Pytania do wywiadu Bloomberg

Pytania dotyczące tablicy Bloomberg

Pytanie 1. Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode Opis problemu Rozwiązanie „Trapping Rain Water” LeetCode – „Trapping Rain Water” stwierdza, że ​​mając tablicę wysokości, która reprezentuje mapę wysokości, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody uwięzionej po deszczu. Przykład: Wejście: wysokość = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Wyjście: 6 Wyjaśnienie: Sprawdź ...

Czytaj więcej

Pytanie 2. Sortuj tablicę, zwiększając częstotliwość Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Sortuj tablicę według rosnącej częstotliwości Rozwiązanie LeetCode – „Sortuj tablicę według rosnącej częstotliwości” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych, posortuj tablicę w kolejności rosnącej w oparciu o częstotliwość wartości. Dwie lub więcej wartości ma tę samą częstotliwość, musimy je posortować...

Czytaj więcej

Pytanie 3. Podział na podzbiory o równej sumie K Leetcode Rozwiązanie Opis problemu Podział na podzbiory o równej sumie K Rozwiązanie LeetCode – „Podział na podzbiory o równej sumie K” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych num i liczbę całkowitą k, zwróć prawdę, jeśli możliwe jest posiadanie k niepustych podzbiorów, których sumy wszystkie są równe. Przykład: Wejście: nums = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 4. Coin Change 2 Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Rozwiązanie LeetCode Coin Change 2 – „Coin Change 2” oznacza, że ​​podano tablicę różnych liczb całkowitych monet i liczbę całkowitą, reprezentującą całkowitą kwotę pieniędzy. Musimy zwrócić liczbę całkowitej liczby różnych możliwych kombinacji, które sumują się do kwoty. ...

Czytaj więcej

Pytanie 5. Rozwiązanie Frog Jump Leetcode Opis problemu The Frog Jump LeetCode Rozwiązanie – „Frog Jump” mówi, że mając listę kamieni (pozycji) posortowaną w porządku rosnącym, określ, czy żaba może przekroczyć rzekę, lądując na ostatnim kamieniu (ostatni indeks w tablicy). Początkowo żaba jest na pierwszym kamieniu i ...

Czytaj więcej

Pytanie 6. Zbuduj tablicę z permutacyjnego rozwiązania Leetcode Opis problemu „Buduj tablicę z permutacji” Rozwiązanie LeetCode – „Buduj tablicę z permutacji” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę liczby permutacji od zera, musimy zbudować tablicę o tej samej długości, gdzie ans[i] = nums[nums[i]] dla każdego i w zakresie [0,nums.length-1]. Liczby permutacji liczone od zera to tablica różnych liczb całkowitych od 0 ...

Czytaj więcej

Pytanie 7. Minimalny koszt biletów Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Minimalny koszt biletów Rozwiązanie LeetCode – „Minimalny koszt biletów” prosi Cię o określenie minimalnej liczby dolarów, które musisz podróżować każdego dnia w podanej liście dni. Otrzymasz tablicę liczb całkowitych dni. Każdy dzień jest liczbą całkowitą z ...

Czytaj więcej

Pytanie 8. Unikalne rozwiązanie Leetcode Paths II Opis problemu Rozwiązanie Unique Paths II LeetCode – „Unique Paths II” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę siatkę mxn, gdzie robot zaczyna się od lewego górnego rogu siatki. Musimy znaleźć łączną liczbę sposobów, aby dotrzeć do prawego dolnego rogu siatki. ...

Czytaj więcej

Pytanie 9. Wyszukaj rozwiązanie Leetcode 2D Matrix II Opis problemu Przeszukaj macierz 2D II Rozwiązanie LeetCode – „Przeszukaj macierz 2D II” prosi o znalezienie wydajnego algorytmu, który wyszukuje wartość docelową w macierzy mxn liczb całkowitych. Liczby całkowite w każdym wierszu, a także w kolumnie, są sortowane w porządku rosnącym. Przykład: Wejście: macierz = [[1,4,7,11,15],[2,5,8,12,19],[3,6,9,16,22],[10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], cel = XNUMX Dane wyjściowe: prawda ...

Czytaj więcej

Pytanie 10. Średnia krocząca ze strumienia danych Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Średnia krocząca ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode – „Średnia krocząca ze strumienia danych” stwierdza, że ​​dany strumień liczb całkowitych i rozmiar okna k. Musimy obliczyć średnią ruchomą wszystkich liczb całkowitych w przesuwanym oknie. Jeśli liczba elementów w ...

Czytaj więcej

Pytanie 11. Ustaw Matrix Zeroes Leetcode rozwiązanie Opis problemu The Set Matrix Zeroes Rozwiązanie LeetCode – „Set Matrix Zeroes” oznacza, że ​​otrzymujesz macierz macierzy liczb całkowitych mxn. Musimy zmodyfikować macierz wejściową w taki sposób, aby jeśli jakakolwiek komórka zawierała element 0, ustaw jej cały wiersz i kolumnę do zera. Musisz to zrobić w ...

Czytaj więcej

Pytanie 12. Brakujący numer Rozwiązanie Leetcode Opis problemu The Missing Number Rozwiązanie LeetCode – „Brakująca liczba” stwierdza, że ​​podana tablica o rozmiarze n zawiera n różnych liczb pomiędzy [0,n]. Musimy zwrócić numer, którego brakuje w zakresie. Przykład: Wejście: nums = [3,0,1] Wyjście: 2 Wyjaśnienie: Możemy łatwo zaobserwować, że wszystkie ...

Czytaj więcej

Pytanie 13. Wymieszaj rozwiązanie Array Leetcode Problem Shuffle the Array Leetcode Solution dostarcza nam tablicę o długości 2n. Tutaj 2n oznacza, że ​​długość tablicy jest parzysta. Następnie mamy przetasować tablicę. Tutaj shuffling nie oznacza, że ​​musimy losowo przetasować tablicę, ale określony sposób jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 14. 3 Podsumuj rozwiązanie Leetcode Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę tablicę n liczb całkowitych, czy istnieją elementy a, b, c w liczbach takie, że a + b + c = 0? Znajdź wszystkie unikalne triole w tablicy, która daje sumę zero. Uwaga: zestaw rozwiązań nie może zawierać zduplikowanych trójek. Przykład # 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Czytaj więcej

Pytanie 15. Rozwiązanie Combination Sum Leetcode Problem Rozwiązanie Combination Sum Leetcode dostarcza nam tablicę lub listę liczb całkowitych i cel. Mówi się nam, aby znaleźć kombinacje, które można utworzyć za pomocą tych liczb całkowitych, dowolną liczbę razy, które sumują się do podanego celu. Więc bardziej formalnie możemy użyć podanego ...

Czytaj więcej

Pytanie 16. Rozwiązanie Leetcode na obwodzie wyspy Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy siatkę w postaci tablicy 2D. grid [i] [j] = 0 oznacza, że ​​w tym punkcie jest woda, a grid [i] [j] = 1 reprezentuje ląd. Komórki siatki są połączone pionowo / poziomo, ale nie ukośnie. Jest dokładnie jedna wyspa (połączony element lądu ...

Czytaj więcej

Pytanie 17. Rozwiązanie Maximum Subarray Leetcode Instrukcja problemu Mając tablicę liczb całkowitych, znajdź ciągłą podtablicę (zawierającą co najmniej jedną liczbę), która ma największą sumę i zwróć jej sumę. Przykładowe liczby = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Wyjaśnienie: [4, -1,2,1] ma największą sumę = 6. nums = [- 1] -1 Podejście 1 (Dziel i rządź) W tym podejściu ...

Czytaj więcej

Pytanie 18. Minimalny czas odwiedzania wszystkich punktów Rozwiązanie Leetcode Problem Minimalny czas odwiedzenia wszystkich punktów Rozwiązanie Leetcode dostarcza nam tablicę lub wektor punktów na osiach współrzędnych. Problem po podaniu nam danych wejściowych prosi nas o znalezienie minimalnego czasu na obejrzenie wszystkich punktów podanych w danych wejściowych. Kiedy ruszasz jedną jednostką ...

Czytaj więcej

Pytanie 19. Rozwiązanie Leetcode z minimalną różnicą bezwzględną Problem Minimalna różnica bezwzględna Rozwiązanie Leetcode dostarcza nam nieposortowaną tablicę lub wektor zawierający kilka liczb całkowitych. Musimy znaleźć wszystkie pary, które mają różnicę równą minimalnej różnicy bezwzględnej. Minimalna różnica bezwzględna to minimalna wartość różnicy bezwzględnej, która może ...

Czytaj więcej

Pytanie 20. Znajdź rozwiązanie dla typowych znaków Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę ciągów. Musimy wydrukować listę wszystkich znaków, które pojawiają się w każdym łańcuchu w tablicy (łącznie z duplikatami). To znaczy, jeśli znak pojawia się 2 razy w każdym ciągu, ale nie 3 razy, musimy go mieć ...

Czytaj więcej

Pytanie 21. Znajdź wszystkie numery zniknęły w rozwiązaniu kodu Leetcode macierzy Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę liczb całkowitych. Zawiera elementy od 1 do N, gdzie N = rozmiar tablicy. Jednak są pewne elementy, które zniknęły, a na ich miejscu są jakieś duplikaty. Naszym celem jest zwrócenie tablicy ...

Czytaj więcej

Pytanie 22. Większość rozwiązań Leetcode Element II W tym zadaniu otrzymujemy tablicę liczb całkowitych. Celem jest znalezienie wszystkich elementów, które występują dłużej niż ⌊N / 3⌋ czasu w tablicy, gdzie N = rozmiar tablicy, a ⌊ ⌋ jest operatorem podłogi. Musimy zwrócić tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 23. Unikalne rozwiązanie Leetcode Paths Problem Unique Paths Leetcode Solution stwierdza, że ​​otrzymujesz dwie liczby całkowite reprezentujące rozmiar siatki. Używając rozmiaru siatki, długości i szerokości siatki. Musimy znaleźć liczbę unikalnych ścieżek od lewego górnego rogu siatki do ...

Czytaj więcej

Pytanie 24. Ile liczb jest mniejszych niż obecne rozwiązanie kodu Leetcode Instrukcja problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę. Dla każdego elementu tej tablicy musimy znaleźć liczbę elementów mniejszych niż ten element. tj. dla każdego i (0 <= i

Czytaj więcej

Pytanie 25. Scal posortowane tablice Rozwiązanie Leetcode W zadaniu „Połącz posortowane tablice” otrzymujemy dwie tablice posortowane w kolejności nie malejącej. Pierwsza tablica nie jest w pełni wypełniona i ma wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić również wszystkie elementy drugiej tablicy. Musimy połączyć dwie tablice tak, aby pierwsza tablica zawierała elementy ...

Czytaj więcej

Pytanie 26. Wyszukaj w rozwiązaniu Leetcode z obróconą sortowaną tablicą Rozważ posortowaną tablicę, ale wybrano jeden indeks i w tym momencie tablica została obrócona. Teraz, gdy tablica zostanie obrócona, musisz znaleźć określony element docelowy i zwrócić jego indeks. W przypadku, gdy element nie istnieje, zwraca -1. Problem jest generalnie ...

Czytaj więcej

Pytanie 27. Wyszukaj Rozwiązanie kodu Leetcode wstawiania pozycji W tym zadaniu otrzymujemy posortowaną tablicę i docelową liczbę całkowitą. Musimy znaleźć jego pozycję wyszukiwania wstawiania. Jeśli wartość docelowa jest obecna w tablicy, zwróć jej indeks. Zwróć indeks, w którym należy wstawić cel, aby zachować posortowaną kolejność (w ...

Czytaj więcej

Pytanie 28. Dzieci z największą liczbą cukierków Rozwiązanie Leetcode W zadaniu „Dzieci z największą liczbą cukierków” otrzymujemy tablicę liczb całkowitych, która reprezentuje liczbę czekoladek, które dostały niektóre dzieci, oraz kilka dodatkowych cukierków, które można rozdzielić w dowolny sposób. Teraz musimy znaleźć: czy każde dziecko może mieć największą liczbę ...

Czytaj więcej

Pytanie 29. Suma bieżąca 1d rozwiązania Leetcode dla macierzy Instrukcja problemu W przypadku sumy 1d problemu z tablicą otrzymaliśmy tablicę liczb, dla której musimy zwrócić tablicę, w której dla każdego indeksu i w wynikowej tablicy arr [i] = sum (nums [0]… nums [i]) . Przykładowe liczby = [1,2,3,4, 1,3,6,10, XNUMX, XNUMX] [XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX] Wyjaśnienie: Suma bieżąca to: ...

Czytaj więcej

Pytanie 30. Znajdź pierwszą i ostatnią pozycję elementu w rozwiązaniu kodu Leetcode posortowanej tablicy Opis problemu W tym artykule zatytułowanym „Znajdź pierwszą i ostatnią pozycję elementu w rozwiązaniu kodu Leetcode posortowanej tablicy” omówimy rozwiązanie problemu z kodem leetcode. W zadaniu otrzymujemy tablicę. Otrzymujemy również element docelowy. Elementy w tablicy są sekwencjonowane w ...

Czytaj więcej

Pytanie 31. Minimalna suma ścieżki w trójkącie Stwierdzenie problemu Problem „Minimalna suma ścieżki w trójkącie” mówi, że otrzymujesz sekwencję w postaci trójkąta liczb całkowitych. Teraz zaczynając od górnego rzędu, jaka jest minimalna suma, którą możesz osiągnąć po dotarciu do dolnego rzędu? Przykład 1 2 3 5 ...

Czytaj więcej

Pytanie 32. Długość największej podtablicy z sąsiadującymi elementami Problem „Długość największej podtablicy z sąsiadującymi elementami” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Opis problemu prosi o ustalenie długości najdłuższej ciągłej pod-tablicy, w której elementy mogą być ułożone w sekwencję (ciągłą, rosnącą lub malejącą). Liczby w ...

Czytaj więcej

Pytanie 33. Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów Opis problemu Problem „Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów” mówi, że podana jest tablica cen o długości n, gdzie i-ty element przechowuje cenę zapasów w i-tym dniu. Jeśli możemy dokonać tylko jednej transakcji, czyli kupić jednego dnia i ...

Czytaj więcej

Pytanie 34. Top K Częste elementy Stwierdzenie problemu W górnej części K częstych elementów daliśmy tablicę nums [], znajdź k najczęściej występujących elementów. Przykłady nums [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 nums [] = {1} k = 1 1 Podejście naiwne dla najpopularniejszych elementów K o częstych elementach Budowanie ...

Czytaj więcej

Pytanie 35. Minimalny czas potrzebny do zgnilizny wszystkich pomarańczy Opis problemu Problem „Minimalny czas wymagany do obrócenia wszystkich pomarańczy” mówi, że otrzymujesz tablicę 2D, każda komórka ma jedną z trzech możliwych wartości: 0, 1 lub 2. 0 oznacza pustą komórkę. 1 oznacza świeżą pomarańczę. 2 oznacza zgniłą pomarańczę. Jeśli zgniły ...

Czytaj więcej

Pytanie 36. Posortowana tablica do zrównoważonego BST W przypadku problemu z tablicą posortowaną do zbalansowanego BST, daliśmy tablicę w porządku posortowanym, skonstruuj drzewo wyszukiwania zbalansowanego z posortowanej tablicy. Przykłady Wejście arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Wyjście w przedsprzedaży: 3 2 1 5 4 Wejście arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Czytaj więcej

Pytanie 37. Podzbiór Leetcode W zadaniu Kod kodu podzbioru podaliśmy zestaw odrębnych liczb całkowitych, liczb, wypisujemy wszystkie podzbiory (zbiór potęg). Uwaga: zestaw rozwiązań nie może zawierać zduplikowanych podzbiorów. Tablica A jest podzbiorem tablicy B, jeśli a można uzyskać z B, usuwając niektóre (prawdopodobnie zero ...

Czytaj więcej

Pytanie 38. Word Search Wyszukiwanie słów jest czymś w rodzaju łamigłówek służących do znajdowania słów w pewnym okresie naszego życia. Dzisiaj przedstawiam zmodyfikowaną krzyżówkę. Moi czytelnicy muszą być nieco zdezorientowani, o czym mówię. Nie marnując więcej czasu przejdźmy do rozwiązania problemu. Czy ...

Czytaj więcej

Pytanie 39. Wstaw Usuń GetRandom W problemie Insert Delete GetRandom musimy zaprojektować strukturę danych, która obsługuje wszystkie kolejne operacje w średnim czasie O (1). insert (val): Wstawia wartość pozycji do zestawu, jeśli jeszcze nie istnieje. remove (val): Usuwa wartość pozycji z zestawu, jeśli jest obecna. getRandom: Zwraca losowy element z bieżącego zestawu ...

Czytaj więcej

Pytanie 40. Scal nakładające się przedziały W problemie scalania nakładających się interwałów podaliśmy zbiór interwałów, scalamy i zwracamy wszystkie nakładające się przedziały. Przykładowe dane wejściowe: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Dane wyjściowe: [[2, 4], [5, 7]] Wyjaśnienie: możemy połączyć [2, 3] i [3 , 4] razem tworząc [2, 4] Podejście do znalezienia Merge ...

Czytaj więcej

Pytanie 41. Mediana dwóch posortowanych tablic Biorąc pod uwagę dwie posortowane tablice A i B o rozmiarze odpowiednio n i m. Znajdź medianę ostatecznej posortowanej tablicy uzyskanej po scaleniu danych dwóch tablic lub innymi słowy, mówimy, że znajdź medianę dwóch posortowanych tablic. (Oczekiwana złożoność czasowa: O (log (n))) Podejście 1 dla ...

Czytaj więcej

Pytanie 42. Maksymalna podtablica produktu W problemie z podtablicą maksymalnego iloczynu daliśmy tablicę liczb całkowitych, znajdź ciągłą podtablicę z co najmniej jednym elementem, który ma największy iloczyn. Przykład Arr = [0, -1, 0, 1, 2, -3] Maksymalny produkt = 2 Arr = [- 1, -1, -1] Maksymalny produkt = -1 Arr = [0, -1, 0, - 2, 0] ...

Czytaj więcej

Pytanie 43. Wyszukaj element w posortowanej tablicy obróconej W wyszukiwaniu w zadaniu z posortowaną tablicą obróconą podaliśmy posortowaną i obróconą tablicę oraz element, sprawdź, czy dany element występuje w tablicy, czy nie. Przykłady Dane wejściowe [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} target = 0 Dane wyjściowe prawda Dane wejściowe [] = {2, ...

Czytaj więcej

Pytanie 44. Maksymalna podtablica produktu Mając tablicę n liczb całkowitych, znajdź maksymalny iloczyn uzyskany z ciągłej podtablicy danej tablicy. Przykłady Wejście arr [] = {-2, -3, 0, -2, -40} Wyjście 80 Wejście arr [] = {5, 10, 6, -2, 1} Wyjście 300 Wejście arr [] = {-1 , -4, -10, 0, 70} Wyjście 70 ...

Czytaj więcej

Pytanie 45. 3 Suma W zadaniu 3 Sum, daliśmy tablicę zawierającą n liczb całkowitych, znajdź wszystkie unikalne triole, które sumują się do 0. Przykładowe dane wejściowe: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} Dane wyjściowe: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} Podejście naiwne dla problemu sumy 3 Podejście brutalnej siły ...

Czytaj więcej

Pytanie 46. Znajdź zduplikowany numer Biorąc pod uwagę liczbę tablic zawierającą (n + 1) elementów, a każdy element znajduje się w przedziale od 1 do n. Jeśli jest tylko jeden zduplikowany element, znajdź zduplikowany numer. Przykłady Wejście: nums = {1, 3, 4, 2, 2} Wyjście: 2 Wejście: nums = {3, 1, 3, 4, 2} Wyjście: 3 Naiwny ...

Czytaj więcej

Pytanie 47. Minimalna suma ścieżek W problemie z minimalną sumą ścieżek daliśmy macierz „a × b” składającą się z liczb nieujemnych. Twoim zadaniem jest znalezienie ścieżki od góry po lewej do prawego dołu, co zminimalizuje sumę wszystkich liczb, które pojawiają się na znalezionej ścieżce. Uwaga: możesz przenosić tylko ...

Czytaj więcej

Pytanie 48. Znajdź zduplikowany element Biorąc pod uwagę tablicę liczb całkowitych o rozmiarze n + 1, w której każdy element tablicy znajduje się między 1 a n (włącznie), w tablicy jest jeden zduplikowany element, znajdź zduplikowany element. Metoda brutalnej siły - Podejście 1 do Znajdź zduplikowany element Dla każdego i-tego elementu uruchom pętlę ...

Czytaj więcej

Pytanie 49. Zatrzymywanie wody deszczowej Rozwiązanie LeetCode W zadaniu Trapping Rain Water LeetCode podaliśmy N nieujemnych liczb całkowitych reprezentujących mapę wysokości, a szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody, która może zostać uwięziona w powyższej strukturze. Przykład Rozumiemy to na przykładzie Dla ...

Czytaj więcej

Pytanie 50. Gra skok W grze skokowej podaliśmy tablicę nieujemnych liczb całkowitych, jesteś początkowo pozycjonowany na pierwszym indeksie tablicy. Każdy element tablicy reprezentuje maksymalną długość skoku w tej pozycji. Sprawdź, czy jesteś w stanie dotrzeć do ostatniego indeksu. Przykładowe dane wejściowe: arr = [2,3,1,1,4] ...

Czytaj więcej

Pytanie 51. Suma kombinacji W problemie z sumami kombinacji daliśmy tablicę dodatnich liczb całkowitych arr [] i sumę s, znajdź wszystkie unikalne kombinacje elementów w arr [], gdzie suma tych elementów jest równa s. Tę samą powtarzającą się liczbę można wybrać z arr [] nieograniczoną liczbę razy. Elementy ...

Czytaj więcej

Pytanie 52. Maksymalna powierzchnia wyspy Opis problemu: Biorąc pod uwagę macierz 2D, macierz ma tylko 0 (reprezentujące wodę) i 1 (reprezentujące ląd) jako wpisy. Wyspa w macierzy jest tworzona przez zgrupowanie wszystkich sąsiednich jedynek połączonych 1-kierunkowo (poziomo i pionowo). Znajdź maksymalny obszar wyspy w macierzy. Załóżmy, że wszystkie cztery krawędzie ...

Czytaj więcej

Pytanie 53. Szukaj w posortowanej tablicy obróconej Wyszukiwanie elementów w posortowanej tablicy obróconej można znaleźć za pomocą wyszukiwania binarnego w czasie O (logowania). Celem tego posta jest znalezienie danego elementu w posortowanej obróconej tablicy w czasie O (logn). Podano przykład posortowanej, obróconej tablicy. Przykładowe dane wejściowe: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Czytaj więcej

Pytanie 54. Unikalne ścieżki Zostaje wyświetlona siatka mxn 2D, a Ty stoisz w najwyższej i skrajnej lewej komórce siatki. tj. komórka znajdująca się w (1,1). Znajdź liczbę unikalnych ścieżek, którymi można dotrzeć do komórki znajdującej się w (m, n) od komórki znajdującej się w (1,1) ...

Czytaj więcej

Pytanie 55. Maksymalna podtablica W zadaniu Maximum Subarray daliśmy tablicę liczb całkowitych, znajdź ciągłą tablicę podrzędną, która ma największą sumę i wypisz maksymalną sumę wartości podtablicy. Przykład Wejściowe liczby [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Wyjście 6 Algorytm Celem jest znalezienie ...

Czytaj więcej

Pytanie 56. Scalanie przedziałów W problemie scalania przedziałów daliśmy zbiór przedziałów postaci [l, r], scal nakładające się przedziały. Przykłady Dane wejściowe {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Dane wyjściowe {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Dane wejściowe {[ 1, 4], [1, 5]} Wynik {[1, 5]} Naiwne podejście do łączenia przedziałów ...

Czytaj więcej

Pytanie 57. Znajdź element szczytowy Rozumiemy problem Znajdź element szczytowy. Dziś mamy tablicę, która potrzebuje swojego elementu szczytowego. Teraz pewnie się zastanawiasz, co mam na myśli, mówiąc o elemencie szczytowym? Element szczytowy to taki, który jest większy niż wszyscy jego sąsiedzi. Przykład: biorąc pod uwagę tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 58. Prawidłowy numer trójkąta Problem W problemie z poprawną liczbą trójkątów podaliśmy tablicę nieujemnych liczb całkowitych. Znajdź liczbę trojaczków, które mogą tworzyć trójkąt. Jeśli weźmiemy pod uwagę liczby w tablicy jako długości boków trójkąta. Przykładowe wejście [2, 2, 3, 4] Wyjście 3 Wyjaśnienie We ...

Czytaj więcej

Pytanie 59. Scal posortowaną tablicę W problemie scalania posortowanych tablic daliśmy dwie posortowane tablice w kolejności rosnącej. W danych wejściowych najpierw podaliśmy liczbę zainicjowaną dla tablic1 i tablica2. Te dwie liczby to N i M. Rozmiar tablicy 1 jest równy sumie N i M. W tablicy 1 najpierw ...

Czytaj więcej

Pytanie 60. Pojemnik z największą ilością wody Opis problemu: otrzymałeś n liczb całkowitych (y0, y1, y2… yn-1) przy n indeksach (i = 0,1,2… n-1). Liczba całkowita w i-tym indeksie to yi. Teraz narysuj n linii na płaszczyźnie kartezjańskiej, z których każdy łączy punkty (i, yi) i (i, 0). Znajdź maksymalną objętość wody ...

Czytaj więcej

Pytanie 61. Suma podtablicy równa się k Biorąc pod uwagę tablicę liczb całkowitych i liczbę całkowitą k. Znajdź całkowitą liczbę ciągłych podtablic z danej tablicy, których suma elementów jest równa k. Przykład Wejście 1: arr [] = {5,0,5,10,3,2, -15,4} k = 5 Wyjście: 7 Wejście 2: arr [] = {1,1,1,2,4, -2} k = 2 Wynik: 4 Wyjaśnienie: rozważ przykład-1 ...

Czytaj więcej

Pytanie 62. Problem ze zmianą monet Problem ze zmianą monet - biorąc pod uwagę kilka monet o różnych wartościach c1, c2,…, cs (na przykład: 1,4,7….). Potrzebujemy kwoty n. Użyj tych monet, aby utworzyć kwotę n. Możesz użyć monety tyle razy, ile potrzeba. Znajdź całkowitą liczbę sposobów, w jakie ...

Czytaj więcej

Pytanie 63. Znajdź minimalny element w posortowanej i obróconej tablicy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Znajdź minimalny element w posortowanej i obróconej tablicy” nadaliśmy posortowanej tablicy []. Ta tablica jest obrócona w nieznanym punkcie, znajdź minimalny element w tej tablicy. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający liczbę całkowitą n. ...

Czytaj więcej

Pytanie 64. Scalanie nakładających się interwałów II Stwierdzenie problemu W zadaniu „Merge Overlapping Intervals II” podaliśmy zestaw przedziałów. Napisz program, który połączy nakładające się interwały w jeden i wydrukuje wszystkie nienakładające się interwały. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą n. Drugi wiersz zawierający n par, gdzie każda para jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 65. Maksymalna suma podtablicy przy użyciu funkcji Podziel i zwyciężaj Stwierdzenie problemu W zadaniu „Maksymalna suma podtablicy przy użyciu dzielenia i zwyciężania” podaliśmy tablicę liczb całkowitych dodatnich i ujemnych. Napisz program, który znajdzie największą sumę ciągłej podtablicy. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N. Drugi wiersz zawierający tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 66. Iteracyjna implementacja szybkiego sortowania Instrukcja problemu W zadaniu „Iteracyjna implementacja szybkiego sortowania” nadaliśmy tablicy []. Musimy posortować tablicę za pomocą szybkiego sortowania. Tutaj szybkie sortowanie nie jest realizowane rekurencyjnie, jest realizowane w sposób iteracyjny. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą n. Drugi wiersz zawierający ...

Czytaj więcej

Pytanie 67. Tasuj podaną tablicę Stwierdzenie problemu W zadaniu „Tasuj podaną tablicę” podaliśmy tablicę liczb całkowitych. Napisz program, który tasuje podaną tablicę. Oznacza to, że będzie losowo tasować elementy w tablicy. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą n. Drugi wiersz zawierający n liczb całkowitych oddzielonych spacjami Wyjście ...

Czytaj więcej

Pytanie 68. Sortowanie uporządkowanej tablicy K. Stwierdzenie problemu W zadaniu „Sorting a K Sorted Array” podaliśmy tablicę n elementów, gdzie każdy element znajduje się co najwyżej k od swojej pozycji docelowej. Opracuj algorytm sortujący w czasie O (n log k). Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający dwie wartości całkowite N ...

Czytaj więcej

Pytanie 69. Maksymalna podtablica produktów II Stwierdzenie problemu W zadaniu „Maximum Product Subarray II” podaliśmy tablicę składającą się z dodatnich i ujemnych liczb całkowitych oraz zer. Musimy znaleźć maksymalny iloczyn podtablicy. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N. Drugi wiersz zawierający N liczb całkowitych oddzielonych spacjami. Format wyjściowy Jedyny ...

Czytaj więcej

Pytanie 70. Kolejność zwiększania maksymalnej sumy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Maksymalna suma zwiększająca kolejność” podaliśmy tablicę. Znajdź sumę maksymalnego podciągu danej tablicy, czyli liczby całkowite w podciągu są posortowane. Podsekwencja jest częścią tablicy, która jest sekwencją, która jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 71. Liczba mniejszych elementów po prawej stronie Stwierdzenie problemu W zadaniu „Liczba mniejszych elementów po prawej stronie” nadaliśmy tablicy []. Znajdź liczbę mniejszych elementów, które znajdują się po prawej stronie każdego elementu. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający liczbę całkowitą N. Drugi wiersz zawierający N liczb całkowitych oddzielonych spacjami. Wynik ...

Czytaj więcej

Pytanie 72. W tablicy elementy pojawiają się częściej niż N / K Stwierdzenie problemu W zadaniu „Elementy pojawiają się więcej niż N / K razy w tablicy” podano tablicę liczb całkowitych o rozmiarze n. Znajdź elementy, które pojawiają się więcej niż n / k razy. Gdzie k jest wartością wejściową. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający dwie liczby całkowite N i ...

Czytaj więcej

Pytanie 73. Znajdź element szczytowy z tablicy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Znajdź element szczytowy z tablicy” podaliśmy wejściową tablicę liczb całkowitych. Znajdź szczytowy element. W tablicy element jest elementem szczytowym, jeśli element jest większy od obu sąsiadów. W przypadku elementów narożnych możemy rozważyć jedyne ...

Czytaj więcej

Pytanie 74. Zmień kolejność liczb dodatnich i ujemnych na przemian w tablicy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Zmień kolejność liczb dodatnich i ujemnych alternatywnie w tablicy” nadaliśmy tablicy []. Ta tablica zawiera dodatnie i ujemne liczby całkowite. Zmień układ tablicy w taki sposób, aby dodatnie i ujemne były umieszczane naprzemiennie. Tutaj liczba elementów pozytywnych i negatywnych nie musi ...

Czytaj więcej

Pytanie 75. Znajdź maksymalną powtarzającą się liczbę w tablicy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Znajdź maksymalną powtarzającą się liczbę w tablicy” podaliśmy nieposortowaną tablicę o rozmiarze N. Podana tablica zawiera liczby z zakresu {0, k} gdzie k <= N. Znajdź liczbę, która zbliża się do maksymalnej liczby razy w tablicy. Format wejściowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 76. Cztery elementy, które sumują się do danych Stwierdzenie problemu W czterech elementach, które sumują się do danego problemu, podaliśmy tablicę zawierającą N elementów, które mogą być dodatnie lub ujemne. Znajdź zbiór czterech elementów, których suma jest równa podanej wartości k. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N. Drugi wiersz zawierający tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 77. Problem partycji Instrukcja problemu W przypadku problemu z partycjami podaliśmy zestaw zawierający n elementów. Sprawdź, czy dany zbiór można podzielić na dwa zbiory, których suma elementów w podzbiorach jest równa. Przykład Wejście arr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Dane wyjściowe Tak Objaśnienie Tablica ...

Czytaj więcej

Pytanie 78. Znajdź posortowaną kolejność o rozmiarze 3 Instrukcja problemu W podanej nieposortowanej tablicy liczb całkowitych. Musimy znaleźć posortowany podciąg o rozmiarze 3. Niech trzy elementy będą tablicą [i], tablicą [j], tablicą [k], a następnie tablicą [i] <tablica [j] <tablica [k] dla i <j < k. Jeśli w tablicy znajduje się wiele trojaczków, wypisz dowolną ...

Czytaj więcej

Pytanie 79. Podtablica z podaną sumą Instrukcja problemu W podtablicy z zadanym problemem sumarycznym podaliśmy tablicę zawierającą n elementów dodatnich. Musimy znaleźć podtablicę, w której suma wszystkich elementów podtablicy jest równa podanej_sumie. Podtablica jest uzyskiwana z oryginalnej tablicy, usuwając niektóre ...

Czytaj więcej

Pytanie 80. Znajdź utracony element ze zduplikowanej tablicy Instrukcja problemu Biorąc pod uwagę dwie tablice A i B, jedna tablica jest duplikatem drugiej, z wyjątkiem jednego elementu. Brakuje jednego elementu w A lub B. Musimy znaleźć utracony element ze zduplikowanej tablicy. Przykład 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Czytaj więcej

Pytanie 81. Zmień kolejność podanej tablicy na maksymalną minimalną formę Stwierdzenie problemu W zadaniu „Zmień układ podanej tablicy w maksymalnej minimalnej formie” podaliśmy posortowaną tablicę zawierającą N elementów. Zmień kolejność podanej posortowanej tablicy dodatnich liczb całkowitych tak, aby alternatywne elementy to i-ty max i i-ty min. Zobacz poniżej, aby lepiej zrozumieć przegrupowanie elementów - Array [0] ...

Czytaj więcej

Pytanie 82. Scal dwie posortowane tablice Instrukcja problemu W przypadku problemu scalania dwóch posortowanych tablic, daliśmy dwie posortowane tablice wejściowe, musimy połączyć te dwie tablice tak, aby początkowe liczby po całkowitym sortowaniu znajdowały się w pierwszej tablicy i pozostały w drugiej tablicy. Przykładowe wejście A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Czytaj więcej

Pytanie 83. Liczba trojaczków z sumą mniejszą niż podana wartość Instrukcja problemu Podaliśmy tablicę zawierającą N elementów. W podanej tablicy Policz liczbę trójek z sumą mniejszą niż podana wartość. Przykład Wejście a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Suma = 10 Wyjście 7 Możliwe tróje to: ...

Czytaj więcej

Pytanie 84. Następny większy element w tablicy Instrukcja problemu Mając tablicę, znajdziemy następny większy element każdego elementu tablicy. Jeśli nie ma kolejnego większego elementu dla tego elementu, wydrukujemy -1, w przeciwnym razie wydrukujemy ten element. Uwaga: następny większy element to element, który jest większy i ...

Czytaj więcej

Pytanie 85. Łączenie dwóch posortowanych tablic Stwierdzenie problemu Przy łączeniu dwóch posortowanych tablic mamy do czynienia z dwiema posortowanymi tablicami, jedną o rozmiarze m + n, a drugą o rozmiarze n. Połączymy tablicę o rozmiarze n z tablicą o rozmiarze m + n i wydrukujemy połączoną tablicę o rozmiarze m + n. Przykładowe wejście 6 3 M [] = ...

Czytaj więcej

Pytanie 86. Znajdź element za pomocą wyszukiwania binarnego w posortowanej tablicy Instrukcja problemu Mając posortowaną tablicę, znajdź element za pomocą wyszukiwania binarnego w posortowanej tablicy. Jeśli jest obecny, wydrukuj indeks tego elementu w przeciwnym razie print -1. Przykładowe dane wejściowe arr [] = {1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 26, 29, 36, 37, 156} X = 6 // element do przeszukania ...

Czytaj więcej

Pytanie 87. Znajdź trójkę w tablicy z podaną sumą Instrukcja problemu Mając tablicę liczb całkowitych, znajdź kombinację trzech elementów w tablicy, których suma jest równa danej wartości X. Tutaj wypiszemy pierwszą otrzymaną kombinację. Jeśli nie ma takiej kombinacji, wypisz -1. Przykładowe wejście N = 5, X = 15 arr [] = ...

Czytaj więcej

Pytanie 88. Znajdź duplikaty w tablicy w najbardziej efektywny sposób Stwierdzenie problemu Wyświetla wszystkie elementy, które są duplikatami w najbardziej efektywny sposób w przestrzeni O (n) i O (1). Biorąc pod uwagę tablicę o rozmiarze n, która zawiera liczby z zakresu od 0 do n-1, liczby te mogą wystąpić dowolną liczbę razy. Znajdź duplikaty w tablicy w najbardziej wydajnym ...

Czytaj więcej

Pytanie 89. Brak najmniejszej liczby dodatniej w niesortowanej tablicy Instrukcja problemu W podanej tablicy nieposortowanej znajdź najmniejszą dodatnią liczbę brakującą w nieposortowanej tablicy. Dodatnia liczba całkowita nie obejmuje 0. W razie potrzeby możemy zmodyfikować oryginalną tablicę. Tablica może zawierać liczby dodatnie i ujemne. Przykład a. Tablica wejściowa: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 90. Przenieś wszystkie zera na koniec podanej tablicy Instrukcja problemu W podanej tablicy przenieś wszystkie zera obecne w tablicy na jej koniec. Tutaj zawsze istnieje sposób, aby wstawić całą liczbę zer na końcu tablicy. Przykładowe wejście 9 9 17 0 14 0 ...

Czytaj więcej

Pytanie 91. Policz liczbę wystąpień w posortowanej tablicy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Count Number of Occurrences in a Sorted Array” podano posortowaną tablicę. Policz liczbę wystąpień lub częstotliwość w posortowanej tablicy X, gdzie X jest liczbą całkowitą. Przykładowe wejście 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 ...

Czytaj więcej

Pytanie 92. Znajdź najmniejszą brakującą liczbę w posortowanej tablicy Instrukcja problemu W zadaniu „Znajdź najmniejszą brakującą liczbę w posortowanej tablicy” podaliśmy tablicę liczb całkowitych. Znajdź najmniejszą brakującą liczbę w posortowanej tablicy o rozmiarze N, zawierającej unikalne elementy w zakresie od 0 do M-1, gdzie M> N. Przykładowe wejście [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Czytaj więcej

Pytanie 93. Pierwszy powtarzający się element Instrukcja problemu Podaliśmy tablicę zawierającą n liczb całkowitych. Musimy znaleźć pierwszy powtarzający się element w podanej tablicy. Jeśli nie ma powtarzającego się elementu, wypisz „Nie znaleziono powtarzającej się liczby całkowitej”. Uwaga: elementy powtarzające się to elementy, które pojawiają się więcej niż raz. (Tablica może zawierać duplikaty) ...

Czytaj więcej

Pytanie 94. Układanka z tablicą produktów Stwierdzenie problemu W przypadku zagadki z tablicą produktową musimy skonstruować tablicę, w której i-ty element będzie iloczynem wszystkich elementów w danej tablicy z wyjątkiem elementu na i-tej pozycji. Przykład Wejście 5 10 3 5 6 2 Wyjście 180 ...

Czytaj więcej

Pytanie 95. Znajdź wszystkie pary z podaną różnicą Instrukcja problemu Podaliśmy tablicę zawierającą różne elementy lub brak powtarzających się elementów w tablicy. Znajdź wszystkie pary z podaną różnicą. Jeśli nie ma pary z podaną inną, wypisz „Brak pary z podaną inną”. Przykładowe wejście 10 20 90 70 20 80 ...

Czytaj więcej

Pytanie 96. Znajdź pierwszą powtarzającą się liczbę w podanej tablicy Stwierdzenie problemu Tablica może zawierać wiele powtarzających się liczb, ale musisz znaleźć pierwszą powtarzającą się liczbę w danej tablicy (występującą po raz drugi). Przykład Wejście 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Wyjście 5 jest pierwszym powtarzającym się elementem ...

Czytaj więcej

Pytanie 97. Element większościowy Instrukcja problemu Mając posortowaną tablicę, musimy znaleźć większość elementów z posortowanej tablicy. Element większościowy: liczba występująca ponad połowę rozmiaru tablicy. Tutaj podaliśmy liczbę x, którą musimy sprawdzić, czy jest to element większościowy, czy nie. Przykładowe wejście 5 2 ...

Czytaj więcej

Pytanie 98. Znajdź brakujący numer Stwierdzenie problemu Szukając brakującej liczby z tablicy zawierającej od 1 do N liczb, podaliśmy tablicę zawierającą N-1 liczb. Brakuje jednej liczby w tablicy liczb od 1 do N. Musimy znaleźć brakującą liczbę. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące sznurka Bloomberga

Pytanie 99. Najdłuższy wspólny prefiks Leetcode rozwiązanie Opis problemu Najdłuższy wspólny prefiks Rozwiązanie LeetCode – „Najdłuższy wspólny prefiks” oznacza, że ​​podano tablicę ciągów. Musimy znaleźć najdłuższy wspólny przedrostek wśród tych ciągów. Jeśli nie istnieje żaden prefiks, zwróć pusty ciąg. Przykład: Wejście: strs = ["flower","flow","flight"] Wyjście: "fl" Wyjaśnienie: "fl" to najdłuższy ...

Czytaj więcej

Pytanie 100. Prawidłowe rozwiązanie Leetcode Palindrome II Opis problemu Rozwiązanie Valid Palindrome II LeetCode – „Valid Palindrome II” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę ciąg s, musimy zwrócić prawdę, jeśli s może być ciągiem palindromu po usunięciu co najwyżej jednego znaku. Przykład: Wejście: s = "aba" Wyjście: prawda Wyjaśnienie: Ciąg wejściowy jest już palindromem, więc jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 101. Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode – „Właściwe nawiasy” oznaczają, że otrzymujesz ciąg zawierający tylko znaki '(', ')', '{', '}', '[' i ']'. Musimy ustalić, czy ciąg wejściowy jest prawidłowym ciągiem, czy nie. Mówi się, że ciąg jest prawidłowym ciągiem, jeśli otwarte nawiasy muszą być zamknięte ...

Czytaj więcej

Pytanie 102. Rozwiązanie Leetcode do partycjonowania palindromu Opis problemu Partycjonowanie palindromu Rozwiązanie LeetCode – „Podział palindromu” stwierdza, że ​​otrzymujesz ciąg, podziel ciąg wejściowy tak, aby każdy podłańcuch partycji był palindromem. Zwraca wszystkie możliwe partycjonowanie palindromu ciągu wejściowego. Przykład: Wejście: s = "aab" Wyjście: [["a","a","b"],["aa","b"]] Wyjaśnienie: Istnieją dokładnie 2 prawidłowe ...

Czytaj więcej

Pytanie 103. Policz i powiedz rozwiązanie Leetcode Opis problemu Licz i mów Rozwiązanie LeetCode – „Licz i mów” prosi o znalezienie n-tego wyrazu sekwencji liczenia i mów. Sekwencja policz i powiedz to sekwencja ciągów cyfr zdefiniowana przez formułę rekurencyjną: countAndSay(1) = "1" countAndSay(n) to sposób, w jaki „wymawiasz” ciąg cyfr z countAndSay(n-1), który jest następnie konwertowany ...

Czytaj więcej

Pytanie 104. Podciągi palindromiczne Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Podciągi palindromiczne Rozwiązanie LeetCode – „Podciągi palindromiczne” prosi o znalezienie całkowitej liczby podciągów palindromicznych w ciągu wejściowym. Ciąg znaków jest palindromem, gdy czyta się go w przód i w tył tak samo. Podciąg to ciągła sekwencja znaków w ciągu. Przykład: Wejście: s = "aaa" Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 105. Usuń nieprawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Rozwiązanie Usuń nieprawidłowe nawiasy Leetcode — informuje o otrzymaniu ciągu s zawierającego nawiasy i małe litery. Musimy usunąć minimalną liczbę nieprawidłowych nawiasów, aby ciąg wejściowy był prawidłowy. Musimy zwrócić wszystkie możliwe wyniki w dowolnej kolejności. Ciąg to ...

Czytaj więcej

Pytanie 106. Minimalna liczba kroków do wykonania dwóch ciągów rozwiązań Anagram Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy dwa ciągi znaków „s” i „t” składające się z małych liter angielskich. W jednej operacji możemy wybrać dowolny znak w łańcuchu „t” i zmienić go na inny znak. Musimy znaleźć minimalną liczbę takich operacji, aby „t” było ...

Czytaj więcej

Pytanie 107. Podziel łańcuch na zrównoważone struny rozwiązanie Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy ciąg znaków zawierający tylko „R” i „L”. Nazywamy ciąg zbalansowany, jeśli ma taką samą liczbę „R” i „L”. Możemy podzielić dany ciąg na rozłączne podciągi. Celem jest znalezienie maksymalnej możliwej liczby ...

Czytaj więcej

Pytanie 108. Rozwiązanie Leetcode z ciągami izomorficznymi Stwierdzenie problemu W tym zadaniu mamy do czynienia z dwoma łańcuchami: a i b. Naszym celem jest określenie, czy te dwa struny są izomorficzne, czy nie. Dwa łańcuchy nazywane są izomorficznymi wtedy i tylko wtedy, gdy znaki w pierwszym ciągu można w ogóle zastąpić dowolnym znakiem (łącznie z nim samym) ...

Czytaj więcej

Pytanie 109. Maksymalna głębokość zagnieżdżenia rozwiązania Leetcode w nawiasach Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy poprawny ciąg znaków w nawiasach (vps) zawierający kilka liczb, kilka operatorów (np. +, -, *) i kilka nawiasów (np. '(', ')'). Prawidłowe ciągi nawiasów (vps) to: „” „d”, gdzie d jest dowolną liczbą „(A)”, jeśli A jest poprawnym, nawiasem ciąg „A * B”, jeśli * jest dowolnym operatorem, a A ...

Czytaj więcej

Pytanie 110. Czy rozwiązanie kodu Leetcode z kolejnością Stwierdzenie problemu W tym zadaniu mamy do czynienia z dwoma różnymi ciągami. Celem jest sprawdzenie, czy pierwsza struna jest podciągiem drugiej. Przykłady pierwszy ciąg = „abc” drugi ciąg = „mnagbcd” prawda pierwszy ciąg = „burger” drugi ciąg = „domina” fałsz Podejście (rekurencyjne) To jest łatwe ...

Czytaj więcej

Pytanie 111. Prawidłowe rozwiązanie Palindrome Leetcode Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę ciąg znaków, musimy określić, czy jest to palindrom, biorąc pod uwagę tylko znaki alfanumeryczne, tj. Tylko cyfry i alfabety. Musimy także ignorować przypadki w przypadku znaków alfabetu. Przykład „Człowiek, plan, kanał: Panama” prawda Wyjaśnienie: „AmanaplanacanalPanama” jest prawidłowym palindromem. „ścigaj się samochodem” ...

Czytaj więcej

Pytanie 112. Rozwiązanie Roman do Integer Leetcode W zadaniu „Roman to Integer” otrzymujemy łańcuch reprezentujący pewną dodatnią liczbę całkowitą w postaci rzymskiej. Cyfry rzymskie są reprezentowane przez 7 znaków, które można przekonwertować na liczby całkowite przy użyciu poniższej tabeli: Uwaga: Wartość całkowita podanej cyfry rzymskiej nie przekroczy ani ...

Czytaj więcej

Pytanie 113. Rozwiązanie typu Integer to Roman Leetcode W tym zadaniu otrzymujemy liczbę całkowitą i musimy ją zamienić na rzymską. Tak więc problem jest ogólnie określany jako „Integer to Roman”, a to jest rozwiązanie Integer to Roman Leetcode. Jeśli ktoś nie wie o cyfrach rzymskich. W dawnych czasach ludzie nie ...

Czytaj więcej

Pytanie 114. Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode — Mając ciąg, musimy znaleźć długość najdłuższego podciągu bez powtarzających się znaków. Przyjrzyjmy się kilku przykładom: Przykład pwwkew 3 Wyjaśnienie: Odpowiedź to „wke” o długości 3 aav 2 Wyjaśnienie: Odpowiedź to „av” o długości 2 Podejście-1 ...

Czytaj więcej

Pytanie 115. Fizz Buzz Nazwa problemu może wydawać się niewyraźna. Fizz Buzz to gra, w której dzieci uczą się podziału. Więc bez większych kłopotów usuńmy szum wokół niego. Stwierdzenie problemu Napiszmy program, w którym dla wielokrotności 3 wypisuje się „Fizz”, a dla wielokrotności 5 „Buzza” ...

Czytaj więcej

Pytanie 116. Fizz Buzz Leetcode . W zadaniu Fizz Buzz podaliśmy liczbę n, wypisz ciąg reprezentujący liczby od 1 do n przy zadanych warunkach: Wypisz „Fizz” dla wielokrotności 3. Wydrukuj „Buzz” dla wielokrotności 5. Wypisz „FizzBuzz” dla wielokrotności 3 i 5. W przeciwnym razie wydrukuj numer w ...

Czytaj więcej

Pytanie 117. Dekoduj ciąg Załóżmy, że otrzymujesz zakodowany ciąg. Łańcuch jest zakodowany w jakimś wzorcu, Twoim zadaniem jest zdekodowanie ciągu. Powiedzmy, że <liczba wystąpień ciągu znaków> [ciąg] Przykład Wejście 3 [b] 2 [bc] Wynik bbbcaca Wyjaśnienie Tutaj „b” występuje 3 razy, a „ca” występuje 2 razy. ...

Czytaj więcej

Pytanie 118. Następna permutacja W następnym zadaniu z permutacją podaliśmy słowo, znajdź jego leksykograficznie większą_permutację. Przykładowe wejście: str = "tutorialcup" wyjście: tutorialpcu wejście: str = "nmhdgfecba" wyjście: nmheabcdfg wejście: str = "algorytmy" wyjście: algorytm wejście: str = "spoonfeed" wyjście: Następna Permutacja ...

Czytaj więcej

Pytanie 119. Permutacja wielkości liter W permutacji wielkości liter podaliśmy ciąg składający się tylko z alfabetów i cyfr, każdy znak w ciągu może być zamieniony na małe i duże litery, znajdź różne ciągi, które można uzyskać z różnych kombinacji małych i dużych liter każdego znaku w strunowy. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 120. Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu sortowania W problemie Longest Common Prefix using Sorting podaliśmy zestaw ciągów, znajdź najdłuższy wspólny prefiks. tzn. znajdź przedrostek, który jest wspólny dla wszystkich łańcuchów. Przykład Input1: {„tutorialcup”, „tutorial”, „tussle”, „tumble”} Wyjście: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Wyjście: "ba" Input3: {"abcd "} Wynik:" abcd "...

Czytaj więcej

Pytanie 121. Dopasowanie wyrażeń regularnych W zadaniu z dopasowywaniem wyrażeń regularnych podaliśmy dwa łańcuchy, jeden (załóżmy, że x) składa się tylko z małych liter, a drugi (załóżmy, że y) składa się z małych liter z dwoma znakami specjalnymi, tj. „.”. i "*". Zadanie polega na znalezieniu, czy drugi ciąg ...

Czytaj więcej

Pytanie 122. Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode W problemie z prawidłowymi nawiasami LeetCode podaliśmy ciąg znaków zawierający tylko znaki '(', ')', '{', '}', '[' i ']', określające czy ciąg wejściowy jest poprawny. Tutaj zapewnimy Ci prawidłowe rozwiązanie LeetCode w nawiasach. Ciąg wejściowy jest prawidłowy, jeśli: Otwarte nawiasy muszą być zamknięte ...

Czytaj więcej

Pytanie 123. Najdłuższy wspólny prefiks używający Trie W problemie Longest Common Prefix using Trie podaliśmy zestaw ciągów, znajdź najdłuższy wspólny prefiks. tzn. znajdź przedrostek, który jest wspólny dla wszystkich łańcuchów. Przykład Input1: {„tutorialcup”, „tutorial”, „tussle”, „tumble”} Wyjście: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Wyjście: "ba" Input3: {"abcd "} Wynik:" abcd "...

Czytaj więcej

Pytanie 124. Policz i powiedz Policz i powiedz, w którym podaliśmy liczbę N i musimy znaleźć N-ty człon zliczania i powiedzieć sekwencję. Najpierw musimy zrozumieć, czym jest liczenie i powiedzieć sekwencję. Najpierw spójrz na niektóre terminy w sekwencji: 1. człon to „1”. II semestr to ...

Czytaj więcej

Pytanie 125. Znajdź unikalny znak w ciągu W polu Znajdź unikatowy znak w problemie ze stringami podaliśmy ciąg zawierający tylko małe litery (az). Musimy znaleźć w nim pierwszy niepowtarzalny znak i wydrukować indeks. jeśli taki znak nie istnieje, drukuj -1. Format wejściowy Tylko jeden wiersz zawierający ciąg. Format wyjściowy Drukuj ...

Czytaj więcej

Pytanie 126. Liczba całkowita na rzymską Zamiana liczby całkowitej na rzymską. Podaliśmy liczbę N i musimy wydrukować rzymską liczbę N. Liczby rzymskie są reprezentowane przez użycie wartości {I, V, X, L, C, D, M}. Zobaczmy kilka przykładów dobrego zrozumienia. Format wejściowy Tylko jeden wiersz zawierający ...

Czytaj więcej

Pytanie 127. Wyraźne następstwa Biorąc pod uwagę dwa ciągi S i P1, musimy policzyć całą liczbę różnych podciągów S, które są równe P1. Uwaga: Podciąg danego ciągu to ciąg, który archiwizujemy, usuwając niektóre znaki lub możliwe znaki zerowe również z oryginalnego ciągu. Nie możemy się zmienić ...

Czytaj więcej

Pytanie 128. Kth Niepowtarzający się znak Stwierdzenie problemu W „Niepowtarzającym się znaku Kth” podano ciąg „s”. Napisz program, który znajdzie k-ty niepowtarzalny_znak. Jeśli jest mniej niż k znaków, które się nie powtarzają, wypisz „-1”. Format wejściowy Pierwsza i jedyna linia zawierająca ciąg „s”. ...

Czytaj więcej

Pytanie 129. Wydrukuj wszystkie możliwe sposoby zerwania łańcucha w nawiasach Stwierdzenie problemu W zadaniu „Wydrukuj wszystkie możliwe sposoby złamania łańcucha w formie nawiasów” podaliśmy ciąg „s”. Znajdź wszystkie możliwe sposoby na przerwanie podanego ciągu w nawiasach. Ujmij wszystkie podciągi w nawiasy kwadratowe (). Format wejściowy Pierwsza i jedyna linia zawierająca ...

Czytaj więcej

Pytanie 130. Najdłuższy wspólny prefiks słowo po dopasowaniu słów Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najdłuższy powszechny prefiks używający słowa według dopasowania słów” podaliśmy N ciągów. Napisz program, który znajdzie najdłuższy wspólny prefiks podanych ciągów. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N, która oznacza liczbę ciągów. Następne N wierszy ...

Czytaj więcej

Pytanie 131. Najdłuższy powszechny prefiks używający znaku przez dopasowanie znaków Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najdłuższy wspólny prefiks z dopasowywaniem znaków” podaliśmy liczbę całkowitą N i N ciągów. Napisz program, który znajdzie najdłuższy wspólny prefiks podanych ciągów. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N, która oznacza liczbę ...

Czytaj więcej

Pytanie 132. Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu wyszukiwania binarnego II Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu wyszukiwania binarnego II” podaliśmy liczbę całkowitą N i N ciągów. Napisz program, który wypisze najdłuższy wspólny prefiks z podanych ciągów. Jeśli nie ma wspólnego przedrostka, wypisz „-1”. Format wejściowy Pierwsza linia zawierająca ...

Czytaj więcej

Pytanie 133. Długość najdłuższego prawidłowego podłańcucha Stwierdzenie problemu W polu „Długość najdłuższego prawidłowego podłańcucha” podaliśmy ciąg zawierający tylko nawiasy otwierające i zamykające. Napisz program, który znajdzie najdłuższy prawidłowy podciąg nawiasów. Format wejściowy Pierwsza i jedyna linia zawierająca ciąg znaków. Format wyjściowy Pierwszy i ...

Czytaj więcej

Pytanie 134. Sprawdź, czy połączona lista ciągów znaków tworzy palindrom Stwierdzenie problemu W zadaniu „Sprawdź, czy połączona lista ciągów znaków tworzy palindrom” przedstawiliśmy połączoną listę obsługującą dane łańcuchowe. Napisz program, który sprawdzi, czy dane tworzą palindrom, czy nie. Przykład b-> c-> d-> ca-> b 1 Wyjaśnienie: W powyższym przykładzie widzimy, że ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące drzewa Bloomberga

Pytanie 135. Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym rozwiązaniu Leetcode węzła Opis problemu Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym węźle Rozwiązanie LeetCode – „Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym węźle” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę korzeń idealnego drzewa binarnego, musimy wypełnić każdy następny wskaźnik węzła do następnego prawego węzła. Jeśli nie ma następnego ...

Czytaj więcej

Pytanie 136. Usuń węzły i zwróć rozwiązanie Leetcode lasu Opis problemu Rozwiązanie „Usuń węzły i zwróć las” LeetCode — „Usuń węzły i zwróć las” stwierdza, że ​​dany korzeń drzewa binarnego ma odrębną wartość. Dostajemy również tablicę to_delete, w której musimy usunąć wszystkie węzły z wartościami zawartymi w ...

Czytaj więcej

Pytanie 137. Odzyskaj rozwiązanie Leetcode w drzewie wyszukiwania binarnego Opis problemu Odzyskiwanie binarnego drzewa wyszukiwania Rozwiązanie LeetCode – „Odzyskaj binarne drzewo wyszukiwania” podaje korzeń drzewa wyszukiwania binarnego, w którym wartości dokładnie dwóch węzłów są przez pomyłkę zamienione. Musimy odzyskać drzewo bez zmiany jego struktury. Przykład: Wejście: root = [1,3,null,null,2] Wyjście: [3,1,null,null,2] ...

Czytaj więcej

Pytanie 138. Rozwiązanie Leetcode drzewa symetrycznego Opis problemu Drzewo symetryczne Rozwiązanie LeetCode – „Drzewo symetryczne” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego, musimy sprawdzić, czy dane drzewo binarne jest swoim lustrem (symetryczne wokół jego środka), czy nie? Jeśli tak, musimy zwrócić prawdę, w przeciwnym razie fałsz. Przykład: ...

Czytaj więcej

Pytanie 139. Liczba rodzeństwa danego węzła w drzewie n-arowym Opis problemu Problem „Liczba rodzeństwa danego węzła w drzewie n-arowym” mówi, że otrzymujesz drzewo n-arowe i węzeł docelowy. Znajdź liczbę rodzeństwa węzła docelowego. Załóżmy, że węzeł jest zawsze obecny w drzewie, a pierwszy węzeł to ...

Czytaj więcej

Pytanie 140. Konwersja drzewa binarnego na drzewo wyszukiwania binarnego W przypadku problemu konwersji drzewa binarnego na drzewo wyszukiwania binarnego, daliśmy drzewo binarne przekonwertować je na drzewo wyszukiwania binarnego bez zmiany struktury drzewa. Przykład zamówienia w przedsprzedaży Input Output: 13 8 6 47 25 51 Algorytm Nie musimy zmieniać struktury ...

Czytaj więcej

Pytanie 141. Posortowana tablica do zrównoważonego BST W przypadku problemu z tablicą posortowaną do zbalansowanego BST, daliśmy tablicę w porządku posortowanym, skonstruuj drzewo wyszukiwania zbalansowanego z posortowanej tablicy. Przykłady Wejście arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Wyjście w przedsprzedaży: 3 2 1 5 4 Wejście arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Czytaj więcej

Pytanie 142. Przekształć BST w większe drzewo sum W przekształcaniu BST w większe drzewo sumy Mając dane drzewo wyszukiwania binarnego, napisz algorytm, który przekształci je w większe drzewo sum, to znaczy przekształci każdy węzeł, aby zawierał sumę wszystkich elementów większych od niego. Przykład: Wstępne zamówienie wejścia i wyjścia: 69 81 87 34 54 ...

Czytaj więcej

Pytanie 143. BST do drzewa z sumą wszystkich mniejszych kluczy W tym zadaniu daliśmy drzewo wyszukiwania binarnego, napisz algorytm konwertujący najlepiej na drzewo z sumą wszystkich mniejszych kluczy. Przykład Wejście Wyjście Zamówienie w przedsprzedaży: 19 7 1 54 34 88 Podejście naiwne Przejedź przez wszystkie węzły jeden po drugim w dowolnej formie przechodzenia i ...

Czytaj więcej

Pytanie 144. Znajdź węzeł z minimalną wartością w drzewie wyszukiwania binarnego Mając drzewo wyszukiwania binarnego, napisz algorytm znajdujący węzeł z minimalną wartością w danym drzewie wyszukiwania binarnego. Przykład Wejście Wyjście 5 Podejście naiwne Prostym podejściem jest przejście przez drzewo i znalezienie węzła z minimalną wartością spośród wszystkich węzłów. To ...

Czytaj więcej

Pytanie 145. Skonstruuj drzewo binarne z podanych przejść w kolejności i przed zamówieniem W tym problemie mamy uporządkowanie i preorder drzewa binarnego. Musimy skonstruować drzewo binarne z podanych przejść Inorder i Preorder. Przykładowe dane wejściowe: Inorder = [D, B, E, A, F, C] Preorder = [A, B, D, E, C, F] Dane wyjściowe: Wstępne zamówienie przejścia drzewa utworzonego przez ...

Czytaj więcej

Pytanie 146. Odwróć ścieżkę w BST za pomocą kolejki W przypadku odwrócenia ścieżki w BST przy użyciu problemu z kolejką daliśmy drzewo wyszukiwania binarnego i węzeł, napiszmy algorytm odwracający ścieżkę z katalogu głównego do danego węzła. Załóżmy, że węzeł istnieje w BST. Przykładowy węzeł docelowy wejściowy = 12 Dane wyjściowe Przechodzenie w kolejności przed ...

Czytaj więcej

Pytanie 147. Kolejność poziomów Traversal w formie spiralnej W tym zadaniu daliśmy drzewo binarne, wypisz jego przechodzenie po poziomie w postaci spirali. Przykłady Wejście Wyjście 10 30 20 40 50 80 70 60 Podejście naiwne do przejścia w kolejności poziomów w formie spiralnej Chodzi o to, aby wykonać przechodzenie po normalnym poziomie za pomocą ...

Czytaj więcej

Pytanie 148. Kth Najmniejszy element w BST W tym zadaniu daliśmy BST i liczbę k, znajdź k-ty najmniejszy element w BST. Przykłady Drzewo wejściowe [] = {5, 3, 6, 2, 4, null, null, 1} k = 3 Wyjście 3 Drzewo wejściowe [] = {3, 1, 4, null, 2} k = 1 Wyjście 1. ..

Czytaj więcej

Pytanie 149. Zrównoważone drzewo binarne W zadaniu zrównoważonego drzewa binarnego podaliśmy korzeń drzewa binarnego. Musimy ustalić, czy jest to równowaga wysokości. Przykłady Wejście Wyjście true Wejście Wyjście: false Zrównoważone drzewo binarne Każdy węzeł w zrównoważonym drzewie binarnym ma różnicę 1 lub mniej ...

Czytaj więcej

Pytanie 150. Najniższy wspólny przodek Biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego i dwa węzły n1 i n2, znajdź LCA (najniższy wspólny przodek) węzłów. Przykład Co to jest najniższy wspólny przodek (LCA)? Przodkami węzła n są węzły obecne na ścieżce między korzeniem a węzłem. Rozważmy drzewo binarne pokazane w ...

Czytaj więcej

Pytanie 151. Porządek zygzakowaty w drzewie binarnym Mając drzewo binarne, wydrukuj zygzakowatą kolejność przechodzenia wartości węzłów. (tj. od lewej do prawej, a następnie od prawej do lewej na następnym poziomie i naprzemiennie). Przykład rozważ drzewo binarne podane poniżej Poniżej znajduje się zygzakowata kolejność przechodzenia powyższego drzewa binarnego Typy ...

Czytaj więcej

Pytanie 152. Wypełnianie wskaźników następnego prawego w każdym węźle Mając drzewo binarne, połącz węzły, które są na tym samym poziomie od lewej do prawej. Struktura węzła drzewa: Węzeł drzewa zawiera 4 komponenty, którymi są dane (liczba całkowita), wskaźniki (następny, lewy i prawy) typu węzła drzewa. następny wskaźnik węzła wskazuje na jego ...

Czytaj więcej

Pytanie 153. Najdłuższy wspólny prefiks używający Trie W problemie Longest Common Prefix using Trie podaliśmy zestaw ciągów, znajdź najdłuższy wspólny prefiks. tzn. znajdź przedrostek, który jest wspólny dla wszystkich łańcuchów. Przykład Input1: {„tutorialcup”, „tutorial”, „tussle”, „tumble”} Wyjście: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Wyjście: "ba" Input3: {"abcd "} Wynik:" abcd "...

Czytaj więcej

Pytanie 154. Sprawdź poprawność drzewa wyszukiwania binarnego Problem W przypadku problemu z walidacją drzewa wyszukiwania binarnego, podaliśmy korzeń drzewa, musimy sprawdzić, czy jest to drzewo wyszukiwania binarnego, czy nie. Przykład: Wynik: true Wyjaśnienie: Podane drzewo jest drzewem wyszukiwania binarnego, ponieważ wszystkie elementy pozostawione w każdym poddrzewie ...

Czytaj więcej

Pytanie 155. Przechodzenie przez kolejność poziomów drzewa binarnego Przechodzenie przez kolejność poziomów danego drzewa binarnego jest takie samo jak BFS drzewa binarnego. Czy już wiemy, czym właściwie jest BFS? jeśli nie, nie musisz czuć się źle, po prostu przeczytaj cały artykuł i zapoznaj się z naszymi poprzednimi artykułami, aby lepiej je zrozumieć. BFS to ...

Czytaj więcej

Pytanie 156. Usunięcie w drzewie binarnym Czy już wiemy, czym właściwie jest drzewo binarne? W tym poście skupiamy się na tym, jak usunąć węzeł, którego wartość została podana. Jesteśmy pewni, że wartość węzła, który chcemy usunąć, jest zawsze obecna przed usunięciem w BT. Binarnie ...

Czytaj więcej

Pytanie 157. Unikalne drzewa wyszukiwania binarnego Najpierw musimy znaleźć całkowitą liczbę zliczeń, aby utworzyć unikalne drzewo wyszukiwania binarnego. Następnie konstruujemy wszystkie możliwe unikalne BST. Przede wszystkim musimy znać budowę BST. W drzewie wyszukiwania binarnego węzły obecne w lewym poddrzewie wrt. jakikolwiek ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące wykresu Bloomberga

Pytanie 158. Oceń dział W celu oceny problemu dzielenia podaliśmy kilka równań w postaci A / B = k, gdzie A i B są łańcuchami, a k jest liczbą rzeczywistą. Odpowiedz na pytania, jeśli odpowiedź nie istnieje, zwróć -1. Przykładowe dane wejściowe: równania: a / b = 2.0 i b / c = 3.0 zapytania: a / c ...

Czytaj więcej

Pytanie 159. Maksymalna powierzchnia wyspy Opis problemu: Biorąc pod uwagę macierz 2D, macierz ma tylko 0 (reprezentujące wodę) i 1 (reprezentujące ląd) jako wpisy. Wyspa w macierzy jest tworzona przez zgrupowanie wszystkich sąsiednich jedynek połączonych 1-kierunkowo (poziomo i pionowo). Znajdź maksymalny obszar wyspy w macierzy. Załóżmy, że wszystkie cztery krawędzie ...

Czytaj więcej

Pytanie 160. Klonowanie wykresów Co to jest klonowanie wykresów? Dziś mamy z nami odniesienie do nieukierunkowanego wykresu. Co mamy robić? Zwracanie głębokiej kopii podanego wykresu. Spójrzmy na strukturę: Węzeł klasy: składa się z wartości danych i sąsiadów powiązanych z każdym ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące stosu Bloomberga

Pytanie 161. Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode Opis problemu Rozwiązanie „Trapping Rain Water” LeetCode – „Trapping Rain Water” stwierdza, że ​​mając tablicę wysokości, która reprezentuje mapę wysokości, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody uwięzionej po deszczu. Przykład: Wejście: wysokość = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Wyjście: 6 Wyjaśnienie: Sprawdź ...

Czytaj więcej

Pytanie 162. Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode – „Właściwe nawiasy” oznaczają, że otrzymujesz ciąg zawierający tylko znaki '(', ')', '{', '}', '[' i ']'. Musimy ustalić, czy ciąg wejściowy jest prawidłowym ciągiem, czy nie. Mówi się, że ciąg jest prawidłowym ciągiem, jeśli otwarte nawiasy muszą być zamknięte ...

Czytaj więcej

Pytanie 163. Rozwiązanie min. Kodu Leetcode dla stosu Stwierdzenie problemu Zaprojektuj stos, który obsługuje wypychanie, pop, top i pobieranie minimalnego elementu w stałym czasie. push (x) - Wepchnij element x na stos. pop () - usuwa element ze szczytu stosu. top () - Pobierz najwyższy element. getMin () - Pobiera minimalny element na stosie. ...

Czytaj więcej

Pytanie 164. Następne rozwiązanie Greater Element I Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu mamy dwie listy, z których pierwsza jest podzbiorem drugiej listy. Dla każdego elementu pierwszej listy musimy znaleźć następny większy element na drugiej liście. Przykład nums1 = [4,1,2], nums2 = [1,3,4,2] [-1,3, -1] Wyjaśnienie: dla pierwszego elementu listy1 czyli dla 4 tam ...

Czytaj więcej

Pytanie 165. Kolejność poziomów Traversal w formie spiralnej W tym zadaniu daliśmy drzewo binarne, wypisz jego przechodzenie po poziomie w postaci spirali. Przykłady Wejście Wyjście 10 30 20 40 50 80 70 60 Podejście naiwne do przejścia w kolejności poziomów w formie spiralnej Chodzi o to, aby wykonać przechodzenie po normalnym poziomie za pomocą ...

Czytaj więcej

Pytanie 166. Minimalny stos W problemie z minimalnym stosem musimy zaprojektować stos, aby efektywnie zaimplementować następujące funkcje, push (x) -> Wepchnij element x do stosu pop () -> Usuwa element na szczycie stosu top () -> Zwróć element na szczycie stosu getMin () -> Zwraca minimalny obecny element ...

Czytaj więcej

Pytanie 167. Zatrzymywanie wody deszczowej Rozwiązanie LeetCode W zadaniu Trapping Rain Water LeetCode podaliśmy N nieujemnych liczb całkowitych reprezentujących mapę wysokości, a szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody, która może zostać uwięziona w powyższej strukturze. Przykład Rozumiemy to na przykładzie Dla ...

Czytaj więcej

Pytanie 168. Dekoduj ciąg Załóżmy, że otrzymujesz zakodowany ciąg. Łańcuch jest zakodowany w jakimś wzorcu, Twoim zadaniem jest zdekodowanie ciągu. Powiedzmy, że <liczba wystąpień ciągu znaków> [ciąg] Przykład Wejście 3 [b] 2 [bc] Wynik bbbcaca Wyjaśnienie Tutaj „b” występuje 3 razy, a „ca” występuje 2 razy. ...

Czytaj więcej

Pytanie 169. Porządek zygzakowaty w drzewie binarnym Mając drzewo binarne, wydrukuj zygzakowatą kolejność przechodzenia wartości węzłów. (tj. od lewej do prawej, a następnie od prawej do lewej na następnym poziomie i naprzemiennie). Przykład rozważ drzewo binarne podane poniżej Poniżej znajduje się zygzakowata kolejność przechodzenia powyższego drzewa binarnego Typy ...

Czytaj więcej

Pytanie 170. Następny większy element Kolejnym większym elementem jest problem, w którym podaliśmy tablicę. Ta tablica zawierająca N wartości (może być dodatnia lub ujemna). Musimy znaleźć pierwszy element większy_w podanej tablicy po jej prawej stronie. Jeśli nie ma elementu Greater_element, weź -1. Format wejściowy Pierwsza linia zawierająca ...

Czytaj więcej

Pytanie 171. Następny większy element w tablicy Instrukcja problemu Mając tablicę, znajdziemy następny większy element każdego elementu tablicy. Jeśli nie ma kolejnego większego elementu dla tego elementu, wydrukujemy -1, w przeciwnym razie wydrukujemy ten element. Uwaga: następny większy element to element, który jest większy i ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące kolejki Bloomberg

Pytanie 172. Średnia krocząca ze strumienia danych Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Średnia krocząca ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode – „Średnia krocząca ze strumienia danych” stwierdza, że ​​dany strumień liczb całkowitych i rozmiar okna k. Musimy obliczyć średnią ruchomą wszystkich liczb całkowitych w przesuwanym oknie. Jeśli liczba elementów w ...

Czytaj więcej

Pytanie 173. Liczba rodzeństwa danego węzła w drzewie n-arowym Opis problemu Problem „Liczba rodzeństwa danego węzła w drzewie n-arowym” mówi, że otrzymujesz drzewo n-arowe i węzeł docelowy. Znajdź liczbę rodzeństwa węzła docelowego. Załóżmy, że węzeł jest zawsze obecny w drzewie, a pierwszy węzeł to ...

Czytaj więcej

Pytanie 174. Znajdź węzeł z minimalną wartością w drzewie wyszukiwania binarnego Mając drzewo wyszukiwania binarnego, napisz algorytm znajdujący węzeł z minimalną wartością w danym drzewie wyszukiwania binarnego. Przykład Wejście Wyjście 5 Podejście naiwne Prostym podejściem jest przejście przez drzewo i znalezienie węzła z minimalną wartością spośród wszystkich węzłów. To ...

Czytaj więcej

Pytanie 175. Odwróć ścieżkę w BST za pomocą kolejki W przypadku odwrócenia ścieżki w BST przy użyciu problemu z kolejką daliśmy drzewo wyszukiwania binarnego i węzeł, napiszmy algorytm odwracający ścieżkę z katalogu głównego do danego węzła. Załóżmy, że węzeł istnieje w BST. Przykładowy węzeł docelowy wejściowy = 12 Dane wyjściowe Przechodzenie w kolejności przed ...

Czytaj więcej

Pytanie 176. Porządek zygzakowaty w drzewie binarnym Mając drzewo binarne, wydrukuj zygzakowatą kolejność przechodzenia wartości węzłów. (tj. od lewej do prawej, a następnie od prawej do lewej na następnym poziomie i naprzemiennie). Przykład rozważ drzewo binarne podane poniżej Poniżej znajduje się zygzakowata kolejność przechodzenia powyższego drzewa binarnego Typy ...

Czytaj więcej

Pytanie 177. Przechodzenie przez kolejność poziomów drzewa binarnego Przechodzenie przez kolejność poziomów danego drzewa binarnego jest takie samo jak BFS drzewa binarnego. Czy już wiemy, czym właściwie jest BFS? jeśli nie, nie musisz czuć się źle, po prostu przeczytaj cały artykuł i zapoznaj się z naszymi poprzednimi artykułami, aby lepiej je zrozumieć. BFS to ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące matrycy Bloomberga

Pytanie 178. Unikalne rozwiązanie Leetcode Paths II Opis problemu Rozwiązanie Unique Paths II LeetCode – „Unique Paths II” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę siatkę mxn, gdzie robot zaczyna się od lewego górnego rogu siatki. Musimy znaleźć łączną liczbę sposobów, aby dotrzeć do prawego dolnego rogu siatki. ...

Czytaj więcej

Pytanie 179. Wyszukaj rozwiązanie Leetcode 2D Matrix II Opis problemu Przeszukaj macierz 2D II Rozwiązanie LeetCode – „Przeszukaj macierz 2D II” prosi o znalezienie wydajnego algorytmu, który wyszukuje wartość docelową w macierzy mxn liczb całkowitych. Liczby całkowite w każdym wierszu, a także w kolumnie, są sortowane w porządku rosnącym. Przykład: Wejście: macierz = [[1,4,7,11,15],[2,5,8,12,19],[3,6,9,16,22],[10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], cel = XNUMX Dane wyjściowe: prawda ...

Czytaj więcej

Pytanie 180. Ustaw Matrix Zeroes Leetcode rozwiązanie Opis problemu The Set Matrix Zeroes Rozwiązanie LeetCode – „Set Matrix Zeroes” oznacza, że ​​otrzymujesz macierz macierzy liczb całkowitych mxn. Musimy zmodyfikować macierz wejściową w taki sposób, aby jeśli jakakolwiek komórka zawierała element 0, ustaw jej cały wiersz i kolumnę do zera. Musisz to zrobić w ...

Czytaj więcej

Pytanie 181. Rozwiązanie Word Search Leetcode Stwierdzenie problemu Mając tablicę mxn i słowo, sprawdź, czy słowo istnieje w siatce. Słowo może być zbudowane z liter kolejno sąsiadujących komórek, przy czym „sąsiednie” komórki sąsiadują ze sobą poziomo lub pionowo. Ta sama komórka literowa nie może być użyta więcej niż jeden raz. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 182. Minimalny czas potrzebny do zgnilizny wszystkich pomarańczy Opis problemu Problem „Minimalny czas wymagany do obrócenia wszystkich pomarańczy” mówi, że otrzymujesz tablicę 2D, każda komórka ma jedną z trzech możliwych wartości: 0, 1 lub 2. 0 oznacza pustą komórkę. 1 oznacza świeżą pomarańczę. 2 oznacza zgniłą pomarańczę. Jeśli zgniły ...

Czytaj więcej

Pytanie 183. Maksymalna powierzchnia wyspy Opis problemu: Biorąc pod uwagę macierz 2D, macierz ma tylko 0 (reprezentujące wodę) i 1 (reprezentujące ląd) jako wpisy. Wyspa w macierzy jest tworzona przez zgrupowanie wszystkich sąsiednich jedynek połączonych 1-kierunkowo (poziomo i pionowo). Znajdź maksymalny obszar wyspy w macierzy. Załóżmy, że wszystkie cztery krawędzie ...

Czytaj więcej

Pytanie 184. Unikalne ścieżki Zostaje wyświetlona siatka mxn 2D, a Ty stoisz w najwyższej i skrajnej lewej komórce siatki. tj. komórka znajdująca się w (1,1). Znajdź liczbę unikalnych ścieżek, którymi można dotrzeć do komórki znajdującej się w (m, n) od komórki znajdującej się w (1,1) ...

Czytaj więcej

Bloomberg Inne pytania

Pytanie 185. Zapytanie o sumę zakresu 2D – rozwiązanie niezmiennego kodu Leetcode Problem Stwierdzenie Zakres Suma Zapytanie 2D – Niezmienny Leetcode Rozwiązanie – Mając macierz 2D, obsłuż wiele zapytań następującego typu: Oblicz sumę elementów macierzy wewnątrz prostokąta zdefiniowanego przez jego lewy górny róg (wiersz1, kol.1) i prawy dolny narożnik (wiersz2, kol2). Zaimplementuj klasę NumMatrix: NumMatrix(int[][] matrix) Inicjuje obiekt liczbą całkowitą ...

Czytaj więcej

Pytanie 186. Etykiety partycji Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Etykiety partycji LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz ciąg s. Chcemy podzielić ciąg na jak najwięcej części, tak aby każda litera pojawiała się co najwyżej w jednej części. Zauważ, że partycja jest wykonana tak, że po połączeniu wszystkich części w kolejności, ...

Czytaj więcej

Pytanie 187. Konkatenacja rozwiązania Array LeetCode Stwierdzenie problemu : Konkatenacja tablicy LeetCode Rozwiązanie – mając tablicę liczb całkowitych num o długości n, chcesz utworzyć tablicę ans o długości 2n, gdzie ans[i] == nums[i] i ans[i + n] == nums[ i] dla 0 <= i < n (0-indeksowane). W szczególności ans jest połączeniem dwóch tablic liczb. Zwróć tablicę ans. Przykład: Przykład 1 Dane wejściowe: nums = [1,2,1] Dane wyjściowe: [1,2,1,1,2,1] Wyjaśnienie: Tablica ...

Czytaj więcej

Pytanie 188. Numer Fibonacciego Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Liczba Fibonacciego LeetCode Rozwiązanie – „Liczba Fibonacciego” stwierdza, że ​​liczby Fibonacciego, powszechnie oznaczane jako F(n) tworzą ciąg zwany ciągiem Fibonacciego, w którym każda liczba jest sumą dwóch poprzedzających, zaczynając od 0 i 1. Oznacza to, że F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n - 1) + F(n ...

Czytaj więcej

Pytanie 189. Prawidłowe rozwiązanie LeetCode w stanie Kółko i krzyżyk Opis problemu Prawidłowe rozwiązanie LeetCode w stanie kółka i krzyża – otrzymujemy tablicę z kółkiem i krzyżykiem jako tablicę ciągów i jesteśmy proszeni o zwrócenie wartości true, jeśli możliwe jest osiągnięcie tej pozycji na tablicy w trakcie prawidłowego kółka. gra z palcami. Płytka to tablica 3 x 3 ...

Czytaj więcej

Pytanie 190. Odwróć słowa w ciągu III Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Odwróć słowa w ciągu III Rozwiązanie LeetCode – Otrzymujemy ciąg znaków i prosi się o odwrócenie kolejności znaków w każdym słowie w zdaniu, zachowując jednocześnie odstępy i początkową kolejność słów. Przykłady i wyjaśnienia Przykład 1: Input: s = "Weźmy LeetCode...

Czytaj więcej

Pytanie 191. Usuń duplikaty z posortowanej listy Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Usuń duplikaty z posortowanej listy Rozwiązanie LeetCode – Otrzymujemy nagłówek posortowanej połączonej listy. Jesteśmy proszeni o usunięcie wszystkich duplikatów tak, aby każdy element pojawiał się tylko raz, a także zwrócenie posortowanej połączonej listy. Przykłady i wyjaśnienia Przykład 1: Dane wejściowe: head ...

Czytaj więcej

Pytanie 192. Klonowanie wykresu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Klonowanie wykresu LeetCode Rozwiązanie – Otrzymujemy odniesienie do węzła w połączonym grafie nieskierowanym i jesteśmy proszeni o zwrócenie głębokiej kopii grafu. Głęboka kopia to w zasadzie klon, w którym żaden węzeł obecny w głębokiej kopii nie powinien mieć odniesienia ...

Czytaj więcej

Pytanie 193. Minimalna wysokość drzew Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Drzewa o minimalnej wysokości Rozwiązanie LeetCode – Otrzymaliśmy drzewo składające się z n węzłów oznaczonych od 0 do n-1 jako „krawędzie” tablicy 2D, gdzie edge[i] = [a_i, b_i] wskazuje, że pomiędzy dwa węzły a_i i b_i w drzewie. Mamy ...

Czytaj więcej

Pytanie 194. Kth najmniejszy element w posortowanej macierzy rozwiązania LeetCode Opis problemu Kth Najmniejszy element w posortowanej macierzy Rozwiązanie LeetCode – Otrzymaliśmy macierz o rozmiarze n, w której każdy z wierszy i kolumn jest posortowany w porządku rosnącym. Jesteśmy proszeni o zwrócenie k-tego najmniejszego elementu w macierzy. Zauważ, że jest to k-ty ...

Czytaj więcej

Pytanie 195. Skonstruuj drzewo binarne z rozwiązania LeetCode Traversal w przedsprzedaży i po zamówieniu Opis problemu Skonstruuj drzewo binarne na podstawie przedsprzedaży i przechodzenia po zamówieniu Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę dwie tablice liczb całkowitych, preorder i postorder, gdzie preorder jest przechodzeniem preordera w drzewie binarnym o różnych wartościach, a postorder jest postorderem przemierzającym to samo drzewo, zrekonstruuj i zwróć binarny drzewo. Jeśli istnieje wiele odpowiedzi, możesz zwrócić dowolną z nich. Wejście: przedsprzedaż...

Czytaj więcej

Pytanie 196. Liczba rzutów kostką z docelową sumą Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Liczba rzutów kośćmi z sumą docelową Rozwiązanie LeetCode – Masz n kostek, a każda kostka ma k ścian ponumerowanych od 1 do k. Mając trzy liczby całkowite n, k i cel, zwróć liczbę możliwych sposobów (spośród całkowitej liczby kn), aby rzucić kostką, tak aby suma odwróconych liczb była równa celowi. Ponieważ odpowiedź może brzmieć ...

Czytaj więcej

Pytanie 197. Usuń duplikaty z posortowanej listy II Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Usuń duplikaty z posortowanej listy II Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę nagłówek posortowanej połączonej listy, usuń wszystkie węzły, które mają zduplikowane numery, pozostawiając tylko różne numery z oryginalnej listy. Zwróć również posortowaną połączoną listę. Wejście: head = [1,2,3,3,4,4,5] Wyjście: [1,2,5] Wyjaśnienie Pomysł polega na przemierzaniu ...

Czytaj więcej

Pytanie 198. Można umieścić kwiaty rozwiązanie LeetCode Opis problemu Można umieścić kwiaty LeetCode Rozwiązanie – Masz długi kwietnik, na którym posadzono niektóre działki, a inne nie. Nie można jednak sadzić kwiatów na sąsiednich działkach. Biorąc pod uwagę kwietnik z tablicą liczb całkowitych zawierający zera i jedynki, gdzie 0 oznacza pusty, a 1 oznacza nie pusty, a liczba całkowita n, zwróć, jeśli n nowych kwiatów można zasadzić w ...

Czytaj więcej

Pytanie 199. Pierwsza unikalna postać w łańcuchu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Pierwszy unikalny znak w łańcuchu Rozwiązanie LeetCode — Mając łańcuch s, znajdź w nim pierwszy niepowtarzający się znak i zwróć jego indeks. Jeśli nie istnieje, zwróć -1. Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: s = „leetcode” Wyjście: 0 Przypadek testowy 2: Wejście: s = „aabb” Wyjście: -1 Wyjaśnienie ...

Czytaj więcej

Pytanie 200. Odwróć drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode Stwierdzenie problemu: Odwróć drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode – W tym pytaniu, biorąc pod uwagę korzeń dowolnego drzewa binarnego, wymagane jest rozwiązanie, aby odwrócić drzewo binarne, co oznacza, że ​​lewe drzewo powinno stać się prawym drzewem i na odwrót. Wyjaśnienie Możemy zadać sobie pytanie, które przejście przez drzewo byłoby ...

Czytaj więcej

Pytanie 201. Rozwiązanie Leetcode z wartością najbliższego drzewa wyszukiwania binarnego Stwierdzenie problemu: najbliższa wartość drzewa wyszukiwania binarnego Rozwiązanie Leetcode — biorąc pod uwagę korzeń drzewa wyszukiwania binarnego i wartość docelową, zwróć wartość w BST, która jest najbliższa wartości docelowej. Przykład: Przykład 1 Wejście: root = [4,2,5,1,3], cel = 3.714286 Wyjście: 4 Przykład 2 Wejście: root = [1], cel ...

Czytaj więcej

Pytanie 202. Lista partycji Rozwiązanie Leetcode Opis problemu: Lista partycji Leetcode Rozwiązanie – Mając nagłówek połączonej listy i wartość x, podziel ją w taki sposób, aby wszystkie węzły mniejsze niż x znajdowały się przed węzłami większymi lub równymi x. Należy zachować pierwotną względną kolejność węzłów w każdej z dwóch partycji. Przykład : Przykład 1 Wejście: nagłówek = ...

Czytaj więcej

Pytanie 203. Historia projektu w przeglądarce Rozwiązanie LetCode Opis problemu Projekt Historia przeglądarki LeetCode Rozwiązanie – Masz przeglądarkę z jedną zakładką, na której zaczynasz na stronie głównej i możesz odwiedzić inny adres URL, wrócić do historii o liczbę kroków lub przejść do przodu w historii o liczbę kroków. Zaimplementuj klasę BrowserHistory: BrowserHistory(string homepage) Inicjuje obiekt ze stroną główną ...

Czytaj więcej

Pytanie 204. 3Sum najbliższe rozwiązanie LeetCode Opis problemu 3Sum Najbliższe LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę liczb całkowitych nums o długości n i liczbę docelową, znajdź trzy liczby całkowite w liczbach, tak aby suma była najbliższa wartości docelowej. Zwróć sumę trzech liczb całkowitych. Możesz założyć, że każde wejście będzie miało dokładnie jedno rozwiązanie. Wejście: nums = [-1,2,1,-4], cel = 1 Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 205. Maksymalna liczba wystąpień rozwiązania Leetcode z podciągiem Stwierdzenie problemu: maksymalna liczba wystąpień podciągu — rozwiązanie Leetcode — podając ciąg s, zwróć maksymalną liczbę wystąpień dowolnego podciągu zgodnie z następującymi regułami: Liczba unikalnych znaków w podciągu musi być mniejsza lub równa maxLetters. Rozmiar podciągu musi mieścić się w zakresie od minSize do maxSize włącznie. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 206. N-Queens Rozwiązanie LeetCode Opis problemu N-Helman LeetCode Rozwiązanie – Zagadka n-matek polega na umieszczeniu n hetmanów na szachownicy nxn w taki sposób, aby żadne dwie hetmany nie atakowały się nawzajem. Mając liczbę całkowitą n, zwróć wszystkie różne rozwiązania łamigłówki n-królowych. Możesz zwrócić odpowiedź w dowolnej kolejności. Każde rozwiązanie zawiera odrębną konfigurację płyty ...

Czytaj więcej

Pytanie 207. Największy prostokąt w histogramie rozwiązanie LeetCode Opis problemu Największy prostokąt w histogramie Rozwiązanie LeetCode — mając tablicę wysokości liczb całkowitych reprezentujących wysokość słupka histogramu, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1, zwróć obszar największego prostokąta na histogramie. Przykładowy przypadek testowy 1: Dane wejściowe: wysokości = [2, 1, 5, 6, 2, 3] Dane wyjściowe: 10 Wyjaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 208. Dopasowywanie wyrażeń regularnych Dopasowywanie wyrażeń regularnych Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Dopasowywanie wyrażeń regularnych Dopasowywanie wyrażeń regularnych LeetCode Rozwiązanie – Mając ciąg wejściowy s i wzorzec p, zaimplementuj dopasowywanie wyrażeń regularnych z obsługą „.” i gdzie: '.' Dopasowuje dowolny pojedynczy znak.​​​​ '*' Dopasowuje zero lub więcej poprzedniego elementu. Dopasowanie powinno obejmować cały ciąg wejściowy (nie częściowy). Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 209. Widok drzewa binarnego z prawej strony Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Drzewo binarne Widok z prawej strony Rozwiązanie LeetCode – Mając korzeń drzewa binarnego, wyobraź sobie, że stoisz po jego prawej stronie i zwracasz wartości węzłów, które możesz zobaczyć, uporządkowane od góry do dołu. Przykładowy przypadek testowy 1: Dane wejściowe: root = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Czytaj więcej

Pytanie 210. Rozwiązanie LeetCode do konwersji zygzaków Opis problemu Konwersja Zigzag LeetCode Rozwiązanie – Ciąg „PAYPALISHIRING” jest zapisany we wzorze zygzaka w określonej liczbie wierszy w następujący sposób: (możesz chcieć wyświetlić ten wzorzec w stałej czcionce dla lepszej czytelności) PAHNAPLSIIGYI ...

Czytaj więcej

Pytanie 211. Saper Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Saper LeetCode Rozwiązanie – Zagrajmy w grę Saper (Wikipedia, gra online)! Dostajesz tablicę macierzy znaków mxn reprezentującą planszę gry, gdzie: „M” oznacza nieodkrytą minę, „E” oznacza nieodkryte puste pole, „B” oznacza odsłonięte puste pole, które nie ma sąsiadujących min (tj. powyżej, poniżej , lewy, prawy i wszystko...

Czytaj więcej

Pytanie 212. Znajdź medianę ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Znajdź medianę ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode — Mediana jest średnią wartością uporządkowanej listy liczb całkowitych. Jeśli rozmiar listy jest parzysty, nie ma średniej wartości, a mediana jest średnią z dwóch średnich wartości. Na przykład dla arr = [2,3,4] mediana ...

Czytaj więcej

Pytanie 213. Permutacja w łańcuchowym rozwiązaniu Leetcode Stwierdzenie problemu: Permutacja w łańcuchu Leetcode Rozwiązanie — Biorąc pod uwagę dwa ciągi s1 i s2, zwróć prawdę, jeśli s2 zawiera permutację s1, lub fałsz w przeciwnym razie. Innymi słowy, zwróć prawdę, jeśli jedna z permutacji s1 jest podłańcuchem s2. Przykład: Przykład 1 Wejście: s1 = "ab", s2 = "eidbaooo" Wyjście: prawda Wyjaśnienie: s2 zawiera jedną permutację s1 ("ba"). ...

Czytaj więcej

Pytanie 214. Rozwiązanie LeetCode dotyczące zderzenia asteroid Opis problemu Asteroid Collision LeetCode Rozwiązanie – Otrzymaliśmy tablicę asteroid z liczbami całkowitymi reprezentującymi asteroidy w rzędzie. Dla każdej asteroidy wartość bezwzględna reprezentuje jej rozmiar, a znak wskazuje jej kierunek (pozytywne znaczenie w prawo, negatywne znaczenie w lewo). Każda asteroida porusza się z tą samą prędkością. Dowiedz się o stanie ...

Czytaj więcej

Pytanie 215. Najdłuższa ścieżka wzrostu w rozwiązaniu Matrix LeetCode Opis problemu Najdłuższa ścieżka wzrostowa w rozwiązaniu macierzowym LeetCode — Mając macierz liczb całkowitych mxn, zwróć długość najdłuższej ścieżki rosnącej w macierzy. Z każdej komórki możesz poruszać się w czterech kierunkach: w lewo, w prawo, w górę lub w dół. Nie możesz poruszać się po przekątnej ani wychodzić poza granicę (tj. owijanie się dookoła jest niedozwolone). Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 216. Liczba zamkniętych wysp Leetcode Rozwiązanie Opis problemu: liczba zamkniętych wysp Leetcode Rozwiązanie — dane siatki 2D składającej się z zer (ląd) i jedynek (woda). Wyspa jest maksymalną 0-kierunkowo połączoną grupą zer, a zamknięta wyspa jest wyspą całkowicie (wszystkie lewe, górne, prawe, dolne) otoczoną jedynkami. Zwróć liczbę zamkniętych wysp. Przykład: Przykład 1 Dane wejściowe: siatka = [[4],[0],[1, 1],[1,1,1,1,1,1,1,0],[1,0,0,0,0,1,1,0]] Wyjście : 1,0,1,0,1,1,1,0 Opis: Wyspy w kolorze szarym ...

Czytaj więcej

Pytanie 217. Serializuj i deserializuj drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Serializuj i deserializuj drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode — Serializacja to proces przekształcania struktury danych lub obiektu w sekwencję bitów, dzięki czemu można je przechowywać w pliku lub buforze pamięci lub przesłać przez łącze sieciowe w celu późniejszej rekonstrukcji w ...

Czytaj więcej

Pytanie 218. Drzewo binarne Maksymalna suma ścieżki Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Drzewo binarne Maksymalna ścieżka Suma LeetCode Rozwiązanie – Ścieżka w drzewie binarnym to sekwencja węzłów, w której każda para sąsiednich węzłów w sekwencji ma łączącą je krawędź. Węzeł może pojawić się w sekwencji tylko raz. Zauważ, że ścieżka nie wymaga ...

Czytaj więcej

Pytanie 219. Robot ograniczony w okręgu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Robot ograniczony w okręgu Rozwiązanie LeetCode – Na nieskończonej płaszczyźnie, robot początkowo stoi w miejscu (0, 0) i jest skierowany na północ. Zauważ, że: Kierunek północny jest dodatnim kierunkiem osi y. Kierunek południowy jest kierunkiem ujemnym osi y. Kierunek wschodni jest kierunkiem dodatnim osi X. Kierunek zachodni to ...

Czytaj więcej

Pytanie 220. Drzewo binarne Zygzakowate przechodzenie przez poziom kolejności LeetCode Rozwiązanie Opis problemu Drzewo binarne Przechodzenie przez poziom zygzaka Rozwiązanie LeetCode — Mając korzeń drzewa binarnego, zwróć przechodzenie przez poziom zygzaka wartości jego węzłów. (tj. od lewej do prawej, potem od prawej do lewej dla następnego poziomu i naprzemiennie). Dane wejściowe: root = [3,9,20,null,null,15,7] Dane wyjściowe: [[3],[20,9],[15,7]] Wyjaśnienie My ...

Czytaj więcej

Pytanie 221. Znajdź rozwiązanie LeetCode dotyczące zduplikowanych numerów Opis problemu Znajdź zduplikowaną liczbę Rozwiązanie LeetCode – Mając tablicę liczb całkowitych zawierających n + 1 liczb całkowitych, gdzie każda liczba całkowita należy do zakresu [1, n] włącznie. W nums jest tylko jedna powtórzona liczba, zwróć tę powtórzoną liczbę. Musisz rozwiązać problem bez modyfikowania numerów tablicy i używać tylko stałej dodatkowej spacji. Wejście: nums = [1,3,4,2,2] Wyjście: 2 Wyjaśnienie ...

Czytaj więcej

Pytanie 222. Brakujący element w posortowanej tablicy rozwiązania LeetCode Stwierdzenie problemu: brakujący element w posortowanej tablicy Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę liczby całkowite w tablicy, które są posortowane w porządku rosnącym, a wszystkie jej elementy są unikatowe i podano również liczbę całkowitą k, zwróć k-tą brakującą liczbę, zaczynając od skrajnej lewej liczby tablicy. Przykład: Przykład 1 Dane wejściowe: nums = [4,7,9,10], k = ...

Czytaj więcej

Pytanie 223. Path Sum II Rozwiązanie LeetCode Stwierdzenie problemu: Path Sum II LeetCode Rozwiązanie – Biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego i liczbę całkowitą targetSum, zwróć wszystkie ścieżki od korzenia do liścia, gdzie suma wartości węzłów w ścieżce jest równa targetSum. Każda ścieżka powinna być zwrócona jako lista wartości węzłów, a nie referencji do węzłów. Ścieżka od korzenia do liścia to ścieżka rozpoczynająca się od ...

Czytaj więcej

Pytanie 224. Słownik obcych Rozwiązanie LetCode Opis problemu Słownik obcych LeetCode Rozwiązanie – Pojawił się nowy język obcych, który używa alfabetu angielskiego. Jednak kolejność liter jest dla ciebie nieznana. Otrzymasz listę ciągów słów ze słownika obcego języka, gdzie ciągi słów są posortowane leksykograficznie według reguł tego nowego języka. ...

Czytaj więcej

Pytanie 225. Produkt Array z wyjątkiem rozwiązania Self LeetCode Opis problemu Iloczyn tablicy z wyjątkiem Self LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę liczb całkowitych nums, zwróć odpowiedź tablicową taką, że odpowiedź[i] jest równa iloczynowi wszystkich elementów nums z wyjątkiem nums[i]. Iloczyn dowolnego prefiksu lub sufiksu liczb gwarantuje, że zmieści się w 32-bitowej liczbie całkowitej. Musisz napisać algorytm, który działa w czasie O(n) i bez użycia dzielenia...

Czytaj więcej

Pytanie 226. Permutacja palindromu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Permutacja palindromu Rozwiązanie LeetCode – Otrzymujemy ciąg i pytamy, czy permutacja podanego ciągu może utworzyć palindrom. Przykłady i wyjaśnienia Przykład 1: Wejście: s = „kod” Wyjście: false Wyjaśnienie: nie możemy ułożyć liter „kodu” w celu utworzenia palindromu Przykład 2: ...

Czytaj więcej

Pytanie 227. Przecięcie dwóch połączonych list Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Przecięcie dwóch powiązanych list Rozwiązanie LeetCode – Otrzymaliśmy nagłówki dwóch silnie powiązanych list headA i headB. Podano również, że te dwie połączone listy mogą się w pewnym momencie przeciąć. Jesteśmy proszeni o zwrócenie węzła, w którym się przecinają lub null, jeśli ...

Czytaj więcej

Pytanie 228. Sekwencja permutacji Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Sekwencja permutacji LeetCode Rozwiązanie – Zbiór [1, 2, 3, ..., n] zawiera w sumie n! unikalne permutacje. Wypisując i oznaczając wszystkie permutacje w kolejności, otrzymujemy następującą sekwencję dla n = 3: "123" "132" "213" "231" "312" "321" Biorąc pod uwagę n i k, zwróć k-tą sekwencję permutacji. Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: n ...

Czytaj więcej

Pytanie 229. System sugestii wyszukiwania Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Sugestie wyszukiwania System LeetCode Rozwiązanie – Dostajesz tablicę ciągów produktów i ciąg searchWord. Zaprojektuj system, który podpowiada co najwyżej trzy nazwy produktów z produktów po wpisaniu każdego znaku searchWord. Sugerowane produkty powinny mieć wspólny przedrostek z searchWord. Jeśli istnieje więcej niż trzy produkty z ...

Czytaj więcej

Pytanie 230. Obracanie obrazu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Obróć obraz LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz macierz 2D reprezentującą obraz, obróć obraz o 90 stopni (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Musisz obracać obraz w miejscu, co oznacza, że ​​musisz bezpośrednio zmodyfikować wejściową matrycę 2D. NIE przydzielaj kolejnej matrycy 2D i nie wykonuj rotacji. Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 231. Zwalczanie adresu IP Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Zniesławienie adresu IP Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę poprawny (IPv4) adres IP, zwróć niepoprawną wersję tego adresu IP. Zniekształcony adres IP zastępuje każdą kropkę „.” z "[.]". Wejście: adres = "1.1.1.1" Wyjście: "1[.]1[.]1[.]1" Wyjaśnienie Intuicja jest bardzo prosta. 1. utwórz Stringbuilder str 2. Przeprowadź pętlę przez łańcuch adresu ...

Czytaj więcej

Pytanie 232. Kth najmniejszy element w rozwiązaniu BST Leetcode Opis problemu K-ty najmniejszy element w rozwiązaniu BST Leetcode – Biorąc pod uwagę korzeń binarnego drzewa wyszukiwania i liczbę całkowitą k, zwróć k-tą najmniejszą wartość (1-indeksowaną) ze wszystkich wartości węzłów w drzewie. Przykłady: Dane wejściowe: root = [3,1,4,null,2], k = 1 Dane wyjściowe: 1 Dane wejściowe: root = [5,3,6,2,4,null,null,1], k ...

Czytaj więcej

Pytanie 233. Znajdź liście drzewa binarnego Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Znajdź liście drzewa binarnego Rozwiązanie LeetCode – Mając korzeń drzewa binarnego, zbierz węzły drzewa tak, jakbyś robił to: Zbierz wszystkie węzły liści. Usuń wszystkie węzły liści. Powtarzaj, aż drzewo będzie puste. Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: root = [1, 2, 3, ...

Czytaj więcej

Pytanie 234. Top K Często używane słowa Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Top K często używanych słów Rozwiązanie LeetCode – Mając tablicę ciągów słów i liczbę całkowitą k, zwróć k najczęściej występujących ciągów. Zwróć odpowiedź posortowaną według częstotliwości od najwyższej do najniższej. Posortuj słowa z tą samą częstotliwością według ich kolejności leksykograficznej. Przykładowy przypadek testowy 1: Dane wejściowe: słowa = [„i”,”miłość”,”kod leet”,”i”,”miłość”,”kodowanie”] k = 2 Wyjście: [„i”,”miłość”] Wyjaśnienie . ...

Czytaj więcej

Pytanie 235. Zwiększanie podciągu trójek Rozwiązanie LeetCode Stwierdzenie problemu : zwiększanie podciągu trójek LeetCode Rozwiązanie — mając tablicę liczb całkowitych nums, zwróć prawdę, jeśli istnieje trójka indeksów (i, j, k) taka, że ​​i < j < k oraz nums[i] < nums[j] < nums [k]. Jeśli takie indeksy nie istnieją, zwróć fałsz. Przykład: Przykład 1: Dane wejściowe: nums = [2,1,5,0,4,6] Dane wyjściowe: prawda Wyjaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 236. Rozwiązanie Leetcode do zagnieżdżania tablic Opis problemu Zagnieżdżanie tablicy Leetcode Rozwiązanie – Otrzymasz tablicę liczb całkowitych nums o długości n, gdzie nums jest permutacją liczb z zakresu [0, n - 1]. Należy zbudować zbiór s[k] = {nums[k], nums[nums[k]], nums[nums[nums[k]]], ... } podlegający następującej regule: Pierwszy element w s [k] zaczyna się od wyboru ...

Czytaj więcej

Pytanie 237. Scalanie posortowanej tablicy LeetCode Rozwiązanie Opis problemu Scal posortowaną tablicę LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz dwie tablice liczb całkowitych nums1 i nums2, posortowane w kolejności niemalejącej, oraz dwie liczby całkowite m i n, reprezentujące liczbę elementów odpowiednio w nums1 i nums2. Połącz nums1 i nums2 w jedną tablicę posortowaną w kolejności niemalejącej. Ostateczna posortowana tablica nie powinna być zwracana przez funkcję, ale powinna być przechowywana wewnątrz tablicy nums1. ...

Czytaj więcej

Pytanie 238. Czas wolny dla pracowników Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Czas wolny dla pracowników Rozwiązanie LeetCode – Otrzymujemy listę pracowników, która przedstawia czas pracy każdego pracownika. Każdy pracownik ma listę nienakładających się interwałów, a te interwały są posortowane. Zwróć listę skończonych przedziałów reprezentujących wspólną, dodatnią długość czasu wolnego dla wszystkich pracowników, również w...

Czytaj więcej

Pytanie 239. Zamiana węzłów w połączonej liście rozwiązania Leetcode Opis problemu Zamiana węzłów w połączonej liście Rozwiązanie Leetcode — otrzymujesz nagłówek połączonej listy i liczbę całkowitą k. Zwróć nagłówek połączonej listy po zamianie wartości k-tego węzła od początku i k-tego węzła z koniec (lista jest zindeksowana). Przykład: Wejście: head = [1], k = 1,2,3,4,5 ...

Czytaj więcej

Pytanie 240. Usuń węzeł z połączonej listy rozwiązania Leetcode Opis problemu: Usuń węzeł z listy połączonej Rozwiązanie Leetcode – Napisz funkcję usuwającą węzeł z listy połączonej pojedynczo. Nie otrzymasz dostępu do nagłówka listy, zamiast tego otrzymasz dostęp do węzła, który ma zostać usunięty bezpośrednio. Gwarantujemy, że węzeł do usunięcia nie jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 241. Liczba odrębnych wysp Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Liczba odrębnych wysp Rozwiązanie LeetCode – „Liczba odrębnych wysp” stwierdza, że ​​podana macierz binarna anxm. Wyspa to grupa jedynek (reprezentujących ląd) połączonych czterokierunkowo (poziomo lub pionowo). Wyspa jest uważana za taką samą jak inna wtedy i tylko wtedy, gdy jedna wyspa ...

Czytaj więcej

Pytanie 242. Nieprawidłowe transakcje Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Nieprawidłowe transakcje LeetCode Rozwiązanie – Transakcja jest prawdopodobnie nieważna, jeśli: kwota przekracza 1000 USD lub; jeśli nastąpi w ciągu 60 minut (włącznie) od kolejnej transakcji o tej samej nazwie w innym mieście. Otrzymasz tablicę ciągów transakcji, w której transakcje[i] składają się z wartości oddzielonych przecinkami reprezentujących nazwę, czas (w minutach), kwotę i miasto ...

Czytaj więcej

Pytanie 243. Połączenie Sum IV Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Kombinacja Suma IV LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę różnych liczb całkowitych liczb i docelową liczbę całkowitą, zwróć liczbę możliwych kombinacji, które sumują się do celu. Przypadki testowe są generowane tak, aby odpowiedź mieściła się w 32-bitowej liczbie całkowitej. Wejście: nums = [1,2,3], cel = 4 Wyjście: 7 Wyjaśnienie: Możliwe ...

Czytaj więcej

Pytanie 244. Ciąg znaków do liczby całkowitej (atoi) Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Ciąg do liczby całkowitej (atoi) Rozwiązanie Leetcode - „String to Integer (atoi)” oznacza, że ​​Implementacja funkcji myAtoi(string s), która konwertuje ciąg na 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem (podobnie do funkcji atoi w języku C/C++ ). Algorytm dla myAtoi(string s) jest następujący: Wczytaj i zignoruj ​​wszystkie wiodące białe znaki. Sprawdź, czy następny znak (jeśli ...

Czytaj więcej

Pytanie 245. Przywracanie adresów IP Rozwiązanie Letcode Opis problemu The Restore IP Addresses Rozwiązanie LeetCode – „Restore IP Addresses” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę ciąg zawierający tylko cyfry, musimy zwrócić wszystkie możliwe prawidłowe adresy IP w dowolnej kolejności, którą można utworzyć, wstawiając kropki do ciągu. Pamiętaj, że nie możemy wrócić ...

Czytaj więcej

Pytanie 246. Kompresja ciągów Rozwiązanie LetCode Komunikat o problemie Kompresja ciągów LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę znaków, skompresuj ją za pomocą następującego algorytmu: Rozpocznij od pustego ciągu s. Dla każdej grupy kolejnych powtarzających się znaków w znakach: Jeśli długość grupy wynosi 1, dołącz znak do s. W przeciwnym razie dołącz znak, a po nim długość grupy. Skompresowany ciąg ...

Czytaj więcej

Pytanie 247. Wykres Prawidłowe drzewo Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Wykres Prawidłowe drzewo Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę krawędzie wykresu, sprawdź, czy krawędzie tworzą prawidłowe drzewo. Jeśli tak, zwróć prawdę i fałsz w przeciwnym razie. Krawędzie są podane jako tablica 2D o rozmiarze n*2 Przykłady i wyjaśnienia Przykład 1: Dane wejściowe: n = 5, ...

Czytaj więcej

Pytanie 248. Rozwiązanie LeetCode dla robota indeksującego Opis problemu Przeszukiwacz sieci WWW Rozwiązanie LeetCode — mając adres URL startUrl i interfejs HtmlParser, zaimplementuj przeszukiwacz sieci, aby przeszukiwać wszystkie łącza o tej samej nazwie hosta, co startUrl. Zwróć wszystkie adresy URL uzyskane przez robota internetowego w dowolnej kolejności. Twój robot powinien: Rozpocząć od strony: startUrl Wywołaj HtmlParser.getUrls(url), aby pobrać wszystkie adresy URL ze strony internetowej ...

Czytaj więcej

Pytanie 249. Mur z cegły Rozwiązanie LetCode Opis problemu Ściana z cegieł Rozwiązanie LeetCode – Przed Tobą prostokątna ściana z cegieł z n rzędami cegieł. W i-tym rzędzie znajduje się pewna liczba cegieł o tej samej wysokości (tj. jedna jednostka), ale mogą one mieć różną szerokość. Całkowita szerokość każdego rzędu to ...

Czytaj więcej

Pytanie 250. Możliwe dwupartycyjne rozwiązanie LeetCode Opis problemu Możliwy podział LeetCode Rozwiązanie – Chcemy podzielić grupę n osób (oznaczonych od 1 do n) na dwie grupy o dowolnej wielkości. Każda osoba może nie lubić innych ludzi i nie powinna należeć do tej samej grupy. Biorąc pod uwagę liczbę całkowitą n i tablicę nie lubi, gdzie nie lubi[i] = [ai, bi] wskazuje, że osoba oznaczona jako ai robi ...

Czytaj więcej

Pytanie 251. Rozwiązanie LeetCode z podziałem liczb całkowitych Opis problemu Integer Break LeetCode Rozwiązanie – Mając liczbę całkowitą n, podziel ją na sumę k dodatnich liczb całkowitych, gdzie k >= 2, i zmaksymalizuj iloczyn tych liczb całkowitych. Musimy zwrócić maksymalną ilość produktu, jaką możemy otrzymać. Wejście: n = 2 Wyjście: 1 Wyjaśnienie: 2 = 1 + 1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 252. Zabijanie procesu Rozwiązanie LetCode Opis problemu Zabij proces LeetCode Rozwiązanie – Masz n procesów tworzących zakorzenioną strukturę drzewa. Otrzymasz dwie tablice liczb całkowitych pid i ppid, gdzie pid[i] jest identyfikatorem i-tego procesu, a ppid[i] jest identyfikatorem procesu nadrzędnego i-tego procesu. Każdy proces ma tylko jeden proces nadrzędny, ale może mieć wiele procesów podrzędnych. Tylko jeden proces ma ppid[i] = 0, ...

Czytaj więcej

Pytanie 253. Zaprojektuj licznik trafień Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Projekt licznika trafień Rozwiązanie LeetCode – Zaprojektuj licznik trafień, który zlicza trafienia otrzymane w ciągu ostatnich 5 minut (tj. ostatnich 300 sekund). Twój system powinien zaakceptować parametr znacznika czasu (z dokładnością w sekundach) i możesz założyć, że wywołania są wykonywane w porządku chronologicznym (tj. znacznik czasu jest monotonicznie rosnący). ...

Czytaj więcej

Pytanie 254. Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie LeetCode — Mając tablicę liczb całkowitych o rozmiarze n, zwróć minimalną liczbę ruchów wymaganych do wyrównania wszystkich elementów tablicy. Jednym ruchem możesz zwiększyć n - 1 elementów tablicy o 1. Przykład 1: Wejście 1: nums = [1, 2, 3] Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 255. Jump Game Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Jump Game Leetcode Rozwiązanie – Otrzymasz tablicę liczb całkowitych nums. Jesteś początkowo umieszczony w pierwszym indeksie tablicy, a każdy element w tablicy reprezentuje maksymalną długość skoku w tej pozycji. Zwróć prawdę, jeśli możesz dotrzeć do ostatniego indeksu, lub fałsz w przeciwnym razie. Przykład: Wejście 1: cyfry = [2,...

Czytaj więcej

Pytanie 256. Połącz dwa drzewa binarne Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Połącz dwa drzewa binarne Rozwiązanie LeetCode – Otrzymasz dwa drzewa binarne root1 i root2. Wyobraź sobie, że gdy umieścisz jedno z nich, aby zakryć drugie, niektóre węzły dwóch drzew nakładają się na siebie, a inne nie. Musisz połączyć dwa drzewa w ...

Czytaj więcej

Pytanie 257. Produkt podrzędny mniej niż K Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Produkt podtablicy mniejszy niż K Rozwiązanie LeetCode — Mając tablicę liczb całkowitych i liczbę całkowitą k, zwróć liczbę sąsiednich podtablic, w których iloczyn wszystkich elementów w podtablicy jest ściśle mniejszy niż k. Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: inputArr = [10, 5, 2, 6] k = 100 ...

Czytaj więcej

Pytanie 258. Następne rozwiązanie Greater Element III LeetCode Opis problemu Problem, Next Greater Element III Rozwiązanie LeetCode stwierdza, że ​​otrzymujesz dodatnią liczbę całkowitą n i musisz znaleźć następną największą liczbę całkowitą używając cyfr obecnych tylko w n. Jeśli nie istnieje taka liczba całkowita, należy wypisać -1. Co więcej, nowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 259. Edytuj odległość LeetCode rozwiązanie Opis problemu Problem Edytuj odległość Rozwiązanie LeetCode stwierdza, że ​​otrzymujesz dwa ciągi word1 i word2 i musisz przekonwertować słowo1 na słowo2 w minimalnych operacjach. Operacje, które można wykonać na ciągu, to – Wstaw znak Usuń znak Zastąp znak Przykłady Przypadek testowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 260. Minimalny koszt przeniesienia żetonów na tę samą pozycję Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Minimalny koszt przeniesienia żetonów na tę samą pozycję Rozwiązanie LeetCode – „Minimalny koszt przeniesienia żetonów na tę samą pozycję” mówi, że masz n żetonów, gdzie pozycja i-tego żetonu to pozycja[i]. Musisz przenieść wszystkie żetony na tę samą pozycję. W jednym kroku my...

Czytaj więcej

Pytanie 261. Znajdź wszystkie duplikaty w rozwiązaniu Array LeetCode Opis problemu Problem, Znajdź wszystkie duplikaty w tablicy LeetCode Solution stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę o rozmiarze n zawierającą elementy z zakresu [1,n]. Każda liczba całkowita może wystąpić raz lub dwa razy i musisz znaleźć wszystkie elementy, które pojawiają się dwa razy w tablicy. Przykłady ...

Czytaj więcej

Pytanie 262. Jednocyfrowe rozwiązanie Letcode Opis problemu Jednocyfrowy kod Leetcode Rozwiązanie — otrzymujemy niepustą tablicę liczb całkowitych i musimy znaleźć element, który pojawia się dokładnie raz. W pytaniu podano, że każdy element występuje dwa razy z wyjątkiem jednego. Przykład 1: Wejście: nums = [2,2,1] Wyjście: 1 Przykład 2: Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 263. Liczba prowincji Letcode Rozwiązanie Opis problemu Liczba prowincji Leetcode Rozwiązanie — otrzymujemy macierz sąsiedztwa grafu i musimy znaleźć liczbę prowincji. W tym przypadku prowincja jest grupą bezpośrednio lub pośrednio połączonych miast i żadnych innych miast poza grupą. Przykład Przykład 1: Wejście: isConnected ...

Czytaj więcej

Pytanie 264. 01 Matryca Rozwiązanie LeetCode Opis problemu W tym zadaniu 01 Matrix LeetCode Rozwiązanie, musimy znaleźć odległość najbliższego 0 dla każdej komórki danej macierzy. Macierz składa się tylko z zer i jedynek, a odległość dowolnych dwóch sąsiednich komórek wynosi 0. Przykłady Przykład 1: Dane wejściowe: mat = ...

Czytaj więcej

Pytanie 265. Sortuj znaki według częstotliwości Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Sortuj znaki według częstotliwości Rozwiązanie LeetCode – Mając ciąg S, posortuj go w kolejności malejącej na podstawie częstotliwości występowania znaków. Częstotliwość znaku to liczba jego pojawienia się w ciągu. Zwróć posortowany ciąg. Jeśli jest wiele odpowiedzi, zwróć dowolną z nich. Przykład sortowania znaków według...

Czytaj więcej

Pytanie 266. Niemalejące rozwiązanie Array LeetCode Opis problemu Niemalejąca tablica LeetCode Rozwiązanie – mając podane liczby tablicy z n liczbami całkowitymi, Twoim zadaniem jest sprawdzenie, czy może ona stać się niezmniejszająca się poprzez modyfikację co najwyżej jednego elementu. Definiujemy, że tablica jest niezmniejszająca się, jeśli nums[indeks ] <= nums[indeks +1] obowiązuje dla każdego indeksu (opartego na 0) takiego, że (0 <= indeks <= n-2). ...

Czytaj więcej

Pytanie 267. Factoral Trailing Zeroes Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Silne końcowe zera LeetCode Rozwiązanie — podając liczbę całkowitą n, zwróć liczbę końcowych zer w n!. Zauważ, że n! = n * (n - 1) * (n - 2) * ... * 3 * 2 * 1. Wejście: n = 3 Wyjście: 0 Wyjaśnienie: 3! = 6, bez końca ...

Czytaj więcej

Pytanie 268. Konwertuj posortowaną tablicę na drzewo wyszukiwania binarnego LeetCode Solutions Opis problemu Konwertuj posortowaną tablicę na drzewo wyszukiwania binarnego LeetCode Solutions mówi, że mając tablicę liczb całkowitych num, w której elementy są sortowane w porządku rosnącym, przekonwertuj ją na drzewo wyszukiwania binarnego o zrównoważonej wysokości. Drzewo binarne o zrównoważonej wysokości to drzewo binarne, w którym głębokość dwóch poddrzew każdego węzła nigdy nie różni się o więcej ...

Czytaj więcej

Pytanie 269. Słowo Ladder Rozwiązanie LeetCode Opis problemu The Word Ladder Rozwiązanie LeetCode – „Word Ladder” oznacza, że ​​otrzymujesz ciąg beginWord, ciąg endWord i wordList. Musimy znaleźć najkrótszą długość sekwencji transformacji (jeśli nie ma ścieżki, wypisz 0) od beginWord do endWord po spełnieniu podanych warunków: Wszystkie słowa pośrednie powinny ...

Czytaj więcej

Pytanie 270. Najlepsze rozwiązanie do punktu spotkań LeetCode Opis problemu Najlepszy punkt spotkania Rozwiązanie LeetCode mówi Biorąc pod uwagę siatkę binarną o rozmiarze mxn, gdzie każdy 1 określa dom jednego przyjaciela, chcemy zwrócić minimalną całkowitą odległość podróży, gdzie całkowita odległość podróży jest sumą odległości między domami z ...

Czytaj więcej

Pytanie 271. Najdłuższy podciąg z co najmniej K powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Problem Najdłuższy podłańcuch z co najmniej K powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode mówi, że biorąc pod uwagę łańcuch S i liczbę całkowitą k, zwróć długość najdłuższego podłańcucha z S tak, aby częstotliwość każdego znaku w tym podłańcuchu była większa lub równa k . Przykład dla najdłuższego podciągu z co najmniej ...

Czytaj więcej

Pytanie 272. To samo drzewo Rozwiązanie LeetCode Stwierdzenie problemu Problem mówi samo drzewo Mając pierwiastki dwóch binarnych drzew p i q, napisz funkcję sprawdzającą, czy są one takie same, czy nie. Dwa drzewa binarne są uważane za takie same, jeśli są strukturalnie identyczne, a węzły mają tę samą wartość. Przykład: Przypadek testowy...

Czytaj więcej

Pytanie 273. Last Stone Weight II Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Problem Ostatnia waga kamienia II mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych, gdzie kamienie[i] są wagą i-tego kamienia. Gramy z kamieniami. W każdej turze wybieramy dowolne dwa kamienie i rozbijamy je o siebie. Załóżmy, że kamienie mają ciężary x i y...

Czytaj więcej

Pytanie 274. Rozwiązanie LeetCode z macierzą spiralną Opis problemu Spiral Matrix Problem mówi W Spiral Matrix chcemy wydrukować wszystkie elementy macierzy w formie spiralnej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Podejście do macierzy spiralnej: pomysł Problem można zrealizować, dzieląc macierz na pętle i drukując wszystkie elementy w każdym ...

Czytaj więcej

Pytanie 275. Usuń duplikaty z posortowanego rozwiązania Leetcode Array Opis problemu Rozwiązanie Usuń duplikaty z posortowanej tablicy Leetcode — mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych posortowaną w kolejności niemalejacej. Musimy usunąć wszystkie zduplikowane elementy i zmodyfikować oryginalną tablicę tak, aby względna kolejność różnych elementów pozostała taka sama i zgłosić wartość ...

Czytaj więcej

Pytanie 276. Największe rozwiązanie poddrzewa BST LeetCode Opis problemu Największe poddrzewo BST Rozwiązanie LeetCode polega na tym, że biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego, znajdź największe poddrzewo, które jest również binarnym drzewem wyszukiwania (BST), gdzie największe oznacza poddrzewo mające największą liczbę węzłów. Uwaga: poddrzewo musi zawierać wszystkich swoich potomków. W binarnym ...

Czytaj więcej

Pytanie 277. Mój kalendarz I rozwiązanie LeetCode Opis problemu Mój kalendarz I LeetCode Rozwiązanie – Musimy napisać program, który może być używany jako Kalendarz. Możemy dodać nowe wydarzenie, jeśli dodanie wydarzenia nie spowoduje podwójnej rezerwacji. Podwójna rezerwacja ma miejsce, gdy dwa wydarzenia mają jakieś niepuste przecięcie (tj. jakiś moment jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 278. Sortuj tablicę według parzystości Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Sortuj tablicę według parzystości Rozwiązanie LeetCode – „Sortuj tablicę według parzystości” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych nums, przenieś wszystkie parzyste liczby całkowite na początku tablicy, a następnie wszystkie nieparzyste. Uwaga: Zwróć dowolną tablicę, która spełnia ten warunek. Przykład: Wejście: Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 279. Usuń N-ty węzeł z końca listy Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Rozwiązanie Usuń n-ty węzeł z końca listy Leetcode — stwierdza, że ​​otrzymujesz nagłówek połączonej listy i musisz usunąć n-ty węzeł z końca tej listy. Po usunięciu tego węzła zwróć nagłówek zmodyfikowanej listy. Przykład: Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 280. Sale konferencyjne II Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Sale konferencyjne II Rozwiązanie LeetCode – „Pokoje konferencyjne II” stwierdzają, że otrzymujesz tablicę przedziałów czasowych spotkań „przedziały”, gdzie „interwały[i] = [ początek[i], koniec[i]]”, zwracają wymagana minimalna liczba sal konferencyjnych. Przykład: interwały = [[0,30],[5,10],[15,20]] 2 Wyjaśnienie: Spotkanie jedno można zrobić...

Czytaj więcej

Pytanie 281. Podtablica Suma równa się K Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Suma podtablicy równa się K Rozwiązanie LeetCode – „Suma podtablicy równa się K” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych „liczby” i liczbę całkowitą „k”, zwróć całkowitą liczbę ciągłych podtablic, których suma jest równa „k”. Przykład: nums = [1, 2, 3], k=3 2 Wyjaśnienie: Tam ...

Czytaj więcej

Pytanie 282. Najdłuższy podłańcuch palindromiczny Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Najdłuższy podłańcuch palindromiczny Rozwiązanie LeetCode – „Najdłuższy podłańcuch palindromiczny” stwierdza, że ​​otrzymujesz ciąg s, zwróć najdłuższy podłańcuch palindromiczny w s. Uwaga: palindrom to słowo, które czyta się tak samo do tyłu, jak do przodu, np. pani. Przykład: s = "babad" "bab" Wyjaśnienie: Wszystkie ...

Czytaj więcej

Pytanie 283. Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie rozwiązań LeetCode Opis problemu Najlepszy czas na zakup i sprzedaż akcji Rozwiązanie LeetCode – „Najlepszy czas na zakup i sprzedaż akcji” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę cen, gdzie ceny[i] są ceną danych akcji w i-tym dniu. Chcesz zmaksymalizować zysk wybierając...

Czytaj więcej

Pytanie 284. Mediana dwóch posortowanych tablic Rozwiązanie LeetCode Sformułowanie problemu Mediana dwóch posortowanych tablic Rozwiązanie LeetCode – W zadaniu „Mediana dwóch posortowanych tablic” otrzymujemy dwie posortowane tablice nums1 i nums2 o rozmiarach odpowiednio mi n i musimy zwrócić medianę dwóch posortowanych tablic. Ogólna złożoność czasu wykonywania powinna wynosić O(log (m+n)). Przykład nums1 = [1,3], ...

Czytaj więcej

Pytanie 285. Liczba wysp Rozwiązanie LetCode Opis problemu Liczba wysp Rozwiązanie LeetCode – „Liczba wysp” oznacza, że ​​otrzymujesz binarną siatkę mxn 2D, która reprezentuje mapę z jedynkami (ląd) i zerami (woda), musisz zwrócić liczbę wysp. Wyspa jest otoczona wodą i jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 286. Rozwiązanie LeetCode z pamięcią podręczną LRU Pytanie Zaprojektuj strukturę danych, która jest zgodna z ograniczeniami pamięci podręcznej ostatnio używanej (LRU). Zaimplementuj klasę LRUCache: LRUCache(pojemność int) Zainicjuj pamięć podręczną LRU z pojemnością o dodatnim rozmiarze. int get(int klucz) Zwraca wartość klucza, jeśli klucz istnieje, w przeciwnym razie zwraca -1. void put(int klucz, int wartość) Zaktualizuj wartość klucza, jeśli klucz istnieje. W przeciwnym razie dodaj parę klucz-wartość do...

Czytaj więcej

Pytanie 287. Usuń połączone elementy listy Rozwiązanie Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy połączoną listę, której węzły mają wartości całkowite. Musimy usunąć niektóre węzły z listy, które mają wartość równą val. Problem nie wymaga rozwiązania na miejscu, ale omówimy jedno z takich podejść. Przykładowa lista = ...

Czytaj więcej

Pytanie 288. Rozwiązanie czynnikowych zer kończących się z kodem Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu musimy dowiedzieć się, ile końcowych zer będzie w n! Biorąc pod uwagę n jako dane wejściowe. Jakby było jedno końcowe zero na 5! 5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1 = 120 Przykład n = 3 0 Objaśnienie: 3! = 6, bez końcowego zera n = 0 0 Objaśnienie: 0! ...

Czytaj więcej

Pytanie 289. Rozwiązanie Leetcode dla większości elementów Stwierdzenie problemu Otrzymujemy tablicę liczb całkowitych. Musimy zwrócić liczbę całkowitą, która występuje dłużej niż ⌊N / 2⌋ czasu w tablicy, gdzie ⌊ ⌋ jest operatorem podłogi. Ten element nazywany jest elementem większościowym. Zauważ, że tablica wejściowa zawsze zawiera element większości. ...

Czytaj więcej

Pytanie 290. Rozwiązanie Base 7 Leetcode Problem Rozwiązanie Base 7 Leetcode wymaga konwersji liczby na liczbę podstawową 7. Podana liczba może być ujemna lub dodatnia do 10 milionów w obu kierunkach na osi liczbowej. Problem wydaje się prosty i polega na prostej zamianie liczby dziesiętnej na ...

Czytaj więcej

Pytanie 291. Rozwiązanie Leetcode listy połączonej z palindromem W zadaniu „Lista połączona z palindromem” musimy sprawdzić, czy dana lista połączona pojedynczo liczbą całkowitą jest palindromem, czy nie. Przykładowa lista = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} prawda Wyjaśnienie 1: Lista jest palindromowa, ponieważ wszystkie elementy od początku i końca są ...

Czytaj więcej

Pytanie 292. Rozwiązanie Rotate List Leetcode Problem Rozwiązanie Rotate List Leetcode dostarcza nam połączoną listę i liczbę całkowitą. Mamy obrócić połączoną listę w prawo o k miejsc. Jeśli więc obrócimy połączoną listę k miejsc w prawo, w każdym kroku bierzemy ostatni element z ...

Czytaj więcej

Pytanie 293. Rozwiązanie Pow (x, n) Leetcode Problem „Pow (x, n) Leetcode Solution” stwierdza, że ​​otrzymujesz dwie liczby, z których jedna jest liczbą zmiennoprzecinkową, a druga liczbą całkowitą. Liczba całkowita oznacza wykładnik, a podstawą jest liczba zmiennoprzecinkowa. Mówi się nam, aby znaleźć wartość po obliczeniu wykładnika na podstawie. ...

Czytaj więcej

Pytanie 294. Scal dwie posortowane listy rozwiązań Leetcode Połączone listy są podobne do tablic w swoich właściwościach liniowych. Możemy połączyć dwie posortowane tablice, aby utworzyć ogólną posortowaną tablicę. W tym problemie musimy scalić dwie posortowane połączone listy w miejscu, aby zwrócić nową listę, która zawiera elementy obu list w sposób posortowany. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 295. Rozwiązanie Permutations Leetcode Problem Permutations Leetcode Solution zapewnia prostą sekwencję liczb całkowitych i prosi nas o zwrócenie pełnego wektora lub tablicy wszystkich permutacji danej sekwencji. Tak więc przed przystąpieniem do rozwiązania problemu. Powinniśmy być zaznajomieni z permutacjami. Tak więc permutacja to nic innego jak układ ...

Czytaj więcej

Pytanie 296. Rozwiązanie Sqrt (x) Leetcode Jak mówi tytuł, musimy znaleźć pierwiastek kwadratowy z liczby. Powiedzmy, że liczba to x, a następnie Sqrt (x) jest liczbą taką, że Sqrt (x) * Sqrt (x) = x. Jeśli pierwiastek kwadratowy z liczby jest wartością dziesiętną, musimy zwrócić wartość minimalną ...

Czytaj więcej

Pytanie 297. Konwertuj posortowaną tablicę na rozwiązanie kodu Leetcode drzewa wyszukiwania binarnego Rozważmy, że mamy posortowaną tablicę liczb całkowitych. Celem jest zbudowanie drzewa wyszukiwania binarnego z tej tablicy, tak aby drzewo było zrównoważone pod względem wysokości. Zauważ, że mówi się, że drzewo jest zrównoważone wysokością, jeśli różnica wysokości lewego i prawego poddrzewa dowolnego węzła w ...

Czytaj więcej

Pytanie 298. Zamień węzły w pary rozwiązań Leetcode Celem tego problemu jest zamiana węzłów danej połączonej listy parami, czyli zamiana co dwa sąsiednie węzły. Gdybyśmy mogli zamienić tylko wartość węzłów listy, problem byłby trywialny. Dlatego nie możemy modyfikować węzła ...

Czytaj więcej

Pytanie 299. Numer palindromu Stwierdzenie problemu problem „Numer palindromu” mówi, że otrzymujesz liczbę całkowitą. Sprawdź, czy to palindrom, czy nie. Rozwiąż ten problem bez konwertowania podanej liczby na ciąg. Przykład 12321 prawda Wyjaśnienie 12321 jest liczbą palindromową, ponieważ odwrócenie 12321 daje 12321 ...

Czytaj więcej

Pytanie 300. Kodowanie Huffmana Mamy wiadomość, którą chcemy przekazać. Zależy nam, aby wiadomość była jak najmniejszej wielkości, aby koszty poniesione w jej wysłaniu były niskie. Tutaj używamy koncepcji Huffmana Coding, aby zmniejszyć rozmiar wiadomości. Załóżmy, że mamy ...

Czytaj więcej

Pytanie 301. Suma docelowa „Suma docelowa” to szczególny problem dla wszystkich DPHolików, których mam dzisiaj ze sobą. Nie ma potrzeby się martwić, że porzucę resztę moich kochanych czytelników. Wszyscy przeszliśmy przez klasyczny problem KnapSack, w którym próbujemy znaleźć maksymalną liczbę ...

Czytaj więcej

Pytanie 302. Scal K posortowane połączone listy Problem z połączonymi listami posortowanymi przez scalanie K jest tak znany z punktu widzenia wywiadu. To pytanie zadaje się wiele razy w dużych firmach, takich jak Google, Microsoft, Amazon itp. Jak nazwa sugeruje, otrzymaliśmy k posortowanych list połączonych. Musimy połączyć je razem w ...

Czytaj więcej

Pytanie 303. Scal dwie posortowane połączone listy W przypadku scalania dwóch posortowanych połączonych list podaliśmy główny wskaźnik dwóch połączonych list, połącz je w taki sposób, aby uzyskać pojedynczą połączoną listę, która zawiera węzły z wartościami w kolejności posortowanej. zwraca główny wskaźnik scalonej listy połączonej. Uwaga: scal połączoną listę lokalnie bez używania ...

Czytaj więcej

Pytanie 304. Podział słów Word Break to problem, który pięknie ilustruje zupełnie nową koncepcję. Wszyscy słyszeliśmy o słowach złożonych. Słowa składające się z więcej niż dwóch słów. Dzisiaj mamy listę słów i wszystko, co musimy zrobić, to sprawdzić, czy wszystkie słowa ze słownika mogą ...

Czytaj więcej

Pytanie 305. Scal dwie posortowane listy Leetcode Na czym polega problem scalania dwóch posortowanych list w leetcode? To bardzo interesujące pytanie zadawane tak wiele razy w firmach takich jak Amazon, Oracle, Microsoft itp. W tym problemie (Scal dwa sortowane listy Leetcode) podaliśmy dwie połączone listy. Obie połączone listy są w kolejności rosnącej. Scal obie połączone listy w ...

Czytaj więcej

Pytanie 306. Implementacja pamięci podręcznej LRU Najmniejsza ostatnio używana (LRU) pamięć podręczna to rodzaj metody używanej do przechowywania danych w taki sposób, aby czas potrzebny na ich wykorzystanie był jak najmniejszy. Algorytm LRU używany, gdy pamięć podręczna jest pełna. Usuwamy najmniej ostatnio używane dane z pamięci podręcznej ...

Czytaj więcej

Pytanie 307. Dodaj dwie liczby Dodawanie dwóch liczb to problem, w którym podaliśmy dwie niepuste połączone listy reprezentujące nieujemną liczbę całkowitą. Cyfry są przechowywane w odwrotnej kolejności, a każdy węzeł musi zawierać tylko jedną cyfrę. Dodaj dwie liczby i wydrukuj wynik przy użyciu połączonej listy. Format wejściowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 308. Wchodzenie po schodach Opis problemu Problem „Wchodzenie po schodach” polega na tym, że masz klatkę schodową z n schodami. Jednocześnie możesz wspiąć się po jednym lub dwóch schodach. Ile jest sposobów, aby dostać się na szczyt schodów? Przykład 3 3 Wyjaśnienie Istnieją trzy sposoby wspinaczki ...

Czytaj więcej

Pytanie 309. Serializacja i deserializacja drzewa binarnego Podaliśmy drzewo binarne zawierające liczbę N węzłów, w których każdy węzeł ma jakąś wartość. Musimy serializować i deserializować drzewo binarne. Serializacja Proces przechowywania drzewa w pliku bez naruszania jego struktury nazywa się serializacją. DeserializeSerialize and Deserialize Binary Tree Proces ...

Czytaj więcej

Pytanie 310. Maksymalna długość par łańcuchów Stwierdzenie problemu W zadaniu dotyczącym maksymalnej długości par łańcuchów podaliśmy n par liczb, znajdź najdłuższy łańcuch, w którym (c, d) może następować (a, b), jeśli b <c. W podanych parach pierwszy element jest zawsze mniejszy od drugiego. Przykładowe dane wejściowe [{12, 14}, ...

Czytaj więcej

Pytanie 311. Znajdź parę z podaną różnicą Instrukcja problemu W podanej tablicy nieposortowanej znajdź parę elementów w podanej tablicy z podaną różnicą n. Przykład Wejście arr [] = {120, 30, 70, 20, 5, 6}, różnica (n) = 40 Wynik [30, 70] Wyjaśnienie Tutaj różnica 30 i 70 jest równa wartości ...

Czytaj więcej

Translate »