Pytania do wywiadu dotyczącego rytmu

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej na temat projektowania systemu może być tak nieograniczona, że ​​trudno jest określić właściwy sposób przygotowania. Teraz jestem w stanie złamać rundy projektowe Amazon, Microsoft i Adobe po zakupie ta książka. Codziennie poprawiaj jeden pytanie projektowe i obiecuję, że możesz złamać cały projekt.

Wywiady dotyczące projektowania systemu pękania

Pytania dotyczące tablicy Cadence India

Pytanie 1. Technika rozkładu Sqrt (lub Square Root) Otrzymujesz zapytanie dotyczące zakresu tablicy liczb całkowitych. Zostaniesz poproszony o określenie sumy wszystkich liczb, które znajdą się w zakresie danego zapytania. Podane zapytanie jest dwojakiego rodzaju, to znaczy - Aktualizacja: (indeks, wartość) jest podawane jako zapytanie, gdzie potrzebujesz ...

Czytaj więcej

Pytanie 2. Sortowanie za pomocą trywialnej funkcji skrótu Problem „Sortowanie przy użyciu trywialnej funkcji skrótu” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Tablica może zawierać liczby dodatnie i ujemne. Instrukcja problemu prosi o posortowanie tablicy za pomocą funkcji Trivial Hash. Przykład arr [] = {5,2,1,3,6} {1, 2, 3, 5, 6} arr [] = {-3, -1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 3. Wyświetla wszystkie trojaczki w posortowanej tablicy, która tworzy AP Problem „Wydrukuj wszystkie triole w posortowanej tablicy tworzącej AP” mówi, że otrzymaliśmy posortowaną tablicę liczb całkowitych. Zadanie polega na znalezieniu wszystkich możliwych trójek, które mogą tworzyć progresję arytmetyczną. Przykład arr [] = {1,3,5,7,8,12,15,16,20,30} (1, 3, 5), (3, 5, 7), (1, 8, 15), (8, ...

Czytaj więcej

Pytanie 4. Znajdź taką liczbę par w tablicy, że ich XOR wynosi 0 Problem „Znajdź liczbę par w tablicy tak, że ich XOR wynosi 0”, który zakłada, że ​​podaliśmy tablicę liczb całkowitych. Opis problemu prosi o znalezienie liczby par obecnych w tablicy, która ma parę Ai XOR Aj = 0. Uwaga: ...

Czytaj więcej

Pytanie 5. Maksymalna możliwa różnica dwóch podzbiorów tablicy Załóżmy, że mamy tablicę liczb całkowitych. Instrukcja problemu „Maksymalna możliwa różnica dwóch podzbiorów tablicy” zawiera prośbę o znalezienie maksymalnej możliwej różnicy między dwoma podzbiorami tablicy. Warunki, których należy przestrzegać: tablica może zawierać powtarzające się elementy, ale najwyższa częstotliwość elementu ...

Czytaj więcej

Pytanie 6. Zapytania tablicowe do wielokrotnych wymian i produktów Problem „Zapytania tablicowe dla mnożenia, zamiany i iloczyn” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i będą trzy rodzaje zapytań, w których będziesz musiał rozwiązać następujący typ zapytań: Typ 1: Zostaną trzy wartości , racja i liczba X. w tym ...

Czytaj więcej

Pytanie 7. Średnia zakresu w tablicy Opis problemu Problem „Średnia zakresu w tablicy” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i q liczbę zapytań. Każde zapytanie zawiera zakres po lewej i prawej stronie. Sformułowanie problemu prosi o ustalenie średniej wartości dolnej wszystkich liczb całkowitych, które wchodzą w ...

Czytaj więcej

Pytanie 8. Maksymalizuj sumę kolejnych różnic w tablicy kołowej Instrukcja problemu Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Tablica ta powinna być traktowana jako tablica cykliczna. Ostatnia wartość tablicy zostanie połączona z pierwszą tablicą, an ⇒ a1. Zadanie „Maksymalizuj sumę kolejnych różnic w tablicy kołowej” wymaga znalezienia maksymalnej ...

Czytaj więcej

Pytanie 9. Skumulowana częstotliwość liczenia każdego elementu w niesortowanej tablicy Otrzymujemy nieposortowaną tablicę. Zadanie polega na obliczeniu skumulowanej częstotliwości zliczania każdego elementu w nieposortowanej tablicy. Przykładowe dane wejściowe: A [] = {2,4,3,2,2,3,4} Dane wyjściowe: Skumulowana częstotliwość 2 w tablicy wynosi: 3 Skumulowana częstotliwość 3 w tablicy wynosi: 5 Skumulowana częstotliwość 4 cale. ..

Czytaj więcej

Cadence Indie Ciąg pytania

Pytanie 10. Sprawdź, czy wszystkie rzędy macierzy są względem siebie obrotami kołowymi Stwierdzenie problemu W zadaniu „Sprawdź, czy wszystkie wiersze macierzy są nawzajem obrotami kołowymi”, podaliśmy macierz znakową, napisz program, który sprawdzi, czy wszystkie wiersze są względem siebie obrotami kołowymi, czy nie. Jeśli wszystkie wiersze są ze sobą okrężne, wydrukuj ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące drzewa kadencji w Indiach

Pytanie 11. Maksymalna głębokość drzewa binarnego Stwierdzenie problemu „Maksymalna głębokość drzewa binarnego” stwierdza, że ​​otrzymujesz strukturę danych drzewa binarnego. Wydrukuj maksymalną głębokość podanego drzewa binarnego. Przykładowe dane wejściowe 2 Wyjaśnienie: Maksymalna głębokość dla danego drzewa wynosi 2. Ponieważ pod korzeniem znajduje się tylko jeden element (tj. ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące wykresu kadencji w Indiach

Pytanie 12. Breadth First Search (BFS) dla wykresu Breadth First Search (BFS) dla wykresu to algorytm przechodzenia lub przeszukiwania w strukturze danych drzewa / wykresu. Rozpoczyna się od danego wierzchołka (dowolnego dowolnego wierzchołka) i bada wszystkie połączone wierzchołki, a następnie przesuwa się do najbliższego wierzchołka i bada wszystkie niezbadane węzły i dba o to, aby nie ...

Czytaj więcej

Cadence Indie Kolejka Pytania

Pytanie 13. Breadth First Search (BFS) dla wykresu Breadth First Search (BFS) dla wykresu to algorytm przechodzenia lub przeszukiwania w strukturze danych drzewa / wykresu. Rozpoczyna się od danego wierzchołka (dowolnego dowolnego wierzchołka) i bada wszystkie połączone wierzchołki, a następnie przesuwa się do najbliższego wierzchołka i bada wszystkie niezbadane węzły i dba o to, aby nie ...

Czytaj więcej

Cadence India Matrix pytania

Pytanie 14. Sprawdź, czy wszystkie rzędy macierzy są względem siebie obrotami kołowymi Stwierdzenie problemu W zadaniu „Sprawdź, czy wszystkie wiersze macierzy są nawzajem obrotami kołowymi”, podaliśmy macierz znakową, napisz program, który sprawdzi, czy wszystkie wiersze są względem siebie obrotami kołowymi, czy nie. Jeśli wszystkie wiersze są ze sobą okrężne, wydrukuj ...

Czytaj więcej

Cadence Indie Inne pytania

Pytanie 15. Sekwencja Golomba Stwierdzenie problemu Problem „Sekwencja Golomba” mówi, że otrzymujesz wejściową liczbę całkowitą n i musisz znaleźć wszystkie elementy ciągu Golomba aż do n-tego elementu. Przykład n = 8 1 2 2 3 3 4 4 4 Wyjaśnienie Pierwsze 8 terminów sekwencji Golomba ...

Czytaj więcej

Pytanie 16. Oblicz nCr% p Opis problemu Problem „Oblicz nCr% p” stwierdza, że ​​musisz znaleźć współczynnik dwumianowy modulo p. Więc najpierw musisz wiedzieć o współczynniku dwumianu. Omówiliśmy to już w poprzednim poście. Możesz to sprawdzić tutaj. Przykład n = 5, r = 2, p ...

Czytaj więcej

Translate »