Pytania do wywiadu dotyczącego kodowania arcesium

Pytania dotyczące tablicy Arcesium

Pytanie 1. Tablica różnic | Zapytanie o aktualizację zakresu w O (1) Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i dwa typy zapytań, jedno polega na dodaniu podanej liczby w zakresie, a drugie na wydrukowaniu całej tablicy. Problem „Tablica różnic | Zapytanie o aktualizację zakresu w O (1) ”wymaga od nas wykonania aktualizacji zakresu w O (1). Przykład arr [] ...

Czytaj więcej

Pytanie 2. Znajdź wszystkie pary (a, b) w tablicy takiej, że a% b = k Stwierdzenie problemu Problem „Znajdź wszystkie pary (a, b) w tablicy, w której a% b = k” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i wartość całkowitą o nazwie k. Opis problemu prosi o znalezienie pary w taki sposób, że x ...

Czytaj więcej

Pytanie 3. Podzbiór z sumą podzielną przez m Stwierdzenie problemu Problem „Podzbiór z sumą podzielną przez m” mówi, że otrzymujesz tablicę nieujemnych liczb całkowitych i liczbę całkowitą m. Teraz musisz sprawdzić, czy istnieje podzbiór, którego suma jest podzielna przez m. Czyli suma podzbioru powinna dać 0 jako ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące sznurka Arcesium

Pytanie 4. Najdłuższa powtarzana sekwencja Problem „Najdłuższa powtarzana sekwencja” stwierdza, że ​​jako dane wejściowe podano ciąg znaków. Znajdź najdłuższy powtarzający się podciąg, czyli podciąg, który istnieje dwukrotnie w ciągu. Przykład aeafbdfdg 3 (afd) Podejście Problem polega na znalezieniu najdłuższego powtarzającego się podciągu w ciągu. ...

Czytaj więcej

Pytanie 5. Najmniejszy palindrom po zamianie Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najmniejszy palindrom po zamianie” podaliśmy, że ciąg wejściowy zawiera małe litery alfabetu i kropki (.). Musimy zastąpić wszystkie kropki jakimś znakiem alfabetu w taki sposób, aby otrzymany ciąg stał się palindromem. Palindrom powinien być najmniejszy leksykograficznie. Wejście ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące drzewa arcesium

Pytanie 6. Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym rozwiązaniu Leetcode węzła Opis problemu Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym węźle Rozwiązanie LeetCode – „Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym węźle” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę korzeń idealnego drzewa binarnego, musimy wypełnić każdy następny wskaźnik węzła do następnego prawego węzła. Jeśli nie ma następnego ...

Czytaj więcej

Arcesium Inne pytania

Pytanie 7. Maksymalna suma ścieżek w trójkącie Opis problemu Problem „Maksymalna suma ścieżek w trójkącie” mówi, że otrzymujesz kilka liczb całkowitych. Te liczby całkowite są ułożone w formie trójkąta. Zaczynasz od góry trójkąta i musisz dotrzeć do dolnego rzędu. Aby to zrobić, przenosisz się do ...

Czytaj więcej

Pytanie 8. Usuń n-ty węzeł z końca podanej połączonej listy Opis problemu Problem „Usuń n-ty węzeł z końca podanej połączonej listy” stwierdza, że ​​otrzymujesz połączoną listę z niektórymi węzłami. A teraz musisz usunąć n-ty węzeł z końca połączonej listy. Przykład 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 usuń trzeci węzeł z ostatniego 3-> 2-> 3-> 4-> 6 Objaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 9. Sprawdź, czy jakiekolwiek dwa przedziały nakładają się na dany zestaw przedziałów Opis problemu Problem „Sprawdź, czy jakieś dwa przedziały zachodzą na siebie w danym zestawie przedziałów” mówi, że otrzymałeś pewien zestaw przedziałów. Każdy przedział składa się z dwóch wartości, jedna to czas rozpoczęcia, a druga to czas zakończenia. Opis problemu prosi o sprawdzenie, czy któryś z ...

Czytaj więcej

Pytanie 10. Problem z zawijaniem słów Stwierdzenie problemu Problem zawijania słów stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę sekwencję słów jako dane wejściowe, musimy znaleźć liczbę słów, które można zmieścić w pojedynczym wierszu na raz. Aby to zrobić, wstawiliśmy przerwy w podanej kolejności tak, aby wydrukowany dokument ...

Czytaj więcej

Translate »