Pytania do wywiadu DE Shaw

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej na temat projektowania systemu może być tak nieograniczona, że ​​trudno jest określić właściwy sposób przygotowania. Teraz jestem w stanie złamać rundy projektowe Amazon, Microsoft i Adobe po zakupie ta książka. Codziennie poprawiaj jeden pytanie projektowe i obiecuję, że możesz złamać cały projekt.

Wywiady dotyczące projektowania systemu pękania

DE Shaw Array Pytania

Pytanie 1. Rozwiązanie Leetcode dotyczące temperatur dziennych Opis problemu Temperatury dzienne Rozwiązanie Leetcode: stwierdza, że ​​dana tablica liczb całkowitych oznacza temperatury dzienne, zwraca odpowiedź tablicową taką, że odpowiedź[i] to liczba dni, przez które trzeba czekać po i-tym dniu, aby uzyskać wyższą temperaturę. Jeśli nie ma przyszłego dnia, dla którego jest to możliwe, zamiast tego zachowaj odpowiedź[i] == 0. ...

Czytaj więcej

Pytanie 2. Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode Opis problemu Rozwiązanie „Trapping Rain Water” LeetCode – „Trapping Rain Water” stwierdza, że ​​mając tablicę wysokości, która reprezentuje mapę wysokości, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody uwięzionej po deszczu. Przykład: Wejście: wysokość = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Wyjście: 6 Wyjaśnienie: Sprawdź ...

Czytaj więcej

Pytanie 3. Rozwiązanie kodu Leetcode dla tablicy sortowania względnego W tym zadaniu mamy dwie tablice dodatnich liczb całkowitych. Wszystkie elementy drugiej tablicy są różne i znajdują się w pierwszej tablicy. Jednak pierwsza tablica może zawierać zduplikowane elementy lub elementy, których nie ma w drugiej tablicy. Musimy posortować pierwszą tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 4. Najdłuższa podtablica licząca 1 o Jeden więcej niż liczba 0 Podaliśmy tablicę liczb całkowitych. Tablica zawiera tylko 1 i 0. Opis problemu prosi o ustalenie długości najdłuższej tablicy podrzędnej, w której cyfra o wartości 1 jest tylko o jeden większa niż liczba 0 w podtablicy. Przykładowe dane wejściowe: arr [] = ...

Czytaj więcej

Pytanie 5. Najlepszy czas na kupno i sprzedaż Rozwiązanie Leetcode z Stock II Opis problemu W zadaniu „Najlepszy czas na kupno i sprzedaż akcji II” otrzymujemy tablicę, w której każdy element tablicy zawiera cenę danego towaru w danym dniu. Definicja transakcji to kupno jednej akcji i sprzedaż tej jednej akcji ...

Czytaj więcej

Pytanie 6. Podtablica z sumą 0 Problem „Znajdź, czy istnieje podtablica z sumą 0” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych zawierającą również ujemne liczby całkowite. Instrukcja problemu prosi o określenie, czy jakakolwiek podtablica o rozmiarze co najmniej 1 powinna mieć sumę równą 1. Przykład arr [] = {2,1, -3,4,5} ...

Czytaj więcej

Pytanie 7. Najdłuższa kolejność bitoniczna Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych, a instrukcja problemu prosi o znalezienie najdłuższego podciągu bitonicznego. Sekwencja bitoniczna tablicy jest uważana za sekwencję, która najpierw rośnie, a następnie maleje. Przykład arr [] = {1,4,2,76,43,78,54,32,1,56,23} 7 Wyjaśnienie 1 ⇒ 4 ⇒ 76 ⇒ 78 ⇒ 54 ...

Czytaj więcej

Pytanie 8. Zapytania tablicowe do wielokrotnych wymian i produktów Problem „Zapytania tablicowe dla mnożenia, zamiany i iloczyn” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i będą trzy rodzaje zapytań, w których będziesz musiał rozwiązać następujący typ zapytań: Typ 1: Zostaną trzy wartości , racja i liczba X. w tym ...

Czytaj więcej

Pytanie 9. Operacja dodawania stałego zakresu czasu na tablicy Podałeś tablicę liczb całkowitych i początkowo została ona zainicjowana jako 0, a także podano zakres. Zadanie polega na dodaniu podanej liczby w zakresie tablicy i wydrukowaniu wynikowej tablicy. Przykład arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} Zapytanie: {(0, 2, 50), (3, ...

Czytaj więcej

Pytanie 10. Zapytania o liczbę elementów tablicy z wartościami w podanym zakresie Opis problemu Problem „Zapytania o liczbę elementów tablicy z wartościami w podanym zakresie” mówi, że masz tablicę liczb całkowitych oraz dwie liczby x i y. Zadanie prosi o znalezienie liczby liczb znajdujących się w tablicy, która leży między podanymi x i y. ...

Czytaj więcej

Pytanie 11. Liczba elementów mniejsza lub równa podanej liczbie w danej podtablicy Opis problemu Problem „Liczba elementów mniejsza lub równa podanej liczbie w danej podtablicy” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i q liczbę zapytań. Będą dwa typy zapytań à queryUpdate (i, v): będą dwie liczby całkowite i i v, ...

Czytaj więcej

Pytanie 12. GCD o podanych zakresach indeksów w tablicy Opis problemu Problem „GCD podanych zakresów indeksów w tablicy” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i niektóre zapytania o zakres. Oświadczenie problemu prosi o znalezienie największego wspólnego dzielnika z podtablicy utworzonej w ten sposób w zakresie. Przykład arr [] = {10, 5, 18, 9, ...

Czytaj więcej

Pytanie 13. Zapytania o GCD wszystkich numerów tablicy z wyjątkiem elementów w podanym zakresie Opis problemu Problem „Zapytania o GCD wszystkich liczb z tablicy z wyjątkiem elementów w podanym zakresie” stwierdza, że ​​otrzymasz tablicę liczb całkowitych i odpowiednią liczbę zapytań. Każde zapytanie zawiera liczbę lewą i prawą. Opis problemu zawiera prośbę o ustalenie ...

Czytaj więcej

Pytanie 14. Podzbiór z sumą podzielną przez m Stwierdzenie problemu Problem „Podzbiór z sumą podzielną przez m” mówi, że otrzymujesz tablicę nieujemnych liczb całkowitych i liczbę całkowitą m. Teraz musisz sprawdzić, czy istnieje podzbiór, którego suma jest podzielna przez m. Czyli suma podzbioru powinna dać 0 jako ...

Czytaj więcej

Pytanie 15. Produkty zakresów w tablicy Opis problemu Problem „Iloczyn zakresów w tablicy” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych składającą się z liczb z zakresu od 1 do n i q liczby zapytań. Każde zapytanie zawiera zakres. W opisie problemu prosi się o znalezienie produktu w podanym zakresie pod ...

Czytaj więcej

Pytanie 16. Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów Opis problemu Problem „Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów” mówi, że podana jest tablica cen o długości n, gdzie i-ty element przechowuje cenę zapasów w i-tym dniu. Jeśli możemy dokonać tylko jednej transakcji, czyli kupić jednego dnia i ...

Czytaj więcej

Pytanie 17. Tasuj liczby całkowite 2n jako a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn bez użycia dodatkowej spacji Instrukcja problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Problem „Tasuj 2n liczb całkowitych jako a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn bez użycia dodatkowej spacji” wymaga przetasowania wszystkich liczb w tablicy w taki sposób, aby liczby takie jak (x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3) zostaną przetasowane jak x0, y0, ...

Czytaj więcej

Pytanie 18. Wyróżnij sąsiednie elementy w tablicy Instrukcja problemu Załóżmy, że mamy tablicę liczb całkowitych. Problem „Odrębne sąsiednie elementy w tablicy” wymaga określenia, czy możliwe jest uzyskanie tablicy, w której wszystkie sąsiednie liczby są różne, czy nie, przez zamianę dwóch sąsiednich lub sąsiednich elementów w tablicy, jeśli ...

Czytaj więcej

Pytanie 19. Iloczyn tablicy z wyjątkiem siebie Oświadczenie o problemie Problem „Iloczyn tablicy oprócz siebie” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę []. Wydrukuj inną tablicę p [] o tym samym rozmiarze, taką że wartość przy i-tym indeksie tablicy p jest równa iloczynowi wszystkich elementów oryginalnej tablicy ...

Czytaj więcej

Pytanie 20. Znajdź pary o podanej sumie takie, że elementy pary znajdują się w różnych wierszach Stwierdzenie problemu „Znajdź pary o zadanej sumie takiej, że elementy pary znajdują się w różnych wierszach” problem stwierdza, że ​​otrzymujesz macierz liczb całkowitych i wartość zwaną „sumą”. Sformułowanie problemu prosi o znalezienie wszystkich par w macierzy, która sumuje się do danego ...

Czytaj więcej

Pytanie 21. Elementy wspólne we wszystkich wierszach danej macierzy Stwierdzenie problemu „Elementy wspólne we wszystkich wierszach danej macierzy” stwierdzają, że otrzymujesz macierz M * N. Zadanie wymaga znalezienia wszystkich wspólnych elementów w danej macierzy w każdym wierszu macierzy w czasie O (M * N). Przykład arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Czytaj więcej

Pytanie 22. Podtablica bitonowa o maksymalnej sumie Instrukcja problemu Dana jest tablica zawierająca n liczb całkowitych. Musimy znaleźć podtablicę bitoniczną o maksymalnej sumie. Podtablica bitoniczna to nic innego jak podtablica, w której elementy są ułożone w określonej kolejności. Taki, że pierwsze elementy są w porządku rosnącym, a następnie w ...

Czytaj więcej

Pytanie 23. Największa suma ciągła podtablica Instrukcja problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Opis problemu prosi o znalezienie największej sumy ciągłej podtablicy. Oznacza to jedynie znalezienie podtablicy (elementów ciągłych), która ma największą sumę spośród wszystkich innych podtablic w danej tablicy. Przykład arr [] = {1, -3, 4, ...

Czytaj więcej

Pytanie 24. Mnożenie łańcucha macierzy W zadaniu mnożenia łańcucha macierzy II podaliśmy wymiary macierzy, znajdź taką kolejność ich mnożenia, aby liczba operacji związanych z mnożeniem wszystkich macierzy była zminimalizowana. Rozważ, że masz 3 macierze A, B, C o rozmiarach axb, bx ...

Czytaj więcej

Pytanie 25. Znajdź element szczytowy z tablicy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Znajdź element szczytowy z tablicy” podaliśmy wejściową tablicę liczb całkowitych. Znajdź szczytowy element. W tablicy element jest elementem szczytowym, jeśli element jest większy od obu sąsiadów. W przypadku elementów narożnych możemy rozważyć jedyne ...

Czytaj więcej

Pytanie 26. Układanka z tablicą produktów Stwierdzenie problemu W przypadku zagadki z tablicą produktową musimy skonstruować tablicę, w której i-ty element będzie iloczynem wszystkich elementów w danej tablicy z wyjątkiem elementu na i-tej pozycji. Przykład Wejście 5 10 3 5 6 2 Wyjście 180 ...

Czytaj więcej

DE Shaw String Pytania

Pytanie 27. Maksymalna transformacja wagi danego ciągu Instrukcja problemu Maksymalna transformacja wagi danego problemu z łańcuchem oznacza, że ​​dany łańcuch składa się tylko z dwóch znaków „A” i „B”. Mamy operację, w której możemy przekształcić ciąg znaków w inny ciąg, przełączając dowolny znak. W ten sposób możliwych jest wiele przekształceń. Ze wszystkich możliwych ...

Czytaj więcej

Pytanie 28. Podciąg z konkatenacją wszystkich słów W podłańcuchu z problemem konkatenacji wszystkich słów podaliśmy ciąg i listę składającą się z wielu słów o tej samej długości. Wydrukuj początkowy indeks podciągu, który może być wynikiem połączenia wszystkich słów z listy w ...

Czytaj więcej

DE Pytania dotyczące drzewa Shaw

Pytanie 29. Liczba elementów mniejsza lub równa podanej liczbie w danej podtablicy Opis problemu Problem „Liczba elementów mniejsza lub równa podanej liczbie w danej podtablicy” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i q liczbę zapytań. Będą dwa typy zapytań à queryUpdate (i, v): będą dwie liczby całkowite i i v, ...

Czytaj więcej

Pytanie 30. GCD o podanych zakresach indeksów w tablicy Opis problemu Problem „GCD podanych zakresów indeksów w tablicy” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i niektóre zapytania o zakres. Oświadczenie problemu prosi o znalezienie największego wspólnego dzielnika z podtablicy utworzonej w ten sposób w zakresie. Przykład arr [] = {10, 5, 18, 9, ...

Czytaj więcej

DE Shaw Stack Pytania

Pytanie 31. Rozwiązanie Leetcode dotyczące temperatur dziennych Opis problemu Temperatury dzienne Rozwiązanie Leetcode: stwierdza, że ​​dana tablica liczb całkowitych oznacza temperatury dzienne, zwraca odpowiedź tablicową taką, że odpowiedź[i] to liczba dni, przez które trzeba czekać po i-tym dniu, aby uzyskać wyższą temperaturę. Jeśli nie ma przyszłego dnia, dla którego jest to możliwe, zamiast tego zachowaj odpowiedź[i] == 0. ...

Czytaj więcej

Pytanie 32. Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode Opis problemu Rozwiązanie „Trapping Rain Water” LeetCode – „Trapping Rain Water” stwierdza, że ​​mając tablicę wysokości, która reprezentuje mapę wysokości, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody uwięzionej po deszczu. Przykład: Wejście: wysokość = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Wyjście: 6 Wyjaśnienie: Sprawdź ...

Czytaj więcej

Pytanie 33. Kolejka za pomocą stosów W kolejce używającej problemu ze stosem musimy zaimplementować następujące funkcje kolejki przy użyciu standardowych funkcji struktury danych stosu, Enqueue: Dodaj element na koniec kolejki Dequeue: Usuń element z początku kolejki Przykład Wejście : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Czytaj więcej

DE Pytania dotyczące kolejki Shaw

Pytanie 34. Implementacja Deque przy użyciu podwójnie połączonej listy Opis problemu Problem „Implementacja Deque przy użyciu podwójnie połączonej listy” stwierdza, że ​​musisz zaimplementować następujące funkcje Deque lub podwójnie zakończonej kolejki przy użyciu podwójnie połączonej listy insertFront (x): Dodaj element x na początku Deque insertEnd (x ): Dodaj element x na końcu ...

Czytaj więcej

Pytanie 35. Kolejka za pomocą stosów W kolejce używającej problemu ze stosem musimy zaimplementować następujące funkcje kolejki przy użyciu standardowych funkcji struktury danych stosu, Enqueue: Dodaj element na koniec kolejki Dequeue: Usuń element z początku kolejki Przykład Wejście : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Czytaj więcej

DE Shaw Matrix Pytania

Pytanie 36. Znajdź pary o podanej sumie takie, że elementy pary znajdują się w różnych wierszach Stwierdzenie problemu „Znajdź pary o zadanej sumie takiej, że elementy pary znajdują się w różnych wierszach” problem stwierdza, że ​​otrzymujesz macierz liczb całkowitych i wartość zwaną „sumą”. Sformułowanie problemu prosi o znalezienie wszystkich par w macierzy, która sumuje się do danego ...

Czytaj więcej

Pytanie 37. Elementy wspólne we wszystkich wierszach danej macierzy Stwierdzenie problemu „Elementy wspólne we wszystkich wierszach danej macierzy” stwierdzają, że otrzymujesz macierz M * N. Zadanie wymaga znalezienia wszystkich wspólnych elementów w danej macierzy w każdym wierszu macierzy w czasie O (M * N). Przykład arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Czytaj więcej

Pytanie 38. Mnożenie łańcucha macierzy W zadaniu mnożenia łańcucha macierzy II podaliśmy wymiary macierzy, znajdź taką kolejność ich mnożenia, aby liczba operacji związanych z mnożeniem wszystkich macierzy była zminimalizowana. Rozważ, że masz 3 macierze A, B, C o rozmiarach axb, bx ...

Czytaj więcej

DE Shaw Inne pytania

Pytanie 39. Rozwiązanie LeetCode dotyczące zderzenia asteroid Opis problemu Asteroid Collision LeetCode Rozwiązanie – Otrzymaliśmy tablicę asteroid z liczbami całkowitymi reprezentującymi asteroidy w rzędzie. Dla każdej asteroidy wartość bezwzględna reprezentuje jej rozmiar, a znak wskazuje jej kierunek (pozytywne znaczenie w prawo, negatywne znaczenie w lewo). Każda asteroida porusza się z tą samą prędkością. Dowiedz się o stanie ...

Czytaj więcej

Pytanie 40. Najdłuższa ścieżka wzrostu w rozwiązaniu Matrix LeetCode Opis problemu Najdłuższa ścieżka wzrostowa w rozwiązaniu macierzowym LeetCode — Mając macierz liczb całkowitych mxn, zwróć długość najdłuższej ścieżki rosnącej w macierzy. Z każdej komórki możesz poruszać się w czterech kierunkach: w lewo, w prawo, w górę lub w dół. Nie możesz poruszać się po przekątnej ani wychodzić poza granicę (tj. owijanie się dookoła jest niedozwolone). Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 41. Minimalna liczba kranów do otwarcia w celu podlewania ogrodu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Minimalna liczba kranów do podlewania ogrodu Rozwiązanie LeetCode – Na osi X znajduje się jednowymiarowy ogród. Ogród zaczyna się w punkcie 0 i kończy w punkcie n. (tj. Długość ogrodu to n). W punktach [1, 0, ..., n] w ...

Czytaj więcej

Pytanie 42. Maksymalna suma ścieżki w prostokątnym trójkącie z liczbami Zadanie „Maksymalna suma ścieżki w prawym trójkącie z liczbami” mówi, że otrzymujesz kilka liczb całkowitych w postaci prawego trójkąta liczbowego. Dowiedz się, jaką maksymalną sumę możesz osiągnąć, zaczynając od góry i kierując się w stronę podstawy, tak aby ruszyć ...

Czytaj więcej

Pytanie 43. Napisz funkcję, aby uzyskać punkt przecięcia dwóch połączonych list Stwierdzenie problemu Problem „Napisz funkcję, aby uzyskać punkt przecięcia dwóch połączonych list” stwierdza, że ​​otrzymujesz dwie połączone listy. Ale nie są to niezależne połączone listy. W pewnym momencie są ze sobą połączone. Teraz musisz znaleźć punkt przecięcia tych dwóch list. ...

Czytaj więcej

Pytanie 44. Problem z kafelkami Stwierdzenie problemu „Problem z układaniem” mówi, że masz siatkę o rozmiarze 2 x N i płytkę o rozmiarze 2 x 1. Tak więc znajdź liczbę sposobów ułożenia podanej siatki. Przykład 3 2 Wyjaśnienie: podejście do problemu kafelkowania Możemy rozwiązać ten problem za pomocą rekurencji. ...

Czytaj więcej

Translate »