Pytania do wywiadów Citrix

Pytania dotyczące macierzy Citrix

Pytanie 1. Podtablica z sumą 0 Problem „Znajdź, czy istnieje podtablica z sumą 0” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych zawierającą również ujemne liczby całkowite. Instrukcja problemu prosi o określenie, czy jakakolwiek podtablica o rozmiarze co najmniej 1 powinna mieć sumę równą 1. Przykład arr [] = {2,1, -3,4,5} ...

Czytaj więcej

Pytanie 2. Wydrukuj zmodyfikowaną tablicę po wykonaniu poleceń dodawania i odejmowania Otrzymujesz tablicę o rozmiarze n, początkowo wszystkie wartości w tablicy będą równe 0, a zapytania. Każde zapytanie zawiera cztery wartości, typ zapytania T, lewy punkt zakresu, prawy punkt zakresu i liczbę k, musisz ...

Czytaj więcej

Pytanie 3. Sprawdź, czy podtablica ma postać góry, czy nie Opis problemu Problem „Znajdź, czy podtablica ma postać góry, czy nie” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i zakres. Sformułowanie problemu zawiera prośbę o ustalenie, czy podtablica utworzona między podanym pasmem ma postać formy górskiej, czy ...

Czytaj więcej

Pytanie 4. Znajdź posortowany podciąg o rozmiarze 3 w czasie liniowym Stwierdzenie problemu Problem „Znajdź posortowany podciąg o rozmiarze 3 w czasie liniowym” stwierdza, że ​​masz tablicę liczb całkowitych. Instrukcja problemu prosi o znalezienie trzech liczb w taki sposób, że tablica [i] <tablica [k] <tablica [k] i i <j <k. Przykład arr [] ...

Czytaj więcej

Pytanie 5. Przenieś wszystkie negatywne elementy na koniec w kolejności z dopuszczalną dodatkową przestrzenią Instrukcja dotycząca problemu „Przenieś wszystkie elementy ujemne na koniec w kolejności z dopuszczalną dodatkową przestrzenią” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę zawierającą liczby dodatnie i ujemne. Instrukcja problemu prosi o przeniesienie wszystkich elementów ujemnych na ostatni element tablicy. Przykład arr [] = {1,2, -3, -5,2,7, -9, -11} 1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 6. Policz minimalne kroki, aby uzyskać żądaną tablicę Instrukcja problemu Załóżmy, że masz tablicę zawierającą tylko liczbę całkowitą 0 jako wszystkie jej elementy. Rozważmy, że otrzymujesz tablicę o długości n mającą wszystkie zera, w której musimy przekonwertować 0 na podaną wymaganą tablicę. Możemy nazwać wymaganą tablicę jako pożądaną Arr ...

Czytaj więcej

Pytanie 7. Najmniejsza podtablica ze wszystkimi wystąpieniami najczęstszego elementu W najmniejszej podtablicy ze wszystkimi wystąpieniami najczęściej występującego problemu z elementami podaliśmy tablicę. Weź liczbę „m” w tablicy z maksymalną częstotliwością. Stwierdzenie problemu mówi, że musisz znaleźć najmniejszą podtablicę, która również zawiera wszystkie wystąpienia liczby ...

Czytaj więcej

Pytanie 8. Kolejność zwiększania maksymalnej sumy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Maksymalna suma zwiększająca kolejność” podaliśmy tablicę. Znajdź sumę maksymalnego podciągu danej tablicy, czyli liczby całkowite w podciągu są posortowane. Podsekwencja jest częścią tablicy, która jest sekwencją, która jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 9. Liczba trojaczków z sumą mniejszą niż podana wartość Instrukcja problemu Podaliśmy tablicę zawierającą N elementów. W podanej tablicy Policz liczbę trójek z sumą mniejszą niż podana wartość. Przykład Wejście a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Suma = 10 Wyjście 7 Możliwe tróje to: ...

Czytaj więcej

Pytanie 10. Znajdź trójkę w tablicy z podaną sumą Instrukcja problemu Mając tablicę liczb całkowitych, znajdź kombinację trzech elementów w tablicy, których suma jest równa danej wartości X. Tutaj wypiszemy pierwszą otrzymaną kombinację. Jeśli nie ma takiej kombinacji, wypisz -1. Przykładowe wejście N = 5, X = 15 arr [] = ...

Czytaj więcej

Pytanie 11. Znajdź wszystkie pary z podaną różnicą Instrukcja problemu Podaliśmy tablicę zawierającą różne elementy lub brak powtarzających się elementów w tablicy. Znajdź wszystkie pary z podaną różnicą. Jeśli nie ma pary z podaną inną, wypisz „Brak pary z podaną inną”. Przykładowe wejście 10 20 90 70 20 80 ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące ciągów Citrix

Pytanie 12. Minimalna liczba kroków do wykonania dwóch ciągów rozwiązań Anagram Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy dwa ciągi znaków „s” i „t” składające się z małych liter angielskich. W jednej operacji możemy wybrać dowolny znak w łańcuchu „t” i zmienić go na inny znak. Musimy znaleźć minimalną liczbę takich operacji, aby „t” było ...

Czytaj więcej

Pytanie 13. Policz podciągi z równą liczbą zer, 0 i 1 Problem „Zliczanie podłańcuchów z równą liczbą zer, 0 i 1” mówi, że otrzymujesz ciąg zawierający tylko 2, 0 i 1. Instrukcja problemu prosi o znalezienie liczby podciągów, które zawierają tylko równe nr 2, 0 i 1. Przykład str = „2” ...

Czytaj więcej

Pytanie 14. Zmień kolejność łańcucha binarnego na alternatywne wystąpienia x i y Stwierdzenie problemu Załóżmy, że otrzymujesz ciąg binarny oraz dwie liczby x i y. Ciąg składa się tylko z zer i jedynek. Problem „Zmień kolejność łańcucha binarnego na alternatywne wystąpienia x i y” wymaga zmiany kolejności ciągu tak, aby 0 wystąpiło x razy ⇒ 1 ...

Czytaj więcej

Pytanie 15. Grupuj słowa z tym samym zestawem znaków W przypadku problemu z grupowaniem słów z tym samym zestawem znaków podaliśmy listę słów z małymi literami. Zaimplementuj funkcję, aby znaleźć wszystkie słowa, które mają ten sam unikalny zestaw znaków. Przykładowe słowa wejściowe [] = {„może”, „student”, „studenci”, „pies”, „studentka”, „bóg”, „kot”, „akt”, „tab”, „nietoperz”, „przepływ” , „Wilk”, „jagnięta”, „ania”, „ignam”, „balsamy”, „zapętlony”, ...

Czytaj więcej

Pytanie 16. Kompresja strun W zadaniu kompresji ciągów znaków daliśmy tablicę [] typu char. Skompresuj go jako znak i liczbę określonego znaku (jeśli liczba znaków wynosi 1, jedyny znak jest przechowywany w skompresowanej tablicy). Długość skompresowanej tablicy powinna ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące drzewa Citrix

Pytanie 17. Sprawdź, czy podana tablica może reprezentować przechodzenie po kolejności poziomu drzewa wyszukiwania binarnego Opis problemu Problem „Sprawdź, czy podana tablica może reprezentować przechodzenie po kolejności poziomów drzewa wyszukiwania binarnego” stwierdza, że ​​masz dane przechodzenie według kolejności poziomów w drzewie wyszukiwania binarnego. I używając przechodzenia poziomu drzewa. Musimy sprawnie sprawdzić, czy kolejność poziomów ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące kolejki Citrix

Pytanie 18. Sprawdź, czy podana tablica może reprezentować przechodzenie po kolejności poziomu drzewa wyszukiwania binarnego Opis problemu Problem „Sprawdź, czy podana tablica może reprezentować przechodzenie po kolejności poziomów drzewa wyszukiwania binarnego” stwierdza, że ​​masz dane przechodzenie według kolejności poziomów w drzewie wyszukiwania binarnego. I używając przechodzenia poziomu drzewa. Musimy sprawnie sprawdzić, czy kolejność poziomów ...

Czytaj więcej

Citrix Inne pytania

Pytanie 19. Kompresja ciągów Rozwiązanie LetCode Komunikat o problemie Kompresja ciągów LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę znaków, skompresuj ją za pomocą następującego algorytmu: Rozpocznij od pustego ciągu s. Dla każdej grupy kolejnych powtarzających się znaków w znakach: Jeśli długość grupy wynosi 1, dołącz znak do s. W przeciwnym razie dołącz znak, a po nim długość grupy. Skompresowany ciąg ...

Czytaj więcej

Pytanie 20. Maksymalna suma ścieżki w prostokątnym trójkącie z liczbami Zadanie „Maksymalna suma ścieżki w prawym trójkącie z liczbami” mówi, że otrzymujesz kilka liczb całkowitych w postaci prawego trójkąta liczbowego. Dowiedz się, jaką maksymalną sumę możesz osiągnąć, zaczynając od góry i kierując się w stronę podstawy, tak aby ruszyć ...

Czytaj więcej

Pytanie 21. Maksymalna liczba odcinków o długości a, b i c Problem „Maksymalna liczba odcinków o długości a, b i c” mówi, że otrzymujesz dodatnią liczbę całkowitą N i musisz znaleźć maksymalną liczbę segmentów o długości a, b i c, które można utworzyć za pomocą N. Przykład N = 7 a = 5, b ...

Czytaj więcej

Pytanie 22. Najdłuższa narastająca kolejność Otrzymujemy tablicę liczb całkowitych nieposortowanych i musimy znaleźć najdłuższy rosnący podciąg. Podciąg nie musi następować po sobie Podciąg powinien wzrastać Rozumiemy to lepiej na kilku przykładach. Przykładowe wejście [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Wyjście 4 ...

Czytaj więcej

Pytanie 23. Znajdź parę z podaną różnicą Instrukcja problemu W podanej tablicy nieposortowanej znajdź parę elementów w podanej tablicy z podaną różnicą n. Przykład Wejście arr [] = {120, 30, 70, 20, 5, 6}, różnica (n) = 40 Wynik [30, 70] Wyjaśnienie Tutaj różnica 30 i 70 jest równa wartości ...

Czytaj więcej

Translate »