Pytania do wywiadu Coursera

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej na temat projektowania systemu może być tak nieograniczona, że ​​trudno jest określić właściwy sposób przygotowania. Teraz jestem w stanie złamać rundy projektowe Amazon, Microsoft i Adobe po zakupie ta książka. Codziennie poprawiaj jeden pytanie projektowe i obiecuję, że możesz złamać cały projekt.

Wywiady dotyczące projektowania systemu pękania

Pytania dotyczące tablicy Coursera

Pytanie 1. Maksymalna suma par z określoną różnicą Zadanie „Maksymalna suma par z określoną różnicą” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i liczbę całkowitą K. Następnie mamy znaleźć maksymalną sumę par niezależnych. Możemy sparować dwie liczby całkowite, jeśli mają one bezwzględną różnicę mniejszą niż K. ...

Czytaj więcej

Pytanie 2. Największa podtablica z równą liczbą zer i jedynek Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Liczby całkowite to tylko 0 i 1 w tablicy wejściowej. Instrukcja problemu prosi o znalezienie największej pod-tablicy, która może mieć równą liczbę 0 i 1. Przykład arr [] = {0,1,0,1,0,1,1,1} 0 do 5 (łącznie 6 elementów) Objaśnienie Od pozycji tablicy ...

Czytaj więcej

Pytanie 3. Tablica binarna po operacjach przełączania zakresu M. Otrzymujesz tablicę binarną, która składa się początkowo z 0 i Q zapytań. Instrukcja problemu prosi o przełączenie wartości (zamiana zera na jedynki i jedynki na zera). Po wykonaniu zapytań Q wydrukuj wynikową tablicę. Przykład arr [] = {0, 1, 1, 0, 0} Toggle (0) ...

Czytaj więcej

Pytanie 4. Zapytania o liczbę elementów tablicy z wartościami w podanym zakresie Opis problemu Problem „Zapytania o liczbę elementów tablicy z wartościami w podanym zakresie” mówi, że masz tablicę liczb całkowitych oraz dwie liczby x i y. Zadanie prosi o znalezienie liczby liczb znajdujących się w tablicy, która leży między podanymi x i y. ...

Czytaj więcej

Pytanie 5. Wyróżnij sąsiednie elementy w tablicy Instrukcja problemu Załóżmy, że mamy tablicę liczb całkowitych. Problem „Odrębne sąsiednie elementy w tablicy” wymaga określenia, czy możliwe jest uzyskanie tablicy, w której wszystkie sąsiednie liczby są różne, czy nie, przez zamianę dwóch sąsiednich lub sąsiednich elementów w tablicy, jeśli ...

Czytaj więcej

Pytanie 6. Policz podtablice z równą liczbą jedynek i zer Stwierdzenie problemu Problem „Zliczanie podtablice z równą liczbą jedynek i zer” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę składającą się tylko z 1 i 0. Instrukcja problemu prosi o ustalenie liczby pod-tablic składających się z liczby równych 0 i 1. Przykład arr [] = {0, 1, 0, ...

Czytaj więcej

Pytanie 7. Znajdź minimalną odległość między dwiema liczbami Stwierdzenie problemu Podałeś tablicę i dwie liczby zwane x i y. Zadanie „Znajdź minimalną odległość między dwiema liczbami” polega na znalezieniu minimalnej możliwej odległości między nimi. Podana tablica może mieć wspólne elementy. Możesz założyć, że x i y są różne. ...

Czytaj więcej

Pytanie 8. Rozmiar podtablicy z maksymalną sumą Instrukcja problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Podana tablica może zawierać zarówno liczby dodatnie, jak i ujemne. Sprawdź rozmiar podtablicy z maksymalną sumą. Przykład arr [] = {1,4, -2, -5,2-1,4,3} 4 Wyjaśnienie: 2 -1 + 4 + 3 = 8 to maksymalna suma długości 4 arr [] ...

Czytaj więcej

Pytanie 9. Policz minimalne kroki, aby uzyskać żądaną tablicę Instrukcja problemu Załóżmy, że masz tablicę zawierającą tylko liczbę całkowitą 0 jako wszystkie jej elementy. Rozważmy, że otrzymujesz tablicę o długości n mającą wszystkie zera, w której musimy przekonwertować 0 na podaną wymaganą tablicę. Możemy nazwać wymaganą tablicę jako pożądaną Arr ...

Czytaj więcej

Pytanie 10. Najmniejsza podtablica ze wszystkimi wystąpieniami najczęstszego elementu W najmniejszej podtablicy ze wszystkimi wystąpieniami najczęściej występującego problemu z elementami podaliśmy tablicę. Weź liczbę „m” w tablicy z maksymalną częstotliwością. Stwierdzenie problemu mówi, że musisz znaleźć najmniejszą podtablicę, która również zawiera wszystkie wystąpienia liczby ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące ciągów Coursera

Pytanie 11. Uzasadnienie tekstu Rozwiązanie LeetCode Omówimy dziś rozwiązanie LeetCode z uzasadnieniem tekstu. Stwierdzenie problemu Problem „Uzasadnienie tekstu” oznacza, że ​​otrzymujesz listę s[ ] typu string o rozmiarze n i rozmiarze całkowitym. Wyjustuj tekst tak, aby każdy wiersz tekstu składał się z liczby znaków o rozmiarze. Możesz ...

Czytaj więcej

Pytanie 12. Dopasowanie wyrażeń regularnych W zadaniu z dopasowywaniem wyrażeń regularnych podaliśmy dwa łańcuchy, jeden (załóżmy, że x) składa się tylko z małych liter, a drugi (załóżmy, że y) składa się z małych liter z dwoma znakami specjalnymi, tj. „.”. i "*". Zadanie polega na znalezieniu, czy drugi ciąg ...

Czytaj więcej

Pytanie 13. Nawet liczba podłańcuchów Stwierdzenie problemu W zadaniu „Parzysta liczba podłańcuchów” podaliśmy ciąg wejściowy, który jest utworzony z cyfr. Napisz program lub kod, aby znaleźć liczbę podciągów, które podczas konwersji do postaci całkowitej są parzyste. Format wejściowy Pierwsza i jedyna linia zawierająca ciąg „s”. Wynik ...

Czytaj więcej

Pytanie 14. Minimalna liczba znaków, które należy usunąć, aby utworzyć alternatywny ciąg binarny Instrukcja problemu Mając ciąg binarny, napisz program, który znajdzie minimalną liczbę znaków, które można usunąć z tego ciągu, tak aby stał się alternatywny. O łańcuchu binarnym mówi się, że jest alternatywny, jeśli nie ma kolejnych zer lub jedynek Format wejściowy Pierwsza linia ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące drzewa Coursera

Pytanie 15. Konwersja drzewa binarnego na drzewo wyszukiwania binarnego przy użyciu zestawu STL Stwierdzenie problemu Otrzymaliśmy drzewo binarne i musimy je przekształcić w drzewo wyszukiwania binarnego. Problem „Konwersja drzewa binarnego na drzewo wyszukiwania binarnego przy użyciu zestawu STL” wymaga wykonania konwersji przy użyciu zestawu STL. Omówiliśmy już konwersję drzewa binarnego do BST, ale ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące stosu Coursera

Pytanie 16. Cofanie kolejki W problemie z odwracaniem kolejki daliśmy kolejkę, napisz algorytm odwracający kolejkę. Przykłady Kolejka wejściowa = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Kolejka wyjściowa = 23-> 4-> 8-> 10 Kolejka wejściowa = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Kolejka wyjściowa = 6 ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące kolejki Coursera

Pytanie 17. Cofanie kolejki W problemie z odwracaniem kolejki daliśmy kolejkę, napisz algorytm odwracający kolejkę. Przykłady Kolejka wejściowa = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Kolejka wyjściowa = 23-> 4-> 8-> 10 Kolejka wejściowa = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Kolejka wyjściowa = 6 ...

Czytaj więcej

Coursera Inne pytania

Pytanie 18. Dopasowywanie wyrażeń regularnych Dopasowywanie wyrażeń regularnych Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Dopasowywanie wyrażeń regularnych Dopasowywanie wyrażeń regularnych LeetCode Rozwiązanie – Mając ciąg wejściowy s i wzorzec p, zaimplementuj dopasowywanie wyrażeń regularnych z obsługą „.” i gdzie: '.' Dopasowuje dowolny pojedynczy znak.​​​​ '*' Dopasowuje zero lub więcej poprzedniego elementu. Dopasowanie powinno obejmować cały ciąg wejściowy (nie częściowy). Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 19. Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę liczb całkowitych. Ponadto możemy wykonać określony zestaw operacji na tej tablicy. W jednej operacji możemy zwiększyć ”n - 1 ″ (wszystkie elementy oprócz jednego) elementów tablicy o 1. Musimy ...

Czytaj więcej

Translate »