Policz parę z Given Sum

W zadaniu „liczba par z podaną sumą” daliśmy tablicę liczb całkowitych [], a inną liczbą jest „suma”, musisz określić, czy którykolwiek z dwóch elementów w danej tablicy ma sumę równą „sumie”. Przykładowe dane wejściowe: arr [] = {1,3,4,6,7} i suma = 9. Dane wyjściowe: „Znalezione elementy…

Czytaj więcej

Maksymalna różnica między pierwszym a ostatnim indeksem elementu w tablicy

Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Zadanie „Maksymalna różnica między pierwszym a ostatnim indeksem elementu tablicy” polega na znalezieniu różnicy między pierwszym i ostatnim indeksem każdej liczby występującej w tablicy, tak aby różnica była maksymalną ze wszystkich. Przykład…

Czytaj więcej

Przekraczanie granic drzewa binarnego

Stwierdzenie problemu Problem „Przechodzenie przez granice drzewa binarnego” stwierdza, że ​​otrzymujesz drzewo binarne. Teraz musisz wydrukować widok granic drzewa binarnego. Tutaj przechodzenie po granicach oznacza, że ​​wszystkie węzły są pokazane jako granice drzewa. Węzły są widoczne z…

Czytaj więcej

Jak sprawdzić, czy dwa podane zbiory są rozłączne?

Problem „Jak sprawdzić, czy dwa podane zestawy są rozłączne?” stwierdza, że ​​przypuśćmy, że masz dwa zestawy w postaci tablicy, powiedzmy zestaw1 [] i zestaw2 []. Twoim zadaniem jest dowiedzieć się, czy te dwa zestawy są zestawami rozłącznymi, czy nie. Przykład inputSet1 [] = {1, 15, 8, 9,…

Czytaj więcej

Policz liczby pierwsze w zakresach

Stwierdzenie problemu Problem „Zliczanie liczb pierwszych w zakresach” stwierdza, że ​​otrzymujesz zakres [lewy, prawy], gdzie 0 <= lewo <= prawo <= 10000. Opis problemu prosi o określenie całkowitej liczby liczb pierwszych w zakresie. Zakładając, że pojawi się duża liczba zapytań. Przykład po lewej: 4 po prawej: 10 2…

Czytaj więcej

Wydrukuj ciąg Fibonacciego używając 2 zmiennych

Opis problemu Problem „Wydrukuj ciąg Fibonacciego przy użyciu 2 zmiennych” stwierdza, że ​​musisz wydrukować ciąg Fibonacciego, ale istnieje ograniczenie dotyczące używania tylko 2 zmiennych. Przykład n = 5 0 1 1 2 3 5 Wyjaśnienie Sekwencja wyjściowa ma pierwszych pięć elementów…

Czytaj więcej

Translate »