Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej FactSet

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej na temat projektowania systemu może być tak nieograniczona, że ​​trudno jest określić właściwy sposób przygotowania. Teraz jestem w stanie złamać rundy projektowe Amazon, Microsoft i Adobe po zakupie ta książka. Codziennie poprawiaj jeden pytanie projektowe i obiecuję, że możesz złamać cały projekt.

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej FactSetszpilka

Wywiady dotyczące projektowania systemu pękania

Pytania dotyczące tablicy faktów

Pytanie 1. Zmień układ Array w taki sposób, że arr [i]> = arr [j], jeśli i jest parzysty, a arr [i] <= arr [j], jeśli i jest nieparzysty i j <i Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Instrukcja problemu prosi o zmianę kolejności tablicy w taki sposób, aby elementy na parzystych pozycjach w tablicy były większe niż wszystkie elementy przed nią, a elementy na nieparzystych pozycjach były mniejsze niż elementy przed nią. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 2. Policz parę z Given Sum W zadaniu „liczba par z podaną sumą” daliśmy tablicę liczb całkowitych [], a inną liczbą jest „suma”, musisz określić, czy którykolwiek z dwóch elementów w danej tablicy ma sumę równą „sumie”. Przykładowe dane wejściowe: arr [] = {1,3,4,6,7} i suma = 9. Wynik: „Znalezione elementy ...

Czytaj więcej

Pytanie 3. Minimalna liczba operacji usuwania, aby wszystkie elementy tablicy były takie same Załóżmy, że mamy wejście w postaci tablicy z liczbą elementów „x”. Zadaliśmy problem polegający na tym, że musimy znaleźć operacje usuwania, które powinny być minimum wymaganym do utworzenia równej tablicy, tj. Tablica będzie składać się z równych elementów. Przykładowe dane wejściowe: [1, 1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 4. Maksymalna odległość między dwoma wystąpieniami tego samego elementu w tablicy Załóżmy, że otrzymujesz tablicę z kilkoma powtórzonymi liczbami. Musimy znaleźć maksymalną odległość między dwoma takimi samymi wystąpieniami liczby o różnym indeksie, znajdującej się w tablicy. Przykładowe dane wejściowe: tablica = [1, 2, 3, 6, 2, 7] Dane wyjściowe: 3 Wyjaśnienie: Ponieważ elementy w tablicy [1] ...

Czytaj więcej

Pytanie 5. Maksymalna tablica z dwóch podanych tablic z zachowaniem tej samej kolejności Załóżmy, że mamy dwie tablice liczb całkowitych o tym samym rozmiarze n. Obie tablice mogą również zawierać wspólne liczby. Instrukcja problemu prosi o utworzenie wynikowej tablicy zawierającej „n” maksymalnych wartości z obu tablic. Pierwsza tablica powinna mieć priorytet (elementy pierwszej ...

Czytaj więcej

Pytanie 6. Policz podtablice z takimi samymi parzystymi i nieparzystymi elementami Załóżmy, że podałeś tablicę liczb całkowitych o rozmiarze N. Ponieważ istnieją liczby, liczby są nieparzyste lub parzyste. Wyrażenie problemu to podtablica count z takimi samymi parzystymi i nieparzystymi elementami lub wyszukuje liczbę pod-tablic, które mają równą liczbę parzystych i nieparzystych liczb całkowitych. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 7. Minimalne wymiany wymagane do połączenia wszystkich elementów mniejszych lub równych k Problem „Minimalna liczba wymian wymaganych do połączenia wszystkich elementów mniejszych lub równych k” stwierdza, że ​​masz tablicę liczb całkowitych. Opis problemu prosi o ustalenie najmniejszej liczby swapów, które będą wymagane do połączenia elementów, które są mniejsze lub równe ...

Czytaj więcej

Pytanie 8. Sortowanie za pomocą trywialnej funkcji skrótu Problem „Sortowanie przy użyciu trywialnej funkcji skrótu” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Tablica może zawierać liczby dodatnie i ujemne. Instrukcja problemu prosi o posortowanie tablicy za pomocą funkcji Trivial Hash. Przykład arr [] = {5,2,1,3,6} {1, 2, 3, 5, 6} arr [] = {-3, -1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 9. Znajdź duplikaty w danej tablicy, gdy elementy nie są ograniczone do zakresu Problem „Znajdź duplikaty w danej tablicy, gdy elementy nie są ograniczone do zakresu” mówi, że masz tablicę składającą się z n liczb całkowitych. Instrukcja problemu polega na znalezieniu zduplikowanych elementów, jeśli występują w tablicy. Jeśli taki element nie istnieje, zwraca -1. Przykład [...

Czytaj więcej

Pytanie 10. Znajdź elementy, które są obecne w pierwszej tablicy, a nie w drugiej Problem „Znajdź elementy, które są obecne w pierwszej tablicy, a nie w drugiej” mówi, że masz dwie tablice. Tablice składają się ze wszystkich liczb całkowitych. Musisz znaleźć liczby, które nie będą obecne w drugiej tablicy, ale będą obecne w pierwszej tablicy. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 11. Najdłuższy podciąg, przy którym różnica między sąsiednimi wynosi jeden Problem „Najdłuższy podciąg taki, że różnica między sąsiednimi wynosi jeden” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Teraz musisz znaleźć długość najdłuższego podciągu, tak aby różnica między sąsiednimi elementami wynosiła 1. Przykład 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Wyjaśnienie Jak ...

Czytaj więcej

Pytanie 12. k-ty brakujący element w rosnącej sekwencji, który nie występuje w danej sekwencji Problem „k-ten brakujący element w kolejności rosnącej, którego nie ma w danej sekwencji” mówi, że otrzymujesz dwie tablice. Jedna z nich jest ułożona w porządku rosnącym, a druga normalna tablica nieposortowana o numerze k. Znajdź k-ty brakujący element, którego nie ma w normalnym ...

Czytaj więcej

Pytanie 13. Jak sprawdzić, czy dwa podane zbiory są rozłączne? Problem „Jak sprawdzić, czy dwa podane zestawy są rozłączne?” stwierdza, że ​​załóżmy, że otrzymujesz dwa zestawy w postaci tablicy, powiedzmy zestaw1[] i zestaw2[]. Twoim zadaniem jest dowiedzieć się, czy te dwa zestawy są zestawami rozłącznymi, czy nie. Przykład inputSet1[] = {1, 15, 8, 9, ...

Czytaj więcej

Pytanie 14. Sprawdź, czy podtablica ma postać góry, czy nie Opis problemu Problem „Znajdź, czy podtablica ma postać góry, czy nie” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i zakres. Sformułowanie problemu zawiera prośbę o ustalenie, czy podtablica utworzona między podanym pasmem ma postać formy górskiej, czy ...

Czytaj więcej

Pytanie 15. Usuń kolejne te same słowa w sekwencji Opis problemu Problem „Usuń kolejne te same słowa w sekwencji” oznacza, że ​​otrzymujesz listę n ciągów. Jeśli są dwa takie same słowa po kolei, usuń je oba. Wydrukuj całkowitą liczbę słów/ciągów pozostałych na liście po usunięciu wszystkich takich par. ...

Czytaj więcej

Pytanie 16. Pierwszy brak pozytywny Instrukcja problemu „Pierwszy brak pozytywny” problem stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę [] (posortowaną lub nieposortowaną) o rozmiarze n. Znajdź pierwszą liczbę dodatnią, której brakuje w tej tablicy. Przykład a [] = {1, 3, -1, 8} 2 Wyjaśnienie: Jeśli posortujemy tablicę, otrzymamy {-1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 17. Liczby o częstotliwościach pierwszych większych lub równych k Stwierdzenie problemu Problem „Liczby o częstościach pierwszych większych lub równych k” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych o rozmiarze n i wartość całkowitą k. Wszystkie liczby w środku są liczbami pierwszymi. W opisie problemu prosi się o znalezienie liczb, które pojawiają się w ...

Czytaj więcej

Pytanie 18. Maksymalny prostokąt sumy w macierzy 2D Stwierdzenie problemu Znajdź prostokąt z maksymalną sumą w macierzy 2D, tj. Aby znaleźć podmacierz z maksymalną sumą. Podmacierz to nic innego jak tablica 2D wewnątrz danej tablicy 2D. Masz więc macierz liczb całkowitych ze znakiem, musisz obliczyć sumę podmacierzy i ...

Czytaj więcej

Pytanie 19. Największa suma ciągła podtablica Instrukcja problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Opis problemu prosi o znalezienie największej sumy ciągłej podtablicy. Oznacza to jedynie znalezienie podtablicy (elementów ciągłych), która ma największą sumę spośród wszystkich innych podtablic w danej tablicy. Przykład arr [] = {1, -3, 4, ...

Czytaj więcej

Pytanie 20. Policz pary z podaną sumą Mając tablicę liczb całkowitych o rozmiarze n i liczbę całkowitą „K”, należy policzyć liczbę par (nie muszą być unikalne) obecnych w tablicy, których suma jest równa „K”. Przykładowe dane wejściowe: Arr = {1, 5, 7, 1} K = 6 Wynik: 2 Rozwiązanie siłowe dla zliczania par z podaną sumą Główna idea ...

Czytaj więcej

Pytanie 21. Najczęstszy element w tablicy Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Stwierdzenie problemu mówi, że musisz znaleźć element najczęściej występujący w tablicy. Jeśli istnieje wiele wartości, które występują maksymalnie wiele razy, musimy wydrukować dowolną z nich. Przykładowe wejście [1, 4,5,3,1,4,16] Wyjście ...

Czytaj więcej

Pytanie 22. Maksymalny iloczyn indeksów następnego większego po lewej i prawej stronie Mając tablicę a[ ] o rozmiarze n. Dla każdego elementu na pozycji znajduję L[i] i R[i], gdzie – L[i] = najbliższy indeks do i, gdzie L[najbliższy indeks] > L[i] i najbliższy indeks < i. R[i] = najbliższy indeks do i, gdzie R[najbliższy indeks] > R[i] ...

Czytaj więcej

Pytanie 23. Drukuj następną większą liczbę zapytań Q W zadaniu Print Next Większa liczba Q zapytań daliśmy tablicę a [] o rozmiarze n zawierającą liczby i kolejną tablicę q [] o rozmiarze m reprezentującą zapytania. Każde zapytanie reprezentuje indeks w tablicy a []. Dla każdego zapytania drukuję liczbę z tablicy ...

Czytaj więcej

Pytanie 24. Konwersja postfiksu na prefiks W tym zadaniu podaliśmy łańcuch oznaczający wyrażenie z postfiksem. Musimy zrobić konwersję postfiksową na prefiks. Notacja prefiksu W tej notacji operandy piszemy po operatorze. Znany jest również jako notacja polska. Na przykład: + AB to wyrażenie przedrostkowe. Notacja Postfix w ...

Czytaj więcej

Pytanie 25. Znajdź podtablicę o danej długości z najmniejszą średnią Stwierdzenie problemu W zadaniu „Znajdź podtablicę o zadanej długości z najmniejszą średnią” podaliśmy tablicę i wejściową liczbę całkowitą X. Napisz program, który znajdzie podtablicę o długości X z najmniejszą / minimalną średnią. Wyświetla początkowe i końcowe indeksy podtablicy, która ma najmniej ...

Czytaj więcej

Pytanie 26. Znajdź dwie liczby z nieparzystymi wystąpieniami w niesortowanej tablicy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Znajdź dwie liczby z nieparzystymi wystąpieniami w nieposortowanej tablicy” podano nieposortowaną tablicę. W tej tablicy inne niż dwie liczby wszystkie inne liczby występują parzystą liczbę razy. Znajdź dwie liczby, które występują nieparzystą liczbę razy. Zanotuj ...

Czytaj więcej

Pytanie 27. Pierwsza trasa okrężna, aby odwiedzić wszystkie prycze benzynowe Podczas pierwszej wycieczki okrężnej, aby odwiedzić wszystkie problemy z pryczami benzynowymi, stwierdzenie jest takie, że na okręgu jest kółko z n dystrybutorami benzyny. Każda pompa benzynowa ma parę danych. Pierwsza wartość to ilość benzyny jaką ma pompa a druga to ...

Czytaj więcej

Pytanie 28. Znajdź posortowaną kolejność o rozmiarze 3 Instrukcja problemu W podanej nieposortowanej tablicy liczb całkowitych. Musimy znaleźć posortowany podciąg o rozmiarze 3. Niech trzy elementy będą tablicą [i], tablicą [j], tablicą [k], a następnie tablicą [i] <tablica [j] <tablica [k] dla i <j < k. Jeśli w tablicy znajduje się wiele trojaczków, wypisz dowolną ...

Czytaj więcej

Pytanie 29. Znajdź ustalony punkt w podanym szyku Instrukcja problemu Mając tablicę n różnych elementów, znajdź ustalony punkt w danej tablicy, gdzie stały punkt oznacza, że ​​wartość elementu jest taka sama jak indeks. Przykładowe dane wejściowe 5 arr [] = {0,4,8,2,9} Dane wyjściowe 0 to stały punkt w tej tablicy, ponieważ wartość i indeks ...

Czytaj więcej

Pytanie 30. Brak najmniejszej liczby dodatniej w niesortowanej tablicy Instrukcja problemu W podanej tablicy nieposortowanej znajdź najmniejszą dodatnią liczbę brakującą w nieposortowanej tablicy. Dodatnia liczba całkowita nie obejmuje 0. W razie potrzeby możemy zmodyfikować oryginalną tablicę. Tablica może zawierać liczby dodatnie i ujemne. Przykład a. Tablica wejściowa: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 31. Mnożenie poprzedniego i następnego Stwierdzenie problemu Mnożenie poprzedniego i następnego: W podanej tablicy zamień każdy element na iloczyn kolejnych i poprzednich elementów do niego. I dla pierwszego elementu (a [0]) musimy go zastąpić iloczynem next i siebie, dla ostatniego elementu (a [n-1]) musimy go zastąpić ...

Czytaj więcej

Pytanie 32. Wydrukuj wszystkie wyraźne elementy tablicy Stwierdzenie problemu Mamy tablicę zawierającą N liczb całkowitych, które mogą być dodatnie lub ujemne. Musimy wypisać wszystkie odrębne elementy tablicy. Innymi słowy, możemy powiedzieć, że jeśli liczba występuje więcej niż jeden raz, drukujemy tylko tę liczbę raz. Przykładowe dane wejściowe ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące ciągu faktów

Pytanie 33. Usuń kolejne te same słowa w sekwencji Opis problemu Problem „Usuń kolejne te same słowa w sekwencji” oznacza, że ​​otrzymujesz listę n ciągów. Jeśli są dwa takie same słowa po kolei, usuń je oba. Wydrukuj całkowitą liczbę słów/ciągów pozostałych na liście po usunięciu wszystkich takich par. ...

Czytaj więcej

Pytanie 34. Najkrótszy palindrom W najkrótszym zadaniu palindromowym daliśmy ciąg s o długości l. Dodaj znaki przed nim, aby uczynić go palindromem, jeśli nie jest. Wyświetla najmniejszą liczbę znaków użytych do uczynienia danego ciągu palindromem. Przykładowe wejście: s = abc Wyjście: 2 (przez ...

Czytaj więcej

Pytanie 35. Sprawdź, czy wyrażenie ma zduplikowany nawias, czy nie Biorąc pod uwagę ciąg zawierający zrównoważony nawias. Sprawdź, czy wyrażenie / ciąg zawiera zduplikowany nawias, czy nie. Zduplikowany nawias Kiedy wyrażenie znajduje się w środku tego samego typu wyrównanego nawiasu lub jest otoczone przez ten sam typ nawiasu równoważnego, tj. Jest umieszczone między tym samym rodzajem nawiasu otwierającego i zamykającego więcej niż raz ...

Czytaj więcej

Pytanie 36. Konwersja postfiksu na infiks W problemie konwersji z postfiksów do infiksów podano wyrażenie w notacji postfiksowej. Napisz program, który przekształci podaną notację w notację wrostkową. Notacja wrostkowa W tej notacji operatory są zapisywane między operandami. Jest to podobne do tego, jak ogólnie piszemy wyrażenie. Na przykład: A + ...

Czytaj więcej

Pytanie 37. Prefiks do konwersji postfiksowej W problemie z konwersją prefiksu na postfiks podaliśmy wyrażenie w notacji prefiksowej w formacie string. Napisz program do konwersji podanej notacji na notację postfiksową. Notacja prefiksu W tej notacji operandy piszemy po operatorze. Znany jest również jako notacja polska. Na przykład: + AB to ...

Czytaj więcej

Pytanie 38. Następna permutacja W następnym zadaniu z permutacją podaliśmy słowo, znajdź jego leksykograficznie większą_permutację. Przykładowe wejście: str = "tutorialcup" wyjście: tutorialpcu wejście: str = "nmhdgfecba" wyjście: nmheabcdfg wejście: str = "algorytmy" wyjście: algorytm wejście: str = "spoonfeed" wyjście: Następna Permutacja ...

Czytaj więcej

Pytanie 39. Palindrom za pomocą rekurencji Stwierdzenie problemu W zadaniu „Recursive Palindrome Check” lub „Palindrome using Recursion” podaliśmy ciąg znaków „s”. Musimy napisać program, który sprawdzi, czy podany ciąg jest palindromem, czy nie używa rekurencji. Palindrom to słowo, liczba, fraza lub inny ciąg znaków, który brzmi ...

Czytaj więcej

Pytanie 40. Minimalna liczba znaków, które należy dodać z przodu, aby utworzyć palindrom ciągów Stwierdzenie problemu W zadaniu „Minimalna liczba znaków do dodania z przodu w celu utworzenia palindromu ciągów” podajemy ciąg „s”. Napisz program, który znajdzie minimalną liczbę znaków, które należy dodać na początku, aby utworzyć palindrom łańcuchowy. Format wejściowy Pierwsza i jedyna linia zawierająca ...

Czytaj więcej

Pytanie 41. Zmień płeć danego ciągu Stwierdzenie problemu W zadaniu „Zmień płeć danego ciągu znaków” podaliśmy ciąg „s”. Napisz program, który będzie przełączał wszystkie słowa specyficzne dla płci w ciągu wejściowym. Format wejściowy Pierwsza i jedyna linia zawierająca zdanie lub ciąg znaków ze spacjami „s”. Format wyjściowy Drukuj ...

Czytaj więcej

Pytanie 42. Sprawdzanie Pangram Opis problemu W zadaniu „Sprawdzanie pangramów” podaliśmy zdanie „s”. Sprawdź, czy dane zdanie/ciąg to Pangram, czy nie. Pangram to zdanie/ciąg zawierający każdą literę alfabetu od a do z lub bez uwzględniania wielkości liter. Format wejściowy Pierwsza i tylko jedna linia zawierająca ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące drzewa faktów

Pytanie 43. Napisz kod, aby określić, czy dwa drzewa są identyczne Problem „Napisz kod, aby określić, czy dwa drzewa są identyczne” mówi, że otrzymujesz dwa drzewa binarne. dowiedzieć się, czy są identyczne, czy nie? Tutaj identyczne drzewo oznacza, że ​​oba drzewa binarne mają tę samą wartość węzła z tym samym układem węzłów. Przykład Oba drzewa ...

Czytaj więcej

Pytanie 44. Przekątna drzewa binarnego Sformułowanie problemu Problem „Przekątne przechodzenie po przekątnej drzewa binarnego” stwierdza, że ​​otrzymałeś drzewo binarne i teraz musisz znaleźć przekątną widok dla danego drzewa. Kiedy widzimy drzewo z prawego górnego rogu. Widoczne dla nas węzły to przekątna ...

Czytaj więcej

Pytanie 45. Klonuj drzewo binarne z losowymi wskaźnikami Stwierdzenie problemu Otrzymujesz pełne drzewo binarne z kilkoma przypadkowymi wskaźnikami. Losowe wskaźniki odnoszą się do węzłów, które każdy węzeł wskazuje na inne niż jego lewe i prawe dziecko. Zatem zmienia to również standardową strukturę węzła w prostym drzewie binarnym. Teraz węzeł ...

Czytaj więcej

Pytanie 46. Iteracyjne przechodzenie po kolejności przy użyciu dwóch stosów Opis problemu Problem „Iteracyjne przemierzanie kolejności postów przy użyciu dwóch stosów” stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo binarne z n węzłami. Napisz program do iteracyjnego przechodzenia po zamówieniach przy użyciu dwóch stosów. Przykładowe wejście 4 5 2 6 7 3 1 Wejście 4 2 3 1 Tworzenie algorytmu ...

Czytaj więcej

Pytanie 47. Program do sprawdzania, czy drzewo binarne jest BST, czy nie Oświadczenie o problemie „Program do sprawdzania, czy drzewo binarne jest BST, czy nie” stwierdza, że ​​otrzymałeś drzewo binarne i musisz sprawdzić, czy drzewo binarne spełnia właściwości drzewa wyszukiwania binarnego. Zatem drzewo binarne ma następujące właściwości: Lewe poddrzewo ...

Czytaj więcej

Pytanie 48. Maksymalna głębokość drzewa binarnego Stwierdzenie problemu „Maksymalna głębokość drzewa binarnego” stwierdza, że ​​otrzymujesz strukturę danych drzewa binarnego. Wydrukuj maksymalną głębokość podanego drzewa binarnego. Przykładowe dane wejściowe 2 Wyjaśnienie: Maksymalna głębokość dla danego drzewa wynosi 2. Ponieważ pod korzeniem znajduje się tylko jeden element (tj. ...

Czytaj więcej

Pytanie 49. Struktura danych drzewa binarnego W tym artykule przeczytamy o strukturze danych drzewa binarnego. Drzewa to hierarchiczne struktury danych, w których każdy węzeł ma węzeł nadrzędny, z wyjątkiem węzła głównego. Węzły bez dziecka nazywane są liśćmi. Potrzebujesz drzew? 1. Drzewa są używane, gdy musimy przechowywać dane w ...

Czytaj więcej

Pytanie 50. Wstawienie do drzewa binarnego W tym artykule nauczymy się wstawiania do drzewa binarnego. Koncepcję BFS widzieliśmy już w poprzednim artykule, więc tutaj użyjemy tej samej koncepcji, aby wstawić dane do drzewa binarnego. Koncepcja polega na przechodzeniu przez drzewo w kolejności poziomów i ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące wykresu faktów

Pytanie 51. Minimalne operacje konwersji X na Y Opis problemu Problem „Minimalne operacje konwersji X na Y” mówi, że otrzymałeś dwie liczby X i Y, konieczne jest przekonwertowanie X na Y za pomocą następujących operacji: Numer początkowy to X. Następujące operacje można wykonać na X i na liczby, które są generowane ...

Czytaj więcej

Pytanie 52. Sprawdź, czy dwa węzły znajdują się na tej samej ścieżce w drzewie Opis problemu Problem „Sprawdź, czy dwa węzły znajdują się na tej samej ścieżce w drzewie” mówi, że otrzymujesz drzewo n-arowe (skierowany graf acykliczny) zakorzenione w węźle głównym z jednokierunkowymi krawędziami między jego wierzchołkami. Otrzymujesz również listę zapytań q. Każde zapytanie na liście ...

Czytaj więcej

Pytanie 53. Iteracyjne przejście przez pierwszą głębokość wykresu W iteracyjnej głębi pierwszego przejścia problemu grafu, przedstawiliśmy strukturę danych grafu. Napisz program, który wydrukuje głębokość pierwszego przejścia danego wykresu metodą iteracyjną. Przykładowe wejście: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Czytaj więcej

Pytanie 54. Wykres i jego reprezentacja Wykres to abstrakcyjny typ danych reprezentujący relacje lub połączenia między obiektami (np. Miasta są połączone wyboistą drogą). Na wykresie i jego reprezentacji w zasadzie relacja jest oznaczona przez krawędzie, a obiekty przez wierzchołki (węzły). Graf składa się ze skończonego zbioru wierzchołków i krawędzi. Wykres to ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące zestawu faktów

Pytanie 55. Zaprojektuj stos, który obsługuje getMin () w czasie O (1) i O (1) dodatkowej przestrzeni Zaprojektuj stos, który obsługuje getMin () w czasie O (1) i O (1) dodatkowej przestrzeni. Dlatego specjalna struktura danych stosu musi obsługiwać wszystkie operacje na stosie, takie jak - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () w stałym czasie. Dodaj dodatkową operację getMin (), aby zwrócić minimalną wartość ...

Czytaj więcej

Pytanie 56. Usuń kolejne te same słowa w sekwencji Opis problemu Problem „Usuń kolejne te same słowa w sekwencji” oznacza, że ​​otrzymujesz listę n ciągów. Jeśli są dwa takie same słowa po kolei, usuń je oba. Wydrukuj całkowitą liczbę słów/ciągów pozostałych na liście po usunięciu wszystkich takich par. ...

Czytaj więcej

Pytanie 57. Odwróć stos bez używania dodatkowej przestrzeni w O (n) Opis problemu Problem „Odwróć stos bez używania dodatkowej przestrzeni w O(n)” oznacza, że ​​otrzymujesz strukturę danych stosu. Odwróć podany stos bez użycia dodatkowej przestrzeni O(n). Przykład 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 80 60 10 20 20 10 60 80 ...

Czytaj więcej

Pytanie 58. Iteracyjne przechodzenie po kolejności przy użyciu dwóch stosów Opis problemu Problem „Iteracyjne przemierzanie kolejności postów przy użyciu dwóch stosów” stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo binarne z n węzłami. Napisz program do iteracyjnego przechodzenia po zamówieniach przy użyciu dwóch stosów. Przykładowe wejście 4 5 2 6 7 3 1 Wejście 4 2 3 1 Tworzenie algorytmu ...

Czytaj więcej

Pytanie 59. Śledzenie bieżącego maksymalnego elementu w stosie Stwierdzenie problemu „Śledzenie bieżącego maksymalnego elementu w stosie” oznacza, że ​​otrzymujesz strukturę danych stosu. Utwórz funkcję, aby śledzić maksymalną wartość na stosie do bieżącego indeksu. Przykład 4 19 7 14 20 4 19 19 19 20 Wyjaśnienie: Maksymalna ...

Czytaj więcej

Pytanie 60. Sprawdź, czy elementy stosu są parami kolejne Instrukcja problemu „Sprawdź, czy elementy stosu są kolejnymi parami” problem stwierdza, że ​​otrzymujesz strukturę danych stosu typu całkowitego. Utwórz funkcję, aby sprawdzić, czy wszystkie podane elementy są parami kolejne (w kolejności rosnącej lub malejącej), czy nie. Jeśli liczba elementów ...

Czytaj więcej

Pytanie 61. Iteracyjne przejście przez pierwszą głębokość wykresu W iteracyjnej głębi pierwszego przejścia problemu grafu, przedstawiliśmy strukturę danych grafu. Napisz program, który wydrukuje głębokość pierwszego przejścia danego wykresu metodą iteracyjną. Przykładowe wejście: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Czytaj więcej

Pytanie 62. Cofanie kolejki W problemie z odwracaniem kolejki daliśmy kolejkę, napisz algorytm odwracający kolejkę. Przykłady Kolejka wejściowa = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Kolejka wyjściowa = 23-> 4-> 8-> 10 Kolejka wejściowa = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Kolejka wyjściowa = 6 ...

Czytaj więcej

Pytanie 63. Maksymalny iloczyn indeksów następnego większego po lewej i prawej stronie Mając tablicę a[ ] o rozmiarze n. Dla każdego elementu na pozycji znajduję L[i] i R[i], gdzie – L[i] = najbliższy indeks do i, gdzie L[najbliższy indeks] > L[i] i najbliższy indeks < i. R[i] = najbliższy indeks do i, gdzie R[najbliższy indeks] > R[i] ...

Czytaj więcej

Pytanie 64. Odwróć stos za pomocą rekursji W odwróceniu stosu za pomocą problemu rekurencji, podaliśmy strukturę danych stosu. Odwróć jego elementy za pomocą rekurencji. Tylko wymienione poniżej funkcje stosu mogą być używane – push(element) – do wstawiania elementu na stos. pop() – aby usunąć/usunąć element na górze ...

Czytaj więcej

Pytanie 65. Sprawdź, czy wyrażenie ma zduplikowany nawias, czy nie Biorąc pod uwagę ciąg zawierający zrównoważony nawias. Sprawdź, czy wyrażenie / ciąg zawiera zduplikowany nawias, czy nie. Zduplikowany nawias Kiedy wyrażenie znajduje się w środku tego samego typu wyrównanego nawiasu lub jest otoczone przez ten sam typ nawiasu równoważnego, tj. Jest umieszczone między tym samym rodzajem nawiasu otwierającego i zamykającego więcej niż raz ...

Czytaj więcej

Pytanie 66. Jak stworzyć łączony stos? Musimy zaprojektować i stworzyć stos, który wykonuje operacje w stałym czasie. Tutaj mamy jeden problem, który polega na tym, jak stworzyć scalalny stos? Tutaj wykonujemy poniższą operację łączenia dwóch stosów. push (element): Wstaw element do stosu. pop (): Usuń górny element w ...

Czytaj więcej

Pytanie 67. Drukuj następną większą liczbę zapytań Q W zadaniu Print Next Większa liczba Q zapytań daliśmy tablicę a [] o rozmiarze n zawierającą liczby i kolejną tablicę q [] o rozmiarze m reprezentującą zapytania. Każde zapytanie reprezentuje indeks w tablicy a []. Dla każdego zapytania drukuję liczbę z tablicy ...

Czytaj więcej

Pytanie 68. Wieża Hanoi Wieża Hanoi to problem matematyczny z następującymi warunkami: Istnieją trzy wieże Może być obecnych n pierścieni Pierścienie mają różne rozmiary Tylko jeden dysk można przesunąć na raz Dowolny dysk można przesunąć tylko na większy ...

Czytaj więcej

Pytanie 69. Konwersja postfiksu na infiks W problemie konwersji z postfiksów do infiksów podano wyrażenie w notacji postfiksowej. Napisz program, który przekształci podaną notację w notację wrostkową. Notacja wrostkowa W tej notacji operatory są zapisywane między operandami. Jest to podobne do tego, jak ogólnie piszemy wyrażenie. Na przykład: A + ...

Czytaj więcej

Pytanie 70. Prefiks do konwersji postfiksowej W problemie z konwersją prefiksu na postfiks podaliśmy wyrażenie w notacji prefiksowej w formacie string. Napisz program do konwersji podanej notacji na notację postfiksową. Notacja prefiksu W tej notacji operandy piszemy po operatorze. Znany jest również jako notacja polska. Na przykład: + AB to ...

Czytaj więcej

Pytanie 71. Konwersja postfiksu na prefiks W tym zadaniu podaliśmy łańcuch oznaczający wyrażenie z postfiksem. Musimy zrobić konwersję postfiksową na prefiks. Notacja prefiksu W tej notacji operandy piszemy po operatorze. Znany jest również jako notacja polska. Na przykład: + AB to wyrażenie przedrostkowe. Notacja Postfix w ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące kolejki faktów

Pytanie 72. Implementacja Deque przy użyciu podwójnie połączonej listy Opis problemu Problem „Implementacja Deque przy użyciu podwójnie połączonej listy” stwierdza, że ​​musisz zaimplementować następujące funkcje Deque lub podwójnie zakończonej kolejki przy użyciu podwójnie połączonej listy insertFront (x): Dodaj element x na początku Deque insertEnd (x ): Dodaj element x na końcu ...

Czytaj więcej

Pytanie 73. Znajdź pierwszą wycieczkę okrężną, która odwiedza wszystkie pompy benzynowe Opis problemu Problem „Znajdź pierwszą trasę okrężną, która odwiedza wszystkie pompy benzynowe” stwierdza, że ​​na okrągłej drodze znajdują się stacje benzynowe N. Biorąc pod uwagę benzynę, którą ma każda pompa benzynowa i ilość benzyny potrzebną do pokonania odległości między dwoma dystrybutorami benzyny. Więc ty ...

Czytaj więcej

Pytanie 74. Cofanie kolejki W problemie z odwracaniem kolejki daliśmy kolejkę, napisz algorytm odwracający kolejkę. Przykłady Kolejka wejściowa = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Kolejka wyjściowa = 23-> 4-> 8-> 10 Kolejka wejściowa = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Kolejka wyjściowa = 6 ...

Czytaj więcej

Pytanie 75. Wstawienie do drzewa binarnego W tym artykule nauczymy się wstawiania do drzewa binarnego. Koncepcję BFS widzieliśmy już w poprzednim artykule, więc tutaj użyjemy tej samej koncepcji, aby wstawić dane do drzewa binarnego. Koncepcja polega na przechodzeniu przez drzewo w kolejności poziomów i ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące macierzy faktów

Pytanie 76. Maksymalny prostokąt sumy w macierzy 2D Stwierdzenie problemu Znajdź prostokąt z maksymalną sumą w macierzy 2D, tj. Aby znaleźć podmacierz z maksymalną sumą. Podmacierz to nic innego jak tablica 2D wewnątrz danej tablicy 2D. Masz więc macierz liczb całkowitych ze znakiem, musisz obliczyć sumę podmacierzy i ...

Czytaj więcej

Fakty Inne pytania

Pytanie 77. Widok drzewa binarnego z prawej strony Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Drzewo binarne Widok z prawej strony Rozwiązanie LeetCode – Mając korzeń drzewa binarnego, wyobraź sobie, że stoisz po jego prawej stronie i zwracasz wartości węzłów, które możesz zobaczyć, uporządkowane od góry do dołu. Przykładowy przypadek testowy 1: Dane wejściowe: root = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Czytaj więcej

Pytanie 78. Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie LeetCode — Mając tablicę liczb całkowitych o rozmiarze n, zwróć minimalną liczbę ruchów wymaganych do wyrównania wszystkich elementów tablicy. Jednym ruchem możesz zwiększyć n - 1 elementów tablicy o 1. Przykład 1: Wejście 1: nums = [1, 2, 3] Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 79. Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę liczb całkowitych. Ponadto możemy wykonać określony zestaw operacji na tej tablicy. W jednej operacji możemy zwiększyć ”n - 1 ″ (wszystkie elementy oprócz jednego) elementów tablicy o 1. Musimy ...

Czytaj więcej

Pytanie 80. Łączne liczby bez powtarzających się cyfr w zakresie Otrzymujesz szereg liczb (początek, koniec). Zadanie polega na znalezieniu całkowitej liczby liczb bez powtarzających się cyfr w zakresie. Przykładowe wejście: 10 50 Wyjście: 37 Wyjaśnienie: 10 nie ma powtarzającej się cyfry. 11 ma powtarzającą się cyfrę. 12 nie ma powtarzającej się cyfry. ...

Czytaj więcej

Pytanie 81. Wydrukuj n warunków sekwencji Newmana-Conwaya Stwierdzenie problemu Problem „Wydrukuj n terminów sekwencji Newmana-Conwaya” stwierdza, że ​​otrzymujesz liczbę całkowitą „n”. Znajdź pierwszych n terminów sekwencji Newmana-Conwaya, a następnie wydrukuj je. Przykład n = 6 1 1 2 2 3 4 Wyjaśnienie Wszystkie terminy, które są drukowane zgodnie z sekwencją Newmana-Conwaya ...

Czytaj więcej

Pytanie 82. Napisz funkcję, aby uzyskać punkt przecięcia dwóch połączonych list Stwierdzenie problemu Problem „Napisz funkcję, aby uzyskać punkt przecięcia dwóch połączonych list” stwierdza, że ​​otrzymujesz dwie połączone listy. Ale nie są to niezależne połączone listy. W pewnym momencie są ze sobą połączone. Teraz musisz znaleźć punkt przecięcia tych dwóch list. ...

Czytaj więcej

Pytanie 83. Usuń n-ty węzeł z końca podanej połączonej listy Opis problemu Problem „Usuń n-ty węzeł z końca podanej połączonej listy” stwierdza, że ​​otrzymujesz połączoną listę z niektórymi węzłami. A teraz musisz usunąć n-ty węzeł z końca połączonej listy. Przykład 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 usuń trzeci węzeł z ostatniego 3-> 2-> 3-> 4-> 6 Objaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 84. Wydrukuj ciąg Fibonacciego używając 2 zmiennych Opis problemu Problem „Drukuj ciąg Fibonacciego używając 2 zmiennych” stwierdza, że ​​musisz wydrukować ciąg Fibonacciego, ale istnieje ograniczenie dotyczące używania tylko 2 zmiennych. Przykład n = 5 0 1 1 2 3 5 Wyjaśnienie Sekwencja wyjściowa ma pierwszych pięć elementów ...

Czytaj więcej

Pytanie 85. Algorytmy zamiany stron w systemach operacyjnych Co to jest zamiana strony? Nowoczesne systemy operacyjne używają stronicowania do zarządzania pamięcią i często zachodzi potrzeba wymiany stron. Zastąpienie strony to proces zastępowania strony, która jest aktualnie w pamięci, stroną, która jest potrzebna, ale nie ma jej w ...

Czytaj więcej

Pytanie 86. Problem z zawijaniem słów Stwierdzenie problemu Problem zawijania słów stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę sekwencję słów jako dane wejściowe, musimy znaleźć liczbę słów, które można zmieścić w pojedynczym wierszu na raz. Aby to zrobić, wstawiliśmy przerwy w podanej kolejności tak, aby wydrukowany dokument ...

Czytaj więcej

Pytanie 87. Policz przedmioty wspólne dla obu list, ale z różnymi cenami Stwierdzenie problemu Otrzymujesz dwie listy. Każdy indeks zawiera nazwę towaru i jego cenę. Opis problemu prosi o policzenie przedmiotów wspólnych dla obu list, ale z różnymi cenami, co ma na celu ustalenie, ile numerów przedmiotów jest wspólnych w obu ...

Czytaj więcej

Pytanie 88. Model OSI Model ten został opracowany w 1983 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Był to pierwszy krok w kierunku ujednolicenia międzynarodowych protokołów używanych w różnych warstwach. Ponieważ chodzi o łączenie systemów otwartych, czyli takich, które są otwarte na komunikację z innymi systemami, model nazywa się ...

Czytaj więcej

Pytanie 89. Znajdź węzeł N-ty Stwierdzenie problemu W problemie „Znajdź n-ty węzeł” podaliśmy połączoną listę, aby znaleźć n-ty węzeł. Program powinien wypisać wartość danych w n-tym węźle. N to wejściowy indeks liczby całkowitej. Przykład 3 1 2 3 4 5 6 3 Podejście Biorąc pod uwagę połączoną listę ...

Czytaj więcej

Pytanie 90. Usuń ostatnie wystąpienie Stwierdzenie problemu W zadaniu „Usuń ostatnie wystąpienie” podaliśmy połączoną listę. Napisz program, który usunie ostatnie wystąpienie danego klucza z połączonej listy. Lista może zawierać duplikaty. Przykład 1 2 3 5 2 10 1 2 3 5 2 Podejście Biorąc pod uwagę ...

Czytaj więcej

Translate »