Pytania do wywiadu AppDynamics

Pytania dotyczące tablicy AppDynamics

Pytanie 1. Maksymalna długość boku kwadratu z sumą mniejszą lub równą progowi rozwiązania LeetCode Stwierdzenie problemu „Maksymalna długość boku kwadratu z sumą mniejszą lub równą progowi” mówi, że podano matę macierzy amxn i próg liczby całkowitej, zwróć maksymalną długość boku kwadratu z sumą mniejszą lub równą progowi lub zwróć 0 jeśli nie ma takiego kwadratu. Przykład 1: Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 2. Wstaw Usuń GetRandom O(1) Rozwiązanie Leetcode Instrukcja problemu Usuń getRandom o (1) Rozwiązanie leetcode - „Wstaw Usuń getRandom o (1)” prosi o wdrożenie tych czterech funkcji w złożoności czasowej O (1). Wstaw (Val): Wstaw VAL do losowego zestawu i zwróć true, jeśli element jest początkowo nieobecny w zestawie. Zwraca fałsz, gdy ...

Czytaj więcej

Pytanie 3. Minimalne wymiany wymagane do połączenia wszystkich elementów mniejszych lub równych k Problem „Minimalna liczba wymian wymaganych do połączenia wszystkich elementów mniejszych lub równych k” stwierdza, że ​​masz tablicę liczb całkowitych. Opis problemu prosi o ustalenie najmniejszej liczby swapów, które będą wymagane do połączenia elementów, które są mniejsze lub równe ...

Czytaj więcej

Pytanie 4. Maksymalny kwadrat W zadaniu z maksymalnymi kwadratami daliśmy dwuwymiarową macierz binarną wypełnioną zerami i jedynkami, znajdź największy kwadrat zawierający tylko jedynki i zwróć jego pole. Przykładowe wejście: 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ...

Czytaj więcej

Pytanie 5. Wstaw Usuń GetRandom W problemie Insert Delete GetRandom musimy zaprojektować strukturę danych, która obsługuje wszystkie kolejne operacje w średnim czasie O (1). insert (val): Wstawia wartość pozycji do zestawu, jeśli jeszcze nie istnieje. remove (val): Usuwa wartość pozycji z zestawu, jeśli jest obecna. getRandom: Zwraca losowy element z bieżącego zestawu ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące macierzy AppDynamics

Pytanie 6. Maksymalny kwadrat W zadaniu z maksymalnymi kwadratami daliśmy dwuwymiarową macierz binarną wypełnioną zerami i jedynkami, znajdź największy kwadrat zawierający tylko jedynki i zwróć jego pole. Przykładowe wejście: 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ...

Czytaj więcej

AppDynamics Inne pytania

Pytanie 7. Najdłuższy podciąg z maksymalnie tysiącami odrębnych znaków Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Najdłuższy podłańcuch z co najwyżej K odrębnymi znakami Rozwiązanie LeetCode — Biorąc pod uwagę łańcuch S i liczbę całkowitą K, zwróć długość najdłuższego podłańcucha łańcucha S, który zawiera co najwyżej K odrębnych znaków. Przykład: Przypadek testowy 1: Wejście: S = „bacc” K = 2 Wyjście: 3 Przypadek testowy 2: Wejście: S = „ab” ...

Czytaj więcej

Pytanie 8. Znajdź najmniejszy dzielnik, biorąc pod uwagę rozwiązanie z kodem progowym Ten post jest na Znajdź najmniejszy dzielnik z podanym kodem progowym Rozwiązanie problemu W zadaniu „Znajdź najmniejszy dzielnik z określonym progiem” otrzymujemy tablicę nums i wartość progową. Zmienna „wynik” jest definiowana jako suma wszystkich odpowiedzi, gdy elementy w ...

Czytaj więcej

Translate »