Pytania do wywiadu Adobe Coding

Pytania dotyczące macierzy Adobe

Pytanie 1. Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode Opis problemu Rozwiązanie „Trapping Rain Water” LeetCode – „Trapping Rain Water” stwierdza, że ​​mając tablicę wysokości, która reprezentuje mapę wysokości, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody uwięzionej po deszczu. Przykład: Wejście: wysokość = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Wyjście: 6 Wyjaśnienie: Sprawdź ...

Czytaj więcej

Pytanie 2. Podział na podzbiory o równej sumie K Leetcode Rozwiązanie Opis problemu Podział na podzbiory o równej sumie K Rozwiązanie LeetCode – „Podział na podzbiory o równej sumie K” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych num i liczbę całkowitą k, zwróć prawdę, jeśli możliwe jest posiadanie k niepustych podzbiorów, których sumy wszystkie są równe. Przykład: Wejście: nums = [4,3,2,3,5,2,1], k = 4 Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 3. Coin Change 2 Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Rozwiązanie LeetCode Coin Change 2 – „Coin Change 2” oznacza, że ​​podano tablicę różnych liczb całkowitych monet i liczbę całkowitą, reprezentującą całkowitą kwotę pieniędzy. Musimy zwrócić liczbę całkowitej liczby różnych możliwych kombinacji, które sumują się do kwoty. ...

Czytaj więcej

Pytanie 4. Rozwiązanie Frog Jump Leetcode Opis problemu The Frog Jump LeetCode Rozwiązanie – „Frog Jump” mówi, że mając listę kamieni (pozycji) posortowaną w porządku rosnącym, określ, czy żaba może przekroczyć rzekę, lądując na ostatnim kamieniu (ostatni indeks w tablicy). Początkowo żaba jest na pierwszym kamieniu i ...

Czytaj więcej

Pytanie 5. Zbuduj tablicę z permutacyjnego rozwiązania Leetcode Opis problemu „Buduj tablicę z permutacji” Rozwiązanie LeetCode – „Buduj tablicę z permutacji” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę liczby permutacji od zera, musimy zbudować tablicę o tej samej długości, gdzie ans[i] = nums[nums[i]] dla każdego i w zakresie [0,nums.length-1]. Liczby permutacji liczone od zera to tablica różnych liczb całkowitych od 0 ...

Czytaj więcej

Pytanie 6. Minimalny koszt biletów Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Minimalny koszt biletów Rozwiązanie LeetCode – „Minimalny koszt biletów” prosi Cię o określenie minimalnej liczby dolarów, które musisz podróżować każdego dnia w podanej liście dni. Otrzymasz tablicę liczb całkowitych dni. Każdy dzień jest liczbą całkowitą z ...

Czytaj więcej

Pytanie 7. Ustaw Matrix Zeroes Leetcode rozwiązanie Opis problemu The Set Matrix Zeroes Rozwiązanie LeetCode – „Set Matrix Zeroes” oznacza, że ​​otrzymujesz macierz macierzy liczb całkowitych mxn. Musimy zmodyfikować macierz wejściową w taki sposób, aby jeśli jakakolwiek komórka zawierała element 0, ustaw jej cały wiersz i kolumnę do zera. Musisz to zrobić w ...

Czytaj więcej

Pytanie 8. Brakujący numer Rozwiązanie Leetcode Opis problemu The Missing Number Rozwiązanie LeetCode – „Brakująca liczba” stwierdza, że ​​podana tablica o rozmiarze n zawiera n różnych liczb pomiędzy [0,n]. Musimy zwrócić numer, którego brakuje w zakresie. Przykład: Wejście: nums = [3,0,1] Wyjście: 2 Wyjaśnienie: Możemy łatwo zaobserwować, że wszystkie ...

Czytaj więcej

Pytanie 9. Wymieszaj rozwiązanie Array Leetcode Problem Shuffle the Array Leetcode Solution dostarcza nam tablicę o długości 2n. Tutaj 2n oznacza, że ​​długość tablicy jest parzysta. Następnie mamy przetasować tablicę. Tutaj shuffling nie oznacza, że ​​musimy losowo przetasować tablicę, ale określony sposób jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 10. 3 Podsumuj rozwiązanie Leetcode Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę tablicę n liczb całkowitych, czy istnieją elementy a, b, c w liczbach takie, że a + b + c = 0? Znajdź wszystkie unikalne triole w tablicy, która daje sumę zero. Uwaga: zestaw rozwiązań nie może zawierać zduplikowanych trójek. Przykład # 1 [-1,0,1,2, -1,4] ...

Czytaj więcej

Pytanie 11. Rozwiązanie Combination Sum Leetcode Problem Rozwiązanie Combination Sum Leetcode dostarcza nam tablicę lub listę liczb całkowitych i cel. Mówi się nam, aby znaleźć kombinacje, które można utworzyć za pomocą tych liczb całkowitych, dowolną liczbę razy, które sumują się do podanego celu. Więc bardziej formalnie możemy użyć podanego ...

Czytaj więcej

Pytanie 12. Rozwiązanie Maximum Subarray Leetcode Instrukcja problemu Mając tablicę liczb całkowitych, znajdź ciągłą podtablicę (zawierającą co najmniej jedną liczbę), która ma największą sumę i zwróć jej sumę. Przykładowe liczby = [-2,1, -3,4, -1,2,1, -5,4] 6 Wyjaśnienie: [4, -1,2,1] ma największą sumę = 6. nums = [- 1] -1 Podejście 1 (Dziel i rządź) W tym podejściu ...

Czytaj więcej

Pytanie 13. Znajdź N unikalnych liczb całkowitych Suma do Zero rozwiązania Leetcode Problem Znajdź N Unikalne liczby całkowite Suma do zera Rozwiązanie Leetcode daje nam liczbę całkowitą. Prosi nas o zwrócenie n unikalnych liczb całkowitych, które sumują się do 0. Zatem pytanie jest dość proste do zrozumienia. A więc przed zanurzeniem się w rozwiązanie. Przyjrzyjmy się ...

Czytaj więcej

Pytanie 14. Znajdź rozwiązanie dla typowych znaków Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę ciągów. Musimy wydrukować listę wszystkich znaków, które pojawiają się w każdym łańcuchu w tablicy (łącznie z duplikatami). To znaczy, jeśli znak pojawia się 2 razy w każdym ciągu, ale nie 3 razy, musimy go mieć ...

Czytaj więcej

Pytanie 15. Znajdź wszystkie numery zniknęły w rozwiązaniu kodu Leetcode macierzy Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę liczb całkowitych. Zawiera elementy od 1 do N, gdzie N = rozmiar tablicy. Jednak są pewne elementy, które zniknęły, a na ich miejscu są jakieś duplikaty. Naszym celem jest zwrócenie tablicy ...

Czytaj więcej

Pytanie 16. Większość rozwiązań Leetcode Element II W tym zadaniu otrzymujemy tablicę liczb całkowitych. Celem jest znalezienie wszystkich elementów, które występują dłużej niż ⌊N / 3⌋ czasu w tablicy, gdzie N = rozmiar tablicy, a ⌊ ⌋ jest operatorem podłogi. Musimy zwrócić tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 17. Rozwiązanie kodu Leetcode dla tablicy sortowania względnego W tym zadaniu mamy dwie tablice dodatnich liczb całkowitych. Wszystkie elementy drugiej tablicy są różne i znajdują się w pierwszej tablicy. Jednak pierwsza tablica może zawierać zduplikowane elementy lub elementy, których nie ma w drugiej tablicy. Musimy posortować pierwszą tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 18. Unikalne rozwiązanie Leetcode Paths Problem Unique Paths Leetcode Solution stwierdza, że ​​otrzymujesz dwie liczby całkowite reprezentujące rozmiar siatki. Używając rozmiaru siatki, długości i szerokości siatki. Musimy znaleźć liczbę unikalnych ścieżek od lewego górnego rogu siatki do ...

Czytaj więcej

Pytanie 19. Rozwiązanie Matrix Diagonal Sum Leetcode Stwierdzenie problemu W zadaniu Matrix Diagonal Sum dana jest kwadratowa macierz liczb całkowitych. Musimy obliczyć sumę wszystkich elementów obecnych na jego przekątnych, tj. Elementów na pierwotnej i wtórnej przekątnej. Każdy element należy liczyć tylko raz. Przykład mat = [[1,2,3], [4,5,6], ...

Czytaj więcej

Pytanie 20. Ile liczb jest mniejszych niż obecne rozwiązanie kodu Leetcode Instrukcja problemu W tym zadaniu otrzymujemy tablicę. Dla każdego elementu tej tablicy musimy znaleźć liczbę elementów mniejszych niż ten element. tj. dla każdego i (0 <= i

Czytaj więcej

Pytanie 21. Scal posortowane tablice Rozwiązanie Leetcode W zadaniu „Połącz posortowane tablice” otrzymujemy dwie tablice posortowane w kolejności nie malejącej. Pierwsza tablica nie jest w pełni wypełniona i ma wystarczająco dużo miejsca, aby pomieścić również wszystkie elementy drugiej tablicy. Musimy połączyć dwie tablice tak, aby pierwsza tablica zawierała elementy ...

Czytaj więcej

Pytanie 22. Wyszukaj w rozwiązaniu Leetcode z obróconą sortowaną tablicą Rozważ posortowaną tablicę, ale wybrano jeden indeks i w tym momencie tablica została obrócona. Teraz, gdy tablica zostanie obrócona, musisz znaleźć określony element docelowy i zwrócić jego indeks. W przypadku, gdy element nie istnieje, zwraca -1. Problem jest generalnie ...

Czytaj więcej

Pytanie 23. Wyszukaj Rozwiązanie kodu Leetcode wstawiania pozycji W tym zadaniu otrzymujemy posortowaną tablicę i docelową liczbę całkowitą. Musimy znaleźć jego pozycję wyszukiwania wstawiania. Jeśli wartość docelowa jest obecna w tablicy, zwróć jej indeks. Zwróć indeks, w którym należy wstawić cel, aby zachować posortowaną kolejność (w ...

Czytaj więcej

Pytanie 24. Suma bieżąca 1d rozwiązania Leetcode dla macierzy Instrukcja problemu W przypadku sumy 1d problemu z tablicą otrzymaliśmy tablicę liczb, dla której musimy zwrócić tablicę, w której dla każdego indeksu i w wynikowej tablicy arr [i] = sum (nums [0]… nums [i]) . Przykładowe liczby = [1,2,3,4, 1,3,6,10, XNUMX, XNUMX] [XNUMX, XNUMX, XNUMX, XNUMX] Wyjaśnienie: Suma bieżąca to: ...

Czytaj więcej

Pytanie 25. Plus jedno rozwiązanie Leetcode Sformułowanie problemu W zadaniu „Plus jeden” otrzymujemy tablicę, w której każdy element tablicy reprezentuje cyfrę lub liczbę. Pełna tablica reprezentuje liczbę. Indeks zerowy reprezentuje MSB liczby. Możemy założyć, że nie ma wiodącego zera w ...

Czytaj więcej

Pytanie 26. Największy element w Array Leetcode Solutions W tym problemie musimy zwrócić k-ty największy element w nieposortowanej tablicy. Zauważ, że tablica może mieć duplikaty. Musimy więc znaleźć największy element Kth w posortowanej kolejności, a nie wyraźny największy element Kth. Przykład A = {4, 2, 5, 3 ...

Czytaj więcej

Pytanie 27. Zmień układ Array w taki sposób, że arr [i]> = arr [j], jeśli i jest parzysty, a arr [i] <= arr [j], jeśli i jest nieparzysty i j <i Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Instrukcja problemu prosi o zmianę kolejności tablicy w taki sposób, aby elementy na parzystych pozycjach w tablicy były większe niż wszystkie elementy przed nią, a elementy na nieparzystych pozycjach były mniejsze niż elementy przed nią. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 28. Minimalna liczba operacji usuwania, aby wszystkie elementy tablicy były takie same Załóżmy, że mamy wejście w postaci tablicy z liczbą elementów „x”. Zadaliśmy problem polegający na tym, że musimy znaleźć operacje usuwania, które powinny być minimum wymaganym do utworzenia równej tablicy, tj. Tablica będzie składać się z równych elementów. Przykładowe dane wejściowe: [1, 1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 29. Grupuj wielokrotne wystąpienia elementów tablicy w kolejności według pierwszego wystąpienia Otrzymujesz pytanie, w którym podałeś nieposortowaną tablicę z wieloma wystąpieniami liczb. Zadanie polega na zgrupowaniu wszystkich wielokrotnych wystąpień elementów tablicy uporządkowanych według pierwszego wystąpienia. Tymczasem kolejność powinna być taka sama, jak nadejdzie numer. Przykładowe dane wejściowe: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

Czytaj więcej

Pytanie 30. Zmień układ tablicy Tak, że arr [i] jest równe i Problem „Zmień układ tablicy w taki sposób, że arr [i] = i” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych z zakresu od 0 do n-1. Ponieważ w tablicy może nie być wszystkich elementów, w ich miejsce jest -1. Instrukcja problemu prosi o zmianę kolejności tablicy w taki ...

Czytaj więcej

Pytanie 31. Maksymalna liczba czekoladek do równego rozdzielenia między k studentów „Maksymalna liczba czekoladek do równego rozdzielenia między k uczniów” oznacza, że ​​otrzymujesz n pudełek z kilkoma czekoladkami. Załóżmy, że jest k uczniów. Zadanie polega na równomiernym rozłożeniu maksymalnej liczby czekoladek na k uczniów, wybierając kolejne bombonierki. Możemy ...

Czytaj więcej

Pytanie 32. Maksymalna liczba kolejnych liczb obecnych w tablicy Stwierdzenie problemu Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych o rozmiarze N. Problem „Maksymalna liczba kolejnych liczb obecnych w tablicy” wymaga ustalenia maksymalnej liczby kolejnych liczb, które mogą być rozproszone w tablicy. Przykład arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 Objaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 33. Znajdź duplikaty w danej tablicy, gdy elementy nie są ograniczone do zakresu Problem „Znajdź duplikaty w danej tablicy, gdy elementy nie są ograniczone do zakresu” mówi, że masz tablicę składającą się z n liczb całkowitych. Instrukcja problemu polega na znalezieniu zduplikowanych elementów, jeśli występują w tablicy. Jeśli taki element nie istnieje, zwraca -1. Przykład [...

Czytaj więcej

Pytanie 34. Najlepszy czas na kupno i sprzedaż Stock III Rozwiązanie Leetcode Opis problemu W zadaniu „Najlepszy czas na kupno i sprzedaż akcji III” otrzymujemy tablicę, w której każdy element tablicy zawiera cenę danego towaru w danym dniu. Definicja transakcji to kupno jednej akcji i sprzedaż tej jednej akcji ...

Czytaj więcej

Pytanie 35. Długość największej podtablicy z sąsiadującymi elementami Problem „Długość największej podtablicy z sąsiadującymi elementami” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Opis problemu prosi o ustalenie długości najdłuższej ciągłej pod-tablicy, w której elementy mogą być ułożone w sekwencję (ciągłą, rosnącą lub malejącą). Liczby w ...

Czytaj więcej

Pytanie 36. Maksymalna odległość w szyku Problem „Maksymalna odległość w szyku” mówi, że otrzymujesz „n” nie. tablic, a wszystkie tablice są podane w porządku rosnącym. Twoim zadaniem jest znaleźć maksymalną różnicę / bezwzględną różnicę dwóch liczb w tablicy i możemy zdefiniować maksymalną odległość między dwiema liczbami jako ...

Czytaj więcej

Pytanie 37. Zawiera duplikat Otrzymujemy tablicę, która może zawierać zduplikowane elementy lub nie. Musimy więc sprawdzić, czy zawiera duplikat. Przykłady [1, 3, 5, 1] ​​prawda [„jabłko”, „mango”, „pomarańcza”, „mango”] prawda [22.0, 4.5, 3.98, 45.6, 13.54] fałsz Podejście Tablicę możemy sprawdzić na kilka sposobów ...

Czytaj więcej

Pytanie 38. Zagadnienie sumy podzbioru w przestrzeni O (suma) Stwierdzenie problemu Problem „Suma podzbioru w przestrzeni O (suma)” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę niektórych nieujemnych liczb całkowitych i określoną wartość. Teraz dowiedz się, czy istnieje podzbiór, którego suma jest równa sumie podanej wartości wejściowej. Przykładowa tablica = {1, 2, 3, 4} ...

Czytaj więcej

Pytanie 39. Znajdź indeks nawiasu zamykającego dla danego nawiasu otwierającego w wyrażeniu Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę łańcuch s długości / rozmiaru n oraz wartość całkowitą reprezentującą indeks otwierającego nawiasu kwadratowego. Znajdź indeks zamykającego nawiasu dla danego otwierającego nawiasu w wyrażeniu. Przykład s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s ...

Czytaj więcej

Pytanie 40. Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów Opis problemu Problem „Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów” mówi, że podana jest tablica cen o długości n, gdzie i-ty element przechowuje cenę zapasów w i-tym dniu. Jeśli możemy dokonać tylko jednej transakcji, czyli kupić jednego dnia i ...

Czytaj więcej

Pytanie 41. Tasuj liczby całkowite 2n jako a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn bez użycia dodatkowej spacji Instrukcja problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Problem „Tasuj 2n liczb całkowitych jako a1-b1-a2-b2-a3-b3 - .. bn bez użycia dodatkowej spacji” wymaga przetasowania wszystkich liczb w tablicy w taki sposób, aby liczby takie jak (x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3) zostaną przetasowane jak x0, y0, ...

Czytaj więcej

Pytanie 42. Minimalny czas potrzebny do zgnilizny wszystkich pomarańczy Opis problemu Problem „Minimalny czas wymagany do obrócenia wszystkich pomarańczy” mówi, że otrzymujesz tablicę 2D, każda komórka ma jedną z trzech możliwych wartości: 0, 1 lub 2. 0 oznacza pustą komórkę. 1 oznacza świeżą pomarańczę. 2 oznacza zgniłą pomarańczę. Jeśli zgniły ...

Czytaj więcej

Pytanie 43. Znajdź minimum w obróconej posortowanej tablicy Stwierdzenie problemu „Znajdź minimum w obróconej posortowanej tablicy” stwierdza, że ​​otrzymujesz posortowaną tablicę o rozmiarze n, która jest obracana według jakiegoś indeksu. Znajdź minimalny element w tablicy. Przykład a [] = {5, 1, 2, 3, 4} 1 Wyjaśnienie: Jeśli uporządkujemy tablicę posortowaną ...

Czytaj więcej

Pytanie 44. Znajdź minimalną liczbę operacji scalania, aby utworzyć palindrom tablicy Instrukcja problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Instrukcja problemu prosi o znalezienie minimalnej liczby operacji scalania, aby utworzyć palindrom tablicy, tj. Ustalenie minimalnej liczby operacji scalania, które należy wykonać na tablicy, aby uczynić ją palindromem. Operacja scalania oznacza po prostu, że ...

Czytaj więcej

Pytanie 45. Zminimalizuj maksymalną różnicę między wysokościami Stwierdzenie problemu Otrzymałeś kilka wysokości n wież i liczbę k. Możemy albo zwiększyć wysokość wieży o k, albo zmniejszyć wysokość o k, ale tylko raz. W stwierdzeniu problemu prosi się o zminimalizowanie maksymalnej różnicy między wysokościami. To jest aby ...

Czytaj więcej

Pytanie 46. Posortowana tablica do zrównoważonego BST W przypadku problemu z tablicą posortowaną do zbalansowanego BST, daliśmy tablicę w porządku posortowanym, skonstruuj drzewo wyszukiwania zbalansowanego z posortowanej tablicy. Przykłady Wejście arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Wyjście w przedsprzedaży: 3 2 1 5 4 Wejście arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Czytaj więcej

Pytanie 47. Maksymalny kwadrat W zadaniu z maksymalnymi kwadratami daliśmy dwuwymiarową macierz binarną wypełnioną zerami i jedynkami, znajdź największy kwadrat zawierający tylko jedynki i zwróć jego pole. Przykładowe wejście: 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ...

Czytaj więcej

Pytanie 48. Scal nakładające się przedziały W problemie scalania nakładających się interwałów podaliśmy zbiór interwałów, scalamy i zwracamy wszystkie nakładające się przedziały. Przykładowe dane wejściowe: [[2, 3], [3, 4], [5, 7]] Dane wyjściowe: [[2, 4], [5, 7]] Wyjaśnienie: możemy połączyć [2, 3] i [3 , 4] razem tworząc [2, 4] Podejście do znalezienia Merge ...

Czytaj więcej

Pytanie 49. Mediana dwóch posortowanych tablic Biorąc pod uwagę dwie posortowane tablice A i B o rozmiarze odpowiednio n i m. Znajdź medianę ostatecznej posortowanej tablicy uzyskanej po scaleniu danych dwóch tablic lub innymi słowy, mówimy, że znajdź medianę dwóch posortowanych tablic. (Oczekiwana złożoność czasowa: O (log (n))) Podejście 1 dla ...

Czytaj więcej

Pytanie 50. Wyszukaj element w posortowanej tablicy obróconej W wyszukiwaniu w zadaniu z posortowaną tablicą obróconą podaliśmy posortowaną i obróconą tablicę oraz element, sprawdź, czy dany element występuje w tablicy, czy nie. Przykłady Dane wejściowe [] = {2, 5, 6, 0, 0, 1, 2} target = 0 Dane wyjściowe prawda Dane wejściowe [] = {2, ...

Czytaj więcej

Pytanie 51. 3 Suma W zadaniu 3 Sum, daliśmy tablicę zawierającą n liczb całkowitych, znajdź wszystkie unikalne triole, które sumują się do 0. Przykładowe dane wejściowe: nums = {-1, 0, 1, 2, -1, -4} Dane wyjściowe: { -1, 0, 1}, {-1, 2, -1} Podejście naiwne dla problemu sumy 3 Podejście brutalnej siły ...

Czytaj więcej

Pytanie 52. Najczęstszy element w tablicy Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Stwierdzenie problemu mówi, że musisz znaleźć element najczęściej występujący w tablicy. Jeśli istnieje wiele wartości, które występują maksymalnie wiele razy, musimy wydrukować dowolną z nich. Przykładowe wejście [1, 4,5,3,1,4,16] Wyjście ...

Czytaj więcej

Pytanie 53. Zatrzymywanie wody deszczowej Rozwiązanie LeetCode W zadaniu Trapping Rain Water LeetCode podaliśmy N nieujemnych liczb całkowitych reprezentujących mapę wysokości, a szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody, która może zostać uwięziona w powyższej strukturze. Przykład Rozumiemy to na przykładzie Dla ...

Czytaj więcej

Pytanie 54. Gra skok W grze skokowej podaliśmy tablicę nieujemnych liczb całkowitych, jesteś początkowo pozycjonowany na pierwszym indeksie tablicy. Każdy element tablicy reprezentuje maksymalną długość skoku w tej pozycji. Sprawdź, czy jesteś w stanie dotrzeć do ostatniego indeksu. Przykładowe dane wejściowe: arr = [2,3,1,1,4] ...

Czytaj więcej

Pytanie 55. Suma kombinacji W problemie z sumami kombinacji daliśmy tablicę dodatnich liczb całkowitych arr [] i sumę s, znajdź wszystkie unikalne kombinacje elementów w arr [], gdzie suma tych elementów jest równa s. Tę samą powtarzającą się liczbę można wybrać z arr [] nieograniczoną liczbę razy. Elementy ...

Czytaj więcej

Pytanie 56. Szukaj w posortowanej tablicy obróconej Wyszukiwanie elementów w posortowanej tablicy obróconej można znaleźć za pomocą wyszukiwania binarnego w czasie O (logowania). Celem tego posta jest znalezienie danego elementu w posortowanej obróconej tablicy w czasie O (logn). Podano przykład posortowanej, obróconej tablicy. Przykładowe dane wejściowe: arr [] = {7,8,9,10,1,2,3,5,6}; ...

Czytaj więcej

Pytanie 57. Maksymalna podtablica W zadaniu Maximum Subarray daliśmy tablicę liczb całkowitych, znajdź ciągłą tablicę podrzędną, która ma największą sumę i wypisz maksymalną sumę wartości podtablicy. Przykład Wejściowe liczby [] = {-2, 1, -3, 4, -1, 2, 1, -5, 4} Wyjście 6 Algorytm Celem jest znalezienie ...

Czytaj więcej

Pytanie 58. Scalanie przedziałów W problemie scalania przedziałów daliśmy zbiór przedziałów postaci [l, r], scal nakładające się przedziały. Przykłady Dane wejściowe {[1, 3], [2, 6], [8, 10], [15, 18]} Dane wyjściowe {[1, 6], [8, 10], [15, 18]} Dane wejściowe {[ 1, 4], [1, 5]} Wynik {[1, 5]} Naiwne podejście do łączenia przedziałów ...

Czytaj więcej

Pytanie 59. 4Suma W zadaniu 4Sum daliśmy liczbę całkowitą x i tablicę a [] o rozmiarze n. Znajdź cały unikalny zestaw 4 elementów w tablicy, tak aby suma tych 4 elementów była równa podanej liczbie całkowitej x. Przykład Wprowadź a [] = {1, 0, -1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 60. Wyszukaj pozycję wstawiania W zadaniu Szukaj pozycji wstawiania daliśmy liczbę całkowitą x i posortowaną tablicę a [] o rozmiarze n. Znajdź odpowiedni indeks lub pozycję, w której dana liczba całkowita musi zostać wstawiona, jeśli podana jest liczba całkowita, a nie w tablicy. Jeśli podana liczba całkowita występuje w tablicy wejściowej ...

Czytaj więcej

Pytanie 61. Znajdź element szczytowy Rozumiemy problem Znajdź element szczytowy. Dziś mamy tablicę, która potrzebuje swojego elementu szczytowego. Teraz pewnie się zastanawiasz, co mam na myśli, mówiąc o elemencie szczytowym? Element szczytowy to taki, który jest większy niż wszyscy jego sąsiedzi. Przykład: biorąc pod uwagę tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 62. Trójkąt Pascala Leetcode Trójkąt Pascala to bardzo dobry problem z Leetcode, który jest zadawane wiele razy w Amazon, Microsoft i innych firmach. daliśmy nieujemne wiersze liczb całkowitych, wypisujemy pierwsze wiersze wiersze trójkąta paskalowego. Przykładowe wiersze = 5 wierszy = 6 Rodzaje rozwiązań dla programowania dynamicznego w trójkątach pascala Leetcode ...

Czytaj więcej

Pytanie 63. Pojemnik z największą ilością wody Opis problemu: otrzymałeś n liczb całkowitych (y0, y1, y2… yn-1) przy n indeksach (i = 0,1,2… n-1). Liczba całkowita w i-tym indeksie to yi. Teraz narysuj n linii na płaszczyźnie kartezjańskiej, z których każdy łączy punkty (i, yi) i (i, 0). Znajdź maksymalną objętość wody ...

Czytaj więcej

Pytanie 64. Suma podtablicy równa się k Biorąc pod uwagę tablicę liczb całkowitych i liczbę całkowitą k. Znajdź całkowitą liczbę ciągłych podtablic z danej tablicy, których suma elementów jest równa k. Przykład Wejście 1: arr [] = {5,0,5,10,3,2, -15,4} k = 5 Wyjście: 7 Wejście 2: arr [] = {1,1,1,2,4, -2} k = 2 Wynik: 4 Wyjaśnienie: rozważ przykład-1 ...

Czytaj więcej

Pytanie 65. Szybkie sortowanie Szybkie sortowanie to algorytm sortowania. Biorąc pod uwagę nieposortowaną tablicę, posortuj ją za pomocą algorytmu szybkiego sortowania. Przykładowe dane wejściowe: {8, 9, 5, 2, 3, 1, 4} Dane wyjściowe: {1, 2, 3, 4, 5, 8, 9} Teoria Jest to algorytm sortowania typu „dziel i zwyciężaj”. Wybiera element pivot w tablicy, dzieli ...

Czytaj więcej

Pytanie 66. Problem sumy podzbiorów W zadaniu sumy podzbioru otrzymujemy listę wszystkich liczb dodatnich i sumę. Musimy sprawdzić, czy istnieje podzbiór, którego suma jest równa podanej sumie. Przykład Wejście Lista liczb: 1 2 3 10 5 suma: 9 Wyjście prawda Wyjaśnienie dla ...

Czytaj więcej

Pytanie 67. Scalanie nakładających się interwałów II Stwierdzenie problemu W zadaniu „Merge Overlapping Intervals II” podaliśmy zestaw przedziałów. Napisz program, który połączy nakładające się interwały w jeden i wydrukuje wszystkie nienakładające się interwały. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą n. Drugi wiersz zawierający n par, gdzie każda para jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 68. Maksymalna suma podtablicy przy użyciu funkcji Podziel i zwyciężaj Stwierdzenie problemu W zadaniu „Maksymalna suma podtablicy przy użyciu dzielenia i zwyciężania” podaliśmy tablicę liczb całkowitych dodatnich i ujemnych. Napisz program, który znajdzie największą sumę ciągłej podtablicy. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N. Drugi wiersz zawierający tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 69. Ułóż podane liczby, aby utworzyć największą liczbę II Stwierdzenie problemu W zadaniu „Ułóż podane liczby, aby utworzyły największą liczbę II”, podaliśmy tablicę dodatnich liczb całkowitych. Ułóż je w taki sposób, aby aranżacja stanowiła największą wartość. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający liczbę całkowitą n. Drugi wiersz zawierający ...

Czytaj więcej

Pytanie 70. Największa podtablica z równą liczbą zer i jedynek Stwierdzenie problemu W zadaniu „Największa podtablica z równą liczbą 0 i 1”, daliśmy tablicę [] zawierającą tylko 0 i 1. Znajdź największą podtablicę z równą liczbą 0 i 1 i wydrukujemy indeks początkowy i indeks końcowy największej podtablicy. ...

Czytaj więcej

Pytanie 71. Kolejność zwiększania maksymalnej sumy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Maksymalna suma zwiększająca kolejność” podaliśmy tablicę. Znajdź sumę maksymalnego podciągu danej tablicy, czyli liczby całkowite w podciągu są posortowane. Podsekwencja jest częścią tablicy, która jest sekwencją, która jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 72. Liczba mniejszych elementów po prawej stronie Stwierdzenie problemu W zadaniu „Liczba mniejszych elementów po prawej stronie” nadaliśmy tablicy []. Znajdź liczbę mniejszych elementów, które znajdują się po prawej stronie każdego elementu. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający liczbę całkowitą N. Drugi wiersz zawierający N liczb całkowitych oddzielonych spacjami. Wynik ...

Czytaj więcej

Pytanie 73. W tablicy elementy pojawiają się częściej niż N / K Stwierdzenie problemu W zadaniu „Elementy pojawiają się więcej niż N / K razy w tablicy” podano tablicę liczb całkowitych o rozmiarze n. Znajdź elementy, które pojawiają się więcej niż n / k razy. Gdzie k jest wartością wejściową. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający dwie liczby całkowite N i ...

Czytaj więcej

Pytanie 74. Znajdź maksymalną powtarzającą się liczbę w tablicy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Znajdź maksymalną powtarzającą się liczbę w tablicy” podaliśmy nieposortowaną tablicę o rozmiarze N. Podana tablica zawiera liczby z zakresu {0, k} gdzie k <= N. Znajdź liczbę, która zbliża się do maksymalnej liczby razy w tablicy. Format wejściowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 75. Cztery elementy, które sumują się do danych Stwierdzenie problemu W czterech elementach, które sumują się do danego problemu, podaliśmy tablicę zawierającą N elementów, które mogą być dodatnie lub ujemne. Znajdź zbiór czterech elementów, których suma jest równa podanej wartości k. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N. Drugi wiersz zawierający tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 76. Problem partycji Instrukcja problemu W przypadku problemu z partycjami podaliśmy zestaw zawierający n elementów. Sprawdź, czy dany zbiór można podzielić na dwa zbiory, których suma elementów w podzbiorach jest równa. Przykład Wejście arr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Dane wyjściowe Tak Objaśnienie Tablica ...

Czytaj więcej

Pytanie 77. Podtablica z podaną sumą Instrukcja problemu W podtablicy z zadanym problemem sumarycznym podaliśmy tablicę zawierającą n elementów dodatnich. Musimy znaleźć podtablicę, w której suma wszystkich elementów podtablicy jest równa podanej_sumie. Podtablica jest uzyskiwana z oryginalnej tablicy, usuwając niektóre ...

Czytaj więcej

Pytanie 78. Maksymalny element w tablicy, który rośnie, a następnie maleje Instrukcja problemu W podanej tablicy, która zawiera n elementów. Elementy są przechowywane w taki sposób, że najpierw k elementów jest w porządku rosnącym, a następnie nk elementów malejących stamtąd musimy znaleźć maksymalny element w tablicy. Przykład a) Tablica wejściowa: [15, 25, ...

Czytaj więcej

Pytanie 79. Znajdź utracony element ze zduplikowanej tablicy Instrukcja problemu Biorąc pod uwagę dwie tablice A i B, jedna tablica jest duplikatem drugiej, z wyjątkiem jednego elementu. Brakuje jednego elementu w A lub B. Musimy znaleźć utracony element ze zduplikowanej tablicy. Przykład 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Czytaj więcej

Pytanie 80. Scal dwie posortowane tablice Instrukcja problemu W przypadku problemu scalania dwóch posortowanych tablic, daliśmy dwie posortowane tablice wejściowe, musimy połączyć te dwie tablice tak, aby początkowe liczby po całkowitym sortowaniu znajdowały się w pierwszej tablicy i pozostały w drugiej tablicy. Przykładowe wejście A [] = {1, 3, 5, 7, ...

Czytaj więcej

Pytanie 81. Liczba trojaczków z sumą mniejszą niż podana wartość Instrukcja problemu Podaliśmy tablicę zawierającą N elementów. W podanej tablicy Policz liczbę trójek z sumą mniejszą niż podana wartość. Przykład Wejście a [] = {1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8} Suma = 10 Wyjście 7 Możliwe tróje to: ...

Czytaj więcej

Pytanie 82. Łączenie dwóch posortowanych tablic Stwierdzenie problemu Przy łączeniu dwóch posortowanych tablic mamy do czynienia z dwiema posortowanymi tablicami, jedną o rozmiarze m + n, a drugą o rozmiarze n. Połączymy tablicę o rozmiarze n z tablicą o rozmiarze m + n i wydrukujemy połączoną tablicę o rozmiarze m + n. Przykładowe wejście 6 3 M [] = ...

Czytaj więcej

Pytanie 83. Znajdź trójkę w tablicy z podaną sumą Instrukcja problemu Mając tablicę liczb całkowitych, znajdź kombinację trzech elementów w tablicy, których suma jest równa danej wartości X. Tutaj wypiszemy pierwszą otrzymaną kombinację. Jeśli nie ma takiej kombinacji, wypisz -1. Przykładowe wejście N = 5, X = 15 arr [] = ...

Czytaj więcej

Pytanie 84. Sortuj od 0 do 1 i 2 w tablicy Instrukcja problemu Podano tablicę zawierającą N elementów, w których elementy tablicy mają wartości 0,1, 2 lub 0. Sortuj lub segreguj 1 2 i 22 w tablicy. Ułóż wszystkie zera w pierwszej połowie, wszystkie jedynki w drugiej połowie i wszystkie dwójki w trzeciej połowie. Przykładowe wejście XNUMX ...

Czytaj więcej

Pytanie 85. Brak najmniejszej liczby dodatniej w niesortowanej tablicy Instrukcja problemu W podanej tablicy nieposortowanej znajdź najmniejszą dodatnią liczbę brakującą w nieposortowanej tablicy. Dodatnia liczba całkowita nie obejmuje 0. W razie potrzeby możemy zmodyfikować oryginalną tablicę. Tablica może zawierać liczby dodatnie i ujemne. Przykład a. Tablica wejściowa: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 86. Przenieś wszystkie zera na koniec podanej tablicy Instrukcja problemu W podanej tablicy przenieś wszystkie zera obecne w tablicy na jej koniec. Tutaj zawsze istnieje sposób, aby wstawić całą liczbę zer na końcu tablicy. Przykładowe wejście 9 9 17 0 14 0 ...

Czytaj więcej

Pytanie 87. Znajdź najmniejszą brakującą liczbę w posortowanej tablicy Instrukcja problemu W zadaniu „Znajdź najmniejszą brakującą liczbę w posortowanej tablicy” podaliśmy tablicę liczb całkowitych. Znajdź najmniejszą brakującą liczbę w posortowanej tablicy o rozmiarze N, zawierającej unikalne elementy w zakresie od 0 do M-1, gdzie M> N. Przykładowe wejście [0, 1, 2, 3, 4, 6, 7, ...

Czytaj więcej

Pytanie 88. Pierwszy powtarzający się element Instrukcja problemu Podaliśmy tablicę zawierającą n liczb całkowitych. Musimy znaleźć pierwszy powtarzający się element w podanej tablicy. Jeśli nie ma powtarzającego się elementu, wypisz „Nie znaleziono powtarzającej się liczby całkowitej”. Uwaga: elementy powtarzające się to elementy, które pojawiają się więcej niż raz. (Tablica może zawierać duplikaty) ...

Czytaj więcej

Pytanie 89. Mnożenie poprzedniego i następnego Stwierdzenie problemu Mnożenie poprzedniego i następnego: W podanej tablicy zamień każdy element na iloczyn kolejnych i poprzednich elementów do niego. I dla pierwszego elementu (a [0]) musimy go zastąpić iloczynem next i siebie, dla ostatniego elementu (a [n-1]) musimy go zastąpić ...

Czytaj więcej

Pytanie 90. Układanka z tablicą produktów Stwierdzenie problemu W przypadku zagadki z tablicą produktową musimy skonstruować tablicę, w której i-ty element będzie iloczynem wszystkich elementów w danej tablicy z wyjątkiem elementu na i-tej pozycji. Przykład Wejście 5 10 3 5 6 2 Wyjście 180 ...

Czytaj więcej

Pytanie 91. Znajdź pierwszą powtarzającą się liczbę w podanej tablicy Stwierdzenie problemu Tablica może zawierać wiele powtarzających się liczb, ale musisz znaleźć pierwszą powtarzającą się liczbę w danej tablicy (występującą po raz drugi). Przykład Wejście 12 5 4 2 8 9 7 12 5 6 12 4 7 Wyjście 5 jest pierwszym powtarzającym się elementem ...

Czytaj więcej

Pytanie 92. Wydrukuj wszystkie wyraźne elementy tablicy Stwierdzenie problemu Mamy tablicę zawierającą N liczb całkowitych, które mogą być dodatnie lub ujemne. Musimy wypisać wszystkie odrębne elementy tablicy. Innymi słowy, możemy powiedzieć, że jeśli liczba występuje więcej niż jeden raz, drukujemy tylko tę liczbę raz. Przykładowe dane wejściowe ...

Czytaj więcej

Pytanie 93. Element większościowy Instrukcja problemu Mając posortowaną tablicę, musimy znaleźć większość elementów z posortowanej tablicy. Element większościowy: liczba występująca ponad połowę rozmiaru tablicy. Tutaj podaliśmy liczbę x, którą musimy sprawdzić, czy jest to element większościowy, czy nie. Przykładowe wejście 5 2 ...

Czytaj więcej

Pytanie 94. Znajdź brakujący numer Stwierdzenie problemu Szukając brakującej liczby z tablicy zawierającej od 1 do N liczb, podaliśmy tablicę zawierającą N-1 liczb. Brakuje jednej liczby w tablicy liczb od 1 do N. Musimy znaleźć brakującą liczbę. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące Adobe String

Pytanie 95. Najdłuższy wspólny prefiks Leetcode rozwiązanie Opis problemu Najdłuższy wspólny prefiks Rozwiązanie LeetCode – „Najdłuższy wspólny prefiks” oznacza, że ​​podano tablicę ciągów. Musimy znaleźć najdłuższy wspólny przedrostek wśród tych ciągów. Jeśli nie istnieje żaden prefiks, zwróć pusty ciąg. Przykład: Wejście: strs = ["flower","flow","flight"] Wyjście: "fl" Wyjaśnienie: "fl" to najdłuższy ...

Czytaj więcej

Pytanie 96. Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode – „Właściwe nawiasy” oznaczają, że otrzymujesz ciąg zawierający tylko znaki '(', ')', '{', '}', '[' i ']'. Musimy ustalić, czy ciąg wejściowy jest prawidłowym ciągiem, czy nie. Mówi się, że ciąg jest prawidłowym ciągiem, jeśli otwarte nawiasy muszą być zamknięte ...

Czytaj więcej

Pytanie 97. Największy numer rozwiązania Leetcode Opis problemu The Largest Number LeetCode Solution – „Largest Number” mówi, że mając listę nieujemnych liczb całkowitych, musimy ułożyć liczby w taki sposób, aby tworzyły największą liczbę i ją zwracać. Ponieważ wynik może być bardzo duży, więc musisz wrócić ...

Czytaj więcej

Pytanie 98. Policz i powiedz rozwiązanie Leetcode Opis problemu Licz i mów Rozwiązanie LeetCode – „Licz i mów” prosi o znalezienie n-tego wyrazu sekwencji liczenia i mów. Sekwencja policz i powiedz to sekwencja ciągów cyfr zdefiniowana przez formułę rekurencyjną: countAndSay(1) = "1" countAndSay(n) to sposób, w jaki „wymawiasz” ciąg cyfr z countAndSay(n-1), który jest następnie konwertowany ...

Czytaj więcej

Pytanie 99. Usuń nieprawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Rozwiązanie Usuń nieprawidłowe nawiasy Leetcode — informuje o otrzymaniu ciągu s zawierającego nawiasy i małe litery. Musimy usunąć minimalną liczbę nieprawidłowych nawiasów, aby ciąg wejściowy był prawidłowy. Musimy zwrócić wszystkie możliwe wyniki w dowolnej kolejności. Ciąg to ...

Czytaj więcej

Pytanie 100. Rozwiązanie Leetcode z ciągami izomorficznymi Stwierdzenie problemu W tym zadaniu mamy do czynienia z dwoma łańcuchami: a i b. Naszym celem jest określenie, czy te dwa struny są izomorficzne, czy nie. Dwa łańcuchy nazywane są izomorficznymi wtedy i tylko wtedy, gdy znaki w pierwszym ciągu można w ogóle zastąpić dowolnym znakiem (łącznie z nim samym) ...

Czytaj więcej

Pytanie 101. Czy rozwiązanie kodu Leetcode z kolejnością Stwierdzenie problemu W tym zadaniu mamy do czynienia z dwoma różnymi ciągami. Celem jest sprawdzenie, czy pierwsza struna jest podciągiem drugiej. Przykłady pierwszy ciąg = „abc” drugi ciąg = „mnagbcd” prawda pierwszy ciąg = „burger” drugi ciąg = „domina” fałsz Podejście (rekurencyjne) To jest łatwe ...

Czytaj więcej

Pytanie 102. Rozwiązanie Leetcode z małymi literami Problem To Lower Case Leetcode Solution dostarcza nam ciąg znaków i prosi nas o przekonwertowanie wszystkich wielkich liter na małe alfabety. Jesteśmy zobowiązani do konwersji wszystkich wielkich lub małych liter alfabetu na małe litery. Problem wydaje się więc prosty, ale wcześniej ...

Czytaj więcej

Pytanie 103. Znajdź różnicę w rozwiązaniu Leetcode W tym zadaniu mamy dwa ciągi. Drugi ciąg jest generowany przez losowe tasowanie znaków pierwszego ciągu, a następnie dodanie dodatkowego znaku w dowolnej losowej pozycji. Musimy zwrócić dodatkowy znak, który został dodany do drugiego ciągu. Postacie zawsze będą ...

Czytaj więcej

Pytanie 104. Rozwiązanie Roman do Integer Leetcode W zadaniu „Roman to Integer” otrzymujemy łańcuch reprezentujący pewną dodatnią liczbę całkowitą w postaci rzymskiej. Cyfry rzymskie są reprezentowane przez 7 znaków, które można przekonwertować na liczby całkowite przy użyciu poniższej tabeli: Uwaga: Wartość całkowita podanej cyfry rzymskiej nie przekroczy ani ...

Czytaj więcej

Pytanie 105. Rozwiązanie typu Integer to Roman Leetcode W tym zadaniu otrzymujemy liczbę całkowitą i musimy ją zamienić na rzymską. Tak więc problem jest ogólnie określany jako „Integer to Roman”, a to jest rozwiązanie Integer to Roman Leetcode. Jeśli ktoś nie wie o cyfrach rzymskich. W dawnych czasach ludzie nie ...

Czytaj więcej

Pytanie 106. Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode Najdłuższy podciąg bez powtarzających się znaków Rozwiązanie LeetCode — Mając ciąg, musimy znaleźć długość najdłuższego podciągu bez powtarzających się znaków. Przyjrzyjmy się kilku przykładom: Przykład pwwkew 3 Wyjaśnienie: Odpowiedź to „wke” o długości 3 aav 2 Wyjaśnienie: Odpowiedź to „av” o długości 2 Podejście-1 ...

Czytaj więcej

Pytanie 107. Znajdź indeks nawiasu zamykającego dla danego nawiasu otwierającego w wyrażeniu Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę łańcuch s długości / rozmiaru n oraz wartość całkowitą reprezentującą indeks otwierającego nawiasu kwadratowego. Znajdź indeks zamykającego nawiasu dla danego otwierającego nawiasu w wyrażeniu. Przykład s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s ...

Czytaj więcej

Pytanie 108. Usuń nawiasy z łańcucha algebraicznego zawierającego operatory + i - Stwierdzenie problemu Otrzymujesz ciąg s o rozmiarze n, reprezentujący wyrażenie arytmetyczne w nawiasach. Problem „Usuń nawiasy kwadratowe z ciągu algebraicznego zawierającego operatory + i -” wymaga od nas stworzenia funkcji, która może uprościć dane wyrażenie. Przykład s = "a- (b + c)" abc s = a- (bc- (d + e)) - f a-b + c + d + ef ...

Czytaj więcej

Pytanie 109. Odwróć słowa w ciągu Stwierdzenie problemu „Odwróć słowa w łańcuchu” stwierdza, że ​​otrzymujesz ciąg s o rozmiarze n. Wydrukuj łańcuch w odwrotnej kolejności, tak aby ostatnie słowo stało się pierwszym, przedostatnie drugim i tak dalej. Niniejszym ciąg odnosimy się do zdania zawierającego słowa ...

Czytaj więcej

Pytanie 110. Sposoby dekodowania W zadaniu Decode Ways podaliśmy niepusty ciąg zawierający tylko cyfry, określ całkowitą liczbę sposobów jego zdekodowania za pomocą następującego odwzorowania: 'A' -> 1 'B' -> 2 ... 'Z' -> 26 Przykład S = „123” Liczba sposobów dekodowania tego ciągu to 3 Jeśli ...

Czytaj więcej

Pytanie 111. Następna permutacja W następnym zadaniu z permutacją podaliśmy słowo, znajdź jego leksykograficznie większą_permutację. Przykładowe wejście: str = "tutorialcup" wyjście: tutorialpcu wejście: str = "nmhdgfecba" wyjście: nmheabcdfg wejście: str = "algorytmy" wyjście: algorytm wejście: str = "spoonfeed" wyjście: Następna Permutacja ...

Czytaj więcej

Pytanie 112. Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu sortowania W problemie Longest Common Prefix using Sorting podaliśmy zestaw ciągów, znajdź najdłuższy wspólny prefiks. tzn. znajdź przedrostek, który jest wspólny dla wszystkich łańcuchów. Przykład Input1: {„tutorialcup”, „tutorial”, „tussle”, „tumble”} Wyjście: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Wyjście: "ba" Input3: {"abcd "} Wynik:" abcd "...

Czytaj więcej

Pytanie 113. Dopasowanie wyrażeń regularnych W zadaniu z dopasowywaniem wyrażeń regularnych podaliśmy dwa łańcuchy, jeden (załóżmy, że x) składa się tylko z małych liter, a drugi (załóżmy, że y) składa się z małych liter z dwoma znakami specjalnymi, tj. „.”. i "*". Zadanie polega na znalezieniu, czy drugi ciąg ...

Czytaj więcej

Pytanie 114. Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode W problemie z prawidłowymi nawiasami LeetCode podaliśmy ciąg znaków zawierający tylko znaki '(', ')', '{', '}', '[' i ']', określające czy ciąg wejściowy jest poprawny. Tutaj zapewnimy Ci prawidłowe rozwiązanie LeetCode w nawiasach. Ciąg wejściowy jest prawidłowy, jeśli: Otwarte nawiasy muszą być zamknięte ...

Czytaj więcej

Pytanie 115. Najdłuższy wspólny prefiks używający Trie W problemie Longest Common Prefix using Trie podaliśmy zestaw ciągów, znajdź najdłuższy wspólny prefiks. tzn. znajdź przedrostek, który jest wspólny dla wszystkich łańcuchów. Przykład Input1: {„tutorialcup”, „tutorial”, „tussle”, „tumble”} Wyjście: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Wyjście: "ba" Input3: {"abcd "} Wynik:" abcd "...

Czytaj więcej

Pytanie 116. Sortuj ciąg według innego ciągu Instrukcja problemu Podano dwa ciągi wejściowe, wzorzec i łańcuch. Musimy posortować ciąg według kolejności zdefiniowanej przez wzorzec. Ciąg wzorca nie ma duplikatów i zawiera wszystkie znaki łańcucha. Format wejściowy Pierwsza linia zawierająca ciąg znaków, których potrzebujemy ...

Czytaj więcej

Pytanie 117. Sprawdź, czy ciąg może stać się pusty, rekurencyjnie usuwając dany podłańcuch Instrukcja problemu W zadaniu „Sprawdź, czy łańcuch może stać się pusty przez rekurencyjne usuwanie danego podciągu” podajemy dwa łańcuchy „s” i „t”. Musimy sprawdzić, czy dany ciąg wejściowy „s” można całkowicie usunąć, usuwając rekursywnie podany ciąg wejściowy „t”. Uwaga: podany podciąg powinien ...

Czytaj więcej

Pytanie 118. Najmniejszy palindrom po zamianie Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najmniejszy palindrom po zamianie” podaliśmy, że ciąg wejściowy zawiera małe litery alfabetu i kropki (.). Musimy zastąpić wszystkie kropki jakimś znakiem alfabetu w taki sposób, aby otrzymany ciąg stał się palindromem. Palindrom powinien być najmniejszy leksykograficznie. Wejście ...

Czytaj więcej

Pytanie 119. Sprawdź, czy ciąg podąża za kolejnością znaków według wzoru, czy nie Stwierdzenie problemu W przypadku problemu „Sprawdź, czy łańcuch podąża za kolejnością znaków według wzorca, czy nie” musimy sprawdzić, czy znaki w podanym ciągu wejściowym mają tę samą kolejność, co określone przez znaki obecne we wzorcu wejściowym, a następnie wypisać „Tak” w przeciwnym razie drukuj „Nie”. Format wejściowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 120. Podziel cztery odrębne ciągi Stwierdzenie problemu W zadaniu „Podziel cztery odrębne ciągi” musimy sprawdzić, czy dany ciąg wejściowy można podzielić na 4 ciągi, tak że każdy z nich nie jest pusty i różni się od siebie. Format wejściowy Pierwszy i jedyny samotny zawierający ciąg „s”. Format wyjściowy Drukuj „Tak”, jeśli ...

Czytaj więcej

Pytanie 121. Odwróć ciąg bez tymczasowej zmiennej Stwierdzenie problemu W zadaniu „Odwróć ciąg bez zmiennej tymczasowej” podaliśmy ciąg „s”. Napisz program, który odwróci ten ciąg bez używania dodatkowej zmiennej lub spacji. Format wejściowy Pierwsza linia zawierająca dany ciąg „s”. Format wyjściowy Wydrukuj ciąg, który jest odwrotnością ...

Czytaj więcej

Pytanie 122. Policz pary w tej samej odległości, jak w alfabecie angielskim Stwierdzenie problemu W zadaniu „Liczba par w tej samej odległości co w alfabecie angielskim” podaliśmy ciąg „s”. Napisz program, który wypisze liczbę par, których elementy znajdują się w takiej samej odległości, jak w alfabecie angielskim. Format wejściowy Pierwsza linia zawierająca dane ...

Czytaj więcej

Pytanie 123. Konwertuj ciąg, który jest powtórzeniem podłańcucha o długości K. Stwierdzenie problemu W zadaniu „Konwersja łańcucha będącego powtórzeniem podłańcucha o długości K” podaliśmy łańcuch „s” i liczbę całkowitą „k”. Napisz program, który sprawdzi, czy jest możliwe przekonwertowanie go na łańcuch będący powtórzeniem podłańcucha z ...

Czytaj więcej

Pytanie 124. N-ty znak w połączonym ciągu dziesiętnym Stwierdzenie problemu W zadaniu „N-ty znak w konkatenowanym łańcuchu dziesiętnym” podano wartość całkowitą „n”. Napisz program, który znajdzie N-ty znak w ciągu, w którym połączone są wszystkie liczby dziesiętne. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający liczbę całkowitą n. Format wyjściowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 125. Porównaj dwa numery wersji Oświadczenie o problemie Podano dwa ciągi wejściowe, które są w postaci numerów wersji. Numer wersji wygląda jak abcd, gdzie a, b, c, d są liczbami całkowitymi. Dlatego numer wersji to ciąg, w którym liczby są oddzielone kropkami. Musimy porównać dwa ciągi (numery wersji) i ...

Czytaj więcej

Pytanie 126. Najdłuższa wspólna następstwo z permutacjami Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najdłuższa wspólna następstwo z permutacjami” daliśmy dwa ciągi „s” i „t”. Znajdź najdłuższy ciąg, którego permutacje są sekwencjami podrzędnymi podanych dwóch ciągów. Najdłuższe dane wyjściowe muszą zostać posortowane. Format wejściowy Pierwsza linia zawierająca ciąg „s”. Druga linia zawierająca ...

Czytaj więcej

Pytanie 127. Najdłuższy palindrom można utworzyć, usuwając lub zmieniając układ postaci Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najdłuższy palindrom można utworzyć poprzez usunięcie lub zmianę kolejności znaków” podaliśmy ciąg „s”. Znajdź najdłuższy palindrom, jaki można skonstruować, usuwając lub przestawiając niektóre znaki lub ewentualnie zero znaków z ciągu. Możliwych może być wiele rozwiązań, możesz ...

Czytaj więcej

Pytanie 128. Najdłuższy wspólny prefiks słowo po dopasowaniu słów Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najdłuższy powszechny prefiks używający słowa według dopasowania słów” podaliśmy N ciągów. Napisz program, który znajdzie najdłuższy wspólny prefiks podanych ciągów. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N, która oznacza liczbę ciągów. Następne N wierszy ...

Czytaj więcej

Pytanie 129. Najdłuższy powszechny prefiks używający znaku przez dopasowanie znaków Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najdłuższy wspólny prefiks z dopasowywaniem znaków” podaliśmy liczbę całkowitą N i N ciągów. Napisz program, który znajdzie najdłuższy wspólny prefiks podanych ciągów. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawierający liczbę całkowitą N, która oznacza liczbę ...

Czytaj więcej

Pytanie 130. Suma liczb w ciągu W tym pytaniu nauczymy się, jak obliczyć sumę liczb w stworzeniu ciągu znaków W zadaniu „Oblicz sumę wszystkich liczb obecnych w ciągu” podaliśmy ciąg „s”. Ten ciąg zawiera kilka liczb alfanumerycznych i niektóre małe litery angielskie. Napisz program, który...

Czytaj więcej

Pytanie 131. Małe litery na duże Stwierdzenie problemu W zadaniu „Małe litery na duże” podaliśmy łańcuch „s” zawierający tylko małe litery. Napisz program, który wydrukuje ten sam ciąg, ale z dużymi literami. Format wejściowy Pierwsza i jedyna linia zawierająca ciąg „s”. Format wyjściowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 132. Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu wyszukiwania binarnego II Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu wyszukiwania binarnego II” podaliśmy liczbę całkowitą N i N ciągów. Napisz program, który wypisze najdłuższy wspólny prefiks z podanych ciągów. Jeśli nie ma wspólnego przedrostka, wypisz „-1”. Format wejściowy Pierwsza linia zawierająca ...

Czytaj więcej

Pytanie 133. Zmień płeć danego ciągu Stwierdzenie problemu W zadaniu „Zmień płeć danego ciągu znaków” podaliśmy ciąg „s”. Napisz program, który będzie przełączał wszystkie słowa specyficzne dla płci w ciągu wejściowym. Format wejściowy Pierwsza i jedyna linia zawierająca zdanie lub ciąg znaków ze spacjami „s”. Format wyjściowy Drukuj ...

Czytaj więcej

Pytanie 134. Powtarzająca się sekwencja o długości dwa lub więcej Stwierdzenie problemu W zadaniu „Powtórzona sekwencja o długości dwa lub więcej” podaliśmy ciąg „s”. Znajdź, czy jest jakikolwiek podciąg o długości dwa 0r więcej. Sekwencje podrzędne nie powinny mieć tego samego znaku na tej samej pozycji. Format wejściowy Pierwsza i jedyna linia zawierająca ...

Czytaj więcej

Pytanie 135. Algorytm online do sprawdzania palindromu w strumieniu Opis problemu W zadaniu „Algorytm sprawdzania palindromu w strumieniu online” podaliśmy strumień znaków (znaki są odbierane jeden po drugim). Napisz program, który będzie wypisywał „tak” za każdym razem, jeśli otrzymane do tej pory znaki tworzą palindrom. Format wejściowy Pierwszy i jedyny ...

Czytaj więcej

Pytanie 136. Sprawdź, czy dwa podane struny są względem siebie izomorficzne Stwierdzenie problemu W zadaniu „Sprawdź, czy dwa podane struny są względem siebie izomorficzne” podaliśmy dwa ciągi s1 i s2. Napisz program, który powie, czy dane łańcuchy są izomorficzne, czy nie. Uwaga: mówi się, że dwa ciągi są izomorficzne, jeśli istnieje jeden do ...

Czytaj więcej

Pytanie 137. Długość najdłuższego prawidłowego podłańcucha Stwierdzenie problemu W polu „Długość najdłuższego prawidłowego podłańcucha” podaliśmy ciąg zawierający tylko nawiasy otwierające i zamykające. Napisz program, który znajdzie najdłuższy prawidłowy podciąg nawiasów. Format wejściowy Pierwsza i jedyna linia zawierająca ciąg znaków. Format wyjściowy Pierwszy i ...

Czytaj więcej

Pytanie 138. Najmniejsze okno w ciągu zawierającym wszystkie znaki innego ciągu Znajdź najkrótszy podciąg w danym ciągu, który zawiera wszystkie znaki danego słowa lub Znajdź najmniejsze okno w ciągu zawierającym wszystkie znaki innego ciągu. Mając dwa ciągi s i t, napisz funkcję, która znajdzie minimalne okno w s, które Wola ...

Czytaj więcej

Pytanie 139. Ułóż podane liczby, aby utworzyć największą liczbę II Stwierdzenie problemu W zadaniu „Ułóż podane liczby, aby utworzyły największą liczbę II”, podaliśmy tablicę dodatnich liczb całkowitych. Ułóż je w taki sposób, aby aranżacja stanowiła największą wartość. Format wejściowy Pierwszy i jedyny wiersz zawierający liczbę całkowitą n. Drugi wiersz zawierający ...

Czytaj więcej

Pytanie 140. Sprawdź, czy połączona lista ciągów znaków tworzy palindrom Stwierdzenie problemu W zadaniu „Sprawdź, czy połączona lista ciągów znaków tworzy palindrom” przedstawiliśmy połączoną listę obsługującą dane łańcuchowe. Napisz program, który sprawdzi, czy dane tworzą palindrom, czy nie. Przykład b-> c-> d-> ca-> b 1 Wyjaśnienie: W powyższym przykładzie widzimy, że ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące drzewa Adobe

Pytanie 141. Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym rozwiązaniu Leetcode węzła Opis problemu Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym węźle Rozwiązanie LeetCode – „Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym węźle” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę korzeń idealnego drzewa binarnego, musimy wypełnić każdy następny wskaźnik węzła do następnego prawego węzła. Jeśli nie ma następnego ...

Czytaj więcej

Pytanie 142. Odzyskaj rozwiązanie Leetcode w drzewie wyszukiwania binarnego Opis problemu Odzyskiwanie binarnego drzewa wyszukiwania Rozwiązanie LeetCode – „Odzyskaj binarne drzewo wyszukiwania” podaje korzeń drzewa wyszukiwania binarnego, w którym wartości dokładnie dwóch węzłów są przez pomyłkę zamienione. Musimy odzyskać drzewo bez zmiany jego struktury. Przykład: Wejście: root = [1,3,null,null,2] Wyjście: [3,1,null,null,2] ...

Czytaj więcej

Pytanie 143. Rozwiązanie Leetcode drzewa symetrycznego Opis problemu Drzewo symetryczne Rozwiązanie LeetCode – „Drzewo symetryczne” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego, musimy sprawdzić, czy dane drzewo binarne jest swoim lustrem (symetryczne wokół jego środka), czy nie? Jeśli tak, musimy zwrócić prawdę, w przeciwnym razie fałsz. Przykład: ...

Czytaj więcej

Pytanie 144. Suma rozwiązań Leetcode dla lewych liści W tym zadaniu musimy znaleźć sumę wszystkich pozostawionych liści w drzewie binarnym. Liść, który jest nazywany „Lewym Liściem”, jeśli jest lewym dzieckiem dowolnego węzła w drzewie. Przykład 2 / \ 4 7 / \ 9 4 Suma wynosi 13 ...

Czytaj więcej

Pytanie 145. Sprawdź, czy podana tablica może reprezentować przemierzanie przed zamówieniem drzewa wyszukiwania binarnego Problem „Sprawdź, czy dana tablica może reprezentować przemierzanie przed zamówieniem drzewa wyszukiwania binarnego” stwierdza, że ​​otrzymujesz sekwencję przechodzenia przed zamówieniem. Rozważ teraz tę sekwencję i dowiedz się, czy ta sekwencja może reprezentować drzewo wyszukiwania binarnego, czy nie? Oczekiwana złożoność czasowa rozwiązania to ...

Czytaj więcej

Pytanie 146. Wydrukuj widok drzewa binarnego z prawej strony Stwierdzenie problemu Problem „Wydrukuj prawy widok drzewa binarnego” stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo binarne. Teraz musisz znaleźć właściwy widok tego drzewa. Tutaj prawy widok drzewa binarnego oznacza wydrukowanie sekwencji tak, jak wygląda drzewo, gdy patrzy się na ...

Czytaj więcej

Pytanie 147. Iteracyjna metoda znajdowania wysokości drzewa binarnego Stwierdzenie problemu Problem „Iteracyjna metoda znajdowania wysokości drzewa binarnego” mówi, że otrzymujesz drzewo binarne, znajdź wysokość drzewa za pomocą metody iteracyjnej. Przykłady Wejście 3 Wejście 4 Algorytm metody iteracyjnej znajdującej wysokość drzewa binarnego Wysokość drzewa ...

Czytaj więcej

Pytanie 148. Sprawdź, czy wszystkie poziomy dwóch drzew binarnych są anagramami, czy nie Stwierdzenie problemu Problem „Sprawdź, czy wszystkie poziomy dwóch drzew binarnych są anagramami, czy nie” mówi, że otrzymałeś dwa drzewa binarne, sprawdź, czy wszystkie poziomy dwóch drzew są anagramami, czy nie. Przykłady Wprowadź prawda Wprowadź fałsz Algorytm, aby sprawdzić, czy wszystkie poziomy dwóch ...

Czytaj więcej

Pytanie 149. Iteracyjne przechodzenie po kolejności przy użyciu dwóch stosów Opis problemu Problem „Iteracyjne przemierzanie kolejności postów przy użyciu dwóch stosów” stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo binarne z n węzłami. Napisz program do iteracyjnego przechodzenia po zamówieniach przy użyciu dwóch stosów. Przykładowe wejście 4 5 2 6 7 3 1 Wejście 4 2 3 1 Tworzenie algorytmu ...

Czytaj więcej

Pytanie 150. Iteracyjna metoda znajdowania przodków danego drzewa binarnego Stwierdzenie problemu „Iteracyjna metoda znajdowania przodków danego drzewa binarnego” Problem stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo binarne i liczbę całkowitą reprezentującą klucz. Utwórz funkcję wyświetlającą wszystkich przodków danego klucza za pomocą iteracji. Przykład klawisz wprowadzania = 6 5 2 1 Objaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 151. Program do sprawdzania, czy drzewo binarne jest BST, czy nie Oświadczenie o problemie „Program do sprawdzania, czy drzewo binarne jest BST, czy nie” stwierdza, że ​​otrzymałeś drzewo binarne i musisz sprawdzić, czy drzewo binarne spełnia właściwości drzewa wyszukiwania binarnego. Zatem drzewo binarne ma następujące właściwości: Lewe poddrzewo ...

Czytaj więcej

Pytanie 152. Konwersja drzewa binarnego na drzewo wyszukiwania binarnego W przypadku problemu konwersji drzewa binarnego na drzewo wyszukiwania binarnego, daliśmy drzewo binarne przekonwertować je na drzewo wyszukiwania binarnego bez zmiany struktury drzewa. Przykład zamówienia w przedsprzedaży Input Output: 13 8 6 47 25 51 Algorytm Nie musimy zmieniać struktury ...

Czytaj więcej

Pytanie 153. Posortowana tablica do zrównoważonego BST W przypadku problemu z tablicą posortowaną do zbalansowanego BST, daliśmy tablicę w porządku posortowanym, skonstruuj drzewo wyszukiwania zbalansowanego z posortowanej tablicy. Przykłady Wejście arr [] = {1, 2, 3, 4, 5} Wyjście w przedsprzedaży: 3 2 1 5 4 Wejście arr [] = {7, 11, 13, 20, 22, ...

Czytaj więcej

Pytanie 154. Kolejność poziomów Traversal w formie spiralnej W tym zadaniu daliśmy drzewo binarne, wypisz jego przechodzenie po poziomie w postaci spirali. Przykłady Wejście Wyjście 10 30 20 40 50 80 70 60 Podejście naiwne do przejścia w kolejności poziomów w formie spiralnej Chodzi o to, aby wykonać przechodzenie po normalnym poziomie za pomocą ...

Czytaj więcej

Pytanie 155. Najniższy wspólny przodek Biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego i dwa węzły n1 i n2, znajdź LCA (najniższy wspólny przodek) węzłów. Przykład Co to jest najniższy wspólny przodek (LCA)? Przodkami węzła n są węzły obecne na ścieżce między korzeniem a węzłem. Rozważmy drzewo binarne pokazane w ...

Czytaj więcej

Pytanie 156. Porządek zygzakowaty w drzewie binarnym Mając drzewo binarne, wydrukuj zygzakowatą kolejność przechodzenia wartości węzłów. (tj. od lewej do prawej, a następnie od prawej do lewej na następnym poziomie i naprzemiennie). Przykład rozważ drzewo binarne podane poniżej Poniżej znajduje się zygzakowata kolejność przechodzenia powyższego drzewa binarnego Typy ...

Czytaj więcej

Pytanie 157. Drzewo symetryczne W zadaniu Drzewo symetryczne daliśmy drzewo binarne, sprawdź, czy jest lustrzanym odbiciem samego siebie. Mówi się, że drzewo jest swoim lustrzanym odbiciem, jeśli istnieje oś symetrii przechodząca przez węzeł główny, który dzieli drzewo na dwie takie same połowy. Przykładowe typy ...

Czytaj więcej

Pytanie 158. Najdłuższy wspólny prefiks używający Trie W problemie Longest Common Prefix using Trie podaliśmy zestaw ciągów, znajdź najdłuższy wspólny prefiks. tzn. znajdź przedrostek, który jest wspólny dla wszystkich łańcuchów. Przykład Input1: {„tutorialcup”, „tutorial”, „tussle”, „tumble”} Wyjście: "tu" Input2: {"baggage", "banana", "batsmen"} Wyjście: "ba" Input3: {"abcd "} Wynik:" abcd "...

Czytaj więcej

Pytanie 159. Przechodzenie po drzewie (zamówienie przedpremierowe, zamówienie wewnętrzne i zamówienie pocztowe) Po pierwsze, musimy wiedzieć, czym jest Traversal w drzewie binarnym. Traversal to rodzaj metody, w której wszystkie węzły odwiedzamy dokładnie raz w określony sposób / w określonej kolejności. Zasadniczo istnieją dwa typy przemierzania w drzewie binarnym: Szerokość - pierwsza - głębokość - pierwsza trawersa, o której już wiemy ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące wykresu Adobe

Pytanie 160. Algorytm Dijkstry Dijkstra to algorytm najkrótszej ścieżki. Algorytm Dijkstry służy do znalezienia najkrótszej odległości wszystkich węzłów od danego węzła początkowego. Logicznie tworzy najkrótsze drzewo ścieżek z pojedynczego węzła źródłowego, dodając chciwie węzły, tak że w każdym punkcie każdy węzeł w ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące Adobe Stack

Pytanie 161. Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode Opis problemu Rozwiązanie „Trapping Rain Water” LeetCode – „Trapping Rain Water” stwierdza, że ​​mając tablicę wysokości, która reprezentuje mapę wysokości, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody uwięzionej po deszczu. Przykład: Wejście: wysokość = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Wyjście: 6 Wyjaśnienie: Sprawdź ...

Czytaj więcej

Pytanie 162. Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Prawidłowe nawiasy Rozwiązanie LeetCode – „Właściwe nawiasy” oznaczają, że otrzymujesz ciąg zawierający tylko znaki '(', ')', '{', '}', '[' i ']'. Musimy ustalić, czy ciąg wejściowy jest prawidłowym ciągiem, czy nie. Mówi się, że ciąg jest prawidłowym ciągiem, jeśli otwarte nawiasy muszą być zamknięte ...

Czytaj więcej

Pytanie 163. Rozwiązanie Leetcode stosu maksymalnej częstotliwości Opis problemu Stos maksymalnych częstotliwości Rozwiązanie LeetCode – „Stos maksymalnych częstotliwości” prosi o zaprojektowanie stosu częstotliwości, w którym za każdym razem, gdy zdejmujemy element ze stosu, powinien on zwrócić najczęściej występujący element w stosie. Zaimplementuj klasę FreqStack: FreqStack() tworzy pusty stos częstotliwości. void push(int val) wypycha...

Czytaj więcej

Pytanie 164. Sprawdź, czy podana tablica może reprezentować przemierzanie przed zamówieniem drzewa wyszukiwania binarnego Problem „Sprawdź, czy dana tablica może reprezentować przemierzanie przed zamówieniem drzewa wyszukiwania binarnego” stwierdza, że ​​otrzymujesz sekwencję przechodzenia przed zamówieniem. Rozważ teraz tę sekwencję i dowiedz się, czy ta sekwencja może reprezentować drzewo wyszukiwania binarnego, czy nie? Oczekiwana złożoność czasowa rozwiązania to ...

Czytaj więcej

Pytanie 165. Znajdź indeks nawiasu zamykającego dla danego nawiasu otwierającego w wyrażeniu Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę łańcuch s długości / rozmiaru n oraz wartość całkowitą reprezentującą indeks otwierającego nawiasu kwadratowego. Znajdź indeks zamykającego nawiasu dla danego otwierającego nawiasu w wyrażeniu. Przykład s = "[ABC [23]] [89]" indeks = 0 8 s = "[C- [D]]" indeks = 3 5 s ...

Czytaj więcej

Pytanie 166. Zaprojektuj stos, który obsługuje getMin () w czasie O (1) i O (1) dodatkowej przestrzeni Zaprojektuj stos, który obsługuje getMin () w czasie O (1) i O (1) dodatkowej przestrzeni. Dlatego specjalna struktura danych stosu musi obsługiwać wszystkie operacje na stosie, takie jak - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () w stałym czasie. Dodaj dodatkową operację getMin (), aby zwrócić minimalną wartość ...

Czytaj więcej

Pytanie 167. Usuń nawiasy z łańcucha algebraicznego zawierającego operatory + i - Stwierdzenie problemu Otrzymujesz ciąg s o rozmiarze n, reprezentujący wyrażenie arytmetyczne w nawiasach. Problem „Usuń nawiasy kwadratowe z ciągu algebraicznego zawierającego operatory + i -” wymaga od nas stworzenia funkcji, która może uprościć dane wyrażenie. Przykład s = "a- (b + c)" abc s = a- (bc- (d + e)) - f a-b + c + d + ef ...

Czytaj więcej

Pytanie 168. Iteracyjne przechodzenie po kolejności przy użyciu dwóch stosów Opis problemu Problem „Iteracyjne przemierzanie kolejności postów przy użyciu dwóch stosów” stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo binarne z n węzłami. Napisz program do iteracyjnego przechodzenia po zamówieniach przy użyciu dwóch stosów. Przykładowe wejście 4 5 2 6 7 3 1 Wejście 4 2 3 1 Tworzenie algorytmu ...

Czytaj więcej

Pytanie 169. Iteracyjna metoda znajdowania przodków danego drzewa binarnego Stwierdzenie problemu „Iteracyjna metoda znajdowania przodków danego drzewa binarnego” Problem stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo binarne i liczbę całkowitą reprezentującą klucz. Utwórz funkcję wyświetlającą wszystkich przodków danego klucza za pomocą iteracji. Przykład klawisz wprowadzania = 6 5 2 1 Objaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 170. Kolejność poziomów Traversal w formie spiralnej W tym zadaniu daliśmy drzewo binarne, wypisz jego przechodzenie po poziomie w postaci spirali. Przykłady Wejście Wyjście 10 30 20 40 50 80 70 60 Podejście naiwne do przejścia w kolejności poziomów w formie spiralnej Chodzi o to, aby wykonać przechodzenie po normalnym poziomie za pomocą ...

Czytaj więcej

Pytanie 171. Kolejka za pomocą stosów W kolejce używającej problemu ze stosem musimy zaimplementować następujące funkcje kolejki przy użyciu standardowych funkcji struktury danych stosu, Enqueue: Dodaj element na koniec kolejki Dequeue: Usuń element z początku kolejki Przykład Wejście : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Czytaj więcej

Pytanie 172. Zatrzymywanie wody deszczowej Rozwiązanie LeetCode W zadaniu Trapping Rain Water LeetCode podaliśmy N nieujemnych liczb całkowitych reprezentujących mapę wysokości, a szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody, która może zostać uwięziona w powyższej strukturze. Przykład Rozumiemy to na przykładzie Dla ...

Czytaj więcej

Pytanie 173. Porządek zygzakowaty w drzewie binarnym Mając drzewo binarne, wydrukuj zygzakowatą kolejność przechodzenia wartości węzłów. (tj. od lewej do prawej, a następnie od prawej do lewej na następnym poziomie i naprzemiennie). Przykład rozważ drzewo binarne podane poniżej Poniżej znajduje się zygzakowata kolejność przechodzenia powyższego drzewa binarnego Typy ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące kolejki Adobe

Pytanie 174. Implementacja Deque przy użyciu podwójnie połączonej listy Opis problemu Problem „Implementacja Deque przy użyciu podwójnie połączonej listy” stwierdza, że ​​musisz zaimplementować następujące funkcje Deque lub podwójnie zakończonej kolejki przy użyciu podwójnie połączonej listy insertFront (x): Dodaj element x na początku Deque insertEnd (x ): Dodaj element x na końcu ...

Czytaj więcej

Pytanie 175. Iteracyjna metoda znajdowania wysokości drzewa binarnego Stwierdzenie problemu Problem „Iteracyjna metoda znajdowania wysokości drzewa binarnego” mówi, że otrzymujesz drzewo binarne, znajdź wysokość drzewa za pomocą metody iteracyjnej. Przykłady Wejście 3 Wejście 4 Algorytm metody iteracyjnej znajdującej wysokość drzewa binarnego Wysokość drzewa ...

Czytaj więcej

Pytanie 176. Sprawdź, czy wszystkie poziomy dwóch drzew binarnych są anagramami, czy nie Stwierdzenie problemu Problem „Sprawdź, czy wszystkie poziomy dwóch drzew binarnych są anagramami, czy nie” mówi, że otrzymałeś dwa drzewa binarne, sprawdź, czy wszystkie poziomy dwóch drzew są anagramami, czy nie. Przykłady Wprowadź prawda Wprowadź fałsz Algorytm, aby sprawdzić, czy wszystkie poziomy dwóch ...

Czytaj więcej

Pytanie 177. Kolejka za pomocą stosów W kolejce używającej problemu ze stosem musimy zaimplementować następujące funkcje kolejki przy użyciu standardowych funkcji struktury danych stosu, Enqueue: Dodaj element na koniec kolejki Dequeue: Usuń element z początku kolejki Przykład Wejście : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Czytaj więcej

Pytanie 178. Porządek zygzakowaty w drzewie binarnym Mając drzewo binarne, wydrukuj zygzakowatą kolejność przechodzenia wartości węzłów. (tj. od lewej do prawej, a następnie od prawej do lewej na następnym poziomie i naprzemiennie). Przykład rozważ drzewo binarne podane poniżej Poniżej znajduje się zygzakowata kolejność przechodzenia powyższego drzewa binarnego Typy ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące Adobe Matrix

Pytanie 179. Ustaw Matrix Zeroes Leetcode rozwiązanie Opis problemu The Set Matrix Zeroes Rozwiązanie LeetCode – „Set Matrix Zeroes” oznacza, że ​​otrzymujesz macierz macierzy liczb całkowitych mxn. Musimy zmodyfikować macierz wejściową w taki sposób, aby jeśli jakakolwiek komórka zawierała element 0, ustaw jej cały wiersz i kolumnę do zera. Musisz to zrobić w ...

Czytaj więcej

Pytanie 180. Rozwiązanie Matrix Diagonal Sum Leetcode Stwierdzenie problemu W zadaniu Matrix Diagonal Sum dana jest kwadratowa macierz liczb całkowitych. Musimy obliczyć sumę wszystkich elementów obecnych na jego przekątnych, tj. Elementów na pierwotnej i wtórnej przekątnej. Każdy element należy liczyć tylko raz. Przykład mat = [[1,2,3], [4,5,6], ...

Czytaj więcej

Pytanie 181. Minimalny czas potrzebny do zgnilizny wszystkich pomarańczy Opis problemu Problem „Minimalny czas wymagany do obrócenia wszystkich pomarańczy” mówi, że otrzymujesz tablicę 2D, każda komórka ma jedną z trzech możliwych wartości: 0, 1 lub 2. 0 oznacza pustą komórkę. 1 oznacza świeżą pomarańczę. 2 oznacza zgniłą pomarańczę. Jeśli zgniły ...

Czytaj więcej

Pytanie 182. Maksymalny kwadrat W zadaniu z maksymalnymi kwadratami daliśmy dwuwymiarową macierz binarną wypełnioną zerami i jedynkami, znajdź największy kwadrat zawierający tylko jedynki i zwróć jego pole. Przykładowe wejście: 2 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 ...

Czytaj więcej

Inne pytania dotyczące Adobe

Pytanie 183. Etykiety partycji Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Etykiety partycji LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz ciąg s. Chcemy podzielić ciąg na jak najwięcej części, tak aby każda litera pojawiała się co najwyżej w jednej części. Zauważ, że partycja jest wykonana tak, że po połączeniu wszystkich części w kolejności, ...

Czytaj więcej

Pytanie 184. Konkatenacja rozwiązania Array LeetCode Stwierdzenie problemu : Konkatenacja tablicy LeetCode Rozwiązanie – mając tablicę liczb całkowitych num o długości n, chcesz utworzyć tablicę ans o długości 2n, gdzie ans[i] == nums[i] i ans[i + n] == nums[ i] dla 0 <= i < n (0-indeksowane). W szczególności ans jest połączeniem dwóch tablic liczb. Zwróć tablicę ans. Przykład: Przykład 1 Dane wejściowe: nums = [1,2,1] Dane wyjściowe: [1,2,1,1,2,1] Wyjaśnienie: Tablica ...

Czytaj więcej

Pytanie 185. Numer Fibonacciego Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Liczba Fibonacciego LeetCode Rozwiązanie – „Liczba Fibonacciego” stwierdza, że ​​liczby Fibonacciego, powszechnie oznaczane jako F(n) tworzą ciąg zwany ciągiem Fibonacciego, w którym każda liczba jest sumą dwóch poprzedzających, zaczynając od 0 i 1. Oznacza to, że F(0) = 0, F(1) = 1 F(n) = F(n - 1) + F(n ...

Czytaj więcej

Pytanie 186. Usuń duplikaty z posortowanej listy Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Usuń duplikaty z posortowanej listy Rozwiązanie LeetCode – Otrzymujemy nagłówek posortowanej połączonej listy. Jesteśmy proszeni o usunięcie wszystkich duplikatów tak, aby każdy element pojawiał się tylko raz, a także zwrócenie posortowanej połączonej listy. Przykłady i wyjaśnienia Przykład 1: Dane wejściowe: head ...

Czytaj więcej

Pytanie 187. Klonowanie wykresu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Klonowanie wykresu LeetCode Rozwiązanie – Otrzymujemy odniesienie do węzła w połączonym grafie nieskierowanym i jesteśmy proszeni o zwrócenie głębokiej kopii grafu. Głęboka kopia to w zasadzie klon, w którym żaden węzeł obecny w głębokiej kopii nie powinien mieć odniesienia ...

Czytaj więcej

Pytanie 188. Kth najmniejszy element w posortowanej macierzy rozwiązania LeetCode Opis problemu Kth Najmniejszy element w posortowanej macierzy Rozwiązanie LeetCode – Otrzymaliśmy macierz o rozmiarze n, w której każdy z wierszy i kolumn jest posortowany w porządku rosnącym. Jesteśmy proszeni o zwrócenie k-tego najmniejszego elementu w macierzy. Zauważ, że jest to k-ty ...

Czytaj więcej

Pytanie 189. Skonstruuj drzewo binarne z rozwiązania LeetCode Traversal w przedsprzedaży i po zamówieniu Opis problemu Skonstruuj drzewo binarne na podstawie przedsprzedaży i przechodzenia po zamówieniu Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę dwie tablice liczb całkowitych, preorder i postorder, gdzie preorder jest przechodzeniem preordera w drzewie binarnym o różnych wartościach, a postorder jest postorderem przemierzającym to samo drzewo, zrekonstruuj i zwróć binarny drzewo. Jeśli istnieje wiele odpowiedzi, możesz zwrócić dowolną z nich. Wejście: przedsprzedaż...

Czytaj więcej

Pytanie 190. Usuń duplikaty z posortowanej listy II Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Usuń duplikaty z posortowanej listy II Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę nagłówek posortowanej połączonej listy, usuń wszystkie węzły, które mają zduplikowane numery, pozostawiając tylko różne numery z oryginalnej listy. Zwróć również posortowaną połączoną listę. Wejście: head = [1,2,3,3,4,4,5] Wyjście: [1,2,5] Wyjaśnienie Pomysł polega na przemierzaniu ...

Czytaj więcej

Pytanie 191. Można umieścić kwiaty rozwiązanie LeetCode Opis problemu Można umieścić kwiaty LeetCode Rozwiązanie – Masz długi kwietnik, na którym posadzono niektóre działki, a inne nie. Nie można jednak sadzić kwiatów na sąsiednich działkach. Biorąc pod uwagę kwietnik z tablicą liczb całkowitych zawierający zera i jedynki, gdzie 0 oznacza pusty, a 1 oznacza nie pusty, a liczba całkowita n, zwróć, jeśli n nowych kwiatów można zasadzić w ...

Czytaj więcej

Pytanie 192. Pierwsza unikalna postać w łańcuchu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Pierwszy unikalny znak w łańcuchu Rozwiązanie LeetCode — Mając łańcuch s, znajdź w nim pierwszy niepowtarzający się znak i zwróć jego indeks. Jeśli nie istnieje, zwróć -1. Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: s = „leetcode” Wyjście: 0 Przypadek testowy 2: Wejście: s = „aabb” Wyjście: -1 Wyjaśnienie ...

Czytaj więcej

Pytanie 193. Odwróć drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode Stwierdzenie problemu: Odwróć drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode – W tym pytaniu, biorąc pod uwagę korzeń dowolnego drzewa binarnego, wymagane jest rozwiązanie, aby odwrócić drzewo binarne, co oznacza, że ​​lewe drzewo powinno stać się prawym drzewem i na odwrót. Wyjaśnienie Możemy zadać sobie pytanie, które przejście przez drzewo byłoby ...

Czytaj więcej

Pytanie 194. Lista partycji Rozwiązanie Leetcode Opis problemu: Lista partycji Leetcode Rozwiązanie – Mając nagłówek połączonej listy i wartość x, podziel ją w taki sposób, aby wszystkie węzły mniejsze niż x znajdowały się przed węzłami większymi lub równymi x. Należy zachować pierwotną względną kolejność węzłów w każdej z dwóch partycji. Przykład : Przykład 1 Wejście: nagłówek = ...

Czytaj więcej

Pytanie 195. Oceń rozwiązanie LeetCode z odwróconą polską notacją Opis problemu Oceń odwrotną notację polską Rozwiązanie LeetCode – Oceń wartość wyrażenia arytmetycznego w odwrotnej notacji polskiej. Prawidłowe operatory to +, -, * i /. Każdy operand może być liczbą całkowitą lub innym wyrażeniem. Zauważ, że dzielenie między dwiema liczbami całkowitymi powinno skrócić się do zera. Gwarantuje się, że podane ...

Czytaj więcej

Pytanie 196. Najmniejsze rozwiązanie Leetcode z serii II Opis problemu: Najmniejszy zakres II Leetcode Rozwiązanie – Otrzymasz tablicę liczb całkowitych nums i liczbę całkowitą k. Dla każdego indeksu i, gdzie 0 <= i < nums.length, zmień nums[i] na nums[i] + k lub nums[i] – k. Wynik liczb jest różnicą między maksymalnym i minimalnym elementem w liczbach. Zwróć minimalny wynik liczb po zmianie wartości w każdym indeksie. ...

Czytaj więcej

Pytanie 197. 3Sum najbliższe rozwiązanie LeetCode Opis problemu 3Sum Najbliższe LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę liczb całkowitych nums o długości n i liczbę docelową, znajdź trzy liczby całkowite w liczbach, tak aby suma była najbliższa wartości docelowej. Zwróć sumę trzech liczb całkowitych. Możesz założyć, że każde wejście będzie miało dokładnie jedno rozwiązanie. Wejście: nums = [-1,2,1,-4], cel = 1 Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 198. N-Queens Rozwiązanie LeetCode Opis problemu N-Helman LeetCode Rozwiązanie – Zagadka n-matek polega na umieszczeniu n hetmanów na szachownicy nxn w taki sposób, aby żadne dwie hetmany nie atakowały się nawzajem. Mając liczbę całkowitą n, zwróć wszystkie różne rozwiązania łamigłówki n-królowych. Możesz zwrócić odpowiedź w dowolnej kolejności. Każde rozwiązanie zawiera odrębną konfigurację płyty ...

Czytaj więcej

Pytanie 199. Największy prostokąt w histogramie rozwiązanie LeetCode Opis problemu Największy prostokąt w histogramie Rozwiązanie LeetCode — mając tablicę wysokości liczb całkowitych reprezentujących wysokość słupka histogramu, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1, zwróć obszar największego prostokąta na histogramie. Przykładowy przypadek testowy 1: Dane wejściowe: wysokości = [2, 1, 5, 6, 2, 3] Dane wyjściowe: 10 Wyjaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 200. Dopasowywanie wyrażeń regularnych Dopasowywanie wyrażeń regularnych Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Dopasowywanie wyrażeń regularnych Dopasowywanie wyrażeń regularnych LeetCode Rozwiązanie – Mając ciąg wejściowy s i wzorzec p, zaimplementuj dopasowywanie wyrażeń regularnych z obsługą „.” i gdzie: '.' Dopasowuje dowolny pojedynczy znak.​​​​ '*' Dopasowuje zero lub więcej poprzedniego elementu. Dopasowanie powinno obejmować cały ciąg wejściowy (nie częściowy). Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 201. Widok drzewa binarnego z prawej strony Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Drzewo binarne Widok z prawej strony Rozwiązanie LeetCode – Mając korzeń drzewa binarnego, wyobraź sobie, że stoisz po jego prawej stronie i zwracasz wartości węzłów, które możesz zobaczyć, uporządkowane od góry do dołu. Przykładowy przypadek testowy 1: Dane wejściowe: root = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Czytaj więcej

Pytanie 202. Rozwiązanie LeetCode do konwersji zygzaków Opis problemu Konwersja Zigzag LeetCode Rozwiązanie – Ciąg „PAYPALISHIRING” jest zapisany we wzorze zygzaka w określonej liczbie wierszy w następujący sposób: (możesz chcieć wyświetlić ten wzorzec w stałej czcionce dla lepszej czytelności) PAHNAPLSIIGYI ...

Czytaj więcej

Pytanie 203. Koko jedzenie bananów rozwiązanie LeetCode Opis problemu Koko jedzenie bananów Rozwiązanie LeetCode – Koko uwielbia jeść banany. Jest n stosów bananów, i-ty stos ma stosy[i] bananów. Strażnicy odeszli i wrócą za godziny. Koko może decydować o szybkości jedzenia bananów na godzinę na poziomie tys. Co godzinę wybiera stos bananów i zjada k bananów z tego stosu. Jeśli ...

Czytaj więcej

Pytanie 204. Znajdź medianę ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Znajdź medianę ze strumienia danych Rozwiązanie LeetCode — Mediana jest średnią wartością uporządkowanej listy liczb całkowitych. Jeśli rozmiar listy jest parzysty, nie ma średniej wartości, a mediana jest średnią z dwóch średnich wartości. Na przykład dla arr = [2,3,4] mediana ...

Czytaj więcej

Pytanie 205. Permutacja w łańcuchowym rozwiązaniu Leetcode Stwierdzenie problemu: Permutacja w łańcuchu Leetcode Rozwiązanie — Biorąc pod uwagę dwa ciągi s1 i s2, zwróć prawdę, jeśli s2 zawiera permutację s1, lub fałsz w przeciwnym razie. Innymi słowy, zwróć prawdę, jeśli jedna z permutacji s1 jest podłańcuchem s2. Przykład: Przykład 1 Wejście: s1 = "ab", s2 = "eidbaooo" Wyjście: prawda Wyjaśnienie: s2 zawiera jedną permutację s1 ("ba"). ...

Czytaj więcej

Pytanie 206. Określ, czy macierz można uzyskać przez rotację rozwiązania LeetCode Opis problemu Określ, czy macierz można uzyskać przez obrót. Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę dwie macierze binarne nxn, matę i cel, zwróć wartość prawda, jeśli możliwe jest zrównanie maty z celem przez obracanie maty o 90 stopni, lub fałsz w przeciwnym razie. Przykłady Dane wejściowe: mat = [[0,1],[1,0]], target = [[1,0],[0,1]] Dane wyjściowe: true Wyjaśnienie: Możemy obrócić matę o 90 stopni zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby mata była równa ...

Czytaj więcej

Pytanie 207. Najdłuższa ścieżka wzrostu w rozwiązaniu Matrix LeetCode Opis problemu Najdłuższa ścieżka wzrostowa w rozwiązaniu macierzowym LeetCode — Mając macierz liczb całkowitych mxn, zwróć długość najdłuższej ścieżki rosnącej w macierzy. Z każdej komórki możesz poruszać się w czterech kierunkach: w lewo, w prawo, w górę lub w dół. Nie możesz poruszać się po przekątnej ani wychodzić poza granicę (tj. owijanie się dookoła jest niedozwolone). Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 208. Serializuj i deserializuj drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Serializuj i deserializuj drzewo binarne Rozwiązanie LeetCode — Serializacja to proces przekształcania struktury danych lub obiektu w sekwencję bitów, dzięki czemu można je przechowywać w pliku lub buforze pamięci lub przesłać przez łącze sieciowe w celu późniejszej rekonstrukcji w ...

Czytaj więcej

Pytanie 209. Drzewo binarne Maksymalna suma ścieżki Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Drzewo binarne Maksymalna ścieżka Suma LeetCode Rozwiązanie – Ścieżka w drzewie binarnym to sekwencja węzłów, w której każda para sąsiednich węzłów w sekwencji ma łączącą je krawędź. Węzeł może pojawić się w sekwencji tylko raz. Zauważ, że ścieżka nie wymaga ...

Czytaj więcej

Pytanie 210. Robot ograniczony w okręgu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Robot ograniczony w okręgu Rozwiązanie LeetCode – Na nieskończonej płaszczyźnie, robot początkowo stoi w miejscu (0, 0) i jest skierowany na północ. Zauważ, że: Kierunek północny jest dodatnim kierunkiem osi y. Kierunek południowy jest kierunkiem ujemnym osi y. Kierunek wschodni jest kierunkiem dodatnim osi X. Kierunek zachodni to ...

Czytaj więcej

Pytanie 211. Minimalne ruchy rycerskie Rozwiązanie LetCode Opis problemu Minimalne ruchy skoczka LeetCode Rozwiązanie – Na nieskończonej szachownicy o współrzędnych od -infinity do +infinity masz skoczka w polu [0, 0]. Rycerz ma 8 możliwych ruchów, które może wykonać, jak pokazano poniżej. Każdy ruch to dwa pola w kierunku kardynalnym, a następnie jedno pole w kierunku ortogonalnym. Zwróć minimalną liczbę ...

Czytaj więcej

Pytanie 212. Minimalna liczba kranów do otwarcia w celu podlewania ogrodu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Minimalna liczba kranów do podlewania ogrodu Rozwiązanie LeetCode – Na osi X znajduje się jednowymiarowy ogród. Ogród zaczyna się w punkcie 0 i kończy w punkcie n. (tj. Długość ogrodu to n). W punktach [1, 0, ..., n] w ...

Czytaj więcej

Pytanie 213. Drzewo binarne Zygzakowate przechodzenie przez poziom kolejności LeetCode Rozwiązanie Opis problemu Drzewo binarne Przechodzenie przez poziom zygzaka Rozwiązanie LeetCode — Mając korzeń drzewa binarnego, zwróć przechodzenie przez poziom zygzaka wartości jego węzłów. (tj. od lewej do prawej, potem od prawej do lewej dla następnego poziomu i naprzemiennie). Dane wejściowe: root = [3,9,20,null,null,15,7] Dane wyjściowe: [[3],[20,9],[15,7]] Wyjaśnienie My ...

Czytaj więcej

Pytanie 214. Znajdź rozwiązanie LeetCode dotyczące zduplikowanych numerów Opis problemu Znajdź zduplikowaną liczbę Rozwiązanie LeetCode – Mając tablicę liczb całkowitych zawierających n + 1 liczb całkowitych, gdzie każda liczba całkowita należy do zakresu [1, n] włącznie. W nums jest tylko jedna powtórzona liczba, zwróć tę powtórzoną liczbę. Musisz rozwiązać problem bez modyfikowania numerów tablicy i używać tylko stałej dodatkowej spacji. Wejście: nums = [1,3,4,2,2] Wyjście: 2 Wyjaśnienie ...

Czytaj więcej

Pytanie 215. Węże i drabiny Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Węże i drabiny Rozwiązanie LeetCode – otrzymujesz tablicę macierzy liczb całkowitych nxn, w której komórki są oznaczone od 1 do n2 w stylu bustrofedonu, zaczynając od lewego dolnego rogu tablicy (tj. tablica[n - 1][0]) i naprzemienne kierunki w każdym rzędzie. Zaczynasz na polu 1 planszy. W każdym ruchu ...

Czytaj więcej

Pytanie 216. Plasterki arytmetyczne II – rozwiązanie LeetCode podciągu Opis problemu: Plasterki arytmetyczne II — Podciąg LeetCode Rozwiązanie — Mając tablicę liczb całkowitych liczb, zwróć liczbę wszystkich podciągów arytmetycznych liczb. Ciąg liczb nazywa się arytmetycznym, jeśli składa się z co najmniej trzech elementów i jeśli różnica między dowolnymi dwoma kolejnymi elementami jest taka sama. Do ...

Czytaj więcej

Pytanie 217. Path Sum II Rozwiązanie LeetCode Stwierdzenie problemu: Path Sum II LeetCode Rozwiązanie – Biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego i liczbę całkowitą targetSum, zwróć wszystkie ścieżki od korzenia do liścia, gdzie suma wartości węzłów w ścieżce jest równa targetSum. Każda ścieżka powinna być zwrócona jako lista wartości węzłów, a nie referencji do węzłów. Ścieżka od korzenia do liścia to ścieżka rozpoczynająca się od ...

Czytaj więcej

Pytanie 218. Produkt Array z wyjątkiem rozwiązania Self LeetCode Opis problemu Iloczyn tablicy z wyjątkiem Self LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę liczb całkowitych nums, zwróć odpowiedź tablicową taką, że odpowiedź[i] jest równa iloczynowi wszystkich elementów nums z wyjątkiem nums[i]. Iloczyn dowolnego prefiksu lub sufiksu liczb gwarantuje, że zmieści się w 32-bitowej liczbie całkowitej. Musisz napisać algorytm, który działa w czasie O(n) i bez użycia dzielenia...

Czytaj więcej

Pytanie 219. Scramble String Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Scramble String LeetCode Rozwiązanie – Możemy zaszyfrować ciąg s, aby uzyskać ciąg t, używając następującego algorytmu: Jeśli długość ciągu wynosi 1, zatrzymaj się. Jeśli długość ciągu jest > 1, wykonaj następujące czynności: Podziel ciąg na dwa niepuste podciągi ...

Czytaj więcej

Pytanie 220. Suma lewych liści Rozwiązanie LeetCode Opis problemu: Suma lewych liści Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego, zwróć sumę wszystkich lewych liści. Liść to węzeł bez dzieci. Lewy liść to liść, który jest lewym dzieckiem innego węzła. Przykład i wyjaśnienie: Dane wejściowe: root = [3,9,20,null,null,15,7] Dane wyjściowe: 24 Wyjaśnienie: Istnieje ...

Czytaj więcej

Pytanie 221. Przecięcie dwóch połączonych list Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Przecięcie dwóch powiązanych list Rozwiązanie LeetCode – Otrzymaliśmy nagłówki dwóch silnie powiązanych list headA i headB. Podano również, że te dwie połączone listy mogą się w pewnym momencie przeciąć. Jesteśmy proszeni o zwrócenie węzła, w którym się przecinają lub null, jeśli ...

Czytaj więcej

Pytanie 222. Sekwencja permutacji Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Sekwencja permutacji LeetCode Rozwiązanie – Zbiór [1, 2, 3, ..., n] zawiera w sumie n! unikalne permutacje. Wypisując i oznaczając wszystkie permutacje w kolejności, otrzymujemy następującą sekwencję dla n = 3: "123" "132" "213" "231" "312" "321" Biorąc pod uwagę n i k, zwróć k-tą sekwencję permutacji. Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: n ...

Czytaj więcej

Pytanie 223. System sugestii wyszukiwania Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Sugestie wyszukiwania System LeetCode Rozwiązanie – Dostajesz tablicę ciągów produktów i ciąg searchWord. Zaprojektuj system, który podpowiada co najwyżej trzy nazwy produktów z produktów po wpisaniu każdego znaku searchWord. Sugerowane produkty powinny mieć wspólny przedrostek z searchWord. Jeśli istnieje więcej niż trzy produkty z ...

Czytaj więcej

Pytanie 224. Obracanie obrazu Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Obróć obraz LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz macierz 2D reprezentującą obraz, obróć obraz o 90 stopni (zgodnie z ruchem wskazówek zegara). Musisz obracać obraz w miejscu, co oznacza, że ​​musisz bezpośrednio zmodyfikować wejściową matrycę 2D. NIE przydzielaj kolejnej matrycy 2D i nie wykonuj rotacji. Przykładowy przypadek testowy 1: Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 225. Zwalczanie adresu IP Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Zniesławienie adresu IP Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę poprawny (IPv4) adres IP, zwróć niepoprawną wersję tego adresu IP. Zniekształcony adres IP zastępuje każdą kropkę „.” z "[.]". Wejście: adres = "1.1.1.1" Wyjście: "1[.]1[.]1[.]1" Wyjaśnienie Intuicja jest bardzo prosta. 1. utwórz Stringbuilder str 2. Przeprowadź pętlę przez łańcuch adresu ...

Czytaj więcej

Pytanie 226. Kth najmniejszy element w rozwiązaniu BST Leetcode Opis problemu K-ty najmniejszy element w rozwiązaniu BST Leetcode – Biorąc pod uwagę korzeń binarnego drzewa wyszukiwania i liczbę całkowitą k, zwróć k-tą najmniejszą wartość (1-indeksowaną) ze wszystkich wartości węzłów w drzewie. Przykłady: Dane wejściowe: root = [3,1,4,null,2], k = 1 Dane wyjściowe: 1 Dane wejściowe: root = [5,3,6,2,4,null,null,1], k ...

Czytaj więcej

Pytanie 227. Top K Często używane słowa Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Top K często używanych słów Rozwiązanie LeetCode – Mając tablicę ciągów słów i liczbę całkowitą k, zwróć k najczęściej występujących ciągów. Zwróć odpowiedź posortowaną według częstotliwości od najwyższej do najniższej. Posortuj słowa z tą samą częstotliwością według ich kolejności leksykograficznej. Przykładowy przypadek testowy 1: Dane wejściowe: słowa = [„i”,”miłość”,”kod leet”,”i”,”miłość”,”kodowanie”] k = 2 Wyjście: [„i”,”miłość”] Wyjaśnienie . ...

Czytaj więcej

Pytanie 228. Zwiększanie podciągu trójek Rozwiązanie LeetCode Stwierdzenie problemu : zwiększanie podciągu trójek LeetCode Rozwiązanie — mając tablicę liczb całkowitych nums, zwróć prawdę, jeśli istnieje trójka indeksów (i, j, k) taka, że ​​i < j < k oraz nums[i] < nums[j] < nums [k]. Jeśli takie indeksy nie istnieją, zwróć fałsz. Przykład: Przykład 1: Dane wejściowe: nums = [2,1,5,0,4,6] Dane wyjściowe: prawda Wyjaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 229. Rozwiązanie Leetcode do zagnieżdżania tablic Opis problemu Zagnieżdżanie tablicy Leetcode Rozwiązanie – Otrzymasz tablicę liczb całkowitych nums o długości n, gdzie nums jest permutacją liczb z zakresu [0, n - 1]. Należy zbudować zbiór s[k] = {nums[k], nums[nums[k]], nums[nums[nums[k]]], ... } podlegający następującej regule: Pierwszy element w s [k] zaczyna się od wyboru ...

Czytaj więcej

Pytanie 230. Scalanie posortowanej tablicy LeetCode Rozwiązanie Opis problemu Scal posortowaną tablicę LeetCode Rozwiązanie – Otrzymasz dwie tablice liczb całkowitych nums1 i nums2, posortowane w kolejności niemalejącej, oraz dwie liczby całkowite m i n, reprezentujące liczbę elementów odpowiednio w nums1 i nums2. Połącz nums1 i nums2 w jedną tablicę posortowaną w kolejności niemalejącej. Ostateczna posortowana tablica nie powinna być zwracana przez funkcję, ale powinna być przechowywana wewnątrz tablicy nums1. ...

Czytaj więcej

Pytanie 231. Zamiana węzłów w połączonej liście rozwiązania Leetcode Opis problemu Zamiana węzłów w połączonej liście Rozwiązanie Leetcode — otrzymujesz nagłówek połączonej listy i liczbę całkowitą k. Zwróć nagłówek połączonej listy po zamianie wartości k-tego węzła od początku i k-tego węzła z koniec (lista jest zindeksowana). Przykład: Wejście: head = [1], k = 1,2,3,4,5 ...

Czytaj więcej

Pytanie 232. Usuń maksymalną liczbę krawędzi, aby zachować w pełni przejezdny wykres Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Usuń maksymalną liczbę krawędzi, aby zachować w pełni przejezdny wykres Rozwiązanie Leetcode — Alicja i Bob mają nieskierowany graf składający się z n węzłów i 3 rodzajów krawędzi: Typ 1: Może przez nie przejść tylko Alicja. Typ 2: Może być przemierzany tylko przez Boba. Typ 3: Może być przejeżdżany przez obie ...

Czytaj więcej

Pytanie 233. Usuń węzeł z połączonej listy rozwiązania Leetcode Opis problemu: Usuń węzeł z listy połączonej Rozwiązanie Leetcode – Napisz funkcję usuwającą węzeł z listy połączonej pojedynczo. Nie otrzymasz dostępu do nagłówka listy, zamiast tego otrzymasz dostęp do węzła, który ma zostać usunięty bezpośrednio. Gwarantujemy, że węzeł do usunięcia nie jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 234. Brzydki numer II Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Brzydka liczba II LeetCode Rozwiązanie – Brzydka liczba to dodatnia liczba całkowita, której czynniki pierwsze są ograniczone do 2, 3 i 5. Biorąc pod uwagę liczbę całkowitą n, zwróć n-tą brzydką liczbę. Wejście: n = 10 Wyjście: 12 Wyjaśnienie: [1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12] to sekwencja pierwszych 10 ...

Czytaj więcej

Pytanie 235. Połączenie Sum IV Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Kombinacja Suma IV LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę różnych liczb całkowitych liczb i docelową liczbę całkowitą, zwróć liczbę możliwych kombinacji, które sumują się do celu. Przypadki testowe są generowane tak, aby odpowiedź mieściła się w 32-bitowej liczbie całkowitej. Wejście: nums = [1,2,3], cel = 4 Wyjście: 7 Wyjaśnienie: Możliwe ...

Czytaj więcej

Pytanie 236. Ciąg znaków do liczby całkowitej (atoi) Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Ciąg do liczby całkowitej (atoi) Rozwiązanie Leetcode - „String to Integer (atoi)” oznacza, że ​​Implementacja funkcji myAtoi(string s), która konwertuje ciąg na 32-bitową liczbę całkowitą ze znakiem (podobnie do funkcji atoi w języku C/C++ ). Algorytm dla myAtoi(string s) jest następujący: Wczytaj i zignoruj ​​wszystkie wiodące białe znaki. Sprawdź, czy następny znak (jeśli ...

Czytaj więcej

Pytanie 237. Kompresja ciągów Rozwiązanie LetCode Komunikat o problemie Kompresja ciągów LeetCode Rozwiązanie – Mając tablicę znaków, skompresuj ją za pomocą następującego algorytmu: Rozpocznij od pustego ciągu s. Dla każdej grupy kolejnych powtarzających się znaków w znakach: Jeśli długość grupy wynosi 1, dołącz znak do s. W przeciwnym razie dołącz znak, a po nim długość grupy. Skompresowany ciąg ...

Czytaj więcej

Pytanie 238. Rozwiązanie LeetCode z podziałem liczb całkowitych Opis problemu Integer Break LeetCode Rozwiązanie – Mając liczbę całkowitą n, podziel ją na sumę k dodatnich liczb całkowitych, gdzie k >= 2, i zmaksymalizuj iloczyn tych liczb całkowitych. Musimy zwrócić maksymalną ilość produktu, jaką możemy otrzymać. Wejście: n = 2 Wyjście: 1 Wyjaśnienie: 2 = 1 + 1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 239. Maksymalny produkt z podzielonego drzewa binarnego Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Maksymalny iloczyn podzielonego drzewa binarnego Rozwiązanie LeetCode – Biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego, podziel drzewo binarne na dwa poddrzewa, usuwając jedną krawędź, tak aby iloczyn sum poddrzew był zmaksymalizowany. Zwróć maksymalny iloczyn sum dwóch poddrzew. ...

Czytaj więcej

Pytanie 240. Drzewo symetryczne Rozwiązanie LeetCode Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Drzewo symetryczne Rozwiązanie LeetCode – „Drzewo symetryczne” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego, musimy sprawdzić, czy dane drzewo binarne jest swoim lustrem (symetryczne wokół jego środka), czy nie? Jeśli tak, musimy zwrócić prawdę, w przeciwnym razie fałsz. Przykład: ...

Czytaj więcej

Pytanie 241. Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Minimalne ruchy do równych elementów tablicy Rozwiązanie LeetCode — Mając tablicę liczb całkowitych o rozmiarze n, zwróć minimalną liczbę ruchów wymaganych do wyrównania wszystkich elementów tablicy. Jednym ruchem możesz zwiększyć n - 1 elementów tablicy o 1. Przykład 1: Wejście 1: nums = [1, 2, 3] Wyjście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 242. Jump Game Rozwiązanie Leetcode Opis problemu Jump Game Leetcode Rozwiązanie – Otrzymasz tablicę liczb całkowitych nums. Jesteś początkowo umieszczony w pierwszym indeksie tablicy, a każdy element w tablicy reprezentuje maksymalną długość skoku w tej pozycji. Zwróć prawdę, jeśli możesz dotrzeć do ostatniego indeksu, lub fałsz w przeciwnym razie. Przykład: Wejście 1: cyfry = [2,...

Czytaj więcej

Pytanie 243. Linked List Cycle II Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Linked List Cycle II LeetCode Rozwiązanie – Biorąc pod uwagę nagłówek połączonej listy, zwróć węzeł, w którym rozpoczyna się cykl. Jeśli nie ma cyklu, zwróć wartość null. Na połączonej liście występuje cykl, jeśli na liście znajduje się jakiś węzeł, do którego można uzyskać dostęp poprzez ciągłe ...

Czytaj więcej

Pytanie 244. Wieża szampana Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Champagne Tower LeetCode Rozwiązanie – Układamy kieliszki w piramidzie, gdzie pierwszy rząd ma 1 kieliszek, drugi rząd ma 2 kieliszki i tak dalej aż do setnego rzędu. Każdy kieliszek mieści jedną filiżankę szampana. Następnie do pierwszej szklanki na górze wlewa się trochę szampana. Kiedy najwyższa szklanka jest pełna, każdy ...

Czytaj więcej

Pytanie 245. Bitowe ORAZ zakresu liczb Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Bitowe AND z zakresu liczb Rozwiązanie LeetCode – Mając 2 liczby po lewej i prawej stronie, które reprezentują zakres [lewy, prawy], musimy znaleźć bitowe AND wszystkich liczb od lewej do prawej (oba włącznie) Przykłady i wyjaśnienie Przykład 1: Wejście: lewy = 5, prawy = 7 ...

Czytaj więcej

Pytanie 246. Tytuł kolumny arkusza Excel Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Tytuł kolumny arkusza Excel LeetCode Rozwiązanie – Otrzymujemy numer kolumny (nazwijmy go colNum) i musimy zwrócić odpowiadający mu tytuł kolumny, tak jak w arkuszu Excela Na przykład A -> 1 B -> 2 C -> 3 … Z -> 26 AA …

Czytaj więcej

Pytanie 247. Prawidłowe rozwiązanie Perfect Square LeetCode Opis problemu Poprawny kwadrat idealny Rozwiązanie LeetCode — mając dodatnią liczbę całkowitą, napisz funkcję, która zwraca True, jeśli liczba jest kwadratem idealnym, w przeciwnym razie False. Kontynuacja: Nie używaj żadnych wbudowanych funkcji bibliotecznych, takich jak sqrt. Dane wejściowe: liczba = 16 Dane wyjściowe: prawda Wyjaśnienie Granica naszego rozwiązania została ustalona. dla dowolnej liczby ...

Czytaj więcej

Pytanie 248. Znajdź dwie nienakładające się podtablice, z których każda zawiera rozwiązanie LeetCode Suma docelowa Opis problemu Znajdź dwie nienakładające się podtablice, każda z sumą docelową Rozwiązanie LeetCode – „Znajdź dwie nienakładające się podtablice, każda z sumą docelową” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i docelową liczbę całkowitą, zadanie tutaj jest następujące: aby znaleźć dwie nienakładające się podtablice z numerów tablicy tak, że ...

Czytaj więcej

Pytanie 249. Połącz dwa drzewa binarne Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Połącz dwa drzewa binarne Rozwiązanie LeetCode – Otrzymasz dwa drzewa binarne root1 i root2. Wyobraź sobie, że gdy umieścisz jedno z nich, aby zakryć drugie, niektóre węzły dwóch drzew nakładają się na siebie, a inne nie. Musisz połączyć dwa drzewa w ...

Czytaj więcej

Pytanie 250. Następne rozwiązanie Greater Element III LeetCode Opis problemu Problem, Next Greater Element III Rozwiązanie LeetCode stwierdza, że ​​otrzymujesz dodatnią liczbę całkowitą n i musisz znaleźć następną największą liczbę całkowitą używając cyfr obecnych tylko w n. Jeśli nie istnieje taka liczba całkowita, należy wypisać -1. Co więcej, nowy ...

Czytaj więcej

Pytanie 251. Minimalny koszt przeniesienia żetonów na tę samą pozycję Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Minimalny koszt przeniesienia żetonów na tę samą pozycję Rozwiązanie LeetCode – „Minimalny koszt przeniesienia żetonów na tę samą pozycję” mówi, że masz n żetonów, gdzie pozycja i-tego żetonu to pozycja[i]. Musisz przenieść wszystkie żetony na tę samą pozycję. W jednym kroku my...

Czytaj więcej

Pytanie 252. Znajdź wszystkie duplikaty w rozwiązaniu Array LeetCode Opis problemu Problem, Znajdź wszystkie duplikaty w tablicy LeetCode Solution stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę o rozmiarze n zawierającą elementy z zakresu [1,n]. Każda liczba całkowita może wystąpić raz lub dwa razy i musisz znaleźć wszystkie elementy, które pojawiają się dwa razy w tablicy. Przykłady ...

Czytaj więcej

Pytanie 253. Przenieś zera Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Problem, Przenieś zera LeetCode Rozwiązanie stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę zawierającą elementy zerowe i niezerowe i musisz przenieść wszystkie zera na koniec tablicy, zachowując względną kolejność elementów niezerowych w tablicy . Musisz także wdrożyć na miejscu ...

Czytaj więcej

Pytanie 254. Jednocyfrowe rozwiązanie Letcode Opis problemu Jednocyfrowy kod Leetcode Rozwiązanie — otrzymujemy niepustą tablicę liczb całkowitych i musimy znaleźć element, który pojawia się dokładnie raz. W pytaniu podano, że każdy element występuje dwa razy z wyjątkiem jednego. Przykład 1: Wejście: nums = [2,2,1] Wyjście: 1 Przykład 2: Wejście: ...

Czytaj więcej

Pytanie 255. Liczba prowincji Letcode Rozwiązanie Opis problemu Liczba prowincji Leetcode Rozwiązanie — otrzymujemy macierz sąsiedztwa grafu i musimy znaleźć liczbę prowincji. W tym przypadku prowincja jest grupą bezpośrednio lub pośrednio połączonych miast i żadnych innych miast poza grupą. Przykład Przykład 1: Wejście: isConnected ...

Czytaj więcej

Pytanie 256. 01 Matryca Rozwiązanie LeetCode Opis problemu W tym zadaniu 01 Matrix LeetCode Rozwiązanie, musimy znaleźć odległość najbliższego 0 dla każdej komórki danej macierzy. Macierz składa się tylko z zer i jedynek, a odległość dowolnych dwóch sąsiednich komórek wynosi 0. Przykłady Przykład 1: Dane wejściowe: mat = ...

Czytaj więcej

Pytanie 257. Niemalejące rozwiązanie Array LeetCode Opis problemu Niemalejąca tablica LeetCode Rozwiązanie – mając podane liczby tablicy z n liczbami całkowitymi, Twoim zadaniem jest sprawdzenie, czy może ona stać się niezmniejszająca się poprzez modyfikację co najwyżej jednego elementu. Definiujemy, że tablica jest niezmniejszająca się, jeśli nums[indeks ] <= nums[indeks +1] obowiązuje dla każdego indeksu (opartego na 0) takiego, że (0 <= indeks <= n-2). ...

Czytaj więcej

Pytanie 258. Najdłuższy podciąg z maksymalnie tysiącami odrębnych znaków Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Najdłuższy podłańcuch z co najwyżej K odrębnymi znakami Rozwiązanie LeetCode — Biorąc pod uwagę łańcuch S i liczbę całkowitą K, zwróć długość najdłuższego podłańcucha łańcucha S, który zawiera co najwyżej K odrębnych znaków. Przykład: Przypadek testowy 1: Wejście: S = „bacc” K = 2 Wyjście: 3 Przypadek testowy 2: Wejście: S = „ab” ...

Czytaj więcej

Pytanie 259. Zgadnij liczbę wyższą lub niższą Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Zgadnij liczbę Wyższy lub niższy LeetCode Rozwiązanie – Gramy w Zgadywanie. Gra wygląda następująco: wybieram liczbę od 1 do n. Musisz zgadnąć, który numer wybrałem. Za każdym razem, gdy zgadniesz źle, powiem Ci, czy liczba ja ...

Czytaj więcej

Pytanie 260. Konwertuj posortowaną tablicę na drzewo wyszukiwania binarnego LeetCode Solutions Opis problemu Konwertuj posortowaną tablicę na drzewo wyszukiwania binarnego LeetCode Solutions mówi, że mając tablicę liczb całkowitych num, w której elementy są sortowane w porządku rosnącym, przekonwertuj ją na drzewo wyszukiwania binarnego o zrównoważonej wysokości. Drzewo binarne o zrównoważonej wysokości to drzewo binarne, w którym głębokość dwóch poddrzew każdego węzła nigdy nie różni się o więcej ...

Czytaj więcej

Pytanie 261. Słowo Ladder Rozwiązanie LeetCode Opis problemu The Word Ladder Rozwiązanie LeetCode – „Word Ladder” oznacza, że ​​otrzymujesz ciąg beginWord, ciąg endWord i wordList. Musimy znaleźć najkrótszą długość sekwencji transformacji (jeśli nie ma ścieżki, wypisz 0) od beginWord do endWord po spełnieniu podanych warunków: Wszystkie słowa pośrednie powinny ...

Czytaj więcej

Pytanie 262. To samo drzewo Rozwiązanie LeetCode Stwierdzenie problemu Problem mówi samo drzewo Mając pierwiastki dwóch binarnych drzew p i q, napisz funkcję sprawdzającą, czy są one takie same, czy nie. Dwa drzewa binarne są uważane za takie same, jeśli są strukturalnie identyczne, a węzły mają tę samą wartość. Przykład: Przypadek testowy...

Czytaj więcej

Pytanie 263. Last Stone Weight II Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Problem Ostatnia waga kamienia II mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych, gdzie kamienie[i] są wagą i-tego kamienia. Gramy z kamieniami. W każdej turze wybieramy dowolne dwa kamienie i rozbijamy je o siebie. Załóżmy, że kamienie mają ciężary x i y...

Czytaj więcej

Pytanie 264. Rozwiązanie LeetCode z macierzą spiralną Opis problemu Spiral Matrix Problem mówi W Spiral Matrix chcemy wydrukować wszystkie elementy macierzy w formie spiralnej w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Podejście do macierzy spiralnej: pomysł Problem można zrealizować, dzieląc macierz na pętle i drukując wszystkie elementy w każdym ...

Czytaj więcej

Pytanie 265. Usuń duplikaty z posortowanego rozwiązania Leetcode Array Opis problemu Rozwiązanie Usuń duplikaty z posortowanej tablicy Leetcode — mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych posortowaną w kolejności niemalejacej. Musimy usunąć wszystkie zduplikowane elementy i zmodyfikować oryginalną tablicę tak, aby względna kolejność różnych elementów pozostała taka sama i zgłosić wartość ...

Czytaj więcej

Pytanie 266. Najdłuższy podłańcuch palindromiczny Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Najdłuższy podłańcuch palindromiczny Rozwiązanie LeetCode – „Najdłuższy podłańcuch palindromiczny” stwierdza, że ​​otrzymujesz ciąg s, zwróć najdłuższy podłańcuch palindromiczny w s. Uwaga: palindrom to słowo, które czyta się tak samo do tyłu, jak do przodu, np. pani. Przykład: s = "babad" "bab" Wyjaśnienie: Wszystkie ...

Czytaj więcej

Pytanie 267. Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie rozwiązań LeetCode Opis problemu Najlepszy czas na zakup i sprzedaż akcji Rozwiązanie LeetCode – „Najlepszy czas na zakup i sprzedaż akcji” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę cen, gdzie ceny[i] są ceną danych akcji w i-tym dniu. Chcesz zmaksymalizować zysk wybierając...

Czytaj więcej

Pytanie 268. Mediana dwóch posortowanych tablic Rozwiązanie LeetCode Sformułowanie problemu Mediana dwóch posortowanych tablic Rozwiązanie LeetCode – W zadaniu „Mediana dwóch posortowanych tablic” otrzymujemy dwie posortowane tablice nums1 i nums2 o rozmiarach odpowiednio mi n i musimy zwrócić medianę dwóch posortowanych tablic. Ogólna złożoność czasu wykonywania powinna wynosić O(log (m+n)). Przykład nums1 = [1,3], ...

Czytaj więcej

Pytanie 269. Liczba wysp Rozwiązanie LetCode Opis problemu Liczba wysp Rozwiązanie LeetCode – „Liczba wysp” oznacza, że ​​otrzymujesz binarną siatkę mxn 2D, która reprezentuje mapę z jedynkami (ląd) i zerami (woda), musisz zwrócić liczbę wysp. Wyspa jest otoczona wodą i jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 270. Rozwiązanie LeetCode z pamięcią podręczną LRU Pytanie Zaprojektuj strukturę danych, która jest zgodna z ograniczeniami pamięci podręcznej ostatnio używanej (LRU). Zaimplementuj klasę LRUCache: LRUCache(pojemność int) Zainicjuj pamięć podręczną LRU z pojemnością o dodatnim rozmiarze. int get(int klucz) Zwraca wartość klucza, jeśli klucz istnieje, w przeciwnym razie zwraca -1. void put(int klucz, int wartość) Zaktualizuj wartość klucza, jeśli klucz istnieje. W przeciwnym razie dodaj parę klucz-wartość do...

Czytaj więcej

Pytanie 271. Największy element Kth w rozwiązaniu Stream Leetcode Instrukcja problemu W tym zadaniu musimy zaprojektować klasę KthLargest (), która początkowo ma liczbę całkowitą k oraz tablicę liczb całkowitych. Musimy napisać dla niego sparametryzowany konstruktor, gdy jako argumenty przekazywane są liczby całkowite k i liczby w tablicy. Klasa ma również funkcję add (val), która dodaje ...

Czytaj więcej

Pytanie 272. Usuń połączone elementy listy Rozwiązanie Leetcode Stwierdzenie problemu W tym zadaniu otrzymujemy połączoną listę, której węzły mają wartości całkowite. Musimy usunąć niektóre węzły z listy, które mają wartość równą val. Problem nie wymaga rozwiązania na miejscu, ale omówimy jedno z takich podejść. Przykładowa lista = ...

Czytaj więcej

Pytanie 273. Rozwiązanie kodu Leetcode na odległość Hamminga Stwierdzenie problemu W tym zadaniu mamy dwie liczby całkowite, A i B, a celem jest znalezienie odległości Hamminga między podanymi liczbami całkowitymi. Liczby całkowite są większe od / równe 0 i mniejsze od 231 Przykład Pierwsza liczba całkowita = 5, druga liczba całkowita = 2 3 Pierwsza liczba całkowita ...

Czytaj więcej

Pytanie 274. Tytuł kolumny arkusza Excel Rozwiązanie Leetcode Stwierdzenie problemu W tym problemie podano dodatnią liczbę całkowitą, która reprezentuje numer kolumny arkusza Excel, musimy zwrócić odpowiadający jej tytuł kolumny, tak jak jest to widoczne w arkuszu Excel. Przykład # 1 28 "AB" # 2 701 Podejście "ZY" Ten problem jest odwrotnością problemu w ...

Czytaj więcej

Pytanie 275. Kombinacje Leetcode Solution Problem Kombinacje Leetcode Solution dostarcza nam dwie liczby całkowite, n i k. Mówi się nam, aby wygenerować wszystkie sekwencje, które mają k elementów wybranych z n elementów od 1 do n. Zwracamy te sekwencje jako tablicę. Przeanalizujmy kilka przykładów, aby uzyskać ...

Czytaj więcej

Pytanie 276. Klejnoty i kamienie Leetcode Solution Problem Jewels and Stones Leetcode Solution mówi, że otrzymałeś dwie struny. Jeden z nich przedstawia klejnoty, a jeden z nich przedstawia kamienie. Ciąg zawierający klejnoty reprezentuje znaki, które są klejnotami. Musimy znaleźć liczbę znaków w łańcuchu kamieni, które są ...

Czytaj więcej

Pytanie 277. Rozwiązanie Leetcode listy połączonej z palindromem W zadaniu „Lista połączona z palindromem” musimy sprawdzić, czy dana lista połączona pojedynczo liczbą całkowitą jest palindromem, czy nie. Przykładowa lista = {1 -> 2 -> 3 -> 2 -> 1} prawda Wyjaśnienie 1: Lista jest palindromowa, ponieważ wszystkie elementy od początku i końca są ...

Czytaj więcej

Pytanie 278. Maksymalna głębokość rozwiązania kodu Leetcode drzewa binarnego Stwierdzenie problemu W zadaniu podane jest drzewo binarne i musimy znaleźć maksymalną głębokość tego drzewa. Maksymalna głębokość drzewa binarnego to liczba węzłów wzdłuż najdłuższej ścieżki od węzła głównego do najdalszego węzła liścia. Przykład 3 / ...

Czytaj więcej

Pytanie 279. Rozwiązanie Rotate List Leetcode Problem Rozwiązanie Rotate List Leetcode dostarcza nam połączoną listę i liczbę całkowitą. Mamy obrócić połączoną listę w prawo o k miejsc. Jeśli więc obrócimy połączoną listę k miejsc w prawo, w każdym kroku bierzemy ostatni element z ...

Czytaj więcej

Pytanie 280. Rozwiązanie Pow (x, n) Leetcode Problem „Pow (x, n) Leetcode Solution” stwierdza, że ​​otrzymujesz dwie liczby, z których jedna jest liczbą zmiennoprzecinkową, a druga liczbą całkowitą. Liczba całkowita oznacza wykładnik, a podstawą jest liczba zmiennoprzecinkowa. Mówi się nam, aby znaleźć wartość po obliczeniu wykładnika na podstawie. ...

Czytaj więcej

Pytanie 281. Znajdź różnicę w rozwiązaniu Leetcode Sformułowanie problemu W zadaniu „Znajdź różnicę” otrzymujemy dwa ciągi s i t. Łańcuch t jest tworzony przez losowe upychanie znaków łańcucha si dodanie jednego znaku w losowej pozycji. naszym zadaniem jest znalezienie znaku, który został dodany w ciągu t. ...

Czytaj więcej

Pytanie 282. Scal dwie posortowane listy rozwiązań Leetcode Połączone listy są podobne do tablic w swoich właściwościach liniowych. Możemy połączyć dwie posortowane tablice, aby utworzyć ogólną posortowaną tablicę. W tym problemie musimy scalić dwie posortowane połączone listy w miejscu, aby zwrócić nową listę, która zawiera elementy obu list w sposób posortowany. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 283. Rozwiązanie Permutations Leetcode Problem Permutations Leetcode Solution zapewnia prostą sekwencję liczb całkowitych i prosi nas o zwrócenie pełnego wektora lub tablicy wszystkich permutacji danej sekwencji. Tak więc przed przystąpieniem do rozwiązania problemu. Powinniśmy być zaznajomieni z permutacjami. Tak więc permutacja to nic innego jak układ ...

Czytaj więcej

Pytanie 284. Rozwiązanie House Robber II Leetcode W przypadku problemu „House Robber II” złodziej chce okraść pieniądze z różnych domów. Ilość pieniędzy w domach jest reprezentowana przez tablicę. Musimy znaleźć maksymalną sumę pieniędzy, jaką można zarobić dodając elementy w danej tablicy zgodnie z ...

Czytaj więcej

Pytanie 285. Konwertuj posortowaną tablicę na rozwiązanie kodu Leetcode drzewa wyszukiwania binarnego Rozważmy, że mamy posortowaną tablicę liczb całkowitych. Celem jest zbudowanie drzewa wyszukiwania binarnego z tej tablicy, tak aby drzewo było zrównoważone pod względem wysokości. Zauważ, że mówi się, że drzewo jest zrównoważone wysokością, jeśli różnica wysokości lewego i prawego poddrzewa dowolnego węzła w ...

Czytaj więcej

Pytanie 286. Sortuj liczby całkowite według liczby 1-bitowego rozwiązania Leetcode Opis problemu W zadaniu „Sortuj liczby całkowite według liczby 1 bitu” otrzymujemy tablicę arr. Naszym zadaniem jest posortowanie elementów tablicy według liczby 1 bitu w binarnej reprezentacji liczby w porządku rosnącym. Jeśli dwa lub ...

Czytaj więcej

Pytanie 287. Rozwiązanie Happy Number Leetcode Opis problemu Problem polega na sprawdzeniu, czy liczba jest szczęśliwą liczbą, czy nie. Mówi się, że liczba jest szczęśliwą liczbą, jeśli zastąpimy ją sumą kwadratów jej cyfr, a powtórzenie tego procesu sprawi, że liczba będzie równa 1., jeśli nie ...

Czytaj więcej

Pytanie 288. Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie zapasów dzięki rozwiązaniu Leetcode Cooldown Sformułowanie problemu W zadaniu „Najlepszy czas na kupowanie i sprzedawanie akcji z czasem odnowienia” otrzymujemy tablicę, w której każdy element tablicy zawiera cenę danego towaru w danym dniu. Nie ma ograniczeń co do liczby transakcji. Definicja transakcji to ...

Czytaj więcej

Pytanie 289. Usuń n-ty węzeł z końca podanej połączonej listy Opis problemu Problem „Usuń n-ty węzeł z końca podanej połączonej listy” stwierdza, że ​​otrzymujesz połączoną listę z niektórymi węzłami. A teraz musisz usunąć n-ty węzeł z końca połączonej listy. Przykład 2-> 3-> 4-> 5-> 6-> 7 usuń trzeci węzeł z ostatniego 3-> 2-> 3-> 4-> 6 Objaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 290. Szczęśliwy numer Stwierdzenie problemu Co to jest szczęśliwa liczba? Liczba jest szczęśliwą liczbą, jeśli możemy zredukować daną liczbę do 1 postępując zgodnie z tym procesem: -> Znajdź sumę kwadratów cyfr podanej liczby. Zastąp tę sumę starą liczbą. Powtórzymy to ...

Czytaj więcej

Pytanie 291. Numer palindromu Stwierdzenie problemu problem „Numer palindromu” mówi, że otrzymujesz liczbę całkowitą. Sprawdź, czy to palindrom, czy nie. Rozwiąż ten problem bez konwertowania podanej liczby na ciąg. Przykład 12321 prawda Wyjaśnienie 12321 jest liczbą palindromową, ponieważ odwrócenie 12321 daje 12321 ...

Czytaj więcej

Pytanie 292. Policz pary z dwóch połączonych list, których suma jest równa danej wartości Stwierdzenie problemu Problem „Zliczanie par z dwóch połączonych list, których suma jest równa danej wartości” oznacza, że ​​otrzymujesz dwie połączone listy i sumę wartości całkowitych. W stwierdzeniu problemu poproszono o ustalenie, ile łącznych par ma sumę równą podanej wartości. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 293. Minimalna liczba skoków do końca Stwierdzenie problemu Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych, a każdy element tablicy wskazuje każdą liczbę jako maksymalne skoki, które można wykonać z tego punktu. Twoim zadaniem jest ustalenie minimalnej liczby skoków do końca, czyli minimalnej liczby skoków, które można wykonać ...

Czytaj więcej

Pytanie 294. Najdłuższa narastająca kolejność Otrzymujemy tablicę liczb całkowitych nieposortowanych i musimy znaleźć najdłuższy rosnący podciąg. Podciąg nie musi następować po sobie Podciąg powinien wzrastać Rozumiemy to lepiej na kilku przykładach. Przykładowe wejście [9, 2, 5, 3, 7, 10, 8] Wyjście 4 ...

Czytaj więcej

Pytanie 295. K-ty odrębny element w tablicy Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych A, wypisz k-ty odrębny element tablicy. Podana tablica może zawierać duplikaty, a wynik powinien wypisać k-ty odrębny element spośród wszystkich unikalnych elementów tablicy. Jeśli k to więcej niż liczba odrębnych elementów, zgłoś to. Przykładowe dane wejściowe: ...

Czytaj więcej

Pytanie 296. Scal K posortowane połączone listy Problem z połączonymi listami posortowanymi przez scalanie K jest tak znany z punktu widzenia wywiadu. To pytanie zadaje się wiele razy w dużych firmach, takich jak Google, Microsoft, Amazon itp. Jak nazwa sugeruje, otrzymaliśmy k posortowanych list połączonych. Musimy połączyć je razem w ...

Czytaj więcej

Pytanie 297. Scal dwie posortowane połączone listy W przypadku scalania dwóch posortowanych połączonych list podaliśmy główny wskaźnik dwóch połączonych list, połącz je w taki sposób, aby uzyskać pojedynczą połączoną listę, która zawiera węzły z wartościami w kolejności posortowanej. zwraca główny wskaźnik scalonej listy połączonej. Uwaga: scal połączoną listę lokalnie bez używania ...

Czytaj więcej

Pytanie 298. Podział słów Word Break to problem, który pięknie ilustruje zupełnie nową koncepcję. Wszyscy słyszeliśmy o słowach złożonych. Słowa składające się z więcej niż dwóch słów. Dzisiaj mamy listę słów i wszystko, co musimy zrobić, to sprawdzić, czy wszystkie słowa ze słownika mogą ...

Czytaj więcej

Pytanie 299. Liczba 1 bitów Wszyscy słyszeliśmy o wadze Hamminga liczby binarnej. Waga Hamminga to liczba ustawionych bitów / 1 w liczbie binarnej. W tym zadaniu Liczba 1 bitów musimy znaleźć wagę hamującą podanej liczby. Przykłady Liczba = 3 Reprezentacja binarna = 011 ...

Czytaj więcej

Pytanie 300. Scal dwie posortowane listy Leetcode Na czym polega problem scalania dwóch posortowanych list w leetcode? To bardzo interesujące pytanie zadawane tak wiele razy w firmach takich jak Amazon, Oracle, Microsoft itp. W tym problemie (Scal dwa sortowane listy Leetcode) podaliśmy dwie połączone listy. Obie połączone listy są w kolejności rosnącej. Scal obie połączone listy w ...

Czytaj więcej

Pytanie 301. Odwróć węzły w grupie K. Problem W odwróconych węzłach w K-Group problem podaliśmy połączoną listę, odwróć połączoną listę w grupie k i zwrócimy zmodyfikowaną listę. Jeśli węzły nie są wielokrotnością k, odwróć pozostałe węzły. Wartość k jest zawsze mniejsza lub równa ...

Czytaj więcej

Pytanie 302. Kamień Gra LeetCode Na czym polega problem z Stone Game? Stone Game LeetCode - Dwóch graczy A i B gra w kamienną grę. Istnieje parzysta liczba stosów, w każdym stosie znajdują się kamienie, a łączna liczba kamieni we wszystkich stosach jest nieparzysta. A i B mają też wybrać stos ...

Czytaj więcej

Pytanie 303. Implementacja pamięci podręcznej LRU Najmniejsza ostatnio używana (LRU) pamięć podręczna to rodzaj metody używanej do przechowywania danych w taki sposób, aby czas potrzebny na ich wykorzystanie był jak najmniejszy. Algorytm LRU używany, gdy pamięć podręczna jest pełna. Usuwamy najmniej ostatnio używane dane z pamięci podręcznej ...

Czytaj więcej

Pytanie 304. Wchodzenie po schodach Opis problemu Problem „Wchodzenie po schodach” polega na tym, że masz klatkę schodową z n schodami. Jednocześnie możesz wspiąć się po jednym lub dwóch schodach. Ile jest sposobów, aby dostać się na szczyt schodów? Przykład 3 3 Wyjaśnienie Istnieją trzy sposoby wspinaczki ...

Czytaj więcej

Pytanie 305. Liczby dzielące się Liczba jest nazywana liczbami dzielącymi się samodzielnie, jeśli - 1. Mod każdej cyfry liczby z liczbą wynosi zero. 2. Numer powinien zawierać wszystkie niezerowe cyfry. Na przykład - 128 128% 1 = 0, 128% 2 = 0, 128% 8 = 0 ...

Czytaj więcej

Pytanie 306. Odwróć połączoną listę Stwierdzenie problemu Problem „odwróć listę połączoną” stwierdza, że ​​otrzymujemy początek listy połączonej. Musimy odwrócić listę połączoną, zmieniając łącza między nimi i zwracając nagłówek odwróconej listy połączonej. Przykład 10-> 20-> 30-> 40-> NULL NULL <-10 <-20 <-30 <-40 Wyjaśnienie Odwróciliśmy połączone ...

Czytaj więcej

Pytanie 307. Znajdź węzeł N-ty Stwierdzenie problemu W problemie „Znajdź n-ty węzeł” podaliśmy połączoną listę, aby znaleźć n-ty węzeł. Program powinien wypisać wartość danych w n-tym węźle. N to wejściowy indeks liczby całkowitej. Przykład 3 1 2 3 4 5 6 3 Podejście Biorąc pod uwagę połączoną listę ...

Czytaj więcej

Pytanie 308. Usuń ostatnie wystąpienie Stwierdzenie problemu W zadaniu „Usuń ostatnie wystąpienie” podaliśmy połączoną listę. Napisz program, który usunie ostatnie wystąpienie danego klucza z połączonej listy. Lista może zawierać duplikaty. Przykład 1 2 3 5 2 10 1 2 3 5 2 Podejście Biorąc pod uwagę ...

Czytaj więcej

Translate »