Pytania do wywiadu z Capital One

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej na temat projektowania systemu może być tak nieograniczona, że ​​trudno jest określić właściwy sposób przygotowania. Teraz jestem w stanie złamać rundy projektowe Amazon, Microsoft i Adobe po zakupie ta książka. Codziennie poprawiaj jeden pytanie projektowe i obiecuję, że możesz złamać cały projekt.

Wywiady dotyczące projektowania systemu pękania

Pytania dotyczące pierwszej tablicy

Pytanie 1. Plus jedno rozwiązanie Leetcode Sformułowanie problemu W zadaniu „Plus jeden” otrzymujemy tablicę, w której każdy element tablicy reprezentuje cyfrę lub liczbę. Pełna tablica reprezentuje liczbę. Indeks zerowy reprezentuje MSB liczby. Możemy założyć, że nie ma wiodącego zera w ...

Czytaj więcej

Pytanie 2. Policz wszystkie podsekwencje, w których produkt jest mniejszy niż K. Problem „Policz wszystkie podciągi mające iloczyn mniejszy niż K” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Teraz znajdź liczbę podciągów, których iloczyn jest mniejszy niż dane wejściowe K. Przykład a [] = {1, 2, 3, 4, 5} k = 8 Liczba podciągów mniejsza ...

Czytaj więcej

Pytanie 3. Znajdź jeden z wielu powtarzających się elementów w tablicy tylko do odczytu problem „Znajdź jeden z wielu powtarzających się elementów w tablicy tylko do odczytu” zakłada, że ​​masz tablicę tylko do odczytu o rozmiarze (n + 1). Tablica zawiera liczby całkowite od 1 do n. Twoim zadaniem jest znaleźć jeden z powtarzających się elementów w ...

Czytaj więcej

Pytanie 4. Zapytania o GCD wszystkich numerów tablicy z wyjątkiem elementów w podanym zakresie Opis problemu Problem „Zapytania o GCD wszystkich liczb z tablicy z wyjątkiem elementów w podanym zakresie” stwierdza, że ​​otrzymasz tablicę liczb całkowitych i odpowiednią liczbę zapytań. Każde zapytanie zawiera liczbę lewą i prawą. Opis problemu zawiera prośbę o ustalenie ...

Czytaj więcej

Pytanie 5. Top K Częste elementy Stwierdzenie problemu W górnej części K częstych elementów daliśmy tablicę nums [], znajdź k najczęściej występujących elementów. Przykłady nums [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 nums [] = {1} k = 1 1 Podejście naiwne dla najpopularniejszych elementów K o częstych elementach Budowanie ...

Czytaj więcej

Pytanie 6. Trójkierunkowe partycjonowanie tablicy wokół podanego zakresu Stwierdzenie problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych oraz zakres lowValue i highValue. Problem „Trójstronne partycjonowanie tablicy wokół określonego zakresu” wymaga podzielenia tablicy w taki sposób, aby tablica została podzielona na trzy części. Podziałami tablic będą: Elementy ...

Czytaj więcej

Pytanie 7. Znajdź posortowany podciąg o rozmiarze 3 w czasie liniowym Stwierdzenie problemu Problem „Znajdź posortowany podciąg o rozmiarze 3 w czasie liniowym” stwierdza, że ​​masz tablicę liczb całkowitych. Instrukcja problemu prosi o znalezienie trzech liczb w taki sposób, że tablica [i] <tablica [k] <tablica [k] i i <j <k. Przykład arr [] ...

Czytaj więcej

Pytanie 8. Suma minimalnych i maksymalnych elementów wszystkich podtablic o rozmiarze k Stwierdzenie problemu Problem „Suma minimalnych i maksymalnych elementów wszystkich podtablic o rozmiarze k” mówi, że otrzymujesz tablicę zawierającą dodatnie i ujemne liczby całkowite, znajdź sumę minimalnych i maksymalnych elementów wszystkich podtablic o rozmiarze k. Przykłady arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Czytaj więcej

Pytanie 9. Przenieś wszystkie negatywne elementy na koniec w kolejności z dopuszczalną dodatkową przestrzenią Instrukcja dotycząca problemu „Przenieś wszystkie elementy ujemne na koniec w kolejności z dopuszczalną dodatkową przestrzenią” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę zawierającą liczby dodatnie i ujemne. Instrukcja problemu prosi o przeniesienie wszystkich elementów ujemnych na ostatni element tablicy. Przykład arr [] = {1,2, -3, -5,2,7, -9, -11} 1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 10. Znajdź podtablicę z najmniejszą średnią Instrukcja problemu Podałeś tablicę liczb całkowitych i liczbę k. Zadanie prosi o znalezienie podtablicy z najmniejszą średnią, co oznacza znalezienie podtablicy k elementów, która ma minimalną średnią. Przykład arr [] = {12, 34, 20, 30, 24, 45} k = 3 Pod-tablica z [0, 2] ma minimalną średnią. Objaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 11. Minimalna liczba podzbiorów z różnymi elementami Stwierdzenie problemu Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych o rozmiarze n. Instrukcja problemu prosi o znalezienie minimalnej liczby podzbiorów z różnymi elementami, to znaczy podzbiorów, które można utworzyć i które zawierają wszystkie różne / różne elementy z tablicy. Przykład arr [] = {2,4,6,2,1,4,2} 3 Wyjaśnienie: {1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 12. Policz minimalne kroki, aby uzyskać żądaną tablicę Instrukcja problemu Załóżmy, że masz tablicę zawierającą tylko liczbę całkowitą 0 jako wszystkie jej elementy. Rozważmy, że otrzymujesz tablicę o długości n mającą wszystkie zera, w której musimy przekonwertować 0 na podaną wymaganą tablicę. Możemy nazwać wymaganą tablicę jako pożądaną Arr ...

Czytaj więcej

Pytanie 13. Brakujący numer W zadaniu Missing Number daliśmy tablicę o rozmiarze N zawierającą liczby od 0 do N. Wszystkie wartości w tablicy są unikalne. Musimy znaleźć brakującą liczbę, której nie ma w tablicy, a ta liczba znajduje się między 0 a N. Tutaj ...

Czytaj więcej

Pytanie 14. Problem ze zmianą monet Problem ze zmianą monet - biorąc pod uwagę kilka monet o różnych wartościach c1, c2,…, cs (na przykład: 1,4,7….). Potrzebujemy kwoty n. Użyj tych monet, aby utworzyć kwotę n. Możesz użyć monety tyle razy, ile potrzeba. Znajdź całkowitą liczbę sposobów, w jakie ...

Czytaj więcej

Pytanie 15. Zmień kolejność liczb dodatnich i ujemnych na przemian w tablicy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Zmień kolejność liczb dodatnich i ujemnych alternatywnie w tablicy” nadaliśmy tablicy []. Ta tablica zawiera dodatnie i ujemne liczby całkowite. Zmień układ tablicy w taki sposób, aby dodatnie i ujemne były umieszczane naprzemiennie. Tutaj liczba elementów pozytywnych i negatywnych nie musi ...

Czytaj więcej

Pytanie 16. Znajdź utracony element ze zduplikowanej tablicy Instrukcja problemu Biorąc pod uwagę dwie tablice A i B, jedna tablica jest duplikatem drugiej, z wyjątkiem jednego elementu. Brakuje jednego elementu w A lub B. Musimy znaleźć utracony element ze zduplikowanej tablicy. Przykład 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Czytaj więcej

Pytanie 17. Zmień kolejność podanej tablicy na maksymalną minimalną formę Stwierdzenie problemu W zadaniu „Zmień układ podanej tablicy w maksymalnej minimalnej formie” podaliśmy posortowaną tablicę zawierającą N elementów. Zmień kolejność podanej posortowanej tablicy dodatnich liczb całkowitych tak, aby alternatywne elementy to i-ty max i i-ty min. Zobacz poniżej, aby lepiej zrozumieć przegrupowanie elementów - Array [0] ...

Czytaj więcej

Pytanie 18. Przenieś wszystkie zera na koniec podanej tablicy Instrukcja problemu W podanej tablicy przenieś wszystkie zera obecne w tablicy na jej koniec. Tutaj zawsze istnieje sposób, aby wstawić całą liczbę zer na końcu tablicy. Przykładowe wejście 9 9 17 0 14 0 ...

Czytaj więcej

Pytanie 19. Znajdź najmniejszą brakującą liczbę w posortowanej tablicy Instrukcja problemu W zadaniu „Znajdź najmniejszą brakującą liczbę w posortowanej tablicy” podaliśmy tablicę liczb całkowitych. Znajdź najmniejszą brakującą liczbę w posortowanej tablicy o rozmiarze N, zawierającej unikalne elementy w zakresie od 0 do M-1, gdzie M> N. Przykładowe wejście [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Czytaj więcej

Pytanie 20. Znajdź brakujący numer Stwierdzenie problemu Szukając brakującej liczby z tablicy zawierającej od 1 do N liczb, podaliśmy tablicę zawierającą N-1 liczb. Brakuje jednej liczby w tablicy liczb od 1 do N. Musimy znaleźć brakującą liczbę. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą ...

Czytaj więcej

Pytania z jedną wielką struną

Pytanie 21. Rozwiązanie do formatowania klucza licencyjnego Leetcode Opis problemu W przypadku problemu „Formatowanie klucza licencyjnego” dane wejściowe składają się z ciągu znaków reprezentujących klucz licencyjny. Początkowo ciąg jest podzielony na N + 1 grup (słów) za pomocą N myślników między nimi. Otrzymujemy również liczbę całkowitą K, a celem jest sformatowanie ciągu ...

Czytaj więcej

Pytanie 22. Najdłuższa powtarzana sekwencja Problem „Najdłuższa powtarzana sekwencja” stwierdza, że ​​jako dane wejściowe podano ciąg znaków. Znajdź najdłuższy powtarzający się podciąg, czyli podciąg, który istnieje dwukrotnie w ciągu. Przykład aeafbdfdg 3 (afd) Podejście Problem polega na znalezieniu najdłuższego powtarzającego się podciągu w ciągu. ...

Czytaj więcej

Pytanie 23. Kombinacje literowe numeru telefonu W przypadku kombinacji liter w przypadku problemu z numerem telefonu podaliśmy ciąg zawierający liczby od 2 do 9. Problem polega na znalezieniu wszystkich możliwych kombinacji, które mogłyby być reprezentowane przez ten numer, gdyby każdy numer miał przypisane jakieś litery. Przypisanie numeru to ...

Czytaj więcej

Pytanie 24. Uzasadnienie tekstu Rozwiązanie LeetCode Omówimy dziś rozwiązanie LeetCode z uzasadnieniem tekstu. Stwierdzenie problemu Problem „Uzasadnienie tekstu” oznacza, że ​​otrzymujesz listę s[ ] typu string o rozmiarze n i rozmiarze całkowitym. Wyjustuj tekst tak, aby każdy wiersz tekstu składał się z liczby znaków o rozmiarze. Możesz ...

Czytaj więcej

Pytanie 25. Wzór słowa Wszyscy napotkaliśmy wzorce słów, takie jak „ABBA”, „AABB” i tak dalej. Zawsze się zastanawiamy, do czego może się odnosić ta paplanina. Dzisiaj spróbujemy rozwiązać problem, w którym staramy się wykorzystać bełkot. Mnóstwo problemów ze strunami nie pomaga w tej sprawie. Dany ...

Czytaj więcej

Pytanie 26. Sprawdź, czy połączona lista ciągów znaków tworzy palindrom Stwierdzenie problemu W zadaniu „Sprawdź, czy połączona lista ciągów znaków tworzy palindrom” przedstawiliśmy połączoną listę obsługującą dane łańcuchowe. Napisz program, który sprawdzi, czy dane tworzą palindrom, czy nie. Przykład b-> c-> d-> ca-> b 1 Wyjaśnienie: W powyższym przykładzie widzimy, że ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące pierwszego drzewa

Pytanie 27. Konwertuj zwykły BST na Zrównoważony BST Instrukcja problemu Mając binarne drzewo wyszukiwania (BST), napisz algorytm konwertujący BST na zrównoważone drzewo wyszukiwania binarnego. Zrównoważone drzewo wyszukiwania binarnego to nic innego jak drzewo wyszukiwania binarnego, którego różnica między wysokością lewego i prawego poddrzewa jest mniejsza lub równa 1. ...

Czytaj więcej

Pytanie 28. Drzewo symetryczne W zadaniu Drzewo symetryczne daliśmy drzewo binarne, sprawdź, czy jest lustrzanym odbiciem samego siebie. Mówi się, że drzewo jest swoim lustrzanym odbiciem, jeśli istnieje oś symetrii przechodząca przez węzeł główny, który dzieli drzewo na dwie takie same połowy. Przykładowe typy ...

Czytaj więcej

Capital One Stack Pytania

Pytanie 29. Dodaj dwa rozwiązania Leetcode Numbers II Opis problemu Rozwiązanie LeetCode Add Two Numbers II – „Dodaj dwie liczby II” stwierdza, że ​​dwie niepuste połączone listy reprezentują dwie nieujemne liczby całkowite, gdzie najbardziej znacząca cyfra znajduje się na pierwszym miejscu, a każdy węzeł zawiera dokładnie jedną cyfrę. Musimy dodać dwie liczby i zwrócić sumę jako ...

Czytaj więcej

Pytanie 30. Rozwiązanie min. Kodu Leetcode dla stosu Stwierdzenie problemu Zaprojektuj stos, który obsługuje wypychanie, pop, top i pobieranie minimalnego elementu w stałym czasie. push (x) - Wepchnij element x na stos. pop () - usuwa element ze szczytu stosu. top () - Pobierz najwyższy element. getMin () - Pobiera minimalny element na stosie. ...

Czytaj więcej

Pytanie 31. Minimalny stos W problemie z minimalnym stosem musimy zaprojektować stos, aby efektywnie zaimplementować następujące funkcje, push (x) -> Wepchnij element x do stosu pop () -> Usuwa element na szczycie stosu top () -> Zwróć element na szczycie stosu getMin () -> Zwraca minimalny obecny element ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące pierwszej kolejki

Pytanie 32. Suma minimalnych i maksymalnych elementów wszystkich podtablic o rozmiarze k Stwierdzenie problemu Problem „Suma minimalnych i maksymalnych elementów wszystkich podtablic o rozmiarze k” mówi, że otrzymujesz tablicę zawierającą dodatnie i ujemne liczby całkowite, znajdź sumę minimalnych i maksymalnych elementów wszystkich podtablic o rozmiarze k. Przykłady arr [] = {5, 9, 8, 3, ...

Czytaj więcej

Capital One Inne pytania

Pytanie 33. Rozwiązanie LRU Cache Leetcode Opis problemu Rozwiązanie LRU Cache LeetCode – „LRU Cache” prosi o zaprojektowanie struktury danych zgodnej z ostatnio używanym (LRU) Cache. o dodatniej pojemności. int get(int klucz): Zwróć wartość ...

Czytaj więcej

Pytanie 34. Wzorzec słowny Rozwiązanie LetCode Opis problemu Wzorzec słowa LeetCode Rozwiązanie – Mamy 2 ciągi znaków – „s” i „wzór”, musimy sprawdzić, czy wzorzec podąża za s. Podążanie za tym oznacza pełne dopasowanie. Bardziej formalnie, możemy dla każdego wzorca[i] powinno być tylko jedno s[i] i na odwrót tzn. jest…

Czytaj więcej

Pytanie 35. Usuń połączone elementy listy Rozwiązanie Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy połączoną listę, której węzły mają wartości całkowite. Musimy usunąć niektóre węzły z listy, które mają wartość równą val. Problem nie wymaga rozwiązania na miejscu, ale omówimy jedno z takich podejść. Przykładowa lista = ...

Czytaj więcej

Pytanie 36. Rozwiązanie Leetcode listy połączonej z palindromem W zadaniu „Lista połączona z palindromem” musimy sprawdzić, czy dana lista połączona pojedynczo liczbą całkowitą jest palindromem, czy nie. Przykładowa lista = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} prawda Wyjaśnienie 1: Lista jest palindromowa, ponieważ wszystkie elementy od początku i końca są ...

Czytaj więcej

Pytanie 37. Scal dwie posortowane listy rozwiązań Leetcode Połączone listy są podobne do tablic w swoich właściwościach liniowych. Możemy połączyć dwie posortowane tablice, aby utworzyć ogólną posortowaną tablicę. W tym problemie musimy scalić dwie posortowane połączone listy w miejscu, aby zwrócić nową listę, która zawiera elementy obu list w sposób posortowany. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 38. Count Primes Rozwiązania Leetcode W tym zadaniu otrzymujemy liczbę całkowitą N. Celem jest policzenie, w jakim stopniu liczby mniejsze od N są liczbami pierwszymi. Liczba całkowita musi być nieujemna. Przykład 7 3 10 4 Wyjaśnienie Liczby pierwsze mniejsze niż 10 to 2, 3, 5 i 7. Tak więc liczba wynosi 4. Podejście (Brute ...

Czytaj więcej

Pytanie 39. Scal dwie posortowane połączone listy W przypadku scalania dwóch posortowanych połączonych list podaliśmy główny wskaźnik dwóch połączonych list, połącz je w taki sposób, aby uzyskać pojedynczą połączoną listę, która zawiera węzły z wartościami w kolejności posortowanej. zwraca główny wskaźnik scalonej listy połączonej. Uwaga: scal połączoną listę lokalnie bez używania ...

Czytaj więcej

Pytanie 40. Scal dwie posortowane listy Leetcode Na czym polega problem scalania dwóch posortowanych list w leetcode? To bardzo interesujące pytanie zadawane tak wiele razy w firmach takich jak Amazon, Oracle, Microsoft itp. W tym problemie (Scal dwa sortowane listy Leetcode) podaliśmy dwie połączone listy. Obie połączone listy są w kolejności rosnącej. Scal obie połączone listy w ...

Czytaj więcej

Pytanie 41. Implementacja pamięci podręcznej LRU Najmniejsza ostatnio używana (LRU) pamięć podręczna to rodzaj metody używanej do przechowywania danych w taki sposób, aby czas potrzebny na ich wykorzystanie był jak najmniejszy. Algorytm LRU używany, gdy pamięć podręczna jest pełna. Usuwamy najmniej ostatnio używane dane z pamięci podręcznej ...

Czytaj więcej

Pytanie 42. Sito Eratostenesa Sito Eratostenesa to algorytm, w którym znajdujemy liczby pierwsze mniejsze od N. Tutaj N jest liczbą całkowitą. Jest to skuteczna metoda wyszukiwania liczb pierwszych do granic możliwości. Dzięki temu możemy znaleźć liczby pierwsze do 10000000. Tutaj ...

Czytaj więcej

Translate »