Pytania do wywiadów CodeNation

Pytania dotyczące tablicy CodeNation

Pytanie 1. Policz wszystkie podsekwencje, w których produkt jest mniejszy niż K. Problem „Policz wszystkie podciągi mające iloczyn mniejszy niż K” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Teraz znajdź liczbę podciągów, których iloczyn jest mniejszy niż dane wejściowe K. Przykład a [] = {1, 2, 3, 4, 5} k = 8 Liczba podciągów mniejsza ...

Czytaj więcej

Pytanie 2. Zapytania o zakres dla najdłuższej prawidłowej sekwencji nawiasów Dostajesz sekwencję niektórych podciągów nawiasów, innymi słowy, dostajesz nawiasy takie jak „(” i „)” oraz zakres zapytania jako punkt początkowy i końcowy. Problem „Zapytania o zakres dla najdłuższej poprawnej kolejności nawiasów” wymaga określenia maksymalnej długości ...

Czytaj więcej

Pytanie 3. Najdłuższa kolejność bitoniczna Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych, a instrukcja problemu prosi o znalezienie najdłuższego podciągu bitonicznego. Sekwencja bitoniczna tablicy jest uważana za sekwencję, która najpierw rośnie, a następnie maleje. Przykład arr [] = {1,4,2,76,43,78,54,32,1,56,23} 7 Wyjaśnienie 1 ⇒ 4 ⇒ 76 ⇒ 78 ⇒ 54 ...

Czytaj więcej

Pytanie 4. Tablica różnic | Zapytanie o aktualizację zakresu w O (1) Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i dwa typy zapytań, jedno polega na dodaniu podanej liczby w zakresie, a drugie na wydrukowaniu całej tablicy. Problem „Tablica różnic | Zapytanie o aktualizację zakresu w O (1) ”wymaga od nas wykonania aktualizacji zakresu w O (1). Przykład arr [] ...

Czytaj więcej

Pytanie 5. Algorytm malowania ogrodzeń Opis problemu „Algorytm malowania ogrodzenia” mówi, że otrzymujesz ogrodzenie zawierające kilka słupków (niektóre drewniane lub inne elementy) i kilka kolorów. Sprawdź, na ile sposobów można pomalować ogrodzenie w taki sposób, aby maksymalnie 2 sąsiednie ogrodzenia miały ten sam kolor. Od tego ...

Czytaj więcej

Pytanie 6. Operacja dodawania stałego zakresu czasu na tablicy Podałeś tablicę liczb całkowitych i początkowo została ona zainicjowana jako 0, a także podano zakres. Zadanie polega na dodaniu podanej liczby w zakresie tablicy i wydrukowaniu wynikowej tablicy. Przykład arr [] = {0, 0, 0, 0, 0} Zapytanie: {(0, 2, 50), (3, ...

Czytaj więcej

Pytanie 7. Liczba elementów mniejsza lub równa podanej liczbie w danej podtablicy Opis problemu Problem „Liczba elementów mniejsza lub równa podanej liczbie w danej podtablicy” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i q liczbę zapytań. Będą dwa typy zapytań à queryUpdate (i, v): będą dwie liczby całkowite i i v, ...

Czytaj więcej

Pytanie 8. K maksymalnych sum nakładających się ciągłych tablic podrzędnych Opis problemu Problem „K maksymalnych sum nakładających się ciągłych pod-tablic” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Znajdź maksymalną sumę k-podtablic, tak aby ich suma była maksymalna. Te k-podtablice mogą się nakładać. Musimy więc znaleźć k-podtablice takie, aby ich suma była maksymalna spośród ...

Czytaj więcej

Pytanie 9. Maksymalna suma podtablicy z wyłączeniem niektórych elementów Stwierdzenie problemu Otrzymaliśmy tablicę i musimy znaleźć maksymalną sumę podtablicy wykluczającą pewne elementy. Oznacza to, że musimy znaleźć maksymalną sumę podtablicy, tak aby rozważana przez nas podtablica nie zawierała elementów, o których mówi się, że mają być wykluczone. Przykład maksymalnego ...

Czytaj więcej

Pytanie 10. Największa prostokątna macierz podrzędna, której suma wynosi 0 Instrukcja problemu Znajdź podmacierz o maksymalnym rozmiarze w tablicy 2D, której suma wynosi zero. Podmacierz to nic innego jak tablica 2D wewnątrz danej tablicy 2D. Masz więc macierz liczb całkowitych ze znakiem, musisz obliczyć sumę podmacierzy i znaleźć macierz z ...

Czytaj więcej

Pytanie 11. Mnożenie łańcucha macierzy W zadaniu mnożenia łańcucha macierzy II podaliśmy wymiary macierzy, znajdź taką kolejność ich mnożenia, aby liczba operacji związanych z mnożeniem wszystkich macierzy była zminimalizowana. Rozważ, że masz 3 macierze A, B, C o rozmiarach axb, bx ...

Czytaj więcej

Pytanie 12. Kolejność zwiększania maksymalnej sumy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Maksymalna suma zwiększająca kolejność” podaliśmy tablicę. Znajdź sumę maksymalnego podciągu danej tablicy, czyli liczby całkowite w podciągu są posortowane. Podsekwencja jest częścią tablicy, która jest sekwencją, która jest ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące ciągu CodeNation

Pytanie 13. Minimalne wstawienia w celu utworzenia palindromu z dozwolonymi permutacjami Problem „Minimalna liczba wstawień w celu utworzenia palindromu z dozwolonymi permutacjami” mówi, że otrzymujesz ciąg znaków zawierający wszystkie litery małymi literami. Opis problemu prosi o ustalenie minimalnego wstawienia znaku do łańcucha, który może stać się palindromem. Pozycja znaków może być ...

Czytaj więcej

Pytanie 14. LCS (Longest Common Subsequence) trzech ciągów Problem „LCS (najdłuższa wspólna kolejność) trzech ciągów” mówi, że otrzymujesz 3 ciągi. Znajdź najdłuższy wspólny podciąg tych 3 ciągów. LCS to ciąg, który jest wspólny dla 3 ciągów i składa się ze znaków o tej samej kolejności we wszystkich ...

Czytaj więcej

Pytanie 15. Maksymalna transformacja wagi danego ciągu Instrukcja problemu Maksymalna transformacja wagi danego problemu z łańcuchem oznacza, że ​​dany łańcuch składa się tylko z dwóch znaków „A” i „B”. Mamy operację, w której możemy przekształcić ciąg znaków w inny ciąg, przełączając dowolny znak. W ten sposób możliwych jest wiele przekształceń. Ze wszystkich możliwych ...

Czytaj więcej

Pytanie 16. Porównanie ciągów Backspace W zadaniu porównywania ciągów znaków backspace daliśmy dwa ciągi S i T, sprawdź, czy są równe, czy nie. Zwróć uwagę, że ciągi zawierają znak „#”, który oznacza znak cofania. Przykłady Dane wejściowe S = „ab # c” T = „ad # c” Dane wyjściowe true (ponieważ zarówno S, jak i T konwertują na „ac”) Dane wejściowe ...

Czytaj więcej

Pytanie 17. Sprawdź, czy długość ciągu jest równa liczbie dołączonej na końcu Stwierdzenie problemu W zadaniu „Sprawdź długość łańcucha jest równa liczbie dołączonej na końcu” podajemy ciąg, który jest na końcu dodawany do liczby. Napisz program, który sprawdzi, czy długość łańcucha bez liczby jest taka sama jak ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące drzewa CodeNation

Pytanie 18. Liczba elementów mniejsza lub równa podanej liczbie w danej podtablicy Opis problemu Problem „Liczba elementów mniejsza lub równa podanej liczbie w danej podtablicy” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i q liczbę zapytań. Będą dwa typy zapytań à queryUpdate (i, v): będą dwie liczby całkowite i i v, ...

Czytaj więcej

Pytanie 19. Wprowadzenie do czerwono-czarnego drzewa Red Black Tree to samobalansujące drzewo binarne. W tym drzewie każdy węzeł jest albo czerwonym, albo czarnym. W tym czerwono-czarnym wprowadzeniu do drzewa postaramy się omówić wszystkie jego podstawowe właściwości. Właściwości drzewa czerwono-czarnego Każdy węzeł jest reprezentowany jako czerwony lub czarny. ...

Czytaj więcej

Pytanie 20. Liczba rodzeństwa danego węzła w drzewie n-arowym Opis problemu Problem „Liczba rodzeństwa danego węzła w drzewie n-arowym” mówi, że otrzymujesz drzewo n-arowe i węzeł docelowy. Znajdź liczbę rodzeństwa węzła docelowego. Załóżmy, że węzeł jest zawsze obecny w drzewie, a pierwszy węzeł to ...

Czytaj więcej

Pytanie 21. Drzewo segmentów Jeśli mamy wykonywanie dodawania na danym zakresie tablicy, której wartości elementów są aktualizowane w dowolnym momencie. Następnie w tego typu problemie radzimy sobie z wykorzystaniem struktury drzewa segmentowego. Biorąc pod uwagę tablicę a [] z n elementami i musisz odpowiedzieć na wiele zapytań, każde z nich to jedno ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące stosu CodeNation

Pytanie 22. Zapytania o zakres dla najdłuższej prawidłowej sekwencji nawiasów Dostajesz sekwencję niektórych podciągów nawiasów, innymi słowy, dostajesz nawiasy takie jak „(” i „)” oraz zakres zapytania jako punkt początkowy i końcowy. Problem „Zapytania o zakres dla najdłuższej poprawnej kolejności nawiasów” wymaga określenia maksymalnej długości ...

Czytaj więcej

Pytanie 23. Porównanie ciągów Backspace W zadaniu porównywania ciągów znaków backspace daliśmy dwa ciągi S i T, sprawdź, czy są równe, czy nie. Zwróć uwagę, że ciągi zawierają znak „#”, który oznacza znak cofania. Przykłady Dane wejściowe S = „ab # c” T = „ad # c” Dane wyjściowe true (ponieważ zarówno S, jak i T konwertują na „ac”) Dane wejściowe ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące kolejki CodeNation

Pytanie 24. Liczba rodzeństwa danego węzła w drzewie n-arowym Opis problemu Problem „Liczba rodzeństwa danego węzła w drzewie n-arowym” mówi, że otrzymujesz drzewo n-arowe i węzeł docelowy. Znajdź liczbę rodzeństwa węzła docelowego. Załóżmy, że węzeł jest zawsze obecny w drzewie, a pierwszy węzeł to ...

Czytaj więcej

Pytanie 25. Kolejka priorytetowa Kolejka priorytetowa to rodzaj struktury danych, która jest podobna do zwykłej kolejki, ale ma priorytet powiązany z każdym jej elementem. Im wyższy priorytet, tym wcześniej element będzie obsługiwany. W niektórych przypadkach są dwa elementy o tym samym priorytecie, a więc element umieszczony w kolejce ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące macierzy CodeNation

Pytanie 26. Znajdź sekwencję węża o maksymalnej długości Problem „Znajdź sekwencję węża o maksymalnej długości” mówi, że otrzymujemy siatkę zawierającą liczby całkowite. Zadanie polega na znalezieniu sekwencji węża o maksymalnej długości. Sekwencja mająca sąsiednie liczby w siatce z bezwzględną różnicą 1 jest znana jako sekwencja węża. Sąsiadujące ...

Czytaj więcej

Pytanie 27. Liczba ścieżek palindromicznych w macierzy Stwierdzenie problemu Otrzymaliśmy dwuwymiarową macierz zawierającą małe litery alfabetu angielskiego, musimy policzyć w niej liczbę ścieżek palindromicznych. Ścieżka palindromiczna to nic innego jak ścieżka następująca po własności palindromicznej. Słowo, które po odwróceniu pozostaje tym samym, co początkowe słowo, które jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 28. Największa prostokątna macierz podrzędna, której suma wynosi 0 Instrukcja problemu Znajdź podmacierz o maksymalnym rozmiarze w tablicy 2D, której suma wynosi zero. Podmacierz to nic innego jak tablica 2D wewnątrz danej tablicy 2D. Masz więc macierz liczb całkowitych ze znakiem, musisz obliczyć sumę podmacierzy i znaleźć macierz z ...

Czytaj więcej

Pytanie 29. Mnożenie łańcucha macierzy W zadaniu mnożenia łańcucha macierzy II podaliśmy wymiary macierzy, znajdź taką kolejność ich mnożenia, aby liczba operacji związanych z mnożeniem wszystkich macierzy była zminimalizowana. Rozważ, że masz 3 macierze A, B, C o rozmiarach axb, bx ...

Czytaj więcej

CodeNation Inne pytania

Pytanie 30. Sekwencje o określonej długości, w których każdy element jest większy lub równy dwukrotności poprzedniego Zadanie „Ciągi o zadanej długości, w których każdy element jest większy lub równy dwukrotności poprzedniego” dostarcza nam dwie liczby całkowite m i n. Tutaj m to największa liczba, która może istnieć w sekwencji, an to liczba elementów, które muszą być obecne w ...

Czytaj więcej

Pytanie 31. Policz sposoby dotarcia do n-tego schodu, wykonując kroki 1, 2 lub 3 Problem „Policz sposoby dotarcia do n-tego schodu za pomocą kroku 1, 2 lub 3” mówi, że stoisz na ziemi. Musisz teraz dotrzeć do końca klatki schodowej. Więc ile jest sposobów, aby dotrzeć do końca, jeśli możesz przeskoczyć tylko 1, 2, ...

Czytaj więcej

Pytanie 32. Maksymalna suma ścieżek w trójkącie Opis problemu Problem „Maksymalna suma ścieżek w trójkącie” mówi, że otrzymujesz kilka liczb całkowitych. Te liczby całkowite są ułożone w formie trójkąta. Zaczynasz od góry trójkąta i musisz dotrzeć do dolnego rzędu. Aby to zrobić, przenosisz się do ...

Czytaj więcej

Pytanie 33. Problem partycji malarza Stwierdzenie problemu Problem z partycją malarza stwierdza, że ​​mamy kilka płotów i kilku malarzy. Chcemy maksymalnie skrócić czas malowania wszystkich ogrodzeń przez malarzy. Kolejność malowania płotów przez malarzy jest ograniczona. Pomyśl, że mamy n malarzy, potem malarza ...

Czytaj więcej

Pytanie 34. Rozwiązanie DP zoptymalizowane pod kątem przestrzeni dla problemu plecakowego 0-1 Stwierdzenie problemu Dostajemy plecak, który może pomieścić pewną wagę, musimy wybrać niektóre przedmioty z podanych przedmiotów o określonej wartości. Przedmioty należy tak dobierać, aby wartość plecaka (łączna wartość podniesionych przedmiotów) była jak największa. ...

Czytaj więcej

Pytanie 35. Najdłuższa narastająca kolejność Otrzymujemy tablicę liczb całkowitych nieposortowanych i musimy znaleźć najdłuższy rosnący podciąg. Podciąg nie musi następować po sobie Podciąg powinien wzrastać Rozumiemy to lepiej na kilku przykładach. Przykładowe wejście [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Wyjście 4 ...

Czytaj więcej

Translate »