Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej Expedia

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej Expediaszpilka

Pytania dotyczące tablicy Expedia

Pytanie 1. Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode Opis problemu Rozwiązanie „Trapping Rain Water” LeetCode – „Trapping Rain Water” stwierdza, że ​​mając tablicę wysokości, która reprezentuje mapę wysokości, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody uwięzionej po deszczu. Przykład: Wejście: wysokość = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Wyjście: 6 Wyjaśnienie: Sprawdź ...

Czytaj więcej

Pytanie 2. Unikalne rozwiązanie Leetcode Paths II Opis problemu Rozwiązanie Unique Paths II LeetCode – „Unique Paths II” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę siatkę mxn, gdzie robot zaczyna się od lewego górnego rogu siatki. Musimy znaleźć łączną liczbę sposobów, aby dotrzeć do prawego dolnego rogu siatki. ...

Czytaj więcej

Pytanie 3. Ustaw Matrix Zeroes Leetcode rozwiązanie Opis problemu The Set Matrix Zeroes Rozwiązanie LeetCode – „Set Matrix Zeroes” oznacza, że ​​otrzymujesz macierz macierzy liczb całkowitych mxn. Musimy zmodyfikować macierz wejściową w taki sposób, aby jeśli jakakolwiek komórka zawierała element 0, ustaw jej cały wiersz i kolumnę do zera. Musisz to zrobić w ...

Czytaj więcej

Pytanie 4. Scal posortowane tablice Rozwiązanie Leetcode W zadaniu „Połącz posortowane tablice” otrzymujemy dwie tablice posortowane w kolejności nie malejącej. Pierwsza tablica nie jest w pełni wypełniona i ma wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić również wszystkie elementy drugiej tablicy. Musimy połączyć dwie tablice tak, aby pierwsza tablica zawierała elementy ...

Czytaj więcej

Pytanie 5. Wyszukaj w rozwiązaniu Leetcode z obróconą sortowaną tablicą Rozważ posortowaną tablicę, ale wybrano jeden indeks i w tym momencie tablica została obrócona. Teraz, gdy tablica zostanie obrócona, musisz znaleźć określony element docelowy i zwrócić jego indeks. W przypadku, gdy element nie istnieje, zwraca -1. Problem jest generalnie ...

Czytaj więcej

Pytanie 6. Największy element w Array Leetcode Solutions W tym problemie musimy zwrócić k-ty największy element w nieposortowanej tablicy. Zauważ, że tablica może mieć duplikaty. Musimy więc znaleźć największy element Kth w posortowanej kolejności, a nie wyraźny największy element Kth. Przykład A = {4, 2, 5, 3 ...

Czytaj więcej

Pytanie 7. Policz wszystkie podsekwencje, w których produkt jest mniejszy niż K. Problem „Policz wszystkie podciągi mające iloczyn mniejszy niż K” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Teraz znajdź liczbę podciągów, których iloczyn jest mniejszy niż dane wejściowe K. Przykład a [] = {1, 2, 3, 4, 5} k = 8 Liczba podciągów mniejsza ...

Czytaj więcej

Pytanie 8. k-ty brakujący element w rosnącej sekwencji, który nie występuje w danej sekwencji Problem „k-ten brakujący element w kolejności rosnącej, którego nie ma w danej sekwencji” mówi, że otrzymujesz dwie tablice. Jedna z nich jest ułożona w porządku rosnącym, a druga normalna tablica nieposortowana o numerze k. Znajdź k-ty brakujący element, którego nie ma w normalnym ...

Czytaj więcej

Pytanie 9. Wydrukuj zmodyfikowaną tablicę po wielu operacjach zwiększania zakresu tablicy Problem „Wydrukuj zmodyfikowaną tablicę po wielu operacjach zwiększania zakresu tablicy” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i podano liczbę zapytań 'q'. Podana jest również jedna wartość całkowita „d”. Każde zapytanie zawiera dwie liczby całkowite, wartość początkową i wartość końcową. Stwierdzenie problemu prosi o znalezienie ...

Czytaj więcej

Pytanie 10. Zapytania tablicowe do wielokrotnych wymian i produktów Problem „Zapytania tablicowe dla mnożenia, zamiany i iloczyn” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i będą trzy rodzaje zapytań, w których będziesz musiał rozwiązać następujący typ zapytań: Typ 1: Zostaną trzy wartości , racja i liczba X. w tym ...

Czytaj więcej

Pytanie 11. Tablica różnic | Zapytanie o aktualizację zakresu w O (1) Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i dwa typy zapytań, jedno polega na dodaniu podanej liczby w zakresie, a drugie na wydrukowaniu całej tablicy. Problem „Tablica różnic | Zapytanie o aktualizację zakresu w O (1) ”wymaga od nas wykonania aktualizacji zakresu w O (1). Przykład arr [] ...

Czytaj więcej

Pytanie 12. Operacja dodawania stałego zakresu czasu na tablicy Podałeś tablicę liczb całkowitych i początkowo została ona zainicjowana jako 0, a także podano zakres. Zadanie polega na dodaniu podanej liczby w zakresie tablicy i wydrukowaniu wynikowej tablicy. Przykład arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} Zapytanie: {(0, 2, 50), (3, ...

Czytaj więcej

Pytanie 13. Zapytania dotyczące XOR największego nieparzystego dzielnika zakresu Stwierdzenie problemu Problem „Zapytania na XOR największego nieparzystego dzielnika zakresu” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i zapytanie q, każde zapytanie składa się z zakresu. Opis problemu prosi o znalezienie XOR największego nieparzystego dzielnika w podanym zakresie ...

Czytaj więcej

Pytanie 14. Średnia zakresu w tablicy Opis problemu Problem „Średnia zakresu w tablicy” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i q liczbę zapytań. Każde zapytanie zawiera zakres po lewej i prawej stronie. Sformułowanie problemu prosi o ustalenie średniej wartości dolnej wszystkich liczb całkowitych, które wchodzą w ...

Czytaj więcej

Pytanie 15. Podzbiór z sumą podzielną przez m Stwierdzenie problemu Problem „Podzbiór z sumą podzielną przez m” mówi, że otrzymujesz tablicę nieujemnych liczb całkowitych i liczbę całkowitą m. Teraz musisz sprawdzić, czy istnieje podzbiór, którego suma jest podzielna przez m. Czyli suma podzbioru powinna dać 0 jako ...

Czytaj więcej

Pytanie 16. Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów Opis problemu Problem „Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów” mówi, że podana jest tablica cen o długości n, gdzie i-ty element przechowuje cenę zapasów w i-tym dniu. Jeśli możemy dokonać tylko jednej transakcji, czyli kupić jednego dnia i ...

Czytaj więcej

Pytanie 17. Tasuj liczby całkowite 2n jako a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn bez użycia dodatkowej spacji Instrukcja problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Problem „Tasuj 2n liczb całkowitych jako a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn bez użycia dodatkowej spacji” wymaga przetasowania wszystkich liczb w tablicy w taki sposób, aby liczby takie jak (x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3) zostaną przetasowane jak x0, y0, ...

Czytaj więcej

Pytanie 18. Podciąg o maksymalnej długości z różnicą między sąsiednimi elementami równą 0 lub 1 Instrukcja problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Zadanie „Maksymalna długość podciągu z różnicą między sąsiednimi elementami wynoszącą 0 lub 1” wymaga ustalenia maksymalnej długości podciągu z różnicą między sąsiednimi elementami nie powinna być inna niż 0 lub 1. Przykład arr [] = {1,. ..

Czytaj więcej

Pytanie 19. Minimalna liczba odrębnych elementów po usunięciu m elementów Opis problemu Problem „Minimalna liczba odrębnych elementów po usunięciu m elementów” mówi, że masz tablicę i liczbę całkowitą m. Każdy element tablicy wskazuje identyfikator elementu. Opis problemu prosi o usunięcie m elementów w taki sposób, aby było minimum ...

Czytaj więcej

Pytanie 20. Zmień kolejność w tablicy - najmniejsza, największa, druga najmniejsza, druga co do wielkości Instrukcja problemu Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Problem „Zmień kolejność tablicy w kolejności - najmniejsza, największa, druga najmniejsza, druga co do wielkości…” polega na zmianie kolejności tablicy w taki sposób, aby najpierw była najmniejsza liczba, potem największa, potem druga najmniejsza, a potem druga ...

Czytaj więcej

Pytanie 21. Znajdź wszystkie permutowane wiersze danego wiersza w macierzy Stwierdzenie problemu Znajdź wszystkie permutowane wiersze danego wiersza w macierzy stwierdza, że ​​dana jest macierz o rozmiarze m * n, a numer wiersza macierzy mówi „wiersz”. Opis problemu prosi o znalezienie wszystkich możliwych wierszy, które są permutacjami w danym wierszu. To jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 22. Największa prostokątna macierz podrzędna, której suma wynosi 0 Instrukcja problemu Znajdź podmacierz o maksymalnym rozmiarze w tablicy 2D, której suma wynosi zero. Podmacierz to nic innego jak tablica 2D wewnątrz danej tablicy 2D. Masz więc macierz liczb całkowitych ze znakiem, musisz obliczyć sumę podmacierzy i znaleźć macierz z ...

Czytaj więcej

Pytanie 23. Zlicz podzbiory mające różne liczby parzyste Wszyscy zmagaliśmy się z problemem podzbioru w pewnym momencie wywiadu. Ankieterzy również uwielbiają te problemy. Te problemy pomagają im zbadać rozumienie, a także proces myślowy każdego ucznia. Więc bez zbędnych ceregieli wskoczmy prosto do ...

Czytaj więcej

Pytanie 24. Wyszukaj element w posortowanej tablicy obróconej W wyszukiwaniu w zadaniu z posortowaną tablicą obróconą podaliśmy posortowaną i obróconą tablicę oraz element, sprawdź, czy dany element występuje w tablicy, czy nie. Przykłady Dane wejściowe [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} target = 0 Dane wyjściowe prawda Dane wejściowe [] = {2, ...

Czytaj więcej

Pytanie 25. Zatrzymywanie wody deszczowej Rozwiązanie LeetCode W zadaniu Trapping Rain Water LeetCode podaliśmy N nieujemnych liczb całkowitych reprezentujących mapę wysokości, a szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody, która może zostać uwięziona w powyższej strukturze. Przykład Rozumiemy to na przykładzie Dla ...

Czytaj więcej

Pytanie 26. Szukaj w posortowanej tablicy obróconej Wyszukiwanie elementów w posortowanej tablicy obróconej można znaleźć za pomocą wyszukiwania binarnego w czasie O (logowania). Celem tego posta jest znalezienie danego elementu w posortowanej obróconej tablicy w czasie O (logn). Podano przykład posortowanej, obróconej tablicy. Przykładowe dane wejściowe: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Czytaj więcej

Pytanie 27. Sortuj kolory Sortowanie kolorów to problem, w którym musimy podać tablicę zawierającą N obiektów. Każde pudełko jest pomalowane na jeden kolor, który może być czerwony, niebieski lub biały. Mamy N obiektów, które są już pomalowane. Musimy posortować tablicę tak, aby ten sam kolor ...

Czytaj więcej

Pytanie 28. Układanka z tablicą produktów Stwierdzenie problemu W przypadku zagadki z tablicą produktową musimy skonstruować tablicę, w której i-ty element będzie iloczynem wszystkich elementów w danej tablicy z wyjątkiem elementu na i-tej pozycji. Przykład Wejście 5 10 3 5 6 2 Wyjście 180 ...

Czytaj więcej

Pytanie 29. Znajdź wszystkie pary z podaną różnicą Instrukcja problemu Podaliśmy tablicę zawierającą różne elementy lub brak powtarzających się elementów w tablicy. Znajdź wszystkie pary z podaną różnicą. Jeśli nie ma pary z podaną inną, wypisz „Brak pary z podaną inną”. Przykładowe wejście 10 20 90 70 20 80 ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące łańcucha Expedia

Pytanie 30. Najdłuższy wspólny prefiks Leetcode rozwiązanie Opis problemu Najdłuższy wspólny prefiks Rozwiązanie LeetCode – „Najdłuższy wspólny prefiks” oznacza, że ​​podano tablicę ciągów. Musimy znaleźć najdłuższy wspólny przedrostek wśród tych ciągów. Jeśli nie istnieje żaden prefiks, zwróć pusty ciąg. Przykład: Wejście: strs = ["flower","flow","flight"] Wyjście: "fl" Wyjaśnienie: "fl" to najdłuższy ...

Czytaj więcej

Pytanie 31. Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode – „Właściwe nawiasy” oznaczają, że otrzymujesz ciąg zawierający tylko znaki '(', ')', '{', '}', '[' i ']'. Musimy ustalić, czy ciąg wejściowy jest prawidłowym ciągiem, czy nie. Mówi się, że ciąg jest prawidłowym ciągiem, jeśli otwarte nawiasy muszą być zamknięte ...

Czytaj więcej

Pytanie 32. Rozwiązanie Multiply Strings Leetcode Problem Rozwiązanie Multiply Strings Leetcode wymaga od nas pomnożenia dwóch ciągów, które są nam podawane jako dane wejściowe. Jesteśmy zobowiązani do wydrukowania lub zwrócenia tego wyniku mnożenia do funkcji wywołującej. Więc, aby ująć to bardziej formalnie, mając dwa ciągi, znajdź iloczyn podanych ciągów. ...

Czytaj więcej

Pytanie 33. LCS (Longest Common Subsequence) trzech ciągów Problem „LCS (najdłuższa wspólna kolejność) trzech ciągów” mówi, że otrzymujesz 3 ciągi. Znajdź najdłuższy wspólny podciąg tych 3 ciągów. LCS to ciąg, który jest wspólny dla 3 ciągów i składa się ze znaków o tej samej kolejności we wszystkich ...

Czytaj więcej

Pytanie 34. Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode — Mając ciąg, musimy znaleźć długość najdłuższego podciągu bez powtarzających się znaków. Przyjrzyjmy się kilku przykładom: Przykład pwwkew 3 Wyjaśnienie: Odpowiedź to „wke” o długości 3 aav 2 Wyjaśnienie: Odpowiedź to „av” o długości 2 Podejście-1 ...

Czytaj więcej

Pytanie 35. Zapytania dotyczące podłańcuchów palindromu Opis problemu Problem „Zapytania podłańcuchowe palindromu” stwierdza, że ​​otrzymałeś łańcuch i kilka zapytań. Za pomocą tych zapytań musisz określić, czy utworzony podciąg z tego zapytania jest palindromem, czy nie. Przykładowy ciąg str = "aaabbabbaaa" Zapytania q [] = {{2, 3}, {2, 8}, {5, 7}, ...

Czytaj więcej

Pytanie 36. Maksymalna transformacja wagi danego ciągu Instrukcja problemu Maksymalna transformacja wagi danego problemu z łańcuchem oznacza, że ​​dany łańcuch składa się tylko z dwóch znaków „A” i „B”. Mamy operację, w której możemy przekształcić ciąg znaków w inny ciąg, przełączając dowolny znak. W ten sposób możliwych jest wiele przekształceń. Ze wszystkich możliwych ...

Czytaj więcej

Pytanie 37. Kompresja strun W zadaniu kompresji ciągów znaków daliśmy tablicę [] typu char. Skompresuj go jako znak i liczbę określonego znaku (jeśli liczba znaków wynosi 1, jedyny znak jest przechowywany w skompresowanej tablicy). Długość skompresowanej tablicy powinna ...

Czytaj więcej

Pytanie 38. Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode W problemie z prawidłowymi nawiasami LeetCode podaliśmy ciąg znaków zawierający tylko znaki '(', ')', '{', '}', '[' i ']', określające czy ciąg wejściowy jest poprawny. Tutaj zapewnimy Ci prawidłowe rozwiązanie LeetCode w nawiasach. Ciąg wejściowy jest prawidłowy, jeśli: Otwarte nawiasy muszą być zamknięte ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące drzewa Expedia

Pytanie 39. Następca w kolejności węzła w drzewie binarnym Opis problemu Problem wymaga znalezienia „Następcy w kolejności węzła w drzewie binarnym”. Następca w kolejności węzła to węzeł w drzewie binarnym, który występuje po danym węźle w przechodzeniu w kolejności w danym drzewie binarnym. Przykład Inorder następcą liczby 6 jest 4 ...

Czytaj więcej

Pytanie 40. Minimalna liczba odrębnych elementów po usunięciu m elementów Opis problemu Problem „Minimalna liczba odrębnych elementów po usunięciu m elementów” mówi, że masz tablicę i liczbę całkowitą m. Każdy element tablicy wskazuje identyfikator elementu. Opis problemu prosi o usunięcie m elementów w taki sposób, aby było minimum ...

Czytaj więcej

Pytanie 41. K'th Największy element w BST wykorzystujący stałą dodatkową przestrzeń Stwierdzenie problemu „K'th Największy element w BST używający stałej dodatkowej spacji” stwierdza, że ​​otrzymałeś drzewo wyszukiwania binarnego i musisz znaleźć k-ty największy element w nim. Jeśli więc uporządkujemy elementy drzewa wyszukiwania binarnego w porządku malejącym, to musimy zwrócić ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące stosu Expedia

Pytanie 42. Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode Opis problemu Rozwiązanie „Trapping Rain Water” LeetCode – „Trapping Rain Water” stwierdza, że ​​mając tablicę wysokości, która reprezentuje mapę wysokości, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody uwięzionej po deszczu. Przykład: Wejście: wysokość = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Wyjście: 6 Wyjaśnienie: Sprawdź ...

Czytaj więcej

Pytanie 43. Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode – „Właściwe nawiasy” oznaczają, że otrzymujesz ciąg zawierający tylko znaki '(', ')', '{', '}', '[' i ']'. Musimy ustalić, czy ciąg wejściowy jest prawidłowym ciągiem, czy nie. Mówi się, że ciąg jest prawidłowym ciągiem, jeśli otwarte nawiasy muszą być zamknięte ...

Czytaj więcej

Pytanie 44. Zatrzymywanie wody deszczowej Rozwiązanie LeetCode W zadaniu Trapping Rain Water LeetCode podaliśmy N nieujemnych liczb całkowitych reprezentujących mapę wysokości, a szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody, która może zostać uwięziona w powyższej strukturze. Przykład Rozumiemy to na przykładzie Dla ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące Expedia Matrix

Pytanie 45. Unikalne rozwiązanie Leetcode Paths II Opis problemu Rozwiązanie Unique Paths II LeetCode – „Unique Paths II” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę siatkę mxn, gdzie robot zaczyna się od lewego górnego rogu siatki. Musimy znaleźć łączną liczbę sposobów, aby dotrzeć do prawego dolnego rogu siatki. ...

Czytaj więcej

Pytanie 46. Ustaw Matrix Zeroes Leetcode rozwiązanie Opis problemu The Set Matrix Zeroes Rozwiązanie LeetCode – „Set Matrix Zeroes” oznacza, że ​​otrzymujesz macierz macierzy liczb całkowitych mxn. Musimy zmodyfikować macierz wejściową w taki sposób, aby jeśli jakakolwiek komórka zawierała element 0, ustaw jej cały wiersz i kolumnę do zera. Musisz to zrobić w ...

Czytaj więcej

Pytanie 47. Rozwiązanie Word Search Leetcode Stwierdzenie problemu Mając tablicę mxn i słowo, sprawdź, czy słowo istnieje w siatce. Słowo może być zbudowane z liter kolejno sąsiadujących komórek, przy czym „sąsiednie” komórki sąsiadują ze sobą poziomo lub pionowo. Ta sama komórka literowa nie może być użyta więcej niż jeden raz. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 48. Znajdź sekwencję węża o maksymalnej długości Problem „Znajdź sekwencję węża o maksymalnej długości” mówi, że otrzymujemy siatkę zawierającą liczby całkowite. Zadanie polega na znalezieniu sekwencji węża o maksymalnej długości. Sekwencja mająca sąsiednie liczby w siatce z bezwzględną różnicą 1 jest znana jako sekwencja węża. Sąsiadujące ...

Czytaj więcej

Pytanie 49. Znajdź różne elementy wspólne dla wszystkich wierszy macierzy Stwierdzenie problemu Otrzymujemy macierz wszystkich liczb całkowitych. Zadanie „Znajdź różne elementy wspólne dla wszystkich wierszy macierzy” wymaga znalezienia wszystkich możliwych odrębnych elementów, ale wspólnych w każdym z wierszy występujących w macierzy. Przykład arr [] = {{11, 12, 3, 10}, {11, ...

Czytaj więcej

Pytanie 50. Znajdź wszystkie permutowane wiersze danego wiersza w macierzy Stwierdzenie problemu Znajdź wszystkie permutowane wiersze danego wiersza w macierzy stwierdza, że ​​dana jest macierz o rozmiarze m * n, a numer wiersza macierzy mówi „wiersz”. Opis problemu prosi o znalezienie wszystkich możliwych wierszy, które są permutacjami w danym wierszu. To jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 51. Największa prostokątna macierz podrzędna, której suma wynosi 0 Instrukcja problemu Znajdź podmacierz o maksymalnym rozmiarze w tablicy 2D, której suma wynosi zero. Podmacierz to nic innego jak tablica 2D wewnątrz danej tablicy 2D. Masz więc macierz liczb całkowitych ze znakiem, musisz obliczyć sumę podmacierzy i znaleźć macierz z ...

Czytaj więcej

Expedia Inne pytania

Pytanie 52. Maksymalna różnica między rosnącymi elementami Rozwiązanie LeetCode Stwierdzenie problemu Maksymalna różnica między rosnącymi elementami Rozwiązanie LeetCode – Mając tablicę liczb całkowitych z indeksem 0 nums o rozmiarze n, znajdź maksymalną różnicę między nums[i] a nums[j] (tj. nums[j] - nums[i]), tak, że 0 <= i < j < n i liczebność[i] <liczba[j]. Zwróć maksymalną różnicę. Jeśli takie i i j nie istnieją, zwróć -1. Przykłady i wyjaśnienia Przykład 1: Dane wejściowe: nums = [7,1,5,4] Dane wyjściowe: 4 Wyjaśnienie: Występuje maksymalna różnica ...

Czytaj więcej

Pytanie 53. Znajdź medianę ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Znajdź medianę ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode — Mediana jest średnią wartością uporządkowanej listy liczb całkowitych. Jeśli rozmiar listy jest parzysty, nie ma średniej wartości, a mediana jest średnią z dwóch średnich wartości. Na przykład dla arr = [2,3,4] mediana ...

Czytaj więcej

Pytanie 54. Data reformy Rozwiązanie LeetCode Problem Statement Reformat Date LeetCode Rozwiązanie – Podany ciąg daty w postaci Dzień Miesiąc Rok, gdzie: Dzień jest w zbiorze {"1st", "2nd", "3rd", "4th", ..., "30th", "31."}. Miesiąc jest w zestawie {"sty", "lut", "mar", "kwiecień", "maj", "czer", "lip", "sierpień", "wrzesień", "październik", "listopad", "grudzień"}. Rok jest w przedziale [1900, 2100]. Konwertuj ciąg daty ...

Czytaj więcej

Pytanie 55. Robot ograniczony w okręgu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Robot ograniczony w okręgu Rozwiązanie LeetCode – Na nieskończonej płaszczyźnie, robot początkowo stoi w miejscu (0, 0) i jest skierowany na północ. Zauważ, że: Kierunek północny jest dodatnim kierunkiem osi y. Kierunek południowy jest kierunkiem ujemnym osi y. Kierunek wschodni jest kierunkiem dodatnim osi X. Kierunek zachodni to ...

Czytaj więcej

Pytanie 56. Minimalne ruchy rycerskie Rozwiązanie LetCode Opis problemu Minimalne ruchy skoczka LeetCode Rozwiązanie – Na nieskończonej szachownicy o współrzędnych od -infinity do +infinity masz skoczka w polu [0, 0]. Rycerz ma 8 możliwych ruchów, które może wykonać, jak pokazano poniżej. Każdy ruch to dwa pola w kierunku kardynalnym, a następnie jedno pole w kierunku ortogonalnym. Zwróć minimalną liczbę ...

Czytaj więcej

Pytanie 57. Znajdź rozwiązanie LeetCode dotyczące zduplikowanych numerów Opis problemu Znajdź zduplikowaną liczbę Rozwiązanie LeetCode – Mając tablicę liczb całkowitych zawierających n + 1 liczb całkowitych, gdzie każda liczba całkowita należy do zakresu [1, n] włącznie. W nums jest tylko jedna powtórzona liczba, zwróć tę powtórzoną liczbę. Musisz rozwiązać problem bez modyfikowania numerów tablicy i używać tylko stałej dodatkowej spacji. Wejście: nums = [1,3,4,2,2] Wyjście: 2 Wyjaśnienie ...

Czytaj więcej

Pytanie 58. Produkt Array z wyjątkiem rozwiązania Self LeetCode Opis problemu Iloczyn tablicy z wyjątkiem Self LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę liczb całkowitych nums, zwróć odpowiedź tablicową taką, że odpowiedź[i] jest równa iloczynowi wszystkich elementów nums z wyjątkiem nums[i]. Iloczyn dowolnego prefiksu lub sufiksu liczb gwarantuje, że zmieści się w 32-bitowej liczbie całkowitej. Musisz napisać algorytm, który działa w czasie O(n) i bez użycia dzielenia...

Czytaj więcej

Pytanie 59. Top K Często używane słowa Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Top K często używanych słów Rozwiązanie LeetCode – Mając tablicę ciągów słów i liczbę całkowitą k, zwróć k najczęściej występujących ciągów. Zwróć odpowiedź posortowaną według częstotliwości od najwyższej do najniższej. Posortuj słowa z tą samą częstotliwością według ich kolejności leksykograficznej. Przykładowy przypadek testowy 1: Dane wejściowe: słowa = [„i”,”miłość”,”kod leet”,”i”,”miłość”,”kodowanie”] k = 2 Wyjście: [„i”,”miłość”] Wyjaśnienie . ...

Czytaj więcej

Pytanie 60. Kompresja ciągów Rozwiązanie LetCode Komunikat o problemie Kompresja ciągów LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę znaków, skompresuj ją za pomocą następującego algorytmu: Rozpocznij od pustego ciągu s. Dla każdej grupy kolejnych powtarzających się znaków w znakach: Jeśli długość grupy wynosi 1, dołącz znak do s. W przeciwnym razie dołącz znak, a po nim długość grupy. Skompresowany ciąg ...

Czytaj więcej

Pytanie 61. Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie LeetCode — Mając tablicę liczb całkowitych o rozmiarze n, zwróć minimalną liczbę ruchów wymaganych do wyrównania wszystkich elementów tablicy. Jednym ruchem możesz zwiększyć n - 1 elementów tablicy o 1. Przykład 1: Wejście 1: nums = [1, 2, 3] Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 62. Najmniejsza liczba unikalnych liczb całkowitych po usunięciu K rozwiązania Leetcode Opis problemu Najmniejsza liczba unikalnych liczb całkowitych po usunięciu K Rozwiązanie LeetCode – „Najmniejsza liczba unikalnych liczb całkowitych po usunięciu K” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i liczbę całkowitą k. Znajdź najmniejszą liczbę unikalnych liczb całkowitych po usunięciu dokładnie k elementów. Przykład: Wejście: arr = [5,5,4], k = 1 Wyjście: 1 Wyjaśnienie: Ponieważ k ...

Czytaj więcej

Pytanie 63. Przenieś zera Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Problem, Przenieś zera LeetCode Rozwiązanie stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę zawierającą elementy zerowe i niezerowe i musisz przenieść wszystkie zera na koniec tablicy, zachowując względną kolejność elementów niezerowych w tablicy . Musisz także wdrożyć na miejscu ...

Czytaj więcej

Pytanie 64. Słowo Ladder Rozwiązanie LeetCode Opis problemu The Word Ladder Rozwiązanie LeetCode – „Word Ladder” oznacza, że ​​otrzymujesz ciąg beginWord, ciąg endWord i wordList. Musimy znaleźć najkrótszą długość sekwencji transformacji (jeśli nie ma ścieżki, wypisz 0) od beginWord do endWord po spełnieniu podanych warunków: Wszystkie słowa pośrednie powinny ...

Czytaj więcej

Pytanie 65. Najlepsze rozwiązanie do punktu spotkań LeetCode Opis problemu Najlepszy punkt spotkania Rozwiązanie LeetCode mówi Biorąc pod uwagę siatkę binarną o rozmiarze mxn, gdzie każdy 1 określa dom jednego przyjaciela, chcemy zwrócić minimalną całkowitą odległość podróży, gdzie całkowita odległość podróży jest sumą odległości między domami z ...

Czytaj więcej

Pytanie 66. Podtablica Suma równa się K Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Suma podtablicy równa się K Rozwiązanie LeetCode – „Suma podtablicy równa się K” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych „liczby” i liczbę całkowitą „k”, zwróć całkowitą liczbę ciągłych podtablic, których suma jest równa „k”. Przykład: nums = [1, 2, 3], k=3 2 Wyjaśnienie: Tam ...

Czytaj więcej

Pytanie 67. Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie rozwiązań LeetCode Opis problemu Najlepszy czas na zakup i sprzedaż akcji Rozwiązanie LeetCode – „Najlepszy czas na zakup i sprzedaż akcji” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę cen, gdzie ceny[i] są ceną danych akcji w i-tym dniu. Chcesz zmaksymalizować zysk wybierając...

Czytaj więcej

Pytanie 68. Maksymalna suma ścieżki w prostokątnym trójkącie z liczbami Zadanie „Maksymalna suma ścieżki w prawym trójkącie z liczbami” mówi, że otrzymujesz kilka liczb całkowitych w postaci prawego trójkąta liczbowego. Dowiedz się, jaką maksymalną sumę możesz osiągnąć, zaczynając od góry i kierując się w stronę podstawy, tak aby ruszyć ...

Czytaj więcej

Pytanie 69. Problem z parowaniem znajomych Stwierdzenie problemu „Problem z parowaniem znajomych” stwierdza, że ​​jest N przyjaciół. I każdy z nich może pozostać singlem lub być ze sobą sparowany. Ale po utworzeniu pary ci dwaj przyjaciele nie mogą brać udziału w parowaniu. Musisz więc znaleźć całkowitą liczbę sposobów ...

Czytaj więcej

Pytanie 70. Współczynnik dwumianowy Stwierdzenie problemu Znajdź dwumianowy współczynnik dla danej wartości n i k. „W matematyce współczynniki dwumianu to dodatnie liczby całkowite, które występują jako współczynniki w twierdzeniu dwumianowym. Zwykle współczynnik dwumianowy jest indeksowany przez parę liczb całkowitych n ≥ k ≥ 0 i jest zapisywany jako ”- cytowany z Wikipedii. Przykład n = 5, k ...

Czytaj więcej

Pytanie 71. Policz pary z dwóch połączonych list, których suma jest równa danej wartości Stwierdzenie problemu Problem „Zliczanie par z dwóch połączonych list, których suma jest równa danej wartości” oznacza, że ​​otrzymujesz dwie połączone listy i sumę wartości całkowitych. W stwierdzeniu problemu poproszono o ustalenie, ile łącznych par ma sumę równą podanej wartości. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 72. K-ty odrębny element w tablicy Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych A, wypisz k-ty odrębny element tablicy. Podana tablica może zawierać duplikaty, a wynik powinien wypisać k-ty odrębny element spośród wszystkich unikalnych elementów tablicy. Jeśli k to więcej niż liczba odrębnych elementów, zgłoś to. Przykładowe dane wejściowe: ...

Czytaj więcej

Pytanie 73. Domowy rabuś The House Robber Problem stwierdza, że ​​w sąsiedztwie miasta znajduje się pojedynczy rząd n domów. W tej okolicy złodziej planuje dokonać napadu. Wie, ile złota kryje się w każdym z domów. Jednak aby uniknąć wywołania ...

Czytaj więcej

Pytanie 74. Przesuwne okno maksymalne W zadaniu Sliding Window Maximum podaliśmy liczbę tablic, dla każdego sąsiedniego okna o rozmiarze k znajdź maksymalny element w oknie. Przykład Wejściowe liczby [] = {1,3, -1, -3,5,3,6,7} k = 3 Dane wyjściowe {3,3,5,5,6,7} Objaśnienie Naiwne podejście do przesuwanego okna Maksimum dla każde sąsiednie okno o rozmiarze k, trawers ...

Czytaj więcej

Pytanie 75. Implementacja pamięci podręcznej LRU Najmniejsza ostatnio używana (LRU) pamięć podręczna to rodzaj metody używanej do przechowywania danych w taki sposób, aby czas potrzebny na ich wykorzystanie był jak najmniejszy. Algorytm LRU używany, gdy pamięć podręczna jest pełna. Usuwamy najmniej ostatnio używane dane z pamięci podręcznej ...

Czytaj więcej

Pytanie 76. Wchodzenie po schodach Opis problemu Problem „Wchodzenie po schodach” polega na tym, że masz klatkę schodową z n schodami. Jednocześnie możesz wspiąć się po jednym lub dwóch schodach. Ile jest sposobów, aby dostać się na szczyt schodów? Przykład 3 3 Wyjaśnienie Istnieją trzy sposoby wspinaczki ...

Czytaj więcej

Pytanie 77. Znajdź parę z podaną różnicą Instrukcja problemu W podanej tablicy nieposortowanej znajdź parę elementów w podanej tablicy z podaną różnicą n. Przykład Wejście arr [] = {120, 30, 70, 20, 5, 6}, różnica (n) = 40 Wynik [30, 70] Wyjaśnienie Tutaj różnica 30 i 70 jest równa wartości ...

Czytaj więcej

Zostaw komentarz

Translate »