Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym rozwiązaniu Leetcode węzła

Opis problemu Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym węźle Rozwiązanie LeetCode – „Wypełnianie następnych prawych wskaźników w każdym węźle” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę korzeń idealnego drzewa binarnego, musimy wypełnić każdy następny wskaźnik węzła do następnego prawego węzła. Jeśli nie ma następnego…

Czytaj więcej

Liczba odrębnych wysp Rozwiązanie Leetcode

Opis problemu Liczba odrębnych wysp Rozwiązanie LeetCode – „Liczba odrębnych wysp” stwierdza, że ​​podana macierz binarna anxm. Wyspa to grupa jedynek (reprezentujących ląd) połączonych czterokierunkowo (poziomo lub pionowo). Wyspa jest uważana za taką samą jak inna wtedy i tylko wtedy, gdy jedna wyspa…

Czytaj więcej

Rozwiązanie Leetcode drzewa symetrycznego

Opis problemu Drzewo symetryczne Rozwiązanie LeetCode – „Drzewo symetryczne” stwierdza, że ​​biorąc pod uwagę korzeń drzewa binarnego, musimy sprawdzić, czy dane drzewo binarne jest swoim lustrem (symetryczne wokół jego środka), czy nie? Jeśli tak, musimy zwrócić prawdę, w przeciwnym razie fałsz. Przykład: …

Czytaj więcej

Idealne rozwiązanie do kwadratów LeetCode

Opis problemu Idealne kwadraty Rozwiązanie LeetCode – „Doskonałe kwadraty” mówi, że przy danej liczbie całkowitej n musisz zwrócić minimalną liczbę idealnych kwadratów, których suma jest równa n. Zauważ, że ten sam idealny kwadrat może być użyty wielokrotnie. Przykład: Wejście: n = 12 Wyjście: 3 Wyjaśnienie: …

Czytaj więcej

Słowo Ladder Rozwiązanie LeetCode

Opis problemu The Word Ladder Rozwiązanie LeetCode – „Word Ladder” oznacza, że ​​otrzymujesz ciąg beginWord, ciąg endWord i wordList. Musimy znaleźć najkrótszą długość sekwencji transformacji (jeśli nie ma ścieżki, wypisz 0) od beginWord do endWord po spełnieniu podanych warunków: Wszystkie słowa pośrednie powinny…

Czytaj więcej

Usuń nieprawidłowe nawiasy Rozwiązanie Leetcode

Opis problemu Rozwiązanie Usuń nieprawidłowe nawiasy Leetcode — informuje o otrzymaniu ciągu s zawierającego nawiasy i małe litery. Aby ciąg wejściowy był prawidłowy, musimy usunąć minimalną liczbę nieprawidłowych nawiasów. Musimy zwrócić wszystkie możliwe wyniki w dowolnej kolejności. Ciąg to…

Czytaj więcej

Rozwiązanie kodu kreskowego maksymalnej głębokości drzewa n-arowego

W tym zadaniu otrzymujemy drzewo N-arowe, to znaczy drzewo, które pozwala węzłom mieć więcej niż dwoje dzieci. Musimy znaleźć głębokość liścia najbardziej oddalonego od korzenia drzewa. Nazywa się to maksymalną głębokością. Zwróć uwagę, że głębokość ścieżki…

Czytaj więcej

Minimalna głębokość rozwiązania kodu Leetcode drzewa binarnego

W tym zadaniu musimy znaleźć długość najkrótszej ścieżki od korzenia do dowolnego liścia w danym drzewie binarnym. Zwróć uwagę, że „długość ścieżki” oznacza tutaj liczbę węzłów od węzła głównego do węzła liścia. Ta długość jest nazywana minimalną…

Czytaj więcej

Harmonogram kursu II - LeetCode

Musisz uczęszczać na n liczby kursów (od 0 do n-1), z których niektóre mają wymagania wstępne. Na przykład: para [2, 1] oznacza, że ​​aby uczęszczać na kurs 2, musisz ukończyć kurs 1. Biorąc pod uwagę liczbę całkowitą n reprezentującą całkowitą liczbę kursów i listę kursów…

Czytaj więcej

Znajdź sumę maksymalnego poziomu w drzewie binarnym

Stwierdzenie problemu Problem „Znajdź sumę maksymalnego poziomu w drzewie binarnym” mówi, że otrzymujesz drzewo binarne z dodatnimi i ujemnymi węzłami, znajdź maksymalną sumę poziomu w drzewie binarnym. Przykładowe dane wejściowe 7 Objaśnienie Pierwszy poziom: Suma = 5 Drugi poziom: Suma =…

Czytaj więcej

Translate »