Znajdź indeks nawiasu zamykającego dla danego nawiasu otwierającego w wyrażeniu

Stwierdzenie problemu Biorąc pod uwagę łańcuch s długości / rozmiaru n oraz wartość całkowitą reprezentującą indeks otwierającego nawiasu kwadratowego. Znajdź indeks zamykającego nawiasu dla danego otwierającego nawiasu w wyrażeniu. Przykład s = indeks „[ABC [23]] [89]” = 0 8 s = indeks „[C- [D]]” = 3 5 s…

Czytaj więcej

Iteracyjna metoda znajdowania wysokości drzewa binarnego

Stwierdzenie problemu Problem „Iteracyjna metoda znajdowania wysokości drzewa binarnego” mówi, że otrzymałeś drzewo binarne, znajdź wysokość drzewa za pomocą metody iteracyjnej. Przykłady Wejście 3 Wejście 4 Algorytm metody iteracyjnej znajdującej wysokość drzewa binarnego Wysokość drzewa…

Czytaj więcej

Zmień układ tablicy tak, aby „arr [j]” zmienił się w „i”, jeśli „arr [i]” to „j”

Opis problemu Problem „Zmień kolejność tablicy w taki sposób, że„ arr [j] ”stanie się„ i ”, jeśli„ arr [i] ”jest równe„ j ”” stwierdza, że ​​masz tablicę o rozmiarze „n” zawierającą liczby całkowite. Liczby w tablicy mieszczą się w zakresie od 0 do n-1. Instrukcja problemu zawiera prośbę o zmianę układu tablicy w…

Czytaj więcej

Zmień kolejność w tablicy - najmniejsza, największa, druga najmniejsza, druga co do wielkości

Instrukcja problemu Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Problem „Zmień kolejność tablicy w kolejności - najmniejsza, największa, druga najmniejsza, druga co do wielkości…” polega na zmianie kolejności tablicy w taki sposób, aby najpierw była najmniejsza liczba, potem największa, potem druga najmniejsza, a potem druga …

Czytaj więcej

Znajdź różne elementy wspólne dla wszystkich wierszy macierzy

Stwierdzenie problemu Otrzymujemy macierz wszystkich liczb całkowitych. Zadanie „Znajdź różne elementy wspólne dla wszystkich wierszy macierzy” wymaga znalezienia wszystkich możliwych odrębnych elementów, ale wspólnych w każdym z wierszy występujących w macierzy. Przykład arr [] = {{11, 12, 3, 10}, {11,…

Czytaj więcej

Sprawdź, czy dwa wyrażenia w nawiasach są takie same

Biorąc pod uwagę dwa ciągi s1 i s2 reprezentujące wyrażenia zawierające operator dodawania, operator odejmowania, małe litery i nawiasy. Sprawdź, czy dwa wyrażenia w nawiasach są takie same. Przykład Wejście s1 = „- (a + b + c)” s2 = „-abc” Wyjście Tak Wejście s1 = „ab- (cd)” s2 = „abcd” Wyjście Brak Algorytm do sprawdzenia, czy dwa…

Czytaj więcej

Sprawdź, czy w wyrażeniu nie ma zbalansowanych nawiasów

Biorąc pod uwagę łańcuch s o długości n. Sprawdź, czy istnieje nawias zamykający dla każdego nawiasu otwierającego, tj. Czy wszystkie nawiasy są zrównoważone. Innymi słowy, możemy również powiedzieć, że jeśli mamy „}”, „)” i „]” odpowiednio dla każdego „{”, „(” i „[”), wyrażenie…

Czytaj więcej

Zrównoważone wyrażenie z zamianą

W zadaniu Balanced Expression with Replacement daliśmy ciąg zawierający nawiasy, tj. '(', ')', '[', ']', '{', '}'. Ciąg zawiera również x w niektórych miejscach jako zamiennik nawiasów. Sprawdź, czy ciąg można przekształcić w wyrażenie z prawidłowym nawiasem po zastąpieniu wszystkich…

Czytaj więcej

Translate »