Pytania do wywiadów z Databricks

Pytania do wywiadów z Databricksszpilka

Pamięci danych is an American enterprise software company founded by the creators of Apache Spark. Databricks develops a web-based platform for working with Spark, that provides automated zarządzanie klastrem i IPython-Style laptopy.

Otrzymał ocenę 4.7* na Glassdoor i jest uważany za jedną z najlepszych firm opartych na produktach. Jest wysoko ceniony za równowagę między życiem zawodowym a prywatnym.

They provide good training as well which will be beneficial in future too. You can practice the below Databricks Interview Questions for the interview. We have collected past frequently asked Databricks Interview Questions for your reference.

Pytania dotyczące tablicy Databricks

Pytanie 1. Wstaw Usuń GetRandom O(1) Rozwiązanie Leetcode Instrukcja problemu Usuń getRandom o (1) Rozwiązanie leetcode - „Wstaw Usuń getRandom o (1)” prosi o wdrożenie tych czterech funkcji w złożoności czasowej O (1). Wstaw (Val): Wstaw VAL do losowego zestawu i zwróć true, jeśli element jest początkowo nieobecny w zestawie. Zwraca fałsz, gdy ...

Czytaj więcej

Pytanie 2. Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode Opis problemu Rozwiązanie „Trapping Rain Water” LeetCode – „Trapping Rain Water” stwierdza, że ​​mając tablicę wysokości, która reprezentuje mapę wysokości, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody uwięzionej po deszczu. Przykład: Wejście: wysokość = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Wyjście: 6 Wyjaśnienie: Sprawdź ...

Czytaj więcej

Pytanie 3. Policz wszystkie podsekwencje, w których produkt jest mniejszy niż K. Problem „Policz wszystkie podciągi mające iloczyn mniejszy niż K” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Teraz znajdź liczbę podciągów, których iloczyn jest mniejszy niż dane wejściowe K. Przykład a [] = {1, 2, 3, 4, 5} k = 8 Liczba podciągów mniejsza ...

Czytaj więcej

Pytanie 4. Suma minimalnych i maksymalnych elementów wszystkich podtablic o rozmiarze k Stwierdzenie problemu Problem „Suma minimalnych i maksymalnych elementów wszystkich podtablic o rozmiarze k” mówi, że otrzymujesz tablicę zawierającą dodatnie i ujemne liczby całkowite, znajdź sumę minimalnych i maksymalnych elementów wszystkich podtablic o rozmiarze k. Przykłady arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Czytaj więcej

Pytanie 5. Policz podtablice z równą liczbą jedynek i zer Stwierdzenie problemu Problem „Zliczanie podtablice z równą liczbą jedynek i zer” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę składającą się tylko z 1 i 0. Instrukcja problemu prosi o ustalenie liczby pod-tablic składających się z liczby równych 0 i 1. Przykład arr [] = {0, 1, 0, ...

Czytaj więcej

Pytanie 6. Policz podtablice mające łącznie różne różne elementy, takie same jak oryginalna tablica Instrukcja problemu „Zliczanie podtablice zawierające łącznie różne elementy, takie same jak oryginalna tablica”, stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Instrukcja problemu prosi o ustalenie całkowitej liczby tablic podrzędnych, które zawierają wszystkie odrębne elementy obecne w oryginalnej tablicy. Przykład arr [] = {2, 1, 3, 2, ...

Czytaj więcej

Pytanie 7. Znajdź najmniejszą dodatnią liczbę całkowitą, której nie można przedstawić jako sumy żadnego podzbioru danej tablicy Instrukcja problemu Otrzymujesz posortowaną tablicę liczb całkowitych. Musimy znaleźć najmniejszą dodatnią liczbę całkowitą, której nie można przedstawić jako sumy żadnego podzbioru danej tablicy. Przykład arr [] = {1,4,7,8,10} 2 Wyjaśnienie: ponieważ nie istnieje żadna podtablica, która może reprezentować 2 jako ...

Czytaj więcej

Pytanie 8. Drukowanie nawiasów w problemie mnożenia łańcucha macierzy Stwierdzenie problemu Musimy znaleźć taką kolejność mnożenia macierzy, aby liczba operacji związanych z mnożeniem wszystkich macierzy była zminimalizowana. Następnie musimy wydrukować to zlecenie, czyli wydrukować nawiasy w problemie mnożenia łańcucha macierzy. Rozważ, że masz 3 macierze A, B, ...

Czytaj więcej

Pytanie 9. Znajdź trzy elementy z różnych trzech tablic, takich jak a + b + c = suma Three Sum to problem uwielbiany przez ankieterów. Jest to problem, o który zapytałem osobiście podczas wywiadu z Amazon. Nie traćmy więc czasu, przejdźmy do problemu. Tablica zawierająca zarówno liczby dodatnie, jak i ujemne. Trzy liczby, które sumują się do zera / można modyfikować, ...

Czytaj więcej

Pytanie 10. Zatrzymywanie wody deszczowej Rozwiązanie LeetCode W zadaniu Trapping Rain Water LeetCode podaliśmy N nieujemnych liczb całkowitych reprezentujących mapę wysokości, a szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody, która może zostać uwięziona w powyższej strukturze. Przykład Rozumiemy to na przykładzie Dla ...

Czytaj więcej

Pytanie 11. Brak najmniejszej liczby dodatniej w niesortowanej tablicy Instrukcja problemu W podanej tablicy nieposortowanej znajdź najmniejszą dodatnią liczbę brakującą w nieposortowanej tablicy. Dodatnia liczba całkowita nie obejmuje 0. W razie potrzeby możemy zmodyfikować oryginalną tablicę. Tablica może zawierać liczby dodatnie i ujemne. Przykład a. Tablica wejściowa: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące ciągów Databricks

Pytanie 12. Kombinacje literowe numeru telefonu W przypadku kombinacji liter w przypadku problemu z numerem telefonu podaliśmy ciąg zawierający liczby od 2 do 9. Problem polega na znalezieniu wszystkich możliwych kombinacji, które mogłyby być reprezentowane przez ten numer, gdyby każdy numer miał przypisane jakieś litery. Przypisanie numeru to ...

Czytaj więcej

Pytanie 13. Sposoby dekodowania W zadaniu Decode Ways podaliśmy niepusty ciąg zawierający tylko cyfry, określ całkowitą liczbę sposobów jego zdekodowania za pomocą następującego odwzorowania: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Przykład S = „123” Liczba sposobów dekodowania tego ciągu to 3 Jeśli ...

Czytaj więcej

Pytanie 14. Konwertuj ciąg, który jest powtórzeniem podłańcucha o długości K. Stwierdzenie problemu W zadaniu „Konwersja łańcucha będącego powtórzeniem podłańcucha o długości K” podaliśmy łańcuch „s” i liczbę całkowitą „k”. Napisz program, który sprawdzi, czy jest możliwe przekonwertowanie go na łańcuch będący powtórzeniem podłańcucha z ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące drzewa Databricks

Pytanie 15. Sprawdź, czy dane drzewo binarne jest kompletne, czy nie Opis problemu Problem „Sprawdź, czy dane drzewo binarne jest kompletne, czy nie” stwierdza, że ​​masz podany katalog główny drzewa binarnego, sprawdź, czy drzewo jest kompletne, czy nie. Pełne drzewo binarne ma wypełnione wszystkie poziomy z wyjątkiem ostatniego poziomu i węzłów ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące stosu Databricks

Pytanie 16. Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode Opis problemu Rozwiązanie „Trapping Rain Water” LeetCode – „Trapping Rain Water” stwierdza, że ​​mając tablicę wysokości, która reprezentuje mapę wysokości, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody uwięzionej po deszczu. Przykład: Wejście: wysokość = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Wyjście: 6 Wyjaśnienie: Sprawdź ...

Czytaj więcej

Pytanie 17. Zatrzymywanie wody deszczowej Rozwiązanie LeetCode W zadaniu Trapping Rain Water LeetCode podaliśmy N nieujemnych liczb całkowitych reprezentujących mapę wysokości, a szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody, która może zostać uwięziona w powyższej strukturze. Przykład Rozumiemy to na przykładzie Dla ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące kolejki Databricks

Pytanie 18. Suma minimalnych i maksymalnych elementów wszystkich podtablic o rozmiarze k Stwierdzenie problemu Problem „Suma minimalnych i maksymalnych elementów wszystkich podtablic o rozmiarze k” mówi, że otrzymujesz tablicę zawierającą dodatnie i ujemne liczby całkowite, znajdź sumę minimalnych i maksymalnych elementów wszystkich podtablic o rozmiarze k. Przykłady arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Czytaj więcej

Pytanie 19. Sprawdź, czy dane drzewo binarne jest kompletne, czy nie Opis problemu Problem „Sprawdź, czy dane drzewo binarne jest kompletne, czy nie” stwierdza, że ​​masz podany katalog główny drzewa binarnego, sprawdź, czy drzewo jest kompletne, czy nie. Pełne drzewo binarne ma wypełnione wszystkie poziomy z wyjątkiem ostatniego poziomu i węzłów ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące macierzy Databricks

Pytanie 20. Drukowanie nawiasów w problemie mnożenia łańcucha macierzy Stwierdzenie problemu Musimy znaleźć taką kolejność mnożenia macierzy, aby liczba operacji związanych z mnożeniem wszystkich macierzy była zminimalizowana. Następnie musimy wydrukować to zlecenie, czyli wydrukować nawiasy w problemie mnożenia łańcucha macierzy. Rozważ, że masz 3 macierze A, B, ...

Czytaj więcej

Inne pytania dotyczące modułów danych

Pytanie 21. Sklep oparty na wartościach czasowych Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Przechowywanie wartości klucza i wartości opartej na czasie Rozwiązanie LeetCode — zaprojektuj strukturę danych opartą na czasie, która może przechowywać wiele wartości dla tego samego klucza z różnymi znacznikami czasu i pobierać wartość klucza z określonym znacznikiem czasu. Zaimplementuj klasę TimeMap: TimeMap() Inicjuje obiekt struktury danych. void set(String key, String...

Czytaj więcej

Pytanie 22. Projekt Skiplist Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Projekt Skiplist Rozwiązanie LeetCode – Zaprojektuj Skiplist bez korzystania z żadnych wbudowanych bibliotek. Lista pomijania to struktura danych, której dodawanie, usuwanie i wyszukiwanie zajmuje O(log(n)) czasu. W porównaniu z drzewem i czerwono-czarnym drzewem, które mają tę samą funkcję i wydajność, długość kodu Skiplist może być porównywalnie ...

Czytaj więcej

Pytanie 23. Obracanie obrazu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Obróć obraz LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz macierz 2D reprezentującą obraz, obróć obraz o 90 stopni (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Musisz obracać obraz w miejscu, co oznacza, że ​​musisz bezpośrednio zmodyfikować wejściową matrycę 2D. NIE przydzielaj kolejnej matrycy 2D i nie wykonuj rotacji. Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 24. Najbliższy liść w drzewie binarnym Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Najbliższy liść w drzewie binarnym Rozwiązanie LeetCode — Biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego, w którym każdy węzeł ma unikalną wartość i docelową liczbę całkowitą k, zwróć wartość najbliższego węzła liścia do docelowego k w drzewie. Najbliżej liścia oznacza najmniejszą liczbę krawędzi przebytych na drzewie binarnym, aby ...

Czytaj więcej

Pytanie 25. Scal K posortowane połączone listy Problem z połączonymi listami posortowanymi przez scalanie K jest tak znany z punktu widzenia wywiadu. To pytanie zadaje się wiele razy w dużych firmach, takich jak Google, Microsoft, Amazon itp. Jak nazwa sugeruje, otrzymaliśmy k posortowanych list połączonych. Musimy połączyć je razem w ...

Czytaj więcej

Pytanie 26. Przesuwne okno maksymalne W zadaniu Sliding Window Maximum podaliśmy liczbę tablic, dla każdego sąsiedniego okna o rozmiarze k znajdź maksymalny element w oknie. Przykład Wejściowe liczby [] = {1,3, -1, -3,5,3,6,7} k = 3 Dane wyjściowe {3,3,5,5,6,7} Objaśnienie Naiwne podejście do przesuwanego okna Maksimum dla każde sąsiednie okno o rozmiarze k, trawers ...

Czytaj więcej

Translate »