Pytania do wywiadów Cisco

Pytania do wywiadów Ciscoszpilka
Pytania do wywiadów Cisco

Pytania dotyczące macierzy Cisco

Pytanie 1. Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode Opis problemu Rozwiązanie „Trapping Rain Water” LeetCode – „Trapping Rain Water” stwierdza, że ​​mając tablicę wysokości, która reprezentuje mapę wysokości, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody uwięzionej po deszczu. Przykład: Wejście: wysokość = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Wyjście: 6 Wyjaśnienie: Sprawdź ...

Czytaj więcej

Pytanie 2. Coin Change 2 Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Rozwiązanie LeetCode Coin Change 2 – „Coin Change 2” oznacza, że ​​podano tablicę różnych liczb całkowitych monet i liczbę całkowitą, reprezentującą całkowitą kwotę pieniędzy. Musimy zwrócić liczbę całkowitej liczby różnych możliwych kombinacji, które sumują się do kwoty. ...

Czytaj więcej

Pytanie 3. Unikalne rozwiązanie Leetcode Paths II Opis problemu Rozwiązanie Unique Paths II LeetCode – „Unique Paths II” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę siatkę mxn, gdzie robot zaczyna się od lewego górnego rogu siatki. Musimy znaleźć łączną liczbę sposobów, aby dotrzeć do prawego dolnego rogu siatki. ...

Czytaj więcej

Pytanie 4. Brakujący numer Rozwiązanie Leetcode Opis problemu The Missing Number Rozwiązanie LeetCode – „Brakująca liczba” stwierdza, że ​​podana tablica o rozmiarze n zawiera n różnych liczb pomiędzy [0,n]. Musimy zwrócić numer, którego brakuje w zakresie. Przykład: Wejście: nums = [3,0,1] Wyjście: 2 Wyjaśnienie: Możemy łatwo zaobserwować, że wszystkie ...

Czytaj więcej

Pytanie 5. Rozwiązanie Maximum Subarray Leetcode Instrukcja problemu Mając tablicę liczb całkowitych, znajdź ciągłą podtablicę (zawierającą co najmniej jedną liczbę), która ma największą sumę i zwróć jej sumę. Przykładowe liczby = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Wyjaśnienie: [4, -1,2,1] ma największą sumę = 6. nums = [- 1] -1 Podejście 1 (Dziel i rządź) W tym podejściu ...

Czytaj więcej

Pytanie 6. Scal posortowane tablice Rozwiązanie Leetcode W zadaniu „Połącz posortowane tablice” otrzymujemy dwie tablice posortowane w kolejności nie malejącej. Pierwsza tablica nie jest w pełni wypełniona i ma wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić również wszystkie elementy drugiej tablicy. Musimy połączyć dwie tablice tak, aby pierwsza tablica zawierała elementy ...

Czytaj więcej

Pytanie 7. Wyszukaj w rozwiązaniu Leetcode z obróconą sortowaną tablicą Rozważ posortowaną tablicę, ale wybrano jeden indeks i w tym momencie tablica została obrócona. Teraz, gdy tablica zostanie obrócona, musisz znaleźć określony element docelowy i zwrócić jego indeks. W przypadku, gdy element nie istnieje, zwraca -1. Problem jest generalnie ...

Czytaj więcej

Pytanie 8. Suma f (a [i], a [j]) po wszystkich parach w tablicy n liczb całkowitych Zadanie prosi o znalezienie sumy f (a [i], a [j]) po wszystkich parach w tablicy n liczb całkowitych w taki sposób, że 1 <= i <j <= n, biorąc pod uwagę, że mamy tablica liczb całkowitych. Przykład arr [] = {1, 2, 3, ...

Czytaj więcej

Pytanie 9. Biorąc pod uwagę tablicę par Znajdź w niej wszystkie pary symetryczne Znajdź wszystkie pary symetryczne - Otrzymujesz kilka par tablicy. Musisz znaleźć w nim symetryczne pary. Mówi się, że para symetryczna jest symetryczna, gdy w parach powiedzmy (a, b) i (c, d), w których `` b '' jest równe `` c '', a `` a '' jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 10. Długość największej podtablicy z sąsiadującymi elementami Problem „Długość największej podtablicy z sąsiadującymi elementami” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Opis problemu prosi o ustalenie długości najdłuższej ciągłej pod-tablicy, w której elementy mogą być ułożone w sekwencję (ciągłą, rosnącą lub malejącą). Liczby w ...

Czytaj więcej

Pytanie 11. Policz liczbę trojaczków z iloczynem równym podanej liczbie Zadanie „Policz liczbę trójek z iloczynem równym podanej liczbie” mówi, że otrzymujemy tablicę liczb całkowitych i liczbę m. Sformułowanie problemu prosi o ustalenie łącznej liczby trójek z iloczynem równej m. Przykład arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Wyjaśnienie Trojaczki ...

Czytaj więcej

Pytanie 12. Ścieżka z maksymalną średnią wartością Opis problemu Problem „Ścieżka z maksymalną wartością średnią” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę 2D lub macierz liczb całkowitych. Teraz pomyśl, że stoisz w lewej górnej komórce i musisz dotrzeć do prawego dolnego rogu. Aby dotrzeć do celu, musisz poruszać się po ...

Czytaj więcej

Pytanie 13. Wydrukuj zmodyfikowaną tablicę po wykonaniu poleceń dodawania i odejmowania Otrzymujesz tablicę o rozmiarze n, początkowo wszystkie wartości w tablicy będą równe 0, a zapytania. Każde zapytanie zawiera cztery wartości, typ zapytania T, lewy punkt zakresu, prawy punkt zakresu i liczbę k, musisz ...

Czytaj więcej

Pytanie 14. Sprawdź w tablicy binarnej, czy liczba reprezentowana przez podtablicę jest nieparzysta lub parzysta Problem „Sprawdź w tablicy binarnej, czy liczba reprezentowana przez podtablicę jest nieparzysta lub parzysta” mówi, że otrzymujesz tablicę binarną i zakres. Tablica składa się z liczb w postaci zer i jedynek. W opisie problemu prosi się o ustalenie reprezentowanej liczby ...

Czytaj więcej

Pytanie 15. Sprawdź, czy podtablica ma postać góry, czy nie Opis problemu Problem „Znajdź, czy podtablica ma postać góry, czy nie” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i zakres. Sformułowanie problemu zawiera prośbę o ustalenie, czy podtablica utworzona między podanym pasmem ma postać formy górskiej, czy ...

Czytaj więcej

Pytanie 16. Podzbiór z sumą podzielną przez m Stwierdzenie problemu Problem „Podzbiór z sumą podzielną przez m” mówi, że otrzymujesz tablicę nieujemnych liczb całkowitych i liczbę całkowitą m. Teraz musisz sprawdzić, czy istnieje podzbiór, którego suma jest podzielna przez m. Czyli suma podzbioru powinna dać 0 jako ...

Czytaj więcej

Pytanie 17. Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów Opis problemu Problem „Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów” mówi, że podana jest tablica cen o długości n, gdzie i-ty element przechowuje cenę zapasów w i-tym dniu. Jeśli możemy dokonać tylko jednej transakcji, czyli kupić jednego dnia i ...

Czytaj więcej

Pytanie 18. Podciąg o maksymalnej długości z różnicą między sąsiednimi elementami równą 0 lub 1 Instrukcja problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Zadanie „Maksymalna długość podciągu z różnicą między sąsiednimi elementami wynoszącą 0 lub 1” wymaga ustalenia maksymalnej długości podciągu z różnicą między sąsiednimi elementami nie powinna być inna niż 0 lub 1. Przykład arr [] = {1,. ..

Czytaj więcej

Pytanie 19. Maksymalna podtablica produktu Opis problemu Problem „Maksymalna podtablica iloczynu” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych zawierającą zarówno liczby dodatnie, jak i ujemne. Instrukcja problemu prosi o znalezienie maksymalnego iloczynu podtablicy. Przykład arr [] = {2, -2, 3, 5} 15 Objaśnienie Elementy w podtablicy ...

Czytaj więcej

Pytanie 20. Policz podtablice z równą liczbą jedynek i zer Stwierdzenie problemu Problem „Zliczanie podtablice z równą liczbą jedynek i zer” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę składającą się tylko z 1 i 0. Instrukcja problemu prosi o ustalenie liczby pod-tablic składających się z liczby równych 0 i 1. Przykład arr [] = {0, 1, 0, ...

Czytaj więcej

Pytanie 21. Podtablice z różnymi elementami Instrukcja problemu „Tablice podrzędne z różnymi elementami” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę elementów całkowitych. Instrukcja problemu prosi o znalezienie sumy długości ciągłych pod-tablic, w których wszystkie elementy różnią się od siebie. Przykład arr [] = {3, 1, 2, 1} 4 Objaśnienie: Tablice podrzędne to ...

Czytaj więcej

Pytanie 22. Elementy wspólne we wszystkich wierszach danej macierzy Stwierdzenie problemu „Elementy wspólne we wszystkich wierszach danej macierzy” stwierdzają, że otrzymujesz macierz M * N. Zadanie wymaga znalezienia wszystkich wspólnych elementów w danej macierzy w każdym wierszu macierzy w czasie O (M * N). Przykład arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Czytaj więcej

Pytanie 23. Policz pary z dwóch posortowanych tablic, których suma jest równa danej wartości x Instrukcja problemu „Policz pary z dwóch posortowanych tablic, których suma jest równa podanej wartości x” problem stwierdza, że ​​otrzymujesz dwie posortowane tablice liczb całkowitych i wartość całkowitą zwaną sumą. Opis problemu prosi o ustalenie całkowitej liczby par, która sumuje się do ...

Czytaj więcej

Pytanie 24. Podtablica bitonowa o maksymalnej sumie Instrukcja problemu Dana jest tablica zawierająca n liczb całkowitych. Musimy znaleźć podtablicę bitoniczną o maksymalnej sumie. Podtablica bitoniczna to nic innego jak podtablica, w której elementy są ułożone w określonej kolejności. Taki, że pierwsze elementy są w porządku rosnącym, a następnie w ...

Czytaj więcej

Pytanie 25. Zminimalizuj maksymalną różnicę między wysokościami Stwierdzenie problemu Otrzymałeś kilka wysokości n wież i liczbę k. Możemy albo zwiększyć wysokość wieży o k, albo zmniejszyć wysokość o k, ale tylko raz. W stwierdzeniu problemu prosi się o zminimalizowanie maksymalnej różnicy między wysokościami. To jest aby ...

Czytaj więcej

Pytanie 26. Najdłuższy zakres z tą samą sumą w dwóch tablicach binarnych Stwierdzenie problemu Otrzymujesz dwie tablice, z których każda zawiera liczbę binarną. Instrukcja problemu prosi o znalezienie najdłuższego rozpiętości o tej samej sumie w dwóch tablicach binarnych, to znaczy znalezienie maksymalnej długości wspólnej podtablicy z (i, j) w taki sposób, że j jest większe niż ...

Czytaj więcej

Pytanie 27. Zlicz podzbiory mające różne liczby parzyste Wszyscy zmagaliśmy się z problemem podzbioru w pewnym momencie wywiadu. Ankieterzy również uwielbiają te problemy. Te problemy pomagają im zbadać rozumienie, a także proces myślowy każdego ucznia. Więc bez zbędnych ceregieli wskoczmy prosto do ...

Czytaj więcej

Pytanie 28. Word Search Wyszukiwanie słów jest czymś w rodzaju łamigłówek służących do znajdowania słów w pewnym okresie naszego życia. Dzisiaj przedstawiam zmodyfikowaną krzyżówkę. Moi czytelnicy muszą być nieco zdezorientowani, o czym mówię. Nie marnując więcej czasu przejdźmy do rozwiązania problemu. Czy ...

Czytaj więcej

Pytanie 29. Scal nakładające się przedziały W problemie scalania nakładających się interwałów podaliśmy zbiór interwałów, scalamy i zwracamy wszystkie nakładające się przedziały. Przykładowe dane wejściowe: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Dane wyjściowe: [[2, 4], [5, 7]] Wyjaśnienie: możemy połączyć [2, 3] i [3 , 4] razem tworząc [2, 4] Podejście do znalezienia Merge ...

Czytaj więcej

Pytanie 30. Maksymalna podtablica W zadaniu Maximum Subarray daliśmy tablicę liczb całkowitych, znajdź ciągłą tablicę podrzędną, która ma największą sumę i wypisz maksymalną sumę wartości podtablicy. Przykład Wejściowe liczby [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Wyjście 6 Algorytm Celem jest znalezienie ...

Czytaj więcej

Pytanie 31. Scalanie przedziałów W problemie scalania przedziałów daliśmy zbiór przedziałów postaci [l, r], scal nakładające się przedziały. Przykłady Dane wejściowe {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Dane wyjściowe {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Dane wejściowe {[ 1, 4], [1, 5]} Wynik {[1, 5]} Naiwne podejście do łączenia przedziałów ...

Czytaj więcej

Pytanie 32. Brakujący numer W zadaniu Missing Number daliśmy tablicę o rozmiarze N zawierającą liczby od 0 do N. Wszystkie wartości w tablicy są unikalne. Musimy znaleźć brakującą liczbę, której nie ma w tablicy, a ta liczba znajduje się między 0 a N. Tutaj ...

Czytaj więcej

Pytanie 33. Sortowanie przez wstawianie Sortuj podaną nieposortowaną tablicę za pomocą algorytmu sortowania przez wstawianie. Dane wejściowe: {9,5,1,6,11,8,4} Dane wyjściowe: {1,4,5,6,8,9,11} Teoria Wstawianie Sortowanie sortuje liczby w taki sam sposób, jak my, ludzie, sortujemy zbiory ponumerowane obiekty (np. karty) Liczba jest pobierana z niesortowanej tablicy (prawa podtablica) do pozycji w posortowanej ...

Czytaj więcej

Pytanie 34. Najdłuższy zakres z tą samą sumą w dwóch tablicach binarnych II Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najdłuższy zakres z tą samą sumą w dwóch tablicach binarnych II” podaliśmy dwie tablice binarne „a” i „b” o tym samym rozmiarze. Napisz program, który wydrukuje najdłuższy zakres z tą samą sumą w dwóch tablicach. Można to jasno wytłumaczyć w ...

Czytaj więcej

Pytanie 35. Scalanie nakładających się interwałów II Stwierdzenie problemu W zadaniu „Merge Overlapping Intervals II” podaliśmy zestaw przedziałów. Napisz program, który połączy nakładające się interwały w jeden i wydrukuje wszystkie nienakładające się interwały. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą n. Drugi wiersz zawierający n par, gdzie każda para jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 36. Maksymalna suma podtablicy przy użyciu funkcji Podziel i zwyciężaj Stwierdzenie problemu W zadaniu „Maksymalna suma podtablicy przy użyciu dzielenia i zwyciężania” podaliśmy tablicę liczb całkowitych dodatnich i ujemnych. Napisz program, który znajdzie największą sumę ciągłej podtablicy. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N. Drugi wiersz zawierający tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 37. Zwiększenie kolejności długości o trzy z maksymalnym produktem Stwierdzenie problemu W zadaniu „Zwiększanie kolejności długości trzech z maksymalnym iloczynem” podaliśmy tablicę dodatnich liczb całkowitych. Znajdź podciąg o długości 3 z maksymalnym produktem. Kolejność powinna rosnąć. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający liczbę całkowitą N oznaczającą rozmiar ...

Czytaj więcej

Pytanie 38. Zmień kolejność liczb dodatnich i ujemnych na przemian w tablicy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Zmień kolejność liczb dodatnich i ujemnych alternatywnie w tablicy” nadaliśmy tablicy []. Ta tablica zawiera dodatnie i ujemne liczby całkowite. Zmień układ tablicy w taki sposób, aby dodatnie i ujemne były umieszczane naprzemiennie. Tutaj liczba elementów pozytywnych i negatywnych nie musi ...

Czytaj więcej

Pytanie 39. Znajdź utracony element ze zduplikowanej tablicy Instrukcja problemu Biorąc pod uwagę dwie tablice A i B, jedna tablica jest duplikatem drugiej, z wyjątkiem jednego elementu. Brakuje jednego elementu w A lub B. Musimy znaleźć utracony element ze zduplikowanej tablicy. Przykład 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Czytaj więcej

Pytanie 40. Zmień kolejność podanej tablicy na maksymalną minimalną formę Stwierdzenie problemu W zadaniu „Zmień układ podanej tablicy w maksymalnej minimalnej formie” podaliśmy posortowaną tablicę zawierającą N elementów. Zmień kolejność podanej posortowanej tablicy dodatnich liczb całkowitych tak, aby alternatywne elementy to i-ty max i i-ty min. Zobacz poniżej, aby lepiej zrozumieć przegrupowanie elementów - Array [0] ...

Czytaj więcej

Pytanie 41. Scal dwie posortowane tablice Instrukcja problemu W przypadku problemu scalania dwóch posortowanych tablic, daliśmy dwie posortowane tablice wejściowe, musimy połączyć te dwie tablice tak, aby początkowe liczby po całkowitym sortowaniu znajdowały się w pierwszej tablicy i pozostały w drugiej tablicy. Przykładowe wejście A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Czytaj więcej

Pytanie 42. Liczba trojaczków z sumą mniejszą niż podana wartość Instrukcja problemu Podaliśmy tablicę zawierającą N elementów. W podanej tablicy Policz liczbę trójek z sumą mniejszą niż podana wartość. Przykład Wejście a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Suma = 10 Wyjście 7 Możliwe tróje to: ...

Czytaj więcej

Pytanie 43. Łączenie dwóch posortowanych tablic Stwierdzenie problemu Przy łączeniu dwóch posortowanych tablic mamy do czynienia z dwiema posortowanymi tablicami, jedną o rozmiarze m + n, a drugą o rozmiarze n. Połączymy tablicę o rozmiarze n z tablicą o rozmiarze m + n i wydrukujemy połączoną tablicę o rozmiarze m + n. Przykładowe wejście 6 3 M [] = ...

Czytaj więcej

Pytanie 44. Znajdź trójkę w tablicy z podaną sumą Instrukcja problemu Mając tablicę liczb całkowitych, znajdź kombinację trzech elementów w tablicy, których suma jest równa danej wartości X. Tutaj wypiszemy pierwszą otrzymaną kombinację. Jeśli nie ma takiej kombinacji, wypisz -1. Przykładowe wejście N = 5, X = 15 arr [] = ...

Czytaj więcej

Pytanie 45. Przenieś wszystkie zera na koniec podanej tablicy Instrukcja problemu W podanej tablicy przenieś wszystkie zera obecne w tablicy na jej koniec. Tutaj zawsze istnieje sposób, aby wstawić całą liczbę zer na końcu tablicy. Przykładowe wejście 9 9 17 0 14 0 ...

Czytaj więcej

Pytanie 46. Znajdź najmniejszą brakującą liczbę w posortowanej tablicy Instrukcja problemu W zadaniu „Znajdź najmniejszą brakującą liczbę w posortowanej tablicy” podaliśmy tablicę liczb całkowitych. Znajdź najmniejszą brakującą liczbę w posortowanej tablicy o rozmiarze N, zawierającej unikalne elementy w zakresie od 0 do M-1, gdzie M> N. Przykładowe wejście [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Czytaj więcej

Pytanie 47. Znajdź brakujący numer Stwierdzenie problemu Szukając brakującej liczby z tablicy zawierającej od 1 do N liczb, podaliśmy tablicę zawierającą N-1 liczb. Brakuje jednej liczby w tablicy liczb od 1 do N. Musimy znaleźć brakującą liczbę. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące ciągów Cisco

Pytanie 48. Najdłuższy wspólny prefiks Leetcode rozwiązanie Opis problemu Najdłuższy wspólny prefiks Rozwiązanie LeetCode – „Najdłuższy wspólny prefiks” oznacza, że ​​podano tablicę ciągów. Musimy znaleźć najdłuższy wspólny przedrostek wśród tych ciągów. Jeśli nie istnieje żaden prefiks, zwróć pusty ciąg. Przykład: Wejście: strs = ["flower","flow","flight"] Wyjście: "fl" Wyjaśnienie: "fl" to najdłuższy ...

Czytaj więcej

Pytanie 49. Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode – „Właściwe nawiasy” oznaczają, że otrzymujesz ciąg zawierający tylko znaki '(', ')', '{', '}', '[' i ']'. Musimy ustalić, czy ciąg wejściowy jest prawidłowym ciągiem, czy nie. Mówi się, że ciąg jest prawidłowym ciągiem, jeśli otwarte nawiasy muszą być zamknięte ...

Czytaj więcej

Pytanie 50. Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode — Mając ciąg, musimy znaleźć długość najdłuższego podciągu bez powtarzających się znaków. Przyjrzyjmy się kilku przykładom: Przykład pwwkew 3 Wyjaśnienie: Odpowiedź to „wke” o długości 3 aav 2 Wyjaśnienie: Odpowiedź to „av” o długości 2 Podejście-1 ...

Czytaj więcej

Pytanie 51. Zmień kolejność łańcucha binarnego na alternatywne wystąpienia x i y Stwierdzenie problemu Załóżmy, że otrzymujesz ciąg binarny oraz dwie liczby x i y. Ciąg składa się tylko z zer i jedynek. Problem „Zmień kolejność łańcucha binarnego na alternatywne wystąpienia x i y” wymaga zmiany kolejności ciągu tak, aby 0 wystąpiło x razy ⇒ 1 ...

Czytaj więcej

Pytanie 52. Odwróć słowa w ciągu Stwierdzenie problemu „Odwróć słowa w łańcuchu” stwierdza, że ​​otrzymujesz ciąg s o rozmiarze n. Wydrukuj łańcuch w odwrotnej kolejności, tak aby ostatnie słowo stało się pierwszym, przedostatnie drugim i tak dalej. Niniejszym ciąg odnosimy się do zdania zawierającego słowa ...

Czytaj więcej

Pytanie 53. Sposoby dekodowania W zadaniu Decode Ways podaliśmy niepusty ciąg zawierający tylko cyfry, określ całkowitą liczbę sposobów jego zdekodowania za pomocą następującego odwzorowania: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Przykład S = „123” Liczba sposobów dekodowania tego ciągu to 3 Jeśli ...

Czytaj więcej

Pytanie 54. Dekoduj ciąg Załóżmy, że otrzymujesz zakodowany ciąg. Łańcuch jest zakodowany w jakimś wzorcu, Twoim zadaniem jest zdekodowanie ciągu. Powiedzmy, że <liczba wystąpień ciągu znaków> [ciąg] Przykład Wejście 3 [b] 2 [bc] Wynik bbbcaca Wyjaśnienie Tutaj „b” występuje 3 razy, a „ca” występuje 2 razy. ...

Czytaj więcej

Pytanie 55. Sprawdź, czy połączona lista ciągów znaków tworzy palindrom Stwierdzenie problemu W zadaniu „Sprawdź, czy połączona lista ciągów znaków tworzy palindrom” przedstawiliśmy połączoną listę obsługującą dane łańcuchowe. Napisz program, który sprawdzi, czy dane tworzą palindrom, czy nie. Przykład b-> c-> d-> ca-> b 1 Wyjaśnienie: W powyższym przykładzie widzimy, że ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące drzewa Cisco

Pytanie 56. Klonuj drzewo binarne z losowymi wskaźnikami Stwierdzenie problemu Otrzymujesz pełne drzewo binarne z kilkoma przypadkowymi wskaźnikami. Losowe wskaźniki odnoszą się do węzłów, które każdy węzeł wskazuje na inne niż jego lewe i prawe dziecko. Zatem zmienia to również standardową strukturę węzła w prostym drzewie binarnym. Teraz węzeł ...

Czytaj więcej

Pytanie 57. Konwertuj BST na Min-Heap bez używania tablicy Stwierdzenie problemu „Konwertuj BST na stertę min bez użycia tablicy” Problem stwierdza, że ​​otrzymujesz BST (binarne drzewo wyszukiwania) i musisz przekonwertować je na stertę minimalną. Sterta min powinna zawierać wszystkie elementy w drzewie wyszukiwania binarnego. Algorytm powinien działać w liniowej złożoności czasowej. ...

Czytaj więcej

Pytanie 58. K'th Największy element w BST, gdy modyfikacja do BST jest niedozwolona Stwierdzenie problemu „K-ty największy element w BST, gdy modyfikacja do BST jest niedozwolona” stwierdza, że ​​otrzymujesz binarne drzewo wyszukiwania i musisz znaleźć k-ty największy element. Oznacza to, że gdy wszystkie elementy drzewa wyszukiwania binarnego są ułożone w porządku malejącym. Następnie ...

Czytaj więcej

Pytanie 59. Przechodzenie przez kolejność poziomów drzewa binarnego Przechodzenie przez kolejność poziomów danego drzewa binarnego jest takie samo jak BFS drzewa binarnego. Czy już wiemy, czym właściwie jest BFS? jeśli nie, nie musisz czuć się źle, po prostu przeczytaj cały artykuł i zapoznaj się z naszymi poprzednimi artykułami, aby lepiej je zrozumieć. BFS to ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące wykresów Cisco

Pytanie 60. Algorytm Prima Algorytm Prim jest używany do znalezienia minimalnego drzewa rozpinającego (MST) połączonego lub nieukierunkowanego grafu. Spanning Tree wykresu to podgraf, który jest również drzewem i zawiera wszystkie wierzchołki. Minimalne drzewo rozpinające to drzewo opinające z minimalną sumą ciężaru krawędzi. Przykładowy wykres Minimum ...

Czytaj więcej

Pytanie 61. Algorytm Dijkstry Dijkstra to algorytm najkrótszej ścieżki. Algorytm Dijkstry służy do znalezienia najkrótszej odległości wszystkich węzłów od danego węzła początkowego. Logicznie tworzy najkrótsze drzewo ścieżek z pojedynczego węzła źródłowego, dodając chciwie węzły, tak że w każdym punkcie każdy węzeł w ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące stosu Cisco

Pytanie 62. Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode Opis problemu Rozwiązanie „Trapping Rain Water” LeetCode – „Trapping Rain Water” stwierdza, że ​​mając tablicę wysokości, która reprezentuje mapę wysokości, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody uwięzionej po deszczu. Przykład: Wejście: wysokość = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Wyjście: 6 Wyjaśnienie: Sprawdź ...

Czytaj więcej

Pytanie 63. Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode – „Właściwe nawiasy” oznaczają, że otrzymujesz ciąg zawierający tylko znaki '(', ')', '{', '}', '[' i ']'. Musimy ustalić, czy ciąg wejściowy jest prawidłowym ciągiem, czy nie. Mówi się, że ciąg jest prawidłowym ciągiem, jeśli otwarte nawiasy muszą być zamknięte ...

Czytaj więcej

Pytanie 64. Dekoduj ciąg Załóżmy, że otrzymujesz zakodowany ciąg. Łańcuch jest zakodowany w jakimś wzorcu, Twoim zadaniem jest zdekodowanie ciągu. Powiedzmy, że <liczba wystąpień ciągu znaków> [ciąg] Przykład Wejście 3 [b] 2 [bc] Wynik bbbcaca Wyjaśnienie Tutaj „b” występuje 3 razy, a „ca” występuje 2 razy. ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące kolejki Cisco

Pytanie 65. Przechodzenie przez kolejność poziomów drzewa binarnego Przechodzenie przez kolejność poziomów danego drzewa binarnego jest takie samo jak BFS drzewa binarnego. Czy już wiemy, czym właściwie jest BFS? jeśli nie, nie musisz czuć się źle, po prostu przeczytaj cały artykuł i zapoznaj się z naszymi poprzednimi artykułami, aby lepiej je zrozumieć. BFS to ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące macierzy Cisco

Pytanie 66. Unikalne rozwiązanie Leetcode Paths II Opis problemu Rozwiązanie Unique Paths II LeetCode – „Unique Paths II” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę siatkę mxn, gdzie robot zaczyna się od lewego górnego rogu siatki. Musimy znaleźć łączną liczbę sposobów, aby dotrzeć do prawego dolnego rogu siatki. ...

Czytaj więcej

Pytanie 67. Rozwiązanie Word Search Leetcode Stwierdzenie problemu Mając tablicę mxn i słowo, sprawdź, czy słowo istnieje w siatce. Słowo może być zbudowane z liter kolejno sąsiadujących komórek, przy czym „sąsiednie” komórki sąsiadują ze sobą poziomo lub pionowo. Ta sama komórka literowa nie może być użyta więcej niż jeden raz. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 68. Ścieżka z maksymalną średnią wartością Opis problemu Problem „Ścieżka z maksymalną wartością średnią” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę 2D lub macierz liczb całkowitych. Teraz pomyśl, że stoisz w lewej górnej komórce i musisz dotrzeć do prawego dolnego rogu. Aby dotrzeć do celu, musisz poruszać się po ...

Czytaj więcej

Pytanie 69. Elementy wspólne we wszystkich wierszach danej macierzy Stwierdzenie problemu „Elementy wspólne we wszystkich wierszach danej macierzy” stwierdzają, że otrzymujesz macierz M * N. Zadanie wymaga znalezienia wszystkich wspólnych elementów w danej macierzy w każdym wierszu macierzy w czasie O (M * N). Przykład arr [] = {{12, 1, 4, 5, ...

Czytaj więcej

Cisco Inne pytania

Pytanie 70. Maksymalna różnica między rosnącymi elementami Rozwiązanie LeetCode Stwierdzenie problemu Maksymalna różnica między rosnącymi elementami Rozwiązanie LeetCode – Mając tablicę liczb całkowitych z indeksem 0 nums o rozmiarze n, znajdź maksymalną różnicę między nums[i] a nums[j] (tj. nums[j] - nums[i]), tak, że 0 <= i < j < n i liczebność[i] <liczba[j]. Zwróć maksymalną różnicę. Jeśli takie i i j nie istnieją, zwróć -1. Przykłady i wyjaśnienia Przykład 1: Dane wejściowe: nums = [7,1,5,4] Dane wyjściowe: 4 Wyjaśnienie: Występuje maksymalna różnica ...

Czytaj więcej

Pytanie 71. 3Sum najbliższe rozwiązanie LeetCode Opis problemu 3Sum Najbliższe LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę liczb całkowitych nums o długości n i liczbę docelową, znajdź trzy liczby całkowite w liczbach, tak aby suma była najbliższa wartości docelowej. Zwróć sumę trzech liczb całkowitych. Możesz założyć, że każde wejście będzie miało dokładnie jedno rozwiązanie. Wejście: nums = [-1,2,1,-4], cel = 1 Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 72. Minimalne ruchy rycerskie Rozwiązanie LetCode Opis problemu Minimalne ruchy skoczka LeetCode Rozwiązanie – Na nieskończonej szachownicy o współrzędnych od -infinity do +infinity masz skoczka w polu [0, 0]. Rycerz ma 8 możliwych ruchów, które może wykonać, jak pokazano poniżej. Każdy ruch to dwa pola w kierunku kardynalnym, a następnie jedno pole w kierunku ortogonalnym. Zwróć minimalną liczbę ...

Czytaj więcej

Pytanie 73. Drzewo binarne Zygzakowate przechodzenie przez poziom kolejności LeetCode Rozwiązanie Opis problemu Drzewo binarne Przechodzenie przez poziom zygzaka Rozwiązanie LeetCode — Mając korzeń drzewa binarnego, zwróć przechodzenie przez poziom zygzaka wartości jego węzłów. (tj. od lewej do prawej, potem od prawej do lewej dla następnego poziomu i naprzemiennie). Dane wejściowe: root = [3,9,20,null,null,15,7] Dane wyjściowe: [[3],[20,9],[15,7]] Wyjaśnienie My ...

Czytaj więcej

Pytanie 74. Znajdź rozwiązanie LeetCode dotyczące zduplikowanych numerów Opis problemu Znajdź zduplikowaną liczbę Rozwiązanie LeetCode – Mając tablicę liczb całkowitych zawierających n + 1 liczb całkowitych, gdzie każda liczba całkowita należy do zakresu [1, n] włącznie. W nums jest tylko jedna powtórzona liczba, zwróć tę powtórzoną liczbę. Musisz rozwiązać problem bez modyfikowania numerów tablicy i używać tylko stałej dodatkowej spacji. Wejście: nums = [1,3,4,2,2] Wyjście: 2 Wyjaśnienie ...

Czytaj więcej

Pytanie 75. Węże i drabiny Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Węże i drabiny Rozwiązanie LeetCode – otrzymujesz tablicę macierzy liczb całkowitych nxn, w której komórki są oznaczone od 1 do n2 w stylu bustrofedonu, zaczynając od lewego dolnego rogu tablicy (tj. tablica[n - 1][0]) i naprzemienne kierunki w każdym rzędzie. Zaczynasz na polu 1 planszy. W każdym ruchu ...

Czytaj więcej

Pytanie 76. Obracanie obrazu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Obróć obraz LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz macierz 2D reprezentującą obraz, obróć obraz o 90 stopni (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Musisz obracać obraz w miejscu, co oznacza, że ​​musisz bezpośrednio zmodyfikować wejściową matrycę 2D. NIE przydzielaj kolejnej matrycy 2D i nie wykonuj rotacji. Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 77. Scalanie posortowanej tablicy LeetCode Rozwiązanie Opis problemu Scal posortowaną tablicę LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz dwie tablice liczb całkowitych nums1 i nums2, posortowane w kolejności niemalejącej, oraz dwie liczby całkowite m i n, reprezentujące liczbę elementów odpowiednio w nums1 i nums2. Połącz nums1 i nums2 w jedną tablicę posortowaną w kolejności niemalejącej. Ostateczna posortowana tablica nie powinna być zwracana przez funkcję, ale powinna być przechowywana wewnątrz tablicy nums1. ...

Czytaj więcej

Pytanie 78. Usuń węzeł z połączonej listy rozwiązania Leetcode Opis problemu: Usuń węzeł z listy połączonej Rozwiązanie Leetcode – Napisz funkcję usuwającą węzeł z listy połączonej pojedynczo. Nie otrzymasz dostępu do nagłówka listy, zamiast tego otrzymasz dostęp do węzła, który ma zostać usunięty bezpośrednio. Gwarantujemy, że węzeł do usunięcia nie jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 79. Ciąg znaków do liczby całkowitej (atoi) Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Ciąg do liczby całkowitej (atoi) Rozwiązanie Leetcode - „String to Integer (atoi)” oznacza, że ​​Implementacja funkcji myAtoi(string s), która konwertuje ciąg na 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem (podobnie do funkcji atoi w języku C/C++ ). Algorytm dla myAtoi(string s) jest następujący: Wczytaj i zignoruj ​​wszystkie wiodące białe znaki. Sprawdź, czy następny znak (jeśli ...

Czytaj więcej

Pytanie 80. Przywracanie adresów IP Rozwiązanie Letcode Opis problemu The Restore IP Addresses Rozwiązanie LeetCode – „Restore IP Addresses” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę ciąg zawierający tylko cyfry, musimy zwrócić wszystkie możliwe prawidłowe adresy IP w dowolnej kolejności, którą można utworzyć, wstawiając kropki do ciągu. Pamiętaj, że nie możemy wrócić ...

Czytaj więcej

Pytanie 81. Kompresja ciągów Rozwiązanie LetCode Komunikat o problemie Kompresja ciągów LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę znaków, skompresuj ją za pomocą następującego algorytmu: Rozpocznij od pustego ciągu s. Dla każdej grupy kolejnych powtarzających się znaków w znakach: Jeśli długość grupy wynosi 1, dołącz znak do s. W przeciwnym razie dołącz znak, a po nim długość grupy. Skompresowany ciąg ...

Czytaj więcej

Pytanie 82. Zaprojektuj licznik trafień Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Projekt licznika trafień Rozwiązanie LeetCode – Zaprojektuj licznik trafień, który zlicza trafienia otrzymane w ciągu ostatnich 5 minut (tj. ostatnich 300 sekund). Twój system powinien zaakceptować parametr znacznika czasu (z dokładnością w sekundach) i możesz założyć, że wywołania są wykonywane w porządku chronologicznym (tj. znacznik czasu jest monotonicznie rosnący). ...

Czytaj więcej

Pytanie 83. Numer strobogramatyczny Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Liczba strobogrammatyczna Rozwiązanie LeetCode — podając ciąg num, który reprezentuje liczbę całkowitą, zwróć wartość true, jeśli num jest liczbą strobogramatyczną. Liczba strobogramatyczna to liczba, która wygląda tak samo po obróceniu o 180 stopni (patrząc do góry nogami). Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: num = „69” Wyjście: prawda Przypadek testowy 2: Wejście: num = „692” Wyjście: fałsz Wyjaśnienie ...

Czytaj więcej

Pytanie 84. Edytuj odległość LeetCode rozwiązanie Opis problemu Problem Edytuj odległość Rozwiązanie LeetCode stwierdza, że ​​otrzymujesz dwa ciągi word1 i word2 i musisz przekonwertować słowo1 na słowo2 w minimalnych operacjach. Operacje, które można wykonać na ciągu, to – Wstaw znak Usuń znak Zastąp znak Przykłady Przypadek testowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 85. Sortuj tablicę według parzystości Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Sortuj tablicę według parzystości Rozwiązanie LeetCode – „Sortuj tablicę według parzystości” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych nums, przenieś wszystkie parzyste liczby całkowite na początku tablicy, a następnie wszystkie nieparzyste. Uwaga: Zwróć dowolną tablicę, która spełnia ten warunek. Przykład: Wejście: Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 86. Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie rozwiązań LeetCode Opis problemu Najlepszy czas na zakup i sprzedaż akcji Rozwiązanie LeetCode – „Najlepszy czas na zakup i sprzedaż akcji” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę cen, gdzie ceny[i] są ceną danych akcji w i-tym dniu. Chcesz zmaksymalizować zysk wybierając...

Czytaj więcej

Pytanie 87. Odejmij iloczyn i sumę cyfr rozwiązania typu Integer Leetcode Sformułowanie problemu W tym zadaniu musimy znaleźć różnicę między iloczynem cyfr a sumą cyfr danej dodatniej liczby całkowitej. Przykład 1234 14 Wyjaśnienie: Produkt = 4 * 3 * 2 * 1 = 24 i Suma = 4 + 3 + 2 + ...

Czytaj więcej

Pytanie 88. Rozwiązanie Leetcode listy połączonej z palindromem W zadaniu „Lista połączona z palindromem” musimy sprawdzić, czy dana lista połączona pojedynczo liczbą całkowitą jest palindromem, czy nie. Przykładowa lista = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} prawda Wyjaśnienie 1: Lista jest palindromowa, ponieważ wszystkie elementy od początku i końca są ...

Czytaj więcej

Pytanie 89. Konwertuj posortowaną tablicę na rozwiązanie kodu Leetcode drzewa wyszukiwania binarnego Rozważmy, że mamy posortowaną tablicę liczb całkowitych. Celem jest zbudowanie drzewa wyszukiwania binarnego z tej tablicy, tak aby drzewo było zrównoważone pod względem wysokości. Zauważ, że mówi się, że drzewo jest zrównoważone wysokością, jeśli różnica wysokości lewego i prawego poddrzewa dowolnego węzła w ...

Czytaj więcej

Pytanie 90. Rozwiązanie House Robber Leetcode Opis problemu W tym problemie są domy na ulicy i włamywacz musi je obrabować. Problem w tym, że nie może obrabować po kolei więcej niż jednego domu, czyli sąsiadującego ze sobą. Biorąc pod uwagę listę nieujemnych liczb całkowitych reprezentujących kwotę pieniędzy ...

Czytaj więcej

Pytanie 91. Sprawdź, czy jakiekolwiek dwa przedziały nakładają się na dany zestaw przedziałów Opis problemu Problem „Sprawdź, czy jakieś dwa przedziały zachodzą na siebie w danym zestawie przedziałów” mówi, że otrzymałeś pewien zestaw przedziałów. Każdy przedział składa się z dwóch wartości, jedna to czas rozpoczęcia, a druga to czas zakończenia. Opis problemu prosi o sprawdzenie, czy któryś z ...

Czytaj więcej

Pytanie 92. Domowy rabuś The House Robber Problem stwierdza, że ​​w sąsiedztwie miasta znajduje się pojedynczy rząd n domów. W tej okolicy złodziej planuje dokonać napadu. Wie, ile złota kryje się w każdym z domów. Jednak aby uniknąć wywołania ...

Czytaj więcej

Pytanie 93. Pierwsza zła wersja Wszyscy słyszeliśmy powiedzenie „Bad Apple Ruins the Bunch”. Pierwsza zła wersja to problem, który pięknie ilustruje to samo. Dzisiaj mamy problem, który jest pierwszą złą wersją. Jeden ze stażystów popełnił n-te złe popełnienie, przez które wszystkie zatwierdzenia z n + 1 zostały ...

Czytaj więcej

Pytanie 94. Liczba 1 bitów Wszyscy słyszeliśmy o wadze Hamminga liczby binarnej. Waga Hamminga to liczba ustawionych bitów / 1 w liczbie binarnej. W tym zadaniu Liczba 1 bitów musimy znaleźć wagę hamującą podanej liczby. Przykłady Liczba = 3 Reprezentacja binarna = 011 ...

Czytaj więcej

Pytanie 95. Implementacja pamięci podręcznej LRU Najmniejsza ostatnio używana (LRU) pamięć podręczna to rodzaj metody używanej do przechowywania danych w taki sposób, aby czas potrzebny na ich wykorzystanie był jak najmniejszy. Algorytm LRU używany, gdy pamięć podręczna jest pełna. Usuwamy najmniej ostatnio używane dane z pamięci podręcznej ...

Czytaj więcej

Translate »
1