Accolite Pytania do wywiadów

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej na temat projektowania systemu może być tak nieograniczona, że ​​trudno jest określić właściwy sposób przygotowania. Teraz jestem w stanie złamać rundy projektowe Amazon, Microsoft i Adobe po zakupie ta książka. Codziennie poprawiaj jeden pytanie projektowe i obiecuję, że możesz złamać cały projekt.

Wywiady dotyczące projektowania systemu pękania

Pytania dotyczące tablicy Accolite

Pytanie 1. Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode Opis problemu Rozwiązanie „Trapping Rain Water” LeetCode – „Trapping Rain Water” stwierdza, że ​​mając tablicę wysokości, która reprezentuje mapę wysokości, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody uwięzionej po deszczu. Przykład: Wejście: wysokość = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Wyjście: 6 Wyjaśnienie: Sprawdź ...

Czytaj więcej

Pytanie 2. Policz parę z Given Sum W zadaniu „liczba par z podaną sumą” daliśmy tablicę liczb całkowitych [], a inną liczbą jest „suma”, musisz określić, czy którykolwiek z dwóch elementów w danej tablicy ma sumę równą „sumie”. Przykładowe dane wejściowe: arr [] = {1,3,4,6,7} i suma = 9. Wynik: „Znalezione elementy ...

Czytaj więcej

Pytanie 3. Grupuj wielokrotne wystąpienia elementów tablicy w kolejności według pierwszego wystąpienia Otrzymujesz pytanie, w którym podałeś nieposortowaną tablicę z wieloma wystąpieniami liczb. Zadanie polega na zgrupowaniu wszystkich wielokrotnych wystąpień elementów tablicy uporządkowanych według pierwszego wystąpienia. Tymczasem kolejność powinna być taka sama, jak nadejdzie numer. Przykładowe dane wejściowe: [2, 3,4,3,1,3,2,4] ...

Czytaj więcej

Pytanie 4. Maksymalna różnica między częstotliwościami dwóch elementów tak, że element o większej częstotliwości jest również większa Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Zadanie wymaga ustalenia maksymalnej różnicy między częstotliwościami dowolnych dwóch różnych elementów danej tablicy, ale element o większej częstotliwości powinien mieć większą wartość niż druga liczba całkowita. Przykładowe dane wejściowe: arr [] = {2,4,4,4,3,2} ...

Czytaj więcej

Pytanie 5. Wszystkie unikalne trojaczki, które sumują się do określonej wartości Podaliśmy tablicę liczb całkowitych i określoną liczbę zwaną „sumą”. Opis problemu prosi o znalezienie trójki, która składa się na podaną liczbę „suma”. Przykładowe dane wejściowe: arr [] = {3,5,7,5,6,1} sum = 16 Dane wyjściowe: (3, 7, 6), (5, 5, 6) Wyjaśnienie: Triplet, który jest równy podanemu .. .

Czytaj więcej

Pytanie 6. Oddziel 0 i 1 w tablicy Instrukcja problemu Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Problem „Oddziel 0 i 1 w tablicy” wymaga rozdzielenia tablicy na dwie części, zera i jedynki. 0 powinny znajdować się po lewej stronie tablicy, a jedynki po prawej stronie tablicy. ...

Czytaj więcej

Pytanie 7. Znajdź największe d w tablicy, takie że a + b + c = d Stwierdzenie problemu Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Wartości wejściowe to różne elementy. Problem „Znajdź największe d w tablicy tak, że a + b + c = d” prosi o znalezienie największego elementu 'd' w zbiorze, tak że a + b + c = ...

Czytaj więcej

Pytanie 8. Maksymalna liczba kolejnych liczb obecnych w tablicy Stwierdzenie problemu Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych o rozmiarze N. Problem „Maksymalna liczba kolejnych liczb obecnych w tablicy” wymaga ustalenia maksymalnej liczby kolejnych liczb, które mogą być rozproszone w tablicy. Przykład arr [] = {2, 24, 30, 26, 99, 25} 3 Objaśnienie: ...

Czytaj więcej

Pytanie 9. Sprawdź, czy tablica jest podzbiorem innej tablicy Problem „Sprawdź, czy tablica jest podzbiorem innej tablicy” mówi, że otrzymujesz dwie tablice arra1 [] i tablica2 []. Podane tablice są nieposortowane. Twoim zadaniem jest sprawdzenie, czy tablica2 [] jest podzbiorem tablicy tablica1 []. Przykład arr1 = [1,4,5,7,8,2] arr2 = [1,7,2,4] arr2 [] to ...

Czytaj więcej

Pytanie 10. Maksymalna suma par z określoną różnicą Zadanie „Maksymalna suma par z określoną różnicą” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i liczbę całkowitą K. Następnie mamy znaleźć maksymalną sumę par niezależnych. Możemy sparować dwie liczby całkowite, jeśli mają one bezwzględną różnicę mniejszą niż K. ...

Czytaj więcej

Pytanie 11. Wyświetla wszystkie trojaczki w posortowanej tablicy, która tworzy AP Problem „Wydrukuj wszystkie triole w posortowanej tablicy tworzącej AP” mówi, że otrzymaliśmy posortowaną tablicę liczb całkowitych. Zadanie polega na znalezieniu wszystkich możliwych trójek, które mogą tworzyć progresję arytmetyczną. Przykład arr [] = {1,3,5,7,8,12,15,16,20,30} (1, 3, 5), (3, 5, 7), (1, 8, 15), (8, ...

Czytaj więcej

Pytanie 12. Policz liczbę trojaczków z iloczynem równym podanej liczbie Zadanie „Policz liczbę trójek z iloczynem równym podanej liczbie” mówi, że otrzymujemy tablicę liczb całkowitych i liczbę m. Sformułowanie problemu prosi o ustalenie łącznej liczby trójek z iloczynem równej m. Przykład arr [] = {1,5,2,6,10,3} m = 30 3 Wyjaśnienie Trojaczki ...

Czytaj więcej

Pytanie 13. Maksymalna różnica między pierwszym a ostatnim indeksem elementu w tablicy Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Zadanie „Maksymalna różnica między pierwszym a ostatnim indeksem elementu tablicy” polega na znalezieniu różnicy między pierwszym i ostatnim indeksem każdej liczby występującej w tablicy, tak aby różnica była maksymalną ze wszystkich. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 14. Znajdź elementy, które są obecne w pierwszej tablicy, a nie w drugiej Problem „Znajdź elementy, które są obecne w pierwszej tablicy, a nie w drugiej” mówi, że masz dwie tablice. Tablice składają się ze wszystkich liczb całkowitych. Musisz znaleźć liczby, które nie będą obecne w drugiej tablicy, ale będą obecne w pierwszej tablicy. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 15. Maksymalny iloczyn narastającego podciągania Opis problemu Problem „Maksymalny iloczyn rosnącego podciągu” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Teraz musisz znaleźć maksymalny produkt, jaki możesz osiągnąć, aby pomnożyć elementy rosnącego podciągu. Należy zauważyć, że nie jesteśmy ...

Czytaj więcej

Pytanie 16. Formularz minimalny numer z podanej sekwencji Problem „Utwórz minimalną liczbę z podanej sekwencji” mówi, że otrzymujesz pewien wzorzec tylko ja i D. Znaczenie I oznacza zwiększanie, a zmniejszanie otrzymujemy od D. W stwierdzeniu problemu należy wypisać minimalną liczbę, która spełnia zadany wzorzec. Mamy ...

Czytaj więcej

Pytanie 17. Nienakładająca się suma dwóch zestawów Opis problemu Problem „Nienakładająca się suma dwóch zbiorów” stwierdza, że ​​jako wartości wejściowe podano dwie tablice, takie jak arrA [] i arrB [] o tym samym rozmiarze n. Ponadto obie tablice mają odrębne elementy indywidualnie i kilka wspólnych elementów. Twoim zadaniem jest znaleźć całkowitą sumę ...

Czytaj więcej

Pytanie 18. Produkty zakresów w tablicy Opis problemu Problem „Iloczyn zakresów w tablicy” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych składającą się z liczb z zakresu od 1 do n i q liczby zapytań. Każde zapytanie zawiera zakres. W opisie problemu prosi się o znalezienie produktu w podanym zakresie pod ...

Czytaj więcej

Pytanie 19. Pierwsza ujemna liczba całkowita w każdym oknie o rozmiarze k Opis problemu Problem „Pierwsza ujemna liczba całkowita w każdym oknie o rozmiarze k” mówi, że otrzymujesz tablicę zawierającą dodatnie i ujemne liczby całkowite, dla każdego okna o rozmiarze k wypisz pierwszą ujemną liczbę całkowitą w tym oknie. Jeśli w żadnym oknie nie ma ujemnej liczby całkowitej, to wyjście ...

Czytaj więcej

Pytanie 20. Segreguj liczby parzyste i nieparzyste Instrukcja problemu Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Problem „Segreguj liczby parzyste i nieparzyste” wymaga zmiany układu tablicy, tak aby liczby nieparzyste i parzyste można było rozdzielić na dwa segmenty tablicy. Liczby parzyste zostaną przesunięte na lewą stronę tablicy i nieparzyste ...

Czytaj więcej

Pytanie 21. Iloczyn tablicy z wyjątkiem siebie Oświadczenie o problemie Problem „Iloczyn tablicy oprócz siebie” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę []. Wydrukuj inną tablicę p [] o tym samym rozmiarze, taką że wartość przy i-tym indeksie tablicy p jest równa iloczynowi wszystkich elementów oryginalnej tablicy ...

Czytaj więcej

Pytanie 22. Pierwszy brak pozytywny Instrukcja problemu „Pierwszy brak pozytywny” problem stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę [] (posortowaną lub nieposortowaną) o rozmiarze n. Znajdź pierwszą liczbę dodatnią, której brakuje w tej tablicy. Przykład a [] = {1, 3, -1, 8} 2 Wyjaśnienie: Jeśli posortujemy tablicę, otrzymamy {-1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 23. Program dotyczący problemu z mostem i pochodni Stwierdzenie problemu Problem „Most i pochodnia” polega na tym, że masz określony czas potrzebny na przejście przez most. Ponieważ nadszedł czas, zawiera dodatnie liczby całkowite. Wraz z upływem czasu dostajemy most, przez który człowiek musi przejść. Most pozwala tylko ...

Czytaj więcej

Pytanie 24. Policz czterokrotnie z czterech posortowanych tablic, których suma jest równa danej wartości x Stwierdzenie problemu Problem „Policz czterokrotnie z czterech posortowanych tablic, których suma jest równa podanej wartości x” oznacza, że ​​otrzymujesz cztery tablice liczb całkowitych i wartość o nazwie x. Sformułowanie problemu prosi o ustalenie, ile czworaczków można uformować z jakiej sumy elementów ...

Czytaj więcej

Pytanie 25. Liczby o częstotliwościach pierwszych większych lub równych k Stwierdzenie problemu Problem „Liczby o częstościach pierwszych większych lub równych k” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych o rozmiarze n i wartość całkowitą k. Wszystkie liczby w środku są liczbami pierwszymi. W opisie problemu prosi się o znalezienie liczb, które pojawiają się w ...

Czytaj więcej

Pytanie 26. Maksymalna suma podtablicy z wyłączeniem niektórych elementów Stwierdzenie problemu Otrzymaliśmy tablicę i musimy znaleźć maksymalną sumę podtablicy wykluczającą pewne elementy. Oznacza to, że musimy znaleźć maksymalną sumę podtablicy, tak aby rozważana przez nas podtablica nie zawierała elementów, o których mówi się, że mają być wykluczone. Przykład maksymalnego ...

Czytaj więcej

Pytanie 27. Znajdź minimalną liczbę operacji scalania, aby utworzyć palindrom tablicy Instrukcja problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Instrukcja problemu prosi o znalezienie minimalnej liczby operacji scalania, aby utworzyć palindrom tablicy, tj. Ustalenie minimalnej liczby operacji scalania, które należy wykonać na tablicy, aby uczynić ją palindromem. Operacja scalania oznacza po prostu, że ...

Czytaj więcej

Pytanie 28. Maksymalny prostokąt sumy w macierzy 2D Stwierdzenie problemu Znajdź prostokąt z maksymalną sumą w macierzy 2D, tj. Aby znaleźć podmacierz z maksymalną sumą. Podmacierz to nic innego jak tablica 2D wewnątrz danej tablicy 2D. Masz więc macierz liczb całkowitych ze znakiem, musisz obliczyć sumę podmacierzy i ...

Czytaj więcej

Pytanie 29. Największa suma ciągła podtablica Instrukcja problemu Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Opis problemu prosi o znalezienie największej sumy ciągłej podtablicy. Oznacza to jedynie znalezienie podtablicy (elementów ciągłych), która ma największą sumę spośród wszystkich innych podtablic w danej tablicy. Przykład arr [] = {1, -3, 4, ...

Czytaj więcej

Pytanie 30. Policz odrębne elementy w każdym oknie o rozmiarze K. Podzbiory to coś, z czym mamy do czynienia od jakiegoś czasu. W ostatnim odcinku omówiliśmy liczbę podzbiorów, które moglibyśmy utworzyć za pomocą różnych liczb parzystych. Tym razem liczymy odrębne elementy w każdym oknie o rozmiarze K. Sekcja-1 O problemie. Biorąc pod uwagę nieposortowaną tablicę ...

Czytaj więcej

Pytanie 31. Policz pary, których produkty istnieją w zestawieniu W parach zliczających, których produkty występują w problemie z tablicą, daliśmy tablicę, policz wszystkie różne pary, których wartość iloczynu jest obecna w tablicy. Przykładowe dane wejściowe A [] = {2, 5, 6, 3, 15} Dane wyjściowe Liczba różnych par, których iloczyn istnieje w tablicy to: 2 Pary to: (2, ...

Czytaj więcej

Pytanie 32. Policz pary z podaną sumą Mając tablicę liczb całkowitych o rozmiarze n i liczbę całkowitą „K”, należy policzyć liczbę par (nie muszą być unikalne) obecnych w tablicy, których suma jest równa „K”. Przykładowe dane wejściowe: Arr = {1, 5, 7, 1} K = 6 Wynik: 2 Rozwiązanie siłowe dla zliczania par z podaną sumą Główna idea ...

Czytaj więcej

Pytanie 33. Sprawdź, czy macierz można sortować w stosie Aby sprawdzić, czy tablica jest problemem, który można sortować na stosie, daliśmy tablicy [] o rozmiarze n, zawierającej elementy od 1 do n w kolejności losowej. Sortuj tablicę w porządku rosnącym, używając tymczasowego stosu, wykonując tylko te dwie operacje - Usuń element na początku ...

Czytaj więcej

Pytanie 34. Znajdź w strumieniu najważniejsze liczby (lub najczęściej występujące) W celu znalezienia k (lub najczęściej występujących) liczb w problemie strumienia, podaliśmy tablicę liczb całkowitych składającą się z kilku liczb. Stwierdzenie problemu mówi, że musisz pobrać element z tablicy, a na górze możesz mieć najwyżej k liczb. Potrzebujemy ...

Czytaj więcej

Pytanie 35. Liczba EDN po prawej stronie W polu Liczba NGE po prawej stronie podaliśmy tablicę a [] o rozmiarze n i q liczbę zapytań reprezentujących indeks tablicy. Dla każdego zapytania wypisuję całkowitą liczbę kolejnych większych elementów po prawej stronie. Przykład Wprowadź a [] = ...

Czytaj więcej

Pytanie 36. Znajdź podtablicę o danej długości z najmniejszą średnią Stwierdzenie problemu W zadaniu „Znajdź podtablicę o zadanej długości z najmniejszą średnią” podaliśmy tablicę i wejściową liczbę całkowitą X. Napisz program, który znajdzie podtablicę o długości X z najmniejszą / minimalną średnią. Wyświetla początkowe i końcowe indeksy podtablicy, która ma najmniej ...

Czytaj więcej

Pytanie 37. Znajdź punkty zerowe do odwrócenia, aby liczba kolejnych jedynek została zmaksymalizowana Stwierdzenie problemu W zadaniu „Znajdź zera do odwrócenia, aby liczba kolejnych jedynek została zmaksymalizowana” podaliśmy tablicę binarną i liczbę x, która oznacza nie. zer do odwrócenia. Napisz program, aby znaleźć zera, które należy odwrócić, więc ...

Czytaj więcej

Pytanie 38. Znajdź dwie liczby z nieparzystymi wystąpieniami w niesortowanej tablicy Stwierdzenie problemu W zadaniu „Znajdź dwie liczby z nieparzystymi wystąpieniami w nieposortowanej tablicy” podano nieposortowaną tablicę. W tej tablicy inne niż dwie liczby wszystkie inne liczby występują parzystą liczbę razy. Znajdź dwie liczby, które występują nieparzystą liczbę razy. Zanotuj ...

Czytaj więcej

Pytanie 39. Zaimplementuj dwa stosy w tablicy Instrukcja problemu W problemie „Zaimplementuj dwa stosy w tablicy” musimy zaimplementować dwa stosy w tablicy w taki sposób, że jeśli użytkownik chce umieścić element w jednym z dwóch stosów, to nie powinien wystąpić błąd, dopóki tablica się nie zapełni . Przykład Push 5 ...

Czytaj więcej

Pytanie 40. Przeciąganie liny Stwierdzenie problemu W problemie przeciągania liny, podaliśmy tablicę liczb całkowitych, podziel tablicę na dwa podzbiory o rozmiarze n / 2 każdy tak, aby różnica sumy dwóch podzbiorów była jak najmniejsza. Jeśli n jest parzyste, rozmiar każdego podzbioru wynosi n / 2. Gdyby ...

Czytaj więcej

Pytanie 41. Problem partycji Instrukcja problemu W przypadku problemu z partycjami podaliśmy zestaw zawierający n elementów. Sprawdź, czy dany zbiór można podzielić na dwa zbiory, których suma elementów w podzbiorach jest równa. Przykład Wejście arr [] = {4, 5, 11, 9, 8, 3} Dane wyjściowe Tak Objaśnienie Tablica ...

Czytaj więcej

Pytanie 42. Znajdź utracony element ze zduplikowanej tablicy Instrukcja problemu Biorąc pod uwagę dwie tablice A i B, jedna tablica jest duplikatem drugiej, z wyjątkiem jednego elementu. Brakuje jednego elementu w A lub B. Musimy znaleźć utracony element ze zduplikowanej tablicy. Przykład 5 1 6 4 8 9 6 4 8 ...

Czytaj więcej

Pytanie 43. Znajdź trójkę w tablicy z podaną sumą Instrukcja problemu Mając tablicę liczb całkowitych, znajdź kombinację trzech elementów w tablicy, których suma jest równa danej wartości X. Tutaj wypiszemy pierwszą otrzymaną kombinację. Jeśli nie ma takiej kombinacji, wypisz -1. Przykładowe wejście N = 5, X = 15 arr [] = ...

Czytaj więcej

Pytanie 44. Brak najmniejszej liczby dodatniej w niesortowanej tablicy Instrukcja problemu W podanej tablicy nieposortowanej znajdź najmniejszą dodatnią liczbę brakującą w nieposortowanej tablicy. Dodatnia liczba całkowita nie obejmuje 0. W razie potrzeby możemy zmodyfikować oryginalną tablicę. Tablica może zawierać liczby dodatnie i ujemne. Przykład a. Tablica wejściowa: [3, 4, -1, 0, -2, 2, 1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 45. Maksymalna suma elementów nie następujących po sobie Stwierdzenie problemu W podanej tablicy „Maksymalna suma niekolejnych elementów” należy znaleźć maksymalną sumę niekolejnych elementów. Nie możesz dodać numerów bezpośrednich sąsiadów. Na przykład [1,3,5,6,7,8,] tutaj 1, 3 sąsiadują ze sobą, więc nie możemy ich dodać, a 6, 8 nie sąsiadują ze sobą, więc ...

Czytaj więcej

Pytanie 46. Mnożenie poprzedniego i następnego Stwierdzenie problemu Mnożenie poprzedniego i następnego: W podanej tablicy zamień każdy element na iloczyn kolejnych i poprzednich elementów do niego. I dla pierwszego elementu (a [0]) musimy go zastąpić iloczynem next i siebie, dla ostatniego elementu (a [n-1]) musimy go zastąpić ...

Czytaj więcej

Pytanie 47. Układanka z tablicą produktów Stwierdzenie problemu W przypadku zagadki z tablicą produktową musimy skonstruować tablicę, w której i-ty element będzie iloczynem wszystkich elementów w danej tablicy z wyjątkiem elementu na i-tej pozycji. Przykład Wejście 5 10 3 5 6 2 Wyjście 180 ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące sznurka Accolite

Pytanie 48. Formularz minimalny numer z podanej sekwencji Problem „Utwórz minimalną liczbę z podanej sekwencji” mówi, że otrzymujesz pewien wzorzec tylko ja i D. Znaczenie I oznacza zwiększanie, a zmniejszanie otrzymujemy od D. W stwierdzeniu problemu należy wypisać minimalną liczbę, która spełnia zadany wzorzec. Mamy ...

Czytaj więcej

Pytanie 49. Zmień kolejność łańcucha binarnego na alternatywne wystąpienia x i y Stwierdzenie problemu Załóżmy, że otrzymujesz ciąg binarny oraz dwie liczby x i y. Ciąg składa się tylko z zer i jedynek. Problem „Zmień kolejność łańcucha binarnego na alternatywne wystąpienia x i y” wymaga zmiany kolejności ciągu tak, aby 0 wystąpiło x razy ⇒ 1 ...

Czytaj więcej

Pytanie 50. Odwróć słowa w ciągu Stwierdzenie problemu „Odwróć słowa w łańcuchu” stwierdza, że ​​otrzymujesz ciąg s o rozmiarze n. Wydrukuj łańcuch w odwrotnej kolejności, tak aby ostatnie słowo stało się pierwszym, przedostatnie drugim i tak dalej. Niniejszym ciąg odnosimy się do zdania zawierającego słowa ...

Czytaj więcej

Pytanie 51. Algorytm KMP Algorytm KMP (Knuth-Morris-Pratt) służy do wyszukiwania wzorców w zadanym ciągu. Otrzymujemy ciąg S i wzór p, naszym celem jest ustalenie, czy dany wzorzec występuje w ciągu. Przykładowe dane wejściowe: S = „aaaab” p = „aab” Wyjście: prawdziwe Naiwne podejście ...

Czytaj więcej

Pytanie 52. Odwróć ciąg za pomocą stosu Podaliśmy ciąg s o długości n, który zawiera małe litery, duże litery, liczby całkowite i jakiś specjalny symbol. Odwróć podany ciąg za pomocą stosu. Zobaczmy kilka przykładów dla lepszego zrozumienia. Przykładowe dane wejściowe s = „TutorialCup” Wyjście puClairotuT Input s = „Stack” Wyjście kcatS Korzystanie ze stosu ...

Czytaj więcej

Pytanie 53. Algorytm Rabina Karpa Algorytm Rabina Karpa użyty do znalezienia wzorca w podanym ciągu tekstowym. Istnieje wiele typów algorytmów lub metod używanych do znajdowania łańcucha wzorca. W tym algorytmie używamy haszowania do znajdowania dopasowania do wzorca. Jeśli otrzymamy ten sam kod skrótu dla podciągu ...

Czytaj więcej

Pytanie 54. Sortuj ciąg według innego ciągu Instrukcja problemu Podano dwa ciągi wejściowe, wzorzec i łańcuch. Musimy posortować ciąg według kolejności zdefiniowanej przez wzorzec. Ciąg wzorca nie ma duplikatów i zawiera wszystkie znaki łańcucha. Format wejściowy Pierwsza linia zawierająca ciąg znaków, których potrzebujemy ...

Czytaj więcej

Pytanie 55. Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu funkcji Podziel i zwyciężaj Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu dzielenia i zwyciężania” podaliśmy liczbę całkowitą n i n ciągów. Napisz program, który wydrukuje najdłuższy wspólny prefiks. Jeśli nie ma wspólnego przedrostka, wypisz „-1”. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawiera liczbę całkowitą n. ...

Czytaj więcej

Pytanie 56. Drukuj najkrótszą ścieżkę do wydrukowania ciągu na ekranie Stwierdzenie problemu W zadaniu „Wydrukuj najkrótszą ścieżkę do wydrukowania ciągu na ekranie” daliśmy ekran zawierający alfabety od AZ i ciąg wejściowy, za pomocą pilota możemy przejść od jednego znaku do drugiego, pilot zawiera tylko lewy, prawy, górny i klawisze dolne. napisz funkcję ...

Czytaj więcej

Pytanie 57. Algorytm online do sprawdzania palindromu w strumieniu Opis problemu W zadaniu „Algorytm sprawdzania palindromu w strumieniu online” podaliśmy strumień znaków (znaki są odbierane jeden po drugim). Napisz program, który będzie wypisywał „tak” za każdym razem, jeśli otrzymane do tej pory znaki tworzą palindrom. Format wejściowy Pierwszy i jedyny ...

Czytaj więcej

Pytanie 58. Sprawdź, czy dwa podane struny są względem siebie izomorficzne Stwierdzenie problemu W zadaniu „Sprawdź, czy dwa podane struny są względem siebie izomorficzne” podaliśmy dwa ciągi s1 i s2. Napisz program, który powie, czy dane łańcuchy są izomorficzne, czy nie. Uwaga: mówi się, że dwa ciągi są izomorficzne, jeśli istnieje jeden do ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące drzewa Accolite

Pytanie 59. Biorąc pod uwagę drzewo binarne, jak usunąć wszystkie połówki węzłów? Problem „Biorąc pod uwagę drzewo binarne, jak usunąć wszystkie półwęzły?” stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo binarne. Teraz musisz usunąć półwęzły. Półwęzeł jest definiowany jako węzeł w drzewie, który ma tylko jedno dziecko. Albo to jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 60. Przekraczanie granic drzewa binarnego Stwierdzenie problemu Problem „Przechodzenie przez granice drzewa binarnego” mówi, że otrzymujesz drzewo binarne. Teraz musisz wydrukować widok granic drzewa binarnego. Tutaj przechodzenie po granicach oznacza, że ​​wszystkie węzły są pokazane jako granice drzewa. Węzły są widoczne z ...

Czytaj więcej

Pytanie 61. Widok z dołu drzewa binarnego Stwierdzenie problemu Problem „Widok z dołu drzewa binarnego” stwierdza, że ​​otrzymałeś drzewo binarne i teraz musisz znaleźć widok z dołu dla danego drzewa. Kiedy widzimy drzewo od dołu. Widoczne dla nas węzły to dno ...

Czytaj więcej

Pytanie 62. Wydrukuj widok drzewa binarnego z prawej strony Stwierdzenie problemu Problem „Wydrukuj prawy widok drzewa binarnego” stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo binarne. Teraz musisz znaleźć właściwy widok tego drzewa. Tutaj prawy widok drzewa binarnego oznacza wydrukowanie sekwencji tak, jak wygląda drzewo, gdy patrzy się na ...

Czytaj więcej

Pytanie 63. Operacja usuwania drzewa wyszukiwania binarnego Opis problemu Problem „Operacja usuwania drzewa wyszukiwania binarnego” prosi nas o zaimplementowanie operacji usuwania drzewa wyszukiwania binarnego. Funkcja usuwania odnosi się do funkcji usuwania węzła z podanym kluczem / danymi. Przykładowy węzeł wejściowy do usunięcia = 5 Podejście wyjściowe dla operacji usuwania drzewa wyszukiwania binarnego, więc ...

Czytaj więcej

Pytanie 64. Iteracyjna metoda znajdowania wysokości drzewa binarnego Stwierdzenie problemu Problem „Iteracyjna metoda znajdowania wysokości drzewa binarnego” mówi, że otrzymujesz drzewo binarne, znajdź wysokość drzewa za pomocą metody iteracyjnej. Przykłady Wejście 3 Wejście 4 Algorytm metody iteracyjnej znajdującej wysokość drzewa binarnego Wysokość drzewa ...

Czytaj więcej

Pytanie 65. Klonuj drzewo binarne z losowymi wskaźnikami Stwierdzenie problemu Otrzymujesz pełne drzewo binarne z kilkoma przypadkowymi wskaźnikami. Losowe wskaźniki odnoszą się do węzłów, które każdy węzeł wskazuje na inne niż jego lewe i prawe dziecko. Zatem zmienia to również standardową strukturę węzła w prostym drzewie binarnym. Teraz węzeł ...

Czytaj więcej

Pytanie 66. Znajdź k-ty najmniejszy element w BST (statystyki zamówień w BST) Stwierdzenie problemu „Znajdź k-ty najmniejszy element w BST (statystyki zamówień w BST)” Problem stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo wyszukiwania binarnego i musisz znaleźć k-tą najmniejszą liczbę w BST. Oznacza to, że jeśli wykonamy przeglądanie w kolejności drzewa wyszukiwania binarnego i zapiszemy ...

Czytaj więcej

Pytanie 67. Program do sprawdzania, czy drzewo binarne jest BST, czy nie Oświadczenie o problemie „Program do sprawdzania, czy drzewo binarne jest BST, czy nie” stwierdza, że ​​otrzymałeś drzewo binarne i musisz sprawdzić, czy drzewo binarne spełnia właściwości drzewa wyszukiwania binarnego. Zatem drzewo binarne ma następujące właściwości: Lewe poddrzewo ...

Czytaj więcej

Pytanie 68. Wydrukuj przodków danego węzła drzewa binarnego bez rekursji Biorąc pod uwagę drzewo binarne i określony węzeł lub klucz. Wyświetla przodków danego węzła drzewa binarnego bez rekursji. Przykładowe wejście: klucz = 7 Wyjście: 3 1 Wejście: klucz = 4 Wyjście: 2 1 Algorytm dla przodków danego węzła drzewa binarnego Utwórz węzeł klasy ...

Czytaj więcej

Pytanie 69. Wydrukuj drzewo binarne w porządku pionowym W tym zadaniu podaliśmy wskaźnik oznaczający korzeń drzewa binarnego, a Twoim zadaniem jest wydrukowanie drzewa binarnego w kolejności pionowej. Przykład Wejście 1 / \ 2 3 / \ / \ 4 5 6 7 \ \ 8 9 Wyjście 4 2 ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące wykresu Accolite

Pytanie 70. Sortowanie topologiczne Mając skierowany graf acykliczny, posortuj topologicznie węzły grafu. Przykład sortowania topologicznego Sortowanie topologiczne powyższego wykresu to -> {1,2,3,0,5,4} Teoria Sortowanie topologiczne jest wykonywane dla ukierunkowanego wykresu acyklicznego (DAG). DAG nie ma w sobie cykli. tj. nie ma takiej ścieżki zaczynającej się od dowolnego węzła ...

Czytaj więcej

Pytanie 71. Algorytm Dijkstry Dijkstra to algorytm najkrótszej ścieżki. Algorytm Dijkstry służy do znalezienia najkrótszej odległości wszystkich węzłów od danego węzła początkowego. Logicznie tworzy najkrótsze drzewo ścieżek z pojedynczego węzła źródłowego, dodając chciwie węzły, tak że w każdym punkcie każdy węzeł w ...

Czytaj więcej

Accolite stos pytania

Pytanie 72. Dodaj dwa rozwiązania Leetcode Numbers II Opis problemu Rozwiązanie LeetCode Add Two Numbers II – „Dodaj dwie liczby II” stwierdza, że ​​dwie niepuste połączone listy reprezentują dwie nieujemne liczby całkowite, gdzie najbardziej znacząca cyfra znajduje się na pierwszym miejscu, a każdy węzeł zawiera dokładnie jedną cyfrę. Musimy dodać dwie liczby i zwrócić sumę jako ...

Czytaj więcej

Pytanie 73. Rozwiązanie pułapkowania wody deszczowej Leetcode Opis problemu Rozwiązanie „Trapping Rain Water” LeetCode – „Trapping Rain Water” stwierdza, że ​​mając tablicę wysokości, która reprezentuje mapę wysokości, gdzie szerokość każdego słupka wynosi 1. Musimy znaleźć ilość wody uwięzionej po deszczu. Przykład: Wejście: wysokość = [0,1,0,2,1,0,1,3,2,1,2,1] Wyjście: 6 Wyjaśnienie: Sprawdź ...

Czytaj więcej

Pytanie 74. Formularz minimalny numer z podanej sekwencji Problem „Utwórz minimalną liczbę z podanej sekwencji” mówi, że otrzymujesz pewien wzorzec tylko ja i D. Znaczenie I oznacza zwiększanie, a zmniejszanie otrzymujemy od D. W stwierdzeniu problemu należy wypisać minimalną liczbę, która spełnia zadany wzorzec. Mamy ...

Czytaj więcej

Pytanie 75. Wydrukuj przodków danego węzła drzewa binarnego bez rekursji Biorąc pod uwagę drzewo binarne i określony węzeł lub klucz. Wyświetla przodków danego węzła drzewa binarnego bez rekursji. Przykładowe wejście: klucz = 7 Wyjście: 3 1 Wejście: klucz = 4 Wyjście: 2 1 Algorytm dla przodków danego węzła drzewa binarnego Utwórz węzeł klasy ...

Czytaj więcej

Pytanie 76. Kolejka za pomocą stosów W kolejce używającej problemu ze stosem musimy zaimplementować następujące funkcje kolejki przy użyciu standardowych funkcji struktury danych stosu, Enqueue: Dodaj element na koniec kolejki Dequeue: Usuń element z początku kolejki Przykład Wejście : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Czytaj więcej

Pytanie 77. Cofanie kolejki W problemie z odwracaniem kolejki daliśmy kolejkę, napisz algorytm odwracający kolejkę. Przykłady Kolejka wejściowa = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Kolejka wyjściowa = 23-> 4-> 8-> 10 Kolejka wejściowa = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Kolejka wyjściowa = 6 ...

Czytaj więcej

Pytanie 78. Sprawdź, czy macierz można sortować w stosie Aby sprawdzić, czy tablica jest problemem, który można sortować na stosie, daliśmy tablicy [] o rozmiarze n, zawierającej elementy od 1 do n w kolejności losowej. Sortuj tablicę w porządku rosnącym, używając tymczasowego stosu, wykonując tylko te dwie operacje - Usuń element na początku ...

Czytaj więcej

Pytanie 79. Odwróć ciąg za pomocą stosu Podaliśmy ciąg s o długości n, który zawiera małe litery, duże litery, liczby całkowite i jakiś specjalny symbol. Odwróć podany ciąg za pomocą stosu. Zobaczmy kilka przykładów dla lepszego zrozumienia. Przykładowe dane wejściowe s = „TutorialCup” Wyjście puClairotuT Input s = „Stack” Wyjście kcatS Korzystanie ze stosu ...

Czytaj więcej

Pytanie 80. Liczba EDN po prawej stronie W polu Liczba NGE po prawej stronie podaliśmy tablicę a [] o rozmiarze n i q liczbę zapytań reprezentujących indeks tablicy. Dla każdego zapytania wypisuję całkowitą liczbę kolejnych większych elementów po prawej stronie. Przykład Wprowadź a [] = ...

Czytaj więcej

Pytanie 81. Zaimplementuj dwa stosy w tablicy Instrukcja problemu W problemie „Zaimplementuj dwa stosy w tablicy” musimy zaimplementować dwa stosy w tablicy w taki sposób, że jeśli użytkownik chce umieścić element w jednym z dwóch stosów, to nie powinien wystąpić błąd, dopóki tablica się nie zapełni . Przykład Push 5 ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące kolejki Accolite

Pytanie 82. Iteracyjna metoda znajdowania wysokości drzewa binarnego Stwierdzenie problemu Problem „Iteracyjna metoda znajdowania wysokości drzewa binarnego” mówi, że otrzymujesz drzewo binarne, znajdź wysokość drzewa za pomocą metody iteracyjnej. Przykłady Wejście 3 Wejście 4 Algorytm metody iteracyjnej znajdującej wysokość drzewa binarnego Wysokość drzewa ...

Czytaj więcej

Pytanie 83. Pierwsza ujemna liczba całkowita w każdym oknie o rozmiarze k Opis problemu Problem „Pierwsza ujemna liczba całkowita w każdym oknie o rozmiarze k” mówi, że otrzymujesz tablicę zawierającą dodatnie i ujemne liczby całkowite, dla każdego okna o rozmiarze k wypisz pierwszą ujemną liczbę całkowitą w tym oknie. Jeśli w żadnym oknie nie ma ujemnej liczby całkowitej, to wyjście ...

Czytaj więcej

Pytanie 84. Kolejka za pomocą stosów W kolejce używającej problemu ze stosem musimy zaimplementować następujące funkcje kolejki przy użyciu standardowych funkcji struktury danych stosu, Enqueue: Dodaj element na koniec kolejki Dequeue: Usuń element z początku kolejki Przykład Wejście : Enqueue (5) Enqueue (11) Enqueue (39) Dequeue () ...

Czytaj więcej

Pytanie 85. Cofanie kolejki W problemie z odwracaniem kolejki daliśmy kolejkę, napisz algorytm odwracający kolejkę. Przykłady Kolejka wejściowa = 10 -> 8 -> 4 -> 23 Kolejka wyjściowa = 23-> 4-> 8-> 10 Kolejka wejściowa = 11 -> 98 -> 31 -> 42 -> 73 -> 6 Kolejka wyjściowa = 6 ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące macierzy Accolite

Pytanie 86. Maksymalny prostokąt sumy w macierzy 2D Stwierdzenie problemu Znajdź prostokąt z maksymalną sumą w macierzy 2D, tj. Aby znaleźć podmacierz z maksymalną sumą. Podmacierz to nic innego jak tablica 2D wewnątrz danej tablicy 2D. Masz więc macierz liczb całkowitych ze znakiem, musisz obliczyć sumę podmacierzy i ...

Czytaj więcej

Pytanie 87. Drukuj najkrótszą ścieżkę do wydrukowania ciągu na ekranie Stwierdzenie problemu W zadaniu „Wydrukuj najkrótszą ścieżkę do wydrukowania ciągu na ekranie” daliśmy ekran zawierający alfabety od AZ i ciąg wejściowy, za pomocą pilota możemy przejść od jednego znaku do drugiego, pilot zawiera tylko lewy, prawy, górny i klawisze dolne. napisz funkcję ...

Czytaj więcej

Accolite Inne pytania

Pytanie 88. Widok drzewa binarnego z prawej strony Rozwiązanie LeetCode Opis problemu Drzewo binarne Widok z prawej strony Rozwiązanie LeetCode – Mając korzeń drzewa binarnego, wyobraź sobie, że stoisz po jego prawej stronie i zwracasz wartości węzłów, które możesz zobaczyć, uporządkowane od góry do dołu. Przykładowy przypadek testowy 1: Dane wejściowe: root = [1, 2, 3, null, 5, null, ...

Czytaj więcej

Pytanie 89. Suma i przecięcie dwóch połączonych list Mając dwie połączone listy, utwórz kolejne dwie połączone listy, aby uzyskać sumę i przecięcie elementów istniejących list. Przykładowe dane wejściowe: Lista1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 Lista2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Dane wyjściowe: Intersection_list: 14 → 9 → 5 Union_list: ...

Czytaj więcej

Pytanie 90. Łączne liczby bez powtarzających się cyfr w zakresie Otrzymujesz szereg liczb (początek, koniec). Zadanie polega na znalezieniu całkowitej liczby liczb bez powtarzających się cyfr w zakresie. Przykładowe wejście: 10 50 Wyjście: 37 Wyjaśnienie: 10 nie ma powtarzającej się cyfry. 11 ma powtarzającą się cyfrę. 12 nie ma powtarzającej się cyfry. ...

Czytaj więcej

Pytanie 91. Napisz funkcję, aby uzyskać punkt przecięcia dwóch połączonych list Stwierdzenie problemu Problem „Napisz funkcję, aby uzyskać punkt przecięcia dwóch połączonych list” stwierdza, że ​​otrzymujesz dwie połączone listy. Ale nie są to niezależne połączone listy. W pewnym momencie są ze sobą połączone. Teraz musisz znaleźć punkt przecięcia tych dwóch list. ...

Czytaj więcej

Pytanie 92. Cykl listy połączonej Instrukcja problemu „Cykl listy połączonej” stwierdza, że ​​otrzymujesz połączoną listę. Znajdź, czy zawiera pętlę, czy nie? Lista połączona z cyklem Przykład 1-> 2-> 3 Brak pętli Wyjaśnienie: Lista połączona nie zawiera żadnej pętli, ponieważ gdyby tak było, nie byłoby dwóch des ...

Czytaj więcej

Pytanie 93. Znajdź liczbę pracowników pod każdym pracownikiem HashMapy to jedna z najbardziej przydatnych struktur danych. Znalezienie liczby pracowników pod każdym pracownikiem to problem, który przypomina mi o narodzinach słynnego filmu. Podobnie jak marzenie we śnie. Tutaj mamy pracownika pracującego pod pracownikiem i tak dalej. Stwierdzenie problemu Więc co ...

Czytaj więcej

Pytanie 94. Najpopularniejsze K Częste Słowa W górnej części problemu częstych słów K podaliśmy listę słów i liczbę całkowitą k. Wyświetla k najczęściej używanych ciągów na liście. Przykładowe dane wejściowe: lista = {„kod”, „niebo”, „długopis”, „niebo”, „niebo”, „niebieski”, „kod”} k = 2 Wyjście: kod nieba Wejście: lista = {„tak”, ...

Czytaj więcej

Pytanie 95. Problem królowej N. Problem hetmanów N wykorzystujący pojęcie Backtracking Tutaj umieszczamy hetmana w taki sposób, aby żadna hetman nie była atakowana. Warunkiem ataku hetmanów jest to, że dwie hetmany są w tej samej kolumnie, rzędzie i po przekątnej, to są atakowane. Zobaczmy to na poniższym rysunku. Tutaj ...

Czytaj więcej

Pytanie 96. Odwróć połączoną listę Stwierdzenie problemu Problem „odwróć listę połączoną” stwierdza, że ​​otrzymujemy początek listy połączonej. Musimy odwrócić listę połączoną, zmieniając łącza między nimi i zwracając nagłówek odwróconej listy połączonej. Przykład 10-> 20-> 30-> 40-> NULL NULL <-10 <-20 <-30 <-40 Wyjaśnienie Odwróciliśmy połączone ...

Czytaj więcej

Pytanie 97. Znajdź węzeł N-ty Stwierdzenie problemu W problemie „Znajdź n-ty węzeł” podaliśmy połączoną listę, aby znaleźć n-ty węzeł. Program powinien wypisać wartość danych w n-tym węźle. N to wejściowy indeks liczby całkowitej. Przykład 3 1 2 3 4 5 6 3 Podejście Biorąc pod uwagę połączoną listę ...

Czytaj więcej

Translate »