Pytania do wywiadu American Express

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej na temat projektowania systemu może być tak nieograniczona, że ​​trudno jest określić właściwy sposób przygotowania. Teraz jestem w stanie złamać rundy projektowe Amazon, Microsoft i Adobe po zakupie ta książka. Codziennie poprawiaj jeden pytanie projektowe i obiecuję, że możesz złamać cały projekt.

Wywiady dotyczące projektowania systemu pękania

Pytania dotyczące tablicy American Express

Pytanie 1. Maksymalna długość połączonego ciągu z unikalnymi znakami Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Maksymalna długość połączonego ciągu z unikalnymi znakami Rozwiązanie LeetCode – „Maksymalna długość połączonego ciągu z unikalnymi znakami” mówi, że otrzymałeś tablicę ciągów i musisz wybrać dowolny jej podciąg i połączyć je struny tworzące ...

Czytaj więcej

Pytanie 2. Suma podtablicy równa się k Biorąc pod uwagę tablicę liczb całkowitych i liczbę całkowitą k. Znajdź całkowitą liczbę ciągłych podtablic z danej tablicy, których suma elementów jest równa k. Przykład Wejście 1: arr [] = {5,0,5,10,3,2, -15,4} k = 5 Wyjście: 7 Wejście 2: arr [] = {1,1,1,2,4, -2} k = 2 Wynik: 4 Wyjaśnienie: rozważ przykład-1 ...

Czytaj więcej

Pytanie 3. Podtablica z podaną sumą Instrukcja problemu W podtablicy z zadanym problemem sumarycznym podaliśmy tablicę zawierającą n elementów dodatnich. Musimy znaleźć podtablicę, w której suma wszystkich elementów podtablicy jest równa podanej_sumie. Podtablica jest uzyskiwana z oryginalnej tablicy, usuwając niektóre ...

Czytaj więcej

Pytanie 4. Maksymalna suma elementów nie następujących po sobie Stwierdzenie problemu W podanej tablicy „Maksymalna suma niekolejnych elementów” należy znaleźć maksymalną sumę niekolejnych elementów. Nie możesz dodać numerów bezpośrednich sąsiadów. Na przykład [1,3,5,6,7,8,] tutaj 1, 3 sąsiadują ze sobą, więc nie możemy ich dodać, a 6, 8 nie sąsiadują ze sobą, więc ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące sznurków American Express

Pytanie 5. Maksymalna długość połączonego ciągu z unikalnymi znakami Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Maksymalna długość połączonego ciągu z unikalnymi znakami Rozwiązanie LeetCode – „Maksymalna długość połączonego ciągu z unikalnymi znakami” mówi, że otrzymałeś tablicę ciągów i musisz wybrać dowolny jej podciąg i połączyć je struny tworzące ...

Czytaj więcej

Pytanie 6. Konwertuj ciąg, który jest powtórzeniem podłańcucha o długości K. Stwierdzenie problemu W zadaniu „Konwersja łańcucha będącego powtórzeniem podłańcucha o długości K” podaliśmy łańcuch „s” i liczbę całkowitą „k”. Napisz program, który sprawdzi, czy jest możliwe przekonwertowanie go na łańcuch będący powtórzeniem podłańcucha z ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące drzewa American Express

Pytanie 7. Sprawdź, czy dane drzewo binarne jest kompletne, czy nie Opis problemu Problem „Sprawdź, czy dane drzewo binarne jest kompletne, czy nie” stwierdza, że ​​masz podany katalog główny drzewa binarnego, sprawdź, czy drzewo jest kompletne, czy nie. Pełne drzewo binarne ma wypełnione wszystkie poziomy z wyjątkiem ostatniego poziomu i węzłów ...

Czytaj więcej

Pytanie 8. Konwertuj zwykły BST na Zrównoważony BST Instrukcja problemu Mając binarne drzewo wyszukiwania (BST), napisz algorytm konwertujący BST na zrównoważone drzewo wyszukiwania binarnego. Zrównoważone drzewo wyszukiwania binarnego to nic innego jak drzewo wyszukiwania binarnego, którego różnica między wysokością lewego i prawego poddrzewa jest mniejsza lub równa 1. ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące stosu American Express

Pytanie 9. Sprawdź, czy kolejkę można posortować do innej kolejki za pomocą stosu Instrukcja problemu Problem „Sprawdź, czy kolejkę można posortować do innej kolejki za pomocą stosu” stwierdza, że ​​otrzymujesz kolejkę zawierającą n elementów, elementy w kolejce są permutacjami liczb od 1 do n. Sprawdź, czy tę kolejkę można ustawić w kolejności rosnącej ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące kolejki American Express

Pytanie 10. Implementacja Deque przy użyciu podwójnie połączonej listy Opis problemu Problem „Implementacja Deque przy użyciu podwójnie połączonej listy” stwierdza, że ​​musisz zaimplementować następujące funkcje Deque lub podwójnie zakończonej kolejki przy użyciu podwójnie połączonej listy insertFront (x): Dodaj element x na początku Deque insertEnd (x ): Dodaj element x na końcu ...

Czytaj więcej

Pytanie 11. Sprawdź, czy dane drzewo binarne jest kompletne, czy nie Opis problemu Problem „Sprawdź, czy dane drzewo binarne jest kompletne, czy nie” stwierdza, że ​​masz podany katalog główny drzewa binarnego, sprawdź, czy drzewo jest kompletne, czy nie. Pełne drzewo binarne ma wypełnione wszystkie poziomy z wyjątkiem ostatniego poziomu i węzłów ...

Czytaj więcej

Pytanie 12. Sprawdź, czy kolejkę można posortować do innej kolejki za pomocą stosu Instrukcja problemu Problem „Sprawdź, czy kolejkę można posortować do innej kolejki za pomocą stosu” stwierdza, że ​​otrzymujesz kolejkę zawierającą n elementów, elementy w kolejce są permutacjami liczb od 1 do n. Sprawdź, czy tę kolejkę można ustawić w kolejności rosnącej ...

Czytaj więcej

Pytanie 13. Najmniejsza wielokrotność podanej liczby W najmniejszej wielokrotności podanej liczby złożonej z cyfr 0 i 9 jedynym problemem podaliśmy liczbę n, znajdź najmniejszą liczbę utworzoną z cyfr 0 i 9, która jest podzielna przez n. Załóżmy, że odpowiedź nie przekroczy 106. Przykłady Wejście 3 Wyjście 9 ...

Czytaj więcej

American Express Inne pytania

Pytanie 14. Produkt Array z wyjątkiem rozwiązania Self LeetCode Opis problemu Iloczyn tablicy z wyjątkiem Self LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę liczb całkowitych nums, zwróć odpowiedź tablicową taką, że odpowiedź[i] jest równa iloczynowi wszystkich elementów nums z wyjątkiem nums[i]. Iloczyn dowolnego prefiksu lub sufiksu liczb gwarantuje, że zmieści się w 32-bitowej liczbie całkowitej. Musisz napisać algorytm, który działa w czasie O(n) i bez użycia dzielenia...

Czytaj więcej

Pytanie 15. Redukcja potraw Rozwiązanie LeetCode Oświadczenie o problemie Redukcja potraw Rozwiązanie LeetCode – Szef kuchni zebrał dane na temat poziomu zadowolenia ze swoich n dań. Szef kuchni może ugotować dowolne danie w 1 jednostce czasu. Współczynnik podobnego czasu dania definiuje się jako czas potrzebny na ugotowanie tego dania, w tym poprzednie dania, pomnożony przez jego zadowolenie ...

Czytaj więcej

Pytanie 16. To samo drzewo Rozwiązanie LeetCode Stwierdzenie problemu Problem mówi samo drzewo Mając pierwiastki dwóch binarnych drzew p i q, napisz funkcję sprawdzającą, czy są one takie same, czy nie. Dwa drzewa binarne są uważane za takie same, jeśli są strukturalnie identyczne, a węzły mają tę samą wartość. Przykład: Przypadek testowy...

Czytaj więcej

Pytanie 17. Usuń N-ty węzeł z końca listy Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Rozwiązanie Usuń n-ty węzeł z końca listy Leetcode — stwierdza, że ​​otrzymujesz nagłówek połączonej listy i musisz usunąć n-ty węzeł z końca tej listy. Po usunięciu tego węzła zwróć nagłówek zmodyfikowanej listy. Przykład: Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 18. Znajdź punkt, w którym monotonicznie rosnąca funkcja staje się dodatnia za pierwszym razem Stwierdzenie problemu W „Znajdź punkt, w którym monotonicznie rosnąca funkcja staje się po raz pierwszy dodatnia” podajemy funkcję „int f (unsigned int x)”, która przyjmuje nieujemną liczbę całkowitą 'x' jako dane wejściowe i zwraca liczbę całkowitą jako wynik . Funkcja rośnie monotonicznie względem wartości x, czyli ...

Czytaj więcej

Translate »