. Głęboka kopia to w zasadzie klon, w którym żaden węzeł obecny w głębokiej kopii nie powinien mieć odniesienia ...

Czytaj więcej

Pytanie 315. Minimalna wysokość drzew Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Drzewa o minimalnej wysokości Rozwiązanie LeetCode – Otrzymaliśmy drzewo składające się z n węzłów oznaczonych od 0 do n-1 jako „krawędzie” tablicy 2D, gdzie edge[i] = [a_i, b_i] wskazuje, że pomiędzy dwa węzły a_i i b_i w drzewie. Mamy ...

Czytaj więcej

Pytanie 316. Kth najmniejszy element w posortowanej macierzy rozwiązania LeetCode Opis problemu Kth Najmniejszy element w posortowanej macierzy Rozwiązanie LeetCode – Otrzymaliśmy macierz o rozmiarze n, w której każdy z wierszy i kolumn jest posortowany w porządku rosnącym. Jesteśmy proszeni o zwrócenie k-tego najmniejszego elementu w macierzy. Zauważ, że jest to k-ty ...

Czytaj więcej

Pytanie 317. Liczba wysp II Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Liczba wysp II LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz pustą dwuwymiarową siatkę binarną o rozmiarze mx n. Siatka reprezentuje mapę, na której zera reprezentują wodę, a jedynki reprezentują ląd. Początkowo wszystkie siatki komórek są komórkami wodnymi (tj. wszystkie komórki są zerami). Możemy wykonać dodawanie ziemi...

Czytaj więcej

Pytanie 318. Liczba rzutów kostką z docelową sumą Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Liczba rzutów kośćmi z sumą docelową Rozwiązanie LeetCode – Masz n kostek, a każda kostka ma k ścian ponumerowanych od 1 do k. Mając trzy liczby całkowite n, k i cel, zwróć liczbę możliwych sposobów (spośród całkowitej liczby kn), aby rzucić kostką, tak aby suma odwróconych liczb była równa celowi. Ponieważ odpowiedź może brzmieć ...

Czytaj więcej

Pytanie 319. Samochód wyścigowy Rozwiązanie LetCode Opis problemu Race Car LeetCode Rozwiązanie – Twój samochód startuje z pozycji 0 i prędkości +1 na nieskończonej linii liczbowej. Twój samochód może znaleźć się w ujemnych pozycjach. Twój samochód jedzie automatycznie zgodnie z sekwencją instrukcji „A” (przyspieszenie) i „R” (wstecz): Po otrzymaniu instrukcji „A”, samochód wykonuje następujące czynności: pozycja += prędkość ...

Czytaj więcej

Pytanie 320. Usuń duplikaty z posortowanej listy II Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Usuń duplikaty z posortowanej listy II Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę nagłówek posortowanej połączonej listy, usuń wszystkie węzły, które mają zduplikowane numery, pozostawiając tylko różne numery z oryginalnej listy. Zwróć również posortowaną połączoną listę. Wejście: head = [1,2,3,3,4,4,5] Wyjście: [1,2,5] Wyjaśnienie Pomysł polega na przemierzaniu ...

Czytaj więcej

Pytanie 321. Najkrótsza ścieżka w sieci z eliminacją przeszkód Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Najkrótsza ścieżka w siatce z eliminacją przeszkód Rozwiązanie LeetCode – Otrzymasz siatkę macierzy mxn liczb całkowitych, w której każda komórka ma wartość 0 (pusta) lub 1 (przeszkoda). Możesz przejść w górę, w dół, w lewo lub w prawo od i do pustej komórki w jednym kroku. Zwróć minimalną liczbę kroków do przejścia od lewego górnego rogu ...

Czytaj więcej

Pytanie 322. Można umieścić kwiaty rozwiązanie LeetCode Opis problemu Można umieścić kwiaty LeetCode Rozwiązanie – Masz długi kwietnik, na którym posadzono niektóre działki, a inne nie. Nie można jednak sadzić kwiatów na sąsiednich działkach. Biorąc pod uwagę kwietnik z tablicą liczb całkowitych zawierający zera i jedynki, gdzie 0 oznacza pusty, a 1 oznacza nie pusty, a liczba całkowita n, zwróć, jeśli n nowych kwiatów można zasadzić w ...

Czytaj więcej

Pytanie 323. Pierwsza unikalna postać w łańcuchu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Pierwszy unikalny znak w łańcuchu Rozwiązanie LeetCode — Mając łańcuch s, znajdź w nim pierwszy niepowtarzający się znak i zwróć jego indeks. Jeśli nie istnieje, zwróć -1. Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: s = „leetcode” Wyjście: 0 Przypadek testowy 2: Wejście: s = „aabb” Wyjście: -1 Wyjaśnienie ...

Czytaj więcej

Pytanie 324. Analiza witryny użytkownika Odwiedź wzór Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Analizuj witrynę użytkownika Odwiedź wzorzec LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz dwie tablice ciągów: nazwę użytkownika i witrynę internetową oraz znacznik czasu tablicy liczb całkowitych. Wszystkie podane tablice mają tę samą długość, a krotka [nazwa użytkownika[i], website[i], timestamp[i]] wskazuje, że użytkownik username[i] odwiedził witrynę website[i] o godzinie timestamp[i]. Wzorzec to lista trzech stron internetowych (niekoniecznie odrębnych). Na przykład ["dom", ...

Czytaj więcej

Pytanie 325. Odwróć drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode Stwierdzenie problemu: Odwróć drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode – W tym pytaniu, biorąc pod uwagę korzeń dowolnego drzewa binarnego, wymagane jest rozwiązanie, aby odwrócić drzewo binarne, co oznacza, że ​​lewe drzewo powinno stać się prawym drzewem i na odwrót. Wyjaśnienie Możemy zadać sobie pytanie, które przejście przez drzewo byłoby ...

Czytaj więcej

Pytanie 326. Rozwiązanie Leetcode z wartością najbliższego drzewa wyszukiwania binarnego Stwierdzenie problemu: najbliższa wartość drzewa wyszukiwania binarnego Rozwiązanie Leetcode — biorąc pod uwagę korzeń drzewa wyszukiwania binarnego i wartość docelową, zwróć wartość w BST, która jest najbliższa wartości docelowej. Przykład: Przykład 1 Wejście: root = [4,2,5,1,3], cel = 3.714286 Wyjście: 4 Przykład 2 Wejście: root = [1], cel ...

Czytaj więcej

Pytanie 327. Lista partycji Rozwiązanie Leetcode Opis problemu: Lista partycji Leetcode Rozwiązanie – Mając nagłówek połączonej listy i wartość x, podziel ją w taki sposób, aby wszystkie węzły mniejsze niż x znajdowały się przed węzłami większymi lub równymi x. Należy zachować pierwotną względną kolejność węzłów w każdej z dwóch partycji. Przykład : Przykład 1 Wejście: nagłówek = ...

Czytaj więcej

Pytanie 328. Historia projektu w przeglądarce Rozwiązanie LetCode Opis problemu Projekt Historia przeglądarki LeetCode Rozwiązanie – Masz przeglądarkę z jedną zakładką, na której zaczynasz na stronie głównej i możesz odwiedzić inny adres URL, wrócić do historii o liczbę kroków lub przejść do przodu w historii o liczbę kroków. Zaimplementuj klasę BrowserHistory: BrowserHistory(string homepage) Inicjuje obiekt ze stroną główną ...

Czytaj więcej

Pytanie 329. Oceń rozwiązanie LeetCode z odwróconą polską notacją Opis problemu Oceń odwrotną notację polską Rozwiązanie LeetCode – Oceń wartość wyrażenia arytmetycznego w odwrotnej notacji polskiej. Prawidłowe operatory to +, -, * i /. Każdy operand może być liczbą całkowitą lub innym wyrażeniem. Zauważ, że dzielenie między dwiema liczbami całkowitymi powinno skrócić się do zera. Gwarantuje się, że podane ...

Czytaj więcej

Pytanie 330. 3Sum najbliższe rozwiązanie LeetCode Opis problemu 3Sum Najbliższe LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę liczb całkowitych nums o długości n i liczbę docelową, znajdź trzy liczby całkowite w liczbach, tak aby suma była najbliższa wartości docelowej. Zwróć sumę trzech liczb całkowitych. Możesz założyć, że każde wejście będzie miało dokładnie jedno rozwiązanie. Wejście: nums = [-1,2,1,-4], cel = 1 Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 331. Największe rozwiązanie Leetcode ze znakiem Plus Opis problemu: Największy znak plus rozwiązanie Leetcode – Otrzymasz liczbę całkowitą n. Masz binarną siatkę nxn ze wszystkimi początkowo wartościami 1 z wyjątkiem niektórych indeksów podanych w kopalniach tablicy. I-ty element tablicy min jest zdefiniowany jako mines[i] = [xi, yi] gdzie grid[xi][yi] == 0. Zwróć kolejność największego wyrównania do osi plus ...

Czytaj więcej

Pytanie 332. Ciągła macierz rozwiązanie LeetCode Opis problemu Contiguous Array LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę binarną nums, zwróć maksymalną długość ciągłej podtablicy o równej liczbie 0 i 1. Dane wejściowe: nums = [0,1] Dane wyjściowe: 2 Wyjaśnienie: [0, 1] jest najdłuższa ciągła podtablica z równą liczbą 0 i 1. Wyjaśnienie Co teraz ...

Czytaj więcej

Pytanie 333. N-Queens Rozwiązanie LeetCode Opis problemu N-Helman LeetCode Rozwiązanie – Zagadka n-matek polega na umieszczeniu n hetmanów na szachownicy nxn w taki sposób, aby żadne dwie hetmany nie atakowały się nawzajem. Mając liczbę całkowitą n, zwróć wszystkie różne rozwiązania łamigłówki n-królowych. Możesz zwrócić odpowiedź w dowolnej kolejności. Każde rozwiązanie zawiera odrębną konfigurację płyty ...

Czytaj więcej

Pytanie 334. Największy prostokąt w histogramie rozwiązanie LeetCode Opis problemu Największy prostokąt w histogramie Rozwiązanie LeetCode — mając tablicę wysokości liczb całkowitych reprezentujących wysokość słupka histogramu, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1, zwróć obszar największego prostokąta na histogramie. Przykładowy przypadek testowy 1: Dane wejściowe: wysokości = [2, 1, 5, 6, 2, 3] Dane wyjściowe: 10 Wyjaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 335. Dopasowywanie wyrażeń regularnych Dopasowywanie wyrażeń regularnych Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Dopasowywanie wyrażeń regularnych Dopasowywanie wyrażeń regularnych LeetCode Rozwiązanie – Mając ciąg wejściowy s i wzorzec p, zaimplementuj dopasowywanie wyrażeń regularnych z obsługą „.” i gdzie: '.' Dopasowuje dowolny pojedynczy znak.​​​​ '*' Dopasowuje zero lub więcej poprzedniego elementu. Dopasowanie powinno obejmować cały ciąg wejściowy (nie częściowy). Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 336. Widok drzewa binarnego z prawej strony Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Drzewo binarne Widok z prawej strony Rozwiązanie LeetCode – Mając korzeń drzewa binarnego, wyobraź sobie, że stoisz po jego prawej stronie i zwracasz wartości węzłów, które możesz zobaczyć, uporządkowane od góry do dołu. Przykładowy przypadek testowy 1: Dane wejściowe: root = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Czytaj więcej

Pytanie 337. Rozwiązanie LeetCode do konwersji zygzaków Opis problemu Konwersja Zigzag LeetCode Rozwiązanie – Ciąg „PAYPALISHIRING” jest zapisany we wzorze zygzaka w określonej liczbie wierszy w następujący sposób: (możesz chcieć wyświetlić ten wzorzec w stałej czcionce dla lepszej czytelności) PAHNAPLSIIGYI ...

Czytaj więcej

Pytanie 338. Maksymalizuj odległość do najbliższej osoby Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Maksymalizuj odległość do najbliższej osoby Rozwiązanie LeetCode – otrzymujesz tablicę reprezentującą rząd siedzeń, gdzie siedzenia[i] = 1 reprezentuje osobę siedzącą na i-tym miejscu, a siedzenia[i] = 0 oznacza, że ​​i-te miejsce jest puste (0-indeksowany). Jest co najmniej jedno wolne miejsce i co najmniej jedna osoba siedząca. Alex chce ...

Czytaj więcej

Pytanie 339. Saper Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Saper LeetCode Rozwiązanie – Zagrajmy w grę Saper (Wikipedia, gra online)! Dostajesz tablicę macierzy znaków mxn reprezentującą planszę gry, gdzie: „M” oznacza nieodkrytą minę, „E” oznacza nieodkryte puste pole, „B” oznacza odsłonięte puste pole, które nie ma sąsiadujących min (tj. powyżej, poniżej , lewy, prawy i wszystko...

Czytaj więcej

Pytanie 340. Sklep oparty na wartościach czasowych Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Przechowywanie wartości klucza i wartości opartej na czasie Rozwiązanie LeetCode — zaprojektuj strukturę danych opartą na czasie, która może przechowywać wiele wartości dla tego samego klucza z różnymi znacznikami czasu i pobierać wartość klucza z określonym znacznikiem czasu. Zaimplementuj klasę TimeMap: TimeMap() Inicjuje obiekt struktury danych. void set(String key, String...

Czytaj więcej

Pytanie 341. Znajdź medianę ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Znajdź medianę ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode — Mediana jest średnią wartością uporządkowanej listy liczb całkowitych. Jeśli rozmiar listy jest parzysty, nie ma średniej wartości, a mediana jest średnią z dwóch średnich wartości. Na przykład dla arr = [2,3,4] mediana ...

Czytaj więcej

Pytanie 342. Permutacja w łańcuchowym rozwiązaniu Leetcode Stwierdzenie problemu: Permutacja w łańcuchu Leetcode Rozwiązanie — Biorąc pod uwagę dwa ciągi s1 i s2, zwróć prawdę, jeśli s2 zawiera permutację s1, lub fałsz w przeciwnym razie. Innymi słowy, zwróć prawdę, jeśli jedna z permutacji s1 jest podłańcuchem s2. Przykład: Przykład 1 Wejście: s1 = "ab", s2 = "eidbaooo" Wyjście: prawda Wyjaśnienie: s2 zawiera jedną permutację s1 ("ba"). ...

Czytaj więcej

Pytanie 343. Rozwiązanie LeetCode dotyczące zderzenia asteroid Opis problemu Asteroid Collision LeetCode Rozwiązanie – Otrzymaliśmy tablicę asteroid z liczbami całkowitymi reprezentującymi asteroidy w rzędzie. Dla każdej asteroidy wartość bezwzględna reprezentuje jej rozmiar, a znak wskazuje jej kierunek (pozytywne znaczenie w prawo, negatywne znaczenie w lewo). Każda asteroida porusza się z tą samą prędkością. Dowiedz się o stanie ...

Czytaj więcej

Pytanie 344. Przekątna Traverse Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Diagonal Traverse LeetCode Rozwiązanie – Biorąc pod uwagę matę macierzy mxn, zwróć tablicę wszystkich elementów tablicy w kolejności przekątnej. Wejście: mat = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] Wyjście: [1,2,4,7,5,3,6,8,9] Wyjaśnienie Rozważmy indeksy przekątnych macierzy NxM. Weźmy jako przykład macierz 4×4: ...

Czytaj więcej

Pytanie 345. Najdłuższa ścieżka wzrostu w rozwiązaniu Matrix LeetCode Opis problemu Najdłuższa ścieżka wzrostowa w rozwiązaniu macierzowym LeetCode — Mając macierz liczb całkowitych mxn, zwróć długość najdłuższej ścieżki rosnącej w macierzy. Z każdej komórki możesz poruszać się w czterech kierunkach: w lewo, w prawo, w górę lub w dół. Nie możesz poruszać się po przekątnej ani wychodzić poza granicę (tj. owijanie się dookoła jest niedozwolone). Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 346. Liczba zamkniętych wysp Leetcode Rozwiązanie Opis problemu: liczba zamkniętych wysp Leetcode Rozwiązanie — dane siatki 2D składającej się z zer (ląd) i jedynek (woda). Wyspa jest maksymalną 0-kierunkowo połączoną grupą zer, a zamknięta wyspa jest wyspą całkowicie (wszystkie lewe, górne, prawe, dolne) otoczoną jedynkami. Zwróć liczbę zamkniętych wysp. Przykład: Przykład 1 Dane wejściowe: siatka = [[4],[0],[1, 1],[1,1,1,1,1,1,1,0],[1,0,0,0,0,1,1,0]] Wyjście : 1,0,1,0,1,1,1,0 Opis: Wyspy w kolorze szarym ...

Czytaj więcej

Pytanie 347. Serializuj i deserializuj drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Serializuj i deserializuj drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode — Serializacja to proces przekształcania struktury danych lub obiektu w sekwencję bitów, dzięki czemu można je przechowywać w pliku lub buforze pamięci lub przesłać przez łącze sieciowe w celu późniejszej rekonstrukcji w ...

Czytaj więcej

Pytanie 348. Drzewo binarne Maksymalna suma ścieżki Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Drzewo binarne Maksymalna ścieżka Suma LeetCode Rozwiązanie – Ścieżka w drzewie binarnym to sekwencja węzłów, w której każda para sąsiednich węzłów w sekwencji ma łączącą je krawędź. Węzeł może pojawić się w sekwencji tylko raz. Zauważ, że ścieżka nie wymaga ...

Czytaj więcej

Pytanie 349. Robot ograniczony w okręgu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Robot ograniczony w okręgu Rozwiązanie LeetCode – Na nieskończonej płaszczyźnie, robot początkowo stoi w miejscu (0, 0) i jest skierowany na północ. Zauważ, że: Kierunek północny jest dodatnim kierunkiem osi y. Kierunek południowy jest kierunkiem ujemnym osi y. Kierunek wschodni jest kierunkiem dodatnim osi X. Kierunek zachodni to ...

Czytaj więcej

Pytanie 350. Minimalne ruchy rycerskie Rozwiązanie LetCode Opis problemu Minimalne ruchy skoczka LeetCode Rozwiązanie – Na nieskończonej szachownicy o współrzędnych od -infinity do +infinity masz skoczka w polu [0, 0]. Rycerz ma 8 możliwych ruchów, które może wykonać, jak pokazano poniżej. Każdy ruch to dwa pola w kierunku kardynalnym, a następnie jedno pole w kierunku ortogonalnym. Zwróć minimalną liczbę ...

Czytaj więcej

Pytanie 351. Drzewo binarne Zygzakowate przechodzenie przez poziom kolejności LeetCode Rozwiązanie Opis problemu Drzewo binarne Przechodzenie przez poziom zygzaka Rozwiązanie LeetCode — Mając korzeń drzewa binarnego, zwróć przechodzenie przez poziom zygzaka wartości jego węzłów. (tj. od lewej do prawej, potem od prawej do lewej dla następnego poziomu i naprzemiennie). Dane wejściowe: root = [3,9,20,null,null,15,7] Dane wyjściowe: [[3],[20,9],[15,7]] Wyjaśnienie My ...

Czytaj więcej

Pytanie 352. Znajdź rozwiązanie LeetCode dotyczące zduplikowanych numerów Opis problemu Znajdź zduplikowaną liczbę Rozwiązanie LeetCode – Mając tablicę liczb całkowitych zawierających n + 1 liczb całkowitych, gdzie każda liczba całkowita należy do zakresu [1, n] włącznie. W nums jest tylko jedna powtórzona liczba, zwróć tę powtórzoną liczbę. Musisz rozwiązać problem bez modyfikowania numerów tablicy i używać tylko stałej dodatkowej spacji. Wejście: nums = [1,3,4,2,2] Wyjście: 2 Wyjaśnienie ...

Czytaj więcej

Pytanie 353. Węże i drabiny Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Węże i drabiny Rozwiązanie LeetCode – otrzymujesz tablicę macierzy liczb całkowitych nxn, w której komórki są oznaczone od 1 do n2 w stylu bustrofedonu, zaczynając od lewego dolnego rogu tablicy (tj. tablica[n - 1][0]) i naprzemienne kierunki w każdym rzędzie. Zaczynasz na polu 1 planszy. W każdym ruchu ...

Czytaj więcej

Pytanie 354. Brakujący element w posortowanej tablicy rozwiązania LeetCode Stwierdzenie problemu: brakujący element w posortowanej tablicy Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę liczby całkowite w tablicy, które są posortowane w porządku rosnącym, a wszystkie jej elementy są unikatowe i podano również liczbę całkowitą k, zwróć k-tą brakującą liczbę, zaczynając od skrajnej lewej liczby tablicy. Przykład: Przykład 1 Dane wejściowe: nums = [4,7,9,10], k = ...

Czytaj więcej

Pytanie 355. Path Sum II Rozwiązanie LeetCode Stwierdzenie problemu: Path Sum II LeetCode Rozwiązanie – Biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego i liczbę całkowitą targetSum, zwróć wszystkie ścieżki od korzenia do liścia, gdzie suma wartości węzłów w ścieżce jest równa targetSum. Każda ścieżka powinna być zwrócona jako lista wartości węzłów, a nie referencji do węzłów. Ścieżka od korzenia do liścia to ścieżka rozpoczynająca się od ...

Czytaj więcej

Pytanie 356. Słownik obcych Rozwiązanie LetCode Opis problemu Słownik obcych LeetCode Rozwiązanie – Pojawił się nowy język obcych, który używa alfabetu angielskiego. Jednak kolejność liter jest dla ciebie nieznana. Otrzymasz listę ciągów słów ze słownika obcego języka, gdzie ciągi słów są posortowane leksykograficznie według reguł tego nowego języka. ...

Czytaj więcej

Pytanie 357. Produkt Array z wyjątkiem rozwiązania Self LeetCode Opis problemu Iloczyn tablicy z wyjątkiem Self LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę liczb całkowitych nums, zwróć odpowiedź tablicową taką, że odpowiedź[i] jest równa iloczynowi wszystkich elementów nums z wyjątkiem nums[i]. Iloczyn dowolnego prefiksu lub sufiksu liczb gwarantuje, że zmieści się w 32-bitowej liczbie całkowitej. Musisz napisać algorytm, który działa w czasie O(n) i bez użycia dzielenia...

Czytaj więcej

Pytanie 358. Projekt Skiplist Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Projekt Skiplist Rozwiązanie LeetCode – Zaprojektuj Skiplist bez korzystania z żadnych wbudowanych bibliotek. Lista pomijania to struktura danych, której dodawanie, usuwanie i wyszukiwanie zajmuje O(log(n)) czasu. W porównaniu z drzewem i czerwono-czarnym drzewem, które mają tę samą funkcję i wydajność, długość kodu Skiplist może być porównywalnie ...

Czytaj więcej

Pytanie 359. Najdłuższy ładny podciąg LeetCode Rozwiązanie Opis problemu: Najdłuższy ładny podłańcuch LeetCode Rozwiązanie – Łańcuch s jest ładny, jeśli dla każdej litery alfabetu, którą zawiera, pojawia się zarówno wielkimi, jak i małymi literami. Na przykład „abABB” jest ładne, ponieważ pojawiają się „A” i „a” oraz „B” i „b”. Jednak „abA” nie jest spowodowane pojawieniem się „b”, ale „B” nie. Mając łańcuch s, zwróć najdłuższy podłańcuch z s, który jest ładny. Jeśli jest ich wiele, zwróć podciąg ...

Czytaj więcej

Pytanie 360. Permutacja palindromu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Permutacja palindromu Rozwiązanie LeetCode – Otrzymujemy ciąg i pytamy, czy permutacja podanego ciągu może utworzyć palindrom. Przykłady i wyjaśnienia Przykład 1: Wejście: s = „kod” Wyjście: false Wyjaśnienie: nie możemy ułożyć liter „kodu” w celu utworzenia palindromu Przykład 2: ...

Czytaj więcej

Pytanie 361. Przecięcie dwóch połączonych list Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Przecięcie dwóch powiązanych list Rozwiązanie LeetCode – Otrzymaliśmy nagłówki dwóch silnie powiązanych list headA i headB. Podano również, że te dwie połączone listy mogą się w pewnym momencie przeciąć. Jesteśmy proszeni o zwrócenie węzła, w którym się przecinają lub null, jeśli ...

Czytaj więcej

Pytanie 362. Sekwencja permutacji Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Sekwencja permutacji LeetCode Rozwiązanie – Zbiór [1, 2, 3, ..., n] zawiera w sumie n! unikalne permutacje. Wypisując i oznaczając wszystkie permutacje w kolejności, otrzymujemy następującą sekwencję dla n = 3: "123" "132" "213" "231" "312" "321" Biorąc pod uwagę n i k, zwróć k-tą sekwencję permutacji. Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: n ...

Czytaj więcej

Pytanie 363. System sugestii wyszukiwania Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Sugestie wyszukiwania System LeetCode Rozwiązanie – Dostajesz tablicę ciągów produktów i ciąg searchWord. Zaprojektuj system, który podpowiada co najwyżej trzy nazwy produktów z produktów po wpisaniu każdego znaku searchWord. Sugerowane produkty powinny mieć wspólny przedrostek z searchWord. Jeśli istnieje więcej niż trzy produkty z ...

Czytaj więcej

Pytanie 364. Obracanie obrazu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Obróć obraz LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz macierz 2D reprezentującą obraz, obróć obraz o 90 stopni (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Musisz obracać obraz w miejscu, co oznacza, że ​​musisz bezpośrednio zmodyfikować wejściową matrycę 2D. NIE przydzielaj kolejnej matrycy 2D i nie wykonuj rotacji. Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 365. Rozwiązanie LeetCode do podglądania iteratora Opis problemu Iterator podglądu Rozwiązanie LeetCode — zaprojektuj iterator obsługujący operację podglądu istniejącego iteratora oprócz operacji hasNext i next. Zaimplementuj klasę PeekingIterator: PeekingIterator(Iterator nums) Inicjuje obiekt z podanym iteratorem iteratora liczb całkowitych. int next() Zwraca następny element w tablicy i przenosi wskaźnik do następnego elementu. logiczne ...

Czytaj więcej

Pytanie 366. Kth najmniejszy element w rozwiązaniu BST Leetcode Opis problemu K-ty najmniejszy element w rozwiązaniu BST Leetcode – Biorąc pod uwagę korzeń binarnego drzewa wyszukiwania i liczbę całkowitą k, zwróć k-tą najmniejszą wartość (1-indeksowaną) ze wszystkich wartości węzłów w drzewie. Przykłady: Dane wejściowe: root = [3,1,4,null,2], k = 1 Dane wyjściowe: 1 Dane wejściowe: root = [5,3,6,2,4,null,null,1], k ...

Czytaj więcej

Pytanie 367. Znajdź liście drzewa binarnego Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Znajdź liście drzewa binarnego Rozwiązanie LeetCode – Mając korzeń drzewa binarnego, zbierz węzły drzewa tak, jakbyś robił to: Zbierz wszystkie węzły liści. Usuń wszystkie węzły liści. Powtarzaj, aż drzewo będzie puste. Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: root = [1, 2, 3, ...

Czytaj więcej

Pytanie 368. Top K Często używane słowa Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Top K często używanych słów Rozwiązanie LeetCode – Mając tablicę ciągów słów i liczbę całkowitą k, zwróć k najczęściej występujących ciągów. Zwróć odpowiedź posortowaną według częstotliwości od najwyższej do najniższej. Posortuj słowa z tą samą częstotliwością według ich kolejności leksykograficznej. Przykładowy przypadek testowy 1: Dane wejściowe: słowa = [„i”,”miłość”,”kod leet”,”i”,”miłość”,”kodowanie”] k = 2 Wyjście: [„i”,”miłość”] Wyjaśnienie . ...

Czytaj więcej

Pytanie 369. Kursy równoległe II Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Kursy równoległe II LeetCode Rozwiązanie - Otrzymasz liczbę całkowitą n, która wskazuje, że istnieje n kursów oznaczonych od 1 do n. Otrzymasz również tablicę relacji, w której relations[i] = [poprzedniKurs, następnyKurs], reprezentująca wymaganą relację między kursem prevCoursei a kursem nextCoursei: kurs poprzedniKurs musi zostać odbyty przed kursem następnyKurs. Ponadto otrzymujesz ...

Czytaj więcej

Pytanie 370. Scalanie posortowanej tablicy LeetCode Rozwiązanie Opis problemu Scal posortowaną tablicę LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz dwie tablice liczb całkowitych nums1 i nums2, posortowane w kolejności niemalejącej, oraz dwie liczby całkowite m i n, reprezentujące liczbę elementów odpowiednio w nums1 i nums2. Połącz nums1 i nums2 w jedną tablicę posortowaną w kolejności niemalejącej. Ostateczna posortowana tablica nie powinna być zwracana przez funkcję, ale powinna być przechowywana wewnątrz tablicy nums1. ...

Czytaj więcej

Pytanie 371. Czas wolny dla pracowników Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Czas wolny dla pracowników Rozwiązanie LeetCode – Otrzymujemy listę pracowników, która przedstawia czas pracy każdego pracownika. Każdy pracownik ma listę nienakładających się interwałów, a te interwały są posortowane. Zwróć listę skończonych przedziałów reprezentujących wspólną, dodatnią długość czasu wolnego dla wszystkich pracowników, również w...

Czytaj więcej

Pytanie 372. Rozwiązanie LeetCode w Maze III Opis problemu Maze III LeetCode Rozwiązanie – W labiryncie znajduje się kula z pustymi przestrzeniami (reprezentowanymi jako 0) i ścianami (reprezentowanymi jako 1). Piłka może przejść przez puste przestrzenie, tocząc się w górę, w dół, w lewo lub w prawo, ale nie przestanie toczyć się, dopóki nie uderzy w ścianę. Kiedy piłka się zatrzyma, ...

Czytaj więcej

Pytanie 373. Zamiana węzłów w połączonej liście rozwiązania Leetcode Opis problemu Zamiana węzłów w połączonej liście Rozwiązanie Leetcode — otrzymujesz nagłówek połączonej listy i liczbę całkowitą k. Zwróć nagłówek połączonej listy po zamianie wartości k-tego węzła od początku i k-tego węzła z koniec (lista jest zindeksowana). Przykład: Wejście: head = [1], k = 1,2,3,4,5 ...

Czytaj więcej

Pytanie 374. Znajdź minimum w Rotated Sorted Array II Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Znajdź minimum w obróconej posortowanej tablicy II Rozwiązanie LeetCode – Załóżmy, że tablica o długości n posortowana w porządku rosnącym jest obracana od 1 do n razy. Na przykład tablica nums = [0,1,4,4,5,6,7] może zmienić się w: [4,5,6,7,0,1,4], jeśli została obrócona 4 razy. [0,1,4,4,5,6,7] jeśli został obrócony 7 razy. Zauważ, że obrót tablicy [a[0], a[1], a[2], ..., a[n-1]] 1 raz daje w wyniku tablicę [a[n-1], a[0] , a[1], a[2], ...

Czytaj więcej

Pytanie 375. Usuń węzeł z połączonej listy rozwiązania Leetcode Opis problemu: Usuń węzeł z listy połączonej Rozwiązanie Leetcode – Napisz funkcję usuwającą węzeł z listy połączonej pojedynczo. Nie otrzymasz dostępu do nagłówka listy, zamiast tego otrzymasz dostęp do węzła, który ma zostać usunięty bezpośrednio. Gwarantujemy, że węzeł do usunięcia nie jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 376. Liczba odrębnych wysp Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Liczba odrębnych wysp Rozwiązanie LeetCode – „Liczba odrębnych wysp” stwierdza, że ​​podana macierz binarna anxm. Wyspa to grupa jedynek (reprezentujących ląd) połączonych czterokierunkowo (poziomo lub pionowo). Wyspa jest uważana za taką samą jak inna wtedy i tylko wtedy, gdy jedna wyspa ...

Czytaj więcej

Pytanie 377. Sprawdź, czy ścieżka istnieje w rozwiązaniu wykresu Leetcode Opis problemu Znajdź, czy ścieżka istnieje w rozwiązaniu wykresu Leetcode — istnieje wykres dwukierunkowy z n wierzchołkami, gdzie każdy wierzchołek jest oznaczony od 0 do n - 1 (włącznie). Krawędzie na wykresie są reprezentowane jako krawędzie tablicy liczb całkowitych 2D, gdzie każda krawędź[i] = [ui, vi] oznacza dwukierunkową krawędź między wierzchołkiem ui i wierzchołkiem vi. Każda para wierzchołków ...

Czytaj więcej

Pytanie 378. Brzydki numer II Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Brzydka liczba II LeetCode Rozwiązanie – Brzydka liczba to dodatnia liczba całkowita, której czynniki pierwsze są ograniczone do 2, 3 i 5. Biorąc pod uwagę liczbę całkowitą n, zwróć n-tą brzydką liczbę. Wejście: n = 10 Wyjście: 12 Wyjaśnienie: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12] to sekwencja pierwszych 10 ...

Czytaj więcej

Pytanie 379. Znajdź rozwiązanie LeetCode Peak Element II Opis problemu Znajdź element szczytowy II Rozwiązanie LeetCode – Element szczytowy w siatce 2D to element, który jest ściśle większy niż wszystkie sąsiednie sąsiednie po lewej, prawej stronie, na górze i na dole. Biorąc pod uwagę 0-indeksowaną matę macierzową mxn, w której żadne dwie sąsiednie komórki nie są równe, znajdź dowolną matę elementu szczytowego[i][j] i zwróć tablicę długości 2 [i,j]. Możesz założyć ...

Czytaj więcej

Pytanie 380. Połączenie Sum IV Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Kombinacja Suma IV LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę różnych liczb całkowitych liczb i docelową liczbę całkowitą, zwróć liczbę możliwych kombinacji, które sumują się do celu. Przypadki testowe są generowane tak, aby odpowiedź mieściła się w 32-bitowej liczbie całkowitej. Wejście: nums = [1,2,3], cel = 4 Wyjście: 7 Wyjaśnienie: Możliwe ...

Czytaj więcej

Pytanie 381. Ciąg znaków do liczby całkowitej (atoi) Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Ciąg do liczby całkowitej (atoi) Rozwiązanie Leetcode - „String to Integer (atoi)” oznacza, że ​​Implementacja funkcji myAtoi(string s), która konwertuje ciąg na 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem (podobnie do funkcji atoi w języku C/C++ ). Algorytm dla myAtoi(string s) jest następujący: Wczytaj i zignoruj ​​wszystkie wiodące białe znaki. Sprawdź, czy następny znak (jeśli ...

Czytaj więcej

Pytanie 382. Przywracanie adresów IP Rozwiązanie Letcode Opis problemu The Restore IP Addresses Rozwiązanie LeetCode – „Restore IP Addresses” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę ciąg zawierający tylko cyfry, musimy zwrócić wszystkie możliwe prawidłowe adresy IP w dowolnej kolejności, którą można utworzyć, wstawiając kropki do ciągu. Pamiętaj, że nie możemy wrócić ...

Czytaj więcej

Pytanie 383. Kompresja ciągów Rozwiązanie LetCode Komunikat o problemie Kompresja ciągów LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę znaków, skompresuj ją za pomocą następującego algorytmu: Rozpocznij od pustego ciągu s. Dla każdej grupy kolejnych powtarzających się znaków w znakach: Jeśli długość grupy wynosi 1, dołącz znak do s. W przeciwnym razie dołącz znak, a po nim długość grupy. Skompresowany ciąg ...

Czytaj więcej

Pytanie 384. Sprawdź kompletność rozwiązania w postaci drzewa binarnego LeetCode Opis problemu Sprawdź kompletność rozwiązania LeetCode drzewa binarnego — Mając korzeń drzewa binarnego, określ, czy jest to kompletne drzewo binarne. W kompletnym drzewie binarnym każdy poziom, z wyjątkiem być może ostatniego, jest całkowicie wypełniony, a wszystkie węzły na ostatnim poziomie są jak najdalej na lewo. ...

Czytaj więcej

Pytanie 385. Wykres Prawidłowe drzewo Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Wykres Prawidłowe drzewo Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę krawędzie wykresu, sprawdź, czy krawędzie tworzą prawidłowe drzewo. Jeśli tak, zwróć prawdę i fałsz w przeciwnym razie. Krawędzie są podane jako tablica 2D o rozmiarze n*2 Przykłady i wyjaśnienia Przykład 1: Dane wejściowe: n = 5, ...

Czytaj więcej

Pytanie 386. Rozwiązanie Leetcode z matrycą spiralną II Opis problemu To pytanie Macierz spiralna II jest bardzo podobna do macierzy spiralnej Spróbuj odpowiedzieć na powyższe pytanie, aby uzyskać lepszy pomysł przed rozwiązaniem tego problemu. W tym pytaniu jesteśmy proszeni o wygenerowanie macierzy o rozmiarze n*n mającej elementy w porządku spiralnym, a tylko n ...

Czytaj więcej

Pytanie 387. Rozwiązanie LeetCode dla robota indeksującego Opis problemu Przeszukiwacz sieci WWW Rozwiązanie LeetCode — mając adres URL startUrl i interfejs HtmlParser, zaimplementuj przeszukiwacz sieci, aby przeszukiwać wszystkie łącza o tej samej nazwie hosta, co startUrl. Zwróć wszystkie adresy URL uzyskane przez robota internetowego w dowolnej kolejności. Twój robot powinien: Rozpocząć od strony: startUrl Wywołaj HtmlParser.getUrls(url), aby pobrać wszystkie adresy URL ze strony internetowej ...

Czytaj więcej

Pytanie 388. Jedno rozwiązanie do edycji odległości LeetCode Opis problemu Jedna odległość edycyjna LeetCode Rozwiązanie – Biorąc pod uwagę dwa ciągi s i t, zwróć prawdę, jeśli oba są oddalone o jedną odległość edycyjną, w przeciwnym razie zwróć fałsz. Mówi się, że łańcuch s jest oddalony o jedną odległość od łańcucha t, jeśli możesz: Wstaw dokładnie jeden znak do s, aby uzyskać t. Usuń dokładnie jeden znak z s, aby uzyskać t. Zastąp dokładnie jeden znak s innym znakiem, aby uzyskać t. Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 389. Możliwe dwupartycyjne rozwiązanie LeetCode Opis problemu Możliwy podział LeetCode Rozwiązanie – Chcemy podzielić grupę n osób (oznaczonych od 1 do n) na dwie grupy o dowolnej wielkości. Każda osoba może nie lubić innych ludzi i nie powinna należeć do tej samej grupy. Biorąc pod uwagę liczbę całkowitą n i tablicę nie lubi, gdzie nie lubi[i] = [ai, bi] wskazuje, że osoba oznaczona jako ai robi ...

Czytaj więcej

Pytanie 390. Znaczenie dla pracowników Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Znaczenie pracownika LeetCode Rozwiązanie – Masz strukturę danych zawierającą informacje o pracownikach, w tym unikalny identyfikator pracownika, wartość ważności i identyfikatory bezpośrednich podwładnych. Otrzymasz tablicę pracowników pracownicy, gdzie: workers[i].id to identyfikator i-tego pracownika. pracownicy[i].ważność jest ważną wartością i-tego pracownika. pracownicy[i].podwładni to lista ...

Czytaj więcej

Pytanie 391. Znak produktu rozwiązania Array LeetCode Opis problemu Znak iloczynu tablicy Rozwiązanie LeetCode – Istnieje funkcja signFunc(x), która zwraca: 1, jeśli x jest dodatnie. -1 jeśli x jest ujemne. 0, jeśli x jest równe 0. Otrzymasz tablicę liczb całkowitych nums. Niech iloczyn będzie iloczynem wszystkich wartości w tablicy nums. Znak zwrotuFunc (produkt). Dane wejściowe: nums = [-1,-2,-3,-4,3,2,1] Dane wyjściowe: 1 Wyjaśnienie: Produkt ...

Czytaj więcej

Pytanie 392. Zabijanie procesu Rozwiązanie LetCode Opis problemu Zabij proces LeetCode Rozwiązanie – Masz n procesów tworzących zakorzenioną strukturę drzewa. Otrzymasz dwie tablice liczb całkowitych pid i ppid, gdzie pid[i] jest identyfikatorem i-tego procesu, a ppid[i] jest identyfikatorem procesu nadrzędnego i-tego procesu. Każdy proces ma tylko jeden proces nadrzędny, ale może mieć wiele procesów podrzędnych. Tylko jeden proces ma ppid[i] = 0, ...

Czytaj więcej

Pytanie 393. Maksymalny produkt z podzielonego drzewa binarnego Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Maksymalny iloczyn podzielonego drzewa binarnego Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego, podziel drzewo binarne na dwa poddrzewa, usuwając jedną krawędź, tak aby iloczyn sum poddrzew był zmaksymalizowany. Zwróć maksymalny iloczyn sum dwóch poddrzew. ...

Czytaj więcej

Pytanie 394. Podciąg wielkości K z największą parzystą sumą rozwiązania LeetCode Opis problemu Podsekwencja o rozmiarze K z największą parzystą sumą Rozwiązanie LeetCode – „Podciąg o rozmiarze K o największej parzystej sumie” określa tablicę liczb i liczby całkowitej k, zadaniem tutaj jest znalezienie największej parzystej sumy dowolnego podciągu z liczba tablic, która jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 395. Drzewo symetryczne Rozwiązanie LeetCode Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Drzewo symetryczne Rozwiązanie LeetCode – „Drzewo symetryczne” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego, musimy sprawdzić, czy dane drzewo binarne jest swoim lustrem (symetryczne wokół jego środka), czy nie? Jeśli tak, musimy zwrócić prawdę, w przeciwnym razie fałsz. Przykład: ...

Czytaj więcej

Pytanie 396. Zaprojektuj licznik trafień Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Projekt licznika trafień Rozwiązanie LeetCode – Zaprojektuj licznik trafień, który zlicza trafienia otrzymane w ciągu ostatnich 5 minut (tj. ostatnich 300 sekund). Twój system powinien zaakceptować parametr znacznika czasu (z dokładnością w sekundach) i możesz założyć, że wywołania są wykonywane w porządku chronologicznym (tj. znacznik czasu jest monotonicznie rosnący). ...

Czytaj więcej

Pytanie 397. Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie LeetCode — Mając tablicę liczb całkowitych o rozmiarze n, zwróć minimalną liczbę ruchów wymaganych do wyrównania wszystkich elementów tablicy. Jednym ruchem możesz zwiększyć n - 1 elementów tablicy o 1. Przykład 1: Wejście 1: nums = [1, 2, 3] Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 398. Jump Game Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Jump Game Leetcode Rozwiązanie – Otrzymasz tablicę liczb całkowitych nums. Jesteś początkowo umieszczony w pierwszym indeksie tablicy, a każdy element w tablicy reprezentuje maksymalną długość skoku w tej pozycji. Zwróć prawdę, jeśli możesz dotrzeć do ostatniego indeksu, lub fałsz w przeciwnym razie. Przykład: Wejście 1: cyfry = [2,...

Czytaj więcej

Pytanie 399. Linked List Cycle II Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Linked List Cycle II LeetCode Rozwiązanie – Biorąc pod uwagę nagłówek połączonej listy, zwróć węzeł, w którym rozpoczyna się cykl. Jeśli nie ma cyklu, zwróć wartość null. Na połączonej liście występuje cykl, jeśli na liście znajduje się jakiś węzeł, do którego można uzyskać dostęp poprzez ciągłe ...

Czytaj więcej

Pytanie 400. Kolejne znaki Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Kolejne znaki LeetCode Rozwiązanie – Siłą ciągu jest maksymalna długość niepustego podciągu, który zawiera tylko jeden unikalny znak. Mając łańcuch s, zwróć potęgę s. Dane wejściowe: s = "leetcode" Dane wyjściowe: 2 Wyjaśnienie: Podłańcuch "ee" ma długość 2 i zawiera tylko znak 'e'. Wyjaśnienie ...

Czytaj więcej

Pytanie 401. Wzorzec słowny Rozwiązanie LetCode Opis problemu Wzorzec słowa LeetCode Rozwiązanie – Mamy 2 ciągi znaków – „s” i „wzór”, musimy sprawdzić, czy wzorzec podąża za s. Podążanie za tym oznacza pełne dopasowanie. Bardziej formalnie, możemy dla każdego wzorca[i] powinno być tylko jedno s[i] i na odwrót tzn. jest…

Czytaj więcej

Pytanie 402. Maksymalny produkt z trzech liczb Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Maksymalny iloczyn trzech liczb Rozwiązanie LeetCode – Otrzymaliśmy tablicę, pytanie prosi nas o obliczenie maksymalnego iloczynu dowolnych 3 liczb. Przykłady Przykład 1: Wejście: nums = [1,2,3] Wyjście: 6 Przykład 2: Wejście: nums = [1,2,3,4] Wyjście: 24 Przykład 3: Wejście: nums = ...

Czytaj więcej

Pytanie 403. Tytuł kolumny arkusza Excel Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Tytuł kolumny arkusza Excel LeetCode Rozwiązanie – Otrzymujemy numer kolumny (nazwijmy go colNum) i musimy zwrócić odpowiadający mu tytuł kolumny, tak jak w arkuszu Excela Na przykład A -> 1 B -> 2 C -> 3 … Z -> 26 AA …

Czytaj więcej

Pytanie 404. Prawidłowe rozwiązanie Perfect Square LeetCode Opis problemu Poprawny kwadrat idealny Rozwiązanie LeetCode — mając dodatnią liczbę całkowitą, napisz funkcję, która zwraca True, jeśli liczba jest kwadratem idealnym, w przeciwnym razie False. Kontynuacja: Nie używaj żadnych wbudowanych funkcji bibliotecznych, takich jak sqrt. Dane wejściowe: liczba = 16 Dane wyjściowe: prawda Wyjaśnienie Granica naszego rozwiązania została ustalona. dla dowolnej liczby ...

Czytaj więcej

Pytanie 405. Indeks losowego wyboru Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Indeks losowego wyboru LeetCode Rozwiązanie — Dostajemy konstruktor klasy „Rozwiązanie” oraz funkcję „Wybierz” typu int. Jesteśmy zobowiązani do zaimplementowania klasy „Solution” jako Solution(int[] nums) Inicjuje obiekt za pomocą tablicy nums. int pick(int target) Wybiera losowy indeks i z liczb, gdzie nums[i] == cel. Jeśli jest wiele ...

Czytaj więcej

Pytanie 406. Znajdź dwie nienakładające się podtablice, z których każda zawiera rozwiązanie LeetCode Suma docelowa Opis problemu Znajdź dwie nienakładające się podtablice, każda z sumą docelową Rozwiązanie LeetCode – „Znajdź dwie nienakładające się podtablice, każda z sumą docelową” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i docelową liczbę całkowitą, zadanie tutaj jest następujące: aby znaleźć dwie nienakładające się podtablice z numerów tablicy tak, że ...

Czytaj więcej

Pytanie 407. Numer strobogramatyczny Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Liczba strobogrammatyczna Rozwiązanie LeetCode — podając ciąg num, który reprezentuje liczbę całkowitą, zwróć wartość true, jeśli num jest liczbą strobogramatyczną. Liczba strobogramatyczna to liczba, która wygląda tak samo po obróceniu o 180 stopni (patrząc do góry nogami). Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: num = „69” Wyjście: prawda Przypadek testowy 2: Wejście: num = „692” Wyjście: fałsz Wyjaśnienie ...

Czytaj więcej

Pytanie 408. Połącz dwa drzewa binarne Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Połącz dwa drzewa binarne Rozwiązanie LeetCode – Otrzymasz dwa drzewa binarne root1 i root2. Wyobraź sobie, że gdy umieścisz jedno z nich, aby zakryć drugie, niektóre węzły dwóch drzew nakładają się na siebie, a inne nie. Musisz połączyć dwa drzewa w ...

Czytaj więcej

Pytanie 409. Produkt podrzędny mniej niż K Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Produkt podtablicy mniejszy niż K Rozwiązanie LeetCode — Mając tablicę liczb całkowitych i liczbę całkowitą k, zwróć liczbę sąsiednich podtablic, w których iloczyn wszystkich elementów w podtablicy jest ściśle mniejszy niż k. Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: inputArr = [10, 5, 2, 6] k = 100 ...

Czytaj więcej

Pytanie 410. Tylko odwrotne litery Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Odwróć tylko litery LeetCode Rozwiązanie – Mając ciąg s, odwróć ciąg zgodnie z następującymi zasadami: Wszystkie znaki, które nie są literami angielskimi, pozostają na tej samej pozycji. Wszystkie litery angielskie (małe lub wielkie) należy odwrócić. Zwróć s po odwróceniu. Wejście: s = "ab-cd" ...

Czytaj więcej

Pytanie 411. Liczba dni między dwiema datami Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Pytanie Liczba dni między dwiema datami Rozwiązanie LeetCode prosi nas o obliczenie dokładnej liczby dni między dwiema podanymi datami, w tym w latach przestępnych. Daty są podawane jako ciągi w formacie RRRR-MM-DD. Podano również, że daty wejściowe są poprawnymi datami między ...

Czytaj więcej

Pytanie 412. Zakodowany ciąg znaków o najkrótszej długości Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Zakodowany ciąg o najkrótszej długości Rozwiązanie LeetCode — Mając ciąg s, zakoduj ciąg w taki sposób, aby jego zakodowana długość była najkrótsza. Reguła kodowania to: k[encoded_string], gdzie zakodowany_string w nawiasach kwadratowych jest powtarzany dokładnie k razy. k powinno być dodatnią liczbą całkowitą. Jeśli proces kodowania nie powoduje, że ...

Czytaj więcej

Pytanie 413. Następne rozwiązanie Greater Element III LeetCode Opis problemu Problem, Next Greater Element III Rozwiązanie LeetCode stwierdza, że ​​otrzymujesz dodatnią liczbę całkowitą n i musisz znaleźć następną największą liczbę całkowitą używając cyfr obecnych tylko w n. Jeśli nie istnieje taka liczba całkowita, należy wypisać -1. Co więcej, nowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 414. Edytuj odległość LeetCode rozwiązanie Opis problemu Problem Edytuj odległość Rozwiązanie LeetCode stwierdza, że ​​otrzymujesz dwa ciągi word1 i word2 i musisz przekonwertować słowo1 na słowo2 w minimalnych operacjach. Operacje, które można wykonać na ciągu, to – Wstaw znak Usuń znak Zastąp znak Przykłady Przypadek testowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 415. Znajdź wszystkie duplikaty w rozwiązaniu Array LeetCode Opis problemu Problem, Znajdź wszystkie duplikaty w tablicy LeetCode Solution stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę o rozmiarze n zawierającą elementy z zakresu [1,n]. Każda liczba całkowita może wystąpić raz lub dwa razy i musisz znaleźć wszystkie elementy, które pojawiają się dwa razy w tablicy. Przykłady ...

Czytaj więcej

Pytanie 416. Przenieś zera Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Problem, Przenieś zera LeetCode Rozwiązanie stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę zawierającą elementy zerowe i niezerowe i musisz przenieść wszystkie zera na koniec tablicy, zachowując względną kolejność elementów niezerowych w tablicy . Musisz także wdrożyć na miejscu ...

Czytaj więcej

Pytanie 417. Jednocyfrowe rozwiązanie Letcode Opis problemu Jednocyfrowy kod Leetcode Rozwiązanie — otrzymujemy niepustą tablicę liczb całkowitych i musimy znaleźć element, który pojawia się dokładnie raz. W pytaniu podano, że każdy element występuje dwa razy z wyjątkiem jednego. Przykład 1: Wejście: nums = [2,2,1] Wyjście: 1 Przykład 2: Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 418. Liczba prowincji Letcode Rozwiązanie Opis problemu Liczba prowincji Leetcode Rozwiązanie — otrzymujemy macierz sąsiedztwa grafu i musimy znaleźć liczbę prowincji. W tym przypadku prowincja jest grupą bezpośrednio lub pośrednio połączonych miast i żadnych innych miast poza grupą. Przykład Przykład 1: Wejście: isConnected ...

Czytaj więcej

Pytanie 419. 01 Matryca Rozwiązanie LeetCode Opis problemu W tym zadaniu 01 Matrix LeetCode Rozwiązanie, musimy znaleźć odległość najbliższego 0 dla każdej komórki danej macierzy. Macierz składa się tylko z zer i jedynek, a odległość dowolnych dwóch sąsiednich komórek wynosi 0. Przykłady Przykład 1: Dane wejściowe: mat = ...

Czytaj więcej

Pytanie 420. Sortuj znaki według częstotliwości Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Sortuj znaki według częstotliwości Rozwiązanie LeetCode – Mając ciąg S, posortuj go w kolejności malejącej na podstawie częstotliwości występowania znaków. Częstotliwość znaku to liczba jego pojawienia się w ciągu. Zwróć posortowany ciąg. Jeśli jest wiele odpowiedzi, zwróć dowolną z nich. Przykład sortowania znaków według...

Czytaj więcej

Pytanie 421. Maksymalna wartość przy danym indeksie w Bounded Array Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Problem Maksymalna wartość przy danym indeksie w ograniczonej tablicy LeetCode Rozwiązanie mówi, że otrzymujesz trzy dodatnie liczby całkowite: n, index i maxSum. Chcesz skonstruować tablicę nums(0-indexed), która spełnia następujące warunki: nums.length == n nums[i] jest dodatnią liczbą całkowitą, gdzie 0 <= i < n. ...

Czytaj więcej

Pytanie 422. Niemalejące rozwiązanie Array LeetCode Opis problemu Niemalejąca tablica LeetCode Rozwiązanie – mając podane liczby tablicy z n liczbami całkowitymi, Twoim zadaniem jest sprawdzenie, czy może ona stać się niezmniejszająca się poprzez modyfikację co najwyżej jednego elementu. Definiujemy, że tablica jest niezmniejszająca się, jeśli nums[indeks ] <= nums[indeks +1] obowiązuje dla każdego indeksu (opartego na 0) takiego, że (0 <= indeks <= n-2). ...

Czytaj więcej

Pytanie 423. Najdłuższy podciąg z maksymalnie tysiącami odrębnych znaków Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Najdłuższy podłańcuch z co najwyżej K odrębnymi znakami Rozwiązanie LeetCode — Biorąc pod uwagę łańcuch S i liczbę całkowitą K, zwróć długość najdłuższego podłańcucha łańcucha S, który zawiera co najwyżej K odrębnych znaków. Przykład: Przypadek testowy 1: Wejście: S = „bacc” K = 2 Wyjście: 3 Przypadek testowy 2: Wejście: S = „ab” ...

Czytaj więcej

Pytanie 424. Factoral Trailing Zeroes Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Silne końcowe zera LeetCode Rozwiązanie — podając liczbę całkowitą n, zwróć liczbę końcowych zer w n!. Zauważ, że n! = n * (n - 1) * (n - 2) * ... * 3 * 2 * 1. Wejście: n = 3 Wyjście: 0 Wyjaśnienie: 3! = 6, bez końca ...

Czytaj więcej

Pytanie 425. Konwertuj posortowaną tablicę na drzewo wyszukiwania binarnego LeetCode Solutions Opis problemu Konwertuj posortowaną tablicę na drzewo wyszukiwania binarnego LeetCode Solutions mówi, że mając tablicę liczb całkowitych num, w której elementy są sortowane w porządku rosnącym, przekonwertuj ją na drzewo wyszukiwania binarnego o zrównoważonej wysokości. Drzewo binarne o zrównoważonej wysokości to drzewo binarne, w którym głębokość dwóch poddrzew każdego węzła nigdy nie różni się o więcej ...

Czytaj więcej

Pytanie 426. Słowo Ladder Rozwiązanie LeetCode Opis problemu The Word Ladder Rozwiązanie LeetCode – „Word Ladder” oznacza, że ​​otrzymujesz ciąg beginWord, ciąg endWord i wordList. Musimy znaleźć najkrótszą długość sekwencji transformacji (jeśli nie ma ścieżki, wypisz 0) od beginWord do endWord po spełnieniu podanych warunków: Wszystkie słowa pośrednie powinny ...

Czytaj więcej

Pytanie 427. Najlepsze rozwiązanie do punktu spotkań LeetCode Opis problemu Najlepszy punkt spotkania Rozwiązanie LeetCode mówi Biorąc pod uwagę siatkę binarną o rozmiarze mxn, gdzie każdy 1 określa dom jednego przyjaciela, chcemy zwrócić minimalną całkowitą odległość podróży, gdzie całkowita odległość podróży jest sumą odległości między domami z ...

Czytaj więcej

Pytanie 428. Najdłuższy podciąg z co najmniej K powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Problem Najdłuższy podłańcuch z co najmniej K powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode mówi, że biorąc pod uwagę łańcuch S i liczbę całkowitą k, zwróć długość najdłuższego podłańcucha z S tak, aby częstotliwość każdego znaku w tym podłańcuchu była większa lub równa k . Przykład dla najdłuższego podciągu z co najmniej ...

Czytaj więcej

Pytanie 429. To samo drzewo Rozwiązanie LeetCode Stwierdzenie problemu Problem mówi samo drzewo Mając pierwiastki dwóch binarnych drzew p i q, napisz funkcję sprawdzającą, czy są one takie same, czy nie. Dwa drzewa binarne są uważane za takie same, jeśli są strukturalnie identyczne, a węzły mają tę samą wartość. Przykład: Przypadek testowy...

Czytaj więcej

Pytanie 430. Rozwiązanie LeetCode z macierzą spiralną Opis problemu Spiral Matrix Problem mówi W Spiral Matrix chcemy wydrukować wszystkie elementy macierzy w formie spiralnej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Podejście do macierzy spiralnej: pomysł Problem można zrealizować, dzieląc macierz na pętle i drukując wszystkie elementy w każdym ...

Czytaj więcej

Pytanie 431. Usuń duplikaty z posortowanego rozwiązania Leetcode Array Opis problemu Rozwiązanie Usuń duplikaty z posortowanej tablicy Leetcode — mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych posortowaną w kolejności niemalejacej. Musimy usunąć wszystkie zduplikowane elementy i zmodyfikować oryginalną tablicę tak, aby względna kolejność różnych elementów pozostała taka sama i zgłosić wartość ...

Czytaj więcej

Pytanie 432. Największe rozwiązanie poddrzewa BST LeetCode Opis problemu Największe poddrzewo BST Rozwiązanie LeetCode polega na tym, że biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego, znajdź największe poddrzewo, które jest również binarnym drzewem wyszukiwania (BST), gdzie największe oznacza poddrzewo mające największą liczbę węzłów. Uwaga: poddrzewo musi zawierać wszystkich swoich potomków. W binarnym ...

Czytaj więcej

Pytanie 433. Sortuj tablicę według parzystości Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Sortuj tablicę według parzystości Rozwiązanie LeetCode – „Sortuj tablicę według parzystości” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych nums, przenieś wszystkie parzyste liczby całkowite na początku tablicy, a następnie wszystkie nieparzyste. Uwaga: Zwróć dowolną tablicę, która spełnia ten warunek. Przykład: Wejście: Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 434. Usuń N-ty węzeł z końca listy Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Rozwiązanie Usuń n-ty węzeł z końca listy Leetcode — stwierdza, że ​​otrzymujesz nagłówek połączonej listy i musisz usunąć n-ty węzeł z końca tej listy. Po usunięciu tego węzła zwróć nagłówek zmodyfikowanej listy. Przykład: Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 435. Przełącznik żarówek Rozwiązanie LetCode Opis problemu Przełącznik żarówek LeetCode Rozwiązanie – Jest n żarówek, które są początkowo wyłączone. Najpierw włączasz wszystkie żarówki, potem wyłączasz co drugą żarówkę. W trzeciej rundzie przełączasz co trzecią żarówkę (włączając, jeśli jest wyłączona lub wyłączając, jeśli jest włączona). W i-tej rundzie ty ...

Czytaj więcej

Pytanie 436. Sale konferencyjne II Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Sale konferencyjne II Rozwiązanie LeetCode – „Pokoje konferencyjne II” stwierdzają, że otrzymujesz tablicę przedziałów czasowych spotkań „przedziały”, gdzie „interwały[i] = [ początek[i], koniec[i]]”, zwracają wymagana minimalna liczba sal konferencyjnych. Przykład: interwały = [[0,30],[5,10],[15,20]] 2 Wyjaśnienie: Spotkanie jedno można zrobić...

Czytaj więcej

Pytanie 437. Najdłuższy podłańcuch palindromiczny Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Najdłuższy podłańcuch palindromiczny Rozwiązanie LeetCode – „Najdłuższy podłańcuch palindromiczny” stwierdza, że ​​otrzymujesz ciąg s, zwróć najdłuższy podłańcuch palindromiczny w s. Uwaga: palindrom to słowo, które czyta się tak samo do tyłu, jak do przodu, np. pani. Przykład: s = "babad" "bab" Wyjaśnienie: Wszystkie ...

Czytaj więcej

Pytanie 438. Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie rozwiązań LeetCode Opis problemu Najlepszy czas na zakup i sprzedaż akcji Rozwiązanie LeetCode – „Najlepszy czas na zakup i sprzedaż akcji” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę cen, gdzie ceny[i] są ceną danych akcji w i-tym dniu. Chcesz zmaksymalizować zysk wybierając...

Czytaj więcej

Pytanie 439. Mediana dwóch posortowanych tablic Rozwiązanie LeetCode Sformułowanie problemu Mediana dwóch posortowanych tablic Rozwiązanie LeetCode – W zadaniu „Mediana dwóch posortowanych tablic” otrzymujemy dwie posortowane tablice nums1 i nums2 o rozmiarach odpowiednio mi n i musimy zwrócić medianę dwóch posortowanych tablic. Ogólna złożoność czasu wykonywania powinna wynosić O(log (m+n)). Przykład nums1 = [1,3], ...

Czytaj więcej

Pytanie 440. Liczba wysp Rozwiązanie LetCode Opis problemu Liczba wysp Rozwiązanie LeetCode – „Liczba wysp” oznacza, że ​​otrzymujesz binarną siatkę mxn 2D, która reprezentuje mapę z jedynkami (ląd) i zerami (woda), musisz zwrócić liczbę wysp. Wyspa jest otoczona wodą i jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 441. Rozwiązanie LeetCode z pamięcią podręczną LRU Pytanie Zaprojektuj strukturę danych, która jest zgodna z ograniczeniami pamięci podręcznej ostatnio używanej (LRU). Zaimplementuj klasę LRUCache: LRUCache(pojemność int) Zainicjuj pamięć podręczną LRU z pojemnością o dodatnim rozmiarze. int get(int klucz) Zwraca wartość klucza, jeśli klucz istnieje, w przeciwnym razie zwraca -1. void put(int klucz, int wartość) Zaktualizuj wartość klucza, jeśli klucz istnieje. W przeciwnym razie dodaj parę klucz-wartość do...

Czytaj więcej

Pytanie 442. Największy element Kth w rozwiązaniu Stream Leetcode Instrukcja problemu W tym zadaniu musimy zaprojektować klasę KthLargest (), która początkowo ma liczbę całkowitą k oraz tablicę liczb całkowitych. Musimy napisać dla niego sparametryzowany konstruktor, gdy jako argumenty przekazywane są liczby całkowite k i liczby w tablicy. Klasa ma również funkcję add (val), która dodaje ...

Czytaj więcej

Pytanie 443. Usuń połączone elementy listy Rozwiązanie Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy połączoną listę, której węzły mają wartości całkowite. Musimy usunąć niektóre węzły z listy, które mają wartość równą val. Problem nie wymaga rozwiązania na miejscu, ale omówimy jedno z takich podejść. Przykładowa lista = ...

Czytaj więcej

Pytanie 444. Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę liczb całkowitych. Ponadto możemy wykonać określony zestaw operacji na tej tablicy. W jednej operacji możemy zwiększyć ”n - 1 ″ (wszystkie elementy oprócz jednego) elementów tablicy o 1. Musimy ...

Czytaj więcej

Pytanie 445. Policz dobre węzły w rozwiązaniu Leetcode drzewa binarnego Stwierdzenie problemu W tym zadaniu podane jest drzewo binarne wraz z jego korzeniem. Węzeł X w drzewie jest nazywany dobrym, jeśli na ścieżce od korzenia do X nie ma węzłów o wartości większej niż X. Musimy zwrócić liczbę dobrych węzłów w ...

Czytaj więcej

Pytanie 446. Rozwiązanie Leetcode z numerem kolumny arkusza Excel Stwierdzenie problemu W tym problemie otrzymujemy tytuł kolumny, który pojawia się w arkuszu Excela, musimy zwrócić numer kolumny, który odpowiada tytułowi tej kolumny w programie Excel, jak pokazano poniżej. Przykład # 1 "AB" 28 # 2 "ZY" 701 Podejście Aby znaleźć numer kolumny dla określonego ...

Czytaj więcej

Pytanie 447. Liczba kroków w celu zmniejszenia liczby do zera Rozwiązanie Leetcode Problem Liczba kroków do zredukowania liczby do zera Rozwiązanie kodu Leetcode stwierdza, że ​​dana jest liczba całkowita. Znajdź minimalną liczbę kroków, aby przekonwertować podaną liczbę całkowitą na 0. Możesz wykonać jeden z dwóch kroków, odjąć 1 lub podzielić liczbę całkowitą przez 2. Problem ...

Czytaj więcej

Pytanie 448. Kombinacje Leetcode Solution Problem Kombinacje Leetcode Solution dostarcza nam dwie liczby całkowite, n i k. Mówi się nam, aby wygenerować wszystkie sekwencje, które mają k elementów wybranych z n elementów od 1 do n. Zwracamy te sekwencje jako tablicę. Przeanalizujmy kilka przykładów, aby uzyskać ...

Czytaj więcej

Pytanie 449. Klejnoty i kamienie Leetcode Solution Problem Jewels and Stones Leetcode Solution mówi, że otrzymałeś dwie struny. Jeden z nich przedstawia klejnoty, a jeden z nich przedstawia kamienie. Ciąg zawierający klejnoty reprezentuje znaki, które są klejnotami. Musimy znaleźć liczbę znaków w łańcuchu kamieni, które są ...

Czytaj więcej

Pytanie 450. Policz liczby nieparzyste w rozwiązaniu kodu kreskowego zakresu przedziałów Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy dwie nieujemne liczby całkowite niski i wysoki. Musimy znaleźć liczbę nieparzystych liczb w podanym przedziale [niski, wysoki]. Przykład low = 3, high = 7 3 Wyjaśnienie: Liczby nieparzyste od 3 do 7 to ...

Czytaj więcej

Pytanie 451. Rozwiązanie Leetcode dla większości elementów Stwierdzenie problemu Otrzymujemy tablicę liczb całkowitych. Musimy zwrócić liczbę całkowitą, która występuje dłużej niż ⌊N / 2⌋ czasu w tablicy, gdzie ⌊ ⌋ jest operatorem podłogi. Ten element nazywany jest elementem większościowym. Zauważ, że tablica wejściowa zawsze zawiera element większości. ...

Czytaj więcej

Pytanie 452. Konwertuj liczbę na rozwiązanie z kodem szesnastkowym Problem Konwersja liczby na szesnastkowy kod Leetcode daje nam liczbę całkowitą. Następnie prosi nas o konwersję podanej liczby całkowitej w systemie liczb dziesiętnych na system liczb szesnastkowych. Bardziej formalnie, pytanie wymaga od nas konwersji liczby całkowitej podanej o podstawie 10 do reprezentacji o podstawie 16. My ...

Czytaj więcej

Pytanie 453. Rozwiązanie Leetcode listy połączonej z palindromem W zadaniu „Lista połączona z palindromem” musimy sprawdzić, czy dana lista połączona pojedynczo liczbą całkowitą jest palindromem, czy nie. Przykładowa lista = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} prawda Wyjaśnienie 1: Lista jest palindromowa, ponieważ wszystkie elementy od początku i końca są ...

Czytaj więcej

Pytanie 454. Maksymalna głębokość rozwiązania kodu Leetcode drzewa binarnego Stwierdzenie problemu W zadaniu podane jest drzewo binarne i musimy znaleźć maksymalną głębokość tego drzewa. Maksymalna głębokość drzewa binarnego to liczba węzłów wzdłuż najdłuższej ścieżki od węzła głównego do najdalszego węzła liścia. Przykład 3 / ...

Czytaj więcej

Pytanie 455. Rozwiązanie kodu kreskowego maksymalnej głębokości drzewa n-arowego W tym zadaniu otrzymujemy drzewo N-arowe, czyli drzewo, które pozwala węzłom mieć więcej niż dwoje dzieci. Musimy znaleźć głębokość liścia najbardziej oddalonego od korzenia drzewa. Nazywa się to maksymalną głębokością. Zwróć uwagę, że głębokość ścieżki ...

Czytaj więcej

Pytanie 456. Rozwiązanie Rotate List Leetcode Problem Rozwiązanie Rotate List Leetcode dostarcza nam połączoną listę i liczbę całkowitą. Mamy obrócić połączoną listę w prawo o k miejsc. Jeśli więc obrócimy połączoną listę k miejsc w prawo, w każdym kroku bierzemy ostatni element z ...

Czytaj więcej

Pytanie 457. Rozwiązanie Pow (x, n) Leetcode Problem „Pow (x, n) Leetcode Solution” stwierdza, że ​​otrzymujesz dwie liczby, z których jedna jest liczbą zmiennoprzecinkową, a druga liczbą całkowitą. Liczba całkowita oznacza wykładnik, a podstawą jest liczba zmiennoprzecinkowa. Mówi się nam, aby znaleźć wartość po obliczeniu wykładnika na podstawie. ...

Czytaj więcej

Pytanie 458. Wstaw do rozwiązania Leetcode w drzewie wyszukiwania binarnego W tym problemie otrzymujemy węzeł główny drzewa wyszukiwania binarnego zawierający wartości całkowite i wartość całkowitą węzła, który musimy dodać do drzewa wyszukiwania binarnego i zwrócić jego strukturę. Po wstawieniu elementu do BST musimy wydrukować jego ...

Czytaj więcej

Pytanie 459. Scal dwie posortowane listy rozwiązań Leetcode Połączone listy są podobne do tablic w swoich właściwościach liniowych. Możemy połączyć dwie posortowane tablice, aby utworzyć ogólną posortowaną tablicę. W tym problemie musimy scalić dwie posortowane połączone listy w miejscu, aby zwrócić nową listę, która zawiera elementy obu list w sposób posortowany. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 460. Rozwiązanie Permutations Leetcode Problem Permutations Leetcode Solution zapewnia prostą sekwencję liczb całkowitych i prosi nas o zwrócenie pełnego wektora lub tablicy wszystkich permutacji danej sekwencji. Tak więc przed przystąpieniem do rozwiązania problemu. Powinniśmy być zaznajomieni z permutacjami. Tak więc permutacja to nic innego jak układ ...

Czytaj więcej

Pytanie 461. Rozwiązanie Two Sum Leetcode W tym zadaniu musimy znaleźć parę dwóch różnych indeksów w posortowanej tablicy, których wartości sumują się do danego celu. Możemy założyć, że tablica ma tylko jedną parę liczb całkowitych, które sumują się do sumy docelowej. Zauważ, że tablica jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 462. Count Primes Rozwiązania Leetcode W tym zadaniu otrzymujemy liczbę całkowitą N. Celem jest policzenie, w jakim stopniu liczby mniejsze od N są liczbami pierwszymi. Liczba całkowita musi być nieujemna. Przykład 7 3 10 4 Wyjaśnienie Liczby pierwsze mniejsze niż 10 to 2, 3, 5 i 7. Tak więc liczba wynosi 4. Podejście (Brute ...

Czytaj więcej

Pytanie 463. Rozwiązanie House Robber II Leetcode W przypadku problemu „House Robber II” złodziej chce okraść pieniądze z różnych domów. Ilość pieniędzy w domach jest reprezentowana przez tablicę. Musimy znaleźć maksymalną sumę pieniędzy, jaką można zarobić dodając elementy w danej tablicy zgodnie z ...

Czytaj więcej

Pytanie 464. Rozwiązanie Sqrt (x) Leetcode Jak mówi tytuł, musimy znaleźć pierwiastek kwadratowy z liczby. Powiedzmy, że liczba to x, a następnie Sqrt (x) jest liczbą taką, że Sqrt (x) * Sqrt (x) = x. Jeśli pierwiastek kwadratowy z liczby jest wartością dziesiętną, musimy zwrócić wartość minimalną ...

Czytaj więcej

Pytanie 465. Konwertuj posortowaną tablicę na rozwiązanie kodu Leetcode drzewa wyszukiwania binarnego Rozważmy, że mamy posortowaną tablicę liczb całkowitych. Celem jest zbudowanie drzewa wyszukiwania binarnego z tej tablicy, tak aby drzewo było zrównoważone pod względem wysokości. Zauważ, że mówi się, że drzewo jest zrównoważone wysokością, jeśli różnica wysokości lewego i prawego poddrzewa dowolnego węzła w ...

Czytaj więcej

Pytanie 466. Butelki na wodę Leetcode Solution Sformułowanie problemu W zadaniu „Butelki na wodę” otrzymujemy dwie wartości, a mianowicie „numBottle”, który będzie przechowywać całkowitą liczbę pełnych butelek na wodę oraz „numExchange”, który będzie przechowywać całkowitą liczbę pustych butelek na wodę, które możemy jednorazowo wymienić i otrzymać pełną butelkę wody. Po ...

Czytaj więcej

Pytanie 467. Zamień węzły w pary rozwiązań Leetcode Celem tego problemu jest zamiana węzłów danej połączonej listy parami, czyli zamiana co dwa sąsiednie węzły. Gdybyśmy mogli zamienić tylko wartość węzłów listy, problem byłby trywialny. Dlatego nie możemy modyfikować węzła ...

Czytaj więcej

Pytanie 468. Rozwiązanie House Robber Leetcode Opis problemu W tym problemie są domy na ulicy i włamywacz musi je obrabować. Problem w tym, że nie może obrabować po kolei więcej niż jednego domu, czyli sąsiadującego ze sobą. Biorąc pod uwagę listę nieujemnych liczb całkowitych reprezentujących kwotę pieniędzy ...

Czytaj więcej

Pytanie 469. Prawidłowe anagramy W zadaniu „Prawidłowe anagramy” podaliśmy dwa łańcuchy str1 i str2. Dowiedz się, że oba struny są anagramami, czy nie. Jeśli są to anagramy, zwróć true, w przeciwnym razie zwróć false. Przykładowe dane wejściowe: str1 = „abcbac” str2 = „aabbcc” Wyjście: true Wyjaśnienie: Ponieważ str2 można utworzyć przez zmianę układu ...

Czytaj więcej

Pytanie 470. Suma i przecięcie dwóch połączonych list Mając dwie połączone listy, utwórz kolejne dwie połączone listy, aby uzyskać sumę i przecięcie elementów istniejących list. Przykładowe dane wejściowe: Lista1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 Lista2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Dane wyjściowe: Intersection_list: 14 → 9 → 5 Union_list: ...

Czytaj więcej

Pytanie 471. Planowanie okrężne Planowanie Round Robin jest bardzo podobne do FCFS. Jedyną różnicą między planowaniem RR i FCFS jest to, że RR jest planowaniem z wywłaszczaniem, podczas gdy FCFS jest planowaniem nie wywłaszczającym. Każdy proces jest przydzielany do procesora w kolejce gotowości na pojedynczy przedział czasu. Tutaj gotowa kolejka jest podobna do ...

Czytaj więcej

Pytanie 472. Policz sposoby dotarcia do n-tego schodu, wykonując kroki 1, 2 lub 3 Problem „Policz sposoby dotarcia do n-tego schodu za pomocą kroku 1, 2 lub 3” mówi, że stoisz na ziemi. Musisz teraz dotrzeć do końca klatki schodowej. Więc ile jest sposobów, aby dotrzeć do końca, jeśli możesz przeskoczyć tylko 1, 2, ...

Czytaj więcej

Pytanie 473. Napisz funkcję, aby uzyskać punkt przecięcia dwóch połączonych list Stwierdzenie problemu Problem „Napisz funkcję, aby uzyskać punkt przecięcia dwóch połączonych list” stwierdza, że ​​otrzymujesz dwie połączone listy. Ale nie są to niezależne połączone listy. W pewnym momencie są ze sobą połączone. Teraz musisz znaleźć punkt przecięcia tych dwóch list. ...

Czytaj więcej

Pytanie 474. Cięcie pręta Opis problemu Problem „Cięcie pręta” stwierdza, że ​​otrzymujesz pręt o określonej długości i cenę dla wszystkich rozmiarów prętów, które są mniejsze lub równe długości wejściowej. Oznacza to, że znamy cenę za pręty o długości od 1 do n, biorąc pod uwagę ...

Czytaj więcej

Pytanie 475. Sprawdź, czy jakiekolwiek dwa przedziały nakładają się na dany zestaw przedziałów Opis problemu Problem „Sprawdź, czy jakieś dwa przedziały zachodzą na siebie w danym zestawie przedziałów” mówi, że otrzymałeś pewien zestaw przedziałów. Każdy przedział składa się z dwóch wartości, jedna to czas rozpoczęcia, a druga to czas zakończenia. Opis problemu prosi o sprawdzenie, czy któryś z ...

Czytaj więcej

Pytanie 476. Numer palindromu Stwierdzenie problemu problem „Numer palindromu” mówi, że otrzymujesz liczbę całkowitą. Sprawdź, czy to palindrom, czy nie. Rozwiąż ten problem bez konwertowania podanej liczby na ciąg. Przykład 12321 prawda Wyjaśnienie 12321 jest liczbą palindromową, ponieważ odwrócenie 12321 daje 12321 ...

Czytaj więcej

Pytanie 477. Algorytmy zamiany stron w systemach operacyjnych Co to jest zamiana strony? Nowoczesne systemy operacyjne używają stronicowania do zarządzania pamięcią i często zachodzi potrzeba wymiany stron. Zastąpienie strony to proces zastępowania strony, która jest aktualnie w pamięci, stroną, która jest potrzebna, ale nie ma jej w ...

Czytaj więcej

Pytanie 478. Program sekwencji z kukułką Komunikat o problemie Program sekwencji kukułkowej lub skrót kukułkowy to metoda używana do rozwiązania problemu w przypadku kolizji w tablicy mieszającej. Możliwe są kolizje dwóch wartości skrótu funkcji skrótu w tabeli. Kolizja występuje, gdy wystąpią dwie wartości skrótu dla tego samego klucza...

Czytaj więcej

Pytanie 479. Boole'a Problem z nawiasami Oświadczenie o problemie „Problem z nawiasami boolowskimi” stwierdza, że ​​otrzymujemy sekwencję prawdy i fałszu oraz kilka operatorów boolowskich (AND, OR, XOR) pomiędzy nimi. Musimy znaleźć liczbę sposobów umieszczenia danej sekwencji w nawiasach, tak aby cała sekwencja dała wynik PRAWDA. W ...

Czytaj więcej

Pytanie 480. Policz pary z dwóch połączonych list, których suma jest równa danej wartości Stwierdzenie problemu Problem „Zliczanie par z dwóch połączonych list, których suma jest równa danej wartości” oznacza, że ​​otrzymujesz dwie połączone listy i sumę wartości całkowitych. W stwierdzeniu problemu poproszono o ustalenie, ile łącznych par ma sumę równą podanej wartości. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 481. Problem z zawijaniem słów Stwierdzenie problemu Problem zawijania słów stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę sekwencję słów jako dane wejściowe, musimy znaleźć liczbę słów, które można zmieścić w pojedynczym wierszu na raz. Aby to zrobić, wstawiliśmy przerwy w podanej kolejności tak, aby wydrukowany dokument ...

Czytaj więcej

Pytanie 482. Znajdź liczbę pracowników pod każdym pracownikiem HashMapy to jedna z najbardziej przydatnych struktur danych. Znalezienie liczby pracowników pod każdym pracownikiem to problem, który przypomina mi o narodzinach słynnego filmu. Podobnie jak marzenie we śnie. Tutaj mamy pracownika pracującego pod pracownikiem i tak dalej. Stwierdzenie problemu Więc co ...

Czytaj więcej

Pytanie 483. Najdłuższa narastająca kolejność Otrzymujemy tablicę liczb całkowitych nieposortowanych i musimy znaleźć najdłuższy rosnący podciąg. Podciąg nie musi następować po sobie Podciąg powinien wzrastać Rozumiemy to lepiej na kilku przykładach. Przykładowe wejście [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Wyjście 4 ...

Czytaj więcej

Pytanie 484. K-ty odrębny element w tablicy Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych A, wypisz k-ty odrębny element tablicy. Podana tablica może zawierać duplikaty, a wynik powinien wypisać k-ty odrębny element spośród wszystkich unikalnych elementów tablicy. Jeśli k to więcej niż liczba odrębnych elementów, zgłoś to. Przykładowe dane wejściowe: ...

Czytaj więcej

Pytanie 485. Zamień węzły w pary W przypadku problemu wymiany węzłów w parach podaliśmy połączoną listę składającą się z n węzłów. Zamień każdy węzeł w parzystym indeksie na prawy sąsiedni węzeł w nieparzystym indeksie (), biorąc pod uwagę indeks zaczynający się od 0. Przykładowe dane wejściowe: 1-> 2-> 3-> 4-> NULL Wyjście: 2-> 1-> 4-> 3-> NULL Wejście: 1-> 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7-> NULL Wyjście: 2-> 1-> 4-> 3-> 6-> 5-> 7- > NULL iteracyjny algorytm metody Utwórz ...

Czytaj więcej

Pytanie 486. Permutacje Leetcode W tej premutacji z kodem leetcode daliśmy tablicę odrębnych liczb całkowitych, wypisujemy wszystkie jej możliwe permutacje. Przykłady Wejście arr [] = {1, 2, 3} Wyjście 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 Wejście arr [] = {1, 2, ...

Czytaj więcej

Pytanie 487. Rozwiązywanie Sudoku W rozwiązaniu sudoku daliśmy częściowo wypełnione sudoku (9 x 9), napisz program do ukończenia łamigłówki. Sudoku musi spełniać następujące właściwości: Każda liczba (1-9) musi występować dokładnie raz w rzędzie i raz w kolumnie. Każda liczba (1-9) musi występować dokładnie raz w ...

Czytaj więcej

Pytanie 488. Scal K posortowane połączone listy Problem z połączonymi listami posortowanymi przez scalanie K jest tak znany z punktu widzenia wywiadu. To pytanie zadaje się wiele razy w dużych firmach, takich jak Google, Microsoft, Amazon itp. Jak nazwa sugeruje, otrzymaliśmy k posortowanych list połączonych. Musimy połączyć je razem w ...

Czytaj więcej

Pytanie 489. Scal dwie posortowane połączone listy W przypadku scalania dwóch posortowanych połączonych list podaliśmy główny wskaźnik dwóch połączonych list, połącz je w taki sposób, aby uzyskać pojedynczą połączoną listę, która zawiera węzły z wartościami w kolejności posortowanej. zwraca główny wskaźnik scalonej listy połączonej. Uwaga: scal połączoną listę lokalnie bez używania ...

Czytaj więcej

Pytanie 490. Znajdź medianę ze strumienia danych W Find Median from the data Stream problem, podaliśmy, że liczby całkowite są odczytywane ze strumienia danych. Znajdź medianę wszystkich przeczytanych dotychczas elementów, zaczynając od pierwszej liczby całkowitej do ostatniej liczby całkowitej. Przykładowe wejście 1: strumień [] = {3,10,5,20,7,6} Wyjście: 3 6.5 ...

Czytaj więcej

Pytanie 491. Domowy rabuś The House Robber Problem stwierdza, że ​​w sąsiedztwie miasta znajduje się pojedynczy rząd n domów. W tej okolicy złodziej planuje dokonać napadu. Wie, ile złota kryje się w każdym z domów. Jednak aby uniknąć wywołania ...

Czytaj więcej

Pytanie 492. Podział słów Word Break to problem, który pięknie ilustruje zupełnie nową koncepcję. Wszyscy słyszeliśmy o słowach złożonych. Słowa składające się z więcej niż dwóch słów. Dzisiaj mamy listę słów i wszystko, co musimy zrobić, to sprawdzić, czy wszystkie słowa ze słownika mogą ...

Czytaj więcej

Pytanie 493. Scal dwie posortowane listy Leetcode Na czym polega problem scalania dwóch posortowanych list w leetcode? To bardzo interesujące pytanie zadawane tak wiele razy w firmach takich jak Amazon, Oracle, Microsoft itp. W tym problemie (Scal dwa sortowane listy Leetcode) podaliśmy dwie połączone listy. Obie połączone listy są w kolejności rosnącej. Scal obie połączone listy w ...

Czytaj więcej

Pytanie 494. Odwróć węzły w grupie K. Problem W odwróconych węzłach w K-Group problem podaliśmy połączoną listę, odwróć połączoną listę w grupie k i zwrócimy zmodyfikowaną listę. Jeśli węzły nie są wielokrotnością k, odwróć pozostałe węzły. Wartość k jest zawsze mniejsza lub równa ...

Czytaj więcej

Pytanie 495. Implementacja pamięci podręcznej LRU Najmniejsza ostatnio używana (LRU) pamięć podręczna to rodzaj metody używanej do przechowywania danych w taki sposób, aby czas potrzebny na ich wykorzystanie był jak najmniejszy. Algorytm LRU używany, gdy pamięć podręczna jest pełna. Usuwamy najmniej ostatnio używane dane z pamięci podręcznej ...

Czytaj więcej

Pytanie 496. Sortuj przez scalanie Co to jest sortowanie przez scalanie? Sortowanie przez scalanie jest procedurą rekurencyjną. Jest to również algorytm dzielenia i zwycięstwa. Teraz musimy wiedzieć, czym jest algorytm dziel i rządź? To rodzaj procedury, w której dzielimy problem na podproblemy i dzielimy je, aż znajdziemy najkrótszą ...

Czytaj więcej

Pytanie 497. Prawidłowe Sudoku Prawidłowe Sudoku to problem, w którym daliśmy planszę 9 * 9 Sudoku. Musimy stwierdzić, że dane Sudoku jest prawidłowe lub nie na podstawie następujących zasad: Każdy wiersz musi zawierać cyfry 1-9 bez powtórzeń. Każda kolumna musi zawierać cyfry 1-9 bez powtórzeń. Każda z 9 pod-skrzynek 3x3 ...

Czytaj więcej

Pytanie 498. Dodaj dwie liczby Dodawanie dwóch liczb to problem, w którym podaliśmy dwie niepuste połączone listy reprezentujące nieujemną liczbę całkowitą. Cyfry są przechowywane w odwrotnej kolejności, a każdy węzeł musi zawierać tylko jedną cyfrę. Dodaj dwie liczby i wydrukuj wynik przy użyciu połączonej listy. Format wejściowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 499. Sito Eratostenesa Sito Eratostenesa to algorytm, w którym znajdujemy liczby pierwsze mniejsze od N. Tutaj N jest liczbą całkowitą. Jest to skuteczna metoda wyszukiwania liczb pierwszych do granic możliwości. Dzięki temu możemy znaleźć liczby pierwsze do 10000000. Tutaj ...

Czytaj więcej

Pytanie 500. Problem królowej N. Problem hetmanów N wykorzystujący pojęcie Backtracking Tutaj umieszczamy hetmana w taki sposób, aby żadna hetman nie była atakowana. Warunkiem ataku hetmanów jest to, że dwie hetmany są w tej samej kolumnie, rzędzie i po przekątnej, to są atakowane. Zobaczmy to na poniższym rysunku. Tutaj ...

Czytaj więcej

Pytanie 501. Serializacja i deserializacja drzewa binarnego Podaliśmy drzewo binarne zawierające liczbę N węzłów, w których każdy węzeł ma jakąś wartość. Musimy serializować i deserializować drzewo binarne. Serializacja Proces przechowywania drzewa w pliku bez naruszania jego struktury nazywa się serializacją. DeserializeSerialize and Deserialize Binary Tree Proces ...

Czytaj więcej

Pytanie 502. Odwróć połączoną listę Stwierdzenie problemu Problem „odwróć listę połączoną” stwierdza, że ​​otrzymujemy początek listy połączonej. Musimy odwrócić listę połączoną, zmieniając łącza między nimi i zwracając nagłówek odwróconej listy połączonej. Przykład 10-> 20-> 30-> 40-> NULL NULL <-10 <-20 <-30 <-40 Wyjaśnienie Odwróciliśmy połączone ...

Czytaj więcej

Pytanie 503. Znajdź parę z podaną różnicą Instrukcja problemu W podanej tablicy nieposortowanej znajdź parę elementów w podanej tablicy z podaną różnicą n. Przykład Wejście arr [] = {120, 30, 70, 20, 5, 6}, różnica (n) = 40 Wynik [30, 70] Wyjaśnienie Tutaj różnica 30 i 70 jest równa wartości ...

Czytaj więcej

Pytanie 504. Wstaw węzeł na posortowaną połączoną listę Stwierdzenie problemu W zadaniu „Wstaw węzeł na posortowaną listę połączonych” podaliśmy listę połączoną. Wstaw nowy węzeł na posortowanej połączonej liście w posortowany sposób. Po wstawieniu węzła na posortowaną połączoną listę, ostateczna połączona lista powinna być posortowaną połączoną listą. ...

Czytaj więcej

Pytanie 505. Wykryj pętlę na liście połączonej Stwierdzenie problemu W zadaniu „Wykryj pętlę na liście połączonej” podaliśmy listę połączoną. Sprawdź, czy jest pętla, czy nie. Jeśli na połączonej liście znajduje się pętla, to jakiś węzeł na połączonej liście będzie wskazywał na jeden z poprzednich węzłów ...

Czytaj więcej

Translate »
4