Pytania do wywiadu Directi

Pytania dotyczące tablicy Directi

Pytanie 1. Sprawdź, czy tablica zawiera ciągłe liczby całkowite z dozwolonymi duplikatami Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych, która może również zawierać zduplikowane elementy. Opis problemu prosi o sprawdzenie, czy jest to zbiór ciągłych liczb całkowitych. Wypisz „Tak”, jeśli tak, a „Nie”, jeśli nie. Przykładowe wejście próbki: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Próbka ...

Czytaj więcej

Pytanie 2. Maksymalna możliwa różnica dwóch podzbiorów tablicy Załóżmy, że mamy tablicę liczb całkowitych. Instrukcja problemu „Maksymalna możliwa różnica dwóch podzbiorów tablicy” zawiera prośbę o znalezienie maksymalnej możliwej różnicy między dwoma podzbiorami tablicy. Warunki, których należy przestrzegać: tablica może zawierać powtarzające się elementy, ale najwyższa częstotliwość elementu ...

Czytaj więcej

Pytanie 3. Minimalna operacja, aby wszystkie elementy były równe w tablicy Problem „Minimalna operacja, aby wszystkie elementy były równe w tablicy” mówi, że otrzymujesz tablicę z pewnymi liczbami całkowitymi. Musisz znaleźć minimalne operacje, które można wykonać, aby tablica była równa. Przykład [1,3,2,4,1] 3 Wyjaśnienie Albo 3 odejmowania mogą być ...

Czytaj więcej

Pytanie 4. Wygeneruj wszystkie możliwe posortowane tablice z alternatywnych elementów dwóch podanych posortowanych tablic Problem „Generuj wszystkie możliwe posortowane tablice z alternatywnych elementów dwóch podanych posortowanych tablic” zakłada, że ​​masz dwie posortowane tablice. Opis problemu prosi o znalezienie wszystkich możliwych posortowanych tablic, tak że liczba powinna być ułożona naprzemiennie z dwóch podanych różnych tablic. Przykład ArrA [] ...

Czytaj więcej

Pytanie 5. Tablica różnic | Zapytanie o aktualizację zakresu w O (1) Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i dwa typy zapytań, jedno polega na dodaniu podanej liczby w zakresie, a drugie na wydrukowaniu całej tablicy. Problem „Tablica różnic | Zapytanie o aktualizację zakresu w O (1) ”wymaga od nas wykonania aktualizacji zakresu w O (1). Przykład arr [] ...

Czytaj więcej

Pytanie 6. Operacja dodawania stałego zakresu czasu na tablicy Podałeś tablicę liczb całkowitych i początkowo została ona zainicjowana jako 0, a także podano zakres. Zadanie polega na dodaniu podanej liczby w zakresie tablicy i wydrukowaniu wynikowej tablicy. Przykład arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} Zapytanie: {(0, 2, 50), (3, ...

Czytaj więcej

Pytanie 7. Znajdź wszystkie pary (a, b) w tablicy takiej, że a% b = k Stwierdzenie problemu Problem „Znajdź wszystkie pary (a, b) w tablicy, w której a% b = k” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i wartość całkowitą o nazwie k. Opis problemu prosi o znalezienie pary w taki sposób, że x ...

Czytaj więcej

Pytanie 8. Zapytania o zakres LCM Opis problemu Problem „Range LCM Queries” stwierdza, że ​​masz tablicę liczb całkowitych i q liczbę zapytań. Każde zapytanie zawiera (lewy, prawy) jako zakres. Zadanie polega na znalezieniu LCM (lewy, prawy), czyli LCM całej liczby, która mieści się w zakresie ...

Czytaj więcej

Pytanie 9. Zapytania dotyczące XOR największego nieparzystego dzielnika zakresu Stwierdzenie problemu Problem „Zapytania na XOR największego nieparzystego dzielnika zakresu” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i zapytanie q, każde zapytanie składa się z zakresu. Opis problemu prosi o znalezienie XOR największego nieparzystego dzielnika w podanym zakresie ...

Czytaj więcej

Pytanie 10. Podzbiór z sumą podzielną przez m Stwierdzenie problemu Problem „Podzbiór z sumą podzielną przez m” mówi, że otrzymujesz tablicę nieujemnych liczb całkowitych i liczbę całkowitą m. Teraz musisz sprawdzić, czy istnieje podzbiór, którego suma jest podzielna przez m. Czyli suma podzbioru powinna dać 0 jako ...

Czytaj więcej

Pytanie 11. Znajdź pary o podanej sumie takie, że elementy pary znajdują się w różnych wierszach Stwierdzenie problemu „Znajdź pary o zadanej sumie takiej, że elementy pary znajdują się w różnych wierszach” problem stwierdza, że ​​otrzymujesz macierz liczb całkowitych i wartość zwaną „sumą”. Sformułowanie problemu prosi o znalezienie wszystkich par w macierzy, która sumuje się do danego ...

Czytaj więcej

Pytanie 12. Maksymalna suma podtablicy z wyłączeniem niektórych elementów Stwierdzenie problemu Otrzymaliśmy tablicę i musimy znaleźć maksymalną sumę podtablicy wykluczającą pewne elementy. Oznacza to, że musimy znaleźć maksymalną sumę podtablicy, tak aby rozważana przez nas podtablica nie zawierała elementów, o których mówi się, że mają być wykluczone. Przykład maksymalnego ...

Czytaj więcej

Pytanie 13. Drukowanie nawiasów w problemie mnożenia łańcucha macierzy Stwierdzenie problemu Musimy znaleźć taką kolejność mnożenia macierzy, aby liczba operacji związanych z mnożeniem wszystkich macierzy była zminimalizowana. Następnie musimy wydrukować to zlecenie, czyli wydrukować nawiasy w problemie mnożenia łańcucha macierzy. Rozważ, że masz 3 macierze A, B, ...

Czytaj więcej

Pytanie 14. Największa prostokątna macierz podrzędna, której suma wynosi 0 Instrukcja problemu Znajdź podmacierz o maksymalnym rozmiarze w tablicy 2D, której suma wynosi zero. Podmacierz to nic innego jak tablica 2D wewnątrz danej tablicy 2D. Masz więc macierz liczb całkowitych ze znakiem, musisz obliczyć sumę podmacierzy i znaleźć macierz z ...

Czytaj więcej

Pytanie 15. Znajdź trzy elementy z różnych trzech tablic, takich jak a + b + c = suma Three Sum to problem uwielbiany przez ankieterów. Jest to problem, o który zapytałem osobiście podczas wywiadu z Amazon. Nie traćmy więc czasu, przejdźmy do problemu. Tablica zawierająca zarówno liczby dodatnie, jak i ujemne. Trzy liczby, które sumują się do zera / można modyfikować, ...

Czytaj więcej

Pytanie 16. Znajdź maksimum minimum dla każdego rozmiaru okna w danej tablicy Biorąc pod uwagę tablicę a [] o rozmiarze n. Dla każdego rozmiaru okna, który waha się od 1 do n w tablicy drukuj lub znajdź minimum dla każdego rozmiaru okna w danej tablicy. Przykładowe dane wejściowe: a [] = {10, 20, 30, 50, 10, 70, 30} Dane wyjściowe: 70 30 20 ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące ciągów Directi

Pytanie 17. Minimalne wstawienia w celu utworzenia palindromu z dozwolonymi permutacjami Problem „Minimalna liczba wstawień w celu utworzenia palindromu z dozwolonymi permutacjami” mówi, że otrzymujesz ciąg znaków zawierający wszystkie litery małymi literami. Opis problemu prosi o ustalenie minimalnego wstawienia znaku do łańcucha, który może stać się palindromem. Pozycja znaków może być ...

Czytaj więcej

Pytanie 18. Sprawdź, czy tablica zawiera ciągłe liczby całkowite z dozwolonymi duplikatami Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych, która może również zawierać zduplikowane elementy. Opis problemu prosi o sprawdzenie, czy jest to zbiór ciągłych liczb całkowitych. Wypisz „Tak”, jeśli tak, a „Nie”, jeśli nie. Przykładowe wejście próbki: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Próbka ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące drzewa Directi

Pytanie 19. Zapytania o zakres LCM Opis problemu Problem „Range LCM Queries” stwierdza, że ​​masz tablicę liczb całkowitych i q liczbę zapytań. Każde zapytanie zawiera (lewy, prawy) jako zakres. Zadanie polega na znalezieniu LCM (lewy, prawy), czyli LCM całej liczby, która mieści się w zakresie ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące stosu Directi

Pytanie 20. Znajdź maksimum minimum dla każdego rozmiaru okna w danej tablicy Biorąc pod uwagę tablicę a [] o rozmiarze n. Dla każdego rozmiaru okna, który waha się od 1 do n w tablicy drukuj lub znajdź minimum dla każdego rozmiaru okna w danej tablicy. Przykładowe dane wejściowe: a [] = {10, 20, 30, 50, 10, 70, 30} Dane wyjściowe: 70 30 20 ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące Directi Matrix

Pytanie 21. Znajdź pary o podanej sumie takie, że elementy pary znajdują się w różnych wierszach Stwierdzenie problemu „Znajdź pary o zadanej sumie takiej, że elementy pary znajdują się w różnych wierszach” problem stwierdza, że ​​otrzymujesz macierz liczb całkowitych i wartość zwaną „sumą”. Sformułowanie problemu prosi o znalezienie wszystkich par w macierzy, która sumuje się do danego ...

Czytaj więcej

Pytanie 22. Drukowanie nawiasów w problemie mnożenia łańcucha macierzy Stwierdzenie problemu Musimy znaleźć taką kolejność mnożenia macierzy, aby liczba operacji związanych z mnożeniem wszystkich macierzy była zminimalizowana. Następnie musimy wydrukować to zlecenie, czyli wydrukować nawiasy w problemie mnożenia łańcucha macierzy. Rozważ, że masz 3 macierze A, B, ...

Czytaj więcej

Pytanie 23. Największa prostokątna macierz podrzędna, której suma wynosi 0 Instrukcja problemu Znajdź podmacierz o maksymalnym rozmiarze w tablicy 2D, której suma wynosi zero. Podmacierz to nic innego jak tablica 2D wewnątrz danej tablicy 2D. Masz więc macierz liczb całkowitych ze znakiem, musisz obliczyć sumę podmacierzy i znaleźć macierz z ...

Czytaj więcej

Directi Inne pytania

Pytanie 24. Największa podmacierz z rearanżacjami Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Największa podmacierz z przegrupowaniami Rozwiązanie LeetCode – Otrzymasz binarną macierz macierzową o rozmiarze mxn i możesz zmienić kolejność kolumn macierzy w dowolnej kolejności. Zwróć obszar największej podmacierzy w macierzy, gdzie każdy element podmacierzy wynosi 1 po optymalnym uporządkowaniu kolumn. Wejście: macierz = [[0,0,1],[1,1,1],[1,0,1]] Wyjście: 4 ...

Czytaj więcej

Pytanie 25. Maksymalna suma ścieżki w prostokątnym trójkącie z liczbami Zadanie „Maksymalna suma ścieżki w prawym trójkącie z liczbami” mówi, że otrzymujesz kilka liczb całkowitych w postaci prawego trójkąta liczbowego. Dowiedz się, jaką maksymalną sumę możesz osiągnąć, zaczynając od góry i kierując się w stronę podstawy, tak aby ruszyć ...

Czytaj więcej

Pytanie 26. Cięcie pręta Opis problemu Problem „Cięcie pręta” stwierdza, że ​​otrzymujesz pręt o określonej długości i cenę dla wszystkich rozmiarów prętów, które są mniejsze lub równe długości wejściowej. Oznacza to, że znamy cenę za pręty o długości od 1 do n, biorąc pod uwagę ...

Czytaj więcej

Pytanie 27. Sprawdź, czy jakiekolwiek dwa przedziały nakładają się na dany zestaw przedziałów Opis problemu Problem „Sprawdź, czy jakieś dwa przedziały zachodzą na siebie w danym zestawie przedziałów” mówi, że otrzymałeś pewien zestaw przedziałów. Każdy przedział składa się z dwóch wartości, jedna to czas rozpoczęcia, a druga to czas zakończenia. Opis problemu prosi o sprawdzenie, czy któryś z ...

Czytaj więcej

Pytanie 28. Współczynnik dwumianowy Stwierdzenie problemu Znajdź dwumianowy współczynnik dla danej wartości n i k. „W matematyce współczynniki dwumianu to dodatnie liczby całkowite, które występują jako współczynniki w twierdzeniu dwumianowym. Zwykle współczynnik dwumianowy jest indeksowany przez parę liczb całkowitych n ≥ k ≥ 0 i jest zapisywany jako ”- cytowany z Wikipedii. Przykład n = 5, k ...

Czytaj więcej

Translate »