Maksymalna możliwa różnica dwóch podzbiorów tablicy

Załóżmy, że mamy tablicę liczb całkowitych. Instrukcja problemu „Maksymalna możliwa różnica dwóch podzbiorów tablicy” prosi o znalezienie maksymalnej możliwej różnicy między dwoma podzbiorami tablicy. Warunki, których należy przestrzegać: tablica może zawierać powtarzające się elementy, ale najwyższa częstotliwość elementu…

Czytaj więcej

Biorąc pod uwagę tablicę par Znajdź w niej wszystkie pary symetryczne

Znajdź wszystkie pary symetryczne - Otrzymujesz kilka par tablicy. Musisz znaleźć w nim symetryczne pary. Mówi się, że para symetryczna jest symetryczna, gdy w parach powiedzmy (a, b) i (c, d), w których „b” jest równe „c”, a „a” jest…

Czytaj więcej

GCD o podanych zakresach indeksów w tablicy

Opis problemu Problem „GCD podanych zakresów indeksów w tablicy” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i niektóre zapytania o zakres. Oświadczenie problemu prosi o znalezienie największego wspólnego dzielnika z podtablicy utworzonej w ten sposób w zakresie. Przykład arr [] = {10, 5, 18, 9,…

Czytaj więcej

Współczynnik dwumianowy

Stwierdzenie problemu Znajdź dwumianowy współczynnik dla danej wartości n i k. „W matematyce współczynniki dwumianu to dodatnie liczby całkowite, które występują jako współczynniki w twierdzeniu dwumianowym. Zwykle współczynnik dwumianowy jest indeksowany przez parę liczb całkowitych n ≥ k ≥ 0 i jest zapisywany jako ”- cytowany z Wikipedii. Przykład n = 5, k…

Czytaj więcej

Implementacja Deque przy użyciu podwójnie połączonej listy

Opis problemu Problem „Implementacja Deque przy użyciu podwójnie połączonej listy” stwierdza, że ​​musisz zaimplementować następujące funkcje Deque lub podwójnie zakończonej kolejki przy użyciu podwójnie połączonej listy insertFront (x): Dodaj element x na początku Deque insertEnd (x ): Dodaj element x na końcu…

Czytaj więcej

Liczby o częstotliwościach pierwszych większych lub równych k

Stwierdzenie problemu Problem „Liczby o częstościach pierwszych większych lub równych k” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych o rozmiarze n i wartość całkowitą k. Wszystkie liczby w środku są liczbami pierwszymi. Opis problemu zawiera prośbę o znalezienie liczb, które pojawiają się w…

Czytaj więcej

Translate »