Znajdź sumę wszystkich unikatowych sum podrzędnych dla danej tablicy

Załóżmy, że masz tablicę liczb całkowitych. Zadanie „Znajdź sumę wszystkich unikalnych sum podtablicowych dla danej tablicy” wymaga znalezienia sumy wszystkich unikalnych tablic podrzędnych (suma pod-tablic jest sumą elementów każdej podtablicy). Przez unikalną sumę podtablicy mamy na myśli, że żadna podtablica…

Czytaj więcej

Ścieżka z maksymalną średnią wartością

Opis problemu Problem „Ścieżka z maksymalną wartością średnią” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę 2D lub macierz liczb całkowitych. Teraz pomyśl, że stoisz w lewej górnej komórce i musisz dotrzeć do prawego dolnego rogu. Aby dotrzeć do celu, musisz poruszać się w…

Czytaj więcej

Liczba indeksów o równych elementach w podanym zakresie

Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych, q zapytań i zakres po lewej i po prawej stronie. „Liczba indeksów o równych elementach w podanym zakresie” mówi, aby znaleźć całkowitą liczbę liczb całkowitych w taki sposób, że pozostawiło <= i <w prawo, czyli Ai = Aj + 1. …

Czytaj więcej

Największa podtablica z równą liczbą zer i jedynek

Otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Liczby całkowite to tylko 0 i 1 w tablicy wejściowej. Instrukcja problemu prosi o znalezienie największej pod-tablicy, która może mieć równą liczbę 0 i 1. Przykład arr [] = {0,1,0,1,0,1,1,1} 0 do 5 (łącznie 6 elementów) Objaśnienie Od pozycji tablicy…

Czytaj więcej

Tablica binarna po operacjach przełączania zakresu M.

Otrzymujesz tablicę binarną, która składa się początkowo z 0 i Q zapytań. Instrukcja problemu prosi o przełączenie wartości (zamiana zera na jedynki i jedynki na zera). Po wykonaniu zapytań Q wydrukuj wynikową tablicę. Przykład arr [] = {0, 1, 1, 0, 0} Toggle (0)…

Czytaj więcej

Średnia zakresu w tablicy

Opis problemu Problem „Średnia zakresu w tablicy” mówi, że otrzymujesz tablicę liczb całkowitych i q liczbę zapytań. Każde zapytanie zawiera zakres po lewej i prawej stronie. Sformułowanie problemu prosi o ustalenie średniej wartości minimalnej wszystkich liczb całkowitych, które wchodzą w…

Czytaj więcej

Zaprojektuj stos, który obsługuje getMin () w czasie O (1) i O (1) dodatkowej przestrzeni

Zaprojektuj stos, który obsługuje getMin () w czasie O (1) i O (1) dodatkowej przestrzeni. Dlatego specjalna struktura danych stosu musi obsługiwać wszystkie operacje na stosie, takie jak - void push () int pop () bool isFull () bool isEmpty () w stałym czasie. Dodaj dodatkową operację getMin (), aby zwrócić minimalną wartość…

Czytaj więcej

Sprawdź, czy wszystkie poziomy dwóch drzew binarnych są anagramami, czy nie

Stwierdzenie problemu Problem „Sprawdź, czy wszystkie poziomy dwóch drzew binarnych są anagramami, czy nie” mówi, że masz dwa drzewa binarne, sprawdź, czy wszystkie poziomy dwóch drzew są anagramami, czy nie. Przykłady Wprowadź prawda Wprowadź fałsz Algorytm, aby sprawdzić, czy wszystkie poziomy dwóch…

Czytaj więcej

Elementy do dodania, aby wszystkie elementy zakresu były obecne w tablicy

Instrukcja problemu „Elementy do dodania, aby wszystkie elementy zakresu były obecne w tablicy” stwierdza, że ​​otrzymujesz tablicę liczb całkowitych. Instrukcja problemu prosi o ustalenie liczby elementów, które mają zostać dodane do tablicy, tak aby wszystkie elementy znajdowały się w…

Czytaj więcej

Translate »