Pytania do wywiadu z dostawą

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej na temat projektowania systemu może być tak nieograniczona, że ​​trudno jest określić właściwy sposób przygotowania. Teraz jestem w stanie złamać rundy projektowe Amazon, Microsoft i Adobe po zakupie ta książka. Codziennie poprawiaj jeden pytanie projektowe i obiecuję, że możesz złamać cały projekt.

Wywiady dotyczące projektowania systemu pękania

Pytania dotyczące tablicy Delhivery

Pytanie 1. Maksymalna odległość między dwoma wystąpieniami tego samego elementu w tablicy Załóżmy, że otrzymujesz tablicę z kilkoma powtórzonymi liczbami. Musimy znaleźć maksymalną odległość między dwoma takimi samymi wystąpieniami liczby o różnym indeksie, znajdującej się w tablicy. Przykładowe dane wejściowe: tablica = [1, 2, 3, 6, 2, 7] Dane wyjściowe: 3 Wyjaśnienie: Ponieważ elementy w tablicy [1] ...

Czytaj więcej

Pytanie 2. Grupuj wielokrotne wystąpienia elementów tablicy w kolejności według pierwszego wystąpienia Otrzymujesz pytanie, w którym podałeś nieposortowaną tablicę z wieloma wystąpieniami liczb. Zadanie polega na zgrupowaniu wszystkich wielokrotnych wystąpień elementów tablicy uporządkowanych według pierwszego wystąpienia. Tymczasem kolejność powinna być taka sama, jak nadejdzie numer. Przykładowe dane wejściowe: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

Czytaj więcej

Pytanie 3. Maksymalna tablica z dwóch podanych tablic z zachowaniem tej samej kolejności Załóżmy, że mamy dwie tablice liczb całkowitych o tym samym rozmiarze n. Obie tablice mogą również zawierać wspólne liczby. Instrukcja problemu prosi o utworzenie wynikowej tablicy zawierającej „n” maksymalnych wartości z obu tablic. Pierwsza tablica powinna mieć priorytet (elementy pierwszej ...

Czytaj więcej

Pytanie 4. Znajdź największe d w tablicy, takie że a + b + c = d Stwierdzenie problemu Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Wartości wejściowe to różne elementy. Problem „Znajdź największe d w tablicy tak, że a + b + c = d” prosi o znalezienie największego elementu 'd' w zbiorze, tak że a + b + c = ...

Czytaj więcej

Pytanie 5. Maksymalna suma par z określoną różnicą Zadanie „Maksymalna suma par z określoną różnicą” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i liczbę całkowitą K. Następnie mamy znaleźć maksymalną sumę par niezależnych. Możemy sparować dwie liczby całkowite, jeśli mają one bezwzględną różnicę mniejszą niż K. ...

Czytaj więcej

Pytanie 6. Maksymalna suma podciągów taka, że ​​nie ma trzech kolejnych Problem „Maksymalna suma podciągów taka, że ​​żadne trzy nie są kolejnymi” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Teraz musisz znaleźć podciąg, który ma maksymalną sumę, biorąc pod uwagę trzy następujące po sobie elementy. Przypominam, że podciąg to nic innego jak tablica ...

Czytaj więcej

Pytanie 7. Najdłuższa podtablica nie mająca więcej niż K odrębnych elementów Problem „Najdłuższa podtablica nie mająca więcej niż K odrębnych elementów” stwierdza, że ​​zakładając, że masz tablicę liczb całkowitych, instrukcja problemu prosi o znalezienie najdłuższej podtablicy, która ma nie więcej niż k różnych elementów. Przykład arr [] = {4, 3, 5, 2, 1, 2, 0, 4, 5} ...

Czytaj więcej

Pytanie 8. Znajdź podtablicę z podaną sumą (obsługuje liczby ujemne) Problem „Znajdź podtablicę z podaną sumą (uchwyty liczb ujemnych)” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych, zawierającą również ujemne liczby całkowite oraz liczbę zwaną „sumą”. Instrukcja problemu prosi o wydrukowanie podtablicy, która sumuje się do podanej liczby zwanej „sumą”. Jeśli więcej niż jedna podtablica ...

Czytaj więcej

Pytanie 9. Znajdź elementy, które są obecne w pierwszej tablicy, a nie w drugiej Problem „Znajdź elementy, które są obecne w pierwszej tablicy, a nie w drugiej” mówi, że masz dwie tablice. Tablice składają się ze wszystkich liczb całkowitych. Musisz znaleźć liczby, które nie będą obecne w drugiej tablicy, ale będą obecne w pierwszej tablicy. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 10. Sortowanie bąbelkowe przy użyciu dwóch stosów Opis problemu Problem „Sortowanie bąbelkowe przy użyciu dwóch stosów” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę a [] o rozmiarze n. Utwórz funkcję, aby posortować podaną tablicę a [], używając paradygmatu sortowania bąbelkowego z dwiema stosowymi strukturami danych. Przykład a [] = {15, 12, 44, 2, 5, ...

Czytaj więcej

Pytanie 11. Zmień układ tablicy tak, aby „arr [j]” zmienił się w „i”, jeśli „arr [i]” to „j” Opis problemu Problem „Zmień kolejność tablicy w taki sposób, że„ arr [j] ”stanie się„ i ”, jeśli„ arr [i] ”to„ j ”” stwierdza, że ​​masz tablicę o rozmiarze „n” zawierającą liczby całkowite. Liczby w tablicy mieszczą się w zakresie od 0 do n-1. Instrukcja problemu prosi o zmianę kolejności tablicy w ...

Czytaj więcej

Pytanie 12. Znajdź minimalną odległość między dwiema liczbami Stwierdzenie problemu Podałeś tablicę i dwie liczby zwane x i y. Zadanie „Znajdź minimalną odległość między dwiema liczbami” polega na znalezieniu minimalnej możliwej odległości między nimi. Podana tablica może mieć wspólne elementy. Możesz założyć, że x i y są różne. ...

Czytaj więcej

Pytanie 13. Znajdź jedyny powtarzalny element od 1 do N-1 Znajdując jedyny powtarzalny element między 1 a N-1 problemem, podaliśmy tablicę losowych liczb całkowitych z zakresu od 1 do n-1. Powtarza się jedna liczba. Twoim zadaniem jest znaleźć ten numer. Przykładowe dane wejściowe [2,3,4,5,2,1] Wyjście 2 Wyjaśnieniem 2 jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 14. Zmień tablicę na permutację liczb od 1 do N W tym zadaniu podaliśmy tablicę A składającą się z n elementów. Musimy zmienić tablicę w permutację liczb od 1 do n, używając minimalnej liczby wymian w tablicy. Przykład Wejście: 2 2 3 3 Wyjście: 2 1 3 4 Wejście: 3 2 1 7 ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące ciągu Delhivery

Pytanie 15. Najkrótszy palindrom W najkrótszym zadaniu palindromowym daliśmy ciąg s o długości l. Dodaj znaki przed nim, aby uczynić go palindromem, jeśli nie jest. Wyświetla najmniejszą liczbę znaków użytych do uczynienia danego ciągu palindromem. Przykładowe wejście: s = abc Wyjście: 2 (przez ...

Czytaj więcej

Pytanie 16. Odwróć ciąg za pomocą stosu Podaliśmy ciąg s o długości n, który zawiera małe litery, duże litery, liczby całkowite i jakiś specjalny symbol. Odwróć podany ciąg za pomocą stosu. Zobaczmy kilka przykładów dla lepszego zrozumienia. Przykładowe dane wejściowe s = „TutorialCup” Wyjście puClairotuT Input s = „Stack” Wyjście kcatS Korzystanie ze stosu ...

Czytaj więcej

Pytanie 17. Sprawdź, czy ciąg może stać się pusty, rekurencyjnie usuwając dany podłańcuch Instrukcja problemu W zadaniu „Sprawdź, czy łańcuch może stać się pusty przez rekurencyjne usuwanie danego podciągu” podajemy dwa łańcuchy „s” i „t”. Musimy sprawdzić, czy dany ciąg wejściowy „s” można całkowicie usunąć, usuwając rekursywnie podany ciąg wejściowy „t”. Uwaga: podany podciąg powinien ...

Czytaj więcej

Pytanie 18. Porównaj dwa numery wersji Oświadczenie o problemie Podano dwa ciągi wejściowe, które są w postaci numerów wersji. Numer wersji wygląda jak abcd, gdzie a, b, c, d są liczbami całkowitymi. Dlatego numer wersji to ciąg, w którym liczby są oddzielone kropkami. Musimy porównać dwa ciągi (numery wersji) i ...

Czytaj więcej

Pytanie 19. Najdłuższy palindrom można utworzyć, usuwając lub zmieniając układ postaci Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najdłuższy palindrom można utworzyć poprzez usunięcie lub zmianę kolejności znaków” podaliśmy ciąg „s”. Znajdź najdłuższy palindrom, jaki można skonstruować, usuwając lub przestawiając niektóre znaki lub ewentualnie zero znaków z ciągu. Możliwych może być wiele rozwiązań, możesz ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące drzewa Delhivery

Pytanie 20. Rodzaje drzew binarnych Zanim przejdziemy dalej, najpierw wiemy, czym naprawdę jest BT? Drzewo binarne to rodzaj struktury danych o charakterze hierarchicznym. BT jest reprezentowany przez węzły, w których każdy węzeł ma lewy, prawy wskaźnik i dane jako wagę węzła. Każdy węzeł może zawierać maksymalnie ...

Czytaj więcej

Pytanie 21. Wstawienie do drzewa binarnego W tym artykule nauczymy się wstawiania do drzewa binarnego. Koncepcję BFS widzieliśmy już w poprzednim artykule, więc tutaj użyjemy tej samej koncepcji, aby wstawić dane do drzewa binarnego. Koncepcja polega na przechodzeniu przez drzewo w kolejności poziomów i ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące wykresu Delhivery

Pytanie 22. Wykres i jego reprezentacja Wykres to abstrakcyjny typ danych reprezentujący relacje lub połączenia między obiektami (np. Miasta są połączone wyboistą drogą). Na wykresie i jego reprezentacji w zasadzie relacja jest oznaczona przez krawędzie, a obiekty przez wierzchołki (węzły). Graf składa się ze skończonego zbioru wierzchołków i krawędzi. Wykres to ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące stosu Delhivery

Pytanie 23. Sprawdź, czy elementy stosu są parami kolejne Instrukcja problemu „Sprawdź, czy elementy stosu są kolejnymi parami” problem stwierdza, że ​​otrzymujesz strukturę danych stosu typu całkowitego. Utwórz funkcję, aby sprawdzić, czy wszystkie podane elementy są parami kolejne (w kolejności rosnącej lub malejącej), czy nie. Jeśli liczba elementów ...

Czytaj więcej

Pytanie 24. Cofanie kolejki W problemie z odwracaniem kolejki daliśmy kolejkę, napisz algorytm odwracający kolejkę. Przykłady Kolejka wejściowa = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Kolejka wyjściowa = 23-> 4-> 8-> 10 Kolejka wejściowa = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Kolejka wyjściowa = 6 ...

Czytaj więcej

Pytanie 25. Problem rozpiętości zapasów Ten problem „Problem rozpiętości zapasów” jest ujęty w aspekcie finansowym. W tym zadaniu znajdujemy rozpiętość zapasów dla ceny akcji każdego dnia. Maksymalna liczba kolejnych dni tuż przed jakimkolwiek konkretnym dniem, dla której cena akcji z dni poprzedzających wynosi ...

Czytaj więcej

Pytanie 26. Odwróć ciąg za pomocą stosu Podaliśmy ciąg s o długości n, który zawiera małe litery, duże litery, liczby całkowite i jakiś specjalny symbol. Odwróć podany ciąg za pomocą stosu. Zobaczmy kilka przykładów dla lepszego zrozumienia. Przykładowe dane wejściowe s = „TutorialCup” Wyjście puClairotuT Input s = „Stack” Wyjście kcatS Korzystanie ze stosu ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące kolejki Delhivery

Pytanie 27. Cofanie kolejki W problemie z odwracaniem kolejki daliśmy kolejkę, napisz algorytm odwracający kolejkę. Przykłady Kolejka wejściowa = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Kolejka wyjściowa = 23-> 4-> 8-> 10 Kolejka wejściowa = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Kolejka wyjściowa = 6 ...

Czytaj więcej

Pytanie 28. Wstawienie do drzewa binarnego W tym artykule nauczymy się wstawiania do drzewa binarnego. Koncepcję BFS widzieliśmy już w poprzednim artykule, więc tutaj użyjemy tej samej koncepcji, aby wstawić dane do drzewa binarnego. Koncepcja polega na przechodzeniu przez drzewo w kolejności poziomów i ...

Czytaj więcej

DelhiBardzo inne pytania

Pytanie 29. Znajdź brakujące elementy zakresu Problem „Znajdź brakujące elementy w zakresie” mówi, że otrzymujesz tablicę różnych elementów w określonym zakresie i zakres podany jako niski i wysoki. Znajdź wszystkie brakujące elementy w zakresie, którego nie ma w tablicy. Wyjście powinno być w ...

Czytaj więcej

Pytanie 30. Wydrukuj ciąg Fibonacciego używając 2 zmiennych Opis problemu Problem „Drukuj ciąg Fibonacciego używając 2 zmiennych” stwierdza, że ​​musisz wydrukować ciąg Fibonacciego, ale istnieje ograniczenie dotyczące używania tylko 2 zmiennych. Przykład n = 5 0 1 1 2 3 5 Wyjaśnienie Sekwencja wyjściowa ma pierwszych pięć elementów ...

Czytaj więcej

Pytanie 31. Problem z kafelkami Stwierdzenie problemu „Problem z układaniem” mówi, że masz siatkę o rozmiarze 2 x N i płytkę o rozmiarze 2 x 1. Tak więc znajdź liczbę sposobów ułożenia podanej siatki. Przykład 3 2 Wyjaśnienie: podejście do problemu kafelkowania Możemy rozwiązać ten problem za pomocą rekurencji. ...

Czytaj więcej

Pytanie 32. Model OSI Model ten został opracowany w 1983 roku przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO). Był to pierwszy krok w kierunku ujednolicenia międzynarodowych protokołów używanych w różnych warstwach. Ponieważ chodzi o łączenie systemów otwartych, czyli takich, które są otwarte na komunikację z innymi systemami, model nazywa się ...

Czytaj więcej

Pytanie 33. Brzydkie liczby Liczby dodatnie, których jedynymi czynnikami pierwszymi są 2, 3 lub 5, są znane jako brzydkie liczby. Na przykład - 8 to brzydka liczba, ponieważ jest to jedyny czynnik pierwszy to 2, ale 7 nie jest brzydką liczbą, ponieważ jest to brzydka liczba 7. 1 to wyjątek ...

Czytaj więcej

Translate »