Pytania do wywiadu Avalara

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej na temat projektowania systemu może być tak nieograniczona, że ​​trudno jest określić właściwy sposób przygotowania. Teraz jestem w stanie złamać rundy projektowe Amazon, Microsoft i Adobe po zakupie ta książka. Codziennie poprawiaj jeden pytanie projektowe i obiecuję, że możesz złamać cały projekt.

Wywiady dotyczące projektowania systemu pękania

Pytania dotyczące tablicy Avalara

Pytanie 1. Najdłuższy podciąg, przy którym różnica między sąsiednimi wynosi jeden Problem „Najdłuższy podciąg taki, że różnica między sąsiednimi wynosi jeden” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Teraz musisz znaleźć długość najdłuższego podciągu, tak aby różnica między sąsiednimi elementami wynosiła 1. Przykład 1 2 3 4 7 5 9 4 6 Wyjaśnienie Jak ...

Czytaj więcej

Pytanie 2. Sprawdź, czy dana tablica zawiera zduplikowane elementy w odległości k od siebie Problem „Sprawdź, czy dana tablica zawiera zduplikowane elementy w odległości k od siebie” mówi, że musimy sprawdzić, czy w danej tablicy nieuporządkowanej w zakresie k nie ma duplikatów. Tutaj wartość k jest mniejsza niż podana tablica. Przykłady K = 3 arr [] = ...

Czytaj więcej

Pytanie 3. Sparuj z danym produktem Problem „Sparuj z danym produktem” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i liczbę „x”. Ustal, czy tablica składa się z pary, której iloczyn jest równy „x”, istnieje w danej tablicy wejściowej. Przykład [2,30,12,5] x = 10 Tak, ma tutaj wyjaśnienie pary produktów 2 ...

Czytaj więcej

Pytanie 4. Znajdź posortowany podciąg o rozmiarze 3 w czasie liniowym Stwierdzenie problemu Problem „Znajdź posortowany podciąg o rozmiarze 3 w czasie liniowym” stwierdza, że ​​masz tablicę liczb całkowitych. Instrukcja problemu prosi o znalezienie trzech liczb w taki sposób, że tablica [i] <tablica [k] <tablica [k] i i <j <k. Przykład arr [] ...

Czytaj więcej

Pytanie 5. Zmień układ tablicy tak, aby parzyste elementy indeksu były mniejsze, a nieparzyste elementy indeksu były większe Instrukcja problemu Podałeś tablicę liczb całkowitych. Problem „Zmień rozmieszczenie tablicy tak, aby parzyste elementy indeksu były mniejsze, a nieparzyste elementy indeksu większe” wymaga zmiany układu tablicy w taki sposób, aby parzyste elementy indeksu były mniejsze niż nieparzyste elementy indeksu w ...

Czytaj więcej

Pytanie 6. Drukowanie nawiasów w problemie mnożenia łańcucha macierzy Stwierdzenie problemu Musimy znaleźć taką kolejność mnożenia macierzy, aby liczba operacji związanych z mnożeniem wszystkich macierzy była zminimalizowana. Następnie musimy wydrukować to zlecenie, czyli wydrukować nawiasy w problemie mnożenia łańcucha macierzy. Rozważ, że masz 3 macierze A, B, ...

Czytaj więcej

Pytania o ciąg Avalara

Pytanie 7. Najdłuższa powtarzana sekwencja Problem „Najdłuższa powtarzana sekwencja” stwierdza, że ​​jako dane wejściowe podano ciąg znaków. Znajdź najdłuższy powtarzający się podciąg, czyli podciąg, który istnieje dwukrotnie w ciągu. Przykład aeafbdfdg 3 (afd) Podejście Problem polega na znalezieniu najdłuższego powtarzającego się podciągu w ciągu. ...

Czytaj więcej

Pytanie 8. Prefiks do konwersji wrostków W problemie konwersji przedrostka na wrostek podaliśmy wyrażenie w notacji przedrostka. Napisz program, który przekształci go w wyrażenie wrostkowe. Notacja prefiksu W tej notacji operandy są zapisywane po operatorze. Znany jest również jako notacja polska. Na przykład: + AB to wyrażenie przedrostkowe. ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące wykresu Avalary

Pytanie 9. Iteracyjne przejście przez pierwszą głębokość wykresu W iteracyjnej głębi pierwszego przejścia problemu grafu, przedstawiliśmy strukturę danych grafu. Napisz program, który wydrukuje głębokość pierwszego przejścia danego wykresu metodą iteracyjną. Przykładowe wejście: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Czytaj więcej

Pytania stosu Avalara

Pytanie 10. Iteracyjne przejście przez pierwszą głębokość wykresu W iteracyjnej głębi pierwszego przejścia problemu grafu, przedstawiliśmy strukturę danych grafu. Napisz program, który wydrukuje głębokość pierwszego przejścia danego wykresu metodą iteracyjną. Przykładowe wejście: 0 -> 1, 0 -> 2, 1 -> 2, 2 -> 0, 2 -> 3, 3 ...

Czytaj więcej

Pytanie 11. Prefiks do konwersji wrostków W problemie konwersji przedrostka na wrostek podaliśmy wyrażenie w notacji przedrostka. Napisz program, który przekształci go w wyrażenie wrostkowe. Notacja prefiksu W tej notacji operandy są zapisywane po operatorze. Znany jest również jako notacja polska. Na przykład: + AB to wyrażenie przedrostkowe. ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące kolejki Avalara

Pytanie 12. Kolejka priorytetowa Kolejka priorytetowa to rodzaj struktury danych, która jest podobna do zwykłej kolejki, ale ma priorytet powiązany z każdym jej elementem. Im wyższy priorytet, tym wcześniej element będzie obsługiwany. W niektórych przypadkach są dwa elementy o tym samym priorytecie, a więc element umieszczony w kolejce ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące matrycy Avalara

Pytanie 13. Drukowanie nawiasów w problemie mnożenia łańcucha macierzy Stwierdzenie problemu Musimy znaleźć taką kolejność mnożenia macierzy, aby liczba operacji związanych z mnożeniem wszystkich macierzy była zminimalizowana. Następnie musimy wydrukować to zlecenie, czyli wydrukować nawiasy w problemie mnożenia łańcucha macierzy. Rozważ, że masz 3 macierze A, B, ...

Czytaj więcej

Avalara Inne pytania

Pytanie 14. Policz pary z dwóch połączonych list, których suma jest równa danej wartości Stwierdzenie problemu Problem „Zliczanie par z dwóch połączonych list, których suma jest równa danej wartości” oznacza, że ​​otrzymujesz dwie połączone listy i sumę wartości całkowitych. W stwierdzeniu problemu poproszono o ustalenie, ile łącznych par ma sumę równą podanej wartości. Przykład ...

Czytaj więcej

Translate »