Pytania do wywiadu z kodowaniem Apple

szpilka
Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej Apple

Pytania dotyczące tablicy Apple

Pytanie 1. Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode Opis problemu Rozwiązanie „Trapping Rain Water” LeetCode – „Trapping Rain Water” stwierdza, że ​​mając tablicę wysokości, która reprezentuje mapę wysokości, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody uwięzionej po deszczu. Przykład: Wejście: wysokość = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Wyjście: 6 Wyjaśnienie: Sprawdź ...

Czytaj więcej

Pytanie 2. Sortuj tablicę, zwiększając częstotliwość Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Sortuj tablicę według rosnącej częstotliwości Rozwiązanie LeetCode – „Sortuj tablicę według rosnącej częstotliwości” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych, posortuj tablicę w kolejności rosnącej w oparciu o częstotliwość wartości. Dwie lub więcej wartości ma tę samą częstotliwość, musimy je posortować...

Czytaj więcej

Pytanie 3. Podział na podzbiory o równej sumie K Leetcode Rozwiązanie Opis problemu Podział na podzbiory o równej sumie K Rozwiązanie LeetCode – „Podział na podzbiory o równej sumie K” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych num i liczbę całkowitą k, zwróć prawdę, jeśli możliwe jest posiadanie k niepustych podzbiorów, których sumy wszystkie są równe. Przykład: Wejście: nums = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 4. Coin Change 2 Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Rozwiązanie LeetCode Coin Change 2 – „Coin Change 2” oznacza, że ​​podano tablicę różnych liczb całkowitych monet i liczbę całkowitą, reprezentującą całkowitą kwotę pieniędzy. Musimy zwrócić liczbę całkowitej liczby różnych możliwych kombinacji, które sumują się do kwoty. ...

Czytaj więcej

Pytanie 5. Rozwiązanie Frog Jump Leetcode Opis problemu The Frog Jump LeetCode Rozwiązanie – „Frog Jump” mówi, że mając listę kamieni (pozycji) posortowaną w porządku rosnącym, określ, czy żaba może przekroczyć rzekę, lądując na ostatnim kamieniu (ostatni indeks w tablicy). Początkowo żaba jest na pierwszym kamieniu i ...

Czytaj więcej

Pytanie 6. Zbuduj tablicę z permutacyjnego rozwiązania Leetcode Opis problemu „Buduj tablicę z permutacji” Rozwiązanie LeetCode – „Buduj tablicę z permutacji” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę liczby permutacji od zera, musimy zbudować tablicę o tej samej długości, gdzie ans[i] = nums[nums[i]] dla każdego i w zakresie [0,nums.length-1]. Liczby permutacji liczone od zera to tablica różnych liczb całkowitych od 0 ...

Czytaj więcej

Pytanie 7. Minimalny koszt biletów Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Minimalny koszt biletów Rozwiązanie LeetCode – „Minimalny koszt biletów” prosi Cię o określenie minimalnej liczby dolarów, które musisz podróżować każdego dnia w podanej liście dni. Otrzymasz tablicę liczb całkowitych dni. Każdy dzień jest liczbą całkowitą z ...

Czytaj więcej

Pytanie 8. Wyszukaj rozwiązanie Leetcode 2D Matrix II Opis problemu Przeszukaj macierz 2D II Rozwiązanie LeetCode – „Przeszukaj macierz 2D II” prosi o znalezienie wydajnego algorytmu, który wyszukuje wartość docelową w macierzy mxn liczb całkowitych. Liczby całkowite w każdym wierszu, a także w kolumnie, są sortowane w porządku rosnącym. Przykład: Wejście: macierz = [[1,4,7,11,15],[2,5,8,12,19],[3,6,9,16,22],[10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], cel = XNUMX Dane wyjściowe: prawda ...

Czytaj więcej

Pytanie 9. Średnia krocząca ze strumienia danych Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Średnia krocząca ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode – „Średnia krocząca ze strumienia danych” stwierdza, że ​​dany strumień liczb całkowitych i rozmiar okna k. Musimy obliczyć średnią ruchomą wszystkich liczb całkowitych w przesuwanym oknie. Jeśli liczba elementów w ...

Czytaj więcej

Pytanie 10. Ustaw Matrix Zeroes Leetcode rozwiązanie Opis problemu The Set Matrix Zeroes Rozwiązanie LeetCode – „Set Matrix Zeroes” oznacza, że ​​otrzymujesz macierz macierzy liczb całkowitych mxn. Musimy zmodyfikować macierz wejściową w taki sposób, aby jeśli jakakolwiek komórka zawierała element 0, ustaw jej cały wiersz i kolumnę do zera. Musisz to zrobić w ...

Czytaj więcej

Pytanie 11. Brakujący numer Rozwiązanie Leetcode Opis problemu The Missing Number Rozwiązanie LeetCode – „Brakująca liczba” stwierdza, że ​​podana tablica o rozmiarze n zawiera n różnych liczb pomiędzy [0,n]. Musimy zwrócić numer, którego brakuje w zakresie. Przykład: Wejście: nums = [3,0,1] Wyjście: 2 Wyjaśnienie: Możemy łatwo zaobserwować, że wszystkie ...

Czytaj więcej

Pytanie 12. Wymieszaj rozwiązanie Array Leetcode Problem Shuffle the Array Leetcode Solution dostarcza nam tablicę o długości 2n. Tutaj 2n oznacza, że ​​długość tablicy jest parzysta. Następnie mamy przetasować tablicę. Tutaj shuffling nie oznacza, że ​​musimy losowo przetasować tablicę, ale określony sposób jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 13. 3 Podsumuj rozwiązanie Leetcode Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę tablicę n liczb całkowitych, czy istnieją elementy a, b, c w liczbach takie, że a + b + c = 0? Znajdź wszystkie unikalne triole w tablicy, która daje sumę zero. Uwaga: zestaw rozwiązań nie może zawierać zduplikowanych trójek. Przykład # 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Czytaj więcej

Pytanie 14. Wstaw rozwiązanie z kodem kreskowym interwału Problem Wstawianie przedziału czasu Leetcode Solution dostarcza nam listę niektórych przedziałów i jeden oddzielny przedział. Następnie mamy wstawić ten nowy przedział do listy przedziałów. Tak więc nowy przedział może przecinać się z przedziałami, które są już na liście, lub może ...

Czytaj więcej

Pytanie 15. Rozwiązanie Combination Sum Leetcode Problem Rozwiązanie Combination Sum Leetcode dostarcza nam tablicę lub listę liczb całkowitych i cel. Mówi się nam, aby znaleźć kombinacje, które można utworzyć za pomocą tych liczb całkowitych, dowolną liczbę razy, które sumują się do podanego celu. Więc bardziej formalnie możemy użyć podanego ...

Czytaj więcej

Pytanie 16. Rozwiązanie Maximum Subarray Leetcode Instrukcja problemu Mając tablicę liczb całkowitych, znajdź ciągłą podtablicę (zawierającą co najmniej jedną liczbę), która ma największą sumę i zwróć jej sumę. Przykładowe liczby = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Wyjaśnienie: [4, -1,2,1] ma największą sumę = 6. nums = [- 1] -1 Podejście 1 (Dziel i rządź) W tym podejściu ...

Czytaj więcej

Pytanie 17. Dekompresuj rozwiązanie kodu Leetcode z zakodowaną listą długości przebiegu Problem Zdekompresuj zakodowaną listę długości przebiegu Rozwiązanie z kodem Leetcode stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę lub wektor zawierający sekwencję. Sekwencja ma określoną reprezentację. Sekwencja wejściowa jest tworzona z innej sekwencji. Nazwiemy to inną sekwencją jako sekwencją oryginalną. Zgodnie z jaką sekwencją wejściową ...

Czytaj więcej

Pytanie 18. Znajdź zwycięzcę w rozwiązaniu Leetcode Game Tic Tac Toe Problem ze znalezieniem zwycięzcy w grze Kółko i krzyżyk Rozwiązanie Leetcode prosi nas o znalezienie zwycięzcy gry w kółko i krzyżyk. Problem dostarcza nam tablicę lub wektor ruchów wykonywanych przez graczy. Musimy przejść przez ruchy i ocenić, kto ...

Czytaj więcej

Pytanie 19. Znajdź rozwiązanie dla typowych znaków Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę ciągów. Musimy wydrukować listę wszystkich znaków, które pojawiają się w każdym łańcuchu w tablicy (łącznie z duplikatami). To znaczy, jeśli znak pojawia się 2 razy w każdym ciągu, ale nie 3 razy, musimy go mieć ...

Czytaj więcej

Pytanie 20. Znajdź wszystkie numery zniknęły w rozwiązaniu kodu Leetcode macierzy Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę liczb całkowitych. Zawiera elementy od 1 do N, gdzie N = rozmiar tablicy. Jednak są pewne elementy, które zniknęły, a na ich miejscu są jakieś duplikaty. Naszym celem jest zwrócenie tablicy ...

Czytaj więcej

Pytanie 21. Większość rozwiązań Leetcode Element II W tym zadaniu otrzymujemy tablicę liczb całkowitych. Celem jest znalezienie wszystkich elementów, które występują dłużej niż ⌊N / 3⌋ czasu w tablicy, gdzie N = rozmiar tablicy, a ⌊ ⌋ jest operatorem podłogi. Musimy zwrócić tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 22. Unikalne rozwiązanie Leetcode Paths Problem Unique Paths Leetcode Solution stwierdza, że ​​otrzymujesz dwie liczby całkowite reprezentujące rozmiar siatki. Używając rozmiaru siatki, długości i szerokości siatki. Musimy znaleźć liczbę unikalnych ścieżek od lewego górnego rogu siatki do ...

Czytaj więcej

Pytanie 23. Scal posortowane tablice Rozwiązanie Leetcode W zadaniu „Połącz posortowane tablice” otrzymujemy dwie tablice posortowane w kolejności nie malejącej. Pierwsza tablica nie jest w pełni wypełniona i ma wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić również wszystkie elementy drugiej tablicy. Musimy połączyć dwie tablice tak, aby pierwsza tablica zawierała elementy ...

Czytaj więcej

Pytanie 24. Wyszukaj w rozwiązaniu Leetcode z obróconą sortowaną tablicą Rozważ posortowaną tablicę, ale wybrano jeden indeks i w tym momencie tablica została obrócona. Teraz, gdy tablica zostanie obrócona, musisz znaleźć określony element docelowy i zwrócić jego indeks. W przypadku, gdy element nie istnieje, zwraca -1. Problem jest generalnie ...

Czytaj więcej

Pytanie 25. Wyszukaj Rozwiązanie kodu Leetcode wstawiania pozycji W tym zadaniu otrzymujemy posortowaną tablicę i docelową liczbę całkowitą. Musimy znaleźć jego pozycję wyszukiwania wstawiania. Jeśli wartość docelowa jest obecna w tablicy, zwróć jej indeks. Zwróć indeks, w którym należy wstawić cel, aby zachować posortowaną kolejność (w ...

Czytaj więcej

Pytanie 26. Suma bieżąca 1d rozwiązania Leetcode dla macierzy Instrukcja problemu W przypadku sumy 1d problemu z tablicą otrzymaliśmy tablicę liczb, dla której musimy zwrócić tablicę, w której dla każdego indeksu i w wynikowej tablicy arr [i] = sum (nums [0]… nums [i]) . Przykładowe liczby = [1,2,3,4, 1,3,6,10, XNUMX, XNUMX] [XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX] Wyjaśnienie: Suma bieżąca to: ...

Czytaj więcej

Pytanie 27. Plus jedno rozwiązanie Leetcode Sformułowanie problemu W zadaniu „Plus jeden” otrzymujemy tablicę, w której każdy element tablicy reprezentuje cyfrę lub liczbę. Pełna tablica reprezentuje liczbę. Indeks zerowy reprezentuje MSB liczby. Możemy założyć, że nie ma wiodącego zera w ...

Czytaj więcej

Pytanie 28. Największy element w Array Leetcode Solutions W tym problemie musimy zwrócić k-ty największy element w nieposortowanej tablicy. Zauważ, że tablica może mieć duplikaty. Musimy więc znaleźć największy element Kth w posortowanej kolejności, a nie wyraźny największy element Kth. Przykład A = {4, 2, 5, 3 ...

Czytaj więcej

Pytanie 29. Minimalne zapytanie o zakres (rozkład pierwiastka kwadratowego i tabela rzadka) W zakresie problemu minimum zapytania podajemy zapytanie i tablicę liczb całkowitych. Każde zapytanie zawiera zakres jako lewy i prawy indeks dla każdego zakresu. Zadanie polega na określeniu minimum wszystkich liczb znajdujących się w przedziale. Przykładowe dane wejściowe: arr [] = {2, 5, ...

Czytaj więcej

Pytanie 30. Minimalna suma ścieżki w trójkącie Stwierdzenie problemu Problem „Minimalna suma ścieżki w trójkącie” mówi, że otrzymujesz sekwencję w postaci trójkąta liczb całkowitych. Teraz zaczynając od górnego rzędu, jaka jest minimalna suma, którą możesz osiągnąć po dotarciu do dolnego rzędu? Przykład 1 2 3 5 ...

Czytaj więcej

Pytanie 31. Zawiera duplikat Otrzymujemy tablicę, która może zawierać zduplikowane elementy lub nie. Musimy więc sprawdzić, czy zawiera duplikat. Przykłady [1, 3, 5, 1] ​​prawda [„jabłko”, „mango”, „pomarańcza”, „mango”] prawda [22.0, 4.5, 3.98, 45.6, 13.54] fałsz Podejście Tablicę możemy sprawdzić na kilka sposobów ...

Czytaj więcej

Pytanie 32. Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów Opis problemu Problem „Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów” mówi, że podana jest tablica cen o długości n, gdzie i-ty element przechowuje cenę zapasów w i-tym dniu. Jeśli możemy dokonać tylko jednej transakcji, czyli kupić jednego dnia i ...

Czytaj więcej

Pytanie 33. Top K Częste elementy Stwierdzenie problemu W górnej części K częstych elementów daliśmy tablicę nums [], znajdź k najczęściej występujących elementów. Przykłady nums [] = {1, 1, 1, 2, 2, 3} k = 2 1 2 nums [] = {1} k = 1 1 Podejście naiwne dla najpopularniejszych elementów K o częstych elementach Budowanie ...

Czytaj więcej

Pytanie 34. Posortowana tablica do zrównoważonego BST W przypadku problemu z tablicą posortowaną do zbalansowanego BST, daliśmy tablicę w porządku posortowanym, skonstruuj drzewo wyszukiwania zbalansowanego z posortowanej tablicy. Przykłady Wejście arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Wyjście w przedsprzedaży: 3 2 1 5 4 Wejście arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Czytaj więcej

Pytanie 35. Podzbiór Leetcode W zadaniu Kod kodu podzbioru podaliśmy zestaw odrębnych liczb całkowitych, liczb, wypisujemy wszystkie podzbiory (zbiór potęg). Uwaga: zestaw rozwiązań nie może zawierać zduplikowanych podzbiorów. Tablica A jest podzbiorem tablicy B, jeśli a można uzyskać z B, usuwając niektóre (prawdopodobnie zero ...

Czytaj więcej

Pytanie 36. Maksymalny kwadrat W zadaniu z maksymalnymi kwadratami daliśmy dwuwymiarową macierz binarną wypełnioną zerami i jedynkami, znajdź największy kwadrat zawierający tylko jedynki i zwróć jego pole. Przykładowe wejście: 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ...

Czytaj więcej

Pytanie 37. Word Search Wyszukiwanie słów jest czymś w rodzaju łamigłówek służących do znajdowania słów w pewnym okresie naszego życia. Dzisiaj przedstawiam zmodyfikowaną krzyżówkę. Moi czytelnicy muszą być nieco zdezorientowani, o czym mówię. Nie marnując więcej czasu przejdźmy do rozwiązania problemu. Czy ...

Czytaj więcej

Pytanie 38. Wstaw Usuń GetRandom W problemie Insert Delete GetRandom musimy zaprojektować strukturę danych, która obsługuje wszystkie kolejne operacje w średnim czasie O (1). insert (val): Wstawia wartość pozycji do zestawu, jeśli jeszcze nie istnieje. remove (val): Usuwa wartość pozycji z zestawu, jeśli jest obecna. getRandom: Zwraca losowy element z bieżącego zestawu ...

Czytaj więcej

Pytanie 39. Scal nakładające się przedziały W problemie scalania nakładających się interwałów podaliśmy zbiór interwałów, scalamy i zwracamy wszystkie nakładające się przedziały. Przykładowe dane wejściowe: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Dane wyjściowe: [[2, 4], [5, 7]] Wyjaśnienie: możemy połączyć [2, 3] i [3 , 4] razem tworząc [2, 4] Podejście do znalezienia Merge ...

Czytaj więcej

Pytanie 40. Mediana dwóch posortowanych tablic Biorąc pod uwagę dwie posortowane tablice A i B o rozmiarze odpowiednio n i m. Znajdź medianę ostatecznej posortowanej tablicy uzyskanej po scaleniu danych dwóch tablic lub innymi słowy, mówimy, że znajdź medianę dwóch posortowanych tablic. (Oczekiwana złożoność czasowa: O (log (n))) Podejście 1 dla ...

Czytaj więcej

Pytanie 41. Maksymalna podtablica produktu W problemie z podtablicą maksymalnego iloczynu daliśmy tablicę liczb całkowitych, znajdź ciągłą podtablicę z co najmniej jednym elementem, który ma największy iloczyn. Przykład Arr = [0, -1, 0, 1, 2, -3] Maksymalny produkt = 2 Arr = [- 1, -1, -1] Maksymalny produkt = -1 Arr = [0, -1, 0, - 2, 0] ...

Czytaj więcej

Pytanie 42. Wyszukaj element w posortowanej tablicy obróconej W wyszukiwaniu w zadaniu z posortowaną tablicą obróconą podaliśmy posortowaną i obróconą tablicę oraz element, sprawdź, czy dany element występuje w tablicy, czy nie. Przykłady Dane wejściowe [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} target = 0 Dane wyjściowe prawda Dane wejściowe [] = {2, ...

Czytaj więcej

Pytanie 43. Maksymalna podtablica produktu Mając tablicę n liczb całkowitych, znajdź maksymalny iloczyn uzyskany z ciągłej podtablicy danej tablicy. Przykłady Wejście arr [] = {-2, -3, 0, -2, -40} Wyjście 80 Wejście arr [] = {5, 10, 6, -2, 1} Wyjście 300 Wejście arr [] = {-1 , -4, -10, 0, 70} Wyjście 70 ...

Czytaj więcej

Pytanie 44. Ustaw Matrix Zeroes W zadaniu zerowych macierzy macierzy daliśmy macierz (n X m), jeśli element jest 0, ustaw cały jego wiersz i kolumnę 0. Przykłady Dane wejściowe: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Wynik: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Czytaj więcej

Pytanie 45. 3 Suma W zadaniu 3 Sum, daliśmy tablicę zawierającą n liczb całkowitych, znajdź wszystkie unikalne triole, które sumują się do 0. Przykładowe dane wejściowe: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} Dane wyjściowe: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} Podejście naiwne dla problemu sumy 3 Podejście brutalnej siły ...

Czytaj więcej

Pytanie 46. Znajdź zduplikowany numer Biorąc pod uwagę liczbę tablic zawierającą (n + 1) elementów, a każdy element znajduje się w przedziale od 1 do n. Jeśli jest tylko jeden zduplikowany element, znajdź zduplikowany numer. Przykłady Wejście: nums = {1, 3, 4, 2, 2} Wyjście: 2 Wejście: nums = {3, 1, 3, 4, 2} Wyjście: 3 Naiwny ...

Czytaj więcej

Pytanie 47. Znajdź zduplikowany element Biorąc pod uwagę tablicę liczb całkowitych o rozmiarze n + 1, w której każdy element tablicy znajduje się między 1 a n (włącznie), w tablicy jest jeden zduplikowany element, znajdź zduplikowany element. Metoda brutalnej siły - Podejście 1 do Znajdź zduplikowany element Dla każdego i-tego elementu uruchom pętlę ...

Czytaj więcej

Pytanie 48. Zatrzymywanie wody deszczowej Rozwiązanie LeetCode W zadaniu Trapping Rain Water LeetCode podaliśmy N nieujemnych liczb całkowitych reprezentujących mapę wysokości, a szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody, która może zostać uwięziona w powyższej strukturze. Przykład Rozumiemy to na przykładzie Dla ...

Czytaj więcej

Pytanie 49. Suma kombinacji W problemie z sumami kombinacji daliśmy tablicę dodatnich liczb całkowitych arr [] i sumę s, znajdź wszystkie unikalne kombinacje elementów w arr [], gdzie suma tych elementów jest równa s. Tę samą powtarzającą się liczbę można wybrać z arr [] nieograniczoną liczbę razy. Elementy ...

Czytaj więcej

Pytanie 50. Szukaj w posortowanej tablicy obróconej Wyszukiwanie elementów w posortowanej tablicy obróconej można znaleźć za pomocą wyszukiwania binarnego w czasie O (logowania). Celem tego posta jest znalezienie danego elementu w posortowanej obróconej tablicy w czasie O (logn). Podano przykład posortowanej, obróconej tablicy. Przykładowe dane wejściowe: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Czytaj więcej

Pytanie 51. Maksymalna podtablica W zadaniu Maximum Subarray daliśmy tablicę liczb całkowitych, znajdź ciągłą tablicę podrzędną, która ma największą sumę i wypisz maksymalną sumę wartości podtablicy. Przykład Wejściowe liczby [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Wyjście 6 Algorytm Celem jest znalezienie ...

Czytaj więcej

Pytanie 52. Scalanie przedziałów W problemie scalania przedziałów daliśmy zbiór przedziałów postaci [l, r], scal nakładające się przedziały. Przykłady Dane wejściowe {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Dane wyjściowe {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Dane wejściowe {[ 1, 4], [1, 5]} Wynik {[1, 5]} Naiwne podejście do łączenia przedziałów ...

Czytaj więcej

Pytanie 53. 4Suma W zadaniu 4Sum daliśmy liczbę całkowitą x i tablicę a [] o rozmiarze n. Znajdź cały unikalny zestaw 4 elementów w tablicy, tak aby suma tych 4 elementów była równa podanej liczbie całkowitej x. Przykład Wprowadź a [] = {1, 0, -1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 54. Utwórz maksymalną liczbę W zadaniu Utwórz maksymalną liczbę daliśmy dwie tablice o długości n i m z cyframi 0-9 reprezentującymi dwie liczby. Utwórz maksymalną liczbę długości k <= m + n z cyfr tych dwóch. Względna kolejność cyfr z tej samej tablicy musi ...

Czytaj więcej

Pytanie 55. Znajdź element szczytowy Rozumiemy problem Znajdź element szczytowy. Dziś mamy tablicę, która potrzebuje swojego elementu szczytowego. Teraz pewnie się zastanawiasz, co mam na myśli, mówiąc o elemencie szczytowym? Element szczytowy to taki, który jest większy niż wszyscy jego sąsiedzi. Przykład: biorąc pod uwagę tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 56. Brakujący numer W zadaniu Missing Number daliśmy tablicę o rozmiarze N zawierającą liczby od 0 do N. Wszystkie wartości w tablicy są unikalne. Musimy znaleźć brakującą liczbę, której nie ma w tablicy, a ta liczba znajduje się między 0 a N. Tutaj ...

Czytaj więcej

Pytanie 57. Scal posortowaną tablicę W problemie scalania posortowanych tablic daliśmy dwie posortowane tablice w kolejności rosnącej. W danych wejściowych najpierw podaliśmy liczbę zainicjowaną dla tablic1 i tablica2. Te dwie liczby to N i M. Rozmiar tablicy 1 jest równy sumie N i M. W tablicy 1 najpierw ...

Czytaj więcej

Pytanie 58. Obróć szyk Rotate array to problem, w którym podaliśmy tablicę o rozmiarze N. Musimy obrócić tablicę we właściwym kierunku. Każdy element przesuwa się o jedną pozycję w prawo, a ostatni element tablicy przechodzi na pierwszą pozycję. Więc podaliśmy wartość K ...

Czytaj więcej

Pytanie 59. Pojemnik z największą ilością wody Opis problemu: otrzymałeś n liczb całkowitych (y0, y1, y2… yn-1) przy n indeksach (i = 0,1,2… n-1). Liczba całkowita w i-tym indeksie to yi. Teraz narysuj n linii na płaszczyźnie kartezjańskiej, z których każdy łączy punkty (i, yi) i (i, 0). Znajdź maksymalną objętość wody ...

Czytaj więcej

Pytanie 60. Sortowanie na stosie Sortowanie na stosie to technika sortowania oparta na porównaniu, która jest oparta na strukturze danych Binary Heap. HeapSort jest podobny do sortowania przez wybór, w którym znajdujemy maksymalny element, a następnie umieszczamy ten element na końcu. Powtarzamy ten sam proces dla pozostałych elementów. Biorąc pod uwagę nieposortowane ...

Czytaj więcej

Pytanie 61. Problem ze zmianą monet Problem ze zmianą monet - biorąc pod uwagę kilka monet o różnych wartościach c1, c2,…, cs (na przykład: 1,4,7….). Potrzebujemy kwoty n. Użyj tych monet, aby utworzyć kwotę n. Możesz użyć monety tyle razy, ile potrzeba. Znajdź całkowitą liczbę sposobów, w jakie ...

Czytaj więcej

Pytanie 62. Mnożenie dwóch macierzy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Mnożenie dwóch macierzy” podaliśmy dwie macierze. Musimy pomnożyć te macierze i wydrukować wynik lub ostateczną macierz. Tutaj warunkiem koniecznym i wystarczającym jest liczba kolumn w A powinna być równa liczbie wierszy w macierzy ...

Czytaj więcej

Pytanie 63. Kupuj akcje Sprzedaj, aby zmaksymalizować zysk Opis problemu W zadaniu „Kupuj akcje, aby zmaksymalizować zysk” podaliśmy tablicę zawierającą cenę akcji każdego dnia, znajdź maksymalny zysk, jaki możesz osiągnąć, kupując i sprzedając w tych dniach. Tutaj możemy kupować i sprzedawać wielokrotnie, ale dopiero po sprzedaży ...

Czytaj więcej

Pytanie 64. Scalanie nakładających się interwałów II Stwierdzenie problemu W zadaniu „Merge Overlapping Intervals II” podaliśmy zestaw przedziałów. Napisz program, który połączy nakładające się interwały w jeden i wydrukuje wszystkie nienakładające się interwały. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą n. Drugi wiersz zawierający n par, gdzie każda para jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 65. Maksymalna suma podtablicy przy użyciu funkcji Podziel i zwyciężaj Stwierdzenie problemu W zadaniu „Maksymalna suma podtablicy przy użyciu dzielenia i zwyciężania” podaliśmy tablicę liczb całkowitych dodatnich i ujemnych. Napisz program, który znajdzie największą sumę ciągłej podtablicy. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N. Drugi wiersz zawierający tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 66. Ułóż podane liczby, aby utworzyć największą liczbę II Stwierdzenie problemu W zadaniu „Ułóż podane liczby, aby utworzyły największą liczbę II”, podaliśmy tablicę dodatnich liczb całkowitych. Ułóż je w taki sposób, aby aranżacja stanowiła największą wartość. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający liczbę całkowitą n. Drugi wiersz zawierający ...

Czytaj więcej

Pytanie 67. Iteracyjna implementacja szybkiego sortowania Instrukcja problemu W zadaniu „Iteracyjna implementacja szybkiego sortowania” nadaliśmy tablicy []. Musimy posortować tablicę za pomocą szybkiego sortowania. Tutaj szybkie sortowanie nie jest realizowane rekurencyjnie, jest realizowane w sposób iteracyjny. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą n. Drugi wiersz zawierający ...

Czytaj więcej

Pytanie 68. Tasuj podaną tablicę Stwierdzenie problemu W zadaniu „Tasuj podaną tablicę” podaliśmy tablicę liczb całkowitych. Napisz program, który tasuje podaną tablicę. Oznacza to, że będzie losowo tasować elementy w tablicy. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą n. Drugi wiersz zawierający n liczb całkowitych oddzielonych spacjami Wyjście ...

Czytaj więcej

Pytanie 69. Sortowanie uporządkowanej tablicy K. Stwierdzenie problemu W zadaniu „Sorting a K Sorted Array” podaliśmy tablicę n elementów, gdzie każdy element znajduje się co najwyżej k od swojej pozycji docelowej. Opracuj algorytm sortujący w czasie O (n log k). Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający dwie wartości całkowite N ...

Czytaj więcej

Pytanie 70. Maksymalna podtablica produktów II Stwierdzenie problemu W zadaniu „Maximum Product Subarray II” podaliśmy tablicę składającą się z dodatnich i ujemnych liczb całkowitych oraz zer. Musimy znaleźć maksymalny iloczyn podtablicy. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N. Drugi wiersz zawierający N liczb całkowitych oddzielonych spacjami. Format wyjściowy Jedyny ...

Czytaj więcej

Pytanie 71. Największa podtablica z równą liczbą zer i jedynek Stwierdzenie problemu W zadaniu „Największa podtablica z równą liczbą 0 i 1”, daliśmy tablicę [] zawierającą tylko 0 i 1. Znajdź największą podtablicę z równą liczbą 0 i 1 i wydrukujemy indeks początkowy i indeks końcowy największej podtablicy. ...

Czytaj więcej

Pytanie 72. Kolejność zwiększania maksymalnej sumy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Maksymalna suma zwiększająca kolejność” podaliśmy tablicę. Znajdź sumę maksymalnego podciągu danej tablicy, czyli liczby całkowite w podciągu są posortowane. Podsekwencja jest częścią tablicy, która jest sekwencją, która jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 73. Liczba mniejszych elementów po prawej stronie Stwierdzenie problemu W zadaniu „Liczba mniejszych elementów po prawej stronie” nadaliśmy tablicy []. Znajdź liczbę mniejszych elementów, które znajdują się po prawej stronie każdego elementu. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający liczbę całkowitą N. Drugi wiersz zawierający N liczb całkowitych oddzielonych spacjami. Wynik ...

Czytaj więcej

Pytanie 74. Zwiększenie kolejności długości o trzy z maksymalnym produktem Stwierdzenie problemu W zadaniu „Zwiększanie kolejności długości trzech z maksymalnym iloczynem” podaliśmy tablicę dodatnich liczb całkowitych. Znajdź podciąg o długości 3 z maksymalnym produktem. Kolejność powinna rosnąć. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający liczbę całkowitą N oznaczającą rozmiar ...

Czytaj więcej

Pytanie 75. W tablicy elementy pojawiają się częściej niż N / K Stwierdzenie problemu W zadaniu „Elementy pojawiają się więcej niż N / K razy w tablicy” podano tablicę liczb całkowitych o rozmiarze n. Znajdź elementy, które pojawiają się więcej niż n / k razy. Gdzie k jest wartością wejściową. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający dwie liczby całkowite N i ...

Czytaj więcej

Pytanie 76. Znajdź element szczytowy z tablicy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Znajdź element szczytowy z tablicy” podaliśmy wejściową tablicę liczb całkowitych. Znajdź szczytowy element. W tablicy element jest elementem szczytowym, jeśli element jest większy od obu sąsiadów. W przypadku elementów narożnych możemy rozważyć jedyne ...

Czytaj więcej

Pytanie 77. Zmień kolejność liczb dodatnich i ujemnych na przemian w tablicy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Zmień kolejność liczb dodatnich i ujemnych alternatywnie w tablicy” nadaliśmy tablicy []. Ta tablica zawiera dodatnie i ujemne liczby całkowite. Zmień układ tablicy w taki sposób, aby dodatnie i ujemne były umieszczane naprzemiennie. Tutaj liczba elementów pozytywnych i negatywnych nie musi ...

Czytaj więcej

Pytanie 78. Znajdź maksymalną powtarzającą się liczbę w tablicy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Znajdź maksymalną powtarzającą się liczbę w tablicy” podaliśmy nieposortowaną tablicę o rozmiarze N. Podana tablica zawiera liczby z zakresu {0, k} gdzie k <= N. Znajdź liczbę, która zbliża się do maksymalnej liczby razy w tablicy. Format wejściowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 79. Cztery elementy, które sumują się do danych Stwierdzenie problemu W czterech elementach, które sumują się do danego problemu, podaliśmy tablicę zawierającą N elementów, które mogą być dodatnie lub ujemne. Znajdź zbiór czterech elementów, których suma jest równa podanej wartości k. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N. Drugi wiersz zawierający tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 80. Problem partycji Instrukcja problemu W przypadku problemu z partycjami podaliśmy zestaw zawierający n elementów. Sprawdź, czy dany zbiór można podzielić na dwa zbiory, których suma elementów w podzbiorach jest równa. Przykład Wejście arr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Dane wyjściowe Tak Objaśnienie Tablica ...

Czytaj więcej

Pytanie 81. Problem celebrytów Stwierdzenie problemu W przypadku problemu z celebrytami jest pokój złożony z N osób. Znajdź celebrytę. Warunki dla gwiazdy to - Jeśli A jest gwiazdą, to wszyscy w pokoju powinni wiedzieć A. A nie powinien znać nikogo w pokoju. Musimy znaleźć osobę, która spełnia te warunki. ...

Czytaj więcej

Pytanie 82. Podtablica z podaną sumą Instrukcja problemu W podtablicy z zadanym problemem sumarycznym podaliśmy tablicę zawierającą n elementów dodatnich. Musimy znaleźć podtablicę, w której suma wszystkich elementów podtablicy jest równa podanej_sumie. Podtablica jest uzyskiwana z oryginalnej tablicy, usuwając niektóre ...

Czytaj więcej

Pytanie 83. Znajdź utracony element ze zduplikowanej tablicy Instrukcja problemu Biorąc pod uwagę dwie tablice A i B, jedna tablica jest duplikatem drugiej, z wyjątkiem jednego elementu. Brakuje jednego elementu w A lub B. Musimy znaleźć utracony element ze zduplikowanej tablicy. Przykład 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Czytaj więcej

Pytanie 84. Zmień kolejność podanej tablicy na maksymalną minimalną formę Stwierdzenie problemu W zadaniu „Zmień układ podanej tablicy w maksymalnej minimalnej formie” podaliśmy posortowaną tablicę zawierającą N elementów. Zmień kolejność podanej posortowanej tablicy dodatnich liczb całkowitych tak, aby alternatywne elementy to i-ty max i i-ty min. Zobacz poniżej, aby lepiej zrozumieć przegrupowanie elementów - Array [0] ...

Czytaj więcej

Pytanie 85. Podtablica i kolejność Stwierdzenie problemu W zadaniu podtablicy i podciągów musimy wypisać wszystkie podtablice i podciągi dla danej tablicy. Wygeneruj wszystkie możliwe niepuste podtablice. Podtablica jest zwykle definiowana jako część lub sekcja tablicy, w której ciągłość jest oparta na indeksie. Podtablica ...

Czytaj więcej

Pytanie 86. Scal dwie posortowane tablice Instrukcja problemu W przypadku problemu scalania dwóch posortowanych tablic, daliśmy dwie posortowane tablice wejściowe, musimy połączyć te dwie tablice tak, aby początkowe liczby po całkowitym sortowaniu znajdowały się w pierwszej tablicy i pozostały w drugiej tablicy. Przykładowe wejście A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Czytaj więcej

Pytanie 87. Liczba trojaczków z sumą mniejszą niż podana wartość Instrukcja problemu Podaliśmy tablicę zawierającą N elementów. W podanej tablicy Policz liczbę trójek z sumą mniejszą niż podana wartość. Przykład Wejście a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Suma = 10 Wyjście 7 Możliwe tróje to: ...

Czytaj więcej

Pytanie 88. Następny większy element w tablicy Instrukcja problemu Mając tablicę, znajdziemy następny większy element każdego elementu tablicy. Jeśli nie ma kolejnego większego elementu dla tego elementu, wydrukujemy -1, w przeciwnym razie wydrukujemy ten element. Uwaga: następny większy element to element, który jest większy i ...

Czytaj więcej

Pytanie 89. Łączenie dwóch posortowanych tablic Stwierdzenie problemu Przy łączeniu dwóch posortowanych tablic mamy do czynienia z dwiema posortowanymi tablicami, jedną o rozmiarze m + n, a drugą o rozmiarze n. Połączymy tablicę o rozmiarze n z tablicą o rozmiarze m + n i wydrukujemy połączoną tablicę o rozmiarze m + n. Przykładowe wejście 6 3 M [] = ...

Czytaj więcej

Pytanie 90. Znajdź element za pomocą wyszukiwania binarnego w posortowanej tablicy Instrukcja problemu Mając posortowaną tablicę, znajdź element za pomocą wyszukiwania binarnego w posortowanej tablicy. Jeśli jest obecny, wydrukuj indeks tego elementu w przeciwnym razie print -1. Przykładowe dane wejściowe arr [] = {1, 6, 7, 8, 9, 12, 14, 16, 26, 29, 36, 37, 156} X = 6 // element do przeszukania ...

Czytaj więcej

Pytanie 91. Znajdź trójkę w tablicy z podaną sumą Instrukcja problemu Mając tablicę liczb całkowitych, znajdź kombinację trzech elementów w tablicy, których suma jest równa danej wartości X. Tutaj wypiszemy pierwszą otrzymaną kombinację. Jeśli nie ma takiej kombinacji, wypisz -1. Przykładowe wejście N = 5, X = 15 arr [] = ...

Czytaj więcej

Pytanie 92. Znajdź duplikaty w tablicy w najbardziej efektywny sposób Stwierdzenie problemu Wyświetla wszystkie elementy, które są duplikatami w najbardziej efektywny sposób w przestrzeni O (n) i O (1). Biorąc pod uwagę tablicę o rozmiarze n, która zawiera liczby z zakresu od 0 do n-1, liczby te mogą wystąpić dowolną liczbę razy. Znajdź duplikaty w tablicy w najbardziej wydajnym ...

Czytaj więcej

Pytanie 93. Brak najmniejszej liczby dodatniej w niesortowanej tablicy Instrukcja problemu W podanej tablicy nieposortowanej znajdź najmniejszą dodatnią liczbę brakującą w nieposortowanej tablicy. Dodatnia liczba całkowita nie obejmuje 0. W razie potrzeby możemy zmodyfikować oryginalną tablicę. Tablica może zawierać liczby dodatnie i ujemne. Przykład a. Tablica wejściowa: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 94. Przenieś wszystkie zera na koniec podanej tablicy Instrukcja problemu W podanej tablicy przenieś wszystkie zera obecne w tablicy na jej koniec. Tutaj zawsze istnieje sposób, aby wstawić całą liczbę zer na końcu tablicy. Przykładowe wejście 9 9 17 0 14 0 ...

Czytaj więcej

Pytanie 95. Policz liczbę wystąpień w posortowanej tablicy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Count Number of Occurrences in a Sorted Array” podano posortowaną tablicę. Policz liczbę wystąpień lub częstotliwość w posortowanej tablicy X, gdzie X jest liczbą całkowitą. Przykładowe wejście 13 1 2 2 2 2 3 3 3 4 4 ...

Czytaj więcej

Pytanie 96. Znajdź najmniejszą brakującą liczbę w posortowanej tablicy Instrukcja problemu W zadaniu „Znajdź najmniejszą brakującą liczbę w posortowanej tablicy” podaliśmy tablicę liczb całkowitych. Znajdź najmniejszą brakującą liczbę w posortowanej tablicy o rozmiarze N, zawierającej unikalne elementy w zakresie od 0 do M-1, gdzie M> N. Przykładowe wejście [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Czytaj więcej

Pytanie 97. Pierwszy powtarzający się element Instrukcja problemu Podaliśmy tablicę zawierającą n liczb całkowitych. Musimy znaleźć pierwszy powtarzający się element w podanej tablicy. Jeśli nie ma powtarzającego się elementu, wypisz „Nie znaleziono powtarzającej się liczby całkowitej”. Uwaga: elementy powtarzające się to elementy, które pojawiają się więcej niż raz. (Tablica może zawierać duplikaty) ...

Czytaj więcej

Pytanie 98. Układanka z tablicą produktów Stwierdzenie problemu W przypadku zagadki z tablicą produktową musimy skonstruować tablicę, w której i-ty element będzie iloczynem wszystkich elementów w danej tablicy z wyjątkiem elementu na i-tej pozycji. Przykład Wejście 5 10 3 5 6 2 Wyjście 180 ...

Czytaj więcej

Pytanie 99. Znajdź pierwszą powtarzającą się liczbę w podanej tablicy Stwierdzenie problemu Tablica może zawierać wiele powtarzających się liczb, ale musisz znaleźć pierwszą powtarzającą się liczbę w danej tablicy (występującą po raz drugi). Przykład Wejście 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Wyjście 5 jest pierwszym powtarzającym się elementem ...

Czytaj więcej

Pytanie 100. Element większościowy Instrukcja problemu Mając posortowaną tablicę, musimy znaleźć większość elementów z posortowanej tablicy. Element większościowy: liczba występująca ponad połowę rozmiaru tablicy. Tutaj podaliśmy liczbę x, którą musimy sprawdzić, czy jest to element większościowy, czy nie. Przykładowe wejście 5 2 ...

Czytaj więcej

Pytanie 101. Znajdź brakujący numer Stwierdzenie problemu Szukając brakującej liczby z tablicy zawierającej od 1 do N liczb, podaliśmy tablicę zawierającą N-1 liczb. Brakuje jednej liczby w tablicy liczb od 1 do N. Musimy znaleźć brakującą liczbę. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą ...

Czytaj więcej

Pytania o ciąg jabłek

Pytanie 102. Najdłuższy wspólny prefiks Leetcode rozwiązanie Opis problemu Najdłuższy wspólny prefiks Rozwiązanie LeetCode – „Najdłuższy wspólny prefiks” oznacza, że ​​podano tablicę ciągów. Musimy znaleźć najdłuższy wspólny przedrostek wśród tych ciągów. Jeśli nie istnieje żaden prefiks, zwróć pusty ciąg. Przykład: Wejście: strs = ["flower","flow","flight"] Wyjście: "fl" Wyjaśnienie: "fl" to najdłuższy ...

Czytaj więcej

Pytanie 103. Prawidłowe rozwiązanie Leetcode Palindrome II Opis problemu Rozwiązanie Valid Palindrome II LeetCode – „Valid Palindrome II” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę ciąg s, musimy zwrócić prawdę, jeśli s może być ciągiem palindromu po usunięciu co najwyżej jednego znaku. Przykład: Wejście: s = "aba" Wyjście: prawda Wyjaśnienie: Ciąg wejściowy jest już palindromem, więc jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 104. Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode – „Właściwe nawiasy” oznaczają, że otrzymujesz ciąg zawierający tylko znaki '(', ')', '{', '}', '[' i ']'. Musimy ustalić, czy ciąg wejściowy jest prawidłowym ciągiem, czy nie. Mówi się, że ciąg jest prawidłowym ciągiem, jeśli otwarte nawiasy muszą być zamknięte ...

Czytaj więcej

Pytanie 105. Największy numer rozwiązania Leetcode Opis problemu The Largest Number LeetCode Solution – „Largest Number” mówi, że mając listę nieujemnych liczb całkowitych, musimy ułożyć liczby w taki sposób, aby tworzyły największą liczbę i ją zwracać. Ponieważ wynik może być bardzo duży, więc musisz wrócić ...

Czytaj więcej

Pytanie 106. Implementacja Trie (drzewo przedrostkowe) Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Implementacja tria (drzewo prefiksów) Rozwiązanie LeetCode – „Implement Trie (drzewo prefiksowe)” prosi o zaimplementowanie struktury danych Trie, która efektywnie wykonuje wstawianie, wyszukiwanie i wyszukiwanie prefiksów. Przykład: Dane wejściowe: ["Trie", "insert", "search", "search", "startsWith", "insert", "search"] [[], ["jabłko"], ["jabłko"], [ "app"], ["app"], ["app"], ["app"]] Dane wyjściowe: [null, null, true, false, true, null, true] Wyjaśnienie: Po wstawieniu wszystkich ciągów spróbuj wyglądać lubię to. Słowo jabłko jest wyszukiwane, które ...

Czytaj więcej

Pytanie 107. Rozwiązanie Leetcode do partycjonowania palindromu Opis problemu Partycjonowanie palindromu Rozwiązanie LeetCode – „Podział palindromu” stwierdza, że ​​otrzymujesz ciąg, podziel ciąg wejściowy tak, aby każdy podłańcuch partycji był palindromem. Zwraca wszystkie możliwe partycjonowanie palindromu ciągu wejściowego. Przykład: Wejście: s = "aab" Wyjście: [["a","a","b"],["aa","b"]] Wyjaśnienie: Istnieją dokładnie 2 prawidłowe ...

Czytaj więcej

Pytanie 108. Policz i powiedz rozwiązanie Leetcode Opis problemu Licz i mów Rozwiązanie LeetCode – „Licz i mów” prosi o znalezienie n-tego wyrazu sekwencji liczenia i mów. Sekwencja policz i powiedz to sekwencja ciągów cyfr zdefiniowana przez formułę rekurencyjną: countAndSay(1) = "1" countAndSay(n) to sposób, w jaki „wymawiasz” ciąg cyfr z countAndSay(n-1), który jest następnie konwertowany ...

Czytaj więcej

Pytanie 109. Podciągi palindromiczne Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Podciągi palindromiczne Rozwiązanie LeetCode – „Podciągi palindromiczne” prosi o znalezienie całkowitej liczby podciągów palindromicznych w ciągu wejściowym. Ciąg znaków jest palindromem, gdy czyta się go w przód i w tył tak samo. Podciąg to ciągła sekwencja znaków w ciągu. Przykład: Wejście: s = "aaa" Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 110. Usuń nieprawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Rozwiązanie Usuń nieprawidłowe nawiasy Leetcode — informuje o otrzymaniu ciągu s zawierającego nawiasy i małe litery. Musimy usunąć minimalną liczbę nieprawidłowych nawiasów, aby ciąg wejściowy był prawidłowy. Musimy zwrócić wszystkie możliwe wyniki w dowolnej kolejności. Ciąg to ...

Czytaj więcej

Pytanie 111. Rozwiązanie Leetcode z ciągami izomorficznymi Stwierdzenie problemu W tym zadaniu mamy do czynienia z dwoma łańcuchami: a i b. Naszym celem jest określenie, czy te dwa struny są izomorficzne, czy nie. Dwa łańcuchy nazywane są izomorficznymi wtedy i tylko wtedy, gdy znaki w pierwszym ciągu można w ogóle zastąpić dowolnym znakiem (łącznie z nim samym) ...

Czytaj więcej

Pytanie 112. Rozwiązanie Leetcode z małymi literami Problem To Lower Case Leetcode Solution dostarcza nam ciąg znaków i prosi nas o przekonwertowanie wszystkich wielkich liter na małe alfabety. Jesteśmy zobowiązani do konwersji wszystkich wielkich lub małych liter alfabetu na małe litery. Problem wydaje się więc prosty, ale wcześniej ...

Czytaj więcej

Pytanie 113. Prawidłowe rozwiązanie Palindrome Leetcode Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę ciąg znaków, musimy określić, czy jest to palindrom, biorąc pod uwagę tylko znaki alfanumeryczne, tj. Tylko cyfry i alfabety. Musimy także ignorować przypadki w przypadku znaków alfabetu. Przykład „Człowiek, plan, kanał: Panama” prawda Wyjaśnienie: „AmanaplanacanalPanama” jest prawidłowym palindromem. „ścigaj się samochodem” ...

Czytaj więcej

Pytanie 114. Rozwiązanie Roman do Integer Leetcode W zadaniu „Roman to Integer” otrzymujemy łańcuch reprezentujący pewną dodatnią liczbę całkowitą w postaci rzymskiej. Cyfry rzymskie są reprezentowane przez 7 znaków, które można przekonwertować na liczby całkowite przy użyciu poniższej tabeli: Uwaga: Wartość całkowita podanej cyfry rzymskiej nie przekroczy ani ...

Czytaj więcej

Pytanie 115. Rozwiązanie Multiply Strings Leetcode Problem Rozwiązanie Multiply Strings Leetcode wymaga od nas pomnożenia dwóch ciągów, które są nam podawane jako dane wejściowe. Jesteśmy zobowiązani do wydrukowania lub zwrócenia tego wyniku mnożenia do funkcji wywołującej. Więc, aby ująć to bardziej formalnie, mając dwa ciągi, znajdź iloczyn podanych ciągów. ...

Czytaj więcej

Pytanie 116. Rozwiązanie typu Integer to Roman Leetcode W tym zadaniu otrzymujemy liczbę całkowitą i musimy ją zamienić na rzymską. Tak więc problem jest ogólnie określany jako „Integer to Roman”, a to jest rozwiązanie Integer to Roman Leetcode. Jeśli ktoś nie wie o cyfrach rzymskich. W dawnych czasach ludzie nie ...

Czytaj więcej

Pytanie 117. Znajdź najmniejszy zakres zawierający elementy z k list W zadaniu „Znajdź najmniejszy zakres zawierający elementy z k list” podaliśmy K list, które są posortowane i tej samej wielkości N. Prosi o określenie najmniejszego zakresu zawierającego co najmniej element (y) z każdej z list K . Jeśli jest więcej niż jeden ...

Czytaj więcej

Pytanie 118. Kombinacje literowe numeru telefonu W przypadku kombinacji liter w przypadku problemu z numerem telefonu podaliśmy ciąg zawierający liczby od 2 do 9. Problem polega na znalezieniu wszystkich możliwych kombinacji, które mogłyby być reprezentowane przez ten numer, gdyby każdy numer miał przypisane jakieś litery. Przypisanie numeru to ...

Czytaj więcej

Pytanie 119. Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode — Mając ciąg, musimy znaleźć długość najdłuższego podciągu bez powtarzających się znaków. Przyjrzyjmy się kilku przykładom: Przykład pwwkew 3 Wyjaśnienie: Odpowiedź to „wke” o długości 3 aav 2 Wyjaśnienie: Odpowiedź to „av” o długości 2 Podejście-1 ...

Czytaj więcej

Pytanie 120. Dekoduj ciąg Załóżmy, że otrzymujesz zakodowany ciąg. Łańcuch jest zakodowany w jakimś wzorcu, Twoim zadaniem jest zdekodowanie ciągu. Powiedzmy, że <liczba wystąpień ciągu znaków> [ciąg] Przykład Wejście 3 [b] 2 [bc] Wynik bbbcaca Wyjaśnienie Tutaj „b” występuje 3 razy, a „ca” występuje 2 razy. ...

Czytaj więcej

Pytanie 121. Następna permutacja W następnym zadaniu z permutacją podaliśmy słowo, znajdź jego leksykograficznie większą_permutację. Przykładowe wejście: str = "tutorialcup" wyjście: tutorialpcu wejście: str = "nmhdgfecba" wyjście: nmheabcdfg wejście: str = "algorytmy" wyjście: algorytm wejście: str = "spoonfeed" wyjście: Następna Permutacja ...

Czytaj więcej

Pytanie 122. Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu sortowania W problemie Longest Common Prefix using Sorting podaliśmy zestaw ciągów, znajdź najdłuższy wspólny prefiks. tzn. znajdź przedrostek, który jest wspólny dla wszystkich łańcuchów. Przykład Input1: {„tutorialcup”, „tutorial”, „tussle”, „tumble”} Wyjście: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Wyjście: "ba" Input3: {"abcd "} Wynik:" abcd "...

Czytaj więcej

Pytanie 123. Dopasowanie wyrażeń regularnych W zadaniu z dopasowywaniem wyrażeń regularnych podaliśmy dwa łańcuchy, jeden (załóżmy, że x) składa się tylko z małych liter, a drugi (załóżmy, że y) składa się z małych liter z dwoma znakami specjalnymi, tj. „.”. i "*". Zadanie polega na znalezieniu, czy drugi ciąg ...

Czytaj więcej

Pytanie 124. Kompresja strun W zadaniu kompresji ciągów znaków daliśmy tablicę [] typu char. Skompresuj go jako znak i liczbę określonego znaku (jeśli liczba znaków wynosi 1, jedyny znak jest przechowywany w skompresowanej tablicy). Długość skompresowanej tablicy powinna ...

Czytaj więcej

Pytanie 125. Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode W problemie z prawidłowymi nawiasami LeetCode podaliśmy ciąg znaków zawierający tylko znaki '(', ')', '{', '}', '[' i ']', określające czy ciąg wejściowy jest poprawny. Tutaj zapewnimy Ci prawidłowe rozwiązanie LeetCode w nawiasach. Ciąg wejściowy jest prawidłowy, jeśli: Otwarte nawiasy muszą być zamknięte ...

Czytaj więcej

Pytanie 126. Najdłuższy wspólny prefiks używający Trie W problemie Longest Common Prefix using Trie podaliśmy zestaw ciągów, znajdź najdłuższy wspólny prefiks. tzn. znajdź przedrostek, który jest wspólny dla wszystkich łańcuchów. Przykład Input1: {„tutorialcup”, „tutorial”, „tussle”, „tumble”} Wyjście: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Wyjście: "ba" Input3: {"abcd "} Wynik:" abcd "...

Czytaj więcej

Pytanie 127. Znajdź numer Najbliższy Palindrom Problem W znalezieniu najbliższej liczby palindromowej podaliśmy liczbę n. Znajdź liczbę, która jest palindromem, a bezwzględna różnica między liczbą palindromową an jest możliwie najmniejsza z wyjątkiem zera. Jeśli jest więcej niż jedna liczba spełniająca ten warunek, wydrukuj ...

Czytaj więcej

Pytanie 128. Policz i powiedz Policz i powiedz, w którym podaliśmy liczbę N i musimy znaleźć N-ty człon zliczania i powiedzieć sekwencję. Najpierw musimy zrozumieć, czym jest liczenie i powiedzieć sekwencję. Najpierw spójrz na niektóre terminy w sekwencji: 1. człon to „1”. II semestr to ...

Czytaj więcej

Pytanie 129. Znajdź unikalny znak w ciągu W polu Znajdź unikatowy znak w problemie ze stringami podaliśmy ciąg zawierający tylko małe litery (az). Musimy znaleźć w nim pierwszy niepowtarzalny znak i wydrukować indeks. jeśli taki znak nie istnieje, drukuj -1. Format wejściowy Tylko jeden wiersz zawierający ciąg. Format wyjściowy Drukuj ...

Czytaj więcej

Pytanie 130. Liczba całkowita na rzymską Zamiana liczby całkowitej na rzymską. Podaliśmy liczbę N i musimy wydrukować rzymską liczbę N. Liczby rzymskie są reprezentowane przez użycie wartości {I, V, X, L, C, D, M}. Zobaczmy kilka przykładów dobrego zrozumienia. Format wejściowy Tylko jeden wiersz zawierający ...

Czytaj więcej

Pytanie 131. Ciągi izomorficzne Ciągi izomorficzne - biorąc pod uwagę dwa ciągi, musimy sprawdzić, czy dla każdego wystąpienia znaku w łańcuchu 1 występuje unikalne mapowanie ze znakami w łańcuchu2. Krótko mówiąc, sprawdź, czy istnieje mapowanie jeden do jednego, czy nie. Przykład Wejście str1 = „aab” str2 = „xxy” Wyjście Prawda ...

Czytaj więcej

Pytanie 132. Kth Niepowtarzający się znak Stwierdzenie problemu W „Niepowtarzającym się znaku Kth” podano ciąg „s”. Napisz program, który znajdzie k-ty niepowtarzalny_znak. Jeśli jest mniej niż k znaków, które się nie powtarzają, wypisz „-1”. Format wejściowy Pierwsza i jedyna linia zawierająca ciąg „s”. ...

Czytaj więcej

Pytanie 133. Najdłuższy wspólny prefiks słowo po dopasowaniu słów Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najdłuższy powszechny prefiks używający słowa według dopasowania słów” podaliśmy N ciągów. Napisz program, który znajdzie najdłuższy wspólny prefiks podanych ciągów. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N, która oznacza liczbę ciągów. Następne N wierszy ...

Czytaj więcej

Pytanie 134. Najdłuższy powszechny prefiks używający znaku przez dopasowanie znaków Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najdłuższy wspólny prefiks z dopasowywaniem znaków” podaliśmy liczbę całkowitą N i N ciągów. Napisz program, który znajdzie najdłuższy wspólny prefiks podanych ciągów. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N, która oznacza liczbę ...

Czytaj więcej

Pytanie 135. Permutacje danego ciągu przy użyciu STL Stwierdzenie problemu W zadaniu „Permutacje danego ciągu przy użyciu STL” podaliśmy łańcuch „s”. Wydrukuj wszystkie permutacje ciągu wejściowego za pomocą funkcji STL. Format wejściowy Pierwsza i jedyna linia zawierająca ciąg „s”. Format wyjściowy Wydrukuj całą permutację podanego ...

Czytaj więcej

Pytanie 136. Małe litery na duże Stwierdzenie problemu W zadaniu „Małe litery na duże” podaliśmy łańcuch „s” zawierający tylko małe litery. Napisz program, który wydrukuje ten sam ciąg, ale z dużymi literami. Format wejściowy Pierwsza i jedyna linia zawierająca ciąg „s”. Format wyjściowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 137. Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu wyszukiwania binarnego II Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu wyszukiwania binarnego II” podaliśmy liczbę całkowitą N i N ciągów. Napisz program, który wypisze najdłuższy wspólny prefiks z podanych ciągów. Jeśli nie ma wspólnego przedrostka, wypisz „-1”. Format wejściowy Pierwsza linia zawierająca ...

Czytaj więcej

Pytanie 138. Długość najdłuższego prawidłowego podłańcucha Stwierdzenie problemu W polu „Długość najdłuższego prawidłowego podłańcucha” podaliśmy ciąg zawierający tylko nawiasy otwierające i zamykające. Napisz program, który znajdzie najdłuższy prawidłowy podciąg nawiasów. Format wejściowy Pierwsza i jedyna linia zawierająca ciąg znaków. Format wyjściowy Pierwszy i ...

Czytaj więcej

Pytanie 139. Ułóż podane liczby, aby utworzyć największą liczbę II Stwierdzenie problemu W zadaniu „Ułóż podane liczby, aby utworzyły największą liczbę II”, podaliśmy tablicę dodatnich liczb całkowitych. Ułóż je w taki sposób, aby aranżacja stanowiła największą wartość. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający liczbę całkowitą n. Drugi wiersz zawierający ...

Czytaj więcej

Pytanie 140. Sprawdź, czy połączona lista ciągów znaków tworzy palindrom Stwierdzenie problemu W zadaniu „Sprawdź, czy połączona lista ciągów znaków tworzy palindrom” przedstawiliśmy połączoną listę obsługującą dane łańcuchowe. Napisz program, który sprawdzi, czy dane tworzą palindrom, czy nie. Przykład b-> c-> d-> ca-> b 1 Wyjaśnienie: W powyższym przykładzie widzimy, że ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące jabłoni

Pytanie 141. Odzyskaj rozwiązanie Leetcode w drzewie wyszukiwania binarnego Opis problemu Odzyskiwanie binarnego drzewa wyszukiwania Rozwiązanie LeetCode – „Odzyskaj binarne drzewo wyszukiwania” podaje korzeń drzewa wyszukiwania binarnego, w którym wartości dokładnie dwóch węzłów są przez pomyłkę zamienione. Musimy odzyskać drzewo bez zmiany jego struktury. Przykład: Wejście: root = [1,3,null,null,2] Wyjście: [3,1,null,null,2] ...

Czytaj więcej

Pytanie 142. Rozwiązanie Leetcode drzewa symetrycznego Opis problemu Drzewo symetryczne Rozwiązanie LeetCode – „Drzewo symetryczne” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego, musimy sprawdzić, czy dane drzewo binarne jest swoim lustrem (symetryczne wokół jego środka), czy nie? Jeśli tak, musimy zwrócić prawdę, w przeciwnym razie fałsz. Przykład: ...

Czytaj więcej

Pytanie 143. Ścieżka od Root do Leaf z sumą docelową Leetcode Solutions Podane jest drzewo binarne i liczba całkowita K. Naszym celem jest zwrócenie, czy w drzewie istnieje ścieżka od korzenia do liścia, tak aby jej suma była równa docelowej-K. Suma ścieżki to suma wszystkich węzłów, które na niej leżą. 2 / \ ...

Czytaj więcej

Pytanie 144. Konwersja drzewa binarnego na drzewo wyszukiwania binarnego W przypadku problemu konwersji drzewa binarnego na drzewo wyszukiwania binarnego, daliśmy drzewo binarne przekonwertować je na drzewo wyszukiwania binarnego bez zmiany struktury drzewa. Przykład zamówienia w przedsprzedaży Input Output: 13 8 6 47 25 51 Algorytm Nie musimy zmieniać struktury ...

Czytaj więcej

Pytanie 145. Posortowana tablica do zrównoważonego BST W przypadku problemu z tablicą posortowaną do zbalansowanego BST, daliśmy tablicę w porządku posortowanym, skonstruuj drzewo wyszukiwania zbalansowanego z posortowanej tablicy. Przykłady Wejście arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Wyjście w przedsprzedaży: 3 2 1 5 4 Wejście arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Czytaj więcej

Pytanie 146. Skonstruuj BST na podstawie danego przemierzania kolejności poziomów Biorąc pod uwagę przemierzanie kolejności poziomów w drzewie wyszukiwania binarnego, napisz algorytm do konstruowania drzewa wyszukiwania binarnego lub BST na podstawie przechodzenia według kolejności poziomów ITS. Przykład Poziom wejściowy Zamówienie [] = {18, 12, 20, 8, 15, 25, 5, 9, 22, 31} Dane wyjściowe w kolejności: 5 8 9 12 15 18 ...

Czytaj więcej

Pytanie 147. Skonstruuj drzewo binarne z podanych przejść w kolejności i przed zamówieniem W tym problemie mamy uporządkowanie i preorder drzewa binarnego. Musimy skonstruować drzewo binarne z podanych przejść Inorder i Preorder. Przykładowe dane wejściowe: Inorder = [D, B, E, A, F, C] Preorder = [A, B, D, E, C, F] Dane wyjściowe: Wstępne zamówienie przejścia drzewa utworzonego przez ...

Czytaj więcej

Pytanie 148. Kolejność poziomów Traversal w formie spiralnej W tym zadaniu daliśmy drzewo binarne, wypisz jego przechodzenie po poziomie w postaci spirali. Przykłady Wejście Wyjście 10 30 20 40 50 80 70 60 Podejście naiwne do przejścia w kolejności poziomów w formie spiralnej Chodzi o to, aby wykonać przechodzenie po normalnym poziomie za pomocą ...

Czytaj więcej

Pytanie 149. Kth Najmniejszy element w BST W tym zadaniu daliśmy BST i liczbę k, znajdź k-ty najmniejszy element w BST. Przykłady Drzewo wejściowe [] = {5, 3, 6, 2, 4, null, null, 1} k = 3 Wyjście 3 Drzewo wejściowe [] = {3, 1, 4, null, 2} k = 1 Wyjście 1. ..

Czytaj więcej

Pytanie 150. Najniższy wspólny przodek Biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego i dwa węzły n1 i n2, znajdź LCA (najniższy wspólny przodek) węzłów. Przykład Co to jest najniższy wspólny przodek (LCA)? Przodkami węzła n są węzły obecne na ścieżce między korzeniem a węzłem. Rozważmy drzewo binarne pokazane w ...

Czytaj więcej

Pytanie 151. Porządek zygzakowaty w drzewie binarnym Mając drzewo binarne, wydrukuj zygzakowatą kolejność przechodzenia wartości węzłów. (tj. od lewej do prawej, a następnie od prawej do lewej na następnym poziomie i naprzemiennie). Przykład rozważ drzewo binarne podane poniżej Poniżej znajduje się zygzakowata kolejność przechodzenia powyższego drzewa binarnego Typy ...

Czytaj więcej

Pytanie 152. Drzewo symetryczne W zadaniu Drzewo symetryczne daliśmy drzewo binarne, sprawdź, czy jest lustrzanym odbiciem samego siebie. Mówi się, że drzewo jest swoim lustrzanym odbiciem, jeśli istnieje oś symetrii przechodząca przez węzeł główny, który dzieli drzewo na dwie takie same połowy. Przykładowe typy ...

Czytaj więcej

Pytanie 153. Najdłuższy wspólny prefiks używający Trie W problemie Longest Common Prefix using Trie podaliśmy zestaw ciągów, znajdź najdłuższy wspólny prefiks. tzn. znajdź przedrostek, który jest wspólny dla wszystkich łańcuchów. Przykład Input1: {„tutorialcup”, „tutorial”, „tussle”, „tumble”} Wyjście: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Wyjście: "ba" Input3: {"abcd "} Wynik:" abcd "...

Czytaj więcej

Pytanie 154. Sprawdź poprawność drzewa wyszukiwania binarnego Problem W przypadku problemu z walidacją drzewa wyszukiwania binarnego, podaliśmy korzeń drzewa, musimy sprawdzić, czy jest to drzewo wyszukiwania binarnego, czy nie. Przykład: Wynik: true Wyjaśnienie: Podane drzewo jest drzewem wyszukiwania binarnego, ponieważ wszystkie elementy pozostawione w każdym poddrzewie ...

Czytaj więcej

Pytanie 155. Suma ścieżki Co to jest problem z sumą ścieżek? W zadaniu Path Sum daliśmy drzewo binarne i liczbę całkowitą SUM. Musimy sprawdzić, czy jakakolwiek ścieżka od korzenia do liścia ma sumę równą SUMIE. Suma ścieżki jest definiowana jako suma wszystkich węzłów ...

Czytaj więcej

Pytanie 156. Przechodzenie przez kolejność poziomów drzewa binarnego Przechodzenie przez kolejność poziomów danego drzewa binarnego jest takie samo jak BFS drzewa binarnego. Czy już wiemy, czym właściwie jest BFS? jeśli nie, nie musisz czuć się źle, po prostu przeczytaj cały artykuł i zapoznaj się z naszymi poprzednimi artykułami, aby lepiej je zrozumieć. BFS to ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące wykresu Apple

Pytanie 157. Klonowanie wykresów Co to jest klonowanie wykresów? Dziś mamy z nami odniesienie do nieukierunkowanego wykresu. Co mamy robić? Zwracanie głębokiej kopii podanego wykresu. Spójrzmy na strukturę: Węzeł klasy: składa się z wartości danych i sąsiadów powiązanych z każdym ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące stosu jabłek

Pytanie 158. Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode Opis problemu Rozwiązanie „Trapping Rain Water” LeetCode – „Trapping Rain Water” stwierdza, że ​​mając tablicę wysokości, która reprezentuje mapę wysokości, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody uwięzionej po deszczu. Przykład: Wejście: wysokość = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Wyjście: 6 Wyjaśnienie: Sprawdź ...

Czytaj więcej

Pytanie 159. Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode – „Właściwe nawiasy” oznaczają, że otrzymujesz ciąg zawierający tylko znaki '(', ')', '{', '}', '[' i ']'. Musimy ustalić, czy ciąg wejściowy jest prawidłowym ciągiem, czy nie. Mówi się, że ciąg jest prawidłowym ciągiem, jeśli otwarte nawiasy muszą być zamknięte ...

Czytaj więcej

Pytanie 160. Rozwiązanie Leetcode stosu maksymalnej częstotliwości Opis problemu Stos maksymalnych częstotliwości Rozwiązanie LeetCode – „Stos maksymalnych częstotliwości” prosi o zaprojektowanie stosu częstotliwości, w którym za każdym razem, gdy zdejmujemy element ze stosu, powinien on zwrócić najczęściej występujący element w stosie. Zaimplementuj klasę FreqStack: FreqStack() tworzy pusty stos częstotliwości. void push(int val) wypycha...

Czytaj więcej

Pytanie 161. Rozwiązanie min. Kodu Leetcode dla stosu Stwierdzenie problemu Zaprojektuj stos, który obsługuje wypychanie, pop, top i pobieranie minimalnego elementu w stałym czasie. push (x) - Wepchnij element x na stos. pop () - usuwa element ze szczytu stosu. top () - Pobierz najwyższy element. getMin () - Pobiera minimalny element na stosie. ...

Czytaj więcej

Pytanie 162. Maksymalna liczba stosów Stwierdzenie problemu Problem „Maksymalny stos” oznacza zaprojektowanie specjalnego stosu, który może wykonywać następujące operacje: push (x): wsuń jeden element na stos. top (): zwraca element znajdujący się na szczycie stosu. pop (): usuwa element ze stosu, który jest na górze. peekmax (): ...

Czytaj więcej

Pytanie 163. Kolejność poziomów Traversal w formie spiralnej W tym zadaniu daliśmy drzewo binarne, wypisz jego przechodzenie po poziomie w postaci spirali. Przykłady Wejście Wyjście 10 30 20 40 50 80 70 60 Podejście naiwne do przejścia w kolejności poziomów w formie spiralnej Chodzi o to, aby wykonać przechodzenie po normalnym poziomie za pomocą ...

Czytaj więcej

Pytanie 164. Zatrzymywanie wody deszczowej Rozwiązanie LeetCode W zadaniu Trapping Rain Water LeetCode podaliśmy N nieujemnych liczb całkowitych reprezentujących mapę wysokości, a szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody, która może zostać uwięziona w powyższej strukturze. Przykład Rozumiemy to na przykładzie Dla ...

Czytaj więcej

Pytanie 165. Dekoduj ciąg Załóżmy, że otrzymujesz zakodowany ciąg. Łańcuch jest zakodowany w jakimś wzorcu, Twoim zadaniem jest zdekodowanie ciągu. Powiedzmy, że <liczba wystąpień ciągu znaków> [ciąg] Przykład Wejście 3 [b] 2 [bc] Wynik bbbcaca Wyjaśnienie Tutaj „b” występuje 3 razy, a „ca” występuje 2 razy. ...

Czytaj więcej

Pytanie 166. Porządek zygzakowaty w drzewie binarnym Mając drzewo binarne, wydrukuj zygzakowatą kolejność przechodzenia wartości węzłów. (tj. od lewej do prawej, a następnie od prawej do lewej na następnym poziomie i naprzemiennie). Przykład rozważ drzewo binarne podane poniżej Poniżej znajduje się zygzakowata kolejność przechodzenia powyższego drzewa binarnego Typy ...

Czytaj więcej

Pytanie 167. Problem celebrytów Stwierdzenie problemu W przypadku problemu z celebrytami jest pokój złożony z N osób. Znajdź celebrytę. Warunki dla gwiazdy to - Jeśli A jest gwiazdą, to wszyscy w pokoju powinni wiedzieć A. A nie powinien znać nikogo w pokoju. Musimy znaleźć osobę, która spełnia te warunki. ...

Czytaj więcej

Pytanie 168. Następny większy element w tablicy Instrukcja problemu Mając tablicę, znajdziemy następny większy element każdego elementu tablicy. Jeśli nie ma kolejnego większego elementu dla tego elementu, wydrukujemy -1, w przeciwnym razie wydrukujemy ten element. Uwaga: następny większy element to element, który jest większy i ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące kolejki jabłek

Pytanie 169. Średnia krocząca ze strumienia danych Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Średnia krocząca ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode – „Średnia krocząca ze strumienia danych” stwierdza, że ​​dany strumień liczb całkowitych i rozmiar okna k. Musimy obliczyć średnią ruchomą wszystkich liczb całkowitych w przesuwanym oknie. Jeśli liczba elementów w ...

Czytaj więcej

Pytanie 170. Porządek zygzakowaty w drzewie binarnym Mając drzewo binarne, wydrukuj zygzakowatą kolejność przechodzenia wartości węzłów. (tj. od lewej do prawej, a następnie od prawej do lewej na następnym poziomie i naprzemiennie). Przykład rozważ drzewo binarne podane poniżej Poniżej znajduje się zygzakowata kolejność przechodzenia powyższego drzewa binarnego Typy ...

Czytaj więcej

Pytanie 171. Rekonstrukcja kolejki według wysokości Opis problemu rekonstrukcji kolejki według wysokości Załóżmy, że masz losową listę osób stojących w kolejce. Każda osoba jest opisana parą liczb całkowitych (h, k), gdzie h to wzrost osoby, a k to liczba osób przed tą osobą ...

Czytaj więcej

Pytanie 172. Przechodzenie przez kolejność poziomów drzewa binarnego Przechodzenie przez kolejność poziomów danego drzewa binarnego jest takie samo jak BFS drzewa binarnego. Czy już wiemy, czym właściwie jest BFS? jeśli nie, nie musisz czuć się źle, po prostu przeczytaj cały artykuł i zapoznaj się z naszymi poprzednimi artykułami, aby lepiej je zrozumieć. BFS to ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące matrycy Apple

Pytanie 173. Wyszukaj rozwiązanie Leetcode 2D Matrix II Opis problemu Przeszukaj macierz 2D II Rozwiązanie LeetCode – „Przeszukaj macierz 2D II” prosi o znalezienie wydajnego algorytmu, który wyszukuje wartość docelową w macierzy mxn liczb całkowitych. Liczby całkowite w każdym wierszu, a także w kolumnie, są sortowane w porządku rosnącym. Przykład: Wejście: macierz = [[1,4,7,11,15],[2,5,8,12,19],[3,6,9,16,22],[10,13,14,17,24, 18,21,23,26,30],[5]], cel = XNUMX Dane wyjściowe: prawda ...

Czytaj więcej

Pytanie 174. Ustaw Matrix Zeroes Leetcode rozwiązanie Opis problemu The Set Matrix Zeroes Rozwiązanie LeetCode – „Set Matrix Zeroes” oznacza, że ​​otrzymujesz macierz macierzy liczb całkowitych mxn. Musimy zmodyfikować macierz wejściową w taki sposób, aby jeśli jakakolwiek komórka zawierała element 0, ustaw jej cały wiersz i kolumnę do zera. Musisz to zrobić w ...

Czytaj więcej

Pytanie 175. Rozwiązanie Word Search Leetcode Stwierdzenie problemu Mając tablicę mxn i słowo, sprawdź, czy słowo istnieje w siatce. Słowo może być zbudowane z liter kolejno sąsiadujących komórek, przy czym „sąsiednie” komórki sąsiadują ze sobą poziomo lub pionowo. Ta sama komórka literowa nie może być użyta więcej niż jeden raz. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 176. Liczba ścieżek palindromicznych w macierzy Stwierdzenie problemu Otrzymaliśmy dwuwymiarową macierz zawierającą małe litery alfabetu angielskiego, musimy policzyć w niej liczbę ścieżek palindromicznych. Ścieżka palindromiczna to nic innego jak ścieżka następująca po własności palindromicznej. Słowo, które po odwróceniu pozostaje tym samym, co początkowe słowo, które jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 177. Maksymalny kwadrat W zadaniu z maksymalnymi kwadratami daliśmy dwuwymiarową macierz binarną wypełnioną zerami i jedynkami, znajdź największy kwadrat zawierający tylko jedynki i zwróć jego pole. Przykładowe wejście: 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ...

Czytaj więcej

Pytanie 178. Ustaw Matrix Zeroes W zadaniu zerowych macierzy macierzy daliśmy macierz (n X m), jeśli element jest 0, ustaw cały jego wiersz i kolumnę 0. Przykłady Dane wejściowe: {[1, 1, 1] [1, 0, 1] [1, 1, 1]} Wynik: {[1, 0, 1] [0, 0, 0] [1, 0, 1] ...

Czytaj więcej

Pytanie 179. Mnożenie dwóch macierzy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Mnożenie dwóch macierzy” podaliśmy dwie macierze. Musimy pomnożyć te macierze i wydrukować wynik lub ostateczną macierz. Tutaj warunkiem koniecznym i wystarczającym jest liczba kolumn w A powinna być równa liczbie wierszy w macierzy ...

Czytaj więcej

Pytanie 180. Problem celebrytów Stwierdzenie problemu W przypadku problemu z celebrytami jest pokój złożony z N osób. Znajdź celebrytę. Warunki dla gwiazdy to - Jeśli A jest gwiazdą, to wszyscy w pokoju powinni wiedzieć A. A nie powinien znać nikogo w pokoju. Musimy znaleźć osobę, która spełnia te warunki. ...

Czytaj więcej

Apple Inne pytania

Pytanie 181. Etykiety partycji Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Etykiety partycji LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz ciąg s. Chcemy podzielić ciąg na jak najwięcej części, tak aby każda litera pojawiała się co najwyżej w jednej części. Zauważ, że partycja jest wykonana tak, że po połączeniu wszystkich części w kolejności, ...

Czytaj więcej

Pytanie 182. Numer Fibonacciego Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Liczba Fibonacciego LeetCode Rozwiązanie – „Liczba Fibonacciego” stwierdza, że ​​liczby Fibonacciego, powszechnie oznaczane jako F(n) tworzą ciąg zwany ciągiem Fibonacciego, w którym każda liczba jest sumą dwóch poprzedzających, zaczynając od 0 i 1. Oznacza to, że F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n - 1) + F(n ...

Czytaj więcej

Pytanie 183. Przekątna Traversal Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Przejście po przekątnej Rozwiązanie LeetCode — mając tablicę liczb całkowitych 2D nums, zwróć wszystkie elementy liczb w kolejności przekątnej, jak pokazano na poniższych ilustracjach. Wejście: nums = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] Wyjście: [1,4,2,7,5,3,8,6,9] Objaśnienie przekątnej Traversal LeetCode Kluczowa idea rozwiązania Pierwszy wiersz i ostatnia kolumna w tym problemie służyłyby ...

Czytaj więcej

Pytanie 184. Prawidłowe rozwiązanie LeetCode w stanie Kółko i krzyżyk Opis problemu Prawidłowe rozwiązanie LeetCode w stanie kółka i krzyża – otrzymujemy tablicę z kółkiem i krzyżykiem jako tablicę ciągów i jesteśmy proszeni o zwrócenie wartości true, jeśli możliwe jest osiągnięcie tej pozycji na tablicy w trakcie prawidłowego kółka. gra z palcami. Płytka to tablica 3 x 3 ...

Czytaj więcej

Pytanie 185. Odwróć słowa w ciągu III Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Odwróć słowa w ciągu III Rozwiązanie LeetCode – Otrzymujemy ciąg znaków i prosi się o odwrócenie kolejności znaków w każdym słowie w zdaniu, zachowując jednocześnie odstępy i początkową kolejność słów. Przykłady i wyjaśnienia Przykład 1: Input: s = "Weźmy LeetCode...

Czytaj więcej

Pytanie 186. Usuń duplikaty z posortowanej listy Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Usuń duplikaty z posortowanej listy Rozwiązanie LeetCode – Otrzymujemy nagłówek posortowanej połączonej listy. Jesteśmy proszeni o usunięcie wszystkich duplikatów tak, aby każdy element pojawiał się tylko raz, a także zwrócenie posortowanej połączonej listy. Przykłady i wyjaśnienia Przykład 1: Dane wejściowe: head ...

Czytaj więcej

Pytanie 187. Klonowanie wykresu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Klonowanie wykresu LeetCode Rozwiązanie – Otrzymujemy odniesienie do węzła w połączonym grafie nieskierowanym i jesteśmy proszeni o zwrócenie głębokiej kopii grafu. Głęboka kopia to w zasadzie klon, w którym żaden węzeł obecny w głębokiej kopii nie powinien mieć odniesienia ...

Czytaj więcej

Pytanie 188. Minimalna wysokość drzew Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Drzewa o minimalnej wysokości Rozwiązanie LeetCode – Otrzymaliśmy drzewo składające się z n węzłów oznaczonych od 0 do n-1 jako „krawędzie” tablicy 2D, gdzie edge[i] = [a_i, b_i] wskazuje, że pomiędzy dwa węzły a_i i b_i w drzewie. Mamy ...

Czytaj więcej

Pytanie 189. Kth najmniejszy element w posortowanej macierzy rozwiązania LeetCode Opis problemu Kth Najmniejszy element w posortowanej macierzy Rozwiązanie LeetCode – Otrzymaliśmy macierz o rozmiarze n, w której każdy z wierszy i kolumn jest posortowany w porządku rosnącym. Jesteśmy proszeni o zwrócenie k-tego najmniejszego elementu w macierzy. Zauważ, że jest to k-ty ...

Czytaj więcej

Pytanie 190. Liczba wysp II Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Liczba wysp II LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz pustą dwuwymiarową siatkę binarną o rozmiarze mx n. Siatka reprezentuje mapę, na której zera reprezentują wodę, a jedynki reprezentują ląd. Początkowo wszystkie siatki komórek są komórkami wodnymi (tj. wszystkie komórki są zerami). Możemy wykonać dodawanie ziemi...

Czytaj więcej

Pytanie 191. Usuń duplikaty z posortowanej listy II Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Usuń duplikaty z posortowanej listy II Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę nagłówek posortowanej połączonej listy, usuń wszystkie węzły, które mają zduplikowane numery, pozostawiając tylko różne numery z oryginalnej listy. Zwróć również posortowaną połączoną listę. Wejście: head = [1,2,3,3,4,4,5] Wyjście: [1,2,5] Wyjaśnienie Pomysł polega na przemierzaniu ...

Czytaj więcej

Pytanie 192. Najkrótsza ścieżka w sieci z eliminacją przeszkód Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Najkrótsza ścieżka w siatce z eliminacją przeszkód Rozwiązanie LeetCode – Otrzymasz siatkę macierzy mxn liczb całkowitych, w której każda komórka ma wartość 0 (pusta) lub 1 (przeszkoda). Możesz przejść w górę, w dół, w lewo lub w prawo od i do pustej komórki w jednym kroku. Zwróć minimalną liczbę kroków do przejścia od lewego górnego rogu ...

Czytaj więcej

Pytanie 193. Można umieścić kwiaty rozwiązanie LeetCode Opis problemu Można umieścić kwiaty LeetCode Rozwiązanie – Masz długi kwietnik, na którym posadzono niektóre działki, a inne nie. Nie można jednak sadzić kwiatów na sąsiednich działkach. Biorąc pod uwagę kwietnik z tablicą liczb całkowitych zawierający zera i jedynki, gdzie 0 oznacza pusty, a 1 oznacza nie pusty, a liczba całkowita n, zwróć, jeśli n nowych kwiatów można zasadzić w ...

Czytaj więcej

Pytanie 194. Pierwsza unikalna postać w łańcuchu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Pierwszy unikalny znak w łańcuchu Rozwiązanie LeetCode — Mając łańcuch s, znajdź w nim pierwszy niepowtarzający się znak i zwróć jego indeks. Jeśli nie istnieje, zwróć -1. Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: s = „leetcode” Wyjście: 0 Przypadek testowy 2: Wejście: s = „aabb” Wyjście: -1 Wyjaśnienie ...

Czytaj więcej

Pytanie 195. Odwróć drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode Stwierdzenie problemu: Odwróć drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode – W tym pytaniu, biorąc pod uwagę korzeń dowolnego drzewa binarnego, wymagane jest rozwiązanie, aby odwrócić drzewo binarne, co oznacza, że ​​lewe drzewo powinno stać się prawym drzewem i na odwrót. Wyjaśnienie Możemy zadać sobie pytanie, które przejście przez drzewo byłoby ...

Czytaj więcej

Pytanie 196. Lista partycji Rozwiązanie Leetcode Opis problemu: Lista partycji Leetcode Rozwiązanie – Mając nagłówek połączonej listy i wartość x, podziel ją w taki sposób, aby wszystkie węzły mniejsze niż x znajdowały się przed węzłami większymi lub równymi x. Należy zachować pierwotną względną kolejność węzłów w każdej z dwóch partycji. Przykład : Przykład 1 Wejście: nagłówek = ...

Czytaj więcej

Pytanie 197. Oceń rozwiązanie LeetCode z odwróconą polską notacją Opis problemu Oceń odwrotną notację polską Rozwiązanie LeetCode – Oceń wartość wyrażenia arytmetycznego w odwrotnej notacji polskiej. Prawidłowe operatory to +, -, * i /. Każdy operand może być liczbą całkowitą lub innym wyrażeniem. Zauważ, że dzielenie między dwiema liczbami całkowitymi powinno skrócić się do zera. Gwarantuje się, że podane ...

Czytaj więcej

Pytanie 198. Najmniejsze rozwiązanie Leetcode z serii II Opis problemu: Najmniejszy zakres II Leetcode Rozwiązanie – Otrzymasz tablicę liczb całkowitych nums i liczbę całkowitą k. Dla każdego indeksu i, gdzie 0 <= i < nums.length, zmień nums[i] na nums[i] + k lub nums[i] – k. Wynik liczb jest różnicą między maksymalnym i minimalnym elementem w liczbach. Zwróć minimalny wynik liczb po zmianie wartości w każdym indeksie. ...

Czytaj więcej

Pytanie 199. 3Sum najbliższe rozwiązanie LeetCode Opis problemu 3Sum Najbliższe LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę liczb całkowitych nums o długości n i liczbę docelową, znajdź trzy liczby całkowite w liczbach, tak aby suma była najbliższa wartości docelowej. Zwróć sumę trzech liczb całkowitych. Możesz założyć, że każde wejście będzie miało dokładnie jedno rozwiązanie. Wejście: nums = [-1,2,1,-4], cel = 1 Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 200. Ciągła macierz rozwiązanie LeetCode Opis problemu Contiguous Array LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę binarną nums, zwróć maksymalną długość ciągłej podtablicy o równej liczbie 0 i 1. Dane wejściowe: nums = [0,1] Dane wyjściowe: 2 Wyjaśnienie: [0, 1] jest najdłuższa ciągła podtablica z równą liczbą 0 i 1. Wyjaśnienie Co teraz ...

Czytaj więcej

Pytanie 201. N-Queens Rozwiązanie LeetCode Opis problemu N-Helman LeetCode Rozwiązanie – Zagadka n-matek polega na umieszczeniu n hetmanów na szachownicy nxn w taki sposób, aby żadne dwie hetmany nie atakowały się nawzajem. Mając liczbę całkowitą n, zwróć wszystkie różne rozwiązania łamigłówki n-królowych. Możesz zwrócić odpowiedź w dowolnej kolejności. Każde rozwiązanie zawiera odrębną konfigurację płyty ...

Czytaj więcej

Pytanie 202. Największy prostokąt w histogramie rozwiązanie LeetCode Opis problemu Największy prostokąt w histogramie Rozwiązanie LeetCode — mając tablicę wysokości liczb całkowitych reprezentujących wysokość słupka histogramu, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1, zwróć obszar największego prostokąta na histogramie. Przykładowy przypadek testowy 1: Dane wejściowe: wysokości = [2, 1, 5, 6, 2, 3] Dane wyjściowe: 10 Wyjaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 203. Dopasowywanie wyrażeń regularnych Dopasowywanie wyrażeń regularnych Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Dopasowywanie wyrażeń regularnych Dopasowywanie wyrażeń regularnych LeetCode Rozwiązanie – Mając ciąg wejściowy s i wzorzec p, zaimplementuj dopasowywanie wyrażeń regularnych z obsługą „.” i gdzie: '.' Dopasowuje dowolny pojedynczy znak.​​​​ '*' Dopasowuje zero lub więcej poprzedniego elementu. Dopasowanie powinno obejmować cały ciąg wejściowy (nie częściowy). Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 204. Widok drzewa binarnego z prawej strony Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Drzewo binarne Widok z prawej strony Rozwiązanie LeetCode – Mając korzeń drzewa binarnego, wyobraź sobie, że stoisz po jego prawej stronie i zwracasz wartości węzłów, które możesz zobaczyć, uporządkowane od góry do dołu. Przykładowy przypadek testowy 1: Dane wejściowe: root = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Czytaj więcej

Pytanie 205. Rozwiązanie LeetCode do konwersji zygzaków Opis problemu Konwersja Zigzag LeetCode Rozwiązanie – Ciąg „PAYPALISHIRING” jest zapisany we wzorze zygzaka w określonej liczbie wierszy w następujący sposób: (możesz chcieć wyświetlić ten wzorzec w stałej czcionce dla lepszej czytelności) PAHNAPLSIIGYI ...

Czytaj więcej

Pytanie 206. Rozwiązanie trzeciego maksymalnego kodu Leetcode Opis problemu Trzecia maksymalna liczba Leetcode Rozwiązanie — mając tablicę liczb całkowitych nums, zwróć trzecią odrębną liczbę maksymalną w tej tablicy. Jeśli trzecie maksimum nie istnieje, zwróć maksymalną liczbę. Przykład Wejście: nums = [3,2,1] Wyjście: 1 Wyjaśnienie: Pierwsze wyraźne maksimum to 3. Drugie wyraźne maksimum to 2. Trzecie ...

Czytaj więcej

Pytanie 207. Saper Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Saper LeetCode Rozwiązanie – Zagrajmy w grę Saper (Wikipedia, gra online)! Dostajesz tablicę macierzy znaków mxn reprezentującą planszę gry, gdzie: „M” oznacza nieodkrytą minę, „E” oznacza nieodkryte puste pole, „B” oznacza odsłonięte puste pole, które nie ma sąsiadujących min (tj. powyżej, poniżej , lewy, prawy i wszystko...

Czytaj więcej

Pytanie 208. Koko jedzenie bananów rozwiązanie LeetCode Opis problemu Koko jedzenie bananów Rozwiązanie LeetCode – Koko uwielbia jeść banany. Jest n stosów bananów, i-ty stos ma stosy[i] bananów. Strażnicy odeszli i wrócą za godziny. Koko może decydować o szybkości jedzenia bananów na godzinę na poziomie tys. Co godzinę wybiera stos bananów i zjada k bananów z tego stosu. Jeśli ...

Czytaj więcej

Pytanie 209. Sklep oparty na wartościach czasowych Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Przechowywanie wartości klucza i wartości opartej na czasie Rozwiązanie LeetCode — zaprojektuj strukturę danych opartą na czasie, która może przechowywać wiele wartości dla tego samego klucza z różnymi znacznikami czasu i pobierać wartość klucza z określonym znacznikiem czasu. Zaimplementuj klasę TimeMap: TimeMap() Inicjuje obiekt struktury danych. void set(String key, String...

Czytaj więcej

Pytanie 210. Znajdź medianę ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Znajdź medianę ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode — Mediana jest średnią wartością uporządkowanej listy liczb całkowitych. Jeśli rozmiar listy jest parzysty, nie ma średniej wartości, a mediana jest średnią z dwóch średnich wartości. Na przykład dla arr = [2,3,4] mediana ...

Czytaj więcej

Pytanie 211. Permutacja w łańcuchowym rozwiązaniu Leetcode Stwierdzenie problemu: Permutacja w łańcuchu Leetcode Rozwiązanie — Biorąc pod uwagę dwa ciągi s1 i s2, zwróć prawdę, jeśli s2 zawiera permutację s1, lub fałsz w przeciwnym razie. Innymi słowy, zwróć prawdę, jeśli jedna z permutacji s1 jest podłańcuchem s2. Przykład: Przykład 1 Wejście: s1 = "ab", s2 = "eidbaooo" Wyjście: prawda Wyjaśnienie: s2 zawiera jedną permutację s1 ("ba"). ...

Czytaj więcej

Pytanie 212. Data reformy Rozwiązanie LeetCode Problem Statement Reformat Date LeetCode Rozwiązanie – Podany ciąg daty w postaci Dzień Miesiąc Rok, gdzie: Dzień jest w zbiorze {"1st", "2nd", "3rd", "4th", ..., "30th", "31."}. Miesiąc jest w zestawie {"sty", "lut", "mar", "kwiecień", "maj", "czer", "lip", "sierpień", "wrzesień", "październik", "listopad", "grudzień"}. Rok jest w przedziale [1900, 2100]. Konwertuj ciąg daty ...

Czytaj więcej

Pytanie 213. Przekątna Traverse Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Diagonal Traverse LeetCode Rozwiązanie – Biorąc pod uwagę matę macierzy mxn, zwróć tablicę wszystkich elementów tablicy w kolejności przekątnej. Wejście: mat = [[1,2,3],[4,5,6],[7,8,9]] Wyjście: [1,2,4,7,5,3,6,8,9] Wyjaśnienie Rozważmy indeksy przekątnych macierzy NxM. Weźmy jako przykład macierz 4×4: ...

Czytaj więcej

Pytanie 214. Najdłuższa ścieżka wzrostu w rozwiązaniu Matrix LeetCode Opis problemu Najdłuższa ścieżka wzrostowa w rozwiązaniu macierzowym LeetCode — Mając macierz liczb całkowitych mxn, zwróć długość najdłuższej ścieżki rosnącej w macierzy. Z każdej komórki możesz poruszać się w czterech kierunkach: w lewo, w prawo, w górę lub w dół. Nie możesz poruszać się po przekątnej ani wychodzić poza granicę (tj. owijanie się dookoła jest niedozwolone). Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 215. Liczba zamkniętych wysp Leetcode Rozwiązanie Opis problemu: liczba zamkniętych wysp Leetcode Rozwiązanie — dane siatki 2D składającej się z zer (ląd) i jedynek (woda). Wyspa jest maksymalną 0-kierunkowo połączoną grupą zer, a zamknięta wyspa jest wyspą całkowicie (wszystkie lewe, górne, prawe, dolne) otoczoną jedynkami. Zwróć liczbę zamkniętych wysp. Przykład: Przykład 1 Dane wejściowe: siatka = [[4],[0],[1, 1],[1,1,1,1,1,1,1,0],[1,0,0,0,0,1,1,0]] Wyjście : 1,0,1,0,1,1,1,0 Opis: Wyspy w kolorze szarym ...

Czytaj więcej

Pytanie 216. Serializuj i deserializuj drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Serializuj i deserializuj drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode — Serializacja to proces przekształcania struktury danych lub obiektu w sekwencję bitów, dzięki czemu można je przechowywać w pliku lub buforze pamięci lub przesłać przez łącze sieciowe w celu późniejszej rekonstrukcji w ...

Czytaj więcej

Pytanie 217. Drzewo binarne Maksymalna suma ścieżki Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Drzewo binarne Maksymalna ścieżka Suma LeetCode Rozwiązanie – Ścieżka w drzewie binarnym to sekwencja węzłów, w której każda para sąsiednich węzłów w sekwencji ma łączącą je krawędź. Węzeł może pojawić się w sekwencji tylko raz. Zauważ, że ścieżka nie wymaga ...

Czytaj więcej

Pytanie 218. Robot ograniczony w okręgu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Robot ograniczony w okręgu Rozwiązanie LeetCode – Na nieskończonej płaszczyźnie, robot początkowo stoi w miejscu (0, 0) i jest skierowany na północ. Zauważ, że: Kierunek północny jest dodatnim kierunkiem osi y. Kierunek południowy jest kierunkiem ujemnym osi y. Kierunek wschodni jest kierunkiem dodatnim osi X. Kierunek zachodni to ...

Czytaj więcej

Pytanie 219. Minimalna liczba kranów do otwarcia w celu podlewania ogrodu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Minimalna liczba kranów do podlewania ogrodu Rozwiązanie LeetCode – Na osi X znajduje się jednowymiarowy ogród. Ogród zaczyna się w punkcie 0 i kończy w punkcie n. (tj. Długość ogrodu to n). W punktach [1, 0, ..., n] w ...

Czytaj więcej

Pytanie 220. Drzewo binarne Zygzakowate przechodzenie przez poziom kolejności LeetCode Rozwiązanie Opis problemu Drzewo binarne Przechodzenie przez poziom zygzaka Rozwiązanie LeetCode — Mając korzeń drzewa binarnego, zwróć przechodzenie przez poziom zygzaka wartości jego węzłów. (tj. od lewej do prawej, potem od prawej do lewej dla następnego poziomu i naprzemiennie). Dane wejściowe: root = [3,9,20,null,null,15,7] Dane wyjściowe: [[3],[20,9],[15,7]] Wyjaśnienie My ...

Czytaj więcej

Pytanie 221. Znajdź rozwiązanie LeetCode dotyczące zduplikowanych numerów Opis problemu Znajdź zduplikowaną liczbę Rozwiązanie LeetCode – Mając tablicę liczb całkowitych zawierających n + 1 liczb całkowitych, gdzie każda liczba całkowita należy do zakresu [1, n] włącznie. W nums jest tylko jedna powtórzona liczba, zwróć tę powtórzoną liczbę. Musisz rozwiązać problem bez modyfikowania numerów tablicy i używać tylko stałej dodatkowej spacji. Wejście: nums = [1,3,4,2,2] Wyjście: 2 Wyjaśnienie ...

Czytaj więcej

Pytanie 222. Węże i drabiny Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Węże i drabiny Rozwiązanie LeetCode – otrzymujesz tablicę macierzy liczb całkowitych nxn, w której komórki są oznaczone od 1 do n2 w stylu bustrofedonu, zaczynając od lewego dolnego rogu tablicy (tj. tablica[n - 1][0]) i naprzemienne kierunki w każdym rzędzie. Zaczynasz na polu 1 planszy. W każdym ruchu ...

Czytaj więcej

Pytanie 223. Brakujący element w posortowanej tablicy rozwiązania LeetCode Stwierdzenie problemu: brakujący element w posortowanej tablicy Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę liczby całkowite w tablicy, które są posortowane w porządku rosnącym, a wszystkie jej elementy są unikatowe i podano również liczbę całkowitą k, zwróć k-tą brakującą liczbę, zaczynając od skrajnej lewej liczby tablicy. Przykład: Przykład 1 Dane wejściowe: nums = [4,7,9,10], k = ...

Czytaj więcej

Pytanie 224. Path Sum II Rozwiązanie LeetCode Stwierdzenie problemu: Path Sum II LeetCode Rozwiązanie – Biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego i liczbę całkowitą targetSum, zwróć wszystkie ścieżki od korzenia do liścia, gdzie suma wartości węzłów w ścieżce jest równa targetSum. Każda ścieżka powinna być zwrócona jako lista wartości węzłów, a nie referencji do węzłów. Ścieżka od korzenia do liścia to ścieżka rozpoczynająca się od ...

Czytaj więcej

Pytanie 225. Spłaszcz rozwiązanie LeetCode do wektorów 2D Opis problemu Spłaszcz wektor 2D Rozwiązanie LeetCode – Zaprojektuj iterator do spłaszczania wektora 2D. Powinien obsługiwać operacje next i hasNext. Zaimplementuj klasę Vector2D: Vector2D(int[][] vec) inicjuje obiekt za pomocą wektora 2D vec. next() zwraca następny element z wektora 2D i przesuwa wskaźnik o jeden krok do przodu. Możesz założyć, że wszystkie ...

Czytaj więcej

Pytanie 226. Słownik obcych Rozwiązanie LetCode Opis problemu Słownik obcych LeetCode Rozwiązanie – Pojawił się nowy język obcych, który używa alfabetu angielskiego. Jednak kolejność liter jest dla ciebie nieznana. Otrzymasz listę ciągów słów ze słownika obcego języka, gdzie ciągi słów są posortowane leksykograficznie według reguł tego nowego języka. ...

Czytaj więcej

Pytanie 227. Produkt Array z wyjątkiem rozwiązania Self LeetCode Opis problemu Iloczyn tablicy z wyjątkiem Self LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę liczb całkowitych nums, zwróć odpowiedź tablicową taką, że odpowiedź[i] jest równa iloczynowi wszystkich elementów nums z wyjątkiem nums[i]. Iloczyn dowolnego prefiksu lub sufiksu liczb gwarantuje, że zmieści się w 32-bitowej liczbie całkowitej. Musisz napisać algorytm, który działa w czasie O(n) i bez użycia dzielenia...

Czytaj więcej

Pytanie 228. Scramble String Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Scramble String LeetCode Rozwiązanie – Możemy zaszyfrować ciąg s, aby uzyskać ciąg t, używając następującego algorytmu: Jeśli długość ciągu wynosi 1, zatrzymaj się. Jeśli długość ciągu jest > 1, wykonaj następujące czynności: Podziel ciąg na dwa niepuste podciągi ...

Czytaj więcej

Pytanie 229. Suma lewych liści Rozwiązanie LeetCode Opis problemu: Suma lewych liści Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego, zwróć sumę wszystkich lewych liści. Liść to węzeł bez dzieci. Lewy liść to liść, który jest lewym dzieckiem innego węzła. Przykład i wyjaśnienie: Dane wejściowe: root = [3,9,20,null,null,15,7] Dane wyjściowe: 24 Wyjaśnienie: Istnieje ...

Czytaj więcej

Pytanie 230. Przecięcie dwóch połączonych list Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Przecięcie dwóch powiązanych list Rozwiązanie LeetCode – Otrzymaliśmy nagłówki dwóch silnie powiązanych list headA i headB. Podano również, że te dwie połączone listy mogą się w pewnym momencie przeciąć. Jesteśmy proszeni o zwrócenie węzła, w którym się przecinają lub null, jeśli ...

Czytaj więcej

Pytanie 231. Sekwencja permutacji Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Sekwencja permutacji LeetCode Rozwiązanie – Zbiór [1, 2, 3, ..., n] zawiera w sumie n! unikalne permutacje. Wypisując i oznaczając wszystkie permutacje w kolejności, otrzymujemy następującą sekwencję dla n = 3: "123" "132" "213" "231" "312" "321" Biorąc pod uwagę n i k, zwróć k-tą sekwencję permutacji. Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: n ...

Czytaj więcej

Pytanie 232. Znajdź największą wartość w każdym rzędzie drzewa rozwiązanie LeetCode Stwierdzenie problemu Znajdź największą wartość w każdym wierszu drzewa Rozwiązanie LeetCode — Biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego, zwróć tablicę o największej wartości w każdym wierszu drzewa (po indeksowaniu 0). Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: root = [1, 3, 4, 5, 3, null, 9] Wyjście: [1, 3, 9] Wyjaśnienie 1, 3 i ...

Czytaj więcej

Pytanie 233. System sugestii wyszukiwania Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Sugestie wyszukiwania System LeetCode Rozwiązanie – Dostajesz tablicę ciągów produktów i ciąg searchWord. Zaprojektuj system, który podpowiada co najwyżej trzy nazwy produktów z produktów po wpisaniu każdego znaku searchWord. Sugerowane produkty powinny mieć wspólny przedrostek z searchWord. Jeśli istnieje więcej niż trzy produkty z ...

Czytaj więcej

Pytanie 234. Obracanie obrazu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Obróć obraz LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz macierz 2D reprezentującą obraz, obróć obraz o 90 stopni (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Musisz obracać obraz w miejscu, co oznacza, że ​​musisz bezpośrednio zmodyfikować wejściową matrycę 2D. NIE przydzielaj kolejnej matrycy 2D i nie wykonuj rotacji. Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 235. Rozwiązanie LeetCode do podglądania iteratora Opis problemu Iterator podglądu Rozwiązanie LeetCode — zaprojektuj iterator obsługujący operację podglądu istniejącego iteratora oprócz operacji hasNext i next. Zaimplementuj klasę PeekingIterator: PeekingIterator(Iterator nums) Inicjuje obiekt z podanym iteratorem iteratora liczb całkowitych. int next() Zwraca następny element w tablicy i przenosi wskaźnik do następnego elementu. logiczne ...

Czytaj więcej

Pytanie 236. Zwalczanie adresu IP Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Zniesławienie adresu IP Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę poprawny (IPv4) adres IP, zwróć niepoprawną wersję tego adresu IP. Zniekształcony adres IP zastępuje każdą kropkę „.” z "[.]". Wejście: adres = "1.1.1.1" Wyjście: "1[.]1[.]1[.]1" Wyjaśnienie Intuicja jest bardzo prosta. 1. utwórz Stringbuilder str 2. Przeprowadź pętlę przez łańcuch adresu ...

Czytaj więcej

Pytanie 237. Kth najmniejszy element w rozwiązaniu BST Leetcode Opis problemu K-ty najmniejszy element w rozwiązaniu BST Leetcode – Biorąc pod uwagę korzeń binarnego drzewa wyszukiwania i liczbę całkowitą k, zwróć k-tą najmniejszą wartość (1-indeksowaną) ze wszystkich wartości węzłów w drzewie. Przykłady: Dane wejściowe: root = [3,1,4,null,2], k = 1 Dane wyjściowe: 1 Dane wejściowe: root = [5,3,6,2,4,null,null,1], k ...

Czytaj więcej

Pytanie 238. Znajdź liście drzewa binarnego Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Znajdź liście drzewa binarnego Rozwiązanie LeetCode – Mając korzeń drzewa binarnego, zbierz węzły drzewa tak, jakbyś robił to: Zbierz wszystkie węzły liści. Usuń wszystkie węzły liści. Powtarzaj, aż drzewo będzie puste. Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: root = [1, 2, 3, ...

Czytaj więcej

Pytanie 239. Top K Często używane słowa Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Top K często używanych słów Rozwiązanie LeetCode – Mając tablicę ciągów słów i liczbę całkowitą k, zwróć k najczęściej występujących ciągów. Zwróć odpowiedź posortowaną według częstotliwości od najwyższej do najniższej. Posortuj słowa z tą samą częstotliwością według ich kolejności leksykograficznej. Przykładowy przypadek testowy 1: Dane wejściowe: słowa = [„i”,”miłość”,”kod leet”,”i”,”miłość”,”kodowanie”] k = 2 Wyjście: [„i”,”miłość”] Wyjaśnienie . ...

Czytaj więcej

Pytanie 240. Rozwiązanie Leetcode do zagnieżdżania tablic Opis problemu Zagnieżdżanie tablicy Leetcode Rozwiązanie – Otrzymasz tablicę liczb całkowitych nums o długości n, gdzie nums jest permutacją liczb z zakresu [0, n - 1]. Należy zbudować zbiór s[k] = {nums[k], nums[nums[k]], nums[nums[nums[k]]], ... } podlegający następującej regule: Pierwszy element w s [k] zaczyna się od wyboru ...

Czytaj więcej

Pytanie 241. Scalanie posortowanej tablicy LeetCode Rozwiązanie Opis problemu Scal posortowaną tablicę LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz dwie tablice liczb całkowitych nums1 i nums2, posortowane w kolejności niemalejącej, oraz dwie liczby całkowite m i n, reprezentujące liczbę elementów odpowiednio w nums1 i nums2. Połącz nums1 i nums2 w jedną tablicę posortowaną w kolejności niemalejącej. Ostateczna posortowana tablica nie powinna być zwracana przez funkcję, ale powinna być przechowywana wewnątrz tablicy nums1. ...

Czytaj więcej

Pytanie 242. Czas wolny dla pracowników Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Czas wolny dla pracowników Rozwiązanie LeetCode – Otrzymujemy listę pracowników, która przedstawia czas pracy każdego pracownika. Każdy pracownik ma listę nienakładających się interwałów, a te interwały są posortowane. Zwróć listę skończonych przedziałów reprezentujących wspólną, dodatnią długość czasu wolnego dla wszystkich pracowników, również w...

Czytaj więcej

Pytanie 243. Usuń węzeł z połączonej listy rozwiązania Leetcode Opis problemu: Usuń węzeł z listy połączonej Rozwiązanie Leetcode – Napisz funkcję usuwającą węzeł z listy połączonej pojedynczo. Nie otrzymasz dostępu do nagłówka listy, zamiast tego otrzymasz dostęp do węzła, który ma zostać usunięty bezpośrednio. Gwarantujemy, że węzeł do usunięcia nie jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 244. Liczba odrębnych wysp Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Liczba odrębnych wysp Rozwiązanie LeetCode – „Liczba odrębnych wysp” stwierdza, że ​​podana macierz binarna anxm. Wyspa to grupa jedynek (reprezentujących ląd) połączonych czterokierunkowo (poziomo lub pionowo). Wyspa jest uważana za taką samą jak inna wtedy i tylko wtedy, gdy jedna wyspa ...

Czytaj więcej

Pytanie 245. Brzydki numer II Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Brzydka liczba II LeetCode Rozwiązanie – Brzydka liczba to dodatnia liczba całkowita, której czynniki pierwsze są ograniczone do 2, 3 i 5. Biorąc pod uwagę liczbę całkowitą n, zwróć n-tą brzydką liczbę. Wejście: n = 10 Wyjście: 12 Wyjaśnienie: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12] to sekwencja pierwszych 10 ...

Czytaj więcej

Pytanie 246. Nieprawidłowe transakcje Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Nieprawidłowe transakcje LeetCode Rozwiązanie – Transakcja jest prawdopodobnie nieważna, jeśli: kwota przekracza 1000 USD lub; jeśli nastąpi w ciągu 60 minut (włącznie) od kolejnej transakcji o tej samej nazwie w innym mieście. Otrzymasz tablicę ciągów transakcji, w której transakcje[i] składają się z wartości oddzielonych przecinkami reprezentujących nazwę, czas (w minutach), kwotę i miasto ...

Czytaj więcej

Pytanie 247. Połączenie Sum IV Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Kombinacja Suma IV LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę różnych liczb całkowitych liczb i docelową liczbę całkowitą, zwróć liczbę możliwych kombinacji, które sumują się do celu. Przypadki testowe są generowane tak, aby odpowiedź mieściła się w 32-bitowej liczbie całkowitej. Wejście: nums = [1,2,3], cel = 4 Wyjście: 7 Wyjaśnienie: Możliwe ...

Czytaj więcej

Pytanie 248. Ciąg znaków do liczby całkowitej (atoi) Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Ciąg do liczby całkowitej (atoi) Rozwiązanie Leetcode - „String to Integer (atoi)” oznacza, że ​​Implementacja funkcji myAtoi(string s), która konwertuje ciąg na 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem (podobnie do funkcji atoi w języku C/C++ ). Algorytm dla myAtoi(string s) jest następujący: Wczytaj i zignoruj ​​wszystkie wiodące białe znaki. Sprawdź, czy następny znak (jeśli ...

Czytaj więcej

Pytanie 249. Przywracanie adresów IP Rozwiązanie Letcode Opis problemu The Restore IP Addresses Rozwiązanie LeetCode – „Restore IP Addresses” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę ciąg zawierający tylko cyfry, musimy zwrócić wszystkie możliwe prawidłowe adresy IP w dowolnej kolejności, którą można utworzyć, wstawiając kropki do ciągu. Pamiętaj, że nie możemy wrócić ...

Czytaj więcej

Pytanie 250. Kompresja ciągów Rozwiązanie LetCode Komunikat o problemie Kompresja ciągów LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę znaków, skompresuj ją za pomocą następującego algorytmu: Rozpocznij od pustego ciągu s. Dla każdej grupy kolejnych powtarzających się znaków w znakach: Jeśli długość grupy wynosi 1, dołącz znak do s. W przeciwnym razie dołącz znak, a po nim długość grupy. Skompresowany ciąg ...

Czytaj więcej

Pytanie 251. Minimalna liczba swapów w celu utworzenia sekwencji zwiększających rozwiązanie LeetCode Opis problemu Minimalna liczba swapów tworzących sekwencje Zwiększenie LeetCode Rozwiązanie – Dostajesz dwie tablice liczb całkowitych o tej samej długości nums1 i nums2. W jednej operacji możesz zamienić nums1[i] na nums2[i]. Na przykład, jeśli nums1 = [1,2,3,8], a nums2 = [5,6,7,4], możesz zamienić element w i = 3, aby uzyskać nums1 = [1,2,3,4 ] i nums2 = [5,6,7,8]. ...

Czytaj więcej

Pytanie 252. Rozwiązanie Leetcode z matrycą spiralną II Opis problemu To pytanie Macierz spiralna II jest bardzo podobna do macierzy spiralnej Spróbuj odpowiedzieć na powyższe pytanie, aby uzyskać lepszy pomysł przed rozwiązaniem tego problemu. W tym pytaniu jesteśmy proszeni o wygenerowanie macierzy o rozmiarze n*n mającej elementy w porządku spiralnym, a tylko n ...

Czytaj więcej

Pytanie 253. Jedno rozwiązanie do edycji odległości LeetCode Opis problemu Jedna odległość edycyjna LeetCode Rozwiązanie – Biorąc pod uwagę dwa ciągi s i t, zwróć prawdę, jeśli oba są oddalone o jedną odległość edycyjną, w przeciwnym razie zwróć fałsz. Mówi się, że łańcuch s jest oddalony o jedną odległość od łańcucha t, jeśli możesz: Wstaw dokładnie jeden znak do s, aby uzyskać t. Usuń dokładnie jeden znak z s, aby uzyskać t. Zastąp dokładnie jeden znak s innym znakiem, aby uzyskać t. Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 254. Możliwe dwupartycyjne rozwiązanie LeetCode Opis problemu Możliwy podział LeetCode Rozwiązanie – Chcemy podzielić grupę n osób (oznaczonych od 1 do n) na dwie grupy o dowolnej wielkości. Każda osoba może nie lubić innych ludzi i nie powinna należeć do tej samej grupy. Biorąc pod uwagę liczbę całkowitą n i tablicę nie lubi, gdzie nie lubi[i] = [ai, bi] wskazuje, że osoba oznaczona jako ai robi ...

Czytaj więcej

Pytanie 255. Znaczenie dla pracowników Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Znaczenie pracownika LeetCode Rozwiązanie – Masz strukturę danych zawierającą informacje o pracownikach, w tym unikalny identyfikator pracownika, wartość ważności i identyfikatory bezpośrednich podwładnych. Otrzymasz tablicę pracowników pracownicy, gdzie: workers[i].id to identyfikator i-tego pracownika. pracownicy[i].ważność jest ważną wartością i-tego pracownika. pracownicy[i].podwładni to lista ...

Czytaj więcej

Pytanie 256. Rozwiązanie LeetCode z podziałem liczb całkowitych Opis problemu Integer Break LeetCode Rozwiązanie – Mając liczbę całkowitą n, podziel ją na sumę k dodatnich liczb całkowitych, gdzie k >= 2, i zmaksymalizuj iloczyn tych liczb całkowitych. Musimy zwrócić maksymalną ilość produktu, jaką możemy otrzymać. Wejście: n = 2 Wyjście: 1 Wyjaśnienie: 2 = 1 + 1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 257. Drzewo symetryczne Rozwiązanie LeetCode Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Drzewo symetryczne Rozwiązanie LeetCode – „Drzewo symetryczne” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego, musimy sprawdzić, czy dane drzewo binarne jest swoim lustrem (symetryczne wokół jego środka), czy nie? Jeśli tak, musimy zwrócić prawdę, w przeciwnym razie fałsz. Przykład: ...

Czytaj więcej

Pytanie 258. Zaprojektuj licznik trafień Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Projekt licznika trafień Rozwiązanie LeetCode – Zaprojektuj licznik trafień, który zlicza trafienia otrzymane w ciągu ostatnich 5 minut (tj. ostatnich 300 sekund). Twój system powinien zaakceptować parametr znacznika czasu (z dokładnością w sekundach) i możesz założyć, że wywołania są wykonywane w porządku chronologicznym (tj. znacznik czasu jest monotonicznie rosnący). ...

Czytaj więcej

Pytanie 259. Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie LeetCode — Mając tablicę liczb całkowitych o rozmiarze n, zwróć minimalną liczbę ruchów wymaganych do wyrównania wszystkich elementów tablicy. Jednym ruchem możesz zwiększyć n - 1 elementów tablicy o 1. Przykład 1: Wejście 1: nums = [1, 2, 3] Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 260. Jump Game Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Jump Game Leetcode Rozwiązanie – Otrzymasz tablicę liczb całkowitych nums. Jesteś początkowo umieszczony w pierwszym indeksie tablicy, a każdy element w tablicy reprezentuje maksymalną długość skoku w tej pozycji. Zwróć prawdę, jeśli możesz dotrzeć do ostatniego indeksu, lub fałsz w przeciwnym razie. Przykład: Wejście 1: cyfry = [2,...

Czytaj więcej

Pytanie 261. Linked List Cycle II Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Linked List Cycle II LeetCode Rozwiązanie – Biorąc pod uwagę nagłówek połączonej listy, zwróć węzeł, w którym rozpoczyna się cykl. Jeśli nie ma cyklu, zwróć wartość null. Na połączonej liście występuje cykl, jeśli na liście znajduje się jakiś węzeł, do którego można uzyskać dostęp poprzez ciągłe ...

Czytaj więcej

Pytanie 262. Kolejne znaki Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Kolejne znaki LeetCode Rozwiązanie – Siłą ciągu jest maksymalna długość niepustego podciągu, który zawiera tylko jeden unikalny znak. Mając łańcuch s, zwróć potęgę s. Dane wejściowe: s = "leetcode" Dane wyjściowe: 2 Wyjaśnienie: Podłańcuch "ee" ma długość 2 i zawiera tylko znak 'e'. Wyjaśnienie ...

Czytaj więcej

Pytanie 263. Wzorzec słowny Rozwiązanie LetCode Opis problemu Wzorzec słowa LeetCode Rozwiązanie – Mamy 2 ciągi znaków – „s” i „wzór”, musimy sprawdzić, czy wzorzec podąża za s. Podążanie za tym oznacza pełne dopasowanie. Bardziej formalnie, możemy dla każdego wzorca[i] powinno być tylko jedno s[i] i na odwrót tzn. jest…

Czytaj więcej

Pytanie 264. Minimalny czas zebrania wszystkich jabłek z drzewa Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Minimalny czas zebrania wszystkich jabłek w drzewie Rozwiązanie LeetCode — dane nieskierowane drzewo składające się z n wierzchołków ponumerowanych od 0 do n-1, które ma kilka jabłek w swoich wierzchołkach. Spędzasz 1 sekundę, aby przejść przez jedną krawędź drzewa. Zwróć minimalny czas w sekundach, który musisz ...

Czytaj więcej

Pytanie 265. Maksymalny produkt z trzech liczb Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Maksymalny iloczyn trzech liczb Rozwiązanie LeetCode – Otrzymaliśmy tablicę, pytanie prosi nas o obliczenie maksymalnego iloczynu dowolnych 3 liczb. Przykłady Przykład 1: Wejście: nums = [1,2,3] Wyjście: 6 Przykład 2: Wejście: nums = [1,2,3,4] Wyjście: 24 Przykład 3: Wejście: nums = ...

Czytaj więcej

Pytanie 266. Tytuł kolumny arkusza Excel Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Tytuł kolumny arkusza Excel LeetCode Rozwiązanie – Otrzymujemy numer kolumny (nazwijmy go colNum) i musimy zwrócić odpowiadający mu tytuł kolumny, tak jak w arkuszu Excela Na przykład A -> 1 B -> 2 C -> 3 … Z -> 26 AA …

Czytaj więcej

Pytanie 267. Połącz dwa drzewa binarne Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Połącz dwa drzewa binarne Rozwiązanie LeetCode – Otrzymasz dwa drzewa binarne root1 i root2. Wyobraź sobie, że gdy umieścisz jedno z nich, aby zakryć drugie, niektóre węzły dwóch drzew nakładają się na siebie, a inne nie. Musisz połączyć dwa drzewa w ...

Czytaj więcej

Pytanie 268. Tylko odwrotne litery Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Odwróć tylko litery LeetCode Rozwiązanie – Mając ciąg s, odwróć ciąg zgodnie z następującymi zasadami: Wszystkie znaki, które nie są literami angielskimi, pozostają na tej samej pozycji. Wszystkie litery angielskie (małe lub wielkie) należy odwrócić. Zwróć s po odwróceniu. Wejście: s = "ab-cd" ...

Czytaj więcej

Pytanie 269. Następne rozwiązanie Greater Element III LeetCode Opis problemu Problem, Next Greater Element III Rozwiązanie LeetCode stwierdza, że ​​otrzymujesz dodatnią liczbę całkowitą n i musisz znaleźć następną największą liczbę całkowitą używając cyfr obecnych tylko w n. Jeśli nie istnieje taka liczba całkowita, należy wypisać -1. Co więcej, nowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 270. Edytuj odległość LeetCode rozwiązanie Opis problemu Problem Edytuj odległość Rozwiązanie LeetCode stwierdza, że ​​otrzymujesz dwa ciągi word1 i word2 i musisz przekonwertować słowo1 na słowo2 w minimalnych operacjach. Operacje, które można wykonać na ciągu, to – Wstaw znak Usuń znak Zastąp znak Przykłady Przypadek testowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 271. Minimalny koszt przeniesienia żetonów na tę samą pozycję Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Minimalny koszt przeniesienia żetonów na tę samą pozycję Rozwiązanie LeetCode – „Minimalny koszt przeniesienia żetonów na tę samą pozycję” mówi, że masz n żetonów, gdzie pozycja i-tego żetonu to pozycja[i]. Musisz przenieść wszystkie żetony na tę samą pozycję. W jednym kroku my...

Czytaj więcej

Pytanie 272. Znajdź wszystkie duplikaty w rozwiązaniu Array LeetCode Opis problemu Problem, Znajdź wszystkie duplikaty w tablicy LeetCode Solution stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę o rozmiarze n zawierającą elementy z zakresu [1,n]. Każda liczba całkowita może wystąpić raz lub dwa razy i musisz znaleźć wszystkie elementy, które pojawiają się dwa razy w tablicy. Przykłady ...

Czytaj więcej

Pytanie 273. Przenieś zera Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Problem, Przenieś zera LeetCode Rozwiązanie stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę zawierającą elementy zerowe i niezerowe i musisz przenieść wszystkie zera na koniec tablicy, zachowując względną kolejność elementów niezerowych w tablicy . Musisz także wdrożyć na miejscu ...

Czytaj więcej

Pytanie 274. Jednocyfrowe rozwiązanie Letcode Opis problemu Jednocyfrowy kod Leetcode Rozwiązanie — otrzymujemy niepustą tablicę liczb całkowitych i musimy znaleźć element, który pojawia się dokładnie raz. W pytaniu podano, że każdy element występuje dwa razy z wyjątkiem jednego. Przykład 1: Wejście: nums = [2,2,1] Wyjście: 1 Przykład 2: Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 275. Liczba prowincji Letcode Rozwiązanie Opis problemu Liczba prowincji Leetcode Rozwiązanie — otrzymujemy macierz sąsiedztwa grafu i musimy znaleźć liczbę prowincji. W tym przypadku prowincja jest grupą bezpośrednio lub pośrednio połączonych miast i żadnych innych miast poza grupą. Przykład Przykład 1: Wejście: isConnected ...

Czytaj więcej

Pytanie 276. 01 Matryca Rozwiązanie LeetCode Opis problemu W tym zadaniu 01 Matrix LeetCode Rozwiązanie, musimy znaleźć odległość najbliższego 0 dla każdej komórki danej macierzy. Macierz składa się tylko z zer i jedynek, a odległość dowolnych dwóch sąsiednich komórek wynosi 0. Przykłady Przykład 1: Dane wejściowe: mat = ...

Czytaj więcej

Pytanie 277. Sortuj znaki według częstotliwości Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Sortuj znaki według częstotliwości Rozwiązanie LeetCode – Mając ciąg S, posortuj go w kolejności malejącej na podstawie częstotliwości występowania znaków. Częstotliwość znaku to liczba jego pojawienia się w ciągu. Zwróć posortowany ciąg. Jeśli jest wiele odpowiedzi, zwróć dowolną z nich. Przykład sortowania znaków według...

Czytaj więcej

Pytanie 278. Zgadnij liczbę wyższą lub niższą Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Zgadnij liczbę Wyższy lub niższy LeetCode Rozwiązanie – Gramy w Zgadywanie. Gra wygląda następująco: wybieram liczbę od 1 do n. Musisz zgadnąć, który numer wybrałem. Za każdym razem, gdy zgadniesz źle, powiem Ci, czy liczba ja ...

Czytaj więcej

Pytanie 279. Konwertuj posortowaną tablicę na drzewo wyszukiwania binarnego LeetCode Solutions Opis problemu Konwertuj posortowaną tablicę na drzewo wyszukiwania binarnego LeetCode Solutions mówi, że mając tablicę liczb całkowitych num, w której elementy są sortowane w porządku rosnącym, przekonwertuj ją na drzewo wyszukiwania binarnego o zrównoważonej wysokości. Drzewo binarne o zrównoważonej wysokości to drzewo binarne, w którym głębokość dwóch poddrzew każdego węzła nigdy nie różni się o więcej ...

Czytaj więcej

Pytanie 280. Minimalne skoki, aby dotrzeć do domu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Minimalne skoki, aby dotrzeć do domu Rozwiązanie LeetCode mówi – Dom pewnego błędu znajduje się na osi x w pozycji x. Pomóż im się tam dostać z pozycji 0. Robak skacze zgodnie z następującymi zasadami: Może przeskoczyć dokładnie o pozycje do przodu (w prawo). Może przeskoczyć dokładnie o pozycje b do tyłu (do ...

Czytaj więcej

Pytanie 281. Słowo Ladder Rozwiązanie LeetCode Opis problemu The Word Ladder Rozwiązanie LeetCode – „Word Ladder” oznacza, że ​​otrzymujesz ciąg beginWord, ciąg endWord i wordList. Musimy znaleźć najkrótszą długość sekwencji transformacji (jeśli nie ma ścieżki, wypisz 0) od beginWord do endWord po spełnieniu podanych warunków: Wszystkie słowa pośrednie powinny ...

Czytaj więcej

Pytanie 282. Najdłuższy podciąg z co najmniej K powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Problem Najdłuższy podłańcuch z co najmniej K powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode mówi, że biorąc pod uwagę łańcuch S i liczbę całkowitą k, zwróć długość najdłuższego podłańcucha z S tak, aby częstotliwość każdego znaku w tym podłańcuchu była większa lub równa k . Przykład dla najdłuższego podciągu z co najmniej ...

Czytaj więcej

Pytanie 283. To samo drzewo Rozwiązanie LeetCode Stwierdzenie problemu Problem mówi samo drzewo Mając pierwiastki dwóch binarnych drzew p i q, napisz funkcję sprawdzającą, czy są one takie same, czy nie. Dwa drzewa binarne są uważane za takie same, jeśli są strukturalnie identyczne, a węzły mają tę samą wartość. Przykład: Przypadek testowy...

Czytaj więcej

Pytanie 284. Rozwiązanie LeetCode z macierzą spiralną Opis problemu Spiral Matrix Problem mówi W Spiral Matrix chcemy wydrukować wszystkie elementy macierzy w formie spiralnej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Podejście do macierzy spiralnej: pomysł Problem można zrealizować, dzieląc macierz na pętle i drukując wszystkie elementy w każdym ...

Czytaj więcej

Pytanie 285. Usuń duplikaty z posortowanego rozwiązania Leetcode Array Opis problemu Rozwiązanie Usuń duplikaty z posortowanej tablicy Leetcode — mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych posortowaną w kolejności niemalejacej. Musimy usunąć wszystkie zduplikowane elementy i zmodyfikować oryginalną tablicę tak, aby względna kolejność różnych elementów pozostała taka sama i zgłosić wartość ...

Czytaj więcej

Pytanie 286. Mój kalendarz I rozwiązanie LeetCode Opis problemu Mój kalendarz I LeetCode Rozwiązanie – Musimy napisać program, który może być używany jako Kalendarz. Możemy dodać nowe wydarzenie, jeśli dodanie wydarzenia nie spowoduje podwójnej rezerwacji. Podwójna rezerwacja ma miejsce, gdy dwa wydarzenia mają jakieś niepuste przecięcie (tj. jakiś moment jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 287. Sortuj tablicę według parzystości Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Sortuj tablicę według parzystości Rozwiązanie LeetCode – „Sortuj tablicę według parzystości” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych nums, przenieś wszystkie parzyste liczby całkowite na początku tablicy, a następnie wszystkie nieparzyste. Uwaga: Zwróć dowolną tablicę, która spełnia ten warunek. Przykład: Wejście: Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 288. Usuń N-ty węzeł z końca listy Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Rozwiązanie Usuń n-ty węzeł z końca listy Leetcode — stwierdza, że ​​otrzymujesz nagłówek połączonej listy i musisz usunąć n-ty węzeł z końca tej listy. Po usunięciu tego węzła zwróć nagłówek zmodyfikowanej listy. Przykład: Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 289. Przełącznik żarówek Rozwiązanie LetCode Opis problemu Przełącznik żarówek LeetCode Rozwiązanie – Jest n żarówek, które są początkowo wyłączone. Najpierw włączasz wszystkie żarówki, potem wyłączasz co drugą żarówkę. W trzeciej rundzie przełączasz co trzecią żarówkę (włączając, jeśli jest wyłączona lub wyłączając, jeśli jest włączona). W i-tej rundzie ty ...

Czytaj więcej

Pytanie 290. Najdłuższy podłańcuch palindromiczny Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Najdłuższy podłańcuch palindromiczny Rozwiązanie LeetCode – „Najdłuższy podłańcuch palindromiczny” stwierdza, że ​​otrzymujesz ciąg s, zwróć najdłuższy podłańcuch palindromiczny w s. Uwaga: palindrom to słowo, które czyta się tak samo do tyłu, jak do przodu, np. pani. Przykład: s = "babad" "bab" Wyjaśnienie: Wszystkie ...

Czytaj więcej

Pytanie 291. Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie rozwiązań LeetCode Opis problemu Najlepszy czas na zakup i sprzedaż akcji Rozwiązanie LeetCode – „Najlepszy czas na zakup i sprzedaż akcji” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę cen, gdzie ceny[i] są ceną danych akcji w i-tym dniu. Chcesz zmaksymalizować zysk wybierając...

Czytaj więcej

Pytanie 292. Mediana dwóch posortowanych tablic Rozwiązanie LeetCode Sformułowanie problemu Mediana dwóch posortowanych tablic Rozwiązanie LeetCode – W zadaniu „Mediana dwóch posortowanych tablic” otrzymujemy dwie posortowane tablice nums1 i nums2 o rozmiarach odpowiednio mi n i musimy zwrócić medianę dwóch posortowanych tablic. Ogólna złożoność czasu wykonywania powinna wynosić O(log (m+n)). Przykład nums1 = [1,3], ...

Czytaj więcej

Pytanie 293. Liczba wysp Rozwiązanie LetCode Opis problemu Liczba wysp Rozwiązanie LeetCode – „Liczba wysp” oznacza, że ​​otrzymujesz binarną siatkę mxn 2D, która reprezentuje mapę z jedynkami (ląd) i zerami (woda), musisz zwrócić liczbę wysp. Wyspa jest otoczona wodą i jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 294. Rozwiązanie LeetCode z pamięcią podręczną LRU Pytanie Zaprojektuj strukturę danych, która jest zgodna z ograniczeniami pamięci podręcznej ostatnio używanej (LRU). Zaimplementuj klasę LRUCache: LRUCache(pojemność int) Zainicjuj pamięć podręczną LRU z pojemnością o dodatnim rozmiarze. int get(int klucz) Zwraca wartość klucza, jeśli klucz istnieje, w przeciwnym razie zwraca -1. void put(int klucz, int wartość) Zaktualizuj wartość klucza, jeśli klucz istnieje. W przeciwnym razie dodaj parę klucz-wartość do...

Czytaj więcej

Pytanie 295. Największy element Kth w rozwiązaniu Stream Leetcode Instrukcja problemu W tym zadaniu musimy zaprojektować klasę KthLargest (), która początkowo ma liczbę całkowitą k oraz tablicę liczb całkowitych. Musimy napisać dla niego sparametryzowany konstruktor, gdy jako argumenty przekazywane są liczby całkowite k i liczby w tablicy. Klasa ma również funkcję add (val), która dodaje ...

Czytaj więcej

Pytanie 296. Usuń połączone elementy listy Rozwiązanie Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy połączoną listę, której węzły mają wartości całkowite. Musimy usunąć niektóre węzły z listy, które mają wartość równą val. Problem nie wymaga rozwiązania na miejscu, ale omówimy jedno z takich podejść. Przykładowa lista = ...

Czytaj więcej

Pytanie 297. Uzupełnienie numeru Leetcode Solution Stwierdzenie problemu W tym zadaniu podajemy liczbę dziesiętną. Celem jest znalezienie jej uzupełnienia. Przykład N = 15 0 N = 5 2 Podejście (przerzucanie bit po bicie) Możemy przerzucić każdy bit w liczbie całkowitej „N”, aby uzyskać jego uzupełnienie. Ważną częścią jest to, że ...

Czytaj więcej

Pytanie 298. Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę liczb całkowitych. Ponadto możemy wykonać określony zestaw operacji na tej tablicy. W jednej operacji możemy zwiększyć ”n - 1 ″ (wszystkie elementy oprócz jednego) elementów tablicy o 1. Musimy ...

Czytaj więcej

Pytanie 299. Kombinacje Leetcode Solution Problem Kombinacje Leetcode Solution dostarcza nam dwie liczby całkowite, n i k. Mówi się nam, aby wygenerować wszystkie sekwencje, które mają k elementów wybranych z n elementów od 1 do n. Zwracamy te sekwencje jako tablicę. Przeanalizujmy kilka przykładów, aby uzyskać ...

Czytaj więcej

Pytanie 300. Klejnoty i kamienie Leetcode Solution Problem Jewels and Stones Leetcode Solution mówi, że otrzymałeś dwie struny. Jeden z nich przedstawia klejnoty, a jeden z nich przedstawia kamienie. Ciąg zawierający klejnoty reprezentuje znaki, które są klejnotami. Musimy znaleźć liczbę znaków w łańcuchu kamieni, które są ...

Czytaj więcej

Pytanie 301. Rozwiązanie Leetcode dla większości elementów Stwierdzenie problemu Otrzymujemy tablicę liczb całkowitych. Musimy zwrócić liczbę całkowitą, która występuje dłużej niż ⌊N / 2⌋ czasu w tablicy, gdzie ⌊ ⌋ jest operatorem podłogi. Ten element nazywany jest elementem większościowym. Zauważ, że tablica wejściowa zawsze zawiera element większości. ...

Czytaj więcej

Pytanie 302. Rozwiązanie Leetcode listy połączonej z palindromem W zadaniu „Lista połączona z palindromem” musimy sprawdzić, czy dana lista połączona pojedynczo liczbą całkowitą jest palindromem, czy nie. Przykładowa lista = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} prawda Wyjaśnienie 1: Lista jest palindromowa, ponieważ wszystkie elementy od początku i końca są ...

Czytaj więcej

Pytanie 303. Szukaj w rozwiązaniu Leetcode w drzewie wyszukiwania binarnego W tym zadaniu otrzymujemy binarne drzewo wyszukiwania i liczbę całkowitą. Musimy znaleźć adres węzła o wartości takiej samej jak podana liczba całkowita. Aby sprawdzić, musimy wydrukować przechodzenie przed zamówieniem poddrzewa, które ma ten węzeł jako katalog główny. Jezeli tam ...

Czytaj więcej

Pytanie 304. Rozwiązanie Pow (x, n) Leetcode Problem „Pow (x, n) Leetcode Solution” stwierdza, że ​​otrzymujesz dwie liczby, z których jedna jest liczbą zmiennoprzecinkową, a druga liczbą całkowitą. Liczba całkowita oznacza wykładnik, a podstawą jest liczba zmiennoprzecinkowa. Mówi się nam, aby znaleźć wartość po obliczeniu wykładnika na podstawie. ...

Czytaj więcej

Pytanie 305. Wstaw do rozwiązania Leetcode w drzewie wyszukiwania binarnego W tym problemie otrzymujemy węzeł główny drzewa wyszukiwania binarnego zawierający wartości całkowite i wartość całkowitą węzła, który musimy dodać do drzewa wyszukiwania binarnego i zwrócić jego strukturę. Po wstawieniu elementu do BST musimy wydrukować jego ...

Czytaj więcej

Pytanie 306. Scal dwie posortowane listy rozwiązań Leetcode Połączone listy są podobne do tablic w swoich właściwościach liniowych. Możemy połączyć dwie posortowane tablice, aby utworzyć ogólną posortowaną tablicę. W tym problemie musimy scalić dwie posortowane połączone listy w miejscu, aby zwrócić nową listę, która zawiera elementy obu list w sposób posortowany. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 307. Rozwiązanie Permutations Leetcode Problem Permutations Leetcode Solution zapewnia prostą sekwencję liczb całkowitych i prosi nas o zwrócenie pełnego wektora lub tablicy wszystkich permutacji danej sekwencji. Tak więc przed przystąpieniem do rozwiązania problemu. Powinniśmy być zaznajomieni z permutacjami. Tak więc permutacja to nic innego jak układ ...

Czytaj więcej

Pytanie 308. Minimalna głębokość rozwiązania kodu Leetcode drzewa binarnego W tym zadaniu musimy znaleźć długość najkrótszej ścieżki od korzenia do dowolnego liścia w danym drzewie binarnym. Zwróć uwagę, że „długość ścieżki” oznacza tutaj liczbę węzłów od węzła głównego do węzła liścia. Ta długość jest nazywana minimalną ...

Czytaj więcej

Pytanie 309. Potęga rozwiązania dwóch Leetcode Otrzymujemy liczbę całkowitą, a celem jest sprawdzenie, czy liczba ta jest potęgą dwójki, czyli można ją przedstawić jako jakąś całą potęgę „2”. Przykład 16 Tak 13 Nie Podejście Banalnym rozwiązaniem może być: Sprawdź, czy wszystkie czynniki pierwsze liczby całkowitej ...

Czytaj więcej

Pytanie 310. Rozwiązanie Two Sum Leetcode W tym zadaniu musimy znaleźć parę dwóch różnych indeksów w posortowanej tablicy, których wartości sumują się do danego celu. Możemy założyć, że tablica ma tylko jedną parę liczb całkowitych, które sumują się do sumy docelowej. Zauważ, że tablica jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 311. Count Primes Rozwiązania Leetcode W tym zadaniu otrzymujemy liczbę całkowitą N. Celem jest policzenie, w jakim stopniu liczby mniejsze od N są liczbami pierwszymi. Liczba całkowita musi być nieujemna. Przykład 7 3 10 4 Wyjaśnienie Liczby pierwsze mniejsze niż 10 to 2, 3, 5 i 7. Tak więc liczba wynosi 4. Podejście (Brute ...

Czytaj więcej

Pytanie 312. Rozwiązanie House Robber II Leetcode W przypadku problemu „House Robber II” złodziej chce okraść pieniądze z różnych domów. Ilość pieniędzy w domach jest reprezentowana przez tablicę. Musimy znaleźć maksymalną sumę pieniędzy, jaką można zarobić dodając elementy w danej tablicy zgodnie z ...

Czytaj więcej

Pytanie 313. Rozwiązanie Sqrt (x) Leetcode Jak mówi tytuł, musimy znaleźć pierwiastek kwadratowy z liczby. Powiedzmy, że liczba to x, a następnie Sqrt (x) jest liczbą taką, że Sqrt (x) * Sqrt (x) = x. Jeśli pierwiastek kwadratowy z liczby jest wartością dziesiętną, musimy zwrócić wartość minimalną ...

Czytaj więcej

Pytanie 314. Konwertuj posortowaną tablicę na rozwiązanie kodu Leetcode drzewa wyszukiwania binarnego Rozważmy, że mamy posortowaną tablicę liczb całkowitych. Celem jest zbudowanie drzewa wyszukiwania binarnego z tej tablicy, tak aby drzewo było zrównoważone pod względem wysokości. Zauważ, że mówi się, że drzewo jest zrównoważone wysokością, jeśli różnica wysokości lewego i prawego poddrzewa dowolnego węzła w ...

Czytaj więcej

Pytanie 315. Zamień węzły w pary rozwiązań Leetcode Celem tego problemu jest zamiana węzłów danej połączonej listy parami, czyli zamiana co dwa sąsiednie węzły. Gdybyśmy mogli zamienić tylko wartość węzłów listy, problem byłby trywialny. Dlatego nie możemy modyfikować węzła ...

Czytaj więcej

Pytanie 316. Rozwiązanie House Robber Leetcode Opis problemu W tym problemie są domy na ulicy i włamywacz musi je obrabować. Problem w tym, że nie może obrabować po kolei więcej niż jednego domu, czyli sąsiadującego ze sobą. Biorąc pod uwagę listę nieujemnych liczb całkowitych reprezentujących kwotę pieniędzy ...

Czytaj więcej

Pytanie 317. Rozwiązanie Happy Number Leetcode Opis problemu Problem polega na sprawdzeniu, czy liczba jest szczęśliwą liczbą, czy nie. Mówi się, że liczba jest szczęśliwą liczbą, jeśli zastąpimy ją sumą kwadratów jej cyfr, a powtórzenie tego procesu sprawi, że liczba będzie równa 1., jeśli nie ...

Czytaj więcej

Pytanie 318. Szczęśliwy numer Stwierdzenie problemu Co to jest szczęśliwa liczba? Liczba jest szczęśliwą liczbą, jeśli możemy zredukować daną liczbę do 1 postępując zgodnie z tym procesem: -> Znajdź sumę kwadratów cyfr podanej liczby. Zastąp tę sumę starą liczbą. Powtórzymy to ...

Czytaj więcej

Pytanie 319. Odwróć bity Odwróć bity danej 32-bitowej liczby całkowitej bez znaku. Przykład Wejście 43261596 (00000010100101000001111010011100) Wyjście 964176192 (00111001011110000010100101000000) 32-bitowa liczba całkowita bez znaku odnosi się do nieujemnej liczby, którą można przedstawić za pomocą ciągu 32 znaków, gdzie każdy znak może mieć wartość „0” lub „1”. Algorytm dla i w zakresie 0 ...

Czytaj więcej

Pytanie 320. K-ty odrębny element w tablicy Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych A, wypisz k-ty odrębny element tablicy. Podana tablica może zawierać duplikaty, a wynik powinien wypisać k-ty odrębny element spośród wszystkich unikalnych elementów tablicy. Jeśli k to więcej niż liczba odrębnych elementów, zgłoś to. Przykładowe dane wejściowe: ...

Czytaj więcej

Pytanie 321. Permutacje Leetcode W tej premutacji z kodem leetcode daliśmy tablicę odrębnych liczb całkowitych, wypisujemy wszystkie jej możliwe permutacje. Przykłady Wejście arr [] = {1, 2, 3} Wyjście 1 2 3 1 3 2 2 1 3 2 3 1 3 1 2 3 2 1 Wejście arr [] = {1, 2, ...

Czytaj więcej

Pytanie 322. Rozwiązywanie Sudoku W rozwiązaniu sudoku daliśmy częściowo wypełnione sudoku (9 x 9), napisz program do ukończenia łamigłówki. Sudoku musi spełniać następujące właściwości: Każda liczba (1-9) musi występować dokładnie raz w rzędzie i raz w kolumnie. Każda liczba (1-9) musi występować dokładnie raz w ...

Czytaj więcej

Pytanie 323. Liczenie bitów Wszystko o liczeniu bitów! Ludzie mają problem z komunikacją z komputerami, które stworzyli. Dlaczego? Ludzie mówią i rozumieją język, którego używali przez lata, ale nauczyli biednego komputera zer i jedynek. Więc dzisiaj nauczmy nasz komputer liczyć ...

Czytaj więcej

Pytanie 324. Scal K posortowane połączone listy Problem z połączonymi listami posortowanymi przez scalanie K jest tak znany z punktu widzenia wywiadu. To pytanie zadaje się wiele razy w dużych firmach, takich jak Google, Microsoft, Amazon itp. Jak nazwa sugeruje, otrzymaliśmy k posortowanych list połączonych. Musimy połączyć je razem w ...

Czytaj więcej

Pytanie 325. Scal dwie posortowane połączone listy W przypadku scalania dwóch posortowanych połączonych list podaliśmy główny wskaźnik dwóch połączonych list, połącz je w taki sposób, aby uzyskać pojedynczą połączoną listę, która zawiera węzły z wartościami w kolejności posortowanej. zwraca główny wskaźnik scalonej listy połączonej. Uwaga: scal połączoną listę lokalnie bez używania ...

Czytaj więcej

Pytanie 326. Znajdź medianę ze strumienia danych W Find Median from the data Stream problem, podaliśmy, że liczby całkowite są odczytywane ze strumienia danych. Znajdź medianę wszystkich przeczytanych dotychczas elementów, zaczynając od pierwszej liczby całkowitej do ostatniej liczby całkowitej. Przykładowe wejście 1: strumień [] = {3,10,5,20,7,6} Wyjście: 3 6.5 ...

Czytaj więcej

Pytanie 327. Domowy rabuś The House Robber Problem stwierdza, że ​​w sąsiedztwie miasta znajduje się pojedynczy rząd n domów. W tej okolicy złodziej planuje dokonać napadu. Wie, ile złota kryje się w każdym z domów. Jednak aby uniknąć wywołania ...

Czytaj więcej

Pytanie 328. Podział słów Word Break to problem, który pięknie ilustruje zupełnie nową koncepcję. Wszyscy słyszeliśmy o słowach złożonych. Słowa składające się z więcej niż dwóch słów. Dzisiaj mamy listę słów i wszystko, co musimy zrobić, to sprawdzić, czy wszystkie słowa ze słownika mogą ...

Czytaj więcej

Pytanie 329. Moc Dwóch W zadaniu Potęga dwóch podaliśmy liczbę całkowitą, sprawdź, czy jest to potęga 2, czy nie. Liczba w potędze dwa, jeśli ma tylko jeden ustawiony bit w reprezentacji binarnej. Zobaczmy przykład liczby, która zawiera tylko jeden zestaw ...

Czytaj więcej

Pytanie 330. Scal dwie posortowane listy Leetcode Na czym polega problem scalania dwóch posortowanych list w leetcode? To bardzo interesujące pytanie zadawane tak wiele razy w firmach takich jak Amazon, Oracle, Microsoft itp. W tym problemie (Scal dwa sortowane listy Leetcode) podaliśmy dwie połączone listy. Obie połączone listy są w kolejności rosnącej. Scal obie połączone listy w ...

Czytaj więcej

Pytanie 331. Odwróć węzły w grupie K. Problem W odwróconych węzłach w K-Group problem podaliśmy połączoną listę, odwróć połączoną listę w grupie k i zwrócimy zmodyfikowaną listę. Jeśli węzły nie są wielokrotnością k, odwróć pozostałe węzły. Wartość k jest zawsze mniejsza lub równa ...

Czytaj więcej

Pytanie 332. Kamień Gra LeetCode Na czym polega problem z Stone Game? Stone Game LeetCode - Dwóch graczy A i B gra w kamienną grę. Istnieje parzysta liczba stosów, w każdym stosie znajdują się kamienie, a łączna liczba kamieni we wszystkich stosach jest nieparzysta. A i B mają też wybrać stos ...

Czytaj więcej

Pytanie 333. Implementacja pamięci podręcznej LRU Najmniejsza ostatnio używana (LRU) pamięć podręczna to rodzaj metody używanej do przechowywania danych w taki sposób, aby czas potrzebny na ich wykorzystanie był jak najmniejszy. Algorytm LRU używany, gdy pamięć podręczna jest pełna. Usuwamy najmniej ostatnio używane dane z pamięci podręcznej ...

Czytaj więcej

Pytanie 334. Sortuj przez scalanie Co to jest sortowanie przez scalanie? Sortowanie przez scalanie jest procedurą rekurencyjną. Jest to również algorytm dzielenia i zwycięstwa. Teraz musimy wiedzieć, czym jest algorytm dziel i rządź? To rodzaj procedury, w której dzielimy problem na podproblemy i dzielimy je, aż znajdziemy najkrótszą ...

Czytaj więcej

Pytanie 335. Prawidłowe Sudoku Prawidłowe Sudoku to problem, w którym daliśmy planszę 9 * 9 Sudoku. Musimy stwierdzić, że dane Sudoku jest prawidłowe lub nie na podstawie następujących zasad: Każdy wiersz musi zawierać cyfry 1-9 bez powtórzeń. Każda kolumna musi zawierać cyfry 1-9 bez powtórzeń. Każda z 9 pod-skrzynek 3x3 ...

Czytaj więcej

Pytanie 336. Dodaj dwie liczby Dodawanie dwóch liczb to problem, w którym podaliśmy dwie niepuste połączone listy reprezentujące nieujemną liczbę całkowitą. Cyfry są przechowywane w odwrotnej kolejności, a każdy węzeł musi zawierać tylko jedną cyfrę. Dodaj dwie liczby i wydrukuj wynik przy użyciu połączonej listy. Format wejściowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 337. Sito Eratostenesa Sito Eratostenesa to algorytm, w którym znajdujemy liczby pierwsze mniejsze od N. Tutaj N jest liczbą całkowitą. Jest to skuteczna metoda wyszukiwania liczb pierwszych do granic możliwości. Dzięki temu możemy znaleźć liczby pierwsze do 10000000. Tutaj ...

Czytaj więcej

Pytanie 338. Problem królowej N. Problem hetmanów N wykorzystujący pojęcie Backtracking Tutaj umieszczamy hetmana w taki sposób, aby żadna hetman nie była atakowana. Warunkiem ataku hetmanów jest to, że dwie hetmany są w tej samej kolumnie, rzędzie i po przekątnej, to są atakowane. Zobaczmy to na poniższym rysunku. Tutaj ...

Czytaj więcej

Pytanie 339. Nowa gra 21 New 21 Game to problem oparty na grze karcianej „21”. Sformułowanie tego problemu jest proste. Początkowo mamy 0 punktów. Jeśli wartość naszych bieżących punktów jest mniejsza niż K punktów, wtedy losujemy liczby. Podczas każdego losowania zdobywamy ...

Czytaj więcej

Pytanie 340. Wchodzenie po schodach Opis problemu Problem „Wchodzenie po schodach” polega na tym, że masz klatkę schodową z n schodami. Jednocześnie możesz wspiąć się po jednym lub dwóch schodach. Ile jest sposobów, aby dostać się na szczyt schodów? Przykład 3 3 Wyjaśnienie Istnieją trzy sposoby wspinaczki ...

Czytaj więcej

Pytanie 341. Numery Fibonacciego Liczby Fibonacciego to liczby, które tworzą szereg zwany szeregiem Fibonacciego i są reprezentowane jako Fn. Pierwsze dwie liczby Fibonacciego to odpowiednio 0 i 1, tj. F0 = 0 i F1 = 1. Począwszy od trzeciej liczby Fibonacciego, każda liczba Fibonacciego jest sumą jej dwóch poprzednich liczb w ...

Czytaj więcej

Pytanie 342. Wstaw węzeł na posortowaną połączoną listę Stwierdzenie problemu W zadaniu „Wstaw węzeł na posortowaną listę połączonych” podaliśmy listę połączoną. Wstaw nowy węzeł na posortowanej połączonej liście w posortowany sposób. Po wstawieniu węzła na posortowaną połączoną listę, ostateczna połączona lista powinna być posortowaną połączoną listą. ...

Czytaj więcej

Pytanie 343. Wykryj pętlę na liście połączonej Stwierdzenie problemu W zadaniu „Wykryj pętlę na liście połączonej” podaliśmy listę połączoną. Sprawdź, czy jest pętla, czy nie. Jeśli na połączonej liście znajduje się pętla, to jakiś węzeł na połączonej liście będzie wskazywał na jeden z poprzednich węzłów ...

Czytaj więcej

Translate »
1