Suma i przecięcie dwóch połączonych list

Mając dwie połączone listy, utwórz kolejne dwie połączone listy, aby uzyskać sumę i przecięcie elementów istniejących list. Przykładowe dane wejściowe: Lista1: 5 → 9 → 10 → 12 → 14 Lista2: 3 → 5 → 9 → 14 → 21 Dane wyjściowe: Intersection_list: 14 → 9 → 5 Union_list:…

Czytaj więcej

Zapytania o sumę zakresu bez aktualizacji

Opis problemu Problem „Zapytania o sumę zakresu bez aktualizacji” stwierdza, że ​​masz tablicę liczb całkowitych i zakres. Zadanie prosi o znalezienie sumy wszystkich elementów w podanym zakresie. Przykład arr [] = {10, 9, 8, 7, 6} Zapytanie: {(0, 4), (1, 3)} 40 24…

Czytaj więcej

Policz liczbę węzłów na danym poziomie w drzewie za pomocą BFS

Opis Problem „Policz liczbę węzłów na danym poziomie w drzewie za pomocą BFS” mówi, że masz dane Drzewo (graf acykliczny) i węzeł główny, znajdź liczbę węzłów na L-tym poziomie. Graf acykliczny: jest to sieć węzłów połączonych krawędziami, która ma…

Czytaj więcej

Przenieś wszystkie negatywne elementy na koniec w kolejności z dopuszczalną dodatkową przestrzenią

Instrukcja dotycząca problemu „Przenieś wszystkie elementy ujemne na koniec w kolejności z dopuszczalną dodatkową przestrzenią” oznacza, że ​​otrzymujesz tablicę zawierającą zarówno liczby dodatnie, jak i ujemne. Instrukcja problemu prosi o przeniesienie wszystkich elementów ujemnych na ostatni element tablicy. Przykład arr [] = {1,2, -3, -5,2,7, -9, -11} 1,…

Czytaj więcej

Policz pary z dwóch posortowanych tablic, których suma jest równa danej wartości x

Instrukcja problemu „Policz pary z dwóch posortowanych tablic, których suma jest równa podanej wartości x” problem stwierdza, że ​​otrzymujesz dwie posortowane tablice liczb całkowitych i wartość całkowitą zwaną sumą. Opis problemu prosi o ustalenie całkowitej liczby par, która sumuje się do…

Czytaj więcej

Znajdź najmniejszą dodatnią liczbę całkowitą, której nie można przedstawić jako sumy żadnego podzbioru danej tablicy

Instrukcja problemu Otrzymujesz posortowaną tablicę liczb całkowitych. Musimy znaleźć najmniejszą dodatnią liczbę całkowitą, której nie można przedstawić jako sumy żadnego podzbioru danej tablicy. Przykład arr [] = {1,4,7,8,10} 2 Wyjaśnienie: ponieważ nie ma żadnej podtablicy, która może reprezentować 2 jako…

Czytaj więcej

Znajdź trzy elementy z różnych trzech tablic, takich jak a + b + c = suma

Three Sum to problem uwielbiany przez ankieterów. Jest to problem, o który zapytałem osobiście podczas wywiadu z Amazon. Nie traćmy więc czasu, przejdźmy do problemu. Tablica zawierająca liczby dodatnie i ujemne. Trzy liczby, które sumują się do zera / można modyfikować…

Czytaj więcej

Najmniejsza podtablica ze wszystkimi wystąpieniami najczęstszego elementu

W najmniejszej podtablicy ze wszystkimi wystąpieniami najczęściej występującego problemu z elementami podaliśmy tablicę. Weź liczbę „m” w tablicy z maksymalną częstotliwością. Stwierdzenie problemu mówi, że musisz znaleźć najmniejszą podtablicę, która również zawiera wszystkie wystąpienia liczby…

Czytaj więcej

Translate »