Pytania do wywiadu z Accenture

Pytania do rozmowy kwalifikacyjnej na temat projektowania systemu może być tak nieograniczona, że ​​trudno jest określić właściwy sposób przygotowania. Teraz jestem w stanie złamać rundy projektowe Amazon, Microsoft i Adobe po zakupie ta książka. Codziennie poprawiaj jeden pytanie projektowe i obiecuję, że możesz złamać cały projekt.

Wywiady dotyczące projektowania systemu pękania

Pytania dotyczące tablicy Accenture

Pytanie 1. Zmień układ Array w taki sposób, że arr [i]> = arr [j], jeśli i jest parzysty, a arr [i] <= arr [j], jeśli i jest nieparzysty i j <i Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Instrukcja problemu prosi o zmianę kolejności tablicy w taki sposób, aby elementy na parzystych pozycjach w tablicy były większe niż wszystkie elementy przed nią, a elementy na nieparzystych pozycjach były mniejsze niż elementy przed nią. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 2. Maksymalna różnica między częstotliwościami dwóch elementów tak, że element o większej częstotliwości jest również większa Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Zadanie wymaga ustalenia maksymalnej różnicy między częstotliwościami dowolnych dwóch różnych elementów danej tablicy, ale element o większej częstotliwości powinien mieć większą wartość niż druga liczba całkowita. Przykładowe dane wejściowe: arr [] = {2,4,4,4,3,2} ...

Czytaj więcej

Pytanie 3. Najdłuższa podtablica licząca 1 o Jeden więcej niż liczba 0 Podaliśmy tablicę liczb całkowitych. Tablica zawiera tylko 1 i 0. Opis problemu prosi o ustalenie długości najdłuższej tablicy podrzędnej, w której cyfra o wartości 1 jest tylko o jeden większa niż liczba 0 w podtablicy. Przykładowe dane wejściowe: arr [] = ...

Czytaj więcej

Pytanie 4. Maksymalna tablica z dwóch podanych tablic z zachowaniem tej samej kolejności Załóżmy, że mamy dwie tablice liczb całkowitych o tym samym rozmiarze n. Obie tablice mogą również zawierać wspólne liczby. Instrukcja problemu prosi o utworzenie wynikowej tablicy zawierającej „n” maksymalnych wartości z obu tablic. Pierwsza tablica powinna mieć priorytet (elementy pierwszej ...

Czytaj więcej

Pytanie 5. Policz podtablice z takimi samymi parzystymi i nieparzystymi elementami Załóżmy, że podałeś tablicę liczb całkowitych o rozmiarze N. Ponieważ istnieją liczby, liczby są nieparzyste lub parzyste. Wyrażenie problemu to podtablica count z takimi samymi parzystymi i nieparzystymi elementami lub wyszukuje liczbę pod-tablic, które mają równą liczbę parzystych i nieparzystych liczb całkowitych. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytanie 6. Zmień układ tablicy Tak, że arr [i] jest równe i Problem „Zmień układ tablicy w taki sposób, że arr [i] = i” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych z zakresu od 0 do n-1. Ponieważ w tablicy może nie być wszystkich elementów, w ich miejsce jest -1. Instrukcja problemu prosi o zmianę kolejności tablicy w taki ...

Czytaj więcej

Pytanie 7. Maksymalna liczba czekoladek do równego rozdzielenia między k studentów „Maksymalna liczba czekoladek do równego rozdzielenia między k uczniów” oznacza, że ​​otrzymujesz n pudełek z kilkoma czekoladkami. Załóżmy, że jest k uczniów. Zadanie polega na równomiernym rozłożeniu maksymalnej liczby czekoladek na k uczniów, wybierając kolejne bombonierki. Możemy ...

Czytaj więcej

Pytanie 8. Maksymalna suma podciągów taka, że ​​nie ma trzech kolejnych Problem „Maksymalna suma podciągów taka, że ​​żadne trzy nie są kolejnymi” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Teraz musisz znaleźć podciąg, który ma maksymalną sumę, biorąc pod uwagę trzy następujące po sobie elementy. Przypominam, że podciąg to nic innego jak tablica ...

Czytaj więcej

Pytanie 9. Sprawdź, czy tablica zawiera ciągłe liczby całkowite z dozwolonymi duplikatami Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych, która może również zawierać zduplikowane elementy. Opis problemu prosi o sprawdzenie, czy jest to zbiór ciągłych liczb całkowitych. Wypisz „Tak”, jeśli tak, a „Nie”, jeśli nie. Przykładowe wejście próbki: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Próbka ...

Czytaj więcej

Pytanie 10. Wyświetla wszystkie trojaczki w posortowanej tablicy, która tworzy AP Problem „Wydrukuj wszystkie triole w posortowanej tablicy tworzącej AP” mówi, że otrzymaliśmy posortowaną tablicę liczb całkowitych. Zadanie polega na znalezieniu wszystkich możliwych trójek, które mogą tworzyć progresję arytmetyczną. Przykład arr [] = {1,3,5,7,8,12,15,16,20,30} (1, 3, 5), (3, 5, 7), (1, 8, 15), (8, ...

Czytaj więcej

Pytanie 11. Minimalna suma mnożenia n liczb Problem „Minimalna suma mnożenia n liczb” mówi, że otrzymałeś n liczb całkowitych i musisz zminimalizować sumę mnożenia wszystkich liczb, biorąc dwa sąsiadujące ze sobą elementy i odkładając ich sumę mod 100 do Pojedynczy numer ...

Czytaj więcej

Pytanie 12. Sprawdź, czy dwie tablice są równe, czy nie Problem „Sprawdź, czy dwie tablice są równe, czy nie” mówi, że masz dwie tablice. Oświadczenie o problemie mówi, że musisz określić, czy dane tablice są równe, czy nie. Przykład arr1 [] = {1, 4, 2, 5, 2}; arr2 [] = {2, 1, 5, 4, ...

Czytaj więcej

Pytanie 13. Zastąp dwie kolejne równe wartości jedną większą Instrukcja problemu Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Problem „Zamień dwie kolejne równe wartości na jedną większą” polega na zastąpieniu wszystkich tych par wartości, które mówią „a”, które pojawia się kolejno liczbą „a + 1” 1 większą od nich (dwie kolejne liczby), tak że nawet po modyfikacji lub powtórzenie tam ...

Czytaj więcej

Pytanie 14. Konwertuj tablicę na modę Zig-Zag Stwierdzenie problemu Problem „Konwertuj tablicę na modę Zig-Zag” mówi, że otrzymujesz - z liczb całkowitych. Instrukcja problemu prosi o posortowanie tablicy w zygzak, tak aby elementy tablicy wyglądały jak a <b> c <d> e ...

Czytaj więcej

Pytanie 15. Odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej Opis problemu Problem „Odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej” mówi, że otrzymujesz macierz binarną (zawierającą tylko 0 i 1) z co najmniej jednym 1. Znajdź odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej dla wszystkich elementów ...

Czytaj więcej

Pytanie 16. Znajdź wszystkie permutowane wiersze danego wiersza w macierzy Stwierdzenie problemu Znajdź wszystkie permutowane wiersze danego wiersza w macierzy stwierdza, że ​​dana jest macierz o rozmiarze m * n, a numer wiersza macierzy mówi „wiersz”. Opis problemu prosi o znalezienie wszystkich możliwych wierszy, które są permutacjami w danym wierszu. To jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 17. Najdłuższy zakres z tą samą sumą w dwóch tablicach binarnych Stwierdzenie problemu Otrzymujesz dwie tablice, z których każda zawiera liczbę binarną. Instrukcja problemu prosi o znalezienie najdłuższego rozpiętości o tej samej sumie w dwóch tablicach binarnych, to znaczy znalezienie maksymalnej długości wspólnej podtablicy z (i, j) w taki sposób, że j jest większe niż ...

Czytaj więcej

Pytanie 18. Podmacierz prostokątna o największej powierzchni z równą liczbą jedynek i zer Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę binarną macierz o rozmiarze nx m. Problem polega na znalezieniu podmacierzy prostokątnej o największej powierzchni z równą liczbą jedynek i zer. Przykładowe wymiary = 1 x 0 Macierz: 4 4 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 ...

Czytaj więcej

Pytanie 19. Sprawdź, czy macierz można sortować w stosie Aby sprawdzić, czy tablica jest problemem, który można sortować na stosie, daliśmy tablicy [] o rozmiarze n, zawierającej elementy od 1 do n w kolejności losowej. Sortuj tablicę w porządku rosnącym, używając tymczasowego stosu, wykonując tylko te dwie operacje - Usuń element na początku ...

Czytaj więcej

Pytanie 20. Następny większy element częstotliwości W następnym większym problemie z elementami częstotliwości, daliśmy tablicę a [] o rozmiarze n zawierającą liczby. Dla każdej liczby w tablicy print, liczba znajdująca się po prawej stronie tablicy o częstotliwości większej niż bieżąca liczba. Przykład Wprowadź a [] = {1, 1, ...

Czytaj więcej

Pytanie 21. Sortowanie przez wstawianie Sortuj podaną nieposortowaną tablicę za pomocą algorytmu sortowania przez wstawianie. Dane wejściowe: {9,5,1,6,11,8,4} Dane wyjściowe: {1,4,5,6,8,9,11} Teoria Wstawianie Sortowanie sortuje liczby w taki sam sposób, jak my, ludzie, sortujemy zbiory ponumerowane obiekty (np. karty) Liczba jest pobierana z niesortowanej tablicy (prawa podtablica) do pozycji w posortowanej ...

Czytaj więcej

Pytanie 22. Najdłuższy zakres z tą samą sumą w dwóch tablicach binarnych II Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najdłuższy zakres z tą samą sumą w dwóch tablicach binarnych II” podaliśmy dwie tablice binarne „a” i „b” o tym samym rozmiarze. Napisz program, który wydrukuje najdłuższy zakres z tą samą sumą w dwóch tablicach. Można to jasno wytłumaczyć w ...

Czytaj więcej

Pytanie 23. Znajdź podtablicę o danej długości z najmniejszą średnią Stwierdzenie problemu W zadaniu „Znajdź podtablicę o zadanej długości z najmniejszą średnią” podaliśmy tablicę i wejściową liczbę całkowitą X. Napisz program, który znajdzie podtablicę o długości X z najmniejszą / minimalną średnią. Wyświetla początkowe i końcowe indeksy podtablicy, która ma najmniej ...

Czytaj więcej

Pytanie 24. Mnożenie poprzedniego i następnego Stwierdzenie problemu Mnożenie poprzedniego i następnego: W podanej tablicy zamień każdy element na iloczyn kolejnych i poprzednich elementów do niego. I dla pierwszego elementu (a [0]) musimy go zastąpić iloczynem next i siebie, dla ostatniego elementu (a [n-1]) musimy go zastąpić ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące sznurków Accenture

Pytanie 25. Sprawdź, czy tablica zawiera ciągłe liczby całkowite z dozwolonymi duplikatami Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych, która może również zawierać zduplikowane elementy. Opis problemu prosi o sprawdzenie, czy jest to zbiór ciągłych liczb całkowitych. Wypisz „Tak”, jeśli tak, a „Nie”, jeśli nie. Przykładowe wejście próbki: [2, 3, 4, 1, 7, 9] Próbka ...

Czytaj więcej

Pytanie 26. Porównanie ciągów zawierające symbole wieloznaczne W porównaniu ciągów zawierających symbole wieloznaczne podano dwa ciągi, drugi ciąg zawiera małe alfabety, a pierwszy zawiera małe litery i niektóre wzorce symboli wieloznacznych. Wzorce symboli wieloznacznych to:?: Możemy zastąpić ten symbol wieloznaczny dowolnym małym alfabetem. *: możemy zastąpić ten symbol wieloznaczny dowolnym ciągiem znaków. Pusty ...

Czytaj więcej

Pytanie 27. Sprawdź, czy wszystkie rzędy macierzy są względem siebie obrotami kołowymi Stwierdzenie problemu W zadaniu „Sprawdź, czy wszystkie wiersze macierzy są nawzajem obrotami kołowymi”, podaliśmy macierz znakową, napisz program, który sprawdzi, czy wszystkie wiersze są względem siebie obrotami kołowymi, czy nie. Jeśli wszystkie wiersze są ze sobą okrężne, wydrukuj ...

Czytaj więcej

Pytanie 28. Sortuj ciąg według innego ciągu Instrukcja problemu Podano dwa ciągi wejściowe, wzorzec i łańcuch. Musimy posortować ciąg według kolejności zdefiniowanej przez wzorzec. Ciąg wzorca nie ma duplikatów i zawiera wszystkie znaki łańcucha. Format wejściowy Pierwsza linia zawierająca ciąg znaków, których potrzebujemy ...

Czytaj więcej

Pytanie 29. Podziel cztery odrębne ciągi Stwierdzenie problemu W zadaniu „Podziel cztery odrębne ciągi” musimy sprawdzić, czy dany ciąg wejściowy można podzielić na 4 ciągi, tak że każdy z nich nie jest pusty i różni się od siebie. Format wejściowy Pierwszy i jedyny samotny zawierający ciąg „s”. Format wyjściowy Drukuj „Tak”, jeśli ...

Czytaj więcej

Pytanie 30. Konwertuj ciąg, który jest powtórzeniem podłańcucha o długości K. Stwierdzenie problemu W zadaniu „Konwersja łańcucha będącego powtórzeniem podłańcucha o długości K” podaliśmy łańcuch „s” i liczbę całkowitą „k”. Napisz program, który sprawdzi, czy jest możliwe przekonwertowanie go na łańcuch będący powtórzeniem podłańcucha z ...

Czytaj więcej

Pytanie 31. Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu funkcji Podziel i zwyciężaj Stwierdzenie problemu W zadaniu „Najdłuższy wspólny prefiks przy użyciu dzielenia i zwyciężania” podaliśmy liczbę całkowitą n i n ciągów. Napisz program, który wydrukuje najdłuższy wspólny prefiks. Jeśli nie ma wspólnego przedrostka, wypisz „-1”. Format wejściowy Pierwszy wiersz zawiera liczbę całkowitą n. ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące drzewa Accenture

Pytanie 32. Sprawdź, czy każdy węzeł wewnętrzny BST ma dokładnie jedno dziecko Oświadczenie o problemie „Sprawdź, czy każdy wewnętrzny węzeł BST ma dokładnie jedno dziecko” Problem stwierdza, że ​​otrzymujesz przejście przed zamówieniem binarnym drzewa wyszukiwania. I musisz sprawdzić, czy wszystkie węzły nie będące liśćmi zawierają tylko jedno dziecko. Tutaj również uważamy, że wszystkie ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące wykresów Accenture

Pytanie 33. Odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej Opis problemu Problem „Odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej” mówi, że otrzymujesz macierz binarną (zawierającą tylko 0 i 1) z co najmniej jednym 1. Znajdź odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej dla wszystkich elementów ...

Czytaj więcej

Pytanie 34. Wykres transpozycji Stwierdzenie problemu Problem „Wykres transpozycji” stwierdza, że ​​otrzymujesz wykres i musisz znaleźć transpozycję danego wykresu. Transpozycja: Transpozycja skierowanego wykresu daje inny wykres z taką samą konfiguracją krawędzi i węzłów, ale kierunek wszystkich krawędzi został odwrócony. Przykład ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące stosu Accenture

Pytanie 35. Sprawdź, czy macierz można sortować w stosie Aby sprawdzić, czy tablica jest problemem, który można sortować na stosie, daliśmy tablicy [] o rozmiarze n, zawierającej elementy od 1 do n w kolejności losowej. Sortuj tablicę w porządku rosnącym, używając tymczasowego stosu, wykonując tylko te dwie operacje - Usuń element na początku ...

Czytaj więcej

Pytanie 36. Następny większy element częstotliwości W następnym większym problemie z elementami częstotliwości, daliśmy tablicę a [] o rozmiarze n zawierającą liczby. Dla każdej liczby w tablicy print, liczba znajdująca się po prawej stronie tablicy o częstotliwości większej niż bieżąca liczba. Przykład Wprowadź a [] = {1, 1, ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące kolejki Accenture

Pytanie 37. Odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej Opis problemu Problem „Odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej” mówi, że otrzymujesz macierz binarną (zawierającą tylko 0 i 1) z co najmniej jednym 1. Znajdź odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej dla wszystkich elementów ...

Czytaj więcej

Pytania dotyczące macierzy Accenture

Pytanie 38. Odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej Opis problemu Problem „Odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej” mówi, że otrzymujesz macierz binarną (zawierającą tylko 0 i 1) z co najmniej jednym 1. Znajdź odległość najbliższej komórki mającej 1 w macierzy binarnej dla wszystkich elementów ...

Czytaj więcej

Pytanie 39. Znajdź wszystkie permutowane wiersze danego wiersza w macierzy Stwierdzenie problemu Znajdź wszystkie permutowane wiersze danego wiersza w macierzy stwierdza, że ​​dana jest macierz o rozmiarze m * n, a numer wiersza macierzy mówi „wiersz”. Opis problemu prosi o znalezienie wszystkich możliwych wierszy, które są permutacjami w danym wierszu. To jest ...

Czytaj więcej

Pytanie 40. Podmacierz prostokątna o największej powierzchni z równą liczbą jedynek i zer Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę binarną macierz o rozmiarze nx m. Problem polega na znalezieniu podmacierzy prostokątnej o największej powierzchni z równą liczbą jedynek i zer. Przykładowe wymiary = 1 x 0 Macierz: 4 4 1 1 1 1 0 1 0 1 1 0 1 0 1 ...

Czytaj więcej

Pytanie 41. Sprawdź, czy wszystkie rzędy macierzy są względem siebie obrotami kołowymi Stwierdzenie problemu W zadaniu „Sprawdź, czy wszystkie wiersze macierzy są nawzajem obrotami kołowymi”, podaliśmy macierz znakową, napisz program, który sprawdzi, czy wszystkie wiersze są względem siebie obrotami kołowymi, czy nie. Jeśli wszystkie wiersze są ze sobą okrężne, wydrukuj ...

Czytaj więcej

Accenture Inne pytania

Pytanie 42. Rozwiązanie Leetcode z matrycą spiralną II Opis problemu To pytanie Macierz spiralna II jest bardzo podobna do macierzy spiralnej Spróbuj odpowiedzieć na powyższe pytanie, aby uzyskać lepszy pomysł przed rozwiązaniem tego problemu. W tym pytaniu jesteśmy proszeni o wygenerowanie macierzy o rozmiarze n*n mającej elementy w porządku spiralnym, a tylko n ...

Czytaj więcej

Pytanie 43. Sekwencje o określonej długości, w których każdy element jest większy lub równy dwukrotności poprzedniego Zadanie „Ciągi o zadanej długości, w których każdy element jest większy lub równy dwukrotności poprzedniego” dostarcza nam dwie liczby całkowite m i n. Tutaj m to największa liczba, która może istnieć w sekwencji, an to liczba elementów, które muszą być obecne w ...

Czytaj więcej

Pytanie 44. Wydrukuj liczby Fibonacciego w odwrotnej kolejności Stwierdzenie problemu Mając liczbę n, wypisz liczby Fibonacciego w odwrotnej kolejności. Przykład n = 5 3 2 1 1 0 Wyjaśnienie: Liczby Fibonacciego to 0, 1, 1, 2, 3 zgodnie z ich kolejnością. Ale ponieważ musieliśmy drukować w odwrotnej kolejności. n = 7 8 5 ...

Czytaj więcej

Pytanie 45. Oblicz nCr% p Opis problemu Problem „Oblicz nCr% p” stwierdza, że ​​musisz znaleźć współczynnik dwumianowy modulo p. Więc najpierw musisz wiedzieć o współczynniku dwumianu. Omówiliśmy to już w poprzednim poście. Możesz to sprawdzić tutaj. Przykład n = 5, r = 2, p ...

Czytaj więcej

Translate »