Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej Flipkart

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej na temat projektowania systemu może być tak nieograniczona, że ​​trudno jest określić właściwy sposób przygotowania. Teraz jestem w stanie złamać rundy projektowe Amazon, Microsoft i Adobe po zakupie ta książka. Codziennie poprawiaj jeden pytanie projektowe i obiecuję, że możesz złamać cały projekt.

szpilka

Wywiady dotyczące projektowania systemu pękania

Pytania dotyczące tablicy Flipkart

Pytanie 1. Wstaw Usuń GetRandom O(1) Rozwiązanie Leetcode Instrukcja problemu Usuń getRandom o (1) Rozwiązanie leetcode - „Wstaw Usuń getRandom o (1)” prosi o wdrożenie tych czterech funkcji w złożoności czasowej O (1). Wstaw (Val): Wstaw VAL do losowego zestawu i zwróć true, jeśli element jest początkowo nieobecny w zestawie. Zwraca fałsz, gdy ...

Czytaj więcej

Pytanie 2. Rozwiązanie Leetcode z przesuwanym oknem środkowym Opis problemu Rozwiązanie LeetCode dla okna przesuwnego — „Medium dla okna przesuwnego” podaje, że podana jest tablica liczb całkowitych nums i liczba całkowita k, gdzie k jest rozmiarem okna przesuwnego. Musimy zwrócić medianę każdego okna o rozmiarze k. Przykład: Wejście: [1,3,-1,-3,5,3,6,7], k = 3 Wyjście: [1.00000,-1.00000,-1.00000,3.00000,5.00000,6.00000] Wyjaśnienie: Mediana ...

Czytaj więcej

Pytanie 3. Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode Opis problemu Rozwiązanie „Trapping Rain Water” LeetCode – „Trapping Rain Water” stwierdza, że ​​mając tablicę wysokości, która reprezentuje mapę wysokości, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody uwięzionej po deszczu. Przykład: Wejście: wysokość = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Wyjście: 6 Wyjaśnienie: Sprawdź ...

Czytaj więcej

Pytanie 4. Minimalna operacja, aby wszystkie elementy były równe w tablicy Problem „Minimalna operacja, aby wszystkie elementy były równe w tablicy” mówi, że otrzymujesz tablicę z pewnymi liczbami całkowitymi. Musisz znaleźć minimalne operacje, które można wykonać, aby tablica była równa. Przykład [1,3,2,4,1] 3 Wyjaśnienie Albo 3 odejmowania mogą być ...

Czytaj więcej

Pytanie 5. Policz liczbę trojaczków z iloczynem równym podanej liczbie Zadanie „Policz liczbę trójek z iloczynem równym podanej liczbie” mówi, że otrzymujemy tablicę liczb całkowitych i liczbę m. Sformułowanie problemu prosi o ustalenie łącznej liczby trójek z iloczynem równej m. Przykład arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Wyjaśnienie Trojaczki ...

Czytaj więcej

Pytanie 6. Znajdź indeks nawiasu zamykającego dla danego nawiasu otwierającego w wyrażeniu Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę łańcuch s długości / rozmiaru n oraz wartość całkowitą reprezentującą indeks otwierającego nawiasu kwadratowego. Znajdź indeks zamykającego nawiasu dla danego otwierającego nawiasu w wyrażeniu. Przykład s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s ...

Czytaj więcej

Pytanie 7. Problem kopalni złota Opis problemu „Problem z kopalnią złota” mówi, że otrzymujesz siatkę 2D z kilkoma nieujemnymi monetami umieszczonymi w każdej komórce danej siatki. Początkowo górnik stoi przy pierwszej kolumnie, ale nie ma ograniczeń w rzędzie. Może zacząć w dowolnym rzędzie. ...

Czytaj więcej

Pytanie 8. Największa suma ciągła podtablica Instrukcja problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Opis problemu prosi o znalezienie największej sumy ciągłej podtablicy. Oznacza to jedynie znalezienie podtablicy (elementów ciągłych), która ma największą sumę spośród wszystkich innych podtablic w danej tablicy. Przykład arr [] = {1, -3, 4, ...

Czytaj więcej

Pytanie 9. Znajdź maksimum minimum dla każdego rozmiaru okna w danej tablicy Biorąc pod uwagę tablicę a [] o rozmiarze n. Dla każdego rozmiaru okna, który waha się od 1 do n w tablicy drukuj lub znajdź minimum dla każdego rozmiaru okna w danej tablicy. Przykładowe dane wejściowe: a [] = {10, 20, 30, 50, 10, 70, 30} Dane wyjściowe: 70 30 20 ...

Czytaj więcej

Pytanie 10. Zatrzymywanie wody deszczowej Rozwiązanie LeetCode W zadaniu Trapping Rain Water LeetCode podaliśmy N nieujemnych liczb całkowitych reprezentujących mapę wysokości, a szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody, która może zostać uwięziona w powyższej strukturze. Przykład Rozumiemy to na przykładzie Dla ...

Czytaj więcej

Pytanie 11. Pojemnik z największą ilością wody Opis problemu: otrzymałeś n liczb całkowitych (y0, y1, y2… yn-1) przy n indeksach (i = 0,1,2… n-1). Liczba całkowita w i-tym indeksie to yi. Teraz narysuj n linii na płaszczyźnie kartezjańskiej, z których każdy łączy punkty (i, yi) i (i, 0). Znajdź maksymalną objętość wody ...

Czytaj więcej

Pytanie 12. Problem celebrytów Stwierdzenie problemu W przypadku problemu z celebrytami jest pokój złożony z N osób. Znajdź celebrytę. Warunki dla gwiazdy to - Jeśli A jest gwiazdą, to wszyscy w pokoju powinni wiedzieć A. A nie powinien znać nikogo w pokoju. Musimy znaleźć osobę, która spełnia te warunki. ...

Czytaj więcej

Pytanie 13. Policz liczbę wystąpień w posortowanej tablicy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Count Number of Occurrences in a Sorted Array” podano posortowaną tablicę. Policz liczbę wystąpień lub częstotliwość w posortowanej tablicy X, gdzie X jest liczbą całkowitą. Przykładowe wejście 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące sznurków Flipkart

Pytanie 14. Różne sposoby dodawania nawiasów Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Różne sposoby dodawania nawiasów Rozwiązanie LeetCode – „Różne sposoby dodawania nawiasów” podaje wyrażenie składające się z liczb i operatorów. Musimy zwrócić wszystkie możliwe wyniki z obliczenia wszystkich możliwych sposobów grupowania liczb i operatorów. Zwróć odpowiedź w dowolnej kolejności. ...

Czytaj więcej

Pytanie 15. Sprawdź Palindrome po każdym zapytaniu o zamianę postaci Problem „Sprawdź palindrom po każdym zapytaniu o zamianę znaku” stwierdza, że ​​przypuśćmy, że otrzymałeś ciąg znaków i nie. zapytań, każde zapytanie ma dwie całkowite wartości wejściowe, takie jak i1 i i2 oraz jedno wejście znakowe o nazwie „ch”. Opis problemu prosi o zmianę wartości w i1 i ...

Czytaj więcej

Pytanie 16. Znajdź indeks nawiasu zamykającego dla danego nawiasu otwierającego w wyrażeniu Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę łańcuch s długości / rozmiaru n oraz wartość całkowitą reprezentującą indeks otwierającego nawiasu kwadratowego. Znajdź indeks zamykającego nawiasu dla danego otwierającego nawiasu w wyrażeniu. Przykład s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s ...

Czytaj więcej

Pytanie 17. Podejście oparte na kolejce dla pierwszego niepowtarzalnego znaku w strumieniu Opis problemu Problem „Podejście oparte na kolejce dla pierwszego niepowtarzającego się znaku w strumieniu” stwierdza, że ​​otrzymujesz strumień zawierający małe litery, znajdź pierwszy niepowtarzalny znak za każdym razem, gdy do strumienia zostanie dodany nowy znak, a jeśli tak nie jest powtarzającym się znakiem zwracanym -1. Przykłady aabcddbe ...

Czytaj więcej

Pytanie 18. Następna permutacja W następnym zadaniu z permutacją podaliśmy słowo, znajdź jego leksykograficznie większą_permutację. Przykładowe wejście: str = "tutorialcup" wyjście: tutorialpcu wejście: str = "nmhdgfecba" wyjście: nmheabcdfg wejście: str = "algorytmy" wyjście: algorytm wejście: str = "spoonfeed" wyjście: Następna Permutacja ...

Czytaj więcej

Pytanie 19. Najmniejszy palindrom po zamianie Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najmniejszy palindrom po zamianie” podaliśmy, że ciąg wejściowy zawiera małe litery alfabetu i kropki (.). Musimy zastąpić wszystkie kropki jakimś znakiem alfabetu w taki sposób, aby otrzymany ciąg stał się palindromem. Palindrom powinien być najmniejszy leksykograficznie. Wejście ...

Czytaj więcej

Pytanie 20. Najmniejsze okno w ciągu zawierającym wszystkie znaki innego ciągu Znajdź najkrótszy podciąg w danym ciągu, który zawiera wszystkie znaki danego słowa lub Znajdź najmniejsze okno w ciągu zawierającym wszystkie znaki innego ciągu. Mając dwa ciągi s i t, napisz funkcję, która znajdzie minimalne okno w s, które Wola ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące drzewa Flipkart

Pytanie 21. Widok z dołu drzewa binarnego Stwierdzenie problemu Problem „Widok z dołu drzewa binarnego” stwierdza, że ​​otrzymałeś drzewo binarne i teraz musisz znaleźć widok z dołu dla danego drzewa. Kiedy widzimy drzewo od dołu. Widoczne dla nas węzły to dno ...

Czytaj więcej

Pytanie 22. Kolejność poziomów Traversal w formie spiralnej W tym zadaniu daliśmy drzewo binarne, wypisz jego przechodzenie po poziomie w postaci spirali. Przykłady Wejście Wyjście 10 30 20 40 50 80 70 60 Podejście naiwne do przejścia w kolejności poziomów w formie spiralnej Chodzi o to, aby wykonać przechodzenie po normalnym poziomie za pomocą ...

Czytaj więcej

Pytanie 23. Wydrukuj drzewo binarne w porządku pionowym W tym zadaniu podaliśmy wskaźnik oznaczający korzeń drzewa binarnego, a Twoim zadaniem jest wydrukowanie drzewa binarnego w kolejności pionowej. Przykład Wejście 1 / \ 2 3 / \ / \ 4 5 6 7 \ \ 8 9 Wyjście 4 2 ...

Czytaj więcej

Pytanie 24. Porządek zygzakowaty w drzewie binarnym Mając drzewo binarne, wydrukuj zygzakowatą kolejność przechodzenia wartości węzłów. (tj. od lewej do prawej, a następnie od prawej do lewej na następnym poziomie i naprzemiennie). Przykład rozważ drzewo binarne podane poniżej Poniżej znajduje się zygzakowata kolejność przechodzenia powyższego drzewa binarnego Typy ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące wykresu Flipkart

Pytanie 25. Sortowanie topologiczne Mając skierowany graf acykliczny, posortuj topologicznie węzły grafu. Przykład sortowania topologicznego Sortowanie topologiczne powyższego wykresu to -> {1,2,3,0,5,4} Teoria Sortowanie topologiczne jest wykonywane dla ukierunkowanego wykresu acyklicznego (DAG). DAG nie ma w sobie cykli. tj. nie ma takiej ścieżki zaczynającej się od dowolnego węzła ...

Czytaj więcej

Pytania stosu Flipkart

Pytanie 26. Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode Opis problemu Rozwiązanie „Trapping Rain Water” LeetCode – „Trapping Rain Water” stwierdza, że ​​mając tablicę wysokości, która reprezentuje mapę wysokości, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody uwięzionej po deszczu. Przykład: Wejście: wysokość = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Wyjście: 6 Wyjaśnienie: Sprawdź ...

Czytaj więcej

Pytanie 27. Znajdź indeks nawiasu zamykającego dla danego nawiasu otwierającego w wyrażeniu Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę łańcuch s długości / rozmiaru n oraz wartość całkowitą reprezentującą indeks otwierającego nawiasu kwadratowego. Znajdź indeks zamykającego nawiasu dla danego otwierającego nawiasu w wyrażeniu. Przykład s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s ...

Czytaj więcej

Pytanie 28. Zaprojektuj stos, który obsługuje getMin () w czasie O (1) i O (1) dodatkowej przestrzeni Zaprojektuj stos, który obsługuje getMin () w czasie O (1) i O (1) dodatkowej przestrzeni. Dlatego specjalna struktura danych stosu musi obsługiwać wszystkie operacje na stosie, takie jak - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () w stałym czasie. Dodaj dodatkową operację getMin (), aby zwrócić minimalną wartość ...

Czytaj więcej

Pytanie 29. Znajdź maksimum minimum dla każdego rozmiaru okna w danej tablicy Biorąc pod uwagę tablicę a [] o rozmiarze n. Dla każdego rozmiaru okna, który waha się od 1 do n w tablicy drukuj lub znajdź minimum dla każdego rozmiaru okna w danej tablicy. Przykładowe dane wejściowe: a [] = {10, 20, 30, 50, 10, 70, 30} Dane wyjściowe: 70 30 20 ...

Czytaj więcej

Pytanie 30. Kolejność poziomów Traversal w formie spiralnej W tym zadaniu daliśmy drzewo binarne, wypisz jego przechodzenie po poziomie w postaci spirali. Przykłady Wejście Wyjście 10 30 20 40 50 80 70 60 Podejście naiwne do przejścia w kolejności poziomów w formie spiralnej Chodzi o to, aby wykonać przechodzenie po normalnym poziomie za pomocą ...

Czytaj więcej

Pytanie 31. Kolejka za pomocą stosów W kolejce używającej problemu ze stosem musimy zaimplementować następujące funkcje kolejki przy użyciu standardowych funkcji struktury danych stosu, Enqueue: Dodaj element na koniec kolejki Dequeue: Usuń element z początku kolejki Przykład Wejście : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Czytaj więcej

Pytanie 32. Zatrzymywanie wody deszczowej Rozwiązanie LeetCode W zadaniu Trapping Rain Water LeetCode podaliśmy N nieujemnych liczb całkowitych reprezentujących mapę wysokości, a szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody, która może zostać uwięziona w powyższej strukturze. Przykład Rozumiemy to na przykładzie Dla ...

Czytaj więcej

Pytanie 33. Porządek zygzakowaty w drzewie binarnym Mając drzewo binarne, wydrukuj zygzakowatą kolejność przechodzenia wartości węzłów. (tj. od lewej do prawej, a następnie od prawej do lewej na następnym poziomie i naprzemiennie). Przykład rozważ drzewo binarne podane poniżej Poniżej znajduje się zygzakowata kolejność przechodzenia powyższego drzewa binarnego Typy ...

Czytaj więcej

Pytanie 34. Problem celebrytów Stwierdzenie problemu W przypadku problemu z celebrytami jest pokój złożony z N osób. Znajdź celebrytę. Warunki dla gwiazdy to - Jeśli A jest gwiazdą, to wszyscy w pokoju powinni wiedzieć A. A nie powinien znać nikogo w pokoju. Musimy znaleźć osobę, która spełnia te warunki. ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące kolejki Flipkart

Pytanie 35. Podejście oparte na kolejce dla pierwszego niepowtarzalnego znaku w strumieniu Opis problemu Problem „Podejście oparte na kolejce dla pierwszego niepowtarzającego się znaku w strumieniu” stwierdza, że ​​otrzymujesz strumień zawierający małe litery, znajdź pierwszy niepowtarzalny znak za każdym razem, gdy do strumienia zostanie dodany nowy znak, a jeśli tak nie jest powtarzającym się znakiem zwracanym -1. Przykłady aabcddbe ...

Czytaj więcej

Pytanie 36. Kolejka za pomocą stosów W kolejce używającej problemu ze stosem musimy zaimplementować następujące funkcje kolejki przy użyciu standardowych funkcji struktury danych stosu, Enqueue: Dodaj element na koniec kolejki Dequeue: Usuń element z początku kolejki Przykład Wejście : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Czytaj więcej

Pytanie 37. Porządek zygzakowaty w drzewie binarnym Mając drzewo binarne, wydrukuj zygzakowatą kolejność przechodzenia wartości węzłów. (tj. od lewej do prawej, a następnie od prawej do lewej na następnym poziomie i naprzemiennie). Przykład rozważ drzewo binarne podane poniżej Poniżej znajduje się zygzakowata kolejność przechodzenia powyższego drzewa binarnego Typy ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące matrycy Flipkart

Pytanie 38. Problem kopalni złota Opis problemu „Problem z kopalnią złota” mówi, że otrzymujesz siatkę 2D z kilkoma nieujemnymi monetami umieszczonymi w każdej komórce danej siatki. Początkowo górnik stoi przy pierwszej kolumnie, ale nie ma ograniczeń w rzędzie. Może zacząć w dowolnym rzędzie. ...

Czytaj więcej

Pytanie 39. Problem celebrytów Stwierdzenie problemu W przypadku problemu z celebrytami jest pokój złożony z N osób. Znajdź celebrytę. Warunki dla gwiazdy to - Jeśli A jest gwiazdą, to wszyscy w pokoju powinni wiedzieć A. A nie powinien znać nikogo w pokoju. Musimy znaleźć osobę, która spełnia te warunki. ...

Czytaj więcej

Inne pytania

Pytanie 40. Największy prostokąt w histogramie rozwiązanie LeetCode Opis problemu Największy prostokąt w histogramie Rozwiązanie LeetCode — mając tablicę wysokości liczb całkowitych reprezentujących wysokość słupka histogramu, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1, zwróć obszar największego prostokąta na histogramie. Przykładowy przypadek testowy 1: Dane wejściowe: wysokości = [2, 1, 5, 6, 2, 3] Dane wyjściowe: 10 Wyjaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 41. Rozwiązanie LeetCode dotyczące zderzenia asteroid Opis problemu Asteroid Collision LeetCode Rozwiązanie – Otrzymaliśmy tablicę asteroid z liczbami całkowitymi reprezentującymi asteroidy w rzędzie. Dla każdej asteroidy wartość bezwzględna reprezentuje jej rozmiar, a znak wskazuje jej kierunek (pozytywne znaczenie w prawo, negatywne znaczenie w lewo). Każda asteroida porusza się z tą samą prędkością. Dowiedz się o stanie ...

Czytaj więcej

Pytanie 42. Drzewo binarne Maksymalna suma ścieżki Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Drzewo binarne Maksymalna ścieżka Suma LeetCode Rozwiązanie – Ścieżka w drzewie binarnym to sekwencja węzłów, w której każda para sąsiednich węzłów w sekwencji ma łączącą je krawędź. Węzeł może pojawić się w sekwencji tylko raz. Zauważ, że ścieżka nie wymaga ...

Czytaj więcej

Pytanie 43. Minimalna liczba kranów do otwarcia w celu podlewania ogrodu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Minimalna liczba kranów do podlewania ogrodu Rozwiązanie LeetCode – Na osi X znajduje się jednowymiarowy ogród. Ogród zaczyna się w punkcie 0 i kończy w punkcie n. (tj. Długość ogrodu to n). W punktach [1, 0, ..., n] w ...

Czytaj więcej

Pytanie 44. Drzewo binarne Zygzakowate przechodzenie przez poziom kolejności LeetCode Rozwiązanie Opis problemu Drzewo binarne Przechodzenie przez poziom zygzaka Rozwiązanie LeetCode — Mając korzeń drzewa binarnego, zwróć przechodzenie przez poziom zygzaka wartości jego węzłów. (tj. od lewej do prawej, potem od prawej do lewej dla następnego poziomu i naprzemiennie). Dane wejściowe: root = [3,9,20,null,null,15,7] Dane wyjściowe: [[3],[20,9],[15,7]] Wyjaśnienie My ...

Czytaj więcej

Pytanie 45. Słownik obcych Rozwiązanie LetCode Opis problemu Słownik obcych LeetCode Rozwiązanie – Pojawił się nowy język obcych, który używa alfabetu angielskiego. Jednak kolejność liter jest dla ciebie nieznana. Otrzymasz listę ciągów słów ze słownika obcego języka, gdzie ciągi słów są posortowane leksykograficznie według reguł tego nowego języka. ...

Czytaj więcej

Pytanie 46. Minimalna możliwa liczba całkowita po co najwyżej K sąsiednich zamianach na cyfrach Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Minimalna możliwa liczba całkowita po co najwyżej K sąsiednich zamianach na cyfrach Rozwiązanie LeetCode – Otrzymasz ciąg liczb reprezentujący cyfry bardzo dużej liczby całkowitej i liczbę całkowitą k. Możesz zamienić dwie sąsiednie cyfry liczby całkowitej co najwyżej k razy. Zwróć minimalną liczbę całkowitą, którą możesz uzyskać również ...

Czytaj więcej

Pytanie 47. Jump Game Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Jump Game Leetcode Rozwiązanie – Otrzymasz tablicę liczb całkowitych nums. Jesteś początkowo umieszczony w pierwszym indeksie tablicy, a każdy element w tablicy reprezentuje maksymalną długość skoku w tej pozycji. Zwróć prawdę, jeśli możesz dotrzeć do ostatniego indeksu, lub fałsz w przeciwnym razie. Przykład: Wejście 1: cyfry = [2,...

Czytaj więcej

Pytanie 48. Suma i przecięcie dwóch połączonych list Mając dwie połączone listy, utwórz kolejne dwie połączone listy, aby uzyskać sumę i przecięcie elementów istniejących list. Przykładowe dane wejściowe: Lista1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 Lista2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Dane wyjściowe: Intersection_list: 14 → 9 → 5 Union_list: ...

Czytaj więcej

Pytanie 49. Cięcie pręta Opis problemu Problem „Cięcie pręta” stwierdza, że ​​otrzymujesz pręt o określonej długości i cenę dla wszystkich rozmiarów prętów, które są mniejsze lub równe długości wejściowej. Oznacza to, że znamy cenę za pręty o długości od 1 do n, biorąc pod uwagę ...

Czytaj więcej

Pytanie 50. Program sekwencji z kukułką Komunikat o problemie Program sekwencji kukułkowej lub skrót kukułkowy to metoda używana do rozwiązania problemu w przypadku kolizji w tablicy mieszającej. Możliwe są kolizje dwóch wartości skrótu funkcji skrótu w tabeli. Kolizja występuje, gdy wystąpią dwie wartości skrótu dla tego samego klucza...

Czytaj więcej

Translate »