Pytania do wywiadu BlackRock

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej na temat projektowania systemu może być tak nieograniczona, że ​​trudno jest określić właściwy sposób przygotowania. Teraz jestem w stanie złamać rundy projektowe Amazon, Microsoft i Adobe po zakupie ta książka. Codziennie poprawiaj jeden pytanie projektowe i obiecuję, że możesz złamać cały projekt.

Wywiady dotyczące projektowania systemu pękania

Pytania dotyczące tablicy BlackRock

Pytanie 1. Minimalna suma mnożenia n liczb Problem „Minimalna suma mnożenia n liczb” mówi, że otrzymałeś n liczb całkowitych i musisz zminimalizować sumę mnożenia wszystkich liczb, biorąc dwa sąsiadujące ze sobą elementy i odkładając ich sumę mod 100 do Pojedynczy numer ...

Czytaj więcej

Pytanie 2. Minimalna operacja, aby wszystkie elementy były równe w tablicy Problem „Minimalna operacja, aby wszystkie elementy były równe w tablicy” mówi, że otrzymujesz tablicę z pewnymi liczbami całkowitymi. Musisz znaleźć minimalne operacje, które można wykonać, aby tablica była równa. Przykład [1,3,2,4,1] 3 Wyjaśnienie Albo 3 odejmowania mogą być ...

Czytaj więcej

Pytanie 3. Sprawdź, czy podtablica ma postać góry, czy nie Opis problemu Problem „Znajdź, czy podtablica ma postać góry, czy nie” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i zakres. Sformułowanie problemu zawiera prośbę o ustalenie, czy podtablica utworzona między podanym pasmem ma postać formy górskiej, czy ...

Czytaj więcej

Pytanie 4. Zapytania o sumę zakresu bez aktualizacji Opis problemu Problem „Zapytania o sumę zakresu bez aktualizacji” stwierdza, że ​​masz tablicę liczb całkowitych i zakres. Zadanie prosi o znalezienie sumy wszystkich elementów w podanym zakresie. Przykład arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Zapytanie: {(0, 4), (1, 3)} 40 24 ...

Czytaj więcej

Pytanie 5. Trójkierunkowe partycjonowanie tablicy wokół podanego zakresu Stwierdzenie problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych oraz zakres lowValue i highValue. Problem „Trójstronne partycjonowanie tablicy wokół określonego zakresu” wymaga podzielenia tablicy w taki sposób, aby tablica została podzielona na trzy części. Podziałami tablic będą: Elementy ...

Czytaj więcej

Pytanie 6. Minimalna liczba odrębnych elementów po usunięciu m elementów Opis problemu Problem „Minimalna liczba odrębnych elementów po usunięciu m elementów” mówi, że masz tablicę i liczbę całkowitą m. Każdy element tablicy wskazuje identyfikator elementu. Opis problemu prosi o usunięcie m elementów w taki sposób, aby było minimum ...

Czytaj więcej

Pytanie 7. Policz pary, których produkty istnieją w zestawieniu W parach zliczających, których produkty występują w problemie z tablicą, daliśmy tablicę, policz wszystkie różne pary, których wartość iloczynu jest obecna w tablicy. Przykładowe dane wejściowe A [] = {2, 5, 6, 3, 15} Dane wyjściowe Liczba różnych par, których iloczyn istnieje w tablicy to: 2 Pary to: (2, ...

Czytaj więcej

Pytanie 8. Problem ze zmianą monet Problem ze zmianą monet - biorąc pod uwagę kilka monet o różnych wartościach c1, c2,…, cs (na przykład: 1,4,7….). Potrzebujemy kwoty n. Użyj tych monet, aby utworzyć kwotę n. Możesz użyć monety tyle razy, ile potrzeba. Znajdź całkowitą liczbę sposobów, w jakie ...

Czytaj więcej

Pytanie 9. Układanka z tablicą produktów Stwierdzenie problemu W przypadku zagadki z tablicą produktową musimy skonstruować tablicę, w której i-ty element będzie iloczynem wszystkich elementów w danej tablicy z wyjątkiem elementu na i-tej pozycji. Przykład Wejście 5 10 3 5 6 2 Wyjście 180 ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące ciągów BlackRock

Pytanie 10. Rozwiązanie typu Integer to Roman Leetcode W tym zadaniu otrzymujemy liczbę całkowitą i musimy ją zamienić na rzymską. Tak więc problem jest ogólnie określany jako „Integer to Roman”, a to jest rozwiązanie Integer to Roman Leetcode. Jeśli ktoś nie wie o cyfrach rzymskich. W dawnych czasach ludzie nie ...

Czytaj więcej

Pytanie 11. Maksymalna transformacja wagi danego ciągu Instrukcja problemu Maksymalna transformacja wagi danego problemu z łańcuchem oznacza, że ​​dany łańcuch składa się tylko z dwóch znaków „A” i „B”. Mamy operację, w której możemy przekształcić ciąg znaków w inny ciąg, przełączając dowolny znak. W ten sposób możliwych jest wiele przekształceń. Ze wszystkich możliwych ...

Czytaj więcej

Pytanie 12. Grupuj słowa z tym samym zestawem znaków W przypadku problemu z grupowaniem słów z tym samym zestawem znaków podaliśmy listę słów z małymi literami. Zaimplementuj funkcję, aby znaleźć wszystkie słowa, które mają ten sam unikalny zestaw znaków. Przykładowe słowa wejściowe [] = {„może”, „student”, „studenci”, „pies”, „studentka”, „bóg”, „kot”, „akt”, „tab”, „nietoperz”, „przepływ” , „Wilk”, „jagnięta”, „ania”, „ignam”, „balsamy”, „zapętlony”, ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące drzewa BlackRock

Pytanie 13. Minimalna liczba odrębnych elementów po usunięciu m elementów Opis problemu Problem „Minimalna liczba odrębnych elementów po usunięciu m elementów” mówi, że masz tablicę i liczbę całkowitą m. Każdy element tablicy wskazuje identyfikator elementu. Opis problemu prosi o usunięcie m elementów w taki sposób, aby było minimum ...

Czytaj więcej

Pytanie 14. Konwertuj BST na Min Heap Opis problemu Mając pełne drzewo wyszukiwania binarnego, napisz algorytm, który przekształci je w stertę minimalną, która ma konwertować BST na stertę minimalną. Sterta minimalna powinna być taka, aby wartości po lewej stronie węzła były mniejsze niż wartości po prawej stronie ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące stosu BlackRock

Pytanie 15. Odwracanie pierwszych K elementów kolejki Odwracając pierwsze K elementów problemu kolejki, daliśmy kolejkę i liczbę k, odwracamy pierwsze k elementów kolejki przy użyciu standardowych operacji kolejki. Przykłady Dane wejściowe: kolejka = 10 -> 15 -> 31 -> 17 -> 12 -> 19 -> 2 ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące kolejki BlackRock

Pytanie 16. Odwracanie pierwszych K elementów kolejki Odwracając pierwsze K elementów problemu kolejki, daliśmy kolejkę i liczbę k, odwracamy pierwsze k elementów kolejki przy użyciu standardowych operacji kolejki. Przykłady Dane wejściowe: kolejka = 10 -> 15 -> 31 -> 17 -> 12 -> 19 -> 2 ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące matrycy BlackRock

Pytanie 17. Znajdź różne elementy wspólne dla wszystkich wierszy macierzy Stwierdzenie problemu Otrzymujemy macierz wszystkich liczb całkowitych. Zadanie „Znajdź różne elementy wspólne dla wszystkich wierszy macierzy” wymaga znalezienia wszystkich możliwych odrębnych elementów, ale wspólnych w każdym z wierszy występujących w macierzy. Przykład arr [] = {{11, 12, 3, 10}, {11, ...

Czytaj więcej

BlackRock Inne pytania

Pytanie 18. Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie rozwiązań LeetCode Opis problemu Najlepszy czas na zakup i sprzedaż akcji Rozwiązanie LeetCode – „Najlepszy czas na zakup i sprzedaż akcji” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę cen, gdzie ceny[i] są ceną danych akcji w i-tym dniu. Chcesz zmaksymalizować zysk wybierając...

Czytaj więcej

Pytanie 19. Maksymalna liczba odcinków o długości a, b i c Problem „Maksymalna liczba odcinków o długości a, b i c” mówi, że otrzymujesz dodatnią liczbę całkowitą N i musisz znaleźć maksymalną liczbę segmentów o długości a, b i c, które można utworzyć za pomocą N. Przykład N = 7 a = 5, b ...

Czytaj więcej

Pytanie 20. Rozwiązanie DP zoptymalizowane pod kątem przestrzeni dla problemu plecakowego 0-1 Stwierdzenie problemu Dostajemy plecak, który może pomieścić pewną wagę, musimy wybrać niektóre przedmioty z podanych przedmiotów o określonej wartości. Przedmioty należy tak dobierać, aby wartość plecaka (łączna wartość podniesionych przedmiotów) była jak największa. ...

Czytaj więcej

Pytanie 21. Zamień węzeł Kth od początku na węzeł Kth z końca Stwierdzenie problemu W zadaniu „Zamień węzeł Kth od początku na węzeł Kth od końca” podaliśmy połączoną listę. Zamień k-ty węzeł od początku_ na k-ty węzeł od końca. Nie powinniśmy zamieniać wartości, powinniśmy zamienić wskaźniki. Przykład 2 1 2 3 4 5 6 1 ...

Czytaj więcej

Translate »